Views
7 months ago

Regije v številkah 2018

Statistični portret slovenskih regij 2018

KMETIJSTVO Povprečna

KMETIJSTVO Povprečna velikost kmetijskih gospodarstev se povečuje. V letu 2016 smo imeli v Sloveniji 69.902 kmetijski gospodarstvi. Največ jih je bilo v podravski in savinjski regiji (v vsaki več kot 10.000), najmanj pa v primorsko-notranjski in zasavski regiji. Delež kmetijskih zemljišč v uporabi je bil glede na celotno površino regije največji v podravski (17 %) in pomurski regiji (14 %). V celotni Sloveniji je bila povprečna površina kmetijskih zemljišč na kmetijsko gospodarstvo 6,9 hektarja. Povprečni pridelek pšenice in pire, 2016 17 % Delež od celotne površine kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji je bil največji v podravski regiji. Vir: SURS © SURS Na ravni regij je bila po deležu kmetijskih zemljišč prva pomurska (81 %), drugi sta bili podravska in obalno-kraška (v vsaki približno 70 %), zadnji pa koroška (39 %) in gorenjska regija (38 %). Hkrati pa so bili deleži gozdnih zemljišč v prvih treh omenjenih regijah najmanjši, v koroški in gorenjski pa največja (približno 60 % površine vsake regije). 16 Regije v številkah www.stat.si

Raba kmetijskih zemljišč na kmetijskih gospodarstvih, statistične regije, 2016 Opomba: Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja. Vir: SURS © SURS www.stat.si Regije v številkah 17