Views
2 weeks ago

Analiza vode veljača 2018.

RiEKO-LAB d.o.o.

RiEKO-LAB d.o.o. Laboratorij za ispitivanje voda i hrane J. P. Kamova 19, 51000 Rijeka Tel: +385-51- 436 484 E-mail: info@rieko-lab.hr; www.rieko-lab.hr Rijeka, 26.02.2018. VODE VRBOVSKO d.o.o. Željeznička 1a 51326 Vrbovsko NALAZ ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU BR. 047V/18 Svrha ispitivanja: ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode prema ugovoru o internoj kontroli Lab.br.: 0145/18-0147/18 Uzorke uzorkovao i dostavio: predstavnik stranke Vode Vrbovsko d.o.o., Vrbovsko Datum i sat dostave: 21.02.2018. u 13:05 Početak analize: 21.02.2018. u 13:20 Završetak analize: 26.02.2018. Pokazatelj zdravstvene ispravnosti Mjerna jedinica Metoda Organoleptička, fizikalna, fizikalno-kemijska i kemijska svojstva MDK Lab.broj 0145/18 0146/18 0147/18 Temperatura vode °C SM 2550B:2012 25 - - - Boja mg/ PtCo skale HRN EN ISO 7887:2012 20

RiEKO-LAB d.o.o. Laboratorij za ispitivanje voda i hrane J. P. Kamova 19, 51000 Rijeka Tel: +385-51- 436 484 E-mail: info@rieko-lab.hr; www.rieko-lab.hr Zaključak (akreditirane metode): Ispitivani pokazatelji uzoraka vode ODGOVARAJU uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13; 64/15; 104/17) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17). Zaključak (neakreditirane metode): Ispitivani pokazatelji uzoraka vode ODGOVARAJU uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13; 64/15; 104/17) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17). Voditelj Laboratorija Zlatko Magdalenić, dipl. ing Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak, a djelomično umnožavanje izvještaja nije dopušteno bez pismenog odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe OB-26-V/8 3/7

zavod za javno zdravstvo dr. andrija štampar, zagreb (hr)
Vrijednost i cijena vode
Kvalitet vode u rijekama i akumulacijama ... - Ekologija.ba
Čiste vode povodja Savinje - Zelena Slovenija
Čiste vode povodja Savinje - Zelena Slovenija
Procesni instrumenti za analizu vode - HACH LANGE
TOPLOTNA SVOJSTVA VODE - Raka Web
humanitarna pomoć donjoneretvanskim seljacima
preventivne mjere pobolj[anja zdravstvene ispravnosti vode
pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice.pdf - Fungo Jug
nivo kvaliteta vode za pice u malim sistemima vodosnabdevanja na ...
Izvještaj o kvaliteti vode za piće, pročišćene otopadne vode i mora u ...
Ispitivanje sposobnosti vezivanja vode i mogućnost upotrebe u ...
Analiza vode 5_5_2009 - lv - Občina Lovrenc na Pohorju
ZBIRALNIKI METEORNE VODE - Student Info
Suvremeni rizici zdravstvene ispravnosti i sigurnosti mlijeka i
Stabilnost vode - ZOAK FKIT
ispitivanje mogućnosti uklanjanja tekstilne boje iz otpadne vode ...
Plan upravljanja vodnim područjima - Nacrt - Hrvatske vode