ek84.pdf

www1.akdeniz.edu.tr

ek84.pdf

J35,0 Kronik tonsillit

Üst solunum yolunun

1,00

J3903 hipersensitivite reaksiyonu,

tanımlanmamış yerde

1,00

J4101 Mukopürülan kronik bronşit 1,00

J4300 MacLeod sendromu 1,00

J4301 Panlobuler amfizem 1,00

J4302 Sentrilobuler amfizem 1,00

J45.0

1,00

J6608

Havayolu hastalığı, diğer

tanımlanmış organik tozlara bağlı

1,00

J6700 Çiftçi akciğeri

Hipersensitivitik pnömonit,

1,00

J6709 tanımlanmamış organik tozlara

bağlı

Akut akciğer ödemi, kimyasal

1,00

J6801 madde, gaz, duman ve buharlara

bağlı

Üst solunum yolu enflamasyonu,

1,00

J6802

kimyasal madde, gaz, duman ve

buharlara bağlı, başka yerde

sınıflanmamış

Kronik solunum yolu durumları,

1,00

J6804 kimyasal madde, gaz, duman ve

buharlara bağlı

Solunum yolu durum,

1,00

J6809 tanımlanmamış kimyasal madde,

gaz, duman ve buharlara bağlı

1,00

J7000

Akut pulmoner belirtiler,

radyasyona bağlı

1,00

J7001

Kronik ve diğer pulmoner belirtiler,

radyasyona bağlı

1,00

J8203 Tropikal pulmoner eozinofili BŞT 1,00

J84 9

İntersitisyel pulmoner hastalık,

tanımlanmamış

1,00

J84.9

1,00

J8400 Alveolar ve paryetalveolar durumlar 1,00

J840001 Alveolar proteinozis 1,00

J950001 Trakeostomi ağzından kanama 1,00

J950003 Trakeostomi ağzının Sepsisi 1,00

J950006 Trakeobronşial diskinezi 1,00

K0002

Dişlerin büyüklük ve şekil

anomalileri

1,00

K000606 Kalıcı [inatçı] primer dişler 1,00

K0007 Teething sendromu 1,00

K0009

Diş gelişim bozukluğu,

tanımlanmamış

1,00

K0208 Diş çürükleri, diğer 1,00

K0301 Diş abrazyonu 1,00

K0302 Diş erozyonu 1,00

K0309

Diş sert dokularının hastalığı,

tanımlanmamış

1,00

K0401 Pulpa nekrozu 1,00

K0402 Pulpa dejenerasyonu 1,00

K0406

Periapikal apse, sinüs oluşumuyla

birlikte

1,00

K0407

Periapikal apse, sinüs oluşumu

olmadan

1,00

K0409

Pulpa ve periapikal dokuların diğer

ve tanımlanmamış hastalıkları

1,00

K0506

Periodontal hastalık,

tanımlanmamış

1,00

K07.7

1,00

K0700

Çene büyüklüğünün ana

anomalileri

1,00

Mikrognatizm (mandibuler)

K070004

(maksiller)

1,00

K070101 Çene asimetrisi 1,00

Retrognatizm (mandibuler)

K070103

(maksiller)

1,00

K0703 Diş pozisyon anomalileri 1,00

Maloklüzyon, ağızdan nefes alıp

K070503 1,00

vermeden dolayı

Tempromandibuler eklem

K070602

düzeninin bozulması

1,00

K0763

1,00

K0801

Diş kaybı, kaza, çekim veya lokal

periodontal hastalıktan dolayı

1,00

K0803 Gömülü diş kökü 1,00

K0901

Oral bölge gelişimsel

(nonodontojenik) kistleri

1,00

K120005 Stomatitis herpetiformis 1,00

K120201 Ağız (tabanı) selüliti 1,00

K1405 Plikalı dil 1,00

K220101 Özefagus erozyonu 1,00

Özefagus ülseri, ilaçlar ve tıbbi

K220104

madde içilmesine bağlı

1,00

K2221

1,00

K2300 Tüberküloz özefajiti (A18.8) 1,00

K2601 duodenumun erozyonu (akut) 1,00

K2803

ülser (peptik) veya erozyon,

1,00

gastrointestinal

K2804

ülser (peptik) veya erozyon,

gastrojejunal

1,00

K31.9

1,00

K3103

Pilorospazm, başka yerde

sınıflanmamış

1,00

K3104 Gastrik divertikül 1,00

K310503 Duodenumun darlığı 1,00

K310602 Gastrojejunokolik fistül 1,00

K3802 Apandis divertikülü 1,00

K4100

Bilateral femoral herni,

obstrüksiyonlu, gangrensiz

1,00

K4300

Ventral herni, obstrüksiyonlu,

gangrensiz

1,00

K4501

Abdominal herni diğer, tanımlanmış

gangrenli

1,00

Crohn hastalığı [regional enterit],

K500003

jejunum

1,00

Crohn hastalığı [regional enterit],

K500103 1,00

K500104

kolon

Crohn hastalığı [regional enterit],

kalın barsak

1,00

More magazines by this user
Similar magazines