29.11.2023 Views

49-52 Revanzatori 01.12-31.12.2023

49-52 Revanzatori 01.12-31.12.2023

49-52 Revanzatori 01.12-31.12.2023

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TOPSELLER<br />

Roșii întregi<br />

depelate<br />

- 390 g<br />

- per buc.<br />

1 buc. min. 3 buc. min. 6 buc.<br />

3 3 2<br />

29 19 89<br />

TOPSELLER<br />

Cașcaval clasic feliat<br />

- 150 g<br />

- per buc.<br />

1 buc. min. 2 buc.<br />

6<strong>49</strong> 629<br />

1 buc. min. 2 buc. min. 3 buc.<br />

26<br />

25<br />

TOPSELLER<br />

Trunchi de macrou<br />

- Produs afumat<br />

- Calibru 120-300 g<br />

- per kg<br />

TOPSELLER<br />

Fursecuri<br />

- Diverse<br />

24<br />

22<br />

1 buc. min. 2 buc. min. 3 buc.<br />

79 79<br />

24 79 sortimente<br />

29<br />

- 1000 g<br />

- per buc.<br />

99<br />

20 99<br />

1 buc. min. 2 buc. min. 4 buc.<br />

4<br />

3<br />

TOPSELLER<br />

Săpun lichid<br />

- Diverse sortimente<br />

- 500 ml<br />

- per buc.<br />

<strong>49</strong> 99<br />

3 <strong>49</strong><br />

Produs congelat<br />

Produs de captură<br />

Ofertele cuprinse în revistă sunt valabile în perioada indicată în toate magazinele Selgros, în limita stocului existent. Accesul și vânzarea se fac pe baza cardului Selgros, conform condițiilor de bază ale SELGROS Cash&Carry.<br />

ATENȚIE: La unele articole pot interveni modificări de preț datorate unor aspecte neimputabile Selgros. Informațiile despre articole și prețuri sunt prezentate sub rezerva greșelilor de tipar.<br />

În magazinele Selgros, plata se poate efectua numerar sau prin card bancar Maestro, Mastercard, Visa și Visa Electron.<br />

Prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA. SELGROS CASH&CARRY SRL, Calea București 231, Brașov, CIF: RO11805367, Nr. R.C.: J08/464/2001, Capital social: 288272740 lei

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!