Ufrs Kursu,Ufrs Eğitimi,Türkçe Ufrs Kursu, İfrs

ufrskursu.com

Ufrs Kursu,Ufrs Eğitimi,Türkçe Ufrs Kursu, İfrs

UFRS Eğitimleri (VUK’tan UFRS’ye geçiş)

- Örnek bir şirketin yasal kayıtları üzerinden hareket edilmektedir.

-UFRS Düzeltme kayıtlarının tespit edilmesi için öncelikle Bağımsız denetim teknikleri

ve SPK standartları titizlikle uygulanmaktadır.

- Eğitimlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) yayımladığı Genel Kabul

Görmüş Muhasebe Politikalarına uygun olarak Şirket’in yasal kayıtlarına yapılan

düzeltmeleri ve sınıflandırmaları içermektedir.

-Eğitim sonucunda hazırlanan Mali tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe uygun

hazırlanmaktadır.Hazırlanan mali tablolar tam set olarak Bilanço,Gelir Tablosu,Nakit

Akım Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosundan oluşmaktadır.

-Eğitimlerimizde ayrıca konsolidasyon esasları dikkate alınarak örnek konsolidasyon

mali tablolar oluşturulmaktadır.

-Konsolidasyonda nelere dikkat edilir . Konsolidasyon ve eliminasyon kayıtları nasıl

atılır. Şerefiye ve Azınlık Payları nasıl hesaplanır gibi konular tamamen uygulamalı

olarak verilmektedir.

-Yabancı Para işlermleri ve mali tabloların yabancı para cinsinden hazırlanması

sağlanmaktadır.

Similar magazines