21.09.2017 Views

AGRO SHOW 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Languages:<br />

pages 4, 5<br />

www.agritechnica.com<br />

page 10<br />

Carl-Albrecht Bartmer<br />

President of the DLG,<br />

Farmer in Löbnitz<br />

an der Bode<br />

Dr. Reinhard Grandke<br />

Chief Executive Manager<br />

of the Deutsche<br />

Landwirtschafts-<br />

-Gesellschaft<br />

Freya von Rhade<br />

Project Manager<br />

AGRITECHNICA<br />

Dr. Jochen Köckler<br />

Managing Director<br />

Exhibition Department<br />

Source: www.agritechnica.com<br />

Carl-Albrecht Bartmer Dr. Reinhard Grandke<br />

President of the DLG,<br />

Farmer in Löbnitz<br />

an der Bode<br />

Chief Executive Manager<br />

of the Deutsche<br />

Landwirtschafts-<br />

-Gese lschaft<br />

Seite 8, 9<br />

The World’s No. 1<br />

Freya von Rhade<br />

Project Manager<br />

AGRITECHNICA<br />

Peter Grothues<br />

Managing director of<br />

exhibition department DLG<br />

and of DLG Service GmbH<br />

Witamy na <strong>AGRO</strong><strong>SHOW</strong> <strong>2017</strong> największej wystawie rolniczej w Europie<br />

<strong>AGRO</strong><strong>SHOW</strong> <strong>2017</strong> - to już XIX edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej. W ciągu czterech dni wystawę odwiedza ponad 160 000 osób. W tym<br />

roku zaprezentuje się prawie 900 firm , w tym 100 przedsiębiorstw z zagranicy. Cały obszar wystawy przekracza 120 ha, w tym powierzchnia wystawiennicza<br />

wynosi ponad 150 000 m 2 . Patronat honorowy nad tegoroczną wystawą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel.<br />

www.targishow.pl<br />

XIX Międzynarodowa Wystawa Rolnicza<br />

NAJWIĘKSZA<br />

wystawa plenerowa w Europie<br />

Bednary, 22-25 września <strong>2017</strong> r.<br />

Redaktor naczelny: Mariusz Ciołeszyński, tel. 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

tel. 65 545 12 21<br />

POLSKA / WAŁCZ<br />

Więcej str. 22-23<br />

www.tad-len.pl<br />

Więcej str. 2<br />

www.brochard.pl<br />

Stoisko E 206<br />

Agritechnica w Hanowerze <strong>2017</strong><br />

Gazeta Targowa w języku angielskim i niemieckim<br />

Welcome to AGRTECHNICA – the most significant agricultural event in the world<br />

AGRITECHNICA<br />

10-14<br />

Welcome to AGRTECHNICA – the most significant agricultural event in the world<br />

HANOVER, 10-14 November 2009<br />

The World’s No. 1<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, Mobile phone: +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, Mobile phone: +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

AGRITECHNICA<br />

HANOVER, 15-19 November 2011<br />

The World’s No. 1<br />

Herzlich willkommen auf der AGRITECHNICA – Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, tel. +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

www.agritechnica.com<br />

AGRITECHNICA<br />

Languages:<br />

HANOVER, 12-16 November 2013<br />

Welcome to AGRITECHNICAG<br />

the global meeting point<br />

for agricultural machinery<br />

Five<br />

Gold<br />

Medals<br />

and<br />

28 Silver<br />

Medals<br />

for<br />

Innovations<br />

AGRITECHNICA<br />

– International<br />

Conferences<br />

Welcome to AGRITECHNICA<br />

the global meeting point<br />

for agricultural machinery<br />

Two gold<br />

innovations<br />

awards and<br />

39 silver<br />

innovations<br />

awards for<br />

Agritechnica<br />

2011<br />

Center (CC)<br />

Herzlich willkommen auf<br />

der AGRITECHNICA<br />

Events,<br />

Tagungen,<br />

Kongresse<br />

und mehr<br />

Seite 6<br />

Więcej str. 30<br />

– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

AGRITECHNICA Neuheiten 2013<br />

– Wegweiser der Agrarbranche!<br />

4 Goldmedaillen • 33 Silbermedaillen<br />

Seite 4, 5<br />

Minister Stanisław Kalemba und die Messezeitung<br />

begrüßen die Landwirte und Ausste ler aus Polen<br />

Stanisław<br />

Kalemba<br />

Ministers für<br />

Landwirtschaft<br />

und ländliche<br />

Entwicklung<br />

Ausste ler aus Polen<br />

AGRITECHNICA 2013<br />

Biuro reklamy: tel. 696 007 321<br />

Source: w.agritechnica.com<br />

tel. +48 661 700 651, + 48 603 303 218<br />

www.brochard.pl<br />

Więcej str. 10-11<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

Przyczepa do balotów 18 ton<br />

www.kellfri.pl<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork<br />

tel. (77) 418 24 71<br />

mail: biuro@agro-kombi.pl


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO E206<br />

Firma Brochard Polska Sp z o.o. proponuje Państwu rozrzutniki<br />

i transbordery w jednym francuskiego producenta firmy Brochard.<br />

Nasza gama maszyn jest dopasowana i pod rolnika indywidualnego<br />

i pod duże gospodarstwa, pragnące usprawnić sobie swoją pracę.<br />

Dragon 2001<br />

Rozrzutniki posiadają bardzo wiele opcji rozbudowy m.in. Adapter<br />

poziomy, Adapter do wysypu ziarna z hydrauliczną rurą wysypową,<br />

hydrauliczna zastawa, nadstawki burt itp. co pozwala zmienić nawet<br />

małą maszynę w bardzo sprawne i wielofunkcyjne narzędzie do pracy.<br />

Producent zastosował Szwedzką stal Domex, która pozwoliła stworzyć<br />

bardzo solidną konstrukcję wytrzymującą maksymalne obciążenia.<br />

Ponad to posiadamy agrowłóknine do przykrywania słomy, maszynę<br />

do czyszczenia dren oraz wozy asenizacyjne.<br />

SPRZEDAŻ • WYNAJEM<br />

Dragon Junior<br />

Wozy asenizacyjne od 5.000 do 30.000 litrów<br />

EV 2000,<br />

EV 2200<br />

Agrowłóknina<br />

10,4 m x 25 m – nadaje się do przykrycia 300 balotów<br />

15,6 m x 25 m – nadaje się do przykrycia 420 balotów<br />

15,6 m x 15,6 m- nadaje się do przykrycia 270 balotów<br />

10,4 m x 12,5 m – nadaje się do przykrycia 150 balotów<br />

Maszyna do czyszczenia drenów.<br />

Umów się na pokaz w Twoim<br />

gospodarstwie<br />

Dragon EV2200.<br />

Poziomy adapter rozrzucający<br />

Kontakt: 603 303 218 • 661 700 651 • 609 750 072<br />

Brochard Polska Sp. z o.o., ul. Bydgoska 75, 78-600 Wałcz<br />

tel. 67 258 33 57, biuro@brochard.pl<br />

www.brochard.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 3<br />

STROH R.+P+K<br />

KARNER Düngerproduktion GmbH<br />

AUSTRIA<br />

Innowacyjny, austriacki preparat<br />

AKRA STROH R.+P+K z bakterią MEGATERIUM<br />

PHOSPHORICUM(P), bakterią FRATEURIA AURANTIA(K)<br />

- mineralizacja bez AZOTU!<br />

W dobie drastycznej podwyżki cen nawozów mineralnych<br />

trzeba zadbać o maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych<br />

wytwarzanych w gospodarstwie. Przede wszystkim<br />

mamy na myśli wykorzystanie składników pokarmowych<br />

jakie znajdują się w resztkach pożniwnych i słomie.<br />

Poniższa tabela przedstawia ilości składników pokarmowych<br />

jakie znajdują się w różnych rodzajach słomy.<br />

RODZAJ SŁOMY N K2O P2O5<br />

Słoma zbożowa<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Słoma rzepaczana<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Słoma kukurydziana<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Liście buraczane cukrowe<br />

( średnio na każde<br />

10 ton plonu )<br />

Łęty ziemniaczane<br />

( średnio na każde<br />

10 ton plonu )<br />

7 kg 30 kg 3 kg<br />

16 kg 40 kg 6 kg<br />

16 kg 30 kg 7 kg<br />

33 kg 50 kg 9 kg<br />

20 kg 32 kg 4 kg<br />

Wprowadzając do gleby słomę oraz resztki pożniwne w postaci<br />

ścierni i korzeni poprawiamy właściwości fizyczne i chemiczne<br />

gleby. Resztki pożniwne oraz słoma tworzą próchnicę co jest<br />

bardzo istotne zwłaszcza na glebach lekkich, które są ubogie<br />

w próchnicę. Jeżeli zadbamy o prawidłowy rozkład słomy<br />

i resztek pożniwnych wartość ich będzie tylko nieco mniejsza<br />

niż obornika.<br />

W celu prawidłowego rozkładu słomy w glebie oraz maksymalnego<br />

wykorzystania jej składników należy przestrzegać<br />

następujących zasad :<br />

• odpowiednio rozdrobnić – im krótsze fragmenty tym lepszy<br />

rozkład<br />

• odpowiednio wymieszać resztki pożniwne z glebą<br />

Przy wprowadzaniu słomy do gleby należy pamiętać, że stosowanie<br />

fungicydów w roślinie uprawnej powoduje, że rozkład<br />

trwa dłużej. Podobnie na glebach lekkich, które z reguły są<br />

bardziej kwaśne czas rozkładu wydłuża się. Nierozłożona słoma<br />

absorbuje wodę co z kolei ma wpływ na słabsze wschody<br />

i wzrost roślin. Dlatego też tak bardzo ważne jest zastosowanie<br />

środków, które pozwolą na szybki rozkład słomy i resztek<br />

pożniwnych.<br />

Proponujemy Państwu nowy austriacki preparat o nazwie<br />

AKRA STROH R.+P+K z bakterią MEGATERIUM PHOSPHORI-<br />

CUM(P) i FRATEURIA AURANTIA(K) - mineralizacja bez AZOTU!<br />

Sposób działania środka opiera się na mechanizmie ANDOCK.<br />

Proces ten prowadzi do powstania ujemnego ładunku, który<br />

umożliwia bardzo dobrą przyczepność do resztek pożniwnych.<br />

Środek nie wymaga zbyt dużej ilości wody, jest odporny<br />

na temperaturę. W 10 minut po zastosowaniu można już<br />

przystąpić do uprawy gleby bez utraty skuteczności. Zawarte<br />

w preparacie AKRA STROH R.+P+K miedź, mangan i cynk<br />

powodują rozkład lignin w resztkach pożniwnych. Żelazo<br />

i molibden reagują z celulozą. Dodatkowo molibden odżywia<br />

bakterie azotowe.<br />

Bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) może reagować<br />

z każdym rodzajem nawozów organicznych w glebie - rozszczepia<br />

organicznie związany fosforan i tym samym czyni go<br />

dostępnym dla roślin. Według naszych dotychczasowych<br />

badań, bakteria ta, w zależności od dostępnej substancji organicznej,<br />

mobilizuje do 30kg fosforu elementarnego (P) na<br />

hektar.<br />

FRATEURIA AURANTIA (K) bakteria poprawiająca zapotrzebowanie<br />

roślin w potas.<br />

Zastosowanie AKRA Stroh R.+P+K pozwala rozbić cząsteczki<br />

organiczne resztek pożniwnych tj celuloza i lignina, dlatego<br />

proces mineralizacji nie wymaga dodatkowego nawożenie<br />

N-azotem, w celu wyrównania stosunku C:N.<br />

Zalety preparatu to:<br />

• bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) uaktywnia do<br />

30kg/ha fosforu elementarnego<br />

• bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) jest odporna na<br />

promieniowanie UV<br />

• bardzo szybki rozkład słomy i resztek pożniwnych (mineralizacja)<br />

• odżywianie bakterii glebowych a zwłaszcza azotowych<br />

• pomaga w tworzeniu gruzełkowatej struktury gleby<br />

• duża skuteczność również w okresach suszy<br />

• nie wymaga uzupełniającego nawożenia azotem!<br />

• właściwe zagospodarowanie słomy i resztek pożniwnych<br />

poprawia właściwości gleby, obniża koszty nawożenia<br />

a tym samym poprawia opłacalność produkcji<br />

• szybki wzrost próchnicy w kompleksie sorpcyjnym<br />

• pozytywny wpływ na mikrobiologię gleby<br />

• w połączeniu z siarką (S) redukuje infekcje grzybowe<br />

ZASTOSOWANIE:<br />

UPRAWA<br />

Słoma zbożowa<br />

Słoma kukurydziana<br />

DOZOWANIE NA ha<br />

1L AKRA Stroh R.+P+K<br />

100-300L wody<br />

(w zależności od ilości słomy)<br />

2L AKRA Stroh R.+P+K<br />

100-300L wody<br />

(w zależności od ilości słomy)<br />

Nie przekraczać zalecanych dawek!<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

www.agro-kombi.pl<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork tel./fax: +48 77 418 24 71 e-mail:biuro@agro-kombi.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 4<br />

ul. Parkowa 7, 49-318 Skarbimierz Osiedle<br />

<br />

e-mail: agremo@agremo.pl<br />

www.agremo.pl<br />

UREIA AGAÓW W<br />

• silosy z lejem zsypowym o poj. do 1000 ton<br />

• silosy płaskodenne o poj. 5000 ton<br />

• suszarnie zbożowe o wyd. do 30 t/h<br />

• mieszalnie pasz o wyd. do 10 t/h<br />

• kosze zasypowe, wywrotnice, wiaty<br />

• podnośniki i przenośniki<br />

• czyszczalnie i wialnie<br />

tel. 77 416 26 83<br />

tel. 77 416 33 50<br />

Zapraszamy na stoisko C-97<br />

Metalpol Węgierska Górka jest producentem:<br />

• Odlewów z żeliwa szarego EN GJL-200,250,300, EN-GJL-HB175,<br />

EN- GJL-HB195 oraz żeliwa sferoidalnego EN GJS 400-15, 400-18,<br />

400- 18L, 500-7, 600-3, 700-2 z przeznaczeniem do przemysłu<br />

samochodowego i maszynowego, sektora rolniczego, budownictwa,<br />

robót publicznych i górnictwa.<br />

• Wyrobów dla kolejnictwa: tj. kotwa z żeliwa sferoidalnego EN GJS-500-7<br />

• Armatury do sieci wodociągowych i gazowych tj. zasuwy klinowe<br />

kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem oraz zasuwy gwintowane z żeliwa<br />

sferoidalnego, hydranty nadziemne, podziemne, akcesoria do zasuw<br />

i hydrantów, Kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego<br />

www.metalpol.com<br />

tel. 33 86 41 801, fax 33 86 41 805<br />

Metalpol, ul. Kolejowa 6<br />

34-350 Węgierska Górka<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 5<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 6<br />

PROGRAM WYDARZEŃ<br />

XIX MIĘDZYNARODOWEJ<br />

WYSTAWY ROLNICZEJ<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> <strong>2017</strong><br />

PIĄTEK<br />

22 WRZEŚNIA <strong>2017</strong> r.<br />

Wystawa czynna dla zwiedzających<br />

w godz.: 9:00 - 17:00<br />

od godz. 9:00 Akredytacja dziennikarzy -<br />

Biuro Prasowe<br />

9:30 - 10:30 Konferencja prasowa inaugurująca<br />

XIX Międzynarodową Wystawę Rolniczą<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> <strong>2017</strong> / Konferencja prasowa dot.<br />

aktualnej sytuacji na rynku maszyn i urządzeń<br />

rolniczych - Biuro Prasowe<br />

10:00 - 16:00 Ścieżka Edukacyjna <strong>AGRO</strong><br />

<strong>SHOW</strong> - Stoiska wystawców biorących udział<br />

w projekcie<br />

10:00 - 10:30 Finały konkursu „Mechanik na<br />

Medal <strong>2017</strong> - Hala seminaryjna (przy pasie<br />

startowym)<br />

10:30 - 11:30 Finały konkursu „Młody Mechanik<br />

na Medal <strong>2017</strong>” - Hala seminaryjna (przy<br />

pasie startowym)<br />

11:30 - 12:00 Uroczyste wręczenie nagród laureatom<br />

konkursów „Mechanik na Medal <strong>2017</strong>”,<br />

„Młody Mechanik na Medal <strong>2017</strong>” i „Serwis na<br />

Medal <strong>2017</strong>” - Hala seminaryjna (przy pasie<br />

startowym)<br />

11:00 - 12:00 Prezentacje maszyn na pasie -<br />

Pas startowy<br />

12:00 - 14:00 Podsumowanie XV edycji<br />

Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne<br />

Gospodarstwo Rolne <strong>2017</strong>” - Hala seminaryjno-bankietowa<br />

12:30 - 14:00 Pokaz maszyn w ringu (opryskiwacze,<br />

ładowacze czołowe i ładowarki teleskopowe)<br />

oraz pokaz pracy maszyn na poletkach<br />

demonstracyjnych - RING - pola pokazowe<br />

i indywidualne poletka pokazowe<br />

13:00 - 14:00 Pokaz „Kombajn rynkowy Dograne<br />

- jak automatycznie znaleźć zbyt?” - Hala<br />

seminaryjna (przy pasie startowym)<br />

14:00 - 15:00 Seminarium: „Ranking jakości<br />

ciągników rolniczych - wyniki I edycji projektu<br />

NBOR” - Instytut Inżynierii Biosystemów UPP<br />

i „top agrar Polska” - Hala seminaryjna (przy<br />

pasie startowym)<br />

Wydarzenia towarzyszące:<br />

9:00 - 17:00 Wioska Bezpieczeństwa: symulator<br />

dachowania, symulator pasów, ekspozycje<br />

aut, szkolenia z I pomocy, slalom pieszy w alkogoglach<br />

- Sektor F, przy pasie startowym<br />

SOBOTA<br />

23 WRZEŚNIA <strong>2017</strong> r.<br />

Wystawa czynna dla zwiedzających<br />

w godz.: 9:00 - 17:00<br />

10:00 - 11:00 Prezentacje maszyn na pasie -<br />

Pas startowy<br />

11:00 - 12:00 <strong>AGRO</strong> DEBATA: „Modernizacja<br />

gospodarstw rolnych przy wsparciu PROW.<br />

Stan i perspektywy dla rynku maszyn i urządzeń<br />

rolniczych” - Pas startowy – naprzeciw<br />

Hali seminaryjnej<br />

11:30-13:00 Pokaz maszyn w ringu (opryskiwacze,<br />

ładowacze czołowe i ładowarki<br />

teleskopowe) oraz pokaz pracy agregatów<br />

uprawowo – siewnych - RING - pola pokazowe<br />

i indywidualne poletka pokazowe<br />

13:00 - 14:00 Pokaz „Kombajn rynkowy Dograne<br />

- jak automatycznie znaleźć zbyt?” - Hala<br />

seminaryjna (przy pasie startowym)<br />

Wydarzenia towarzyszące:<br />

9:00 - 17:00 Wioska Bezpieczeństwa: symulator<br />

dachowania, symulator pasów, ekspozycje<br />

aut, szkolenia z I pomocy, slalom pieszy w alkogoglach<br />

- Sektor F, przy pasie startowym<br />

12:00 - 13:00 Konferencja prasowa firmy<br />

SaMasz: „Nowe produkty w ofercie oraz ważne<br />

informacje o firmie dotyczące rozwoju i realizowanych<br />

celów” - Centrum Prasowe<br />

Gazeta TARGOWA<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> <strong>2017</strong><br />

Serdecznie witamy na największej<br />

800 wystawców, w tym ponad 100<br />

z zagranicy, 150 tys. m2 powierzchni<br />

wystawienniczej i 150 tys. odwiedzających.<br />

Już 22 września<br />

rusza w Bednarach koło Poznania<br />

(gmina Pobiedziska) Międzynarodowa<br />

Wystawa Rolnicza <strong>AGRO</strong><br />

<strong>SHOW</strong>. Jej organizatorem jest<br />

Polska Izba Gospodarcza Maszyn<br />

i Urządzeń Rolniczych.<br />

Najnowocześniejsze<br />

rolnicze technologie<br />

w Bednarach<br />

To największa tego typu plenerowa<br />

wystawa w Europie. Prezentacje<br />

najnowszych i najnowocześniejszych<br />

maszyn oraz urządzeń rolniczych<br />

potrwają cztery dni. Podczas<br />

imprezy zaprezentuje się także<br />

wiele firm i instytucji związanych<br />

z rolnictwem, w tym producenci<br />

nawozów, nasion i środków ochrony<br />

roślin.<br />

Wystawa organizowana jest<br />

przez PIGMiUR od 1999 roku.<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> to jedyne takie<br />

miejsce w Polsce, w którym rolnicy<br />

mogą nie tylko zapoznać się<br />

z najnowszymi maszynami i urządzeniami<br />

rolniczymi, ale również<br />

zobaczyć je podczas pracy. Tradycyjnie<br />

już podczas wystawy od-<br />

będzie się pokaz maszyn w ringu<br />

gdzie prezentować się będą ładowarki,<br />

ładowacze czołowe i opryskiwacze.<br />

Prócz tego na pasie głównym<br />

odbywać się będą prezentacje<br />

maszyn, które opatrzone będą pro-<br />

fesjonalnym komentarzem. Pokazy<br />

i prezentacje sprzętu, co roku cieszą<br />

się one ogromnym zainteresowaniem<br />

ze strony rolników. Wystawa<br />

to okazja, by zapoznać się ze szczegółami<br />

konstrukcyjnymi maszyn,<br />

ale także szansa na bezpośrednie<br />

spotkania i rozmowy z przedstawicielami<br />

producentów maszyn<br />

i urządzeń rolniczych.<br />

Nie tylko maszyny<br />

i urządzenia<br />

Jak co roku, nie tylko krajowe<br />

i światowe marki, związane z maszynami<br />

i urządzeniami rolniczymi,<br />

pojawią się w Bednarach. Nie<br />

zabraknie producentów nawozów,<br />

nasion i środków ochrony roślin,<br />

a także firm z sektora finansowego<br />

oraz wielu różnych branż związanych<br />

z rolnictwem. Dzięki temu<br />

odwiedzający będą mogli zapoznać<br />

się z kompletną ofertą środków<br />

produkcji i usług dla rolnictwa.<br />

Wystawa będzie także okazją<br />

do poruszenia ważnych tematów<br />

związanych z rolnictwem. W tym<br />

roku odbędą się między innymi<br />

debaty na temat modernizacji gospodarstw<br />

rolnych przy wsparciu<br />

środków z Programu Rozwoju<br />

Obszarów Wiejskich, a także debata<br />

poruszająca problematykę<br />

ubezpieczeń w rolnictwie. Wezmą<br />

w nich udział eksperci z ARiMR,<br />

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju<br />

Wsi, KRiR, WODR, a także<br />

przedsiębiorcy z branży i rolnicy.<br />

Podczas wystawy odbędą się finały<br />

konkursów organizowanych przez<br />

Polską Izbę Gospodarczą Maszyn<br />

i Urządzeń Rolniczych: „Mechanik<br />

na Medal” i „Młody Mechanik na<br />

Medal”, a także ogłoszenie wyników<br />

i rozdanie nagród w konkursie<br />

„Serwis na Medal”.<br />

Atrakcje i udogodnienia<br />

dla zwiedzających<br />

Jedną z wielu atrakcji tegorocznej<br />

wystawy będzie Wioska Bezpieczeństwa,<br />

która ma być miejscem<br />

upowszechniania dobrych praktyk<br />

w zakresie bezpieczeństwa życia<br />

i pracy na wsi. Program Wioski


Str. 7<br />

PROGRAM WYDARZEŃ<br />

XIX MIĘDZYNARODOWEJ<br />

WYSTAWY ROLNICZEJ<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> <strong>2017</strong><br />

NIEDZIELA<br />

24 WRZEŚNIA <strong>2017</strong> r.<br />

NR 1 W EUROPIE<br />

wystawie plenerowej w Europie<br />

Wystawa czynna dla zwiedzających<br />

w godz.: 9:00 - 17:00<br />

10:00 - 11:00 Prezentacje maszyn na pasie -<br />

Pas startowy<br />

11:30-13:00 Pokaz maszyn w ringu (opryskiwacze,<br />

ładowacze czołowe i ładowarki<br />

teleskopowe) oraz pokaz pracy agregatów<br />

uprawowo – siewnych - RING - pola pokazowe<br />

i indywidualne poletka pokazowe<br />

11:00 - 12:00 Pokaz „Kombajn rynkowy Dograne<br />

- jak automatycznie znaleźć zbyt?” - Hala<br />

seminaryjna (przy pasie startowym)<br />

12:00 - 13:00 <strong>AGRO</strong> DEBATA: „System<br />

ubezpieczeń rolniczych - korzyści czy straty?<br />

Oczekiwania rolników i interesy firm ubezpieczeniowych.”<br />

- Pas startowy – naprzeciw Hali<br />

seminaryjnej<br />

14:00 – 14:30 Konferencja prasowa podsumowująca<br />

XIX edycję wystawy <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong><br />

- Biuro Prasowe<br />

Wydarzenia towarzyszące:<br />

9:00 - 17:00 Wioska Bezpieczeństwa: symulator<br />

dachowania, symulator pasów, ekspozycje<br />

aut, szkolenia z I pomocy, slalom pieszy w alkogoglach<br />

- Sektor F, przy pasie startowym<br />

wypełnią między innymi kursy<br />

pierwszej pomocy. Pojawią się stoiska<br />

edukacyjne straży pożarnej<br />

i policji. Swój udział w Wiosce Bezpieczeństwa<br />

zapowiedzieli przedstawiciele<br />

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia<br />

Społecznego. W wiosce<br />

zaprezentuje się między innymi<br />

Sobiesław Zasada Centrum, które<br />

przygotuje symulator dachowania,<br />

symulator pasów czy mini szkolenia<br />

z zakresu pierwszej pomocy.<br />

Do interaktywnego świata wirtualnej<br />

rzeczywistości zaprosi firma<br />

Bayer. Odwiedzający Wioskę Bezpieczeństwa<br />

będą mieli możliwość<br />

poznania aplikacji „Wirtualnej<br />

farma”, dzięki której będzie można<br />

dowiedzieć się o bioróżnorodności<br />

i odpowiedzialnym stosowaniu<br />

środków ochrony roślin.<br />

Polska Izba Gospodarcza Maszyn<br />

i Urządzeń Rolniczych przygotowała<br />

wiele udogodnień dla<br />

odwiedzających. Ogrom wystawy,<br />

zajmującej obszar ok. 120 ha, sprawia,<br />

że odwiedzający muszą pokonywać<br />

znaczne odległości, dlatego<br />

kolejny już rok będzie można skorzystać<br />

z bezpłatnych linii meleksowych.<br />

Będą one kursowały na<br />

stałych trasach na terenie wystawy.<br />

Osobom preferujących bezgotówkowe<br />

płatności zapewniony zostanie<br />

mobilny bankomat. Na terenie<br />

wystawy będzie także bezpłatny<br />

dostęp do internetu poprzez Wi-<br />

-Fi. Odwiedzający mogą liczyć na<br />

bezpłatny katalog wystawy. Tak jak<br />

w ubiegłych latach wstęp na wystawę<br />

oraz parkingi dostępne będą za<br />

darmo. Warto wspomnieć, że organizator<br />

wspiera finansowo przyjazdy<br />

grupowe. Atrakcyjny i bogaty<br />

program <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> w Bednarach<br />

sprawiają, że wystawa każdego<br />

roku wzbudza ogromne zainteresowanie,<br />

które z roku na rok rośnie.<br />

Źródło:<br />

Polska Izba Gospodarcza<br />

Maszyn i Urządzeń Rolniczych<br />

PONIEDZIAŁEK<br />

25 WRZEŚNIA <strong>2017</strong> r.<br />

Wystawa czynna dla zwiedzających<br />

w godz.: 9:00 - 13:00<br />

PATRONATY<br />

Patronat honorowy nad tegoroczną Wystawą<br />

będzie sprawował Minister Rolnictwa<br />

i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, a patronat<br />

medialny nad wydarzeniem objęła TVP1.<br />

LOKALIZACJA<br />

Wystawa odbywa się w miejscowości Bednary<br />

w gminie Pobiedziska, zaledwie 25 km od Poznania.<br />

Szybki dojazd na imprezę jest możliwy<br />

dzięki autostradzie A2 i drodze ekspresowej S5.<br />

WYSTAWA W LICZBACH<br />

• zorganizowana po raz pierwszy<br />

w 1999 roku<br />

• co roku wystawia się tu ponad 800<br />

fi r m , w tym 100 przedsiębiorstw<br />

z zagranicy<br />

• w ciągu 4 dni Wystawę odwiedza<br />

około 150 tysięcy osób<br />

• co roku rejestrujemy 400 autokarów<br />

grup zorganizowanych<br />

• powierzchnia wystawiennicza wynosi<br />

ponad 150 tysięcy m 2<br />

• cały obszar wystawy przekracza120 ha<br />

Po pierwsze: SKUTECZNY KOLPORTAŻ<br />

wita na największej wystawie<br />

plenerowej w Europie<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 8<br />

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ROLNICTWIE<br />

Silosy z blachy falistej<br />

Od kilku lat na rynku magazynów zbożowych zauważalna jest tendencja do lansowania silosów z blachy falistej. Handlowcy<br />

oferujący to rozwiązanie zgodnym chórem mówią o dużej wytrzymałości takiej konstrukcji, a także o załamywaniu<br />

promieni słonecznych, co rzekomo zapobiega nagrzewaniu przechowywanych materiałów.<br />

Czy aby na pewno jest to prawda?<br />

Nie ulega wątpliwości, że zastosowanie<br />

blachy falistej pozwala na większą<br />

swobodę w projektowaniu. Każda<br />

„fala” na części walcowej pełni rolę<br />

wręgi, co poprawia sztywność. Dzięki<br />

temu nie trzeba projektować konstrukcji<br />

poszycia opartej o podłużnice<br />

i wręgi poziome. To zdecydowanie<br />

Gazeta TARGOWA<br />

ułatwia projektowanie i montaż, ale<br />

niesie za sobą poważne zagrożenia.<br />

Dodatkowa sztywność uzyskana<br />

przez wykonanie fali pozwala<br />

na znaczne zmniejszenie grubości<br />

blachy tworzącej poszycie zbiornika.<br />

W praktyce oznacza to, że silosy<br />

wykonane w takiej technologii mają<br />

dużo cieńszą cargę, co jednoznacz-<br />

nie przekłada się na niższą trwałość<br />

takiego zbiornika i znacznie krótszy<br />

czas jego eksploatacji. Zastosowanie<br />

mniejszej grubości blach na poszyciu<br />

zbiornika ma ewidentnie negatywny<br />

wpływ na jego jakość. Dla przykładu,<br />

w miejscach, gdzie przy silosie<br />

wykonanym z blach płaskich czołowi<br />

producenci stosują blachę o grubości<br />

08-443 Sobienie Jeziory, Sobienie Kiełczewskie II/16<br />

tel. kom. 601 327 415, tel. 25 623-00-85, fax 25 623-20-11<br />

e-mail: info@zelazo.com<br />

2mm, przy blachach falistych spotkamy<br />

się z blachą grubości 1,-1,25mm.<br />

To prawie 100 % różnicy ! Wpływ<br />

takiego odchudzania na trwałość<br />

i długość cyklu życia produktu jest<br />

oczywisty. Doskonale widać to na<br />

konstrukcjach montowanych w latach<br />

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych,<br />

np. w silosach typu PRM. Dziś<br />

po latach eksploatacji są one często<br />

bardzo zniszczone.<br />

A teraz problem powłoki z ocynku<br />

i jej trwałości. W silosie „płaskim”<br />

część walcowa składa się z arkuszy<br />

blach zamontowanych w kolejnych<br />

pasach walca „cargach” tak, że powłoka<br />

ocynku jest nienaruszona. Blachę<br />

falistą tworzy się przez walcowanie (<br />

wyginanie) płaskich arkuszy na zimno.<br />

Jest to operacja technologiczna<br />

zwiększająca ilość uszkodzeń mechanicznych<br />

ocynku powodująca mikropęknięcia<br />

powłoki, w które wnika<br />

woda. Proces ten jest szczególnie destrukcyjny<br />

zimą.<br />

Na mniejszą trwałość wpływa także<br />

specyfika eksploatacji silosów. Podczas<br />

rozładunku zbiornika przy poszyciu<br />

powstają ogromne siły działające na<br />

część falistą. Z czasem powoduje to<br />

utratę geometrii carg i finalnie uszkodzenie<br />

części walcowej. Niejednokrotnie<br />

dochodziło do rozszczelnienia poszycia<br />

i poważnej awarii zbiornika.<br />

Kolejny problem to utrzymanie czystości<br />

w silosach wykonanych z blachy<br />

falistej. Mimo staranności producentów<br />

w doborze odpowiedniej wysokości<br />

fali, nie da się w takim silosie<br />

zapewnić sterylności choćby zbliżonej<br />

do tej w silosach wykonanych z blachy<br />

płaskiej. Kurz ma tendencję do<br />

osiadania nawet na elementach pionowych,<br />

więc jakiekolwiek załamanie<br />

w postaci fali znacząco pogarsza parametry<br />

czystości przechowywanych<br />

produktów. Nie od dziś wiadomo, że<br />

przedsiębiorstwa przykładające dużą<br />

wagę do sterylności produktu, np. firmy<br />

związane z nasiennictwem, niemal<br />

zawsze korzystają z silosów wykonanych<br />

z blach płaskich.<br />

A co z rzekomym ograniczeniem<br />

nagrzewania surowca w silosach<br />

z blach falistych ? Biorąc pod uwagę<br />

większą powierzchnię styku ziarna<br />

z częścią walcową takiego zbiornika<br />

teza ta jest chybiona. Blacha falista<br />

i płaska wystawiona na ekspozycję<br />

ostrego światła słonecznego nagrzewa<br />

się dokładnie tak samo, z tym że na<br />

1m2 części walcowej płaskiej przypada<br />

1,2m2 „gorącej” powierzchni blachy<br />

falistej. Silos o pojemności 1000t w zależności<br />

od średnicy ma powierzchnię<br />

boczną walca Pb=400-500m2 blachy<br />

płaskiej, 480-600m2 falistej. Latem<br />

przy temperaturze powietrza 30ºC<br />

blacha ma temperaturę 50 ºC. jeśli<br />

silos z blachy falistej ma powierzchnię<br />

o 100m2 większą to przekazuje do<br />

wnętrza większą ilość ciepła.<br />

Biorąc pod uwagę powyższe okazuje<br />

się, że nie zawsze powszechnie lansowane<br />

poglądy są zgodne z prawdą.<br />

Dlaczego więc silosy z blachy falistej<br />

oferuje coraz więcej producentów ?<br />

Odpowiedź jest oczywista – łatwiejsze<br />

projektowanie, mniejsza masa a co<br />

za tym idzie ilość użytego do produkcji<br />

materiału, możliwość wykonania<br />

elementów poszycia na jednej maszynie,<br />

oraz większy zysk, bo niestety<br />

cena silosów z blachy falistej jest zbliżona<br />

do tych z blach płaskich.<br />

A biorąc pod uwagę powyższe,<br />

przed zakupem warto sprawę dobrze<br />

przemyśleć.


Str. 9<br />

Łańcuchy<br />

Filtry<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 10<br />

Zamów w czasie trwania targów<br />

PRZYCZEPA ATV 1420 KG<br />

Z ZASILANYM ELEKTRYCZNIE<br />

WYWROTEM HYDRAULICZNYM<br />

Solidna przyczepa ATV z wywrotem, platformą<br />

z blachy oraz lakierowana proszkowo.<br />

Okablowanie i układ hydrauliczny są zabezpieczone<br />

pod platformą, a długi, trzystopniowy<br />

siłownik wywrotu zapewnia duży kąt<br />

przechylania, dzięki czemu platformę łatwo<br />

opróżniać. Zasilanie jest dostarczane przez<br />

gniazdo 12 V pojazdu ATV, a odchylaniem<br />

kieruje się za pomocą panelu sterującego.<br />

KOPARKA MODUŁOWA ATV<br />

Koparka modułowa Kellfri ATV to poręczne<br />

urządzenie umożliwiające kopanie na<br />

głębokości do 204 cm. Niewielki, solidnie<br />

skonstruowany agregat koparki z własnym<br />

źródłem mocy. Agregat koparki z silnikiem<br />

spalinowym 9 km. Głębokość kopania 204<br />

cm, szerokość łyżki 23 cm. Może być przemieszczana<br />

przy pomocy pojazdu ATV lub<br />

innego pojazdu z zaczepem kulowym 50<br />

mm. Niezwykle praktyczny agregat koparki<br />

do wszelkiego rodzaju prac ziemnych.<br />

RĘBAK 150 (13-WC15H)<br />

Rębak 150 firmy Kellfri ma solidną i wytrzymałą<br />

tarczę tnącą. W wydajny sposób rozdrabnia<br />

odpady drzewne, drewno małowymiarowe,<br />

gałęzie i konary, a także grubsze<br />

kloce do 15 cm średnicy. Rozdrobnione<br />

drewno można wykorzystać jako kompost,<br />

ściółkę, wyściółkę, podkład pod ścieżki biegowe<br />

czy opał. Lej podający i możliwość<br />

regulacji prędkości podawania w standardzie.<br />

W razie potrzeby dwa wałki podające<br />

mogą się obracać także do tyłu.<br />

KOSIARKA DO POBOCZY 1,8 M, Z KLAPĄ<br />

Kosiarka z klapą. Maszyna jest przystosowana<br />

do współpracy z ciągnikami o mocy<br />

od 60 km. Nowy model z klapą. Zwiększenie<br />

wydajności i zmniejszenie zużycia paliwa!<br />

Maszyna ma szerokość roboczą 1,8 m<br />

i nadaje się dla ciągników o mocy od 60<br />

km. 24 szt. solidnych bijaków młotkowych<br />

umożliwiają intensywne koszenie trawy<br />

i zarośli. Maszyna jest wyposażona w hydrauliczny<br />

wysuw boczny i kosi trawę przy<br />

pełnym wysunięciu bocznym, a zatem nieskoszona<br />

trawa nie jest pomijana.<br />

BRONA DO MANEŻY,<br />

TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA<br />

Brona do maneży do ciągnika, 220 cm<br />

szerokości roboczej. Wyposażona w rząd<br />

zębów sprężynowych i rząd zębów grabiących,<br />

walec kratowany ze spiralą i zgarniacz<br />

boczny do zagarniania materiału z<br />

bronowanego rowka. Zęby grabiące z tyłu,<br />

walec i zgarniacz boczny mają regulowaną<br />

wysokość. Zęby sprężynowe w przednim<br />

rzędzie, 20 sztuk, o długości 40 cm i średnicy<br />

10 mm. Tylne palce grabiące, 36 sztuk, o<br />

długości 20 cm i średnicy 8 mm.<br />

KOSIARKA PIONOWA<br />

Z BIJAKAMI MŁOTKOWYMI<br />

Kosiarka pionowa z kutymi bijakami młotkowymi.<br />

Dostępna w szerokościach 1,45 -<br />

1,75 m. Kosiarki pionowe Kellfri pozwalają<br />

na niezwykle wydajne wykonywanie bardzo<br />

wielu czynności, począwszy od koszenia/przycinania<br />

łąk, poprzez karczowanie<br />

porośniętych krzewami nieużytków, aż po<br />

rozdrabnianie ścierni i słomy.<br />

Duże prędkości osiągane przez wirniki pozwalają<br />

kutym bijakom młotkowym szybko<br />

ciąć i kosić wszelkie rodzaje materiałów.<br />

50 lat<br />

w branży<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Kellfri Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 16, 99 -300 Kutno<br />

tel. 24 722 11 50<br />

info@kellfri.pl<br />

Przedstawiciel regionalny – 795 523 955<br />

www.kellfri.pl<br />

Zobacz<br />

nowości<br />

<strong>2017</strong>


Str. 11<br />

a otrzymasz od firmy 10% rabatu!<br />

CHWYTAK DO BALOTÓW BG2002<br />

Wytrzymały chwytak do balotów okrągłych<br />

z prowadzeniem równoległym lub bez niego.<br />

Dostępny z różnymi mocowaniami.<br />

Najlepiej sprzedający się chwytak do balotów<br />

w Szwecji idzie krok dalej! Chwytak<br />

do balotów BG2002 polecamy wszystkim,<br />

którzy poszukują chwytaka łatwego w<br />

manewrowaniu i delikatnego dla balotów.<br />

Unosi baloty okrągłe o masie do 1200 kg.<br />

Konstrukcja chwytaka umożliwia chwytanie<br />

balotu w niezawodny sposób .<br />

OKRĄGŁY PAŚNIK Z DUŻYMI<br />

SZCZEBLAMI UKOŚNYMI<br />

Okrągły o średnicy zewnętrznej 230 cm.<br />

Wysokość 1,4 m. 15 stanowisk paszowych.<br />

Rozmiar szczebla 42,4 mm. Górna rura zapewnia<br />

paśnikowi wymaganą stabilność,<br />

a dobrze dobrane rozmiary rur sprawiają,<br />

że ten paśnik jest szczególnie wytrzymały.<br />

Cały paśnik jest galwanizowany, co gwarantuje<br />

jego dużą żywotność. Zużywasz mniej<br />

paszy, podnosisz poziom higieny na stanowisku<br />

paszowym i zaoszczędzasz czas!<br />

PAŚNIK DLA KONI Z PRZYKRYTYMI<br />

PODPORAMI ŁUKOWYMI I ZADASZENIEM<br />

Galwanizowany paśnik dla koni z przykrytymi<br />

podporami łukowymi i zadaszeniem. Galwanizowany<br />

paśnik dla koni, 12 stanowisk paszowych.<br />

Poprawia higienę karmienia i zmniejsza<br />

straty paszowe. Paśnik został opracowany<br />

we współpracy z weterynarzami i stadninami,<br />

tak aby zapewnić koniom jak największe bezpieczeństwo.<br />

Wsporniki są przykryte, dlatego<br />

zwierzę nie może włożyć w nie nogi lub zakleszczyć<br />

się w nich w inny sposób.<br />

WIATA 6 X 6 W KOMPLECIE<br />

Z 6 BRAMKAMI<br />

Z plandeką z PVC 600g/m², przykrywającą<br />

konstrukcję z 3 stron. Prosta i niedroga. Dach<br />

jest rozpięty na solidnych łukach stalowych<br />

i można go połączyć z przenośnymi bramkami<br />

z podporami łukowymi Kellfri. Tkanina<br />

przykrywa konstrukcję od góry oraz z 3<br />

stron. Wiata jest kotwiona za pomocą dołączonych<br />

szpilek mocujących do gruntu. Jest<br />

dostarczana w postaci niezmontowanej.<br />

Sprzedajemy ją wraz z 6 bramkami z podporami<br />

łukowymi (25-300160).<br />

WBIJARKA DO PALI<br />

Wbijarka do pali z silnikiem benzynowym.<br />

Efektywna; delikatna dla końców pali; bezpieczny<br />

w eksploatacji silnik czterosuwowy;<br />

oszczędne zużycie paliwa; niski poziom<br />

emitowanego przez silnik hałasu. Niezwykle<br />

przydatny środek przy budowie ogrodzenia<br />

z palików. Maszyna daje się łatwo<br />

uruchomić i jest prosta w obsłudze. Masa<br />

własna maszyny wynosząca 18,4 kg oraz<br />

rozwijana przez silnik czterosuwowy moc<br />

umożliwiają proste wbijanie pali w sposób<br />

łagodny dla ich zakończeń.<br />

KOSIARKA ATV<br />

Wydajna kosiarka pionowa do ATV/quada<br />

z bijakami młotkowymi i silnikiem benzynowym<br />

o mocy 13 KM. Kosiarka pionowa do pojazdu<br />

ATV lub mniejszego ciągnika z obrotową<br />

głowicą zaczepu kulowego 50 mm, część tnąca<br />

z bijakami młotkowymi, o szerokości roboczej<br />

115 cm. Koła montowane za urządzeniem pozwalają<br />

maksymalnie zbliżyć się do przeszkody<br />

lub z boku, aby osiągnąć stabilność i pewne<br />

sterowanie. Solidne gumowe koła balonowe<br />

(16–6,50 x 8), ściągacz pod dyszlem pozwalający<br />

na dopasowanie do różnych pojazdów.<br />

Przejrzyj<br />

nasz<br />

katalog<br />

Kellfri Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 16, 99 -300 Kutno<br />

tel. 24 722 11 50<br />

info@kellfri.pl<br />

Przedstawiciel regionalny – 795 523 955<br />

www.kellfri.pl<br />

50 lat<br />

w branży<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 12<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 13<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 14<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 15<br />

ZOSTAŃ WŁAŚCICIELEM<br />

SKLEPU ROLNICZO-TECHNICZNEGO<br />

Zgłoś swoją kandydaturę<br />

do systemu w 3 krokach!<br />

TO PROSTE!<br />

01. Wejdź na stronę www.franczyza-grene.pl<br />

02. Wypełnij Kartę Zgłoszenia Potencjalnego<br />

Franczyzobiorcy online<br />

03. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą<br />

CO OD NAS DOSTAJESZ?<br />

Logo znanej na rynku marki<br />

Sprawdzony pomysł na biznes<br />

Wyselekcjonowany asortyment<br />

Dostęp do 700 tys. produktów<br />

Silne wsparcie biznesowe<br />

Silne wsparcie marketingowe<br />

Pakiet intensywnych szkoleń<br />

Pełną obsługę informatyczną<br />

WYMAGANIA LOKALOWE:<br />

Powierzchnia punktu handlowego 200-400 m 2<br />

Lokalizacja w pobliżu stacji kontroli pojazdów,<br />

stacji paliw, sklepu budowlanego, myjni,<br />

innego otoczenia handlowego będzie<br />

dodatkowym atutem<br />

Preferowane lokale parterowe na jednej<br />

kondygnacji<br />

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:<br />

Udzielimy wyczerpujących wyjaśnień odnośnie<br />

zagadnień związanych z przystąpieniem do systemu<br />

franczyzowego, a także poprowadzimy Ciebie dalej<br />

przez proces przygotowania dokumentów<br />

i informacji potrzebnych do podjęcia wspólnej<br />

decyzji o rozpoczęciu współpracy.<br />

Dział Rozwoju Sieci - tel. 783 947 333, 605 566 452<br />

e-mail: franczyza@grene.pl<br />

Tomasz Pająk - właściciel sklepu franczyzowego GRENE Pawłowice<br />

JUŻ PONAD<br />

50 FRANCZYZOBIORCÓW<br />

OTWORZYŁO Z NAMI<br />

SKLEP GRENE<br />

ZOSTAŃ JEDNYM Z NICH!<br />

GRENE Sp. z o.o. - 62-571 Stare Miasto, Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, tel.: +48 63 240 91 00, fax: +48 63 240 91 01, e-mail: grene@grene.pl, internet: www.grene.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 16<br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl<br />

Producent opryskiwaczy Tad-len<br />

Opryskiwacze polowe przyczepiane z komputerem MILLERA<br />

Nagroda<br />

Specjalna<br />

<strong>AGRO</strong>-TECH<br />

Minikowo<br />

od 200 - 5000 l<br />

INNOWACYJNY PRODUKT<br />

O STANDARDZIE EUROPEJSKIM<br />

od 200 - 1200 l<br />

Opryskiwacze polowe zawieszane<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL1015<br />

z belk hydraulicznie rozkładan<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL412 wyk. 01 i 03<br />

z belk ręcznie rozkładan z tyłu<br />

Opryskiwacze sadownicze<br />

od 200 - 3000 l<br />

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY PRZYCZEPIANY TL1000S<br />

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY ZAWIESZANY TL600S, TL00S<br />

www.tad-len.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 17<br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl<br />

Producent maszyn rolniczych Tad-len<br />

Kosiarki rotacyjne<br />

Firma TAD-LEN<br />

laureatem<br />

WIELU TARGÓW<br />

Agregaty, rozdrabniacze, świdry<br />

AGREGAT UPRAWOWY AU 2.7<br />

ROZDRABNIACZ<br />

ŚWIDER ZIEMNY SZ-1<br />

Producent pomp przeponowych do opryskiwaczy Tad-len<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

PP60<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

ZEFIREK PPZ100<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

TORNADO PPT140<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

TORNADO PPT200<br />

Pompy przeponowe do opryskiwaczy o wydajności 60, 100, 140, 200 l/min.<br />

Części zamienne do pomp i opryskiwaczy.<br />

www.tad-len.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 18<br />

www.targishow.pl<br />

www.targishow.pl<br />

Po pierwsze: SKUTECZNY KOLPORTAŻ<br />

Gazeta Targowa obecna na największych wydarzeniach rolniczych <strong>2017</strong>/2018<br />

XXIV MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI ROLNICZEJ<br />

Zapraszamy do współpracy! Redakcja: tel. 696 007 321, redakcja@fodo.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 19<br />

ZAPRASZAMY DO NOWEGO CENTRUM KLIENTA<br />

Nowa fabryka DEUTZ-FAHR ARENA<br />

„Dzięki kompleksowi DEUTZ-FAHR ARENA możemy obsługiwać klientów w innowacyjny sposób - w miejscu funkcjonowania fabryki<br />

Lauingen”, wyjaśnia Rainer Morgenstern, Dyrektor Wykonawczy ds. Handlu na Europę. „Jestem głęboko przekonany, że klienci,<br />

inwestujący swoje ciężko zarobione pieniądze chcą zobaczyć na własne oczy, w jaki sposób produkowane są ciągniki DEUTZ-FAHR”.<br />

Od czerwca DEUTZ-FAHR ARE-<br />

NA jest miejscem, w którym rolnicy<br />

i kontrahenci mogą doświadczyć<br />

jakości produktów firmy DEUTZ<br />

FAHR, w rekordowo krótkim czasie<br />

10 miesięcy wybudowano od podstaw<br />

centrum klienta na obszarze 3 800<br />

metrów kwadratowych, pozwalające<br />

odwiedzającym na dokładne zapoznanie<br />

się z marką DEUTZ-FAHR.<br />

„Dzięki kompleksowi DEUTZ-<br />

FAHR ARENA możemy obsługiwać<br />

klientów w innowacyjny sposób<br />

- w miejscu funkcjonowania<br />

fabryki Lauingen”, wyjaśnia Rainer<br />

Morgenstern, Dyrektor Wykonawczy<br />

ds. Handlu na Europę i członek<br />

zarządu DEUTZ-FAHR w Niemczech.<br />

„Jestem głęboko przekonany,<br />

że klienci, inwestujący swoje ciężko<br />

zarobione pieniądze i nie tylko, chcą<br />

zobaczyć na własne oczy, w jaki<br />

sposób produkowane są ciągniki<br />

DEUTZ-FAHR. Celem inwestycji<br />

jest pogłębienie i wzmocnienie<br />

zaufania klientów do marki dzięki<br />

możliwości zaobserwowania procesu<br />

produkcyjnego ciągników używanych<br />

przez nich na co dzień”, dodaje<br />

Rainer Morgenstern.<br />

Cały kompleks posiada kubaturę<br />

38 000 metrów sześciennych.<br />

Dwupiętrowy budynek mieści salon<br />

wystawowy ciągników, muzeum<br />

DEUTZFAHR, kino, sklep, kawiarnię<br />

a także sale konferencyjne i szkoleniowe.<br />

Dodatkowo, na rozległym torze<br />

próbnym odwiedzający będą mogli<br />

przetestować nowoczesne modele<br />

ciągników z Lauingen oraz poznać<br />

je z bliska. Jest też coś dla potencjalnych<br />

małych klientów - w centrum<br />

wydzielono specjalną strefę zabaw dla<br />

najmłodszych.<br />

Zdobywanie zaufania klienta nie<br />

jest wyłącznym powodem, dla którego<br />

wybudowano kompleks. Jest<br />

on także miejscem szkoleń dealerów<br />

sieci z całej Europy. W nowo-powstałym<br />

centrum szkoleniowym,<br />

w którym prowadzone będą kursy<br />

z zakresu usług i sprzedaży w ramach<br />

bieżącej działalności szkolić<br />

będzie się około 3000 dealerów i importerów<br />

rocznie.<br />

W Arenie znajduje się także<br />

miejsce, w którym klienci będą<br />

mieli okazję zapoznać się z tradycją<br />

i istotą marki DEUTZ-FAHR.<br />

Dedykowane muzeum przedstawia<br />

całą historię firmy, począwszy od<br />

produkcji ciągnika DEUTZ produkowanego<br />

seryjnie, modelu MTH<br />

222 z 1927 roku, poprzez model<br />

Deutz 11 z 1930 który zapoczątkował<br />

masową mechanizację sektora<br />

rolniczego aż po sławny powojenne<br />

modele serii D. W muzeum o powierzchni<br />

600 m2 można również<br />

obejrzeć modele serii 05 i 06 jak<br />

i pierwsze modele DX i Agro. Uzupełnieniem<br />

stałej ekspozycji są dwa<br />

modele ciągników Intrac oraz kombajn<br />

rolniczy Actor. W kąciku multimedialnym<br />

zainteresowani goście<br />

mogą wyszukać filmy i archiwa wideo<br />

marki DEUTZ-FAHR i obejrzeć<br />

najlepsze nagrania.<br />

Projekt wizualny DEUTZ-FAHR<br />

ARENA jest doskonałym uzupełnieniem<br />

nowej fabryki ciągników.<br />

Obydwa budynki są doskonałą wizytówką<br />

istoty marki DEUTZ-FAHR<br />

- zaawansowanej technologii „made<br />

in Germany”, mówi Rainer Morgenstern:<br />

„Ponadto dzięki nowej infrastrukturze<br />

kompleks oferuje nowoczesne<br />

obiekty służące prezentacji<br />

marki, prowadzenia konferencji oraz<br />

kawiarnię ze 120 miejscami, dzięki<br />

którym klienci oraz goście będą mieli<br />

okazję spędzić czas w miłej atmosferze.<br />

Przewidujemy, że w przyszłości<br />

będziemy przyjmować ponad 10 000<br />

odwiedzających rocznie”.<br />

Pięć faktów na temat DEUTZ-<br />

FAHR ARENA:<br />

• Nowe centrum klienta w Lauingen<br />

• Kubatura 38 000 metrów sześciennych<br />

i powierzchnia 3800 metrów<br />

kwadratowych<br />

• Muzeum DEUTZ-FAHR, hala<br />

wystawowa o powierzchni ponad<br />

1 100 m² mająca pomieścić modele<br />

z obecnej oferty ciągników i kombajnów<br />

rolniczych, wraz ze strefą<br />

restauracyjną, kinem, strefą dla<br />

dzieci, pomieszczeniami szkoleniowymi<br />

i salonem biznesowym<br />

• 10 000 odwiedzających rocznie<br />

• 3000 sesji szkoleniowych dealerów<br />

i importerów każdego roku<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 20<br />

ZDROWIE DLA<br />

PLANTACJI I UPRAW<br />

• 100% NATURALNE wolne aminokwasy<br />

• 100% L-Alfa ( forma lewoskrętna)<br />

• 100% Hydroliza enzymatyczna<br />

Nr. rej. MRiRW<br />

S-518a/16<br />

SEKTOR A<br />

Droga zwiedzania 1<br />

STOISKO NR 8<br />

polskieaminokwasy.pl<br />

tel. +48 34 366 54 49 / e-mail: info@agro-sorb.com<br />

Co uzyskasz stosując naturalne<br />

aminokwasy powstałe z hydrolizy<br />

enzymatycznej:<br />

1. Łagodzenie warunków stresowych<br />

oraz ich zapobieganie.<br />

2. Polepszenie zdrowotności i kondycji<br />

uprawy.<br />

3. Zwiększenie pobierania i wykorzystania<br />

składników pokarmowych z gleby<br />

jak i nawozów dolistnych.<br />

4. Wyrównanie plonu.<br />

5. Wzrost intensywności fotosyntezy.<br />

6. Wzmocnienie efektywności działania<br />

środków ochrony roślin (fungicydów<br />

i insektycydów)<br />

7. Zwiększenie masy korzeniowej.<br />

8. Podniesienie jakości plonu.<br />

9. Wzrost plonu.<br />

ZAPRASZAMY SKLEPY I HURTOWNIE DO WSPÓŁPRACY<br />

BIOSTYMULATORY Z AMINOKWASAMI OFICJALNIE ZAREJESTROWANE W MRiRW<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 21<br />

KOMBAJNY, CIĄGNIKI, OPRYSKIWACZE JOHN DEERE<br />

Nowości John Deere <strong>2017</strong><br />

Kombajn S780i John Deere<br />

Rewolucyjna Interaktywna Regulacja<br />

Kombajnu (ICA2) automatycznie<br />

gwarantuje stałą wydajność koszenia<br />

bez względu na warunki.<br />

Eliminacja konieczności regularnie<br />

wykonywanych ręcznych ustawień<br />

daje operatorowi pewność, że kombajn<br />

pracuje z maksymalną wydajnością.<br />

ICA2 eliminuje czynnik niepewności,<br />

oferując optymalne osiągi. Godzina<br />

po godzinie. Dzień po dniu. Zaletą<br />

wyróżniającą ICA2 na tle innych<br />

systemów jest kontrolowanie zarówno<br />

układu młócącego, jak i układu<br />

czyszczącego, co daje pełną kontrolę<br />

koszenia.<br />

Kombajn John Deere S780 jest wyposażony<br />

w wiele systemów rolnictwa<br />

precyzyjnego John Deere. Do nich<br />

należą m.in. automatyczne prowadzenie<br />

satelitarne AutoTrac, interaktywna<br />

regulacja kombajnu II generacji<br />

(ICA2), monitorowanie plonów (HarvestDoc)<br />

i mapowanie, monitorowanie<br />

paramentów pracy kombajnu<br />

(JDLink), zdalny dostęp do nowego<br />

wyświetlacza maszyny (RDA) oraz<br />

synchronizacja pracy kombajnu oraz<br />

ciągnika z przyczepą podczas rozładunku<br />

ziarna w trakcie omłotu<br />

Kamery cyfrowe umieszczone na<br />

przenośnikach czystego ziarna i niedomłotów<br />

stale mierzą ilość uszkodzonych<br />

ziaren i zanieczyszczeń,<br />

dokonując automatycznych regulacji<br />

w czasie rzeczywistym, aby utrzymać<br />

zaprogramowane poziomy bez potrzeby<br />

działań ze strony operatora.<br />

Prasa zwijająca V451M<br />

John Deere wprowadza całą gamę<br />

nowych zmiennokomorowych pras<br />

zwijających, które zastąpią dotychczasowe<br />

modele serii 800 i 900. Prasy<br />

V451G, V451M/V461M oraz V451R/<br />

V461R/C451R/C461R przeznaczone<br />

są do pracy ze wszystkimi rodzajami<br />

plonów — od mokrych po bardzo<br />

suche. Nowa gama oferuje rolnikom<br />

i usługodawcom większą wszechstronność<br />

i wydajność oraz gwarantuje<br />

ich łatwiejszą obsługę.<br />

Przeznaczone do różnych rodzajów<br />

upraw prasy V451M doskonale nadają<br />

się do regularnej eksploatacji przy<br />

średniej ilości plonów lub w okresach<br />

szczególnego natężenia prac wymagających<br />

dzień po dniu dużej prędkości<br />

i wydajności oraz wysokich mocy<br />

przerobowych. Dostępna w standardzie<br />

najszersza na rynku opuszczana<br />

podłoga wykorzystująca unikalny<br />

mechanizm o kinematyce równoległej<br />

umożliwia operatorowi błyskawiczne<br />

usuwanie zatorów bez konieczności<br />

wychodzenia z kabiny ciągnika.<br />

Ciągnik 6250R<br />

Seria 6R wyznacza nowy poziom<br />

osiągów oraz wydajności. Nowe modele<br />

serii 6R spełniają normę Stage<br />

IV z wykorzystaniem technologii<br />

DEF stworzonej przez inżynierów<br />

John Deere:<br />

• 5 modeli z dużymi ramami, o mocy<br />

od 175 do 250 KM (223 do 300 KM<br />

maks. z IPM)<br />

• Wyróżniający stosunek masy do<br />

mocy<br />

• Spełniające normę Stage IV z DEF<br />

• Lekkie: 9,3 t masa własna i 15 t dopuszczalna<br />

masa całkowita<br />

• Mocne: Do 300 KM (z IPM)<br />

• Inteligentne: Sposób jazdy CommandPro<br />

Ciagnik 5075E John Deere<br />

Ciągniki nowej serii 5E to wydajne<br />

i komfortowe maszyny, które pozwolą<br />

Ci uporać się z każdą pracą tak sprawnie,<br />

efektywnie i wygodnie jak nigdy<br />

dotąd. Niezwykle zwrotne kompaktowe<br />

ciągniki 5E docierają wszędzie,<br />

gdzie trzeba, a dzięki odpowiedniej<br />

mocy radzą sobie również z podnoszeniem<br />

ciężkich ładunków. Kabina<br />

zaprojektowana została z myślą o doskonałej<br />

widoczności bez kompro-<br />

misów oraz o komfortowej obsłudze<br />

modelu 5E bez nadmiernego obciążania<br />

operatora.<br />

• Nowy, o 15% większy fotel pasażera<br />

z amortyzacją pneumatyczną<br />

• Zredukowany o 50% rozmiar tunelu<br />

układu przeniesienia napędu,<br />

aby uzyskać więcej miejsca<br />

• Po prawej stronie najnowszy model<br />

konsoli z 2 nowymi dźwigniami SCV<br />

• Nowa, uniwersalna przekładnia<br />

Power Reverser 24/12<br />

Opryskiwacz samojezdny 4050i<br />

Nowy opryskiwacz samojezdny<br />

R4050i ma zbiornik główny o pojemności<br />

5000 litrów i jest standardowo<br />

wyposażony w belkę opryskową<br />

o szerokości roboczej 36 m. wykonaną<br />

z włókna węglowego (800 kg<br />

lżejsza od stalowego odpowiednika).<br />

Zastosowanie w konstrukcji belki<br />

włókna węglowego zapewnia również<br />

bardziej równomierne rozłożenie ciężaru<br />

— 48% masy maszyny przypada<br />

na przód - 52% na oś tylną. R4050i<br />

można (w opcji) również wyposażyć<br />

w opony typu UltraFlex, np. SprayBib<br />

480/80 R46 lub CeresBib 520/85 R42.<br />

Maszyna R4050i o masie całkowitej<br />

większej zaledwie o 300 kg od 4000-litrowego<br />

modelu R4040i, wyposażona<br />

w zbiornik o większej pojemności,<br />

z możliwością opryskiwania przy<br />

wyższych prędkościach sięgających<br />

28 km/h, stanowi dobre rozwiązanie<br />

do ochrony roślin dla gospodarstw.<br />

Stoisko C-395<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 22<br />

METALTECH, GREGOIRE BESSON<br />

Nowości Agro Show <strong>2017</strong><br />

METALTECH<br />

Przyczepy DHB i THB<br />

Uniwersalne przyczepy o nazwie:<br />

DHB i THB przeznaczone są do przewozów<br />

materiałów sypkich, roślin<br />

okopowych oraz traw. Dzięki swojej<br />

konstrukcji możliwy jest załadunek<br />

i transport skrzyniopalet. Skrzynia<br />

ładunkowa nie posiada bowiem słupka<br />

środkowego. Dwustronny wywrót<br />

pozwala na wygodne, sprawne i bezpieczne<br />

rozładowanie przewożonego<br />

materiału. Ściana boczna ryglowana<br />

jest hydraulicznie. Mocna i trwała<br />

konstrukcja przyczep gwarantuje<br />

szczelność nadwozi bez użycia uszczelek<br />

gumowych. W tylnej części ściany<br />

zastosowano burtę uchylną oraz okno<br />

wysypowe do wyładunku materiałów<br />

sypkich. Bogate wyposażenie w wersji<br />

standardowej, a także możliwość<br />

doboru dodatkowych opcji wyróżnia<br />

przyczepy na tle konkurencji.<br />

Przyczepy dostępne będą w dwóch<br />

wersjach. Na podwoziu dwuosiowym<br />

oraz tandemowym gdzie istotną rolę<br />

przy wyborze przyczepy będzie odgrywa<br />

możliwość manewrowania<br />

przyczepą.<br />

Posiadanie tego typu przyczep<br />

gwarantuje użytkownikowi szybki<br />

transport płodów rolnych do miejsca<br />

magazynowania. Dzięki specjalnej<br />

konstrukcji operator obsługuje przyczepę<br />

z kabiny ciągnika. Jednorazowo<br />

możemy przewieźć aż do 46 m3<br />

ładunku.<br />

Przyczepy charakteryzują się bardzo<br />

bogatym wyposażeniem standardowym<br />

gwarantując bezpieczeństwo<br />

i wygodę w użytkowaniu. Trwała i silna<br />

rama podwozia wykonana z wysokogatunkowej<br />

stali daje pewność<br />

długoletniego eksploatowania.<br />

w wyposażeniu seryjnym), czy też<br />

nowa kabina (z homologacją ROPS,<br />

spełaniająca normy z zakresu filtrowania<br />

powietrza Kategorii 4), nowy<br />

RAPTOR ma ambicję stać się ważnym<br />

graczem na rynku.<br />

Nowy RAPTOR zostanie przedstawiony<br />

na targach <strong>AGRO</strong><strong>SHOW</strong> <strong>2017</strong>,<br />

wraz z opcją hydraulicznego prześwitu<br />

umożliwiającego użytkownikom dostosować<br />

opryskiwacz do wymogów.<br />

VANTAGE, opryskiwacz<br />

przyczepiany BERTHOUD<br />

VANTAGE jest zaawansowanym opryskiwaczem<br />

przyczepianym o oryginalnym<br />

wyglądzie, wyróżniającym się<br />

pośród innych przyczepianych modeli<br />

przez swój kolor i styl DARK, i czerpiącym<br />

inspirację z historii BERTHOUD.<br />

VANTAGE czerpie z fundamentów<br />

marki : są tutaj amortyzacja osi<br />

ACTIFLEX II, panel z zaworami DU-<br />

ALMATIC w jego najnowszej wersji<br />

DUALELEC oraz wybór belek do<br />

oprysku BERTHOUD. Opryskiwacz<br />

stanowi odpowiedź dla klientów szukających<br />

maszyny do oprysku „na<br />

miarę”, przystosowanej do ich gospodarstwa<br />

i upraw.<br />

Ponadto, opryskiwacz oferuje<br />

dostęp do technologii ISOBUS za<br />

pośrednictwem obsługiwanego do-<br />

tykowo terminala BERTHOUD VT<br />

TRONIC lub za pomocą Uniwersalnego<br />

Terminala w ciągniku.<br />

VANTAGE jest opryskiwaczem dla<br />

użytkowników, którzy chcą połączyć<br />

precyzję oprysku, wydajność polową<br />

i komfort. Ta koncepcja odkrywa<br />

nowe oblicze marki BERTHOUD<br />

w segmencie zaawansowanych opryskiwaczy<br />

przyczepianych.<br />

GREGOIRE BESSON<br />

Opryskiwacz<br />

samojezdny Raptor<br />

Osiem lat po wprowadzeniu modelu<br />

RAPTOR, sprzedano go już ponad<br />

500 sztuk na całym świecie. BER-<br />

THOUD odnawia swoją gamę opryskiwaczy<br />

samojezdnych RAPTOR<br />

ukazując ich drugą odsłonę.<br />

Nowa generacja nie zaniedbała żadnej<br />

domeny. Styl potwierdza się, opryskiwacz<br />

Berthoud jest bardziej wydajny.<br />

Elastyczność nowej przekładni napędowej<br />

zapewnia komfort prowadzenia<br />

i optymalizuje zużycie paliwa. Nowe<br />

wyposażenie opcjonalne jak hydraulicznie<br />

ustawiany prześwit gwarantuje<br />

wysoki poziom personalizacji i dostosowania<br />

się do wymogów upraw.<br />

RAPTOR zachowuje swoją szerokość<br />

pracy dzięki 8 różnym modelom<br />

belki (belka z przodu w wersji z centralną<br />

kabiną – belka z tyłu w wersji<br />

z kabiną centralną – belka z tyłu z kabiną<br />

centralną).<br />

Nowy RAPTOR został zaprezentowany<br />

w kwietniu <strong>2017</strong>. Bardzo<br />

wyczekiwany, wyróżnia się możliwą<br />

szerokością pracy (8 różnych modeli<br />

w katalogu) oraz zdolnością spełnienia<br />

potrzeb każdego gospodarstwa.<br />

Opryskiwacz stanowi odpowiedź<br />

dla wymagających klientów zarówno<br />

w zakresie wydajności polowej jak<br />

i komfortu pracy i bezpieczeństwa<br />

operatora, co jest jego atutami.<br />

Czy będzie to nowa przekładnia<br />

hydrostatyczna BOSCH REXROTH<br />

(która odtąd dysponuje funkcją ECO<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 23<br />

Klucz do<br />

skutecznego<br />

nawożenia<br />

rzepaku<br />

Zalecenia uprawowe<br />

rzepak<br />

Basfoliar® 2.0<br />

12-4-6+S<br />

Solubor® DF<br />

lub ADOB® Bor<br />

ADOB® Mn IDHA<br />

5 l/ha<br />

1,5 kg/l/ha<br />

1 l/kg/ha<br />

Basfoliar® 2.0<br />

12-4-6+S<br />

Solubor® DF<br />

lub ADOB® Bor<br />

ADOB® Mn IDHA<br />

5 l/ha<br />

Basfoliar® 2.0<br />

36 Extra<br />

5 l/ha<br />

1,5 kg/l/ha<br />

Solubor® DF<br />

lub ADOB® Bor<br />

1,5 kg/l/ha<br />

Basfoliar® 2.0<br />

36 Extra<br />

Solubor® DF<br />

lub ADOB® Bor<br />

5 l/ha<br />

1,5 kg/l/ha<br />

1 kg/ha ADOB® Siarka 2 kg/ha ADOB® Fe IDHA 1 kg/ha<br />

ADOB® 2.0 Mo<br />

0,1 l/ha<br />

ADOB® 2.0 Mo<br />

0,1 l/ha<br />

Nawozy typu ADOB®<br />

2.0<br />

i Basfoliar®<br />

2.0<br />

stanowią kompleksowy i skuteczny<br />

program dolistnego nawożenia rzepaku.<br />

Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów,<br />

specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy rzepaku.<br />

Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – ADOB 2.0 Basfoliar 2.0<br />

nawozy<br />

ADOB®<br />

www.adob.com.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 24<br />

Najlepsza w sieci<br />

AleHit.pl<br />

INTERNETOWA GIEŁDA<br />

MASZYN I URZĄDZEŃ<br />

SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!<br />

Maszyny rolnicze Maszyny budowlane kombajny<br />

ciężarowe części ładowarki teleskopowe<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 25<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 26<br />

HORTI-TECH 21-22 LISTOPADA KIELCE<br />

HORTI-TECH - technologie znanych firm i wiedza<br />

Trzecie targi dla producentów owoców i warzyw odbędą się w Targach Kielce już 21-22 listopada <strong>2017</strong>.<br />

Tuż po zbiorach, ale zanim sadownicy zaplanują przyszły sezon. O tym, dlaczego warto odwiedzić<br />

Kielce rozmawiamy z Kamilem Perzem, dyrektorem projektu HORTI-TECH w Targach Kielce.<br />

- Targi technologii sadowniczych i<br />

warzywniczych, kontynuują dobrą<br />

tradycję rolniczych wystaw w Kielcach?<br />

- Przeszło 20 lat doświadczenia<br />

zdobytego podczas <strong>AGRO</strong>TECHU<br />

to gwarancja sprawnej organizacji,<br />

ciekawej ekspozycji światowych marek.<br />

Sam <strong>AGRO</strong>TECH stał się dobrą<br />

marką w Polsce. Dlatego na tej bazie,<br />

wspólnie ze znaną na rolniczym rynku<br />

firmą Leaf Media, budujemy od 3<br />

lat nowe wydarzenie. Ponad 100 firm<br />

branży sadowniczej, które wystawiło<br />

się na ubiegłorocznych targach<br />

pozwala sądzić, że w tej części Polski<br />

brakowało wystawy dedykowanej<br />

producentom owoców i warzyw.<br />

Oprócz wystawców z Polski, w targach<br />

udział wzięły także firmy z Wielkiej<br />

Brytanii i Stanów Zjednoczonych.<br />

Zarówno wystawa jak i liczne<br />

spotkania z ekspertami i konferencje<br />

cieszyły się dużą popularnością.<br />

- Formuła targów HORTI-TECH<br />

została przygotowana z myślą o<br />

konkretnych potrzebach branży?<br />

- Taki cel sobie postawiliśmy: wystawa<br />

najnowszej techniki i technologii<br />

sadowniczych i atrakcyjny program<br />

merytoryczny, bogaty w bieżącą<br />

Kamil Perz<br />

dyrektor projektu HORTI-TECH<br />

w Targach Kielce<br />

wiedzę oraz odpowiadający na ważne<br />

pytania branży. Tak będzie również<br />

w edycji <strong>2017</strong>, 21-22 listopada, na którą<br />

już wszystkich zapraszam. W Kielcach<br />

można poznać najnowsze maszyny<br />

uprawowe i narzędzia używane<br />

w produkcji ogrodniczo-rolnej, mię-<br />

dzy innymi: opryskiwacze, kombajny,<br />

zamgławiacze, kosiarki. Podczas<br />

targów HORTI-TECH prezentują się<br />

znani na rynku rolnym gracze z branży<br />

sadowniczo-warzywniczej. Mogę<br />

śmiało powiedzieć, że to pierwsze<br />

w Polsce wydarzenie wystawienniczo-<br />

-edukacyjne, z dwiema ważnymi konferencjami:<br />

odmianową i sadowniczo-<br />

-warzywniczą. Mamy ambicję, by tak<br />

było również w roku <strong>2017</strong>. Do końca<br />

czerwca dla wystawców proponujemy<br />

specjalne oferty wynajmu powierzchni<br />

na targi HORTI-TECH.<br />

- Co będzie największym atutem<br />

targów HORTI-TECH <strong>2017</strong>?<br />

- Wiedza o przyszłych sezonach,<br />

szczególnie przydatna producentom.<br />

Dwa targowe dni wypełnimy cieka-<br />

wymi prelekcjami o kondycji, kierunkach<br />

rozwoju, problemach branży<br />

i ich możliwych rozwiązaniach.<br />

Mocnym punktem pierwszego<br />

dnia targów zawsze jest Konferencja<br />

Sadowniczo-Warzywnicza, którą organizuje<br />

Urząd Marszałkowski Województwa<br />

Świętokrzyskiego. Porusza<br />

ona między innymi takie zagadnienia<br />

jak przyszłość grup producenckich<br />

czy rolnictwo w Unii Europejskiej.<br />

Równie ważna dla producentów jest<br />

Konferencja Odmianowa, która mówi<br />

o nowych odmianach jabłoni, uprawie<br />

śliwy, gruszy, borówki wysokiej.<br />

Wśród prelegentów obu wydarzeń<br />

są uznani eksperci branży. Współpracujemy<br />

z Krajowym Związkiem Grup<br />

Producentów Owoców i Warzyw,<br />

ze Związkiem Sadowników RP, Stowarzyszeniem<br />

Polskich Szkółkarzy,<br />

Instytutem ogrodnictwa w Skierniewicach.<br />

Podczas targów odbywa się<br />

wiele spotkań z przedstawicielami instytucji<br />

rolniczych. Nie zapominamy<br />

o młodych rolnikach – specjalnie dla<br />

nich organizowany jest Konkurs Kalibracji<br />

Opryskiwaczy. W roku ubiegłym<br />

przystąpiło do niego aż 12 drużyn<br />

ze szkół rolniczych. W tej edycji<br />

chcemy, by kolejne szkoły, włączyły<br />

się w ten edukacyjny projekt.<br />

Zapraszamy zarówno sadowników<br />

i producentów warzyw, szkoły –<br />

HORTI-TECH startuje 21-22 listopada<br />

<strong>2017</strong> roku w Targach Kielce.<br />

- Dziękuję za rozmowę.<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 27<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 28<br />

XVIII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła<br />

XXI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu<br />

16 - 18 lutego 2018<br />

Nowa Hala EXPO MOSiR Łódź<br />

• Specjalistyczne targi technologii hodowli i chowu<br />

• Panele dyskusyjne i prelekcje w ramach forum<br />

• Ekspozycja maszyn i urządzeń<br />

• Wiele atrakcji i konkursów z nagrodami<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 29<br />

15-17 czerwca 2018<br />

Lotnisko Kamień Śląski k. Opola<br />

Gazeta TARGOWA


Languages:<br />

Carl-Albrecht Bartmer<br />

President of the DLG,<br />

Farmer in Löbnitz<br />

an der Bode<br />

Freya von Rhade<br />

Project Manager<br />

AGRITECHNICA<br />

Dr. Jochen Köckler<br />

Managing Director<br />

Exhibition Department<br />

Source: www.agritechnica.com<br />

Carl-Albrecht Bartmer<br />

President of the DLG,<br />

Farmer in Löbnitz<br />

an der Bode<br />

Dr. Reinhard Grandke<br />

Chief Executive Manager<br />

of the Deutsche<br />

Dr. Reinhard Grandke<br />

Chief Executive Manager<br />

of the Deutsche<br />

Landwirtschafts-<br />

-Gesellschaft<br />

Landwirtschafts-<br />

-Gesellschaft<br />

The World’s No. 1<br />

Freya von Rhade<br />

Project Manager<br />

AGRITECHNICA<br />

Peter Grothues<br />

Managing director of<br />

exhibition department DLG<br />

and of DLG Service GmbH<br />

Str. 30<br />

HANOWER/NIEMCY<br />

AGRITECHNICA <strong>2017</strong><br />

AGRITECHNICA to największe targi branży rolniczej na świecie.<br />

Tegoroczna edycja targów odbędzie się w dniach 12-18 listopada w Hanowerze.<br />

AGRITECHNICA w Hanowerze<br />

to targi, które prezentują<br />

osiągnięcia rolnictwa z całego<br />

świata. Tu tutaj spotykają się<br />

najnowsze trendy, innowacje<br />

i pomysły na rozwój rolnictwa.<br />

I chyba tylko tutaj otrzymać<br />

można rozwiązania praktycznie<br />

każdego problemu, z jakim<br />

przychodzi mierzyć się rolnikom.<br />

I nie tylko rolnikom.<br />

Podczas targów przedstawiciele<br />

producentów maszyn rolniczych<br />

po pierwsze prezentują<br />

swoje najnowsze osiągnięcia,<br />

ale też zbierają informacje o potrzebach<br />

i bolączkach branży.<br />

W tym roku podczas imprezy<br />

zwiedzający będą mieli<br />

okazję zobaczyć stoiska prawie<br />

3.000 wystawców, przedstawicieli<br />

zarówno branży rolniczej,<br />

jak i tych działów gospodarki,<br />

bez których rolnictwo nie może<br />

sprawnie i skutecznie funkcjonować.<br />

Dlatego też na targach<br />

swoje osiągnięcia prezentują<br />

producenci wszelkich pojazdów<br />

do prac polowych i transportu,<br />

maszyn rolniczych, jak<br />

również producenci urządzeń<br />

stosowanych w leśnictwie,<br />

producenci nawozów i nasion,<br />

oferujący systemy do magazynowania<br />

płodów rolnych. Nie<br />

zabraknie również firm zajmujących<br />

się rozwiązaniami<br />

elektronicznymi stosowanymi<br />

w rolnictwie, świadczących fachowe<br />

usługi w zakresie edukacji<br />

czy organizacji pracy.<br />

Targi gromadzą osoby<br />

z całego świata zainteresowane<br />

rolnictwem. Prezentacja<br />

najnowszych technologii i innowacyjnych<br />

rozwiązań budzi<br />

wielkie zainteresowanie i nie<br />

przechodzi bez echa w środowisku<br />

i mediach.<br />

Jednym z najbardziej istotnych<br />

momentów targów<br />

AGRITECHNICA jest ogłoszenie<br />

laureatów konkursu na<br />

najbardziej innowacyjne produkty<br />

branży, czyli zdobywców<br />

medali Innovation Awards<br />

Agritechnica. W tym roku do<br />

konkursu wpłynęło 320 zgłoszeń,<br />

a spośród nich wybrano<br />

tylko 31 laureatów. Przyznano<br />

2 złote medale i 29 srebrnych.<br />

Cieszy fakt, iż jednym z laureatów<br />

nagrody jest rodzima firma,<br />

Agrocom Polska.<br />

Złote medale Innovation<br />

Awards Agritechnica przyznano:<br />

- Claas Cemos Auto Threshing –<br />

za pierwszy na świecie zautomatyzowany<br />

system omłotu<br />

potrafiący dostosować pracę<br />

do warunków zbioru i optymalizować<br />

jego efekty,<br />

Gazeta Targowa obecna w Hanowerze<br />

agritechnica.com<br />

- Kemper StalkBuster, który<br />

we współpracy z firmą John<br />

Deer stworzył system szatkowania<br />

łodyg kukurydzy<br />

pozostających na polu po<br />

zbiorze na kiszonkę.<br />

Srebrne medale Innovation<br />

Awards Agritechnica przyznano<br />

między innymi:<br />

- Agrocom Polska - za system<br />

inteligentnej identyfikacji<br />

uszkodzeń roślin,<br />

- Grimme - za samojezdny<br />

czterorzędowy kombajn do<br />

ziemniaków Ventor 4150,<br />

- Petkus - za maszynę do otoczkowania<br />

nasion MultiCoater<br />

CM 300,<br />

- John Deere - za obciążniki<br />

do kół ciągników EZ Ballast<br />

Wheels,<br />

- Kuhn - za automatykę opuszczania<br />

i unoszenia korpusów<br />

płużnych opartą na sygnale<br />

GPS.<br />

AGRITECHNICA <strong>2017</strong> to:<br />

- 2.900 wystawców z 52 krajów<br />

- 452 tys. zwiedzających ze 115<br />

krajów<br />

- 349 tys. m2 powierzchni wystawowej<br />

w 23 halach,<br />

- 200 paneli dyskusyjnych,<br />

konferencji i eventów.<br />

Targom Agritechnica w Hanowerze będzie towarzyszyło specjalne wydanie Gazety Targowej,<br />

przygotowane w języku angielskim i niemieckim. Planujemy obecnie piątą edycję.<br />

AGRITECHNICA<br />

10-14<br />

Welcome to AGRTECHNICA – the most significant agricultural event in the world<br />

HANOVER, 10-14 November 2009<br />

The World’s No. 1<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, Mobile phone: +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

Welcome to AGRTECHNICA – the most significant agricultural event in the world<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, Mobile phone: +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

www.agritechnica.com<br />

AGRITECHNICA<br />

HANOVER, 15-19 November 2011<br />

The World’s No. 1<br />

Herzlich willkommen auf der AGRITECHNICA – Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

Mariusz Ciołeszyński, Editor in Chief, tel. +48 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

www.agritechnica.com<br />

AGRITECHNICA<br />

Languages:<br />

HANOVER, 12-16 November 2013<br />

Fot. Dawid Kołpak<br />

Welcome to AGRG<br />

HNICA<br />

the global meeting point<br />

for agricultural machinery<br />

Five<br />

Gold<br />

Medals<br />

and<br />

28 Silver<br />

Medals<br />

for<br />

Innovations<br />

AGRITECHNICA<br />

– International<br />

Conferences<br />

Welcome to AGRITECHNICA<br />

Two gold<br />

innovations<br />

awards and<br />

39 silver<br />

innovations<br />

awards for<br />

Agritechnica<br />

2011<br />

pages 4, 5<br />

Center (CC)<br />

page 10<br />

International Visitors’ Lounge • Exhibition catalogue • Route planner<br />

Herzlich willkommen auf<br />

der AGRITECHNICA<br />

Events,<br />

Tagungen,<br />

Kongresse<br />

und mehr<br />

Seite 6<br />

– Die weltweit größte Landtechnik-Messe<br />

AGRITECHNICA Neuheiten 2013<br />

– Wegweiser der Agrarbranche!<br />

4 Goldmedaillen • 33 Silbermedaillen<br />

Seite 4, 5<br />

Minister Stanisław Kalemba und die Messezeitung<br />

begrüßen die Landwirte und Aussteller aus Polen<br />

Stanisław<br />

Kalemba<br />

Ministers für<br />

Landwirtschaft<br />

und ländliche<br />

Entwicklung<br />

Aussteller aus Polen<br />

AGRITECHNICA 2013<br />

Seite 8, 9<br />

Source: www.agritechnica.com<br />

Już dzisiaj zapraszamy do promocji Państwa firmy na łamach specjalnego wydania Gazety Targowej – w listopadzie <strong>2017</strong> r. na kolejnej Agritechnice.<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Biuro reklamy: tel. 696 007 321, redakcja@fodo.pl


Str. 31<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 32<br />

SKLEPY ROLNICZO-TECHNICZNE<br />

KUPUJ W SKLEPACH LUB W INTERNECIE WWW.GRENE.PL<br />

DOLNOŚLĄSKIE<br />

• Głogów: ul. Kamienna Droga 10, tel. 76 834 14 65,<br />

• Milicz: ul. Krotoszyńska 24, tel. 661 444 956,<br />

• Strzelin: Oławska 19, tel. 71 392 44 72,<br />

• Środa Śląska: Targowa 1H, tel. 71 317 45 24,<br />

• Świdnica: Westerplatte 57, tel. 575 519 666,<br />

KUJAWSKO-POMORSKIE<br />

• Brodnica: Podgórna 63, tel. 56 498 37 72,<br />

• Bydgoszcz: Towarowa 36, tel. 52 342 05 20,<br />

• Czernikowo: Kolejowa 15a, tel. 54 287 51 59,<br />

• Dobre: Fabryczna 2, tel. 54 285 08 45,<br />

• Inowrocław: Orłowska 43, tel. 52 352 76 56,<br />

• Kcynia: 22 Stycznia 6, tel. 52 384 73 47,<br />

• Kłódka: Kłódka 42a, tel. 56 468 86 63,<br />

• Kowal: Kołłątaja 26, tel. 54 284 17 65,<br />

• Kowalewo Pomorskie: Brodnicka 7, tel. 56 684 12 93,<br />

• Lipno: Jastrzębska 27, tel. 54 287 40 50,<br />

• Lisewo: Hallera 20a, tel. 56 676 86 71,<br />

• Lubraniec: Strażacka 1, tel. 54 286 23 18,<br />

• Mogilno: Padniewska 27E, tel. 52 315 22 54,<br />

• Mrocza: Kościuszki 55, tel. 52 344 74 65,<br />

• Pruszcz: Witosa 3, tel. 52 33 29 198,<br />

• Radzyń Chełmiński: Fijewo 6, tel. 56 688 64 50,<br />

• Rypin: Mławska 46G, tel. 54 280 00 12,<br />

• Sępólno Krajeńskie: T. Kościuszki 22, tel. 52 388 51 50,<br />

• Szubin: Jana Pawła II 56, tel. 52 384 88 20,<br />

• Świecie: Witosa 5, tel. 52 331 33 87,<br />

LUBELSKIE<br />

• Biała Podlaska: Sidorska 84-90, tel. 83 344 17 51,<br />

• Motycz: Kozubszczyzna 80, tel. 81 503 11 42,<br />

• Radzyń Podlaski: ul. Międzyrzecka 96, tel. 83 343 36 45,<br />

• Zamość: Lubelska 31 (budynek „BARTOSZA”), tel. 84 639 36 51,<br />

LUBUSKIE<br />

• Nowa Sól: ul. Długa 6, tel. 785 11 37 08,<br />

• Nowogród Bobrzański: ul. Żarska 7, tel. 785 113 702,<br />

• Sława: Przemysłowa 5, tel. 601 900 542,<br />

• Strzelce Krajeńskie: Wodociągowa 3, tel. 95 763 11 04,<br />

• Sulęcin: ul. Ignacego Daszyńskiego 47, tel. 95 755 20 60,<br />

• Szprotawa: ul. Przejazdowa 2a, tel. 697 995 881,<br />

• Świebodzin: Poznańska 16, tel. 68 382 20 18,<br />

• Wschowa: ul. Spokojna1, tel. 65 540 35 08 wew. 21,<br />

ŁÓDZKIE<br />

• Błaszki: Sieradzka 41, tel. 669 861 666,<br />

• Buczek: Spółdzielcza 3b, tel. 43 82 30 273,<br />

• Kocierzew: Kocierzew Południowy 104a, tel. 46 837 20 12,<br />

• Kutno: Juliusza Słowackiego 24, tel. 503 895 956,<br />

• Łęczyca: Borki 76c, tel. 24 285 00 20,<br />

• Rawa Mazowiecka: ul. Reymonta 5, tel. 882 145 935,<br />

• Radomsko/ Blok Dobryszyce, 40-lecia 3, tel. 44 680 12 35,<br />

• Uniejów: Dąbska 40, tel. 63 288 81 17,<br />

• Warta: Kościuszki 17, tel. 43 829 55 06,<br />

• Wieluń: Częstochowska 75, tel. 691 935 706,<br />

• Zduny: Zduny 46, tel. 505 131 915,<br />

MAŁOPOLSKIE<br />

• Dąbrowa Tarnowska: ul. Jagiellońska 39a, tel. 14 642 32 42,<br />

• Tarnów: ul. Kochanowskiego 33, tel. 14 629 61 06,<br />

• Zofipole: Zofipole 144, tel. 12 287 03 90,<br />

MAZOWIECKIE<br />

• Ciechanów: Pułtuska 110, tel. 23 672 44 02,<br />

• Czerwińsk nad Wisłą: Władysława Jagiełły 12, tel. 24 506 50 60,<br />

• Latowicz: Siedlecka 20, tel. 25 752 10 24,<br />

• Lipsko: Spacerowa 14A, tel. 48 332 19 23,<br />

• Maków Mazowiecki: Mazowiecka 14, tel. 29 717 06 52,<br />

• Mława: Płocka 90B, tel. 23 654 94 05,<br />

• Myszyniec: Kolejowa 63, tel. 29 772 11 99,<br />

• Ostrów Mazowiecka: Lubiejewska 73, tel. 29 745 19 56,<br />

• Płońsk: Wyszogrodzka 59, tel. 23 661 32 78<br />

• Przasnysz: Szosa Ciechanowska 3, tel. 29 752 64 15,<br />

• Radom: Ofiar Firleja 7, tel. 48 300 97 85,<br />

• Siedlce: Mariana Ewalda Drabika 11, tel. 51 575 41 44,<br />

• Sierpc: Piastowska 71b, tel. 24 275 32 23,<br />

• Sokołów Podlaski: ul Lipowa 57, tel. 25 787 74 80,<br />

• Tchórzew Plewki: Tchórzew Plewki 35B, tel. 25 641 63 39,<br />

• Żuromin: Lidzbarska 37 A, tel. 23 657 40 97,<br />

OPOLSKIE<br />

• Głogówek: Powstańców 18b, tel. 77 406 66 60,<br />

• Głubczyce: Kołłątaja 3, tel. 77 485 24 87,<br />

• Kluczbork: Byczyńska 120, tel. 77 417 04 70,<br />

• Nysa: Grodkowska 46, tel. 77 433 04 43,<br />

• Opole: Budowlanych 50, tel. 77 454 54 86,<br />

• Olesno: Rolnicza 2, tel. 608 662 553,<br />

PODKARPACKIE<br />

• Jarosław: ul. Książąt Czartoryskich 2, tel. 16 621 11 09,<br />

PODLASKIE<br />

• Białystok: ul. Elewatorska 9, tel. 85 675 27 22,<br />

• Bielsk Podlaski: Al J Piłsudskiego 11b, tel. 85 730 28 40,<br />

• Ciechanowiec: ul. Wojska Polskiego 23A, tel. 86 277 22 73,<br />

• Łomża: Poligonowa 1, tel. 86 216 90 23,<br />

• Sejny: Łąkowa 26 (P.O.M.), tel. 87 666 60 87,<br />

• Siemiatycze: Kościuszki 67, tel. 601 900 565,<br />

• Suwałki: Szkolna 8, tel. 87 567 05 71,<br />

• Śniadowo: Kościelna 10, tel. 501 846 705,<br />

• Wysokie Mazowieckie: Białostocka 4, tel. 86 275 01 54,<br />

• Zambrów: Mazowiecka 55, tel. 86 276 10 06,<br />

POMORSKIE<br />

• Bytów: Derdowskiego 6, tel. 59 822 36 93,<br />

• Człuchów: Batorego 18, tel. 59 834 37 84,<br />

• Dzierzgoń: Ogrodowa 13, tel. 55 276 25 65,<br />

• Kwidzyn: Malborska 134, tel. 55 279 50 79,<br />

• Lębork: Pionierów 14B, tel. 59 862 59 61,<br />

• Malbork: Koszykowa 38, tel. 55 272 27 27,<br />

• Nowy Dwór Gdański: Warszawska 2a, tel. 55 246 01 85,<br />

• Pruszcz Gdański: Sikorskiego 3B, tel. 58 682 05 15,<br />

• Starogard Gdański: płk. Stanisława Dąbka 42,<br />

(wjazd od ul. Skarszewskiej), tel. 58 532 15 41,<br />

• Stężyca: Juliana Tuwima 2, tel. 58 684 34 48,<br />

• Tczew: 30-go Stycznia 43, tel. 58 530 26 92,<br />

ŚLĄSKIE<br />

• Czechowice-Dziedzice: Legionów 20, tel. 512 137 035,<br />

• Pawłowice: Zjednoczenia 66, tel. 697 757 195,<br />

• Racibórz: Rudzka 14, tel. 32 441 63 89,<br />

WARMIŃSKO-MAZURSKIE<br />

• Bartoszyce: Kętrzyńska 37b, tel. 89 762 14 70,<br />

• Braniewo: Królewiecka 61, tel. 55 243 20 81,<br />

• Giżycko: Białostocka 54 (Centerpasz), tel. 87 300 00 28,<br />

• Gołdap: Gumbińska 1, tel. 87 615 04 90,<br />

• Kętrzyn: Mazowiecka 17, tel. 89 752 53 98,<br />

• Lidzbark Warmiński: Olsztyńska 6, tel. 89 767 04 14,<br />

• Lubawa: Fijewo 69, tel. 89 645 25 20,<br />

• Mrągowo: Olsztyńska 13, tel. 89 741 86 61,<br />

• Nidzica: Działdowska 14A, tel. 89 519 02 57,<br />

• Olecko: Zamostowa 1, tel. 601 900 562,<br />

• Susz: Słowiańska 16, tel. 55 221 01 14,<br />

• Szczytno: Polna 1, tel. 89 623 15 50,<br />

• Węgorzewo: Zamkowa 59C, tel. 667 326 625,<br />

• Zalewo: Traugutta 7, tel. 505 681 348,<br />

WIELKOPOLSKIE<br />

• Budzyń: Dworcowa 17, tel. 67 284 40 00,<br />

• Gniezno: Kłeckowska 32, tel. 61 425 44 71,<br />

• Gostyń: Poznańska 200, tel. 65 572 11 31,<br />

• Granowo: Poznańska 78, tel. 61 447 20 15,<br />

• Kępno: Kwiatowa 2, tel. 62 782 37 38,<br />

• Kłodawa: Warszawska 7, tel. 63 273 08 79,<br />

• Koło: Towarowa 25, tel. 63 272 25 05,<br />

• Konin: Spółdzielców 6, tel. 63 2491581,<br />

• Krotoszyn: ROBSTAL Zamkowy Folwark 7, tel. 62 722 76 85,<br />

• Kościan: Zygmunta Sierakowskiego 63, tel. 601 900 540,<br />

(UWAGA! Sklep przeniesiony do NOWEJ lokalizacji!)<br />

• Leszno: Śniadeckich 1, tel. 65 529 94 55,<br />

• Łobżenica: Wyrzyska 29A, tel. 883 391 402,<br />

• Opatówek: Rogatka 7i, tel. 62 761 21 82,<br />

• Połajewo: Szamotulska 31, tel. 510 097 561,<br />

• Pyzdry: Wrzesińska 29, tel. 63 276 83 44,<br />

• Rawicz: Kamińskiego 21 A, tel. 65 546 41 58,<br />

• Słupca: Bielawska 5, tel. 63 275 49 62,<br />

• Szamotuły: Chrobrego 13, tel. 61 292 70 56,<br />

• Środa Wielkopolska: Harcerska 18, tel. 61 285 00 38,<br />

• Trzemeszno: Odzyskania Niepodległości 12, tel. 502 898 750<br />

• Turek: Kolska Szosa 28, tel. 63 278 88 79,<br />

• Wągrowiec: Janowiecka 94, tel. 67 262 44 08,<br />

• Września: Przemysłowa 2, tel. 61 437 99 30,<br />

• Złotów: Staszica 2a , tel.67 26 30 119,<br />

ZACHODNIOPOMORSKIE<br />

• Chojna: Jagiellońska 15, tel. 91 414 22 38,<br />

• Choszczno: Kwiatowa 7, tel. 95 765 77 97,<br />

• Czaplinek: Poznańska 22, tel. 94 715 28 05,<br />

• Gryfino: Czechosłowacka 2b, tel. 91 30 70 224,<br />

• Myślibórz: Lipowa 18, tel. 95 747 95 57,<br />

• Nowogard: 3 Maja 16, tel. 91 578 14 87,<br />

• Pyrzyce: Szczecińska 29, tel. 91 579 08 03,<br />

• Stargard Szczeciński : Usługowa 1a, tel. 91 573 85 35,<br />

• Szczecinek: Pilska 5, tel. 94 717 30 39,<br />

• Wałcz: Bydgoska 77, tel. 67 258 33 61,<br />

Lokalizator sklepów online:<br />

Zeskanuj kod QR<br />

i przejdź do lokalizatora<br />

sklepów GRENE<br />

www.grene.pl<br />

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY<br />

DO NASZYCH NAJNOWSZYCH<br />

SKLEPÓW<br />

Literą<br />

oznaczono sklepy, które świadczą usługi<br />

ZAKUWANIA WĘŻY<br />

HYDRAULICZNYCH<br />

W naszych sklepach oferujemy fachową usługę zakuwania<br />

węży hydraulicznych, zgodnie z życzeniem klienta oraz<br />

sprzedaż elementów układów hydraulicznych.<br />

GRENE Sp. z o.o. - 62-571 Stare Miasto, Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, tel.: +48 63 240 91 00, fax: +48 63 240 91 01, e-mail: grene@grene.pl, internet: www.grene.pl<br />

Gazeta TARGOWA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!