Views
1 year ago

ואושר

מרכיבי האושר

מרכיבי האושר נתייחס ל-‏‎31%‎ מהנחקרים שהשיבו שהם מרוצים מאוד מחייהם כאל ‏"פרטים מאושרים".‏ לכל שאר השאלות בסקר הקשורות לשביעות רצון ממרכיבים שונים בחיים נתייח ס כאל משתנים המסבירים אושר כללי.‏ נבנה מודל לניבוי ‏"הפרטים המאושרים"‏ . בעזרת מודל זה ננסה לשקלל את ‏"רכיבי האושר".‏ ‏"אושר לא מושג באמצעות סיפוק עצמי,‏ למטרה נעלה"‏ אלא מתוך נאמנות ‏(הלן קלר)‏ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תוצאו ת המודל ע"פ המודל האושר מורכב מהפריטים הבאים:‏ שביעות רצון מהמצב הכלכלי 13% שביעות רצון מקשרים משפחתיים שביעות רצון מסביבת המגורים 50% 37% " לכם קצת אושר,‏ ‏"תתארו הוא כל כך נדיר כאן כי ארצי)‏ ‏(שלמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

AN EASY TARGET?
Relationship Matters
Венчурные фонды - Marchmont Capital Partners
Korea Yearbook - 2009
Korea Yearbook - 2012
The modern Australian family
Галактический "каннибализм" (PDF)
القضاء املرصي:‏ أداة للقمع
2016%20GIIN%20Annual%20Impact%20Investor%20Survey_Web
SJGREN'S
Resident Hospital Health Check Survey 2016
UK BLOGGERS SURVEY 2016