30.01.2024 Views

Hawa-Concepta III_nl

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INDRAAISCHUIFDEURBESLAG<br />

HAWA-CONCEPTA <strong>III</strong> 35 PUSH/PULL<br />

Beslag voor indraaischuifdeuren tot 35 kg.<br />

Meer info<br />

Configurator<br />

Eenvoudige installatie dankzij<br />

voormontage met intuïtieve aanpassing.<br />

Ergonomische bewegingsondersteuning<br />

voor gelijkmatig soepele beweging.<br />

10-35 kg.<br />

1900-2700 mm<br />

440-750 mm<br />

18-26 mm<br />

Kastontwerpen met of zonder handgreep<br />

- de technologie blijft onzichtbaar.<br />

Een volledig CONCEPTA <strong>III</strong> beslag bestaat uit een basisgarnituur<br />

+ een push of pull garnituur en een scharnierprofiel<br />

8<br />

PUSH<br />

Garnituur voor 1 deur, linksdraaiend<br />

Basisgarnituur<br />

Code HW-30996<br />

+<br />

Pushgarnituur<br />

Code HW-30998<br />

Garnituur voor 1 deur, rechtsdraaiend<br />

Basisgarnituur<br />

Code HW-30997<br />

+<br />

Pushgarnituur<br />

Code HW-30999<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

2x<br />

1x<br />

1x<br />

2x<br />

1x<br />

1x<br />

PULL<br />

Garnituur voor 1 deur, linksdraaiend<br />

Basisgarnituur<br />

Code HW-30996<br />

+<br />

Pullgarnituur<br />

Code HW-31000<br />

Garnituur voor 1 deur, rechtsdraaiend<br />

Basisgarnituur<br />

Code HW-30997<br />

+<br />

Pullgarnituur<br />

Code HW-31001<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

2x<br />

1x<br />

2x<br />

1x<br />

HAWA-CONCEPTA <strong>III</strong> 35 - EXTRA TE BESTELLEN<br />

OMSCHRIJVING<br />

Scharnierprofiel 2474 mm voor deurhoogte 1900-2700 mm.<br />

AFWERKING<br />

alu geanodiseerd<br />

CODE<br />

HW-30771<br />

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.<br />

8.5.3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!