Catalogul Francizelor din Romania 2017-2018 - ed. a 3-a

paulvoicu

Cel mai complet ghid al Pietei de francize din Romania
Catalogul Francizelor din Romania contine:
Opinii ale specialistilor
Inverviuri cu antreprenori localil si internationali care isi dezvolta afacerile in franciza
Studiu de piata din care afli cele mai noi date
Afaceri testate clasificate pe domenii: Horeca, Servicii si Retail
Top francize internationale care inca nu sunt prezente pe piata din Romania
Afli de cati bani ai nevoie pentru a incepe un business in franciza
Care sunt brandurile care se extind in orasul tau
132 de pagini

Catalogul franCizelor

Edi]ia a III-a

din romånia

Pre] 50 lei

2017-2018


Catalogul

franCizelor

din romånia

2017-2018

EDI}IA a III-a

realizat de ZIARUL FINANCIAR

\n parteneriat cu


SUMAR

Argument Ziarul Financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Argument Inventure Franchise Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Analiza pie]ei de francize din Romånia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Prezentare concepte de franciz` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Concepte de retail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Concepte de HoReCa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Concepte de servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Din corpora]ie \n antreprenoriat prin franciz` . . . . . . . . . . . . . . 122

Masterfranciz` vs. franciz` simpl` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Interviu Peeraj Brands International - cel mai extins grup

de francize din mod` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Top 100 cele mai puternice francize din lume [i

prezen]a lor local` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Radiografia Sphera Franchise Group - cel mai purternic

grup de francize din HoReCa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

EDITOR: Cristina Ro[ca (cristina.rosca@zf.ro/0318.256.245)

REDACTORI: Alina-Elena Vasiliu, M=d=lina Panaete

REDACTOR-{EF ZF: Sorin P`slaru

DIRECTOR EDITORIAL ZF: Cristian Hostiuc

ART DIRECTOR: Mihaela Viciu; DTP: Monica B=sceanu

CORECTUR+: S\nziana Doman, Cristina Turcov

PRODUC}IE: Rodica Ghenciu

V~NZ+RI PUBLICITATE: Silvia Popa, Marcela }uil=, Marina Moraru (trafic)

PUBLISHER: Alexandru Matei (alexandru.matei@zf.ro/0318.256.286)

Catalogul Francizelor din Rom`nia este un produs editorial al Ziarului Financiar

TIPAR:

ISSN 2393 – 0330


Francize 3.0

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Cristina Ro[ca - editor

Se spune c` a treia oar`-i cu noroc.

De regul` se aplic` la c`snicii, dar

[i la \ncerc`ri \n business. Catalogul

francizelor a ajuns la cea de-a treia

edi]ie [i odat` cu el a avansat [i pia]a,

au crescut num`rul de concepte,

num`rul de unit`]i [i cifra lor de

afaceri total`.

Nume noi [i-au pus Romånia pe

hart`, iar nume deja consacrate [i-au

consolidat afacerile de pe pia]a

local`. Afacerile interna]ionale merg

mai departe cu planul lor de a se

extinde la nivel na]ional, pe cånd

afacerile locale descoper` rånd pe

rånd avantajele de a se dezvolta \n

sistem de franciz`.

Nume precum retailerul de

\nc`l]`minte Il Passo sau brandul de

bijuterii [i accesorii Meli Melo fac

acum primii pa[i pentru a testa

modelul de business ce implic`

dezvoltarea \n franciz`. Alte

businessuri, precum brandul de

bijuterii Amazing sau Taco Bell, abia

\[i fac intrarea pe pia]a din Romånia.

Catalogul francizelor din acest an

reune[te peste 160 de idei de

business, modele de afaceri deja

testate. Acest anuar este, dincolo de o

lectur` interesant`, un instrument de

business pentru cei care vor s`

devin`, pentru prima dat`,

antreprenori sau pentru cei care vor

s` \[i dezvolte portofoliul cu o nou`

afacere.

La fel ca \n edi]ia precedent`,

pentru o mai u[oar` analiz` [i

lectur`, conceptele au fost structurate

\n trei categorii mari - retail, HoReCa

[i servicii, fiecare cu zeci de modele

de business. Mai mult, pe lång` deja

obi[nuita analiz` a pie]ei pe domenii,

tipuri de francize [i afaceri, edi]ia din

acest an a \ncercat s` prezinte dou`

dintre cele mai puternice businessuri

\n franciz` din Romånia. Primul este

grupul Peeraj Brands International

cu afaceri \n mod` [i cu branduri

precum CCC (\nc`l]`minte), Pimkie

(mod`) sau Max & Co, Boggi

(branduri premium de mod`).

Cel de-al doilea grup este Sphera

Franchise Group. Poate numele nu

spune multe, \ns` brandurile pe care

le adun` sub propria umbrel` nu mai

au nevoie de nicio prezentare. Este

vorba de branduri interna]ionale

gigantice precum KFC, Pizza Hut sau

Taco Bell.

{i pentru c` am oferit exemple

care demonstreaz` cåt de mult se

poate dezvolta un business \n

franciz`, pentru c` am prezentat

afacerile care sunt deja pe pia]`,

ne-am gåndit s` venim [i cu un

element de noutate.

Un clasament al celor mai

puternice 100 de concepte de

franciz` din lume. Unele sunt

prezente local, \ns` altele sunt \nc`

necunoscute \n Romånia, a[a c` acest

catalog le aduce \n prim-plan, cu un

scurt ghid de prezentare.

Pe scurt, \n \ncheiere a[ vrea s`

mai r`spund la o singur` \ntrebare.

De ce franciz`? Pentru c` este un

model deja testat, cu un brand deja

cunoscut [i o re]et` gata s` fie

implementat`.

|n prezent, cu doar 30 de

IMM-uri la mia de locuitori, Romånia

este pe ultimele locuri \n Uniunea

European` la indicatorul care arat`

nivelul oxigenului din economie.

Antreprenorii de azi sunt

motorul economiei de måine.

Lectur` pl`cut`!

6 l Argument www.zf.ro


Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Raluca Stanciu,

Managing Partner

Francize.ro

Paul Voicu,

Managing Partner

Francize.ro

Puterea celor mul]i

Francizele traverseaz` o perioad`

bun` [i s-au dezvoltat \ntr-un ritm

rapid \n ultimii doi ani \n mai toate

domeniile de activitate.

|n zona de servicii, Leadership

Management Interna]ional Romånia

cå[tig` premiul de cel mai bun

vånz`tor din regiunea Europa-Africa [i

\[i cre[te businessul pån` aproape de

1 milion de euro. S` investe[ti \n

educa]ia de business poate p`rea

pentru mul]i un business exotic, dar \n

practic` nu este!

„Succesul se \ntåmpl`

atunci cånd oamenii buni,

cu inten]ii bune,

coopereaz` [i lucreaz`

\mpreun` pentru un

interes comun. S` crezi c`

oamenii sunt \n general

buni este ceea ce \i

\ncarc` cu energie pe cei

mai inspira]i indivizi.

Cinicii [i pesimi[tii nu

schimb` lumea.“

MEG WHITMAN - CEO HP

5asec, cel mai mare sistem de

cur`]`torii ecologice de textile din

lume, \[i dubleaz` cifra de afaceri \n

Romånia fa]` de 2015. Mai mult, \n

2017, achizi]ioneaz` unul dintre com -

petitorii principali, pentru extinderea

regional`, [i ajunge la 24 de unit`]i.

Una dintre cele mai noi francize

din zona de retail de bijuterii -

Amazing Jewelry -, lansat` \n iulie

2016, are peste 100 de magazine

contractate pån` la finalul lui 2017, \n

peste 30 de ]`ri. |n Romånia s-a deschis

un prim magazin [i alte trei urmeaz`

pån` la finalul anului.

Brandul polonez de cosmetice

Inglot, cu peste 2.000 de unit`]i \n

toat` lumea, cre[te [i el spectaculos,

ajungånd pe pia]a local` de la un

magazin \n 2015 la 10 la finalul anului

2017.

|n zona de food, impulsiona]i de

succesul SaladBox, un val nou de

antreprenori s-a dezvoltat accelerat

prin francize. Spre exemplu, 5toGo a

pornit cu 10 cafenele \n 2015 [i este

ast`zi la 62, la momentul \nchiderii

catalogului. Lan]ul de restaurante

Spartan a crescut de la 10 localuri la 38

din 2015 pån` \n prezent.

Cre[terea acestor concepte se

datoreaz` \n special partenerilor

franciza]i - cei care au crezut \n

businessurile respective [i au fost

dispu[i s`-[i investeasc` banii [i energia

pentru a face ca aceste afaceri s` fie de

succes.

Citim despre afacerile de succes

din Romånia [i este un lucru bun, dar

rareori avem oportunitatea de a face

parte [i noi din succes. Suntem deseori

spectatori la reu[itele altora.

Franciza este oportunitatea de a

intra \n teren [i de a-]i alege echipa din

care vrei s` faci parte [i cu care s` faci

performan]`.

Nu este o sarcin` u[oar`, dar sute

de mici antreprenori ne arat` anual c`

se poate!

Te invit`m s` descoperi mai multe

pove[ti de succes \n cadrul catalogului

[i s` intri \n teren!

Lectur` pl`cut`!

Raluca Stanciu [i Paul Voicu -

Managing Partners

Francize.ro

raluca.stanciu@francize.ro,

paul.voicu@francize.ro

Not`: acest catalog este o prezentare general` a pie]ei francizelor din Romånia pe baza datelor furnizate de

c`tre companii (francizori) [i pe baza informa]iilor publice. El nu reprezint` o recomandare de

investi]ii, decizia urmånd a fi luat` exclusiv de investitor \n baza analizei detaliate a businessului [i a

discu]iilor directe cu francizorul selec]ionat.

8 l Argument www.zf.ro


Piata francizelor, cu piciorul pe accelera]ie,

poate dep`[i 3 mld euro la finalul lui 2017

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Pia]a francizelor cre[te sus]inut de doi ani, ajungånd de la 1,9 miliarde de euro \n 2015 la 2,5 mld. euro anul

trecut [i se va apropia de 3 mld. euro pån` la finalul lui 2017. Constat`m c`, de la lansarea proiectului

Catalogul francizelor \n 2014, cre[terea medie a pie]ei de francize a fost de 20% de la an la an.

Paul Voicu, Raluca Stanciu

Sumarizånd ultimii ani, putem spune c` afacerile \n

franciz` din Romånia traverseaz` o perioad` foarte

bun`.

|n edi]ia de anul acesta a Catalogului francizelor,

cea de-a treia, am identificat un num`r total de 363 de

concepte active \n pia]`, cu 6% mai multe fa]` de

ultimul studiu. |n paginile urm`toare ale catalogului

am prezentat \ns` peste 160 de idei de afaceri, acelea

\n cazul c`rora proprietarii au r`spuns solicit`rii

\naintate de Ziarul Financiar [i francize.ro.

Totu[i, \n ceea ce prive[te pia]a \n ansamblul s`u,

am remarcat c` \n fapt, peste 30 de concepte s-au

retras din pia]` \n ultimii anii sau nu [i-au g`sit

parteneri investitori.

Pe lång` conceptele active \n pia]`, exist` alte 40

de idei de afaceri noi [i \n c`utare de parteneri - fie

masterfrancize interna]ionale, fie concepte autohtone

care [i-au lansat sistemul de franciz`. Per total sunt

astfel peste 400 de modele de business care ac]ioneaz`

\n pia]a local`.

Romånia reprezint` o pia]a \n cre[tere, din ce \n

ce mai atractiv` pentru investitorii \n franciz`.

Num`rul de unit`]i operate prin franciz` ajunge la

peste 9.800, echivalent cu o medie de 27 de unit`]i

per concept, \n cre[tere cu 10-11% fa]` de 2015.

A[adar, asist`m la o cre[tere pe to]i indicatorii pie]ei

francizelor atåt cantitativi (num`r de unit`]i), dar [i de

performan]` (cifr` afaceri [i profitabilitate).

Dezvoltarea de re]ele na]ionale, un trend pe care

\l anticipam \n urm` cu doi ani, este \n plin` evolu]ie/

desf`[urare.

Aceste businessuri, care se reg`sesc \n toate

domeniile de activitate, cresc \ntr-un ritm mai alert

decåt competitorii lor [i ajung s` ocupe pozi]ii

strategice \n ni[ele de pia]` pe care ac]ioneaz`.

A crescut u[or [i num`rul de francize romåne[ti

active, iar apetitul local pentru dezvoltarea \n franciz`

cre[te vizibil de la an la an [i este de a[teptat ca \n

urm`torii 2-3 ani propor]ia s` tind` spre un

echilibru.

Din punctul de vedere al domeniilor, serviciile

(brokeri de asigur`ri, rent-a-car, turism) [i HoReCa

(restaurante cu servire rapid` [i cafenele) \nregistreaz`

cea mai spectaculoas` evolu]ie, \n timp ce retailul

cre[te doar pe anumite ni[e (bijuterii, cosmetice [i

anumite branduri de fashion).

SEGMENTAREA PIE}EI

HoReCa [i serviciile cresc \n detrimentul retailului unde \n

general doar pe ni[te se mai poate cre[te accelerat.

Consider`m c` aceast` tendin]a de cre[tere \n HoReCa [i

servicii se va men]ine [i pentru urm`torii ani.

n Retail: \mbr`c`mintea [i \nc`l]`mintea acoper` aproape

jum`tate din pia]`, urmate de retailul specializat [i de

retailul alimentar.

n Servicii: principalele subcategorii sunt servicii financiare,

training, rent-a-car [i servicii de beauty

n HoReCa: restaurantele cu servire rapid` [i cafenelele

reprezint` cele mai importante subcategorii din punct

de vedere numeric, desi hotelurile au o contribu]ie mult

mai mare din punct de vedere al cifrei de afaceri

generate.

}ARA DE ORIGINE

|ncepe s` creasc` num`rul de

concepte romåne[ti pe m`sur`

ce antreprenorii locali prind

gustul francizei.

Francizele romåne[ti ajung la o

cot` de 35% din pia]` \n

condi]iile \n care \n 2017 se

lanseaz` multe concepte noi cu

planuri ambi]ioase de

dezvoltare [i cu antreprenori

experimenta]i la cårm`.

|n ceea ce prive[te originea

conceptelor, podiumul se

men]ine neschimbat, cele mai

multe concepte provin din SUA,

Italia [i Fran]a.

Din punctul de vedere al ]`rii de

origine, SUA este ]ara din care

au fost importate cele mai

multe concepte printre care

McDonald’s, Subway, Remax,

GNC sau Sketchers. Din Fran]a

cele mai cunoscute nume sunt

Carrefour, Paul [i Relay, pe

cånd din Italia a[ men]iona

O’Bag, Max Mara, sau Motivi.

10 l Analiz` www.zf.ro


Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

METODOLOGIA STUDIULUI

|n realizarea studiului s-a plecat de la informa]iile din

edi]iile anterioare, actualizånd datele [i urm`rind evolu]ia

de la an la an a conceptelor.

Informa]iile s-au colectat \n special pe baza chestionarelor

completate de c`tre francizorii [i masterfrancizatii inclu[i \n

studiu.

Chestionarele con]in urm`toarele informa]ii:

n Descrierea sistemului de franciz`

n Prezentarea num`rului de unit`]i proprii [i/sau subfrancizate

n Cifra de afaceri a grupului pentru anii 2016 [i 2017

(estimare)

n Dac` sunt \n c`utare de parteneri

n Informa]ii privind nivelul investi]ional (investi]ia ini]ial`

pentru partenerul investitor)

n Planurile de viitor [i ora[ele/jude]ele vizate pentru

expansiune

n Tipul contractului ( franciz` simpl` sau masterfranciz`;

parteneriat sau sistem antreprenorial)

DOMIN~ TREI }~RI

}ara de originie pentru francizele interna]ionale (%)

Alte ]`ri: 22%

Spania: 6%

Danemarca: 3%

Polonia: 3%

Turcia: 3%

Germania: 6%

Marea

Britanie:

8%

SUA: 20%

Fran]a: 11%

Italia: 16%

DOMIN~ RETAILUL

Segmentarea pie]ei pe concepte

Domeniu Num`r Pondere Pondere

concepte 2017 (%) 2015 (%)

Retail 173 48 52

Servicii 102 28 26

HoReCa 88 24 22

Total num`r concepte active 363 100 100

Surs`: francize.ro

Colectarea informa]iilor s-a realizat \n perioad augustoctombrie

2017, de c`tre o echip` dedicat`.

Le mul]umim tuturor francizorilor [i masterfrancizatilor

pentru contribu]ia la realizarea acestui proiect.

|n catalog au fost listate peste 160 de concepte diferite, din

domenii variate. Exist` nume care lipsesc precum Mega

Image cu conceptul Shop & Go, Metro Cash & Carry cu La

Doi Pa[i, Carrefour cu formatul Express sau McDonald’s, el

\nsusi o masterfranciz` prezent` local prin intermediul

grupului maltez Premier Capital. Acestea nu au fost listate

pentru c`, fie au blocat procesul de francizare, fie au ales s`

nu r`spund` chestionarului realizat de Ziarul Financiar [i

Inventure Franchise Consulting.

Retail

14%

Interna]ional

65%

Evolu]ie

2017 vs.

2016 (%)

Servicii

17%

Romånia

35%

HoReCa

19%

DEPARTE

DE ECHILIBRU

Provenien]a

conceptelor de

franciz` (%)

MEREU PE PLUS

Evolu]ia procentual`

a cifrei de afaceri

generate de

Retail

20%

francize pe

domenii de

activitate

Not`: datele pe 2017

sunt estimate

Evolu]ie

2016 vs.

2015 (%)

Servicii

63%

HoReCa

38%

S-A SCHIMBAT

STRUCTURA

Ponderea

num`rului de

francize \n

functie de cifra

de afaceri

generat`

Surs` grafice:

francize.ro

26%

2015

17%

2017

13%

10%

21% 21%

-33% -22% 1%

0 - 100.000

100.001 -

300.000

300.001 -

1.000.000

Cifra de afaceri generat` de francize (euro)

20%

18%

1.000.000 -

3.000.000

3.000.000 -

10.000.000

Evolu]ie 2017 vs. 2015 (%)

10.000.000 -

50.000.000

Peste

50.000.000

12 l Analiz` www.zf.ro

10%

13%

17%

31%

7%

11%

53%

3% 4%

28%


RETAIL

Companie/brand:

OTTER DISTRIBUTION SRL/ALDO

n Domeniu: magazine de \nc`l]`minte

n Num`r de unit`]i: 7

n Prezen]`: ora[ele mari ale ]`rii printre care

Bucure[ti, Cluj-Napoca, Constan]a, Pite[ti

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017:

2,7 milioane de euro

n Caut` parteneri: NU

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Re]eaua de magazine Aldo [i-a

bugetat afaceri de 2,7 mil. euro

Cristina Ro[ca

Retailerul de \nc`l]`minte Aldo,

originar din Canada, este

prezent pe pia]a local` cu o re]ea

de [apte unit`]i. Acestea sunt

deschise \n principalele ora[e din

]ar`, respectiv Bucure[ti,

Cluj-Napoca, Constan]a [i Pite[ti.

Compania a venit pe pia]a

local` acum aproape un deceniu,

\n 2009, \n sistem de franciz`. La

momentul acela se afla \n

portofoliul unui alt grup de comer]

care ast`zi nu mai este activ pe

pia]`.

|n 2012 franciza a fost

preluat` de grupul Otter

Distribution, unul dintre cei mai

puternici juc`tori de pe pia]a

local` de \nc`l]`minte.

Compania a fost fondat` de

antreprenorul Filip Schwarz [i are

\n portofoliu mai multe branduri

de magazine monobrand [i

multibrand, iar Aldo este unul

dintre ele.

Oficialii companiei nu

dezv`luie planurile de expansiune

viitoare pentru magazinele Aldo,

\ns` afirm` c` [i-au bugetat afaceri

de 2,7 milioane de euro.

La nivelul \ntregului grup

exist` cåteva zeci de magazine cu

afaceri cumulate de peste 32 mil.

euro anul trecut.

Grupul este alc`tuit din trei

concepte de magazine multibrand

- Tezyo, Otter [i Salamander - [i

dou` monobrand - Aldo [i Clarks,

potrivit celor mai recente date.

|n ceea ce prive[te Aldo, la

nivel local brandul a acoperit

marile ora[e [i a mers \n special \n

centre comerciale.

La nivel mondial brandul

canadian lansat \n 1972 a ajuns la

circa 2.000 de unit`]i din care

1.000 sunt operate \n mod direct.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

ELECTRIC PLUS SRL/BARRIER

n Domeniu: materiale de construc]ii

n Num`r de unit`]i: 25 (dintre care 25 \n sistem de franciz`)

n Prezen]`: ora[e mari [i medii precum Bac`u, Baia

Mare, R`d`u]i sau Sighetul Marma]iei

n Expansiune: ora[e mari [i medii precum Bucure[ti,

Slobozia, Br`ila sau One[ti

n Cifr` de afaceri 2016: 23,1 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 27 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 5.000 - 10.000 de euro

n Tax` de franciz`: 5.000 euro

n Redeven]` lunar`: 0%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani cu prelungire

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Produc`torul de tåmpl`rie PVC Barrier

are 25 de magazine \n franciz`

Cristina Ro[ca

Produc`torul de tåmpl`rie

PVC, rulouri [i u[i de garaj

Electric Plus, care de]ine brandul

Barrier, a lansat sistemul de

franciz` acum circa trei ani [i a

ajuns deja la 25 de magazine \n

ora[ele medii [i mari din ]ar`.

Toate sunt operate \n sistem de

franciz`. Compania vrea s` se

extind` \n continuare \n centrele

urbane importante din ]ar`

precum Bucure[ti, Slobozia,

Br`ila sau One[ti.

Pentru deschiderea unui

magazin Barrier partenerii trebuie

s` pl`teasc` o tax` de franciz` de

5.000 de euro, \ns` nu au nici

redeven]e lunare [i nici

contribu]ie la bugetul de

marketing al companiei-mam`.

Contractul de franciz` se \ncheie

pe o perioad` de cinci ani cu

posibilitatea de prelungire. |n

ceea ce prive[te investi]ia ini]ial`

\ntr-un astfel de magazin, aceasta

variaz` \ntre 5.000 de euro [i

10.000 de euro. Oficialii Electric

Plus afirm` c` franciza este lansat`

doar pe pia]a din Romånia, \ns`

compania are parteneri strategici

[i pe alte pie]e, respectiv \n Belgia,

Italia [i Anglia.

„Barrier ofer` un pachet

complet de servicii [i produse

pentru \nchiderea golurilor de

cas`, fie c` este vorba de u[i,

ferestre, rulouri sau u[i de garaj.“

Compania Electric Plus,

\nfiin]at` \n 1995, a terminat anul

trecut cu afaceri de peste 23 de

milioane de euro [i [i-a bugetat

pentru 2017 un avans de 17%.

Brandul Barrier a ap`rut \n 2011,

iar la final de 2014 a fost lansat`

franciza.

14 l Companii www.zf.ro


RETAIL

Companie/brand:

EWAS MANAGEMENT SRL/AMAZING JEWELRY

n Domeniu: magazine de bijuterii

n Num`r de unit`]i: 1 (din care 1 \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: Timi[oara, Constan]a, Bra[ov,

Ia[i, Oradea, Cluj- Napoca, Sibiu

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017:

500.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 80.000 - 100.000 de euro

n Tax` de franciz`: 20.000 euro

n Redeven]` lunar`: 0,1%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing:

0,01%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Bijuterii cu personalitate,

caut partener de curs` lung`

Cristina Ro[ca

Franciza de bijuterii Amazing

Jewelry este dezvoltat` de

Jesper Nielsen, unul din fo[tii

cofondatori ai Pandora Central

Western Europe, parte a

grupului Pandora.

Antreprenorul, care \n

ultimii 14 de ani a fost una

dintre cele mai influente

persoane din lumea afacerilor cu

bijuterii la nivel mondial,

generånd venituri de miliarde de

dolari, pariaz` acum pe un nou

business \n acela[i domeniu.

Conceptul Amazing se

bazeaz` pe vånzarea de bijuterii

cu pre]uri accesibile \n magazine

tinere[ti, cu design cool.

Compania se pozi]ioneaz`

pe un segment de pre] sub

medie. Mai exact, pre]urile sunt

cu 50-70% mai mici decåt \n

alte magazine monobrand sau

multibrand existente, spun

oficialii companiei. Primul

magazin Amazing Jewelry a fost

lansat pe pia]a local` \n aceast`

toamn` \n Capital`, iar oficialii

companiei estimeaz` venituri de

jum`tate de milion de euro

pentru 2017.

|n ceea ce prive[te

expansiunea, ei vorbesc despre

franciz` ca despre „puterea celor

mul]i, modelul de business

asigurånd o cre[tere rapid` [i

s`n`toas`.“

Ora[ele vizate pentru

expansiune sunt Timi[oara,

Constan]a, Bra[ov, Ia[i, Oradea,

Cluj- Napoca, Sibiu, iar

investi]ia ini]ial` \ntr-un

magazin variaz` \ntre 80.000 [i

100.000 de euro. Taxa de

franciz` este [i ea de 20.000 de

euro, perioada contractului fiind

de cinci ani.

ADVERTORIAL

n Care este povestea Amazing? De ce a]i decis s`

reveni]i \n industria de bijuterii? Este \nc` loc de

innovatie \n acest segment?

Dup` exit-ul meu din businessurile Pandora [i

Endless [i clauza de non-concuren]` cu care m-am

ales, am avut ocazia s` analizez, \n detaliu, [i din afar`,

cum arat` pia]a [i industria.

Este \ntotdeauna un lucru bun s` prive[ti de pe

margine, \ntrucåt \]i da ocazia s` explorezi \n detaliu [i

s` descoperi trenduri ongoing \n fashion [i care nu au

competi]ie \n pia]`, nu sunt focusul competitorilor

direc]i.

Industria de bijuterii este un dinozaur [i cred cu

t`rie c` a venit momentul tinerei genera]ii pe care o

invit`m \n universul minunat Amazing.

n De ce a]i ales Romånia pentru expansiune? |n

cåte ]`ri sunte]i prezen]i?

|n prezent suntem \n 11 ]`ri [i vom ajunge la

peste 30 de ]`ri pån` la finalul lui 2017, cu peste 100

de magazine Amazing contractate pentru deschidere.

Romånia a fost o alegere simpl`, sunte]i o ]ar` \n

continu` expansiune [i care \mbr`]i[eaz` noi trenduri

\n fashion cu o rapiditate uluitoare.

Amazing vine s` revolu]ioneze industria bijuteriilor

Fondatorul conceptului Amazing este Jesper Nielsen, unul din cofondatorii brandului Pandora pentru Europa

Central` [i de Vest [i fondatorul celebrului brand Endless Jewelry. |n ultimii 14 de ani el a fost una dintre cele

mai influente persoane din lumea afacerilor cu bijuterii la nivel mondial, generånd venituri de miliarde de

dolari. Acum, el a venit [i \n Romånia s` revolu]ioneze pia]a de bijuterii autohtone [i poveste[te despre planuri

de viitor, dar [i despre inspira]ia din spatele acestui business.

n Care sunt ingredientele pentru un business de

success?

Este un secret vechi, \ns` de actualitate [i \n

prezent, secretul unui business sunt OAMENII. La

oameni, ad`ug`m un produs corect, un branding cool,

[i mult`, mult` energie. La acest lucru se adaug` [i un

bun networking personal, [i care ajut` s` construie[ti

branduri mari, re]ele, precum Pandora sau Endless.

n Care sunt avantajele pentru partenerii franciza]i

care se al`tur` re]elei Amazing?

Ei se al`tur` \n fapt unui brand cool, \n cre[tere [i

dezvoltare continu`, [i care are \n spate o echip`

experimentat` pentru suport. Cu cåt intri mai

devreme \ntr-o re]ea \n continu` dezvoltare, cu atåt

este mai mare responsabilitatea [i implicarea ta.

Func]ion`m ca o familie \n Amazing, suntem parteneri

[i cre[tem \mpreun` la nivel global.

n Care sunt cele trei cele mai importante elemente

pentru un business \n aceast` industrie?

Loca]ia [i oamenii sunt elementele cheie pentru

succesul \n retail. De aceea m` implic personal \n

validarea fiec`rei viitoare loca]ii Amazing [i m`

\ntålnesc cu to]i viitori parteneri francizati de

dezvoltare, pentru a valida „potrivirea“ lor cu brandul

[i valorile companiei.

n Care este planul de dezvoltare pentru Romånia?

Anda Teodorescu, master francizat pe Romånia [i

Republica Moldova poveste[te c`

|n Romånia, vom urma, desigur, modelul de

business interna]ional. Vom organiza campanii,

evenimente \n magazin [i vom atrage cåt mai mul]i

consumatori prin interac]iune direct` cu ei. |n luna

octombrie am lansat deja o campanie atractiv`, care

are c` tem` „revolutia preturilor“.

{i expansiunea continu` [i, pån` la finalul anului

2018 inten]ion``m s` mai deschidem \n Romånia \nc`

minimum cinci magazine \n ora[ele cu peste 200.000

de locuitori. Acestea ar urma s` aib` aproximativ

acelea[i dimensiuni ca [i cel din Promenada Mall,

investi]ia \ntr-un asemenea shop fiind estimat` la

aproximativ 80.000 de euro. Vom revolu]iona aceast`

industrie, oferind publicului larg posibilitatea de a

cump`ra bijuterii fine, din magazine cool care expun

s`pt`månal noi colec]ii.


RETAIL

Companie/brand:

FERTILIS SRL/BELLA CASA

n Domeniu: amenaj`ri interioare

n Num`r de unit`]i: 35 (dintre care 32 \n sistem de franciz`)

n Prezen]`: ora[e mari precum Bucure[ti, Arad, Bac`u,

Craiova [i Ia[i

n Expansiune: Buz`u, Boto[ani

n Cifr` de afaceri 2016: 16 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 17 milioane de euro

n Investi]ie ini]ial`: 3.300 - 6.600 de euro

n Tax` de franciz`: 9.900 euro

n Redeven]` lunar`: 0%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 3 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Re]eaua de magazine Bella Casa vrea

s` se extind` \n Buz`u [i Boto[ani

Cristina Ro[ca

Compania Fertilis SRL, care

are activit`]i \n domeniul

importului, distribu]iei [i

vånz`rii de materiale de

construc]ii [i finisaje pentru

amenaj`ri interioare, a ajuns la

o re]ea de 35 de magazine sub

brandul Bella Casa.

Dintre acestea, 32 sunt \n

sistem de franciz`.

Pe lång` magazinele din

re]ea compania Fertilis SRL mai

are activit`]i de distribu]ie la

nivel na]ional c`tre alte

magazine, re]ele de bricolaj [i

[antiere.

Compania a acoperit deja

cu re]eaua proprie Bella Casa

ora[e mari precum Bucure[ti,

Arad, Bac`u, Craiova [i Ia[i.

Acum caut` parteneri pentru

expansiune \n Buz`u [i

Boto[ani.

Investi]ia \ntr-un magazin

Bella Casa este cuprins` \ntre

3.300 [i 6.600 de euro.

Contractul de franciz` simpl`

\ncheiat pe o perioad` de trei

ani are o tax` de 9.900 de euro,

\ns` nu exist` nici redeven]e

lunare [i nici o contribu]ie

lunar` la bugetul de marketing

al firmei-mam`.

Compania Fertilis a

terminat anul trecut cu afaceri

de circa 16 milioane de euro [i

[i-a bugetat pentru 2017 un

avans de circa 6%.

Firma a fost fondat` \n

1998, deci se apropie de

aniversarea de 29 de ani.

|n afar` de retailul propriu,

partenerii pe zona de

distribu]ie sunt lan]uri precum

Hornbach, Leroy Merlin sau

Ambient, conform site-ului

propriu.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

DOU~ MÅ}E SRL/BONPOINT

n Domeniu: mod` pentru copii

n Num`r de unit`]i: 1

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: ora[e mari precum Constan]a, Cluj-

Napoca, Timi[oara, Ia[i

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 300.000 de euro

n Durat` contract: nelimitat

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Brandul de mod` pentru copii

Bonpoint vrea s` ias` \n provincie

Cristina Ro[ca

Brandul de mod` pentru

copii Bonpoint este

prezent pe pia]a local` cu un

magazin \n Capital`, pe

Calea Doroban]ilor, una

dintre cele mai importante

artere de shopping din

Romånia.

Aceast` strad` a atras

de-a lungul anilor mai multe

branduri premium [i de lux,

aceasta fiind de altfel [i

pozi]ionarea brandului

Bonpoint.

Acum, compania caut`

s` se extind` \n alte ora[e

mari ale ]`rii, respectiv \n

Constan]a, Cluj-Napoca,

Timi[oara [i Ia[i prin

formatul pop-up store \n

cadrul magazinelor

multibrand deja existente.

Oficialii companiei

Dou` Må]e SRL, care admi -

nistreaz` activitatea Bon -

point pe pia]a local`,

estimeaz` c` investi]ia \ntrun

astfel de magazin de tip

pop-up ce m`soar` 20-30

mp este de 20.000-30.000

de euro. Compania esti mea -

z` pentru a cest an o cifr` de

afaceri de 300.000 de euro.

Brandul a fost fondat \n

Fran]a [i este ast`zi prezent

pe mai multe pie]e din

Europa, dar [i din afara

B`trånului Continent.

Bonpoint a fost creat \n

1975, primul magazin fiind

deschis \n capitala Fran]ei.

De-a lungul anilor, pe

lång` colec]iile de haine,

brandul [i-a extins porto fo -

liul [i cu produse cosmetice.

18 l Companii www.zf.ro


RETAIL

Companie/brand:

CBA NORD VEST/CBA

n Domeniu: retail alimentar

n Num`r de unit`]i: 160 (din care 157 in franciz`)

n Prezen]`: Arad, Cluj-Napoca, Oradea, Pite[ti, Satu

Mare, mai multe localit`]i din jude]ele Arad, Bihor,

Maramure[, S`laj, Satu Mare

n Expansiune: dezvoltare \n jude]ele Timi[, Cluj, Mure[,

Suceava, Arge[ [i extindere \n jude]ele Alba, Cara[

Severin, Bistri]a-N`s`ud, Hunedoara

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 128 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 145 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 30.000 - 300.000 de euro

n Tax` de franciz`: \n primii trei ani taxa de franciz` este zero

n Redeven]` lunar`: 0%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 3+3 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Re]eaua de magazine CBA a ajuns la

160 de unit`]i [i continu` expansiunea

Cristina Ro[ca

Compania CBA Nord-Vest,

care administreaz` dez -

voltarea re]elei de magazine

CBA, a luat na[tere \n 2002, iar

dup` 15 ani a ajuns la un total

de 160 de magazine.

Re]eaua de magazine

afiliate centrului logistic CBA

reprezint` o combina]ie \ntre

asocierea pentru cump`rare [i

un sistem de franciz`, prin care

\n final retailerii ofer`

consumatorilor pre]uri mai

mici la raft. Asocierea mai

multor juc`tori din comer]ul

tradi]ional le permite acestora

s` aib` o for]` mai mare de

negociere \n discu]iile cu

furnizorii. Mai mult, volumele

mari comandate le asigur`

pre]uri mai bune.

„Momentan to]i franciza]ii

cump`r` de la noi prin divizia

de distribu]ie sau prin

intermediul unit`]ilor de tip

cash & carry. Centrul logistic

negociaz` contractele \n ve -

derea achizi]iilor comune de la

produc`torii regionali [i

externi“, spun oficialii CBA

Nord-Vest.

Organizarea de pia]`, im -

ple mentarea contractelor ne -

gociate, asisten]a \n vånz`ri,

res pectiv implementarea pro -

mo]iilor, acestea sunt coor -

donate de reprezentan]ii zonali.

„Asigur`m magazinelor

francizate [i asisten]` continu`

\n marketing.“

Pe de alt` parte, pentru un

partener experien]a \n retail [i

stabilitatea financiar` a socie -

t`]ii sale sunt elemente cheie.

Acestora li se adaug` capa -

citatea de a se integra \ntr-un

grup cu interese comune (...).

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

LE MANOIR SA/COMTESSE DU BARRY

n Domeniu: magazine de delicatese

n Num`r de unit`]i: 4 (din care una \n franciz`)

n Prezen]`: Cluj-Napoca, Bucure[ti

n Expansiune: Constan]a, Bra[ov, Timi[oara, Sibiu

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 2,5 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 2,75 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 100.000 - 150.000 de euro

n Tax` de franciz`: 3.000 de euro

n Redeven]` lunar`: N/A

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Magazinele Comtesse du Barry merg

spre afaceri de 2,75 mil. euro

Cristina Ro[ca

Lan]ul de magazine de

delicatese Comtesse du

Barry a intrat pe pia]a local` \n

2004, adus \n sistem de

franciz` de compania Le

Manoir, care de]ine masterfranciza.

Ast`zi, sub acest brand

sunt deschise trei unit`]i \n

Bucure[ti [i una \n Cluj-

Napoca, dintre care trei operate

de Le Manoir [i una singur`

administrat` \n sistem de

franciz`.

De altfel, [i \n prezent

compania caut` parteneri

pentru a se extinde \n marile

centre urbane ale ]`rii, precum

Bra[ov, Sibiu, Constan]a sau

Timi[oara. Investitorul trebuie

s` fie un antreprenor interesat

de vinuri [i gastronomie.

Investi]ia \ntr-un magazin

Comtesse du Barry variaz`

\ntre 100.000 [i 150.000 de

euro.

Brandul francez Comtesse

du Barry are o istorie de peste

100 de ani, iar \n urm` cu

aproape patru decenii a fost

oferit` prima franciz` la nivel

interna]ional.

Magazinele Comtesse du

Barry au terminat anul trecut

cu afaceri de 2,5 mil. euro si

pentru acest an compania si-a

bugetat afaceri de 2,75 mil.

euro.

Ac]ionarii Le Manoir,

familia de antreprenori Preotu,

opereaz` [i magazinele de

haine pentru copii Petit Bateau,

precum [i alte afaceri \n

industria restaurantelor [i a

gastronomiei fine.

20 l Companii www.zf.ro


Studio 20, un business unde marja de profit

poate ajunge la 15% din cifra de afaceri

Lan]ul de studiouri de videochat Studio 20 a fost lansat pe pia]` acum 14 ani [i a ajuns \n prezent la o re]ea de 15

unit`]i \n Romånia [i peste hotare. Planurile companiei nu se opresc \ns` aici, vizånd o dezvoltare interna]ional`

rapid`, dezvoltare \n sistem de franciz`, dup` cum poveste[te Mugur Frunzetti, managing partner al businessului.

ADVERTORIAL

n Care este povestea businessului Studio

20? Cånd a]i \nceput, cum v-a venit ideea?

Istoria Studio 20 a \nceput s` se scrie \n

ianuarie 2013 cu Robert Vanderty, care a folosit

experien]a acumulat` ca angajat [i a decis s`

deschid` un mic studio lång` Gara de Nord, de

doar 10 camere. Abordarea glamour [i decizia

ferm` de a func]iona 100% legal \ntr-o pia]`

uneori mai gri au adus un succes deosebit, care

a permis gåndirea unei francize [i dezvoltarea la

nivel na]ional. Ulterior, \n 2015, am decis s`

investesc [i eu \n brandul Studio 20 [i s`

preg`tim extinderea interna]ional` a

businessului, \ntrucåt poten]ialul afacerii este la

fel de mare pe toate continentele lumii.

n Prin ce v` deosebi]i de ceilal]i competitori

de pe pia]a de profil?

Suntem primul studio din lume care a

abordat segmentul glamour [i care este lider \n

tranzi]ia dinspre adult spre mainstream. Pe pia]a

ocup` 100% de oameni. Drept urmare, este o

afacere care depinde de oameni [i experien]a

ne-a dovedit c` ea func]ioneaz` atunci cånd

exist` un antreprenor sau mai mul]i care sunt

zilnic al`turi de echip` cu toat` mintea [i

sufletul lor.

n Care este, pentru un francizat, avantajul unei

afaceri Studio 20?

Profitabilitatea este unul dintre principalele

avantaje. Marja de profit ajunge la aproximativ

15% (din cifra de afaceri) atunci cånd afacerea

atinge maturitatea. A[ mai aminti [i timpul scurt

de trecere pe breakeven (6-7 luni), deci

recuperarea rapid` a investi]iei.

Noi oferim tot. De la vizita ini]ial` a

francizatului \n sediile existente pentru a

\n]elege afacerea, la consultan]a \n alegerea

sediului ideal, la modele de amenajare a

studioului, organigrame, fi[e de post, proceduri

opera]ionale, recrutarea modelelor, marketing [i

trainingul echipei pentru 4 s`pt`måni \n sediile

noastre, asisten]a online 24/7 [i pe teren la

sediul lor ori de cate ori au nevoie. Orice s-ar

\ntåmpla, reu[ita lor este [i reu[ita noastr`, deci

ne vom asigura c` au succes.

n Cum arat` francizatul ideal?

Partenerul ideal are 30-45 ani, studii

superioare, este vorbitor fluent al limbii engleze,

are experien]` antreprenorial` sau managerial`,

dar [i abilit`]i de lucru cu oamenii, de motivare

a lor (leadership). Ideal este s` avem chiar doi

parteneri care s` acopere mai bine necesit`]ile de

management full-time al afacerii.

n Cum a evoluat businessul dvs \n 2016 fa]`

de anul anterior? Dar pentru 2017 ce estim`ri

ave]i?

|n 2016 am avut un salt semnificativ al cifrei

de afaceri fa]` de 2015, businessul crescånd de

la 5 la 9 milioane de dolari. Iar pentru 2017 ne

propunem s` atingem 15 milioane de dolari.

interna]ional` de live streaming exist` multiple

ni[e, majoritatea pe adult, dar exist` un procent

de 10-20% din clien]i care caut` mai mult decåt

nuditate, caut` prietenie, \n]elegere, iubire,

caut` o evadare din cotidian.

n De ce vre]i s` v` extinde]i \n sistem de

franciz`?

Un studio de videochat este o afacere care

nu are m`rfuri, nu are crean]e, nu are

probleme de logistic`, este o afacere care se

n |n cåt timp \[i poate recupera un partener

francizat investi]ia?

Investi]ia ini]ial` se recupereaz` \n 18-24 de

luni. Mai concret, la o investi]ie ini]ial` de

150.000 euro de exemplu, dup` 6 luni studioul

trece pe profit, iar dup` 18-24 de luni investi]ia

este recuperat` [i avem un profit lunar brut \ntre

20.000 [i 25.000 euro.

n Ce \i oferi]i dvs partenerului, cum \l ajuta]i \n

dezvoltarea businessului?

n Cåte unit`]i ave]i \n prezent? Ce planuri de

dezvoltare ave]i pentru urm`torii trei ani?

|n prezent oper`m \n 15 unit`]i, din care

trei noi-nou]e \n Bucure[ti, Budapesta [i Cali.

Pån` la finalul anului 2020 vom opera peste 100

de unit`]i, din care majoritatea \n afara

Romåniei. |n prezent, 75% din total sunt \n

Romånia.

n Care sunt cele mai importante trei elemente

pentru un business din domeniu? Cu ce

trebuie s` vin` un partener - spa]iu, clien]i,

experien]`?

Dac` ar fi s` aleg doar cåteva elemente,

acestea ar fi calitatea lui de om, de antreprenor,

de lider [i dorin]a de munc`. Este o afacere

profitabil`, dar pentru asta e nevoie de mult`

implicare personal` din partea antrepenorului.

„Pun pe cineva s`“ [i programul de la 9 la 17 nu

func]ioneaz` pentru franciza]ii Studio 20.


RETAIL

Companie/brand:

TEAMOBIL TEAM SRL/DEMMERS TEEHAUS

n Domeniu: retail de specialitate

n Num`r de unit`]i: 4 (dintre care patru \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Constan]a

n Expansiune: ora[ele mari din ]ar`, precum Timi[oara, Oradea,

Baia Mare sau Sibiu

n Cifr` de afaceri 2016: 4,9 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 5,6 milioane de euro

n Investi]ie ini]ial`: 45.000 - 70.000 de euro

n Tax` de franciz`: 7.500 de euro

n Redeven]` lunar`: 3% din valoarea rulajului f`r` TVA

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 10 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

O re]ea de magazine ce vinde ceai de

specialitate pariaz` pe ora[ele mari

Cristina Ro[ca

Compania Demmer a fost

fondat` \n anul 1981 \n

Viena [i \n scurt timp a

devenit un nume \n lumea

ceaiului prin comer]ul cu

ceaiurile negre [i verzi,

provenite din culturi nobile.

Demmers Teehaus este

ast`zi un lan] de magazine

ce comercializeaz` \n special

ceai vrac sau \mpachetat, dar

[i accesorii de ceai [i

specialit`]i dulci. Compania

este prezent` pe [ase pie]e,

respectiv \n Austria,

Finlanda, Ungaria, Polonia,

Romånia [i Japonia. Pe pia]a

local` compania a intrat \n

2007 [i a ajuns ast`zi la

patru unit`]i.

„|n prezent oferim peste

300 de sortimente de ceai

din \ntreaga lume. |n

portofoliul nostru g`si]i o

gam` larg` de ceaiuri negre

[i verzi, ceaiuri albe, oolong

[i pu-erh, rooibos, infuzii de

fructe [i plante medicinale,

g`si]i rarit`]i [i specialit`]i de

ceai, dar [i ceaiuri \n

plicule]e, pentru o preg`tire

rapid` [i simpl`“, spun

oficialii Teamobil Team SRL,

compania care a adus

Demmers Teehaus \n

Romånia.

Compania caut` acum

s` extind` brandul \n

Romånia, orientåndu-se

c`tre ora[ele mari, respectiv

Timi[oara, Oradea, Baia

Mare sau Sibiu. Momentan

este prezent` \n Bucure[ti,

Cluj-Napoca [i Constan]a.

Clujul este singurul ora[

unde sunt operate dou`

unit`]i.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

DIEGO KERESKEDELMI KFT./DIEGO

n Domeniu: magazine de decoratiuni

n Num`r de unit`]i: 34 (dintre care 34 \n franciz`)

n Prezen]`: ora[e mari [i medii precum Arad, Pite[ti,

Bucure[ti, Cluj-Napoca, Miercurea-Ciuc

n Expansiune: Craiova, Ia[i, Suceava, Bac`u, Ploie[ti,

Re[i]a, C`l`ra[i, Sighi[oara, Turda, F`g`ra[

n Investi]ie ini]ial`: 20.000 - 160.000 de euro

n Tax` de franciz`: 1.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie la bugetul de marketing: 2%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Re]eaua de magazine Diego are zece

ora[e vizate pentru expansiune

Cristina Ro[ca

Re]eaua de magazine de

amenaj`ri interioare

Diego a ajuns la 34 de

magazine \n ora[ele mari [i

medii din ]ar`, \ns` continu`

expansiunea.

Urm`toarele ora[e pe list`

sunt Craiova, Ia[i, Suceava,

Bac`u, Ploie[ti, Re[i]a, C` -

l`ra[i, Sighi[oara, Turda [i

F`g`ra[.

Retailerul de]ine o re]ea

de 150 de magazine pe mai

multe pie]e, dintre care 34

sunt \n Romånia.

Compania a fost fondat`

acum 25 de ani, \ns` a intrat

pe pia]a local` \n 2004.

Ea este originar` din

Ungaria, dar este prezent` [i

\n Romånia [i \n Slovacia,

potrivit celor mai recente date.

Taxa de franciz` pentru

un magazin Diego pe pia]a

locl` este de 1.000 de euro, la

care se adaug` o contri bu]ie

de 2% la bugetul de

marketing al firmei mam`.

Nu exist` redeven]`

lunar`. Contractul de franciz`

simpl` se \ncheie pe o

perioad` de cinci ani.

Oferta de produse a

re]elei Diego se concen treaz`

pe [ase categorii de baz`:

covoare, mochete, parchet

laminat, covoare PVC, perdele

[i tapet.

„Filozofia de produs a

re]elei Diego este c` oferim

produsele adunate \n colec]ii

sezoniere fixe, \n trend cu

ultimele tendin]e \n domeniul

decora]iunilor interioare“,

spun oficialii grupului ungar.

22 l Companii www.zf.ro


ADVERTORIAL

Pariu pe calitate \n pia]a cur`]`toriilor

Lan]ul de cur`]`torii 5asec pariaz` pe dezvoltarea accelerat` \n Romånia, iar Drossos Chrysanthou, partener

masterfrancizat 5asec pentru Romånia, Grecia, Croa]ia, Serbia [i Slovenia explic` avantajele prelu`rii unei francize. El

dezv`luie planurile de viitor [i ofer` un portret al partenerului ideal.

n Care este povestea businessului 5asec la

nivel interna]ional? Dar pe pia]a din

Romånia? Cum v-a venit ideea s` dezvolta]i

businessul din pozi]ia de masterfrancizat?

5asec este cel mai important lan] de

cur`]`torii din lume, cu aproximativ 2.000 de

unit`]i \n 35 de ]`ri. Noi, prin compania Dry

Cleaning Services Ltd, suntem masterfrancizatul

acestui business pe pia]a din Romånia.

Ideea acestei afaceri mi-a venit \n momentul

\n care dou` alte cur`]`torii din Bucure[ti mi-au

distrus dou` costume. Am realizat atunci c`

exist` o ni[` \n pia]a cur`]`toriilor [i c` pot paria

pe un business \n domeniu.

Am uitat s` men]ionez c` eram un client

frecvent al cur`]`toriilor 5asec din Atena de mai

bine de zece ani, a[a c` avusesem deja contact cu

businessul [i cu brandul. V`zusem diferen]a

\ntre ce \nseamn` 5asec la Atena [i ce cur`]`torii

erau la Bucure[ti.

Am mers c`tre sediul central al 5asec din

Geneva [i dup` cåteva luni de negociere i-am

convins s` ne dea masterfranciza pentru

Romånia. Nu \nainte de a le prezenta un plan de

business pentru o perioad` de cinci ani.

n Cum a]i descrie pia]a cur`]`toriilor din

Romånia? Putem vorbi despre o pia]`

matur` [i dezvoltat` sau, din contr` \nc` mai

este loc de cre[tere?

|n anul 2010, cånd noi am intrat pe pia]a

din Bucure[ti cu prima cur`]`torie 5asec, pia]a

nu se baza \n primul rånd pe calitatea serviciilor,

ci pe pre]. Era \ns` o perioad` de criz` la

momentul acela pentru economia din Romånia.

A fost dificil pentru noi s` explic`m

consumatorilor care sunt motivele care stau \n

spatele diferen]elor de pre] dintre noi [i

concuren]`. Treptat \ns` clien]ii au \n]eles c`

diferen]a se datora calit`]ii superioare a

serviciilor oferite.

n Care considera]i c` sunt elementele prin

care v` diferen]ia]i de concuren]`?

Indiferent de pia]a pe care activ`m, trebuie

s` men]inem un anumit standard de calitate al

serviciilor, trebuie s` folosim echipamente [i

produse de cur`]at prietenoase cu mediul

\nconjur`tor [i trebuie s` avem sisteme

computerizate pentru operarea afacerii.

Folosim programele 5Aqua [i lichide

speciale pentru a men]ine intensitatea culorilor,

pentru a p`stra calitatea textilelor [i pentru ca

materialele s` fie pl`cute la atingere dup`

cur`]are.

Pot spune c` odat` cu venirea noastr` pe

pia]` [i nivelul serviciilor oferite de concuren]` a

crescut. De aceea noi \ncerc`m \n permanen]` s`

\mbun`t`]im calitatea serviciilor noastre.

n De ce a]i ales s` v` dezvolta]i \n franciz`?

Am ajuns deja la 13 unit`]i 5asec \n

Bucure[ti. Am pozi]ionat businessul pe pia]a din

Capital` [i am creat brand awareness \n jurul

5asec care este acum perceput ca un etalon de

calitate pe segmentul cur`]`toriilor. |n alte ora[e

am ales s` ne extindem prin intermediul

partenerilor franciza]i pentru a putea men]ine

acela[i nivel al serviciilor peste tot. Plus c` un

partener poate cunoa[te \ndeaproape pia]a [i

poate studia consumatorul constant.

n Mai ave]i planuri s` dezvolta]i re]eaua?

Merge]i pe deschideri proprii sau v` gåndi]i

s` cump`ra]i un competitor?

Vom continua s` ne extindem cu 6-8 unit`]i

5asec pe an, fie c` este vorba de unit`]i proprii

sau de francize. Tocmai am cump`rat un

competitor important de pe pia]a noastr`, care

avea [apte unit`]i, dintre care trei \n Bucure[ti [i

patru \n provincie. Este vorba de cur`]`torii

similare cu ale noastre, dar care foloseau

echipamente vechi [i alte produse pentru haine.

n La cåte unit`]i 5asec dori]i s` ajunge]i pån`

la finalul anului 2017? Dar \n urm`torii trei

ani ce planuri aveti?

Estim`m c` pån` la finalul anului vom

ajunge la 21 de unit`]i 5asec, iar ]inta noastr`

este de 50 de cur`]`torii \n urm`torii patru ani.

n Care este \n opinia dvs avantajul unei

francize 5asec pentru un antreprenor? De ce

este avantajos pentru el s` se al`ture acestui

business?

Francizatul va beneficia de sprijinul oferit

de masterfrancizat. |n plus, vom fi \mpreun`

membri ai re]elei interna]ionale de parteneri ai

5asec care opereaz` pe zeci de pie]e de la nivel

interna]ional de circa 50 de ani. Pe fiecare pia]`

pe care activeaz`, brandul 5asec este lider. To]i

membrii au acelea[i avantaje [i beneficiaz` de

traininguri permanente, de acces la acelea[i

produse [i echipamente pentru ca \n final s`

ofere servicii de cea mai bun` calitate. Fiecare

partener folose[te spre exemplu software-ul

5Net care \i permite s` deserveasc` clien]ii rapid

[i f`r` eroare.

Fiecare unitate 5asec va folosi \n

permanen]` cele mai noi tehnologii \n ceea ce

prive[te cur`]area uscat` sau umed` a hainelor,

astfel c` vor fi utilizate mai pu]ine produse

chimice agresive, mai pu]in` ap`, iar \n final [i

consumul de energie va fi pe m`sur`. Putem

cur`]a haine din materiale delicate sau cu

accesorii precum nasturi sau perle.

Fiecare cur`]`torie 5asec ofer` o palet`

complet` de servicii pentru clien]ii, de la

cur`]area uscat` [i umed` a hainelor, la c`lcare,

apretare, aplicarea de solu]ii \mpotriva moliilor.

Cur`]`m haine, p`turi dar [i pantofi [i gen]i din

piele.

n Care este profilul francizatului ideal pentru

5asec?

Partenerul ideal este o persoan` dinamic`,

care \[i cunoa[te \ndeaproape ora[ul unde

locuie[te [i unde vrea s` dezvolte businessul. El

este dispus s` participe la un training de 6-8

s`pt`måni \n Bucure[ti [i apoi s` se implice

personal \n businessul 5asec urmånd

programele [i procedurile interne.

n Care este principala diferen]` \ntre clientul

5asec din Romånia [i din alte pie]e?

Clien]ii sunt aceia[i \n toate ]`rile unde

activ`m. Ei caut` servicii de calitate la pre]uri

rezonabile.

Bine\n]eles, exist` mici diferen]e \n func]ie

de nivelul de trai din fiecare ]ar`. |n economiile

mai dezvoltate clien]ii aduc la cur`]`torie

produse mai scumpe [i sunt dispu[i s` pl`teasc`

mai mult.


RETAIL

Companie/brand:

DIVERTA/DIVERTA

n Domeniu: libr`rii

n Num`r de unit`]i: 29 (dintre care una \n franciz`)

n Prezen]`: ora[e mari precum Bucure[ti, Ia[i, Bra[ov, Piatra

Neam], Tårgu-Mure[

n Expansiune: ora[e mari precum Bucure[ti, Bra[ov, Ploie[ti,

Timi[oara, Ia[i

n Investi]ie ini]ial`: 25.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0 euro

n Redeven]` lunar`: 4%

n Contribu]ie la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Libr`riile Diverta se

extind \n franciz`

Cristina Ro[ca

Diverta, lan]ul de libr`rii

controlat de omul de

afaceri Radu Octavian, a

ajuns la o re]ea de 29 de

libr`rii deschise \n

principalele ora[e ale ]`rii,

\ns` continu` expansiunea.

Mai mult, lan]ul caut`

parteneri franciza]i pentru

expansiune \n ora[ele

importante din ]ar`. Din

totalul celor 29 de unit`]i,

una singur` este \n franciz`

\n prezent.

„Acord`m asisten]`

permanent` partenerului,

de la evaluarea loca]iei, la

suport pe mai multe

planuri, de la amenaj`ri de

spa]iu, la trainingul

angaja]ilor. Oferim manuale

de franciz`, cu direc]ii pe

zonele HR, opera]ional,

vånz`ri sau marketing.

Partenerul trebuie s` fie un

cunosc`tor al segmentului

de pia]` specific francizei, al

pie]ei de retail, al legisla]iei“,

spun oficialii Diverta.

Investi]ia \n amenajarea

unui magazin nou se ridic`

la 25.000 de euro, \ns` nu

exist` tax` de franciz`.

Redeven]a lunar` este de

4%, iar contribu]ia la

bugetul de marketing este

de 1%.

|n libr`riile Diverta se

vånd c`r]i, papet`rie [i

juc`rii, contribu]ia lor fiind

egal` \n cifra de afaceri,

potrivit ultimelor date.

Lan]ul a finalizat anul

trecut cu o cifr` de afaceri de

10,5 milioane de euro, \n

cre[tere cu 10% fa]` de anul

anterior.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

ELVILA/ELVILA

n Domeniu: magazine de mobil`

n Num`r de unit`]i: 29 (dintre care 15 \n franciz`)

n Prezen]`: ora[e mari [i medii precum Br`ila, Suceava,

Arad, Sibiu, Slobozia

n Expansiune: Alba Iulia, Craiova, Gala]i, Råmnicu

Vålcea, Tårgu-Mure[, Bistri]a

n Cifr` de afaceri 2016: 11,6 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 12,2 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 1.000 de euro - 5.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0 euro

n Redeven]` lunar`: 0%

n Contribu]ie la bugetul de marketing: 0%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: nelimitat

n Caut` parteneri: DA

Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Afacerile Elvila sar de

12 milioane de euro

Cristina Ro[ca

Compania local` Elvila,

controlat` de omul de

afaceri Viorel Cataram`,

are o re]ea de 29 de magazine

din care jum`tate \n franciz`.

Compania, cu o istorie de peste

25 de ani, are activitate atåt \n

produc]ia, cåt [i \n retailul de

mobil`, fie el pentru cas`, birou

sau HoReCa.

Elvila anun]` planuri noi de

expansiune pentru ora[ele Alba

Iulia, Craiova, Gala]i, Råmnicu

Vålcea, Tårgu-Mure[ [i Bistri]a

[i caut` parteneri franciza]i. Nu

exist` tax` de franciz`,

redeven]` sau contribu]ie la

bugetul de marketing. Investi]ia

ini]ial` \ntr-un magazin este de

1.000 - 5.000 de euro, potrivit

datelor comunicate de

companie.

Elvila are trei unit`]i de

produc]ie \n ]ar`, fabrica Relaxa

din ora[ul Mizil, jude]ul

Prahova, care se \ntinde pe o

suprafa]` de opt hectare, fabrica

Carpatina din ora[ul B`beni,

jude]ul Vålcea, care ocup` patru

hectare, precum [i unitatea de

produc]ie Elmoberom din

ora[ul Beiu[, jude]ul Bihor, care

ocup` zece hectare, potrivit

reprezenta]ilor companiei.

Compania Elvila SA a

terminat anul trecut cu un

business de 50 de milioane de

lei (11,6 milioane de euro),

potrivit datelor de la Ministerul

Fina]elor, dup` un avans al

businessului de 4%. Aceasta a

fost prima cre[tere a vånz`rilor

din ultimii [ase ani. Pentru

2017 este bugetat un nou avans

de 5%.

24 l Companii www.zf.ro


Pariu pe dezvoltare personal`

[i organiza]ional`

LMI Romånia a ajutat mii de persoane [i sute de organiza]ii \ncepånd din 2002 \n a-[i m`ri

productivitatea, performan]ele manageriale [i a deveni lideri totali. Gabriel Vi[an, omul care a

adus Leadership Management Interna]ional (LMI) \n Romania, \n 2002, vorbe[te despre viitor.

ADVERTORIAL

n Care este povestea businessului LMI la

nivel interna]ional? Dar local? Cånd a]i

\nceput, cum v-a venit ideea?

Compania Leadership Management Inter -

national (LMI) a fost fondat` \n 1966 \n SUA, de

c`tre Paul J. Meyer, cunoscut pentru abilitatea sa de

a transforma ideile \n scopuri [i scopurile \ntr-un

fenomenal succes.

Misiunea Leadership Management International

este de a ajuta companiile s` dezvolte abilit`]ile de

conducere ale angaja]ilor. Aceast` companie a

crescut ca importan]` interna]ional` [i, \n prezent,

utilizeaz` o linie complet` de programe [i

instrumente ce ajut` oamenii s`-[i ating` obiectivele

[i s` se bucure de un mai mare succes. |n prezent,

programele Leadership Management International

sunt traduse \n 23 de limbi [i sus]inute \n peste 80 de

]`ri.

Am fondat compania LMI Romånia \n anul

2002, ca urmare a dorin]ei mele de a ajuta oamenii

s` se dezvolte \n toate ariile vie]ii lor personale [i

profesionale. Astfel, de mai bine de 15 ani, LMI

Romånia a reu[it s` ajute peste 2.000 de persoane s`

genereze schimb`ri permanente de atitudine [i

comportament, creåndu-le acestora imense satis -

fac]ii, atåt \n plan personal, cåt [i profesional. |n

momentul de fa]`, prin intermediul partenerilor

no[tri franciza]i suntem prezen]i \n Bucure[ti, Cluj [i

Bac`u.

n Care crede]i c` au fost ingredientele

succesului unui astfel de business?

Ingredientele succesului \n acest business

constau \n experien]a interna]ional` de zeci de ani,

calitatea irepro[abil` a programelor de dezvoltare, un

sistem bine pus la punct de franciz` [i oamenii

dedica]i [i de calitate care fac parte din echipa

noastr`.

n De ce crede]i c` este LMI un business

potrivit pentru pia]a din Romånia?

Educa]ia de business este necesar` pentru cei ce

\[i doresc performan]e deosebite [i trebuie luat \n

considerare faptul c` sursele de instruire [i

perfec]ionare sunt \nc` pu]ine \n Romånia,

comparativ cu alte ]`ri. Pia]a actual`, concuren]a [i

schimb`rile permanente din economie oblig`

companiile la cre[terea continu` a performan]ei [i

LMI \i poate ajuta cu instrumente concrete ce conduc

inevitabil la rezultate m`surabile. Pe segmentul de

\mbun`t`]ire a performan]elor personale [i

organiza]ionale, LMI este unic prin ceea ce poate face

pentru clien]ii s`i.

n De ce vre]i s` v` extinde]i \n sistem de

franciz`?

LMI func]ioneaz` \n peste 80 de ]`ri \n sistem de

franciz` [i datorit` rezultatelor excep]ionale, am decis

ca [i \n Romånia s` folosim acela[i model de

dezvoltare. Franciza LMI ofer` partenerilor atåt

independen]a profesional` [i financiar`, cåt [i

oportunitatea de a face parte dintr-o companie

global`. Astfel, putem atrage oameni ce au calit`]i

deosebite, ce \[i doresc s` fie trata]i ca ni[te parteneri

[i nu ca angaja]i, avånd posibilitatea s`-[i fructifice la

maxim poten]ialul lor.

n Mai este loc de expansiune? Cåt [i unde?

Din punctul de vedere al expansiunii pot spune

c` suntem abia la \nceput. Programele noastre

presupun o implicare continu` a fiec`rui membru

LMI [i pentru a avea rezultate ace[tia investesc foarte

mult timp cu fiecare client \n parte. Planul nostru

pentru a \nregistra o expansiune \n business este de a

g`si oameni dedica]i ce sunt dispu[i s` duc` tradi]ia

profesionalismului mai departe, al`turåndu-se

echipei noastre.

Pe plan na]ional suntem prezen]i \n

Bucure[ti, Cluj-Napoca [i Bac`u, poten]ialul

nostru de expansiune fiind unul mult mai mare

avånd \n vedere c` \n momentul de fa]` avem

nevoie de cel pu]in [ase francizati doar \n

Bucure[ti [i de cåte un partener \n fiecare ora[ cu

peste 100.000 de locuitori.

n Cum a evoluat businessul dvs \n 2016 fa]`

de anul anterior? Dar fa]` de primii ani de

activitate?

|n 2016 am \nregistrat cea mai mare cre[tere de

la debutul businessului \n Romånia, un plus de 25%

fa]` de 2015, iar anul acesta se prefigureaz` de

asemenea un avans cu peste 10% fa]` de anul

anterior. |nc` din 2002, de la intrarea companiei LMI

pe pia]a din Romånia, am fost profitabili [i am

\nregistrat o continu` cre[tere, cu excep]ia anului de

criz` 2009, cånd am avut un regres de 15%.

n Unde vede]i businessul LMI \n cinci ani \n

Romånia?

Planurile noastre se \ntind pe o perioada mai

lung` de cinci ani. |n cinci ani ar trebui s` avem pre -

zen]` \n cel putin 10 ora[e importante din Romånia,

iar \n Bucure[ti s` avem cel pu]in 10 franciza]i.

n Care este pentru un francizat avantajul unei

afaceri LMI?

Beneficiile de a face parte din re]eaua LMI \ncep

de la cele emo]ionale: pl`cerea de a ajuta oamenii,

satisfac]ia lucrului bine f`cut, respectul cå[tigat \n

fa]a clien]ilor [i renumele de profesionist. Pentru c`

LMI ajut` companiile s` devin` eficiente [i

profitabile, [i un francizor LMI se va bucura de aceste

beneficii ce aduc cu sine [i avantaje pe care le oferim

\n dezvoltarea businessului. A[ men]iona

oportunitatea de a conduce propriul t`u business,

[ansa de a colabora cu persoane de succes din

domeniul afacerilor. Exist` un avantaj dovedit \n

timp al programelor, evalu`rilor [i sistemelor LMI.

Sunt programe care genereaz` rezultate m`surabile.

Nu trebuie uitat` satisfac]ia personal` pe care o po]i

ob]ine prin adev`ratul t`u poten]ial.

Cå[tigurile unui francizat LMI sunt limitate doar

de capacitatea lui de a se organiza, ac]iona [i

dezvolta.

n Ce \i oferi]i dvs partenerului, cum \l ajuta]i \n

dezvoltarea businessului?

Viitorii parteneri LMI vor ob]ine o certificare

pentru programele LMI [i vor beneficia de asisten]`

pentru dezvoltarea businessului prin ajutorul pe care

\l vom acorda \n ini]ierea afacerii. Astfel, un francizat

LMI va avea o dubl` certificare de vånz`tor [i

facilitator [i va parcurge un program continuu de

instruire [i dezvoltare pentru a-[i cre[te [i consolida

propria-i afacere. Oferim partenerilor no[tri [i

posibilitatea de a-[i eficientiza activitatea de business

prin intermediul unui CRM creat \n concordan]` cu

a[tept`rile organiza]iei [i ale clien]ilor.

n Care sunt cele mai importante trei elemente

pentru ca un business \n domeniu s` aib`

rezultate? Cu ce trebuie s` vina un partener -

spa]iu, clien]i, experien]`?

Viitorii parteneri LMI trebuie s` fie constien]i c`

rezultatele lor vor fi rodul eforturilor depuse, al

calit`]ii muncii prestate, al perseveren]ei [i

determin`rii de a reu[i. Atitudinea pozitiv`, etica,

dedicarea [i \nv`]area continu` trebuie s` se

reg`seasc` \n fiecare dintre membrii echipei LMI.

|n afacerea noastr` lucr`m cot la cot cu directori

generali, manageri [i vånz`tori experimenta]i. De

aceea ne dorim s` avem \n echipa noastr` persoane

cu experien]` \n top management, management

[i/sau vånz`ri. A[adar, c`utam oameni cu vaste

cunostin]e \n afaceri [i vånz`ri [i care dau dovad` de

excelente abilit`]i de comunicare. Pentru a completa

profilul viitorilor parteneri, pot spune, pe scurt, c`

doresc s` mi se al`ture \n acest business persoane

proactive, motivate [i orientate c`tre oameni.

Afacerea nostr` se desfa[oar` preponderent la

client „acas`“, a[a c` acest business nu implic` nevoia

unui sediu, iar cei din Bucure[ti pot folosi sediul LMI

Romånia. Referindu-ne la clien]i, experien]a \n

afaceri a viitorilor parteneri este imperios necesar`,

iar cei care [i-au stabilit \n pia]` rela]ii profesionale cu

antreprenori sau directori generali vor avea un start

mai rapid \n LMI.


RETAIL

Companie/brand:

ONISIMI COM SRL/ERICHMAN

n Domeniu: magazine de bricolaj

n Num`r de unit`]i: 2 (din care una \n franciz`)

n Prezen]`: Suceava

n Expansiune: principalele ora[e din Romånia

n Investi]ie ini]ial`: 150.000 - 10.000.000 de euro

n Tax` de franciz`: 15.000 euro

n Redeven]` lunar`: 3%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Magazinele de bricolaj Erichman pariaz` pe

expansiune pe o pia]` de 3 miliarde de euro

Cristina Ro[ca

Brandul Erichman este

prezent pe pia]a local`

de bricolaj de mai bine de

dou` decenii, avånd \n

prezent dou` unit`]i.

Compania Onisimi Com,

care opereaz` brandul [i

care l-a lansat, are un

magazin. Cel de-al doilea

este deschis \n sistem de

franciz`.

Magazinele Erichman

vånd materiale de

construc]ii, finisaje [i

amenaj`ri, iar \n func]ie de

suprafa]` pot necesita

investi]ii ce variaz` \ntre

150.000 de euro [i 10

milioane de euro.

Pentru operarea unui

magazin \n franciz`, taxa

este de 15.000 de euro, la

care se adaug` o redeven]`

lunar` de 3% [i o

contribu]ie de 1% la bugetul

de marketing al companiei.

Contractul se \ncheie pe o

perioad` de cinci ani.

|n ceea ce prive[te

expansiunea, sunt vizate \n

special ora[ele mari din ]ar`,

potrivit oficialilor companiei

Onisimi Com SRL.

Pia]a de bricolaj din

Romånia este evaluat` la

peste 3 miliarde de euro, din

care Dedeman, cel mai mare

business de profil,

reprezint` mai bine de o

treime. |n lupta cu

businessul controlat de

familia de antreprenori

locali Pav`l din Bac`u intr`

alte circa zece companii

locale [i str`ine. Totu[i, cei

mai mari cinci juc`tori

domin` pia]a.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

SDV RETAIL/ETHAN ALLEN

n Domeniu: magazine de mobil`

n Num`r de unit`]i: 1

n Prezen]`: Bucure[ti

n Cifr` de afaceri 2016: 1 milion de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017:

1,3 milioane de euro

n Caut` parteneri: NU

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Magazinul de mobil` Ethan Allen

[i-a bugetat afaceri de 1,3 mil. euro

Cristina Ro[ca

Ethan Allen este un retailer

american de mobil` de lux cu

afaceri de aproape 750 mil. euro (\n

anul fiscal 2016-2017) [i peste 300

de magazine (proprii [i francize) \n

SUA, Canada, Europa [i Asia.

Grupul de]ine [i fabrici proprii

unde \[i realizeaz` produsele [i este

una dintre pu]inele companii din

industria mobilei integrate vertical.

Local, brandul a intrat \n 2013

fiind adus de Diana {ucu, so]ia

omului de afaceri Dan {ucu.

Magazinul a fost deschis \n centrul

comercial B`neasa Shopping City,

din nordul Bucure[tiului, o zon`

locuit` de persoanele cu venituri

peste medie care sunt de altfel [i

clien]ii ]int` ai brandului Ethan

Allen.

„Showroom-ul nostru dez -

v`luie piese pentru un c`min

amenajat cu stil, de la mobilier la

lumini, covoare [i decoratiuni.

Oferim clientilor servicii complete

si gratuite de design, persona lizare

[i amenajare interioar`.“

Artizanii Ethan Allen pot

personaliza aproape orice pies` de

mobilier, fie \n ceea ce prive[te

materialele pentru tapi]erie, fie \n

ceea ce prive[te finisajul lemnului

sau elementele decorative.

Magazinul de mobil` Ethan

Allen din B`neasa a necesitat

investi]ii de 1 mil. euro [i se \ntinde

pe o suprafa]` de 1.300 mp [i trei

niveluri.

Mai mult, magazinul a ob]inut

anul trecut afaceri de 1 mil. euro [i

[i-a bugetat un avans de 30% \n

2017.

Compania care opereaz`

magazinul nu caut` parteneri,

re]eaua fiind una cu circuit \nchis.

26 l Companii www.zf.ro


RETAIL

Companie/brand:

RE}EAUA FLORIA SRL/FLORIA

n Domeniu: flor`rii

n Num`r de unit`]i: 6 (dintre care 0 \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Ploie[ti

n Expansiune: Bucure[ti, Bra[ov, Constan]a,

Ia[i, Timi[oara, Cluj-Napoca

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2016:

620.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 25.000 - 80.000 de euro

n Tax` de franciz`: 2.500 euro

n Redeven]` lunar`: 3% din cifra de afaceri

lunar`

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 2%

din cifra de afaceri lunar`

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani cu posibilitatea de

prelungire cu \nc` 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Flor`riile Floria se preg`tesc

pentru primul milion de euro

Cristina Ro[ca

Re]eaua Floria este “extensia” din

offline a grupului Floria care

opereaz` \n online magazinul

floria.ro. |n prezent, re]eaua Floria

de]ine [ase magazine dintre care cinci

sunt situate \n Bucure[ti iar unul este

\n Ploie[ti.

Prima flor`rie a fost inaugurat` \n

Bucure[ti, pe strada Ion Cåmpi -

neanu, \n 2015, iar apoi pån` la

finalul aceluia[i an [i-a deschis

por]ile, \n Piata Doroban]ilor [i cel de

al doilea magazin, concept store-ul

Floria Doroban]i.

|n perioada 2016 - 2017 alte

patru unit`]i au fost ad`ugate \n

cadrul re]elei de flor`rii Floria: dou`

magazine situate \n cele mai

importante centre comerciale din

capital` ca vånz`ri, AFI Controceni [i

B`neasa Shopping City. Un alt

magazin este \n aeroportul Otopeni,

iar cel din Ploie[ti este amplasat \ntro

zon` central` a ora[ului. unul in

Ploie[ti, pe Bulevardul Republicii (o

zona ultra-centrala a orasului).

Din punct de vedere al

procesului de francizare, expan -

siunea se va realiza pe dou` paliere

distincte, spun oficialii companiei.

Poate fi vorba despre concept-storeuri

(pentru acest tip de magazin

punctul de reper este Floria Doro -

ban]i_ sau despre flor`rii boutique

(precum magazinele din AFI

Cotroceni [i B`neasa Shopping City).

Diferen]ele majore dintre cele

dou` tipuri de magazine sunt

localizarea, suprafa]a [i portofoliul de

produse (atåt cele florale, cåt [i

accesoriile [i gama de cadouri

comercializate, precum vinuri, semne

de carte semnate de autori romåni

cunoscu]i sau obiecte de home deco).

Compania estimeaz` pentru

acest an vånz`ri de 1 milion de euro,

plus 60%.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

ANDRALEX TRADE/GOLDEN ROSE

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 18 ( din care una \n franciz`)

n Cifra de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 700.000 euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1.000.000 euro

n Prezen]`: ora[e mari [i medii precum Br`ila, Bucure[ti,

Cluj-Napoca, Drobeta-Turnu Severin, Suceava

n Expansiune: ora[e mari [i medii precum Satu Mare, Bac`u,

Råmnicu Vålcea, Slatina, Buz`u, Boto[ani, Foc[ani, Tulcea

n Investi]ie ini]ial`: 20.000- 50.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 1.500- 10.000 de euro

n Tax` de franciz`: 2.500 de euro

n Redeven]` lunar`: 0%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 2% \ncepånd cu al

doilea an

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 3 ani

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Peste 15 ora[e din Romånia,

pe lista expansiunii Golden Rose

M`d`lina Panaete

Lan]ul de cosmetice

Golden Rose, originar

din Turcia, vizeaz`

extinderea \n mai multe

ora[e din Romånia precum

Satu Mare, Bac`u [i

Råmnicu Vålcea.

Re]eaua a ajuns deja la

18 magazine [i insule unde

comercializeaz` cosmetice,

aproape dublu fa]` de

num`rul \nregistrat \n

urm` cu doi ani.

Investi]ia ini]ial` \ntrun

magazin Golden Rose

porne[te de la 20.000 de

euro (inclusiv TVA) [i

poate ajunge la 50.000 de

euro.

Investi]ia ini]ial` de

20.000 de euro cuprinde

costul unei insule de circa

8 mp (8.500 euro),

echipamentele (1.500 de

euro), taxa de intrare \n

franciz` (2.500 de euro),

chiria \n avans [i garan]ia

pentru spa]iu (1.500-

2.000 euro) [i stocul ini]ial

de marf` (aproximativ

6.000 euro).

Investi]ia maxim` de

50.000 euro se refer` la

deschiderea unei loca]ii

de tip magazin de 30-40

mp.

Cei care doresc s`

ob]in` franciza trebuie s`

fie pasiona]i de machiaj

sau make-up artist, buni

cunosc`tori ai pie]ei locale,

posibilitatea de implicare

activ` \n afacere [i de

promovare local` a

brandului.

28 l Companii www.zf.ro


RETAIL

Companie/brand:

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL/HUB CONVENIENCE

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 15 ( toate \n franciz`)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): N/A

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 120 mil. euro ( inclusiv alte

branduri ale companiei Lagardère Travel Retail)

n Prezen]`: Bucure[ti, Timi[oara, Oradea, Sibiu, Craiova,

Ploie[ti

n Expansiune: ora[e medii [i mari

n Investi]ie ini]ial`: 0

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro (cu titlu de garan]ie)

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: de prest`ri servicii

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 3 ani ( cu posibilitatea de prelungire)

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Re]eaua de magazine Hub Convenience

a bifat 15 deschideri \n opt luni

M`d`lina Panaete

Hub

Convenience,

brand de magazine

din portofoliul global

Lagardère Travel Retail, a

ajuns la 15 unit`]i \n

Romånia \n condi]iile \n

care brandul a fost lansat

\n franciz` pe plan local

\n luna februarie.

Magazinele sunt

situate \n mai multe sta]ii

de metrou, \n aero -

porturile din Timi[oara,

Sibiu [i Oradea, cât [i \n

g`ri (Ploie[ti, Craiova).

Hub Convenience

este un concept inter -

na]ional care ofer`

produse precum sand -

vi[uri, salate, sucuri din

fructe proaspete, lactate,

produse de patiserie sau

cafea proasp`t m`cinat`.

Lagardère Travel

Retail \ncheie un contract

de prest`ri servicii cu

firma antreprenorului, \n

baza c`ruia acesta preia

un magazin complet

utilat [i amenajat.

Investi]ia \n ma -

gazin, precum [i costurile

ulterioare de utilit`]i

[i chirie sunt aco perite

de c`tre Lagardère Travel

Retail.

Taxa de franciz` este

de 5.000 de euro, dar

reprezint` practic ga -

ran]ia depus` de an -

treprenor \n mo mentul

intr`rii \n sistem.

|n acela[i timp,

stocul de produse apar -

]ine Lagardère Travel

Retail.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

PESTOS SRL/IL PASSO

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 18 ( niciuna \n franciz`)

n Cifra de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 11,6 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 12,2 mil. euro

n Prezen]`: Bra[ov, Bucure[ti, Cluj-Napoca, Constan]a,

Craiova, Ia[i, Oradea, Timi[oara

n Expansiune: ora[e cu peste 120.000 locuitori [i pe plan

interna]ional

n Investi]ie ini]ial`: 150.000-180.000 de euro (cu stoc de

marf`)

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Lan]ul de magazine Il Passo

se extinde \n franciz`

M`d`lina Panaete

Il Passo, unul dintre cele

mai mari branduri

romåne[ti din retailerul de

\nc`l]`minte [i accesorii,

caut` parteneri pentru a

extinde re]eaua de magazine

\n sistem de franciz` pe plan

intern, dar [i pe plan extern. Il

Passo a ajuns la 18 loca]ii \n

marile ora[e din ]ar`, toate

fiind unit`]i proprii. Pentru

dezvoltarea pe plan local,

re]eaua ia \n calcul ora[ele cu

mai mult de 120.000 de

locuitori.

Investi]ia \ntr-un magazin

Il Passo variaz` de la 150.000

de euro pån` la 180.000 de

euro, sum` ce include [i stocu

ini]ial de marf`. |ns`,

compania, fondat` \n urm` cu

aproape dou` decenii, nu

percepe tax` de franciz`,

redeven]e lunare sau con -

tribu]ii la bugetul de mar -

keting.

Compania Pestos, care

de]ine franciza Il Passo, ofer`

franciza]ilor asisten]` con -

tinu` pe toat` durata

contractului.

Bazele Il Passo au fost

puse de c`tre Petru Chiriac [i

partenera sa de via]`, iar anul

trecut re]eaua a ajuns la o

cifr` de afaceri de 11,6

milioane de euro.

|n afar` de \nc`lţ`mintea

realizat` \n fabrica proprie, Il

Passo mai are \n magazine

pantofi f`cuţi \n Brazilia,

Portugalia, Turcia, Italia, dar

şi \n alte fabrici din Romånia,

conform datelor furnizate

anterior de c`tre companie.

30 l Companii www.zf.ro


RETAIL

Companie/brand:

TRODAT SRL/IMPRINTO

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 55 (1 \n franciz`)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 3,3 mil.euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 3,5 mil. euro

n Prezen]`: ora[e mari [i medii precum Arad, Bac`u, Baia Mare,

Gala]i, Ia[i, Oradea, Pite[ti, Ploie[ti, Satu Mare

n Expansiune: Bucure[ti, Suceava, Cluj, Timi[oara, Br`ila

n Investi]ie ini]ial` : 27.000-37.000 de euro (\n func]ie de tipologia

unit`]ii - magazin sau insul`)

n Capital circulant de lucru: 5.000-8.000 de euro

n Tax` de franciz`: 4.350 de euro

n Redeven]` lunar`: 4%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 5 ani

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Au ajuns la 3,3 mil. euro din [tampile,

c`r]i de vizit` [i print rapid

M`d`lina Panaete

Lan]ul de magazine

Imprinto, brand

lansat \n 1993, este spe -

cializat \n produc]ia de

[tampile, c`r]i de vizit`,

print rapid, gravuri,

imprim`ri pe textile, dar

[i pe ceramic`.

Re]eaua a ajuns la 55

de magazine, dintre care

unul \n franciz`, dez -

voltate \n marile ora[e

din ]ar`. Acum compania

care de]ine franciza,

Trodat, vrea s` extind`

brandul \n sistem de

franciz` [i caut`

parteneri \n Bucure[ti,

Suceava, Cluj, Timi[oara

[i Br`ila. Taxa de franciz`

este de 4.350 de euro.

Pe de alt` parte,

investi]ia necesar` pentru

a deschide un magazin

Imprinto \ncepe de la

27.000 de euro [i poate

ajunge la 37.000 de euro.

Contribu]iile lunare

la bugetul de marketing

se ridic` la 1% din

\ncas`ri, \n timp ce

redeven]ele lunare sunt

echivalentul a 4% din

venituri.

Francizorul asigur`

asisten]` \n selec]ia [i

contractarea loca]iei

francizatului, \n achizi]ii

dar [i \n campanii de

marketing na]ionale [i

regionale.

|n plus, compania

Trodat ofer` asisten]`

partenerilor s`i pe toat`

durata contractului, care

se semneaz` \n principal

pe cinci ani.

Un business de ni[` cu poten]ial uria[ de dezvoltare

Re]eaua de magazine Imprinto vinde produse de papet`rie [i ofer` servicii adiacente precum cele de

personalizare obiecte. {erban Mois`, fondatorul re]elei care a ajuns la 65 de unit`]i, vorbe[te despre

ingredientele succesului [i despre avantajele dezvolt`rii \n sistem de franciz`.

ADVERTORIAL

n Care este povestea businessului Imprinto? Cånd a]i

\nceput? De ce a]i ales acest domeniu?

Businessul Imprinto a fost demarat \n 1993,

sub denumirea Trodat {tampile Express, cånd am

introdus pe pia]a din Romånia produc]ia de

[tampile [i primele servicii de personalizare rapid`,

beneficiind de experien]a partenerilor no[tri din

Austria. A urmat apoi expansiunea na]ional`, fiind

prezen]i acum cu 65 magazine \n toate

ora[ele importante ale ]`rii.

n De ce vre]i s` v` extinde]i \n sistem de

franciz`?

Sistemul de franciz` ne ofer`

posibilitatea unei expansiuni mult mai

rapide a lan]ului na]ional de magazine,

al`turi de parteneri motiva]i.

n Care este pentru un francizat avantajul

unei afaceri Imprinto? |n cåt timp \[i poate

recupera un partener francizat investi]ia?

Partenerii \n franciz` ai Imprinto

beneficiaz` de asisten]` \n selec]ia [i

contractarea loca]iilor \n contextul \n care

compania noastr` are acces la spa]ii premium \n

zone stradale [i \n centre [i galerii comerciale

aglomerate. Partenerii se bucur` [i de acces la

departamentul de achizi]ii, beneficiaz` de cele mai

mici pre]uri \n rela]ia cu furnizorii, se bucur` de

dezvoltarea permanent` de noi categorii de

produse, campanii de marketing na]ionale [i

regionale. Mai mult, ei au vizibilitate \n mediul

online. Noi le oferim asisten]` continu` pe toat`

durata contractului. Investi]ia se recupereaz` \n

aproximativ 1,8 - 2 ani, \n func]ie de poten]ialul

loca]iei [i \n func]ie de gradul de implicare al

francizatului \n activitatea de zi cu zi a businessului.

n Care crede]i c` sunt ingredientele succesului unui

astfel de business?

Ingredientele succesului sunt knowhow-ul

acumulat \n peste 25 ani de

experien]` \n domeniu, colaboratorii [i

partenerii, clien]ii fideli, brandul cunoscut la

nivel na]ional.

n Cum a evoluat businessul dvs \n 2016 fa]`

de anul anterior? A]i pariat pe expansiune?

Unde v` vede]i \n cinci ani?

Imprinto se afl` \ntr-o continu` [i

controlat` expansiune, \n urm`torii cinci ani

vrem s` dubl`m num`rul de magazine prin

francizare. Acum avem o re]ea de 65 de

unit`]i.


Un business avangardist

Conceptul de business Logiscool pariaz` pe educa]ia copiilor \ntr-un domeniu-cheie pentru economia mondial` actual`, IT-ul.

Astfel, \n seminariile [i taberele organizate de Logiscool copiii cu vårste curprinse \ntre 6 [i 18 ani \nva]` s` programeze \ntr-un

cadrul relaxat [i cool. Fondat \n Ungaria, businessul caut` parteneri \n Romånia pentru expansiune \n franciz`.

ADVERTORIAL

n Care este povestea Logiscool la nivel

interna]ional? Dar local? Cånd a luat

na[tere businessul [i cum v-a venit ideea?

Logiscool a fost fondat \n 2014 \n

Budaörs, aproape de Budapesta, capitala Un -

gariei. |n [coala noastr` copiii pot \nv`]a pro -

gramare pe calculator \ntr-o manier` vesel`, la

cursurile de after-shcool [i \n taberele de var`.

|n prezent noi avem peste 44 de unit`]i \n

[apte ]`ri. |n 3 ani [i jum`tate mai mult de

10.000 de studen]i, cu vårste cuprinse \ntre 6

[i 18 ani, au urmat cursurile Logiscool, com -

panie care este lider mondial pe aceast` ni[`.

Funda]ia Logiscool a fost crea]` din dou`

motive. Pe de-o parte am remarcat o cerere tot

mai mare pentru oameni cu abilit`]i digitale.

Pe de alt` parte am observat [i o lips` a

educa]iei \n programare a copiilor. Mul]i

p`rin]i se confrunt` cu situa]ia c` propiii lor

copii cresc folosind diverse device-uri - a[a c`

noi \ncerc`m s` satisfacem pe deplin nevoile

p`rin]ilor prin \ncurajarea copiilor s`

foloseasc` aceste dispozitive \ntr-un mod activ

(creativ), mai degrab` decåt pasiv (de

consum). |ntr-un mediu prietenos [i inspirat

de copii, programa noastr` este livrat` \ntr-un

mod juc`u[, mai exact copiii \[i creeaz`, \n

esen]`, propriile jocuri [i aplic`]ii pe

calculator.

Credem c` \nv`]area program`rii pe

calculator este o abilitate foarte important` [i

folositoare, deoarece:

- Revolu]ia digital` determin` cererea

pentru profesioni[tii \n IT la nivel global;

- Num`rul locurilor de munc` \n

programare cre[te cu 12% mai rapid decåt

media pie]ei totale;

- Programatorii nu au nevoie de o diplom`

de informatic` pentru a reu[i;

- Disciplinele legate de tehnologie ofer`

peste 60% din noile locuri de munc`

proiectate \n STEM ({tiin]`, Tehnologie,

Inginerie [i Math);

- Majoritatea [colilor nu predau

programarea.

Cu toate acestea, Logiscool nu are doar

rolul de a educa viitorii programatori. Scopul

principal este \mbun`t`]irea competen]elor

digitale, rezolvarea problemelor [i a

aptitudinilor de prezentare [i gåndirea

algoritmic` - abilit`]i care preg`tesc copiii

pentru orice fel de locuri de munc`, inclusiv

pentru cele care nu exist` ast`zi.

Suntem måndri de Scoolcode, propria

noastr` platform` de educa]ie online - ca o

adev`rat` inova]ie - care ofer` o leg`tur`

bidirec]ional` bazat` pe un limbaj juc`u[ [i un

limbaj de programare real.

Platforma Scoolcode poate fi u[or adaptat`

la orice vårst` [i nivel de cunoa[tere al

copiilor, ceea ce face ca aceasta s` fie o solu]ie

unic` pentru un public foarte larg.

n Paria]i pe expansiune \n Romånia? Ce

ora[e trageta]i? Unde vede]i businessul

peste 5 ani?

Target`m \n primul rånd Bucure[tiul,

Cluj-Napoca [i alte 18 ora[e ce au mai mult de

100.000 de locuitori. Oricum, din experien]`

putem spune c` o singur` unitate Logoscool \n

ora[e cu o popula]ie \ntre 50.000 [i 100.000

de locuitori poate fi de asemenea un succes. |n

5 ani credem c` vom avea o re]ea cu 50 de

unit`]i \n Romånia.

n Conceptul interna]ional de bussiness este

integrat \n toate ]`rile sau este adaptat \n

func]ie de pia]a local`? Ce este special la

acest concept pentru a se remarca pe pia]a

din Romånia?

Practic, interesul pentru educa]ia digital`

a genera]iilor tinere este acela[i \n fiecare pia]`

pe care am abordat-o. Desigur, \n fiecare ]ar`,

facem o versiune local` a platformei [i a

programei nostre - a[a c` va fi tradus` [i \n

limba romån`.

n Care este avantajul unei afaceri Logiscool

pentru un francizat?

Exist` mai multe avantaje pentru un

partener care vrea s` se al`ture fancizei

Logiscool:

- Francizatul se al`tur` unui sistem de

franciz` bine stabilit, reu[it [i dovedit,

deoarece noi asigur`m un pachet absolut

complet necesar pentru ca unitatea Logiscool

s` aib` succes;

- Oferim dreptul de a utiliza marca

Logiscool, designul [i \ntreg conceptul -

tehnicile de predare la cursuri [i \n tabere -

pentru ca elevii s` \nve]e abilit`]ile de

programare pe calculator;

- Partenerul va avea dreptul de a utiliza

sistemul de management al francizei, inclusiv

CRM [i platforma unic` de \nv`]are proprie a

Logiscool, care este \n mod constant

\mbun`t`]it`;

- Mai mult, el ob]ine dreptul de a utiliza

metodologia [i programa Logiscool;

- Francizatului \i va fi oferit` exclusivitate

\n teritoriu;

- El va beneficia [i de training de formare

(sales, HR, marketing, PR);

- Mai mult, noi \i vom oferi sprijin pe

\ntreaga perioad`, al`turi de metodologia

administrativ` [i financiar`.

n Care este investi]ia \ntr-o astfel de afacere?

Ce ar trebui un partener s` aib`?

Investi]ia total` necesar` pentru a

deschide o franciz` Logiscool este cuprins`

\ntre 35.000 [i 50.000 de euro, sum` ce

include taxa de franciz`. |n plus, trebuie ]inut

cont de cheltuieleile din primele luni de

func]ionare, de capitalul circulant care se va

ad`uga acestei sumei ini]iale.

Partenerul de franciz` trebuie s` aib`

spa]iu disponibil (\nchiriat) \n conformitate cu

standardele Logiscool. Singura - [i de fapt cea

mai important` - sarcin` a partenerului de

franciz` este s` investeasc` eforturi

semnificative [i implicare \n comunitatea

local` pentru a atrage cåt mai mul]i copii la

cursurile Logiscool.

n |n cåt timp \]i po]i recupera investi]ia?

Unii dintre partenerii no[tri de succes au

reu[it s` recupereze investi]ia \n mai pu]in de

doi ani, ceea ce este excep]ional de bine avånd

\n vedere standardele oric`rei industrii. Cu

toate acestea, depinde foarte mult de cantitatea

[i calitatea muncii investite de partenerul de

franciz`. Ca \n cazul oric`rui nou business,

este important s` dezvolta]i un plan de afaceri

solid [i s` estimezi corect veniturile poten]iale,

cheltuielile [i perioada de recuperare a

investi]iei.

n Cum arat` francizantul ideal?

Profilul ideal pentru candidatul francizat

ar ar`ta cam a[a:

- Interes si angajament pentru \nv`]area [i

educarea copiilor;

- Cuno[tin]e [i experien]` \n

administrarea afacerilor;

- Mindset de antreprenor;

- Bune abilit`]i de organizare [i

comunicare;

- Educa]ia \n domeniul IT nu este

necesar`.


RETAIL

Companie/brand:

AVANTI FREE/INFINITE LOVE

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 12 (toate \n franciz`)

n Cifra de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 550.000 de euro

n Cifra de afaceri estimat` pentru 2017: 1 mil. euro

n Prezen]`: Br`ila, Bucure[ti, Constan]a, Craiova, Gala]i, Ploie[ti,

Tårgu-Jiu , Piatra-Neam]

n Expansiune: toat` ]ara

n Investi]ie ini]ial` : 10.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 2.000-5.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 100 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 3 ani

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Lan]ul Infinite Love ]inte[te afaceri

de 1 milion de euro din parfumuri

M`d`lina Panaete

Infinite Love este un

lan] de magazine cu

parfumuri fondat \n

Turcia care a intrat [i pe

pia]a din Romånia \n

anul 2014.

Re]eaua mai este

prezent` [i \n alte ]`ri

precum Turcia,

Germania, Statele Unite

ale Americii, Emiratele

Arabe Unite, Bulgaria,

Rusia sau Tunisia. Pe

pia]a romåneasc`,

Infinite Love a ajuns la 12

unit`]i \n franciz` \n

ora[e precum Br`ila,

Bucure[ti, Constan]a,

Piatra-Neam] sau Ploie[ti

. Re]eaua a evoluat

continuu \n Romånia

avånd \n vedere c` \n

2015 Infinite Love avea

doar [apte loca]ii pe plan

local.

Acum Infinite Love

se preg`te[te de extindere

pe pia]a local`.

Astfel, compania

caut` franciza]i \n toat`

]ara. Investi]ia ini]ial`

\ntr-un magazin Infinite

Love se ridic` la 10.000

de euro, iar capitalul

circulant de lucru

necesar variaz` \ntre

2.000 [i 5.000 de euro.

Avanti Free, care

de]ine franciza Infinite

Love pe plan local, nu

percepe taxe de franciz`

sau redeven]e lunar. |n

schimb, francizatul

trebuie s` contribuie cu

100 de euro lunare la

bugetul de marketing al

re]elei.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/Brand:

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL/INMEDIO

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 181 (toate \n franciz`)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): N/A

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 120 mil. euro

(include [i alte branduri Lagardère Travel Retail)

n Prezen]`: 53 de ora[e

n Expansiune: ora[e medii [i mari

n Investi]ie ini]ial`: 0

n Capital circulant de lucru: 0

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro (cu titlu de garan]ie)

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: contract de prest`ri servicii

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 3 ani cu posibilitate de prelungire

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Re]eaua de pres` Inmedio a ajuns

la 181 de unit`]i

M`d`lina Panaete

Inmedio, re]ea de distribu]ie a

presei fondat` \n Polonia [i

intrat` \n Romånia \n urm` cu mai

bine de 20 de ani, a ajuns la peste

181 de magazine deschise \n

parteneriat pe plan local.

Inmedio este cel mai

cunoscut brand din portofoliul

Lagardère Travel Retail din

Romånia [i ofer`, pe lång` ziare [i

revise, c`r]i, snackuri, b`uturi

r`coritoare, cadouri, bilete pentru

concerte, locuri, dar [i servicii

precum \nc`rcare electronic` sau

de loterie.

Re]eaua func]ioneaz` dup`

un sistem antreprenorial, conform

informa]iilor furnizate de c`tre

compania care de]ine brandul

Inmedio.

Lagardere Travel Retail

\ncheie un contract de prest`ri

servicii cu firma antreprenorului,

\n baza c`ruia acesta preia un

magazin complet utilat [i

amenajat, urmånd s` asigure o

bun` gestionare [i administrare a

acestuia. Investi]i \n magazin,

precum [i costurile ulterioare de

utilit`]i [i chirie sunt acoperite de

c`tre Lagardère Travel Retail.

Antreprenorul beneficiaz` de un

venit fix [i un comision \n func]ie

de vånz`ri.

Taxa de franciz` este de fapt o

garan]ie care se ridic` la 5.000 de

euro. Candidatul ideal pentru a

deveni partener Inmedio este o

persoan` cu foarte bune abilit`]i

de comunicare [i leadership,

proactiv`, hot`råt` [i ambi]ioas`,

cu o atitudine pozitiv`, dar

trebuie s` aib` [i cuno[tin]e de

baz` \n operarea Windows,

Outlook, Excel [i Word.

34 l Companii www.zf.ro


O afacere unde orice detaliu conteaz`

{tefan Popa este fondator [i CEO al lan]ului de clinici de \nfrumuse]are aBeauty Clinique. El

vorbe[te despre avantajele acestui business, despre riscuri, dar [i despre planurile de dezvoltare -

direct [i \n franciz`.

ADVERTORIAL

n Care este povestea businessului aBeauty?

Cånd a]i \nceput, cum v-a venit ideea?

Povestea aBeauty a \nceput \n 2010 - \n plin`

criz` economic`. Acela a fost momentul cånd s-a

n`scut ideea. Ini]ial am fost clien]i pentru astfel

de servicii. |n urm`torii doi ani am analizat pia]a

la nivel local [i na]ional [i am configurat

parametrii afacerii. Am decis cu cine vom

concura, cu cine nu vom concura, am \nv`]at s`

spunem nu unor tenta]ii [i ne-am structurat cåt

mai simplu. |n 2012 am deschis prima clinic`.

De atunci [tiam c` vom vinde franciza.

n Prin ce v` deosebi]i de ceilal]i competitori de

pe pia]a de profil?

Am plecat de la ce \[i doresc clien]ii no[tri. {i

am reu[it s` gener`m conceptul de clinic` bazat`

pe tehnologie de nivel interna]ional,

\ntr-un ambient de „cinci stele“, care asigur`

discre]ie, intimitate, confort, accesibilitate,

consevcven]a serviciilor, trasabilitatea [i garan]ia

rezultatelor. De exemplu, unul din avantajele

competitive pe care le promov`m este faptul c`

mereu vom investi \n tehnologia de ultima or`.

|n fiecare an am adus aparate noi care au

confirmat pe pie]ele interna]ionale [i ulterior au

trecut de testele noastre. Mixul de tratamente pe

care le avem ne ofer` azi posibilitatea de a spune

c` garant`m rezultatele. Avem foarte mul]i clien]i

cu tipologii diferite care au confirmat

rentabilitatea tratamentelor.

n Care crede]i c` sunt ingredientele succesului

unui astfel de business?

Acest` afacere este de tip servicii. Serviciile

se fac cu oameni. Oamenii sunt un parametru

foarte variabil \ntr-o afacere. Procesele din

spatele afacerii, sistemul de training, motivare,

dezvoltare al oamenilor mi se pare cel mai

important. Adic`, pot fi mul]i concuren]i care

cump`r` aparatura pe care o folosim [i noi, \ns`

aceast` aparatur` trebuie manipulat` de oameni,

\ntr-un mod pe care de multe ori ce recomand`

manualul aparatului de fapt nu func]ioneaz`.

Aceste procese, felul \n care le m`sori, felul \n

care anumi]i pacien]i r`spund la tratament [i

al]ii nu, ne fac s` fim diferi]i [i s` evolu`m.

Deoarece de peste 20 ani servim clien]i - mii,

zeci de mii \n alte afaceri, am ajuns s` avem un

al [aptelea sim] care ne spune c` dac` un client

nu este mul]umit, el are dreptate. {i de aici \ncep

ac]iuni de analiz` [i retu[are a proceselor interne

pån` cånd rata de erori devine acceptabil`.

n De ce vre]i s` v` extinde]i \n sistem de

franciz`?

|n Romånia, din punct de vedere calitativ,

domeniul serviciilor este slab. Adic`, azi este o

oportunitate s` mergi \n ora[ele mari [i s`

deschizi aBeauty care garanteaz` servicii de

calitate superioar` celor existen]e \n actual`

pia]`. {i deoarece este o oportunitate, franciza

ofer` partenerilor o dezvoltare mai rapid` decåt

viteza de extindere pe care am avea-o singuri. Pe

scurt, noi avem know-how, dar insuficien]i bani

azi, cånd azi este oportunitatea c` s` ocup`m

toate pie]ele importante din Romånia. Nu ne

deranjeaz` s` \mp`r]im profitul cu parteneri

pasiona]i care pun energie \n dezvoltarea brandului

nostru.

n Paria]i pe expansiune. Pentru cåte unit`]i

vede]i poten]ial pe pia]a din Romånia?

Noi credem foarte mult \n aceast` afacere [i

ne vom extinde cu siguran]`. Romånia nu este

]inta final`. Extinderea \n Romånia ne va \nv`]a

cum s` lucr`m cu partenerii, ne va for]a s`

evolu`m [i s` facem fa]` unor pie]e noi. |ns`

aBeauty nu este o afacere de tip copy-paste. Noi

am definit conceptul [i noi \l vom dezvolta [i

adapta oric`ror pie]e. Deoarece aceast` franciz`

nu este ieftin` [i nici serviciile oferite nu sunt

ieftine, la ora asta pariem pe ora[e dezvoltate cu

un num`r minim de 150.000 de locuitori. Cånd

un posibil partener dore[te s` deschid` \n ora[ul

s`u, trebuie s` fim sinceri [i s` ne \ntreb`m c`rei

mase de clien]i ne adres`m.

Dac` ora[ul respectiv nu are suficient de

mu]i poten]iali clien]i din segmentul nostru, nu

merit` ca cineva s` cheltuie banii doar pentru c`

i-ar „pl`cea“ domeniul sau afacerea. Dac` noi am

deschide, atunci da, merit` deschis` clinic` \n

acel ora[. Noi nu vrem s` facem bani din

vånzarea de francize - nu asta este ]inta noastr`.

Noi vom cå[tiga bani \mpreun` cu partenerii

prin cre[terea brandului [i atragerea unui num`r

cåt mai mare de clien]i finali \n serviciile

aBeauty. Cred c` \nc` 7-10 clinici \n ]ara [i patru

\n Bucure[ti ar completa la nivel na]ional

acoperirea pe care pia]a actual` o poate suport`.

n Care este pentru un francizat avantajul unei

afaceri aBeauty?

Din punct de vedere financiar, investe[te o

sum` mare de bani care va generea profit pe

termen lung. Pe masur` ce trece timpul,

greutatea brandului, num`rul de clien]i [i cifra

de afaceri cresc. O echip` mare, care \[i

retu[eaz` continuu avantajele competitive, va

genera oportunit`]i de segmentare continue [i,

normal, profitabilitate ridicat`.

Dac` ne uit`m la riscuri, exist` [i acestea.

Da, dac` ai banii, po]i achizi]iona echipamentele

- le vezi la noi pe site, dar nimeni nu \]i

garanteaz` c` e[ti \n vadul corect. Ai echipa cea

mai bun`, [tii s` atragi clien]ii corect segmenta]i

de noi, [tii s` te ui]i la ce este important cu

adev`rat \n aceast` afacere, ai cele mai bune

pre]uri, contracte sau termene de livrare din

pia]`. Ai cantitatea necesar` de clien]i zilnic` cåt

s` nu \]i vin` s` reduci pre]ul? Ai stocurile

optime [i sistem de eviden]iere a termenelor de

expirare?

De ce pun problema a[a? Pentru c` orice

lacun` \n aspectele de mai sus va genera unu,

doi sau foarte multi clien]i nemultumi]i, dup` ce

ai f`cut investi]ia. {i \n servicii, astfel de

probleme \ngenuncheaz` afacerea.

Noi oferim know-how, sisteme, procese [i

proceduri care fac ca afacerea s` \[i cucereasc`

ni[a.

n Care sunt cele mai importante trei elemente

pentru ca un business \n domeniu s` aib`

rezultate? Cu ce trebuie s` vin` un partener -

spa]iu, clien]i, experien]`?

1. Bani - francizatul s` aib` capacitatea

financiar` cerut`.

Dac` teoria spune ce aparate s` cumperi/

cum s` amenajezi/ unde s` te asezi, etc., acestea

se pot face cu bani. {i practica va copia teoria.

2. Pasiune - francizatul este inima afacerii [i

dorim s`-l antren`m cum s` \[i conduc` oamenii

astfel \ncåt resursele cump`rate mai sus s` fie

folosite eficient \n favoarea clien]ilor comuni. Un

om pasionat este flexibil, orientat c`tre \nv`]are,

cooperant [i disciplinat.

3. Experien]a de lucru cu oamenii va fi un

avantaj. La fel [i experien]a \n afaceri - cu sui[uri

[i coborå[uri. Deoarece un astfel de om \n]elege

c` teoria este ce ne dorim la nivelul de 1, \ns`

practica uneori este de 5, 7 sau 12. {i \n]elege c`

nu se \ntåmpl` \n fiecare lun` ce ai a[teptat, dar

nu se frustreaz` [i nu caut` vinova]i \n exterior.

Ba mai mult, se mobilizeaz`, comunic` [i caut`

solu]ii.

Nu recomand s` intri \n franciza noastr`

doar dac` ai bani sau dac` ai spatiu. Aceste

argumente nu sunt suficiente ca s` faci cu

adev`rat bani din aceast` afacere.


RETAIL

Nou` ora[e din Romånia, pe harta expansiunii

produc`torului de cosmetice Inglot

Companie/brand:

BEAUTY PROVIDER/INGLOT

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 9 (din care 8 \n franciz`)

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1 mil. euro

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Ia[i, Bac`u,

Oradea, Timi[oara, Gala]i

n Expansiune: Bucure[ti, Constan]a, Bra[ov,

Sibiu, Craiova, Br`ila, Suceava, Piatra Neam]

n Investi]ie ini]ial` : 50.000-80.000 de euro (\n

func]ie de tipologia loca]iei - magazin sau

insul`)

n Capital circulant de lucru: N/A

n Tax` de franciz`: 7.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing:

150 de euro

n Tip contract: distribu]ie

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 2 ani

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

M`d`lina Panaete

Brandul polonez de cosmetice

Inglot, fondat \n urm` cu mai

bine de trei decenii, vrea s` se

extind` pe pia]a romåneasc` dup`

ce a ajuns la nou` magazine \n

marile ora[e.

Compania Beauty Provider, care

de]ine franciza pe plan local, caut`

parteneri \n Bucure[ti, Constan]a,

Bra[ov, Sibiu, Craiova, Br`ila,

Suceava [i Piatra-Neam]. Durata

contractului de distribu]ie este de

doi ani. Investi]ia \ntr-un magazin

Inglot se ridic` la 50.000-80.000 de

euro.

Taxa de franciz` este de 7.000

de euro, \ns` partenerii Inglot nu

trebuie s` pl`teasc` redeven]e

lunare. |n schimb, cei care devin

parteneri Inglot trebuie s`

contribuie cu 150 de euro lunar la

bugetul de marketing al re]elei.

Francizorul ofer` partenerilor trai -

ning specializat, proiect de design [i

amenajare personalizat al maga -

zinului, asisten]` \n contractarea [i

negocierea unei loca]ii de tip insul`

\ntr-un proiect de centru comercial

la nivel regional, asisten]`

permanent` \n managementul [i

controlul stocului unit`]ii, dar [i

marketing pe plan na]ional.

Compania Inglot a fost

\nfiin]at` \n urm` cu peste 30 de ani

de Wojtek Inglot, un tån`r chimist

care lucra la acea vreme \n cadrul

unei companii farmaceutice.

Toate produsele Inglot sunt

produse \n Uniunea European` [i

95% dintre ele sunt fabricate \n

propriile fabrici.

„Suntem prezen]i \n peste 700

de loca]ii de retail \n 92 de ]`ri.“ |n

Romånia, franciza Inglot a fost

lansat` \n anul 2015 [i atunci a

\nceput dezvoltarea pe formatul de

retail.

O re]et` de succes \n care cheia este frumuse]ea

Povestea INGLOT \ncepe \n urm` cu 30 de ani, cånd Wojtek Inglot, un tån`r chimist care lucra la acea vreme \n departamentul de cercetare [i dezvoltare al

unei companii farmaceutice a avut ca principal obiectiv s` creeze produse de make up de \nalt` calitate, la pre]uri corecte, folosind doar cele mai bune

ingrediente [i materii prime de la cei mai buni furnizori. Toate produsele Inglot sunt realizate \n Uniunea European` [i 95% dintre ele sunt fabricate prin

intermediul facilit`]ilor proprii de produc]ie. Marinela Mirea, partener master Inglot Romånia, poveste[te despre businessul polonezilor pe plan local.

ADVERTORIAL

n Care este povestea businessului INGLOT \n

Romånia? Cånd a]i \nceput? De ce a]i ales acest

domeniu?

Pe plan local, povestea Inglot a \nceput \n 2011,

iar \n prima etap` ne-am concentrat pe promovarea

produselor [i recunoa[terea brandului Inglot;

accelera]ia pe dezvoltarea zonei de retail (magazine)

am \nceput-o \n 2015. Am ales s` dezvolt un business

\n acest domeniu, deoarece m-am reg`sit cel mai bine

\n zona de beauty, avånd \n spate [i experien]` de

make-up artist. Am g`sit \n INGLOT un brand global

cu o gam` variat` de produse [i o re]et` de business cu

tool-uri bine puse la punct, care \mi deserve[te \n

expansiunea zonei de retail (magazine), la nivel

na]ional.

n Pia]a local` este la \nceput \n ceea ce prive[te

magazinele specializate \n vånzarea de produse

cosmetice. |n acest context, unde v` vede]i peste

cinci ani?

Am petrecut timp ini]ial \n a promova produsele

[i brandul [i ulterior mi-am dedicat timpul retailului,

[i expansiunii brandului prin conceptul de magazin.

|n ultimii 2 ani, [i pia]a ne-a ajutat, a crescut

considerabil consumul pentru produse de make up de

calitate, la pre]uri corecte, segment pe care noi ne

pozi]ion`m cu Inglot. Ast`zi suntem prezen]i \n

Bucure[ti, Timi[oara, Cluj, Oradea, Ia[i, Gala]i (\n

curs de deschidere), Bac`u (\n curs de deschidere) [i

ne propunem \n urm`torii 2 ani s` ajungem \n toate

marile ora[e din ]ar` [i s` devenim lider de pia]` pe

segmentul nostru.

n De ce vre]i s` v` extinde]i \n sistem de franciz`?

Care este pentru un francizat avantajul unei

afaceri Inglot?

Este formula perfect` [i asigur` prezen]a

partenerului 100% \n rela]ia direct` cu clientele

noastre, pentru a \n]elege nevoile [i a[tept`rile lor de

la brand; nu pot fi peste tot, businessul are nevoie de

un partener dedicat, care s` fie prezent \n business. Ca

partener, trebuie s` vii doar cu pasiunea pentru zona

de beauty [i s` ai spirit antreprenorial, de restul ne

ocup`m noi (oferim asisten]` atåt la deschidere, cåt [i

pe parcursul contractului, pentru a ob]ine cea mai

bun` performan]` \n vånz`ri; suntem recunoscu]i ca

brand la nivel na]ional [i avem acces la spa]ii premium

\n cele mai bune centre comerciale din ]ar`).

n Care sunt, \n opinia dvs., cele mai importante trei

lucruri pe care un partener ar trebui s` le [tie \nainte

s` porneasc` la drum cu un business Inglot?

|n primul rånd consider c`, \nainte de a porni la

drum cu un business precum INGLOT, spiritul

antreprenorial este obligatoriu.

Alte dou` lucruri importante pe care un

partener ar trebui s` le aib` ar fi: implicarea direct`

\n business (zi de zi) [i conectarea permanent` cu

clientul, pentru a-i \n]elege nevoile; Inglot este un

brand \n continu` evolu]ie, ne bucur`m de un brand

global care permanent dezvolt` noi produse [i

tehnologii, trebuie doar s` fim activi \n imple -

mentarea local` a acestora.

n Care este profilul partenerului (francizatului)

ideal?

|n primul rånd, eu nu m` asociez cu SRL-uri, ci

cu oamenii. Prin urmare, nu conteaz` vårsta,

experien]a sau studiile \n mod primordial, ci dorin]a

de a trece de cealalt` baricad` [i a deveni un

antreprenor de succes. Am deja parteneri - [i mai

tineri [i mai \n vårst` - cu care evoluez \n mod

frumos. Fiecare dintre partenerii deja existen]i sunt

diferi]i, \ns` scopul nostru este acela[i: s` dezvolt`m

Inglot [i s` \l ducem aproape de clientul final, \n

fiecare ora[ din ]ar`, iar asta face ca lucrurile s`

func]ioneze armonios.


ADVERTORIAL

Un business romånesc construit de la zero

Samuel Hanuseac [i Dan Tisea au pornit re]eaua de restaurante Noodle Pack din

pasiune pentru måncarea asiatic` bine f`cut`. Acum, ei vor s` \i conving` pe cåt

mai mul]i romåni [i str`ini s` o \ncerce.

n Care este povestea businessului Noodle

Pack? Cånd a]i \nceput, cum v-a venit ideea?

|n timpul mai multor vizite de afaceri \n Viena,

Austria, petrecånd mai mult timp \mpreun` \n acest

ora[, am \nceput s` consum`m acest produs de la un

comerciant chinez [i am fost foarte pl`cut surprin[i,

atåt de calitatea produselor, cåt [i de felul cum ne

sim]eam de fiecare dat` dup` ce måncam.

Astfel, am decis c` acesta este o oportunitate de

business foarte bun`, care are un poten]ial imens, dar

nu este explorat` la adev`rata valoare. A[a am decis s`

aducem acest produs, Noodle la cutie, \n Romånia, la

momentul respectiv fiind un produs nou pe pia]`.

Aceasta este pe scurt povestea de \nceput a

Noodle Pack, care a dus la deschiderea primei loca]ii

\n aprilie 2015, \n Baia Mare. The rest is History - cum

se spune!

n Prin ce v` deosebi]i de ceilal]i competitori de

pe pia]a de profil? Cu ce veni]i nou pe pia]a

de profil?

|n primul rånd noi am avut un vis [i un scop

foarte specific [i bine definit: s` cre`m primul [i

singurul concept exclusiv de Noodle din Romånia.

Credem c` acest vis a fost realizat cu succes.

Apoi, noi am lucrat intens \n ace[ti 3 ani pentru

a ne putea asigura c` oferim clien]ilor Noodle Pack

aceea[i calitate premium \n fiecare loca]ie. O alt`

caracteristic` unic` a conceptului nostru este u[urin]a

cu care po]i s` comanzi [i cåt de simplu este s` iei

comanda „To-Go“.

De[i suntem un lan] de restaurante asiatice,

re]etele noastre au fost personalizate, am adaptat

buc`t`ria asiatic` la gusturile europenilor, p`strånd

cele mai importante elemente ale re]etelor, iar aceast`

munc` a fost una de lung` durat` [i testare continu`.

Dup` cum am spus, suntem un concept exclusiv

de Noodle, avem o larg` varietate de produse care au

la baz` Noodle-ul de gråu [i de orez. De asemenea,

cele 6 sosuri speciale sunt foarte apreciate de clien]ii

no[tri, mai ales c` acestea pot fi combinate \ntre ele.

Cel mai important atu al nostru este seriozitatea cu

care am dezvoltat aceast` afacere, fie c` e vorba de

felul \n care ne trat`m clien]ii, sau de imaginea

brandului nostru. Ne-am dat toat` silin]a s` facem

lucrurile cum se poate mai bine.

n De ce vre]i s` v` extinde]i \n sistem de

franciz`? Care este pentru un francizat

avantajul unei afaceri Noodle Pack?

Orice afacere are diferite anotimpuri prin care

trece, iar noi credem c` a venit toamna, am ajuns la

maturitate dup` 3 ani de activitate \n pia]a

romåneasc`, timp \n care am avut destule ocazii

pentru a \nv`]a toate secretele afacerii [i pentru a

rezolva toate problemele pe care le-am \ntåmpinat,

a[a c` acum, dup` 11 loca]ii deschise, credem c`

suntem preg`ti]i pentru o nou` etap` a afacerii. Un

proverb vechi romånesc spune c` „unde-s doi puterea

cre[te“ [i noi credem cu t`rie c` \mpreun` cu viitorii

no[tri parteneri vom fi mai putenici.

Am reu[it s` ne facem cunoscu]i pe plan

na]ional, atåt prin loca]iile noastre permanente, dar

chiar mai mult, prin participarea \n ultimii doi ani la

o mul]ime de festivaluri Street Food, la Untold, sau la

alte evenimente foarte importante. Astfel, am ajuns la

ni[te rezultate frumoase din punctul de vedere al cifrei

de afaceri [i credem c` afacerea este una de succes, iar

viitorul ei st` \ntr-o stråns` colaborare cå[tig-cå[tig cu

viitorii franciza]i. Credem c`, pentru a cre[te [i a ne

dezvolta \ntr-un mod sustenabil, avem nevoie de

parteneri franciza]i de \ncredere [i astfel \mpreun`

vom putea duce conceptul Noodle Pack la urm`torul

prag de dezvoltare.

n Ce \i oferi]i dvs. partenerului, cum \l ajuta]i \n

dezvoltarea businessului?

De[i oferim traininguri video atåt pentru

produc]ie [i igiena spa]iului, cåt [i pentru

managmentul afacerii [i softurile special concepute

pentru a gestiona [i a conduce \n mod eficient

businessul, noi credem c` scalabilitatea [i procedurile

noastre de lucru sunt cel mai mare avantaj pe care \l

prime[te un francizat. Activånd pe pia]a romåneasc`

\n diferite afaceri de mai mul]i ani, [tim c` mul]i

oameni care se gåndesc s` porneasc` o afacere, chiar

dac` au mult poten]ial, nu prea au experien]`, a[a c`

am decis ca pachetul nostru de franciz` s` nu fie doar

un mic ghid despre produc]ie [i opera]iuni zilnice, ci

un minicurs de antreprenoriat \n care, folosind cele

12 manuale ale francizei, \ncerc`m s` oferim tot

suportul necesar.

n Cum arat` francizatul ideal?

Partenerul ideal are \n primul rånd un grad

ridicat de determinare [i se implic` personal \n

dezvoltarea afacerii. Mai important decåt orice altceva

este s` aib` o atitudine corect` [i s` \mp`rt`[easc`

valorile companiei noastre, \n special faptul c` pentru

noi, clientul este \n centrul activit`]ii noastre. De

asemenea, ar fi ideal ca partenerul s` aib` \ntre 30 [i

40 de ani, cu un minim capital de investit de 100.000

de euro [i cu experien]` de cel pu]in trei ani \n afaceri,

cel mai bine \n domeniul alimentar sau \n franciz`.

n Cåte unit`]i ave]i \n prezent? Ce planuri de

dezvoltare ave]i pentru urm`torii trei ani?

Momentan avem 11 spa]ii, \n cele mai

importante ora[e ale ]`rii [i ne dorim s` ajungem \n

cåt mai multe. Planul nostru este ca, pån` la finalul lui

2020, s` avem 50 de restaurante \n Romånia [i s`

deschidem cel pu]in trei pie]e interna]ionale, mai ales

c` deja avem discu]ii pentru master franciz` \n

Spania. De asemenea, colaborarea cu lan]ul de retail

Kaufland, prin care am deschis prima unitate din noul

concept de Food Court \n cadrul Kaufland Barbu

V`c`rescu din Bucure[ti. Este un pas important

pentru noi, avånd planul ca \n urm`torii 3 ani s`

deschidem \mpreun` cu ei cel pu]in 10 -15 unit`]i.

n Care sunt cele mai importante trei elemente

pentru un business din domeniu? Cu ce

trebuie s` vin` un partener - spa]iu, clien]i,

experien]`?

Dup` cum am spus deja, credem c` cel mai

important ingredient necesar \ntr-o astfel de afacere

este o atitudine pozitiv` [i corect`. Asta \nseamn`

pentru noi mult` seriozitate, perseveren]` \n ciuda

obstacolelor, \ncredere reciproc` [i transparen]` \n

rela]ia cu noi, francizorul. De asemenea, experien]a

este foarte important` [i un spatiu bun este ideal, dar

[i \n cazul \n care francizatul nu are acces la un astfel

de spa]iu \nc`, avem multe solicit`ri de deschideri [i

\mpreun` putem g`si cea mai bun` variant`.

n Cum a]i defini clientul dvs.? Care sunt cele

mai importante trei caracteristici ale

acestuia?

Clientul care consum` måncare asiatic` \n

general este un client mai special. Media de vårst` a

clien]ilor no[tri este \ntre 18 [i 35 de ani. |n special

corporati[tii [i cei din zonele dezvoltate de afaceri [i

birouri sunt cei mai \ntålni]i clien]i Noodle Pack.

n Ce sfaturi i-a]i da unui partener care vrea s`

extind` businessul Noodle Pack \n franciz`?

Nou` ne plac vorbele simple, a[a c` cel mai

important sfat ar fi s` iubeasc` lucrul bine f`cut [i s`

se ]in` de treab`. Perseveren]a [i implicarea personal`

\n afacere nu sunt op]ionale. |n niciun caz s` nu

accepte compromisuri \n ceea ce prive[te calitatea

produsului [i igiena spa]iului. Apoi, s` nu uite s`

pun` tot accentul pe rela]ia bun` cu clien]ii [i

partenerii s`i.

n Care au fost cele mai dificile momente din

business? Dar cele mai frumoase de pån`

acum?

Credem c` cel mai greu a fost procesul de

cre[tere a brandului cu resurse financiare minime.

Am pornit cu o loca]ie destul de mic` [i simplist` [i

\ncet, \ncet am crescut pån` la nivelul de azi. A fost o

provocare c`utarea [i legarea rela]iilor contractuale cu

furnizorii, deoarece \n propor]ie de 70% marfa este

importat`. Partea cea mai frumoas` este c`, dup`

implicarea fizic` intens` \n a dezvolta buc`t`ria [i

imaginea noastr`, acum suntem un lan] de

restaurante asiatice apreciat.

Deschiderea ultimelor dou` unit`]i cu noul

concept [i rebranding din Vivo Cluj-Napoca [i din

Kaufland Bucure[ti au fost dou` momente foarte

importante pentru noi, la fel ca lansarea serviciului de

delivery, care este un bussines nou pentru Noodle

Pack [i mult mai complex.


RETAIL

Companie/brand:

IQS TRANSILVANIA/ IQS (I QUIT SMOKING)

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: una (\n franciz`)

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 50.000 de euro

n Prezen]`: Oradea

n Expansiune: Cluj, Satu Mare, Arad, Baia Mare, Zal`u,

Bucure[ti

n Investi]ie ini]ial` : 15.000 de euro

n Tax` de franciz`: 15.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: franciz` simpl`, parteneriat

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: nelimitat

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Re]eaua irlandez` „I Quit Smoking”

vrea s` se extind` \n marile ora[e

M`d`lina Panaete

IQuit Smoking (IQS) este o

re]ea interna]ional` care

ofer` o metod` de tratament

care ajut` oamenii s`

renun]e la fumat.

„Tratamentul, care este

nedureros [i f`r` efecte

secundare, dureaz` aproxi -

ma tiv o or` [i \n cazuri

severe de dependen]` poate

fi repetat de \nc` patru ori.

IQS urm`re[te \n timp evo -

lu]ia fiec`rui pacient“, spun

reprezentan]ii IQS Transil -

vania, care de]ine franciza pe

plan local. IQS Transilvania

]inte[te anul acesta afaceri de

50.000 de euro la aproape

[apte ani de la lansarea fran -

cizei pe plan local. |n pre -

zent, IQS are o unitate \n

Oradea. Compania este \n

c`utare de parteneri pentru a

dezvolta re]eaua \n ora[e

precum Cluj- Napoca, Satu

Mare, Arad, Baia Mare, Zal`u

[i Bucure[ti.

IQS Transilvania caut`

pentru a semna parteneriate

pentru dezvoltarea IQS \n

principal micro\ntre -

prinderi.

Investi]ia ini]ial` \ntr-o

unitate IQS, brand creat \n

Irlanda, se ridic` la 15.000

de euro.

Taxa de franciz` este de

15.000 de euro, \ns` com -

pania nu percepe redeven]e

lunare sau contribu]ii la

bugetul de marketing al

re]elei.

Durata contractului,

care fie este de tip franciz`

simpl` sau parteneriat, se

\ncheie pe o perioad`

nedeterminat`.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

DECORESA AMBIENT/KA DESIGN INTERNATIONAL

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 3 (din care una \n franciz`)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1,3 mil. euro

n Prezen]`: Bucure[ti, Arad, Constan]a

n Expansiune: Timi[oara, Cluj-Napoca, Bra[ov, Ia[i, Craiova

n Investi]ie ini]ial` : 25.000 -70.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 8.000-15.000 de euro

n Tax` de franciz`: 1.500 de euro ( format TDS-in-S) [i 8.000

de euro (format full)

n Redeven]` lunar`: -

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1-3%

n Tip contract: franciz` simpl`, parteneriat

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract : 3 ani cu prelungire automat` la

atingerea target-urilor.

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Pariu pe pia]a decora]iunilor

interioare

M`d`lina Panaete

KA Design International,

brand de magazine cu

decora]iuni interioare lansat \n

Spania \n 1984, a ajuns la trei

unit`]i pe pia]a local`, dintre

care una deschis` \n sistem de

franciz`. Pe plan mondial, KA

Design International a ajuns \n

mai mult de 50 de ]`ri, avånd

deschise mai mult de 450 de

magazine specializate.

Decoresa Ambient,

compania care de]ine franciza

pe plan local, vrea s` extind`

re]eaua \n franciz` [i caut`

parteneri pentru deschiderea

de noi magazine \n Timi[oara,

Cluj-Napoca, Bra[ov, Ia[i [i

Craiova. Acum, KA Design

International este prezent \n

Bucure[ti, Arad [i Constan]a.

Investi]ia ini]ial` \ntr-un

magazin KA Design

International se ridic` la

25.000 de euro [i poate ajunge

la 70.000 de euro. Taxa de

franciz` este de 1.500 de euro

sau de 8.000 de euro, \n

func]ie de formatul

magazinului. Cei care doresc s`

devin` franciza]i trebuie s` aib`

experien]` \n design interior,

comer] sau management, s` fie

o persoan` pozitiv` [i

pasionat` de domeniu.

Re]eaua KA Design

International ofer` design [i

asisten]` \n decora]iuni

interioare, profile decorative,

tapet, parchet din lemn

natural, canapele, scaune,

draperii, jaluzele, perne

decorative sau l`mpi, dar [i

servicii de montaj [i

confec]ionare.

38 l Companii www.zf.ro


RETAIL

Companie/brand:

KITCHEN PRO/IXINA

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 1

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 500.000 de euro

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: Constan]a, Bra[ov, Cluj, Timi[oara,

Sibiu, Bra[ov, Oradea

n Investi]ie ini]ial` : 75.000 -125.000 de euro (\n

func]ie de m`rimea magazinului)

n Capital circulant de lucru: 15.000-20.000 de euro

n Tax` de franciz`: 23.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 3%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 4,5%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 5 ani

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Brandul de buc`t`rii Ixina ]inte[te

afaceri de 500.000 de euro \n Romånia

M`d`lina Panaete

Ixina, lidel mondial \n vånzarea

de buc`t`rii complet echipate, a

intrat pe pia]a din Romånia \n

urm` cu circa doi ani, avånd un

showroom \n Capital`.

La nivel mondial, Ixina are

peste 300 de showroom-uri.

Serviciile Ixina acoper` de la

partea de design [i proiectare, la

produc]ie (prin re]eaua de parte -

neri germani) [i montaj mobilier

de buc`t`rie, la care se adaug`

electrocasnice. Compania reali -

zeaz` peste 50.000 de buc`t`rii pe

an la nivel interna]ional.

Pe plan local, master franciza

este de]inut` de compania Kitchen

Pro, care acum, la aproape doi ani

de la deschiderea magazinului din

Bucure[ti, vrea s` extind` brandul

[i \n alte ora[e \n sistem de

franciz`. Ora[ele vizate sunt

Constan]a, Bra[ov, Cluj-Napoca,

Timi[oara, Sibiu, Bra[ov [i Oradea.

Investi]ia \ntr-un magazin Ixina

variaz` de la 75.000 de euro pån`

la 125.000 de euro. Taxa de

franciz` este de 23.000 de euro.

Cei care doresc s` devin` franciza]i

Ixina trebuie s` aib` spirit

antreprenorial, s` cunoasc` pia]a [i

consumatorul local, s` aib`

experien]` \n vånz`ri [i bune

abiliit`]i de comunicare. Franci -

zatul va avea acces la re]eaua de

parteneri Ixina (produc`tori mo -

bilier de buc`tarie - n. red.), va

avea bonusuri anuale pentru

proiectele realizate. De asemenea,

francizorul se va ocupa de

trainingul ini]ial al francizatului [i

personalului s`u de vånzare

\nainte de deschiderea showroo -

mului, dar \i va oferi acestuia [i

asisten]` \n identificarea [i

contrac tarea celei mai bune loca]ii

pentru deschiderea magazinului.

Buc`t`rii la cheie pentru cei mai exigen]i clien]i

Ixina, un brand belgian de mobil` de buc`t`rie, adus \n franciz` \n Romånia de Cristian }epelea, a våndut peste

200 de buc`t`rii pe pia]a local`, cu pre]uri care variaz` \ntre 2.000 [i 20.000 de euro. Acum, pariul este pe

dezvoltare la nivel na]ional.

ADVERTORIAL

n Care este povestea businessului Ixina?

Istoria a \nceput \n Belgia acum 40 de ani cu

distribu]ia de electrocasnice. Ulterior, Ixina a devenit

liderul de pia]` \n Belgia [i s-a extins cu foarte mare succes

\n Fran]a care acum este pia]a cu cele mai multe magazine

din lume, aproximativ 130. La \nceput, pie]ele de export

au fost de regul` cele francofone - Maghreb/Africa de

Nord. Apoi \ns` Ixina a continuat parcursul de succes

ajungånd acum s` fie un juc`tor important \n pie]e cum

ar fi Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudit`. Recent

Australia [i Canada au intrat pe lista ]`rilor unde Ixina este

prezent`. Ast`zi, Ixina \nseamn` 300 de magazine \n 30

de ]`ri [i 50.000 de buc`tarii våndute anual.

n De ce vre]i s` v` extinde]i \n sistem de franciz`?

Cum arat` francizatul ideal?

Modelul de expansiune \n sistem de franciz` este

protrivit pentru orice afacere unde serviciile sunt

importante. |ntr-o pia]` care nu mai este totu[i la \nceput

de drum cum este ast`zi Romånia, a[tept`rile oamenilor

de la un business sunt destul de mari. Sistemul de franciz`

permite unei re]ele de magazine s` men]in` un brand

na]ional [i s` centralizeze func]iile specializate. La nivel de

magazin va fi o echip` restråns` ca num`r, cu un lider

local care vegheaz` ca to]i clien]ii s` fie mul]umi]i.

n Care sunt cele mai importante trei elemente pentru

un business din domeniu? Cu ce trebuie s` vin` un

partener - spa]iu, clien]i, experien]`?

Partenerul ideal este cineva care caut` o [ans` s`

construiasc` o afacere proprie, are experien]` de lucru ca

lider al unei echipe [i vrea s` aib` succes. Experien]a \n

vånz`ri este esen]ial`, \n]elegerea aspectelor tehnice ajut`.

Cred c` determinarea este mult mai important` decåt un

trecut \n domeniul mobilierului. Alegerea spa]iului [i

fluxul de clien]i sunt legate \ntre ele [i suntem al`turi de

francizat pentru g`sirea de solu]ii.

n Cum a]i defini clientul romån? Care sunt cele mai

importante trei caracteristici ale acestuia? Prin ce

se deosebe[te acesta de un str`in?

Clientul romån c`ruia i se adreseaz` Ixina a \n]eles

deja, asemeni clien]ilor din str`in`tate care aleg Ixina, c`

pre]ul cel mai mic la achizi]ie nu \nseamn` cea mai bun`

investi]ie pe termen lung. Mai mult, clientul romån \ncepe

s` \n]eleag` no]iunea de servicii [i preten]iile sunt \n

continu` cre[tere. Tocmai de aceea avem nevoie \n fiecare

magazin de un lider local.

n Unde vede]i businessul Ixina \n urm`torii trei ani pe

pia]a din Romånia?

Am perfectat [i adaptat modelul Ixina pentru pia]a

din Romånia \n ultimii doi ani. Ast`zi brandul Ixina este

deja cunoscut. Suntem gata pentru expansiune na]ionala.

Dorim s` ajungem la cinci magazine noi \n urm`torii trei

ani.


RETAIL

Companie/brand:

KOMANDOR ROMÅNIA SRL/KOMANDOR

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 17 (din care 12 \n franciz`)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 3,58 mil euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 4,1 mil. euro

n Prezen]`: Bac`u, Baia Mare, Bucure[ti, Cluj-

Napoca, Constan]a, Craiova, Gala]i, Sibiu,

Timi[oara, Roman, Alba Iulia, Drobeta-Turnu

Severin, Råmnicu Valcea

n Expansiune: Oradea, Ploie[ti, Pite[ti, Bra[ov, Ia[i,

Suceava, Buz`u, Arad, Satu Mare,Tårgu Mure[

n Investi]ie ini]ial` : 12.000 - 50.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 60.000-120.000 de euro

n Tax` de franciz`: 7.000 euro

n Redeven]` lunar`: 350 de euro

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 100 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`, parteneriat

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract : 5 ani

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Re]eaua de magazine Komandor continu`

expansiunea pe pia]a romåneasc`

M`d`lina Panaete

Komandor, companie activ` \n

domeniul produc]iei de

mobilier [i prezent` \n peste 50 de

]`ri, a avut anul trecut o cifr` de

afaceri de peste 3,58 milioane de

euro pe pia]a romåneasc` [i se

preg`te[te anul acesta s` treac`

pragul de patru milioane de euro

cifr` de afaceri.

Komandor, brand n`scut \n

Canada \n urm` cu circa 25 de

ani, are \n Romånia 17 magazine,

dintre care 12 deschise \n sistem

de franciz`. Komandor Romånia,

compania care de]ine master

franciza pe plan local, vrea s`

extind` re]eaua [i este \n c`utare

de parteneri pentru a deschide noi

magazine \n mai multe ora[e din

Romånia precum Ploie[ti, Oradea,

Bra[ov, Ia[i, Buz`u sau Satu Mare.

Compania recomand` s` fie

deschise magazine de 50-100 mp.

„Nu este necesar un spa]iu

mare de expunere deoarece nu

oferim produse de serie pe care

clientul trebuie s` le vad` [i s` le

cumpere. Este suficient un spa]iu

de 50 – 100 mp \n care s` fie

expuse principalele categorii de

produse, prin care clientul s` se

conving` de calitatea [i fiabilitatea

produsului, fiecare comand` fiind

personalizat`. Este un mare

avantaj ca magazinul s` fie situat

\ntr-o zon` comerciala, \n care

traficul de persoane s` fie intens.

Magazinul poate fi independent

sau \ntr-un centru comercial.“

Komandor are o fabric` \n

Romånia, aproape de Capital`, cu

o suprafa]` de peste 3.000 mp.

Compania ofer` solu]ii

complete pentru compartiment`ri

de spa]ii, dressinguri, dormitoare,

dulapuri cu u[i glisante sau

buc`t`rii.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

CONP - D&G/LEONIDAS

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 6 (din care 4 \n franciz`)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1,3 mil. euro

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Ia[i, Timi[oara

n Expansiune: Oradea, Sibiu, Bra[ov

n Investi]ie ini]ial` : 30.000-50.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 10.000-20.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 2%

n Tip contract: distribu]ie

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: nelimitat

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Pasiune pentru ciocolata

belgian`

M`d`lina Panaete

Compania CONP - D&G,

care de]ine master franciza

brandului belgian de ciocolat`

Leonidas pe plan local, vrea s`

extind` brandul [i caut`

parteneri \n Oradea, Sibiu [i

Bra[ov.

Ion Codreanu, master

francizor Leonidas \n Romånia,

are sub „aripa“ sa patru

magazine cu ciocolat` belgian`

deschise \n franciz` [i alte dou`

proprii. Leonidas este prezent \n

Romånia \n mai multe ora[e

precum Bucure[ti, Cluj-Napoca,

Ia[i [i Timi[oara. Ion Codreanu

este cel care a adus \n Romånia

conceptul de Leonidas Cho -

colate & Café, o ciocolateriecafenea

\n care se pot g`si atåt

pralinele belgiene Leonidas, cåt

[i b`uturi pe baz` de cafea [i

ciocolat`, dar [i \nghe]at`

belgian`.

Investi]ia ini]ial` \ntr-un

magazin Leonidas variaz` \ntre

30.000 [i 50.000 de euro.

Compania care de]ine masterfranciza

nu percepe tax` de

franciz` sau redeven]e lunare,

\ns` francizatul trebuie s`

contribuie cu 2% din \ncas`ri la

bugetul de marketing al re]elei.

Cei care doresc s` devin`

franciza]i Leonidas trebuie s`

aib` \ntre 28 [i 40 de ani, s` fie

deschi[i la nou, dispu[i s` se

implice personal [i s` in -

vesteasc` \ntr-o afacere pe

termen lung. De altfel, Ion

Codreanu, care [i-a dedicat \nc`

de la \nceput tot timpul acestei

afaceri, spunea c` dore[te s` lase

aceast` afacere mai departe

copiilor s`i.

42 l Companii www.zf.ro


RETAIL

Companie/brand:

ARIDON MOLDOVA/LEVI’S

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 10 (unit`]i proprii)

n Cifra de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 3,8 mil. euro

n Cifra de afaceri estimat` pentru 2017: 4,2 mil. euro

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Constan]a, Gala]i, Ia[i,

Timi[oara

n Expansiune: Bra[ov, Craiova

n Investi]ie ini]ial` : N/A

n Capital circulant de lucru: N/A

n Tax` de franciz`: N/A

n Redeven]` lunar`: N/A

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: N/A

n Caut` parteneri: NU

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Re]eaua de magazine Levi’s se

extinde \n Bucure[ti [i Craiova

M`d`lina Panaete

Brandul de magazine de

fashion Levi’s din

Statele Unite a ajuns la zece

unit`]i pe pia]a din

Romånia, toate fiind

de]inute de compania

Aridon Moldova, care

de]ine master franciza pe

plan local.

Compania Aridon

Moldova este distribuitorul

oficial al brandului Levi

Strauss \n Romånia din

2013, \n Bulgaria din 2017

[i \n Republica Moldova.

Politica companiei este

de a lansa magazine

conceptuale Levis \n locatii

premium la parterele

mallurilor, oferind blugi [i

accesorii sub brandul

Levi’s. |ns`, re]eaua este

una cu regim \nchis, adic`

toate unit`]ile se opereaz`

prin compania care de]ine

master franciza. Astfel,

compania nu este \n

c`utare de franciza]i.

Levi’s are magazine \n

Bucure[ti, Cluj-Napoca,

Constan]a, Gala]i, Ia[i [i

Timi[oara.

Re]eaua a ajuns anul

trecut la o cifr` de afaceri

de 3,8 milioane de euro,

iar pentru anul acesta

Aridon Moldova a bugetat

un rulaj de 4,2 milioane de

euro, adic` un plus de

peste 10% fa]` de anul

precedent.

Pia]a de blugi este

estimat` la peste 50 de

milioane de euro anual,

vånz`riile fiind pe o pant`

ascendent` an de an,

conform datelor din pia]`.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

INEX STYLE/MATHILDE

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 9 ( din care 2 \n franciz`)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1,5 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 2 mil. euro

n Prezen]`: Baia Mare, Bra[ov, Bucure[ti, Cluj-Napoca,

Constan]a, Ia[i, Timi[oara, Deva

n Expansiune: Craiova, Tårgu-Jiu

n Investi]ie ini]ial` : 50.000 -100.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 10.000-15.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Caut` parteneri: DA

n Durata contract: 5 ani

n Tip contract: franciz` simpl`/ distribu]ie

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Re]eaua de fashion Mathilde

a ajuns la 9 magazine

M`d`lina Panaete

Mathilde, re]ea de

magazine cu haine

\nfiin]at` \n urm` cu mai

bine de 15 ani, a ajuns

anul trecut la o cifr` de

afaceri de 1,5 milioane de

euro.

Re]eaua a ajuns la

nou` unit`]i \n opt ora[e

din ]ar` printre care [i Baia

Mare, Bra[ov, Bucure[ti,

Cluj-Napoca sau Cons -

tan]a.

Pentru anul acesta,

Mathilde [i-a propus o

cifr` de afaceri de 2 mi -

lioane de euro, adic` un

avans de 33% fa]` de anul

2016, conform calculelor

ZF.

Dintre cele nou`

unit`]i Mathilde din ]ar`,

dou` sunt deschise \n

sistem de franciz`, \ns`

proprietarii brandului vor

s` dezvolte \n continuare

re]eaua [i pentru acest

lucru sunt \n c`utare de

franciza]i.

Ora[ele vizate pentru

extindere sunt Craiova [i

Tårgu-Jiu.

Investi]ia \ntr-un

magazin Mathilde variaz`

\ntre 50.000 de euro [i

100.000 de euro. Com -

pania nu percepe tax` de

franciz`, redeven]e lunare

sau contribu]ii la bugetul

de marketing.

}inutele Mathilde sunt

create \n serie limitat`, iar

unele dintre ele au broderii

realizate manual sau

motive etnice stilizate.

44 l Companii www.zf.ro


RETAIL

Companie/brand:

GREEN FORCE/MAX MARA

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 1

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1,4 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1,5 mil. euro

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: N/A

n Investi]ie ini]ial` : 800.000 - 1 mil. euro

n Capital circulant de lucru: 0

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 2.000 de euro

n Caut` parteneri: DA

n Durata contract: nedeterminat`

n Tip contract: franciz` simpl`

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Pariu de 1 milion de euro pe

un magazin de haine

M`d`lina Panaete

Compania Green Force,

cea care de]ine

franciza brandului italian

de fashion Max Mara, este

\n c`utare de franciza]i

pentru extinderea re]elei.

Max Mara de]ine \n

prezent un singur magazin,

situat pe Calea Victoriei din

Capital`.

Anul trecut, cifra de

afaceri a Max Mara pe plan

local s-a situat la 1,4

milioane de euro, iar

pentru anul acesta com -

pania care de]ine franciza

estimeaz` un rulaj de 1,5

milioane de euro.

Cifra de afaceri a

brandului vine \n condi]iile

\n care, conform unor date

anterioare ale ZF, un client

las` \n magazin peste 1.000

de euro la cump`r`turi.

Pentru deschiderea unui

magazin Max Mara este

nevoie de o investi]ie

ini]ial` ce variaz` \ntre

800.000 de euro [i un

milion de euro.

Francizatul nu este

nevoit \ns` s` pl`teasc`

tax` de franciz` sau

redeven]e lunare, ci doar s`

contribuie cu 2.000 de

euro lunar la bugetul de

marketing al brandului pe

plan local.

Contractul se sem -

neaz` pe perioad` nedeter -

minat`.

Brandul Max Mara,

originar din Italia, s-a

lansat pe plan local \n urm`

cu circa 17 ani, \ns` are o

istorie de mai bine de 60 de

ani.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

MELI MELO FASHION/MELI MELO PARIS

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 50 (proprii)

n Cifra de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 10 mil.euro

n Cifra de afaceri estimat` pentru 2017: 13 mil. euro

n Prezen]`: Bac`u, Br`ila, Bra[ov, Bucure[ti, Cluj-

Napoca, Constan]a, Craiova, Gala]i, Ia[i, Pite[ti,

Ploie[ti, Sibiu, Tårgu-Mure[, Timi[oara

n Expansiune: Baia Mare, Boto[ani, Alba Iulia, Piatra

Neam], Satu Mare, Buz`u, Deva, Tårgu Jiu, Turnu

Severin

n Investi]ie ini]ial` : 50.000 - 70.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 10.000 - 20.000 de euro

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 0 - 5%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing:

\ntre 0 [i 500 de euro

n Caut` parteneri: DA

n Durata contract: 5 ani

n Tip contract: franciz` simpl`

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Retailerul de accesorii Meli Melo

Paris lanseaz` franciza \n Romånia

M`d`lina Panaete

Melo Melo Paris, unul dintre

cele mai extinse branduri

din retailerul de accesorii,

lanseaz` franciza pe plan local

\ncepånd de anul viitor, la 20 de

ani de cånd a luat na[tere.

Re]eaua a ajuns la 50 de

unit`]i \n marile ora[e din ]ar` [i

la o cifr` de afaceri de zece

milioane de euro. Pentru anul

acesta, Meli Melo Paris [i-a

propus vånz`ri de 13 milioane

de euro.

Compania este \n c`utare de

franciza]i care s` extind` brandul

\n mai multe ora[e din ]ar`

precum Piatra-Neam], Boto[ani,

Alba Iulia, Baia Mare, Deva sau

Buz`u.

|n total, nou` ora[e sunt pe

harta dezvolt`rii retailerului.

Investi]ia \ntr-un magazin Meli

Melo Paris se ridic` la 50.000-

70.000 de euro.

Capitalul circulant de lucru

necesar este de 10.000 de euro,

dar poate ajunge chiar [i dublu.

Cei care doresc s` ob]in` franciza

Meli Melo Paris trebuie s` fie

orienta]i spre business [i trebuie

s` pl`teasc` o tax` de franciz` de

5.000 de euro. Redeven]ele

lunare reprezint` de la 0% la 5%

din \ncas`ri, iar contribu]ia la

bugetul de marketing al

sistemului variaz` \ntre zero [i

5.000 de euro.

Primul magazin Meli Melo a

fost deschis \n 1998 \n Bucure[ti,

iar acum, pe lång` magazinele

clasice, Meli Melo mai de]ine [i

un magazin exclusiv, unul de tip

outlet, un magazin \n Chi[in`u [i

dou` la Sofia, conform celor mai

recente date.

46 l Companii www.zf.ro


RETAIL

Companie/brand:

MIELE APPLIANCES SRL/MIELE

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 8 ( din care 5 \n franciz`)

n Cifra de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): N/A

n Cifra de afaceri estimat` pentru 2017: 6 mil. euro

n Prezen]`: Bra[ov, Bucure[ti, Cluj-Napoca, Constan]a, Sibiu,

Tårgu-Mure[, Deva

n Expansiune: N/A

n Investi]ie ini]ial`: 80.000 de euro

n Capital circulant de lucru: N/A

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 2%

n Caut` parteneri: DA

n Durata contract: 3 ani

n Tip contract: distribu]ie, parteneriat

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Magazinele cu electrocasnice Miele

merg spre afaceri de 6 mil. euro

M`d`lina Panaete

Miele Appliances, divizia

de retail a companiei

germane din industria

electrocasnicelor, a ajuns la

opt magazine, din care cinci

\n sistem de franciz` \n

Bra[ov, Bucure[ti, Cluj-

Napoca, Constan]a, Sibiu,

Tårgu-Mure[, Deva.

Investi]ia ini]ial` \ntr-un

magazin Miele se ridic` la

80.000 de euro. Divizia de

retail a fost lansat` \n urm`

cu circa trei ani [i estimeaz`

pentru anul acesta o cifr` de

afaceri de 6 milioane de

euro. Miele de]ine pe plan

local [i o fabric`, la Bra[ov,

care a ajuns la circa 280 de

angaja]i.

Fabrica produce suban -

sam bluri electronice pentru

electrocasnicele Miele, iar

din august 2015 a fost

deschis` [i o divizie de

software development.

Unitatea de produc]ie din

jude]ul Bra[ov a fost

inaugurat` \n anul 2009, la

mai pu]in de un an de la

\nceperea lucr`rilor de

construc]ii.

Grupul Miele este \n

continuare o afacere de

familie, controlat` de familia

cu acela[i nume. Compania,

fondat` \n 1899, are sediul

central \n Germania [i de]ine

8 unit`]i de produc]ie \n

Germania [i cåte o fabric` \n

Austria, Romånia, Cehia [i

China. La nivel de grup

compania a ob]inut afaceri

de 3,7 mld. euro \n anul

financiar 2015/2016 la un

num`r total de 18.000 de

angaja]i.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

MIROGLIO FASHION/MOTIVI

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 15 ( din care 2 \n franciz`)

n Cifra de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): N/A

n Cifra de afaceri estimat` pentru 2017: 6 mil. euro

n Prezen]`: Arad, Bac`u, Bucure[ti, Cluj-Napoca,

Constan]a, Ia[i, Oradea, Pite[ti, Ploie[ti, Tårgu

Mure[, Timi[oara

n Expansiune: Gala]i, Bra[ov, Oradea, Sibiu, Satu Mare,

Baia Mare, Bucure[ti

n Investi]ie ini]ial` : 70.000 -120.000 de euro

n Capital circulant de lucru: N/A

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 1% din cifra de afaceri net`

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1% din cifra

de afaceri net`

n Caut` parteneri: DA

n Durata contract: 5 ani

n Tip contract: consigna]ie

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

{apte ora[e locale, pe harta expansiunii

brandului de fashion Motivi

M`d`lina Panaete

Brandul italian Motivi vrea s`

se extind` pe plan local [i

este \n c`utare de parteneri care

s` extind` brandul \n [apte

ora[e din Romånia printre care

[i Bucure[ti, Baia Mare, Satu

Mare, Sibiu sau Gala]i.

Re]eaua a ajuns la 15

magazine \n Romånia, dintre

care dou` \n franciz` iar

extinderea duce brandul cu pa[i

repezi spre 20 de unit`]i pe plan

local. Pentru anul acesta,

Miroglo Fashion, compania care

de]ine franciza Motivi pe plan

local, estimeaz` o cifr` de

afaceri de 6 milioane de euro

pentru re]eaua care a intrat pe

pia]a romåneasc` \n urm` cu

[apte ani. Miroglo Fashion este

una dintre cele mai mari

companii italiene din industria

de \mbr`c`minte pentru femei,

de]inånd opt branduri pe plan

interna]ional.

Re]eaua dezvoltat` de

companie num`r` circa 1.100

de magazine. Investi]ia ini]ial`

\ntr-un magazin Motivi variaz`

\ntre 70.000 de euro [i 120.000

de euro.

Cei care doresc s` dezvolte

un magazin Motivi trebuie s`

pl`teasc` o tax` de franciz` de

5.000 de euro.

Lunar, francizatul trebuie s`

pl`teasc` [i redeven]e (1% din

cifra de afaceri net`) [i

contribu]ii la bugetul de

marketing al re]elei (1% din

cifra de afaceri net`). Compania

\i va asigura francizatului suport

comercial, training [i \i va

realiza gratuit proiectul tehnic al

magazinului.

48 l Companii www.zf.ro


Cum \]i po]i deschide un magazin

cu haine cu 10.000 de euro

M`d`lina Panaete

Lan]ul de magazine cu

\mbr`c`minte Motor

Jeans, cu o istorie de peste

20 de ani pe pia]a

romåneasc`, a ajuns anul

trecut la 1,4 milioane de

euro.

|n prezent, re]eaua

num`r` opt magazine

deschise \n sistem de

franciz`, iar pentru anul

acesta [i-a propus un rulaj

de 2 milioane de euro.

Brandul de jeans din

Turcia, care are o

experien]` de cåteva zeci

de ani, a intrat pe pia]a

local` \n 1994 [i a ajuns

ast`zi s` acopere marile

ora[e.

|n prezent, brandul

Motor Jeans este prezent \n

Bucure[ti, Constan]a,

Alina-Elena Vasiliu

Brandul grecesc Oxette, al

companiei Perideo, a ajuns la

cinci unit`]i pe pia]a local`, toate

operate direct. Perideo este

implicat` activ \n domeniul

produc]iei, al distribu]iei [i al

vånz`rilor de bijuterii, ceasuri [i

accesorii de mod`.

Lansat ini]ial la Atena, \n

1998, brandul Oxette opereaz`

acum \n mai multe ]`ri, prin

intermediul magazinelor proprii,

al francizelor, al punctelor de

vånzare \n magazine [i al

magazinelor de tip „shop

corners“. |n Romånia, brandul a

ajuns \n 2004.

Anul trecut, toate magazinele

care func]ioneaz` sub brandul

Oxette au generat o cifr` de

afaceri total` de 700.000 de euro,

iar cei care de]in businessul sper`

Pite[ti, Tårgu-Mure[, iar

pe lista expansiunii se afl`

Ploie[ti, Sibiu, Bra[ov,

Cluj, Ia[i, Timi[oara.

Investi]ia ini]ial` \ntrun

magazin Motor Jeans

variaz` \ntre 10.000 de

euro [i 100.000 de euro.

Magazinele comer -

cializeaz` o gam` variat`

de \mbr`c`minte, de la

pantaloni, pulovere, geci,

pån` la bluze, dar [i

accesorii.

Compania nu percepe

taxe de franciz`, redeven]e

lunare sau contribu]ii la

bugetul de marketing.

Acum, pentru dez -

voltarea re]elei Paradis

Star, care de]ine master

franciza Motor Jeans pe

plan local, este \n c`utare

unui investitor activ.

1 milion de euro din bijuterii,

ceasuri [i accesorii

la un rezultat de un milion de

euro pentru 2017. Pentru

achizi]ia unei francize, compania

nu percepe tax` [i nici redeven]`

lunar`. Investi]ia \n deschiderea

unei unit`]i este cuprins` \ntre

60.000 [i 140.000 de euro, iar

contribu]ia lunar` la bugetul de

marketing este de dou` procente.

Contractul de franciz` se \ncheie

pe o durat` de trei pån` la cinci

ani.

Cu o experien]` de peste 25

de ani, Perideo a devenit o

prezen]` important` pe pia]a pe

care activeaz`, nu numai \n

Grecia, ci \n \ntreaga lume, dup`

cum spun reprezentan]ii

companiei. Colec]iile Oxette

cuprind bijuterii, ceasuri [i

accesorii concepute \n

concordan]` cu tendin]ele modei

[i ale artei.

Companie/brand:

PARADIS STAR SRL/MOTOR JEANS

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 8 ( toate \n franciz`)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1,4 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 2 mil. euro

n Prezen]`: Bucure[ti, Constan]a, Pite[ti, Tårgu-Mure[

n Expansiune: Ploie[ti, Sibiu, Bra[ov, Cluj, Ia[i, Timi[oara

n Investi]ie ini]ial` : 10.000-100.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 8.000-80.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Caut` parteneri: DA

n Durata contract: nedeterminat`

n Tip contract: vånzare/Ccump`rare

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Companie/brand:

PERIDEO INTERNATIONAL SRL/OXETTE

n Domeniu: comer]

n Num`r de unit`]i: 5 (toate operate direct)

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Constan]a, Ia[i

n Expansiune: Timi[oara, Bra[ov

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

700.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1 milion de euro

n Investi]ie ini]ial`: 60.000-140.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 2%

n Tip contract: franciz` simpl`, distribu]ie

n Durata contractului de franciz`: 3-5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie 2017 vs. 2015:

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a RETAIL

www.zf.ro Companii l 49


RETAIL

Companie/brand:

SC TERRAPAM SRL/PADA MURRE

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 3 (toate operate direct)

n Prezen]`: Cluj-Napoca, Constan]a, Oradea

n Expansiune: Bucure[ti, Ia[i, Baia Mare, Sibiu

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 50.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 200.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 15.000-30.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 2%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 3%

n Tip contract: franciz` simpl`, parteneriat

n Durata contractului de franciz`: \ntre 1 [i 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Brandul romånesc Pada Murre sper`

la afaceri de 200.000 euro \n 2017

Alina-Elena Vasiliu

Brandul romånesc Pada

Murre, cu experien]` de

20 de ani \n domeniul

confec]iilor pentru b`rba]i,

vrea s` se extind` cu magazine

\n Bucure[ti, Ia[i, Baia Mare [i

Sibiu. |n prezent, unit`]i sub

acest nume exist` \n Cluj-

Napoca, Oradea [i Constan]a.

Pe toate le opereaz` direct

compania Terrapam.

Pada Murre comercia -

lizeaz` cravate, c`m`[i,

costume, papioane, batiste,

butoni, veste, pulovere,

paltoane, curele, pantaloni

casual, blue jeans [i pantofi.

Pentru a preluat o franciz`

Pada Murre nu se pl`te[te tax`,

\ns` francizatul achit` ulterior

o redeven]` lunar` de dou`

procente din cifra de afaceri.

Contribu]ia la bugetul de

marketing este de 3%.

Durata contractului de

franciz` variaz` \ntre unu [i

cinci ani.

Compania Terrapam ofer`

asisten]` pe toat` durata

contractului [i suport la

deschiderea magazinului cu

personal calificat timp de 60

de zile. Investi]ia ini]ial` este

cuprins` \ntre 15.000 [i

30.000 de euro.

Francizatul ar trebui s` fie

proprietar de spa]iu \n zone

pietonale, dar [i pasionat de

mod` [i dornic s` investeasc`

bani [i timp.

Anul trecut, magazinele

Pada Murre au \nregistrat

afaceri de 50.000 de euro, iar

compania estimeaz` s` ajung`

anul acesta cu businessul la

200.000 de euro.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

PAPIONETTE HOUSE SRL/PAPIONETTE

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 9 (dintre care 2 \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Constan]a, Ia[i,

Timi[oara

n Expansiune: Oradea, Bra[ov, Sibiu, Gala]i

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 140.000 euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 180.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 15.000-18.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: masterfranciz`, franciz` simpl`,

distribu]ie

n Durata contractului de franciz`: 1-3 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Papionette sper` la 180.000 de euro

din comercializarea de papioane

Alina-Elena Vasiliu

Brandul Papionette, operat

prin compania Papionette

House, este ast`zi unul dintre cei

mai mari produc`tori de

papioane din Romånia.

Lansat \n 2011, Papionette

de]ine \n prezent [apte magazine

proprii [i dou` \n franciz`.

Unit`]ile pe care le opereaz`

direct sunt \n Cluj-Napoca - \n

Iulius Mall Cluj, VIVO! Cluj

Napoca, Atelier Showroom

Eroilor nr. 32, \n Iulius Mall

Timi[oara, B`neasa Shopping

City Bucure[ti, AFI Palace

Cotroceni [i Maritimo Constan]a.

Magazinele \n regim de

franciz` se g`sesc \n centrele

comerciale Palas Mall Ia[i [i Mega

Mall Bucure[ti.

Compania distribuie de

asemenea produsele sale la nivel

na]ional prin sistemul reseller \n

ora[ele Bucure[ti, Suceava, Ia[i,

Råmnicu Vålcea, Ploie[ti,

Caransebe[, Bra[ov, Sibiu,

Oradea.

Papionette comercializeaz`

peste o mie de papioane pentru

]inute casual sau de ceremonie,

dar realizeaz` [i personaliz`ri de

papioane.

Compania ofer` francize care

nu presupun niciun cost, \ns`

investi]ia ini]ial` \ntr-un magazin

Papionette este cuprins` \ntre

15.000 [i 18.000 de euro.

Contractele se \ncheie pe o

perioad` cuprins` \ntre unu [i

trei ani. Papionette House a avut

anul trecut afaceri de 140.000 de

euro, iar pentru 2017 estimeaz`

o valoare a businessului de

180.000 de euro.

50 l Companii www.zf.ro


Ca pe roate: o franciz` Pegas

cost` 5.000 de euro

Alina-Elena Vasiliu

Atelierele Pegas, compania

care a readus la via]` \n 2012

brandul romånesc de biciclete cu

acela[i nume, vrea s` ajung` la

afaceri de cinci milioane de euro,

dup` ce anul trecut s-au ridicat la

trei milioane de euro. Cea mai

recent` mi[care a companiei este

intrarea pe pia]a bicicletelor [i a

vehiculelor electrice, un segment

\n plin` dezvoltare.

De la relansarea brandului,

\n 2012, Atelierele Pegas au venit

pe pia]` cu 19 noi modele pentru

toat` familia. Pån` \n vara acestui

an, peste 20.000 de biciclete din

noile colec]ii Pegas ajunseser` la

clien]i din ]ar` [i din Europa.

„Pegas vine ca o urmare

contemporan` a cerin]elor

actuale. Solu]iile dezvoltate

reprezint` ameliorarea unui tip

de transport [i, totodat`, a unei

Alina-Elena Vasiliu

Brandul de mod` pentru

copii [i adul]i Petit Bateau,

lansat \n Fran]a acum mai bine

de un secol, are dou` unit`]i pe

pia]a local`, ambele operate

direct de c`tre compania care

de]ine brandul.

|n Romånia, masterfranciza

este operat` de Le Manoir, care

mai de]ine [i lan]ul de

magazine Comtesse du Barry.

Prima franciz` interna]ional` a

fost acordat` \n 1978. Pe lång`

magazinul Petit Bateau deschis

\n B`neasa \n 2011, Le Manoir

a deschis \n luna decembrie

2015 un al doilea magazin, tot

\n Bucure[ti, \n zona

Doroban]i.

Anul trecut, cifra de afaceri

a \ntregului sistem a fost de 2,5

milioane de euro, iar estim`rile

forme de mi[care care a suscitat

continuu interesul oamenilor, de

la inventarea sa [i pån` \n

prezent”, se arat` pe site-ul

companiei.

Pentru a acorda francize,

Pegas percepe o tax` de 5.000 de

euro [i o contribu]ie lunar` la

bugetul de marketing de trei

procente. Durata contractului de

franciz` este de trei ani, iar

investi]ia ini]ial` este cuprins`

\ntre 20.000 [i 100.000 de euro.

Echipa Pegas ofer` asisten]`

la negocieri pentru publicitatea

offline [i online local`, inclusiv

cofinan]area campaniilor, \n

anumite cazuri. De asemenea,

compania ofer` consultan]`

pentru a aplica la programul

Start Up Plus, unde, pentru

organiza]ii SRL-D, se pot ob]ine

pån` la 40.000 de euro

nerambursabili.

Milioane de euro dintr-un brand de

mod` cu tradi]ie de peste un secol

companiei pentru acest an sunt

pentru un business cu o valoare

de 2,75 milioane de euro.

Re]eaua func]ioneaz` \n

regim \nchis, astfel c` toate

unit`]ile se opereaz` prin

compania care de]ine

masterfranciza. Investi]ia \ntrun

magazin Petit Bateau variaz`

\ntre 100.000 [i 150.000 de

euro.

Magazinele Petit Bateau de

pe pia]a local` sunt de]inute de

omul de afaceri Cristian Preotu,

care mai de]ine patru magazine

de delicatese Comtesse du

Barry, ciocolateria Michel

Cluizel [i mai multe

businessuri cu restaurante. Pe

lista sa de planuri pentru 2018

se num`r` deschiderea unui

hotel \n zona viticol` Dealu

Mare.

Companie/brand:

SC ATELIERELE PEGAS SRL/PEGAS

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 5 (dintre care 3 \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Timi[oara

n Expansiune: toate

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 3 milioane de

euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 5 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 20.000-100.000 de euro

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 3%

n Tip contract: franciz` simpl`, masterfranciz`,

distribu]ie, parteneriat, licen]`

n Durata contractului de franciz`: 3 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Companie/brand:

LE MANOIR SA/PETIT BATEAU

n Domeniu: comer]

n Num`r de unit`]i: 2 (operate direct)

n Prezen]`: Bucure[ti

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 2,5 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 2,75 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 100.000-150.000 de euro

n Caut` parteneri: NU

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a RETAIL

www.zf.ro Companii l 51


RETAIL

Retailerul Privat vrea s` se extind` \n lupta

cu marile re]ele interna]ionale de magazine

Companie/brand:

CBA NORD VEST SRL/PRIVAT

n Domeniu: comer]

n Num`r de unit`]i: 63 (dintre care 60 \n franciz`)

n Prezen]`: Arad, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, mai

multe localit`]i din jude]ele Arad, Bihor,

Maramure[, S`laj

n Expansiune: jude]ele Alba, Bistri]a, Hunedoara, Timi[

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 17,2 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 19 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 10.000-50.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: franciz` simpl`, distribu]ie

n Durata contractului de franciz`: 3+3 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Alina-Elena Vasiliu

Lan]ul de magazine cu

produse alimentare [i nonalimentare

Privat vrea s` se

extind` cu unit`]i \n franciz` \n

jude]ele Alba, Bistri]a,

Hunedoara [i Timi[. Compania

CBA Nord Vest, care are brandul

\n operare, ]inte[te o cifr` de

afaceri de 19 milioane de euro \n

2017, \n cre[tere cu circa 10%

fa]` de anul trecut.

Privat are 63 de unit`]i \n

prezent, \n Arad, Cluj-Napoca,

Oradea, Satu Mare [i mai multe

localit`]i din jude]ele Arad,

Bihor, Maramure[, S`laj.

Francizatul care vrea s` deschid`

un magazin sub brandul Privat

nu trebuie s` pl`teasc` nicio

tax`. Investi]ia ini]ial` \ntr-un

magazin Privat este cuprins`

\ntre 10.000 [i 50.000 de euro,

iar durata contractului de

franciz` este de trei ani, cu

posibilitatea de prelungire

pentru \nc` trei ani.

„Re]eaua de magazine

afiliate reprezint` o combina]ie

\ntre asocierea pentru

cump`rare [i un sistem de

franciz`”, spun reprezentan]ii

companiei.

Francizatul trebuie s` aib`

experien]` \n retail [i stabilitate

financiar`, al`turi de

con[tientizarea obliga]iilor pe

care i le confer` calitatea de

francizat.

Extinderea re]elei Privat

vine \n contextul \n care nume

mari precum Kaufland,

Carrefour sau Mega Image au

schimbat radical comer]ul din

Romånia, astfel c` unele

magazine tradi]ionale sau lan]uri

romåne[ti au pierdut teren \n

lupta cu re]elele interna]ionale.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL/RELAY

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 11 (toate \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Timi[oara, Alba Iulia, Bra[ov, Cluj-

Napoca, Constan]a, Oradea

n Expansiune: ora[e medii [i mari

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 120 mil. euro (pentru

tot grupul Lagardère)

n Investi]ie ini]ial`: 0

n Tax` de franciz`: 3.500 de euro (cu titlu de garan]ie)

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: prest`ri servicii

n Durata contractului de franciz`: 3 ani + prelungire

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Relay ofer` francize la pre]ul

de 3.500 de euro

Alina-Elena Vasiliu

Re]eaua de magazine Relay,

parte din grupul

Lagardère Travel Retail, vrea

s` se extind` \n ora[ele medii

[i mari din ]ar`, \n acest

moment reg`sindu-se \n

Bucure[ti, Timi[oara, Alba

Iulia, Bra[ov, Cluj-Napoca,

Constan]a, Oradea.

Relay, care comer -

cializeaz` produse pentru

c`l`torie, a fost lansat \n

Romånia \n urm` cu 14 ani.

Conceptul const` \n

amplasarea magazinelor \n

zone de tranzit, precum

aeroporturi (Bucure[ti, Cluj-

Napoca, Timi[oara, Oradea),

g`ri (Bucure[ti, Alba Iulia,

Bra[ov, Constan]a), metrou.

Produsele comerciale sunt din

categoria snackurilor, a

b`uturilor, tabac, reviste, c`r]i,

articole pentru copii,

suveniruri [i cadouri.

Taxa de franciz` pentru

un magazin Relay, care este de

fapt o garan]ie, este de 3.500

de euro. Nu se pl`te[te re -

deven]` lunar` [i nici con -

tribu]ie la bugetul de mar -

keting. Durata contrac tului de

franciz` este de trei ani, cu

posibilitate de prelungire.

Candidatul ideal pentru

franciz` este o persoan` cu

abilit`]i de comunicare [i

leadership, capabil` s` prio -

ritizeze sarcinile.

Re]eaua func]ioneaz`

dup` un sistem antreprenorial.

Investi]ia \n magazin, precum

[i costurile ulterioare de

utilit`]i [i chirie sunt acoperite

de Lagardère Travel Retail.

52 l Companii www.zf.ro


Un brand francez de mobil` face peste

600.000 de euro cu un magazin \n Romånia

Alina-Elena Vasiliu

Roche Bobois, unul

dintre retailerii

cunoscu]i de produse de

mobilier [i design, de]inut

de familiile Roche [i

Chouchann, are o loca]ie

\n Bucure[ti, deschis` \n

2015, care a adus anul

trecut o cifr` de afaceri de

636.000 de euro. La nivel

interna]ional, Roche

Bobois are peste 250 de

magazine, atåt \n Europa,

cåt [i \n Statele Unite ale

Americii, Canada,

America de Sud, Africa [i

Asia.

Pe pia]a local`,

re]eaua func]ioneaz` \n

sistem de franciz` cu

regim \nchis, astfel c`

toate unit`]ile se opereaz`

prin compania care de]ine

Alina-Elena Vasiliu

Romstal este singura

franciz` interna]ional`

din sud-estul Europei

specializat` \n comercia -

lizarea echipamentelor de

instala]ii, businessul fiind

fondat \n 1994 de omul de

afaceri italian Enrico Perini.

Taxa de franciz` pentru

un magazin Romstal este de

10.000 de euro, iar compania

nu percepe redeven]` lunar`

[i nici contribu]ie la bugetul

de marketing. Durata pe care

se \ncheie contractul este de

trei ani.

Odat` decis s` \nceap` o

afacere Romstal, francizatul

prime[te din partea com -

paniei asisten]` la alegerea

amplasamentului [i la inau -

gurare, asisten]` pentru

masterfranciza, [i anume

RB Perfect Design.

„Roche Bobois

lanseaz` de dou` ori pe an

o colec]ie total nou` [i

vine \n \ntåmpinarea

clien]ilor s`i cu servicii de

design 3D”, spun

reprezentan]ii companiei.

Magazinul de pe pia]a

local`, deschis \n 2015,

este amplasat chiar \n

centrul Bucure[tiul, \n

apropierea hotelului de

cinci stele Radisson Blu, [i

a fost deschis \n urma

unei investi]ii de 650.000

de euro, sum` care

include [i stocul de

mobil`. Brandul Roche

Bobois a fost adus \n

Romånia

de

antreprenorul {erban

Cism`rescu.

Un magazin Romstal se inaugureaz`

cu o investi]ie de 20.000 de euro

recrutarea [i instruirea perso -

nalului la Academia Romstal,

pro gramele soft ware necesare

desf`[ur`rii activit`]ii [i un

stoc de marf` cu plata dup`

vånzare la termen.

Franciza Romstal este un

magazin specializat \n

comercializarea de produse

tehnice (hidro, termo,

sanitare [i electrice) de

dimensiuni medii (100-250

de metri p`tra]i), situat \n

zone cu vad comercial.

Este necesar un spa]iu cu

parcare \n apropiere, am -

plasarea pe o arter` prin -

cipal` [i posibilitatea apro -

vizion`rii cu autovehicule de

3,5 tone.

Investi]ia ini]ial` \ntr-un

magazin Romstal este de

20.000 de euro.

Companie/brand:

RB PERFECT DESIGN/ROCHE BOBOIS

n Domeniu: mobilier

n Num`r de unit`]i: 1 (\n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 636.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 900.000 de euro

n Caut` parteneri: NU

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Companie/Brand:

ROMSTAL IMEX SRL/ROMSTAL

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 60 (dintre care 45 \n franciz`)

n Prezen]`: Arad, Bac`u, Baia Mare, Boto[ani, Br`ila,

Bra[ov, Bucure[ti, Buz`u, Cluj-Napoca, Constan]a,

Craiova, Gala]i, Ia[i, Oradea, Pite[ti, Ploie[ti, Satu

Mare, Sibiu, Tårgu-Mure[, Timi[oara

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 131 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 145 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 20.000 de euro

n Tax` de franciz`: 10.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: distribu]ie

n Durata contractului de franciz`: 3 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a RETAIL

www.zf.ro Companii l 53


RETAIL

Companie/brand:

SILVER DECOR/SILVER DECOR

n Domeniu: comer]

n Num`r de unit`]i: 16 (dintre care 13 \n franciz`)

n Prezen]`: Arad, Baia Mare, Bra[ov, Bucure[ti,

Cluj-Napoca, Constan]a, Craiova, Gala]i, Ia[i,

Pite[ti, Ploie[ti, Sibiu, Timi[oara

n Expansiune: Oradea, Bac`u, Tårgu-Mure[

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

1,1 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017:

1,3 milioane de euro

n Investi]ie ini]ial`: 10.000-50.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: distribu]ie, parteneriat

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Silver Decor caut` noi francizori, \ntr-o pia]`

\n cre[tere a decora]iunilor interioare

Alina-Elena Vasiliu

Re]eaua Silver Decor cuprinde 16

loca]ii \n Romånia, dintre care

13 func]ioneaz` \n regim de franciz`.

Compania cu acela[i nume este

prezent` astfel \n ora[e precum Arad,

Bucure[ti, Craiova, Ia[i, Pite[ti, Sibiu

[i Timi[oara [i vizeaz` expansiunea

\n Oradea, Bac`u [i Tårgu-Mure[.

Pentru a deschide o franciz`

Silver Decor nu se pl`te[te nicio tax`

[i nici redeven]` lunar` sau contri -

bu]ie la bugetul de marketing.

Investi]ia ini]ial` \ntr-un magazin

Silver Decor porne[te de la 10.000

de euro [i poate ajunge la 50.000 de

euro.

„Silver Decor reprezint` \n

Romånia cinci branduri de renume

mondial \n domeniul amenaj`rilor

interioare – profile decorative Orac

Decor, tapet de lux Arte Interna -

tional [i Omexco, lustre de cristal

Preciosa [i parchet stratificat”, spun

reprezentan]ii Silver Decor.

Compania se ocup` de amenaj`ri

interioare [i exterioare de re[edin]e

private, dar [i pentru spa]ii publice –

hoteluri, restaurante, cluburi,

cafenele. Silver Decor colaboreaz` cu

peste 500 de arhitec]i \n toat` ]ara [i

asigur` montaj autorizat, cu echipe

specializate \n Belgia.

|n plus, asigur` suport \n

amenajarea showroomului, training

pentru vånz`ri [i montaj,

organizeaz` vizite la fabrici [i

expozi]ii din domeniu.

„Pia]a este \n cre[tere, pentru c`

lumea a \nceput s` aprecieze

produsele de calitate [i s` solicite

montaj autorizat plus garan]ie”, mai

spun reprezentan]ii companiei.

Pentru francize, ei caut`

antreprenori tineri, pasiona]i de

design interior [i arhitectur`, iar

studiile \n acest sector reprezint` un

avantaj.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

SOFIAMAN IMPEX SRL/SOFIAMAN

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 15 (dintre care 4 \n franciz`)

n Prezen]`: Arad, Bucure[ti, Cluj-Napoca, Ia[i, Timi[oara

n Expansiune: Constan]a, Gala]i, Ploie[ti, Bra[ov, Sibiu,

Pite[ti, Craiova

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 3,3 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 3,8 milioane de euro

n Investi]ie ini]ial`: 12.500 de euro

n Tax` de franciz`: 1.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 300 de euro

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 100 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`, parteneriat

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Brandul de pijamale [i halate

Sofiaman a ajuns la 15 magazine

Alina-Elena Vasiliu

Sofiaman Impex, com -

panie care comercia -

lizeaz` vestimenta]ie pentru

cas`, estimeaz` afaceri de

3,8 milioane de euro, dup`

ce anul trecut a avut un

rezultat de 3,3 milioane de

euro. Re]eaua Sofiaman a

ajuns la 15 unit`]i, dintre

care patru \n sistem de

franciz`.

Prezent` \n Arad,

Bucure[ti, Cluj-Napoca, Ia[i

[i Timi[oara, re]eaua

Sofiaman vrea s` se extind`

[i \n alte ora[e, precum

Bra[ov sau Sibiu.

Franciza Sofiaman

poate fi ob]inut` \n

schimbul sumei de 1.000 de

euro. Investi]ia ini]ial` \ntrun

magazin Sofiaman este

de 12.500 de euro.

Francizatul pl`te[te apoi o

contribu]ie lunar` la

bugetul de marketing de

100 de euro [i o redeven]`

de 300 de euro.

Contractul se \ncheie pe

o perioad` de cinci ani.

Sofiaman vinde

pijamale, compleuri, halate,

c`m`[i de noapte atåt pentru

adul]i, cåt [i pentru copii.

Colec]iile sunt completate

de game de lenjerie intim` [i

articole pentru bebelu[i.

Businessul a fost fondat

\n 1996, la Bac`u, de doi

antreprenori, Mihai [i

Teodora Mih`ileasa, iar

ini]ial compania producea

pulovere, urmånd ca mai

tårziu s`-[i schimbe

domeniul de activitate.

54 l Companii www.zf.ro


Perdele, draperii [i covoare – idee de

business cu poten]ial de cre[tere

Alina-Elena Vasiliu

Sophia Home Decoration

comercializeaz` articole de

decor prin re]eaua de magazine

proprii [i \n francize la nivel

na]ional [i interna]ional, iar

anul trecut a \nregistrat o cifr`

de afaceri a \ntregului sistem de

2,1 milioane de euro. Printre

produsele sub umbrela acestui

brand, se num`r` perdele,

draperii, covoare [i obiecte de

mobilier.

Compania Sophia 2004

acord` francize pentru suma de

circa 3.000 de euro. Investi]ia

ini]ial` \ntr-un magazin

porne[te de 15.000 de euro [i

poate ajunge la 50.000 de euro.

Francizatul pl`te[te apoi o

redeven]` de dou` procente din

cifra de afaceri anual`, \ncepånd

cu al doilea an de func]ionare.

Contractul se \ncheie pe o

Alina-Elena Vasiliu

Re]eaua global` de serviceuri

auto pentru anvelope

Vianor, de]inut` la nivel global

de Nokian Tyres, are 43 de

centre \n aproape toate zonele

Romånia. Lan]ul cuprinde atåt

unit`]i proprii, cåt [i service-uri

partenere.

Vianor ofer` servicii

complete pentru ro]i – vånz`ri

anvelope, jante, service rapid,

mecanic` u[oar`, acoperind

toate categoriile de clien]i,

produse [i servicii.

Pentru a achizi]iona o

franciz` Vianor, antreprenorul

nu pl`te[te nicio tax`. |n

schimb, investi]ia ini]ial`

pentru deschiderea unei loca]ii

este de 10.000 de euro. Durata

contractului de franciz` este de

trei ani.

perioad` de minimum doi ani.

Pentru expansiune, compania

vizeaz` ora[ele Timi[oara,

Craiova, Sibiu, Gala]i, Bra[ov [i

Arad, dar nu numai.

„Ne adres`m celor care vor

s` p`[easc` \n lumea

antreprenoriatului, oferindu-le

o solu]ie de succes cu riscuri

minime \n domeniul de ni[`

home deco, cu poten]ial de

cre[tere [i dezvoltare”, spun

reprezentan]ii companiei.

Businessul a fost fondat \n

2004 de Anamaria {tefan [i a

trecut prin mai multe

reinvent`ri pån` acum.

Antreprenoarea a \nceput de la

vårsta de 26 de ani, cu ideea de

a promova produse originale

din India. Acum, compania

estimeaz` c` afacerile vor

ajunge \n 2017 la 2,4 milioane

de euro.

Re]eaua de service-uri auto Vianor

estimeaz` afaceri de 3 mil. euro

Investitorul trebuie s`

dispun` de un service cu

minimum dou` rampe [i s` aib`

un poten]ial de vånz`ri de

minimum 1.000 de anvelope pe

an.

Potrivit informa]iilor de pe

site-ul companiei, Vianor

num`r` acum peste 1.500 de

centre de anvelope \n 27 de ]`ri.

Reprezentan]ii acestora ofer`

servicii de consultan]` [i

vånz`ri de anvelpe, opera]iuni

de service de ro]i [i service

rapid.

Vianor este prezent \n ora[e

precum Gala]i, Ia[i, Oradea,

Pite[ti, Ploie[ti, Satu Mare,

Sibiu, Tårgu-Mure[, Timi[oara,

Re[i]a, C`l`ra[i [i vrea s` se

extind`. Pentru anul 2017,

compania estimeaz` afaceri de

trei milioane de euro.

Companie/brand:

SOPHIA 2004 SRL/SOPHIA HOME DECORATION

n Domeniu: comer]

n Num`r de unit`]i: 21 (dintre care 14 \n franciz`)

n Prezen]`: Bac`u, Br`ila, Bucure[ti, Buz`u, Cluj-

Napoca, Constan]a, Ia[i, Oradea, Ploie[ti, Tårgu-

Mure[

n Expansiune: Timi[oara, Craiova, Sibiu, Gala]i, Bra[ov,

Arad etc.

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 2,1 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 2,4 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 15.000-50.000 de euro

n Tax` de franciz`: 2.999 de euro

n Redeven]`: 2% pe an \ncepånd din anul al doilea

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 200 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: pornind de la 2 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Companie/Brand:

ROTIS LUX SRL/VIANOR ROMÅNIA

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: 43 (toate \n franciz`)

n Prezen]`: Bac`u, Baia Mare, Boto[ani, Br`ila,

Bucure[ti, Buz`u, Cluj-Napoca, Constan]a, Craiova,

Gala]i, Ia[i, Oradea, Pite[ti, Ploie[ti, Satu Mare,

Sibiu, Tårgu-Mure[, Timi[oara, Re[i]a, C`l`ra[i,

Piatra-Neam], Tulcea, Media[, Råmnicu Vålcea,

Alexandria, Bistri]a, Vaslui, Ilfov

n Expansiune: Bra[ov, Sfåntu Gheorghe, Suceava, Arad,

Alba Iulia, Slatina, Tårgu-Jiu, Slobozia, Miercurea-Ciuc

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 3 milioane de euro

n Investi]ie ini]ial`: 10.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 3 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a RETAIL

www.zf.ro Companii l 55


RETAIL

Re]eaua de magazine tip second-hand

Used Products intr` \n Romånia \n franciz`

Companie/brand:

USED PRODUCTS

n Domeniu: retail

n Num`r de unit`]i: peste 50 (proprii [i francizate)

n Prezen]`: Olanda, Belgia, Spania, Austria

n Expansiune: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Ia[i, Constan]a, Bra[ov

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 27 mil. euro (la nivel

interna]ional)

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 30 mil. euro (la nivel

interna]ional)

n Investi]ie ini]ial`: 80.000 de euro

n Tax` de franciz`: 60.000 de euro (masterfranciz`), 15.000 de

euro (franciz` simpl`)

n Redeven]` lunar`: 4% din cifra de afaceri, dar nu mai pu]in de

600 de euro

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0%

n Tip contract: masterfranciz` sau franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Alina-Elena Vasiliu

Re]eaua de magazine

Used Products, cu se -

diul \n Olanda, care comer -

cializeaz` produse secondhand,

vrea s` intre pe pia]a

local` [i s` se dezvolte \n

sistem de franciz`.

Used Products este o

re]ea de magazine spe -

cializate \n cump`rarea [i

vånzarea de produse secondhand.

Fondat` \n 1997,

compania a deschis primul

magazin \n ora[ul Alkmaar,

\n provincia Olandei de

Nord, iar \n prezent re]eaua

num`r` peste 50 de spa]ii

proprii [i francizate \n

Olanda, Belgia, Spania [i

Austria.

Franciza Used Products

cump`r` [i vinde de la

smartphone-uri, sisteme

audio, DVD playere [i

computere la bijuterii de

aur, ceasuri, articole de uz

casnic, unelte de bricolaj,

biciclete [i altele.

Achizi]ia unei master -

francize cost` 60.000 de

euro, iar pentru o franciz`

simpl` se pl`tesc 15.000 de

euro.

Francizatul nu con -

tribuie cu nimic la bugetul

de marketing, \ns` trebuie s`

pl`teasc` o redeven]` lunar`

de 4% din cifra de afaceri,

dar nu mai pu]in de 600 de

euro.

|n schimb, compania

care de]ine re]eaua Used

Products pune la dispozi]ie

notorietatea brandului [i

transferul de cuno[tin]e,

trainiguri, asisten]` continu`

[i monitorizarea unit`]ilor.

Re]eaua de magazine Used Products a g`sit

o ni[` de business \n Romånia

Re]eaua de magazine Used Products, cu sediul \n Olanda, care comercializeaz` produse

second-hand, vrea s` intre pe pia]a local` [i s` se dezvolte \n sistem de franciz`. Despre cum

func]ioneaz` acest business vorbe[te Bas Hofte, proprietar [i CEO al Used Products.

ADVERTORIAL

n Care este povestea Used Products? Cum a \nceput

afacerea [i cum arat` afacerea azi?

Compania Used Products a fost \nfiin]at` \n 1997,

primul nostru magazin a fost deschis \n Alkmaar, un ora[

din nordul Olandei. Noi distribuim apropate toate tipurile

de produse second hand de pe pia]`.

Magazinele noastre cump`r` [i vånd o gam` larg` de

produse cum ar fi echipamente audio, smartphone-uri,

laptopuri, televizoare, jocuri video [i console,

instrumente, ceasuri, instrumente muzicale, aur [i multe

altele.

De asemenea, oferim clien]ilor no[tri un serviciu

unic, prin care pot s` cumpere \napoi produse durabile

utilizate pe care le-au våndut. Clien]ii care au nevoie

temporar` de bani ne pot vinde produse cu op]iunea de a

le achizi]iona \napoi.

Ast`zi exist` 56 de magazine Used Products \n

Olanda, dou` \n Belgia, unu \n Spania [i unu \n Austria.

Licen]a german` de franciz` master este deja våndut`.

n De ce dori]i s` v` extinde]i \n Romånia? Care sunt

elementele prin care v` diferen]ia]i de concuren]`?

Vedem o mare oportunitate pe pia]a romåneasc`.

Dup` ce am cercetat pia]a am ajuns la concluzia c` un

concept ca al nostru \nc` nu exist` \n Romånia, de[i exist`

poten]ial.

Am creat magazine care vånd produse second-hand,

dar care arat` [i se simt ca magazinele care vånd produse

noi. Multe dintre produsele pe care le vindem sunt la fel

de bune ca cele noi, dar au un pre] mai mic [i le vindem

cu garan]ie. Acest fapt unic face ca noi s` credem [i s` [tim

c` va fi un succes \n Romånia.

n Paria]i pe expansiune. Unde vede]i businessul

acesta \n urm`torii cinci ani?

Da, ne concentr`m asupra expansiunii \n urm`torii

cå]iva ani. Avem experien]a [i cuno[tin]ele, astfel \ncåt

suntem gata s` ne concentr`m pe un succes interna]ional.

|n 5 ani dorim s` avem mai multe magazine \n Spania,

Germania, Scandinavia [i bine\n]eles Romånia.

n Care este avantajul pentru un partener care vrea s`

se al`ture francizei Used Products? |n cåt timp \[i

poate recupera banii?

Recuperarea investi]iei depinde de multe lucruri

diferite, de la dimensiunea magazinului la calitatea

antrepenorului. Dar, \n general, va fi \ntre 18 [i 48 de luni.

n Ce \i oferi]i dvs. partenerului, cum \l ajuta]i \n

dezvoltarea businessului?

Oferim sprijin complet din momentul \n care

\ncepem colaborarea. |n primul rånd, oferim un amplu

program de instruire \n sediul nostru din Olanda. Primii

francizati, de asemenea, ajung s` lucreze \ntr-un magazin

din Amsterdam pentru a \n]elege \ntregul proces. De acolo

(sau \ntre timp) \i ajut`m cu g`sirea unei zone perfecte [i

apoi \i sprijinim pe parcursul tuturor etapelor urm`toare

necesare pentru a deschide un magazin Used Products.

Odat` deschis, avem un manager de franciz` care va veni

[i va ajuta \n ceea ce prive[te operarea magazinului.

Datorit` sistemului nostru de \nregistrare online,

suntem aproape, astfel \ncåt s` putem sprijini pe deplin

antrerenorul. Avem, de asemenea, un birou de asisten]`

care \i poate sprijini pe to]i franciza]ii. Pe scurt; oferim tot

sprijinul necesar pentru ca Used Products s` aib` succes

\n Romånia.


Vodafone acord` francize. Taxa

variaz` \ntre 7.500 [i 15.000 de euro

Alina-Elena Vasiliu

Prin programul de franciz`

Vodafone, compania vrea s`

ofere ocazia de a derula un business

de retail Vodafone unor

antreprenori locali implica]i. Acest

canal de vånzare optimizeaz`

re]eaua de magazine Vodafone,

prin cre[terea [i eficientizarea

re]elei de distribu]ie \n teritoriu. |n

prezent, Vodafone are peste 100 de

unit`]i, fiind prezent \n toate

jude]ele ]`rii.

Vodafone Romånia, filiala

local` a grupului britanic de

telecomunica]ii Vodafone, este al

doilea juc`tor de pe pia]a local` de

telefonie mobil`. Compania [i-a

lansat franciza \n 2013 [i caut` \n

continuare s` se extind`.

Magazinele \n franciz` au

acelea[i standarde de imagine cu

magazinele proprii Vodafone,

precum [i acces la know-how-ul,

Alina-Elena Vasiliu

Vital best nutrition este o

re]ea de magazine cu

p`s`ri vii [i hran` pentru

animale, destinate

gospod`riilor [i micilor

fermieri. Compania care

de]ine brandul acord`

francize \n schimbul unei

taxe de 1.000 de euro.

Din cele 63 de unit`]i pe

care compania le are pe pia]a

local`, 62 sunt \n sistem de

franciz`. Printre ora[ele \n

care este prezent` re]eaua se

num`r` Boto[ani, Buz`u,

Craiova, Gala]i, Ia[i, Pite[ti.

Compania Best Franchise

organizeaz` traininguri

anuale pentru franciza]i,

ofer` asisten]` de marketing

[i sprijin \n dezvoltarea

gamei de produse.

sistemele, aplica]iile, standardele

de imagine Vodafone, inclusiv

programe de preg`tire pentru

personalul de vånz`ri. Activitatea

este reglementat` printr-un

contract de prest`ri servicii \ntre

Vodafone [i partenerul francizat, cu

contract de sub\nchiriere pentru

loca]ia magazinului.

Compania cere ca francizatul

s` dispun` de dorin]` [i capabilitate

de a dezvolta un business pe

termen lung sub brandul

Vodafone, experien]` \n domeniu [i

o bun` reputa]ie local`,

disponibilitate [i implicare zilnic`

\n business, orientare spre clien]i.

Taxa de franciz` este cuprins`

\ntre 7.500 [i 15.000 de euro, iar

investi]ia ini]ial` \ntr-o unitate

Vodafone este de 10.000 de euro.

Durata contractului de franciz` este

de trei ani, la care se pot ad`uga

\nc` trei.

Vital best nutrition caut` antreprenori

pentru magazine destinate fermierilor

Antreprenorul care preia

franciza trebuie s` aib` vårsta

cuprins` \ntre 25 [i 50 de

ani, spirit de ini]iativ`, s` fie

obi[nuit cu lucrul \n echip` [i

de asemenea s` dispun` de

un buget de 10.000-15.000

de euro. De]inerea unui

spa]iu [i experien]a \n

cre[terea animalelor sunt

avantaje suplimentare.

Contribu]ia lunar` la

bugetul de marketing este de

un procent din cifra de

afaceri, iar durata

contractului de franciz` este

de cinci ani.

Anul trecut, compania a

terminat cu afaceri de dou`

milioane de euro, iar pentru

2017 estimeaz` un avans

pån` la 2,2 milioane de euro.

Companie/brand:

VODAFONE ROMÅNIA/VODAFONE ROMÅNIA

n Domeniu: telecom

n Num`r de unit`]i: peste 100

n Prezen]`: \n toate jude]ele ]`rii

n Investi]ie ini]ial`: 10.000 de euro

n Tax` de franciz`: 7.500-15.000 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 3+3 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Companie/brand:

BEST FRANCHISE SRL/VITAL BEST NUTRITION

n Domeniu: comer]

n Num`r de unit`]i: 63 (dintre care 62 \n franciz`)

n Prezen]`: Bac`u, Boto[ani, Buz`u, Craiova, Gala]i, Ia[i,

Pite[ti, Ploie[ti, Sibiu, Timi[oara

n Expansiune: Boto[ani, Suceava, Tårgu Jiu, Slobozia,

Alexandria, Bac`u, Piatra-Neam], Ploie[ti, Ilfov, Råmnicu

Vålcea

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 2 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 2,2 milioane de euro

n Investi]ie ini]ial`: 5.000-7.000 de euro

n Tax` de franciz`: 1.000 de euro

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a RETAIL

www.zf.ro Companii l 57


HORECA

Companie/brand:

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL/1 MINUTE

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 29

n Prezen]`: Bucure[ti, Ia[i [i Sibiu

n Expansiune: ora[ele mari [i medii

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017:

120 mil. euro (la nivelul \ntregului grup

Lagardère care mai cuprinde [i alte concepte)

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro (cu titlu de

garan]ie)

n Redeven]` lunar`: 0%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0%

n Tip contract: contract de prest`ri servicii

n Durat` contract: 3 ani + prelungire

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Pariu pe spa]iile cu trafic garantat -

cl`diri de birouri sau aeroporturi

Cristina Ro[ca

Lan]ul de localuri 1 Minute, care

face parte din portofoliul

grupului francez Lagardère Travel

Retail, a ajuns la 29 de unit`]i \n

Romånia, mai exact \n trei ora[e din

]ar` - Bucure[ti, Ia[i [i Sibiu.

Ca pozi]ionare, compania

prefer` s` se afle \n apropierea

centrelor de afaceri, dar [i \n zonele

de tranzit precum aeroporturi sau

spitale.

Prima unitate 1 Minute din

Romånia a fost deschis` \n anul

2011. De la \nceputul anului [i pån`

acum, grupul Lagardère a deschis

alte zece noi unit`]i 1 Minute \n

Bucure[ti [i \n ]ar`. Iar planurile nu

se opresc aici.

|n ceea ce prive[te expansiunea

viitoare, compania caut` parteneri \n

ora[ele medii [i mari din ]ar`.

Magazinele 1 Minute func]io -

neaz` dup` un sistem antre -

prenorial. |n cazul 1 Minute

proprietarul (grupul francez La -

gardère) este cel care investe[te \n

amenajarea [i utilarea unit`]ii, dar [i

\n stocuri. Partenerul se va ocupa de

gestionarea magazinului.

Totodat`, vånz`rile se \ntorc tot

\n conturile grupului Lagardère,

antreprenorul care administreaz`

magazinul primind o anumit` sum`

ce poate varia \n func]ie de vånz`ri.

Oficialii Lagardère Travel Retail

spun c` acest tip de contract se

nume[te de prest`ri servicii [i are o

durat` de trei ani cu posibilitatea de

prelungire.Ini]ial, partenerul nu

investe[te \n amenajarea spa]iului,

\ns` pl`te[te 5.000 de euro ca

garan]ie. Nu are \ns` o redeven]`

lunar` sau o contribu]ie la bugetul

de marketing al companiei dat fiind

c` nu este vorba de o franciz`

clasic`, iar banii din vånz`ri merg

c`tre grupul francez.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

5 TO GO CONCEPT SRL/5 TO GO

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 62 (din care 60 \n franciz` [i dou`

proprii)

n Prezen]`: ora[ele mari ale ]`rii printre care

Bucure[ti, Bra[ov, Cluj-Napoca, Ia[i [i Timi[oara

n Expansiune: \n ora[ele cu peste 50.000 de

locuitori

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1,2 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 2 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 15.000 -20.000 de euro

n Tax` de franciz`: 4.500 de euro

n Redeven]` lunar`: 4%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1,5%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

A pariat pe o expansiune

accelerat` [i continu`

Cristina Ro[ca

Lan]ul de cafenele 5 to go a ajuns

deja la 62 de unit`]i \n

principalele ora[e din Romånia [i

continu` expansiunea \n special \n

sistem de franciz`.

De altfel, din totalul unit`]ilor

deja deschise, doar dou` sunt

de]inute de fondatori, restul fiind

operate \n sistem de franciz`.

Pån` acum brandul 5 to go a

ajuns \n marile ora[e ale ]`rii,

precum Bucure[ti, Constan]a,

Ploie[ti, Pite[ti, Craiova, Cluj-

Napoca [i Ia[i. Pentru expansiunea

viitoare antreprenorii pariaz` \ns` [i

pe centrele urbane mai mici,

respectiv pe ora[ele care au peste

50.000 de locuitori.

Povestea „5 to go“ a \nceput \n

urm` cu aproape trei ani, cånd

prima cafenea a fost deschis` \n

zona Pie]ei Lahovari din Capital`.

Modelul de business a fost acela

de cafenea cu pre] fix, respectiv

orice produs cost` cinci lei.

Pe lång` variet`]ile de cafea,

localurile 5 to go mai vånd [i b`uturi

naturale, biscui]i sau sendvi[uri.

Brandul „5 to go“ s-a pozi]ionat

pe segmentul cafelei „la pachet“,

care targeteaz` \n mod special

clien]ii cu venituri mici, cum ar fi

liceenii [i pe cei care nu au timp s`

savureze o cafea, cum ar fi

corporati[tii.

Spa]iile „5 to go“ au \ntre 10 [i

cel mult 25 de metri p`tra]i, cu

posibilitatea de a „ad`posti“ cå]iva

clien]i \n interiorul cafenelelor.

Re]eaua de cafenele 5 to go a

ob]inut anul trecut afaceri de

1,2 milioane de euro [i vrea s`

ajung` la 2 milioane de euro \n

2017, cre[tere sus]inut` [i de o

expan siune alert`.

58 l Companii www.zf.ro


Pizzeriile Bella Italia vor s` se

extind` \n marile ora[e din Romånia

Cristina Ro[ca

Lan]ul de pizzerii Bella Italia a fost

fondat \n 1999, iar [ase ani mai

tårziu a fost lansat conceptul de

franciz`. Astfel, lan]ul este prezent cu

[ase unit`]i pe pia]a local`, dintre care

trei sunt operate \n sistem de franciz`.

Brandul Bella Italia este prezent

\n Br`ila, Timi[oara, Råmnicu-S`rat [i

Foc[ani, \ns` vrea s` se extind` \n

ora[ele mari ale ]`rii precum Bucu -

re[ti, Ploie[ti, Cluj-Napoca, Deva sau

Ia[i.

„Franciza «Bella Italia» este

prima franciz` 100% romåneasc`

pentru un restaurant sau pizzerie [i

reprezint` o oportunitate de afaceri

sub mai multe concepte: restaurant

clasic, conceptul Delivery, conceptul

Mall [i cel Pizza Express“, spun

oficialii companiei.

Investi]ia ini]ial` variaz` astfel \n

func]ie de tipul de concept, de la

35.000 la 200.000 de euro. {i taxa de

Cristina Ro[ca

BOCO este un bistrou fondat de doi

antreprenori francezi - Vincent [i

Simon Ferniot. Pasiona]i de gastro -

nomie, cei doi au dorit s`

reinterpreteze [i s` readuc` \n primplan

re]etele unor chefi cu 3 stele

Michelin.

Astfel, ei au colaborat pån` acum

cu mai bine de zece astfel de buc`tari

care au creat preparate altfel, dar la

pre]uri accesibile. Cei doi fondatori

definesc pe site-ul propriu conceptul

ca fiind un restaurant parizian de

cartier.

Conceptul lansat de cei doi fra]i

Ferniot s-a extins \n mai multe ora[e

din Fran]a, dar [i \n Belgia [i Monaco.

Acum, bistrourile Boco p`trund pe

pia]a local` [i caut` partener

masterfrancizat pentru a se extinde.

Sunt vizate ora[ele de peste 300.000

de locuitori, \n frunte cu Bucure[tiul.

franciz` variaz` \ntre 5.000 de euro

pentru o unitate express [i 10.000 de

euro pentru un restaurant. Redeven]a

lunar` este de 2%, iar contribu]ia

lunar` la bugetul de marketing este

de 1%. „Franciza vine la pachet cu

asisten]` permanent` [i cu instruirea

echipei, precum [i manualul de

operare a afacerii“, mai spun oficialii

companiei. Mai mult, firma-mam` se

ocup` de cercetarea pie]ei locale [i de

evaluarea spa]iilor poten]iale, se

implic` \n elaborarea planului de

amenajare interioar`, precum [i de

coordonarea achizi]iilor de materiale

folosite pentru amenajare sau de

utilaje [i mobilier.“

O echip` din partea francizo -

rului, format` din manager de pro -

iect, instructor buc`tar, instructor

osp` tar [i instructor cofetar, va asi -

gura debutul noii pizzerii „Bella Ita -

lia“, dar va supraveghea [i activitatea

\n timp.

Conceptul parizian de restaurante Boco

vrea s` se extind` pe pia]a local`

Investi]ia \ntr-un astfel de

restaurant este de 150.000 - 200.000

de euro, iar taxa de franciz` este de

40.000 de euro. Acesteia i se adaug` o

redeven]` lunar` de 5% din \ncas`ri [i

o contribu]ie lunar` la bugetul de

marketing de 1% din vånz`ri.

„Compania-mam` asigur` setarea

lan]ului de produc]ie pe pia]a local` [i

accesul permanent la re]etele

dezvoltate de buc`tarii cu 3 stele

Michelin pentru re]eaua BOCO“, spun

oficialii businessului. Despre partener,

ei adaug` c` trebuie s` aib` spirit

antreprenorial, s` fie adept al unui stil

de via]` s`n`tos [i s` fie pasionat de

gastronomie [i de måncarea s`n`toas`.

BOCO este furnizor pentru zona

de produse alimentare pe trenurile de

tip TGV [i se afl` \n discu]ii avansate

cu linii aeriene pentru furnizarea

meselor clien]ilor acestora, potrivit

oficialilor companiei.

Companie/brand:

MONOPRIX SRL/BELLA ITALIA

n Domeniu: pizzerie

n Num`r de unit`]i: 6 (din care 3 \n franciz` [i 3

proprii)

n Prezen]`: Br`ila, Timi[oara, Råmnicu-S`rat, Foc[ani

n Expansiune: \n ora[ele mari precum Bucure[ti,

Ploie[ti, Cluj-Napoca, Deva [i Ia[i

n Cifr` de afaceri 2016: 1,3 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1,5 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 35.000 - 200.000 de euro

(\n func]ie de concept)

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro pentru o unitate

express [i 10.000 de euro pentru un restaurant

n Redeven]` lunar`: 2%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Companie/brand:

BOCO

n Domeniu: bistrou

n Num`r de unit`]i: caut` partener pentru

Romånia

n Expansiune: Bucure[ti [i \n ora[ele cu

peste 300.000 de locuitori

n Investi]ie ini]ial`: 150.000 - 200.000 de euro

n Tax` de franciz`: 40.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 5%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: masterfranciz`

n Durata contractului: 7 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a HORECA

www.zf.ro Companii l 59


HORECA

Companie/brand:

ELECTRO DISTRIBUTION SRL/BREWTIFUL

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 7 (din care 6 \n franciz`)

n Prezen]`: Baia Mare, Bucure[ti, Cluj-Napoca,

Constan]a, Timi[oara

n Expansiune: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Timi[oara, Ia[i,

Bra[ov, Craiova

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 50.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 450.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 17.000 -20.000 de euro

n Tax` de franciz`: 15.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 5%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Un concept de franciz`

retail-in-retail pe pia]a cafelei

Cristina Ro[ca

Brewtiful este un espresso

bar premium la cheie, care

include cafea de specialitate, un

espressor premium [i

consumabile. Espresso barul

poate func]iona pe o suprafa]`

de 4-5 mp [i se poate amplasa

\n interiorul loca]iei-gazd`.

De altfel, acesta este un

concept de franciz` retail-inretail.

Familia }iboc, cea care

de]ine retailerul de electro-IT

QuickMobile [i pe cel de

parfumuri [i cosmetice de lux

SOLE, vrea s` dezvolte \n

sistem de franciz` conceptul

Brewtiful Café, un espresso bar

premium, lansat la finalul

anului trecut.

|n prezent, Brewtiful se afl`

\n [apte spa]ii din Bucure[ti,

Cluj-Napoca, Timi[oara,

Constan]a [i Baia Mare. |n Baia

Mare este de altfel [i pr`jitoria.

Una dintre cele mai recente

deschideri ale companiei a avut

loc \n aceast` toamn`, espresso

barul Brewtiful fiind amplasat

\n incinta libr`riei C`rture[ti

Verona din Capital`.

Acest spa]iu func]ioneaz` [i

ca support center \n formarea

speciali[tilor barista Brewtiful.

Compania pl`nuie[te

cre[terea num`rului de francize

din re]ea, men]ionånd pe lista

ora[elor vizate centre urbane

mari precum Bucure[ti,

Cluj-Napoca, Timi[oara, Ia[i,

Bra[ov, Craiova.

Taxa de franciz` pentru

acest business este de 15.000

de euro, cu o redeven]` lunar`

de 5% [i o contribu]ie de 1% la

bugetul de marketing al

companiei.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

C HOUSE MANAGEMENT EAST/C HOUSE LOUNGE CAFE MILANO

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 6 (din care 5 \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Gala]i, Craiova, Ia[i [i Timi[oara

n Expansiune: Oradea, Cluj-Napoca, Bra[ov, Constan]a,

Bucure[ti, Sibiu, Bac`u

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1,2 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 2 milioane de euro

n Investi]ie ini]ial`: 60.000 -200.000 de euro

n Tax` de franciz`: 25.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 5%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 2%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Investi]ie de pån` la 200.000 de

euro \ntr-o cafenea italieneasc`

Cristina Ro[ca

CHouse este un brand

italian care a intrat pe

pia]a din Romånia \n 2012

[i a ajuns ast`zi la [ase

unit`]i \n marile ora[e ale

]`rii.

Compania este pre -

zent` \n Bucure[ti, Gala]i,

Craiova, Ia[i [i Timi[oara [i

caut` parte neri pentru

expan siunea viitoare [i

vizeaz` tot marile centre

urbane.

Din totalul celor [ase

unit`]i actuale cinci sunt

operate \n parteneriat.

|ntregul sistem, ce

cuprinde toate cele [ase

cafenele, [i-a bugetat

pentru acest an o cifr` de

afaceri de 2 milioane de

euro, \n urcare cu cu 66%

comparativ cu anul

anterior, conform datelor

oferite de oficialii C House

Management East care a

adus brandul \n Romånia.

Deschiderea unei

unit`]i noi cost` \ntre

60.000 [i 200.000 de euro,

\n func]ie de m`rimea

spa]iului [i a noii cafenele.

Capitalul circulant

variaz` [i el \ntre 30.000 [i

50.000 de euro pentru

primul an de func]ionare.

Redeven]a lunar` este de

5%, iar contribu]ia la

bugetul de marketing este

de 2% din \ncas`ri.

Brandul de cafenele

este prezent pe mai multe

pie]e, prima franciz` la

nivel interna]ional fiind

acordat` \n 2005.

60 l Companii www.zf.ro


Pariu pe un nou concept

de restaurante

Cristina Ro[ca

Grupul de restaurante Calif

vrea s` ajung` \n acest an la

o cifr` de afaceri de 3 milioane

de euro cu un avans de aproape

10% fa]` de anul anterior.

Compania opereaz` \n

prezent dou` restaurante Calif [i

o unitate sub brandul Condi -

mental. Cele dou` localuri Calif

se vor rebrandui \n Condi -

mental de Calif, brand sub care

exist` deja un restaurant \n zona

Camera de Comer] a Capitalei [i

urmeaz` s` se deschid` un altul

la parterul cl`dirii de birouri

America House din Pia]a

Victoriei. Compania lanseaz` \n

acest an [i sistemul de franciz` [i

vorbe[te de expansiune \n

ora[ele de peste 200.000 de

locuitori.Businessul Calif a fost

lansat \n 2010, cånd a fost

deschis` unitatea din centrul

Cristina Ro[ca

Coffee 2 Go este o re]ea de

coffee-shop-uri ce comer -

cializeaz` \n regim „to go“ (la

pachet) b`uturi preparate pe

baz` de cafea, sucuri naturale

de fructe, ceaiuri, pr`jituri [i

sandwich-uri.

Lan]ul de cafenele Coffee 2

Go a fost lansat \n urm` cu

patru ani de doi antreprenori

locali [i a ajuns \n prezent la 24

de puncte de vånzare. Dintre

acestea 16 sunt \n franciz`.

Compania are planuri de

continuare a dezvolt`rii re]elei

\n regim de franciz`, ora[ele

vizate fiind Cluj-Napoca,

Bac`u, Timi[oara, Arad [i Sibiu.

Investi]ia \ntr-o unitate

Coffe 2 Go variaz` \ntre 12.000

[i 14.000 de euro \n func]ie de

tipul ei, existånd varianta de

istoric, \nchis` \ntre timp. |n

acest an cei trei antre prenori

care au fondat busi nessul au

lansat un nou concept sub

brandul Condimental. De fapt

este vorba de o rein ter pretare a

meniului deja existent, \ns` f`r`

a se mai folosi la fel de multe

gr`simi, spre exemplu. Mai

mult, aici se lucreaz` \ntr-un

singur schimb.

Expansiunea se va face sub

acest brand, iar partenerul

francizat trebuie s` aib`

experien]` \n HoReCa sau retail

de minimum trei ani, fiind

vorba de antreprenori sau lideri

care au condus companii cu

cifr` de afaceri anual` mai mare

de 200.000 euro.

Investi]ia pentru o astfel de

deschidere variaz` \ntre 70.000

[i 300.000 de euro (\n func]ie

de tipul de restaurant).

Re]eaua Coffee 2 Go a ajuns

la 24 de unit`]i

kiosk sau de mini-cafenea, cu

spa]iu la interior.

Banii reprezint` costurile

de amenajare, dot`rile [i

echipa mentele. Sistemul nu

percepe tax` de intrare \n

franciz`.

Exist` o redeven]` lunar`

de 200 de euro [i o contribu]ie

de 25 de euro la bugetul de

marketing al com paniei.

Despre francizat antre -

prenorii din spatele conceptului

Coffe 2 Go afirm` c` ar trebui s`

aib` \ntre 22 [i 45 ani, cu studii

superioare, cu experien]` \n

domeniul economic [i cu spirit

antreprenorial.

Compania MaxJoy Euro

Trade Concept SRL care a lansat

conceptul Coffee 2 Go [i-a

bugetat pentru acest an afaceri

de 1 milion de euro.

Companie/brand:

O & A 2000 IMPEX SRL/CALIF {I CONDIMENTAL

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 5 (din care o franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: \n ora[ele cu peste 200.000 de locuitori

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 2,75 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 3 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 70.000 - 300.000 de euro (\n func]ie

de tipul de restaurant)

n Tax` de franciz`: 10.000 - 20.000 de euro

n Redeven]` lunar`: procentual`, valoare negociat` prin

contractul de franciz`

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: procentual`,

valoare negociat` prin contractul de franciz`

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 2-5 ani

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Companie/brand:

MAXJOY EURO TRADE CONCEPT SRL/COFFEE 2 GO

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 24 (din care 16 in franciz`)

n Prezen]`: Br`ila, Bra[ov, Bucure[ti, Constan]a, Ia[i,

Pite[ti, Piatra-Neam]

n Expansiune: Cluj-Napoca, Bac`u, Timi[oara, Arad, Sibiu

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

666.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 12.000 - 14.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0 euro

n Redeven]` lunar`: 200 de euro

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 25 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a HORECA

www.zf.ro Companii l 61


HORECA

Companie/brand:

CONCEPT PARTENER SRL/COFFEE - BIKE

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 9 (din care 7 in franciz`)

n Prezen]`: Ploie[ti, Bucure[ti

n Expansiune: Cluj-Napoca, Bra[ov, Timi[oara, Ia[i, Sibiu

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 125.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 240.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 20.000 - 30.000 de euro

n Tax` de franciz`: 2.490 de euro

n Redeven]` lunar`: 0,06 euro per cafea våndut`

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0,025 euro per

cafea våndut`

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 4 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

|n doi ani, businessul Coffee-Bike

a ajuns la nou` cafenele

Cristina Ro[ca

Adrian [i Roxana Bil` au

adus pe pia]a local` \n vara

lui 2015 conceptul de cafenea

mobil` Coffee-Bike \n sistem

de franciz` [i au ajuns ast`zi la

dou` unit`]i proprii [i [apte

operate prin partenerifranciza]i.

Cei doi so]i au preluat \nc`

de la \nceput [i masterfranciza

pentru Romånia [i dup` ce au

testat ei \n[i[i conceptul au

decis s` \l extind` prin

parteneri, a[a c` deja sub acest

brand sunt deschise nou`

cafenele mobile.

Ideea businessului vine din

Germania, inspira]ia

apar]inånd lui Tobias Zimmer

[i lui Jan Sanderm, doi

antreprenori nem]i. |n 2010,

pe vremea cånd erau studen]i,

cei doi antreprenori germani au

avut aceast` idee [i au \nceput

construc]ia Coffee-Bike. Cei

doi fondatori au fost cei care au

decis ca expansiunea s` se

realizeze \n sistem de franciz`

la nivel interna]ional, ceea ce

s-a [i \ntåmplat.

Practic, \n momentul \n

care bicicleta este adus` \n

Romånia, timp de o zi are loc

un training intensiv [i de a

doua zi cafeneaua este activ` [i

\[i \ncepe activitatea. Vånz`rile

depind de amplasarea acesteia,

de specificul ei. Unul din

avantajele Coffee-Bike este

mobilitatea, asta \nsemnånd c`

loca]iile pot varia de la o zi la

alta.

Businessul Coffee-Bike a

fost lansat \n Romånia \n iunie

2015. Atunci a fost deschis`

cafeneaua din incinta British

Council.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

DABO INTERNATIONAL SRL/DABO DÖNER

n Domeniu: fast-food

n Num`r de unit`]i: 29 (din care 27 \n franciz`)

n Prezen]`: ora[e mari [i medii din ]ar` precum

Bra[ov, Constan]a, Gala]i, Buz`u sau Mamaia

n Expansiune: ora[ele mari [i medii din Romånia

precum Bucure[ti, Satu Mare, Deva sau Arad, dar [i Londra

n Cifr` de afaceri 2016: 2,96 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 3,85 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 40.000 - 100.000 de euro

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 2%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1,5%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 3 ani cu posibilitatea de prelungire

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Fast-food-urile Dabo Döner au acoperit

25 de ora[e din Romånia \n patru ani

Cristina Ro[ca

Fast-food-urile cu specific

turcesc Dabo Döner au ajuns

s` acopere ora[ele mari [i medii

ale ]`rii cu un total de 29 de

unit`]i dintre care 27 \n sistem de

franciz`.

Planurile companiei nu se

opresc \ns` aici, ba din contr`,

fondatorii caut` parteneri pentru

a se extinde \n sistem de franciz`

\n mai multe centre urbane din

]ar` precum Bucure[ti, Satu Mare,

Deva sau Arad, dar [i la Londra.

„Primul fast-food Dabo

Doner s-a deschis \n mai 2013, \n

Sibiu. Aceast` afacere a pornit \n

urma unei colabor`ri cu Atlantik

Döner din Nürenberg (o afacere

de tip Döner kebab din Germania

- n.red.). Afacerea a \nceput

bazåndu-se pe experien]a acu -

mulat` pe parcursul a 16 ani de

activitate \n domeniu a admi -

nistratorului societ`]ii“, spun

oficialii Dabo International SRL,

compania care a pornit busi -

nessul Dabo Döner.

|n 2017 compania a ajuns s`

fie prezent` \n peste 25 de ora[e

din Romånia, urmånd ca pån` la

sfår[itul anului s` deschid`

unit`]i noi \n Roman, Råmnicu

Vålcea, Timi[oara, Cara[-Severin,

Suceava chiar [i la Londra, spun

oficialii companiei.

Ast`zi, businessul nu este

prezent doar \n ]ar`, ci [i \n

Ungaria, \n mallul Korzo Mall din

Nyíregyháza.

Oficialii Dabo Döner spun c`

restaurantele au avut anul trecut

afaceri de aproape 3 milioane de

euro, iar anul acesta se a[teapt` la

o cre[tere, pån` la 3,85 milioane

de euro.

62 l Companii www.zf.ro


Re]eaua Das Kaffee caut`

parteneri \n cinci ora[e din ]ar`

Cristina Ro[ca

Magazinele Das Kaffee

c o m e r c i a l i z e a z `

cafea, ceaiuri, fructe uscate,

condimente, alune [i nuci,

cereale, seminte, biscui]i

sau cereale pentru micul

dejun.

Oficialii companiei

Dulprod SRL care a lansat

conceptul Das Kaffee \l

descriu ca un magazin de

produse s`n`toase [i

naturale, \ntr-o gam`

variat`.

Compania are deja

patru magazine \n Buz`u,

Gala]i [i Urziceni, dintre

care dou` \n franciz`.

Mai mult, compania

caut` parteneri pentru

expansiune \n Br`ila,

Craiova, Bra[ov, Bac`u [i

Foc[ani.

Cristina Ro[ca

Compania

Delissima

Fabrica SRL care a lansat

brandul de patiserii Delissima

Simigerie are activit`]i \n

produc]ia de panifica]ie, dar

[i \n retail, avånd o re]ea ce

comercializeaz` produse de

simigerie (diferite sortimente

de covrigi), dar [i specialit`]i

dulci [i s`rate cu [unc`,

cårna]i, crenvurst [i pizza.

Compania a ajuns deja la

28 de unit`]i - toate \n

franciz` -, inaugurate \n atåt

\n ora[e mari precum Cluj-

Napoca sau Oradea, dar [i \n

centre urbane mici precum

Ale[d, Beclean sau Huedin.

Re]eaua de simigerii esti -

meaz` pentru acest an afaceri

de 1,9 milioane de euro, \n

urcare cu aproape 12%

„Un francizat trebuie

s` de]in`, de preferat, un

spa]iu propriu \ntr-o zon`

cu un bun vad comercial.

Trebuie s` \[i doreasc` s`

transforme aceast` afacere

\ntr-una proprie [i s` se

implice total \n

dezvoltarea magazinului“,

spun oficialii companiei

despre un eventual

partener.

Un astfel de magazin

necesit` o investi]ie ini]ial`

de 10.000-15.000 de euro,

iar taxa de franciz` este de

3.000 de euro.

Nu exist` \ns` nici

redeven]` lunar` [i nici

contribu]ie la bugetul de

marketing.

Contractul de franciz`

simpl` se \ncheie pe o

perioad` de patru ani.

Re]eaua Delissima Simigerie se

apropie de afaceri de 2 mil. euro

comparativ cu anul

precedent, conform datelor

oferite de companie.

Planurile Delissima

Simigerie vizeaz` o expan -

siune la nivel na]ional, cu un

contract de franciz` simpl` pe

o perioad` de cinci ani.

Compania a fost lansat` \n

2010, iar \n 2013 a fost

implementat sistemul de

franciz`. Despre partener,

oficialii Delissima Fabrica SRL

afirm` c` „poate fi vorba de o

familie cu experien]` \n

afaceri, \mpreun` cu care s`

lucreze direct pe viitor“.

Investi]ia \ntr-o Delissima

Simigerie cost` 15.000 -

20.000 de euro, dar nu exist`

nici tax` de franciz`, nici

redeven]e [i nici contribu]ie la

bugetul de marketing.

Companie/brand:

DULPROD SRL/ DAS KAFFEE

Domeniu: concept magazin specialitate

Num`r de unit`]i: 4 (dintre care 2 \n franciz`)

Prezen]`: Buz`u, Gala]i, Urziceni

Expansiune: Br`ila, Craiova, Bra[ov, Bac`u, Foc[ani

Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 35.000 de euro

Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 55.000 de euro

Investi]ie ini]ial`: 10.000 - 15.000 de euro

Tax` de franciz`: 3.000 de euro

Redeven]` lunar`: 0 euro

Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0 euro

Tip contract: franciz` simpl`

Durata contractului de franciz`: 4 ani

Caut` parteneri: DA

Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Companie/brand:

DELISSIMA FABRICA SRL/ DELISSIMA SIMIGERIE

n Domeniu: patiserie

n Num`r de unit`]i: 28 (din care 28 \n franciz`)

n Prezen]`: Cluj-Napoca, Oradea, Gil`u, Suceava, Ale[d,

Beclean, Jibou, Huedin, Reghin, Zal`u

n Expansiune: la nivel na]ional

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1,7 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1,9 milioane de euro

n Investi]ie ini]ial`: 15.000 - 20.000 de euro

n Tax` de franciz`: zero

n Redeven]` lunar`: 0 euro

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0 euro

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a HORECA

www.zf.ro Companii l 63


HORECA

Companie/brand:

DODO PIZZA SRL/DODO PIZZA

n Domeniu: pizzerii

n Num`r de unit`]i: 4 (dintre care niciuna \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Bra[ov

n Expansiune: Sibiu, Ploie[ti, Br`ila, Gala]i, Cluj-Napoca

n Cifr` de afaceri 2016: 750.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 80.000 de euro (pentru un local de tip

delivery & take away) - 250.000 de euro (restaurant cu

delivery [i loc la interior)

n Tax` de franciz`: 10.000 euro

n Redeven]` lunar`: 4%

n Contribu]ie la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Dodo Pizza vrea 14 localuri

noi \n trei ani

Cristina Ro[ca

Conceptul de pizzerii Dodo

Pizza a ap`rut acum [ase

ani [i a ajuns ast`zi la circa 240

de unit`]i \n nou` ]`ri, printre

care SUA, Rusia, Lituania,

China [i Romånia. Pe pia]a din

Romånia brandul a intrat \n

urm` cu trei ani [i sunt

deschise \n prezent patru

unit`]i, \n Bucure[ti [i Bra[ov.

De altfel, la Bra[ov, unul dintre

cele mai importante ora[e

turistice din Romånia, au fost

lansate conceptul [i brandul.

Acum fondatorii vor s` \l ex -

tind`, vorbind de alte 14 pi -

zzerii planificate spre des chi -

dere \n urm`torii trei ani.

Ora[ele de pe list` sunt Sibiu,

Ploie[ti, Br`ila, Gala]i [i Cluj-

Napoca.Pån` acum toate cele

patru unit`]i sunt operate de

compania Dodo Pizza SRL,

\ns` sunt c`uta]i parteneri

pentru expansiune.

„Francizatul va primi tot

sprijinul pe parcursul \ntregii

colabor`ri, de la c`utarea

spa]iului cu cea mai bun`

pozi]ionare, la optimizarea

costurilor de construc]ie [i

deschidere, la formarea

strategiei de marketing pentru

a cå[tiga rapid cot` de pia]`“,

spun oficialii companiei.

Investi]ia \ntr-o unitate

diferit` \n func]ie de concept,

mai exact 80.000 de euro

pentru un local de tip delivery

& take away [i 250.000 de

euro pentru un restaurant cu

delivery [i loc de luat masa la

interior. Taxa de franciz` este

de 10.000 de euro, cu o

redeve]` lunar` de 4% [i o

contribu]ie la bugetul de

marketing de 1%.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

LOVE FOR FOOD SRL/FAMOUS WAFFLES

n Domeniu: HoReCa

n Num`r de unit`]i: 4 (dintre care 2 \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Timi[oara

n Expansiune: \n principalele ora[e din Romånia

n Investi]ie ini]ial`: 32.000 de euro

n Tax` de franciz`: 5.500 de euro

n Redeven]` lunar`: 3,5%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1,5%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5+5 ani re\nnoire

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Au \n plan s` popularizeze

celebrul desert belgian waffles

Cristina Ro[ca

Businessul

Famous

Waffles a luat fiin]`

acum trei ani [i aduce \n

prim-plan, dup` cum \i

spune chiar numele,

cunoscutul desert belgian

waffles. Pån` \n prezent

sub acest concept sunt

deschise patru unit`]i,

dintre care dou` \n

franciz`. Acestea sunt

amplasate \n Bucure[ti [i

Timi[oara, \ns` exist`

planuri de expansiune

pentru toate marile ora[e

din ]ar`.

|n Capital` localurile

Famous Waffles sunt

amplasate \n centre

comerciale, cum este cazul

AFI Cotroceni [i Mega

Mall. Cele dou` sunt

malluri importante pe

scena local` a Bucu -

re[tiului atåt ca mix de

chiria[i, cåt [i ca trafic. De

altfel, tocmai traficul

asigurat [i existen]a

locurilor de parcare \i

determin` pe cei mai mul]i

s` mearg` cu conceptul \n

mall, fie c` este vorba de

magazin de mod` sau

restaurant. Mai mult, \n

Romånia 99% din

shopping se face la mall.

|n ceea ce prive[te

unit`]ile Famous Waffles,

investi]ia ini]ial` este de

32.000 de euro. Taxa de

franciz` este de 5.500 de

euro cu o redeven]` lunar`

de 3,5% [i o contribu]ie la

bugetul de marketing de

1,5%.

64 l Companii www.zf.ro


Lan]ul de cafenele Filicori Zecchini caut`

franciza]i \n Cluj-Napoca, Timi[oara, Oradea

Cristina Ro[ca

Filicori Zecchini este una dintre cele

mai vechi fabrici de pr`jit cafea din

Italia, fondat` \n Bologna \n 1919.

Compania este un business de

familie, fiind condus` [i ast`zi de

acelea[i familii, Filicori [i Zecchini.

|n Romånia brandul Filicori

Zecchini este adus din 2009 de firma

Ecoreca Food SRL care de]ine

masterfranciza.

Aceast` companie vinde cafea pe

segmentul HoReCa, dar de]ine [i lan]ul

de cafenele cu numele branduluimam`.

|n total sunt deschise zece

cafenele \n Bra[ov, Ia[i, Pite[ti,

Bucure[ti, Constan]a.

Din tre acestea, dou` sunt de]inute

de master fran cizat, iar opt sunt

operate de al]i parteneri franciza]i. Iar

compania Eco reca Food este \n c`utare

de par teneri franciza]i pentru

Timi[oara, Cluj-Napoca [i Oradea. O

cafenea m`soar` \ntre 80 [i 120 de

M`d`lina Panaete

Fornetti Romånia, filiala local` a

grupului cu acela[i nume fondat \n

urm` cu 20 de ani de maistrul brutar

Palásti József din Ungaria, a ajuns la 675

de patiserii \n toat` ]ara [i este \n c`utare

de parteneri pentru dezvoltarea unor

noi unit`]i \n sistem de franciz`.

Compania vrea s` continue

expansiunea \n ora[ele mari din

Romånia [i \n centrele comerciale

importante din ]ar`.

Anul trecut, Fornetti a ajuns la

afaceri de peste 35 de milioane de euro,

iar pentru anul acesta reprezentan]ii

companiei estimeaz` vånz`ri de 38 de

milioane de euro, adic` un plus de 7%.

Investi]ia ini]ial` \ntr-o unitate

Fornetti variaz` \ntre 2.000 [i 4.500 de

euro, iar partenerii trebuie s` achite o

tax` de franciz` de 500 de euro.

Compania nu percepe nici redeven]e

lunare [i nici contribu]ii lunare la

metri p`tra]i. Pentru a de]ine o

franciz` Filicori Zecchini este nevoie

de o investi]ie ini]ial` de 80.000 de

euro \n amenajarea [i dotarea

spa]iului.

Contractul de franciz` se \ncheie

pe o perioad` de cinci ani, timp \n care

franciza]ii trebuie s` pl`teasc` [i

redeven]e lunare de 5% [i s` contribuie

cu 1% pe lun` la bu getul de mar ke ting

al fran cizei. Taxa de franciz` este de

10.000 de euro.

„Ecoreca Food este al`turi de

partenerii s`i oferind asisten]` \n

dezvoltarea designului unei loca]ii

Filicori Zecchini, punånd la dispozi]ia

beneficiarului francizei exper]i ce pot

ajuta \n achizitionarea mobilierului [i a

utilajelor necesare“, spun oficialii

companiei.

Per total, tot businessul ita lienilor

de la Filicori Zecchini \n Ro månia este

a[teptat s` se ridice la 4 milioane de

euro \n anul acest an.

Lan]ul de patiserii Fornetti se extinde

\n marile centre comerciale

bugetul de marketing. Franciza Fornetti

Romånia se adreseaz` persoanelor cu

venituri medii dispuse s` se integreze

unui sistem de franciz` bine definit, cu

dorin]a de a promova \n permanen]`

produsele [i de a urm`ri respectarea

parametrilor de coacere, acestea fiind

singurele condi]ii generale impuse de

c`tre companie viitorilor parteneri.

„Odat` intrat \n sistem, partenerul

prime[te suport \n toate aspectele

necesare dezvolt`rii acestei afaceri:

know-how-ul francizei Fornetti, do tarea

magazinului cu toate echipa mentele

necesare, suport din punctul de vedere

al marketingului, service al cuptoa relor,

transport gratuit al pro duselor pån` la

magazin, instruire gra tuit`, consultan]`

\n amenajarea ma gazinului [i

prezentarea planurilor teh nice [i grafice

ale acestuia, dar [i consi liere juridic`

privind rela]iile de fran ciz`“, explic`

reprezentan]ii Fornetti Romånia.

Companie/brand:

ECORECA FOOD SRL/FILICORI ZECCHINI

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 10 (dintre care 8 \n franciz`)

n Prezen]`: Bra[ov, Ia[i, Pite[ti, Bucure[ti,

Constan]a

n Expansiune: Cluj-Napoca, Timi[oara,

Oradea

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017:

4 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 80.000 de euro

n Tax` de franciz`: 10.000 euro

n Redeven]` lunar`: 5%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Companie/brand:

FORNETTI ROMÅNIA/FORNETTI ROMÅNIA

n Domeniu: HoReCa

n Num`r de unit`]i: 675

n Prezen]`: ora[e mici, medii [i mari

n Expansiune: ora[e mari [i centre

comerciale importante din ]ar`

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

35,46 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017:

38 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 2.000 – 4.500 de euro

n Tax` de franciz`: 500 de euro

n Redeven]` lunar`: 0%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: nedeterminat`

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a HORECA

www.zf.ro Companii l 65


HORECA

Companie/brand:

GOURMET PRODUCTS SERVICII SRL/

GLORIA JEAN'S COFFEES

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 11 ( din care 9 \n franciz`)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 3,8 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 4,4 mil.euro

n Prezen]`: Bucure[ti, Constan]a, Pite[ti, Ploie[ti

n Expansiune: Bra[ov, Cluj, Timi[oara

n Investi]ie ini]ial`: 120.000- 250.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 30.000- 100.000 de euro

n Tax` de franciz`: 25.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 8,5%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 5 ani

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Lan]ul australian Gloria Jean’s Coffees

merge \n trei noi ora[e din Romånia

M`d`lina Panaete

Gloria Jean’s Coffees, unul

dintre cele mai mari

lan]uri de cafenele prezente pe

plan local, este \n c`utate de

parteneri pentru extinderea

brandului \n sistem de franciz`

\n Bra[ov, Cluj [i Timi[oara.

Cei care doresc s` ob]in`

franciza Gloria Jean’s Coffees

trebuie s` fie iubitori de cafea,

s` se implice 100% \n afacere [i

s` lucreze cu o echip` bine

preg`tit`. Francizorul ofer`

asisten]` francizatului \n

preg`tirea personalului, \l

consiliaz`, \l \ndrum` [i \i ofer`

asisten]` opera]ional`. Taxa de

franciz` este de 25.000 de euro.

|n plus, francizatul trebuie s`

pl`teasc` o redeven]` lunar` de

8,5% din \ncas`ri, \ns`

compania francizoare nu

percepe contribu]ii lunare la

bugetul de marketing. Investi]ia

ini]ial` \ntr-o unitate Gloria

Jean’s Coffees porne[te de la

120.000 de euro [i poate s`

ajung` chiar [i la 250.000 de

euro.

Compania Gourmet Pro -

ducts Servicii, care de]ine

master franciza Gloria Jean’s

Coffees pe plan local, are dou`

cafenele pe plan local, la care se

adaug` alte nou` deschise de

c`tre franciza]i. |n prezent,

brandul de cafenele este prezent

\n Bucure[ti, Constan]a, Pite[ti

[i Ploie[ti, iar anul trecut cifra

de afaceri a lan]ului \n Romånia

a ajuns la aproape 3,8 milioane

de euro. Pentru anul acesta,

reprezentan]ii Gourmet Pro -

ducts Servicii estimeaz` venituri

de circa 4,4 milioane de euro,

adic` un avans de 15% fa]` de

anul 2015.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

ZCR MANAGEMENT CAFE/HANDSOME MONK

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 1

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): N/A

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 500.000 de euro

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: Bra[ov, Cluj-Napoca, Timi[oara, Constan]a, Ia[i,

Arad, Bucure[ti

n Investi]ie ini]ial`: 100.000 -300.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 10.000-20.000 de euro

n Tax` de franciz`: 10.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 4%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 5 ani

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Pariu de 100.000 de euro pe un

nou brand de cafenele

M`d`lina Panaete

Brandul de cafenele

Handsome Monk a luat

na[tere \n luna septembrie a

anului trecut prin lansarea

unei unit`]i \n Capital`, iar

acum proprietarii acestuia

caut` parteneri pentru

extinderea re]elei \n sistem de

franciz`.

Ora[ele vizate pentru

extindere sunt Bucure[ti,

Bra[ov, Cluj-Napoca, Timi -

[oara, Constan]a, Ia[i [i Arad.

Investi]ia ini]ial` \ntr-o

cafenea Handsome Monk

\ncepe de la 100.000 de euro

[i poate ajunge la 300.000 de

euro, conform informa]iilor

furnizate de compania ZCR

Management Cafe, cea care a

dezvoltat conceptul Hand -

some Monk.

Pentru dezvoltarea re]elei,

ZCR Management Cafe caut`

franciza]i persoane cu vårste

cuprinse \ntre 25 [i 50 de ani,

care s` aib` studii superioare,

de preferat cu profil economic

[i cu experien]` \n corpora]ii.

Cei care doresc s` ob]in`

franciza Handsome Monk

trebuie s` pl`teasc` o tax` de

10.000 de euro, iar lunar o

redeven]` care se ridic` la 4%

din \ncas`ri.

De asemenea, franciza]ii

contribuie cu 1% din \ncas`ri

la bugetul de marketing al

re]elei. |n schimb, francizorul

asigur` preg`tirea personalului

din cafenelele deschise de

franciza]i, realizarea proiec -

tului de amenajare interioar`

[i bugetul de marketing la

deschidere.

66 l Companii www.zf.ro


Re]eaua de patiserii Hello! se uit` spre

ora[ele mari [i medii pentru extindere

M`d`lina Panaete

Brandul francez de patiserii

Hello!, adus pe pia]a local` de

grupul Lagardère Travel Retail,

]inte[te ora[ele mari [i medii din

Romånia pentru extindere.

Brandul francez are o singur`

loca]ie \n Romånia, la Bra[ov.

Hello! este un concept

interna]ional de patiserie special

conceput pentru zona de tranzit

(metrou sau g`ri).

Re]eaua func]ioneaz` dup`

un sistem antreprenorial, conform

informa]iilor furnizate de c`tre

compania care de]ine brandul.

Lagardère Travel Retail

\ncheie un contract de prest`ri

servicii cu firma antreprenorului,

\n baza c`ruia acesta preia un

magazin complet utilat [i

amenajat, urmånd s` asigure o

bun` gestionare [i administrare a

acestuia. Investi]iile \n magazin,

M`d`lina Panaete

Lan]ul de restaurante fastfood

de tip tavern`

greseasc` Hercule, fondat \n

urm` cu aproape doi ani de

c`tre un antreprenor romån, a

ajuns la patru unit`]i \n Buz`u,

Vaslui , Re[i]a [i Deva.

Cifra de afaceri a re]elei a

ajuns anul trecut la un milion

de euro, iar pentru anul acesta

reprezentan]ii Hercule

estimeaz` un rulaj de 1,5

milioane de euro.

„Planul de dezvoltare al

companiei \l reprezint`

inaugurarea a \nc` patru loca]ii

\n urm`toarele [ase luni. Ultima

loca]ie este deschis` \n Buz`u.

Vom inaugura loca]ii \n

Suceava, Sibiu [i Brasov”, spun

reprezentan]ii lan]ului de

restaurante cu preparate

precum [i costurile ulterioare de

utilit`]i [i chirie sunt acoperite de

c`tre Lagardère Travel Retail.

Antreprenorul beneficiaz` de un

venit fix [i un comision \n func]ie

de vånz`ri, iar stocul de produse

apar]ine Lagardere Travel Retail.

Taxa de franciz`, care se

ridic` la 2.000 de euro, reprezint`

garan]ia depus` de antreprenor \n

momentul intr`rii \n sistem.

„Candidatul ideal este o

persoan` cu foarte bune abilit`]i

de comunicare [i leadership,

proactiv`, hot`råt` [i ambi]ioas`,

cu o atitudine pozitiv` [i inte -

resat` s` performeze \ntr-un

mediu de lucru foarte dinamic“,

spun reprezentan]ii Lagardère

Travel Retail, care adaug` faptul

c` cei care doresc s` devin`

parteneri Hello! trebuie s` aib`

experien]` \n fast-food sau \n

magazine cu preparate proaspete.

Lan]ul de restaurante Hercule a ajuns

la primul milion de euro \ncasat

tradi]ionale grece[ti. Suprafa]a

minim` a unei loca]ii Hercule

este de 50 de metri p`tra]i \n

food court [i 120 de metri

p`tra]i \n cazul loca]iilor

stradale.

Investi]ia \ntr-un restaurant

Hercule porne[te de la 50.000

de euro [i poate ajunge la

80.000 de euro. Taxa de

franciz` este de 7.500 de euro,

iar cei care doresc s` ob]in`

franciza trebuie s` aib` \ntre 25

[i 60 de ani. Reprezentan]ii

companiei care de]ine franciza

spun c` asigur` suport

permanent franciza]ilor.

Redeven]ele lunare pe care

trebuie s` le pl`teasc` franciza]ii

se ridic` la 2% din \ncas`ri, \n

timp ce contribu]ia lunar` la

bugetul de marketing este

echivalentul a 1% din \ncas`ri.

Companie/brand:

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL/HELLO!

n Domeniu: patiserii

n Num`r de unit`]i: 1

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): N/A

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 120 mil. euro

(Hello! [i alte branduri ale companiei Lagardère Travel

Retail)

n Prezen]`: Bra[ov

n Expansiune: ora[e medii [i mari

n Tax` de franciz`: 2.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: de prest`ri servicii

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 3 ani ( cu posibilitatea de prelungire)

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Companie/brand:

STRONG MND CORPORATION / HERCULE

Domeniu: restaurante

Num`r de unit`]i: 4 (toate \n franciz`)

Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1 mil. euro

Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1,5 mil. euro

Prezen]`: Buz`u, Vaslui, Re[ita, Deva

Investi]ie ini]ial` : 50.000-80.000 de euro

Capital circulant de lucru: 15.000 de euro

Tax` de franciz`: 7.500 de euro

Redeven]` lunar`: 2%

Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

Tip contract: franciz` simpl`

Caut` parteneri: DA

Durat` contract: 5 ani

Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a HORECA

www.zf.ro Companii l 67


HORECA

Companie/brand:

US FOOD NETWORK/KFC

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 63

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 93 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: N/A

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Suceava, Oradea, Pite[ti,

Bra[ov

n Expansiune: N/A

n Investi]ie ini]ial` : \n medie 350.000 de euro \n food courturile

din mall-uri, 600.000 de euro pentru KFC Inline [i

900.000 de euro pentru KFC Drive Thru

n Capital circulant de lucru: N/A

n Tax` de franciz`: N/A

n Redeven]` lunar`: N/A

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: N/A

n Caut` parteneri: NU

n Tip contract: master franciz`

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Lan]ul de restaurante KFC a ajuns

\n [ase ora[e din Romånia

M`d`lina Panaete

Lan]ul american de

restaurante KFC a ajuns

la 63 de restaurante pe plan

local \n [ase ora[e [i la o

cifr` de afaceri de aproape

93 de milioane de euro.

KFC a intrat pe pia]a din

Romånia \n urm` cu 20 de

ani, iar masterfrancizat pe

plan local este US Food

Network.

Sistemul de francizare

al KFC pe plan local este

unul \nchis, astfel c` doar

compania care de]ine

master franciza poate

dezvolta restaurante. KFC

face parte din acela[i grup

de restaurante cu Pizza Hut

[i Paul.

Grupul a terminat anul

trecut cu afaceri cumulate

de peste 640 mil. lei (142

mil. euro), \n urcare cu

25% fa]` de anul anterior.

Anul trecut, cifra de

afaceri a KFC a crescut,

avansul fiind sus]inut de

evolu]ia pozitiv` a

consumului din ultimii ani.

Mai mult, expansiunea

continu` a re]elei a jucat un

rol major.

Extinderea continu` [i

\n 2017, grupul anun]ånd

deja planuri pentru brandul

KFC sub care vrea s`

deschid` minimum cinci

unit`]i, urmånd s` se

apropie de 70 de restau -

rante, conform datelor

furnizate anterior de

companie.

Dac` \[i men]ine ritmul

de cre[tere, KFC va dep`[i

pragul de 100 mil. euro

cifr` de afaceri \n 2017.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

SUPERPIZZA /LA PIADINA

n Domeniu: pizzerii

n Num`r de unit`]i: 7 ( dintre care 4 \n franciz`)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 526.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 6,5 mil. euro

n Prezen]`: Boto[ani, Cluj-Napoca, Tårgu-Mure[

n Expansiune: Sibiu, Bucure[ti, Timi[oara, Bra[ov, Constan]a

n Investi]ie ini]ial`: 30.000- 40.000 de euro

n Capital circulant de lucru: -

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 3%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Caut` parteneri: DA

n Durata contract: 3 ani

n Tip contract: franciz` simpl`

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Re]eta de cre[tere a unui lan] de

restaurante : aluatul artizanal

M`d`lina Panaete

Lan]ul de restaurante

de tip fast-food La

Piadina, lansat \n anul

2010, a ajuns la [apte

loca]ii \n mai multe ora[e

din ]ar` [i la afaceri de

peste jum`tate de milion

de euro anul trecut.

„Secretul nostru este

re]eta original` de aluat.

|n momentul de fa]` avem

trei tipuri de blaturi (alb,

integral [i de post),

dezvoltate ca urmare a

cererii din pia]`.“

Din cele [apte loca]ii,

patru sunt deschise \n

sistem de franciz`.

Brandul este prezent cu

restaurante \n Boto[ani,

Cluj-Napoca [i Tårgu-

Mure[. Compania caut`

franciza]i pentru a extinde

re]eaua \n Sibiu, Bu -

cure[ti, Timi[oara, Bra[ov

[i Constan]a.

Investi]ia \ntr-un

restaurant La Piadina se

ridic` la 30.000-40.000

de euro.

Cei care doresc s`

devin` parteneri trebuie

s` pl`teasc` o tax` de

franciz` de 5.000 de euro.

Redeven]ele lunare care

trebuie pl`tite de c`tre

francizat se ridic` la 3%

din \ncas`ri, \ns` acesta

nu trebuie s` contribuie

cu un procent din

veniturile lunare la

bugetul de marketing.

Compania francizoare

asigur` trainingul anga -

ja]ilor din restaurante.

68 l Companii www.zf.ro


Lan]ul de simigerii Leon Gourmet

a ajuns la 23 de unit`]i

M`d`lina Panaete

Lan]ul de simigerii Leon

Gourmet, care a luat na[tere

\n urm` cu circa patru ani pe plan

local, continu` dezvoltarea dup`

ce a ajuns la 23 de unit`]i \n opt

ora[e din ]ar` precum Bucure[ti,

Oradea, Gala]i sau Satu Mare.

Dintre cele 23 de unit`]i, 20

sunt deschise de franciza]i. In ves -

ti]ia \ntr-o unitate Leon Gourmet

se ridic` la circa 10.000 de euro.

West Team Food, care de]ine

master franciza pe plan local,

ofer` dou` tipuri de francize, una

„la geam“ cu gam` mai restråns`

de produse, [i una pentru

magazine de tip bistro, care pe

lång` produsele enumerate mai

adaug` [i salate, sandviciuri,

paste, produse de cofet`rie [i alte

preparate de tip bistro.

Taxa de franciz` este de

3.000 sau 4.000 de euro \n

Pentru pasiona]ii

de g`tit

M`d`lina Panaete

Lan]ul de restaurante

Marty Restaurants din

Cluj-Napoca, cu o istorie de

aproape 18 ani, caut`

parteneri, care s` preia

franciza.

Compania este pre -

zent` \n Cluj-Napoca, iar pe

lista ora[elor pe care vrea s`

se dezvolte se afl`

Bucure[ti, Constan]a, Ia[i,

Timi[oara [i Bra[ov.

Investi]ia ini]ial` \ntrun

restaurant se ridic` la

250.000-350.000 de euro,

capitalul circulant de lucru

necesar ajungånd chiar [i la

150.000 de euro.

Cei care doresc s`

devin` parteneri ai re]elei

trebuie s` fie pasiona]i \n

buc`t`rie [i \n sectorul

func]ie de tipul francizei pentru

care aplic` cei interesa]i s`

dezvolte un business sub acest

brand.

Compania care de]ine

master franciza nu \ncaseaz`

redeven]e lunare, \ns`

francizatul trebuie s` contribuie

lunar cu 100 de euro la bugetul

de marketing al re]elei.

Covrigii au revenit la mod`

imediat dup` 2009, odat` cu

venirea crizei, iar antreprenorii

din domeniu au profitat de

aceast` cerere \n cre[tere [i au

dezvoltat covrig`rii la parterul

blocurilor, \n malluri sau \n

apropierea [colilor sau birourilor.

Covrigii r`mån prefera]ii

romånilor chiar [i \n aceast`

perioad` de cre[tere economic`,

pia]a covrig`riilor [i patiseriilor

fiind estimat` de ZF la peste 400

mil. euro.

ospitalit`]ii [i s` fie

motivat]ispre dezvoltare

continu`.

Taxa de franciz` se

ridic` la 30.000 de euro.

Viitorul partener trebuie s`

pl`teasc` redeven]e lunare

care reprezint` 3% din

\ncas`ri [i o contribu]ie la

bugetul de marketing de

1% din venituri.

Anul trecut, re]eaua a

avut afaceri de 7 milioane

de euro, iar \n prezent are

[ase unit`]i. Marty

Restaurants a dezvoltat o

re]ea care in clude mai

multe loca]ii [i anume

Marty Society, Marty Citty,

Marty Boule vard, Marty

Westside, Marty

Sports&Grill [i Marty Plaza,

toate \n Cluj-Napoca.

Companie/brand:

WEST TEAM FOOD/LEON GOURMET

n Domeniu: simigerie

n Num`r de unit`]i: 23 (din care 20 \n franciz`)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): N/A

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 2 mil. euro

n Prezen]`: Bac`u, Bucure[ti, Gala]i, Oradea,

Ploie[ti, Satu Mare, Sibiu, Tårgu Mure[

n Expansiune: N/A

n Investi]ie ini]ial`: 10.000 de euro

n Capital circulant de lucru:

n Tax` de franciz`: 3.000-4.000 de euro (\n func]ie de

tipul francizei)

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 100 de euro

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 3 ani cu posibilitatea de prelungire

n Tip contract: franciz` simpl`

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Companie/brand:

MARTY PAN /MARTY RESTAURANTS

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 6

n Cifra de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 7 mil. euro

n Cifra de afaceri estimat` pentru 2017: 800.000 de euro

n Prezen]`: Cluj-Napoca

n Expansiune: Bucure[ti, Timi[oara, Ia[i, Constan]a, Bra[ov

n Investi]ie ini]ial` : 250.000-350.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 100.000-150.000 de euro

n Tax` de franciz`: 30.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 3%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 5 ani

n Tip contract: franciza simpl`

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a HORECA

www.zf.ro Companii l 69


HORECA

Companie/brand:

CAFETERIA DALIANO/MUSETTI D'ORO

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 3 (proprii)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 250.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 350.000 de euro

n Prezen]`: Br`ila, Bra[ov, Timi[oara

n Expansiune: Constan]a, Ia[i, Cluj, Craiova, Bra[ov, Sibiu

n Investi]ie ini]ial` : 50.000-150.000 de euro

n Capital circulant de lucru: -

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 3%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Caut` parteneri: DA

n Durata contract: 7 ani

n Tip contract: parteneriat, licen]`

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Re]eaua de cafenele Musetti D'oro merge

spre afaceri de 350.000 de euro

M`d`lina Panaete

Musetti D'oro, lan]

de cafenele originar din

Italia, a ajuns anul trecut

la o cifr` de afaceri de

250.000 de euro pe plan

local.

Pentru anul acesta,

re]eaua, care num`r` \n

prezent trei cafenele, [i-a

propus s` ating` pragul

de 350.000 de euro ca

afaceri. |n prezent,

Musetti D'oro brandul

este prezent cu loca]ii

Br`ila, Bra[ov, Timi -

[oara.

Compania Cafeteria

Daliano, care de]ine

franciza pe plan local,

vrea s` extind` re]eaua [i

\n alte ora[e [i caut`

parteneri. Zonele vizate

pentru extindere sunt

Constan]a, Ia[i, Cluj,

Craiova, Bra[ov [i Sibiu.

Nivelul investi]iei

\ntr-o astfel de cafenea

\ncepe de la 50.000 de

euro [i poate ajunge la

150.000 de euro.

Cei care doresc s`

ob]ine franciza Musetti

D'oro trebuie s` pl`teasc`

o tax` de 5.000 de euro.

Redeven]ele lunare

pe care francizorul le

\ncaseaz` reprezint` 3%

din \ncas`rile parte -

nerului, \n timp ce

contribu]ia la bugetul de

maketing se ridic` la 1%

din afacerile franci -

zatului.

Contractul se sem -

neaz` pe o perioad` de

[apte ani, acesta fiind de

tip parteneriat/licen]`.

Pariu pe cafeaua „la pachet”

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

CAFETERIA DALIANO/MUSETTI TO GO

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 1

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

50.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017:

100.000 de euro

n Prezen]`: Bra[ov

n Expansiune: -

n Investi]ie ini]ial` : 10.000-20.000 de euro

n Capital circulant de lucru: -

n Tax` de franciz`: 2.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 5%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Caut` parteneri: DA

n Durata contract: 5 ani

n Tip contract: licen]`

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

M`d`lina Panaete

Brandul italian de cafenele

Musetti To Go a deschis anul

trecut o loca]ie \n Bra[ov cu care a

realizat o cifr` de afaceri de 50.000

de euro.

Investi]ia \ntr-o astfel de cafenea

variaz` \ntre 10.000 [i 20.000 de

euro, iar compania francizoare se

ocup` de preg`tirea barista-ului.

Taxa de franciz` este de 2.000

de euro, iar compania care de]ine

master franciza percepe o redeven]`

lunar` de 5% din \ncas`ri.

De asemenea contribu]ia lunar`

la bugetul de marketing este de 1%

din vånz`ri.

Compania ]inte[te pentru anul

acesta o cifr` de afaceri de 100.000

de euro, adic` dublu fa]` de anul

precedent.

Un romån a consumat anul

trecut \n medie 3,29 kilograme de

cafea, \n cre[tere cu 10% fa]` de

anul precedent, acesta fiind al

[aptelea an consecutiv \n care

num`rul de ce[ti cu licoarea am`ruie

este pe un trend ascendent, arat` o

analiz` a ZF pe baza datelor de la

Organiza]ia Interna]ional` a Cafelei

(ICO).

|ns`, mai exist` loc de cre[tere

pe pia]a cafelei, iar segmentul cafelei

„to go” este unul dintre motoarele

majo`rii.

Raporat la anul 2008, ultimul

cu boom economic pentru Romånia

\nainte de criza economic`,

consumul de cafea a crescut cu 40%.

Cu toate acestea, Romånia s-a

clasat anul trecut pe locul 23 \n

Uniunea European` \n ceea ce

prive[te consumul de cafea per

capita, \ntr-un top unde campioane

sunt ]`ri precum Austria sau

Germania.

70 l Companii www.zf.ro


Cum s` faci afaceri de

300.000 de euro din cartofi pr`ji]i

M`d`lina Panaete

Brandul romånesc Naked Potato, lansat pe

pia]` anul trecut, se ocup` de

comercializarea cartofilor pr`ji]i [i cop]i cu

sosuri specific belgiene.

Acesta a ajuns la trei unit`]i \n Bucure[ti

[i Constan]a, toate fiind de]inute de compania

Eduard & Dale.

Anul acesta, brandul s-a lansat \n franciz`

[i vizeaz` extinderea \n ora[e precum Sibiu,

Timi[oara [i Bra[ov.

Anul trecut, re]eaua a realizat vånz`ri de

200.000 de euro, iar anul acesta ]inte[te

venituri de 300.000 de euro.

Cei care doresc s` ob]in` franciza trebuie

s` pl`teasc` o tax` de 30.000 de euro.

|ns`, compania nu percepe redeven]e

lunare sau contribu]ii la bugetul de

marketing.

„Francizatul dispune de afacere la cheie

incluzånd rulota Airstream complet utilat` cu

echipamente profesionale”.

Contractul de franciz` se semneaz` pe o

perioad` de trei ani.

M`d`lina Panaete

Lan]ul de restaurante

specializat \n produse din

buc`t`ria asiatic` Noodle Pack,

lansat \n urm` cu trei ani, a

ajuns la 11 unit`]i pe plan local

[i se preg`te[te de extindere,

c`utånd franciza]i.

Re]etele de baz` folosite de

re]eaua de restaurante includ

noodle de gråu [i noodle de orez

cu o varietate de 12 sortimente

de carne [i 6 sosuri speciale.

De asemenea, restaurantele

au [i supe de noodle [i pache]ele

de prim`var`.

„Avem unsprezece loca]ii

dintre care zece sunt loca]ii

permanente \n mall-urile din

cele mai importante ora[e din

Romånia, iar una se axeaz` pe

livr`ri la domiciuliu \n Cluj -

Napoca.“

Companie/brand:

EDUARD & DALE/ NAKED POTATO

n Domeniu: HoReCa

n Num`r de unit`]i: 3 (proprii)

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului

sistem): 200.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru

2017: 300.000 de euro

n Prezen]`: Bucure[ti, Constan]a

n Expansiune: Sibiu, Timi[oara,

Bra[ov

Måncarea asiatic` aduce unui

lan] local venituri de 3,6 mil. euro

Investi]ia \ntr-un restaurant

Noodle Pack variaz` de la

50.000 de euro [i poate ajunge

la 80.000 de euro.

Taxa de franciz` este 5.000

de euro, la care se ad`ug`

redeven]e lunare de 3% din

\ncas`ri.

Francizatul mai trebuie s`

contribuie cu 1% din \ncas`ri la

bugetul de marketing global al

re]elei.

Francizorul asigur` parte -

nerilor s`i suport tehnic la

deschidere, training la des -

chidere [i pe parcursul func]io -

n`rii, softuri de gestiune [i

managment profesionale.

Anul trecut, re]eaua a ajuns

la afaceri de 800.000 de euro,

iar anul acesta estimeaz`

\ncas`ri de circa 3,6 milioane de

euro.

n Investi]ie ini]ial` : 0

n Capital circulant de lucru: 5.000 de

euro

n Tax` de franciz`: 30.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de

marketing: 0

n Caut` parteneri: DA

n Durata contract: 3 ani

n Tip contract: franciz` simpl`

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Companie/brand:

NOODLE PACK/NOODLE PACK

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 11

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 800.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 3,6 mil. euro

n Prezen]`: Baia Mare, Bucure[ti, Cluj-Napoca, Ia[i,

Timi[oara, Tårgu Jiu

n Expansiune: la nivel na]ional [i interna]ional

n Investi]ie ini]ial` : 50.000-80.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 25.000-35.000 de euro

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 3%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Caut` parteneri: DA

n Durata contract: 5 ani

n Tip contract: franciz` simpl`

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a HORECA

www.zf.ro Companii l 71


HORECA

Companie/brand:

DARCOM SEA FOOD/NORDSEE

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 4

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 4 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 4,2 mil. euro

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: Cluj, Bra[ov, Sibiu, Timi[oara

n Investi]ie ini]ial`: N/A

n Capital circulant de lucru: N/A

n Tax` de franciz`: N/A

n Redeven]` lunar`: N/A

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: N/A

n Caut` parteneri: Nu

n Durata contract: N/A

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Lan]ul de restaurante Nordsee

merge dup` clien]i \n provincie

M`d`lina Panaete

Nordsee este cel mai

mare lan] de

restaurante cu servire

rapid` specializat “n

preparate din pe[te [i fructe

de mare din Europa.

|n prezent, \n Romånia

sunt deschise patru unit`]i

Nordsee, toate \n Bucure[ti.

Anul trecut, re]eaua a

avut o cifr` de afaceri de 4

milioane de euro, iar pentru

anul acesta estimeaz`

venituri de 4,2 milioane de

euro. |n plus, compania

Darcom Sea Food, care

de]ine master franciza pe

plan local, vrea s` extind`

brandul \n Cluj, Bra[ov,

Sibiu [i Timi[oara \n

perioada urm`toare.

Nordsee, cu o istorie

de peste un secol, este un

brand de restaurante lansat

\n Germania [i adus \n

Romånia de compania

Darcom Sea Food,

controlat` de antre -

prenoarea Liliana Farmache

[i de al]i doi oameni de

afaceri romåni.

Compania a reu[it \n

urm` cu circa nou` ani s`

ob]in` franciza pentru pia]a

local`.

Expansiunea se va face

prin investi]ii directe,

compania Darcom Sea

Food nu acord` franciz`

simpl`.

Nu exist` date recente

despre nivelul investi]iilor

necesare \ntr-o unitate

Nordsee, dar conform

datelor anterioare acesta se

ridic` la 450.000-750.000

de euro.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

G.P.S. UNIVERSAL SRL/ORANGEFRESH

n Domeniu: alimenta]ie

n Num`r de unit`]i: 75

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: cel pu]in \n toate re[edin]ele de jude] [i

nu numai

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

70.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 75.000 euro

n Investi]ie ini]ial`: 8.500 de euro

n Tax` de franciz`: 1.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 1%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 50 euro

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 36 de luni

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

OrangeFresh a ajuns la 75 de unit`]i \n

Bucure[ti [i ]inte[te 180 \n toat` ]ara

Alina-Elena Vasiliu

Brandul romånesc OrangeFresh

a ajuns la 75 de unit`]i

constånd \n automate cu fresh de

portocale, toate amplasate \n

Bucure[ti, iar companiile care de]in

brandul inten]ioneaz` s` se extind`

cel pu]in \n toate re[edin]ele de

jude], dar nu numai atåt.

OrangeFresh a luat na[tere cu

15 ani \n urm` [i este de]inut de

firmele G.P.S. Universal [i

OrangeFresh Universal SRL. Pån` la

sfår[itul anului 2018, companiile

[i-au propus s` dep`[easc` 150 de

loca]ii. Automatele sunt amplasate

\n special \n imobile de birouri, dar

[i \n spitale, parcuri, magazine, [coli

[i universit`]i. Printre loca]iile din

Bucure[ti se num`r` Parcul

Her`str`u, Decathlon Militari,

Bucharest Financial Plaza sau

Clinica Medicover Victoria.

Anul trecut, cele dou` com -

panii care de]in brandul Orange-

Fresh au avut afaceri de 70.000 de

euro, iar pentru 2017 esti m`rile

sunt pentru 75.000 de euro.

Costul de achizi]ie a unei

francize este de 1.000 de euro, iar

francizatul trebuie s` fie atent la

calitatea serviciilor prestate, altfel

franciza i-ar putea fi retras`.

|ncepånd cu anul trecut, pe

lång` fresh de portocale, aparatele

OrangeFresh distribuie la alegere

\nc` dou` sucuri naturale, printre

care [i sucuri naturale BIO pe care

de]in`torii businessului le procur`

din UE, \mbuteliate \n Bag In Box,

perfect vidate. Tot din 2016,

companiile le ofer` celor interesa]i

[i dozatoare autonome [i automate

de sucuri naturale de mici dimen -

siuni, care se pot amplasa \n orice

spa]iu.

72 l Companii www.zf.ro


Oro Toro ]inte[te ora[ele cu peste 150.000

de locuitori pentru expansiune

Alina-Elena Vasiliu

Businessul Oro Toro a

\nceput \n 2014 din pa -

siunea pentru burgeri gourmet

oferi]i la un pre] competitiv.

Restaurantul face parte din

afacerea Osho, pe care familia

Malideros a preluat-o de la

antreprenorul Florin R`du -

lescu.

|n prezent, Osho-SCS

Trading de]ine 11 unit`]i sub

acest brand, dintre care cinci

func]ioneaz` \n sistem de

franciz`.

Compania vrea s` se mai

extind` \n Bucure[ti, dar [i \n

toate ora[ele cu peste 150.000

de locuitori.

Lan]ul de restaurante este

unul de tip quick service, bazat

pe burgeri preg`ti]i din carne

proasp`t` de vit` sau de pui.

Pentru deschiderea unui

restaurant Oro Toro, taxa de

franciz` este de 15.000 de euro

[i include pachetul de training

ini]ial al francizatului [i

personalului angajat.

Durata contractului de

franciz` este de cinci ani.

Francizorul pune la dis -

pozi]ia partenerului produsul

finit, accesul la lan]ul de

furnizori ai sistemului.

Ce rin]ele francizorului sunt

o bun` cunoa[tere a pie]ei locale

[i a obiceiului de consum,

spiritul antrepre norial, orien tare

c`tre client, abilitate de orga -

nizare [i coordonare echip`, dar

[i s` se implice \n operarea

zilnic` a afacerii.

Viitorul partener trebuie s`

pl`teasc` o redeven]` lunar` de

6% [i o contribu]ie lunar` de

dou` procente la bugetul de

marketing.

Burgeri premium la pre]uri accesibile

n Care este povestea businessului Oro Toro? Cånd

a]i \nceput, cum v-a venit ideea?

Oro Toro, mai exact conceptul, s-a concretizat \n

2014. Este un business f`cut din pasiunea de a oferi

clien]ilor un produs din carne de vit` foarte bun la

pre]uri accesibile. Am ales s` ne specializ`m pe produse

de carne de vit` pentru c` deja aveam experien]a de la

OSHO. Am vrut \ns`, spre deosebire de OSHO, s`

oferim un produs la un pre] accesibil pentru toat`

lumea.

Aveam know-how. Cererea clien]ilor no[tri de la

OSHO de ne a g`si \n mai multe spa]ii a contribuit [i ea,

[i astfel a ap`rut conceptul unui fast food diferit prin

modul \n care prepar` produsele. Este vorba despre un

fast food care are standarde de calitate, de un restaurant

premium. Burgerii no[tri sunt produ[i de noi zilnic, din

carne proasp`t`, de cea mai \nalt` calitate, \n

carmangeria noastr`; ei sunt g`ti]i pe c`rbuni, „à la

minute“, a[a c` s` oferim clientului experien]a de la un

restaurant premium, dar cu pre]uri accesibile, care pot

fi g`site la un food court din mall.

n Cu ce veni]i nou pe pia]a local` de restaurante?

Care crede]i c` au fost ingredientele succesului

unui astfel de business?

Succesul care l-am avut pån` acum vine din

munca noastr` zilnic`. Am muncit pentru a ]ine

standardul de calitate cu care am \nceput. Nu ne-am

gåndit niciodat` c` o s` avem o expansiune atåt de

rapid` [i a fost greu s` ]inem aceste standarde, la un

volum atåt de mare. P`rerea mea este c` un ingredient

al succesului Oro Toro a fost [i calitatea produselor care

le-am oferit clien]ilor. Un alt ingredient au fost pre]urile

accesibile. Noi n-am vrut s` ne \mbog`]im \ntr-o

noapte, [tiam c` \ntr-o pia]` cu atåt de mare concuren]`

pe acest segment nu o s` fie u[or de dezvoltat, dar cred

c` to]i clien]ii no[tri au apreciat calitatea produselor [i

factorul de „ëvalue for money“ pe care \l oferim cu

fiecare produs Oro Toro.

n Mai este loc de expansiune? Cåt [i unde? Unde

vede]i businessul \n cinci ani?

Loc de expansiune exist` \ntotdeauna avånd \n

vedere c` \n momentul de fa]` avem cerere [i din partea

clien]ilor, dar [i din partea unor parteneri posibili

franciza]i s` ajungem \n ora[e din Romånia unde nu

suntem prezen]i. Planul nostru pentru urm`torii 2 ani,

este s` ajungem \n toate ora[ele ]`rii cu peste 150.000

de locuitori. |n 5 ani de zile, planul nostru este s` fim

recunoscu]i ca lider pe segmentul nostru \n pia]`

romåneasc`.

n Ce \i oferi]i dvs. partenerului, cum \l ajuta]i \n

dezvoltarea businessului?

Companie/brand:

OSHO-SCS TRADING/ORO TORO

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 11 (dintre care 5 \n franciz`)

n Prezen]`: Bra[ov, Bucure[ti, Constan]a, Timi[oara, Deva

n Expansiune: Bucure[ti [i toate ora[ele ]`rii cu peste

150.000 de locuitori

n Cifr` de afaceri 2016: 2,8 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 3,2 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 70.000-100.000 de euro (\n func]ie de

m`rimea restaurantului)

n Tax` de franciz`: 15.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 6%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 2%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Georgios Malideros, fondatorul lan]ului de restaurante Oro Toro, poveste[te despre \nceputurile businessului, despre planurile de viitor

[i dezvoltarea \n sistem de franciz`. El men]ioneaz` care sunt elementele-cheie \n business [i cu ce porne[te la drum un francizat.

Oferim toat` experien]a de ani de zile \n domeniu,

oferim re]eta succesului Oro Toro dezvoltat` mai sus,

oferim un lan] de furnizori stabili cu pre]uri competitive

pentru lan]ul nostru, oferim acces la unit`]i de retail

premium, \n cele mai c`utate malluri din Romånia [i

probabil, cel mai important, oferim produsul nostru

care a fost apreciat de peste 1.500.000 de ori pån`

acum.

n Care sunt cele mai importante trei elemente

pentru ca un business \n domeniu s` aib`

rezultate? Cu ce trebuie s` vin` un partener -

spa]iu, clien]i, experien]`?

Cel mai important lucru pentru ca oricine s` aib`

succes \n domeniu este pasiunea pentru ce face,

dedicarea [i implicarea lui zi de zi \n business. Restul se

ob]ine prin accesul la re]eta de business construit` de

noi (lan] de furnizori sustenabili, constan]a \n calitate,

aprovizionare, tool-uri de management [i business

control etc.). Noi, la Oro Toro, prima \ntrebare pe care

o adres`m unui poten]ial francizat este cåt din timpul

s`u va dedica acestui business. Businessul nu se

conduce singur, noi avem nevoie de francizat care s`

preia rela]ia direct` cu clientul, s` \i \n]eleag` nevoile [i

preferin]ele [i motivele pentru care ne alege zi de zi.

Pentru c` dezvolt`m \n mod continuu sistemul Oro

Toro, cu restul venim noi.

HORECA

ADVERTORIAL


HORECA

Companie/brand:

PATISERIA TINERETULUI SRL/PATISERIA TINERETULUI

n Domeniu: patiserii

n Num`r de unit`]i: 4 (toate operate direct)

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: Bucure[ti

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 700.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 800.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 55.000-70.000 de euro

n Tax` de franciz`: 6.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 3%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Francize pentru gust`rile

bucure[tenilor

Alina-Elena Vasiliu

Patiseria Tineretului a f`cut

anul trecut 700.000 de

euro cu cele patru unit`]i pe

care le are \n Bucure[ti, toate

operate direct de companie.

|n vederea acord`rii de

francize, Patiseria Tineretului

percepe o tax` de 6.000 de

euro, o redeven]` lunar` de

3% din cifra de afaceri [i o

contribu]ie de un procent la

bugetul de marketing \n

fiecare lun`.

Contractul de franciz` se

\ncheie pe o perioad` de cinci

ani. Francizatul trebuie s` fie

pasionat de domeniul ali -

mentar [i perseverent,

conform cerin]elor com -

paniei.

„Patiseriile brandului au o

imagine unitar`, iar produsele

comercializate sunt necon -

gelate [i con]in ingrediente de

la produc`tori romåni“, spun

reprezentan]ii Patiseriei Tine -

retului, care comercializeaz`

produse proaspete de pa -

tiserie [i covrigi.

Din oferta companiei fac

parte gust`ri s`rate, gust`ri

dulci, gust`ri pentru

petrecere, preparate pentru

zile de s`rb`toare.

Toate cele patru loca]ii pe

care Patiseria Tineretului le

de]ine se g`sesc \n Bucure[ti

[i tot Capitala este pia]a pe

care vrea s` se extind` \n

continuare.

Pe lång` trainingurile

specializate, compania care

acord` francizele spune c` le

va face vizite lunare fran -

ciza]ilor pentru suport \n

vederea cre[terii performan -

]elor.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand

BRAND: MOULIN D’OR SRL/PAUL

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 18 (toate \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Constan]a, Ploie[ti

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 8,7 milioane de euro

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Croissantele sub emblema Paul \[i

continu` povestea \n Romånia

Alina-Elena Vasiliu

Lan]ul de patiserii Paul

a ajuns [i-a crescut

num`rul de unit`]i la 18,

\n Bucure[ti, Cluj-Na -

poca, Constan]a [i

Ploie[ti. Toate loca]iile

func]ioneaz` \n sistem de

franciz`.

Anul trecut, com -

pania care de]ine brandul

Paul – Moulin d’Or – a

avut afaceri de 39,4

milioane de lei (circa 8,7

milioane de euro).

Re]eaua a intrat pe

pia]a local` \n 2008, dup`

ce povestea a \nceput \n

1889. Ini]ial, era o bru -

t`rie [i patiserie fran]u -

zeasc` de familie, dar

treptat a devenit un nume

cunoscut la nivel

interna]ional. Astfel, \n

afara Europei, brandul

patiseriilor Paul mai

exist` \n Statele Unite ale

Americii, \n Egipt, Maroc,

Arabia Saudit`, Japonia [i

multe alte ]`ri.

|n Romånia, franciza

este de]inut` de compania

Moulin d’Or, care extinde

re]eaua \n regim propriu.

Compania a dezvoltat

pe pia]a local` mai multe

concepte ale brandului

Paul, o parte dintre

patiserii fiind de tipul

brut`rie, precum cele din

zona Doroban]i sau de la

Universitate, iar o parte

de tip chariot (mini -

brut`rie mobil`), \n spe -

cial \n centrele comer -

ciale.

74 l Companii www.zf.ro


Pizza revolu]ionat` caut` noi

loca]ii \n Bucure[ti

Alina-Elena Vasiliu

Pizza Flower a reinventat

pizza clasic`, \n ceea ce

prive[te gustul, dar mai ales

forma.

O afacere de pizza delivery

(livrare la domiciliu) proasp`t`

\n pia]`, Pizza Flower are \n

prezent o singur` loca]ie, care a

generat anul trecut o cifr` de

afaceri de 60.000 de euro.

Conceptul pizzeriei este

creionat \n jurul formei de

floare, astfel c` pizza este pre -

g`tit` conform acestei idei –

feliile sunt petale, pizzarul este

florar, iar sortimentele au

denumiri amuzante, cu referire

la flori.

Pizza Flower se pozi]io -

neaz`, dup` cum spun repr e -

zentan]ii companiei, pe

segmentul premium al pie]ei,

datorit` materiilor prime

Alina-Elena Vasiliu

Lan]ul de restaurante Pizza Hut

Delivery, cu livrare la

domiciliu, a \nceput s` acorde

francize \n prim`vara acestui an.

Pentru deschiderea unui francize,

un antreprenor trebuie s`

pl`teasc` ini]ial o tax` de 25.100

de euro. |n plus, dup` cum

spunea \n luna aprilie Dan Ilie,

directorul exectuv Pizza Hut

Delivery Romånia, este necesar`

de]inerea sau \nchirierea unui

spa]iu de 100-150 de metri

p`tra]i, al`turi de urmarea unui

training de opt s`pt`måni, o

echip` de 20-25 de angaja]i [i

capitalul necesar pentru

deschiderea unit`]ii.

Investi]ia ini]ial` \ntr-un

restaurant de tipul Pizza Hut

Delivery este de 250.000 de euro,

bani \n care intr` [i echipamentele

folosite, metodelor italiene[ti

tradi]ionale de preparare a

blatului [i a sosului, dar [i

stilului de abordare a clien]ilor.

Achizi]ia unei francize

Pizza Flower cost` 10.000 de

euro. Francizatul pl`te[te o

redeven]` lunar` de 3% din

cifra de afaceri \ncepånd cu al

doilea an de func]ionare,

primul an fiind scutit de acest

cost. Din al treilea an,

redeven]a este de 3,5%, iar de

la al patrulea an mai departe

este de patru procente.

Contribu]ia la bugetul de

marketing trebuie s` fie de

minimum 1.250 de euro pe an.

Compania Happy Publish,

care de]ine brandul Pizza

Flower, vine cu suportul fizic

\n loca]ii, trainingul persona -

lului [i cuno[tin]ele privind

activitatea din buc`t`rie.

Pizza Hut Delivery a lansat sistemul

de francize [i caut` parteneri

din buc`t`rie [i costurile de

amenajare. Contractul de franciz`

se \ncheie pe o durat` de zece ani.

Pizza Hut Delivery a avut

anul trecut un rulaj de 7,2

milioane de euro, \n cre[tere cu

30% fa]` de 2015. Cea mai mic`

unitate Pizza Hut Delivery, cea

din cartierul bucure[tean Vitan,

are 95 de metri p`tra]i, iar cea mai

mare este situat` \n zona 13

Septembrie tot din Capital` [i are

130 de metri p`tra]i.

Pizza Hut Delivery a intrat pe

pia]a din Romånia \n decembrie

2007, odat` cu deschiderea

primei loca]ii, \n Vitan, printr-un

contract de masterfranciz`

acordat companiei American

Restaurant System. Pizza Hut

Delivery este subsidiar` a

companiei de lan]uri de

restaurante Yum! Brands Inc.

Companie/brand:

HAPPY PUBLISH SRL /PIZZA FLOWER

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 1 (\n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: Bucure[ti

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 60.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 100.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 14.500-29.700 de euro

n Tax` de franciz`: 10.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 0% \n primul an, 3% al doilea an,

3,5% al treilea an, 4% \ncepånd cu al patrulea an

n Contribu]ie la bugetul de marketing:

minimum 1.250 de euro pe an

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Companie/brand:

AMERICAN RESTAURANT SYSTEM /

PIZZA HUT DELIVERY

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 16 (toate \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Bra[ov, Ploie[ti

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

21,5 milioane de euro (\mpreun` cu Pizza Hut Dine-In)

n Investi]ie ini]ial`: 250.000 de euro

n Tax` de franciz`: ini]ial 25.100 de euro, renewal

12.500 de euro

n Durata contractului de franciz`: 10 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a HORECA

www.zf.ro Companii l 75


HORECA

Companie/brand:

AMERICAN RESTAURANT SYSTEM/PIZZA HUT DINE-IN

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 21

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj, Bra[ov, Ploie[ti, Constan]a, Ia[i,

Timi[oara, Oradea, Bac`u

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 21,5 milioane de

euro (\mpreun` cu Pizza Hut Delivery)

n Investi]ie ini]ial`: 420.000 de euro

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Zeci de milioane de euro

din pizza

Alina-Elena Vasiliu

Pizza Hut Dine-In, intrat

pe pia]a local` \n 1994,

a ajuns la 21 de restaurante

\n care se serve[te \n

principal pizza. Anul trecut,

compania American

Restaurant System, cea care

opereaz` brandul pe pia]a

local`, a avut afaceri de circa

21,5 milioane de euro, sum`

\n care intr` [i rezultatele

aferente Pizza Hut Delivery,

operat de aceea[i firm`.

Originar din Statele

Unite ale Americii,

conceptul Pizza Hut este de

tip casual dine-in [i exist` \n

peste 13.300 de restaurante

din peste 85 de ]`ri. |n mai

bine de dou` decenii de

cånd este prezent \n

Romånia, Pizza Hut a lansat

numeroase produse [i

concepte, precum Salad Bar,

zona Expres [i o varietate

larg` de blaturi pentru

pizza.

|n Romånia, sistemul de

francize Pizza Hut este

\nchis, astfel c` toate

unit`]ile sunt operate de

compania care de]ine

masterfranciza.

Pizza Hut face parte din

unul dintre cele mai mari

grupuri de restaurante,

al`turi de nume precum

KFC, Paul [i Pizza Hut

Delivery.

Grupul care de]ine

aceste branduri ar inten]iona

s` se listeze la Bursa de

Valori din Bucure[ti, prin

vånzarea unui pachet de

ac]iuni, potrivit unor surse

din pia]a de capital.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

EDUARD&DALE SRL/PORUMBUL VESEL

n Domeniu: HoReCa

n Num`r de unit`]i: 30 (dintre care 5 \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Constan]a, Sibiu, Tårgu-

Mure[, Salina Turda

n Expansiune: Sighi[oara, Praid, Tårgu-Jiu, Alba Iulia, Deva

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 400.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 500.000 de euro

n Caut` parteneri: NU

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Porumbul Vesel vrea s` ajung` \n

Sighi[oara, Praid, Alba Iulia [i Deva

Alina-Elena Vasiliu

Brandul Porumbul Vesel,

operat prin firma

Eduard&Dale, promoveaz`

porumbul fiert, dar [i nachos

cu brånz` [i salsa \n standuri

special amenajate.

Standurile Porumbul

Vesel se g`sesc \n aproape

toate parcurile din Bucure[ti,

dar [i \n Cluj-Napoca, Sibiu,

Constan]a, Tårgu-Mure[ [i

Salina Turda.

|n trecut, standurile sub

acest brand au fost instalate

[i la evenimente precum

festivalul Untold sau Baby

Boom, dar [i la zilele unor

ora[e.

Standurile sunt pre -

v`zute pentru a func]iona la

220v [i sunt foarte u[or de

utilizat.

Brandul a luat na[tere \n

Statele Unite ale Americii \n

urm` cu [ase ani [i a intrat

pe pia]a din Romånia \n

2014.

Pe pia]a local`, Po -

rumbul Vesel a ajuns la 30

de loca]ii, dintre care cinci

func]ioneaz` \n sistem de

franciz`.

Anul trecut, compania

Eduard&Dale a avut un rulaj

de 400.000 de euro, iar

pentru anul 2017, firma

estimeaz` afaceri de 500.000

de euro.

Acum, compania vrea s`

duc` brandul [i \n

Sighi[oara, Praid, Tårgu-Jiu,

Alba Iulia [i Deva.

Porumbul Vesel nu

caut` parteneri, fiind o re]ea

cu regim \nchis.

76 l Companii www.zf.ro


Puffinest sper` la afaceri de 70.000 de euro

din produse de patiserie

Alina-Elena Vasiliu

Conceptul Puffinest este

dezvoltat \n jurul unui

produs de patiserie com -

parabil cu gogo[ile. Sub nu -

mele „puffine”, se co mer -

cializeaz` produse cu vanilie,

truffe de ciocolat`, caramel,

fistic, fri[c` natural` [i fri[c`

cu c`p[uni.

„Natural, crocant la

exterior [i pufos la interior,

copt la cuptor, nu pr`jit,

umplut cu crem` proasp`t`

din bel[ug”, descriu repre zen -

tan]ii companiei produsul

emblem` al patiseriei.

Puffinest comercializeaz` de

asemenea [i alte tipuri de

gust`ri, dar [i cafele.

|n acordarea de francize,

compania ofer` asisten]` de la

stadiul de proiect pån` la

deschidere, lansare [i

Alina-Elena Vasiliu

Restaurantele

Quasi

Pronti, specializat \n

paste [i specialit`]i de

paste, completate de

pizza, au f`cut anul trecut

un milion de euro \n cele

cinci loca]ii ale re]elei, din

Arad, Bac`u, Br`ila [i

Timi[oara. Patru din cele

cinci loca]ii sunt operate

\n sistem de franciz`.

Pentru 2017, compania

sper` la afaceri \n u[oar`

cre[tere, pån` la 1,1

milioane de euro.

Conceptul Quasi

Pronti a fost adus \n anul

2008 pe pia]a local`, prin

franciz`, de c`tre Gabriela

[i Dan G`vojdea. Primul

restaurant al re]elei a fost

deschis \n mallul Liberty

derulare, al`turi de trainin -

guri pentru francizat [i pentru

angaja]i. Achizi]ia unei

francize Puffinest se face \n

schimbul sumei de 5.000 de

euro, \ns` pentru contractele

semnate pån` la finalul

anului, se face o reducere de

2.000 de euro din taxa de

franciz`.

Cu o singur` unitate

deschis` pån` acum, Puffinest

estimeaz` afaceri de 70.000

de euro \n 2017 [i urm`re[te

s` se extind` \n mai multe

ora[e din ]ar`, printre care

Ia[i, Bac`u, Piatra Neam],

Bra[ov, Cluj, Bucure[ti,

Timi[oara, Sibiu, Constan]a.

Compania Serini, care

de]ine brandul Puffinest,

caut` antreprenori cu sau f`r`

cuno[tin]e \n domeniu, dar

cu abilit`]i de management.

Peste un milion de euro din cinci

restaurante cu pizza [i paste

Center din Bucure[ti.

Compania pune la

dispozi]ia francizatului

suport continuu, prin

\ntocmirea planului de

afacere, alegerea loca]iei,

instruirea angaja]ilor [i

consilierea privind

derularea afacerii.

Experien]a \n afaceri nu

este o condi]ie pentru a

primi franciza. Taxa este

\n valoare de 15.000 de

euro, redeven]a lunar`

este de 4% din cifra de

afaceri, iar investi]ia

ini]ial` este cuprins` \ntre

25.000 [i 50.000 de euro.

Brandul este prezent

\n Arad, Bac`u, Br`ila [i

Timi[oara [i vizeaz`

expansiunea \n Bucure[ti,

Gala]i, Ia[i, Cluj, Bra[ov.

Companie/brand:

SERINI SRL /PUFFINEST

n Domeniu: patiserii

n Num`r de unit`]i: 1 (\n franciz`)

n Prezen]`: Suceava

n Expansiune: Ia[i, Bac`u, Piatra-Neam], Bra[ov, Cluj,

Bucure[ti, Timi[oara, Sibiu, Constan]a

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 70.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 10.000-40.000 de euro

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro (3.000 de euro pentru

contractele semnate pån` la finalul anului)

n Redeven]` lunar`: 4%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 2-5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Companie/brand:

OPTIM CONSULTING TEAM SRL/QUASI PRONTI

Domeniu: restaurante

Num`r de unit`]i: 5 (dintre care 4 \n franciz`)

Prezen]`: Arad, Bac`u, Br`ila, Timi[oara

Expansiune: Bucure[ti, Gala]i, Ia[i, Cluj, Bra[ov

Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1 milion de euro

Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1,1 milioane de euro

Investi]ie ini]ial`: 25.000-50.000 de euro

Tax` de franciz`: 15.000 de euro

Redeven]` lunar`: 4%

Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

Tip contract: masterfranciz`, franciz` simpl`, parteneriat, licen]`

Durata contractului de franciz`: 10 ani

Caut` parteneri: DA

Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a HORECA

www.zf.ro Companii l 77


Pariul pe måncarea raw

HORECA

Companie/brand:

PRESS CENTRALIS SOLUTIONS/RAWYAL

n Domeniu: HoReCa

n Num`r de unit`]i: 3 (toate operate direct)

n Prezen]`: Bucure[ti

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 155.870 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 170.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 8.000 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`, masterfranciz`, distribu]ie,

parteneriat

n Durata contractului de franciz`: se stabile[te de comun acord

cu partenerul, minimum 1 an

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Alina-Elena Vasiliu

Lan]ul Rawyal de

restaurante cu måncare

raw a f`cut anul trecut

aproape 156.000 de euro

din cele trei unit`]i pe care

le are \n Bucure[ti, iar

pentru 2017 estimeaz` un

business de 170.000 de

euro.

„Preparatele au un gust

diferit de re]etele vegane

clasice, fie c` este vorba de

aperitive, supe, salate,

sucuri, delicioasele spaghetti

din dovlecel sau irezistibilul

hamburger raw”, spun

reprezentan]ii companiei

Press Centralis Solutions,

care de]ine brandul.

Investi]ia \ntr-un astfel

de restaurant este de 8.000

de euro, iar despre taxa de

franciz` [i redeven]a lunar`

reprezentan]ii companiei

spun c` se stabilesc la

momentul potrivit.

Contribu]ia lunar` la

bugetul de marketing este

de 1.000 de euro, iar durata

contractului de franciz` se

stabile[te de comun acord

cu partenerul, dar nu

trebuie s` fie mai mic` de un

an.

Måncarea raw vegan` a

cucerit tot mai mult romånii

\n ultimii ani, conceptul

intrånd „\n trend” mai \ntåi

\n ]`rile occidentale. Pentru

acest tip de restaurante,

antreprenorii se uit` \n

special la ora[ele mari, unde

locuitorii sunt mai

familiariza]i cu acest

concept [i care sunt, de

asemenea, cele mai mari

pie]e de consum.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

SC MLS INVEST TRADING SRL/READY TO BOX CHOPSTIX

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 16

n Prezen]`: Bra[ov, Bucure[ti, Constan]a, Ploie[ti,

Timi[oara

n Expansiune: Cluj-Napoca, Ia[i, Craiova, Sibiu

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

8,9 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 12 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 80.000-130.000 de euro

n Tax` de franciz`: 35.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 5%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 2%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5-10 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Ready to box Chopstix vrea

s` ajung` la 12 mil. euro

Alina-Elena Vasiliu

Lan]ul de restaurante cu

specific asiatic Ready to box

Chopstix, operat de compania

MLS Invest Trading, prezent cu

16 unit`]i \n Romånia, urm`re[te

s` se extind` \n Cluj-Napoca,

Ia[i, Craiova [i Sibiu.

Compania a avut anul trecut

afaceri de 8,9 mil. euro, iar

pentru 2017 estimeaz` c` va

ajunge la un total de 12 milioane

de euro.

Ready to box Chopstix a

deschis prima unitate \n 2008,

cu scopul de a veni cu o ofert`

care s` cu prind` månc`ruri din

buc`t`ria chinezeasc` tra -

di]ional`, dar [i din cea

modern`. Un element

definitoriu pentru Ready to box

Chopstix este diver sitatea. Din

oferta Ready to box Chopstix fac

parte peste 40 de feluri de

preparate, måncare chine zeasc` -

noodles cu pui sau vit`,

pache]ele de prim`var`, orez,

salate [i diverse sosuri.

Costul de achizi]ie al unei

francize este de 35.000 de euro,

iar contractul se \ncheie pentru o

durat` cuprins` \ntre cinci [i

zece ani.

Francizatul trebuie s` aib`

spirit antreprenorial, s` cu noasc`

pia]a local` [i s` fie dispus s`

investeasc` resurse financiare [i

timp. |n schimb, compania ofer`

asisten]` complet`. Primul

restaurant Ready to box

Chopstix a fost deschis \n 2008,

\n mallul B`neasa Shopping City

din Capital`, iar de-a lungul

timpului re]eaua s-a extins \n

Constan]a, Ploie[ti Bra[ov [i

Timi[oara.

78 l Companii www.zf.ro


Måncarea chinezeasc` vrea

s` cucereasc` noi teritorii

Alina-Elena Vasiliu

Re]elele de restaurante

Shanghai [i Shanghai

Express, cu måncare

chinezeasc`, au avut anul

trecut afaceri de 1,6

milioane de euro cu cele

cinci unit`]i pe care le au

pe pia]a local`.

Taxa de franciz`

variaz` \n func]ie de

concept. Astfel, pentru un

restaurant Shanghai se

pl`te[te o tax` de 10.000

de euro, \n timp ce o

unitate express presupune

o tax` de franciz` \n

valoare de 5.000 de euro.

Francizatul pl`te[te o

redeven]` lunar` de 4%

din cifra de afaceri [i are o

contribu]ie lunar` la

bugetul de marketing de

1%. Durata contractului

Alina-Elena Vasiliu

Re]eaua de restaurante de

tip fast-food Roman’s vrea

s` se extind` \n Buz`u [i

Råmnicu Vålcea, dup` ce a

deschis deja patru unit`]i, \n

Gala]i, Alba Iulia [i Foc[ani.

|n restaurantele Roman’s,

se g`sesc produse precum

burgeri, crispy strips, aripioare

picante, steak-uri, sandwichuri,

coaste barbeque, dar [i

meniuri pentru copii.

Taxa de franciz` este \n

valoare de 5.000 de euro, iar

redeven]a lunar` pe care o

pl`te[te francizatul este de 4%

din cifra de afaceri. Acesta mai

pl`te[te [i 500 de euro

contribu]ie lunar` la bugetul

de marketing pentru fiecare

loca]ie pe care o admi -

nistreaz`.

de franciz` este de cinci

ani, iar investi]ia ini]ial`

minim` este de 15.000 de

euro.

Compania asist`

francizatul pe tot

parcursul derul`rii

contractului \n rezolvarea

problemelor [i \n

promovarea afacerii.

Franciza Shanghai [i

Shanghai Express este

de]inut` de compania

Ganbei. Brandul a luat

na[tere \n 1998, iar opt

ani mai tårziu a lansat

franciza la nivel na]ional.

|n Romånia, re]eaua

exist` \n Cluj-Napoca,

scopul fiind expansiunea

\n ora[e re[edin]` de

jude], \n principal

Bucure[ti, Bra[ov,

Timi[oara, Sibiu, Ia[i.

Ascensiunea restaurantelor

cu måncare fast food

Durata contractului de

franciz` este de zece ani.

„Urm`rim extinderea

brandului, [i nu o cre[tere a

veniturilor noastre prin taxe

percepute francizatului”, spun

reprezentan]ii Best Romans

Company, firma care de]ine

brandul. Ace[tia caut` o

persoan` care s` se implice

complet \n afacere [i s`

respecte cu stricte]e indica]iile

francizorului.

Compania ofer` asisten]`

\nainte de deschidere, pentru

dezvoltarea noilor unit`]i, [i

asigur` sprijin pentru mar -

keting, advertising, training [i

management.

Investi]ia ini]ial` a

francizatului este cuprins`

\ntre 50.000 [i 100.000 de

euro.

Companie/brand:

GANBEI/RESTAURANT SHANGHAI/SHANGHAI EXPRESS

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 5 (dintre care 1 \n franciz`)

n Prezen]`: Cluj-Napoca

n Expansiune: ora[e re[edin]` de jude], \n principal Bucure[ti,

Bra[ov, Timi[oara, Sibiu, Ia[i

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1,6 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 2 milioane de euro

n Investi]ie ini]ial`: 15.000 de euro

n Tax` de franciz`: 10.000 de euro/restaurant, 5.000 de

euro/unitate express

n Redeven]` lunar`: 4%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Companie/brand:

SC BEST ROMAN’S COMPANY SRL/ROMANS

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 4 (toate operate direct)

n Prezen]`: Gala]i, Foc[ani, Alba Iulia

n Expansiune: Buz`u, Råmnicu Vålcea

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 500.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 50.000-100.000 de euro

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 4%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing:

500 de euro/loca]ie

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 10 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a HORECA

www.zf.ro Companii l 79


HORECA

Companie/brand:

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL/SO! COFFEE

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 5 (toate \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Timi[oara, Sibiu

n Expansiune: ora[e medii [i mari

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 120 de

milioane de euro (pentru tot grupul Lagardere)

n Tax` de franciz`: 2.000 de euro (cu titlu de

garan]ie)

n Redeven]` lunar`: 0

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: prest`ri servicii

n Durata contractului de franciz`: 3 ani + prelungire

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

So! Coffee urm`re[te noi zone de

tranzit pentru cafenele \n franciz`

Alina-Elena Vasiliu

Conceptul de cafenea So!

Coffee a fost creat pentru

c`l`torii din zonele de tranzit. Pe

lång` diferite sortimente de cafea,

clien]ii pot cump`ra [i produse de

patiserie [i sandwichuri proaspete.

Pentru a putea opera o

cafenea, un antreprenor trebuie s`

pl`teasc` o garan]ie de 2.000 de

euro. Contractul de parteneriat se

\ncheie pe o perioad` de trei ani,

iar ulterior se poate prelungi.

Compania care opereaz`

brandul asigur` traininguri

opera]ionale, promovare [i

instruc]iuni pentru operarea

echipamentelor din buc`t`rie.

„Candidatul ideal este o

persoan` cu foarte bune abilit`]i

de comunicare [i leadership,

proactiv`, hot`råt` [i ambi]ioas`,

cu o atitudine pozitiv` [i interesat`

s` performeze \ntr-un mediu de

lucru foarte dinamic”, spun

reprezentan]ii companiei. |n plus,

e nevoie de experien]` \n

domeniul alimenta]iei de tip fastfood.

Re]eaua func]ioneaz` dup` un

sistem antreprenorial. Lagardère

Travel Retail \ncheie un contract

de prest`ri servicii cu firma

antreprenorului, \n baza c`ruia

acesta preia un magazin complet

utilat [i amenajat, urmånd s`

asigure o bun` gestionare [i

administrare a acestuia. Investi]ia

\n magazin, precum [i costurile

ulterioare de utilit`]i [i chirie sunt

acoperite de Lagardère Retail

Travel. Antreprenorul are un venit

fix [i un comision \n func]ie de

vånz`ri. Stocul de produse

apar]ine tot companiei, iar taxa de

franciz` reprezint` garan]ia depus`

de antreprenor \n momentul

intr`rii \n sistem.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

STRONG MND CORPORATION/SPARTAN

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 33 (dintre care 20 \n franciz`)

n Prezen]`: principalele ora[e din Romånia

n Investi]ie ini]ial`: 95.000-140.000 de euro

n Tax` de franciz`: 15.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 3%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Måncare greceasc` sub brandul Spartan,

\n principalele ora[e din Romånia

Alina-Elena Vasiliu

Lan]ul de restaurante Spartan, cu

33 de unit`]i \n prin cipalele

ora[e din Romånia, dintre care 20

\n sistem de franciz`, acord`

francize \n schimbul sumei de

15.000 de euro.

Redeven]a lunar` pe care o

pl`te[te francizatul este de 3% din

cifra de afaceri, iar contribu]ia

lunar` la bugetul de marketing este

de un procent. Contractele de

franciz` se \ncheie pe o perioad` de

cinci ani. Suprafa]a minim` a unei

loca]ii Spartan este de 70 de metri

p`tra]i \n food court [i 200 de metri

p`tra]i stradal, iar investi]ia ini]ial`

este cuprins` \ntre 95.000 [i

140.000 de euro.

Spartan este un concept ce

reflect` specialit`]ile culinare are

Greciei antice, dar care \mbin`

elementele mediteraneene cu

improviza]ii proprii. Produsele

principale din oferta restauran telor

sunt Gyros Pyta, Souvlaki [i

Leonidas Pyta.

Spartan face parte din grupul

de francize S.C. Strong MND

Corporation SRL, lan]ul de restau -

rante fiind fondat \n 2012. |n Ro -

månia, este prezent \n ora[e precum

Suceava, Arad, Bra[ov, Ia[i, Cluj-

Napoca, Timi[oara, Foc[ani, Deva,

Baia Mare, Constan]a, Bucure[ti [i

Bac`u.

Cifra de afaceri \nregistrat` la

nivelul \ntregului grup (restau rante

proprii [i restaurante francizate) \n

2016 a fost de 14 milioane de euro.

|n restaurantele de]inute de Strong

MND Corpo ration, societatea

franci zoare, sunt angajate peste 260

de persoane, iar \n total, \n cele 33

de unit`]i, lucreaz` peste 700 de

oameni.

80 l Companii www.zf.ro


Subway se uit` la ora[e \n care nu e prezent

pentru a deschide restaurante noi

Alina-Elena Vasiliu

Re]eaua de restaurante

Subway a ajuns la 36 de

unit`]i deschise \n Romånia,

toate \n sistem de franciz`.

Compania care de]ine

brandul are restaurante \n

mai multe ora[e din ]ar`,

printre care Bucure[ti, Cluj-

Napca, Sibiu, Ia[i, Timi[oara,

Foc[ani, Constan]a, [i are \n

vizor [i alte localit`]i pentru

expansiune.

Taxa de franciz` este \n

valoare de 7.500 de euro, iar

investi]ia ini]ial` \n

deschiderea unui restaurant

Subway este cuprins` \ntre

70.000 [i 160.000 de euro.

Francizatul pl`te[te o

redeven]` lunar` de 8% din

cifra de afaceri [i o contribu]ie

la bugetul de marketing de

4,5% pe lun`.

Contractele se \ncheie pe

o durat` de 20 de ani.

Suprafa]a unei unit`]i varaz`,

\n func]ie de spa]iul dis -

ponibil, \ntre 100 [i 130 de

metri p`tra]i.

Reprezentan]ii companiei

spun c` \[i doresc

antreprenori responsabili, cu

experien]` \n management,

care vor s` dezvolte un

business pe termen lung, \n

care s` fie implica]i tot

timpul.

Fiecare restaurant Sub -

way este operat de o

companie distinct`, astfel c`

nu exist` date financiare

cumulate pentru \ntreg

businessul Subway \n Ro -

månia.

Unii dintre antre prenori

manageriaz` mai multe

restaurante.

Companie/brand:

SUBWAY INTERNATIONAL BV/SUBWAY

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 36 (toate \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Oradea, Bra[ov,

Suceava, Sibiu, Vestem, Alba Iulia, Ia[i, Arad, Deva,

Timi[oara, Foc[ani, Pite[ti, Constan]a, Ploie[ti

n Expansiune: Timi[oara, Constan]a, Tårgu-Mure[, Craiova,

Bac`u, Gala]i, Br`ila, Bistri]a, Baia Mare, Bra[ov, Sibiu,

Bucure[ti, Ilfov

n Investi]ie ini]ial`: 70.000-160.000 de euro

n Tax` de franciz`: 7.500 de euro

n Redeven]` lunar`: 8%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 4,5%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 20 de ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

HORECA

Expansiunea mondial` a unei re]ele n`scute

dintr-un \mprumut de 1.000 de dolari

ADVERTORIAL

Subway este unul dintre cei mai mari juc`tori de pe pia]a de restaurante de tip fast food din Romånia,

iar la nivel mondial are peste 45.000 de unit`]i. Andrei Trifan, director de dezvoltare al re]elei Subway,

vorbe[te despre evolu]ia businessului \n Romånia [i \n lume, dar [i despre avantajele pe care le are un

francizat care alege s` deschid` un restaurant sub acest brand.

n Care este povestea francizelor Subway? Acesta a

fost modelul businessului de la \nceput?

Inaugurarea primului restaurant Subway \n 1965 de

c`tre DeLuca, dup` ce a luat un \mprumut de 1.000 de

dolari de la partenerul s`u Peter Buck, a intrat deja \n

istorie. El [i Buck au muncit nou` ani pentru a dezvolta o

re]ea format` din 12 unit`]i, \nainte de a descoperi puterea

sistemului de francizare. Astfel, Subway a devenit rapid

un adev`rat motor de francizare, ad`ugåndu-[i pån` la

100 de noi restaurante pe lun` \n Statele Unite ale

Americii. Ulterior, spiritul Subway s-a r`spåndit [i \n

restul lumii. Acum, Subway are peste 45.000 de

restaurante \n peste 110 ]`ri.

n Cum a evoluat businessul dumneavoastr` \n 2016

fa]` de anul anterior? Dar pentru 2017 ce estim`ri

ave]i?

Chiar de la \nceput, \n Romånia, Subway a avut

cre[teri constante de clien]i [i num`r de tranzac]ii \n

fiecare an comparativ cu anul precedent. Dac` se

respect` acela[i ritm de cre[tere anual`, pentru anul

2017 ne a[tept`m la o cre[tere a vånz`rilor cu cel

pu]in 15% fa]` de 2016. Num`rul de restaurante va

dep`[i anul acesta 40 \n Romånia, mergånd \n

continuare pe principiul ad`ug`rii a zece restaurante

pe an \n medie.

n Ce sfaturi i-a]i da unui partener care vrea s` extind`

businessul Subway \n franciz`? Care sunt cele trei

elemente de care ar trebui s` ]in` cont?

|n primul rånd, trebuie s` se informeze temeinic

pentru a putea lua decizia corect`. Aici intervin eu, prin

furnizarea tuturor datelor care ajut` la crearea unui plan

de afaceri pentru a aproxima profitabilitatea [i a putea

calcula perioada \n care \[i va recupera investi]ia. |nainte

de achizi]ia licen]ei, francizatul trebuie s` fie hot`råt c`

modelul de business Subway i se potrive[te [i c` va fi

dedicat. Nu \n ultimul rånd, trebuie s` g`seasc` o zon` cu

poten]ial pentru un restaurant Subway, pentru a avea

succes.

n Care este pentru un francizat avantajul unei afaceri

Subway?

Faptul c` face parte dintr-o familie de 45.000 de

restaurante cu peste 50 de ani de experien]` spune multe.

Toate procedurile Subway nu au fost dezvoltate din birou,

ci prin \mp`rt`[irea bunelor practici din cele mai

performante restaurante.

n Ce \i oferi]i dumneavoastr` partenerului, cum \l

ajuta]i \n dezvoltarea businessului?

El va primi consultan]` \nc` de la primul contact cu

Subway \nainte de a cump`ra licen]a. Va fi sprijinit \n

negocierea contractului de \nchiriere, \n perioada de

amenajare [i deschidere a restaurantului, dar cel mai

important beneficiu va fi consultan]a lunar` de care va

avea parte \n restaurantul propriu de c`tre un Field

Consultant.


HORECA

Companie/brand:

CALIFORNIA FRESH FLAVOURS SRL / TACO BELL

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 1 (\n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti

n Caut` parteneri: NU

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Un juc`tor nou pe pia]a

restaurantelor de tip fast-food

Alina-Elena Vasiliu

Lan]ul american de

restaurante Taco Bell,

care vinde måncare cu

specific mexican, \[i

marcheaz` prezen]a pe

pia]a local` anul acesta,

printr-o unitate \n centrul

comercial B`neasa

Shopping City, unul dintre

cele mai importante din

Romånia ca \ncas`ri.

Brandul este prezent cu

peste 7.000 de restaurante

\n cåteva zeci de pie]e din

lume [i se afl` \n portofoliul

grupului YUM Brands, care

mai de]ine KFC [i Pizza

Hut. Mutarea a venit \n

contextul unei expansiuni

agresive a Taco Bell la nivel

interna]ional, pe pie]e

precum China, Brazilia,

India sau Canada.

Re]eaua Taco Bell nu

caut` franciza]i, fiind o re]ea

cu circuit \nchis.Totu[i, la

fel ca McDonald’s, KFC [i

Subway, cei trei gigan]i deja

prezen]i local, [i Taco Bell

vine tot \n sistem de

franciz`, semn c` pia]a este

subdezvoltat`.

Sistemul de franciz`

permite unui brand s`

p`trund` pe o pia]` f`r`

s`-[i asume direct riscuri.

Acesta este un model

practicat pe pie]ele

considerate prea mici.

|n prezent, exist` peste

360 de restaurante Taco

Bell \n 25 de ]`ri \n afara

Statelor Unite, iar obiectivul

de extindere interna]ional`

a brandului vizeaz` 1.000

de loca]ii pån` \n 2022.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

ANVAS TRADING SRL/TED’S COFFEE COMPANY

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 12

n Prezen]`: Bucure[ti, Ploie[ti, Sibiu

n Expansiune: ora[e de peste 150.000 de locuitori

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

800.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1.350.000 euro

n Investi]ie ini]ial`: 25.000-80.000 de euro

n Tax` de franciz`: variabil`, \n func]ie de tipologia

loca]iei

n Redeven]` lunar`: 4%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5 ani + 5 ani re\nnoire

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Lan]ul de cafenele Ted’s Coffee estimeaz`

afaceri de 1,3 mil. euro pentru 2017

Alina-Elena Vasiliu

Lan]ul de cafenele Ted’s Coffee,

de]inut de antreprenorul

romån Vasi Andreica, prin

compania Anvas Trading, a ajuns la

12 unit`]i \n Bucure[ti, Ploie[ti [i

Sibiu [i inten]ioneaz` s` cucereasc`

[i Bra[ovul, cu o nou` loca]ie \n

mallul \n construc]ie al israelienilor

de la AFI Europe. |n prezent, exist`

cafenele Ted’s stradale, \n centre

comerciale [i \n cl`diri de birouri.

|n 2016, compania Anvas

Trading a cå[tigat 800.000 de euro,

iar anul acesta, pån` la 31 iulie, a

realizat afaceri egale cu tot anul

trecut, astfel c` firma estimeaz` ca

rezultatul per total s` ajung` la 1,35

milioane de euro \n 2017. Profitul

de 230.000 de euro ob]inut anul

trecut a fost reinvestit \n totalitate.

Din re]eaua Ted’s, fac parte

mai multe concepte de cafenele a

c`ror suprafa]` variaz` \ntre 8 metri

p`tra]i (pentru un coffee cart -

c`rucioare portabile) [i 120 de

metri p`tra]i, cåt are unitatea de la

Universitate. Media se situeaz` la

40-70 de metri p`tra]i, iar investi]ia

este cuprins` \ntre 25.000 [i

80.000 de euro pentru o singur`

unitate. De altfel, [i taxa de franciz`

este variabil`, \n func]ie de

tipologia loca]iei.

Anvas Trading, prin brandul

Coffee Shop Solutions, import` [i

distribuie pe pia]a local` cafea, ceai,

siropuri, ciocolat` [i blendere

exclusiv \n HoReCa. }`rile din care

provin produsele sunt \n principal

Italia, Germania, Fran]a [i Irlanda.

Acesta este businessul de la

care a pornit Vasi Andreica \n

2003. Un deceniu mai tårziu, a

lansat pe pia]a local` propriul

brand de cafenele, Ted’s Coffee.

82 l Companii www.zf.ro


Pariul pe cafenele, businessul care

(re) treze[te spiritul antreprenorial

Alina-Elena Vasiliu

Re]eaua de cafenele Teo’s

Cafe comercializeaz`

produse pe baz` de cafea,

iar anul trecut a avut afaceri

de peste 327.000 de euro,

din cele opt unit`]i pe care

le opereaz` \n mod direct.

Taxa pentru achizi]ia

unei francize Teo’s Cafe este

de 5.000 de euro, iar

investi]ia ini]ial` \ntr-o

cafenea porne[te de la

20.000 de euro [i poate

ajunge la 35.000 de euro.

Cafenele sub acest

brand exist` pån` acum \n

Cluj-Napoca [i Ia[i, iar

compania care poart`

acela[i nume cu brandul

urm`re[te expansiunea \n

Timi[oara, Oradea, Sibiu,

Bra[ov, Alba Iulia [i

Bucure[ti.

Alina-Elena Vasiliu

Lan]ul de cafenele Tucano,

fondat de antreprenorul

Ruslan Cojocaru din Republica

Moldova, [i-a propus s` ajung` la

25 de unit`]i pån` la sfår[itul

anului 2020. Pån` acum, cafenele

sub acest brand exist` \n Bucure[ti

(dou` unit`]i), brandul fiind

prezent [i \n Bra[ov, Timi[oara,

Arad, Cluj-Napoca [i Oradea.

Cele mai profitabile ca

vånz`ri sunt cele din Capital` [i

din Bra[ov. |n Bucure[ti, cafenele

Tucano se g`sesc la parterul

cl`dirilor AFI Park, de lång`

centrul comercial AFI Cotroceni,

[i pe Calea Doroban]ilor, lång`

British Council [i Academia de

Studii Economice. Cea de pe

Doroban]i a fost, de altfel, prima

„Oferim o gam` variat`

de produse, plecånd de la

espresso [i ajungånd la

cappuccino, caffe latte,

flavoured”, spun repre -

zentan]ii companiei.

Produsele sunt ob]inute

dintr-un blend propriu,

format din 30% boabe de

cafea Robusta [i 70% boabe

de cafea Arabica.

Pia]a local` de cafenele

este dominat` de cåteva

lan]uri mari, \ns` \n acest

sector se deschid anual

cåteva sute de unit`]i.

Cele mai multe dintre

noile unit`]i se deschid \n

principal \n Bucure[ti [i \n

marile ora[e de provincie,

\n zonele de provincie, cu

trafic pietonal mare sau \n

apropierea proiectelor de

birouri.

Re]eaua de cafenele Tucano vrea s`

cucereasc` Bra[ovul [i s` \ncheie anul

2020 cu 25 de unit`]i \n portofoliu

unitate Tucano deschis` \n

Romånia. Businessul este fondat [i

de]inut de Ruslan Cojocaru, \ns`

se dezvolt` \n sistem de franciz`.

Costurile pentru achizi]ia unei

francize sunt de 12.000 de euro,

iar contractul se \ncheie pentru o

durat` de zece ani.

Compania-mam` care ope -

reaz` una dintre cafenelele

Tucano din Bucure[ti se nume[te

Tucano Coffee, restul fiind

francize. Suprafa]a medie a unei

cafenele Tucano este de 100 de

metri p`tra]i, iar investi]ia pentru

deschidere este de circa 800 de

euro pe metru p`trat.

|n afar` de Romånia, brandul

Tucano mai exist` \n Republica

Moldova, \n Rusia, Emiratele

Arabe Unite [i K\rg\zstan.

Companie/brand:

SC TEO’S CAFE SRL/TEO’S CAFE

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 8 (toate operate direct)

n Prezen]`: Cluj-Napoca, Ia[i

n Expansiune: Timi[oara, Oradea, Sibiu, Bra[ov, Alba Iulia,

Bucure[ti

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 327.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 550.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 20.000-35.000 de euro

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 26 bani/produs pe baz` de cafea

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 9 bani/produs pe

baz` de cafea

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Companie/brand:

TUCANO COFFEE/TUCANO COFFEE

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 8 (dintre care 6 francize)

n Prezen]`: Arad, Bra[ov, Bucure[ti, Cluj-Napoca,

Oradea, Timi[oara

n Expansiune: Sibiu, Ia[i, Constan]a

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 700.000 euro

n Investi]ie ini]ial`: 85.000-150.000 de euro

n Tax` de franciz`: 12.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 4,5%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 10 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a HORECA

www.zf.ro Companii l 83


HORECA

Companie/brand:

SC SATTVA SRL/WASABI

n Domeniu: restaurante

n Num`r de unit`]i: 4 (toate operate direct)

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Timi[oara

n Expansiune: Bucure[ti, Constan]a, Ia[i

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1,7 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 2,5 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 80.000-500.000 de euro

n Tax` de franciz`: 30.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 7%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 7 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Sushi [i business pe band`

rulant`

Alina-Elena Vasiliu

Wasabi, o afacere de familie

aflat` \n proprietatea

masterchef-ului japonez Tsuchiya

Naofumi, a ajuns \n Romånia \n

anul 2008 [i este un promotor al

buc`t`riei japoneze. Franciza

Wasabi a adus pentru prima dat`

\n Romånia conceptul de Running

Sushi, constånd \n banda care se

\nvårte continuu [i de pe care

clien]ii a[eza]i la bar se pot servi

cu preparatele cu specific japonez.

Compania Sattva SRL, care

are businessul pe pia]a local`, a

ajuns la patru unit`]i, toate

operate direct, \n Bucure[ti, Cluj-

Napoca [i Timi[oara. Acum,

compania Sattva vrea s` se mai

extind` \n Bucure[ti, Constan]a [i

Ia[i.

Taxa de franciz` este \n

valoare de 30.000 de euro, iar

investi]ia \ntr-un restaurant

Wasabi porne[te de la 80.000 de

euro [i poate ajunge chiar [i la

500.000 de euro, \n func]ie de

conceptul implementat, respectiv

Running Sushi, Sushi Bar, Sushi

Shop, Sushi Restaurant [i Sushi

Delivery.

Pentru a acorda franciz`,

compania vrea ca francizatul s`

aib` experien]` \n domeniul

alimenta]iei publice, loca]ia s` fie

amplasat` \n centrul ora[ului sau

\n cadrul centrelor comerciale, \n

apropierea unei parc`ri.

Restaurantul trebuie s` aib` o

suprafa]` de minimum 30 de

metri p`tra]i.

Wasabi, parte din Tokyo

Group, a avut anul trecut o cifr`

de afaceri a \ntregului sistem de

1,7 milioane de euro, iar anul

acesta estimeaz` c` va ajunge la

2,5 milioane de euro.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

SC ZOOMSERIE SRL/ZOOMSERIE

n Domeniu: cofet`rii

n Num`r de unit`]i: 7 (dintre care 6 \n franciz`)

n Prezen]`: Bra[ov, Bucure[ti, Constan]a, Råmnicu

Vålcea

n Expansiune: Cluj-Napoca, Pite[ti, Ploie[ti

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 3,1 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 3,5 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 70.000-250.000 de euro

n Tax` de franciz`: 8.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 1%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`, parteneriat

n Durata contractului de franciz`: 7 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Businessul dulce

mul]i bani aduce

Alina-Elena Vasiliu

Zoomserie este brandul

prezent \n cinci ora[e din

]ar` cu [apte loca]ii, dintre care

[ase \n franciz`.

Compania fondat` \n

Thesalloniki, Grecia, \n anul

1982, s-a extins de-a lungul

anilor \n mai multe ]`ri,

acoperind Grecia [i [apte regiuni

diferite din Europa.

„Pr`jiturile [i \nghe]ata

produse de Zoomserie acoper` o

mare varietate a produselor

tradi]ionale, dar \n acela[i timp

am dezvoltat peste 700 de

specialit`]i de cofet`rie cu noi

arome.

Produsele sunt realizate \n

fabrica noastr`, iar etapele de

prelucrare a dulciurilor sunt \ntro

continu` observare“, spun

reprezentan]ii Zoomserie.

Dincolo de produsele clasice

de patiserie, Zoomserie mai

comercializeaz` snackuri, dar [i

cafea [i b`uturi r`coritoare.

O franciz` Zoomserie cost`

8.000 de euro, iar ulterior

francizatul pl`te[te o redeven]`

lunar` de 1% din cifra de afaceri

[i o contribu]ie la bugetul de

marketing tot de un procent.

Durata pe care se \ncheie con -

tractul de franciz` este de [apte

ani.

Zoomserie este prezent \n

Bra[ov, Bucure[ti, Constan]a [i

Råmnicu Vålcea, iar acum urm` -

re[te s` cucereasc` noi pie]e,

precum Cluj-Napoca, Pite[ti [i

Ploie[ti.

Anul trecut, businessul a fost

de 3,1 milioane de euro, iar anul

acesta compania estimeaz` c` va

ajunge la 3,5 milioane de euro.

84 l Companii www.zf.ro


Cafenele Zvon „duc zvonul“ francizelor \n

Piatra-Neam], Timi[oara, Constan]a [i Bra[ov

Alina-Elena Vasiliu

Zvon Cafe, un business lansat

acum 16 ani, a ajuns la zece

unit`]i sub acest brand, dintre

care opt func]ioneaz` \n sistem

de franciz`.

La nivel na]ional, acordarea

de francize a \nceput s` se fac` \n

2009, la opt ani de la \nfiin]area

businessului.

Pentru achizi]ia unei fran -

cize se pl`te[te o sum` de

10.000 de euro, iar francizatul

are nevoie de o valoare cuprins`

\ntre 60.000 [i 100.000 de euro,

bani necesari pentru investi]ia

ini]ial` \ntr-o cafenea. |n

schimb, compania ofer`

training, proiectul de amenajare

a cafenelei [i bugetul de

marketing necesar pentru

deschidere.

Francizatul are o contribu]ie

lunar` la bugetul de marketing

de 1%. ZCR Mana gement,

compania care de]ine brandul,

caut`, pentru acordarea de

francize, persoane cu vårste

cuprinse \ntre 25 [i 50 de ani, de

preferat cu studii superioare, la

curent cu mediul de business

din Romånia [i cu un minim de

cuno[tin]e economice.

Anul trecut, ZCR Ma -

nagement a avut un business de

dou` milioane de euro, iar

pentru 2017 estimeaz` o

cre[tere pån` la 2,5 milioane de

euro.

Cafenele Zvon Cafe sunt

prezente \n Bac`u, Br`ila, Bu -

cure[ti, Craiova, Gala]i, Tårgu-

Jiu, Drobeta-Turnu Se verin,

Foc[ani [i Råmnicu Vålcea.

Pentru expansiune, com -

pania mizeaz` pe ora[ele Piatra

Neam], Timi[oara, Constan]a [i

Bra[ov.

Companie/brand:

ZCR MANAGEMENT CAFE SRL/ZVON CAFE

n Domeniu: cafenele

n Num`r de unit`]i: 10 (dintre care 8 \n franciz`)

n Prezen]`: Bac`u, Br`ila, Bucure[ti, Craiova, Gala]i, Tårgu-

Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Foc[ani, Råmnicu Vålcea

n Expansiune: Piatra-Neam], Timi[oara, Constan]a, Bra[ov

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 2 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 2,5 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 60.000-100.000 de euro

n Tax` de franciz`: 10.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 4%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Pozi]ionarea [i mixul de chiria[i - cheia succesului \n business

Colliers International este unul dintre liderii globali \n domeniul consultan]ei imobiliare, cu prezen]` \n peste 68 de ]`ri.

Venera Munjev, senior associate, retail agency \n cadrul companiei, subliniaz` cåteva tendin]e actuale ale pie]ei imobiliare

din Romånia [i vorbe[te despre cåt de atractiv` este Romånia pentru brandurile interna]ionale.

n Sloganul spune c` succesul \n business are nevoie

de trei factori - loca]ie, loca]ie, loca]ie. Cum

comenta]i aceast` afirma]ie?

Loca]ia este, \ntr-adev`r, foarte important`, \ns` nu

este totul. Succesul \n business presupune [i alte aspecte

[i \ncepe cu o bun` cunoa[tere a acelui business [i a

mediului din care el face parte (concuren]`, riscuri,

posibile parteneriate, limite etc.). El continu` cu un plan

de business realist [i cu o viziune pe termen lung. Este

vorba, pån` la urm`, de un management inteligent care

[tie s` valorifice o loca]ie. Am fost cu to]ii martorii unor

businessuri care au dat gre[, \n ciuda faptului c` erau

situate \n loca]ii de top. |n ultima perioad` am fost so -

licita]i tot mai des de diverse branduri pentru a le ajuta \n

optimizarea [i evaluarea planului de afaceri, toc mai pentru

c`, doar cu loca]ia, lucrurile nu merg a[a cum s-au

a[teptat. Este foarte important` alegerea parte neriatelor

potrivite pentru a avea un business de succes.

n Ce servicii oferi]i clien]ilor dumneavoastr`? Din ce

domenii vin ei?

Departamentul de retail ofer` o gam` larg` de servicii

care \ncep din faza de consultan]` [i cercetare de pia]`,

optimizarea planului de afaceri [i continu` cu solu]ii

pentru spa]iile disponibile [i pentru poten]ialii chiria[i. Ne

implic`m \n procesul de selec]ie de loca]ii, de negociere a

contractelor [i de implementare a acestora. Avem \n

vedere \ntregul proces de \nchiriere a spa]iilor [i ]inem

cont c` acestea sunt parte a unui produs \n continu`

schimbare [i adaptare la mediul de afaceri [i cel social.

Clien]ii no[tri fac parte din domenii variate: sunt atåt

dezvoltatori/proprietari, cåt [i poten]iali chiria[i.

Reprezent`m exclusiv proiecte comerciale [i chiria[i. De

asemenea, avem parteneriate nonexclusive cu marea

majoritate a loca]iilor [i a brandurilor din Romånia.

n Cum a]i descrie pia]a imobiliar` de pe segmentul

comercial din Romånia \n prezent? Cum a evoluat

ea \n ultimii ani [i ce perspective sunt pentru 2018?

Faptul c` sectorul comercial este \n cre[tere, pe unele

segmente chiar spectaculos, este deja cunoscut. Retailerii

interna]ionali, majoritatea brandurilor deja stabilite au

raportat cre[teri importante ale cifrei de afaceri \n 2017

comparativ cu 2016, \ntre 10% [i 20%, [i ne a[tept`m ca

acest trend s` continue. Pia]a din Romånia este din ce \n

ce mai interesant` pentru branduri, \n principal cele din

Turcia [i Polonia, dar nu numai. Num`rul de branduri

nou ap`rute \n ultima perioad` transmite un feedback

pozitiv celor din afar`, iar retailerii deja consacra]i \[i vor

completa \n viitorul apropiat portofoliul de branduri pe

care le vor opera \n Romånia. Tot ei vor continua

extinderea \n ora[ele medii [i mici [i \i vor atrage [i pe al]ii

\n proiecte comerciale mai mici ca dimensiune, dar la fel

de importante ca cifr` de afaceri pe metru p`trat.

n Cum este pia]a local` imobiliar` fa]` de cea din

regiunea Europei Centrale [i Est?

Pia]a local` imobiliar` este \n continu` dezvoltare [i

\nregistreaz` constant cre[teri. Proiectele centrale au luat

avånt. Mul]i dintre noi tr`im contra cronometru [i c`ut`m

loca]ii \n ora[ \n apropierea gurilor de metrou, suntem

mai deschi[i \n a renun]a la ma[in` comparativ cu 5 ani \n

urm`. Nu se mai construiesc simple cl`diri de locuit, ci

\ntregi complexuri care s` ofere tot confortul necesar \n

proximitate: op]iuni de timp liber, [coli [i gr`dini]e,

hipermarket etc.

n Pentru un client poten]ial, ce ar trebui s` fie mai

important`: pozi]ionarea, chiria, mixul de chiria[i?

Este dificil s` alegem, pentru c` nu exist` un singur

factor decisiv. Putem face \ns` un top al celor trei: mixul de

chiria[i, pozi]ionarea, chiria. Este important ca atunci cånd

un poten]ial chiria[ evalueaz` o loca]ie, sau invers, s` fie pe

deplin con[tient c` tot ceea ce se afl` \n jurul s`u \i va

influen]a cifra de afaceri, f`r` voia lui. A ob]ine o chirie

mic` \ntr-o zon` care nu te reprezint` ca brand/produs nu

este o decizie \n]eleapt`. Pe de alt` parte, nu doar mixul de

chiria[i este foarte important, ci [i cel al poten]ialilor clien]i.

HORECA

ADVERTORIAL


SERVICII

Companie/brand:

DRY CLEANING SERVICES/5ASEC

n Domeniu: cur`]`torii

n Num`r de unit`]i: 20 (din care 4 \n franciz` [i 16

proprii)

n Prezen]`: ora[ele mari ale ]`rii printre care

Bucure[ti, Bra[ov, Cluj-Napoca, Ia[i [i Timi[oara

n Expansiune: ora[ele cu peste 200.000 de

locuitori

n Cifr` de afaceri 2016 (a sistemului): 1 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1,5 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 80.000 - 120.000 de euro

n Tax` de franciz`: 16.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 4%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 2%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Cur`]`toriile 5àsec caut` parteneri \n

ora[ele cu peste 200.000 de locuitori

Cristina Ro[ca

Re]eaua de cur`]`torii 5àsec,

operat` de compania Dry

Cleaning Services, caut` s` se extind`

\n ora[ele cu peste 200.000 de

locuitori dup` ce a acoperit deja

celelalte mari ora[e ale ]`rii. |n total

re]eaua are 20 de unit`]i, dintre care

patru sunt francize.

Lan]ul francez 5àsec este un

nume interna]ional cu prezen]` \n 35

de ]`ri din lume, cu un total de 2.000

de unit`]i. Compania a pariat pe o

dezvoltare accelerat` nu doar pe pia]a

local`, ci [i pe celelalte unde este

prezent`, astfel c` a avut un ritm de

dezvoltare de 100 de cur`]`torii noi

pe an. Zilnic, la nivel mondial

compania are 120.000 de clien]i [i

cur`]` peste 300.000 de produse.

Local, firma a intrat \n vara lui

2009, iar cåteva luni mai tårziu \[i

lansa franciza. La nivel interna]ional

aceasta fusese lansat` \n 1978. |n

Romånia compania a acoperit ini]ial

Bucure[tiul [i apoi celelalte mari

ora[e, precum Bra[ov, Cluj-Napoca [i

Ia[i.

O cur`]`torie 5àsec necesit` o

investi]ie ini]ial` de 80.000-120.000

de euro, la care se adaug` capitalul

circulat de 10.000-20.000 de euro.

Pe de alt` parte, un francizat

trebuie s` achite [i o tax` ini]ial` de

franciz` de 16.000 de euro, precum [i

o redeven]` lunar` de 4%. Acestora li

se adaug` contribu]ia lunar` la

bugetul de marketing de 2%.

|ntr-o perioad` \n care timpul

\nseamn` bani [i romånii petrec tot

mai multe ore la munc`, cur`]`toriile

devin un business tot mai c`utat.

|n ceea ce prive[te procesul de

cur`]are, oficialii 5àsec \l impart \n

mai multe etape, respectiv diag -

noz`/evaluare; \ndep`rtarea petelor

\nainte de cur`]are; cur`]area sau

sp`larea; c`lcarea [i controlul calit`]ii.


Pariu pe frumuse]e

Cristina Ro[ca

Re]eaua de clinici de

\nfrumuse]are [i estetic`

facial` [i corporal` aBeauty

Clinique a luat na[tere \n 2012,

\ns` \n acest an compania a

lansat [i sistemul de franciz`

pentru a dezvolta mai rapid

re]eaua.

Momentan sunt deschise

cinci unit`]i \n ora[e mari din

]ar`, mai exact \n Bra[ov,

Bucure[ti, Constan]a, Gala]i,

Ia[i. |n ceea ce prive[te

expansiunea viitoare, sunt

vizate re[edin]ele de jude].

Despre francizat, oficialii

afirm` c` trebuie s` fie o

persoan` onest` [i integr`, cu o

minim` experien]` \n antre -

prenoriat.

Pasiunea pentru frumuse]e

[i pentru domeniu reprezint`

un avantaj.

Investi]ia \ntr-o clinic`

aBeauty Clinique este de circa

115.000 de euro, la care se

adaug` un capital circulant de

25.000 de euro.

Partenerul francizat trebuie

s` achite [i o tax` de franciz`

de 17.000 de euro, iar

redeven]a lunar` este de 5% cu

o contribu]ie de 1,5% la

bugetul de marketing al

grupului.

Clinicile ofer` la nivel

premium tratamente corporale,

tratamente faciale, inject`ri

estetice [i epilare definitiv`.

|n ceea ce prive[te cifra de

afaceri a celor cinci unit`]i

aBeauty Clinique deja deschise,

aceasta va ajunge \n acest an la

1,5 milioane de euro, cu 50%

mai mare decåt anul anterior.

Avansul vine atåt din

cre[terea unit`]ilor deja

existente anterior, cåt [i din

deschiderea clinicii din Ia[i.

Businessul a pornit cu clinica

din Gala]i.

Companie/brand:

AGRESS BEAUTY SRL/ABEAUTY CLINIQUE

n Domeniu: centre de \nfrumuse]are

n Num`r de unit`]i: 5 (acum lanseaz` franciza)

n Prezen]`: Bra[ov, Bucure[ti, Constan]a, Gala]i, Ia[i

n Expansiune: principalele ora[e re[edin]` de jude] din

Romånia

n Cifr` de afaceri 2016: 1 milion de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1,5 milioane de euro

n Investi]ie ini]ial`: 115.000 de euro

n Tax` de franciz`: 17.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 5%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1,5%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

SERVICII


Au acoperit Bucure[tiul

SERVICII

Companie/brand:

GRUPUL EDITORILOR {I DIFUZORILOR DE PRES~/

ACCES PRESS

n Domeniu: chio[curi de pres`

n Num`r de unit`]i: 1.200 (din care 363 \n franciz` [i 837

proprii)

n Prezen]`: Bucure[ti

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 400.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 500.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 3.500 - 7.500 de euro

n Tax` de franciz`: 100 de euro

n Redeven]` lunar`: 100-350 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Cristina Ro[ca

Re]eaua de chio[curi de

distribu]ie de pres` Acces

Press a acoperit Capitala cu

cåteva sute de unit`]i, dintre

care 363 sunt operate \n sistem

de franciz`.

Oficialii companiei Grupul

Editorilor [i Difuzorilor de

Pres`, care opereaz` re]eaua

Acces Press afirm` c` firmei

i-au fost atribuite 1.200 de

amplasamente pe raza

municipiului Bucure[ti.

Dintre acestea, 465 de

unit`]i au fost mobilate [i

utilate pentru a g`zdui

chio[curi de pres` de tip Acces

Press.

„Societatea acord` \n

franciz` aceste chio[curi,

precum [i dreptul de operare

\n acestea (...).“

Compania a fost lansat` \n

2002 [i \n acela[i an a fost

lansat [i conceptul de franciz`.

Primul chio[c a luat na[tere,

conform datelor publice, \n

2004, iar \n doar cå]iva ani

re]eaua ajunsese s` numere

cåteva sute de unit`]i.

|n ceea ce prive[te unit`]ile

deschise \n sistem de franciz`,

investi]ia ini]ial` este de 3.500-

7.500 de euro.

Pe lång` aceast` sum`,

partenerul francizat trebuie s`

achite [i o tax` de franciz` fix`

de 100 de euro [i redeven]`

lunar` ce variaz` \ntre 100 [i

350 de euro.

Contractul de franciz` se

\ncheie pe o perioad` de cinci

ani.

|ntregul sistem de

chio[curi de distribu]ie de

pres` Acces Press a terminat

anul trecut cu afaceri de

400.000 de euro [i estimeaz`

pentru acest an o cre[tere de

circa 25%, pån` la pragul de

jum`tate de milion de euro.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

ALLIANCE FINANCE BROKER SRL/

ALLIANCE FINANCE BROKER

n Domeniu: broker de credite

n Num`r de unit`]i: 8 (din care 7 \n franciz`)

n Prezen]`: Baia Mare, Bucure[ti, Buz`u, Cluj-

Napoca, Sibiu

n Expansiune: Timi[oara, Constan]a, Bra[ov, Ia[i,

Oradea, Cluj-Napoca, Ploie[ti

n Cifr` de afaceri 2016: 136.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 200.000 euro

n Investi]ie ini]ial`: 1.000 - 3.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0 euro

n Redeven]` lunar`: 10-20%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 1 an plus re\nnoire automat`

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Alliance Finance Broker caut`

parteneri \n marile ora[e din ]ar`

Cristina Ro[ca

Alliance Finance Broker este,

dup` cum \i spune chiar

numele, un broker de credite.

Compania faciliteaz`, prin b`ncile

partenere, ob]inerea oric`rui tip de

credit, asigurånd [i refinan]area

creditelor existente. Iar consultan]a

din partea speciali[tilor Alliance

Finance Broker este gratuit`, spun

oficialii companiei.

„|n prezent, brokerii de credite

sunt de dou` feluri. Cei ale c`ror

servicii sunt pl`tite de client [i cei

care-[i ofer` serviciile gratuit

clien]ilor, comisionul fiind

perceput de la banc`. Accesånd

creditul prin intermediul unui

broker se economise[te nu doar

timp dar [i bani“, spun oficialii

Alliance Finance Broker. Ei adaug`

c` brokerul de credite poate fi un

ajutor mai ales atunci cånd clientul

nu are o educa]ie financiar`. Cel

mai mare procent din totalul

creditelor intermediate de brokeri

\l reprezint` cele ipotecare.

Prezent` deja \n Baia Mare,

Bucure[ti, Buz`u, Cluj-Napoca,

Sibiu, compania Alliance Finance

Broker caut` parteneri pentru a se

extinde \n alte mari ora[e din ]ar`,

\n frunte cu Timi[oara, Constan]a,

Bra[ov, Ia[i, Oradea, Cluj-Napoca

[i Ploie[ti.

Pentru un partener care vrea s`

\[i deschid` o franciz` Alliance

Finance Broker nu exist` o tax`

ini]ial` de franciz`, \ns` redeven]a

lunar` este de 10-20% din \ncas`ri.

|n ceea ce prive[te investi]ia ini]ial`

\n acest business, ea este estimat` la

1.000 - 3.000 de euro. Contractul

este unul de franciz` simpl` [i se

\ncheie pe o perioad` de un an cu

re\nnoire automat`.

88 l Companii www.zf.ro


Un business de 350.000 de euro

din recrutarea de executivi

Cristina Ro[ca

Antal International Network

este o companie de executive

search, mai exact se ocup` de

recrutarea mid [i top managerilor,

precum [i a profesioni[tilor afla]i

\n pozi]ii cheie. Mai mult,

compania ofer` consultan]` [i

servicii \n domenii precum

management [i resurse umane.

Antal International Network

are trei birouri \n ]ar`, \n

Bucure[ti, Arad [i Ia[i, [i caut`

parteneri pentru expansiunea \n

Bra[ov, Cluj-Napoca [i Sibiu.

Despre viitorul partener oficialii

companiei spun c` „reputa]ia este

prima lui grij`“. Compania-mam`

ofer` \ns` francizatului atåt

traininguri, cåt [i acces la o baz`

de date cu clien]i.

Acesta este un business care

necesit` o investi]ie ini]ial` ce

variaz` \ntre 2.000 [i 20.000 de

Afaceri \n pas de dans

Cristina Ro[ca

Lan]ul de [coli de dans Arthur

Murray, venit pe pia]a local`

\n 2014, [i-a bugetat pentru acest

an afaceri de jum`tate de milion

de euro.

Compania a intrat pe pia]a

local` acum trei ani, \n sistem de

franciz`, deschizånd la Bucure[ti

prima unitate din Romånia, \n

zona parcului Her`str`u din

nordul Capitalei.

„Arthur Murray este o

companie specializat` \n dansuri

de societate predate \ntr-un

spa]iu premium, dup` un sistem

unic de predare care func]ioneaz`

\n peste 300 studiouri de dans

sub acest brand din \ntreaga

lume“, spun oficialii companiei.

Pre]ul unei lec]ii private de

dans este de 100 de dolari.

Sistemul Arthur Murray le cere

cursan]ilor s` pl`teasc` ini]ial o

lec]ie privat`.

euro, la care se adaug` un capital

de lucru de 3.000 - 5.000 de euro.

Contractul de franciz` simpl` se

\ncheie pe o perioad` de 15 ani,

iar partenerul trebuie s` achite o

tax` ini]ial` de 8.000 de euro, la

care se adaug` o redeven]` lunar`

de 12% [i o contribu]ie lunar` la

bugetul de marketing de 1% din

\ncas`ri.

|n Romånia, cifra de afaceri a

Antal International Network este

de circa 350.000 de euro anul

trecut. La nivel interna]ional,

compania fondat` \n Marea

Britanie acum mai bine de dou`

decenii este deja prezent` pe cinci

continente, 30 de ]`ri cu 120 de

birouri.

„|n ultimii 24 de ani am lucrat

cu peste 60.000 de clien]i [i am

plasat peste 100.000 de oameni“,

spun oficialii Antal pe site-ul

propriu.

Suma acoper` apoi [i alte

[apte lec]ii de grup. Accesul \n

sistem se face \ns` doar pe baza

lec]iilor private.

|n ceea ce prive[te planurile

de viitor, compania vrea s` se

extind` atåt \n Bucure[ti, cåt [i \n

Cluj-Napoca, Constan]a [i

Bra[ov.

Fiind o re]ea cu regim \nchis,

toate unit`]ile se opereaz` prin

compania care de]ine

masterfranciza, respectiv AVC Art

Dance SRL.

Franciza Arthur Murray \n

Romånia este adus` de Lucian [i

Sarah St`nil`, amåndoi dansatori

profesioni[ti, al`turi de familia

Ardelean, potrivit celor mai

recente date ale ZF.

Brandul Arthur Murray are o

istorie de peste un secol, este a

doua cea mai veche franciz` din

SUA, prezent` cu 280 de

studiouri \n 24 de ]`ri.

Companie/brand:

EFINANTE SRL/ANTAL INTERNATIONAL NETWORK

n Domeniu: executive search

n Num`r de unit`]i: 3 (din care 3 \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Arad, Ia[i

n Expansiune: Bra[ov, Cluj- Napoca, Sibiu

n Cifr` de afaceri 2016: 350.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 400.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 2.000 - 20.000 de euro

n Tax` de franciz`: 8.000 euro

n Redeven]` lunar`: 12%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 1%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 15 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Companie/brand:

AVC ART DANCE SRL/ARTHUR MURRAY

n Domeniu: [coli de dans

n Num`r de unit`]i: 1

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: Bra[ov, Cluj-Napoca, Constan]a,

Bucure[ti

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 500.000 de euro

n Caut` parteneri: NU (re]ea cu regim \nchis)

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a SERVICII

www.zf.ro Companii l 89


SERVICII

Companie/brand:

AV BROKER SOLUTIONS SRL/AVBS CREDIT

n Domeniu: broker de credite

n Num`r de unit`]i: 70 (din care 70 \n franciz`)

n Prezen]`: ora[e mari [i medii precum Constan]a,

Foc[ani, Slatina, Bucure[ti

n Expansiune: toat` Romånia

n Cifr` de afaceri 2016: 625.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 850.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 600 - 2.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0 euro

n Redeven]` lunar`: 0%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 12 luni cu re\nnoire automat`

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Un broker de credite a ajuns la

o re]ea de 70 de unit`]i

Cristina Ro[ca

Brokerul de credite AVBS

Credit a ajuns la 70 de

unit`]i \n Romånia, acoperind

atåt ora[ele mari precum

Bucure[tiul [i Cluj-Napoca, dar

[i pe cele medii [i mici ca

Petro[ani sau Slatina.

Pe viitor compania anun]`

c` vrea s` acopere „toat`

Romånia“.

Brokerul a fost lansat ini]ial

pe pia]` \n 2007 de un

antreprenor local, iar prima

franciz` a fost inaugurat` patru

ani mai tårziu.

„AVBS Credit are un

portofoliu extins de clien]i

bancari [i nonbancari, iar

serviciile de intermedieri

credite, pe care le pune la

dispozi]ia clien]ilor s`i, sunt

personalizate [i 100% gratuite“,

mai spun oficialii companiei.

Momentan re]eaua num`r`

70 de unit`]i, toate \n franciz`.

Mai mult, AVBS Credit caut`

parteneri \n continuare.

Investi]ia ini]ial` variaz` \ntre

600 [i 2.000 de euro, cu un

capital circulant de lucru de

maximum 1.000 de euro.

Francizatul are acces

nelimitat la toate parteneriatele

bancare [i nonbancare,

beneficiaz` de know how-ul

companiei, prime[te suport

tehnic [i asisten]` \n mod

constant, beneficiaz` de

traininguri de preg`tire \n

domeniul vånz`rii de produse

bancare.

|n ceea ce prive[te profilul

candidatului, francizatul are

studii [i experien]` \n domeniul

financiar-bancar, este un bun

vånz`tor, este integru, dornic s`

evolueze, implicat [i creativ.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

AVIROMS RENT A CAR SRL/AVIS

n Domeniu: rent a car

n Num`r de unit`]i: 16

n Prezen]`: ora[ele mari ale ]`rii printre care

Bucure[ti, Bra[ov, Cluj-Napoca, Ia[i [i Timi[oara

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

8,6 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017:

8,9 milioane de euro

n Caut` parteneri: NU - re]ea cu regim \nchis

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Compania de rent-a-car Avis [i-a

bugetat afaceri de 8,9 mil. euro

Cristina Ro[ca

Compania american` de rent-acar

Avis a fost fondat` \n

1947, iar la aproape cinci decenii

dep`rtare a intrat pe pia]a local`.

Astfel, din 1994 pån` ast`zi au

fost deschise 16 centre de rent-acar

\n principalele ora[e ale ]`rii

printre care Bucure[ti, Bra[ov,

Cluj-Napoca, Ia[i [i Timi[oara.

„Avis este una dintre cele mai

mari companii de \nchirieri auto

din lume, cu 70 de ani de

experien]`. Compania este

prezent` \n 165 de ]`ri de pe patru

continente, cu o re]ea de peste

6.000 de birouri. |n Romånia, Avis

[i-a \nceput activitatea \n anul

1994 [i acoper` acum 11 ora[e“,

spun oficialii companiei.

Ast`zi re]eaua Avis are 16

birouri \n 11 ora[e, acoperind atåt

aeroporturile, cåt [i zonele centrale

ale marilor centre urbane.

Compania ofer` spre \nchiriere

autoturisme economice, compacte,

standard, sedan, premium, de lux,

4x4/SUV [i microbuze 8+1.

Astfel, serviciile Avis includ

\nchirieri de autoturisme pe

termen scurt [i lung, \nchirieri de

echipamente speciale precum

WiFi, GPS, scaune pentru copii,

lan]uri de z`pad`, asisten]` rutier`

extins`.

Mai mult, prin intermediul

companiei se pot face rezerv`ri

auto \n re]eaua interna]ional` Avis

[i se poate facilita accesul c`tre

motoarele de rezervare online ale

unor agen]ii de turism sau

companii.

Local, re]eaua este una cu

circuit \nchis, astfel c` toate

unit`]ile se opereaz` prin compania

care de]ine masterfranciza.

90 l Companii www.zf.ro


Banca de Joburi caut` franciza]i

\n principalele ora[e din ]ar`

Cristina Ro[ca

Banca de Joburi este o agen]ie de

ocupare a for]ei de munc` \n ]ar` [i

str`in`tate, cu sediul central \n ora[ul

Bra[ov. Compania are o vechime de 17

ani pe pia]a local` [i dispune de o palet`

larg` de oferte de munc`.

Pe lång` medierea de locuri de

munc` \n tar` [i str`in`tate, compania

ofer` consiliere, orientare \n carier`, pre -

g`tirea tuturor formelor legale de anga -

jare [i monitorizarea candida]ilor pe

\ntreaga durat` a contractelor, oferind

un serviciu de asisten]` continu`.

|n luna septembrie 2013 Banca de

Joburi a lansat prima franciz`, ajungånd

\n prezent la un total de opt unit`]i

dintre care dou` proprii [i [ase \n

franciz`. Compania este prezent` \n

ora[ele Bra[ov, Bucure[ti, Constan]a,

Pite[ti [i Vaslui. Cånd vine vorba de

expansiune, sunt vizate centrele urbane

mari \n special, printre care Cluj-Na -

poca, Bucure[ti, Tårgu-Mure[, Gala]i,

Cristina Ro[ca

Biothecare Estetika este un

lan] de saloane de \nfru-

muse]are care ofer` servicii

complete, \ns` se axeaz` pe

tratamente faciale [i corporale

noninvazive, respectiv

microdermabraziune, vacuum

sau radiofrecven]`.

Compania ofer` \ns` [i

servicii de cosmetic` tradi -

]ional`, coafor [i manichiur` -

pedichiur`.

Brandul originar din

Spania a intrat pe pia]a local`

anul trecut [i a ajuns deja la trei

centre dintre care dou` \n

sistem de franciz`. Compania

Vamus Impex SRL care

administreaz` local brandul

Biothecare Estetika a mers cu

acest business \n Baia Mare [i

Bucure[ti. Pentru expansiune

Ia[i [i Suceava. Partenerul francizat

\ncheie un contract pe o perioad` de trei

ani cu prelungire automat`, f`r` costuri

suplimentare. Taxa de franciz` variaz`

\ntre 15.000 [i 30.000 de euro, cu o

redeven]` lunar` de 3% [i o contribu]ie

de 2% la bugetul de marketing al firmei.

„Avantajele franciza]ilor sunt legate

\n principal de posibilitatea lans`rii

rapide a unei afaceri «la cheie», \n

domeniul resurselor umane, cå[tigånd

\n acest fel know-how-ul acumulat de

francizor \n 17 ani de experien]`. De

asemenea, partenerul beneficiaz` de

\ntreaga infrastructur` de lucru \n care

s-au investit sute de mii de euro“, spun

oficialii companiei.

|n ceea ce prive[te profilul

francizatului, este vorba de antreprenori

care trebuie s` fi de]inut cel putin o

afacere profitabil`, de mai mult de trei

ani, sau care au experien]` \n domeniul

resurselor umane, sau agen]ii de

recrutare [i plasare a for]ei de munc`.

Biothecare Estetika, un nou nume pe

pia]a saloanelor de \nfrumuse]are

sunt vizate marile ora[e ale

]`rii, respectiv Bucure[ti,

Constan]a, Ploie[ti, Bra[ov,

Timi[oara, Cluj-Napoca [i Ia[i.

Investi]ia ini]ial` \ntr-un

astfel de centru variaz` \ntre

25.000 [i 75.000 de euro, pe

cånd taxa de franciz` este fix`,

de 2.500 de euro. |n ceea ce

prive[te redeven]a lunar`,

aceasta variaz` \ntre 100 [i 250

de euro, iar contribu]ia lunar`

la bugetul de marketing este

fix`, de 30 de euro.

Contractul de franciz` este

\ncheiat pe o perioad` de cinci

ani, iar partenerul trebuie s` fie

„un antrepenor motivat s`

investeasc` \n serviciile de

estetic`“. Experien]a \n

domeniul esteticii reprezint`

un avantaj, \ns` nu este

obligatorie.

Companie/brand:

BANCA DE JOBURI SRL/BANCA DE JOBURI

n Domeniu: resurse umane

n Num`r de unit`]i: 8 (din care 6 \n franciz` [i 2

proprii)

n Prezen]`: Bra[ov, Bucure[ti, Constan]a,

Pite[ti, Vaslui

n Expansiune: ora[e mari precum Cluj-Napoca,

Bucure[ti, Tårgu-Mure[, Gala]i, Ia[i, Suceava

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

940.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1,05 mil.

euro

n Investi]ie ini]ial`: 10.000 - 20.000 de euro

n Tax` de franciz`: 15.000 - 30.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 3%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 2%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 3 ani cu prelungire

automat`, f`r` costuri suplimentare

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Companie/brand:

VAMUS IMPEX SRL/BIOTHECARE ESTETIKA

n Domeniu: saloane de \nfrumuse]are

n Num`r de unit`]i: 3 (din care 2 \n franciz`)

n Prezen]`: Baia Mare, Bucure[ti

n Expansiune: Bucure[ti, Constan]a, Ploie[ti, Bra[ov,

Timi[oara, Cluj-Napoca, Ia[i

n Cifr` de afaceri 2016: 40.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 60.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 25.000 - 75.000 de euro

n Tax` de franciz`: 2.500 de euro

n Redeven]` lunar`: 100 - 250 de euro

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 30 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a SERVICII

www.zf.ro Companii l 91


SERVICII

Club de business networking \ncearc` s` \i determine

pe antreprenori s` dezvolte proiecte \mpreun`

Companie/brand:

BIZZ CLUB CONSULTING SRL/BIZZ.CLUB

n Domeniu: servicii

n Num`r de unit`]i: 5 (dintre care cinci francize)

n Prezen]`: Arad, Bra[ov, Cluj-Napoca, Ia[i, Timi[oara

n Expansiune: Bucure[ti [i ora[ele peste 100.000 de locuitori

n Cifr` de afaceri 2016: 60.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 75.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 5.000 - 10.000 de euro

n Tax` de franciz`: 5.000 - 10.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 20-35%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 3-5%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Cristina Ro[ca

Compania BizzClub Consul -

ting a pus bazele bizz.club,

un club de business networking

prezent deja \n cinci dintre cele

mai mari [i mai importante

ora[e din ]ar`, respectiv Arad,

Bra[ov, Cluj-Napoca, Ia[i [i

Timi[oara. Acum compania

caut` parteneri care s` dezvolte

businessul \n franciz` \n

Capital` [i \n ora[ele de peste

100.000 de locuitori.

„Misiunea bizz.club este s`

ofere un ambient de networking

dinamic prin care s` atrag`

antreprenorii care au ca obiectiv

dezvoltarea [i cre[terea afacerii,

dezvoltarea personal` [i

profesional` [i care totodat` vor

s` dezvolte proiecte \mpreun` [i

s` se ajute reciproc“, spun

oficialii companiei. Din totalul

celor zece cluburi deja deschise,

cinci sunt operate \n sistem de

franciz`.

Taxa de franciz` este de

5.000 - 10.000 de euro, la care

se adaug` o redeven]` lunar` de

20-35% [i o contribu]ie de 3-5%

din \ncas`ri care merg c`tre

bugetul de marketing al com -

paniei-mam`.

Pe de alt` parte, francizorul

ofer` asisten]` pentru eveni -

mentul de lansare pe de-o parte,

dar [i pentru dezvoltarea

francizei pe de alta.

Exist` un manual de

franciz`, un manual de membru,

al`turi de beneficii [i discounturi

pentru membri, adaug` oficialii

BizzClub Consulting.

Francizatul trebuie s` fie

antreprenor cu minimum doi

ani de experien]`, un bun lider [i

comunicator, un influencer

local.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

CHROMATONE NETWORK SRL/BNI ROMÅNIA

n Domeniu: servicii

n Num`r de unit`]i: 2 (din care 2 \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Cluj-Napoca

n Expansiune: Sibiu, Timi[oara, Ia[i, Bra[ov, Constan]a

n Cifr` de afaceri 2016: 4,2 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 5 milioane de euro

n Investi]ie ini]ial`: 8.000 - 30.000 de euro

n Tax` de franciz`: depinde de m`rimea francizei våndute

n Redeven]` lunar`: confiden]ial

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

O afacere fondat` \n SUA vrea s` creeze

cluburi de business [i \n Romånia

Cristina Ro[ca

Business

Network

International (BNI),

companie fondat` \n SUA acum

mai bine de trei decenii, pariaz`

pe conturarea unei re]ele

interna]ionale de oameni de

afaceri. |n aceast` re]ea intrarea

se face doar pe baz` de

recomandare.

La nivel interna]ional exist`

circa 200.000 de membri, \ns`

local businessul este abia la

\nceput, de aceea sunt circa 170

de oameni \nscri[i.

Business Network Inter -

national a intrat pe pia]a local`

anul trecut [i aduce modelul de

business de afar` bazat pe

\ntålniri frecvente \ntre membri

unde ace[tia discut` despre

afacerile proprii sau despre cele

pe care le conduc. Mai mult,

antreprenorii [i executivii \i

sus]in pe ceilal]i participan]i cu

sfaturi sau cu recomand`ri,

creåndu-se astfel o rela]ie pe

termen lung.

Momentan conceptul

Business Network International

este prezent \n Bucure[ti [i Cluj-

Napoca, \ns` compania vrea s`

se extind` [i \n alte ora[e mari

ale ]`rii. Pe lista expansiunii

viitoare se afl` centre urbane

precum Sibiu, Timi[oara, Ia[i,

Bra[ov [i Constan]a.

Partenerul francizat are

nevoie de o investi]ie ini]ial`

care variaz` \ntre 8.000 [i

30.000 de euro. Taxa de

franciz` depinde [i ea de

m`rimea francizei våndute.

Contractul de franciz` se

\ncheie pe o perioad` de cinci

ani.

92 l Companii www.zf.ro


Program educa]ional pentru copii

bazat pe piese LEGO

Cristina Ro[ca

Bricks 4 Kidz este un concept

de educa]ie creativ` prin care

copiii de 2-14 ani \nva]`, constru -

iesc [i se joac` cu piese LEGO.

Programele \[i propun

introducerea unor concepte din

sfera S.T.E.M. (Science,

Technology, Engineering, Math)

\ntr-un mediu relaxant [i noncompetitiv.

Educa]ia prin joc are

la baz` kit-uri [i planuri de

construc]ie Bricks 4 Kidz special

create de ingineri [i arhitec]i din

SUA. Copiii au ocazia s` se

exprime creativ, s` socializeze [i s`

se joace cu piese Lego \n timp ce

se familiarizeaz` cu [tiin]ele

exacte.

Conceptul a fost adus \n

Romånia acum circa trei ani [i

pån` \n prezent a fost deschis un

centru \n Capital`, cel mai

dezvoltat ora[ din punct de vedere

Cristina Ro[ca

Compania de rent-a-car

Budget, cu o istorie de

aproape 60 de ani, este

prezent` pe pia]a din

Romånia de mai bine de

dou` decenii [i a ajuns s`

acopere principalele ora[e ale

]`rii.

Astfel, compania Globe

Trading SRL, care opereaz`

re]eaua Budget Rent a Car

din Romånia, are zece birouri

\n centre urbane precum

Bucure[ti, Bac`u, Cluj-

Napoca, Ia[i [i Oradea.

Urm`toarea oprire pe

harta companiei de rent-acar

este la Sibiu, singurul

ora[ men]ionat cånd vine

vorba de expansiune.

Companiile de rent-a-car

se pozi]ioneaz` \n centrele

economic [i totodat` cel mai

populat. Acum, oficialii companiei

Building Skills Development SRL,

care opereaz` activitatea Bricks 4

Kidz pe pia]a local`, vor s` se

extind` \n principalele ora[e din

]ar` [i caut` parteneri \n ora[e

mari precum Cluj, Timi[oara [i

Bra[ov. Partenerul va primi

training [i asisten]`, va fi sus]inut

prin validarea spa]iului, dar va fi

ajutat [i s` \[i dezvolte \n

permanen]` portofoliul de

produse. |n ceea ce prive[te

investi]ia ini]ial` \ntr-un centru

Bricks 4 Kidz, aceasta variaz` \ntre

25.000 [i 40.000 de euro, iar taxa

de franciz` este de 25.000 de

euro, contractul fiind \ncheiat pe o

perioad` de zece ani. Redeven]a

lunar` este de 7% din \ncas`ri sau

minimum 500 de euro, la care se

adaug` 2% contribu]ie la bugetul

de marketing.

Compania de rent-a-car Budget

vrea s` se extind` \n Sibiu

urbane importante ale unei

]`ri, birourile fiind amplasate

fie \n aeroporturi, fie \n

centrul ora[elor.

Budget Rent a Car

\nchiriaz` ma[ini pe termen

scurt sau lung, ma[ini care

pot fi folosite atåt \n ]ar`, cåt

[i \n afar`.

Compania Globe

Trading SRL este cea care

de]ine masterfranciza pe

Romånia, iar re]eaua este una

cu regim \nchis.

Pe pia]a local` operatorul

de rent-a-car Budget a

ob]inut afaceri de aproape

700.000 de euro, potrivit

datelor publice.

Pentru acest an [i-a

estimat o cre[tere pån` la

circa 900.000 de euro,

conform datelor comunicate.

Companie/brand:

BUILDING SKILLS DEVELOPMENT SRL/BRICKS 4 KIDZ

n Domeniu: educa]ie

n Num`r de unit`]i: 1

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: ora[e mari precum Cluj, Timi[oara,

Bra[ov

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

80.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 90.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 25.000 - 40.000 de euro

n Tax` de franciz`: 25.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 7% sau minim 500 de euro

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 2%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 10 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Companie/brand:

GLOBE TRADING SRL/BUDGET RENT A CAR

n Domeniu: servicii de rent-a-car

n Num`r de unit`]i: 10

n Prezen]`: ora[ele mari ale ]`rii precum Bucure[ti, Bac`u,

Cluj-Napoca, Ia[i, Oradea

n Expansiune: Sibiu

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 700.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017 (a \ntregului sistem):

aproape 900.000 de euro

n Caut` parteneri: NU (re]ea cu regim \nchis)

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a SERVICII

www.zf.ro Companii l 93


SERVICII

Companie/brand:

EASY CASH SRL/ CASHBOOK

n Domeniu: servicii

n Num`r de unit`]i: 30 (din care 25 \n franciz`)

n Prezen]`: ora[e mari [i medii precum Drobeta Turnu

Severin, Tecuci, Mangalia, Foc[ani sau Bucure[ti

n Expansiune: ora[e mari precum Bra[ov, Timi[oara, Cluj,

Arad, Ia[i, Suceava, Craiova

n Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 1,09 mil. euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 1,3 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 5.000 - 7.000 de euro

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 10%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 200-500 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durata contractului de franciz`: 60-108 luni

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

O re]ea de amanet a ajuns

la 30 de unit`]i

Cristina Ro[ca

Cashbook este o franciz` \n

domeniul amanetului ce a

ajuns ast`zi la 30 de unit`]i

dintre care 25 \n sistem de

franciz`. Compania de]ine un

colectiv de evaluatori

specializa]i pentru fiecare

categorie de bunuri \n parte,

fie ele noi sau second-hand.

Planurile Cashbook vi -

zeaz` \ns` expansiunea, com -

pania orientåndu-se tot c`tre

ora[ele importante ale ]`rii

precum Bra[ov, Timi[oara,

Cluj, Arad, Ia[i, Suceava,

Craiova. Partenerii ce \ncheie

contracte pe perioade de 60

pån` la 108 luni au de achitat

o tax` de franciz` de 5.000 de

euro, o redeven]` lunar` de

10% din \ncas`ri [i o con -

tribu]ie de marketing ce va -

riaz` \ntre 200 [i 500 de euro.

Pe de alt` parte,

„compania Cashbook ofer`

asisten]` franciza]ilor \nc` de

la \nfiin]area societ`]ii prin

comunicarea documentelor

necesare [i/sau \ntocmirea lor

[i prin \ndrumarea spre

servicii de contabilitate

special abilitate \n evi -

den]ierea corect` a exer -

ci]iului financiar desf`[urat“,

spun oficialii Easy Cash SRL,

compania care administreaz`

businessul. Iar ulterior, le

ofer` consultan]` pe \ntreaga

perioad` \n care ace[ti

parteneri \[i desfa[oar`

activitatea, prin intermediul

unui colectiv de evaluatori

specializat pentru fiecare

categorie de bunuri \n parte,

precum [i prin programele de

evaluare [i gestiune pe care

compania le de]ine.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Centrele de \nfrumuse]are Cellulem Block se

uit` la ora[ele de peste 50.000 de locuitori

Companie/brand:

CELLULEM BLOCK BELLEZZA SRL/CELLULEM BLOCK BELLEZZA

Domeniu: centre de \nfrumuse]are

Num`r de unit`]i: 4 (din care o unitate \n franciz`)

Prezen]`: Bucure[ti, Constan]a

Expansiune: ora[e de peste 50.000 de locuitori

Cifr` de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 360.000 de euro

Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 396.000 de euro

Tax` de franciz`: variaz` \n func]ie de pachet

Tip contract: franciz` simpl`

Durata contractului de franciz`: 5 ani

Caut` parteneri: DA

Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Cristina Ro[ca

Re]eaua de centre de \n-

fru muse]are Cellulem

Block a intrat pe pia]a

local` acum [apte ani, la

aproape dou` decenii

dup` ce brandul fusese

lansat pe pia]a-mam`, \n

Spania.

Ast`zi re]eaua num`r`

local patru unit`]i, dintre

care una operat` \n sistem

de franciz`.

Brandul Cellulem

Block este prezent \n dou`

ora[e din ]ar` - Bucure[ti

[i Constan]a - \ns` vrea s`

se extind` [i \n alte zone

ale ]`rii. Sunt vizate ora[ele

de peste 50.000 de

locuitori.

Primul centru deschis

a fost \n Bucure[ti, mai

exact \n Pia]a Victoriei \n

2010. Un an [i jum`tate

mai tårziu a fost inaugurat

centrul din zona Doro -

ban]i, iar apoi cel din zona

Unirii din Capital`, abia \n

2015. |ntre timp se

deschisese unitatea de la

Constan]a.

Toate centrele din

Bucure[ti sunt pozi]ionate

\n zone centrale ale

Capitalei, unde beneficiaz`

atåt de traficul din zon`,

dar [i de locuitorii din

apropirere care sunt

similari ca profil cu

targetul Cellulem Block.

Lan]ul estimeaz`

pentru acest an afaceri \n

cre[tere cu 10% fa]` de

anul trecut, la 396.000 de

euro.

94 l Companii www.zf.ro


Un antreprenor vrea s` schimbe imaginea

ponosit` a atelierelor de cizm`rie

Cristina Ro[ca

Felix Bonciog practic`

meseria de cizmar din

anul 1999, avånd o tradi]ie

de familie \n acest domeniu.

Antreprenorul din Craiova

are brandul Cizm`ria Mea [i

dou` unit`]i \n ora[ulmam`.

Pentru businessul

Ciz m`ria Mea el estimeaz`

afaceri de 40.000 de euro \n

2017.

|n ceea ce prive[te

planurile de viitor micul

antreprenor spune c` \[i

caut` parteneri \n sistem de

franciz` pentru c` vrea s`

schimbe imaginea ponosit` a

atelierelor de cizm`rie.

„Pia]a pe acest segment

este afectat` de mai mul]i

factori precum \mb`trånirea

meseria[ilor sau sc`derea

num`rului de ateliere (ca

Cristina Ro[ca

Cutia cu Poze este o companie

cu capital romånesc ce

activeaz` pe pia]a \nchirierilor de

cabine foto pentru evenimente.

Lansat` \n 2015, compania ofer`

servicii pentru toate tipurile de

evenimente, respectiv de la nun]i [i

botezuri pån` la petreceri corporate

[i lans`ri de produse.

„|n momentul de fa]`, Cutia cu

Poze dezvolt` propria franciz`

pentru a oferi persoanelor care \[i

doresc o surs` suplimentar` de venit

posibilitatea \nceperii propriului

business“, spun oficialii companiei

Fotoinvest SRL-D, care a lansat

conceptul.

Ei adaug` c` prin achizi]ia unei

francize de cabin` foto Cutia cu

Poze, partenerul beneficiaz` de

toate echipamentele necesare

pornirii \n acest domeniu precum [i

urmare a primului factor).

Mai mult, [colile de arte [i

meserii nu mai [colarizeaz`

\n acest domeniu. |n 1999

cånd am \nceput aceast`

activitate, erau \n acest

domeniu peste 50 de ateliere

\n Craiova“, poveste[te

antreprenorul. Acum mai

sunt zece unit`]i, dintre care

dou` sub brandul Cizm`ria

Mea. Felix Bonciog mai

spune despre acest business

c` nu este unul sezonier,

activi tatea fiind constant` pe

parcursul \ntregului an.

Investi]ia ini]ial` \ntr-un

atelier este de 6.000-10.000

de euro, cu o tax` de franciz`

de 1.000 de euro. Re -

deven]a lunar` este fix` la

100 de euro [i nu exist`

contri bu]ie la bugetul de

marketing.

Un business dedicat

evenimentelor

de know-how-ul oferit de francizor.

De asemenea, francizorul va oferi

sprijin sub form` de training \n

folosirea echipamentelor [i,

periodic, \n business.

„Franciza Cutia cu Poze este o

franciz` accesibil` oric`ror persoane

ce \[i doresc o surs` suplimentar` de

venit [i au cunostinte minime \n

folosirea unui calculator [i a unei

camere foto.“ Partenerul trebuie s`

fie familiarizat cu re]elele de

socializare Facebook [i Instagram

unde va trebui s` \[i prezinte

serviciile. Mai mult, \n acest

business exist` necesitatea lucrului

\n weekend [i seara.

Taxa ini]ial` a unei francize este

de 6.500 de euro, iar redeven]a

lunar` este fix` la 250 de euro. |n

ceea ce prive[te contribu]ia la

bugetul de marketing, aceasta este

de 10% sau minimum 100 de euro.

Companie/brand:

IL BONCIOG FELIX NICOLAU/CIZM~RIA MEA

n Domeniu: cizm`rie

n Num`r de unit`]i: 2 (din care o franciz`)

n Prezen]`: Craiova

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 40.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 6.000 - 10.000 de euro

n Tax` de franciz`: 1.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 100 de euro

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0

n Tip contract: parteneriat

n Durata contractului de franciz`: 5 ANI

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Companie/brand:

FOTOINVEST SRL-D/CUTIA CU POZE

n Domeniu: servicii

n Num`r de unit`]i: 4 (din care 3 \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: Suceava, Ia[i, Gala]i, Foc[ani,

Br`ila, Buz`u

n Cifr` de afaceri 2016: 75.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 150.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 6.500 - 10.000 de euro

n Tax` de franciz`: 6.500 de euro

n Redeven]` lunar`: 250 de euro

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 10%,

minimum 100 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 12 luni

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a SERVICII

www.zf.ro Companii l 95


SERVICII

Companie/brand:

BLIND INVEST SRL/EASYWASH LAUNDROMAT CONCEPT

n Domeniu: sp`l`torii

n Num`r de unit`]i: 9 (dintre care una \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti, Timi[oara

n Expansiune: Sibiu, Cluj-Napoca, Bra[ov, Ia[i, Oradea,

Constan]a, Arad

n Cifr` de afaceri 2016: 65.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 100.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 25.000 de euro - 100.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0 euro

n Redeven]` lunar`: 10%

n Contribu]ie la bugetul de marketing: 1,5%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 7 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Sp`l`toriile de haine self-service Easywash

estimeaz` afaceri de 100.000 de euro

Cristina Ro[ca

Compania Blind Invest SRL

a lansat acum aproape

cinci ani ani pe pia]a local`

conceptul Easywash, respectiv

un laundromat \n regim selfservice.

„Conceptul de laundromat

este foarte cunoscut \n

Occident [i presupune ma[ini

de sp`lat self-service, \n care

clientul \[i spal` singur hainele.

Vorbim despre acele sp`l`torii

de haine pe jetoane din filmele

americane. |n mai pu]in de o

or`, ai hainele spalate [i uscate.

|n plus, Easywash este deschis

NON STOP, 365 de zile pe

an“, spun oficialii companiei.

Ast`zi, Easywash Laundro -

mat Concept este un lan] de

nou` sp`l`torii de haine selfservice

deschise non-stop,

dintre care o unitate \n sistem

de franciz`. Acestea sunt

momentan deschise \n

Bucure[ti [i Timi[oara, \ns`

planurile de expansiune

vizeaz` ora[ele mari din ]ar`.

Deschiderea unei noi unit`]i

cost` \ntre 25.000 [i 100.000

de euro.

Fondatorii Easywash

Laundromat Concept vor

acum s` se extind` \n sistem de

franciz`. Taxa de franciz` este

zero, \ns` exist` o redeven]`

lunar` de 10% [i o contribu]ie

la bugetul de marketing de

1,5%.

Compania Easywash

Laundromat Concept [i-a

\nceput activitatea \n anul

2012 cu o sp`l`torie amenajat`

\ntr-un c`min studen]esc din

zona Timpuri Noi din

Bucure[ti, iar acum are nou`

unit`]i.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

INTERSPORT SRL/ELITEGYM

n Domeniu: s`li de sport

n Num`r de unit`]i: 2 (dintre care 1 \n franciz`)

n Prezen]`: Br`ila, Gala]i

n Expansiune: Piatra Neam], Constan]a

n Cifr` de afaceri 2016: 350.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 500.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 100.000 de euro - 250.000 de euro

n Tax` de franciz`: 5.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 10%

n Contribu]ie la bugetul de marketing: 5%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 10 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Investi]ia \ntr-o sal` de sport

EliteGym sare de 100.000 de euro

Cristina Ro[ca

|

nfiin]at \n anul 2000,

lan]ul de s`li de sport

EliteGym [i-a bugetat

pentru acest an afaceri de

500.000 de euro, \n urcare

de la 350.000 de euro anul

trecut. Sub acest brand

sunt momentan deschise

dou` unit`]i, respectiv una

\n Br`ila [i o alta \n Gala]i.

Despre conceptul

EliteGym oficialii com -

paniei Intersport, care-l

dezvolt` \n Romånia, spun

c` a fost conceput pentru a

schimba modul \n care

oamenii interac]ioneaz` cu

s`lile de sport.

„S-au ales culori care

s` energizeze atmosfera,

climatizarea a fost special

conceput` pentru s`lile de

fitness cu aport de oxigen,

echipamentele fitness sunt

de tip biomecanic. To]i

instructorii EliteGym sunt

sportivi de performan]`.“

|n ceea ce prive[te

planurile de viitor,

compania are pe list`

expansiunea \n Piatra-

Neam] [i Constan]a.

Investi]ia \ntr-o astfel

de sal` este de 100.000-

250.000 de euro.

Pentru extindere

compania caut` parteneri

franciza]i, iar taxa este de

5.000 de euro, cu o

redeven]` lunar` de 10% [i

o contribu]ie la bugetul de

marketing de 5%.

Contractul de franciz`

simpl` se \ncheie pe 10

ani.

96 l Companii www.zf.ro


Expense Reduction Analysts vrea

s` se extind` \n provincie

Cristina Ro[ca

Expense Reduction Analysts

este o firm` de consultan]`

specializat` \n gestionarea

costurilor la nivel mondial.

Pe pia]a local` ea a intrat \n

2012 [i de]ine ast`zi patru filiale

dintre care trei \n franciz`, toate \n

Bucure[ti. Pentru expansiune sunt

vizate cinci ora[e, respectiv

Bucure[ti, Constan]a, Ia[i,

Timi[oara, Cluj-Napoca [i sunt

c`uta]i parteneri. Poten]ialii

franciza]i sunt C-level Executives,

respectiv fo[ti CEO, CFO sau

COO cu o experien]` managerial`

de minimum 15 ani.

„Timp de peste 20 de ani, am

ajutat companiile s` \[i creasc`

eficien]a financiar` [i s` \[i pun` \n

aplicare planurile, indiferent de

natura acestora“, spun oficialii

companiei care pariaz` pe

\n]elegerea fiec`rei industrii [i

Cristina Ro[ca

Programele

educa]ionale

FasTracKids au ap`rut pe pia]`

\n 1998, \ns` \n Romånia au fost

aduse acum un deceniu de c`tre

un antreprenor local care este de

forma]ie profesor. El c`uta un

program educa]ional altfel decåt

cel tradi]ional pentru fiul s`u \n

vårst` de [ase ani la acea vreme.

Antreprenorul voia un program

care s` dezvolte curiozitatea [i

creativitatea copilului s`u.

„Din 1998, programele

FasTracKids din centrele [i [colile

din jurul lumii au oferit copiilor

experien]e educa]ionale unice

pentru ca ace[tia s` progreseze \n

secolul 21“, spun oficialii

companiei.

Businessul american din

domeniul educa]iei a ajuns \n

Romånia \n 2007, iar ast`zi exist`

cunoa[terea unor detalii

am`nun]ite ce permit g`sirea celor

mai bune solu]ii personalizate

pentru fiecare companie \n parte.

„Nu toate companiile cunosc

\n detaliu diverse industrii-conexe,

sute de furnizori [i zeci de costuri

specifice pe care le au ace[tia. Cu

asta ne ocup`m noi. Expense

Reduction Analysts este o re]ea

global` de speciali[ti \n gestionarea

costurilor [i a furnizorilor.“ Fiecare

consultant Expense Reduction

Analysts este expert \ntr-un

anumit domeniu [i cunoa[te

\ndeaproape categorii specifice de

cost, spun oficialii companiei.

„Suntem prezen]i la nivel

mondial, ceea ce ne permite s`

stabilim costuri [i cheltuieli de

referin]`, s` urm`rim inova]iile

furnizorilor [i s` avem informa]ii

\n timp real despre schimb`ri [i

progrese.“

Programele FasTracKids, o alternativ`

la sistemul tradi]ional de \nv`]`månt

12 centre \n ora[e mari precum

Bac`u, Br`ila, Bra[ov, Bucure[ti,

Cluj-Napoca, Gala]i, Oradea,

Pite[ti. Pentru expansiunea

viitoare pe list` se afl` Constan]a,

Timi[oara, Ia[i, Alba Iulia.

Compania Beekids Romånia care

dezvolt` conceptul pe plan local

caut` parteneri franciza]i, iar taxa

este de 32.000 de euro, cu o

redeven]` lunar` de 12,5%.

Acestora li se adaug` 0,5%

contribu]ie la bugetul de

marketing.

„Noi ne ax`m pe copii fiindc`

copil`ria timpurie este perioada

critic` de dezvoltare \n via]a unui

copil, o perioad` \n care deprind

abilit`]i de \nv`]are [i gândire, dar

[i \n care \[i dezvolt` inteligen]a

emo]ional` [i social`“, explic`

sistemul FasTracKids oficialii

companiei care-l dezvolt` local.

Companie/brand:

SMART PROFIT SOLUTIONS SRL/

EXPENSE REDUCTION ANALYSTS

n Domeniu: consultan]` financiar`

n Num`r de unit`]i: 4 (dintre care 3 \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: Bucure[ti, Constan]a, Ia[i, Timi[oara,

Cluj-Napoca

n Cifr` de afaceri 2016: 650.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 700.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 39.900 - 50.000 de euro

n Tax` de franciz`: 39.900 de euro

n Redeven]` lunar`: 20%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 3%

n Tip contract: parteneriat

n Durat` contract: 10 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Companie/brand:

BEEKIDS SRL/FASTRACKIDS ROMANIA

n Domeniu: educa]ie

n Num`r de unit`]i: 12 (toate \n franciz`)

n Prezen]`: Bac`u, Br`ila, Bra[ov, Bucure[ti, Cluj-

Napoca, Gala]i, Oradea, Pite[ti

n Expansiune: Constan]a, Timi[oara, Ia[i, Alba Iulia

n Cifr` de afaceri 2016: 2 milioane de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 3 mil. euro

n Investi]ie ini]ial`: 15.000 - 50.000 de euro

n Tax` de franciz`: 32.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 12,5%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0,5%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 5 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015:

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a SERVICII

www.zf.ro Companii l 97


SERVICII

Companie/brand:

GLAMOUR & FLAVOUR SRL/FERMA DE MENT~

n Domeniu: produc]ie

n Num`r de unit`]i: 4 (dintre care 3 \n franciz`)

n Prezen]`: Tårgovi[te, Bucure[ti, Constan]a

n Expansiune: Cluj-Napoca, Sibiu

n Cifr` de afaceri 2016: 15.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 30.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 25.000 de euro

n Tax` de franciz`: 0 euro

n Redeven]` lunar`: 0%

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0%

n Tip contract: parteneriat

n Durat` contract: 12 luni

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Pariul pe cultura de ment`

proasp`t`

Cristina Ro[ca

Antreprenorul local Co -

dru] Moro[anu cultiv`

ment` [i [i-a \nfiin]at

propriul brand Fabrica

DeMent` pe care vrea s` \l

extind` \n sistem de

parteneriat.

El \ncearc` s` conving`

al]i antreprenori s` inves -

teasc` \n acest business. El

afirm` c` investi]ia ini]ial`

este de circa 25 de euro pe

metrul p`trat, iar spa]iul

necesar este de minimum

1.000 mp.

Astfel, un partener ar

avea nevoie de o investi]ie

ini]ial` de 25.000 de euro.

Nu exist` \ns` alte costuri

precum redeven]` lunar`,

contribu]ie la bugetul de

marketing sau tax` de

franciz`.

Codru] Moro[anu afirm`

c` un investitor are o recolt`

de 3 kilograme per metru

p`trat pe an, adic` 3.000 de

kilograme destinate comer -

cializ`rii.

Decizia antreprenorului

de a lansa un astfel de

business [i mai ales de a-l

extinde prin parteneriate este

justiticat` de faptul c` o astfel

de asociere le asigur` \n

general produc`torilor o

putere mai mare de negociere

\n discu]iile cu distribuitorii

sau cu retailerii. Ei pot ob]ine

pre]uri mai bune la negocieri.

De altfel, \n prezent

exist` trei parteneri care

cultiv` ment` \n trei ora[e,

Tårgovi[te, Bucure[ti [i

Constan]a, [i \mpreun` esti -

meaz` venituri de 30.000 de

euro \n acest an.

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

FIT EXPRESS INTERNATIONAL SRL/FIT EXPRESS

n Domeniu: s`li de fitness

n Num`r de unit`]i: 12 (dintre care 12 \n franciz`)

n Prezen]`: ora[e mari [i medii precum Bucure[ti,

Constan]a, Baia Mare, Pa[cani sau Foc[ani

n Expansiune: Timi[oara, Cluj-Napoca, Bac`u,

Tårgu-Mure[, Oradea [i Gala]i

n Investi]ie ini]ial`: minimum 15.000 de euro

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 500 de euro

n Tip contract: parteneriat/franciz` simpl`

n Durat` contract: 2 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Un antrenament de 20 de minute ce pune

\n mi[care toate grupele de mu[chi

Cristina Ro[ca

Sistemul de franciz` Fit

Express este activ \n

13 ]`ri [i este prezent pe

pia]` de mai bine de cinci

ani.

Acesta se bazeaz` pe

un antrenament fizic

aparte care angreneaz`

toate cele nou` grupe

principale de mu[chi ce

pot fi antrenate simultan

\n 20 de minute.

Mai exact este folosit`

o tehnologie de electrosti -

mulare a musculaturii.

Compania Fit

Express are atåt activitate

de import [i distribu]ie de

produse de tip XBody,

dar dezvolt` \n parte -

neriat [i o serie de

studiouri.

|n Romånia exist` 12

astfel de studiouri \n

ora[e mari [i medii din

]ar` precum Bucure[ti,

Constan]a, Baia Mare,

Pa[cani sau Foc[ani.

Planurile de expan -

siune nu se opresc \ns`

aici, fiind vizate [i alte

centre urbane im portante

precum Timi [oara, Cluj-

Napoca, Ba c`u, Tårgu-

Mure[, Ora dea [i Gala]i.

Contribu]ia la bu -

getul de marketing este

fix` la 500 de euro pe

lun`.

C o m p a n i a - m a m `

ajut` partenerii cu se -

lectarea loca]iei, cu orga -

nizarea studioului [i cu

formarea personalului.

98 l Companii www.zf.ro


Pariu pe metode alternative de \nv`]are

a limbilor str`ine de c`tre copii

Cristina Ro[ca

Foreign Languages Center

este un centru de limbi

str`ine pentru copiii cu

vårsta cuprins` \ntre 5 [i 13

ani. Aici se predau limbile

englez`, francez` [i german`,

centrele fiind special

amenajate [i gåndite dup`

metoda danez`. Copiii \nva]`

prin intermediul cursurilor

\n care se cånt`, se danseaz`

sau se \ntreprind alte

activit`]i interactive. Astfel le

este mai facil s` inve]e o

limb` str`in`.

Brandul este unul

romånesc [i a ajuns s`

numere \n total 45 de centre

dintre care trei \n franciz`,

potrivit datelor comunicate

de compania Foreign

Languages Center SRL care

opereaz` brandul.

M`d`lina Panaete

Compania romåneasc` Adn

Franchize & Business a ajuns la

[ase frizerii sub brandul „Frizeria

Bucure[ti“ la patru ani de cånd a

luat na[tere [i la un an de cånd a

\nceput s` atrag` parteneri pentru

dezvoltarea acestui business. De

altfel, dintre cele [ase unit`]i

deschise jum`tate sunt \n franciz`.

„Suntem cunoscu]i [i

recunoscu]i ca „Frizeria cu un

singur scaun“. Asta \nseamn` c` e[ti

doar tu (clientul - n.red.) cu

frizerul. Nu a[tepti niciodat`, noi te

a[tept`m pe tine. Tundem doar

dup` fizionomia fiec`ruia pentru c`

nu tot ce se poart` se potrive[te

oricui. La noi o s` \ntålne[ti

atmosfera Bucure[tiului de alt`dat`,

interbelic. Nu punem accent doar

pe tunsoare \n sine, ci pe experien]a

tr`it` aici.“ Deocamdat`, lan]ul de

Businessul este prezent \n

mai multe ora[e mari [i

medii din ]ar` precum

Bac`u, Boto[ani, Suceava,

Ia[i, Bicaz sau F`lticeni.

Planurile de dezvoltare

vizeaz` \ns` [i alte zone din

]ar`, primele pe list` fiind

Br`ila, Constan]a [i Gala]i.

Primul centru a fost lansat la

Ia[i \n 2011, potrivit datelor

oferite anterior de companie.

Investi]ia \ntr-un astfel

de centru este de 2.000 pån`

la 8.000 de euro, \ns` exist`

o tax` de franciz` de 20.000

de euro, o redeven]` lunar`

de 15% din cifra de afaceri [i

o contribu]ie fix` la bugetul

de marketing, de 150 de

euro pe lun`. Contractul este

unul de franciz` simpl` [i se

\ncheie pe o perioad` de

zece ani.

Pariu pe atmosfera din frizeriile

bucure[tene de alt`dat`

frizerii este prezent doar \n Capital`,

dar inten]ia antreprenorilor din

spatele brandului este s` atrag`

parteneri care s` deschid` unit`]i [i

\n Cluj-Napoca, Timi[oara, Ploie[ti,

Bra[ov [i Ia[i. Investi]ia ini]ial` \ntro

unitate sub brandul „Frizeria

Bucure[ti” se situeaz` \ntre 4.000 [i

7.500 de euro. Adn Franchize &

Business, care de]ine franciza

„Frizeria Bucure[ti”, nu percepe taxe

de franciz` [i nici o contribu]ie

lunar` la bugetul de marketing.

|ns`, compania percepe redeven]e

lunare de echivalentul a 50% din

profit, atunci cånd unitatea deschis`

de partenerul francizat intr` pe

profit. Francizorul caut` parteneri

care s` fie orienta]i c`tre succes, s`

aib` aptitudini de lider [i eventual s`

aib` experien]` \n afaceri. Durata

contractului de franciz` este de trei

sau de cinci ani.

Companie/brand:

FOREIGN LANGUAGES CENTER SRL/

FOREIGN LANGUAGES CENTER

n Domeniu: servicii de predare de limbi str`ine pentru copii

n Num`r de unit`]i: 45 (dintre care 3 \n franciz`)

n Prezen]`: ora[e mari [i medii precum Bac`u, Boto[ani,

Suceava, Ia[i, Bicaz sau F`lticeni

n Expansiune: Br`ila, Constan]a, Gala]i

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2016: 28.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 65.000 de euro

n Investi]ie ini]ial`: 2.000 - 8.000 de euro

n Tax` de franciz`: 20.000 euro

n Redeven]` lunar`: 15% din cifra de afaceri

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 150 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`

n Durat` contract: 10 ani

n Caut` parteneri: DA

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Companie/brand

BRAND: ADN FRANCHIZE & BUSINESS/

FRIZERIA BUCURE{TI

n Domeniu: servicii

n Num`r de unit`]i: 6 (din care 3 \n franciz`)

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: Cluj-Napoca, Timi[oara, Ploie[ti,

Bac`u, Bra[ov, Ia[i

n Investi]ie ini]ial`: 4.000-7.500 de euro

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` lunar`: 50% din profit, de cånd se intr`

pe profit

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing: 0%

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 3/5 ani

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a SERVICII

www.zf.ro Companii l 99


SERVICII

Companie/brand:

FUN SCIENCE PROJECT/FUN SCIENCE ROMÅNIA

n Domeniu: servicii

n Num`r de unit`]i: 1

n Cifra de afaceri 2016 (a \ntregului sistem):

40.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017:

60.000 de euro

n Prezen]`: Bucure[ti

n Expansiune: Constan]a, Cluj, Ia[i, Bra[ov

n Investi]ie ini]ial`: 30.000 - 40.000 de euro

n Capital circulant de lucru: 1.000 - 2.000 de euro

n Tax` de franciz`: 20.000 de euro

n Redeven]` lunar`: 75 de euro

n Contribu]ie lunar` la bugetul de marketing:

25 de euro

n Tip contract: franciz` simpl`

n Caut` parteneri: DA

n Durat` contract: 5 ani

n Evolu]ie re]ea 2017 vs. 2015: N/A

Compania de divertisment educativ

Fun Science se extinde \n Romånia

M`d`lina Panaete

Compania Fun Science Project,

masterfrancizor al brandului

spaniol de divertisment educativ Fun

Science \n Romånia, caut` parteneri

pentru dezvoltarea brandului \n

Constan]a, Cluj, Ia[i, Bra[ov. Fun

Science are un centru \n Bucure[ti [i

a avut anul trecut o cifr` de afaceri de

circa 40.000 de euro. Pentru anul

acesta, Fun Science Project estimeaz`

un rulaj de 60.000 de euro.

Investi]ia ini]ial` \ntr-o unitate

Fun Science variaz` \ntre 30.000 [i

40.000 de euro, iar capitalul circulant

de lucru necesar se situeaz` \ntre

1.000 [i 2.000 de euro. Cei care

doresc s` deschid` un centru Fun

Science trebuie s` pl`teasc` o tax` de

franciz` de 20.000 de euro.

Redeven]ele lunare care trebuie

pl`tite se ridic` la 75 de euro, \n timp

ce contribu]ia lunar` la bugetul de

marketing este de 25 de euro.

Contractul se semneaz` pe o perioad`

de cinci ani. Teritoriul exclusiv al

unui francizat va fi format din

regiunea administrativ` definit` de

un jude]. Astfel, francizatul din

jude]ul Cluj va activa pe pia]a de aici

[i va avea exclusivitate. |n prezent,

municipiul Bucure[ti nu mai este

disponibil pentru a deschide un nou

centru.

Fun Science creeaz` activit`]i

distractive, interactive \n form` de

spectacole, ateliere de lucru,

laboratoare sau petreceri pentru

copii.

„Nu este nevoie s` fi]i profesor

sau s` ave]i experien]` [tiin]ific`

pentru a fi un francizat Fun Science.

Principalele activit`]i ale francizatului

implic` promovarea activit`]ilor \n

teritoriul lor [i organizarea

opera]iunilor. Mai mult de 60% din

cifra de afaceri se realizeaz` de la

clien]i fideli.“

Catalogul francizelor din Romånia, edi]ia a III-a

Companie/brand:

SC GALAXY IMOB GRUP SRL/GALAXY IMOB

n Domeniu: servicii

n Num`r de unit`]i: 8 (toate \n franciz`)

n Cifra de afaceri 2016 (a \ntregului sistem): 270.000 de euro

n Cifr` de afaceri estimat` pentru 2017: 400.000 de euro

n Prezen]`: Bra[ov, Bucure[ti, Pite[ti, Ploie[ti, Tårgu-Mure[,

Timi[oara, Bistri]a, Tårgovi[te

n Expansiune: Cluj, Ia[i, Constan]a

n Investi]ie ini]ial`: 2.500 de euro

n Tax` de franciz`: 0

n Redeven]` l