Views
2 weeks ago

Byavisa Moss nr 341

Byavisa Moss nr 341 for uke 50 - 2017

fare for å tråkke feil

fare for å tråkke feil i den politiske salaten: Skal det ikke være lov å tjene penger i dette Pressens Faglige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: pfu@presse.no landet? Ordet «velferdsprofitør» har kommet inn i dagligtalen, og selvsagt skal de som profiterer Byavisa Moss arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god på velferd underlegges samme krav som stat og kommune, men det må da være lov å tjene presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg penger på en god ide og en tøff, økonomisk satsning… Eller? (PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. LEDERMed 4 AKTUELT | BYAVISA MOSS 13. DESEMBER 2017 Gullur og gavekort til trofaste ansatte Torsdag 7. desember hedret ordfører og rådmann de av kommunens ansatte som kan skilte med henholdsvis 25 og 40 års tjeneste i Moss kommune. Som seg hør og bør vanket det gullur og gavekort. ARNE KR. L. STELLANDER tekst og foto Moss kommune har per i dag fem ansatte som gjennom 40 år har bidratt til å levere gode tjenester til innbyggerne i kommunen. I tillegg har 27 personer 25 års fartstid i kommunen. Som en anerkjennelse for sin mangeårige innsats mottok ansatte med 25 års tjeneste sine velfortjente gullur, mens de som har jobbet i kommunen i hele 40 år fikk hvert sitt gavekort på 5.000 kroner. Førjulslunsj Den høytidelige seansen, med tale av ordfører Hanne Tollerud og imponerende fiolinspill av unge Jens Karlsen Palm og far Andreas Karlsen, foregikk på Torderød gård på Jeløy. Ikke alle jubilantene hadde anledning til å møte opp, men rundt 15-20 personer møtte opp for å hedres og kose seg med en god lunsj i julepyntede og staslige lokaler. Dessverre kunne kun to av de med lengst fartstid i Moss kommune møte på arrangementet. Begge er velkjente ansikter for mang en mossing. Sigrun Gran har både vært lærer ved Åvangen skole, Grindvoll skole og Jeløy skole, og er ansvarlig for svømmekunnskapene til mange av byens innbyggere. De siste 19 årene har Gran nemlig vært svømmelærer ved Mossehallen. Ann-Britt Halvorsen har lang fartstid ved Melløs skole, og har sett mangt et barn komme og gå, og fulgt dem fra barnsben til ungdomstid. De trivelige damene blir stadig gjenkjent av tidligere elever som nikker og hilser når de møter dem på gaten. KOMMUNENS TROFASTE: Ikke alle kunne møte til seremonien på Torerød gård, men samtlige 25- og 40-årsjubilanter blant kommunens ansatte, mottok påskjønnelser for sin trofaste innsats. Foran sitter Ann-Britt Halvorsen (f.v.), rådmann Bente Hedum, ordfører Hanne Tollerud og Sigrun Gran. FAKTA 25 års tjeneste Axel Martens Simonsen Terje Heintz Inger Grethe Stick Munoz Tone Sundby Kristin Mellingen Per Christian Jørstad Janne Svendsgård Bente Vigeland Kristin Hannestad May Helen Klein Kirsti Colombo Nilsen Monica Winås Andersen Ellen Janne Knutsen Haugland Hans Kristian Larsen Nina Cathrine Nordmo Elin Brændholen Sissel Eggereide Hanne Kr. Kjellsen Said Roger Hammoda Ann Kirsti Håkansson Gro M Jensen Tommy Thoresen Anne Austad Kjær Heidi Vik Cathrine Lyby Ethel Marie Gundersen Angvik Gitte Oshaug Takknemlig Hedres den som hedres bør, heter det, og Moss kommune legger stor vekt på å hedre og feire sine trofaste ansatte. – Jeg synes det er en fin tradisjon å hedre medarbeidere som har vært ansatt i så mange år. Vi er stolte av dere og takknemlige for alt dere har gjort til det beste for Moss kommune og byen vår, sa ordfører Hanne Tollerud til jubilantene. aks@byavisamoss.no FAKTA 40 års tjeneste Gry Syversen Bente Kallum Sigrun Kr. Gran Ann Britt J. Halvorsen Oddveig Irene Sanderød 40 ÅRS TJENESTE: Med rådmann Bente Hedum (f.v.), ordfører Hanne Tollerud og leder av Fagforbundet i Moss og Våler Hilde Rossetvik Torgersen (t.v.) til stede, ble Ann-Britt Halvorsen og Sigrun Gran hedret for 40 års innsats for Moss kommune. Byavisa Moss en del av Content Media Telefon: 69 20 70 90 Besøks- og postadresse: Skoggata 2, 1530 Moss Kontortid: Mandag-fredag 8-16 Hjemmeside: www.byavisamoss.no Distribusjon: Norpost Distribusjon AS Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg, tlf. 32 80 53 53 Daglig leder: Bjørn Larsen, tlf. 32 80 53 53 Redaktør: Arne Kr. L. Stellander, tlf. 930 58 130 Markedsavdelingen: Salgssjef: Ingrid Thunshelle, tlf. 930 33 449 Mediekonsulenter: Kjell H. Jokstad, tlf. 913 87 945 Kari S. Lauritzen. tlf. 934 01 144 Maryam P. Henriksen, tlf. 984 74 199 Annonser: Telefon: 69 20 70 90 Epost: anno@byavisamoss.no Tips: Telefon: 69 20 70 90 Epost: red@byavisamoss.no Opplag: 22.600 | Trykk: Agderposten Trykk AS

13. DESEMBER 2017 BYAVISA MOSS | AKTUELT 5

Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Sandefjord nr 144
Byavisa Sandefjord Nr 139
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord Nr 136
Byavisa Sandefjord Nr 148
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Sandefjord Nr 147
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Sandefjord Nr 146
Byavisa Sandefjord nr 150
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Drammen nr 409
eksisterende nr i ett
Kirketorget nr. 6, 2012 - Åsane kirke
Fløværingen nr 4/2011 - Flå kommune
nr. 1 2013 - Konsum Gruppen Norge AS
Kirkebladet nr 4 2010 - Kirken i Gran
Norsk Svømming nr 2 - Norges Svømmeforbund
Norsk Svømming nr 5 - Norges Svømmeforbund
Nr. 5 Advent 2011 Årgang 22 - Folldal kirkelige fellesråd - Den ...
Byavisa Moss nr 342
Byavisa Moss nr 345