Views
8 months ago

MAGDALENA IVANOVA 1

МОТО

МОТО Учителят поема ръката, провокира ума, докосва сърцето! Всеки възрастен някога е бил дете, да запазим детето у себе си и да възпитаме възрастния у децата!

ФИЛОСОФИЯ Вярвам, че има неизменни ценности в променящите се времена и те трябва да се предават на всяко дете!

Etapy procesu badawczego.pdf - Magdalena Szpunar
budowanie pozycji w negocjacjach, Magdalena Sadowska-Pawlak
Modernizm i Młoda Polska Dr Magdalena Płotka - katedra.uksw.edu.pl
Kategorie komunikowania masowego - Magdalena Szpunar
Digital divide_szpunar.pdf - Magdalena Szpunar