Views
2 weeks ago

Flik 00B INNEHÅLLSREGISTER EKL aprill avskalad

Flik 00B INNEHÅLLSREGISTER EKL aprill

Kurspärm EKL 2018-04-03 Om utbildningen 2018 Energi & Utbildning i Sverige AB Söderbyvägen 1C 195 60 Arlandastad För support: mail@energiutbildning.se 1. Bakgrund till uppdraget EKL Direktiv och lag 2. EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED) 3. Lag om energikartläggning i stora företag - SFS 2014:266 Förordningar 4. Förordning om energikartläggning i stora företag - SFS 2014:347 5. Plan- och byggförordningen - SFS 2011:338 Föreskrifter 6. Energikartläggning i stora företag - STEMFS 2014:2 7. Regelsamling för byggande - BBR 25 Vägledning, handböcker och publikationer om: 8. Företag som omfattas av lagen - ET 2015:05 9. Energikartläggning - ET 2015:07 10. Bygg-, anläggnings- och installationsföretag 11. Fastighetsföretag 12. Handelsföretag 13. Transportindustrin 14. Tillverkande industri 15. Tryckluftshandboken 16. Absorptionskylmaskin för ökat värmeunderlag, Wiberg Examensarbete vid Umeå Universitet, 2006 17. Belysningshandbok 18. Krav på fläktar - För lägre kostnader. Ökad energieffektivitet och förbättrad driftssäkerhet. Energimyndigheten 19. PROJEKTUPPGIFT – NATTVANDRING Energitillsyn 7,5 hp. Umeå universitet VT 2012 20. Transportsektorns energianvändning 2014 ES 2015:01 21. Fyllnadsgradsmått i lastbilstransporter. Examensarbete KTH 2013 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.