Produktspesifikasjon for fylker, kommuner og ... - Kartverket

statkart.no

Produktspesifikasjon for fylker, kommuner og ... - Kartverket

SOSI-standard - versjon 4.0

SOSI Del 3 – Produktspesifikasjon fylker, kommuner og grunnkretser 2.3 Side 2 av 35

PRODUKTSPESIFIKASJON FOR ADMINISTRATIVE ENHETER – NORGES FYLKER

NORGES KOMMUNER NORGES GRUNNKRETSER .............................................................. 1

1 Produktidentifikasjon og ansvar ......................................................................................................................................... 3

1.1 Navn og versjonsnummer på produktet .......................................................................................................................... 3

1.1 Kort beskrivelse av Norges fylker .................................................................................................................................. 3

1.2 Kort beskrivelse av Norges kommuner .......................................................................................................................... 3

1.3 Kort beskrivelse av Norges grunnkretser ....................................................................................................................... 3

1.4 Formål med produktene .................................................................................................................................................. 3

1.5 Ansvarlig eier/rettighetshaver(e) .................................................................................................................................... 4

1.6 Historikk ......................................................................................................................................................................... 4

1.7 Endringslogg .................................................................................................................................................................. 4

1.8 Søkeord........................................................................................................................................................................... 5

1.9 Revisjon .......................................................................................................................................................................... 5

2 Formål og omfang ................................................................................................................................................................ 6

2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon ................................................................................................................... 6

1.1 Referansedato ................................................................................................................................................................. 6

1.2 Ansvarlig organisasjon ................................................................................................................................................... 6

1.3 Språk............................................................................................................................................................................... 6

1.4 Hovedtema ..................................................................................................................................................................... 6

1.5 Innhold ........................................................................................................................................................................... 6

1.6 Forholdet til SOSI-standarden ........................................................................................................................................ 7

1.7 Forkortelser .................................................................................................................................................................... 7

2 Spesielle krav for produktene.............................................................................................................................................. 8

2.1 Beskrivelse av objekter med egenskaper og relasjoner .................................................................................................. 8

2.1.1 Fylkesgrense ....................................................................................................................................................... 8

2.1.2 Fylke ................................................................................................................................................................... 9

2.1.3 Kommunegrense ............................................................................................................................................... 10

2.1.4 Kommune ......................................................................................................................................................... 11

2.1.5 Grunnkretsgrense .............................................................................................................................................. 12

2.1.6 Delområdegrense .............................................................................................................................................. 13

2.1.7 Grunnkrets ........................................................................................................................................................ 14

2.1.8 Riksgrense ........................................................................................................................................................ 15

2.1.9 Territorialgrense ............................................................................................................................................... 16

2.1.10 GrenseSjø ......................................................................................................................................................... 17

2.1.11 Grunnlinje ......................................................................................................................................................... 18

2.1.12 Egenskapenes definisjon, kodeverdier og forklaringstekster ............................................................................ 19

2.1.12.1 datafangstdato DATAFANGSTDATO ........................................................................................................... 19

2.1.12.2 fylkesnummer FYLKESNR ............................................................................................................................ 19

2.1.12.3 følgerTerrengdetalj FØLGER_TERRENGDET ............................................................................................. 19

2.1.12.4 grensetypeSjø GR_TYPE................................................................................................................................ 20

2.1.12.5 grunnkretsnavn GKRETSNAVN .................................................................................................................... 20

2.1.12.6 grunnkretsnummer GRUNNKRETS............................................................................................................... 20

2.1.12.7 gyldigFra GYLDIG_FRA ............................................................................................................................... 21

2.1.12.8 kommunenummer KOMM .............................................................................................................................. 21

2.1.12.9 link LINK ........................................................................................................................................................ 29

2.1.12.10 lovreferanse LOVREF .................................................................................................................................. 29

2.1.12.11 målemetode MÅLEMETODE ...................................................................................................................... 29

2.1.12.12 navn NAVN .................................................................................................................................................. 30

2.1.12.13 nøyaktighet NØYAKTIGHET ...................................................................................................................... 31

2.1.12.14 omtvistet OMTVISTET ................................................................................................................................ 31

2.1.12.15 oppdateringsdato OPPDATERINGSDATO ................................................................................................. 31

2.1.13 Gruppeegenskaper ............................................................................................................................................ 32

2.1.13.1 grunnkretsId GRUNNKRETSID .................................................................................................................... 32

2.1.13.2 posisjonskvalitet KVALITET ......................................................................................................................... 32

2.1.14 Ajourføring ....................................................................................................................................................... 33

3 Leveranse ............................................................................................................................................................................ 34

3.1 Tilgjengelighet.............................................................................................................................................................. 35

More magazines by this user
Similar magazines