konferanse om overflatebehandling

overflate.no

konferanse om overflatebehandling

Kristian Kaltenborn, TI

Lavmolekylære epoksymalinger.

Birgit Schei, StatoilHydro

MANDAG 10. NOVEMBER 2008

09.00-09.15

Åpning: Tor Saltvold, Leder NKF Bergen

Plenumsforedraget:

Muligheter for norske leverandører i et olje- og gassmarked,

09.15-10.00 Plenumsforedrag

Tor Saltvold

holdes av Benedikt Henriksen, StatoilHydro.

OFFSHORE ISOLASJON MARIN INSPEKSJON PULVERLAKKERING

Møteleder:

Møteleder:

Møteleder:

Møteleder:

Møteleder:

Per G. Lunde

Andrew Greig

Robert Osborg

Peer Dahlberg

Kjetil Momrak

StatoilHydro

ConocoPhillips

Jotun

Force Technology

Norsk Pulverl. tek. foren.

Bisitter:

Bisitter:

Bisitter:

Bisitter:

Bisitter:

Egill W.Hansen

Leif Helge Eriksen

Tore Valvatne

Gunnar Aavik

Magne Kjelby,

Jotun

D&F Group

StatoilHydro

StatoilHydro

Frank Mohn

10.00-10.30 NORSOK – utfordringer ved labtesting av Erfaringer høstet gjennom 15 års drift på IMO-activities and requirements related to NS 415 – Status og veien videre.

Silanbasert forbehandling på stål, sink og

malingssystemer i Rev. 5.

Kollsnes.

corrosion protection of ships.

aluminium – hva er status?

10.30-11.00

Egil Lillerovde , AGR

Overflatevedlikehold detaljstyrt fra operasjonssenter

i land.

Nyutdannet ingeniør sine refleksjoner av

ISO-bransjen.

Heike Hoppe, IMO

Kvalifisering av malingsinspektører –

harmonisering av krav og utvikling worldwide.

Frode Kvilhaug, Jotun

Christian Reuther, STS

Arild Rinvoll, Konsulent

11.00-11.45 KAFFE

11.45-12.15 Garantiinspeksjoner av utført malingsarbeid. Hvordan unngå forgubbing av faget? Qualification testing of ballast tank coatings.

– Ansett lærlinger!

Test procedures and acceptance criteria.

12.15-12.45

Birger Susort, Kaefer IKM

Hvilke kontraktuelle utfordringer står vi foran

innen ISO-bransjen?

Katja Dralle, DNV Energy

Bunkersforbruk relatert til type antifouling.

Knut Olai Slettebø, ConocoPhillips

Roger Kjeilen, D&F Group

Torben Rasmussen, Hempel

12.45-13.45 LUNSJ

13.45-14.15 Er UHT-forbehandling like aktuelt i dag eller Isolasjonshåndboken.

Silicone based antifoulings – experiences

finnes det alternativer?

from service.

Øyvind Naustvik, BIS Industrier

Morten Bekkestad, AGR EmiTeam

Steven Forster, International Paint

14.15-14.45 Aker Spitsbergen. Verdens mest avanserte Proven technologie –

Usage of Hybrid Coatings Products

borerigg klar for oppdrag.

3. generation insulation materials.

– Technology and Experience.

Luca Prezzi,

Karl-Erik Johannessen, Aker Drilling John Williams, Aerogel US

SafeMarine Nanotechnologies SA

14.45-15.30 KAFFE

15.30-16.00 Re-introduction of polyurethan coatings into Corrosion under Insulation –

Hvordan påvirker forbehandling og renhet på

the Norwegian offshore market?

EFC Guidence Document.

underlaget malingfilmens levetid?

16.00-16.30

Malte Homann, Bayer Material Science

Erfaringene med glassflakpolyester-systemet

på Ekofisk, 1980-2008.

Foredragsholder ikke bekreftet

John Thirkettle, Thor Corrosion

Utfordringer ved levetidsforlengelse av

offshore installasjoner.

Klaus Tveita, D&F Group

Astrid Bjørgum, SINTEF

Samarbeid skole, næringsliv og myndigheter –

fungerer det?

Reidar Dundas, Bodø videregående skole

Kåre Johansson, StatoilHydro

Akustisk Resonans Teknologi (ART)

– karakterisering og tilstandskontroll.

Åshild Bergh, DNV

Non Intrusive Inspection with ultrasonic

imaging techniques.

Jan Verkooijen, Sonovation bv

Erfaring med "accoustic emission "på

glassfibertanker på Kollsnes.

Erling Vollen, StatoilHydro

MAPS-FR: Enhancing the integrity

management of flexible risers through stress

measurement.

John McCarthy, MAPS Technology Ltd

Strategies for Film Replacement in

Radiography.

Uwe Zscherpel, BAM Berlin

A recommended practice for the computed

radiographic (CR) inspection of wall loss flaws

in pipes.

Steve Burch, ESR Technology Ltd

Experimental trials of computed radiographic

(CR) equipment for inspection of wall loss

flaws in pipes.

Steve Burch, ESR Technology Ltd

Kurt Faber, Chemetall

Kan nanoteknologi erstatte sinkfosfatering på

stål og sink?

Stefan Nyckel, Henkel

Pulverlakk for høy temperatur og andre

spesialkvaliteter – hva er mulighetene?

Johan Arvidsson, DuPont

Pulverlakker som herder ved lav temperatur –

er det framtidens pulverlakk?

Tomi Keskinen, Teknos

Automatisering og robotisering av

pulverlakkanlegget.

Finn Christensen, GA Hansen

Gode råd for å spare energi i pulverlakkanlegget.

Thomas Pless, Ideal Line

Termisk sprøyting av herdende pulverlakk

– er det mulig?

Ole Øystein Knudsen, SINTEF

Forbedringsstyrt produksjon i mindre bedrifter.

Atle Bergquist, TI Sertifisering

More magazines by this user
Similar magazines