03.04.2024 Views

rotary-contact-471-NL test claude

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Maandelijks<br />

P006567<br />

Afgiftekantoor<br />

3000 Leuven<br />

www.<strong>rotary</strong>belux.org<br />

<strong>471</strong> 04 | 2024<br />

Bosecoloog Bart Muys:<br />

‘Zuid-Europese bomen<br />

kunnen onze bossen redden’<br />

Rotaryclubs aan het einde<br />

van de wereld<br />

Zeven decennia overleven<br />

in een ijzeren long<br />

© freshidea / Adobe Stock


LEARN<br />

and LEAD<br />

with the<br />

ROTARY<br />

LEARNING<br />

CENTER<br />

Build personal and professional skills and<br />

prepare for leadership roles through online<br />

courses in the Rotary Learning Center.<br />

You’ll find lots of courses that let you learn<br />

at your own pace and in your own space!<br />

ENGAGING COURSES<br />

• Interactive features<br />

• Quizzes that help you apply<br />

what you’ve learned<br />

• Opportunities to track your<br />

progress and earn badges,<br />

points, and certificates<br />

FACILITATE YOUR LEARNING<br />

• Learning Plans: A series of related<br />

courses that let you more deeply<br />

explore a role or topic<br />

• Learning Topics: Collections of<br />

links, files, and courses related<br />

to specific subjects that you can<br />

contribute to and access<br />

Learning Center courses are<br />

included in your membership.<br />

Visit the Learning Center<br />

today at <strong>rotary</strong>.org/learn.


INHOUD<br />

© Smileus / Adobe Stock<br />

12<br />

IN<br />

Sinds RI-voorzitter Ian Riseley in 2017 vroeg om één boom per Rotariër<br />

te planten, gaven ook bij ons tal van clubs gehoor aan die oproep. Geen<br />

overbodige luxe, want Vlaanderen heeft dringend behoefte aan meer<br />

bos. Bosecoloog Bart Muys (KU Leuven) trekt aan de alarmbel maar biedt<br />

ook enkele uitdagende perspectieven om de situatie recht te trekken.<br />

ROTARY INTERNATIONAL<br />

4 Boodschap van de RI-voorzitter<br />

5 Boodschap van de DG 2150<br />

6 Clubs aan het einde van de wereld<br />

8 Het vlindereffect: milieuproject krijgt vleugels<br />

9 Foundation & RI Convention<br />

10 De Rotarywereld in actie<br />

DE FRANSTALIGE SECTIE…<br />

onder meer een artikel over YEPstudenten<br />

uit D 2150 die zich<br />

inzetten voor het klimaat en een<br />

kennismaking met de Rotaractclubs<br />

van D 2160.<br />

MAGAZINE<br />

12 ‘Zuid-Europese bomen kunnen onze bossen redden’<br />

15 Zeven decennia overleven in een ijzeren long<br />

16 Trapsgewijs vechten tegen Parkinson<br />

18 Rotarytijdschriften in het digitale tijdperk<br />

19 Boeken<br />

20 100 jaar surrealisme<br />

CLUBS<br />

24 ‘Stadsbos bevordert levenskwaliteit’ (Gentse clubs)<br />

25 Face Time 2024: de vele facetten van AI (Rc Kortrijk)<br />

26 Bibcyclet brengt boeken bij de jeugd (Rc Dendermonde) –<br />

Rc Sint-Truiden wordt eerste 100% PPS-club<br />

27 AGENDA<br />

ALSO ON TABLET<br />

"Rotary Belux"<br />

Niet-ondertekende artikels komen van de redactie.<br />

A publication of Rotary<br />

Global Media Network<br />

3


PRESIDENT’S MESSAGE<br />

Gordon McInally<br />

RI-voorzitter<br />

Verandering van binnenuit<br />

De wereld snakt momenteel naar vrede. Het Midden-Oosten<br />

is in jaren niet zo onstabiel geweest.<br />

De oorlog in Oekraïne is de grootste in Europa sinds de<br />

Tweede Wereldoorlog. Er is militaire beroering in Soedan<br />

en delen van Centraal-Afrika. Bijna elk continent<br />

heeft te maken met een groot gewapend conflict.<br />

Rotary heeft een vitale rol te spelen in het bevorderen<br />

van vrede - ik zeg vaak dat Rotary net zo agressief<br />

moet strijden voor vrede als de oorlogvoerende partijen<br />

voor de overwinning. Deze gedachte strookt<br />

met onze visieverklaring: ‘Samen zien we een wereld<br />

waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen<br />

om blijvende verandering te creëren - over de hele<br />

wereld, in onze gemeenschappen en in onszelf.’ Die<br />

laatste oproep mogen we nooit uit het oog verliezen:<br />

om verandering teweeg te brengen in de wereld,<br />

moeten we verandering van binnenuit stimuleren.<br />

Het is aan ons om verzoening voorop te stellen, ook<br />

onder elkaar. Wat hebben we eraan om elkaars goede<br />

bedoelingen in twijfel te trekken en harde conclusies<br />

te trekken? Als we ons beledigd of geraakt voelen<br />

door bepaalde uitlatingen, laten we dan niet meteen<br />

in het verweer gaan, maar met oprechte belangstelling<br />

peilen naar de oorzaak of achtergrond ervan. Zo kunnen<br />

we een eventuele breuk vermijden of herstellen.<br />

Als we een baken willen zijn voor de wereld, laten we<br />

dat dan eerst zijn voor elkaar. Laten we elkaar bijstaan<br />

om meer begrip en zinvolle alternatieven te vinden<br />

voor woorden die pijn doen en wantrouwen veroorzaken.<br />

En laten we vasthouden aan onze principes,<br />

maar nooit twijfelen aan elkaars diepe intentie om<br />

conflicten te beëindigen in plaats van aan te wakkeren.<br />

Ik denk daarbij aan een toespraak die de Amerikaanse<br />

senator Robert Kennedy hield op 4 april 1968, de dag<br />

waarop Martin Luther King werd vermoord. Kennedy<br />

sprak in Indianapolis, in een overwegend Afro-Amerikaanse<br />

buurt waar de mensen nog niet op de hoogte<br />

waren van de feiten.<br />

Hij deelde het vreselijke nieuws mee en prees Martin<br />

Luther King voor alles wat hij had gedaan voor gerechtigheid<br />

en vrede. En toen stak hij een hand uit<br />

naar de woedende, rouwende menigte. Hij zei: ‘Tot<br />

degenen onder jullie die zwart zijn en in de verleiding<br />

komen om alle blanken te gaan haten door deze afschuwelijke<br />

daad, kan ik alleen maar zeggen dat ik<br />

diep vanbinnen hetzelfde soort gevoel herken. Er is<br />

ook in mijn familie iemand vermoord.’ Het was de<br />

eerste keer dat hij publiekelijk sprak over de moord op<br />

zijn broer, president John F. Kennedy. En terwijl er in<br />

veel Amerikaanse steden die nacht geweld uitbarstte,<br />

gebeurde dat niet in Indianapolis.<br />

In tijden van crisis en wanhoop hebben we empathie<br />

het hardst nodig. Empathie is het krachtigste instrument<br />

voor vrede. Het is van vitaal belang om ons<br />

nederig de eerste dappere stappen te laten zetten<br />

om hoop te brengen in de wereld.<br />

4


BOODSCHAP VAN DE DG 2150<br />

Openstaan voor<br />

nieuwe ideeën<br />

Enkele weken na de Internationale Vrouwendag<br />

(8 maart) en de ‘Soirée de la Femme au Rotary’<br />

in D 2150, die plaatsvond op 9 maart in aanwezigheid<br />

van Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib, wil<br />

ik dit voorwoord graag wijden aan de rol van vrouwen<br />

bij Rotary.<br />

Er bestaan nog steeds clubs met alleen mannen. Deze<br />

‘stoere Galliërs’ voeren argumenten aan als: ‘Onze<br />

vrouwen willen geen vrouwelijke leden aanvaarden’<br />

of ‘Onder mannen kunnen we wat meer “losgaan”.’<br />

Ik zou in deze context graag Rotary’s politiek inzake<br />

‘Diversity, Equity & Inclusion’ onder de aandacht willen<br />

brengen. Tegen de betrokken clubs zou ik zeggen:<br />

‘Als we het (nog) niet over lidmaatschap van vrouwen<br />

kunnen hebben, laten we dan op zijn minst ruimte<br />

laten voor diversiteit en verschillende profielen. Op<br />

die manier stellen we onze clubs open voor nieuwe<br />

ideeën.’<br />

Toen Rotary in 1905 werd opgericht, kwamen vier<br />

mannen met verschillende professionele achtergronden<br />

samen om op een ethische manier samen te<br />

werken. Ze hadden verschillende beroepen, nationaliteiten<br />

en religies. Vrouwen kwamen toen nog niet<br />

in beeld…<br />

DG 2150<br />

Brigitte Niset<br />

Bezoek aan Rc Gilly-Charleroi<br />

Pas in 1987 werden vrouwen toegelaten tot Rotary<br />

in de Verenigde Staten. Europa volgde in 1989, met<br />

Rc Bruxelles-Tercoigne als voortrekker in België.<br />

Vandaag zijn wereldwijd ongeveer 23% van de Rotariërs<br />

vrouwen: nog niet genoeg, maar we boeken<br />

vooruitgang!<br />

Wij kennen allemaal tal van actieve en ondernemende<br />

vrouwen, en zij spelen vaak een essentiële rol in onze<br />

organisatie. Zoals elders in de samenleving vormen<br />

ze met hun eigen specifieke talenten een waardevolle<br />

aanvulling voor een nog te overheersend mannelijke<br />

groepering.<br />

Mijn wens is dan ook dat we nog meer vrouwen mogen<br />

verwelkomen, als actieve leidinggevenden op alle<br />

niveaus van Rotary!<br />

COLOFON<br />

CEO – VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

PDG 2130 Koen Ringoot<br />

Noordzeedreef 3, 8670 Oostduinkerke<br />

SECRETARIAAT<br />

secretary@<strong>rotary</strong>beluxservices.org<br />

BESTUURSORGAAN<br />

LEDEN<br />

DG 2130 Geert Dewulf<br />

DGE 2130 Dominique Deschietere<br />

PDG 2130 Claude Hamilius<br />

CS 2130 Serge Goussaert<br />

DG 2140 Peter Wolters<br />

DGE 2140 Tony Janssens<br />

PDG 2140 Bart Purnal, voorzitter<br />

CS 2140 Arnaud D’Haen<br />

DG 2150 Brigitte Niset<br />

DGE 2150 Christian Dohogne<br />

PDG 2150 Étienne Bailly<br />

AG 2150 Jean-Luc Lebrun<br />

DG 2160 Joseph Faber<br />

DGE 2160 Vinciane Grevesse<br />

PDG 2160 Jean-Pierre Crosset<br />

CS 2160 Jean-Paul Hogenboom<br />

EREVOORZITTERS<br />

† Emiel Sanders PDG 2170<br />

Johan Verhaeghe PDG 1620<br />

Jules De Vleminck PDG 2170<br />

Paul Coppens PDG 1620<br />

Alain Van de Poel PDG 2170<br />

ADVISORY BOARD<br />

Luc Demol PDG 1620<br />

Christian Dohogne DGE 2150<br />

René Friederici PDG 1630<br />

Claude Hamilius PDG 2130, voorzitter<br />

Tony Janssens DGE 2140<br />

Koen Ringoot PDG 2130<br />

Dominiek Willemse PDG 2140<br />

REDACTIERAAD<br />

Koen Ringoot PDG 2130<br />

Steven Vermeylen<br />

Denis Crepin<br />

Evi Torfs<br />

vzw RBS D 2130-2140-2150-2160<br />

Wereldtentoonstellingslaan 68<br />

1083 Brussel<br />

tel. 02 420 35 00 – fax 02 420 11 10<br />

<strong>rotary</strong><strong>contact</strong>@<strong>rotary</strong>beluxservices.org –<br />

www.<strong>rotary</strong>belux.org<br />

LAY-OUT & DRUK<br />

Drukkerij Van der Poorten<br />

100% klimaatneutrale drukkerij<br />

Lid van de unie van de uitgevers van de periodieke pers.<br />

Overname verboden zonder voorafgaande toestemming.<br />

Vanwege strikte eisen naar vorm en inhoud is<br />

een nalezing van iedere tekst noodzakelijk. De redactie<br />

behoudt zich het recht voor de nodige veranderingen<br />

aan te brengen.<br />

Wie een tekst en foto(‘s) doorstuurt naar de redactie van<br />

Rotary Contact, gaat akkoord met de publicatie ervan (in<br />

print en online).<br />

5


ROTARY INTERNATIONAL<br />

Clubs aan het einde van d<br />

Ook op de meest afgelegen plekken is Rotary act<br />

Clubs aan het ein<br />

Ook op de meest afgeleg e<br />

Rc Nuuk, Groenland<br />

Mads Nordlund, zaakvoerder van guidetogreenland.com, wil<br />

niet alleen toeristen naar het grootste eiland ter wereld lokken.<br />

Hij zet zich ook in voor zijn medemensen, als lid van Rc Nuuk.<br />

De club heeft 48 leden. Best indrukwekkend, als je bedenkt dat<br />

Nuuk (de hoofdstad van Groenland) minder dan 20.000 inwoners<br />

telt en de dichtstbijzijnde stad zo’n 150 kilometer verderop ligt.<br />

‘We hebben een lijst van meer dan 20 goedgekeurde kandidaat-leden<br />

en accepteren vier mensen per keer,’ legt Mads<br />

uit. De oprichting van een Rotaractclub is nog niet aan de<br />

orde geweest in Nuuk. ‘Er zou te veel overlapping zijn met<br />

de Ladies Circle en de Ronde Tafel’, vermoedt Mads.<br />

Rc Nuuk is actief op het hele eiland. ‘Samen met een aantal<br />

jongeren hebben we een houten kerk gerenoveerd aan de<br />

oostkust. Dat stimuleerde hun gevoel voor eigenwaarde en<br />

bracht hen tegelijk een aantal ambachtelijke vaardigheden<br />

bij.’ De dichtstbijzijnde Rotaryclub, Rc Reykjavik, ligt maar<br />

liefst 1.430 kilometer verderop. Rc Nuuk onderhoudt goede<br />

<strong>contact</strong>en met Rotary in Denemarken. ‘We hebben van daaruit<br />

ook steun gekregen voor ons kerkproject’, aldus Mads.<br />

Rc Helgoland, Duitsland<br />

Leden van Rc Helgoland (Sleeswijk-Holstein) moeten minstens<br />

twee en een half uur over de Noordzee varen om een<br />

andere Rotaryclub te bezoeken. De dichtstbijzijnde club ligt<br />

immers ongeveer 60 kilometer van het eiland vandaan. In<br />

het verleden behoorde Helgoland tot Denemarken en het<br />

Verenigd Koninkrijk, maar sinds 1890 is het Duits. Er wonen in<br />

totaal 1300 mensen. ‘In zo’n kleine gemeenschap is de band<br />

tussen de Rotariërs erg sterk’, zegt clublid Bärbel Wichmann.<br />

De club van 25 leden heeft net haar 30 ste verjaardag gevierd.<br />

Ze hield het voorbije jaar verschillende fondsenwervingsacties<br />

tijdens enkele festivals op het eiland. Daarmee kon Rc<br />

Helgoland twee koffers met lesmateriaal aankopen voor de<br />

plaatselijke school, in het kader van de actie ‘End Plastic Soup’.<br />

Een ander project levert voedsel af bij senioren, met een handkar.<br />

De club werkte ook nauw samen met Rc Otterndorf-Land<br />

Hadeln in Nedersaksen, om hulp te sturen naar Oekraïne.<br />

Rc Tarawa, Kiribati<br />

District 9920 omvat de helft van Auckland (Nieuw-Zeeland)<br />

en zeven Pacifische staten: Amerikaans Samoa, de Cookeilanden,<br />

Fiji, Frans Polynesië, Samoa, Tonga en Kiribati. Er<br />

zijn 53 Rotaryclubs in dit gebied, waarvan een derde op de<br />

eilanden in de Stille Oceaan. Eén daarvan is Rc Tarawa. De<br />

club werd in 2019 opgericht op het belangrijkste atol van<br />

de Republiek Kiribati, waar de evenaar en de internationale<br />

datumgrens elkaar kruisen.<br />

De club telt momenteel slechts tien leden, maar heeft al<br />

voor bijna twee miljoen dollar aan projecten ondersteund.<br />

Eén daarvan is ‘Give Every Child a Future’, een Rotary-vaccinatieprogramma<br />

op alle 21 bewoonde eilanden van de<br />

Gilbert-archipel. Het biedt onder meer vaccins tegen het<br />

rotavirus, pneumokokken en baarmoederhalskanker.<br />

Ook hier is de dichtstbijzijnde Rotaryclub niet bij de deur.<br />

Hemelsbreed is het ongeveer 2.230 kilometer van Tarawa<br />

naar de Fiji-eilanden…<br />

6


ROTARY INTERNATIONAL<br />

e wereld<br />

iefde van de wereld<br />

n plekken is Rotary actief<br />

Rc Saint Pierre et<br />

Miquelon, Frankrijk<br />

De 21 leden tellende Rotaryclub<br />

van Saint Pierre et Miquelon werd<br />

in 1989 gecharterd op een kleine<br />

archipel met 6.000 inwoners, 25<br />

kilometer ten zuiden van Newfoundland.<br />

Het gebied maakt deel<br />

uit van Frankrijk. Ze is trouwens de<br />

enige Franse club in het verder Canadese<br />

District 7815. Dat omvat<br />

Newfoundland en Labrador, Nova<br />

Scotia, New Brunswick en Prince Edward Island. Door de<br />

geïsoleerde ligging werken de clubleden vaak samen met<br />

andere serviceclubs en verenigingen.<br />

In het afgelopen jaar hebben de leden 15 projecten en evenementen<br />

georganiseerd, waaronder een bingoavond in samenwerking<br />

met het lokale radiostation. Daarmee werd geld<br />

ingezameld voor End Polio Now. Ze hebben ook geholpen<br />

bij het opzetten van een mobiele bibliotheek, met boeken<br />

voor kinderen en volwassenen.<br />

Rc Saint-Pierre et Miquelon zal dit jaar voor het eerst een districtsconferentie<br />

organiseren. De huidige gouverneur, Roger<br />

Sévigny, is immers lid van de club. De dichtstbijzijnde Rotaryclub<br />

ligt op 45 minuten vliegen in St. John’s, Newfoundland.<br />

Rc Shetland, Verenigd Koninkrijk<br />

Sinds 1972 is Rotary aanwezig op de Shetland-eilanden, een<br />

Schotse eilandengroep die tussen Orkney en Noorwegen<br />

ligt, waar de Noordzee en de ruige Atlantische Oceaan elkaar<br />

ontmoeten. De club is gevestigd in Lerwick, de belangrijkste<br />

stad van de archipel, op zo’n 3,5 uur vliegen van Londen. De<br />

dichtstbijzijnde club ligt 129 kilometer verderop. ‘Veel <strong>contact</strong><br />

is er dus niet’, zegt clublid Susan Stout.<br />

De 17 Rotariërs concentreren zich op serviceacties op het<br />

eiland zelf, die ze bijvoorbeeld financieren met een diner.<br />

Ze spannen zich ook in om Rotary zoveel mogelijk zichtbaar<br />

te maken. Toen prinses Anne Shetland bezocht, wapperde<br />

dus ook de Rotaryvlag. De prinses is zeker vertrouwd met de<br />

idealen van Rotary. Haar broer, koning Charles III, is immers<br />

ere-Rotariër.<br />

‘We hebben ook een stand op een grote landbouwbeurs om<br />

onze club te promoten’, zegt Susan. ‘Dit vormt een goede<br />

gelegenheid om in <strong>contact</strong> te komen met andere eilandbewoners.’<br />

Rc Fairbanks, Alaska (VS)<br />

Rc Fairbanks bestaat ondertussen 84 jaar. De lunchvergaderingen<br />

van deze club met 95 leden worden altijd druk bijgewoond.<br />

‘Meestal zijn het zakenrelaties die leiden tot nieuwe lidmaatschappen’,<br />

zegt clublid Jonal Lani Machos. ‘In een kleine stad<br />

als Fairbanks kennen we nieuwe gezichten in de club meestal<br />

al van tevoren.’<br />

De Rotariërs kijken volop uit naar de voltooiing van een meerjarenproject<br />

in mei. De club investeerde namelijk 500.000<br />

dollar om een grote speeltuin te bouwen.<br />

Ze werkt ook intensief samen met een Rotaryclub in warmere<br />

oorden: Rc San Ignacio in Belize. Er zijn de laatste jaren<br />

wederzijdse bezoeken geweest, en die werden steevast gecombineerd<br />

met projecten. Zo ondersteunde Rc Fairbanks de<br />

bouw van sanitaire voorzieningen op verschillende scholen<br />

in en rond San Ignacio.<br />

Florian Quantz (Rotary Magazin) / S.V.<br />

7


ROTARY INTERNATIONAL<br />

Het vlindereffect: milieuproject<br />

krijgt vleugels<br />

Wanneer je iets kleins doet, kan dat grote<br />

gevolgen hebben. Dat heet het vlindereffect,<br />

en de Amerikaanse Rotaractster Advika<br />

Agarwal weet er alles van…<br />

Zes jaar geleden, toen ze in het eerste jaar van het middelbaar<br />

onderwijs zat, moest Advika een origineel idee<br />

bedenken voor een wetenschapswedstrijd van haar school.<br />

Samen met haar vriendin Angelina Xu dacht ze terug aan de<br />

refter van hun oude basisschool, en meer bepaald aan het<br />

voedselafval dat regelmatig op de gemeentelijke stortplaats<br />

werd gedumpt. De twee meisjes kwamen op de proppen<br />

met een project om het afval te composteren. Enige tijd later<br />

raakte het initiatief in een stroomversnelling, te midden van<br />

de coronapandemie.<br />

Een korte wetenschappelijke toelichting: het type afbraak dat<br />

gebruikelijk plaatsvindt op stortplaatsen heet ‘anaeroob’, wat<br />

betekent zonder zuurstof (of heel weinig). Anaerobe afbraak<br />

gaat heel langzaam en produceert methaan, een broeikasgas<br />

dat ongeveer 80 keer krachtiger is dan CO 2<br />

. Het kan bijvoorbeeld<br />

25 jaar duren voordat een krop sla op een stortplaats is<br />

afgebroken, waarbij dus zeer schadelijk methaangas wordt geproduceerd.<br />

Compostering is daarentegen een ‘aeroob’ proces.<br />

Het vereist een goede zuurstofdoorstroming, waardoor het<br />

voedselafval sneller wordt afgebroken. Er wordt geen methaan<br />

geproduceerd, alleen CO 2<br />

, en dit slechts voor een korte tijd.<br />

Maar terug naar Advika en Angelina. Dankzij een toelage<br />

van 48.000 US$ van het Wereld Natuur Fonds (WWF) coördineert<br />

de ‘Coalition to Re-Imagine School Waste’ nu de<br />

Rotaractster Advika heeft al een heel palmares<br />

als milieuactiviste<br />

inzameling van voedselresten in 78 scholen in Montgomery<br />

County (Maryland). En dat is nog niet alles: het programma<br />

heeft zich verspreid naar andere staten. Na intensief lobbyen,<br />

mede onder leiding van Advika, heeft Maryland bovendien<br />

een wetsvoorstel aangenomen dat over een periode van<br />

vijf jaar 1,25 miljoen US$ beschikbaar stelt om soortgelijke<br />

programma’s te ondersteunen.<br />

Afgelopen zomer behoorden Advika Agarwal, Angelina Xu<br />

en hun klasgenote Shrusti Amula tot de 34 studenten die de<br />

President’s Environmental Youth Award ontvingen van het<br />

Amerikaanse Environmental Protection Agency.<br />

Advika was al lid, en voorzitster, van een Interactclub op haar<br />

middelbare school. Als achttienjarige sloot ze zich afgelopen<br />

september aan bij de Rotaractclub van MoCo (Montgomery<br />

County). Twee maanden later maakte ze deel uit van een<br />

delegatie van twaalf Rotaracters die de klimaatconferentie<br />

(COP28) in Dubai bijwoonden. Daar legde ze <strong>contact</strong>en met<br />

andere milieuactivisten en gaf ze een opmerkelijke presentatie<br />

over de strijd tegen honger en voedselverspilling.<br />

‘Het besef dat een kleine actie als de mijne in het hele land en<br />

zelfs over de hele wereld kan worden overgenomen, geeft me<br />

hoop’, zegt Advika. ‘Dit heilzame voorbeeld van een vlindereffect<br />

voorkomt dat ik in klimaatpessimisme verval. We kunnen<br />

niet gewoon achterover leunen en niets doen. Integendeel,<br />

we moeten in actie komen voor het te laat is.’<br />

Geoffrey Johnson / S.V.<br />

8


ROTARY INTERNATIONAL<br />

Er gewoon aan beginnen!<br />

Voor velen zijn de Bahama’s een plek om te ontsnappen<br />

aan een koud klimaat, te ontspannen<br />

op witte zandstranden en te snorkelen in het heldere<br />

water. Ik ben er thuis. Van jongsaf ben ik gaan zeilen<br />

op deze wateren. Ook vandaag ga ik, wanneer ik maar<br />

kan, het water op met familie en vrienden. Het is waar<br />

mijn hart ligt.<br />

De milieubedreigingen waarmee mijn land wordt geconfronteerd,<br />

zijn reëel. Onze koraalriffen, die van<br />

vitaal belang zijn voor de biodiversiteit, lopen gevaar<br />

door de opwarming van de zee en door vervuiling.<br />

Orkanen en tropische stormen lijken jaar na jaar heviger<br />

te worden. De stijgende zeespiegel vormt een<br />

existentiële bedreiging voor de Bahama’s, omdat onze<br />

prachtige kustlijn erodeert en zout water onze kostbare<br />

en beperkte zoetwaterbronnen binnendringt.<br />

Eind vorig jaar had ik het geluk om Rotary te vertegenwoordigen<br />

op de COP 28, de VN-klimaatconferentie<br />

in Dubai. De consensus was daar dat de aanpak van<br />

de klimaatverandering te traag verloopt. We moeten<br />

het tempo opvoeren om de uitstoot van broeikasgassen<br />

te verminderen, gemeenschappen te helpen<br />

veerkrachtiger te worden tegen klimaatverandering<br />

en de landen die er het meest kwetsbaar voor zijn<br />

beter te ondersteunen.<br />

Rotary kan hierbij een deel van de oplossing zijn. Zoals<br />

u weet is milieubescherming één van de focusgebieden<br />

van Rotary. Veel clubs zijn lokaal actief met projecten<br />

zoals het schoonmaken van stranden, rivieren en<br />

bermen. Met de Rotary Foundation kunt u uw impact<br />

vergroten door uw middelen<br />

te bundelen met<br />

clubs en districten over<br />

de hele wereld.<br />

Stelt u zich de mogelijkheden<br />

eens voor.<br />

Misschien kunnen Rotarydistricten<br />

in Canada<br />

en Australië wetlands Barry Rassin<br />

beschermen in New<br />

Voorzitter Rotary Foundation<br />

South Wales (Australië).<br />

Rotariërs uit Brazilië, India en Taiwan kunnen projecten<br />

leiden om boeren in de Indiase staat Andhra Pradesh<br />

op te leiden inzake duurzame landbouw. Rotary- en<br />

Rotaractclubs uit de Bahama’s, Zuid-Afrika en New<br />

York zouden, met steun van hun districten, kunnen<br />

samenwerken om de natuurlijke rijkdom in mijn land<br />

te herstellen, één rif of mangrove per keer.<br />

De problemen waarmee ons milieu te kampen heeft,<br />

lijken overweldigend. Totdat je beseft dat veel problemen<br />

kunnen worden opgelost. Er zijn zoveel manieren<br />

om te helpen via Rotary. Zelfs als we zelf geen project<br />

leiden of er als vrijwilliger aan meehelpen, kunnen we<br />

allemaal iets doen voor het milieu door een schenking<br />

te doen aan de Foundation.<br />

Rotary kan de planeet niet in zijn eentje redden. Maar<br />

zoals ons succes bij de uitroeiing van polio bewijst, is<br />

de impact van Rotary erg groot als we onze visie voor<br />

een betere wereld in daden omzetten en er gewoon<br />

aan beginnen.<br />

Welke breakouts geven uw club een boost?<br />

Tijdens de plenaire sessies van de RI-conventie in Singapore zult u de energie van<br />

Rotary voelen bruisen. Tijdens de breakout-sessies kunt u dieper ingaan op de onderwerpen<br />

die u interesseren.<br />

U kunt er bijvoorbeeld strategieën leren om de sterke punten van Rotariërs en Rotaracters<br />

te combineren, problemen met het werven en behouden van leden op te lossen en het<br />

mentale welzijn te verbeteren - voor uzelf en de mensen om u heen. Misschien wilt u<br />

een CO 2<br />

-neutrale club worden of een dito evenement organiseren, experts inschakelen<br />

voor projectadvies of meer te weten komen over Interact? Er zijn breakouts die elk van<br />

deze onderwerpen behandelen.<br />

Krijg tips om nieuwe projecten en bestaande initiatieven nog succesvoller te maken en uw clubleden levenslang enthousiast<br />

te houden voor Rotary. Nog enkele thema’s die aan bod komen: resultaten meten om uw impact aan te tonen, bruggen<br />

bouwen tussen leden van alle leeftijden en de inzet van AI bij Rotary. Vooraf inschrijven voor een sessie hoeft niet. U kunt<br />

de volledige (voorlopige) lijst bekijken op convention.<strong>rotary</strong>.org.<br />

9


ROTARY INTERNATIONAL<br />

De Rotarywereld in actie<br />

Verenigde Staten<br />

Het OysterFest is een tweedaags<br />

festival georganiseerd door Rc Shelton<br />

Skookum (Washington). In de<br />

loop van vier decennia is het uitgegroeid<br />

tot een hoogtepunt op de<br />

kalender van de visserijsector in<br />

de regio. De editie van 2023 trok<br />

13.000 liefhebbers van zeevruchten<br />

en bracht 170.000 US$ op voor lokale<br />

verenigingen. Doorgewinterde<br />

vissers en amateurzeilers namen<br />

het tegen elkaar op in een vriendschappelijke<br />

wedstrijd, waarbij de<br />

winnaar erin slaagde om 24 oesters<br />

te openen in 73 seconden. ‘Het is<br />

een gevestigd evenement, waarbij<br />

het publiek hun favoriet luid aanmoedigt’,<br />

vertelt Laurie Brown, de<br />

genomineerde voorzitster van de<br />

club. Iedereen kan meedoen, maar<br />

de meeste deelnemers komen van<br />

schelpdierkwekerijen of restaurants.<br />

56 miljoen<br />

US$ Jaarlijkse omzet<br />

van de oesterkweek in de<br />

staat Washington<br />

Suriname<br />

Een daling van 50% in het slagingspercentage<br />

voor de toelatingsexamens<br />

op middelbare scholen baart<br />

de Surinaamse overheid grote zorgen.<br />

Rc Paramaribo Residence,<br />

waarvan verschillende gepensioneerde<br />

leerkrachten lid zijn, werkt<br />

eraan om deze teleurstellende<br />

resultaten te verbeteren. De club<br />

heeft bijvoorbeeld een ondersteuningsproject<br />

voor wiskunde opgezet,<br />

voor ongeveer twintig leerkrachten.<br />

Het programma omvat<br />

topics over verzamelingen, vergelijkingen,<br />

functies, vlakke meetkunde<br />

en goniometrie. ‘We gebruiken wiskunde<br />

in ons dagelijks leven, maar<br />

hier halen kinderen slechte cijfers<br />

voor dit vak’, legt clublid Yvonne uit.<br />

Ewald Levens, een gepensioneerde<br />

schooldirecteur en Rotariër, leidt<br />

de lessen, die gedeeltelijk worden<br />

gefinancierd door de Nederlandse<br />

Vereniging van Wiskundeleraren.<br />

75% Percentage<br />

Surinaamse kinderen (7-14 jaar)<br />

zonder basisvaardigheden rekenen<br />

10


ROTARY INTERNATIONAL<br />

1,98 miljard<br />

Aantal mensen in de wereld zonder<br />

voorzieningen voor basishygiëne<br />

Macau<br />

De vergaderlocatie van Rc Macau -<br />

een van de meest winstgevende casino’s<br />

ter wereld - is een troef gebleken<br />

voor de club. Sands China, de<br />

exploitant van The Venetian Macau,<br />

sponsort er namelijk het Rotarykerstfeest<br />

voor mensen met een<br />

verstandelijke beperking. Het casino<br />

financiert met name een gala,<br />

dat de belangrijkste fondsenwerving<br />

van de club is. Daarnaast werkten<br />

200 Sands-personeelsleden als vrijwilliger<br />

mee aan een clubproject om<br />

27.000 hygiënekits samen te stellen<br />

voor de Filipijnen. De kits werden<br />

vervolgens gedoneerd aan een liefdadigheidsinstelling<br />

die deze artikelen<br />

ook inzamelt bij hotels voor<br />

recycling en herverdeling.<br />

Nigeria<br />

Nigeria heeft één van de hoogste sterftecijfers voor<br />

borstkanker ter wereld, een statistiek die niet onopgemerkt<br />

is gebleven bij Rc Ikoyi. ‘Gezien de schrikbarende<br />

toename van deze vorm van kanker in ons<br />

land, heeft de club besloten om deze plaag met alle<br />

beschikbare middelen te bestrijden’, aldus clublid<br />

Winifred. Rc Ikoyi werkte samen met een lokale stichting<br />

om meer dan 500 vrouwen gratis te screenen in<br />

het Lagos General Hospital en 400 vrouwen in een<br />

buitenwijk van de stad. De club organiseerde ook<br />

een jazzconcert en een prijsuitreiking in het Alliance<br />

Française-theater om het bewustzijn van het publiek<br />

te vergroten.<br />

36%<br />

Overlevingskans na drie jaar voor<br />

Nigeriaanse vrouwen met borstkanker<br />

Australië<br />

Rod, een lid van Rc Highton,<br />

stelde voor dat zijn club rondleidingen<br />

zou organiseren door de<br />

oude papierfabriek van Fyansford,<br />

gebouwd in 1878. ‘Hoewel<br />

het een Australian Heritage Site<br />

is, hebben de molen en zijn geschiedenis<br />

niet de erkenning gekregen<br />

die ze verdienen’, betreurt<br />

Rod. Dus verzamelden de leden<br />

oude foto’s en tekeningen voor<br />

een kleine tentoonstelling bij de<br />

start van de rondleidingen, die in<br />

2022 begonnen. Tot de sluiting<br />

in 1923 maakte de fabriek papier<br />

van lompen, scheepszeilen, gerafeld<br />

touw, militaire uniformen<br />

en andere oude stoffen. Het was<br />

dus één van de eerste recyclingbedrijven<br />

in Australië. Tijdens de<br />

Tweede Wereldoorlog werden<br />

er in het geheim zeemijnen geproduceerd.<br />

De rondleidingen<br />

hebben al meer dan 12.000 US$<br />

opgebracht voor het goede doel,<br />

terwijl ze ook het enthousiasme<br />

voor het industrieel erfgoed van<br />

de regio hebben aangewakkerd.<br />

2de eeuw<br />

voor<br />

Christus<br />

Oudste bewijs van henneppapier<br />

in China<br />

11


ECOLOGIE<br />

‘Zuid-Europese bomen<br />

kunnen onze bossen redden’<br />

Sinds RI-voorzitter Ian Riseley in 2017 vroeg om één boom per Rotariër te<br />

planten, gaven ook bij ons tal van clubs gehoor aan die oproep (zie bv. p 24).<br />

Geen overbodige luxe, want Vlaanderen heeft dringend behoefte aan meer bos.<br />

Bosecoloog Bart Muys (KU Leuven) trekt aan de alarmbel maar biedt ook enkele<br />

uitdagende perspectieven om de situatie recht te trekken. ‘Grondeigenaars<br />

hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.’<br />

Recent bracht de VRT de verrassende vaststelling dat<br />

er in Europa vandaag méér bomen staan dan 100 jaar<br />

geleden.<br />

De voorbije eeuw is er inderdaad veel bos bijgekomen in<br />

Europa. Van de Middeleeuwen tot de 19 de eeuw leefden we<br />

in een ‘bioeconomie’, die grotendeels op hout dreef. Daardoor<br />

raakte het bosbestand sterk gedegradeerd. Vanaf de<br />

industriële revolutie, die mensen naar stedelijke gebieden<br />

dreef, begonnen de bossen zich te herstellen. Vooral na de<br />

Tweede Wereldoorlog is de economie helemaal op fossiele<br />

brandstoffen gaan draaien, waardoor er minder vraag naar<br />

hout was. Ook de landbouw is veel efficiënter en intensiever<br />

geworden. Marginale landbouwgronden, bijvoorbeeld in<br />

bergachtige streken, werden verlaten. Dat bood ruimte voor<br />

spontane verbossing. In landen als Spanje en Italië, en in<br />

delen van Oost- en Noord-Europa, is dat proces nog steeds<br />

aan de gang. Ook Frankrijk doet het goed, daar groeit het<br />

bosareaal jaarlijks met 70 à 80.000 hectare.<br />

Vlaanderen hinkt daarbij duidelijk achterop.<br />

Ja, en dat geldt voor alle gebieden met rijke landbouwgronden<br />

– en een hoge bevolkingsdruk. We zien hetzelfde fenomeen<br />

in Noordwest-Frankrijk, Ierland, Nederland, Denemarken… In<br />

zulke verstedelijkte regio’s hebben de mensen net behoefte<br />

© teddiviscious / Adobe Stock<br />

12


ECOLOGIE<br />

aan groen, om hun mentaal welzijn te ondersteunen. Al in<br />

1997 voorzag het Structuurplan Vlaanderen 10.000 ha aan<br />

bosuitbreiding. Dat was werkelijk het minimum minimorum,<br />

maar zelfs dat is na 25 jaar niet gerealiseerd. Door het recente<br />

boerenpro<strong>test</strong> is de aankoop van landbouwgronden<br />

in niet-herbevestigd landbouwgebied voorlopig zelfs stilgelegd.<br />

Dat gaat niet ten koste van kwetsbare natuur – die<br />

bevindt zich niet in zulke zones – maar wel ten koste van<br />

bosuitbreiding. En dus ten nadele van de meerderheid van<br />

de Vlamingen, die bos tekort hebben.<br />

Klopt het dat het Vlaamse bosbestand ongeveer stabiel<br />

in gebleven sinds de periode van de Ferraris-kaarten<br />

(1771-78)?<br />

Qua oppervlakte wel, maar we zien een dynamiek; de bossen<br />

zijn grotendeels van plaats veranderd. Eerst was er trouwens<br />

nog een daling, met een dieptepunt rond 1860, de periode van<br />

de grote landbouwcrisis en hongersnood ten gevolge van de<br />

aardappelplaag. In Oost- en West-Vlaanderen is toen veel ontbost<br />

ten behoeve van de landbouw. Er werden nieuwe gronden<br />

aangeboord waar de aardappelschimmel niet in zat, en waar<br />

men dus enkele jaren met succes aardappelen kon telen. Toen<br />

zijn er veel bossen verloren gegaan, die nooit gerecupereerd<br />

zijn. Nieuwe bossen verschenen vooral op de heidegronden<br />

van de Kempen. Het dennenhout werd gretig gebruikt in de<br />

mijnbouw. In de 20 ste eeuw zagen we een verdere toename,<br />

maar de laatste 30 jaar is er weer een daling door urbanisatie<br />

en industrie. Ondanks alle wetgeving gaan er vandaag nog<br />

steeds bossen verloren en komt er weinig bos bij.<br />

Waar ziet u dan ruimte voor nieuwe bossen?<br />

Er is maar één optie: landbouwgrond omvormen tot bos. De<br />

10.000 ha die voorzien zijn in het Structuurplan Vlaanderen<br />

vormen slechts een peulschil ten opzichte van de 750.000<br />

ha die bestemd zijn voor de landbouw. Vergeet niet dat de<br />

landbouw veel meer terrein loslaat aan verstedelijking dan<br />

aan bosuitbreiding. Helaas is het nu een symbooldossier<br />

geworden. Ik pleit evenwel voor een veel ambitieuzer bosuitbreidingsplan:<br />

naar 50.000 ha. Dat zou uiteraard wel grote<br />

gevolgen hebben voor de landbouw. Ik ben er echter van<br />

overtuigd dat we landbouwgrond kunnen herbestemmen én<br />

evenveel mensen blijven voeden – als we ons voedingspatroon<br />

aanpassen. Als we allemaal 20 tot 30% minder vlees<br />

eten – wat goed is voor mens en milieu – komt die landbouwgrond<br />

vanzelf vrij. Het is niet zo dat alle landbouwgrond in<br />

stand gehouden moet worden voor onze voedselzekerheid.<br />

Laten we wel wezen: een groot deel wordt gebruikt om op<br />

een milieuonvriendelijke manier vlees te produceren, grotendeels<br />

bestemd voor export.<br />

Daarnaast zien we ook een zekere ‘verpaarding’ van het landschap:<br />

grote terreinen die in privéhanden zijn en worden<br />

gebruikt voor wat in essentie een hobby is. Ik spreek dan<br />

niet over de professionele paardenfokkerij, die zeker een<br />

belangrijke economische waarde heeft. Het zou goed zijn als<br />

die eigenaars eens dieper gaan nadenken over het gebruik van<br />

hun gronden. Ook zij kunnen immers een maatschappelijke<br />

meerwaarde leveren door nieuw bos te creëren.<br />

Paradoxaal genoeg gebeurt er ook ontbossing voor<br />

natuurherstel, bijvoorbeeld de regeneratie van<br />

heidelanden.<br />

Dat is inderdaad significant. Het gaat om enkele duizenden<br />

hectare en er zit nog meer aan te komen. Qua bosuitbreiding<br />

is dit dweilen met de kraan open. Het is een gevoelig<br />

thema, voor sommigen lijkt er zelfs een taboe op te rusten.<br />

Bosuitbreiding en heideherstel moeten hand in hand kunnen<br />

gaan. Het probleem is dat er al vele jaren een uitzondering<br />

geldt op de boscompensatieregels voor natuurherstel. Nu<br />

is het stilaan welletjes: ook natuurherstel ten koste van bos<br />

moet gecompenseerd worden.<br />

Vlaanderen heeft internationale verplichtingen inzake de<br />

instandhouding van Natura 2000-gebieden. Maar we hebben<br />

ook verbintenissen tegenover de EU m.b.t. tot de koolstofbalans<br />

van ons landgebruik. Bij een negatieve balans zullen<br />

we de rekening moeten betalen. Met andere woorden: de<br />

belastingbetaler dreigt op te draaien voor de CO-emissies<br />

ten gevolge van ontbossing!<br />

Recente boomplantactie in het Sporenbos (Rc Zottegem)<br />

Hoe kunnen we boomplantacties zo efficiënt mogelijk<br />

aanpakken?<br />

Qua locatie kies je best voor een terrein dat aansluit bij een<br />

bestaand bos, om versnippering tegen te gaan. Idealiter ga<br />

je voor de uitbreiding van oude, waardevolle bossen maar<br />

ik besef dat dit niet altijd mogelijk is. Je kunt er ook voor<br />

opteren de connectiviteit tussen bossen te bevorderen. We<br />

willen geen ‘postzegelbosjes’; defragmentatie levert het<br />

meest winst op voor natuur en recreatie.<br />

Belangrijk is ook de boomsoorten in overeenstemming te<br />

brengen met de bodem. Het INBO biedt daarvoor online een<br />

handige bodemgeschiktheidstool. De inzichten op dat vlak<br />

zijn wel wat in beweging door de klimaatverandering. Het<br />

concept ‘inheemse soorten’ wordt meer en meer in vraag<br />

gesteld. We onderzoeken momenteel of Zuid-Europese varianten<br />

niet beter opgewassen zijn tegen de uitdagingen<br />

13


ECOLOGIE<br />

van het evoluerende klimaat. Alleszins is soortendiversiteit<br />

belangrijk, zowel voor de gezondheid van het bos als de bijhorende<br />

ecosystemen.<br />

Hoe staat het met de productiebossen in Vlaanderen?<br />

Wat is hun economisch en ecologisch belang?<br />

De traditionele populierenbossen zijn gestaag aan het afnemen,<br />

maar zijn toch nog goed voor zo’n 20.000 ha. Ze<br />

bevinden zich vaak in valleigebieden, die worden opgekocht<br />

door natuurverenigingen om er bijvoorbeeld hooilanden van<br />

te maken. Dat is duidelijk een verliespost voor de houtproductie.<br />

Ik hoop dat we tot een status-quo kunnen komen<br />

en dat populierenbossen blijven bestaan. Er wordt weleens<br />

geringschattend gedaan over hun natuurwaarde, maar een<br />

emblematische vogelsoort als de wielewaal is ten dode opgeschreven<br />

zonder populieren. Ook allerlei korstmossen gedijen<br />

er goed. Populieren zijn trouwens een interessante soort om<br />

bij bosaanleg mee te beginnen, ze groeien snel en op de<br />

bodem kunnen andere plantensoorten een plaats vinden.<br />

De moseik kan onze bossen verder diversifiëren<br />

Duurzame houtproductie kan perfect samengaan met recreatie<br />

en natuurbehoud. De vraag naar hout neemt hand<br />

over hand toe. We gaan naar een circulaire bio-economie,<br />

tegen 2050 wil de EU het rooien zonder fossiele energie. De<br />

transitie is volop in ontwikkeling. Mijn collega-professor Bert<br />

Sels heeft onlangs aangetoond dat we zowat alle chemicaliën<br />

geproduceerd door de petrochemie kunnen bekomen<br />

via een houtchemie. Mijn eigen onderzoeksgroep becijferde<br />

bovendien dat de Europese bossen in staat zijn genoeg<br />

duurzaam hout te produceren om de petrochemie in Europa<br />

volledig te vervangen. Ook in de bouw wordt meer en meer<br />

ingezet op houtconstructie. Er worden al flatgebouwen van<br />

25 verdiepingen opgetrokken in hout. Vooral Oostenrijk en<br />

Noorwegen zijn voortrekkers op dat vlak. In België kiest 8%<br />

voor nieuwbouw in hout. Intuïtief zijn veel Vlamingen tegen<br />

houtkap, maar hout invoeren uit gebieden met minder controle<br />

is zeker niet de oplossing. We moeten dus naar een<br />

duurzaam model voor houtproductie.<br />

In hoeverre vormt de klimaatverandering precies een<br />

bedreiging voor onze bossen?<br />

De bedreiging is zeer reëel. Het klimaat wordt niet alleen<br />

warmer, maar ook wispelturiger. De winters worden natter,<br />

met tot 20% extra neerslag, terwijl we in de zomer langere<br />

periodes van droogte krijgen. Vooral de zomers worden cruciaal:<br />

de droogte kan leiden tot meer ziekten en plagen. De<br />

natuurlijke verspreidingsgebieden van boomsoorten zijn al<br />

aan het evolueren. Op arme bodems, zoals in de Kempen, is<br />

de inheemse soortenrijkdom vanouds zeer gering. De berken<br />

hebben er geen goede vooruitzichten, en ook voor de den<br />

zijn er veel vraagtekens.<br />

Als ik ga spreken voor Waalse collega’s, zeg ik weleens dat<br />

we een nieuwe boomsoort moeten koesteren: le mélange.<br />

Daarmee bedoel ik dat er meer diversiteit nodig is in onze<br />

bossen. Net als op de beurs, mogen we niet alle eieren in<br />

één mand leggen. Het bos van de toekomst moet er zeer gemengd<br />

uitzien. Dat maakt het extra complex voor het beheer<br />

ervan en voor de houtindustrie maar de vitaliteit van onze<br />

bossen hangt ervan af. Ook soorten die we nu als exoten beschouwen,<br />

kunnen er hun plaats vinden. ‘Inheems-Vlaamse’<br />

soorten zijn trouwens een onzinnig begrip; bosecologie trekt<br />

zich niets aan van staatkundige grenzen. In mijn optiek concentreren<br />

we ons beter op ‘inheems-Europese’ soorten. Het<br />

is logisch dat we dan vooral naar Zuid-Europa kijken om onze<br />

bossen te diversifiëren en gezond te houden. Wij kennen<br />

een drietal inheemse eikensoorten, daar zijn er tientallen.<br />

De donzige eik uit Frankrijk zou hier kunnen gedijen, net als<br />

de moseik uit Italië en de Hongaarse eik.<br />

Bij de beuken is de Oosterse beuk een goede kandidaat.<br />

Zuid-Europa kent niet alleen een grotere diversiteit, de bomen<br />

hebben ook co-evolutionair gezien iets met de onze te maken.<br />

Het zijn dus geen verre exoten. Onze inheemse soorten leven<br />

ermee samen op andere plekken in Europa. In het Tertiair,<br />

toen het hier een stuk warmer was, stonden ze zij aan zij. Er<br />

valt weliswaar nog veel onderzoek te doen rond de impact<br />

op de biodiversiteit. Anderzijds: door de klimaatverandering<br />

gaan we sowieso biodiversiteit verliezen. Dan lijkt het mij<br />

beter om nieuwe, zuidelijke soorten te introduceren om het<br />

bos-microklimaat te behouden en inheemse soorten te laten<br />

overleven. Een groot obstakel is weliswaar dat de Vlaamse<br />

en Europese natuurwetgeving nog niet climate smart zijn.<br />

Het zijn alleszins boeiende tijden voor boswetenschappers!<br />

Steven Vermeylen<br />

14


Zeven decennia overleven<br />

in een ijzeren long<br />

POLIO<br />

Het overlijden van de Amerikaanse<br />

Rotariër Paul Alexander (78), die<br />

bijna zijn hele leven in een ‘ijzeren<br />

long’ leefde, kreeg vorige maand<br />

wereldwijd veel persaandacht. Paul<br />

geraakte in 1952 verlamd door polio<br />

en was sindsdien aangewezen op deze<br />

machine, die hem hielp met ademen.<br />

Paul Alexander kreeg polio toen hij zes was, en raakte daardoor<br />

verlamd vanaf zijn nek. Door de ziekte kon hij niet<br />

meer zelfstandig ademen. Net als voor veel andere toenmalige<br />

polioslachtoffers bood de ijzeren long (geïntroduceerd in 1927)<br />

uitkomst. Het apparaat, eigenlijk een negatieve-drukrespirator,<br />

werkt zonder dat er enige apparatuur in het lichaam ingebracht<br />

moet worden, en is dus een niet-invasieve behandelingsmethode.<br />

Ondanks zijn penibele toestand volgde Paul een universitaire<br />

opleiding, haalde zijn diploma in de rechten, was actief<br />

als advocaat en publiceerde een boek over zijn ervaringen.<br />

Hij besteedde meer dan acht jaar aan het schrijven van het<br />

boek, dat in 2020 verscheen. Met een plastic staafje in zijn<br />

mond tikte hij op een toetsenbord en andere delen dicteerde<br />

hij aan een assistent. In januari van dit jaar ging hij nog<br />

van start met een TikTok-account, waarop hij video’s postte<br />

waarin hij vertelde over zijn leven. Bij zijn dood bereikte hij<br />

daar 330.000 volgers.<br />

Zijn broer Philip herinnert hem in een gesprek met de BBC<br />

als een ‘warme persoon met een eeuwige glimlach’, die erin<br />

slaagde mensen meteen op hun gemak te stellen.<br />

Toen Paul in 1952 ziek werd, werd hij geopereerd in zijn woonplaats<br />

Dallas, waardoor zijn leven werd gered. Hij was echter<br />

niet langer in staat zelfstandig te ademen. Dat lukte wel<br />

dankzij een ijzeren long, die hij vaak zijn ‘oude ijzeren paard’<br />

noemde. De machine zuigt lucht uit een cilinder, waardoor<br />

je longen uitzetten en lucht opnemen. Wanneer de lucht er<br />

weer in wordt gelaten, zorgt het omgekeerde proces ervoor<br />

dat je longen leeglopen. Na jaren leerde Paul uiteindelijk om<br />

zelf weer te ademen, zodat hij in staat was om de ijzeren long<br />

voor korte periodes te verlaten.<br />

Zoals bij de meeste overlevenden van polio die in een ijzeren<br />

long werden geplaatst, werd niet verwacht dat hij lang zou<br />

overleven. Maar hij leefde nog tientallen jaren, lang nadat de<br />

Mijn leven is zo wonderlijk. Zelfs<br />

mocht ik een groot kunstenaar zijn,<br />

ik zou nooit in staat zijn om de tinten<br />

zo te mengen en aan te brengen op<br />

doek dat ze nog maar in de buurt van<br />

mijn ware leven komen.<br />

Paul Alexander<br />

ziekte door de uitvinding van het poliovaccin in de jaren 1950<br />

zo goed als uitgeroeid was in de Westerse wereld.<br />

Pauls vader was voorzitter van een Rotaryclub in de jaren<br />

1960, maar daaraan bewaarde hij geen herinneringen. Via<br />

een kennis kwam hij in <strong>contact</strong> met DG 5810 Bill Dendy. Die<br />

vroeg hem mee te werken aan een video die zijn vrouw aan<br />

het maken was over de uitroeiing van polio. Paul stemde<br />

toe en van toen af bezocht Dendy hem wekelijks. Op een<br />

dag stelde de DG Paul voor lid te worden van Rotary, en met<br />

name van de e-club van Houston. Paul aanvaardde, en hij<br />

sprak sindsdien op verscheidene grote Rotarybijeenkomsten.<br />

Door de vooruitgang in de geneeskunde werd de ijzeren<br />

long in de jaren 1960 overbodig en vervangen door andere<br />

beademingstoestellen. Maar Paul bleef vasthouden aan zijn<br />

ijzeren cilinder, naar eigen zeggen omdat hij eraan gewend<br />

was geraakt. Het leverde hem trouwens een officieel Guinness<br />

World Record op, als persoon die het langst in een ijzeren<br />

long leefde.<br />

S.V.<br />

15


GEZONDHEID<br />

Trapsgewijs<br />

vechten<br />

tegen<br />

Parkinson<br />

Op 11 april richt de Wereld Parkinson<br />

Dag wereldwijd de aandacht op deze<br />

ziekte. In ons land timmert Ivo de<br />

Bisschop (Rc Brussel-Coudenberg) al<br />

een paar jaar aan de weg, aan de hand<br />

van enkele opmerkelijke sportieve<br />

uitdagingen.<br />

Op zijn 62 ste vernam Ivo dat hij aan Parkinson lijdt. In België<br />

leven ongeveer 40.000 personen met deze ziekte.<br />

Bij Parkinson ontstaat er in de hersenen een tekort aan de<br />

neurotransmitter dopamine. Door dat dopaminetekort wordt<br />

de aansturing van spierbewegingen aangetast. Omdat de<br />

ziekte progressief is, is het belangrijk om tijdig een diagnose<br />

te stellen. Momenteel is er nog geen genezing mogelijk. Een<br />

vroege diagnose zorgt er wel voor dat de ziektesymptomen<br />

gedurende enige tijd onderdrukt kunnen worden.<br />

Kort na zijn diagnose richtte Ivo met enkele medestanders,<br />

onder meer uit zijn club, de vzw Stop Parkinson op. Die wil<br />

de ziekte meer onder de aandacht brengen, en onderzoek<br />

naar mogelijke behandelingen financieren. ‘Voor de overheid<br />

en de grote farmabedrijven blijkt dit geen prioriteit te zijn.<br />

Nochtans is de ziekte van Parkinson de snelst groeiende<br />

neurologische aandoening van dit moment. De Nederlandse<br />

neuroloog Bas Bloem spreekt zelfs van een “pandemie”.<br />

Hij waarschuwt dat het aantal patiënten binnen 20 jaar kan<br />

verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen.’<br />

Ivo’s eerste initiatief, de Stop Parkinson Walk, was meteen een<br />

schot in de roos. Ivo wandelde in de zomer van 2020 rond de<br />

grens van België, goed voor zo’n 1.500 kilometer. Heel wat<br />

Rotaryclubs zorgden toen voor een warme ontvangst, én een<br />

gulle bijdrage. Zijn tocht werd door het Eén-programma ‘Vrede<br />

op Aarde’ zelfs uitgeroepen tot ‘prestatie van het jaar’. Hij<br />

ging door op het élan met Peloton Parkinson, een fietstocht<br />

van Oostende naar Eupen, eveneens langs de landsgrens.<br />

Deze zomer zal Ivo die tocht trouwens verderzetten. In totaal<br />

wist hij zo al 1,5 miljoen euro op te halen, mede dankzij een<br />

verdubbeling van de giften door de Michael J. Fox Foundation.<br />

Dit jaar komt Stop Parkinson met een nieuw initiatief op de<br />

proppen: een trappenloop in het stadion van Anderlecht. ‘We<br />

trachten steeds iets nieuws te bedenken. Met dit event willen<br />

we de deelnemers een unieke belevenis bieden. Ze doorkruisen<br />

het stadion op een uitdagend parcours, waarbij ze ook<br />

een kijkje kunnen nemen achter de schermen. We mikken<br />

op 350 deelnemers, individueel of in team. Uiteraard hopen<br />

we heel wat Rotaryteams te verwelkomen. We maken er op<br />

23 juni een geanimeerde zondag van. Er zullen ook enkele<br />

bekende namen aanwezig zijn bij de podiumceremonie, zoals<br />

Gunther Neefs en Charles van Domburg.’<br />

De deelnemers kunnen kiezen tussen een licht, gemiddeld<br />

en zwaar parcours. Alleen tijdens het laatste uur gaat het<br />

echt om de competitie. ‘Die zal niet min zijn, want we hebben<br />

de wereldrecordhouders trappenlopen kunnen strikken.<br />

Het gaat om het Leuvense duo Kevin Eulaerts en Rik Goris.<br />

In mei 2021 vestigden zij het wereldrecord “everesting” op<br />

de trappen van de Montagne de Bueren in Luik. Ze haalden<br />

er maar liefst 26.544 hoogtemeters, of drie keer de hoogte<br />

van de Mount Everest. In oktober betrekken we hen ook bij<br />

onze volgende trappenloop, in B-Mine. Daar zullen ze hun<br />

eigen Belgisch record proberen te verbeteren.’<br />

Ivo en zijn medewerkers zijn van plan hun ervaringen te<br />

bundelen in een draaiboek, om anderen aan te moedigen<br />

gelijkaardige events op te zetten. ‘Geregeld worden er trouwens<br />

spontane steunacties gehouden. Zo kregen we onlangs<br />

3.000 € uit de opbrengst van de Kennedymars, een initiatief<br />

van Rc Maasland-Lanklaar en Rc Maaseik. Ook Tom Coghe,<br />

die de AD Delhaize van Tielt uitbaat en zelf aan Parkinson<br />

lijdt, zamelde reeds 20.000 € in voor Stop Parkinson. Zulke<br />

acties zijn hartverwarmend en geven telkens extra motivatie<br />

om door te gaan!’<br />

S.V.<br />

Meer info: www.stopparkinson.be<br />

Ivo (r.) tijdens Peloton Parkinson 2023<br />

16


Trappenloop<br />

Stadion RSC Anderlecht<br />

Zondag 23 juni 2024<br />

Bestorm de trappen van het<br />

voetbalstadion van Anderlecht!<br />

Beleef met vrienden, familie en<br />

uw Rotary Club een uitdagende<br />

dag en steun onderzoek naar<br />

de ziekte van Parkinson!<br />

Doe mee via stopparkinson.be<br />

Schrijf u<br />

nu in!<br />

Powered by<br />

STEUN<br />

HET<br />

KLIMAAT<br />

Geld heb ik niet<br />

maar ik kan wel<br />

steunen in natura.<br />

17


MAGAZINE<br />

Rotarytijdschriften<br />

in het<br />

digitale<br />

tijdperk<br />

Rotaryredacties uit de hele wereld verzameld in Evanston<br />

ethinking the magazine’. Zo luidde het centrale thema<br />

‘R van het ‘Rotary Global Media Network Editors Seminar’,<br />

dat begin maart werd gehouden. Veel aandacht ging daarbij<br />

naar de voortschrijdende digitalisering en de mogelijkheden<br />

én ethische implicaties van Artificial Intelligence.<br />

Elke twee jaar komen uitgevers en redactieleden van alle<br />

regionale Rotarytijdschriften ter wereld samen voor een interactief<br />

seminar op het RI-hoofdkwartier in Evanston. Samen<br />

met verantwoordelijken van het Amerikaanse Rotarymagazine<br />

en het communicatiedepartement van RI steken zij de koppen<br />

bij mekaar om de impact van onze magazines te bestendigen<br />

en waar mogelijk te vergroten.<br />

Waar op vorige seminars de vraag ‘papier of digitaal’ nog<br />

vaak centraal stond, geven veel Rotarybladen vandaag de<br />

voorkeur aan een slim samenspel van beide. Digitale media,<br />

en met name sociale netwerken, bieden daarbij de mogelijkheid<br />

tot een levendige interactie met het (lezers)publiek.<br />

Voor magazines met een gediversifieerd en meertalig publiek<br />

(bijvoorbeeld Rotary Norden, dat heel Scandinavië bedient in<br />

vijf talen) bleek een overgang naar een digitale aanpak een<br />

handige manier om elke taal volwaardig aan bod te laten<br />

komen. Inzake digitalisering loopt Europa trouwens voorop,<br />

erkende ook Wen Huang, hoofdredacteur van het Amerikaanse<br />

Rotarymagazine. Momenteel ligt het aantal digitale lezers<br />

van zijn tijdschrift op 12%, een percentage dat hij binnen vijf<br />

jaar wil opdrijven tot 35%. De oplopende papier- en portkosten<br />

doen trouwens vrijwel alle tijdschriften meer inzetten<br />

op digitale verspreidingsvormen (via een flipbook en/of app<br />

– zoals er ook voor Rotary Contact ter beschikking staan).<br />

Dat papier niet heeft afgedaan, bewijzen onder meer<br />

het Franse en het Duitse Rotarytijdschrift, die voluit blijven<br />

investeren in hun papieren versie. Het Amerikaanse<br />

flagship-Rotarymagazine kreeg enkele jaren geleden een<br />

make-over, met een bredere horizon aan onderwerpen en<br />

diepgaande verhalen die aansluiten bij Rotarythema’s als<br />

mentale gezondheid. ‘Never underestimate the power of<br />

storytelling’, bezwoer gewezen RI-director Jeffrey Cadorette,<br />

die optrad als moderator. ‘Het traditionele magazine is al talloze<br />

keren doodverklaard, maar toch blijven kwaliteitsbladen<br />

die zich richten op een welomschreven doelgroep het goed<br />

doen. Niet zelden slagen zij er in meer engagement op te<br />

wekken bij hun lezers dan digitale media, die per definitie<br />

vluchtiger zijn.’ Wat niet belet dat ze hun inhoud kunnen<br />

verrijken met online belevingen, zoals filmpjes of podcasts.<br />

Via een QR-code sla je snel de brug van het ene medium<br />

naar het andere. Vandaag kan je zelfs een microchip integreren<br />

in een bladzijde, om zo verbinding te maken met je<br />

telefoon. ‘Slim papier’, heet zoiets… Door toevoeging van<br />

zulke interactieve elementen groeit een magazine uit tot<br />

een ‘multiplatform-concept’, dat niet alleen informeert maar<br />

leden ook met elkaar connecteert.<br />

Ook de opkomst van Artificial Intelligence stelt uitgevers voor<br />

uitdagingen. Het (toch al lage) vertrouwen in journalisten –<br />

van algemene media – dreigt hierdoor nog verder aangetast<br />

te geraken. Wie garandeert immers dat een tekst niet door<br />

een machine is geschreven? Een praktische oefening tijdens<br />

het seminar toonde hoe AI aan de hand van enkele prompts<br />

(feitelijke opsommingen) een vrij behoorlijk artikel kan produceren,<br />

al ging de technologie op sommige vlakken totaal de<br />

mist in. Voor hulp bij research, vertalingen, en om teksten in<br />

te korten of om te werken voor social media, bleek met name<br />

ChatGPT wel een grote hulp. Rotary Magazin (Duitsland)<br />

wijdde recent trouwens een dossier aan AI, met als afsluiter<br />

een interview met, over en door… ChatGPT zelf. Transparantie<br />

is hierbij het sleutelwoord. Dieperliggend bestaat het gevaar<br />

dat de technologie met bepaalde ‘vooroordelen’ is behept,<br />

te wijten aan onvolkomenheden in de ontwikkeling of bij het<br />

gebruikte bronnenmateriaal. Ook de oncontroleerbaarheid<br />

van de tools en het gebrek aan duidelijkheid over de gebruikte<br />

algoritmes nopen voorlopig nog tot voorzichtigheid.<br />

S.V.<br />

18


BOEKEN<br />

De man achter de cartograaf<br />

De kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, beter gekend als de ‘Ferrariskaart’ werd<br />

opgemaakt in de periode 1771-1778, op initiatief van Graaf de Ferraris. Ze beslaat nagenoeg het<br />

volledige grondgebied van België en het Groothertogdom Luxemburg. Het is dan ook de eerste<br />

kaart die onze streken op een bijna uniforme wijze in beeld brengt. Omdat de kaart een goede<br />

weerspiegeling biedt van het toenmalige landschap en landgebruik, is ze nog steeds een belangrijke<br />

leidraad bij het huidige natuur- en bosbeheer. De opdrachtgever, Joseph Jean François de Ferraris<br />

(1726-1814), bleef lang verborgen tussen de plooien van de geschiedenis.<br />

Kunsthistorica Karen De Coene volgde het spoor van deze raadselachtige man, die zich wilde bewijzen<br />

te midden van het tumult van de achttiende eeuw. De Europese grootmachten botsen met elkaar<br />

in opeenvolgende oorlogen, de Verlichting doet zijn intrede en in de salons wordt aan tradities en<br />

de samenleving gewrikt. Tussen al dat gewoel probeert Ferraris zijn plaats bij de Habsburgse elite<br />

veilig te stellen. Hij komt op een goed blaadje te staan bij de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia<br />

en wordt een beschermeling van prins Karel van Lotharingen. Met zijn kaartproject wil Ferraris het<br />

Weense hof overtuigen om de Oostenrijkse Nederlanden te behouden. Er lag immers een plan op<br />

tafel om het gebied te ruilen voor Beieren. Zijn kaart zal later van onschatbare waarde blijken, hoewel<br />

de zorgvuldig getekende grenzen al onmiddellijk worden aangevochten tijdens de Brabantse<br />

Omwenteling, die paradoxaal genoeg uitbreekt met de steun van zijn aangetrouwde familie.<br />

Karen De Coene,<br />

Carte Blanche, Lannoo,<br />

34,99 €<br />

De Holocaust in Oekraïne<br />

Op 19 september 1941 namen Duitse troepen Kiev in. Als vergelding voor enkele aanslagen – allicht door<br />

Stalins geheime dienst – besloten de nazi’s alle Joden uit de stad dood te schieten in een ravijn. Die<br />

plek heette Babi Jar. Ze bleef tijdens de hele Duitse bezetting het decor vormen voor massaexecuties.<br />

Anatoli Koeznetsov was amper twaalf toen de Duitsers arriveerden. Aanvankelijk beschouwden veel<br />

Oekraïners hen als bevrijders van de onderdrukking door de Sovjet-Unie. Al gauw bleek dat ze het<br />

bij het verkeerde eind hadden. Oekraïne werd een Reichskommissariat, geleid door Erich Koch, die<br />

bij zijn aankomst al verklaarde: ‘Onze taak is Oekraïne alle goederen af te nemen waar we de hand<br />

op kunnen leggen, zonder aandacht te schenken aan de gevoelens of het bezit van de Oekraïners.’<br />

Koeznetsov doet helder en overtuigend verslag van de verschrikkingen van de oorlogsjaren. Zijn<br />

‘document in de vorm van een roman’ bevat enkel feiten. De oorspronkelijke versie, uit 1966, werd<br />

zwaar gecensureerd door de Sovjets. Nadat de auteur in 1968 naar het Westen vluchtte, kon hij zijn<br />

authentieke tekst publiceren. In deze vertaling zijn de passages die de Sovjet-censor schrapte in vet<br />

gemarkeerd. Het kostte Koeznetsov meer dan twee decennia om de woorden te vinden voor de onzegbare<br />

tragedie die hij als jongen meemaakte. Babi Jar is een boek dat dan ook lang blijft nazinderen.<br />

Anatoli Koeznetsov,<br />

Babi Jar, De Bezige Bij,<br />

29,99 €<br />

Criminologie op kindermaat<br />

Normaliter laten we in deze rubriek geen kinderboeken aan bod komen. We maken graag een uitzondering<br />

voor het eerste jeugdboek van prof. Charlotte Colman (UGent), die in 2022 de Rotary Science<br />

Award van Rc Gent won. In het boek legt de criminologe op een leuke, toegankelijke en kritische manier<br />

uit hoe ons rechtssysteem in elkaar zit en hoe het leven in de gevangenis verloopt. Veel misverstanden<br />

over strafrecht ontstaan immers op jonge leeftijd. Zo is er heel wat stereotiepe beeldvorming over hoe<br />

‘boeven’ eruit zien of waarom mensen misdaden plegen. En die beelden zijn vaak hardnekkig. Colman,<br />

die op haar achttiende overwoog om zelf gevangenisdirecteur te worden, ging de uitdaging aan om<br />

enkele van deze vooroordelen de wereld uit te helpen. Want de kinderen die haar boek vandaag lezen,<br />

worden de volwassenen die later de regels mee bepalen. Ze legt uit hoe wetten gemaakt worden, waarom<br />

sommige mensen ze overtreden en hoe mensen in de middeleeuwen gestraft werden. Ook heeft<br />

ze het over de meest beruchte ontsnappingspogingen, de grootste strafzaken uit de geschiedenis en<br />

andere criminele wist-je-datjes. De kleurrijke illustraties van Stefanie Van Hertem brengen de wereld<br />

van de criminologie helemaal tot leven. De opbrengst van het boek gaat naar het Centrum Algemeen<br />

Welzijnswerk (CAW), dat onder meer werkt met kinderen van gedetineerde ouders.<br />

Charlotte Colman,<br />

Wie zit in de gevangenis?,<br />

Borgerhoff & Lamberigts,<br />

24,99 €<br />

19


KUNST<br />

100 jaar surrealisme<br />

Expeditie naar het onderbewuste<br />

jaar<br />

surrealisme<br />

Expeditie naar het onderbewuste<br />

Met hun subversieve kunst poogden de surrealisten de wereld<br />

te veranderen. De Belgische aanhangers van het surrealisme<br />

paarden provocatie graag aan humor en erotiek, zo toont een<br />

nieuwe tentoonstelling in Bozar. Je ontdekt er zo’n 250 werken<br />

van een vijftigtal bekende en minder bekende namen.<br />

onderd jaar geleden, in november 1924, zag het<br />

surrealisme het levenslicht. In Parijs publiceerde<br />

schrijver en dichter André Breton toen het baanbrekende<br />

Manifest van het surrealisme. Voordien was Breton al<br />

betrokken geweest bij het dadaïsme, net zoals Paul Van Ostaijen<br />

bij ons. Van 1927 tot 1935 was hij, samen met tal van andere<br />

surrealisten, lid van de Communistische Partij van Frankrijk.<br />

Breton breekt een lans voor de ‘écriture automatique’, die<br />

rechtstreeks uit het onderbewuste moet voortvloeien. Ook in<br />

de beeldende kunsten neemt hij het op voor het eigenzinnige<br />

karakter van het automatisme, waarbij hij teruggrijpt naar<br />

het credo van psychoanalyticus Jacques Lacan: ‘Niet alleen<br />

kan het wezen van de mens niet begrepen worden zonder de<br />

waanzin, maar dat wezen wordt evenzeer gekenmerkt door<br />

de waanzin als limiet van zijn vrijheid.’ De kunstenaar zal de<br />

waanzin dus als de enige vorm van begrenzing van de vrijheid<br />

beschouwen. Hierin ligt ook de oorsprong van de hang naar<br />

zogenaamde ‘wilde, onbeperkte en irrationele liefde’ die de<br />

surrealisten zo dierbaar is. Het doet hen bovendien pogen om<br />

dezelfde artistieke uitingen en mentale vrijheid te bereiken<br />

die zij ontdekken bij geesteszieken.<br />

20


KUNST<br />

Meer nog dan een kunststroming is het surrealisme een ‘state<br />

of mind’. Dat verklaart allicht waarom deze beweging in<br />

België bijna zestig jaar lang aanhangers heeft gevonden. De<br />

surrealisten trachten louter esthetische bekommernissen<br />

te overstijgen en te streven naar maatschappelijke verandering.<br />

Het Belgische surrealisme maakt daarbij vaak gebruik<br />

van humor als subversieve strategie. Daarnaar verwijst ook<br />

de titel van de tentoonstelling in Bozar: Histoire de ne pas<br />

rire. Dat is ook de titel van een bundel beschouwingen van<br />

de Brusselse ‘theoreticus’ van het surrealisme, Paul Nougé<br />

(1895-1967). Een surrealistisch kunstwerk lijkt op het eerste<br />

zicht vaak louter een grap, maar er zit veel meer achter…<br />

Het is zeker een grote verdienste van deze tentoonstelling om<br />

wat minder bekende namen voor het voetlicht te halen. Om<br />

te beginnen dus Paul Nougé, een wat teruggetrokken figuur<br />

die liever anoniem bleef. Hij was als biochemicus werkzaam<br />

in een medisch laboratorium. Samen met Marcel Lecomte en<br />

Camille Goemans publiceert Nougé, ook rond 1924, een reeks<br />

pamfletten onder de titel Correspondance. Ze richten zich<br />

tot bekende schrijvers, imiteren soms hun stijl en waarschuwen<br />

voor literaire verleidingen en de zoektocht naar roem.<br />

Daarmee worden ze de eerste surrealistische groepering in<br />

Brussel, al wordt die term op dat moment nog niet gebruikt.<br />

Nougé was in 1921 één van de oprichters geweest van<br />

de Communistische Partij van België. Hij zou zijn politieke<br />

overtuiging levenslang trouw blijven, maar hij was tegelijk een<br />

hevige voorstander van de autonome kunsten, zonder enige<br />

inmenging van de politiek. Nougé en René Magritte leerden<br />

elkaar kennen in 1924 en werden zeer goede vrienden. Het<br />

was Nougé die Magritte de weg naar het surrealisme wees.<br />

Hij schreef ook een begeleidende tekst voor Magrittes eerste<br />

solotentoonstelling in galerie ‘Le Centaure’ in Brussel,<br />

in 1927. Later zou hij hem geregeld suggesties doen voor<br />

(raadselachtige en/of humoristische) titels voor zijn werken.<br />

Betekenis in vraag stellen<br />

Magritte vond de weg naar het surrealisme ook via Giorgio<br />

De Chirico, en meer bepaald via een reproductie van diens<br />

schilderij Lied van de liefde (1914). De Chirico liet daarmee<br />

‘de poëzie boven de schilderkunst’ uitstijgen, wat Magritte<br />

naar verluidt tot tranen toe bewoog. Hij besloot zijn eigen<br />

schilderkunst radicaal te veranderen, met bevreemdende<br />

voorstellingen in een realistische stijl en motieven als de<br />

bolhoed, vogels en wolken. Objecten en mensen worden op<br />

een ongebruikelijke manier en in een vreemde omgeving met<br />

elkaar gecombineerd, zodat hun algemeen geaccepteerde<br />

betekenis in vraag wordt gesteld en poëtische en filosofische<br />

vragen aan de orde komen.<br />

Bozar toont in deze expo onder meer een aantal Magrittes uit<br />

privébezit, zoals Starende Blikken uit 1927 – het jaar waarin<br />

de schilder naar Parijs trekt. Hij bezoekt er de groep rond<br />

André Breton en ontdekt het werk van Joan Miró. Onder<br />

diens invloed maakt hij een reeks ‘woordschilderijen’, waarin<br />

hij de relatie tussen het object, de voorstelling ervan en de<br />

taal thematiseert. Hij maakt er ook kennis met Salvador Dalí,<br />

René Magritte, Het kristallen bad, 1946<br />

die sterk onder de indruk geraakt van Magritte en een aantal<br />

van zijn stilistische elementen overneemt. Magritte verblijft<br />

nog tot 1930 in Parijs, en schildert er ongeveer een vierde<br />

van zijn oeuvre.<br />

In ons land was het surrealisme niet enkel een Brusselse<br />

aangelegenheid. In 1934 wordt ook in de Henegouwse stad<br />

La Louvière een surrealistische groep opgericht. Volgens haar<br />

statuten zou zij ‘de revolutionaire gewetens aanscherpen’ en<br />

‘bijdragen aan de ontwikkeling van een proletarische moraal’.<br />

Achille Chavée, André Lorent, Marcel Parfondry en Albert<br />

Ludé geven de groep de naam Rupture, een weerspiegeling<br />

van het politieke en economische klimaat van die tijd. Na een<br />

splitsing op grond van politieke meningsverschillen ontstaat<br />

de ‘Groupe surréaliste en Hainaut’, met nieuwe leden als Armand<br />

Simon, een autodidactische tekenaar, Marcel Lefrancq,<br />

een fotograaf en collagekunstenaar, schilder Louis Van de<br />

Spiegele en de jonge Pol Bury, die toen nog werd beïnvloed<br />

door de schilderkunst van Magritte. Ondanks frequente <strong>contact</strong>en<br />

vinden de Brusselse en Henegouwse surrealisten<br />

weinig gelegenheid om samen te werken.<br />

Tijdens de Duitse bezetting van België vermindert de surrealistische<br />

activiteit aanzienlijk. Magritte en Nougé moeten<br />

zich relatief gedeisd houden, maar een nieuwe generatie<br />

lijkt klaar te staan. Marcel Mariën en Christian Dotremont<br />

© Photothèque R. Magritte, Adagp Images, Paris<br />

21


KUNST<br />

René Magritte, Portret van Paul Nougé, 1927<br />

leggen zelfs <strong>contact</strong>en in het bezette Parijs. In Brussel kan<br />

Magritte nog exposeren, hoewel hij verdacht wordt gemaakt<br />

door collaborateurs. De Henegouwse surrealisten wordt<br />

echter het zwijgen opgelegd. Paul Delvaux weigert zijn kunst<br />

publiekelijk tentoon te stellen. De werken die hij tijdens de<br />

bezetting maakt beschrijven de wanhoop waarvan hij getuige<br />

is. Alsof hij de duisternis van de bezetting wil bezweren,<br />

begint Magritte in 1943 op een nieuwe, haast impressionistische<br />

manier te schilderen. Deze ‘période Renoir’ zou<br />

een aantal van zijn bewonderaars in verwarring brengen.<br />

Voor de schilder is het zonlicht dat zijn nieuwe schilderijen<br />

overspoelt echter geen verloochening van de werkelijkheid<br />

maar een manier om nieuwe onderwerpen te verkennen.<br />

In 1946 scharen de Belgen zich rond deze nieuwe stijl met<br />

het manifest Le Surréalisme en plein soleil, wat leidt tot een<br />

conflict met André Breton.<br />

© succession Magritte – Sabam België<br />

Marcel Mariën, De Tao, 1976<br />

Droombeelden<br />

In mei 1948 wordt Magritte uitgenodigd om tentoon te stellen<br />

in Parijs. Hij toont er een aantal schilderijen en gouaches die<br />

niets meer te maken hebben met zijn zonnige intermezzo.<br />

Ze zijn ruw en in een bewust grove stijl geschilderd, bedoeld<br />

om het Parijse publiek te choqueren: zijn ‘période vache’.<br />

Vanaf het midden van de jaren 1930 schildert Paul Delvaux<br />

geheimzinnige droombeelden met naakten, treinen en skeletten.<br />

Hoewel zijn werk duidelijk beïnvloed is door De Chirico<br />

en Magritte, vindt hij de term ‘surrealisme’ te beperkend. Hij<br />

neemt daarom een bijzondere plaats in binnen het Belgische<br />

surrealisme. Hoewel hij meewerkt aan de surrealistische<br />

tentoonstellingen van 1938 en 1940, blijft hij in de marge<br />

van de Brusselse groep. Hij weigert bovendien elk politiek<br />

engagement. Na de oorlog wordt hij om die reden fel bekritiseerd<br />

door Magritte.<br />

Voor de subversieve surrealisten is de erotiek een artistiek<br />

wapen tegen Kerk en bourgeoisie. Het vrouwelijk naakt is<br />

voor hen dan ook een centraal onderwerp. Ook de vrouwelijke<br />

surrealisten gebruiken het naakt vaak als onderwerp,<br />

maar dan eerder als reflectie over de eigen maatschappelijke<br />

positie en identiteit. Vaak lijken de mannelijke surrealisten<br />

de vrouw nogal stereotiep af te beelden, geïdealiseerd als<br />

muze of gereduceerd tot lustobject. ‘In het surrealisme’, zo<br />

schreef Simone de Beauvoir in haar feministische boek De<br />

tweede sekse (1949), ‘is de vrouw alles, behalve zichzelf.’<br />

Maar de representatie van de vrouw binnen het surrealisme<br />

is een complexe kwestie. Tegelijk zijn de surrealisten immers<br />

wel voorstanders van emancipatie en steunen ze vrouwelijke<br />

kunstenaars.<br />

Twee daarvan komen uitgebreid aan bod in deze tentoonstelling:<br />

Rachel Baes en Jane Graverol. Rachel Baes, dochter<br />

van schilder Emile Baes, begint al heel jong met schilderen<br />

en bouwt een succesvolle carrière uit met een eerder decoratief<br />

oeuvre vol bloemen en stillevens. De executie van haar<br />

minnaar Joris Van Severen, leider van de extreemrechtse beweging<br />

Verdinaso, laat in mei 1940 een diepe indruk op haar<br />

© Fondation Marcel Mariën<br />

22


KUNST<br />

Jane Graverol, Zonder titel (Bevrijde vrouw), 1949<br />

© Sabam België<br />

© Rechten voorbehouden.<br />

Max Servais, C’est un peu de rêve…, c. 1934<br />

na. Ze gaat op zoek naar een nieuwe esthetiek en creëert een<br />

geheel eigen versie van het surrealisme, waarin de leefwereld<br />

van kleine meisjes de trauma’s van de kindertijd verbeeldt. De<br />

Franse dichter Paul Éluard schrijft de inleiding bij haar eerste<br />

tentoonstelling in Parijs, waar ze een tijdlang woont. In 1961<br />

kiest ze ervoor zich terug te trekken in Brugge, waar ze een<br />

eenzaam bestaan leidt. Wel blijft ze actief in de periferie van<br />

de surrealisten. ‘Ik ben geen surrealistische schilder,’ zei ze,<br />

‘ik ben een surrealist die schildert.’<br />

Ook Jane Graverol was de dochter van een schilder: de<br />

Franse symbolist Alexandre Graverol. Jane schildert al van<br />

haar zestiende. Haar werk is aanvankelijk intimistisch en<br />

bestaat uit stillevens, landschappen en zelfportretten in een<br />

vrij realistische stijl. Halverwege de jaren 1930 leert ze de<br />

surrealisten kennen. Ze is sterk onder de indruk van het werk<br />

van Magritte en ontwikkelt in zijn spoor een surrealistische<br />

stijl. Ze onderzoekt vooral de positie, het lichaam en de vrijheid<br />

van de vrouw, met vogels en kooien als terugkerende<br />

thema’s. Haar schilderijen beschrijft ze als ‘bewuste dromen’.<br />

In de jaren 1950 speelt ze een cruciale rol in de oprichting<br />

van Les Lèvres nues, het tijdschrift van haar toenmalige<br />

partner Marcel Mariën. Ze onderhoudt ook nauwe banden<br />

met Paul Nougé, die ondertussen afstand heeft genomen<br />

van Magritte. In 1964 schildert ze het groepsportret De<br />

waterdruppel, dat de belangrijkste Brusselse surrealisten<br />

afbeeldt. Graverols werk is de laatste jaren aan een sterke<br />

opmars bezig. Zo was het in 2022 nog te zien op de Biënnale<br />

van Venetië.<br />

S.V.<br />

Hoe kan het dat men<br />

niet zag dat het<br />

surrealisme veeleer<br />

een geesteshouding is<br />

dan een doctrine?<br />

Paul Nougé<br />

Nog tot 16 juni. Meer info: www.bozar.be<br />

Tegelijk presenteren de Koninklijke Musea voor Schone<br />

Kunsten van België IMAGINE!, een tentoonstelling<br />

over 100 jaar internationaal surrealisme en de rol van<br />

het symbolisme bij de opkomst ervan. Het Magritte<br />

Museum creëert dan weer een boeiende dialoog<br />

tussen het fascinerende universum van René Magritte<br />

en de poëtische creaties van Jean-Michel Folon. Beide<br />

expo’s lopen tot 21 juli.<br />

23


CLUBS<br />

Gentse clubs<br />

‘Stadsbos<br />

bevordert<br />

levenskwaliteit’<br />

Schepen Astrid De Bruycker,<br />

DG Geert Dewulf,<br />

DG Anja Rijlaarsdam en AG Rita Galle<br />

In 2017 vroeg de Australische RI-voorzitter Ian<br />

Riseley de Rotariërs om één boom per lid te<br />

planten. De Gentse Rotary- en Rotaractclubs<br />

omarmen deze oproep tot op vandaag. Na de<br />

uitbreiding van het Hutsepotbos in Zwijnaarde<br />

gingen ze eind februari aan de slag in de<br />

Gentbrugse Meersen.<br />

Op 23 februari 2019, de 114de verjaardag van Rotary,<br />

organiseerden de Gentse clubs een groots<br />

evenement waarbij 500 bomen werden aangeplant in<br />

het Hutsepotbos (zie Rotary Contact 416, april 2019).<br />

Zo werd deze verjaardag meteen ook een concrete stap<br />

richting een groenere toekomst. De bedoeling was enkele<br />

jaren later bijkomende gronden in Zwijnaarde te bebossen,<br />

zodra Natuurpunt die zou hebben verworven. Maar<br />

die bosuitbreiding bleek niet mogelijk, en dus was het<br />

uitkijken naar een andere locatie.<br />

Vijf jaar later, op 24 februari 2024 (één dag na de 119de<br />

verjaardag van Rotary), verzamelden de Gentse Rotariërs<br />

en Rotaracters zich opnieuw, ditmaal in de Gentbrugse<br />

Meersen. Met meer dan honderdtwintig leden, partners,<br />

kinderen en kleinkinderen, werd het project nieuw leven<br />

ingeblazen, in samenwerking met Natuurpunt en met<br />

de steun van District 2130. Het doel: het aanplanten van<br />

maar liefst 2100 bomen en 400 heesters op het laatste<br />

beschikbare stukje van de Gentbrugse Meersen, een<br />

Ook Rotaract plantte enthousiast mee<br />

belangrijke stap in het behoud en herstel van dit waardevolle<br />

natuurlijke ecosysteem.<br />

Tijdens de plantactie benadrukte AG Rita Galle het belang<br />

van deze inspanning voor de toekomstige generaties,<br />

en onderstreepte ze het engagement van Rotary voor<br />

milieu-initiatieven. ‘Dit stemt me hoopvol voor de toekomst<br />

van onze aarde. Het is onze verantwoordelijkheid<br />

onze planeet in stand te houden, zodat onze kinderen<br />

en kleinkinderen zich kunnen ontplooien en alle kansen<br />

krijgen op gezondheid en geluk.’<br />

Naast een ecologisch belang heeft een stadsbos als dit<br />

ook een belangrijke sociale functie. Het bevordert de<br />

levenskwaliteit op tal van niveaus. In die zin is het een<br />

schoolvoorbeeld van ‘Dienst aan de gemeenschap’. Het is<br />

een duurzaam langetermijnproject, aangezien we hopen<br />

dat dit Rotarybos over honderd jaar (en lang daarna) nog<br />

altijd een groene oase zal vormen.<br />

Onze inspanningen werden warm onthaald door de lokale<br />

overheid, vertegenwoordigd door Schepen van Openbaar<br />

Groen Astrid De Bruycker, die haar waardering uitte voor<br />

de bijdrage van Rotary aan de vergroening van de stad. DG<br />

2130 Geert Dewulf benadrukte de uitstekende samenwerking<br />

tussen de Gentse clubs en plantte de eerste boom. Dat<br />

gebeurde in aanwezigheid van een Nederlandse delegatie<br />

met DG 1610 Anja Rijlaarsdam, haar AG Johan Dedeckel<br />

en onze PDG’s Claude Hamilius en Werner Braemscheute.<br />

Onder een stralende zon werd in de uiterst drassige<br />

grond - met vallen en opstaan - gestart met de plantactie.<br />

Gelukkig hadden medewerkers van Natuurpunt al<br />

de nodige plantgaten aangemaakt. Dankzij een District<br />

Grant konden we ook een prachtige picknickplek (tafel<br />

en banken) schenken, waar wandelaars even kunnen<br />

verpozen… en ondertussen aan Rotary denken! De activiteit<br />

werd afgesloten met een koekje en een drankje,<br />

en pas daarna begon het flink te regenen! Zouden ook<br />

de weergoden Rotariërs zijn?<br />

Jacques Eichperger<br />

24


CLUBS<br />

Rc Kortrijk<br />

Face Time 2024:<br />

de vele facetten van AI<br />

Met hun debatavonden op hoog niveau hebben<br />

de Kortrijkse Rotariërs Joris Claeys en Jacques<br />

Delfosse een unieke standaard gezet. ‘Face Time<br />

Kortrijk’ is uitgegroeid tot een vaste afspraak in<br />

de agenda van vele honderden belangstellenden.<br />

Voor de achtste editie werd dan ook uitgeweken<br />

naar een ruimere locatie: Kortrijk Xpo. Het<br />

centrale thema was overal de ‘talk of the town’: wat<br />

moeten we met artificiële intelligentie (AI)?<br />

Rc Kortrijk, de oudste serviceclub van de Guldensporenstad<br />

en 85 jaar jong, koos jarenlang voor de<br />

indrukwekkende Barco Campus als locatie voor haar<br />

fundraisingevent ‘Face Time Kortrijk’. Bezielers Jacques<br />

Delfosse en Joris Claeys namen voor deze achtste editie,<br />

op 6 maart, evenwel het initiatief om te verhuizen naar<br />

Kortrijk XPO. ‘Barco bood een unieke setting maar ons<br />

event barstte er uit zijn voegen. Wanneer je elk jaar je<br />

ticketverkoop vroeger moet afsluiten wegens sold out,<br />

dan is dit een signaal dat je niet kan negeren’, getuigt<br />

Jacques Delfosse.<br />

Groter, beter, sterker<br />

‘We keken er enorm naar uit, in de overtuiging dat we<br />

in het Meeting Center van Kortrijk XPO naar bigger,<br />

better en stronger zouden gaan’, zegt Joris Claeys.<br />

‘We hielden er ook een VIP-receptie voor onze hoofdsponsors.<br />

We brachten opnieuw drie boeiende keynote<br />

sprekers, gevolgd door een uitgebreide receptie met<br />

een frisse pint. We mochten meer dan 800 aanwezigen<br />

ontvangen, dus meer dan genoeg gelegenheid tot<br />

netwerken. Maar vooral de onderwerpen die tijdens de<br />

voordrachten aan bod waren gekomen, zorgden telkens<br />

voor boeiende discussies aan de toog. Tot onze grote<br />

vreugde mochten we ook onze gouverneur, de immediate<br />

past-gouverneur en de inkomende gouverneur<br />

begroeten.’<br />

Terwijl de locatie veranderde, bleef het thema echter<br />

hetzelfde als vorig jaar: ‘artificial intelligence’. Joris Claeys<br />

licht toe: ‘Vorig jaar kwam ons event enkele weken na<br />

het grote doorbraakmoment van ChatGPT. Sindsdien is<br />

de hele space nog veel verder geëvolueerd. We vonden<br />

dan ook dat we nog niet uitgepraat waren over deze<br />

ingrijpende technologische revolutie, die de volgende<br />

jaren een enorme impact zal hebben.’<br />

Topsprekers in de aanbieding<br />

De drie sprekers benaderden het thema AI elk vanuit een<br />

andere invalshoek. Jacques Delfosse: ‘We begonnen met<br />

een ondernemer uit eigen streek: Jorn Vanysacker, die als<br />

medeoprichter van Henchman software maakt voor advocaten.<br />

De lancering van ChatGPT betekende ook voor hen<br />

een stroomversnelling. Het gaat loeiend hard en ondertussen<br />

hebben ze klanten in 35 landen. Vervolgens kwam<br />

Tom Van de Weghe aan het woord. De meeste mensen<br />

kennen hem uit zijn tijd als correspondent bij de VRT, in de<br />

Verenigde Staten en China. Wat velen echter niet weten is<br />

dat Tom in 2018 de prestigieuze John S. Knight Journalism<br />

Fellowship van Stanford University kreeg. Als research<br />

fellow onderzocht hij in Stanford een jaar lang de impact<br />

van artificiële intelligentie en deepfakes. Hij lag ook mee<br />

aan de basis van het Stanford Deepfake Research Team.’<br />

Joris Claeys geeft toelichting bij de derde spreker: ‘Rik<br />

Vera was onze afsluiter en daarmee haalden we een echte<br />

topper in huis. Als oprichter van Nexxworks, samen met<br />

Peter Hinssen, heeft hij bewezen op het speerpunt te<br />

zitten van nieuwe businessstrategieën en technologische<br />

evoluties. Hij weet zijn verhaal bovendien op een onnavolgbare<br />

wijze over te brengen bij het publiek.’<br />

Face Time 2024 samengevat: een nieuwe setting, nieuwe<br />

invalshoeken en heel wat uitdagende ideeën om mee<br />

naar huis te nemen…<br />

Rc Kortrijk<br />

25


CLUBS<br />

Rc Dendermonde<br />

Rc Dendermonde lanceerde een innovatief project om<br />

taalachterstand bij jongeren tegen te gaan: de Bibcyclet.<br />

De Bibcyclet is meer dan zomaar een bakfiets; het is<br />

een symbool van hoop en kansen. ‘Hiermee willen we<br />

de Nederlandse taal dichter bij de jeugd brengen, door<br />

letterlijk de boeken van de Dendermondse bibliotheek<br />

tot bij hen te vervoeren’, zegt Rotariër Jan Adriaens. ‘De<br />

Bibcyclet is een bakfiets met elektrische ondersteuning<br />

die een lading boeken kan transporteren naar scholen en<br />

speelpleinen in de omgeving van Dendermonde. Eens<br />

op de bestemming aangekomen klapt het deksel in twee<br />

helften open. Iedere dekselhelft kan dan gebruikt worden<br />

als zitbank of, mits het verplaatsen van een paneel, als<br />

verzamelbak voor boeken, speelgoed en dergelijke. Het<br />

is de bedoeling om voorleesmomenten te organiseren<br />

en jongeren warm te maken om zelf ook meer te lezen<br />

en naar de bibliotheek te gaan.’<br />

De bak op het fietsonderstel bestaat uit een buizenframe<br />

met buitenbekleding in polyester en is van binnen afgewerkt<br />

in geverfde multiplex. De constructie werd ontworpen,<br />

gebouwd en gefinancierd door Rc Dendermonde.<br />

Taalachterstand op jonge leeftijd blijkt vaak een belangrijk<br />

effect te hebben op latere kansen in het leven. ‘Hiermee<br />

wil onze club jongeren uit kansarme en anderstalige milieus<br />

meer perspectieven bieden. We geven de voorkeur<br />

aan zo’n eigen, concreet project, eerder dan puur<br />

financiële ondersteuning te voorzien. Ook zijn er in onze<br />

club verscheidene leden die taalkundig heel sterk zijn<br />

en enthousiasme kunnen wekken bij jongeren. Samen<br />

met de stad en de bibliotheek zullen we bekijken hoe zij<br />

kunnen meewerken bij de voorleesmomenten…’<br />

Rc Sint-Truiden<br />

End Polio Now (EPN) is en blijft de ‘core<br />

business numero uno’ van Rotary International.<br />

Inkomend RI-voorzitster<br />

Stephanie Urchick begon niet voor niets<br />

haar toespraak voor de inkomende gouverneurs<br />

tijdens hun opleiding met dit<br />

item. Daarmee benadrukte ze het belang<br />

dat RI blijft stellen in de uitroeiing<br />

van polio.<br />

De financiering van onze strijd tegen polio gebeurt op<br />

drie niveaus:<br />

• District: RI vraagt 20% van het DDF te schenken aan EPN<br />

• Club: gewenste bijdrage van 1500 € of 40 €/lid<br />

• Individueel: lid worden van de Polio Plus Society en<br />

100 € per jaar schenken (of minstens 1000 US$ voor<br />

het Polio Fund via de Paul Harris Society).<br />

Op 5 maart werd Rc Sint-Truiden de eerste club in België<br />

waarvan alle clubleden aangesloten zijn bij de Polio Plus<br />

Society. De club nam het engagement op zich om gedurende<br />

drie jaar (2024-26) de bijdrage van 100 euro per lid<br />

over te schrijven op de poliorekening van D 2140. Deze<br />

belofte werd in een document gegoten en ondertekend<br />

door de huidige, de inkomende en de verkozen voorzitter.<br />

2026 is trouwens het jaar waarin volgens de WHO polio<br />

uit de wereld zal zijn. Een Powerpoint gaf de clubleden een<br />

beeld van wat er op het terrein allemaal gerealiseerd wordt<br />

en maakte duidelijk dat onze steun noodzakelijk blijft. Elk<br />

clublid kreeg het PPS-certificaat en bijhorende PPS-pin.<br />

De club ontving bovendien een mooie roll-up, die bij elke<br />

clubactiviteit een prominente plaats zal krijgen.<br />

Ook niet-Rotariërs kunnen lid worden van de PPS; in D<br />

2140 zijn er momenteel een vijftal. In totaal tellen wij net<br />

geen 200 leden, dat is met stip het hoogste aantal van<br />

Regio 22 (Vlaanderen en Nederland). Op naar de 300<br />

dus! Dan genereren we 90.000 euro per jaar voor EPN,<br />

dankzij jullie inbreng en dankzij de ‘bonus’ vanwege de<br />

Bill & Melinda Gates Foundation.<br />

PDG 2140 Dany Vandevoort<br />

26


AGENDA<br />

agenda<br />

APRIL | 2024<br />

Deadlines agenda<br />

Dit overzicht biedt een greep uit de clubactiviteiten die, op de 15 de van de voorafgaande maand, zijn ingevoerd via Polaris (in publieke modus; dus<br />

zichtbaar op districts- en multidistrictsniveau). Graag putten we ook uit het beeldmateriaal dat de clubs zo ter beschikking stellen. De selectie gebeurt<br />

door de redactie. Wilt u extra aandacht voor uw clubactiviteit? Vraag onze voordelige advertentievoorwaarden!<br />

Ledenbestand <strong>rotary</strong> <strong>contact</strong> 472<br />

WERELDWIJD<br />

ROTARIËRS 1.177.787 CLUBS 36.902<br />

ROTARACTERS 177.145 CLUBS 10.734<br />

BELUX<br />

ROTARIËRS 10.053 CLUBS 288<br />

VERSCHIJNINGSDATUM 05.05<br />

PERIODE 05.05 – 30.06<br />

DEADLINE 15.04<br />

bankrekeningen<br />

D 2130<br />

District vzw: BE68 0689 4445 0934<br />

Rotary Foundation: BE57 0689 4445 1035<br />

Polio: BE46 0689 4445 1136<br />

D 2140<br />

District: BE24 0018 6507 1338<br />

Rotary Foundation: BE42 0018 8540 4154<br />

PolioPlus: BE31 0018 8540 4255<br />

DATum uur CLUB ACTIVITEIT PLAATS/CONTACT<br />

03.04 19u30 Waasmunster-<br />

Durmeland<br />

Katrin Gillis & dr. Chris Jadoul, ‘Project Odette‘ (afbouwen<br />

medicatie bij dementie)<br />

De Lekkerbek<br />

04.04 19u30 Brugge-Orscamp Bezoek Alpaca Farm Hof ter Meulen, De Haan<br />

04.04 19u30 Houthalen Midden-<br />

Limburg<br />

Oud-kolonel Roger Housen<br />

09.04 19u30 Gent-Zuid Marc Roppe, ‘Shelterbox: een dak boven je hoofd<br />

in barre tijden’<br />

Abdijhoeve<br />

10.04 19u30 Overijse-Zoniën Dr. Jan Tytgat, ‘Circulaire economie’ Afrikapaleis<br />

Salons Roskam, Merelbeke<br />

11.04 19u Gent-Noord Getuigenis Youth Exchange in Taiwan door Margaux Beele Hotel de Lourdes<br />

11.04 19u30 Gavere Schelde-Leie Wim De Martelaere; ‘Het dark web’ ‘t Raadsel<br />

13.04 19u Mechelen Malines Royale Salons Van Dyck<br />

13.04 19u30 Leuven-Rotselaar Soirée Chantante met Gunter Neefs De Roosenberg<br />

14.04 16u Knokke-Oostkust Comedy met Hans Cools CC Scharpoord<br />

18.04 19u30 Gavere Schelde-Leie Erik Kiekens, ‘Alles is goed in mijn wereld’ D’Ouwe Hoeve<br />

18.04 19u30 Gent-Zuid Brigade-generaal Katrien D’Hert, ‘Klaar voor conflict?’ ‘t Groenhof<br />

18.04 19u30 Harelbeke Geert Moerkerke, ‘Offshore windeiland Prinses Elisabeth’ HULA<br />

19.04 19u Kruishoutem Fundraising ‘Dancing with Horses’ Tent Kerkakkers<br />

20.04 19u Tervuren Squares & Stripes Party Afrikapaleis<br />

20.04 20u Landen Concert Sint-Gertrudiskerk<br />

22.04 19u Gent 20 jaar Voedselondersteuning Gent met Wouter Torfs,<br />

voorzitter CAW<br />

Balenmagazijn<br />

27


AGENDA<br />

DATum uur CLUB ACTIVITEIT PLAATS/CONTACT<br />

23.04 19u Brussels International Karel Vinck, Opportuniteiten in een consensuele politiek’ Hotel Amigo<br />

24.04 16u Brugge ’t Vrije Bloedgeefactie Rode Kruis, Stationsplein<br />

25.04 19u Antwerpen-Park Dr. Riet Breesch & Dr. Zaid Kasim, ‘Dementievriendelijke<br />

zorg in een algemeen ziekenhuis’<br />

De Jachthoorn<br />

25.04 19u30 Diest Meeting zone 9: The Business value of AI Katsenberg<br />

25.04 19u30 Gavere Schelde-Leie Tom Van Den Noortgaete, ‘Energie in de wereld van<br />

morgen’<br />

‘t Raadsel<br />

27.04 8u30 D 2140 District Training Assembly Thomas More Geel<br />

28.04 9u Linter-Getedal Bloesem-experience Erfgoeddomein Luitenant Halleux<br />

01.05 8u Tongeren Tungrirun Sportpark De Motten<br />

05.05 11u Maldegem Lenteconcert ‘A Musical Medley’ Den Hoogen Pad<br />

05.05 12u Gistel Duck Fest Festivalweide & Vaartje Oudenburg<br />

06.05 18u Gent Uitreiking 6 de Rotary Science Award Stadhuis Gent<br />

07.05 19u30 Ieper Filmavond ‘Blue Box’ (Palestina) CC Het Perron<br />

07.05 21u E-club Belgium 1<br />

Passport<br />

Ross Hopcroft, ‘School of Hard Knocks’<br />

18.05 7u Tielt Classic Car Charity Rally<br />

Online<br />

23.05 10u Gent-Noord Bloedinzameling ‘Bloedbad’ Justitiepaleis Gent<br />

23.05 19u Antwerpen-Amerloo Kris Peeters, ‘Een blik op de politiek van binnenuit’ Salons Weilandshof<br />

28.05 19u Brussels International Chat meeting with Thomas Lambert, Belgian ambassador<br />

in Luxembourg<br />

Hotel Amigo<br />

02.06 10u Beveren-Waas Aperitiefconcert met Astrid Stockman De Casino<br />

06.06 19u30 Gavere Schelde-Leie Ilse Van den Eede, ‘Autisme op de werkvloer’ ‘t Raadsel<br />

06.06 19u30 Brugge-Orscamp Workshop chocolade Loweide<br />

07.06 19u Nieuwpoort-Westhoek Kreeftenfestijn De Normandie<br />

08.06 9u Antwerp.International 10 de Rotary Drakenbootfestival Kattendijkdok<br />

Wilt u uw activiteit extra in de verf zetten? Kies voor een voorkeurvermelding in dit agenda-overzicht, met contrasterende achtergrondkleur<br />

en foto. Prijs: 75 €. Info: <strong>rotary</strong><strong>contact</strong>@<strong>rotary</strong>beluxservices.org.<br />

in memoriam<br />

PAUL DECRAENE<br />

Rc Mechelen<br />

FRANCIS DEPREZ<br />

Rc Ieper<br />

JOHN KIEBOOM<br />

Rc Westerlo<br />

LOUIS THEUWIS<br />

Rc Beringen<br />

JULIEN DEKONING<br />

Rc Kortrijk-Groeninghe<br />

JACQUES HESPEL<br />

Rc Kortrijk-Groeninghe<br />

JAN LECOT<br />

Rc Kortrijk-Groeninghe<br />

nieuwe leden<br />

Rc Aalst-Noord: Filip De Boever - Rc Borgloon-Haspengouw: Steven Raets - Rc Brugge ’t Vrije: Inge Esselen - Rc Brussels International:<br />

Didier Brackenier - Rc Genk: Peter Emmery - Rc Houthalen Midden-Limburg: Eric Claes - Rc Izegem: Hannes Van Damme - Rc Knokke-Oostkust:<br />

Steven Coens - Rc Maasland-Lanklaar: Leona Vanheusden - Rc Oostende: Luc Duinslaeger - Rc Oostende Ter Streep: Philip Moyersoen -<br />

Rc Sint-Pieters-Leeuw: Ronald Ritzen - Rc Tervuren: Elena Donckerwolcke - Rc Zeebrugge-Oosthoek: Dirk Slachmuylder<br />

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!