SETTE OPP UTVENDIG KLEDNING - Bergene Holm

bergeneholm.no
  • No tags were found...

SETTE OPP UTVENDIG KLEDNING - Bergene Holm

Slikgjørdu detUtvendig kledning - valg av fargeDel 4 / 5velg riktig farge på din kledningTa hensyn til husetBruk farger bevisst. Farger kan fremheve ogdempe et inntrykk, slik at du kan utvide ogredusere forskjellige elementer.Bruk fargekartFargekartene er tuftet på mange års erfaring,norske malingstradisjoner og tekniske krav. Mangefargeblandinger kan gi uønskede resultater fordifargens karakter forandrer seg når den blir eksponertute. Fargekartene viser gode og gjennomprøvdefarger.Lag store fargeprøverMed store fargeprøver rett på veggen får du etriktig bilde av fargen.Tenk på at mørke farger absorberer mer sollysenn lyse farger. Fordelen med dette er at veggenfår høyere temperatur og tørker raskere, noe somogså kan hindre soppvekst. Ulempen er at det kangi mer kuving og sprekkdannelser.Husk hvilket land du bor iI vårt klima har vi mye snø og annerledes lys enni sydligere strøk. Det vakre hvite huset med blåkarmer i Hellas, vil i Norge se kjølig og blått ut pgadagslyset vårt som generelt gir blåstikk i fargene.Dette kan kompenseres med litt rødt eller gult, ellerved å velge andre farger enn helt grå eller hvit.Ta hensyn til tradisjonerEr det hvitmalt sørlandsidyll, jordfargede innlandsbygdereller munter fargeglad kysttradisjon der dubor? Kontraster er ikke forbudt, men huset vil nokpasse bedre inn om du tilnærmer deg de lokaletradisjonene.Ta hensyn til naboeneBruk tid på å undersøke hva som pregernabolaget. Hvilke husfarger passer godt inn oghvilke er mer glorete? Hvilke ytterpunkter finnerdu for hva som er tilrådelig i ditt nærområde?

More magazines by this user
Similar magazines