17.09.2019 Views

AGRO SHOW 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

O P O N D O P R Z Y K R Y W A N I A S I L O S Ó W<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> <strong>2019</strong> - Największa wystawa plenerowa w Europie<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> <strong>2019</strong> to wystawa prezentująca nowości na rynku rolniczym na powierzchni 120 hektarów. W tym roku zobaczymy ponad 800 firm<br />

ze 120 krajów. Spodziewamy się, że w ciągu 4 dni wystawę odwiedzi ponad 140 000 rolników. Wystawa czynna od czwartku do niedzieli od 9 00 -17 00 .<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

www.targishow.pl<br />

XXI Międzynarodowa Wystawa Rolnicza<br />

NAJWIĘKSZA<br />

wystawa plenerowa w Europie<br />

Bednary, 19-22 września <strong>2019</strong> r.<br />

K A D R Ó G L E Ś N Y C H I S Z U T R O W Y C H<br />

P L A S T R Y O P O N D O P R Z Y K R Y W A N I A S I L O S Ó W<br />

Redaktor naczelny: Mariusz Ciołeszyński, tel. 696 007 321, e-mail: redakcja@fodo.pl<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

POLSKA / WAŁCZ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Więcej str. 2<br />

R Ówww.brochard.pl<br />

W N I A R K A D R Ó G L E Ś N Y C H I S Z U T R O W Y C H<br />

W W W. B E R G M A . P L<br />

TD BERGMA POLAND<br />

Górki 24A<br />

82-500 Kwidzyn<br />

+48 881 755 001<br />

info@bergma.pl<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

19-22<br />

WRZEŚNIA<br />

BEDNARY<br />

Równiarka dróg Więcej str. 21<br />

<br />

<br />

<strong>2019</strong><br />

Bednary koło Poznania<br />

gmina Pobiedziska<br />

www.agremo.pl<br />

l. +48 661 700 651, + 48 603 303 218<br />

Więcej www.brochard.pl<br />

str. 8<br />

W W W. B E R G M A . P L<br />

TD BERGMA POLAND<br />

Górki 24A<br />

82-500 Kwidzyn<br />

+48 881 755 001<br />

info@bergma.pl<br />

Wystawa czynna: czwartek-niedziela 9 00 -17 00 . Wstęp wolny.<br />

ORGANIZATOR WYSTAWY<br />

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych<br />

ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń<br />

Bez nazwy-1.indd 3 2018-10-02 08:34:49<br />

Szara strefa<br />

ma się dobrze<br />

kosztem rolnika<br />

Jak możemy zapobiec suszy?<br />

Czytaj więcej - str. 3<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

Więcej str. 16<br />

www.agro-kombi.pl


Str. 2<br />

stoisko<br />

E-315<br />

Wozy Przeładowcze od 15 do 46 m 3<br />

Rozrzutniki do obornika od 9 do 26 ton<br />

SPRZEDAŻ • WYNAJEM www.perard.fr<br />

Kontakt na terenie Polski - tel. 603 303 218<br />

Testuj Ścielarkę do słomy<br />

na gospodarstwie<br />

Wozy asenizacyjne od 5.000 do 30.000 litrów<br />

Ścielarka HELIOS 3 m 3<br />

<strong>AGRO</strong>WŁÓKNINA<br />

10,4 m x 25 m –<br />

nadaje się do przykrycia 300 balotów<br />

15,6 m x 25 m –<br />

nadaje się do przykrycia 420 balotów<br />

15,6 m x 15,6 m-<br />

nadaje się do przykrycia 270 balotów<br />

10,4 m x 12,5 m –<br />

nadaje się do przykrycia 150 balotów<br />

MASZYNA<br />

DO CZYSZCZENIA<br />

DRENÓW<br />

Umów się na pokaz<br />

w Twoim gospodarstwie<br />

ROZRZUTNIKI<br />

nowe i używane<br />

Kontakt: 603 303 218 • 661 700 651 • 609 750 072<br />

Brochard Polska Sp. z o.o., ul. Bydgoska 75, 78-600 Wałcz<br />

tel. 67 258 33 57, biuro@brochard.pl<br />

www.brochard.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 3<br />

Jedyne takie rozwiązanie!<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

Jak możemy zapobiec suszy<br />

Droga do sukcesu z Analizą Frakcyjną<br />

i Systemem Nawożenia AKRA<br />

Zmiany klimatyczne<br />

Zmiany klimatyczne dotyczą nas tu i teraz! Różne symulacje dają<br />

podobne prognozy:<br />

• opady atmosferyczne występują coraz rzadziej i są gwałtowniejsze<br />

(nasilają się ekstremalne zjawiska pogodowe)<br />

• zimy są bardziej wilgotne<br />

• lata są suche<br />

• okres wegetacyjny rozpoczyna się wcześniej i później się kończy.<br />

Wśród nielicznych korzyści wynikających ze zmian klimatycznych<br />

znajdują się: przemieszczanie się obszarów produkcyjnych (np. uprawa<br />

winorośli) oraz możliwość zakładania 2. uprawy głównej. Negatywnymi<br />

następstwami są natomiast: rozprzestrzenienie się chorób<br />

i szkodników, wzrost temperatury i nieuniknione problemy z zaopatrzeniem<br />

w modę.<br />

Jak przygotować użytki rolne<br />

na nadchodzące zmiany klimatyczne?<br />

To pytanie jest niezwykle istotne dla gospodarstw rolnych, które<br />

również w przyszłości chcą funkcjonować w sposób nie tylko rentowny<br />

ale i z myślą o ekologii. Pojedyncze i punktowe zabiegi są niewystarczające.<br />

Pomyślny rezultat uda się osiągnąć tylko z pomocą<br />

systemowego podejścia do zagadnienia, z wykorzystaniem różnych<br />

dziedzin nauki.<br />

Woda i gleba<br />

Gleby różnią się między sobą pod względem zdolności magazynowania<br />

wody. To ile tej wody gleba zatrzyma zależy od jej struktury granulometrycznej<br />

(piasek/pył/ił), związanej z nią porowatości, zawartości<br />

substancji organicznej i organizmów glebowych ( np. korzenie, korytarze<br />

wydrążone przez dżdżownice).<br />

Woda i rośliny<br />

Dla wyprodukowania 1 kg masy suchej, rośliny potrzebują określonej<br />

ilości wody. Ilość ta jest inna dla każdej rośliny, wielkość tą nazywamy<br />

współczynnikiem transpiracji. Kukurydza i burak cukrowy zaliczane są<br />

do roślin „niewymagających” dużej ilości wody, przeciwieństwem są<br />

wszystkie rośliny tworzące łuszczyny (np. rośliny strączkowe, rzepak)<br />

oraz rośliny wytwarzające dużo biomasy (np. użytki zielone).<br />

Zasiewów nie można planować jedynie na podstawie całkowitego<br />

zapotrzebowania roślin na wodę. O wiele ważniejsze jest to KIEDY<br />

dana roślina najbardziej potrzebuje wody. I tak może się zdarzyć, że<br />

kukurydza, która nie potrzebuje dużo wody, nie wytworzy optymalnego<br />

plonu ponieważ wody zabrakło w fazie kwitnienia. W przypadku<br />

zbóż ozimych, o większych wymaganiach wodnych, dobry plon można<br />

uzyskać jeśli rośliny skorzystają z opadów zimowych.<br />

Obieg wody w przyrodzie<br />

Największą powierzchnię parowania stanowią oceany, tutaj również<br />

mamy największą ilość opadów. Relatywnie niewielka ilość<br />

wody znad oceanów dociera w głąb lądu. Zaskakujące jest to, że<br />

suma opadów na lądzie wielokrotnie przewyższa ilość pary wodnej<br />

docierającej do nas znad oceanów. Możliwe jest to tylko wtedy,<br />

gdy gleba potrafi pochłonąć wody opadowe, które następnie za pośrednictwem<br />

roślin (transpiracja) wracają z powrotem do atmosfery<br />

w postaci pary wodnej. Z powstałych chmur ponownie może spaść<br />

deszcz w danym regionie!<br />

Kropla deszczu musi zostać zatrzymana i co najmniej 5 razy<br />

przejść wspomniany obieg, zanim opuści region wraz z systemem<br />

rzecznym!<br />

Ekstremalne zjawiska pogodowe są coraz częstsze. Zadaniem rolników<br />

stanie się wypracowanie takiego sposobu uprawy gleby i roślin,<br />

aby woda pochodzące z gwałtownych opadów nie mogła wyrządzić<br />

większych szkód (np. erozja gleby), lecz wsiąkała w glebę i była w niej<br />

magazynowana. Gleby utrzymane w dobrej kondycji wpływają nie<br />

tylko na produkcję roślinną, ale również pozytywnie kształtują lokalny<br />

klimat.<br />

Następujące zabiegi wpływają pozytywnie na kondycję gleby:<br />

• zazielenienie (międzyplon, nawozy zielone)<br />

• aktywność mikrobiologiczna<br />

• stabilizacja agregatów (AKRA DGC)<br />

• zwiększenie miąższości<br />

• synteza próchnicy<br />

• zasilenie składnikami mineralnymi (AKRA Kombi)<br />

• odpowiednie zaopatrzenie w wapń dla stabilizacji humianów-Ca<br />

(AKRA DGC)<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork tel./fax: +48 77 418 24 71 e-mail:biuro@agro-kombi.pl<br />

tel. 794 103 852<br />

www.agro-kombi.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 4<br />

Jedyne takie rozwiązanie!<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

Gleba - od niej się zaczyna<br />

Jak przygotować glebę na zmiany klimatyczne?<br />

Analiza gleby jako narzędzie pracy<br />

Rolnicy muszą sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom, mają na co<br />

dzień do czynienia z nieprzewidywalnością przyrody, produkują żywność<br />

i mają decydujący wpływ na kondycję gleby od której zależy<br />

dobro całego społeczeństwa (np. ochrona wód gruntowych, pasywna<br />

ochrona przeciwpowodziowa, funkcja filtrująca i buforowa gleb, różnorodność<br />

biologiczna)<br />

Rolnicy mają decydujące znaczenie dla przetrwania ludzkość!<br />

Aby unieść tak wielką odpowiedzialność, współczesny rolnik musi<br />

być nie tylko dobrze wykształconym, powinien mieć do dyspozycji<br />

również narzędzia, które pozwolą mu sprostać aktualnym wyzwaniom.<br />

Jednym z takich narzędzi jest analiza gleby.<br />

Urzędowo stosowaną metodą analityczną (w Niemczech) jest analiza<br />

za pomocą ekstraktu CAL (mieszanina mleczanu wapnia z octanem<br />

wapnia i kwasem octowym). Metoda ta stosowana jest w prawie niezmiennej<br />

formie od 50 lat. Już w chwili jej wprowadzenia, w roku 1969<br />

była narzędziem niemiarodajnym, ponieważ oznaczała tylko całkowite<br />

zawartośći P i K w glebie. Dlaczego wciąż ignorowane są wyniki<br />

prac naukowych i badawczych z dziedziny gleboznawstwa? Metoda<br />

pracy z wynikami przedstawiającymi jedynie całkowite zawartości<br />

składników pokarmowych, jest od dawna nieaktualna. Powszechnie<br />

wiadomo, że większe znaczenie mają proporcje między składnikami<br />

pokarmowymi a nie ich całkowite zawartości.<br />

Ostatnich 50 lat przyniosło nam wiele odkryć naukowych, możemy<br />

badać struktury na poziomie atomów! Jedynie w dziedzinie<br />

gleboznawstwa i doradztwa rolniczego pozostajemy na etapie<br />

szkła powiększającego… . Można odnieść wrażenie, że świadomie<br />

ignorowano dotychczasowe postępy naukowe w dziedzinie rolnictwa.<br />

Mowa tu o świadomym działaniu, ponieważ wzbranianie<br />

się przez 50 lat, przed wdrożeniem nowych rozwiązań wymaga nie<br />

lada determinacji.<br />

Metodą analityczną dostarczającą danych/wyników analitycznych<br />

współmiernych do dzisiejszych wymagań, jest analiza frakcyjna. Została<br />

ona opracowana przez prof. Husza, a jej podstawy wywodzą się<br />

z rosyjsko-węgierskiego gleboznawstwa. Metoda ta została znormalizowana<br />

w Austriackim Instytucie Normalizacji (ÖNORM 2122-1) oraz<br />

posiada akredytację ministerstwa, jej naukowy charakter nie podlega<br />

wątpliwości. Ponadto jest ona ciągle rozwijana i uzupełniana o nowe<br />

parametry (patrz 5 frakcji fosforu)!<br />

Analiza 137 parametrów pozwala na uchwycenie całego mechanizmu<br />

z jego pojedynczymi elementami, ocena wyników dostarcza<br />

nam informacji o stężeniu składników pokarmowych w glebie oraz<br />

proporcjach między nimi.<br />

W razie stwierdzenia odchyleń od normy, wydawane są zalecenia.<br />

Zalecane zabiegi nawozowe i uprawowe mają za zadanie usprawnienie<br />

działania „mechanizmu” jakim jest żyzność gleby.<br />

Nie chodzi tutaj jedynie o obliczenie dawek nawozowych, ale również<br />

o szereg innych zabiegów, które długofalowo wpływają na dynamiczne<br />

procesy zachodzące w glebie.<br />

Dla wdrożenia zaleceń niezbędny jest partner, który podobnie widzi<br />

złożoność zagadnienia i dla którego kompleksowe podejście do<br />

tematu uprawy gleby stoi na pierwszym miejscu. Bo nie chodzi tutaj<br />

tylko o nawożenie azotem, fosforem i potasem.<br />

System nawożenia AKRA<br />

Strategia uprawowa mająca na celu przygotowanie gleby na zmiany<br />

klimatyczne, opracowywana jest na podstawie oceny profilu glebowego<br />

oraz wyników analizy frakcyjnej. Plan zabiegów ustalany jest<br />

w taki sposób aby oddziaływać na glebę kompleksowo a nie tylko<br />

punktowo.<br />

Zarówno System Nawożenia AKRA jak i analiza frakcyjna zajmują<br />

się zagadnieniem żyzności gleby (=urodzajność) na wielu płaszczyznach.<br />

Zalecenia wydawane na podstawie wyników analizy frakcyjnej,<br />

wymagają zastosowania konkretnych produktów lub ich kombinacji.<br />

Dostarczane są one przez firmę KARNER Düngerproduktion.<br />

Zabiegi poprawiające<br />

właściwości buforowe gleb<br />

Jeśli zaleca się wzmocnienie systemu buforowego oraz optymalizację<br />

proporcji między Ca, Mg i K, należ przy wyborze produktu mieć na<br />

uwadze podstawową zasadę:<br />

WAPNO nie zawsze jest WAPNEM!<br />

Pod nazwą handlową „WAPNO” kryje się cała grupa występujących<br />

w przyrodzie wapieni oraz odpadów przemysłowych, które z chemicznego<br />

punktu widzenia wcale nie są wapnem. Zasadniczo należy<br />

powiedzieć, że każdy produkt ma swoje określone zastosowanie!<br />

Ale z drugiej strony nie każdy produkt można zastosować w każdym<br />

przypadku.<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork tel./fax: +48 77 418 24 71 e-mail:biuro@agro-kombi.pl<br />

tel. 794 103 852<br />

www.agro-kombi.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 5<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 6<br />

Jedyne takie rozwiązanie!<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

Gleba - od niej się zaczyna<br />

Zabiegi poprawiające właściwości buforowe gleb<br />

Które WAPNO jest więc „dobre”? Które najlepiej sprawdzi<br />

się w określonym przypadku?<br />

Wapień wydobywany w kopalniach, powstał miliony lat temu w wyniku<br />

globalnej katastrofy. Uderzenia meteorytów, zjawiska wulkaniczne<br />

oraz trzęsienia ziemi, spowodowały masowe wymieranie zwierząt<br />

oraz roślin, wymarło od 75 do 95% wszystkich organizmów wodnych<br />

i lądowych. Z szczątków zwierząt, roślin i mikroorganizmów opadających<br />

na dno mórz, powstały na przestrzeni tysiącleci potężne osady<br />

wapienne. Skład tych osadów podlegał lokalnym domieszkom piasków,<br />

iłów i substancji organicznych. Zjawiska tektoniczne, ciśnienie<br />

i temperatura przekształcały owe osady, które ostatecznie wydostały<br />

się na powierzchnię w postaci złóż wapna. Oznacza to, że każde wapno<br />

ma swoją historię, która wpłynęła na jego indywidualne właściwości.<br />

Odmianą wapieni węglanowych są dolomity. Są to skały osadowe<br />

zawierające od 5 do 45% magnezu.<br />

Dolomit wchodzący w skład mieszanki AKRA DGC ma szczególne<br />

właściwości. Tak wysokiej jakości DOLOMIT powstaje w szczególnych<br />

warunkach, lokalnie i relatywnie rzadko. Przed około 250 milionami<br />

lat (trias), przez warstwę osadu wapiennego, przesiąkł roztwór soli bogaty<br />

w magnez, wypłukując przy tym wapń! Dzięki temu osiągnięto<br />

teoretycznie największą zawartość magnezu (Cu do Mg = 1 do 1!). Osady<br />

te uległy silnemu sprasowaniu, dzięki temu ziarna dolomitu mają<br />

wielkość rzędu 0,04 do 0,05 mm. Dolomit o takich właściwościach nie<br />

występuje nigdzie indziej na świecie. Kombinacja tych cech sprawia,<br />

że produkt ten wykazuje bardzo specyficzne właściwości chemiczne.<br />

Nawożenie AKRĄ DGC<br />

„Dolomit”, „gips” i „węglan wapnia” o których mowa w zaleceniach<br />

z analizy frakcyjnej, odnoszą się do produktów firmy KARNER Düngerproduktion,<br />

ich specyficznego składu, pochodzenia i sposobu działania.<br />

Ponadto na podstawie wyników analizy frakcyjnej firma komponuje<br />

dedykowane mieszanki nawozowe. AKRA DGC charakteryzuje<br />

się bardzo drobnym zmieleniem dzięki czemu szybko wchodzi w reakcję.<br />

Zapewnia to wysokie bezpieczeństwo planowania!<br />

Prognozowane zmiany mogą nie wystąpić jeśli zastosowany zostanie<br />

inny produkt, zachodzi nawet niebezpieczeństwo, że kondycja<br />

gleby ulegnie pogorszeniu.<br />

Grafika: mechanizm działania AKRA DGC<br />

Część AKRY DGC wchodzi natychmiast w reakcję z glebą, po pewnym<br />

czasie w reakcję wchodzi węglan wapnia, na samym końcu zaczyna<br />

działać dolomit. Daje to pewność, że nie wystąpi szok wapniowy<br />

(szczególnie ważne w przypadku wrażliwych stanowisk), a rośliny będą<br />

stale zaopatrywane w wapń i magnez, które mają również ogromne<br />

znaczenie dla stabilności agregatów glebowych! Węglany z kolei neutralizują<br />

kwasy glebowe, nie obciążając całego systemu.<br />

UWAGA: również gleby wapienne mogą wykazywać niedobór<br />

wapnia.<br />

Gleby wapienne wykazują często niedobory wapnia względem niektórych<br />

roślin (np. rzepak, rośliny strączkowe) i osłabioną stabilność agregatów<br />

glebowych (erozja, zamulenie). Dzieje się tak ponieważ posiadają<br />

one bardzo stabilną równowagę dynamiczną, oznacz to że uwolnienie<br />

składników pokarmowych ma miejsce tylko w określonych warunkach.<br />

W bardzo suchych lub bardzo wilgotnych okresach ilość udostępnianego<br />

Ca jest niewystarczająca, może to prowadzić do problemów.<br />

Zmiany klimatyczne<br />

i System Nawożenia AKRA<br />

System Nawożenia AKRA składa się z wielu komponentów,<br />

produkty wchodzące w skład tego systemu wzajemnie się<br />

uzupełniają i tylko zastosowanie pełnej strategii gwarantuje<br />

osiągnięcie prognozowanych efektów.<br />

Zalecenia agrotechniczne mające przygotować glebę na zmiany klimatyczne,<br />

opracowywane są na podstawie danych naukowych z analizy<br />

frakcyjnej oraz obserwacji polowych. Zalecenia te muszą być wdrażane<br />

kompleksowo, a nie pojedynczo! System Nawożenia AKRA doskonale<br />

wypełnia lukę między nauką a praktyką. Poniżej krótka charakterystyka<br />

poszczególnych produktów wchodzących w skład systemu:<br />

AKRA DGC<br />

AKRA Kombi<br />

AKRA Blatt<br />

i AKRA Plus 9<br />

AKRA MSB<br />

AKRA N Bakterie<br />

AKRA<br />

Saatgutbehandlung<br />

AKRA Stroh r.+P+K<br />

neutralizuje kwasy (wsparcie mikrobiologii)<br />

dostarcza Ca jako składnika pokarmowego (zdrowe rośliny)<br />

dostarcza Ca dla stabilizacji agregatów glebowych (polepsza<br />

infiltrację, ogranicza erozję i zamulenie, polepsza<br />

nośność)<br />

dostarcza Ca dla syntezy próchnicy (humiany Ca, ważny<br />

dla magazynowania wody przez masę organiczną)<br />

zwiększa pojemność sorpcyjną i wodną<br />

dostarcza zrównoważone ilości składników pokarmowych<br />

udostępnia składniki pokarmowe (fosfor)<br />

dostarcza składników pokarmowych poprzez liść<br />

w nagłych sytuacjach<br />

umożliwia rozwój korzeni w warunkach suszy lub zastojach<br />

wodnych (synteza próchnicy! pojemność wodna!)<br />

wzmacnia rośliny, zwiększa aktywność mikrobiologiczną<br />

pomagają zaoszczędzić 40 do 80% mineralnego azotu (N)<br />

chroni ziarno bez trucizny, pomaga w pierwszych fazach<br />

rozwoju<br />

zarządzanie słomą (rozkład słomy bez azotu, redukcja<br />

źródeł infekcji - czarna nóżka, ochrona przed erozją)<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork tel./fax: +48 77 418 24 71 e-mail:biuro@agro-kombi.pl<br />

tel. 794 103 852<br />

www.agro-kombi.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 7<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 8<br />

NOWE TECHNOLOGIE<br />

Oryginalne nowoczesne technologie<br />

Wygodne magazynowanie zbóż<br />

Producent Agremo symbolem jakości i trwałości.<br />

stoisko<br />

C-88<br />

Marka Agremo od lat ma swoje<br />

stałe miejsce wśród uznanych<br />

dostawców rozwiązań w zakresie<br />

magazynowania zbóż i innych materiałów<br />

sypkich. Firma dostarcza<br />

kompletne technologie przyjęcia,<br />

czyszczenia, suszenia, magazynowania<br />

i ekspedycji surowców. Chyba<br />

każdy zna solidne silosy wsparte<br />

na niebieskiej konstrukcji wsporczej,<br />

bo to od dawna charakterystyczny<br />

znak rozpoznawczy silosów<br />

z lejem zsypowym produkowanych<br />

przez Agremo.<br />

pliwości, że jakość i trwałość jest<br />

po stronie firmy ze Skarbimierza.<br />

Wszystko zaczęło się ponad 30<br />

lat temu, w 1988r w Brzegu. Agremo<br />

na lokalnym rynku zajmowało<br />

się branżą budowlaną oraz remontami<br />

silosów, suszarni i urządzeń<br />

towarzyszących. Ta działalność<br />

pozwoliła szczegółowo poznać silne<br />

i słabe strony poszczególnych<br />

rozwiązań stosowanych w oferowanych<br />

na rynku urządzeniach.<br />

Stopniowo firma zaczęła skłaniać<br />

się w kierunku produkcji. Zebrane<br />

doświadczenie zaowocowało<br />

zaprojektowaniem urządzeń<br />

wolnych od wad spotykanych<br />

w innych podobnych produktach.<br />

Szybko dostrzegli to klienci, którzy<br />

z uznaniem zaczęli wypowiadać<br />

się o urządzeniach z Agremo. Dziś<br />

nie trzeba nikogo przekonywać, że<br />

zarówno produkty, jak i montaż<br />

i obsługa klienta stoją w Agremo<br />

na najwyższym poziomie.<br />

Świadczą o tym realizacje w Polsce,<br />

Niemczech, Austrii, Rumunii,<br />

Francji, Szwecji, Norwegii, Rosji,<br />

Kazachstanie, na Litwie czy Łotwie.<br />

Wielokrotnie klienci wracają<br />

do Agremo decydując się na dłu-<br />

To, że są dobre, potwierdza fakt<br />

nieudolnych prób naśladowania<br />

i kopiowania rozwiązań stosowanych<br />

przez Agremo, czy stosowania<br />

takiej samej kolorystyki przez<br />

konkurencję. Jednak oryginał jest<br />

zawsze tylko jeden i nie ulega wątgofalową<br />

współpracę i wspólną realizację<br />

kolejnych inwestycji.<br />

Dziś Agremo działa zarówno<br />

na polu magazynowania zbóż,<br />

oferując kosze przyjęciowe, czyszczalnie,<br />

suszarnie, silosy z lejem<br />

zsypowym oraz płaskodenne i różnego<br />

rodzaju przenośniki i osprzęt<br />

technologiczny. Dostarcza technologie<br />

mieszalni pasz, ale także rozwiązania<br />

dla przemysłu tworzyw<br />

sztucznych.<br />

30-lecie działalności zostało zaznaczone<br />

nowym, odświeżonym<br />

logo, które już pojawia się na produktach.<br />

Przebudowana została<br />

strona internetowa, a na rynek<br />

wprowadzany jest także nowy<br />

typoszereg energooszczędnych,<br />

cichych suszarni o dużych wydajnościach.<br />

Zakupiono także kolejne<br />

tereny inwestycyjne, na których<br />

ruszyła rozbudowa fabryki.<br />

Firma spokojnie realizuje swoje<br />

cele, co pozwala pozytywnie patrzeć<br />

w przyszłość. Dla klientów<br />

oznacza to możliwość współpracy<br />

z solidnym partnerem, jakim<br />

z pewnością jest firma Agremo ze<br />

Skarbimierza Osiedle.<br />

Zespół redakcyjny<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 9<br />

stoisko C-88<br />

URZĄDZENIA<br />

MAGAZYNÓW ZBOŻOWYCH<br />

tel. 77 40-29-460, tel. 77 41-62-683<br />

• silosy z lejem zsypowym<br />

o poj. do 1000 ton<br />

• silosy płaskodenne<br />

o poj. 5000 ton<br />

• suszarnie zbożowe<br />

o wyd. do 73 t/h<br />

• mieszalnie pasz<br />

o wyd. do 20 t/h<br />

• kosze zasypowe,<br />

wywrotnice, wiaty<br />

• podnośniki i przenośniki<br />

• czyszczalnie i wialnie<br />

www.agremo.pl<br />

Agremo sp. z o.o. - ul. Parkowa 7, 49-318 Skarbimierz Osiedle, e-mail: agremo@agremo.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 10<br />

PROGRAM WYDARZEŃ<br />

XXI MIĘDZYNARODOWEJ<br />

WYSTAWY ROLNICZEJ<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> <strong>2019</strong><br />

CZWARTEK<br />

19 Wrzesień <strong>2019</strong> r.<br />

Wystawa czynna dla zwiedzających<br />

w godz. 9:00 - 17:00<br />

9:30-13:00<br />

Forum Dealerów Maszyn Rolniczych<br />

Miejsce wydarzenia: Namiot Bankietowy<br />

10:00-10:30<br />

Konferencja prasowa inaugurująca XXI Międzynarodową<br />

Wystawę<br />

9:30-13:00<br />

Forum Dealerów Maszyn Rolniczych<br />

10:00-10:30<br />

Konferencja prasowa inaugurująca XXI Międzynarodową<br />

Wystawę Rolniczą <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong><br />

<strong>2019</strong><br />

11:15-12:00<br />

Prezentacja nowości – maszyn marki Agro-Tom<br />

Miejsce wydarzenia: Stoisko firmy Agro-Tom<br />

(A 245)<br />

15:00-16:30<br />

Spotkanie prasowe CLAAS<br />

Miejsce wydarzenia: stoisko C211<br />

PIĄTEK<br />

20 Wrzesień <strong>2019</strong> r.<br />

Wystawa czynna dla zwiedzających<br />

w godz. 9:00 - 17:00<br />

9:00-17:00<br />

Konkurs „Zrób Show na <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong>”<br />

10:00-11:00<br />

Finał konkursu Mechanik na Medal<br />

11:00-12:00<br />

Finał Konkursu Młody Mechanik na Medal<br />

Miejsce wydarzenia: Namiot Seminaryjny<br />

11:00-12:30<br />

Pokazy maszyn – rolnictwo precyzyjne –<br />

opryskiwacze<br />

12:00-14:00<br />

Uroczysta Gala XVII Ogólnokrajowego Konkursu<br />

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”<br />

12:15-12:30<br />

Ogłoszenie laureatów w konkursach Mechanik<br />

na Medal i Młody Mechanik na Medal<br />

12:30-14:00<br />

Prezentacja maszyn na pasie głównym<br />

14:00-15:00<br />

Pokazy maszyn – technika uprawy w systemie<br />

uproszczonym<br />

Serdecznie witamy na największej<br />

Międzynarodowa<br />

Wystawa<br />

Rolnicza <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> organizowana<br />

jest przez Polską Izbę<br />

Gospodarczą Maszyn i Urządzeń<br />

Rolniczych od 1999 roku. <strong>AGRO</strong><br />

<strong>SHOW</strong> od lat postrzegane jest jako<br />

doskonałe miejsce prezentacji najnowszych<br />

i najnowocześniejszych<br />

maszyn i urządzeń rolniczych.<br />

Agroshow to również kompleksowa<br />

wystawa, podczas której<br />

swoją aktualną ofertę pokazują<br />

producenci nawozów, nasion,<br />

środków ochrony roślin, firmy<br />

z sektora finansowego i innych<br />

branż związanych z rolnictwem.<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong><br />

Dzięki temu rolnicy przybywający<br />

na <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> podczas<br />

4 dni Wystawy mają możliwość<br />

zapoznania się z kompletną ofertą<br />

środków produkcji i usług dla<br />

rolnictwa. Mogą też spotkać się<br />

bezpośrednio z przedstawicielami<br />

wszystkich liczących się instytucji<br />

i agencji związanych z branżą<br />

rolniczą.<br />

Dlaczego warto?<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> to największa plenerowa<br />

wystawa rolnicza w Europie.<br />

W <strong>2019</strong> roku przypada 21-<br />

sza edycja wystawy. Impreza na<br />

stałe wpisała się do kalendarza<br />

wystaw rolniczych i co roku gromadzi<br />

wszystkie czołowe krajowe<br />

i światowe marki maszyn i urządzeń<br />

rolniczych.<br />

Każdego roku na wystawie prezentuje<br />

się ok. 800 firm w szeroko<br />

pojętej branży rolniczej. Każdy<br />

kto liczy się w branży i chce<br />

spotkać się ze swoimi klientami<br />

obecny jest na <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong>.<br />

Wystawcami są krajowi producenci<br />

maszyn rolniczych, a także<br />

przedstawicielstwa wszystkich<br />

czołowych światowych marek<br />

maszynowych. To wystawa także<br />

dla producentów nawozów,<br />

nasion, środków ochrony roślin,<br />

firm z sektora finansowego,<br />

producentów wyposażenia budynków<br />

inwentarskich i innych<br />

branż związanych z rolnictwem.<br />

Mówią o nas<br />

Podczas <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> każdego<br />

roku akredytuje się ponad 100<br />

dziennikarzy zainteresowanych<br />

branżą rolniczą. Dziennikarze<br />

TVP, patrona medialnego wystawy,<br />

prócz Magazynu Tydzień<br />

realizują wiele materiałów, które<br />

ukazują się na antenie telewizji.<br />

Prócz relacji TVP, w prasie branżowej,<br />

na portalach i w mediach<br />

<strong>AGRO</strong><br />

<strong>SHOW</strong><br />

w liczbach<br />

800<br />

wystawców<br />

120<br />

zagranicznych<br />

firm<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 11<br />

PROGRAM WYDARZEŃ<br />

XXI MIĘDZYNARODOWEJ<br />

WYSTAWY ROLNICZEJ<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong> <strong>2019</strong><br />

SOBOTA<br />

21 Wrzesień <strong>2019</strong> r.<br />

nr 1 w Europie<br />

wystawie plenerowej w Europie<br />

Wystawa czynna dla zwiedzających<br />

w godz. 9:00 - 17:00<br />

9:00-17:00<br />

Konkurs „Zrób Show na <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong>”<br />

9:30-12:30<br />

Konferencja pt. „Gospodarstwo rolno produkcyjne<br />

w zgodzie z naturą i środowiskiem”<br />

11:00-12:30<br />

Pokazy maszyn – rolnictwo precyzyjne –<br />

opryskiwacze<br />

12:30-14:00<br />

Prezentacja maszyn na pasie głównym<br />

13:00-16:00<br />

Konferencja Państwowej Inspekcji Ochrony<br />

Roślin i Nasiennictwa<br />

14:00-15:00<br />

Pokazy maszyn – technika uprawy w systemie<br />

uproszczonym<br />

NIEDZIELA<br />

22 Wrzesień <strong>2019</strong> r.<br />

NAGRAJ FILM I WYGRAJ<br />

elektryczną hulajnogę lub inne nagrody<br />

Wystawa czynna dla zwiedzających<br />

w godz. 9:00 - 17:00<br />

9:00-17:00<br />

Konkurs „Zrób Show na <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong>”<br />

społecznościowych ukazują się<br />

artykuły podsumowujące i opisujące<br />

<strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong>.<br />

Forum Dealerów<br />

Maszyn Rolniczych<br />

Forum Dealerów Maszyn Rolniczych<br />

odbywać się będzie w czwartek<br />

19 września w dużej Sali Seminaryjnej<br />

przy wejściu nt 7.<br />

Program Wydarzenia:<br />

09:30 – 10:00 -<br />

rejestracja uczestników<br />

10:15 – 11:15<br />

spotkanie z Sekretarzem europejskiej<br />

organizacji dealerów maszyn<br />

rolniczych CLIMMAR – sytuacja<br />

dealerów maszyn w Europie<br />

11:15 – 11:30<br />

prezentacja Polskiej Izby Gospodarczej<br />

Maszyn i Urządzeń<br />

Rolniczych<br />

11:30 – 12:00<br />

przerwa kawowa<br />

12:00 – 13:00<br />

dyskusja nt. założeń wspólnej<br />

polityki rolnej<br />

Źródło:<br />

Polska Izba Gospodarcza<br />

Maszyn i Urządzeń Rolniczych<br />

Nagraj film z Agro Show. Relacja filmowa nie może być dłuższa<br />

niż 180 sekund. Film nakręcony musi być podczas wystawy <strong>AGRO</strong><br />

<strong>SHOW</strong> w dniach 19-22 września <strong>2019</strong>.<br />

Wrzuć film na stronę konkursową (masz czas do 07.10.<strong>2019</strong>).<br />

Wrzuć film na stronę konkursową: http://www.as19.agroshow.pl/<br />

dodaj-film. Od 07.10.<strong>2019</strong> do 21.10.<strong>2019</strong> głosuj na najlepszy film na<br />

stronie www.zas19.agroshow.pl 21.10.<strong>2019</strong> wyłonimy zwycięzców.<br />

Od 07.10.<strong>2019</strong> do 21.10.<strong>2019</strong> wszystkie filmy spełniające warunki<br />

Regulaminu wezmą udział w głosowaniu internetowym. Ogłoszenie<br />

wyników: 21.10.<strong>2019</strong> o godzinie 12.00 na stronie internetowej www.<br />

as<strong>2019</strong>.agroshow.pl oraz Facebooku na fanpage <strong>AGRO</strong> <strong>SHOW</strong>.<br />

Nagrody:<br />

I miejsce - Elektryczna hulajnoga XIAOMI MiJia Electric Scooter<br />

II miejsce - Kamera GOPRO HERO7 Black CHDHX-701-RW<br />

III miejsce - Przenośna drukarka fotograficzna FUJIFILM Instax<br />

Share SP-2<br />

10:00-15:00<br />

Konferencja pt. „Innowacja w rolnictwie tu<br />

i teraz”<br />

11:00-12:30<br />

Pokazy maszyn – rolnictwo precyzyjne –<br />

opryskiwacze<br />

12:30-14:00<br />

Prezentacja maszyn na pasie głównym<br />

Rodzaj wydarzenia: Prezentacja maszyn<br />

14:00-15:00<br />

Pokazy maszyn – technika uprawy w systemie<br />

uproszczonym<br />

Po pierwsze: SKUTECZNY KOLPORTAŻ<br />

Witamy na największej<br />

wystawie plenerowej<br />

w Europie<br />

120 ha<br />

powierzchni<br />

wystawienniczej<br />

21<br />

lat tradycji<br />

140<br />

tysięcy<br />

zwiedzających<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 12<br />

Zapraszamy na stoisko:<br />

C-212<br />

EXPOM na <strong>AGRO</strong><strong>SHOW</strong> <strong>2019</strong><br />

Rozmowa z Leszkiem Waremczukiem, dyrektorem marketingu i handlu firmy EXPOM<br />

Mariusz Ciołeszyński: Globalizacja<br />

zmienia polskie rolnictwo, jest ono<br />

coraz bardziej zależne od konkurencji<br />

międzynarodowej, a więc musi<br />

być coraz bardziej efektywne, powiedział<br />

w wywiadzie dla PAP dyrektor<br />

Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki<br />

Żywnościowej prof. Andrzej<br />

Kowalski. Jakie zmiany w UE i polskim<br />

rolnictwie są obecnie widoczne<br />

i jakie skutki tego procesu odczuwają<br />

rolnicy oraz firmy z branży rolniczej,<br />

według pana oceny?<br />

Leszek Waremczuk: Polskie rolnictwo<br />

zawsze przedstawiało wysoki<br />

poziom, a polski rolnik może być<br />

przykładem wielkiego zaangażowania,<br />

rzetelnej wiedzy, cierpliwości<br />

i wytrzymałości na wszelkie trudne<br />

chwile. Wszyscy wiemy, że w obecnych<br />

czasach największe znaczenie<br />

mają gospodarstwa duże, dobrze<br />

zmechanizowane, ze skrupulatnie<br />

zaplanowanym działaniem, czyli<br />

działające efektywnie. UE ma duży<br />

wpływ na rozwój rolnictwa w całym<br />

regionie, mam nadzieję, że zajmie<br />

się również zrównaniem wysokości<br />

dopłat, cenami płodów rolnych.<br />

M.C.: Jak zauważył minister Ardanowski<br />

w ostatnim okresie mieliśmy<br />

do czynienia z masową suszą. Była<br />

ona silna i długotrwała, wiele gospodarstw<br />

rolnych poniosło ciężkie<br />

straty. Zwiększone zostały środki finansowe<br />

na pomoc suszową. Ostateczna<br />

ich wielkość to 2 miliardy<br />

215 milionów złotych. Od <strong>2019</strong><br />

roku zwiększona została również<br />

rezerwa celowa w budżecie państwa<br />

na spółki wodne – z 16 do 40 milionów<br />

złotych. Jakiej pomocy jeszcze<br />

potrzebują polscy rolnicy, z Pana<br />

punktu widzenia, i jaki wpływ na<br />

ich sytuację mają wspomniane wydarzenia<br />

klimatyczne oraz udzielana<br />

pomoc rządowa?<br />

L.W.: Susza staje się problemem<br />

globalnym, a obniżanie poziomu<br />

wód gruntowych faktem. Zaczyna<br />

brakować wody. Powinno być<br />

priorytetem dbanie o zasoby wody<br />

Gazeta TARGOWA<br />

i jej kategoryczna ochrona przed<br />

zanieczyszczaniem i marnotrawieniem.<br />

Brak wody to mniejsze<br />

plony , większa cena finalnych produktów<br />

rolnych, zmiana struktury<br />

gospodarstw, a także ograniczenie<br />

wielkości hodowli. Dobrze, że rząd<br />

przeznacza większe środki na spółki<br />

wodne, ale właśnie te spółki wodne<br />

powinny mieć założone konkretne<br />

działania i plany, a przede wszystkim<br />

powinny być widoczne. Straty<br />

rolników, spowodowane suszą, były<br />

ogromne. Z tego co wiem to środki<br />

finansowe na pomoc suszową<br />

były stosunkowo duże, ale czy zrekompensowały<br />

straty jest trudno<br />

określić, ale bardzo dobrze, że nasz<br />

rząd zajął się tym problemem i nie<br />

pozostawił polskiego rolnika bez<br />

wsparcia.<br />

M.C.: Według zapowiedzi Ministerstwa<br />

Rolnictwa i Rozwoju Wsi<br />

zwiększona zostanie premia dla<br />

młodych rolników – do 150 tysięcy<br />

złotych. Mamy podobno najwięcej<br />

młodych rolników spośród państw<br />

członkowskich Unii Europejskiej<br />

i ministerstwo chce zachęcać ich<br />

do przejmowania i prowadzenia<br />

rodzinnych gospodarstw. Czy pana<br />

zdaniem widać na rynku zaangażowanie<br />

młodego pokolenia<br />

rolników i co faktycznie mogłoby<br />

sprawić jeszcze większe ożywienie<br />

w polskim rolnictwie?<br />

L.W.: Młode pokolenie rolników<br />

to przyszłość polskiej wsi. Ile dostaną<br />

wsparcia, wszelkich zachęt<br />

i pomocy, a także co im pozostawią<br />

rodzice – taki będzie obraz polskiego<br />

rolnictwa. Ludzie znający<br />

języki, programy komputerowe,<br />

obyci od najmłodszych lat z techniką<br />

i technologią produkcji to<br />

przyszłość producentów rolnych.<br />

Do tego, żeby młody człowiek pozostał<br />

na wsi, nie wystarczy miłość<br />

do ojcowizny, ale konkretne programy<br />

wsparcia, ubezpieczeń i zachęt,<br />

a przede wszystkim stabilizacja.<br />

Całe szczęście, że mamy na wsi wykształconą<br />

młodzież, ale moim zdaniem<br />

widoczny jest problem zanikania<br />

szkolnictwa rolniczego. Brak<br />

nowoczesnych podręczników, gdzie<br />

ukazane by były najnowsze trendy<br />

rozwoju techniki rolniczej. Róbmy<br />

wszystko, żeby polska wieś się rozwijała<br />

i dostarczała nam zdrową<br />

polską żywność.<br />

M.C.: Porozmawiajmy jeszcze o firmie<br />

EXPOM, którą pan świetnie reprezentuje<br />

już od wielu dobrych<br />

lat. Ile dokładnie lat firma EXPOM<br />

działa już na naszym rynku?<br />

L.W.: Na rynku maszyn oraz urządzeń<br />

rolniczych działamy już od ponad<br />

27 lat. W tym czasie zdobyliśmy<br />

trudne do przecenienia, ogromne<br />

doświadczenie. Dzięki niemu możemy<br />

spełniać i dopasowywać się<br />

do potrzeb naszych Klientów oraz<br />

samego rynku. Już teraz w zakres<br />

naszej oferty wchodzi sprzęt, który<br />

sprawdzi się w każdych warunkach.<br />

Przykładem są nasze agregaty,<br />

w tym: agregat przedsiewny, agregaty<br />

podorywkowe, agregaty uprawowe,<br />

agregaty talerzowe.<br />

M.C.: Jak wygląda dystrybucja waszych<br />

urządzeń w Polsce i za granicą,<br />

o jakiej mówimy skali?<br />

L.W.: Na terenie całej Polski produkty<br />

EXPOM-u rozprowadzane są<br />

przez sieć około 70 partnerów handlowych!<br />

To jednak nie wszystko.<br />

Jesteśmy ogromnym eksporterem<br />

sprzętu za granicę. Nasze maszyny<br />

rolnicze trafiają do takich państw, jak<br />

choćby: Niemcy, Francja, Dania, Litwa,<br />

Łotwa, Estonia, Szwecja, Holandia,<br />

Rosja, Węgry, Czechy, Austria,<br />

czy Anglia! M.in: wały do pługów,<br />

wały rolnicze, wały uprawowe, grubery,<br />

czy chwastowniki. Wyraźnie<br />

widzać, że na naszą markę po prostu<br />

warto stawiać!<br />

M.C.: Widzę, że rynek znacie jak<br />

własną kieszeń...<br />

L.W.: Dokładnie tak. W ciągu tylu<br />

lat zyskaliśmy ogromne grono Klientów,<br />

którzy ręczą za naszą jakość. Od<br />

czego zaczynaliśmy? Przede wszystkim<br />

od produkcji agregatów do<br />

upraw przedsiewnych. Później były<br />

włóki, włóki łąkowe. Dziś z dumą<br />

eksportujemy nasze maszyny rolnicze<br />

do niemal wszystkich krajów<br />

Europy! Głębosze, spulchniacze, czy<br />

brony łąkowe. Dzięki nam pielęgnacja<br />

łąk jest prostsza i wydajniejsza<br />

niż kiedykolwiek.<br />

Za jakością naszej oferty stoją<br />

nie tylko liczby, ale też nagrody.<br />

EXPOM staruje w wielu wystawach<br />

i pokazach. Jak do tej pory zgarnęliśmy<br />

wiele nagród i wyróżnień.<br />

Chwali się nas m.in. za stałe unowocześnianie<br />

sprzętu rolniczego<br />

oraz dostosowywanie się do wymagań<br />

trudnego rynku. Na wszystkim<br />

najbardziej zyskują nasi Klienci. To<br />

do nich trafiają doskonałe i skuteczne<br />

brony łąkowe, grubery, głębosze,<br />

czy spulchniacze!<br />

Firmę EXPOM tworzą najlepsi<br />

fachowcy w swoich dziedzinach.<br />

Trudny rynek maszyn rolniczych<br />

nie ma przed nami żadnych tajemnic<br />

– po prostu przez te wszystkie<br />

lata poznaliśmy go na wylot. Dzięki<br />

temu możemy zaoferować naszym<br />

Klientom taki sprzęt, którego sami<br />

byśmy chcieli używać.<br />

Elementy robocze naszego sprzętu<br />

wykonywane są z wysokiej jakości<br />

żelaza i stali odpornych na ciężkie<br />

warunki polowe. Dzięki temu<br />

wszystkie oferowane wały do pługów,<br />

wały rolnicze, czy wały uprawowe<br />

doskonale radzą sobie w najtrudniejszych<br />

warunkach. Do tego, służą<br />

naszym Klientom przez wiele, wiele<br />

lat! Właśnie dlatego zawsze powtarzamy,<br />

że pielęgnacja łąk jeszcze<br />

nigdy nie była tak łatwa! A wszystko<br />

to, dzięki rodzimej marce EXPOM,<br />

która dobro Klientów stawia zawsze<br />

na pierwszym miejscu.<br />

M.C.: Dziękuję za rozmowę.<br />

Rozmawiał Mariusz Ciołeszyński


Str. 13<br />

NOWE PRODUKTY PREZENTUJEMY NA STOISKU C-212<br />

Wał uprawowy JACEK 6,2 m<br />

Wał uprawowy TYTAN 6,3 m<br />

NOWY TYP RAMY<br />

Wał uprawowy TYTAN 6,3 m<br />

Brona sprężynowa AKTYWATOR 6,0 m<br />

Brona wirnikowa ASTRA 4,0 m<br />

Agregat talerzowy GOLIAT 3,0 m<br />

Agregat uprawowy WICHER 3,0 m<br />

Agregat podorywkowy AJAX TRIO 3,0 m<br />

Dział marketingu i handlu: Dyrektor Leszek Waremczuk<br />

tel. +48 605 540 287, e-mail: leszek@expom.eu, www.expom.eu<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 14<br />

www.metalpol.com<br />

Nowa inwestycja<br />

w METALPOLU<br />

Metalpol zakończyła nową inwestycję automatycznej linii formierskiej LORAMENDII VMM 6080D z pionowym podziałem<br />

i zmienną komorą formowania o gabarycie formy (mm) 600x775x150 i wydajności 450 form/ godzinę bez rdzeni i 400<br />

form/godzinę z rdzeniami o wadze odlewów 0,2-30 kg.<br />

<br />

ODLEWY<br />

z żeliwa szarego EN GJL-<br />

200,250,300, EN-GJL-HB175,<br />

EN- GJL-HB195 oraz żeliwa<br />

sferoidalnego EN GJS 400-15,<br />

400-18, 400- 18L, 500-7, 600-<br />

3, 700-2 z przeznaczeniem do<br />

przemysłu samochodowego<br />

i maszynowego, sektora<br />

rolniczego, budownictwa, robót<br />

publicznych i górnictwa<br />

<br />

ARMATURA<br />

do sieci wodociągowych<br />

i gazowych<br />

zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkim<br />

uszczelnieniem oraz zasuwy gwintowane<br />

z żeliwa sferoidalnego, akcesoria<br />

do zasuw, kształtek kołnierzowych<br />

z żeliwa sferoidalnego<br />

<br />

WYROBY<br />

dla kolejnictwa<br />

kotwa z żeliwa sferoidalnego<br />

EN GJS-500-7<br />

Gazeta TARGOWA<br />

tel. +48 33 86 41 801, fax +48 33 86 41 805<br />

Metalpol, ul. Kolejowa 6, 34-350 Węgierska Górka, www.metalpol.com


Str. 15<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 16<br />

Szara strefa<br />

ma się dobrze<br />

Kosztem rolnika i hodowcy<br />

Choć nie od dziś wiadomo, że sukces<br />

plonów zależy od umiejętnego<br />

doboru odmiany i użycia do siewu<br />

profesjonalnie przygotowanego materiału<br />

kwalifikowanego wysokiej jakości,<br />

dla wielu rolników wysoka cena<br />

„kwalifikatu” jest argumentem nie do<br />

przebicia. Możliwość zaoszczędzenia<br />

tu i teraz przeważa nad przyszłym zyskiem.<br />

Poszukując materiału do siewu,<br />

rolnicy rozglądają się więc za najbardziej<br />

atrakcyjną cenowo opcją, co<br />

niejednokrotnie kończy się zakupem<br />

ziarna od przygodnego sprzedawcy<br />

z Internetu lub z targowiska. Skuszeni<br />

wizją oszczędności rolnicy zapominają<br />

jednak, że nabywanie do siewu nasion<br />

z pokątnego źródła to ryzykowna<br />

decyzja, która może uderzyć ich po<br />

kieszeni.<br />

W Internecie i na targowisku<br />

kupisz wszystko…<br />

…materiał do siewu też. Szczególnie<br />

bogaty w oferty jest Internet:<br />

na portalach ogłoszeniowych<br />

i giełdach rolniczych w sezonie<br />

siewu można znaleźć kilka tysięcy<br />

ogłoszeń na ziarno „rok po centrali,<br />

na paszę lub do siewu” które jest<br />

„idealne na słabe gleby” lub „dobrze<br />

radzi sobie w suszę”. Ogłoszeniodawca<br />

często oferuje też możliwość<br />

„wyczyszczenia do siewu” lub nawet<br />

dowóz do klienta. Oferty takie<br />

cieszą się dużym zainteresowaniem<br />

potencjalnych nabywców, skuszonych<br />

głównie atrakcyjną ceną,<br />

znacznie niższą niż za nasiona kwalifikowane.<br />

Czy to jednak na pewno<br />

dobry biznes?<br />

Siew nasion z nieznanego źródła,<br />

bez urzędowej etykiety i faktury zakupu,<br />

to zawsze loteria, bo rolnik<br />

nie ma pewności, co tak naprawdę<br />

nabył. W trakcie wegetacji roślin<br />

może okazać się, że nawet pomimo<br />

prawidłowo prowadzonych prac<br />

polowych i sprzyjającej pogody<br />

plony będą niższe od zakładanych,<br />

jeśli w ogóle uda się coś zebrać.<br />

Może ziarno było wadliwe, porażone<br />

chorobą, a może to była inna<br />

odmiana niż zapewniał handlarz<br />

– tego się jednak rolnik nie dowie.<br />

Brak faktury, a więc brak dowodu,<br />

że transakcja miała miejsce. Reklamacji<br />

złożyć się nie da, nie wiadomo<br />

zresztą, do kogo poszkodowany<br />

rolnik miałby się zgłosić.<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Na tym jednak problemy się nie<br />

kończą. Rolnika może bowiem odwiedzić<br />

audytor z Agencji Nasiennej,<br />

żeby sprawdzić, czy legalnie<br />

nabywa on materiał do siewu i czy<br />

rozlicza się z hodowcami z siew ze<br />

zbioru, czyli za odstępstwo rolne.<br />

Jeżeli rolnik nie zdoła udokumentować<br />

pechowego zakupu, a co gorsza,<br />

podać nazwy odmiany, audytor<br />

pobierze próby do zidentyfikowania<br />

odmiany w laboratorium. Jeśli<br />

okaże się, że to odmiana chroniona,<br />

rolnika czekają kłopoty, bo hodowca<br />

może zażądać odszkodowania.<br />

Dlaczego? Ponieważ wykorzystanie<br />

do siewu nabytego niekwalifikowanego<br />

materiału odmiany chronionej<br />

(a taki zakupił rolnik u przygodnego<br />

sprzedawcy) narusza wyłączne prawo<br />

hodowcy. Zamiast oszczędności<br />

mamy więc dodatkowe koszty.<br />

„Ziarno jest moje, więc mogę<br />

z nim zrobić, co chcę!”<br />

Z takiego założenia najczęściej wychodzą<br />

ogłoszeniodawcy, którzy<br />

decydują się zamieścić w Internecie<br />

ofertę na „nasiona po kwalifikacie”<br />

oraz handlarze szukający nabywców<br />

na swoje plony na targowiskach.<br />

Mają słuszność, ale z jednym<br />

wyjątkiem: nie wolno im sprzedać<br />

materiału ze zbioru na cele siewne!<br />

Aby móc to robić, musieliby wcześniej<br />

dopełnić kilku odpowiednich<br />

procedur.<br />

Wspomnieliśmy wcześniej o odmianach<br />

chronionych i wyłącznym<br />

prawie hodowcy. W dużym skrócie<br />

rzecz polega na tym, iż hodowca<br />

roślin rolniczych może objąć wyprowadzoną<br />

przez siebie odmianę<br />

ochroną wyłącznego prawa, czyli<br />

ochroną własności intelektualnej.<br />

Oznacza to m.in., że tylko hodowca,<br />

który posiada wyłączne prawo do<br />

danej odmiany, ma prawo oferować<br />

i sprzedawać materiał tej odmiany<br />

do siewu. Każda inna osoba lub firma,<br />

która chce się tym zajmować,<br />

ma obowiązek uzyskać od właściwego<br />

hodowcy pisemną licencję na<br />

wykonywanie takich działań.<br />

Nie koniec na tym. Aby legalnie<br />

handlować materiałem do siewu,<br />

należy również zarejestrować się<br />

w Państwowej Inspekcji Ochrony<br />

Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)<br />

jako prowadzący obrót materiałem<br />

siewnym oraz zgłosić prowadzone<br />

plantacje. Plantacje te, a później zebrane<br />

z nich nasiona lub sadzeniaki<br />

poddane zostaną szczegółowej, kilkuetapowej<br />

kontroli, od oceny polowej,<br />

poprzez badania laboratoryjne,<br />

ocenę tożsamości i czystości odmianowej,<br />

aż do oceny cech zewnętrznych.<br />

Tylko jeśli pomyślnie przejdą<br />

wszystkie etapy, zostaną dopuszczone<br />

przez PIORiN do obrotu.<br />

Sankcje za nielegalny obrót<br />

Zdecydowana większość sprzedawców<br />

z Internetu lub targowiska nie<br />

zadbała o dopełnienie wymaganych<br />

formalności lub też nie miała<br />

świadomości, że ciąży na nich taki<br />

obowiązek. W rezultacie, oferując<br />

lub sprzedając na cele siewne niekwalifikowany<br />

materiał odmiany<br />

chronionej, naruszają dwie ustawy:<br />

Ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r.<br />

o ochronie prawnej odmian roślin<br />

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz.<br />

432) oraz Ustawę z dnia 9 listopada<br />

2012 r. o nasiennictwie (tekst jednolity:<br />

Dz.U. <strong>2019</strong> r. poz. 568).<br />

Jakie konsekwencje grożą za takie<br />

działanie? W sytuacji naruszenia<br />

wyłącznego prawa hodowca<br />

może domagać się od handlarza lub<br />

ogłoszeniodawcy odszkodowania<br />

w wysokości do trzykrotnej wartości<br />

opłaty licencyjnej, obowiązującej<br />

dla odmiany będącej przedmiotem<br />

oferty. Sprawą może zająć się<br />

też PIORiN - jeśli w trakcie kontroli<br />

stwierdzi brak uprawnień do obrotu<br />

materiałem siewnym, może nałożyć<br />

na handlarza lub ogłoszeniodawcę<br />

mandat karny i zastosować sankcję<br />

administracyjną.<br />

„Co to komu szkodzi?”...<br />

…może zapytać przeciętny ogłoszeniodawca,<br />

umieszczając w Internecie<br />

ofertę na kilka ton niekwalifikowanych<br />

nasion „po centrali, w sam<br />

raz do siewu”. Aby odpowiedzieć na<br />

to pytanie, wystarczy przyjrzeć się<br />

skali nielegalnego obrotu. W sezonie<br />

siewu na najpopularniejszych<br />

giełdach internetowych pojawia się<br />

kilka tysięcy ogłoszeń naruszających<br />

prawo; dodajmy do tego oferty<br />

na portalach regionalnych i w prasie<br />

lokalnej oraz przypadkowych<br />

sprzedawców na targowiskach. Szara<br />

strefa ma się dobrze; tylko czyim<br />

kosztem?<br />

Komu szkodzi nielegalny obrót?<br />

Na pewno hodowcom, których szara<br />

strefa pozbawia należnego wynagrodzenia<br />

za ich pracę: niełatwą,<br />

żmudną, wymagającą ogromnych<br />

inwestycji i specjalistycznej wiedzy.<br />

Potrzeba niebagatelnych nakładów<br />

czasu i funduszy, zanim odmiana<br />

trafi do obrotu. Hodowla twórcza<br />

zwykle zajmuje ok. 10 lat, oficjalne<br />

badania i rejestracja trwają kolejne<br />

2 lata, a całość inwestycji to kwota<br />

rzędu kilku milionów złotych. Jeśli<br />

weźmiemy pod uwagę, że największa<br />

atrakcyjność odmiany na rynku<br />

wynosi średnio ok. 5 lat, wnioski<br />

nasuwają się same.<br />

Nielegalny obrót jako nieuczciwa<br />

konkurencja szkodzi także licencjonowanym<br />

producentom materiału<br />

siewnego, dokładającym starań, aby<br />

profesjonalnie wytwarzać nasiona<br />

o wysokich parametrach. Ale szkodzi<br />

też samym rolnikom, którzy od przygodnych<br />

handlarzy kupują nasiona<br />

niewiadomego pochodzenia, gorszej<br />

jakości, często zanieczyszczone lub<br />

zarażone chorobami, a w razie problemów<br />

z uprawą nie mają do kogo<br />

zwrócić się o rekompensatę.<br />

Nie zapominajmy, że wykorzystanie<br />

kwalifikowanego materiału siewnego<br />

przez polskich rolników jest<br />

jednym z najniższych w Unii Europejskiej,<br />

co przekłada się na zmniejszenie<br />

konkurencyjności krajowego<br />

rolnictwa na rynku europejskim. Niemały<br />

wpływ na taki stan rzeczy ma<br />

nielegalny obrót materiałem do siewu;<br />

można więc powiedzieć, że szara<br />

strefa szkodzi polskiemu rolnictwu.<br />

Agencja Nasienna Sp. z o.o.


Str. 17<br />

NOWOŚCI <strong>AGRO</strong><strong>SHOW</strong> <strong>2019</strong><br />

Nowość SWIMER WATER TANK<br />

Stacjonarny, jednopłaszczowy zbiornik do wody o pojemności 20000 litrów. Zobacz stoisko nr D-221.<br />

Firma SWIMER z Torunia, producent<br />

niezawodnych rozwiązań do<br />

magazynowania i dystrybucji płynów,<br />

podczas XXI międzynarodowej wystawy<br />

rolniczej Agro-Show <strong>2019</strong> ma<br />

przyjemność przedstawić Państwu<br />

nowy produkt w swojej ofercie. SWI-<br />

MER WATER TANK. To stacjonarny,<br />

jednopłaszczowy zbiornik do wody<br />

o pojemności 20000 litrów wykonany<br />

z najwyższej jakości surowców.<br />

W 100% oryginalny/dziewiczy polietylen<br />

produkowany i dostarczany<br />

przez największe światowe koncerny<br />

(Dow Chemicals, LyondellBasell).<br />

Odporny na promienie UV, nie blaknie,<br />

nie koroduje, jest niezwykle łatwy<br />

w utrzymaniu w czystości.<br />

Zbiorniki do wody marki SWI-<br />

MER znajdują szerokie zastosowanie<br />

zarówno w sektorze prywatnym<br />

oraz publicznym. W każdej branży,<br />

tam gdzie istnieje potrzeba magazynowania<br />

wody, zbiorniki SWIMER<br />

WATER TANK stanowią doskonały<br />

wybór.<br />

Zbiorniki do wody SWIMER<br />

WATER TANK wyróżniają się wysoką<br />

odpornością chemiczną i mechaniczną.<br />

Wykonane są w technologii<br />

rotomouldingu czyli metodą<br />

formowania rotacyjnego, która za-<br />

pewnia naszym produktom jednolity<br />

odlew (brak spawów, łączeń)<br />

oraz dużą wytrzymałość na oddziaływanie<br />

czynników zewnętrznych.<br />

Dzięki uchwytom do przenoszenia<br />

zbiorniki są łatwe w transporcie<br />

i rozładunku, nie wymagają specjalistycznego<br />

sprzętu. Kompaktowe<br />

wymiary i doskonała jakość gwarantują<br />

najwyższy komfort oraz wygodę<br />

użytkowania. Specjalistyczna<br />

kolorystyka zbiornika chroni przed<br />

blaknięciem, co zapewnia długotrwałe<br />

komfortowe użytkowanie.<br />

Na zbiorniki do wody udzielana jest<br />

pięcioletnia letnia gwarancja (na<br />

szczelność) oraz dwuletnia gwarancja<br />

(na akcesoria).<br />

Zbiorniki do wody posiadają szereg<br />

atestów i certyfikatów, m.in.:<br />

- ISO 9001,<br />

- ISO 27001,<br />

- Atest Higieniczny<br />

- Certyfikat norma EN<br />

13341:2005+A1:2011<br />

- dyrektywa maszynowa Certyfikat<br />

norma EN 13341 2005+A1 2011<br />

SWIMER, to polska firma działająca<br />

na rynku od ponad 11 lat.<br />

Zajmujemy się projektowaniem<br />

oraz produkcją najwyższej jakości<br />

zbiorników i systemów do magazynowania,<br />

transportu i dystrybucji<br />

płynów takich jak: olej napędowy,<br />

AdBlue®, nawozy płynne, woda.<br />

Jesteśmy polskim producentem,<br />

w 100% z polskim kapitałem, oferującym<br />

największy wybór zbiorników,<br />

dzięki czemu z powodzeniem<br />

nasze produkty spełniają oczekiwania<br />

naszych Klientów.<br />

Aby zobaczyć z bliska zbiornik<br />

SWIMER WATER TANK oraz inne<br />

nasze rozwiązania do magazynowania<br />

i dystrybucji oleju napędowego,<br />

nawozów płynnych czy wody, serdecznie<br />

zapraszamy na nasze stoisko<br />

D221 (przy pasie startowym).<br />

SWIMER<br />

Stajemy<br />

na wysokości<br />

Waszych<br />

oczekiwań<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 18<br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl<br />

Producent opryskiwaczy Tad-len<br />

Opryskiwacze polowe przyczepiane z komputerem MILLERA<br />

Nagroda<br />

Specjalna<br />

<strong>AGRO</strong>-TECH<br />

Minikowo<br />

od 200 - 5000 l<br />

INNOWACYJNY PRODUKT<br />

O STANDARDZIE EUROPEJSKIM<br />

od 200 - 1200 l<br />

Opryskiwacze polowe zawieszane<br />

stoisko<br />

C-277<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL1015<br />

z belką hydraulicznie rozkładaną<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL412 (wyk. 01 i 03)<br />

z belką ręcznie rozkładaną z tyłu<br />

Opryskiwacze sadownicze<br />

od 200 - 3000 l<br />

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY PRZYCZEPIANY TL1000S<br />

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY ZAWIESZANY TL600S, TL800S<br />

www.tad-len.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 19<br />

Właśnie znalazłeś dobry sposób na biznes!<br />

Zgłoś się!<br />

Wspólnie<br />

podejmijmy decyzję!<br />

Otwórzmy sklep!<br />

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na:<br />

www.franczyza-grene.pl<br />

Skontaktujemy się z Tobą!<br />

Profesjonalna obsługa rolnictwa<br />

Gazeta TARGOWA<br />

<strong>2019</strong>_Reklama_AgroShow.indd 1 12.09.<strong>2019</strong> 07:27:30


Str. 20<br />

NOWOŚCI <strong>AGRO</strong><strong>SHOW</strong> <strong>2019</strong><br />

Rozsiewacz nawozu- RNHW XL Premium<br />

To odświeżona wersja rozsiewacza RNHW XL. Maszyna<br />

ta dzięki zastosowaniu komputera z modułem<br />

wagowym umożliwia precyzyjne dawkowanie nawozu<br />

przyczyniając się tym samym do oszczędności<br />

dla gospodarstwa oraz ochroną środowiska naturalnego.<br />

Występują trzy modele 1200 l.<br />

Agregat uprawowy KMT<br />

Wielofunkcyjna maszyna, która służy zarówno do<br />

uprawy przedsiewnej jak również do płytkiej uprawy<br />

ściernisk oraz dodatkowo do pielęgnacji użytków<br />

zielonych. Agregat zabudowany jest z rzędu talerzy<br />

mających za zadanie wymieszanie resztek pożniwnych<br />

oraz robicie gród, za talerzami występują cztery<br />

rzędy redlic z gęsiostópkami służące do uprawienia<br />

gleby oraz podwójny wał płaskownikowy, który wyrównuję<br />

i zagęszcza glebę.<br />

BERTHOUD - belka Axiale B3<br />

Nowa belka Axiale B3 bardziej<br />

kompaktowa z 3-częściowym<br />

składaniem. Z myślą o przeznaczeniu<br />

dla opryskiwaczy<br />

o mniejszych wymiarach<br />

gabarytowych i ułatwieniu<br />

transportu, Berthoud wprowadza<br />

nową, bardziej kompaktową<br />

belkę, przeznaczoną<br />

do opryskiwaczy przyczepianych.<br />

Ta belka Axiale z 3 ramionami,<br />

nazwana Axiale B3, jest belką wykonaną ze stali, z 3-częściowym<br />

składaniem, wbudowaną w gabaryt opryskiwacza przyczepianego<br />

Vantage. Belka ma bardzo zwartą konstrukcję. Jest ułożona po bokach<br />

zbiornika i nie wystaje ani z przodu ani powyżej niego. Jednocześnie obniża<br />

środek ciężkości opryskiwacza. Główna korzyść płynąca z tej belki<br />

to zmniejszenie rozmiarów transportowych. Belki nie wystają ponad<br />

kabinę, a to ułatwia przeprowadzenie manewrów ciągnikiem.<br />

08-443 Sobienie Jeziory, Sobienie Kiełczewskie II/16<br />

tel. kom. 601 327 415, tel. 25 623-00-85, fax 25 623-20-11<br />

e-mail: info@zelazo.com<br />

AUTO <strong>AGRO</strong><br />

Spółka SGB Leasing wprowadziła<br />

w <strong>2019</strong> roku nowatorski<br />

produkt AUTO <strong>AGRO</strong>, który<br />

umożliwia rolnikom indywidualnym<br />

zakup samochodów osobowych<br />

i dostawczych, zarówno<br />

nowych jak i używanych. Istotą<br />

nowego produktu jest łatwe<br />

i szybkie uzyskanie finansowania<br />

na zakup samochodu.<br />

AUTO <strong>AGRO</strong> jest wygodnym<br />

sposobem finansowania zakupu<br />

samochodów osobowych<br />

i dostawczych do 3,5t oferowanym<br />

dominującym w polskim<br />

sektorze rolniczym rodzinnym<br />

gospodarstwom rolnym. Produkt<br />

oparty jest o maksymalne<br />

uproszczenie procedury<br />

oraz minimum formalności.<br />

W efekcie poziom finansowania<br />

na zakup pojazdu zależy od powierzchni<br />

gospodarstwa i profilu<br />

produkcji. Do decyzji o udzielenie<br />

finansowania wystarczy<br />

wniosek, nakaz płatniczy oraz<br />

obowiązkowe ubezpieczenie rolników.<br />

Nie są natomiast wymagane<br />

żadne dokumenty finansowe<br />

klienta.<br />

„Ten maksymalnie uproszczony<br />

proces jest efektem analizy<br />

rynku, która wskazuje, że jakość<br />

rolniczego portfela jest dwukrotnie<br />

lepsza niż firm z innych<br />

branż. SGB Leasing jest jedną<br />

z niewielu spółek leasingowych,<br />

które mają własny, autorski program<br />

oceny ryzyka w sektorze<br />

rolniczym i dlatego cały proces<br />

przyznania leasingu trwa u nas<br />

krótko i jest dla rolników łatwy”<br />

– tłumaczy Wojciech Nowacki,<br />

prezes SGB Leasing.<br />

Dzięki nowemu produktowi,<br />

klienci mogą szybko sfinansować<br />

samochód osobowy lub<br />

dostawczy o wartości do 300 tys.<br />

zł (klienci Banków Grupy SGB).<br />

Zakup pojazdu może być finansowany<br />

zarówno poprzez leasing<br />

operacyjny, finansowy, jak<br />

i pożyczkę. Okres finansowania<br />

może trwać nawet 6 lat. Informację<br />

o przyznaniu finansowania<br />

klient otrzymuje „od ręki”.<br />

Pozostaje tylko wybrać samochód<br />

i przedstawić do finansowania<br />

w SGB Leasing.<br />

Gazeta TARGOWA


NOWOŚCI <strong>AGRO</strong><strong>SHOW</strong> <strong>2019</strong><br />

Str. 21<br />

Comprima Plus<br />

Kompaktowa, wydajna i wszechstronna<br />

maszyna. KRONE Comprima<br />

Plus - nowe prasy zwijające<br />

charakteryzują się zwartą<br />

budową i zwiększoną wydajnością,<br />

szczególnie w obszarze pobierania<br />

i owijania bel. Comprima<br />

Plus jest seryjnie wyposażona<br />

w automatyczne smarowanie olejem<br />

i smarem, dzięki czemu prace<br />

konserwacyjne mogą być ograniczone<br />

do minimum. Pobieranie<br />

paszy odbywa się poprzez bardzo<br />

wydajny, bezkrzywkowy podbieracz<br />

EasyFlow, który Krone<br />

z powodzeniem przetestowało<br />

w segmencie wozów zbierających<br />

i pras kostkujących. Stałą<br />

wysoką jakość cięcia zapewnia<br />

rotorowy przyrząd tnący XCut.<br />

Zęby wirnika XCut są ułożone<br />

w formie spiralnej, dzięki czemu<br />

plony- materiał jest rozłożony<br />

równomiernie na całej szerokości<br />

kanału aż do strefy krawędzi.<br />

Przyrząd tnący oferowany jest<br />

w dwóch wersjach z 17 lub 26<br />

nożami.<br />

Nowy wymiar ochrony roślin – LEEB 4 AX<br />

Podczas Agro Show HORSCH pokaże interesujący, ciągniony opryskiwacz Leeb 4 AX przeznaczony<br />

dla średnich gospodarstw. W porównaniu do pozostałych opryskiwaczy Leeb 4 AX został zredukowany<br />

pod względem wyposażenia technicznego i obsługi do najistotniejszych elementów, dzięki czemu<br />

zapewnia przejrzyste struktury operacyjne. Opryskiwacz ten, podobnie jak wszystkie inne opryskiwacze<br />

polowe HORSCHA, został wyposażony w sprawdzony system Leeb BoomControl, który zapewnia<br />

optymalne prowadzenie belki. Objętość zbiornika wykonanego z tworzywa sztucznego została zaprojektowana<br />

na 3800 litrów cieczy roboczej i 400 litrów wody czystej. Wysoka jakość powierzchni wewnętrznej<br />

i zewnętrznej zbiornika umożliwia jego łatwe czyszczenie. W zależności od wyboru pompa<br />

membranowo-tłokowa może mieć wydajność 270 l/min. lub 400 l/min. Pompa napędzana jest przy<br />

pomocy wału napędowego. Czyszczenie wnętrza zbiornika odbywa się klasycznie według zasady rozcieńczania.<br />

System BoomControl gwarantuje odległość 50 cm do powierzchni docelowej pryskania<br />

i prędkość roboczą sięgającą do 15 km/h. Rozstaw dysz oferowany jest ze standardową odległością 50<br />

cm. W zależności od potrzeb dyszel może być wyposażony w górny lub dolny sprzęg.<br />

P L A S T R Y O P O N D O P R Z Y K R Y W A N I A S I L O S Ó W<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Cruiser XL<br />

R Ó W N I A R K A D R Ó G L E Ś N Y C H I S Z U T R O W Y C H<br />

Perfekcjonista w płytkiej uprawie<br />

i w tworzeniu łoża siewnego. Na<br />

Targach Agro Show HORSCH<br />

pokaże bronę zębową Cruiser 6<br />

XL zawieszaną na TUZ-ie. Cruiser<br />

XL przy maksymalnej głębokości<br />

roboczej wynoszącej 15<br />

cm równie dobrze nadaje się do<br />

uprawy ścierniska (gdyż zapewnia<br />

optymalne rozłożenie słomy<br />

po zbiorach), jak i do przygotowania<br />

łoża siewnego, a także do<br />

mechanicznej walki z chwastami<br />

oraz spulchniania i wietrzenia<br />

gleby na wiosnę. Tę wielofunkcyjność<br />

zapewniają Cruiserowi<br />

sprężyste zęby wibrujące w trakcie<br />

pracy. Dzięki swojej 6-belkowej<br />

budowie Cruiser znakomicie<br />

wyrównuje glebę, zaś duży prześwit<br />

wynoszący 700 mm umożliwia<br />

mu wpracowanie dużych<br />

ilości resztek pożniwnych. Za<br />

sprawą nowej kombinacji ząb-<br />

-redlica Cruiser stał się łatwiejszy<br />

w uciągu, redukując jednocześnie<br />

zużycie paliwa. Sprężyste<br />

zęby HORSCH są praktycznie<br />

schowane w ramie i mają siłę<br />

wybicia wynoszącą 150 kg. Zęby<br />

mogą być wyposażone w cztery<br />

różne warianty redlic, co sprawia,<br />

że można je stosować o każdej<br />

porze roku.<br />

W W W. B E R G M A . P L<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

TD BERGMA POLAND<br />

Górki 24A<br />

82-500 Kwidzyn<br />

+48 881 755 001<br />

info@bergma.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 22<br />

SKUP ZBOŻA<br />

ZBOŻA<br />

-pszenica<br />

-pszenżyto<br />

-owies<br />

-jęczmień<br />

-żyto<br />

MOTYLKOWE<br />

- łubin: słodki i gorzki<br />

- groch<br />

- bobik<br />

również z certyfikatem ekologicznym<br />

• Zapewniamy transport<br />

• Odbiór bezpośrednio z gospodarstwa,<br />

ilość min. 20 t.<br />

• Płatne w dniu załadunku<br />

tel. 504 082 106<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 23<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 24<br />

<strong>AGRO</strong>TECH 2020<br />

<strong>AGRO</strong>TECH startował w jednej hali,<br />

dziś jest ich jedenaście!<br />

Rozmowa z Kamilem Perzem, Dyrektorem Wydziału Targów w Targach Kielce.<br />

Agrotech 2020<br />

ulubione targi polskich rolników<br />

K.P.: Zacząłem pełnić funkcję Dyrektora<br />

Wydziału Targów w Targach<br />

Kielce, dlatego też oddałem<br />

dowodzenie projektem Grzegorzowi<br />

Figarskiemu, z którym współpracowałem<br />

od lat. Nadzorując<br />

rozwój wszystkich 75 wydarzeń targowych,<br />

które mają miejsce w Targach<br />

Kielce, czuwam również nad<br />

<strong>AGRO</strong>TECHEM. Z przyjemnością<br />

obserwuję, jak jest przygotowywana<br />

kolejna edycja 2020.<br />

Z.R.: Kiedy myśli Pan „<strong>AGRO</strong>-<br />

TECH”, to co przychodzi Panu do<br />

głowy? Co wyróżnia te targi na<br />

tle innych wystaw rolniczych tego<br />

typu?<br />

K.P.: To z pewnością ogromna kompleksowość<br />

– pod jednym dachem<br />

można znaleźć wszystko co potrzebne<br />

w nowoczesnym gospodarstwie<br />

- od naszpikowanych techniką ciągników<br />

i maszyn, po nawozy, środki<br />

ochrony roślin i produkty związane<br />

z hodowlą zwierząt. W Kielcach<br />

wystawiają się centrale firm branży<br />

rolniczej, a nie dystrybutorzy. Dla<br />

wielu wystawców <strong>AGRO</strong>TECH jest<br />

obowiązkowym punktem kalendarza<br />

i planów marketingowych – to<br />

także świadczy o randze wystawy.<br />

Z.R.: Dziękujemy za rozmowę.<br />

Zespół redakcyjny<br />

Dla nowoczesnego rolnika tylko <strong>AGRO</strong>TECH!<br />

Z.R.: Czy zobaczymy rekord powierzchni<br />

wystawienniczej na kolejnym<br />

Agrotechu?<br />

Kamil Perz: Od kilku lat, ekspozycję<br />

można zobaczyć aż w 11 halach,<br />

rekordowa liczba zwiedzających<br />

z 2018 roku to ponad 70 tysięcy<br />

gości. Na tle innych wydarzeń od<br />

lat niezmiennie są liderem wystaw<br />

techniki rolniczej organizowanych<br />

w halach wystawienniczych.<br />

Z.R.: Tworzył Pan <strong>AGRO</strong>TECH od<br />

samego początku, a po 24 latach oddal<br />

Pan dowodzenie.<br />

Zapraszamy na XXVI edycję 13-15.03.2020 r.<br />

<strong>AGRO</strong>TECH z rekordem!<br />

Rozmowa z Grzegorzem Figarskim, Dyrektorem Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej <strong>AGRO</strong>TECH.<br />

Z.R.: <strong>AGRO</strong>TECH odnotowuje kolejny<br />

rekordowy wynik powierzchni<br />

wystawy, to dobry znak i dobry<br />

początek …<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Grzegorz Figarski: Tak, Agrotech<br />

<strong>2019</strong> to bardzo dobry wynik i kolejny<br />

rekord powierzchni wystawienniczej.<br />

To ponad 66 tysiący metrów<br />

kwadratowych, czyli jeszcze o 3 tysiące<br />

więcej. Ekspozycje przeszło 750<br />

firm z Polski i świata oferują wszystko,<br />

co potrzebne jest w gospodarstwach<br />

rolnych na miarę XXI wieku.<br />

Ten bilans wskazuje, że <strong>AGRO</strong>TECH<br />

niezmiennie utrzymuje wysoki po-<br />

ziom, będąc od lat liderem targów<br />

branży rolniczej organizowanych<br />

w halach wystawienniczych.<br />

Z.R.: Z roku na rok wśród wystawców<br />

pojawia się coraz więcej firm<br />

zagranicznych. To nie tylko wystawcy<br />

z Europy, ale także ze świata.<br />

Jakie Państwa są reprezentowane<br />

w <strong>2019</strong> roku?<br />

G.F.: Gościmy reprezentantów 24<br />

krajów, w tym między innymi: Niemiec,<br />

Austrii, Wielkiej Brytanii,<br />

Czech, Ukrainy, Chin, Holandii,<br />

Węgier, Francji, Litwy, Słowenii,<br />

Turcji, Włoch. Targi odwiedzą także<br />

zagraniczne delegacje, co również<br />

jest miarą prestiżu wydarzenia.<br />

Z.R.: Czy <strong>AGRO</strong>TECH zgromadza<br />

największych graczy branży rolniczej?<br />

G.F.: Oczywiście! Niezmiennie są<br />

z nami między innymi: Case, New<br />

Holland, AGCO, John Deere, Farmtrac,<br />

Zetor, Interhandler, Kuhn,<br />

McCormick, Manitou, Kubota, Ursus,<br />

Krukowiak, Claas, Same Deutz<br />

Fahr, Weremczuk i wiele, wiele innych<br />

znanych w branży firm, spośród<br />

ponad 750 wystawców. Firmy zaprezentują<br />

nie tylko gamę swych produktów,<br />

ale wśród nich są premiery<br />

i nowości, utytułowane ciągniki.<br />

Z.R.: Nie sposób nie pytać o plany<br />

dalszego rozwoju targów…<br />

G.F.: Trzymamy się strategii stałej<br />

poprawy jakości wystawy. Dotyczy<br />

to zarówno ilości i rangi wystawców<br />

z Polski i świata. Mam na myśli także<br />

jakość zwiedzających, którzy przyjeżdżają<br />

do Kielc robić biznes. Stale będziemy<br />

poszerzać kanały dystrybucji<br />

zaproszeń dla rolników i specjalistów<br />

branży. Podtrzymujemy dobrą<br />

współpracę z instytucjami rolniczymi,<br />

które zawsze są obecne podczas<br />

targów i służą konsultacjami.<br />

Targi Kielce stale myślą o rozbudowie<br />

infrastruktury targowej i modernizacji<br />

tej istniejącej. Jesteśmy<br />

w fazie projektów nowoczesnej,<br />

obszernej hali, więc znów będziemy<br />

się zmieniać dla naszych wystawców<br />

i zwiedzających.<br />

Z.R.: Dziękujemy za rozmowę.<br />

Zespół redakcyjny


Str. 25<br />

Największa w Polsce wystawa techniki rolniczej w halach<br />

Patronat Honorowy:<br />

Minister Rolnictwa<br />

i Rozwoju Wsi<br />

<strong>AGRO</strong>TECH<br />

XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej<br />

LAS-EXPO<br />

XX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi<br />

13-15.03.2020<br />

750<br />

21<br />

75 000<br />

66 000<br />

wystawców<br />

krajów<br />

zwiedzających<br />

m 2 powierzchni wystawienniczej<br />

LICZNE KONFERENCJE<br />

I SPOTKANIA<br />

KOMPENDIUM WIEDZY<br />

DLA ROLNIKÓW I LEŚNIKÓW<br />

www.agrotech.pl<br />

www.las-expo.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 26<br />

<strong>2019</strong><br />

TYLKO TU INNOWACJE SĄ TAK BLISKO.<br />

10–16 LISTOPADA, HANOWER, NIEMCY<br />

DNI EKSKLUZYWNE 10/11 LISTOPADA<br />

www.agritechnica.com<br />

facebook.com/agritechnica<br />

WEŹ UDZIAŁ W NAJWIĘKSZYCH<br />

TARGACH TECHNIKI ROLNICZEJ NA ŚWIECIE<br />

2800 wystawców z 52 krajów<br />

458 000 odwiedzających ze 128 krajów<br />

Powierzchnia wystawiennicza 394 000 m²<br />

w 23 halach<br />

GLOBAL FARMING –<br />

LOCAL RESPONSIBILITY<br />

Innowacyjnie, mądrze i w zgodzie ze<br />

szczególnymi wymaganiami regionów<br />

rolniczych na całym świecie.<br />

98% odwiedzających było<br />

zadowolonych z udziału w<br />

AGRITECHNICA 2017.<br />

DIALOG Z EKSPERTAMI<br />

7 dni wydarzeń, konferencji, różnych forów na<br />

wysokim poziomie.<br />

INNOWACJE Z CAŁEGO<br />

ŚWIATA<br />

W 2017 roku niezależna komisja<br />

ekspertów przyznała 2 złote i<br />

29 srebnych medali wystawcom z całego świata<br />

w kategorii nowości, postępu i wizjonerstwa.<br />

MIEJSCE SPOTKAŃ I NAWIĄZYWANIA<br />

KONTAKTÓW<br />

Spotkaj gości-profesjonalistów, nawiąż kontakty,<br />

dowiedz się o najważniejszych trendach w branży<br />

rolniczej.<br />

Gazeta TARGOWA<br />

AT19_Besucher_FS_pol.indd 1 09.09.18 12:20


Str. 27<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 28<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 29<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 30<br />

SZALUNKI<br />

RUSZTOWANIA<br />

STEMPLE<br />

OGRODZENIA<br />

tel. 77 48 24 607, kom. 784 919 694<br />

SPRZEDAŻ<br />

WYNAJEM<br />

24<br />

lata<br />

KBKS Poland Bartłomiej Klekot jest producentem<br />

silosów zbożowych i urządzeń do transportu ziarna.<br />

W swojej ofercie posiadamy:<br />

stoisko B 574<br />

• silosy o ładowności od 20 do 700ton płaskodenne , lejowe<br />

i z lejem wewnętrznym.<br />

• silosy spedycyjne do 150ton<br />

• podajniki kubełkowe o wydajności 30t/h, 50t/h, 100t/h, 150t/h<br />

• przenośniki redlerowe 50t/h, 100t/h, 150t/h<br />

• podajniki ślimakowe 30t/h, 50t/h<br />

• przenośniki redlerowe 50t/h, 100t/h, 150t/h<br />

• kosze przyjęciowe<br />

• suszarnie zbóż o zasypie 8-80 ton<br />

• konstrukcje wsporcze<br />

• zasuwy ręczne oraz elektryczne<br />

• rozdzielacze 2-6 drogowe ręczne i elektryczne<br />

• kompletna armatura np. rury spadowe, kolana, redukcje<br />

i hamowniki<br />

KBKS POLAND<br />

BARTŁOMIEJ KLEKOT<br />

ul. Ogrodowa 17<br />

42-282 Kruszyna<br />

tel. 34 34 38 452<br />

tel. 787 478 058<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 31<br />

Zapraszamy na nasze stoisko nr A-193<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 32<br />

TWÓJ NAJLEPSZY PARTNER W BIZNESIE!<br />

Od 1951 r. wspieramy rolników i przedsiębiorców<br />

za pośrednictwem naszej sieci dealerów, a klientom<br />

detalicznym oferrujemy szeroki wybór artykułów w sklepach<br />

Grene. Dbając o interesy naszych klientów, gwarantujemy<br />

szybkość dostaw i dostępność produktów. Naszą płeną ofertę<br />

asortymentową i rozwiązania biznesowe, które ułatwią Twoją<br />

pracę znajdziesz na www.kramp.com.<br />

It’s that easy.<br />

Gazeta TARGOWA<br />

I. www.kramp.com |||| T. www.kramp.com || E. info.pl@kramp.com<br />

<strong>2019</strong>_Reklama_AgroShow.indd 2 12.09.<strong>2019</strong> 07:27:30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!