Views
4 months ago

sprawozdanie Ołomuniec

W dniach 12-15 marca

W dniach 12-15 marca jako członkowie Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem, działającego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie uczestniczyliśmy w konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu. Pierwszego dnia odwiedziliśmy również szkołę specjalną mieszczącą się w Czeskim Cieszynie, prowadzoną przez Diakonię Śląską. Podczas wizyty mogliśmy zapoznać się z genezą powstania i wieloletnią historią działania placówki, której pomoc kierowana jest między innymi do : osób niepełnosprawnych intelektualnie, seniorów, bezdomnych oraz dzieci i ich rodzin w trudnym położeniu życiowym.

Diakonia prowadzi także szkolenia dla osób zajmujących się pracą w zakresie edukacji specjalnej. Pani dyrektor Diakonii Śląskiej wygłosiła dla nas krótki referat dotyczacy funkcjonowania placówki. Mieliśmy również możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej,oraz filmów obrazujących pracę nauczycieli z dziećmi a także inne aspekty działania placówki. Zostaliśmy oprowadzeni po salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do rozwijania różnych kompetencji uczniów: muzycznych, ruchowych, kulinarnych, tanecznych i artystycznych. Mieliśmy możliwość bezpośredniej obserwacji zajęć lekcyjnych osób niepełnosprawnych na różnym poziomie kształcenia. Odwiedziliśmy także jedno z mieszkań chronionych, znajdujących się na terenie placówki.

Po drugiej stronie lady Wyznania Gejszy Bądź Cosmo! - Puls UM
Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Nowej Fizyki ...
8,84MB - Otwock, Urząd Miasta
Intelligence & IT - Blue Business Media
Ikar z marca 2011 r. - Polska wersja - Toruń
Nowiny Kwiecień 2008.indd - Biblioteka Gniew
Marzec 06 - Kórnik
w Wieruszowie - Ilustrowany Tygodnik Powiatowy
8 marca - Dzień Kobiet - Kórnik
Systemy transportowe w teorii i praktyce Drzwi otwarte ... - ITS Polska
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt
Sprawozdanie z XXIV Konferencji Sekcji Naukowej Psychiatrii ...
pobierz program - Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Sprawozdanie merytoryczne za 2010 r. - Bazy NGO
PAN XVII KONFERENCJI NAUKOWEJ - Politechnika Krakowska
Europa Młodzieży – Młodzież Europie
Sprawozdanie Stenograficzne - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawozdanie Stenograficzne - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawozdanie Stenograficzne - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawozdanie Stenograficzne - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawozdanie Stenograficzne - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy za okres od sesji w ...
Nr 3/276 Gdańsk czerwiec 2009 - PRS
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum ...
Sprawozdanie Zarzadu Rovese SA z dzialalnosci ... - Notowania
Sprawozdanie Stenograficzne - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawozdanie Stenograficzne - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
sprawozdanie z realizacji konferencji - Cieplej.pl