Views
1 year ago

Przegląd Piaseczyński, wydanie 171

Przegląd Piaseczyński, wydanie 171

6 NR

6 NR 171 (5) 8 LISTOPADA 2017 AKTUALNOŚCI Ekspresowo do metra dokończenie ze str. 1 Fot. www.konstancinjeziorna.pl Konstancińska edycja „Koperty życia” Koperta dla seniora \\\ KONSTANCIN-JEZIORNA Na początek zakupiono 500 pakietów. Akcja „Koperta życia” skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Polega ona na zebraniu w specjalnie przygotowanych kopertach wszystkich najważniejszych informacji o stanie zdrowia danej osoby, a także o przyjmowanych lekach, alergiach, danych osobowych i kontaktów do najbliższych. Dokumentacja jest oznakowana graficznie, co ułatwia i przyspiesza pracę udzielającym pomocy służbom medycznym, które w sytuacji kryzysowej niekiedy mogą mieć problem z odnalezieniem ważnych informacji. Pakiet składa się z plastikowej koperty, karty informacyjnej oraz naklejki na lodówkę, w której powinien być on przechowywany, ponieważ jest to miejsce łatwo dostępne. Do partnerów akcji należą między innymi: Gdańsk, Łomża, Iława, Pułtusk, Tczew, a od niedawna również Konstancin- -Jeziorna. Pomysłodawcą wprowadzenia akcji na teren uzdrowiska była Rada Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, której członkowie wystąpili do władz gminy o przyznanie środków na zakup kopert. Na początek gmina zakupiła 500 pakietów, a w razie potrzeby nabędzie kolejne. W skład konstancińskiej „Koperty życia” wchodzi również plastikowa karta ICE wielkości karty bankomatowej, na której można zapisać swoją grupę krwi oraz dane kontaktowe osób, które należałoby powiadomić w sytuacji wypadku. Kartę ICE można nosić ze sobą w portfelu. Mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie odbierać pakiety w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna znajdującym się przy ulicy Warszawskiej 23. Wzór wypełnionego formularza karty (powinien on zostać podpisany przez lekarza prowadzącego) można znaleźć na stronie www.kopertazycia.pl. RL 710 nie będzie już jeździł przez Wilanów do metra \\\ KONSTANCIN-JEZIORNA Oficjalnie – zapowiadają się ogromne zmiany w komunikacji miejskiej. Od nowego roku, w związku z planowanym otwarciem ulic Korbońskiego oraz Rosnowskiego, które połączą Wilanów z Ursynowem, autobusy przejeżdżające przez Konstancin- -Jeziornę w kierunku Warszawy będą kursowały na innej trasie. Dzięki tym zmianom znacząco skróci się czas dojazdu do metra. O szczegółach możemy dowiedzieć się więcej z odpowiedzi Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na pisma radnego Konstancina- -Jeziorny Tomasza Nowickiego. \\\ Kabaty zamiast Wilanowskiej – W naszej ocenie linie dowożące z rejonów najdalej położonych od granic Warszawy (710, 724, 742) powinny być skomunikowane z najbliższą stacją metra, tj. ze stacją Metra Kabaty. W tym kontekście wiązkę w/w linii należy traktować jako wspólną ofertę, dlatego dzięki odpowiednio dopasowanej koordynacji odjazdów, planowana częstotliwość kursowania na wspólnym odcinku tras wyniesie 10 minut w godzinach szczytu komunikacyjnego, a w dni wolne od pracy 20 minut, dzięki czemu ulegnie skróceniu rzeczywisty czas oczekiwania na autobus – czytamy w piśmie ZTM. Przypomnijmy, że dwie pierwsze linie kursują obecnie do Metra Wilanowska, a 742 zatrzymuje się na pętli 710, 724, 742 powinny być skomunikowane ze stacją Metra Kabaty Znacząco skróci się czas dojazdu do metra w Wilanowie. Pojawia się pytanie, co z pasażerami, którzy dojeżdżają do Wilanowa i Dolnego Mokotowa. Prawdopodobnie dalej będzie tamtędy jeździć linia 700, a także autobus mający mieć pętlę na Grapie. – Mając na uwadze konieczność zapewnienia jednocześnie stabilnej oferty przewozowej w relacji Konstancin-Jeziorna – Wilanów, jak również deklaracje gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie ustanowienia nowej pętli autobusowej w rejonie Os. Grapa, pracujemy obecnie nad odpowiednim zapewnieniem przesiadek dla pasażerów jadących z Konstancina-Jeziorny w kierunku Wilanowa i Dolnego Mokotowa w powiązaniu z układem komunikacyjnym dzielnicy Wilanów – poinformował radnego Zastępca Dyrektora ZTM Katarzyna Strzegowska. Ważny aspekt będą stanowić konsultacje społeczne, które mogą pomóc w przeprowadzeniu zmian tak, by każdemu one odpowiadały. – Na posiedzeniu komisji doraźnej w dniu 19.10. br. skierowaliśmy do burmistrza wniosek ws. zorganizowania spotkania z Zarządem Transportu Miejskiego ws. podjęcia konsultacji społecznych. Czekamy na decyzję – mówi radny Tomasz Nowicki. \\\ Analizują I strefę Poza zmianami w kursowaniu autobusów, ZTM odniósł się również do kwestii objęcia terenu gminy Konstancin-Jeziorna I strefą biletową. Jak na razie pozostaje czekać. – Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi szczegółowe analizy ekonomiczne funkcjonowania I strefy biletowej po jej ubiegłorocznym rozszerzeniu o teren miasta Marki. Gmina Konstancin-Jeziorna jest jedną z kilku gmin, które wystąpiły niedawno do ZTM o możliwość wytyczenia na całym obszarze lub wybranej części miasta I strefy biletowej. Mając na uwadze systemowy charakter ewentualnych modyfikacji zasięgu stref biletowych, jak również wspomniane uwarunkowania ekonomiczne, ZTM po zakończeniu w/w analiz podejmie z władzami poszczególnych samorządów rozmowy o ewentualnym wprowadzeniu na ich teren I strefy biletowe –wyjaśnia. Tekst i zdjęcie Rafał Lipski Fot. JOANNA GRELA Ze Skweru do Parku \\\ L PIASECZNO iczący w sumie 157 metrów chodnik dla pieszych ma się pojawić w Nowa trasa dla pieszych prostej linii od Skweru Kisiela do Parku powstanie między Parkiem Miejskiego. Stanie się swoistym końcowym odcinkiem planowanego Miejskim a ul. Sierakowskiego. Traktu nad Perełką. Trasa przebiegać będzie nad kanałem, obok budynku mieszczącego obecnie przedszkole gminne nr 1 przy ul. Sierakowskiego. Jeśli znajdzie się wykonawca, a pogoda będzie sprzyjająca, to chodnik wraz z oświetleniem powinien być gotowy do końca roku. Joanna Ferlian R E K L A M A

społeczeństwo 3 000 mieszkań+ NR 171 (5) 8 LISTOPADA 2017 7 \\\ URSYNÓW Na działce przy ulicy Karczunkowskiej, położonej między żółtym dyskontem, a torami kolejowymi powstanie ogromne osiedle w ramach programu „Mieszkanie+”. Projekt „Mieszkanie+” to rządwy program tanich mieszkań na wynajem. Ponieważ muszą być tanie, powstawać będą w mało atrakcyjnych częściach miasta. Bo o ile Jeziorki to świetne miejsce na jednorodzinny dom z działką, o tyle osiedle na 3000 mieszkań, czyli ok. 8000 mieszkańców, budzi kontrowersje. \\\ Modelowe osiedle Nowe Jeziorki BGK Nieruchomości, państwowa spółka, która odpowiada za realizację rządowego programu, ogłosiła konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej modelowego osiedla Nowe Jeziorki. – Celem konkursu jest zaprojektowanie modelowego, przyjaznego do życia osiedla mieszkaniowego, uwzględniającego potrzeby ludzi młodych, rodzin z dziećmi oraz osób starszych. Przestrzeń osiedla powinna zachęcać do aktywnego spędzania czasu, pobudzać kreatywność oraz budować lokalną tożsamość i poczucie przywiązania do miejsca – czytamy w założeniach konkursu. – Kluczowe jest znalezienie optymalnych rozwiązań urbanistycznych pod względem funkcjonalnym, społecznym, wizualnym, komunikacyjnym i ekonomicznym, zgodnych z współczesnymi wzorcami projektowania. Założenia ideowe konkursu brzmią naprawdę dobrze. BGKN chce, aby architekci zaprojektowali boiska, przestrzeń na rekreację, czyli place zabaw oraz siłownie plenerowe, oraz zieleń. Spółka sama jednak przyznaje, że „wyzwaniem jest połączenie stosunkowo wysokiej gęstości zabudowy z utworzeniem wielofunkcyjnych przestrzeni do rekreacji i innych form spędzania czasu Należy wykształcić powiązania piesze z terenem Mysiadła, na którym znajdują się placówki kulturalne, sportowe i powszechnej opieki zdrowotnej (położone w akceptowalnym zasięgu dojścia pieszego) – czytamy w założeniach konkursu Osiedle na 3000 mieszkań, czyli ok. 8000 mieszkańców, budzi kontrowersje wolnego oraz zapewnienie dostępu do bioróżnorodnych terenów zieleni.” Zapewne stąd dość „innowacyjny” pomysł, o którym czytamy w Gazecie Wyborczej w artykule Michała Wojtczuka z 26 października. \\\ Mniej miejsc parkingowych – Mocno ograniczyliśmy też współczynniki parkingowe. I poprosiliśmy projektantów, by nie rysowali osiedla takiego, jakich wiele jest w Warszawie. Z domami otoczonymi polami parkingowymi z cementowej kostki, gdzie pierwszym elementem jest szlaban zagradzający wjazd na parking – mówi Wyborczej Joanna Erbel, jak pisze GW socjolożka i miejska aktywistka, która kilkanaście miesięcy temu dołączyła do ekipy Hanny Gronkiewicz-Waltz, oraz doradczyni prezesa BGKN. Efekty ograniczania miejsc parkingowych na wielkich osiedlach już znamy. BGKN założył jednak w konkursie, że podstawowym środkiem codziennej komunikacji będzie kolej, z powodu bliskości przystanku PKP Jeziorki. Między torami a Biedronką ma powstać osiedle na 3000 tanich mieszkań Tylko czy ktoś dzisiaj wierzy, że bliskość stacji PKP powoduje, że ludzie nie kupują samochodów? Tylko czy ktoś dzisiaj wierzy, że bliskość stacji PKP powoduje, że ludzie nie kupują samochodów? Zwłaszcza, kiedy kilometr dalej znajdzie się węzeł S7 Zamienie. BGKN chciałoby także zapewnić dostęp do żłobka, w zasięgu dojścia pieszego o promieniu maks. 800 m. Stwierdza również, że potrzebne będą dwa przedszkola, także w promieniu 800 m, oraz szkoła podstawowa w promieniu 1000 m. Problem w tym, że mówimy o działce w szczerym polu, ograniczonej dyskontem oraz linią kolejową. Znajduje się ona tak blisko zakładanego osiedla, że projekty muszą sprzyjać ograniczaniu pochodzącego od niej hałasu. Na brak infrastruktury znalazło się jednak rozwiązanie. – Należy wykształcić powiązania piesze z terenem Mysiadła, na którym znajdują się placówki kulturalne, sportowe i powszechnej opieki zdrowotnej (położone w akceptowalnym zasięgu dojścia pieszego) – czytamy w założeniach konkursu. Termin składania „ideowych szkiców urbanistycznych” upływa 30 listopada, a ogłoszenie ostatecznych wyników ma nastąpić 12 marca 2018 r. Tekst i zdjęcie Joanna Grela R E K L A M A

Zobacz pełne wydanie (PDF) - Sądeczanin
Zobacz pełne wydanie (PDF) - Sądeczanin
Wydanie nr 2/89 - Mosina, Urząd Miasta
Wydanie nr 11/64 - Mosina, Urząd Miasta
Wydanie Nr 7/41 (lipiec 2006) - Mosina, Urząd Miasta
Zobacz pełne wydanie (PDF) - Sądeczanin
Gmina przyjazna Seniorom - Bogatynia
Czytaj Przegląd Piaseczyński, wydanie 188