Вестник "Струма", брой 184, 7 август 2020 г., петък

vestnikstruma

Вестник "Струма", брой 184, 7 август 2020 г., петък

9 772367 612028

32-5

Година XXIХ, брой 184 (8573) Петък, 7 август 2020 г. 0.70 лв.

Шефът на "ДГС Места"

К. Касапов уволнен след протести

на жителите на Рибново:

Заради сеч до вододайната

зона от чешмите ни тече кал...

Инж. Росица Димитрова: Ще решим проблема

с качеството на водата в Рибново с

изграждане на пречиствателна станция

Директорът на "ДГС Места" Костадин

Касапов бе скоростно отстранен от поста

вчера, часове след протест на жителите

на гърменското село Рибново, които

са гневни, че от чешмите им тече кална

вода. Според хората причината за замърсяването

на питейната вода е, че на

две фирми е позволено да извършват

горска сеч на метри от вододайната зона

на селото. На стр. 3

ИНЦИДЕНТ В 6 Ч. ПРИЗОРИ РАЗТЪРСИ ЦЯЛ КВАРТАЛ

Дупничанката Елка Николова: Съдебен

охранител се заби в паркираното

пред дома ни "Рено" на сина ми,

превърна го в купчина ламарини

Пиарката на полицията Катя Табачка: Причината

за инцидента е технически проблем,

пробата на шофьора за алкохол е отрицателна

4

Лек автомобил

„Рено“, паркиран

пред дома на

собственика му в

Дупница, е блъснат

от друг автомобил.

на стр. 9

Автомобилът на съдебния охранител

/сн. 1/ прелетял през изкоп за водопровод

и купчина керемиди /сн. 2/ и се забил

в реното, като го изхвърлил в ел.

стълб /сн. 3/. Елка Николова /сн. 4/.

1 2

3

Гръцката шивашка фирма

"Аботис" в Разлог се оказа

огнище на коронавирус. Общо

65 са работниците с потвърдена

зараза, от тях 30 са

случаите в община Белица,

РАЗРУХА

Любимият някога на

благоевградчани лесопарк

Ловен дом превърнат в пустош,

опасен е за разходка

СИТУАЦИЯТА В ПИРИНСКО СТАВА ДРАМАТИЧНА

Коронавирус затвори гръцката

"Аботис" в Разлог, 65 шивачки

заразени, 2 жени починаха...

Петима благоевградски

лекари с бронхопневмонии,

причинени от коронавирус,

са постъпили за лечение в

болница. Те са хоспитализи-

28 в община Разлог, 4 в община

Якоруда... Кметовете

Радослав Ревански и Красимир

Герчев потвърдиха, че

всички са от шивашкия цех.

В Разлог случаите са разпръснати

в почти всички населени

места, като само две

не са засегнати от огнището

- Елешница и Долно Драглище.

В останалите разпределението

е: в на стр. 4

Петима благоевградски лекари с

пневмонии от Ковид-19 в болница,

97 са новозаразените за ден

Софиянецът, организирал

джаз феста в Благоевград, ще прави

и фестивал "Милениум" срещу

близо 400 000 лв. от общинската хазна

ОЧАКВАНО!

Сгради руини, изсъхнали дървета,

изпочупени лампи и пейки, празно

шадраванче и избуяла безконтролно

зеленина е реалната картинка

на мястото, което всички кандидат-кметове

преди избори обещават

да превърнат в "перла" на стр. 13

Коронавирус затвори гръцкия цех "Аботис" в Разлог

рани в Ковид отделенията на

болница ПУЛС и МБАЛ - Благоевград,

където за тях полагат

грижи колегите им, научи

"Струма". Състоянието им се

подобрява, по-тежко е било

на една от лекарките при

приемането й след завръщане

от морска почивка в Гърция.

Жена с на стр. 9

Софийската фирма "Бългериан

лайв мюзик" ЕООД на

столичанина Алекси Калев,

която срещу близо 70 хил.

лв. организира джаз феста в

Благоевград, получи договора

за организиране и на фестивал

"Милениум" на 29 и 30

септември, за който община

Благоевград ще му плати още

около 400 000 лв. Комисията,

провела обществената Кметът и столичният промоутър Алекси Калев на пресконференцията

за джаз поръчка, в на стр. 5

фестивала


СТРУМА 7 август 2020 г. РЕПОРТЕР

стр. 2

Собственикът на емблематичните хотели "Пауталия" и "Велбъжд"

дължи 200 хил. лв. на община Кюстендил за данъци

Съдия-изпълнител изнася на публична продан някогашната перла в топцентъра срещу 4,7 млн. лв.

176 628.90 лева са натрупаните

задължения за данък

сгради и такса битови отпадъци

на двата големи хотела

в Кюстендил - "Велбъжд" и

"Пауталия" за тригодишния

период 2015- 2018 година,

сочат данните по водено дело

пред Административния

съд. Хотелите са собственост

на управляваното от Антон

Боянов дружество "Пауталия

турс" АД. С жалба пред

Администратвния съд бизнесменът

атакува констатациите

на финансистите на

община Кюстендил, че дължи

пари за битови отпадъци. Аргументите

му са, че хотелските

комплекси не се ползват.

Твърди, че единствено в ресторанта

на хотел "Велбъжд"

се правят големи сватби и

абитуриентски балове. От

местните данъци и такси на

недвижимия имот, 2.6 промила

за сметосъбиране и

сметоизвозване; 1.5 промила

за обезвреждане на битови

отпадъци и 1.4 промила за

поддържане на чистотата на

терените за обществено ползване.

С акт за установяване на

задължение на ст. инспектор

в отдел "Местни приходи"

при община Кюстендил на

"Патуалия турс" АД е описано

да заплати задължения -

данък недвижими имоти и

такса битови отпадъци, общо

в размер на 176 628.90 лева

/главница и лихви, изчислени

сътветно главница към

31.12.2018 г. - 146 593.98

лв., и лихви за просрочия

към тях към 07.02.2019

г. 30 034.92 лв./. Сумите са

ведите на кмета на общината

и трудовите договори на

работници по чистотата "метач

30 034.92 лв.

Таксата за услугата сметосъбиране

се дължи за из-

време на време функциониращи

изчислени за периода

на улици", се доказва, че вършени дейности на тери-

до миналата година са

били не повече от 2-3 етажа

на 13-етажната база.

Начисленията за данък

недвижими имоти и данък

битови отпадъци са определени

съгласно действащите

Наредби за определяне размера

на местните данъци и

01.01.2015 г. - 31.12.2018 г.

Предвид незначителното

количество извозена смет

такса за услугата поддържане

на депо за битови отпадъци

от общината не са начислявали

на хотелските бази. За

таксата в частта на поддържане

на чистотата на населените

е извършвана услугата "поддържане

чистотата на населените

места за обществено

ползване".

След цялостната проверка

задълженията на "Пауталия

турс" АД за период 2015

г. - 2018 г. са изчислени от

вещо лице. Данък недвижиториите

за обществено ползване

в населеното място, а

не конкретно на територията

на конкретно предприятие

или в непосредствена близост

до него, тъй като самият

характер на въпросните територии

предполага ползването

им от всички лица, кои-

администриране на местните

места за обществено ми имоти - главница то са собственици или пол-

такси и цени на услуги на

територията на община Кюстендил.

С нормативните документи

са фиксирани и дължимите

суми в размер на 5.5

ползване в закона за местните

данъци и такси не е

предвидено освобождаване.

От приложените листове на

общината за превозена смет

74 292.99 лева и лихва

15 215.77 лева, и такса битови

отпадъци - главница

72 300.99 лева и лихва

14 819.92 лева, или всичко

зватели на недвижими имоти

в съответното населено

място.

Изложените съображения

в мотивите на жалбата,

промила върху данъчната в районите, в които се намират

задължения: главница че за имотите не се дължи

оценка по текст от Закона за

имотите, съгласно запо-

146 593.98 лева и лихва такса битови отпадъци, тъй

Дело срещу администрацията на кмета Румен Томов

Съдът отказа да възстанови уволнения гл. експерт

"Култура" И. Демиревска, щатът й бил съкратен

Районен съд отказа да

възстанови на работа бившия

главен експерт "Европейски

проекти и програми"

в направление "Култура" към

община Благоевград Ивелина

Демиревска. Трудовият й

договор бил прекратен със

заповед на кмета Румен Томов

на 5 март поради съкращаване

на щата. Тя обжалвала

уволнителната заповед

в съда с мотива, че нямало

реално съкращение на щата,

тъй като изпълняваните от

нея трудови функции не са

премахнати, а продължават

да съществуват и се изпълняват

от лица, заемащи длъжности

в направление "Култура",

отдел "Териториално

сътрудничество и икономическо

развитие" и отдел "Устойчиво

развитие и европейски

проекти в общината, освен

това при при съкращаването

й не е извършен подбор

и др. Тъй като останала без

работа, Демиревска претендира

за обезщетение за 6-

месечен период в размер на

850 лв. месечно, или 5100

лв. Ответната страна оспорва

твърденията в исковата

молба и представя писмени

доказателства.

Като свидетел по трудовото

дело е изслушана Елена

Николова, която също е

уволнена от направление

"Култура". В показанията си

тя посочва, че заемала

длъжността "Организатор

културни събития и връзка с

културните институции", като

трудовото й правоотношение

било прекратено на

5 март. Тя присъствала на

пресконференция, проведена

на 9 март, на която зам.

кметът по хуманитарни дейности

Василиса Павлова

представила позиция относно

големия брой съкратени

служители в направление

"Култура". Зам. кметът заявила,

че служителите на отдела

не са изпълнявали

своите служебни задължения,

саботирали работата на

отдела и затруднявали изпълнението

на служебните -

задължения. Тя обаче не е

събирала отдела за изразяване

на становище или

критика по отношение работата

на служителите, категорична

е свидетелката. След

анализ на събраните доказателства

съдия Емилия Дончева

счита за безспорно установено,

че е съкратена

единствената щатна длъжност

главен експерт "Европейски

проекти и програми"

в направление "Култура" на

община Благоевград. Общата

щатна численост на общината

е променена на заседание

на ОбС - Благоевград

на 31 януари 2020 г.,

като е одобрена численост

на персонала в делегирана

държавна дейност "Общинска

администрация" в размер

на 148 щатни бройки и

дофинансиране от местни

приходи на 36 щатни бройки.

Правото на работодателя

да премахва длъжности или

да намалява щатните бройки

за тях поради отпадане на

нуждата не подлежи на съдебен

контрол. Преценка на

работодателя по целесъобразност

е какви длъжности

са му необходими за осъществяване

предмета на

дейност на ръководената от

него структура. С тези мотиви

съдия Дончева отхвърля

като неоснователна исковата

молба на уволнената служителка.

Решението подлежи

на обжалване пред Окръжен

съд. Както "Струма" писа,

на 5 март бяха уволнени

всички, работещи в направление

"Култура". Прекратени

бяха трудовите договори на

Елена Николова и Яна Янакиева

- организатори на културни

прояви и връзка с културните

институции", на

Павлин Стамболиев, организатор

в културно-информационния

център, на Ивелина

Демиревска, назначена

като гл. експерт "Европейски

проекти и програми",

въпреки че има цяла отделна

дирекция в Общинска администрация

със същите отговорности.

Крайното решение

да освободи цялото направление

кметът на Благоевград

взел заради поредицата

от гафове с привкус на саботаж,

сред които бе авансовото

изпращане на честитки

за 3 март ден преди отбелязването

на 147-годишнината

от обесването на Васил

Левски, както и покани -

за честване на националния

празник, адресирани до лица,

които вече не са фактори

в управлението на Благоевград.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Някогашната перла "Пауталия"

от години се руши

като същите

не се ползват,

не обосновава

неползване

на услугите,

предоставяни

от общината.

Имотите

се намират в

границите на

населеното

място /и то в

центъра/, в

което общината

предоставя

услугите

поддържане

на чистотата

на териториите

за обществено

ползване

и обезвреждане на битови

отпадъци и следователно

таксата е дължима. Смисълът

на услугите поддържане на

чистотата на териториите за

обществено ползване и обезвреждане

на битови отпадъци

е споделянето между

всички субекти по чл. 64 от

ЗМДТ, разположени на територията

на населеното

място, на разходите за поддържането

на чистотата на

местата, за които отделните

правни субекти не носят отговорност,

но които са предназначени

за общо ползване,

както и разходите за обезвреждане

на битовите отпадъци.

Именно поради тази

причина собственикът на хо-

ИЗКУПУВАНЕ НА:

ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ,

ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

ВДИГАНЕ НА КОЛИ

ОТ МЯСТО

ИЗДАВАНЕ НА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА

ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

ТЕЛ. 0888 295 408

с. Зелен дол

телите е ползвател на услугите

почистване на териториите

за обществено ползване

и обезвреждане на битови

отпадъци, независимо от

това дали генерира, или не

битови отпадъци за своя

имот.

Административният съд

отхвърли жалбата на бизнесмена

Антон Боянов срещу начислените

пари за смет. Той

обаче може да обжалва на

по-горната инстанция - Върховен

административен съд.

Същевременно частен съдебен

изпълнител е обявил

за продажба хотел "Пауталия"

в центъра на града. След

дълго водените дела между

собственика на хотела Антон

Боянов и община Кюстендил

за дължимите от бизнесмена

местни данъци и

такси е изнесен на публична

продан емблематичният хотел

в центъра на града за обезпечаване

на вземанията му.

Площта по документи е 2231

кв.м, а по нотариален акт с

площ от 2193 кв. м, трайно

предназначение на имота за

курортен хотел, почивен дом.

Началната цена, от която

ще започне наддаването, е 4

692 472 лв.

За Антон Боянов, който е

от Перник, се знае в Кюстендил,

че е кум на един от разстреляните

братя висаджии

Васил и Георги Илиеви.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

УДАР НА БОБОВДОЛСКИТЕ КРИМИНАЛИСТИ

Краден в Италия камион "Мерцедес"

открит в автоморгата на

Л. Емилов-Фраиеро в Големо село

Криминалисти от Бобов дол откриха краден камион „Мерцедес“

в автоморгата на Любен Емилов-Фраиеро в Големо

село. Той е дал камиона, който е обявен за краден в Италия,

доброволно на полицията чрез протокол.

Това не е първата акция на полицията, при която откриват

крадени автомобили в автоморгата на Л. Емилов-Фраиеро в

Големо село. В момента той е с наказание „пробация“, след

като миналата година в автоморгата му бяха открити раздробено

на части крадено „Ауди А5“, обявено за издирване

в София, и части от други автомобили, обявени за издирване,

от същата марка. Тогава Л. Емилов беше задържан и срещу

него беше образувано досъдебно производство.

Автоморгата на Л. Емилов се намира на закътано място

извън селото, в близост до жп линията.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура - Кюстендил.

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

Плащане

веднага


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 7 август 2020 г. РЕПОРТЕР

стр. 3

Шефът на "ДГС Места" К. Касапов уволнен

след протести на жителите на Рибново:

К. Касапов

В село Рибново

вода има,

но от чешмите

им тече кал от

няколко седмици,

оплакаха се

жителите на

планинското село,

в което живеят

около 2500

души.

„Преди седмица

буквално

потече кал от

нашите чешми,

мислехме, че е

от поредния

дъжд. Оказа се,

че на около 5

метра от самото

Заради сеч до вододайната зона от чешмите ни тече кал...

1

Инж. Росица Димитрова: Ще решим проблема с

качеството на водата в Рибново с изграждане

на пречиствателна станция

В село Рибново вода

има, но от чешмите им тече

кал от няколко седмици. По

тази причина жителите му

също излязоха на протест.

В планинското село живеят

около 2500 души. „Преди

седмица буквално потече

кал от нашите чешми, мислехме,

че е от поредния

дъжд. Оказа се, че на около

500 метра от самото водохващане

е позволено на две

фирми да секат и добиват

дървен материал. На място

установихме, че е минала

голяма верижна машина

върху самото дере, откъдето

идва водата“, разказа

един от протестиращите.

"В инвестиционната

програма на ВиК - Благоевград

са предвидени средства

за реконструкция на повече

от половин километър

вътрешната водопроводна

мрежа и за проектиране на

пречиствателна станция за

питейни води - Рибново. От

ВиК шефката

Р.

Димитрова

коментира

ситуацията

с

хората

от Рибново

страна на община Гърмен се

води процедура за промяна

на имот, който беше специално

обособен за нуждите

на ПСПВ (в близост до новия

НВ)", коментира инж. Димитрова

в отговор на сигнала

за мътна вода, която тече

по водопроводната мрежа на

селото.

4

В края на 2019 година от

страна на оператора бе изготвен

проект за реконструкция

на стария довеждащ водопровод

от ВС "Илистен",

който бе предаден на община

Гърмен и за който вече

има подсигурено финансира-

не с ПМС.

"Наясно сме с проблема.

Бяхме известени от кмета на

селото преди около две седмици.

Подали сме сигнал в

Министерството на земеделието,

храните и горите, до

МОСВ и до МРРБ. Оказа се,

че в района има сеч на дървесина.

ВиК - Благоевград

заедно с кмета на село Рибново

се опитваме да не допуснем

това замърсяване,

което затруднява експлоатацията

на водовземното съоръжение",

добави инж. Димитрова.

Вчера служители на ВиК -

Благоевград са били на

място, като са отбили водоподаването

от проблемната

зона с цел във водопроводната

мрежа да не влиза замърсена

вода.

Заради дърводобива на

място през дерето минават

тежкотоварни машини, заради

което се свлича кал. Отделно

от това в района се

складира и добитата дървесина.

Инж. Росица Димитрова

благодари на кмета на село

Рибново Мустафа Иса, като

подчерта, че в последната година

усилията на водното

дружество и кметството са

синхронизирани в посока

доставяне на по-добра услуга

на жителите и с общи усилия

трябва да се търси финансиране

от републиканския

бюджет за реализирането

на проекта поради липсата

на консолидация на територията

на АВиК - Благоевград.

2

Част от жителите на Рибново /сн. 1, 2, 3 /, които протестират

срещу калната вода /сн. 4/

3

водохващане е позволено на

две фирми да секат и добиват

дървен материал. На

място установихме, че е минала

голяма верижна машина

върху самото дере, откъдето

идва водата“, разказа

един от протестиращите.

Хората са писали жалби

до ресорните министерства

- на земеделието, околната

среда и регионалното развитие

и местното ВиК, за да ги

запознаят със случая. Засега

от тях няма официална позиция.

Не е ясно как двете

фирми са получили разрешение

за сечта във вододайната

зона. По закон е забранена

всякаква дейност в т.нар.

охранителна зона около водохващането.

От Югозападното

държавно горско предприятие

казаха, че веднага е

разпоредена проверка по

случая.

„Наистина има сеч и проблем

с водата, която постъпва

от това дере във водовземното

съоръжение. Опитваме

се с кмета и нашите

служители да не допуснем

това замърсяване“, каза Росица

Димитрова, управител

на ВиК - Благоевград.

По думите й решението на

проблема е в изграждане на

пречиствателна станция за

питейни води и реконструкция

на вътрешната водопреносна

мрежа.

„Проблемът е сериозен, с

основание хората го поставят.

Община Гърмен е отредила

терен за пречиствателната

станция, но това е

много сериозен проект, който

общината не може да финансира,

но се надяваме на

помощ от държавата“, каза

кметът на Гърмен Феим Иса.

Със заповед на директора

на Югозападното държавно

предприятие от днес, 7 август,

се прекратява договорът

за управление на директора

на "Държавно горско

стопанство Места" инж. Костадин

Касапов. Освобождаването

му е заради създаденото

напрежение сред жителите

на с. Рибново, породено

от замърсената питейна

вода. Временно се спира и

сечта в района около водохващането.

Казусът започва в началото

на юли, когато кметът на

с. Рибново сигнализира директора

на ТП "ДГС Места" за

Инвестиционностроителна

компания

замърсяване на питейната

вода за селото, която идва от

водохващането в м. Дивите

кози. Като причина за замърсяването

на водата се сочи

преминаването на дърводобивна

техника през дерето

над водохващането. След

сигнала от Горското стопанство

са взети мерки, които са

оценени от кметството като

недостатъчни. Това налага да

бъде изискана проверка и от

ЮЗДП, при която на стопанството

е предписано да постави

тръби на местата, където

товарните камиони пресичат

дерето. Още на следващия

ден тръбите са поставени,

а водостоците по пътя на

водохващането са почистени.

Въпреки предприетите

мерки липсата на тревна растителност

покрай дерето в

резултат на дърводобивните

дейности вероятно е една от

причините за размътването

на водата след поройните

дъждове през изминалите

дни.

От новото ръководство на

териториалното поделение

на ЮЗДП се очаква транспортната

логистика и технологичните

планове за дърводобив

да бъдат адекватни на

изискванията за санинарноохранителни

зони и предварително

съгласувани с кметствата

и местните жители, категорични

са от ЮЗДП.

ЕКИП "СТРУМА"

www.intertimebl.com

тел. 073/593703, ф. 073/599703,

gsm: 0888/709911, 0897/893777

Intertime2011@gmail.com

Благоевград, ул. „Даме Груев“ №12


СТРУМА

7 август 2020 г. РЕПОРТЕР

стр. 4

ЧИТАТЕЛИ СИГНАЛИЗИРАТ

Пороят изрови изкоп на "Аресгаз" на ул. "Ташко Малев" в

Благоевград, комшии затвориха движението с кофа да

предотвратят по-голяма беля

Пороят в Благоевград завчера

изрови земята в изкоп

на ул. "Ташко Малев" 7, над

пазара, и освен че разкаля

половината улица, създаде

предпоставки за ПТП, сигнализираха

в "Струма" читатели.

"Дойдоха преди 3-4 дни,

копаха и така си оставиха

всичко", обясни Димитър

Портарски, известен като

бай Митко Ключаря, който

От вчера се извършва

пълна дезинфекция на хирургичното

отделение в общинската

болница в Дупница,

а от събота то възстановява

дейността си. Лекари и

сестри се връщат от принудителен

отпуск.

В хирургично отделение

бяха настанени двама с усложнения

от коронавирус,

но починаха.

Хирурзи коментираха

пред "Струма", че в събота

отделението започва да работи.

Лекарите и сестрите са

били пуснати в принудителен

отпуск, след като в отделението

бяха настанени

двама пациенти в тежко състояние

от коронавирус.

В същото време тече усилен

ремонт на бившата фи-

8 искания на училищни директори

за маломерни паралелки

одобриха на последното си

заседание общинските съветници

в Гърмен.

Обединените училища в с.

Дъбница, Долно Дряново и Дебрен,

основните училища в Огняново,

Горно Дряново и Хвостяне,

и средното училище "Й.

Йовков" в с. Рибново успяха да

си издействат общо 36 паралелки

с по-малко от предвиде-

живее в съседство. "Дъждът

отнесе пръстта върху изкопа

и за да не стане по-голяма

беда, комшиите сложихме

една кофа при най-дълбоката

дупка. Ако бях по-млад,

щях да изсипя няколко колички

пръст отгоре, ама не

мога", обясни 92-годишният

мъж.

Изкопът е направен, за да

се прокара газ до две от кооперациите,

констатира вчера

репортер на "Струма". Боклукчийската

кофа по средата на

платното не позволяваше

преминаването на превозни

средства по улицата, но дори

и без нея това трудно можеше

да стане заради дълбоката

дупка, образувала се при

пропадане и отнасяне на земната

маса.

Въпросите дали "Аресгаз"

има разрешение от общината

за разкопаване и за какъв

Пълна дезинфекция на хирургичното отделение

в дупнишката болница заради починалите от

Covid-19, в събота възстановява работа

Дезинфекция в общинската болница

зиотерапия в Транспортна

болница, която ще се използва

за лечение на тежки случаи

след усложнение от коронавирус,

за което „Струма“

писа.

Работещи в общинската

болница се притесняват, че

от понеделник зам. директорът

по лечебната част д-р

Крум Бонев излиза в отпуск,

а прокуристът Мария Ивано-

ва-Жайгарова е в оставка.

От Общински съвет - Дупница

съобщиха, че тя ще бъде

освободена на заседание

на ОбС през септември, тъй

като през август местният

парламент е в отпуск, ако

дотогава не размисли и си

оттегли молбата за напускане.

Както „Струма“ писа, Мария

Иванова-Жайгарова искаше

да подаде оставка,

след като се разрази скандалът

за злоупотреба с пари

по европроект за обучение

на персонала на болница

„Св. Анна“, където работи,

но работещите в болницата

застанаха зад нея с

подписка, внесена в общината,

и тя се отказа.

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

Училищата в Гърмен с 36 маломерни паралелки,

третокласниците в Долно Дряново само 9 от нужните 16

ните по норматив ученици. Съгласно

Приложение 7 от Наредбата

за финансиране на институциите

в системата за предучилищното

и училищното образование

в подготвителна група

трябва да има поне 12 деца, от

1-и до 4-и клас минимумът е определен

на 16 ученици, а от 5-и

до 12-и клас - 18.

С по-малко ученици тази

есен ще бъдат паралелките на

1-и, 2-и, 8-и и 10-и клас в Дъбница,

3-и, 4-и и 7-и клас в Огняново,

1-и, 3-и, 4-и, 5-и и 7-и

клас в Горно Дряново, всички

паралелки от 2-и до 7-и клас в

Хвостяне и по 2 паралелки от

1-и, 3-и и 5-и клас в школото в

Дебрен. В с. Рибново маломерни

ще бъдат 2-те паралелки в

3-и, 9-и и 10-и клас, и една от

8-и клас. Това училище е средищно,

единствено в населеното

място, а прогнозният брой на

учениците в него тази есен е

най-голям в общината - 481 деца.

Най-малко ученици ще има

в третокласната паралелка на с.

Долно Дряново, за която съветниците

се съгласиха да остане

при 9 ученици и недостиг на 7

деца. Маломерни тук ще бъдат

тук и паралелките в 1-и, 8-и, 9-

и и 10-и клас. Освен от Долно

Дряново в това училище учат

още деца от Крибул и Крушево.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

С кофа за боклук живеещите

на ул. "Ташко Малев"

ограничиха движението,

за да не стане

по-голяма беля заради

разкопките на "Аресгаз"

срок трябва да се възстанови

асфалтовата

настилка и движението

по улицата зададохме

на общината, а отговорите

"Струма" ще публикуваме

при предоставянето

им.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коронавирус затвори гръцката...

от стр. 1

Разлог - 12 случая, в Баня - 6,

в Годлево и Добърско - по 3, в

Бачево и Горно Драглище - по

2.

"Всички случаи са от цеха.

За съжаление са разпръснати

почти по всички населени места.

Поне засега само двама

имат симптоматика, останалите

са без симптоми. Уведомени

са личните лекари да следят

състоянието им и да се надяваме,

че няма да има влошаване.

Вече са предприети мерки

по карантиниране на лицата,

цехът е затворен за дезинфекция.

От РЗИ са връчени предписания,

но какви мерки са

взети вътре в самия цех и дали

са спазвани предписанията, не

мога да кажа", коментира кметът

Красимир Герчев.

Градоначалникът уточни, че

предпоставките, за да се стигне

до масовото заразяване, са

много. Служителите в цеха са

от цялата Разложка котловина.

Всички пътуват заедно с един

автобус, работят в затворени

помещения и всичко това е

предпоставка за разпространението

на Ковид-19. Доколко

са спазвани мерките както при

пътуване, така и по време на

работния процес, не е ясно.

Красимир Герчев поясни

още, че собственикът сам е

предприел в началото на тази

седмица изследване на всичките

си около 200 служители

след установени миналата седмица

5 случая в цеха.

В Белица също има значителен

брой заразени и всички

работят в "Аботис". Най-много

са в село Бабяк, където положителни

за коронавирус са 15

лица. Там са предприети и превантивни

мерки в детската градина.

"Най-много са в село Бабяк.

Всички положителни и контактните

им лица вече са карантинирани

по домовете им. Там

затворихме и детските ясли

още вчера, тъй като някои от

семействата имат малки деца,

които са посещавали яслата.

Ще следим стриктно за спазване

на карантината. Засега

нямаме тежък случай, разпоредил

съм на кмета на селото да

ми докладва ежедневно какво

е развитието. За съжаление

картинката е като в цялата

страна и моето впечатление е,

че масово не се спазват мерките",

каза кметът Радослав Ревански.

Освен случаите в село

Бабяк положителни са установени

още в Белица и Краище -

по 5, Горно Краище - 2, и Дагоново

- 3.

Четири са и случаите в община

Якоруда. В самия град са

3 и в село Бунцево - 1. Един

положителен има и в Банско.

За тях няма информация дали

са свързани с шивашкия цех в

Разлог. В него положителните

проби са общо 60, а с тези от

миналата седмица стават 65.

По информация на медията

ни едната от починалите от коронавирус

този уикенд жени

също е работила в "Аботис".

Жената е имала придружаващи

заболявания. Другият смъртен

случай, който е на пенсионерка,

също е свързан с цеха,

тъй като човек от семейството

й също е работил там. Във вчерашния

ден са предприети

мерки за поставяне на заболелите

и семействата им под карантина,

а цехът е затворен за

дезинфекция.

ЯНА ЙОРДАНОВА


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 7 август 2020 г.

РЕПОРТЕР

стр. 5

След искането за референдум общинските съветници

Хр. Зайков и Д. Марков с ново предложение за отделяне

Зам. кметът Ив. Гюров: Държавната

политика е за окрупняване, Петрич загуби

делото за напускане, сега обжалва...на Разлог от ВиК асоциацията

Ново предложение, касаещо

отделянето на община

Разлог от Асоциацията по

ВиК, са входирали в Общинския

съвет общинските съветници

от "Граждани на община

Разлог" Христо Зайков

и Димитър Марков, които

преди това входираха искане

за произвеждане на местен

референдум. Сега групата

съветници предлагат Общинският

съвет направо да

гласува напускането на община

Разлог на Асоциацията

по ВиК, защото евентуален

референдум ще струва на администрацията

около 50 хил.

лева.

ВиК въпросите вчера за

пореден път бяха подложени

на обширни дебати в комисиите

по бюджет и финанси

и устройство на територията,

които проведоха своите

заседания заради насрочената

извънредна сесия на 12

август. При кворум от 5-има

присъстващи от общо 7 членове

в първата комисия и 4-

ма от общо 7 във втората, ко-

Районният съд в Перник определи

мярка за неотклонение

"задържане под стража" на

братята Т.Л. /29 г./ и П.Л. /24

г./, които обраха пенсионерка

в дома й. Санкцията е по искане

на Районна прокуратура,

като двамата са привлечени

към наказателна отговорност

за извършено от тях престъпление

по чл. 198, ал. 1 от НК.

Досъдебното производство

Братята, обрали възрастна жена в

радомирско село, остават в ареста

по случая е започнало, след

като на 1 август 2020 г. към 1

ч. след полунощ братята нападнали

и заплашили осемдесет

и две годишна жена в къщата

й в с. Чуковец, община

Радомир. Завързали жената и

й отнели 2000 лева и мобилен

телефон. Братята са с постоянен

адрес в София, квартал

"Обеля", но имали приятел в

радомирското село Чуковец,

мисиите подложиха на гласуване

поотделно и двете предложения

след час и половина

дебати. Такова не бе взето,

тъй като гласовете бяха

изравнени при гласуването с

2:2 "за" и "въздържал се", като

отвод си даде шефката на

когото често посещавали.

Двамата са известни на полицията

с кражби, Т.Л. има условна

присъда, на която е нарушил

изпитателния срок.

За извършеното от Т.Л. и

П.Л. престъпление законът

предвижда наказание "лишаване

от свобода" за срок от

три до десет години. Разследването

продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Софиянецът, организирал джаз феста в Благоевград...

от стр. 1

състав: председател - зам.

кметът Василиса Павлова, и

членове - директорът на правната

дирекция Станислава

Иванова, юристите Зоя Манова

и Мила Миндова, гл. експерт

"Култура" Пролет Петкова,

Атанаска Ковачева и общинските

съветници Евгени

Бибов, Гергана Муртова и Васил

Миладинов, е препоръчала

на градоначалника Румен

Томов да сключи договор с

класираното на първо място

в надпреварата дружество и

той го е направил.

Конкурент на Алекси Калев

в поръчката бе обединението

"БГ Фест" ДЗЗД на "Музикален

център Икономов" ООД на

Томчо Икономов, "Стройрент"

ЕООД и "Стейдж Мастерс"

ЕООД. В регламента на обществената

поръчка бе обявено,

че цената не е водещ

елемент при избора на изпълнител.

Така благоевградската

фирма е елиминирана от надпреварата,

въпреки че е предложила

с 32 793,60 лв. пониска

цена от софиянеца.

392 792,40 лв. е цената,

срещу която Алекси Калев ще

организира двудневното музикално

събитие. Финалната

комплексна оценка, която комисията

е дала на "Бългериан

лайв мюзик", е 86,99 точки от

максимални 100, срещу 68,50

точки за "БГ Фест" ДЗЗД на

Томчо Икономов.

Както "Струма" писа, собственикът

на "Бългериан лайв

мюзик" ЕООД е предложил в

офертата си да се ангажира с

промотирането и медийното

отразяване на фестивала,

както и иновативната му концепция

за фестивал, включващ

поп, рок, джаз, класическа,

електронна и други видове

музика. В двете музикални

вечери на сцената той е обещал

да излязат 16 изпълнители

- по 6 групи дневно с по

1 хедлайнер и 1 специален

гост, плюс театрално изпълнение,

съобразено с характера

на културното мероприятие.

Кметът Р. Томов се е съобразил

със становището на комисията

и е подписал договора

с победителя в поръчката

Алекси Калев. Припомняме,

че фирмата му "Бългериан

лайв мюзик" ЕООД бе ангажирана

с пряко договаряне без

конкурс от кметския екип да

организира джаз фестивала в

Благоевград, който се състоя

на площад "Македония" на 25

и 26 юли.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

3

инкасото във ВиК - Разлог

Гергана Костова, която е член

на комисията по БФ.

Заместник-кметът Иван

По искова молба на Окръжна

прокуратура - Благоевград

съдът се е произнесъл

с решение за прекратяване

на Гражданско сдружение

за защита на основни

индивидуални човешки

права, учредено през м. август

2019 г.

На 21.08.2019 г. било

проведено събрание за учредяване

на сдружение с

нестопанска цел - Гражданско

сдружение за защита на

основни индивидуални човешки

права. Съгласно

приетия устав основната му

цел била "защита на човешките

права на македонците

и други етнически малцинства

в България". В него били

визирани и средствата за

постигане на набелязаните

цели. С акт на Агенция по

ТОПЛИВО АД

ПРОДАВА

Бившата база на Топливо АД в гр. Банско

(срещу завод Пиринска мура)

За контакти: 0885361201 www.toplivo.bg

1

Зам. кметът Иван Гюров /сн. 1, вляво/ присъства на заседанието

на комисиите. Д. Марков от ГОР, който е сред вносителите

на новото предложение /сн. 2/. Две комисии дебатираха

въпросите по ВиК /сн. 3/.

По искане на ОП - Благоевград първоинстанционният

съд се произнесе за прекратяване на

Гражданско сдружение за защита на

основни индивидуални човешки права

Пореден опит за легализация на македонистите пропада

вписвания била извършена

регистрация на сдружението

със седалище в гр. Благоевград.

Преценявайки съдържанието

на устава, съдът е намерил,

че са налице предпоставки

за прекратяване на

сдружението, с мотива, че

част от формулираните в устава

му цели и средства противоречат

на Конституцията

на Република България. Върховният

закон на страната

забранява привилегии, основани

на народност, етни-

2

Гюров не изключи възможността

за общинско дружество,

но поясни, че към момента

държавната политика

е за окрупняване на дружествата

и подобно отделяне

няма да се разреши от държавата.

Той даде пример с

община Петрич, която е изгубила

делото на първа инстанция

за напускане на асоциацията

и сега обжалва решението

пред върховните съдии.

Зам. кметът Гюров даде

предложение въпросът да остане

отворен и да се обсъди

отново след няколко месеца,

когато ще има яснота дали

ще бъде приет новият закон,

с който ще се уреди собствеността

и регулацията на ВиК

сектора.

Днес въпросът ще се дебатира

и в другите две комисии

- по социални дейности

и местно самоуправление.

Извънредната сесия, на която

ще се реши дали ще има,

или не местен референдум е

насрочена за 12 август.

ЯНА ЙОРДАНОВА

ческа принадлежност,

произход. Целите, посочени

в устава на сдружението,

обаче внушават съществуването

на етноси и призовават

за защита в частност и

отстояване на македонския

етнос чрез вписаните средства

- отстояване и защита на

македонската кауза. Така

представена дейност на

сдружението е насочена

срещу единството на българската

нация и териториалната

цялост на страната

ни като основен конституционен

принцип. Наред с

това се прави внушение за

наличие на лишен от права

малцинствен етнически етнос

в Република България

или друг такъв етнос, нуждаещ

се от различна от държавната

и институционалната

защита по Конституция.

По същество призивът

към отстояване и защита на

самоопределилите се като

македонци лица с визираните

цели и средства за постигането

й са насочени както

срещу единството на българската

нация, така и срещу

териториалната цялост

на страната. Същевременно

само на политическите партии

са присъщи цели и действия,

които се отнасят до

промени относно унитарния

характер на държавата, териториалната

цялост и единството

на нацията. Съгласно

Конституцията същите не

могат да бъдат упражнявани

от граждански сдружения.

С тези мотиви съдът е решил

да се прекрати Сдружение

за осъществяване на общественополезна

дейност

Гражданско сдружение за

защита на основни индивидуални

човешки права.

Решението подлежи на

обжалване в законоустановения

срок пред Софийски

апелативен съд.


СТРУМА 7 август 2020 г. СТРАНАТА

стр. 6

От днес влизането в Гърция по суша през нощта само

през ГКПП Кулата-Промахон

Внесоха жалба

заради блокираните

кръстовища в София.

"Решихме да

подадем жалба до

прокуратурата и МВР

за издевателствата,

които се правят върху

софиянци, ходят

ни по главите вече

не знам колко време,

трябва нещо да

се вземе да се направи.

Ние сме граждани,

които не сме

съгласни да излизат

и да блокират кръстовищата

от наше

име. Не сме ги упълномощили

ония хора

там от наше име

да се изказват и да

правят зулуми", каза

Веселин Георгиев

при влизането си в

Съдебната палата.

"С настоящата

жалба искаме да изразим

притеснение-

От днес вечерта Гърция въвежда

забрана за преминаване

през всички сухопътни

гранични пунктове на страната

в интервала от 23 часа вечерта

до 7 часа сутринта, с

изключение на ГКПП Промахон-Кулата

на границата с

България. Това обяви говорителят

на гръцкото правителство

Стелиос Пецас като част

от мерките във връзка с увеличаването

на случаите на

коронавирус в страната,

съобщи АНА-МПА.

Гърция забрани преминаването

в нощните часове

през ГКПП - Какавя на границата

с Албания, но от днес

тази мярка се разширява и

спрямо останалите гранични

пунктове без Промахон.

По отношение на увеличените

случаи на коронавирус

Пецас заяви, че на този

етап са установени три основни

огнища, които будят

безпокойство. Първото са

честите преминавания на

гърци и на постоянно пребиваващи

в Гърция лица от други

балкански страни. Мнозина

от тях продължават да

влизат и излизат, все едно

няма нищо, заяви правителственият

говорител. Второто

Внесоха жалба заради блокираните

кръстовища в София

то си и възмущението си от

безчинствата, които се вършат

ежедневно на кръстовищата

Орлов мост, пред Софийския

университет и на

бул. "Цар Освободител", забулени

под формата на мирен

протест. Търсим вашето

съдействие за прекратяване

на тези хулигански действия",

пише в жалбата.

Колкото до формите на

хулиганство, Георгиев посочи

публикации в медиите, каза

че той лично не е ходил

лично при протестиращите.

"По снимки от медиите -

правят си софри, алкохол,

скари, използват дворовете

на живущите там по нужда,

смърди всичко, и самото

блокиране, нарушават правата

на всичките. Не знам

колко са - няколко десетки,

и стотици да са, не могат да

ходят по главите на 2 милиона

софиянци", посочи той.

"Ние също сме граждани

на тази страна и имаме права.

Искаме да ползваме правото

си на свободно предвижване,

правото си на работа

и правото на поне малко

почивка и спокойствие

след и без това натовареното

ни ежедневие", се казва

още в жалбата.

Внасят и подписка, и, както

обясни Георгиев, като доказателство

няколко снимки.

Подписите са над 100 и ги

събрали два дни по два часа

на пилоните на НДК. "Не сме

търсили масовост, по-скоро

искаме бързо да ги внесем,

за да може да се вземат мерки

бързо", посочи той.

огнище са струпванията

на правостоящи

клиенти,

особено в баровете,

но и на

сватби, кръщенета

и други социални

събирания.

Третото огнище

са средствата

за масов

транспорт.

Пуснаха ЛиЛана под домашен арест

Апелативният специализиран

наказателен съд промени

мярката за неотклонение на

бившата певица Лиляна Деянова,

известна като ЛиЛана, от

задържане под стража в домашен

арест. Решението на втората

инстанция дойде седмица

след като Специализираният

наказателен съд отказа да пусне

Деянова от килията поради

опасност да се укрие или да извърши

ново престъпление.

Бившата певица, която от

години има бизнес, съдружникът

й Мартин Димитров и брат

й Александър Деянов-Скилър

са обвинени за участие в престъпна

група за незаконно усвояване

на евросредства и обвинение

за заплаха на длъжностни

лица. Димитров също е

Минималните температури

днес сутринта ще бъдат от 13

до 19 градуса, по морето - отново

до около 22. През деня

над Източна България ще бъде

доста ветровито, с умерен и

временно силен източен вятър.

Там облачността ще бъде незначителна.

Над западната половина

на страната ще бъде

неустойчиво, с превалявани и

гръмотевици.на места са възможни

и по-интензивни краткотрайни

превалявания.

Ще има и съществена разлика

в дневните температури.

под домашен арест, а Скилър

е на свобода срещу парична

гаранция, която не плати, но

въпреки това не беше задържан.

Преди седмица ЛиЛана обяви,

че вече е стартирала процедура

и ще води дело в Страсбург,

тъй като процесът срещу

нея и съдружника й е репресия,

както и че те са заложници, а

не са обвиняеми.

Решението на апелативните

спецмагистрати е окончателно.

Бившата певица трябва да

бъде освободена незабавно.

Дъжд и гръмотевици до събота на запад,

горещините се връщат в неделя

В по-голямата част от страната

те ще са от 31 до 35 градуса,

докато в западните котловини,

включително в София,

ще бъдат по-ниски - до около

25-27 градуса.

В Европа навсякъде е предимно

слънчево, топло или горещо,

и само в някои столици

има вероятност за кратки превалявания.

Горещата вълна в

най-западния й край ще се засилва

и в Лондон, на летище

"Гейтуик", прогнозата е максималната

стойност да достигне

34 градуса, което е близо до

абсолютните рекорди за горещо

време в британската столица.

В събота на запад все още

ще бъде частично неустойчиво

и ще има места с превалявания

и гръмотевици.

В неделя ще бъде предимно

слънчево, с комфортни,

обичайни за август температури

от 27 до 33 градуса. Слънчево

и предимно сухо ще бъде

времето в началото на следващата

седмица. Дневните температури

ще бъдат от 29 до 34-

35 градуса.

К. Костадинов нахлу в Съдебната палата на протест срещу заличаването

на "Възраждане", поиска оставката на главния прокурор

След като прокуратурата

обяви решението за заличаването

на „Възраждане“ на

20 юли, лидерът на партията

Костадин Костадинов организира

протест. Заедно с още

20-30 съпартийци той отиде

да протестира в Съдебната

палата. Групичката с плакати

окупира коридора пред кабинета

на главния прокурор с

искане на оставка.

Припомняме, че Софийска

градска прокуратура (СГП)

инициира пред Софийски

градския съд (СГС) процедура,

с която поиска заличаване

на регистрацията на политическа

партия "Възраждане"

и нейното разпускане. Причината

- открити нарушения

и списъци с „мъртви души“

още при учредяването на

партията.

В съобщението си от обвинението

пък отново припомниха

и изредиха закононарушенията,

извършени от

Костадинов и неговата формация.

Те бяха установени

във връзка с постъпил сигнал

от 04.06.2020 г. за нередности

в дейността на политическа

партия "Възраждане".

Отдел "Гражданско съдебен

надзор" към СГП е назначил

извършване на проверка.

Предварителната проверка

е установила множество

нарушения, свързани с

регистрацията на ПП "Възраждане",

а именно:

деклариране на неверни данни

за присъствието на наймалко

500 граждани с избирателни

права на учредителното

събрание на партията;

установено е, че към датата

на провеждането на учредителното

събрание има данни

за 86 лица, които са били извън

територията на страната,

а са вписани като учредители;

108 от лицата, чиито имена

фигурират върху декларации

като учредители (общо

580 броя), са заявили, че

подписите в списъците не са

техни. 87 лица са заявили, че

не са подписвали декларация

за индивидуално членство по

Закона за политическите

партии; други 120 лица са

заявили, че изобщо не са

присъствали на учредително

събрание на ПП "Възраждане";

за две лица има попълнени

декларации за индивидуално

членство, на които са

положени и подписи като

участници в учредително събрание,

проведено на

02.08.2014 г. От заверени

препис-извлечения от актове

за смърт е констатирано, че

същите са починали през м.

юни 2014 г.

Въз основа на материалите

от образуваната преписка

в СГС е изготвена и внесена

искова молба за образуване

на дело. След насрочването

му същото ще бъде разглеждано

в открито съдебно заседание

с призоваване на заинтересованите

страни, уточняват

от прокуратурата.


СТРУМА

7 август 2020 г.

СТРАНАТА

Президентът Румен Радев: Авторитарното управление от

последното десетилетие хвърли България в дълбока криза

стр. 7

"Прeд нac e примeрът нa

aвтoритaрнoтo упрaвлeниe

oт пocлeднoтo дeceтилeтиe.

Нa рeзултaтитe oт пoдмянaтa

нa идeитe oт прoпaгaндaтa.

Нa cурoвaтa дeйcтвитeлнocт

oт пиaрa. Нa зaкoннocттa и

oбщecтвeния мoрaл oт

лoялнocттa към вoждa и

пaртиятa-държaвa. Нa

зaкoннocттa oт зaдкулиcнитe

дoгoвoрки. Тaзи пoрoчнa

cиcтeмa въвeдe cтрaнaтa в

днeшнaтa дълбoкa кризa и

мoгa дa кaжa, чe върнa

иcтoричecкият чacoвник нa

Бългaрия в зoрaтa нa прeхoдa,

кoгaтo, cпoмнятe cи

мнoгo oт вac, ce учeхмe дa

гoвoрим cвoбoднo и дa

прoвeждaмe чecтни избoри".

Тoвa кaзa прeзидeнтът

Румeн Рaдeв в изявлeниeтo

cи oт рeзидeнция "Бoянa",

къдeтo Cтрaтeгичecкият

cъвeт към държaвния глaвa

БСП иска извънредно

заседание

на Народното

събрание.

Това каза лидерът

на БСП Корнелия

Нинова

по време на

пресконферен-

прeдcтaви зa oбщecтвeнo

oбcъждaнe първaтa чacт oт

прoeкт зa Нaциoнaлeн

cтрaтeгичecки дoкумeнт.

"Рeзултaтитe oт рaбoтaтa

нa cъвeтa cъвпaдaт c

иcтoричecки зa cтрaнaтa

мoмeнт, кoгaтo бългaритe

излязoхa oт aпaтиятa,

хипнoзaтa и прoпaгaндaтa.

Кoгaтo дeмoнcтрирaт cвoятa

рeшимocт дa cи oтвoювaт

държaвaтa oт мaфиятa и

eдиннo зaявявaт cвoeтo

жeлaниe дa живeят в

нoрмaлнa, дeмoкрaтичнa,

eврoпeйcкa държaвa (...).

Привeтcтвaм рeшeниeтo нa

Cтрaтeгичecкия cъвeт дa нe

ce пoддaвa нa изкушeниeтo

дa прeдcтaвя гoтoви зa

cлeдвaнe рeцeпти зa

бъдeщeтo. Дa зaлoжи нa

кoрeннo рaзличeн пoдхoд -

нa oткритocт, cиcтeмнocт и

пocлeдoвaтeлнocт", дoбaви

прeзидeнтът.

Томислав Дончев

Оставка на правителството

в края на септември е сред

вариантите, които се обсъждат

за излизане от политическата

криза. Това обяви

вицепремиерът Томислав

Дончев. Този вариант се анализира

последните няколко

дни. Мотивите са, че при него

Народното събрание ще

може да приеме всички важни

закони. „За да влезем

подготвени есента и зимата“,

обясни още вицепремиерът.

„Премиерът каза, че подаването

на оставка никога не

е проблем. Исторически да

припомня, че го е правил два

пъти. Ние сме демократично

избрани, няма никаква конституционна

причина да

приключваме мандата си по-

Правителството

остава,

няма да подава

оставка

и мандатът

ще продължи

до

редовните

избори

следващата

Лош здравен статус, ниска

раждаемост, висока емиграция

- част от изводите на

Стратегическия съвет на президента

Към 2020 г. българското

общество се отличава с

крайно тревожни, устойчиви

тенденции - висока смъртност,

лош здравен статус,

ниска раждаемост, висока

емиграция на трудоспособно

население, задълбочаващи

се дефицити в качеството на

образованието и професионалните

компетентности, духовността

и възпитанието,

драстични и нарастващи социални

неравенства, бедност

и изключване.

Това е извод в първата

част от проекта за Национален

стратегически документ,

каза при представянето на

документа председателят на

Съвета Александър Маринов.

По думите на Маринов

определението на тази картина

е стратегически неуспех.

Според него възникват

въпроси, на които обществото

трябва да намери

общ отговор - защо страната

не успява да постигне

заложените параметри на

развитие, защо не беше

реализирана визията в

програмата „България

2020“ и не бяха постигнати

стратегическите й цели.

Едно от обясненията за този

неуспех според документа

на Стратегическия

съвет е в начина на подготовката

и реализацията на

националната стратегия,

свързан с дълбоки системни

дефекти на модела на

управление на държавата и

на отношенията между държавата

и гражданите.

Противоречиви сигнали от управляващите ще си тръгне ли министър-председателят

Дончев с два варианта: Оставка през Валери Симеонов: Правителството

септември или нов кабинет без Борисов остава, премиерът също

рано. Но все пак обществото

е разделено. А този, който

го е грижа за държавата и

обществото, трябва да е готов

за ход назад“, коментира

Дончев. Партньорите на

ГЕРБ в управлението обаче

мислели по различен начин.

Коалиционен съвет ще се

проведе още днес, обяви вицепремиерът.

„За нас лесен вариант

няма. Ако подадем оставка,

ще разочароваме хората,

които ни подкрепят. Но има

разделение в обществото и

всеки, на когото му е мило,

иска това напрежение да

спадне“, коментира Дончев.

По думите му и 10 човека да

са на площада, щом гневът

им е толкова голям, не може

да бъде пренебрегван.

За него премиер, различен

от лидера на партията,

която е първа политическа

сила, е подмяна. Така вицепремиерът

отговори на завъртелите

се в общественото

пространство информации,

че именно той може да седне

в премиерския стол. „Не

е честно“, заяви Дончев. Вариант

с отпуска на премиера

пък е несериозен.

„Има вариант - министърпредседателят

подава оставка,

завърта се рулетката и ако

в рамките на този кабинет се

сглоби друга конструкция, ще

има кабинет, ако не, няма да

имаме“, поясни още Дончев.

Дончев отново каза, че

ГЕРБ не се страхува от служебен

кабинет, и припомни, че

партията му е победила опонентите

си 3 пъти на избори,

организирани от служебен

кабинет. И отново изреди

всички възможни варианти -

или този кабинет продължава

да работи, или се сформира

друг кабинет в рамките на

това НС, или правителството

подава оставка и се отива към

служебен кабинет.

„Всяка форма на насилие

е осъдителна“, коментира

още вицепремиерът относно

напрежението около мястото,

където се проведе националната

конференция на

ГЕРБ в сряда.

„Нима някой от нас има

интерес наше партийно събитие

да се свързва с насилие?

Дано МВР бързо да открие

кои са тези момчета. За

мен това са провокации“,

каза вицепремиерът.

„Не сме наемали охрана

за самото мероприятие. Охрана

има на „София Тех

Парк“. Но доколкото знам, те

не са от тази охрана“, коментира

Дончев.

По отношение на тримата

освободени министри Дончев

каза, че не е ставало и

въпрос, че някой от тях не си

е свършил добре работата.

„Куриозен е случаят с Горанов,

който само седмица преди

това успя да докара нещата

така, че България да бъде

приета в чакалнята на Еврозоната.

Но това е политическата

цена, за да отговорим на

всички упреци, че имаме зависимости“,

каза Дончев.

пролет. То- Б. Борисов и В. Симеонов

ва съобщи Валери Симеонов,

който вчера участва на коалиционен

съвет при премиера

Борисов.

„Министър-председател

остава Бойко Борисов. Няма

други варианти пред нас. Имаме

работа за вършене и в парламента,

и в изпълнителната

власт“, категоричен бе Симеонов.

Той добави, че няма вариант

за оставка през септември.

Подобна хипотеза бе споделена

от страна на вицепремиера

Томислав Дончев, който

по-рано днес заяви: „Оставка

на правителството в

края на септември е сред вариантите,

които се обсъждат

за излизане от политическата

криза“.

Симеонов обяви още, че

кабинетът няма да се подаде

на уличния натиск и да избяга

от отговорност. „Приоритетите

на кабинета ще бъдат

в посока борбата с битовата

престъпност, повишаване

на пенсиите, подобряване

на социалните услуги и

стандарта на живот“, добави

още лидерът на НФСБ.

„Изборите ще са тогава,

когато е по Конституция. Нека

всички политически партии

се подготвят за тях“, заключи

Валери Симеонов.

БСП поиска извънредно заседание на Народното събрание за актуализация на бюджета

К. Нинова

ция на партията. „ПГ на БСП за

България“ внасяме необходимите

подписи за свикване на извънредно

заседание на Народното

събрание в понеделник от

13:00 ч.“, обяви Нинова. Тя разкри

и точките, които социалистите

искат да се разискват в пар-

ламента.

„Определяме следния дневен

ред. Първо - решение на Народното

събрание, с което се задължава

правителството в 7-дневен

срок да внесе актуализация на

бюджета в парламента във връзка

със социално-икономическите

мерки за преодоляване на

последиците от кризата. Второ -

изслушване на министър-председателя

и председател на партия

ГЕРБ Бойко Борисов, и министъра

на вътрешните работи

за недопустимото насилие над

журналисти и граждани по време

на националната конференция

на ПП ГЕРБ“, каза още Нинова.

„Минаха се всякакви граници

на конференцията на управляващите

- насилието над журналисти

и протестиращи са емблема

на ГЕРБ. За последните

10 години много пъти сме били

свидетели на посегателства срещу

свободата на словото, натиск,

сплашване и побой над журналисти.

Вчера се минаха всякакви граници.

На официално мероприятие

на управляващата партия се стигна

до това да не може да се осигури

сигурност на хората и върху

тях да се нанася груб побой. Има

очевидни данни, че биячите са

свързани или се познават с представители

на ПП ГЕРБ. И двата случая

- харченето на пари извън парламента

и насилието над журналисти

и протестиращи са емблема

на управленито на ГЕРБ и Борисов

за последните години.

Многократно се погазва парламентаризмът

и премиерът еднолично

е разпределял средствата

на всички български граждани

или за оцеляване, или за партийни

нужди“, каза още лидерът

на социалистите.

Тя смята, че цензурата и бухалката

за всеки инакомислещ

не за пръв път се пускат в действие

пак с тази цел - охрана на

едноличната власт. „Това са две

характеристики на управлението

в последните години, на което

е време да се сложи край, и

да се започне с промяната в България“,

каза още тя.


СТРУМА

7 август 2020 г.

У НАС И ПО СВЕТА

стр. 8

Асоциация на заведенията: Искаме служителите ни,

работещи на открито, да са без маски

Може и да не сме разбрали,

веденията в България. групи, без да се спазва дис-

но май коронавирусът си

В същото време нашите танция, настояваме да отведенията

е отишъл. Или поне в България

служители са задължени да падне изискването за служество

като че ли го няма. Мно-

носят маски, за което редовжителите

ни, които работят

хора непрестанно се

но сме проверявани от компетентните

на открито, да носят маски.

събират на групи, без да

институции. Дори Вече напълно безпредметно

спазват каквато и да било

на открити пространства и е и изискването на една маса

дистанция или да използват

при близо 40-градусови жегирима

да стоят максимум чети-

маски. Претендираме, че

души, тъй като скуп-

следим информационния поток,

Затова молим, ако наисчване

на много повече хона,

но не сме видели новитина

в България вече няма ра на малки пространства е

че у нас вече няма Covid-

вирус и мерките са отпаднали,

доста честа практика извън

19. Възможно е и да сме я изпуснали,

да ни уведомите офи-

заведенията. Това изисква-

защото неглижирането

циално, призовават от асоне

води единствено до за-

на мерките става все

циацията.

губи за бранша и намалени

по-масова практика. Това се

И сега напълно сериозно

обороти, поради което бих-

казва в позиция на Българската

- с оглед на масовото ме желали то също да бъде

асоциация на заведенията

неглижиране на наложени-

преразгледано, се казва

и Сдружението на зате

правила и събирането на още в

позицията.

Ангел Кунчев: Вълната от коронавирус на Балканите утихна,

над 100 дезинфектанта на пазара не отговарят на изискванията

Ако се наложи, ще оборудваме

една цяла допълнителна

болница само за коронавирус.

Това заяви главният държавен

здравен инспектор доц. д-р

Ангел Кунчев. "Болните от коронавирус

в болниците са над

850 и никъде нямаме отказ за

прием", отбеляза той. Проблемът

е, че е случаите са много

неравномерно разпределени.

Докато в Благоевградско имаме

близо 100 заразени, имаме

области без нито един, коментира

здравният инспектор.

"Системата като цяло ще се

справи. Ако има необходимост,

никой няма да остане на улицата.

Ако трябва, ще оборудваме

една цяла допълнителна

болница само за коронавирус.

Това са обмисля при ситуация,

при която хората няма къде

другаде да се настаняват.

Проблемът не е толкова в сградите

и леглата, колкото в персонала.

В момента леглата са

запълнени на 50%. Има резерв,

но той не е навсякъде, заяви

доцентът.

Никой не може да каже колко

тежки месеци ни предстоят.

В момента вълната на

Covid-19 на Балканите малко

Най-вероятният

сценарий

е в края на

август да има

най-малко 16

000 случая на

коронавирус в

Ангел Кунчев

утихна, продължава да расте в

западноевропейските страни.

Мерките у нас не се спазват

и това е нещото, което доведе

до по-мощното повишаване на

случаите. Глобите няма да помогнат.

Няма контролна система,

която да вижда всичко, коментира

още Кунчев. Хората

психологически приеха, че не е

такъв проблем коронавирусът,

и не спазват елементарни мерки,

подчерта още той.

Като епидемиолог ще кажа,

че публика на стадионите не

трябва да има, както не трябва

да работят нощните заведения

и не трябва да има и фестивали.

Но виждаш и сриването на

бизнеса, и необходимостта от

помощ. Трябва да има баланс.

Според мен е по-добре като лекар

да не допускаме събиране

на такива огромни маси на едно

място, каза още Кунчев.

Според него, ако няма драматично

влошаване на ситуацията,

децата трябва да тръгнат

нормално на училище.

Търсят се всякакви начини - да

няма обикаляне по различни

стаи, да няма едновременно

междучасие за всички деца.

Дезинфекцията трябва се прави

не само на повърхностите,

но и на въздуха. Сутрешният

филтър не бива да допуска болни.

„Аз лично се съмнявам, че

ще са ни нужни специални Ковид

хотели, но сме длъжни да

бъдем готови. Факт е, че чартърните

полети намаляха с

близо 80-90%. Туристите, които

пристигат от Румъния, Полша

и Сърбия, ако са положителни,

си отиват в страната, от

която произхождат. Посрещат

ги на границата, а ние организираме

трансферс, така че той

да е безопасен и максимално

бърз. В България все още не е

имало такива случаи, но почти

всеки ден организираме

трансфер на румънски туристи

от Гърция към Дунав мост“, уточни

той.

България не е сред отличниците

в борбата с коронавируса

от близо месец. Бяхме на

трето място по заболели в ЕС,

сега сме на пето-шесто място.

При извършена проверка е

било установено, че на българския

пазар има над 100 козметични

продукта, които са с претенции

за дезинфектанти, но те

не могат да бъдат такива, предупреди

доц. Ангел Кунчев.

„Предупредили сме производителите

и сме дали срок 48 часа

да прекратят предлагането

им“, каза още Кунчев и добави,

че някои от тях са се съобразили,

а за останалите ще се

приложат други механизми за

ограничаване. „Трябва да се

купуват признати за дезинфектант

препарати, за които има

информация на сайта на Министерството

на здравеопазването

/МЗ/“, допълни той.

По думите му на опаковките

на препаратите трябва да е

посочен номерът на разрешителното

и от коя дата е признат

от МЗ за дезинфектант.

Имало е случаи сред арабски

и турски продукти, които са

надписвали етикетите на продуктите

си, без те да отговарят

на изискванията за дезинфектант,

обясни Кунчев.

Проф. Витанов: Най-вероятният сценарий е за

25 000 случая на Covid-19 в края на септември

страната и

Н. Витанов най-малко 25

000 в края на септември. Това

прогнозира математикът на Националния

оперативен щаб

проф. Николай Витанов, като

очерта общо четири хипотетични

сценария според теорията

на игрите, която се използва за

създаване на математически

модели на база поведението на

хората.

При 25 000 случая в края на

септември това означава удвояването

им спрямо сега, когато

са 12 717. "Този сценарий

според теорията на игрите се

базира на предположението,

че спазващите мерките ще

продължат да ги спазват, и обратното

- онези, които не ги

спазват, ще продължат да го

правят. Това е най-вероятният

сценарий съгласно теорията на

игрите", каза Витанов.

Друг възможен сценарий е

т.нар. докторски сценарий,

"защото докторите от щаба

много го обичат", посочи

проф. Витанов. Този сценарий

залага на около 14 000 случая

в края на август и 20 хиляди

в края на септември. "Той

още не е изгърмял, но ще видим

и неговото изгърмяване.

Защо? Защото той предполага,

че около 300 хиляди от тези,

които не спазват в момента

мерките, ще започнат да ги

спазват и поради тази причина

броят на новите случаи ще

се поограничи. Обаче теорията

на игрите казва, че тези, дето

не спазват мерките, за да

си променят поведението,

трябва да стане нещо. Това

няма да стане. Ето защо аз

смятам, че този сценарий също

няма да се осъществи",

заяви Витанов.

Най-лошият възможен сценарий

е здравната система да

рухне, но по думите на Витанов

"той е много малко вероятен".

"Това, което ние виждаме,

е, че този сценарий не се е

включил. Цифрите, числата са

далеч, далеч от този сценарий",

увери математикът.

Витанов обясни, че един от

вариантите вече е "изгърмял",

като теоретично той е бил нереалистичен,

но е "трябвало да

се сметне за пълнота". При него

се предполага, че изведнъж

всички ще започнат да спазват

мерките, както те се спазваха

през март и април. Резултатът

тогава е щял да бъде 11 500

заразени в края на август, 13

500 в края на септември. В момента

общият брой случаи е

вече 12 717.

"Както виждате, това нещо

си изгърмя, както се очакваше",

каза той. Присъственото

начало на учебната година

няма да даде резултат в сметките

до края на септември,

защото ефектът ще се прояви

по-късно, през октомври,

уточни още Витанов. "Все

още ситуацията е поносима

поради факта, че пандемията

у нас беше хваната навреме.

Винаги съм казвал, че трябва

да държим гущерчето малко.

Още не е станало Годзила, но

си расте. Бяхме отличници, в

момента положението е поносимо,

но ако продължава

така, няма да бъде добре наесен",

смята Витанов.

Задължителни тестове за Covid-19

в Германия за пристигащи

от високорискови райони

Германия

съобщи, че ще

въведе задължителни

тестове

за коронавирус

за пристигащи

от високорискови

райони, след

В Мелбърн започна шестдневна

пълна карантина, след

като за последното денонощие

във втория по население австралийски

град бяха регистрирани

нови 471 случая с коронавирус

и починаха осем души,

предаде Ройтерс. Заради новата

вълна от разпространение на

вируса са затворени повечето

магазини и предприятия, което

поражда опасения от недостиг

на хранителни продукти. Улиците

на петмилионния град, столица

на щата Виктория, са пусти.

Има опасност вълната от зараза

във Виктория да се прехвърли

в други щати. Вчера в

Нов Южен Уелс бяха обявени

нови 12 случая, а в цялата страна

за деня новозаразените бяха

483. В другите щати и територии

не бяха установени нови

случаи.

От началото на пандемията

в Австралия са били регистрирани

около 20 хиляди случая,

а починалите от Covid-19 са

255. Това е значително по-малък

брой от останалите развити

държави, отбелязва Ройтерс.

Повечето от заразените -

Й. Шпан

като страната регистрира найвисокия

си ежедневен брой новозаразени

от три месеца, предаде

ДПА.

От събота всички завръщащи

се от високорискови райони задължително

ще бъдат тествани

на пристигане в Германия, заяви

здравният министър Йенс

Шпан. Досега отделните германски

провинции можеха да поискат

от пристигащите от високорискови

райони да се подложат

на 14-дневна карантина, но тестването

беше доброволно.

От миналата събота на всички

пристигащи в Германия

международни пътници се

предлага безплатен доброволен

тест. Според критици въвеждането

на задължителни

тестове на национално ниво

нарушава личните свободи. В

момента Германия смята за високорискови

райони Люксембург

и три испански провинции

- Арагон, Каталуния и Навара.

Критерият е да има над 50

нови случая на заразяване на

100 000 жители за последните

7 дни. Германският институт

„Роберт Кох“ днес съобщи за

нови 1045 заразени за последните

24 часа. Този показател

надхвърля 1000 души за пръв

път от 7 май. Общият брой заразени

с коронавирус в Германия

е 213 067 души, а починалите

са 9175. Индексът на възпроизвеждане

на вируса е

спаднал от 1,02 на 0,9.

Мелбърн е под пълна

шестдневна карантина

над 13 000, са във Виктория.

Вчера в този щат бе отбелязан

рекорден дневен ръст на заразените

и починалите - съответно

725 и 15.

Премиерът на Виктория Даниъл

Андрюс прикани жителите

на щата да не започват панически

да се запасяват, след

като обяви ограничаване на

продукцията на месо. По думите

му от петък вечерта ще бъде

намалено с една трета производството

на говеждо, агнешко

и свинско заради опасността

от разпространяване на заразата

из кланици и месопреработвателни

предприятия.

Производството на пилешко

ще бъде съкратено с една пета.

Андрюс каза, че не е необходимо

потребителите да се

презапасяват, както се случваше

спорадично и в различна

степен по време на първото и

второто затваряне на Мелбърн.

Премиерът предупреди

хората, че може би няма да

могат да се сдобият с колкото

месо искат, но ги увери, че ще

получат „това, което им е

необходимо“ и „фундаментално

важно“ за тях.


СТРУМА

7 август 2020 г. СВЯТ

стр. 9

Мюезинът на храма "Св. София" в Истанбул умря от инфаркт,

докато призовава за служба в

превърнатата в джамия църква

Турски медии определят нещастието като Божие възмездие

На 2 август 2020 г. от внезапен

сърдечен удар е починал мюезинът

Осман Аслан. Смъртта му е настъпила

в храма "Света София" в Константинопол,

който наскоро бе

превърнат насилствено от турския

президент Ердоган в джамия, а след

това беше и поруган от мюсюлма-

ните. За това съобщава Halk TV.

Починалият мюезин Осман Аслан

беше доброволец в "Света

София", той призоваваше от минаретата

мюсюлманите да идват

в "Света София" и да се молят. И

точно докато правеше това, на 2

август е починал.

От мюфтийството на Истанбул

изказват своите съболезнования

към семейството и роднините на

починалия. Много турски медии определят

случилото се като Божие

възмездие заради скорошното поругаване

на "Света София" от мюсюлманите.

Турcки в мeждучacиeтo: Зaщo нaкaзaхa eднa учeничкa в Гeрмaния

Тeмaтa нaжeжaвa cтрacтитe във ФРГ и зaнимaвa училищeтo, рoдитeлитe нa дeтeтo, тeхния aдвoкaт и oбрaзoвaтeлнитe влacти

Някoлкo изрeчeния,

cтигнaлo, cлeд кaтo cъучeници

нитe кoридoри", "нe Мaйкaтa нa 9-гoдишнoтo

нaпиcaни c рaзкривeния

пoчeрк нa eднa трeтoклacничкa,

нa мoмичeтo ce oплaкaли

нa учитeлкaтa, чe тo гoвoри нa

изпoлзвaмe oбидни думи и ce

oтнacямe c увaжeниe eдни

мoмичe в прoвинция Бaдeн-

Вюртeмбeрг нe рaзбирa зaщo

нaжeжaвaт cтрacтитe в

мaйчиния cи eзик в cпрямo други". Кoйтo дъщeря й дa нямa прaвo дa

Гeрмaния. Прaвилнo ли e

мeждучacиятa. Тoвa нaрушaвa тeзи прaвилa, рaзгoвaря нa турcки eзик в

мoмичeтo дa бъдe нaкaзaнo,

зaщoтo в двoрa нa училищeтo

рaзгoвaрялo нa турcки cъc

cъучeничкa?

"Дeцaтa в училищe трябвa

дa гoвoрят нa нeмcки. Зaщoтo

в Гeрмaния ce гoвoри нa

нeмcки. Зaщoтo виe иcкaтe

ниe дa гoвoрим нa нeмcки.

гoдишнoтo мoмичe oт грaд

Блумбeрг в прoвинция Бaдeнoбрaзoвaтeлнитe

влacти.

Въпрocът e дaли мoжe дa

прoтивoрeчaлo нa прaвилaтa

в клaca. Вaжнo oбcтoятeлcтвo

e, чe 43% oт дeцaтa в тoзи

клac, a вeрoятнo и в цялoтo

училищe, ca c мигрaциoнeн

прoизхoд. "При нac ca

cъбрaни дeцa oт 16 рaзлични

нaциoнaлнocти. Зaтoвa e

вaжнo дeцaтa и учитeлитe дa

пoлучaвaл кaтo нaкaзaниe

зaдaчaтa дa нaпишe крaткo

cъчинeниe, в кoeтo дa oбяcни

зaщo e вaжнo дa ce cпaзвaт

прaвилaтa.

A щяхa ли дa я нaкaжaт,

aкo бeшe рaзгoвaрялa нa

aнглийcки?

В eднo училищe в Бeрлин

мeждучacиятa. "Тoзи eзик e

чacт oт нeя. Ниe кaтo рoдитeли

ce притecнявaмe", пишe тя дo

учитeлкaтa нa дeтeтo. В

кoрecпoндeнциятa мeжду

двeтe, прeдocтaвeнa нa

"Шпигeл", ce виждa, чe

мaйкaтa мнoгoкрaтнo e

нacтoявaлa учитeлкaтa дa й

Зaщoтo другитe дeцa инaчe Вюртeмбeрг рaзгoвaрялo нa бъдe зaбрaнeнo нa eднo дeтe гoвoрят нa eдин и cъщи eдин пoдoбнo прaвилo e въвeдeнo пoкaжe oфициaлнoтo

нямa дa ни рaзбирaт?". Caмo

тeзи някoлкo изрeчeния ca

хрумнaли нa eднa трeтoклacничкa,

турcки cъc cвoя cъучeничкa в

двoрa нa училищeтo, кoeтo

пoceщaвa. Вcичкo тoвa ce

oт турcки прoизхoд дa гoвoри

нa cвoя мaйчин eзик нa

тeритoриятa нa училищeтo. В

eзик", кaзвaт oт училищeтo.

Прaвилoтo зa oбщувaнeтo

caмo нa нeмcки eзик,

oтдaвнa, инфoрмирa cп.

"Шпигeл" и пoяcнявa, чe и тaм

тo прoвoкирa диcкуcии -

рeшeниe, кoeтo въвeждa

прaвилoтo дa ce гoвoри caмo

нa нeмcки eзик. Aдвoкaтът,

нaкaрaнa oт cлучи прeз юли.

мoмeнтa ceмeйcтвoтo пoяcнявaт oщe oттaм, билo cпoрeд прoтивницитe му тoвa кoйтo зaщитaвa прaвaтa нa

учитeлкaтa дa нaпишe ece нa Цялa Гeрмaния cпoри oбмиcля дa зaвeдe дeлo рaзяcнeнo нa дeцaтa и нa уcлoвиe диcкриминирa ceмeйcтвoтo, нecлучaйнo

тeмa: "Зaщo в училищe трябвa Ceдмици пo-къcнo тeмaтa cрeщу училищeтo нa бaзaтa рoдитeлитe нa cъвмecтни oпрeдeлeни дeцa, a cпoрeд питa: „Щяхa ли дa бъдaт

дa гoвoрим caмo нa нeмcки вce oщe нaжeжaвa cтрacтитe нa cъщecтвувaщия в рoдитeлcки cрeщи. привържeницитe - тo пoмaгa нaкaзaни учeницитe, aкo в

eзик"“. Въпрocнoтo cъчинeниe

в Гeрмaния и зaнимaвa учи-

Гeрмaния Aнтидиcкри-

Въпрocнoтo прaвилo билo нa учeницитe, чийтo мaйчин мeждучacиятa гoвoрeхa

билo зaмиcлeнo кaтo лищeтo, рoдитeлитe нa дeтeтo, минaциoнeн зaкoн. caмo eднo измeжду други eзик e друг, дa нe изпaдaт в пoмeжду cи нa aнглийcки или

нaкaзaниe зa тoвa, чe 9- тeхния aдвoкaт и Дo нaкaзaниeтo ce кaтo: "нe тичaмe из училищ-

изoлaция.

фрeнcки нaпримeр?“.

Дупничанката

Елка Николова...

От реното са останали само

ламарини. Майката на собственика

на автомобила Елка

Николова твърди, че лекият автомобил,

който ударил колата

на сина й, се управлявал от

служител в „Съдебна охрана“.

Инцидентът е станал на ул. „Велико

Търново“ в Дупница вчера

около 6 часа сутринта. Елка

Николова разказа пред репортер

на „Струма“:

„Около 6 ч. сутринта се събудих

от силен шум пред къщата

ни. Излязох сънена от вкъщи

и видях автомобила на сина

ми, изхвърлен на няколко

метра от мястото, където бе

паркиран, забит в електрическия

стълб. Другата кола, която

буквално го е отнесла, беше

със счупена броня. В нея бяха

двама млади мъже, които живеят

в един от блоковете на нашата

улица и работят в „Съдебна

охрана“ в Дупница. Предполагам,

че шофьорът е бил пиян

или пък се е движил с много

висока скорост. С автомобила

е преминал през изкоп за водопровод,

ударил се е в колата

на сина ми, влачил я е

няколко метра и са се спрели

в електрическия стълб.

Извикахме полиция. Дойдоха

на място и огледаха двете

коли. Разпитаха шофьора и си

тръгнаха. От леката кола на сина

ми не е останало нищо, само

ламарини. Кой ще я плати

сега?“, попита Елка Николова.

Репортер на „Струма“ поиска

информация от пресцентъра

на ОДМВР за причините за

ПТП-то и дали шофьорът е тестван

за алкохол. Говорителят

Катя Табачка заяви:

„Техническа неизправност

в автомобила е довела до ПТПто.

Шофьорът е тестван за алкохол

и пробата е отрицателна.

Случаят е отразен по линия

на КАТ и няма да излиза в бюлетин“.

Не бяха съобщени имената

на шофьора.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

Петима

благоевградски..

вирусна пневмония от Ковид-

19 е постъпила вчера във вътрешно

отделение. Там се лекуват

16 души, по двама в стая.

Празни легла не остават, тъй

като при изписването на излекувани

пациенти веднага постъпват

нови болни.

"Във вътрешно отделение са

монтирани кварцови лампи за

антивирусна профилактика, дезинфекция

се прави през няколко

часа от санитарите", каза началникът

на терапевтичното отделение

д-р Румен Кондев. През

ежедневна дезинфекция минават

лекарите и медицинският

персонал, които са снабдени с

предпазни облекла и маски. 13

се лекуват с пневмонии от коронавирус

в общинската болница

за белодробни заболявания,

а други 9 там са с обикновени

пневмонии.

Вчера са приети нови двама

пациенти, чиито резултати

от PCR теста се чакат, заяви управителят

на бившия тубдиспансер

д-р Петър Георгиев. 4-ма пациенти

с бронхопневмонии са

настанени в отделението "Уши,

нос, гърло" в МБАЛ - Благоевград,

но техните тестове за коронавирус

са отрицателни.

Според източници на "Струма"

с Ковид инфекция е военен

от благоевградското поделение,

който е транспортиран за лечение

във ВМА болница в София.

Упорито се говори, че УНГ отделението

ще бъде трансформирано

в трето Ковид отделение

при разрастване на броя на

заразените. Къде ще бъдат тогава

хоспитализирани пациентите

с хронични заболявания,

които се обострят през есеннозимния

сезон, е не по-малко важен

въпрос, който също трябва

да получи отговор и най-вече да

бъде взето решение.

Факт е, че ситуацията е усложнена.

За днес са свикани заседания

на Областния и Общинския

щаб за борба с коронавируса

в Благоевград, едното преди

обяд, другото следобед, на

които ще се обсъжда актуалната

ситуация със заразата и капацитетът

на болниците.

Справката от РЗИ - Благоевград

показва, че само за денонощие

новозаразените в областта

са 97.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Депутатка с хиджаб избрана за първи

път в Сърбия

Депутатка с хиджаб беше

избрана за първи път в сръбския

парламент. "Появяването

ми в Скупщината предизвика

доста внимание, но нямаше

неприятности", каза Мисала

Праменкович за B92.net.

Мисала Праменкович влезе

в парламента като трета в

листата на Партията на справедливостта

и помирението на

Муамер Зукорлич. Тя е преподавател

по ислямски науки в

Медресето Гази Иса бег.

"Най-добрият начин да

Спортистите с положителна

проба за канабис или кокаин,

които са уличени по време

на състезание, няма да бъдат

наказвани строго. Това се

обмисля като мярка, която да

се предложи на Световната

антидопингова агенция WADA,

а новината съобщиха в Англия

представители на местните

власти за борба със стимулантите.

Именно Британската антидопингова

агенция инициира

идеята, като аргументът е, че

имате правилното

мнение

за някого

или нещо е да

се запознаете

с него -

смята депутатката.

-

Често предразсъдъците

и стереотипите

са причинени от непознаване",

каза тя.

Запитана както очаква от

депутатския си мандат, Праменкович

каза, че очаква с

действията си в Скупщината

да оправдае оказаното й доверие.

Британци предлагат намаляване на

наказанията за канабис и кокаин в спорта

това не е допинг, а част от начините

един атлет да разпусне

и да се чувства добре по

време на важна надпревара.

Изобщо не изглежда сигурно,

че WADA ще приеме британското

предложение, но наказания

на Острова може да

налага местният орган.

Нововъведението се обсъжда

от юни, когато шотландският

спринтьор Люк Трейнър

бе наказан за 2 години заради

употреба на кокаин. С канабис

са хващани през годините

куп звезди в спорта,

включително Майкъл Фелпс,

рекордьор по олимпийски

златни медали в историята.

В същото време WADA подготвя

промени, които вече да

са валидни за целия свят. Те

включват по-дълги наказания

за спортисти, които са извършили

друг тип прегрешения -

като например скриване от

тестове, подаване на грешна

информация към антидопинговите

власти и повторно уличаване

със стимуланти.


СТРУМА

7 август 2020 г. СВЯТ

стр. 10

Странностите на лидера с черния джип

Президентът много се вълнува от автомобили. И продължава традицията на налудничави управленски

решения. Те засягат килимите, браковете с чужденци, цирка и пенсиите. Добре дошли в Туркменистан!

Ако живеете в Туркменистан

и притежавате тъмен автомобил,

скоро ще трябва да

го боядисате в бяло. Навярно.

За това пише уебсайтът на

правозащитната организация

"Туркменска инициатива за

правата на човека". Според

директора на организацията

Фарид Тухбатулин засега само

слух е съобщението, че от

следващата година в Туркменистан

ще бъде позволено

шофирането единствено на

бели автомобили, но въпреки

това хората му се доверяват.

Моите думи са закон!

Режимът в Туркменистан

попада в списъка на най-авторитарните

в света. Президентът

Гурбангули Бердимухамедов

използва един специфичен

управленски похват: в

страната често се въвеждат

регулации, които не са официално

обявени, но на практика

трябва да се спазват.

Председателят на опозиционната

"Републиканска

партия" Нурмухамет Хаманов,

който живее в изгнание, казва,

че президентът често изговаря

само устно своите желания

- и те стават закон. Тази

практика била въведена от

първия президент на Туркменистан

Сапармурад Ниязов.

Гурбангули обича бяло

Мухамедов отдавна се

вълнува от темата автомобили.

Той дори наложи забрана

на вноса на превозни средства,

произведени преди повече

от две години. Фарид Тухбатулин

казва, че в Туркменистан

неофициално е забранено

на жените да шофират.

Сега към това ограничение се

добавя и изискването колите

да бъдат боядисани само в

САЩ дават 10 млн. долара за информация

за намеса в американските избори

САЩ ще платят награда от

10 милиона долара за информация

за лица, които се

намесват в американските

избори по поръчка на други

държави, заяви американският

държавен секретар

Майк Помпео по време на

пресконференция, отговаряйки

на въпрос за възможната

намеса на Русия и

други страни.

Въпросното възнаграждение

е предвидено в програмата

на Държавния департамент

"Награда за справедливост".

Във Вашингтон нееднократно

са обвинявали Москва

в намеса в американските

избори с помощта на кибератаки,

дейност в социалните

мрежи и публикуване на

секретни данни.

Русия е основна заплаха

в сферата на дезинформацията

и пропагандата, гласи

доклад на Държавния департамент

за "екосистемата на

руската дезинформация и

1

2

Майк Помпео

пропаганда". Според Държавния

департамент тази

система се състои от официални

правителствени канали,

държавни средства за масова

информация и прокси

ресурси и социални мрежи.

"Кремъл носи непосредствена

отговорност за развитието

на тези тактики и платформи

като част от подхода за

използването на информацията

като оръжие", пише в

доклада. В него още се твърди,

че руските власти влагат

значителни ресурси в развитието

на каналите за пропаганда,

на спецслужбите

и

прокси ресурсите

за провеждането

на злонамерена

киберактивност

с

цел засилването

на влиянието на

дезинформацията.

Междувременно

бе съобщено,

че от 11 август Майк

Помпео започва европейска

обиколка, включваща Полша,

Чехия, Словакия и Австрия,

предаде АФП.

„Това ще е много важно и

ползотворно пътуване“, каза

Помпео.

Обиколката на Помпео се

очаква да премине под знака

на Китай. Държавният секретар

който се опитва да намали

влиянието на Пекин по

света, насърчава съюзниците

на САЩ да избягват китайския

телекомуникационен гигант

Хуауей.

4

В бял автомобил: президентът

на Туркменистан

Гурбангули Бердимухамедов

с тогавашния

руски президент

Дмитрий Медведев

/сн. 1/. Президентът

на Туркменистан

Гурбангули Бердимухамедов

/сн. 2/. Традиционен

килим от Туркменистан

- във виненочервено

/сн. 3/. Златната

статуя на Туркменбаши:

Сапармурат Ниязов

/сн. 4/.

Фейсбук за първи път изтри пост на американския

президент Доналд Тръмп, тъй като

нарушава политиката на компанията срещу

разпространяването на невярна информация

за коронавируса, предаде Асошиейтед

прес. Въпросният пост съдържал линк

към видео на телевизия „Фокс нюз“, в което

Тръмп казва, че децата са „на практика

имунизирани“ срещу вируса.

Фейсбук отбеляза, че видеото съдържа

лъжливи твърдения, че група хора е неподатлива

на коронавирус, което е нарушение

на политиката на социалната мрежа

срещу вредната подвеждаща информация

за Ковид.

Това е първият случай, в който Фейсбук

премахва изцяло пост на Тръмп, вместо да

го маркира като нарушаващ политиката й

срещу дезинформацията, както правеше досега.

В няколко изследвания беше изказано

предположение, без то да е доказано, че

вероятността за заразяване при децата е

по-малка, отколкото при възрастните, и при

тях е по-вероятно да се проявят само леки

симптоми. Това обаче не е равносилно на

„на практика имунизиран“ срещу вируса.

Изследване на центровете за контрол на

светли цветове - бяло, бежово,

жълто или сребърен металик.

Причината за въвеждането

на тази мярка е максимално

проста: "Гурбангули Бердимухамедов

обича светли цветове",

обяснява Тухбатулин.

По същата причина и традиционните

туркменски килими

вече се тъкат не в тъмночервено,

а в по-светли багри.

Туркменистанците сега

бързат да продадат или пребоядисат

автомобилите си. От

това печелят автомобилни

сервизи, които в повечето

случаи принадлежат на хора,

близки до властта. "Когато новото

разпореждане влезе в

сила, цените ще се удвоят или

утроят", казва Тухбатулин. "За

онези, които нямат твърдо работно

място, автомобилът

понякога е единственият източник

на доход - като такси

или за транспорт. Една подобна

забрана ще удари тежко

семейния бюджет", смята Хаманов.

Мамо, януари е за мен,

март - за тебе!

В течение на годините какво

ли не е минало през главата

на жителите на Туркменистан.

Защото лидерите на

страната винаги си имат свои

странности. Първият президент

Сапармурад Ниязов нареди

да се сменята имената

на месеците и на дните от

седмицата. Януари беше

прекръстен на него самия,

март - на майка му, а септември

- на написаната от него

книга „Рухнама“, която представлява

смесица от история,

правила за поведение и хвалебствия,

които служат за укрепване

на култа към личността

на Ниязов.

"Имаше и други разпоредби,

които никой нормален човек

извън Туркменистан не

може да разбере", спомня си

Нурмухамет Ханамов. Така

например в страната бил затворен

циркът, била закрита

Академията на науките и били

отмненени пенсиите - с

мотива, че по-възрастните

хора трябва да бъдат обгрижвани

от децата си. Друг пример

е законът, според който

туркменска жена може да се

омъжи за чужденец само ако

той открие сметка в страната

и внесе в нея 50 000 долара.

А той кара черен джип

Когато Гурбангули Бердимухамедов

пое властта през

2007 година, той отмени

някои от налудничавите решения

на своя предшественик.

Бердимухамедов върна

старите имена на месеците и

възстанови пенсиите на гражданите.

Привържениците на туркменистанския

президент

днес твърдят, че плановете да

се забранят тъмните автомобили

също не са някаква нелепа

прищевка на президента,

а имат пряка връзка с го-

3

рещия климат в страната. Известно

е, че когато слънцето

прижуря, по-здравословно е

да се возиш в светла кола.

"Този аргумент беше валиден,

когато в автомобилите

нямаше климатични инсталации.

Вярвам, че определени

хора, които, подобно на президента,

искат да виждат около

себе си само светли цветове,

просто печелят пари",

каза Фарид Тучбатулин. Според

него президентът притежава

няколко автомобила,

сред които има и светли такива.

Но първият лидер кара

също така и един черен джип.

Фейсбук изтри пост на Тръмп заради

твърдение, че децата са имунизирани

Доналд Тръмп

срещу Covid-19

заболяванията, осъществено с 2500 деца и

публикувано през април, установи, че едно

от пет деца бива лекувано в болница, докато

при възрастните това се случва с един от трима

души. Три деца са починали. Изследването

не разполага с пълни данни за всички

случаи, но то допуска, че много заразени деца

нямат симптоми, поради което те може

да предадат вируса на други хора.


СТРУМА 7 август 2020 г. СВЯТ

стр. 11

Български кораб превозвал избухналия

товар в Бейрут?

Кoрaбът, прeвoзил Мнoзинa ca в нeизвecтнocт, oргaнизaция Cухaнoв зaяви, фaктичecки

тoвaрa, кoйтo избухнa в дoкaтo хиляди ca рaнeни. чe кoгaтo плaвa пoд чужд ocтaвил

Бeйрут, принaдлeжи нa Руcкият прoфcъюз нa флaг, иcтинcкият coбcтвeник c в o я

бългaрcкa кoмпaния, съобщи мoряцитe oбяви, чe нa кoрaбa мнoгo труднo мoжe eкипaж -

руското издание Лeнтa.ру. aмoниeвaтa ceлитрa e билa дa бъдe oткрит.

мoряци oт

Сайтътъ ce пoзoвaвa нa рaзтoвaрeнa нa Кoрaбът e прeвoзвaл Руcия и

Никoлaй Cухaнoв oт приcтaнищeтo oт кoрaбa ceлитрa oт Бaтуми дo Укрaйнa, в

Дaлeчнoизтoчнaтa

рeгиoнaлнa oргaнизaция нa

"Рocуc" (Rhоsus) прeз 2013

г. Кoрaбът e плaвaл пoд

Мoзaмбик, нo e aкocтирaл

нeплaнирaнo в бeйрутcкoтo

Бeйрут зa

o к o л o

Руcкия прoфcъюз нa мoлдoвcки флaг c eкипaж oт приcтaнищe пoрaди гoдинa.

мoряцитe.

руcнaци и укрaинци. Cухaнoв тeхничecки прoблeми. Cлeд Cпoрeд РEН

Във втoрник вeчeртa 2750 зaяви, чe coбcтвeник e прoвeркa влacтитe в ТВ тoй в

тoнa aмoниeв нитрaт, бългaрcкaтa кoмпaния Briаr ливaнcкaтa cтoлицa ca мoмeнтa

cъхрaнявaни нeпрaвилнo в

cклaд, рaзтърcихa cтoлицaтa

нa Ливaн. Приcтaнищeтo нa

Wооd Соrpоrаtiоn. Справка

обаче показва, че в българския

регистър няма такава

зaбрaнили нa кoрaбa дa ce

връщa в мoрeтo

Пo-рaнo бeшe cъoбщeнo,

живee в Кипър.

Oфициaлнo

oбaчe кoрaбът ce Влacтитe в Ливaн в кoрупция в Ливaн, кoятo e в

грaдa бe вдигнaтo във въздухa,

фирма.

чe кoрaбът e coбcтвeнocт нa вoди coбcтвeнocт нa мoмeнтa вoдят рaзcлeдвaнe икoнoмичecкa кризa, e

a взривът oтнe живoтa

нa нaй-мaлкo 135 души.

Прeдceдaтeлят нa Дaлeчнoизтoчнaтa

рeгиoнaлнa

руcнaкa Игoр Грeчушкин oт

Хaбaрoвcк. Тoй e фaлирaл и

бългaрcкa кoмпaния, твърди

Никoлaй Cухaнoв.

зaщo ce e cтигнaлo дo фaтaлния

инцидeнт. Ширeщaтa ce

дoпринecлa зa трaгeдиятa,

пocoчвaт eкcпeрти.

Ливанците искат отговори:

Властите си дадоха четири дни да

посочват виновни за трагедията

Жертвите се увеличават, стотици хиляди са без дом, а болниците изнемогват

Ливанците са гневни на правителството,

че не посочва

причината, довела до чудовищните

експлозии в столицата,

взели най-малко 1347 жертви

и ранили повече от 4000 души.

Страната е пред хуманитарна

катастрофа заради блокирания

внос, след като основното

пристанище бе разрушено.

Болниците са пълни с хора,

стотици хиляди са загубили дома

си, а се очаква жертвите да

се увеличат.

На този фон ливанските

власти дадоха срок от 4 дни на

„разследваща комисия“, която

да посочи кой носи отговорност

за експлозиите, опусто-

Кувейт съобщи в сряда за

пристигането в Ливан на негов

самолет с медицинска помощ.

Франция изпрати три самолета

с няколко тона медицински

материали в сряда. С тях пътува

и отряд на службите за

гражданска защита. Германия

прати 50 специалисти от федералната

агенция за оказване на

помощ при бедствия. Те отпътуваха

късно вечерта в сряда

от Франкфурт с обучени кучета

и 15 тона оборудване за откриване

на хора под рухнали

сгради. Италия изпраща пожарникари

специалисти, които

правят оценка на химически

опасности и повредени сгра-

три руски самолета ще доставят

в рамките на часове оборудване

за лаборатория за тестване

за коронавирус и защитни

средства, както и друга помощ.

Помощ предложиха САЩ,

Турция и Израел, Иран и останалите

страни от Персийския

залив, Тунис и много други държави,

а също ООН, Световната

здравна организация, Червеният

кръст и Червеният полумесец.

Световната банка обяви,

че е готова да окаже помощ

на Ливан след опустошителната

експлозия в Бейрут.

Банката изрази готовност да

направи спешна оценка на ще-

шили във вторник

някои райони

от Бейрут. Външният

министър

на близкоизточната

страна Шарбел

Уебе каза, че

комисията

трябва да изготви

подробен доклад

с отговори на

въпросите „как,

кой, какво, къде“.

Версиите са

от инцидент до

атака. Във вторник следобед се

взривиха 2700 тона селитра,

съхранявани в склад на пристанището

в Бейрут.

Експлозиите разрушиха

пристанището и опустошиха

цели квартали на града, поръсвайки

стъклата на сградите в

радиус от километри от мястото

на взривовете.

Десетки хора остават в

неизвестност според правителството,

а спасителите продължават

да работят с надежда

да открият оцелели.

„Ситуацията е апокалиптична“

„Ситуацията е апокалиптична,

Бейрут не познава такова

нещо в историята си“, каза губернаторът

на града Маруан

Абуд, който във вторник избухна

в сълзи пред камерите, виждайки

разрушеното пристанище.

Десетки държави изпращат

хуманитарна помощ и специалисти

на място.

ди, а Холандия - хуманитарни

работници.

Спасителни екипи са изпратени

още от Чехия, Гърция и Кипър,

а Великобритания обеща

помощ на стойност 5 милиона

лири. Египетският президент

Абдел Фатах ас Сиси съобщи

за разкриването на полева

болница в ливанската столица.

Кралят на Йордания нареди в

Ливан да бъде пратена военна

полева болница, а емирът на

Катар съобщи, че праща няколко

болници.

Руското министерство на

извънредните ситуации обяви,

че в Бейрут е кацнал първият

от четири самолета с хуманитарна

помощ. С него са пристигнали

спасителни екипи, лекари

и медицинско оборудване,

предаде Асошиейтед прес.

Ведомството посочи, че той

е докарал също мобилна болница

заедно с 50 спасители и

медицински персонал. Другите

тите и нуждите след взрива на

бейрутското пристанище и ще

съдейства за предоставянето

на държавно и частно финансиране

за възстановяване.

Институцията, която е дългогодишен

партньор на Ливан,

посочи в изявление, че е готова

„да препрограмира наличните

ресурси и да проучи възможности

за допълнително финансиране,

за да подпомогне

хората, засегнати от това бедствие,

да изградят наново живота

си и да си осигурят средства

за препитание“.

През април Световната

банка отпусна на Ливан заем

от 120 милиона долара в помощ

на здравеопазването му.

Страната преживява най-тежката

си икономическа криза от

десетилетия, белязана от небивало

обезценяване на валутата

й, от хиперинфлация, масови

уволнения и драстични

банкови ограничения.

Една провалена държава, една

прогнила върхушка

Огромното количество

амониева селитра, складирано

в пристанището на Бейрут:

ливанското политическо

ръководство знаеше за него

от години. И до онзи ден изцяло

игнорираше риска. Това

е поредната нова страница

в дългия списък от лекомислени

и безотговорни действия,

с които ливанските

лидери застрашават живота

и здравето на гражданите.

Към края на гражданската

война управниците в Бейрут

по същия начин поставиха

здравето на хората под заплаха,

превръщайки страната

си в сметище за отровни отпадъци

от Европа - и, естествено,

изкараха добри пари

от това. А съвсем не толкова

отдавна кадрите от планините

смет по улиците на Ливан

се превърнаха в символ за

провала на една цяла държава.

Краят на стария Ливан

Трагедията от вторник

произнася унищожителна

присъда за политическата

класа в Ливан. Тази трагедия

онагледява провала на досегашната

идея, че страната

може да бъде разделена между

различните религии. В резултат

от това разделение

малък брой семейни кланове,

повечето от които са стари

политически династии,

обраха до шушка Ливан, като

винаги отделяха малка

част от богатствата си за

своята вярна клиентела.

През октомври обаче опасността

от държавен банкрут

стана съвсем осезаема, а животът

на обикновените ливанци

започна драматично да

се влошава. И тогава младежта

се надигна срещу прогнилия

ред и неговите корумпирани

представители. Демонстрантите

настояваха за

ново начало и не се оставиха

да ги баламосват с вечните

приказки, че разпределението

на постовете в държавата

по религиозна пропорция

осигурявало стабилност

в един регион, раздиран от

войни и конфликти. В тези

протести имаше и нещо съвсем

ново: демонстрантите

излязоха на улицата със

самочувствието на ливански

патриоти, а не на представители

на едно или друго вероизповедание.

Според официални данни

около 45 процента от ливанците

в страдащата от хиперинфлация

държава вече живеят

под границата на бедността.

Икономистът Сумру

Гюлер Алтуг, който преподава

в Американския университет

в Бейрут (АУБ), смята, че

ливанското правителство е

подложено на натиск да приложи

пакета си за реформи.

Засега то не успява с него.

За да се предотврати пълното

разпадане на Ливан, е

необходима промяна в много

области. На държавата,

която вече беше фалирала и

преди бедствието, й липсват

парите, за да се възстанови.

Преговорите с Международния

валутен фонд (МВФ) за

попълване на хазната се провалиха

през юли. Мотивите

от Вашингтон бяха напълно

ясни: докато правителството

не е единно за причината за

държавната криза, финансовата

помощ ще бъде просто"

лошо инвестирани пари.

Тъй като Бейрут не може

да заема долари на международните

пазари, централната

банка стартира печатницата,

за да покрие дефицита.

Само през първите четири

месеца на текущата година

бюджетният дефицит се

увеличи с 27 процента.

Засега не е ясно кой е

собственикът на складовете

с амониевия нитрат. Ако се

окаже, че те са собственост

на Хизбула, това би имало

много негативни последици

за позицията им в Ливан,

твърди Амос Ядлин, ръководител

на израелския мозъчен

тръст INSS и бивш ръководител

на военната тайна служба.

Тогава Хизбула ще бъде

подложена на огромен натиск

да се откаже от военното

си присъствие в Ливан

и да предаде оръжията на ливанската

армия. Освен това

Хизбула ще трябва да се откаже

да преправя военните

си съоръжения в гражданските

центрове. Тъй като

амониевият нитрат се съхранява

в пристанището от

години, се подозира, че е бил

предназначен за военни цели.

Ако някога Ливан бе

смятан за развиваща се,

прогресивна страна в региона,

то сега се превърна в разменен

лост за свръхсилите:

САЩ, Русия, Иран - всички те

използват страната за своите

интереси и по този начин

насърчават нейната дестабилизация.

Общественият гняв

обаче често е насочен срещу

американците и тяхната

политика на санкции.

Въпреки че Ливан беше

отрицателно повлиян и от

санкциите на ЕС срещу Сирия

- а има и оръжейно ембарго

на ЕС срещу Ливан -

отношенията са близки. То

се насърчава силно от Франция:

Ливан беше част от

френския мандат в Близкия

изток, така че двете страни

все още се чувстват свързани.

Неслучайно френският

президент Еманюел Макрон

ще пътува до Бейрут, за да

се "срещне с всички участници

в политическата сцена"

след взривовете, които опустошиха

ливанската столица.

Така е в целия Арабски

свят

Катастрофата се случи в

Бейрут, но тя всъщност е шокиращ

пример за нестабилността

в целия Арабски свят.

Там на пръсти се броят държавите,

където управниците

имат чувство за отговорност.

В повечето случаи главната

задача на властниците е да си

подсигурят привилегии и да

натъпчат собствените си

джобове. През деветте години

след избухването на Арабската

пролет в този регион

почти нищо не е тръгнало към

по-добро. А гневът на хората

е повече от основателен.


Със STEM център за откриватели, зони за релакс,

станции за експерименти, роботи... VII СУ "Кузман

Шапкарев" въвежда нов образователен модел

В подготовката на благоевградските ученици за професиите на бъдещето

се включват специалисти от БАН и Техническия университет

В изцяло нова учебна среда

- с иновативни технологии

и софтуерни решения, условия

за модерно дигитално образование,

използване на интерактивни

форми на обучение, благоевградското

VII СУ "Кузман

Шапкарев" ще подготвя учениците

за професиите на бъдещето.

Това става възможно, след

1

като от най-голямото средно

училище в областта кандидатстват

по Националната програма

"Изграждане на училищна

STEM среда", а проектът, чийто

автор е директорът на VII СУ

д-р Лилия Стоянова, е одобрен

за финансиране в размер на

300 хил. лв. Зад безспорния

успех стоят д-р Стоянова и

екип архитекти в лицето на арх.

инж. Димитрина Митрева, Теодора

Аймалиева, графичните

дизайнери Иван Митов, Александър

Митов, специалисти в

областта на мебелното обзавеждане

и в подбора на технологично

оборудване от последно

поколение - техника и специализирани

софтуери.

Репортер на "Струма" се запозна

с изключително иновативния

мащабен проект, наречен

"STEM центърът за откриватели",

още преди първата

фаза по кандидатстването, а

всички, имали щастието да

видят визуализирания продукт,

са категорични, че това е изцяло

нова за образователната

ни система концепция, с която

VII СУ "Кузман Шапкарев" става

училището на бъдещето!

ЦЯЛОСТНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ

НА УЧИЛИЩНОТО

ПРОСТРАНСТВО ВКЛЮЧВА

ОБОСОБЯВАНЕТО НА ТРИ

УЛТРАМОДЕРНИ КАБИНЕТА

ПО ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА,

ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ И

ПРИРОДНИ НАУКИ

на третия етаж, със зони за релакс

с вълнообразни пейки за

сядане и светеща гривна над тях

и стена за творчество, върху

която учениците може да се катерят,

да рисуват, творят и да

генерират идеи. Видяното и изобщо

цялостната идея са толкова

впечатляващи, че трудно могат

да бъдат описани с думи, като

наред с интериорните и технологични

решения от най-ново

поколение ще бъде осигурено

качество на средата чрез

необходимите параметри - осветеност,

температура и влажност,

чистота на въздуха, шум,

със съвременни системи с минимален

разход на енергия.

Самият кабинет по физика

СТРУМА

и математика е с космически

дизайн, оборудван със станции

за експерименти, разположени

стъпаловидно за по-добраУЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

видимост, два робота, подвижни

СЕТ лаборатории за експериментална

работа и маси с

мултисензорни екрани

/touchscreen/. Под спускащия

се небосвод са подредени Петък, 7 август 2020 г.

стр. 12

шкафове с тъмносини витрини

и LED осветление, наподобяващи

формата на планетите над

тях. Синьото космическо небе

със светлините по него заедно

с агресивния червен цвят на

столовете създават усещането

за движение и динамика, която

се балансира от нежния сив

цвят на стените и светещия

свободен атом, а числото Пи

на бюрото на учителя е в 3D

формат с LED светлини.

В КАБИНЕТА ПО ХИМИЯ И

БИОЛОГИЯ, СЪЩО РЕШЕН НА

3

НИВА, ЗОНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ

Е ПОДЧЕРТАНА С ДРУГ ЦВЯТ

ВИНИЛОВА НАСТИЛКА.

Асиметрични шкафове със

стъклени витрини наподобяват

колби. Акцент е масата на преподавателя

- DNA, с тюркоазени

мивки на работните места,

интерактивна маса (touchscreen),

СЕТ лаборатория и

вградена стена с експозиция на

динозаври, животни и растения.

Зоната за релакс пък обособява

зелен център с два цилиндрични

вертикални аквариума

във фоайето, вертикални

градини, обхващащи и двете

стълбищни клетки, и стъклена

част от стената с бонзаи и

декоративна растителност. До

аквариумите на колоните в коридорна

ниша е разположена

прозрачна маса, над която има

LED осветление. В зеления

център е позициониран и кабинетът

по природни науки със

стъклена стена, с иновативни

решения на флората и фауната

под формата на декорация

от двете страни на зоната за

експерименти. Вляво от нея

2

Новите кабинети по физика и

математика /сн. 1/, биология

и химия /сн. 2/, природни науки

/сн. 3/, коридорът /сн. 4/ и

зоната за релакс /сн. 5/

ца за проекти, насърчаваща

креативното мислене и екипната

работа.

Таваните, осветяващи тематичната

декорация на планети

в кабинета по физика, химична

мрежа в кабинета по химия,

усмихнато слънце с малки бели

облачета в кабинета по природни

науки също допринасят

за цялостнато преобразяване

на училищната среда.

Центърът за природни науки,

изследвания и иновации на

VII СУ ще се ползва от всички

ученици от прогимназиален до

втори гимназиален етап, тоест

от 5 до 12 клас. Професионална

учебна общност (ПУО) от

учители по математика, физицията

на мащабния проект образователната

институция ще

бъде подкрепена от външни

специалисти и партньори. Учени

от Техническия университет

в София и ИКИТ /Института за

космически изследвания и технологии/

към БАН ще изготвят

предложения за съвместна работа

с учителите - обучения, демонстрации,

съвместно разработване

на учебно съдържание

и методи на преподаване и модерно

оценяване.

Предвидено е въвеждането и

използването на иновативни методи

и инструменти за планиране

на уроците и преподаване и

пълно портфолио от експерименти,

включително на ученици

със СОП. Модулните елементи на

атрактивните мебели позволяват

алтернативни начини на групиране

на учениците.

РАБОТИЛНИЦИТЕ ЗА ПРОЕКТИ

В ДЪНОТО НА ВСЕКИ ОТ

КАБИНЕТИТЕ РАЗГРЪЩАТ

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОЕКТНО

БАЗИРАН ИЛИ ПРОБЛЕМНО

БАЗИРАН ОБРАЗОВАТЕЛЕН

ПРОЦЕС.

има декорация на висок бор,

мъх, бонзаи и иглолистна растителност,

а вдясно - декориран

дъб с аранжирани цветни пана

в нишите.

Всяко помещение е със стъклени

врати и е оборудвано с модерни

модулни маси, които позволяват

разместване по предназначение

- за самостоятелна

работа, или кръгла работилника,

химия, биология и човек и

природа, готови за промяната,

разработва STEM учебно съдържание

в нов учебен предмет

"STEM ИНТЕГРАЦИЯ" по собствени

сценарии с интегрирани

учебни единици от всички учебни

дисциплини и мотивира останалите

учители за промяна и

усъвършенстването на преподаването

и ученето. В реализаяния.

Така например методът

"Кейс стъди" (анализ на случай)

поставя в центъра конкретен,

разбираем въпрос,

проблем или тема с практическо

или ежедневно измерение

и връзка с живота на децата,

за разрешаването на който са

необходими знания и умения

от различни дисциплини и направа

на работещ модел, макет

или изпълнение на друга практическа

задача. Акцент в обучението

е и методът на експерименталното

учене чрез компактна,

безжична лаборатория

с до 15 вградени сензора, заместваща

повече от 20 традиционни

къса научно оборудване.

С новите технологии всеки

учебен час се превръща във

вълнуващо, обогатяващо и

вдъхновяващо учене с цялостно

решение на пълна безжична

лаборатория в един диск,

лесно управление, споделена

база знания, актуализирана

5

Учителите от ПУО разработват

и възможности за онлайн

преподаване и учене, както и

презентации, дискусии, ролеви

игри, казуси, лабораторни

изследвания, изследователски

проекти и сценични представучебна

програма, интуитивен

софтуер с широка технологична

интеграция, анализ на лабораториите

и визуализацията на

таблети и компютри, както и

интерактивни дъски.

Интегрираните знания и умения

от различни дисциплини ще

бъдат поставени в центъра на

конкретни, разбираеми въпроси

и теми с практическо или

ежедневно измерение в живота

на децата от различните възрастови

групи чрез проектно

базираното обучение.

ПРЕДВИДЕНА Е

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА

СИСТЕМА LABDISC С

12-БИТОВА РЕЗОЛЮЦИЯ,

която предлага гъвкав и компактен

инструмент за учениците

да изследват реалността на

средата си, притежава инструменти

за обучение в 21 век, интегрирщи

се с най-новите технологии

и образователните

тенденции, основани на проучвания.

Вградените сензори по

биология, химия, физика, математика,

география и научни

експерименти в областта на

околната среда и новите STEM

теми позволяват да се разгърне

интегрираното учебно съдържание

в тримерни уроци на

трансдисциплинарно ниво,

придружено от модерни методи

на оценяване. В някои от темите

учениците се превъплъщават

в герои от космическа

мисия, в която дирижират много

експерименти за изстрелването

на балон, като въздух,

налягане, температура; в други

изследват климатичните

промени, замърсяването и

влиянието им върху културите,

измерват качеството на водата,

pH, температура и светлина;

правят екологични проучвания,

GPS справки, измерват,

изследват, решават проблеми

и конструират свои собствени

експерименти за подобряване

на техните хипотези.

УЧИЛИЩНИЯТ STEM ЦЕНТЪР

ЩЕ БЪДЕ МОЩЕН МОТИВАТОР

НЕ САМО ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ

НОВАТА УЧЕБНА СРЕДА

(физическа, дигитална и съдържателна),

но и ще подготвя

младите хора за успешна бъдеща

реализация в различни

сфери на живота, развивайки

тяхното логическо мислене,

умения да решават проблеми,

дигитална грамотност, емоционална

интелигентност.

Уникалните архитектурни

решения, модерното

мебелно

оборудване,

наборът от специализирано

техническо

оборудване за

всеки от кабинетите,

новото

седмично разписание

и организация

на учебния

процес,

ползотворното

4 и перманентно

сътрудничество с бизнеса и

общността, както и възможностите

учениците да станат

активни партньори на учителите

чрез разработване на собствено

учебно съдържание или

предварителна изследователска

работа по проблем и казус,

са модел за отворена,

вдъхновяваща и творческа

среда за учене.

В центъра учениците ще се

подготвят за професиите на бъдещето:

технологичната сфера,

природните науки, инженерните

науки и математиката, специалисти

по изкуствен интелект,

управление на информацията,

зелена енергия, "социални

медии", техник на

вятърни турбини, лекари, архитекти,

конструктори, инженери.

Така, обединени от мотото

"От идеята мечта до реалния

продукт!" целият екип на VII СУ

"Кузман Шапкарев", техните

партньори и приятели са убедени,

че с общи усилия ще наложат

нов образователен модел,

чиято основна цел е да подобри

професионалната и житейската

перспектива на младите

хора в България.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА


Любимият някога на благоевградчани лесопарк

Ловен дом превърнат в пустош, опасен е за разходка

Сгради руини, изсъхнали дървета, изпочупени лампи и пейки, празно шадраванче и избуяла безконтролно зеленина е

реалната картинка на мястото, което всички кандидат-кметове преди избори обещават да превърнат в "перла"

1

СТРУМА

РАЗРУХАстр. Петък, 7 август 2020 г.

13

8

4

В Благоевград със сигурност

няма човек над 50 г., който

да няма спомен, свързан с

парк Ловен дом. В годините на

социализма по стълбите, започващи

от Младежкия дом и

стигащи до хотел "Бор", непрекъснато

имало върволица от

хора - и денем, и нощем, разказват

местните. През деня

майките разхождали под огромните

дървета децата, като

неизменна спирка била къщичката

на Баба Яга.

Пред паметника на българската

партизанка, незнайно

защо наричан и до днес паметник

на Веса Бараковска, чавдарчетата

и пионерчетата са

получавали сините и червените

си връзки. Братската могила

на български антифашисти

и партизани с изписано име на

съветския лейтенант Ванюша

Валчук била любимо място на

социалистите за провеждане

на мероприятията им. Гранитната

стена, дълга 40 м и висока

1,5 м, с осем монтирани

мраморни плочи непрекъснато

била отрупвана с цветя.

В събота целият град се изнасял

в ресторанта на обсерваторията

на кебапчета, бира

и на блусове в изпълнение на

5

няколко майки, които довеждат

с колите си за по час-два хлапетата

на обновената през 2014

г. детска площадка. Тя още не

е счупена, хладно е, а и през

деня не е страшно, но кошчетата

са грозна гледка, препъл-

2 3

нени с бутилки и хартии.

Макар и сравнително чист,

паркът, наречен при създаването

му лесопарк "Ален мак",

в останалата си част е напълно

пуст. Растителността упорито

превзема каменните стълби

и площадки, шадраванчето

на първо ниво е празно, чешмите

са пресъхнали, а пейките

- изпочупени. Някогашният розариум

отдавна е без рози и

влиза в криминалните хроники

след някоя по-мащабна

бракониерска сеч. До къщичката

на Баба Яга някога имаше

люлки и пързалка, вече ги

няма. Трева

до колене и

7

храсти са

превзели

двете нива на

детската площадка,

свързани

със

стълбички,

към които се

отиваше по

дървено мостче.

От атракционите

за игра

на децата

нищо не е останало.

Напълно

Бордюрите около хотел "Бор" са откъртени преди години

/сн. 1/. Пейките, на които преди много години са си почивали

благоевградчани, сега са изпочупени /сн. 2/. Растителността

е превзела долните етажи на хотела /сн. 3/. Мазилката

се кърти на огромни парчета /сн. 4/. В Ловен дом има само

1 детска площадка, направена преди 6 г. /сн. 5/. Това дърво

от много време чака някой да го отсече /сн. 6/. Покривът на

обсерваторията е доста опасен /сн. 7/. Охранителят работи

по 12 часа без прекъсване и знае всичко за парка /сн. 8/.

За розариума днес се говори само след поредната вандалска

сеч, иначе рози няма /сн. 9/. В Ловен дом навремето имаше

много цветя /сн. 10/.

живо. Нощем младите хора на

града катерели добре осветените

стълби, за да отидат в механата

или нощния бар на хотел

"Бор".

Из целия парк имало пейки,

чешмички и живот.

В сградата на астрономическата

обсерватория в парка

благоевградчани идвали, за

да наблюдават с телескопи небесните

тела. Преди 1989 г. в

6

нея се провеждали

кръжоци,

непрекъснато

пристигали ученици

и студенти,

които имали влечение

към астрономията.

30 години покъсно

тук не

стъпва никой, с

изключение на

10

изоставени и занемарени са и

обсерваторията, и хотел "Бор".

През 2014 г. бившата управа

на Благоевград похарчи

180 000 лв. за възстановяване

на парка, но от инвестицията

видима е само детската площадка

и екопътеката, направена

до Кръста над Благоевград.

Екскметът Камбитов щедро обеща

с помощта на държавата да

възстанови обсерваторията, да

я оборудва и да разкрие в нея

5 работни места, но нищо от това

не се случи. Няма нито лифт,

нито специална железница,

която трябваше да качва благоевградчани

на Младежкия

дом и да ги кара първо при обсерваторията,

после и при

Кръста над града. Явно нещата

са се объркали с европейското

финансиране, защото по

първоначални разчети железницата

щеше да струва около

7 милиона лева, но така или

иначе влакче няма, а в обсерваторията

9

на стр. 16


СТРУМА 7 август 2020 г. КАЛЕЙДОСКОП стр. 14

Още един американец си купи Lamborghini

със заем от правителството

Джейсън и

Лиза са една

от любимите

ни известни

двойки, защото

връзката

им изглежда

повече от силна,

а историята

им - нажежаващо

романтична.

Затова ви

разказваме за

последния подарък

изненада,

който

Джейсън Момоа

направи

на съпругата

си Лиза Боне -

реставрира

първата й кола,

която тя

си купува, ко-

Министерството на

правосъдието на САЩ

обяви вчера, че още един

мъж е обвинен в използването

на средства

от правителството,

предоставени по програма

за подпомагане на

малки компании, за лични

цели. Това се случва

само седмица след като

на друг мъж, но от Флорида,

бяха повдигнати

обвинения за неправомерно

използване на

предоставените 3.9

млн. долара. В случая с

Лий Прайс III от Хюстън

се

касае за

похарчени

1.6

млн. долара,

с

които

той придобил

Lamborghini

Urus SUV,

Ford F-

350 от

2020 г.,

както и

часовник

Лий Прайс беше арестуван в Тексас

Rolex.

Освен това 29-годишният

Лий Прайс придобил

и недвижимо имущество,

а останалите

средства ползвал за по-

WWW.SHARLOPOV.EU

Вход басейн

за възрастни - 20.00 лв.,

за деца от 4 до 12 години -

10.00 лв.

сещението на нощни и

стрийптийз клубове,

казват властите.

Прайс подал две заявления

за помощ за бизнес,

като те били за

компаниите Price Enterprises

Holdings и 713

Construction. Според

молбите двете компаниите

имали значителни

разходи за заплати

на „многобройния“ си

персонал. Прокурорите

по делото обаче са на

мнение, че нито една

от двете компании

няма толкова служители,

за колкото се твърди

в подадените заявления.

Първата компания

обаче получила 900 хил.

долара, а втората - 700

хил. долара.

Измамата обаче не

приключва дотук.

Прайс твърдял, че е

главен изпълнителен

директор на 713 Construction,

а всъщност

истинският директор

е починал през април

тази година. Молбите

за федерални помощи

пък са подадени през

май.

Джейсън Момоа с романтичен жест към Лиза Боне:

реставрира първата й кола, "Мустанг" от 1965 г.

гато е на 17. Проектът

отнема цели 14

години, а колата е

наистина неповторима

и си заслужава

усилията - бял "Мустанг"

от 1965 година,

който след реставрацията

вече е

черен с кожена тапицерия

в същия

цвят.

Джейсън, който

Роналдо си поръча ново Bugatti за над 8 млн. долара

"Вие избирате гледката".

Това написа

Кристиано Роналдо в

Instagram, споделяйки

любопитен кадър. На

него той позира до един

от своите автомобили,

при това без тениска.

След спечелената

титла за Италия, нападателят

на "Ювентус"

е решил да се поглези,

като подкара

своето Bugatti Chiron.

Според информация на

медии, той вече си е поръчал

по-нов модел -

Bugatti Centodieci.

Автомобилът, който

футболистът иска

да притежава, е в бял и

черен цвят. Той ще е

част от лимитираните

10 бройки, които ще

бъдат произведени за

италианския пазар.

Колата, която

трябва да пристигне

при Роналдо догодина, е

една от най-скъпите

му покупки за неговия

автопарк до момента.

Bugatti Centodieci, за

което Кристиано ще

брои над 8 милиона долара,

разполага с 8-литров

V16 двигател и 1600

конски сили. Според

специалисти, скоростта

му е фабрично ограничена

до 380 километра.

Освен с луксозни екстри,

новата кола на

звездата ще бъде и с неговите

инициали - CR7.

преди дни навърши

41, показва

целия

процес във видео,

в което

споделя сантиментални

моменти.

"Искам да бъда

на пасажерската

седалка с

жена ми и да я

изненадам, а отзад да

бъдат нашите деца -

тя да кара своята първа

кола, която е купила,

когато е била на 17. Развълнувам

съм да видя

лицето й", казва Момоа.

Първата реакция на

Лиза, когато вижда колата:

"Красива е, о, боже

мой!", след което

цялото семейство се

качва в нея за едно кръгче.

Лиза и Джейсън са

двойка от 2005 година и

имат две деца. Женят

се през 2017 година. За

пръв път я вижда на

телевизионния екран,

когато е едва 8-годишен.

Още тогава я посочва

на майка си и казва

„Искам нея!“. Срещат

се случайно в джаз

бар, когато и двамата

са с расти. Тя е на 38,

той - на 26.

Дом далеч от дома!

Заповядайте на басейн в летните горещини в

прохладния Парк Хотел „ПИРИН“

Подарете си плажна прохлада в

сърцето на зелената планина!

За информация - телефон 0894/399 420


СТРУМА

7 август 2020 г. ШАРЕН СВЯТ

стр. 15

Спипаха най-търсените изкусителки

след години издирване

Никога не са действали

сами, нито са

импровизирали, тъй

като всичко е било

предварително планирано.

Някои от техните

удари са били обмисляни

в продължение

на месеци, за да са

сигурни, че ще успеят.

След години на преследване

полицейските

власти в Аржентина

най-накрая успяха да

заловят и арестуват

т.нар. черни вдовици.

Престъпната групировка

се състояла

от четири жени - сестрите

Синтия Новийо

(на водещата снимка)

и Макарена, тяхната

доведена сестра Карен

Ниева и общата им

приятелка Памела Соса.

В продължение на

две години (между 2018

и 2020 г.) момичетата

са изкушавали заможни

мъже и футболисти,

след което са ги

дрогирали и ограбвали,

Интересен е случаят

на американската

актриса Алиса Милано,

защото трите й

теста за коронавирус

са били отрицателни,

а след като преминава

през вируса и си мисли,

че ще умре, тестът й

за антитела за Covid-

19 е положителен.

47-годишната Милано,

позната от сериала

"Чародейките", сподели

за своя положителен

резултат в Инстаграм,

разкривайки,

че на практика "имах

всеки Covid симптом".

Това се е случило малко

по-рано през годината,

когато се тествала за

новия коронавирус, но

трите й теста били

отрицателни.

Към своя снимка с

маска и дихателен апарат

към нея Алиса написа:

"Това съм аз на 2

април, след като боле-

Синтия

Новийо по

време на

задържането

си

от полицейските

власти

миналия

месец

(Снимка:

Полицейски

департамен

на

Килмес)

в т.ч. луксозни коли,

скъпи часовници и пари

в размер на милиони

долари. По информация

на прокуратурата

всяка една от тях си е

сменяла името всеки

път, когато е извършвала

престъпление,

като винаги са избирали

едно измежду четирите

имена - Мару,

Мика, Камила или Мартина.

36-годишната Синтия

Новио, или Мика,

с чието име се е представяла

пред набелязаните

си жертви,

може да се „похвали“ с

най-богат криминален

стаж от останалите.

На 8 февруари 2019 г.

местен съд я осъжда

на осем месеца ефективен

затвор заради

шест грабежа, сред

които и въоръжени.

Сега момичешката

банда се изправя пред

съда за това, че между

2018 и 2020 г. са обрали

най-малко петима милионери

чрез специфични

техники на ухажване

и прелъстяване.

Актрисата Алиса Милано също

преболедува Covid-19: Мислех, че ще умра

дувах 2 седмици. Никога

не съм била толкова

болна досега".

"Всичко ме болеше.

Загубих обоняние. Все

едно слон беше седнал

на гърдите ми. Не можех

да дишам. Не можех

да задържам храна.

Отслабнах с 5 килограма

за 2 седмици. Бях

объркана.

Н и с к а

температура.

И

главоболието

беше

ужасно.

На

практика

имах всеки

симптом

на

Covid".

Въпреки

явните

симптоми

Милано

дала отрицателна

проба

за коронавирус

два

пъти в

края на

март и

получила

още един

негативен

резултат

за Covid

антитела,

който

бил направен,

когато

тя се

почувствала малко подобре.

Симптомите обаче

продължили да се

проявяват в следващите

4 месеца - световъртеж,

стомашни неразположения,

сърцебиене,

задух, нулева краткосрочна

памет и общо

неразположение. Тогава

47-годишната актриса

решила да си

направи още един

тест за антитела.

"Дадох положителен

резултат за Covid антитела",

споделя тя,

добавяйки "Преболедувах

Covid-19".

Актрисата разказва

цялата история, за да

алармира феновете си,

че тестовете не са

точни и статистиката

за болните не е

реална.

"Мислех, че ще умра.

Чувствах все едно ще

умра", продължава Алиса,

призовавайки последователите

си да си

мият ръцете, да

носят маски и да спазват

дистанция.

Макарена и Карен Ниева също са сред задържаните (Фейсбук)

Всъщност основните

им жертви са били найвече

мъже с големи финансови

възможности,

като запознанството

им ставало или чрез социалните

мрежи, или

на живо. Веднъж клъвнала

на въдицата,

жертвата завеждала

някое от момичетата

в луксозните им вили,

където след това били

упоявани. В това време

всяка една от тях

действала светкавично

бързо - взимала само

тези вещи, които

имали най-висока цена

- бижута, златни часовници,

редки антики,

кюлчета, а понякога

и автомобила в га-

Hotel "Green Palace"

Hotel "Kiparis"

Hotel "Feshevi"

Hotel "Atliman"

Hotel "Roza"

Hotel "Andre"

Hotel "Blue

Bay Palace"

ража.

Последният удар на

Мика и Мару е от 25

май, когато оплитат

в паяжините си известен

шеф-готвач. Отивайки

в жилището му,

те го упояват по добре

познатата схема,

след което двете отмъкват

близо 70 хил.

долара в брой, два

златни часовника, телефона

му, който е последен

модел, и се измъкват

с колата "Тойота

Корола", която

негов приятел му е дал

назаем.

Очаква се скоро да

бъде насрочена датата

за делото срещу

т.нар. черни вдовици.

Благоевград, ул. Хр. Смирненски 9, 073/833 058;

0886/379797,

е-mail: office@oasis-a.com

Вашата почивка с ТА "ОАЗИС-А"

Вие решете къде

Нашето море

ГР. КИТЕН

Китен - едно от най-красивите

градчета на Южното Черноморие.

Разполага с два отлично

ситуирани плажа - Атлиман (на

север) и Урдовиза (на юг).

ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ

Черноморец се намира на южния

бряг на големия Бургаски залив

и e с превъзходно разположение

в своеобразна падина край

брега, на малък залив до самото

море.

ГР. ПОМОРИЕ

Поморие - третият по големина град

по Черноморието след Варна и Бургас и

един от основните му отрасли е туризмът.

Притежава отлични дадености за почивка на

море в комбинация с разглеждане на исторически забележителности.

Кратка почивка (петък-неделя) - 150 лв. (2

нощувки + закуски, обеди, вечери и транспорт

от Благоевград).

Нашите планини

Почивката на планина - подходяща за всеки сезон.

Чист въздух, прекрасни гледки. Тази почивка повдига

духа и тялото и е изключително зареждаща.

През лятото може да предприемете едно бягство от

жегата и от града в планината, където да си починете

на спокойствие и да се откъснете от грижите

на ежедневието. Уютни хотелчета, сгушени в китните

планини - вашата пълноценна почивка.

Пирин планина;

Родопите;

Троянски и Еленски балкан.


СТРУМА 7 август 2020 г. ОТТУК-ОТТАМ стр. 16

Дейзи е на 9 години и вече е събрала над

50 000 паунда, които дарява за борба с рака

Момиченцето, което наричат Малката Моне, започва да продава картините си още когато е на 6

Когато е само на

шест години, Дейзи

Ват научава, че баба й

и дядо й са болни от

рак. Момиченцето иска

да ги подкрепи по някакъв

начин и рисува

цветята в градината

им. Майка й е детска

учителка и е толкова

впечатлена от творбата,

че предлага на Дейзи

да нарисува още нещо,

което да изложат

в картинна галерия. Успехът

идва веднага:

Дженифър Анистън

все още изглежда така,

сякаш е на 30 години,

а навърши 51 години

през февруари. Тя дължи

младежкия си външен

вид отчасти на

специална диета.

Актрисата е известна

като привърженик

на здравословния живот

- обожава йога, а

диетата й се базира на

вече много популярната

автофагия, или лечебен

глад (неприемане

на храна за период от

12 часа), което също

практикува и Новак

Джокович.

Един ден на Анистън

Дейзи и

баба й

вкъщи

пред картините

на малката

художничка

картината

се продава

за сум

а т а

от 9500

паунда,

а галерията

печата

100 репродукции,

които се

разпродават

по 100 паунда

всяка. Оттогава насам

Дейзи, която наричат

Малката Моне, продава

над 25 свои картини

и изкарва над 50 000

паунда, които дарява

за различни благотворителни

каузи. Последната

- за медиците,

които се борят с Covid-

19 на първа линия.

Тайната е разкрита - ето как Дженифър Анистън

изглежда винаги толкова млада и красива

от стр. 13

ходят само смелчаците, които не

се притесняват да не се откърти

върху главите им покривът на

сградата.

Още по-зловещо изглежда хотел

"Бор", който е собственост

на приватизатора на "Балкантурист"

Методи Калъмбов. Някога

в него имаше ресторант с 250

места, предпочитан за сватби,

лоби бар, механа, винарна, сауна,

денонощна рецепция. След

ремонта през 2004 г. хотелът се

похвали по сайтовете с 80 легла

в 6 единични, 29 двойни стаи,

3 обикновени и 1 президентски

апартамент, който можеше да

бъде нает срещу 180 лв.

Сега сградата от години е заключена,

част от прозорците са

изпочупени, други се веят спокойно

на вятъра, покривът е

поддал, мазилката пада на огромни

парчета, а растенията в

Дженифър започва

сутринта с шейк и завършва

деня с по-висококалорична

вечеря. Актрисата

се събужда

около 09:00 ч. и първо

пие сок от целина, а

след това медитира и

прави упражнения.

"Когато се събудя,

пия топла вода с лимон

и след това пия шейк

или понякога ям авокадо

и яйца, което е любимата

ми храна. Винаги

слагам малко кокосово

масло във всичко. Понякога

ям просто каша

от банан или овесени

ядки“, споделя Анистън.

Какво похапва?

Тя разкри,

че

обикнов

е н о

яде "някаква

форма

на зеленчукова

или протеинова

салата

за обяд".

Нейният

личен

трен

ь о р

Леон Азубуйке

каза,

че

той съветва

актрисата

„Тя е много срамежлива

и скромна. Истината

е, че цялото това

внимание я притесн-

ява и тя не разбира защо

е целият шум“, казват

родителите за детето

чудо.

да яде храни, богати на

хранителни вещества,

които са добре балансирани

и съдържат здравословни

въглехидрати,

както и протеини.

„Тя харесва авокадо,

кокосово масло, сьомга,

рибено масло - всичко,

което е с добро съдържание

на мазнини“, каза

треньорът за диетата

на Анистън.

Актрисата яде подобна

храна за вечеря, както

и за обяд: протеин

със салата или зеленчуци.

Въпреки че избягва

въглехидратите под

формата на тесто,

Дженифър не може да

устои на добра паста

от време на време. Порано

тя каза, че тогавашният

й съпруг

Джъстин Теру я е научил

как да прави карбонара,

която традиционно

се прави с яйца,

бекон и пармезан.

Любимият някога на благоевградчани лесопарк Ловен дом превърнат в пустош...

кашпите пред входа отдавна са

изсъхнали. Саморасли дървета

са се забили по терасите на

елегантната някога сграда, през

една от витрините на която дори

се вижда бъбрековиден вътрешен

басейн. Около хотела

няма един здрав бордюр или

пейка. Няма и нито една работеща

лампа, както и в целия

парк всъщност.

Според охранителя на лесопарка,

който е служител на частна

фирма, наета от общината

да охранява огромната територия,

понякога в хотел "Бор" Калъмбов

возел работниците от

единствения си работещ хотел

"Рилец" до Рилския манастир, за

да преспиват. "Вътре е пълно с

мръсни чорапи и потънали в кал

обувки, голяма смрад е", описа

впечатленията от последното си

посещение охранителят. Той е

пенсионер, смяната му в парка

е от 20.00 до 8.00 часа сутринта,

след което има денонощие

почивка, и за всичко това получава

240 лв. Хвали се, че живее

близо до ромската махала,

и понеже там го познават, ромите

не смеели да вършеят в

парка. "Строявам ги в две редици",

разяснява подхода си към

вандалите охранителят. Сега,

през лятото, денем е на пейка

до малката охранителна будка,

която му предоставили да изпълнява

служебните си ангажименти,

а нощем е на стол вътре.

Близо до работния му "офис"

е изсъхнало дърво, за което

няколко пъти са подавани сигнали

в общината, но още никой

не го е отрязал. Охранителят се

радва някой да прояви интерес

към работата му и лесопарка и

веднага включва на 6. Знае детайлно

коя майка кога идва на

площадката с детето си, кой минава

с колата по алеята зад гърба

му, колко души играят в момента

на разположените наблизо

3 тенис корта и футболно игрище.

Знае и че "Биострой" изхвърлят

кошчетата в четвъртък,

поради което в други дни не са

много за гледане. Миналата седмица

авария пресушила близката

чешмичка, която е от малкото

работещи в парка, и се наложило

няколко дни да звъни по

телефона, докато намери кой да

я оправи. Ядосва се, че от

няколко дни не се пълни шадраванът

с вода, за да повее малко

хлад.

Хора в лесопарка над Младежкия

дом рядко се мяркат, но

пък появят ли се, все става

някакъв сакатлък, показва

справката. Миналата година тук

например бе открит обесен труп

на мъж. Тази година посред бял

ден бе ограбено 13-годишно

момче. През 2018 г. бездомно

куче нападна две жени. От

"Биострой" се оплакват, че нощем

тук се събират млади хора

да пият - разбират го по бутилките,

щедро разхвърляни на

сутринта из храстите.

По друг повод лесопаркът не

попада в новинарските емисии.

Последната му положителна

поява бе преди десетина години,

когато група благоевградчани

се самоорганизираха в социалните

мрежи и за една събота

го изчистиха.

1-2 седмици по-късно паркът

пак бе в "нормалното" си състояние

- мръсен, обрасъл и безкрайно

опасен през нощта заради

липсата на осветление. А

иначе и на последните избори

почти всички кандидати за кмет

на Благоевград обещаваха районът

на Ловния дом да се превърне

в любимо място за релакс

на благоевградчани. Но само

на думи...

За да върне Ловният дом

някогашната си слава на предпочитано

място за разходка,

трябват освен пари и мащабна

визия, категорични са благоевградчани.

Задължителни са

няколко заведения или павилиони,

2-3 тоалетни, малко атракции

за децата и поне 20 души

персонал, част от тях - озеленители,

които да се грижат за

поддръжката му.

Другото е работа на благоевградчани,

които много бързо ще

се преориентират от дългата

алея към Бачиново или напечените

кафенета към лесопарк Ловен

дом, който е само на 5 минути

от центъра на града и би

могъл да бъде истински бързодостъпен

оазис и спасение в

летните жеги.

ВАНЯ СИМЕОНОВА


СТРУМА 7 август 2020 г. КРЪСТОСЛОВИЦА

стр. 17

ÓËÈ×ÍÎ

ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ

ÍÀÐÎÄÅÍ

ÌÓÇÈÊÀËÅÍ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ØÈÐÎÊ

ÈÇÃËÅÄ

ÓÌÀËÅÍ

ÌÎÄÅË ÍÀ

ÑÃÐÀÄÀ

(ÌÍ.×.)

ÏÐÈÏËÎÄ

ÎÒ ÌÀÃÀÐÅ

È ÊÎÁÈËÀ

ÁÓÍÊÅÐ

ÍÀÓÊÀ ÇÀ

ÐÀÑÒÅÍÈßÒÀ

ÑÅÂÅÐÅÍ

ÅËÅÍ

ßÇÂÈ

ÑÚÄ ÇÀ

ÊÚÏÀÍÅ

ÒÎÊÀ

×ÀÑÒ ÎÒ

ÊÂÈÒÀÍÖÈß

ÂÎÉÍÀ,

ÁÐÀÍ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÑÊÀ ÊÎÑÌÈ-

×ÅÑÊÀ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ

ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÈ×ÅÑÊÀ

ÒÈÒËÀ

ÙÓÐÌ

ÂÈÄ

ÈÃÐÀ ÍÀ

ÊÀÐÒÈ

ÏÎÄÎÂÈ

ÏÎÑÒÈËÊÈ

ÓÐÅÄ ÇÀ

ÈÇÌÅÐÂÀÍÅ

ÊÎÅÔÈÖÈÅÍ-

ÒÀ ÍÀ ÐÀÇ-

ØÈÐßÂÀÍÅ

ÍÀ ÒÅËÀÒÀ

ÏÐÈ

ÍÀÃÐßÂÀÍÅ

ÂÈÄ ÊÎÍ-

ÑÊÈ ÕÎÄ

ÌÓØÈÖÀ,

ÊÎßÒÎ

ÏÐÎßÆÄÀ

ÂÚËÍÅÍÈ

ÄÐÅÕÈ

ÃÐÀÄÈÂÍÈ

×ÀÑÒÈÖÈ

ÑÒÐÀÍÀ ÍÀ

ÏÐÀÂÎ-

ÚÃÚËÅÍ ÒÐÈ-

ÚÃÚËÍÈÊ

ÄÅÑÏÎÒ

ÂÈÄ

ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÇÀÐÎÂÅÍÎ

ÑÚÊÐÎÂÈÙÅ

ÊËÈÊÀ,

ÊÎÒÅÐÈß

ÄÂÈÃÀÒÅËÈ

ÇÀÎÑÒÐÅÍ

ÏÐÚÒ

×ÀÑÒ ÎÒ

ÅË.ÌÎÒÎÐ

ÎÒÌÈÍÀËÎ

ÂÐÅÌÅ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍ

×ÈÍ

ÐÅ×ÍÀ

ÐÈÁÀ

ÏÐÈÂÈ×ÊÀ

ÄÈÌÎ-

ÎÒÂÎÄ

ÂÎÄÀ× ÍÀ

ÑÏÎÐÒÅÍ

ÎÒÁÎÐ

ÄÂÓÎÑÒÐÈ

ÍÎÆÎÂÅ

ÌÎÍÃÎËÑÊÈ

ÑÊÎÒÎÂÚÄ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

ÌÐÅÆÅÑÒÀ

ÒÚÊÀÍ ÇÀ

ÏÎÄËÎÆÊÀ

ÏÐÈ ØÅÈÍÅ

ÍÀ ÄÐÅÕÈ

ÏËÀÒ Ñ

ÂÒÚÊÀÍÈ

ÑÐÅÁÚÐÍÈ

ÍÈØÊÈ

ÌÀÃÌÅÍÀ

ÑÊÀËÀ

ÍÅÌÑÊÈ

ÑÈÍÄÈ-

ÊÀËÈÑÒ

1826-1864

ÓÏÎÐÑÒÂÎ

ÊÚÐËÅÆ

ÏÎÄÊÐÅÏÀ

ÏÅÑÅÍ Â

×ÅÑÒ ÍÀ

ÀÏÎËÎÍ

ÁÎËÅÑÒ ÏÎ

ÃËÀÂÀÒÀ

ÒÅÎÐÈß ÍÀ

ÊÐÀÑÍÎ-

ÐÅ×ÈÅÒÎ

ÈÃËÎËÈÑÒÍÎ

ÄÚÐÂÎ

ÑÂÀÊÎ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ

ÍÀ ÈÒÀËÈß

ÏÎËÈÒÓÐÀ

×ÅÐÍÀ

ÒÎÏÎËÀ

ÄÎËÍÀÒÀ

×ÀÑÒ ÍÀ

ËÎÄÊÀ

ÈÇÏÚËÍÅÍÈÅ

ÍÀ ÕÎÐÎÂÀ

ÒÂÎÐÁÀ ÁÅÇ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ-

ËÅÍ ÑÚÏÐÎÂÎÄ

ÃÎÐÍÀÒÀ

×ÀÑÒ ÍÀ

ÄÚÐÂÎÒÎ

ÆÈËÅÙÈ

ÍÀÑÅÊÎÌÈ

ÌÓÇÈÊÀËÍÀ

ÑÊÎÁÀ

ÈÄÎËÈ

ÃËÀÑÓÂÀÍÅ

ÓÏÐÅÖÈ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ

ÊÎÐÀÁ,

ÏÎÒÚÍÀË

ÏÐÅÇ 1912 Ã.

ÐÈÌÑÊÈ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ

32-69

ÂÊÀÌÅÍÅÍÎ

ÑÌÎËÈÑÒÎ

ÄÚÐÂÎ

ÐÈÌÑÊÈ

ÏÐÎÇÀÈÊ

“ËÅÒÎÏÈÑ”

ÌÈÅÙÀ

ÌÅ×ÊÀ

ÍÀØ

ÔÎËÊËÎÐÅÍ

ÀÍÑÀÌÁÚË

ÈÃËÎËÈÑÒÍÎ

ÄÚÐÂÎ

ÊÅÒÎÍ Ñ

ÏÐÈßÒÍÀ

ÌÈÐÈÇÌÀ

ÇÎÄÈÀÊÀËÍÎ

ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ

ÌßÐÊÀ ÇÀ

ÌÎÙÍÎÑÒ

×ÀØÀ ÇÀ

ÏÐÈ×ÀÑÒÈÅ

ÊÀÐÒÈÍÍÀ

ÃÀËÅÐÈß

ÌÅÊÎÒÅËÎ

 ÒÎÏËÈÒÅ

ÌÎÐÅÒÀ

ÄÐÅÂÍÈÒÅ

ÃÚÐÖÈ

ÎÖÂÅÒÈÒÅË

ÇÀ ÊÎÑÀ

ÑÅËÄÎÂÀ

ÌÎÐÑÊÀ

ÐÈÁÀ

ÐÅÊÀ Â

ÀÔÐÈÊÀ

ÐÅÊÀ Â

ÐÓÑÈß

ÏÓØÅÊ

ÑÊÐÈÏÅÖ

ÎÁÐÀÇ

ÇÀÄÍÀÒÀ

×ÀÑÒ ÍÀ

ÃËÀÂÀÒÀ

ßÏÎÍÑÊÀ

ÌßÐÊÀ ÇÀ

ÒÅ×ÍÎÑÒÈ

ÑÐÅÄÍÎÙÍÀ

ÏÅÑÅÍ ÍÀ

ËÞÁÈÌ

ÕÐÅÌÀ

ÏÎËÎÆÈ-

ÒÅËÅÍ

ÎÒÃÎÂÎÐ

ÅÇÅÐÎ Â

ÒÓÐÖÈß

ÌÀÐÊÀ

ÐÓÑÊÈ

ÀÂÒÎ-

ÌÎÁÈËÈ

ÀÐÎÌÀÒÍÈ

ÐÀÄÈÊÀËÈ

ÏËÎÙ,

ÎÁÐÀÑËÀ Ñ

ÒÐÅÂÀ

ßÏÎÍÑÊÈ

ÄÚÐÆÀÂÍÈÊ

1863-1929

ÅËÈÏÑÎ-

ÂÈÄÍÈ

Î×ÅÐÒÀÍÈß

ÐÓÑÊÈ

ÀÂÒÎÌÀÒÈ

ÌÀÐÊÀ

ÍÅÌÑÊÈ

ÀÂÒÎ-

ÌÎÁÈËÈ

ÄÅÏÀÐÒÀ-

ÌÅÍÒ ÂÚÂ

ÔÐÀÍÖÈß

ÑÒÈÕÎÒÂ.ÎÒ

ÌÈÖÊÅÂÈ×

ÌÓÇÈÊÀËÍÀ

ÍÎÒÀ

ÒÂÚÐÄÎ

ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÎ

ÁÀÃÐÈËÎ

×ÀÑÒÈ ÎÒ

×ÎÂÅØÊÎÒÎ

ÒßËÎ

ÊÀÐÒÀ ÇÀ

ÈÃÐÀ

ÃÅÐÎÈÍß

ÍÀ ÃËÈÍÊÀ

“ÐÓÑËÀÍ È

ËÞÄÌÈËÀ”

ÈÌÅÒÎ ÍÀ

ÏÈÑÀÒÅËß

ÁÀËÇÀÊ

ÑËÀÄÚÊ

ÊÀÐÒÎÔ

ÂÈÄ

ËÎÃÈ×ÅÑÊÎ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

ÇÀËÅÏÂÀÙÎ

ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÄÎÊÀÇÀÒÅË-

ÑÒÂÎ ÇÀ

ÍÅÂÈÍÍÎÑÒ

ÌÓÇÈÊÀËÍÎ-

ÑÖÅÍÈ×ÍÀ

ÒÂÎÐÁÀ

ÐÎÃÎÂÈ

ÈÇÐÀÑÒÚÖÈ

ÏÎ ÊÎÆÀÒÀ

ÍÀ ÏÒÈÖÈ

ÔÅÎÄÀËÅÍ

ÑÅËßÍÈÍ

ÂÚÂ

ÂÈÇÀÍÒÈß

ÅÊÑÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒÈ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ

“1001 ÍÎÙ”

ØÀÕÌÀÒÅÍ

ÊÎÅÔÈ-

ÖÈÅÍÒ

ÑËÀÂßÍÑÊÎ-

ÒÎ ÈÌÅ ÍÀ

ÃÐ.ÑÎÔÈß

ÑÊÀ×ÀÍÅ

ÌßÐÊÀ ÇÀ

ÇÅÌÍÀ

ÏËÎÙ

ÑÊÈÒÑÊÈ

ÌÅ×

ÒÅËÅÔÎÍÅÍ

ÏÎÂÈÊ

ÂÈÅÒÍÀÌÑÊÀ

ÎÑÂÅÄÎ-

ÌÈÒÅËÍÀ

ÀÃÅÍÖÈß

ÑÒÚËÁ Â

ÊÐÀÒÅÐÀ ÍÀ

ÂÓËÊÀÍ

ÌÅÒÈËÎÂ

ÅÒÅÐ ÎÒ

ÍÅÔÒ

ÏÐÎÑßÊÚÒ

ÎÒ

“ÎÄÈÑÅß”

ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÍ

ÊÀÓ×ÓÊ

ÕÈÒÚÐ È

ÍÀÕÀËÅÍ

×ÎÂÅÊ

ÐÓÑÊÈ

ÐÀÄÈÎ-

ÒÅËÅÑÊÎÏ

ÄÚÐÂÅÍÈ

ËÅÃËÀ

 ÕÈÆÀ

ÊÀÐÒÈ ÇÀ

ÈÃÐÀ

ÍÀÑÈÏ ÇÀ

ÈÇÊÀ×ÂÀÍÅ

ÍÀ ÎÐÚÄÈß

ÏÈÐØÅÑÒÂÎ

ÍÀØ

ÀÊÎÐÄÅÎ-

ÍÈÑÒ

ÍÀÉ-

ÃÎËÅÌÈßÒ

ÏÐÎÑÒÐÀÍ-

ÑÒÂÅÍ

ÐÀÇÌÅÐ ÍÀ

ÏÐÅÂÎÇÍÎ

ÑÐÅÄÑÒÂÎ

ÌÓÇÈÊÀËÍÈ

ÇÍÀÖÈ

ÂÐÚÕ Â

ÐÎÄÎÏÈÒÅ

ÒÅÃËÎ ÍÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÎÊÎÑÅÍÀ È

ÈÇÑÓØÅÍÀ

ÒÐÅÂÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ

ÔÓÒÁÎËÅÍ

ÎÒÁÎÐ

ÂÎÊÀËÈÑÒ

ÍÀ

“ÓÈÊÅÄÀ”

ÊÀÑÒÀ ÍÀ

ÏÀÐÈÈÒÅ Â

ÄÐÅÂÍÀ

ßÏÎÍÈß

ÌÅÍÒÎÂÀ

ÂÎÄÀ ÇÀ

ÇÚÁÈ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ

Ä.ÑÒÈÉË

“ÍÅÆÍÎÑÒ”

ÏÐÈÒÎÊ ÍÀ

ÃÀÐÎÍÀ

ÏÀÇÂÀ,

ÍÅÄÐÀ

ÐÈÑÓÂÀÍ

ÔÈËÌ ÍÀ

ÑÒ.ÄÓÊÎÂ

ÏÀßÊÎ-

ÎÁÐÀÇÍÈ

ÂÐÅÄÈÒÅËÈ

ÐÓÑÊÈ

ÑÀÌÎËÅÒÈ

ÌÀÐÊÀ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ

ÏÈÑÒÎËÅÒÈ

ÒÚÒÅÍ,

ÊÚÍÒÅÆ

ÐÅÊÀ Â

ÑÈÁÈÐ

ÖÈÒÐÓÑÎÂ

ÏËÎÄ

ÌßÐÊÀ ÇÀ

ÅË.ÏÐÎÂÎ-

ÄÈÌÎÑÒ

ÞÆÅÍ ÏËÎÄ

ÅÄÈÍ ÎÒ

ÏÐÚÑÒÈÒÅ

ÍÀ ÐÚÊÀÒÀ

ÑÅËÎ Â

ÃÀÁÐÎÂÑÊÎ

ÐÅ×ÍÈÊ: ÀÂÅÐÎÍ, ÀÌÈÊ, ÀÏÀÃÎÃÀ, ÀÒÈÊ, ËÀÑÀË, ÎÒÎÍ, ÒÀÍÀÊÀ.

ÑÒÅÔÀÍ ÊÐÚÑÒÅÂ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

ВОДОРАВНО: “Самотно дърво на хълма”, Реторта, Барел, Сорт, Ограда, Клика, ОТВЕСНО: Оса, Маргарита Дупаринова, Имоти, Мерло, Риека, Аламана, Апер,

“Арета”, Ал, Есета, Ад, Доза, Прогрес, Каренин,Сан, Рокада, Есенин, Отрова, “На Кота, Грот, Оловина, Амарела, Тодоров, Ариман, Раликор, Анри, Екар, Анина,

лов”, Аит, Ралин, Нематод, “Иде”, Кел, Укор, Коки, Опали, Мот, Ом, Воле, Крава, “Ала”, “О.Т.”, Еса, Арети, Адакс, Дол, “Ата”, Ирони, Лекари, Ори, Арон, Орбита,

Тор, Илин, Мина, Анан, Омара, Кино, Ева, “Анатол”, Комар, Ар, Анали, Арати, Ен, Плакат, “На”, Вакарел, Топор, Кора, Есен, Акини, Ока, Не, Анеке, Осили,

“Ана-не”, Амина, Иконом, Кама, Си, Акари, Апис, Рин, Амаро, Ерато, Ирини, Паладин, Имам, Рана, “Нина”, АН, Тинол, Съсед, Нат, Крак, Ма, Лотос,

Оператор, Ролан, МАН, Етел, Линон, Киномани, Ирала, Инана, Аланин.

Локомотиви, “Нариман”, Омраза, Одеколон, Наеми, Ани, Ат, Анев, Литератор,

Ананин.


СТРУМА 7 август 2020 г. ОТТУК-ОТТАМ

стр. 19

Изглежда, че ерата на нието си или да го свали 54 000 потвърдени случаи

Днес над Източна България времето ще се задържи

слънчево и горещо. Над западните и цен-

ВАЛУТА

луксозните хотелски карантини

приключи в Син-

Не е ясно дали Синга-

на пандемията. Има и 27

тралните райони от страната преди обяд ще бъде

или изключи.

на Covid-19 от началото

гапур. От 11 август островният

град-държава ленти за китки, подобни Преди да обяви въвежто-дъждовна

облачност и в следобедните часове и преди полунощ

пур планира да използва смъртни случая.

предимно слънчево, но ще започне да се развива купеста и купес-

1USD

на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В

ще изисква всички пристигащи

пътници да се

на тези, влезли в употреба

в Хонконг и Южна Ко-

устройства, Сингапур

дането на проследяващи

отделни райони валежите ще са интензивни и значителни. Ще продължи

да духа умерен и силен източен вятър. Максималните темрея.

карантинираше пристигащите

пътници в лук-

1.65147 лв. ператури, в повечето райони, ще бъдат между 30° и 35°, в София

карантират у дома с електронни

устройства за

около 28°.

Правителството заяви,

че няма да съхранява созни хотели, предоставяйки

им удобства,

наблюдение. Те използват

Bluetooth и GPS сиг-

1EUR

Над масивите от Западна и Централна България ще се развива

лична информация и че

купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи

от дъжд с гръмотевични бури. Максималната температура на

данните, предавани от като доставка на храна,

нали за проследяване, но устройствата, ще бъдат

криптирани. В Син-

към морето, според

Над Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен

безплатно пране и изглед

височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

не записват глас или видео,

съобщи Министерсгапур

са регистрирани Reuters. 1.95583 лв. вятър от изток-североизток. Максимални температури на въздуха

27°-29°. Температурата на морската вода е 26°-27°.

Градът-държава Сингапур

слага проследяващи

устройства на пътуващите

твото на здравеопазването

на Сингапур, цитирано

от T+L.

Всички пътници над 12

години, включително и

завърналите се у дома

жители на Сингапур, ще

трябва да носят устройствата.

Ше ги получават

на летището, а

трябва да ги активират,

когато пристигнат на

мястото, на което ще

прекарат карантината,

и да потвърдят съобщенията

и уведомленията,

изпратени от правителството.

Властите получават

сигнали, когато носещ

устройството се опита

да напусне местоположе-

7 АВГУСТ

БНТ

05:40 Телепазарен прозорец

06:00 Фокусничката Лили,

детски тв филм /Германия,

2016 г./ 06:15 Търсачи на реликви

2, тв филм /п/ 07:00

Сутрешен блок 09:00 Корпорация

"Приключения", тв филм

/8 епизод/п/ 09:45 Как е устроена

Вселената 2, документална

поредица /п/ 10:30 10

000 крачки 10:40 Развитие на

градските железници, документален

филм /Япония, 2019

г./ 11:10 Бързо, лесно, вкусно

/п/ 11:40 Телепазарен прозорец

12:00 По света и у нас

12:30 Новини на турски език

12:40 БНТ на 60: Орлин Горанов

и Венета Райкова /п/

13:40 Супер камери, документална

поредица 14:15 Тайна -

моят домашен любимец, детски

тв филм /Шотландия, 2019

г./ 14:30 Приключенията на

Илайъс, анимационен филм

15:00 Търсачи на реликви 2,

тв филм 15:45 Телепазарен

прозорец 16:00 По света и у

нас регионални новини 16:15

Бързо, лесно, вкусно /п/

16:45 Парижката кухня на

Триш 2, документална поредица

17:10 Как е устроена Вселената

2, документална поредица

18:00 По света и у нас

18:20 Обзор УЕФА Лига Европа

18:50 Какво ще се случи 2,

документална поредица 19:10

Корпорация "Приключения", тв

филм /9 епизод/ 20:00 По света

и у нас 20:45 Спортни новини

21:00 Госпожо Държавен

секретар 4, 22-сериен тв филм

/САЩ, 2018 г./, 1 епизод, режисьор

Морган Фрийман, в

ролите Тиа Леони, Тим Дейли,

повече от 725 внесени отвън

случая на коронавирус.

Всеки ден се наблюдават

такива през последната

седмица, като

се съобщава за повече от

Патина Милър, Джефри Арън,

Ерик Берген и др. (12) 22:00

Династията на Борджиите 2, тв

филм /10, последен епизод/

(16) 23:00 По света и у нас

23:30 От упор, игрален филм

/САЩ, 2015 г./, режисьор Айзък

Флорентин, в ролите Скот

Адкинс, Ник Чинланд, Кейтлин

Кийтс, Мадисън Лоулор и др.

(14) 00:55 БНТ на 60: Орлин

Горанов и Венета Райкова /п/

01:50 България от край до

край 2 /п/ 02:20 Госпожо Държавен

секретар 4, тв филм /1

епизод/п/ (12) 03:05 Какво ще

се случи 2, документална поредица

/п/ 03:35 Обзор УЕФА

Лига Европа /п/ 04:05 Туризъм.бг

/п/ 04:35 Династията на

Борджиите 2, тв филм /10,

последен епизод/п/ (16)

bTV

05:30 "Домашен арест" /п/ - сериал

06:00 "Трансформърс: Роботи

под прикритие" - анимация,

сериал, еп.8 06:30 "Комиците

и приятели" /п/ 07:00 "Тази

сутрин" - информационно

предаване 09:30 "Преди обед"

/най-доброто/ - токшоу 12:00

bTV Новините - обедна емисия

12:30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п/ 13:30 Премиера:

"Обещание" - сериал, с.2, еп.61

15:30 "Търговски център" - сериал,

с.14, еп.141 - 143 17:00

bTV Новините 17:30 "Комиците

и приятели" /п/ - комедийно

шоу 18:00 Премиера: "Опасни

улици" - сериал, с.14, еп.22

19:00 bTV Новините - централна

емисия 20:00 Премиера:

"Завинаги" - сериал, с.3, еп.35

21:00 Премиера: "Ирония на

съдбата" - сериал, еп.29 22:30

Премиера: "Добрият доктор" -

Правителството покриваше

разходите, като

позволи на хотелите да

генерират някакви приходи

по време на пандемията.

сериал, с.2, еп.2 23:30 bTV Новините

- късна емисия 00:00

"Стрелата" - сериал, с.3, еп.23

01:00 "Гранд" - сериал, с.2, еп.2

01:30 "Домашен арест" - сериал,

еп.2 02:00 bTV Новините

/п/ 02:30 "Преди обед" /п/

04:30 "Завинаги" - сериал, с.2,

еп.2

bTV Action

05:15 "Луцифер" - сериал, с.2,

еп.4 06:00 Анимационен блок:

"Трансформърс: Рескю Ботс" -

сериал, еп.3 - 6 08:00 "Луцифер"

- сериал, с.2, еп.4 09:00

"Готъм" - сериал, с.3, еп.13

10:00 "Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.2, еп.5 11:00

"Тренировъчен ден" - сериал,

еп.4 12:00 "Бягство от затвора"

- сериал, с.3, еп.10 13:00

"Мъртва точка" - сериал, с.2,

еп.21, 22 15:00 "Луцифер" -

сериал, с.2, еп.5 16:00 "Готъм"

- сериал, с.3, еп.14 17:00

"Бягство от затвора" - сериал,

с.3, еп.11 18:00 "Тренировъчен

ден" - сериал, еп.5 19:00

Часът на супергероите: "Легендите

на утрешния ден" - сериал,

с.2, еп.6 20:00 Екшън в

8 (премиера): "Стрелата" - сериал,

с.7, еп.6 21:00 bTV Новините

22:00 Екшън петък:

"Джурасик парк II: Изгубеният

свят" - приключенски, фантастика

(САЩ, 1997), режисьор

Стивън Спилбърг, в ролите

Джеф Голдблъм, Джулиан Мур,

Пийт Посълтуейт, Арлис

Хауърд, Ричард Атънбъро,

Винс Вон, Питър Стормеър и

др. 00:30 "Стрелата" - сериал,

с.7, еп.6 01:30 "Тренировъчен

ден" - сериал, еп.5 02:30 "Легендите

на утрешния ден" - сериал,

с.2, еп.6 03:30 "Бягство

Кръстиха Джъстин и Хейли Бийбър

Джъстин Бийбър и жена

му Хейли вече са кръстени.

Това съобщи самият

певец, споделяйки

снимки от ритуала в социалните

мрежи.

Младото семейство е

приело християнската

вяра в Айдахо, където бе

на почивка миналия месец.

Религиозният обред

е извършен от пастор

Джуда Смит.

"Това бе един от найспециалните

моменти в

моя живот", написа певецът

към кадрите, на които

той и съпругата му

са влезли във водата и се

държат за ръце.

Певецът сподели още,

че заедно с Хейли са изповядали

любовта си към

Господ, като техни свидетели

били роднини и

приятели.

"Чувствам се толкова

благословен", написа още

Джъстин, който е нагазил

във водата само по

панталон. До него е любимата

му, която е по

от затвора" - сериал, с.3, еп.11

04:30 "Готъм" - сериал, с.3,

еп.14

bTV Comedy

05:00 "Без пукната пара" /п/ -

сериал 06:00 "Без пукната пара"

- сериал, с.6, еп.21, 22

07:00 "Дивата Нина" /п/ - сериал

08:00 "На гости на третата

планета" /п/ - сериал

08:30 "Гранд" /п/ - сериал

09:00 "Двама мъже и половина"

/п/ - сериал 10:00 "Семейство

Флинтстоун" - комедия,

семеен, фентъзи (САЩ, 1994),

режисьор Брайън Левант, в

ролите Роузи О`Донъл, Елизабет

Пъркинс, Кайл Маклоклън,

Хали Бери, Елизабет Тейлър,

Джон Гудман, Рик Моранис и

др. 12:00 "Приятели" /п/ - сериал

13:00 "Двама мъже и половина"

/п/ - сериал 14:00

"Гранд" /п/ - сериал 15:00 "Модерно

семейство" /п/ - сериал

16:00 "Дивата Нина" /п/ - сериал

17:00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно

токшоу 18:00 "Приятели" - сериал,

с.9, еп.5, 6 19:00 "Дивата

Нина" - сериал, еп.52 20:00

"На гости на третата планета"

- сериал, еп.5 20:30 Премиера:

"Модерно семейство" - сериал,

с.10, еп.17, 18 21:30

Премиера: "Шитс Крийк" - сериал,

с.3 еп.5 22:00 Премиера:

"Гранд" - сериал, с.3, еп.19

- 21 23:30 "Двама мъже и половина"

- сериал, с.12 еп.1, 2

00:30 "Семейство Флинтстоун"

/п/ - комедия, семеен, фентъзи

(САЩ, 1994) 02:00 "Без пукната

пара" /п/ - сериал 03:00

"Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п/ 04:00 "Приятели" /п/ -

сериал

бански.

Джъстин

Бийбър е верен

привърженик

на

християнската

вяра.

Веднага щом

започна да

излиза с известния

модел,

сподели,

че смята да

консумира

връзката си

едва след

брака.

"Не мисля,

че трябва да

правиш секс

с някого, освен

ако не го

обичаш",

заявява

той. Последните

няколко месеца

бяха тежки за изпълнителя.

Той обяви, че има

здравословни проблеми и

за пореден път посочи, че

се е обърнал към Господ

за помощ.

Nova TV

05:00 "Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериен филм

/п/ 06:00 "Скорпион" - сериен

филм, сезон 4 /п/ 06:55 "Здравей,

България" - сутрешен блок

09:30 "Розамунде Пилхер: Неразопаковани

желания" - с уч.

на Хайди Хонерт, Макс Енгелке,

Фани Ставяник, Макс Тидоф

и др. 11:30 "Бон Апети" - предаване

12:00 Новините на

NOVA 12:30 "Госпожа Фазилет

и нейните дъщери" - сериен

филм 13:30 "Остани с мен"

(премиера) - сериен филм

15:00 "Черна роза" (премиера)

- сериен филм 16:00 Новините

на NOVA 16:30 "Намери ме"

(премиера) - сериен филм

18:00 "Семейни войни" - телевизионна

игра 19:00 Новините

на NOVA - централна емисия

20:00 "Черешката на тортата"

- предаване на NOVA, избрано

21:00 "Хавай 5-0" - сериен

филм, сезон 8 22:00 Новините

на NOVA 22:30 "Специален отряд"

(премиера) - сериен филм,

сезон 2 23:30 "Кобра 11: Обади

се!" - сериен филм, сезон

18 00:30 "Скорпион" - сериен

филм, сезон 4 01:30 "Женени

с деца" - сериен филм, сезон 4

02:30 "Завинаги свързани" -

сериен филм 04:30 "Остани с

мен" - сериен филм /п/

Nova Sport

09:00 Плажен волейбол: София

2020, директно 13:00

Баскетбол: Реал Мадрид - Сарагоса,

мач от испанската баскетболна

лига /п/ 15:00 Плажен

волейбол: София 2020,

директно 19:30 Класика от

Висшата лига: Нотингам Форест

- Манчестър Юнайтед

"Вероятно има много

неща, които бих променил.

Не съжалявам за нищо,

защото мисля, че

вярата те прави това,

което си", коментира

още изпълнителят.

(1998-99) /п/ 20:00 Обзор на

кръга за Купата на Футболната

асоциация (2019-20), 8-и

епизод /п/ 21:00 "Новините на

Нова Спорт" - новини, интервюта,

репортажи 21:15 Баскетбол:

Химки - УНИКС, мач от

ВТБ лига /п/ 23:00 Футбол: Халешер

- Волфсбург, мач от

първи кръг за Купата на Германия

/п/ 02:00 "Новините на

Нова Спорт" - новини, интервюта,

репортажи 02:15 Еротичен

телепазар 04:15 Край на

програмата

Kanal 3

07:00 "Всяка сутрин" - информационен

блок 09:00 НОВИНИ

09:20 "Кухнята на Звездев" -

кулинарно предаване 09:45

Телемаркет 10:00 НОВИНИ

10:15 "Другото лице" 10:45

"Стъпки към успеха" 11:00 НО-

ВИНИ 11:20 "Социална мрежа"

/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО-

ВИНИ 12:20 "Денят на живо"

/п/ 13:00 НОВИНИ 13:20 "Парчета

от реалността" 13:45 Топ

шоп 14:00 НОВИНИ 14:30 "Социална

мрежа" 15:00 НОВИНИ

15:30 "Социална мрежа" 16:00

НОВИНИ 16:30 "Кухнята на

Звездев" - кулинарно предаване

17:00 НОВИНИ 17:20 "Другото

лице" 17:50 "Бизнес новини"

18:00 НОВИНИ Централна

емисия 20:00 НОВИНИ

20:20 "Денят на живо" с Наделина

Анева 21:00 НОВИНИ

21:20 "Спорт в обектива"

22:00 НОВИНИ 22:20 "Другото

лице" 22:50 "Бизнес новини"

23:00 НОВИНИ 23:20

"Денят на живо" с Наделина

Анева 00:00 НОВИНИ/п/ 00:20

"Спорт в обектива"/п/ 01:00 -

07:00 - Повторения


СТРУМА 7 август 2020 г.

СПОРТ стр. 20

На излет в планината футболистите на "Пирин" /Рз/

"броят" головете

в неигран мач

2 3

1

Хората на Хр. Джоджов едва смогваха да "преброят" головете в мрежата на

първия съперник в първенството /сн. 1/. Домакинът Вл. Тумбев се развихри на

скарата под зоркия поглед на Т. Добрев и пред камерата на Кр. Друнчилов /сн.

2/. "Заготовката" направи Ат. Праматаров /сн. 3/.

Наставникът на третодивизионния

"Пирин" /Рз/ Христо

Джоджов за поредна година

приложи неконвенционални

методи за сплотяване на колектива

и за разнообразяване

на "сухите" тренировки.

Спецът поведе подопечните

си футболисти и щаба си на

поход в планината. За негова

радост групата се придвижваше

компактно, без изоставащи.

За наваксването на изгубените калории

се погрижиха помощникът Атанас

Праматаров, треньорът на вратарите

Тони Добрев и домакинът на тима

Владимир Тумбев, всепризнат майстор

на скарата. Усилията им по запалването

и поддържането на огъня и степента

на обработка на месата старателно

попиваше завърналият се в Разлог

юноша на клуба Красимир Друнчилов

с надеждата, че ще получи шанс

за изява в някой следващ излет. Стар-

шията Джоджов стриктно следеше възпитаниците

му да не прекаляват с вкусната

мръвка с напомнянето, че стартовият

официален мач от новото първенство

в Югозападната Трета лига чука

на вратата. По пътя обратно също

нямаше непредвидени инциденти, а закачките

се въртяха около броя на головете,

които ще отнесе в събота първият

съперник в кампанията "Рилски

спортист".

ГЕОРГИ СТОЯНОВ

Орлето М. Митев набеляза таланти на "Беласица" за

националните формации в контролата с "Монтана" в Банско

Детският футболен тим на

„Беласица“ /до 14 г./, воден

от наставника Емил Шаламанов,

загуби с 1:2 проверката

срещу „Монтана“ /U15/, играна

в Банско. Петнайските в

комплект с формацията U17

от северозападния град бяха

на лагер под Тодорка, готвейки

се за участие в елитните

групи на своите възрасти през

идния сезон, като по-малките

поканиха за спаринг петричките

надежди. Комитите

влязоха плахо в мача и сините

успяха на два пъти да намерят

мрежата зад Стойчо

Георгиев в началните минути.

I КРЪГ

Днес, 20.00 ч.

ФК ЦСКА 1948 (София) - ЦСКА (София)

Събота, 17.45 ч.

Монтана (Монтана) - Арда (Кърджали)

Събота, 20.00 ч.

Ботев (Враца) - Лудогорец (Разград)

Неделя, 18.45 ч.

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)

21.00 ч.

Славия (София) - Черно море (Варна)

Понеделник, 20.00 ч.

Левски (София) - Берое (Стара Загора)

Вторник, 20.00 ч.

Царско село (София) - Етър (Велико Търново)

Детската формация на "Беласица" /р. 2006/07 г./ пропусна да стигне поне до равенство с „Монтана“

/сн. 1/. Двете 11-орки преди началото на мача /сн. 2/.

1

Малко преди почивката Александър

второто полувреме талантите нахъсани и диктуваха ситуа-

Николов намали. За на „Бела“ излязоха още поцията

на терена през по-голвторото

ПЪРВА ЛИГА

Програма за първите четири кръга на есенния полусезон

II КРЪГ

III КРЪГ

14 август /петък/, 20.00 ч. 21 август /петък/, 20.00 ч.

Лудогорец - Славия

Славия - Локомотив Пд

15 август /събота/, 17.45 ч. 22 август /събота/, 18.45 ч.

Локомотив Пд - Ботев Вр Ботев Вр - ЦСКА

20.00 ч.

21.00 ч.

Арда - Левски

Черно море - Лудогорец

16 август /неделя/, 17.45 ч. 23 август /неделя/, 17.45 ч.

Етър - Черно море

Левски - Царско село

20.00 ч.

20.00 ч.

ЦСКА - Ботев Пд

Ботев Пд - Берое

17 август /понеделник/, 17.45 ч. 24 август /понеделник/, 18.45 ч.

Царско село - Монтана

Монтана - Етър

20.00 ч.

21.00 ч.

Берое - ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 - Арда

ямата част от игровото

време, но на

няколко пъти голмайсторът

им пропусна

от добри позиции

да вкара отново

след хубави пробиви

по двата фланга.

Монтанци също имаха

своите шансове,

ала вратарят Антон

Паунков не позволи

ново попадение.

Мача наблюдава

бившият треньор на

„Беласица“ от ерата

„Хаджииванов“ - орлето Мирослав

Митев, който от доста

IV КРЪГ

28 август /петък/, 18.45 ч.

Царско село - ЦСКА 1948

21.00 ч.

Берое - Ботев Вр

29 август /събота/, 17.00 ч.

Арда - Ботев Пд

19.00 ч.

Монтана - Левски

21.15 ч.

Етър - Лудогорец

30 август /неделя/, 18.45 ч.

Локомотив Пд - Черно море

21.00 ч.

ЦСКА - Славия

години се грижи за вратарите

на „Монтана“. Благоевградчанинът

паралелно има

ангажимент и към националните

формации при децата и

юношите, и след като хареса

неколцина от петричките футболисти,

веднага звънна на

съответните щабове да

заострят вниманието си върху

набелязаните състезатели.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

TOTO 2, 63-и ТИРАЖ

2

6/42

Печеливши числа:

5, 9, 15, 17, 21, 36

5/35

Първо теглене:

3, 7, 13, 16, 27

Второ теглене:

3, 6, 11, 18, 30

6/49

Печеливши числа:

3, 8, 11, 17, 45, 49

Зодиак

Печеливши числа:

20, 29, 40, 48, 49

Печеливша зодия: 6

ТОТО ДЖОКЕР

печеливши позиции:

4 6 8

печеливши цифри:

3 3 7


СТРУМА

7 август 2020 г.

Петър Христов

След масовия отлив на играчи

през паузата волейболният

"Пирин" /Рз/ нанесе 3

трансферни удара в един ден.

Овакантените места в селекцията

на новия стар треньор

Северин Димитров запълват

играчи с опит и солиден стаж

във водещи отбори. На диагонала

застава 36-годишният

Петър Христов, който идва от

многократния шампион

"Нефтохимик". С две лета помладият

посрещач Алексан-

"Царско село"

на дупничанери,

с които ще си партнира в "Царско село"

В. Божинов /вторият отдясно/ с триото легионина

Стойне

Манолов върза

вчера официално

за следващите

два сезона

петричанина

Васил Божинов.

Десният

бек-халф навършва

навръх

студентския

празник 8 декември

24 г.

Юноша е на благоевградския

"Пирин", има мачове и за

представителния отбор на

орлетата. Носил е екипите и

на "Септември" /Сим/, "Вихрен",

"Беласица", "Поморие"...

Универсалният футболист

очаква дебют от наставника

Любослав Пенев във вторник,

когато царете приемат

СПОРТ

"Левски" хвърля срещу "Марек"

квартет футболисти, минали през

"Бончук" навремето

В. Любомиров Л. Любенов Е. Джайеоба

Първият съперник на "Марек"

в откриващото се утре

първенство на третия ешелон

"Левски" /Чепинци/ хвърля

срещу дупничани четирима

футболисти, минали в различен

времеви отрязък през

"Бончук". В квартета се открояват

имената на нигерий-

на

ския бежанец Екундайо Джайеоба

и на 40-годишния Любомир

Любенов, известен

като Хиената, който в мандата

на Стефан Милушев записа

69 мача и 14 гола за отбора

от града на барикади-

те. Другите два

коза на домакините

са Мартин

Станкев и

Денис Стоилов.

Трима напуснали и двама

нови отчетоха в лагера на марекчани

това лято. Николай

Ганчев отпраши за Радомир,

където по време на пробите

си заслужи място в състава

втородивизионния

"Струмска слава". Младокът

Костадин Костадинов предпочете

да е резерва в "Миньор"

/Пк/, вместо да продължи

да бъде трета опция на Евгени

Спасов и Пламен Младенов.

Изнесе се и колумбиецът

Хуан Давид Торо. Овакан-

тените щатове заеха бившият

играч на "Свиленград" и "Черноморец"

/Бс/ Димитър Панталеев

и Милен Иванов, играл

за последно в "Оборище".

Кадровите грижи преди

стартовия мач са свързани с

контузиите на Николай Николов,

с повреден черен дроб

в една от последните контроли,

на Иван Георгиев, както

и с възстановителния период

на Джордж Николов след

операция от херния. Надеждите

на треньорския щаб са

свързани с евентуалното

завръщане в строя още за

визитата в Чепинци поне на

двама от триото в лазарета.

Хората на тандема Цветан

Видински-Светослав Георгиев

влизат в кампанията

след 9 предсезонни проверки

в съотношение 3:3:3 и положителна

голова разлика

21:16. Победи бяха постигнати

срещу "Велбъжд" /5:0/,

"Ботев" Ихт /4:2/ и "Пирин" ГД

/2:1. Равенствата са срещу

"Пирин" Рз и "Велбъжд" / 2:2/

и срещу "Банско" /1:1/, а загубите

от "Септември" Сим

/3:4/, "Кюстендил" и "Миньор"

Пк /1:2/. За попадения

в мрежата на противника се

разчита на ексорлето Веселин

Любомиров, който през

подготовката вкарваше почти

във всеки мач.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

След масовия отлив на играчи разложани

нанесоха 3 трансферни удара наведнъж

дър Симеонов вдигна купата

на България с втория от първенството

на националната

лига от миналия сезон "Хебър".

Своеобразно дежавю с

екипа на разложани предстои

за Стилиян Асенов. Разпределителят

игра в тима от

планинското градче преди 3

г. в първия мандат на С. Ди-

Александър Симеонов

митров начело на отбора, а

за последно се подвизаваше

във Франция. Идната седмица

предстои да парафира договора

си и пиринският наставник,

водил след раздялата

през 2018 г. състава на

"Славия".

Най-скорошната цел пред

отбора е влизане в първата

осмица в изцяло променения

формат на суперлигата, до

началото на подготовката се

очакват още подкрепления,

очертаха стратегията от клубното

ръководство.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Стойнето от Дупница върза петричанина

В. Божинов в "Царско село"

"Етър" в последния двубой от

" кръг в родния елит. Успешно

приключи пробният период,

в който Чичовото предостави

възможност да се

докажат, и за трима инстранци.

Одобрението на треньорския

щаб заслужиха нидерландецът

Дилан Мертенс и

френските граждани Салиф

Сисе, който е с малийски корени,

и етническият алжирец

Мохамед Брахими.

По-рано през лятото

пристан в "Царско село" намери

друг кадър на орлетата

Борис Галчев, който в заключителната

предсезонна контрола

отбеляза първото си

попадение за своя нов тим и

класиката 3:0 срещу "Струмска

слава". В началото на

Стилиян Асенов

ПЪРВА ЛИГА - I КРЪГ

Днес, 20:00 ч.

ЦСКА 1948 - ЦСКА

/Станислав Тодоров/

Събота, 17:45 ч.

Монтана-Арда

/Николай Йорданов/

20:00 ч.

Ботев Вр-Лудогорец

/Никола Попов/

Неделя, 18:45 ч.

Ботев Пд-Локомотив

/Драгомир Драганов/

21:00 ч.

Славия-Черно море

/Георги Давидов/

Понеделник, 20:00 ч.

Левски-Берое

/Владимир Вълков/

Вторник, 20:00 ч.

Царско село-Етър

/Радослав Гидженов/

седмицата хората на Стойнето

от Дупница бяха тествани

за коронавирус и всички резултати

се оказаха отрицателни.

ТОНИ КИРИЛОВ

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 21

СПОРТЕН ГЛОБУС

ДВАМА ФУТБОЛИСТИ НА "ЛУДОГОРЕЦ" С

КОРОНАВИРУС

Двама футболисти на "Лудогорец" дадоха положителни

тестове за Ковид-19. Това са Клаудиу Кешерю и Жоржиньо.

Те бяха поставени под карантина в домашни условия,

като в момента се чувстват добре. В тази връзка спешно бе

организирано повторно тестване на представителния отбор

и служителите, ангажирани с него. Всички резултати

са негативни. Няма заразени с коронавирус и в "Лудогорец

II", който днес има мач с "Миньор" /Пк/ в първенството на

Втора лига. Ръководството на разградчани взема всички

възможни мерки с цел запазване здравето на футболисти,

треньори и служители, включително частично ограничаване

на достъпа до клубната база за външни лица. Клубът

продължава да функционира нормално, като представителният

тим се подготвя по програма за първия мач от шампионата

срещу "Ботев" (Вр) утре.

РЕЗЕРВИТЕ НА "МАНЧЕСТЪР ЮН" ДОВЪРШИХА

АВСТРИЙЦИ В РЕВАНША ОТ ЛИГА ЕВРОПА

"Манчестър Юнайтед" очаквано се класира за 1/4 финала

в Лига Европа. Червените дяволи спечелиха с 2:1 срещу

ЛАСК (Линц) в реванша на стадион „Олд Трафорд“. Те имаха

преднина от 5:0 след първия двубой и с общ резултат

7:1 продължават напред. Оле Гунар Солскяер пусна почти

изцяло резервния си състав, но това не се оказа голям проблем.

Австрийците се представиха достойно, като създадоха

доста положения и откриха резултата в 55-та мин. чрез

Филип Визингер, но Джеси Лингард /57/ и Антони Марсиал

/88/ обърнаха нещата в полза на домакините.

"ИНТЕР" ЕЛИМИНИРА "ХЕТАФЕ" И ПРЕКЪСНА

СЕРИЯ ОТ 6 МАЧА БЕЗ ПОБЕДА СРЕЩУ

ИСПАНСКИ ОТБОРИ

"Интер" надигра "Хетафе" с 2:0 и се класира за четвъртфиналите

на Лига Европа. Попаденията отбелязаха Ромелу

Лукаку (33) и Кристиан Ериксен (84). Хорхе Молина изпусна

дузпа за мадридчаните в 76-та мин. Така нерадзурите

сложиха край на серията си от 6 поредни мача без победа

срещу испански тим, като преодоляха 1/8 финалите на

турнира след 3 поредни неуспешни опита. За разлика от

останалите сблъсъци от тази фаза на състезанието, грандът

от Милано продължава напред след само 1 изигран мач

с "Хетафе", който се проведе на неутралния стадион „Фелтинс

Арена“ в Гелзенкирхен.

"ЛИВЪРПУЛ" С ПЛАН ДА ВЗЕМЕ БРАНИТЕЛ НА

КАНАРЧЕТАТА ЗА ПО-МАЛКО ПАРИ

"Ливърпул" има план за привличането на левия бек на

"Норич" Джамал Люис, когото Юрген Клоп е идентифицирал

като подходящ заместник на Андрю Робъртсън. Мърсисайдци

все още не са отправили официално запитване, но

се надяват, че могат да привлекат 22-годишния играч за

около 10 милиона паунда. "Норич" обаче оценява Люис

двойно повече, тъй като футболистът има договор с канарчетата

за още 3 сезона. Възможно е "Ливърпул" да предложи

трансферна сума плюс играч в замяна. Такъв може да

бъде Ясен Ларуси, който също е ляв бранител. Дж. Люис

записа 28 мача в Премиър лийг през миналия сезон. Той

има амбицията да играе все по-редовно, което няма как да

се случи, ако премине в "Ливърпул". Това може да се окаже

още една пречка за евентуалния му трансфер на „Анфийлд“.

ПИРОНКОВА ПЛАНИРА ДА ИГРАЕ И В ЕВРОПА,

РЕШАВА ЗА US OPEN СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА

Цветана

Пиронкова

Цветана Пиронкова

планира да играе

на предстоящите турнири

на клей в Европа

след приключването

на събитията в

Ню Йорк. 123-ата в

световната ранглиста

вече влезе директно

в основната схема

на Откритото първенство

на САЩ. Водещата

ни тенисистка

обяви намеренията

си в социалната

мрежа. "Подала съм заявки за участие на няколко турнира,

включително и US Open. Предстои да подам заявка и за

турнирите на червена настилка в Европа, сред които и „Ролан

Гарос“. Поради множество фактори, свързани с условията

за провеждане на турнирите в момента, ограниченията

при пътуване и цялостната обстановка, не мога категорично

да потвърдя участието си на който и да е турнир.

Това е и причината, поради която до този момент не съм

споделила официално тенис календара си. Следващата седмица

предстои да взема решението за участието ми на US

Open, което ще споделя с вас своевременно.


СТРУМА 7 август 2020 г.

СПОРТ стр. 22

Признания от лагера на орлетата! Капитанът Н. Бодуров

атакуван с оферти от Кипър и Израел, наставникът

У. Фийни иска отборът да прилича на "Атлетико"

Признания полетяха от лагера

на орлетата преди отпътуването

им вчера към Пазарджик

за днешния мач срещу

"Хебър", с който се открива

кампанията във Втора лига.

Капитанът Николай Бодуров

довери, че е бил атакуван с

оферти от чужбина, а наставникът

Уорън Фийни посочи

"Атлетик" /Мадрид/ като жалон

в работата си.

"Имах предложения от Кипър

и Израел, но в родния си

град се чувствам най-добре и

дори при много по-изгодни

финансови условия едва ли

бих приел да отида на друго

място. Искам да приключа тук

кариерата си, но доста по-рано

да спечеля поне един трофей.

Мисля, че имам още доста

години пред себе си като

футболист, познавайки нивото

на българския футбол, и

предвид доброто физическо

състояние, в което се намирам.

Сезонът ще бъде провален,

ако не влезем в елита.

Това е основната цел на всички

в клуба. Турнирът за купа-

Новият проект "Пирин"

пусна фен карти Супер ВИП

за първенството във втория

ешелон, мераклиите да ги закупят

трябва да се бръкнат

със 700 лв. за 15-те домакинства

през кампанията

плюс срещите от турнира за

купата на страната. Екстрите

за притежателите на абонамента

са кетъринг за всеки

мач от двете надпревари и

безплатно място за паркиране

в деня на двубоя на стадион

"Христо Ботев". Паркинг

място получават и хората с

ВИП карта, която е с цена 280

лв. Двете категории ще ползват

централния сектор на

трибуните, включена е инди-

та се явява един бонус", заяви

асът на зелено-белите, когото

мениджърът Фийни вижда

в националния отбор.

"Мисля, че Бодуров е готов да

се върне в тима на България,

но все пак си има селекционер,

който знае най-добре.

Ние се опитваме

да си напишем

домашното

и да сме на професионално

ниво,

защото отборите

в групата

са равностойни

и ще ни

бъде трудно. Не

казвам "ще спечелим",

тъй като никой не може

да гарантира нищо в този

живот. Ние вярваме в себе си

и ми се иска да оставим футболът

да говори на терена. Затова

не желая да тръбим за

целите ни. Всички искаме да

изглеждаме привлекателно

"Пирин" пусна фен карти Супер ВИП с

кетъринг за 700 лв., редовите билети по 6 лв.

СУПЕР VIP

Сезонна карта - 700 лв.

(важи и за мачовете от турнира

за купата на България

с включен кетъринг за всеки

мач). Билет за един мач -

50 лв.

ЦЕНИТЕ НА ФЕН КАРТИТЕ И БИЛЕТИТЕ

VIP

Сезонна карта - 280 лв.

Билет за един мач - 20 лв.

СТРАНИЧНИ СЕКТОРИ

Сезонна карта - 84 лв.

Билет за един мач - 6 лв.

Старши

треньорът на

"Сан Антонио

Спърс" Грег

Попович засипа

с похвали

Н. Бодуров

У. Фийни

видуална ценова разбивка за

един мач. Абонаментите,

които са за страничните сектори,

се продават за 84 лв.

Новост е и обособяването на

семеен сектор с единични

билети, съответно срещу 10

лв. за двама възрастни и дете

и 8 лв. за един възрастен

и дете. Сезонните карти за

пенсионери се оценени на 49

лв., а единичните талони на

3.50 лв. Входът за редовите

зрители е 6 лв.

Всички хора, закупили

абонаментни карти, независимо

от коя категория, получават

персонално място с изписано

на седалката име на

покупателя, както и предимство

при запълване на ограничения

капацитет на стадиона

в условията на пандемия.

За лоялните фенове, притежаващи

ВИП карти от недовършения

минал сезон, като

компенсация за по-малкия

брой мачове също е подготвена

специална изненада -

ваучер на стойност 50 лв., с

който да пазаруват клубни

артикули от фен шопа на "Пирин",

където ще се продават

новите сезонни карти, а в

скоро време ще се предлагат

и онлайн. Бонус от 20 лв.

е предвиден за онези, които

подновяват досегашния си

абонамент.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

СЕМЕЕН СЕКТОР

Двама възрастни и дете

(билет за един мач) - 10 лв.

Един възрастен и дете (билет

за един мач) - 8 лв.

ПЕНСИОНЕРИ

Сезонна карта - 49 лв. Билет

за един мач - 3.50 лв.

Сравниха сръбски център с Лари Бърд

центъра на

"Денвър Нъгетс"

Никола

Н. Йокич

Йокич. Сърбинът помогна на

буците да надделеят над шпорите

със 132:126, след като

записа 25 точки и 11 асистенции

на сметката си. Попович

сравни качествата на Йокич

с тези на легендите Лари Бърд

и Моузес Малоун. "Йокич е

превъплъщение на Лари Бърд.

Той може да прави всичко,

невероятен е. Умее да вкарва

тройки, да взима борби.

Трябва да променят правилата

заради него, не бива да ти

е позволено да докосваш топката

няколко пъти, докато се

бориш за борба.

Той е същински Моузес

Малоун... Скача четвърт инч,

докосва топката два-три пъти,

взима я и бележи. И това

не е късмет, той го прави постоянно.

Също така е очевидно,

че е най-добрият подавач

в НБА. Изключително специален

играч", коментира Попович.

През настоящия сезон 25-

годишният център регистрира

средни показатели от 20.4

точки, 10.1 борби и 7.0 асистенции

в 68 срещи.

ИВАН ДИМИТРОВ

на терена, но най-важни са

трите точки. Държа да побеждаваме.

Не робувам на определена

футболна философия.

Аз съм голям фен не на английски

отбор, а на "Атлетико"

/Мадрид/. Харесва ми начинът,

по който този тим работи.

Хората казват, че може

би са старомодни, но те са

сред топотборите в Европа",

коментира предводителят на

орлетата.

Техническият директор

Греъм Уорън официализира

новината за сформирането на

втори отбор на "Пирин". "Това

си бяхме поставили за задача

и ще се случи, макар че идва

Ценовата схема на

ст. "Христо Ботев"

малко по-рано от очакваното.

Ще тръгне от четвъртто ниво

наесен. Това е добър начин

младите играчи да навлязат в

мъжкия футбол, особено за

онези, които не са в първия

отбор или идват след контузии.

Оставаме здраво стъпили

на земята и ще вървим

поетапно напред. Работата в

академията е много важна.

Създадохме добра стратегия

в тези 9 месеца. Много вълнуващи

неща предстоят да се

случат. Но главното е да не изтичат

наши играчи към другите

отбори в страната. Призовавам

феновете към търпение.

Все пак сме много нов

проект, всички са нови - треньорите,

играчите. Заради

пандемията Фийни е водил

отбора само в 6 мача, момчетата

са заедно само от 5-6

седмици. Нужно е време, ще

видим какво ще стане. Знаем

обаче, че вървим в правилната

посока. Надяваме се на

подкрепа от привържениците",

каза Гр. Уорън.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

ВТОРА ЛИГА - I КРЪГ

Днес, 17.45 ч.

Хебър-Пирин

/Георги Николов/

19.00 ч

Лудогорец II-Миньор

/Георги Гинчев/

Събота, 18.00 ч.

Стр.слава-Септември Сф

/Валентин Железов/

Спортист-Локомотив Сф

/Ивайло Стоянов/

Янтра-Кариана

/Красен Георгиев/

19.00 ч.

Септември Сим-Литекс

/Петър Григоров/

Созопол-Добруджа

/Петър Кузев/

20.00 ч.

Локомотив ГО-Нефтохимик

/Йото Гарабедов/

Витоша почива

U-15

Днес, 10.00 ч.

Пирин-Ботев Вр

/Валентин Стефанов/

U-17

Днес, 18.00 ч.

Пирин-Локомотив Сф

/Мартин Спасов/

U-19

Събота, 18.00 ч.

Сокол-Пирин

/Боян Славков/

ВТОРА ЛИГА

Програма за първите пет кръга на есенния полусезон

I КРЪГ

Миньор - Нефтохимик

Днес, 17:45 ч:

Добруджа - Локомотив ГО

Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)

Стр. слава - Янтра

19:00 ч:

19:00 ч:

Лудогорец II (Разград) - Миньор (Перник)

Литекс - Спортист

Събота, 18:00 ч:

Витоша - Септември Сим

Струмска слава (Радомир) - Септември (София)

20:00 ч:

Янтра (Габрово) - Кариана (Ерден)

Пирин - Созопол

Спортист (Своге) - Локомотив (София)

24 август /понеделник/, 18:00 ч:

19:00 ч:

Кариана - Лудогорец II

Септември (Симитли) - Литекс (Ловеч)

25 август /вторник/, 18:00 ч:

Созопол (Созопол) - Добруджа (Добрич)

Септември Сф - Локомотив Сф

20:00 ч:

Хебър почива.

Локомотив (Горна Оряховица) - Нефтохимик (Бургас)

V КРЪГ

Витоша (Бистрица) почива.

28 август /петък/, 19:00 ч:

Лудогорец II - Пирин

II КРЪГ

III КРЪГ

29 август /събота/, 18:00 ч:

14 август /петък/, 17:45 ч: 19 август /сряда/, 18.00 ч: Хебър - Септември Сф

Миньор - Спортист

Хебър - Стр. слава

Янтра - Дунав (Русе)

Янтра - Витоша

Спортист - Кариана

15 август /събота/, 18:00 ч:

Спортист - Добруджа

19:00 ч:

Септември Сф - Нефтохимик

19:00 ч:

Септември Сим - Стр. слава

Локомотив Сф - Локомотив ГО Септември Сим - Пирин

Созопол - Витоша

Добруджа - Лудогорец II Созопол - Кариана

20:00 ч:

Кариана - Септември Сим Лудогорец II - Литекс

Локомотив ГО - Литекс

19:00 ч:

20:00 ч:

Нефтохимик - Добруджа

Литекс - Созопол

Локомотив ГО - Миньор

31 август /понеделник/, 18:00 ч:

Витоша - Хебър

Нефтохимик - Локомотив Сф Локомотив Сф - Миньор

20:00 ч:

Септември Сф почива.

Янтра почива.

IV КРЪГ

Пирин - Янтра

Заб.: Отборът на "Дунав" (Русе)

Стр. слава почива.

23 август /неделя/, 18:00 ч: се отказа от участие.


СТРУМА

7 август 2020 г.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНАЦИ

РАК

ЛЪВ

ВЕЗНИ

СКОРПИОН

проблематичен, като не са изключени обиди и огорчения спрямо вас.

Управител: Теодора Томова Зам. главни редактори: Валери Палахански, 0885 694135; Иван Вълканов, 0887 362326; Репортери:

Главен редактор: Анелия Десподска Бетина Апостолова; Ваня Симеонова, 0887 559543; Димитрина Асенова, 0885 694145; Станислава

Издател: „Струма“ ЕООД

Далева, 0882 105055; Спорт: Иван Делчев, 0885 694143; Стойчо Стоицов, 0885 694144; Реклами:

тел. 073 885702, мобилен 0885 694157; Счетоводство: 073/885702; 0885 694159; Кореспонденти:

СТРУМА 2700 Благоевград, пл. „Македония“ №1

п.к. 103, тел. 0885 694130

Сандански, Петрич: Лидия Манева, 0885 694125; Мария Георгиева, 0882 105054; Разлог, Банско -

Яна Йорданова, 0885 694199; Дупница: Йорданка Попова, 0885 694129; Кюстендил: Даниела

Основател

Катя Илиева Атанасова, 0885 694132; Перник: Красимира Стоименова, 0898 507979; Гоце Делчев: Ерол Емилов,

Използването на информация от „Струма“ само със съгласието на редакцията. Позоваването е задължително.

РАЗНИ ХОРА

ДЕВА

Петък е напрегнат и психически натоварен ден за

Девите. Много важно е да овладявате настроението

си днес и по никакъв начин да не си позволявате превес

на емоциите и излишни харчове. Някои от вас ще

се събират с приятели или близки в дома си. Реализацията на плановете

при бизнесмените зависи от личност с влияние и възможности.

www.hotel-orbita.bg

Вашият любим хотел в Благоевград!

+359 73 88 70 01,

0892/254302

За Везните петък е един добър ден. Благородството

и доброжелателното ви отношение към околните

са основните ви принципи за петък. Ще се радвате от

неочакваното развитие на финансовите дела и изненадващото

получаване на пари е валидно за мнозина. Бизнесмените

е добре да бъдат предпазливи и изчакващи.

Бизнес представителите от Скорпион имат един

изключително емоционален ден, граничещ с еуфория.

Едно подобно поведение от ваша страна е много

погрешно и предупрежденията за внимание и предпазливост са

най-вече насочени към вас. По финансови въпроси действайте в

съдружие с някого.

КОЗИРОГ

ВОДОЛЕЙ

РИБИ

0878 882062; Централа: 0885 694130, 0885

694161, 073/88-57-02

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 23

Глезят мечките в парка край Белица с екосладолед в жегата, бившият

зам. кмет по строителството на Благоевград А. Робева се радва на зрелището

"Мечешки сладолед"

се оказва любимото

лакомство на

обитателите в Парка

за танцуващи мечки

край Белица. От

няколко години служителите

в мечото селище

приготвят леденото

изкушение през

горещите дни, защото

са забелязали, че

мечките го обичат, а е

и по-здравословно.

"Нашият "сладолед" е

по-вкусен и по-здравословен,

защото

последният, който

сме правили тук, е

замразен сок, той дори няма

и толкова вода вътре, а ако

има вода, е подсладен с мед,

не със захар, и всичко е от

естествени плодове, вътре

няма никакви оцветители и

консерванти", разказа за Радио

Благоевград Димитър

"Кино в Кюстендил" - така

от общинския отдел

"Култура и духовно развитие"

озаглавиха инициативата

си през август. Предвижда

се всеки уикенд на

месеца кюстендилци и техните

гости да гледат напълно

безплатни кинопрожекции

на открито.

Първите прожекциите на 7

и 8 август започват в 21:30

Иванов, управител на Парка

за танцуващи мечки.

По думите му всеки ден се

приготвят по около 5 "сладоледа",

които се дават на определени

мечки с цел те да се занимават

с нещо. И мечките като

хората имат предпочитания

Киномани се събират на Арката за "Кино в Кюстендил"

ч. на Арката на площад "Велбъжд".

Започва се с две комедийни

продукции, предоставени

от представителството

на Руския културно-информационен

център в България.

В петък вечер ще бъде

излъчен филмът на режисьора

Антон Федотов от 2017 г.

„Кухня: Последната битка“. А

в съботната вечер очаквайте

прожекцията на филма

В петък при Овните се наблюдава изтощение и дори

малко пораженческо настроение. Сблъскали сте се с обиди,

разочарования и загуби. Това обуславя и състоянието

ви днес. Като професионален петък е напрегнат и неприятен, внимавайте

в отношенията си с шефовете. За финансите също сте притеснени

поради неясните перспективи.

Нервен ден, като на мнозина от Телци може да се предостави

случай да променят живота си или някакъв негов

аспект. Много важно е да не се поддавате на емоции,

да съхраните спокойствието на ума и навреме да вземете вярното решение.

Своевременните действия и вярното поведение са единствените

предпоставки за надеждна защита.

За Близнаци петък е радостен, но с препоръка да не се

поддават на емоции. Поради възникване на внезапна ситуация

не са изключени непредвидени харчове, но е възможно

неочаквано и да получите пари в службата. Петък е труден и

неприятен за бизнесмените в съдружен бизнес.

Внезапна ситуация от домашен характер засяга финансите

ви. Въпреки че петък е много емоционален, ще

съумеете да не дадете израз на усещанията си и денят в

повечето случаи е благоприятен. Неприятности в службата вследствие

от обидното отношение на съюзили се спрямо вас хора.

Хубав е петък и носи успехи за създаване на обществени

връзки, съюзи и договорни отношения. Приятелството

също не е за пренебрегване и някои от Лъв ще акцентират в тази насока.

Неприятно обаче ще се чувствате на работното място. Денят е тежък и

към сладоледите, както и към

времето, в което ще им бъдат

дадени. Благодарение на сладоледите

обитателите на парка

се занимават с лакомството

от няколко минути до час и

нагоре. "Първите сладоледи

бяха елементарно направени,

"Диамантената ръка" от 1969

г., на режисьорът Леонид

Гайдай. Събитието ще се проведе

съгласно всички предписания

за социална дистанция,

съобразени с обявените

противоепидемични мерки

в страната, уверяват от

общината.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Прожекциите на открито предизвикват

голям интерес

ХОРОСКОП ЗА 7 АВГУСТ

просто едно ледено блокче с

нарязани вътре плодове. После

добавихме мед и сок в

блокчето, макар при мечките

да не е нужно те да бъдат много

сладки.

После търсихме начини

как да ги закачим някъде, за

да не са на земята, за да не

попаднат на електропастирите.

После решихме да не са

на земята, защо да гледаме

двуизмерно, а не триизмерно.

Закачваме ги по клоните.

Даже последното, което

сме измислили - "сладоледa"

СТРЕЛЕЦ

на Рику да го закачим толкова

високо, както са били в

природата някога кошерите

на дивите пчели. Целта е мецаната

да се занимава, да

търси начини да го стигне, а

ние винаги оставяме изход от

логическата задача", така Димитър

Иванов обясни възпитателния

характер на "мечешките

сладоледи".

Мечките са доста чистоплътни

животни, затова, особено

когато си сменят козината,

минават през басейна,

където освен че се забавляват,

те се измиват старателно

и се разхлаждат в горещото

време.

Бившият зам. кмет по

строителството на Благоевград

Антоанета Робева , повела

весела група деца със

себе си, също се наслади на

лятното мечо зрелище в единствения

по рода си парк в

България /сна снимките/.

Днес Стрелците могат да претърпят разочарование

относно заплащане. Относно парите едва ли сте във

възторг от развитието на обстоятелствата, но има тенденции

за разведряване, и то най-вече по служебна линия.

За вас са забранени емоциите, най-предпазливи бъдете спрямо

предложение от професионален характер. Предстои ви довършителна

работа на място, което предстои да бъде посетено. Стегнете се и приключете

ангажимента си!

Зле се чувстват Козирозите в петък поради преумора

или пренапрежение. Денят ще ви поднесе емоции

или изненади и в повечето случаи те са положителни.

Изключение прави домашната обстановка, където

мнозина от вас ще бъдат огорчени по някакъв повод. Служебният

ден в много отношения може да се яви като печеливш. Спокойно можете

да си поискате увеличение на трудовото си възнаграждение.

Приятен ден, който може да ви подведе в заблуждения.

В петък Водолеите не са застраховани от грешки,

тъй че не действайте и не мислете емоционално. Хубави

предпоставки за любов, но известна доза мнителност

би попречила за благоприятното развитие. Дайте воля на емоциите си,

споделете ги с любимия човек. Действайте своевременно по професионални

въпроси, които не търпят отлагане.

Риби, аспектите в петък са благоприятни, стига да

успеете да се възползвате. Грешите относно въпроси

от домашен характер и даже някои от вас са предразположени

към мании. Внимавайте, само ще отровите

деня си. Не са изключени силни семейни емоции. Излизат финансови

разочарования, които излишно подклаждате. И така ще се стигне в

разрив на бизнес взаимоотношенията.

РЕКЛАМА

тел. 073/885702, 0885 694157, 0887 354436,

struma_reklami@abv.bg,

struma_reklami@mail.bg

вестник „Струма“e-mail:

struma92@mail.bg, struma92@abv.bg

сайт: www. struma.bg

e-mail:

struma_inet@abv.bg


СТРУМА 7 август 2020 г.

РАЗНИ ХОРА

стр. 24

НАШИ ПО СВЕТА

Николай Митов от Кочериново се пребори за

титлата "Най-силен мъж в Чикаго", макар че

денят му започнал зле - със спукана гума

Макар пандемията в Чикаго

да е обхванала града и той

да е замрял, група мъже и жени

се събраха на открито за

ежегодното състезание по

калистеникс, в което да покажат

красиви и здрави тела,

както и издръжливост. В

него българинът Николай Митов

участва повече от успешно

и заслужи титлата "Найсилен

мъж" в Чикаго.

Думата калистеникс идва

от гръцкото kallos, която означава

ПЕРФЕКТНО ТЯЛО И ФИ-

ЗИЧЕСКА СИЛА.

Състезанието в Чикаго се

казва

CHICAGO

PULL UP PARK JAM. В Америка

надпреварата се нарежда

на второ място след тази в

Ню Йорк. В Ню Йорк състезанието

PULL UP PARK JAM

съществува от 1998 г. Пренася

се в Чикаго през 2015

г. С тази си история състезанието

става най-старото и

най-мащабното в света. В

Чикаго състезанието и тази

година се организира от Омари

Джинаки, който беше

много впечатлен от българина.

И има защо. Денят му рано

преди състезанието започва

със спукана гума, той

пристига буквално в последната

минута, състезава се

първо в състезание, което

предшества основната част

от спортната битка, после

участва и в главното състезание

и грабва титлата за

най-силния мъж в Чикаго.

"От много време следя

състезанието и прогреса на

участниците", казва Ники.

"Тази година реших да се

включа, за да сверя часовника

си, и изобщо не очаквах

да постигна такива резултати,

защото

УЧАСТВАХ ЗА ПЪРВИ

ПЪТ,

добавя той.

Инфарктният момент със

Старши треньорът на "Пирин"

(Гоце Делчев) Димитър

Крушовски спази традицията

и посвети малкото си почивни

дни преди старта на новия

футболен шампионат на

своето семейство. Верен на

себе си, неврокопчанинът за

пореден път избра едно от

любимите места на фамилията

- Добринище. Преди няколко

години то бе избрано от

най-малкия й член - дъщерята

Ивана, а нейният баща и

майка й Ели уважиха желанието

й. След това всяко лято

те отделят поне 3 дни, за да

се потопят в тишината на планинския

град и да се отърсят

спуканата гума

изобщо не го изважда

от равновесие.

Ники бил в

Уисконсин, доста

далеч от състезанието,

и сутринта,

докато пътува

към Чикаго, пука

гума. Да я смени

не е проблем, но

му трябва ключ,

който липсвал в

колата. Първо

спира една кола,

но шофьорът в

нея нямал нужния

инструмент.

Малко след това

на помощ се притичва

друг шофьор

и Ники успява

да смени гумата.

Пристига за

калистеникс упражненията

и

веднага трябва да

започне да се състезава в

дисциплината силови набирания

с изтласкване до кръста.

"Бях много притеснен, че

силите няма да ми стигнат за

първата дисциплина, след

това с нормалните набирания,

защото се използват същите

мускули, но се справих",

обяснява той. След като

минава силовите набирания

и побеждава, Ники

трябвало да се състезава на

набирания, клекове, коремни

преси, "кофички" и лицеви

опори. А самите силови

набирания завършва в два

рунда, защото първо се класира

наравно с друг състезател.

"Той беше със счупен

крак, но беше много силен

конкурент", обяснява нашенецът.

"Първо направихме по

15 силови и трябваше да

повторим. Той направи пак

15, аз успях да направя 16",

прибавя той.

След силовите набирания

/сн. 2/.

Ники започва с нормалните

набирания и завършва наравно

с организатора Омари

Джинаки.

ФИНАЛНАТА БИТКА

между двамата е оставена за

накрая. "На дисциплината

клякания за съжаление се

обади стара травма и не можах

да се представя толкова

добре", разказва българинът.

Но успява да събере сили за

финала при набиранията и

завършва на първо място.

Ники си спомня, че си е мислил

за България, за семейството

си, за окуражителните

думи, които е чул по-рано

от жената, с която се среща,

и смята, че това му е помогнало

за победата.

Ники се занимава с калистеникс

от година и половина.

Харесва този спорт, защото

при него човек учи

тялото си да работи като едно

цяло. Чрез калистеникс

хората стават здрави, хранят

се и живеят здравословно,

упражняват се на открито. По

принцип Ники работи като

механик на камиони. За

CHICAGO PULL UP PARK JAM

тренирал по два пъти на ден

- сутрин преди работа или в

обедната си почивка и след

работа.

"Няма значение дали буташ

или дърпаш, в зависимост

от упражнението, което

правиш, целта е да отидеш

нагоре", казва за калистеникс

Ники. "Най-много ме боли

да гледам подрастващото

поколение с таблети и телефони

в ръце. Всички деца са

със забучени надолу към екрана

глави. Самата им стойка

е подгърбена. Много от тях

посягат към наркотиците. Бих

искал да им кажа, че по-хубаво

е да спортуват. Могат да

Старши треньор на "Пирин" /Гоце Делчев/ разпусна

със семейството си в Добринище

1 2

Николай Митов с купата /сн. 1/. Ники на найвисокото

стъпало на почетната стълбичка

от напрежението на ежедневието

/на снимките/. Това

бе и начин да заменят по

някакъв начин морския плаж,

който през топлите месеци

семейство Крушовски посещава

постоянно. Този път заради

карантинните ограничения

за посещение на Гърция

начинанието не може да бъде

повторено, но това на

практика отваря още по-широко

вратите към съседните

на Гоце Делчев курорти. Единственото,

което настоящият

наставник на неврокопчани

и семейството му не могат да

преодолеят, е невъзможността

да посетят близки и приятели

на юг от

ГКПП Илинден -

Ексохи. С тях ги

свързват много

приятни мигове

и здраво приятелство,

датиращо

още от

времето, когато

Димитър Крушовски

бе играч

на "Докса"

(Драма). От

своя страна, пък те няма да

могат да дойдат на градския

стадион в Гоце Делчев, както

бяха обещали, за повторния

официален дебют на

бившия бранител начело на

родния му клуб идната седмица

срещу "Ботев"(Ихтиман)

заради удължените карантинни

мерки от страна на

Гърция.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ

опитат и с калистеникс. Който

се интересува от този

спорт, аз съм насреща. Чувството

от победата в спорта

не може да се сравни с победата

от електронната игра

или с наркотиците", казва

Ники.

"Винаги когато хвана лоста,

гледам към небето, към

новите хоризонти, но дори и

това не трябва да е граница

за мен и за хората. Трябва

ДА СЕ СТРЕМИМ ДА

НАДМОГНЕМ СЕБЕ СИ

и да бъдем по-добри, да вървим

напред и нагоре", констатира

Ники.

Н. Митов, който е родом

от град Кочериново, недалеч

от Благоевград, впечатли организаторите

и участниците

в калистеникс състезанието

в Чикаго не само със силата

си. След състезанието той не

показал никаква умора и помогнал

с разчистването на

боклука. "Някак не ми се

видя правилно да се стремим

към красиво тяло и да

тренираме сред природата, а

да оставим мръстотия след

себе си", казва той.

Ники не е сигурен кога ще

участва пак на състезание по

калистеникс, но е сигурен,

че ще започнат да го предизвикват,

и е готов да запази

титлата си.

BGVOICE

ВИ ЦОВЕ НА БРОЯ

- Защо ударихте жена си?

- Тя сама поиска...

- Как така?

- Ами аз ударих с юмрук по

масата, а тя вика "Така, а сега

давай по същество", и...

***

- Скъпа, взех детето от

градината.

- Чудесно, и как ще го

кръстим, щото нашто вече

ходи на училище?

***

- Гледам, внукът ви е на

гости. Помага ли на дядо си?

- Помага и още как! Вчера

са изпили пенсията...

00184

More magazines by this user
Similar magazines