05.01.2021 Views

Вестник "Струма", брой 2, Вторник, 5 януари 2021 г.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

9 772367 612028

01-2

Година XXХ, брой 2 (8696) Вторник, 5 януари 2021 г.г. 0.70 лв.

Статут на кметство

разреши на с. Делвино

само да си избира кмет,

промяната засяга още

2 благоевградски села -

Габрово и Горно Хърсово

Кухите регистрации на македонци променят

изборите за местна власт през 2023 г.

Л. Парашкански Г. Велкова Ив. Митов

За първи път от близо четвърт

век отменят ритуала по

хвърляне на Богоявленския

кръст на Йордановден в Сандански.

На Йордановден /Богоявление/

Велик Богоявленски

Р. Томов Бр. Митов

В благоевградското с. Делвино няма да се

прави допитване сред населението иска ли то

само да си избира кмета или не, въпреки че

миналата есен ОбС в Благоевград гласува организиране

на такава общоселска подписка.

Проблемът на делвинци бе решен с влязла

в сила на 18 декември 2020 г. промяна на Закона

за местното самоуправление и местната

администрация и на последвалите на стр. 6

За първи път от четвърт век

отмениха ритуала по хвърляне на

Богоявленския кръст в Сандански

водосвет ще бъде извършен

в двора на храм "Св. вмчк.

Георги", но без традиционно

хвърляне на кръста. Това

съобщиха от църковното

настоятелство при храм "Св.

вчмк. Георги" в Сандански и

Р. Томов внася в ОбС искане

организаторите на културни

и образователни мероприятия да

не плащат такси, ако не печелят

Собственикът на частен театър Бр. Митов

с паралелно предложение: Творците да внасят

в общината налог 25% върху печалбата

допълниха, че това се прави

с цел избягване на струпвания

на хора за празника Богоявление

/Йордановден/ и

спазване на противоепидемичните

мерки. Тази година

на 6 януари

Да се освободят от такси

и наеми организаторите на

културни и образователни

събития в община Благоевград,

които не печелят от мероприятията,

предлага с изменение

на Наредбата за определяне

и администриране

на местните такси и цени на

услуги кметът

на стр. 5

ОПАСЕН ИНЦИДЕНТ

НЕГАТИВНА СТАТИСТИКА

Подпорна стена се срути в центъра на

Пороминово, на косъм не взе жертви,

има опасност да рухне и кметството

1

Кметът на с. Пороминово Подпорна стена се

Кирил Калинков се притеснява,

че може да под-

срути вчера в центъра на

село Пороминово в резултат

на проливния

даде и сградата на кметствотo

/сн.1/. Адвокат Петър

Пешев се събудил от дъжд. Под напора на пороя

две от стоманобе-

тътена в 5 ч. /сн. 2/. Срутилата

се подпорна стена тонните плочи паднали

и свлачището /сн. 3/. върху улицата на стр. 6

В първия му работен ден след 6 м. битка с

коронавируса арх. В. Тинчев с разпореждане да

дава писмени обяснения за 5 забавени преписки

В. Тинчев М. Стойнева

ЛИЧНА ДРАМА

Млада дупничанка

направи опит за

самоубийство, след

като загуби работата си

Рекордна смъртност в

община Дупница през

2020 г. - 912 починали,

333 новородени, при

114 брака разводите - 132

Рекордна смъртност се

отчита за изминалата 2020

година, показва справка на

община Дупница. 912 жители

с постоянен адрес в община

Дупница са си отишли

Разпореждане до края на

деня да даде писмено обяснение

за няколко забавени

преписки получи главният

архитект на Благоевград Васил

Тинчев вчера, в първия

работен ден за 2021 г. и след

повече от половин година отсъствие

от работа.

от този свят, като за сравнение

починалите през 2019

година са 748.

Справката отчита раждаемост

333 бебчета (158 момичета,

на стр. 5

Припомняме, че на 12 юни

миналата година той бе приет

в МБАЛ - Благоевград с положителен

резултат за коронавирус,

след което последва

едномесечно болнично

лечение - първоначално в инфекциозно

отделение, а след

2

3

рязко влошаване на стр. 5

412 от 11 150 малки ученици в

Пиринско не влязоха в класните стаи

вчера, само 13 родители пожелаха

децата им да учат дистанционно

В благоевградското VIII СУ монтираха

Млада дупничанка е транспортирана

по спешност в клиниката по натли

за въздуха, всички 15 преболедували пре-

терморамка и електрически пречиствате-

на стр. 5 равяния в "Пирогов" след на стр. 5 подаватели в IV ОУ се върнаха на работа

на стр. 3


СТРУМА 5 януари 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 2

Община Разлог тегли 9 млн. лв. кредит

за сепарираща инсталация на депото

Съветниците пренасочиха 50 000 лв., спестени от празничната програма, за PCR лабораторията в болницата

Официално

Общинският

съвет в Разлог

е дал съгласие

за поемане на

дългосрочен

общински дълг

в размер на 9

млн. лева за

Кр. Гергов

изграждане на сепарираща

инсталация на депото за

неопасни отпадъци. Това

стана на последното за 2020

година закрито заседание на

местния парламент. Точката

предизвика дебати по темата,

като основно въпросите

акцентират върху възможностите

за безвъзмездно

финансиране - държавно

или европейско, както и за

възможността останалите

три общини - съдружници в

Регионалното сдружение за

управление на отпадъците -

регион Разлог, и ползващи

В Дупница почетоха 77 години от бомбардировките над града

С поднасяне на венци и

цветя пред паметните плочи на

загиналите в националните войни

дупничани почетоха 77-годишнината

от бомбардировките.

Директорът на Исторически

музей - Дупница Анелия Геренска

разказа за събитието: "77

години ни делят от този трагичен

ден 4 януари 1944 г., когато

нашият град попада под обстрела

на бомбардировачите на

англо-американските военновъздушни

сили. Около 12.30 часа

на обяд над 30 бомбардировача,

тъй като гъста мъгла покрива

столицата, са отклонени и

изсипват своите бомби над града

ни. Разрушенията са огромни.

Нападнато е мирно цивилно

население, повече от 60 души

загиват, толкова почти са и

ранените. Разрушени са знакови

сгради. Училището "Евлоги

Георгиев" е напълно разрушено

и само благодарение на това,

че е ваканционен ден, не е

било пълно с деца. Разрушена

е Земеделската кооперативна

услугите на депото, да станат

съдлъжници по кредита.

Основните опасения на част

от парламентаристите са, че

ако те спрат да плащат дължимите

такси, погасяването

на заема ще легне изцяло на

община Разлог.

Подробни разяснения по

въпросите е дал кметът инж.

Красимир Герчев. По думите

му изграждането на сепарираща

инсталация е било

включено и в първоначалния

идеен проект за изграждане

на депото, но в процеса

на договаряне е отхвърлено

и тя не е изградена. Към

настоящия момент няма и

яснота дали държавният бюджет

ще финансира подобни

проекти, както и дали в

следващия програмен период

се предвижда такова

финансиране.

Община Разлог вече е изпратила

официално запитване

и ако има друга възможност

за финансиране, кредит

няма да бъде теглен. Градоначалникът

е пояснил

още, че е добре решението

да бъде подкрепено, за да

може община Разлог да има

готовност при липса на друга

възможност за финансиране

и при наличие на такова

няма да се подпише договор

за кредит. Той е бил

категоричен, че стъпките в

тази посока няма да попречат

на общината да кандидатства

при възможност за

безвъзмездно финансиране.

На въпроса общините

Банско, Белица и Якоруда да

бъдат съдлъжници по кредита

Красимир Герчев е пояснил,

че това не е проучено,

но е бил категоричен, че досега

те са внасяли редовно

таксите си по чл. 60 и чл. 64,

банка в центъра

на града, Военна

болница и много

частни жилищни

домове.

В този трагичен

ден царица Йоана

пристига в града,

придружена от

митрополит Стефан,

и оказват съдействие

на ранените

в болницата.

На другия ден участват

в опелото на

както и че сметката, в която

има генерирани средства, е

гарант по кредита.

Градоначалникът е изтъкнал

и спешната необходимост

от изграждане на сепарираща

инсталация поради

завишения брой отпадъци,

които се депонират и които

възлизат на 29 хил. т годишно.

Изграждането на сепариращата

инсталация ще намали

значително количеството

на отпадъка, а оттам и на

експлоатационния срок на

депото.

След обширните дебати

предложението е прието с

19 гласа "за" и 1 "въздържал

се". Така реално община

Разлог е получила зелена

светлина за поемане на дългосрочен

общински дълг от

фонд ФЛАГ в размер на 9

млн. лева със срок на погасяване

до 240 месеца.

загиналите. В този ден ние си

спомняме за свидните жертви.

Почитаме паметта им и дано никога

да не се повтарят тези трагични

дни и никога нашият град

да не изпитва такива трагични

мигове на войната", заяви А. Геренска.

Кметът на община Дупница

инж. Методи Чимев и зам.

кметът Крум Милев поднесоха

венец от името на община Дупница,

венец поднесоха и общинските

съветници Валентина Караганова

и Йордан Йорданов.

НИКОЛАЯ ИВАНОВА

Запушени водостоци наводниха пътищата след

проливния дъжд в Подгорието

Кметът на Петрич Д. Бръчков изпрати техника

за подравняване на изкопаните улици в селата

Проливният

дъжд

усложни

пътната обстановка

в

села от район

Подгорие.

След

проверка

на място,

извършена

от кмета

Димитър

Кметът на община

Дупница

инж. Методи Чимев

и заместник-кметът

Крум Милев поднасят

венец на

паметните плочи

на загиналите

в националните

войни дупничани

/сн. 1/. Моменти

от събитието

/сн. 2/.

1

мена и Ключ преляха водостоци,

които не успяха да поемат

количеството дъждовна вода.

"Оставаме в постоянна връзка

с местните кметове, за да

реагираме по спешност, ако обстановката

се усложни. Остава

в готовност и техниката, разпоредил

съм дежурства в района,

който се оказва и с най-сериозно

количество дъжд", коментира

кметът на общината Димитър

Бръчков. Градоначалникът

допълни, че водостоците се почистват

редовно, но проблемът

сега е възникнал от силния

2

Бръчков и

служители на администрацията,

е изпратена техника за отстраняване

на възникнали проблеми

в резултат на проливния дъжд.

Най-сложна е ситуацията в район

Подгорие. Край селата Кавятър,

довел до падането на

клони и листна маса, които са

запушили съоръженията. След

като спре да вали, от общината

ще бъдат предприети необходимите

действия и за подравняване

на изкопаните от дъжда улици

по селата, за да се осигури

нормална проходимост.

ИВАН ИВАНОВ

С 237 решения,

приети

с мнозинство,

председателят

на Общинския

съвет в Сандански

Николай

Шаламандов

се отчете

ИЗКУПУВАНЕ НА:

метали, хартия, пластмаса

ТЕЛ. 0888 295 408

с. Зелен дол

За изграждането на инсталацията

вече има и идеен

проект. Очакванията са с изграждането

на сепариращата

инсталация да бъде намален

депонираният отпадък с

над 60%, което ще доведе

както до намаляване разходите

за депониране, така и

на размера на отчисленията.

Очаква се и положителен

екологичен ефект, който ще

се постигне с оползотворяването

на значителна част

от рециклируемите отпадъци,

както и от реализиране

на приходи от тяхната продажба.

На сесията са гласувани

и средства в размер на 50

хил. лева за изградената в

МБАЛ - Разлог PCR лаборатория.

Средствата за нея са

от спестените от празничния

календар на община Разлог.

За тази цел местните парламентаристи

са гласували

промяна на бюджета на община

Разлог за 2020 година.

Приети са и предвидените

изменения и допълнения

на Правилника за дейността

на Общинския съвет, неговите

комисии и взаимодействието

му с Общинска администрация,

касаещи провеждането

на заседанията

на местния парламент и комисиите

към него от разстояние.

Това реално дава

възможност Общинският съвет

в Разлог занапред да заседава

онлайн.

Местният парламент е

дал съгласие и за избор на

независим одитор, който да

извърши проверка и да завери

годишния финансов

отчет на МБАЛ - Разлог за

2020 година.

ЯНА ЙОРДАНОВА

ОбС шефът Н. Шаламандов отчете

работата на съветниците в Сандански:

237 решения са приети с

мнозинство, само 5 са оспорени

пред Административен съд

Н. Шаламандов

пред колегите си за периода

месец май 2020 до месец декември

на същата година. В

отчетния период най-голяма

част от решенията, 103 на

брой, са свързани с придобиване,

управление и разпореждане

с общинско имущество

- отдаване под наем

на имоти общинска собственост,

както и продажба на

общинско имущество. 52 са

решенията за изготвяне на

подробни устройствени планове

и техните изменения,

както и регулиране и застрояване

на територии и

имоти в община Сандански.

12 са решенията, гласувани

за образователна,

здравна и спортна дейност.

25 са решенията, свързани по

проекти на съответните програми

на Европейския съюз,

44 на брой са решенията,

свързани с допълнения и изменения

на наредбите. Едва 5

са решенията, гласувани от

Общинския съвет и оспорени

пред Административен съд.

Това е поредният отчетен

период за изтеклата година

на председателя Н. Шаламандов.

"До нула са сведени неразгледаните

преписки, внесени

в деловодството на Общинския

съвет, което е показател

за успешната работа

на съветниците по време

на заседанията и узаконяването

им с решения", заяви Н.

Шаламандов.

ЛИДИЯ МАНЕВА

Плащане

веднага

ПРЕДЛАГА:

Товарене и заплащане на място.

Мобилен кантар за Благоевград

и околните населени места.


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 5 януари 2021г. РЕПОРТЕР

стр. 3

412 от 11 150 малки ученици в Пиринско не влязоха в класните стаи

вчера, само 13 родители пожелаха децата им да учат дистанционно

В благоевградското VIII СУ монтираха терморамка и електрически пречистватели

за въздуха, всички 15 преболедували преподаватели в IV ОУ се върнаха на работа

Щастливи и

развълнувани

като в първия

учебен ден. Така

благоевградски

учители

и директори

определиха

учениците от

начален етап,

Ив. Златанов

които вчера отново влязоха по

класните стаи. Така след повече

от месец прекъсване децата

от 1 до 4 клас се върнаха на

училище, а педагози коментираха,

че не по-малко радостни

от учениците са техните родители.

Във всички 18 стаи са монтирани

електрически пречистватели

за въздух

Между 40 и 80% посещаемост отчетоха в детските

градини в Петричко, няма отсъстващи учители

Нормално започна присъственото

обучение в училищата

на територията на община

Петрич. 1804 деца и

ученици от подготвителен до

четвърти клас влязоха в

класните стаи на училищата

на територията на общината.

Само двама ученици от село

Марикостиново ще продължат

да се обучават в електронна

среда по заявено от

На единия вход е

поставена нова

терморамка

родителите желание. Персоналът

в училища и детски градина

е наличен, няма отсъстващи.

В детските градини посещаемостта,

отчетена от директорите

вчера, варира от

40% до 80%. 1750 са децата

от яслена до подготвителна

група в страната. Вчера врати

за тренировки отвориха и

двете общински спортни зали

в Петрич - зала "Серафим

Ученици от 1 "б" клас на IV ОУ с класния си

ръководител Тони Панайотова

Как стартираха подновените

присъствени учебни часове

и каква е ситуацията, провери

репортер на "Струма" в няколко

благоевградски училища.

Още от рано сутринта пред VIII

СУ цареше истинско оживление.

Най-нетърпеливите родители

и деца взеха да пристигат

към 7 и 30 часа, или половин

час преди началото на първия

час. Впечатление направи, че

всички ученици са с лични

предпазни средства - маски,

шлемове. Обстановката бе

спокойна и докато изпращаха

синовете и дъщерите си, някои

майки обсъждаха помежду си

дали да дойдат да ги вземат в

16 и 30 или в 17 часа.

Съгласно мерките за безопасност

415-те ученици в начален

етап влизаха през два

входа. Новото е, че на единия

вече има монтирана терморамка

и чрез нея се извършва

т.нар. сутрешен здравен филтър.

Любопитното е, че устройството

е специално преработено

за деца и е съобразена с

по-ниския им ръст. Затова и самият

уред за мерене на температурата

на китката е на помалка

височина. Така за кратко

време под зоркия поглед на

двама педагогически специалисти

от колектива през рамката

минаха половината ученици,

а другата част влезе през

централния вход, където температурата

им бе измервана с

безконтактен термометър.

"Едно от нещата, което ми

направи впечатление, е, че в

очите на някои деца имаше

сълзи. Просто са много развълнувани,

че са отново на училище.

Другото е, че родителите

проявяват необходимата отговорност

и не пускат на деца на

училище, ако се чувстват неразположени",

коментира медицинското

лице на училището

и констатира, че нито термометърът,

нито рамката са засекли

повишена температура

при някои от влизащите.

Наред с новото устройство,

с пари от бюджета на VIII СУ и

средства, отпуснати от МОН,

във всяка една от 18 класни

стаи, в която се обучават учениците

от начален етап, са осигурени

електрически пречистватели

на въздуха. Такива са

поставени и в учителската

стая, медицинския кабинет и

компютърните зали на 1-4

клас.

В залата за хранене пък действа

нова бактерицидна лампа,

а съгласно заповед на директора

Сергей Биров дезинфекционните

дейности на класни

стаи и коридори се извършват

сутрин, през/след голямото

междучасие, на обяд и след

приключване на учебните занятия.

Биенето на звънеца и превключването

към нормалния ритъм

бе съпроводено и с обичайните

съпътстващи дейности.

Домакинът на училището мина

по стаите, за да запише желаещите

за обяд, а медицинското

лице да установи отсъстващите

ученици.

По повод създадената организация

от ръководството на

VIII СУ споделиха, че към днешна

дата отсъстват 5 педагогически

специалисти, ползващи

отпуск по болест поради карантиниране

или отпуск след

прекарано инфекциозно заболяване

в съответствие с разпоредбите

на КТД за системата

на предучилищното и училищното

образование. На

всички тях има осигурени заместващи

учители.

Поради здравословни причини

по чл.115а, ал. 4, т. 1 от

ЗПУО от разстояние в електронна

среда чрез използване

на средствата на ИКТ се обучава

един ученик от 3 клас.

По желание на родителите

предстои процедура по чл

115а, ал. 4, т. 3 от ЗПУО за обучение

на един ученик от 4 клас

в електронна среда от разстояние

чрез използване на ИКТ.

С оглед на това, че част от

учителите са с по няколко специалности

и преподават и в начален,

и в прогимназиален

етап, тоест и присъствено, и

дистанционно, и направена

необходима синхронизация и

часовете за всички са по 30

минути.

Бързаков" и зала "Арена - Петрич".

В тях ще имат право да

се подготвят само клубове,

които имат състезатели, картотекирани

към съответните

спортни федерации. Такива

са пет спортни клуба в Петрич:

ОХК "Беласица", СК "Беласица

- Цар Самуил", СК "Го-

До", СК "Киокушин 1994", СК

"Лъвовете".

ИВАН ИВАНОВ

Още от рано сутринта в

двора на VIII СУ настана

истинско оживление.

Че децата са спокойно и

първият час е преминал нормално,

каза класният ръководител

на 1 "б" в IV ОУ Тони Панайотова.

Директорът Илиян

Чапкънов допълни, че още

няма информация колко деца

не са дошли на училище и ще

я изиска по време на голямото

междучасие, но предположи,

че отсъстват единици или

само няколко от общо 150

ученици 1-4 клас. Добрата новина

е, че на фона на месец

ноември, когато половината

колектив или общо 15 учители

бяха болни и поради тази

причина от IV ОУ подадоха

предложение и получиха разрешение

от министър Вълчев

да преминат към обучение в

електронна среда от разстояние,

сега, както увери Ил. Чапкънов,

отсъстващи учители

няма и всички са на работа.

" В начален етап от 191 ученици,

отсъстват 4. Всички колеги

са на работа. Към момента

няма подадени заявления за

обучение в електронна среда

от разстояние", коментираха

от ръководството на V СУ.

Директорът на VII СУ

д-р Лилия Стоянова сподели,

че и учителите, и

учениците се радват отново

да са на училище и да

учат присъствено. "Какво

е необходимо, всичко е

направено", увери д-р

Стоянова, която вчера

следобед бе заета с организацията

по раздаването

на пристигналите от МОН

устройства.

Справката на Регионалното

управление на

образованието в Благоевград

показва, че само 13

родители, при 11 150 обучаващи

се в начален етап в областта

са подали заявления

вместо присъствено децата им

да учат дистанционно. 10 от исканията

са по здравословни

причини и 3 по собствено желание,

или преценка на родителите.

На училище вчера не са

отишли 412, или 3.6% от

общия брой ученици /1-4

клас/. Тоест по класните

стаи са влезли общо 10 751

деца. На някои места родители

не са пуснали децата си

на училище превантивно -

да не си измокрят краката в

дъжда, а не че са болни.

Радващото е, че от 94 училища,

обучаващи ученици в

начален етап, в общо 41 няма

нито един отсъстващ ученик, а

в много от останалите институции

броят на недошлите е

между 1 и 5.

"Имайки предвид обстоятелствата

и пандемичната обстановка,

ситуацията по училищата

е нормална и спокойна.

Хубавото е, че не се наблюдава

концентрация на отсъстващите

ученици в дадени места,

региони. Също така нито един

учител в нито едно училище не

е изразил нежелание или несъгласие

да изпълнява служебните

си ангажименти", изтъкна

началникът на РУО Ивайло

Златанов и уточни, че се върви

към присъствено обучение

при спазване на всички мерки.

В тази връзка Ив. Златанов

е препоръчал на директорите

заедно с учителите по места да

мотивират учениците за носенето

на лични предпазни

средства.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

ВЕСЕЛИ

ПРАЗНИЦИ!


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 5 януари 2021г. РЕПОРТЕР

стр. 4

Половината къщи за гости в Сапарева баня са били

резервирани за 3 дни на празниците срещу 400 до 600 лв.,

единствената работеща пицария удари клиентите със "солени" цени

Прехвърлянето на автомобили,

собственост на община

Сандански, на общинско

дружество „Стройкомтранс“

се отлага във времето заради

процесуални неуредици.

Това стана ясно по време на

последното редовно заседание

на минипарламента за

2020 г. Причината е, че общинското

дружество не е на

бюджетна издръжка към община

Сандански, а е отделно

дружество. Това обяви съветникът

Живко Иванов. "Ние

трябва да намерим правната

форма за прехвърляне на автомобилите,

и то за безвъзмездно

ползване, но това

става само за звена общинска

собственост и на бюджетна

издръжка, а не както

е общинското дружество

„Стройкомтранс“. Съгласно

Тийнейджър, напръскал

таксиметров шофьор със

спрей, е задържан от служители

на ОДМВР в Перник. Инцидентът

е станал часове

след настъпването на 2021

година. Група младежи били

закарани от такси до пернишкия

квартал "Изток". Шофьорът

ги оставил и се прибрал

в центъра, когато диспечерът

на фирмата получил сигнал,

че на едно от момчетата е изпаднал

портфейлът в колата.

що. В моята

къща за гости

работи семейството

ми и не

се налага да

плащам поне

за персонала",

заяви П. Чучуганов.

Ако туристи

искат да си похапнат

топла

храна или пица,

единственото

заведение,

което ра-

Заради процесуални неуредици

община Сандански не успя да прехвърли

автомобили на "Стройкомтранс",

решението на съветниците

отложено във времето

чл. 77 в наредбата е записано,

че се дава право на ползване

чрез отдаване под

наем или чрез търг. Вторият

вариант е да става чрез апортна

вноска. Например за автомобил

компактор, купен на

цена от 296 000 лева, който

в момента не е в движение,

няма как да се плащат разходите

за сметка на общинското

дружество, то няма как

да ги отчете като разходи",

каза Ж. Иванов.

"Трябва да се намери правилното

решение как да се

прехвърлят автомобилите,

собственост на община Сандански,

на общинското дружество,

което не е на бюджетна

издръжка. Трябва да

проучим и други практики",

заключи Ж. Иванов.

ЛИДИЯ МАНЕВА

Младеж отказа да плати за

такси, напръска таксиметров

шофьор със спрей

Водачът на таксито веднага се

отзовал на мястото, за да го

върне, като трябвало да бъде

заплатен курсът. Тогава тийнейджърът

го напръскал със

спрей и избягал.

Служители от Второ РУ

блокирали района и не след

дълго го задържали. Започнато

е досъдебно производство

по чл. 131, ал. 1 от Наказателния

кодекс, работата по

случая продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Пицарията, стопанисвана от гарда на Галеви - Янко Янков, е единствената, пред-

Половината от къщите за

гости в Сапарева баня са работили

в празничните дни

около Нова година, като офертите

са били от 400 до 600

лв. за три дни. Председателят

на Сдружението на собствениците

на къщи за гости Петър

Чучуганов заяви: "Поех си

глътка въздух в тези три празнични

дни. Половината от къщите

за гости бяха наети за

новогодишната нощ. Резервирани

бяха предимно от семейства,

като цената на наема

за цяла къща върви от 400

лв. нагоре, но заради пандемията

ограниченията за броя

гости е до 12 души. Разходите

обаче са големи: за камини

или друго отопление, за

топла вода... Като се разплатят

с персонала, и за собствениците

не остава почти ни-

боти в центъра

на курортното градче, е пицарията

в сградата, собственост

на Кирил Зарев, бивш шеф на

"Енергоремонт". Пицарията се

стопанисва от личния гард на

Пламен Галев - Янко Янков,

цените обаче са доста "соле-

лагаща храна за вкъщи в центъра на Сапарева баня, но на доста високи цени

ни".

Впечатление прави и помалкият

брой паркирани ав-

На Гейзера се продават кафе

и кюфтета на открито, като

сега цената на кафе в пласнералната

баня. Преди пандетомобили

на паркинга до митмасова

чашка се предлага за мията автомобили се паркираха

на два реда на пътя Са-

1,60 лв., при 1 лв. за чашка

преди пандемията. парева баня-Дупница и пар-

Момче е първото бебе в Петрич

за новата 2021 година

Филип Ангелов е първото

родено в Петрич бебе за

2021 година. Той се е появил

на бял свят на 2 януари в

10.05 ч. Филип тежи 3. 150

кг и е висок 50 см. Момче е и

последното за 2019 година

бебе в община Петрич.

"249 са родените през

2020 година бебета в родилното

отделение в Петрич.

Служители на полицията

на 1 януари около обяд са

проверили на ул. "Угърчин"

в Перник лек автомобил

"Опел Корса", управляван от

45-годишен перничанин.

Алкохолната му проба с алкотест

дрегер се оказала

положителна - 1,31 промила

в издишания въздух. Взета

му е кръвна проба и е задържан

за 24 ч. с полицейска

мярка.

С 1,86 промила алкохол

в издишания въздух е шофирал

лек автомобил "Пежо"

62-годишен мъж от пернишкия

квартал "Бела вода".

Служители на Второ РУ в

Перник потърсили столичанин,

за да му предадат забравен

на бензиностанция

протфейл. При проверка обаче

се установило, че 56-годишният

мъж е поставен под

задължителна карантина от

През миналата година отделението

беше напълно обновено,

оборудвано с апаратура

от висок клас и ново обзавеждане

в стаите, за да

продължи в Петрич да се ражда

живот!", съобщиха от Общинската

администрация в

града и пожелаха повече новородени

през тази година.

ИВАН ИВАНОВ

Двама пияни и жена на кокаин

спипаха пътните полицаи

Той бил проверен на 2 януари

на разклона за Специализираната

болница за активно

лечение на белодробни

болести. Взета му е кръвна

проба и е задържан за 24

ч. с полицейска заповед.

На 3 януари през нощта

на автомагистрала "Струма"

е проверен лек автомобил

БМВ с водач 28-годишна

столичанка. Тестът й с

техническо средство отчел

положителен резултат за

кокаин. Автомобилът е иззет,

а жената е задържана за

24 ч. по Закона за МВР.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Столичанин под карантина се

издъни на пернишка бензиностанция,

забрави си портфейла

РЗИ - София и няма право да

напуска дома си.

Започнато е бързо производство

по чл. 355, ал. 2 от

Наказателния кодекс и действията

по разследването

продължават.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

19 водачи на МПС в Кюстендилско

са управлявали

след употреба на алкохол.

Това е установено в рамките

на проведена специализирана

полицейска операция по

линия на пътна безопасност

за времето от 23.12.2020 г.

до 3.01.2021 г. по пътищата

на Кюстендилска област.

Най-високият отчетен резултат

е 1.86 промила.

По случаите са образува-

кингът беше препълнен. Сега

дори в празничните дни нямаше

толкова автомобили, а повечето

паркирани бяха със

софийска регистрация.

Хотелите на Паничище пък

въобще не са работили, съобщиха

хотелиери. Поради липсата

на сняг почти няма туристи.

Любители на планината

са предпочели малките хижи

за посрещане на Новата

година.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

18 шофьори от Кюстендилско

останаха без книжка през

празничните дни

Учителският колектив на

НУ „Архимандрит Зиновий“

посрещна вчера своите възпитаници

с ключови мерки за

превенция и контрол срещу

Covid-19. Всички ученици са

проверени на входа за температура,

маски, а в коридорите

на училищната сграда са поставени

озонови концентратори

на отрицателни кислородни

йони, предназначени за директна

въздушна деактивация

на плесени, бактерии и вируси

в затворени помещения.

Осигурени са също сапун и

топла вода за миене на ръце;

кутии с еднократни кърпи; дезинфектанти

за ръце в тоалетните,

класните стаи, коридорите

и в близост до входа,

съобщи директорът Любка Димитрова.

"Организирано е ежедневно

и безопасно изхвърляне на

отпадъците. Осигурените дезифектанти

за дезинфекция на

ръце и повърхности, сапун,

хартиени кърпи и тоалетна

В района на Гейзера продаваха кюфтета

и кафе, което обаче бе по 1,60

лв. , при 1 лв. преди локдауна

ни досъдебни производства.

На 18 водачи са отнети

СУМПС за различни нарушения,

санкционирани са и двама

водачи за управление с

превишена скорост - единият

се е движел с 196 км/ч, при

ограничение 140 км/ч, в извъннаселено

място, другият

- със 112 км/ч, при ограничение

50 км/ч, в населено

място.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Озонови концентратори деактивират

плесени, бактерии и вируси

в радомирските училища

Озонов концентратор пречиства

въздуха от плесени,

бактерии и вируси в коридора

на училището

хартия са в количества, достатъчни

до края на учебната

година", увери Димитрова. По

думите й предприетите мерки

могат да предотвратят навлизането

и разпространението

на Covid-19 между ученици и

персонал, които може да са

били изложени на вируса, като

същевременно снижават до

минимум сътресенията в учебния

процес и защитават учениците

и персонала. До дни в

класните стаи ще бъдат поставени

и бактерицидни антивирусни

лампи.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 5 януари 2021г.

РЕПОРТЕР

стр. 5

Архиерейският наместник отец Янко Русков: Няма да отменим

ритуала на Йордановден в Разлог, той е за здраве

Ритуалът по

хвърлянето на

Богоявленския

кръст на

Йордановден

в Разложко

няма да бъде

отменен. Това

Я. Русков съобщи вчера

архиерейският наместник на

Разложка духовна околия

отец Янко Русков. Той сподели,

че желанието на миряните

е той да се състои, още повече

че празникът се свързва

със здраве и благополучие

през годината. Отец Русков

сподели, че въпросът е обсъден

и с община Разлог и няма

да бъде издавана забрана за

провеждането на ритуала.

Промяна ще има само в

Добърско, където Йордановден

е и празник на селото.

Там няма да се състои традиционната

празнична програма,

но Богоявленският кръст

ще бъде хвърлен. Във всички

населени места празникът

ще започне, както обикновено,

с отслужване на Света литургия

в храмовете, след което

ще се премине към хвърлянето

на кръста.

В Разлог традиционно ритуалът

ще бъде извършен

край езерото в градския парк

около 10:45 часа, а в останалите

населени места в реките,

където обичайно се състои.

"Надявам се хората да

спазват ограничителните

мерки и най-вече да бъдат с

маски. Това е един хубав

празник и дано донесе здраве

през годината", каза отец

Русков. Той припомни, че мераклиите

да се преборят за

кръста трябва да са кръстени,

и сподели, че в Разлог от

няколко години е въведено

правило момците, които желаят

да участват в Богоявленския

ритуал, да се записват

предварително. Отец Русков

"ВиК Кресна" ЕООД -

гр. Кресна

уведомява своите потребители,

че с Решение на КЕВР № Ц-46

/30.12.2020 г., считано от 01.01.2021 г., са

утвърдени следните цени на услуги, предоставяни

от ВиК оператора:

- Доставяне на питейна вода -

0,472 лв./куб.м /без ДДС/;

- Отвеждане на отпадъчни води -

0,137 лв./куб.м /без ДДС/.

поясни, че преди това са се

хвърляли много некръстени

младежи и това е причината

за предварителното записване.

"Засега нямаме записали

се младежи, но до Йордановден

има време. Всяка година

има много желаещи и това не

ни притеснява. След като се

запишат, ние проверяваме

дали са кръстени, за да е

всичко според каноните",

поясни още отец Русков.

Йордановден е един от

най-тачените и дългоочаквани

празници от християните

и най-вече от младежите,

които участват в него. Вярванията

са, че който хване пръв

кръста, ще бъде здрав и ще

има късмет през цялата година.

Вярва се още, че с

внасянето на осветената вода

в дома ще има здраве в семейството

през цялата година.

ЯНА ЙОРДАНОВА

В Симитли преместиха Богоявленския ритуал в дворовете на храмовете

Във връзка с усложнената

епидемична обстановка в

страната, предизвикана от

разпространението на коронавируса,

съгласувано със

свещениците, кметът на община

Симитли Апостол Апостолов

заедно с кметовете по

населени места решиха да

бъдат отменени традиционното

литийно шествие и ритуалът

по хвърляне и изваждане

на Богоявленския кръст

от ледените води в община

Симитли. Ритуалът се мести

Рекордна

смъртност...

175 момчета) за цялата община

през миналата година, като

в тях влизат и 49 родени в чужбина.

253 от тях са новите жители

на град Дупница (127 момчета,

126 момичета).

Ражданията през миналата

година в общинската болница

на града са 189, а в частната

са проплакали 170 бебчета.

114 са браковете в общината,

докато разводите са 132.

Сред най-предпочитаните

имена за новородени са били

Кристина, Калоян, Мария и

Йоан, а по-екстравагантни

имена са Венсан, Лорена, Елисей,

Емиир, Идрис.

Най-много бебета от 49-те

проплакали в чужбина 16 са

във Великобритания, като за

сефте Италия не е водещ по този

показател. Нови жители на

Дупница са проплакали в Румъния,

Чехия, Испания, Италия,

САЩ, Кипър и други.

Последният нов жител на

Дупница за миналата година е

Борил от Самораново, който се

е родил на 28.12., а първото

бебе на Дупница за тази година

е Изабела Валентинова, която

е проплакала на 1 януари в

17,40 часа. Тя се е появила на

бял свят в общинската болница

с мерки 3,15 кг и 48 см.

ИВАН ИВАНОВ

Млада

дупничанка...

опит за самоубийство.

36-годишната жена е била

открита от близките си в безпомощно

състояние, паднала

в една от стаите в дома си в

Дупница. Около нея имало

опаковки от антибиотик и други

лекарства, които били празни.

За броени минути линейка

с екип на Спешен център се

отзовал на подадения от близките

сигнал за помощ. Още в

линейката дежурният лекар е

включил система на младата

жена, тъй като била в критично

състояние.

След направени изследвания

в Спешен център тя е транспортирана

за "Пирогов" с

опасност за живота.

Разбра се, че младата жена

е прибягнала към фаталното

решение да сложи край на

живота си, след като точно

преди Нова година била съкратена

от работа.

Състоянието й е стабилизирано

в столичното здравно заведение.

През миналата 2020 г. 5-

има души от Дупница се самоубиха.

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

В първия му

работен...

на състоянието му и в реанимация.

След изписването му

от болницата архитектът излезе

в дълги болнични, ходи в санаториум,

после си ползва

неизползваната отпуска за

възстановяване от последствията

от тежката зараза и

вчера се яви за пръв път след

разболяването си в общината.

Малко преди обяд обаче

той бил извикан от главния

секретар Мария Стойнева,

която му връчила заповедта на

кмета Румен Томов да обясни

какви са причините за 5 забавени

преписки, научи "Струма".

Коментарите в общината

са, че разпореждането за писмени

обяснения е увертюра

към предстоящо уволнение на

арх. Васил Тинчев, който така

и не успя да се впише в управленския

екип на настоящия

градоначалник. За неговото

място дори вече се

спряга името на арх. Александър

Сандев.

През февруари 2019 г. арх.

Тинчев веднъж вече бе уволнен

дисциплинарно от предишния

кмет Атанас Камбитов

въпреки липсата на каквито и

да е наказания в трудовото му

досие за 6,5 г. работа в общината,

които са задължително

условие по Кодекса на труда,

преди да бъде наложено

най-тежкото наказание. Като

мотив за уволнението му тогава

бе посочена частна тъжба

от благоевградчанин, съученик

на Ат. Камбитов. Естествено,

заповедта падна в съда

и през ноември 2019 г. Васил

Тинчев се върна на работа.

Ще се повтори ли сагата с

дисциплинарното му уволнение,

и то само месец преди той

да навърши години за пенсия,

предстои да видим.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

За първи път от

четвърт...

няма да се проведе и литийното

шествие от църквата "Св.

Георги" до езерото в парка, където

традиционно се хвърля

кръстът.

На 06.01. /сряда/ в двора

на храма след светата литургия

/около 11:00 ч. / ще бъде

отслужен Велик Богоявленски

в дворовете на храмовете.

Причината е пандемията

от коронавируса, наредбите

да се избягват струпвания на

много хора на едно място и

най-важното - да се запази

здравето на жителите на община

Симитли, защото няма

нищо по-важно и по-ценно

от човешкия живот.

Великият Богоявленски

водосвет, който по традиция

се прави на брега на река

Струма, ще бъде извършен

днес от 08:30 ч. в храм "Рождество

Богородично" гр. Симитли.

А в сряда, 06.01., рано

сутринта ще бъдат проведени

тържествената служба

за Йордановден и традиционният

търг за иконите.

Ръководството на община

Симитли и кметовете по населени

места апелират за разум

и призовават всички да

бъдат отговорни към себе си

и околните и да спазват

стриктно всички противоепидемични

мерки.

ИВАН ИВАНОВ

водосвет, съобщиха от църковното

настоятелство и напомниха

на всички миряни за

спазване на установените

мерки.

ИВАН ИВАНОВ

Р. Томов внася

в ОбС...

инж. Румен Томов. Той се готви

да внесе в Общинския съвет

предложение за промяната,

която мотивира с постъпили

много искания от организации

и физически лица за

ползване на открити пространства

за концерти, представления,

изложби и дискусии.

Според сега действащата

наредба за ползване на общинските

площи се дължи

наем, чийто размер зависи от

зоната, като най-висок е в

централната градска част -

3,60 лв. на кв.м на ден. Градоначалникът

предлага наполовина

да плащат ползвателите

на общински площи, които

продават билети за организирано

от тях събитие, включително

художниците, занаятчиите

и членовете на камари

и съюзи с регистрация на територията

на общината. Ако

обаче част от площта се използва

за търговска дейност,

включително и за продажба на

храни и напитки, да няма отбив

от наема, отбелязва в

предложението си кметът на

Благоевград. Разрешително за

безвъзмездно ползване на общинска

площ пък да може да

се издава на един човек или

структура не повече от 3 пъти

годишно.

В искането за промяна на

наредбата градоначалникът

допълва и условията за наемане

на зала "Яворов", като за 1

час на неотопленото помещение

таксата да стане 240 лв.,

а с отопление - 360 лв. с ДДС.

За 3 и повече часа да се въведе

една обща цена от 450 лв.

без отопление и 550 лв. с отопление,

като допълнително се

плаща по 120 лв. за озвучаване

и ползване на технически

средства. Предложената от

кмета такса за 1 час ползване

на репетиционната зала "Яворов"

е 12 лв. без отопление и

30 лв. с парно, а в случаи на

извънредна обстановка цената

за ползване и на двете зали

да е наполовина.

Според кмета на Благоевград

с приемане на предложените

от него промени ще се

създадат по-благоприятни условия

за развитие и разнообразие

на културния живот в

общината.

"Предложените промени

няма да са от полза и няма да

постигнат очаквания ефект,

това може да се случи само

ако наемът се обвърже с приходите

или с продадените билети",

категоричен е собственикът

на първия частен театър

в общината Бранимир Митов,

който има и детска театрална

школа. "Подготовката на едно

театрално представление отнема

около 2 часа за монтаж

на сцената, осветление, озвучаване,

около 1 час е самото

събитие и още около час събирането

и освобождаването

на наетото пространство, т.е.

за едно представление (концерт

или друго събитие) с билети

ще трябва да се плати

наем за 4 часа. Така например

за 100 кв.м площ ще трябва

да платим по 180 лв. на час,

или около 700 лв., но върху 50

кв.м ще съберем към 35 човека

публика и на каква цена

трябва да са билетите, за да

се покрият само разходите, та

дори те да са наполовина?!",

даде конкретен пример Бр.

Митов.

Според него таксите, които

трябва да плащат творците за

организирано събитие, трябва

да са например 25 % от приходите

от билети или продажби.

"Така ще се чувстваме

наистина подкрепени от общината,

а и тя ще реализира приходи

от културните и образователни

продукти, които се

представят на територията й",

смята той и подготвя да внесе

предложението си за дискусия

в ОбС паралелно с това на

кмета инж. Томов.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

"ТОПЛИВО" АД - БЛАГОЕВГРАД

пожелава на всички свои служители, клиенти и

партньори щастлива Нова година,

изпълнена със здраве, успехи и сбъднати мечти!

Нека през Новата година да има много поводи за

усмивка и споделени мигове с любими хора!


СТРУМА 5 януари 2021 г. СТРАНАТА

стр. 6

Адвокат по медицинско право: При нежелана

реакция от ваксината извън кратката

характеристика пациентите ще бъдат обезщетени

Първо трябва да се изследва защо са възникнали алергичните реакции, заяви юристът

Вероятно хората са притеснени,

защото не са ясни

публично договорите между

производителите на ваксини

и ЕК. Няма как от правна

гледна точка при нежелани

реакции, които са извън

кратката характеристика, пациентът

да остане необезщетен,

т.е. да не може да потърси

отговорност. Това заяви

пред бТВ адвокатът по медицинско

право Мария Шаркова.

По думите й, първо трябва

да се изследва защо са възникнали

нежеланите реакции:

"Възможно е да са възникнали,

защото ваксината е

неправилно поставена, т.е. в

противоречие с изискванията,

които има към лекарите.

Възможно е проблемът да

идва от дистрибутора, от

неспазване на правилата за

добра дистрибуторска практика

и съхранение - тогава

натам ще насочим претенцията

си. Или, ако става ду-

Статут на кметство

разреши на...

промени в Закона за административно-териториалното

устройство

/ЗАТУ/ на Република

България. Съгласно новия текст

на чл. 14 от ЗМСМА, "кметство

е населено място с население

над 350 души с постоянен адрес"

и с него е съобразен и ЗА-

ТУ. До момента, за да се проведе

избор за селски кмет, също

се искаше населението да

е над 350 души, но населеното

място трябваше да има и статут

на кметство - процедура,

която се гласува в ОбС. Сега

вече местните съветници нямат

място в решаване на този

проблем, тъй като броят на населението

автоматично дава

мечтания кметски статут.

При това положение поборниците

на идеята сами да си избират

кмет в с. Делвино автоматично

си решават проблема

КАТ събра над 100 млн. лв.

глоби за 2020 година

Вътрешният

министър

главен комисар

Христо

Терзийски

обяви, че за

първи път

през 2020 г.

събираемос-

Христо Терзийски тта на глобите

към Пътна полиция мина 100

млн. лв.

Сумата е събрана от платилите

санкциите си 1 656 000 водачи,

съобщи в интервю за "24 часа"

министърът на вътрешните работи

главен комисар Христо Терзий-

ски.

Издадените санкции са над 1,9

млн. до 22 декември м.г., което е

с около 200 000 повече от 2019

г. Вътрешният министър подчерта,

че намалението на жертвите

със 162-ма души е плод не само

на пандемията, но и на засиления

контрол и връчването на глобите.

Над 82 хил. са шофьорите, получили

санкциите си на границата,

като около 20 хил. от тях са

били чужденци, основно от съседните

държави. "Не е имало случай

след връчване някой да бъде ограничен

да влезе или излезе от

страната", уточни Терзийски.

и на следващите местни избори

ще могат да го направят.

Според данните на ГРАО към 15

декември 2020 г. в селото, управлявано

от кметския наместник

Любомир Парашкански, с

постоянен адрес са 598 души,

настоящ адрес в Делвино са

посочили 119 души, а едва 29

са с постоянен и настоящ адрес

в същото населено място.

Общоизвестно е, че реалната

цифра на живеещите в селото

е последната - 29, а бройките

до 598 се надуват главно от македонци,

регистрирани от настоящи

и бивши кметове в селото,

за да си осигурят предимство

в местните избори

пред другите кандидати. Самият

Парашкански е преброил, че от

всички делвинци само 34-ма са

местни, другите са от Северна

Македония. Темата с македонците,

които решават съдбата на

българските населени места с

кухите си регистрации, обаче не

ма за нежелани лекарствени

реакции, постваксинални,

които са извън кратката характеристика

и ние не сме

били запознати с тях, тогава

може да се търси отговорност

от производителя. Ако

по силата на някакви договорки

тази отговорност е намалена

или изключена, то

със сигурност държавите

поемат тази отговорност.

Няма как пациентите да останат

необезщетени в тази

ситуация".

Когато някой бъде увреден

в резултат на нежелана

постваксинална реакция,

която не е включена в кратката

характеристика и пациентът

не е знаел за нея, тогава

по силата на правила и

принципи в правото отговорност

се носи, защото има

противоправно увреждане,

което е настъпило в тежест

на пациента, обясни адвокатът.

В някои държави от Европа,

в САЩ и Канада има фондове,

които обезщетяват пациентите

в подобни ситуации,

но у нас няма такъв

фонд, допълни Мария Шаркова.

Във връзка с притеснения

относно текста в декларацията

за информирано съгласие,

че пациентите са запознати

с взаимодействието

на ваксината с други лекарства,

а такива взаимодействия

не са посочени, адвокатът

обясни, че този тип

ваксина не си взаимодейства

с други лекарства. "От

специалисти фармацевти, с

които съм се консултирала,

знам, че този тип ваксина не

си взаимодейства с други лекарствени

продукти. Няма

нищо тревожно. Този текст

го пише, защото това е утвърден

модел на информирано

съгласие от министъра

на здравеопазването и се отнася

за всички ваксини“.

По отношение на информираното

съгласие, Мария

Оптимизмът от малкия брой на

новозаразените в последните дни

ще изчезне скоро, смятат експерти.

„Не съм спокойна по простата

причина, че самият вирус има инкубационен

период между 14 и 21

дена, сметнете това след коледните

и новогодишните празници и тогава

ще имаме реална картина кога ще

бъде новият пик“, споделя пред Нова

доц. Светлана Велизарова от

болница "Света София".

Сметката показва между 10 и 15

януари. И професор Николай Витанов

от оперативния щаб очаква същото:

„Ще бъде добре да ги държим под

3 хиляди случая на ден. Ако ги държим

под 2, ще бъде отлично, защото

под 2 хиляди случая на ден хора-

Мария Шаркова

е засегната нито в таблиците на

ГРАО, нито в ЗМСМА или ЗАТУ.

Законовата промяна от декември

2020 г. ще засегне още

2 села в община Благоевград.

Това са с. Габрово и с. Горно

Хърсово, които в момента се

управляват от кметските наместници

Галина Велкова и

Иван Митов. Справките сочат,

че и двете села по документи

са доста многолюдни. В Габрово

с постоянен адрес са 807

души, докато едва 16 от тях

имат и постоянна, и настояща

регистрация тук. В Горно Хърсово

с постоянен адрес са 594-

има, от тях само 80 души имат

в селото и постоянен, и настоящ

адрес. Въпреки това и тези

две села вече имат право

сами да избират кой да ги управлява,

а не да се съобразяват

с назначението на общинския

кмет.

От Централната избирателна

комисия уточниха, че новоизлюпените

кметства ще могат

да ползват правото си да

избират сами кой да ги управлява

на следващите редовни

местни избори, които ще са

през 2023 г.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Подпорна стена се

срути в центъра...

под кметството и били затрупани

от свличащата се земна маса.

Истински късмет е, че няма

пострадали, тъй като инцидентът

станал рано сутринта.

"В 5 сутринта се събудих от

страшен тътен и трясък. Излязох

навън и видях, че подпорната

стена до кметството е паднала.

Добре че по това време нямаше

преминаващи, иначе щеше

да има смъртен случай", разказа

благоевградският адвокат

Петър Пешев, чиято къща е на

метри от свлачището. Тътена

чул и кметът на селото Кирил

Калинков, който вчера не скри

притесненията си, че от активиралото

се свлачище може да

поддаде старата сграда на

кметството. Заради това вчера

районът беше отцепен с обезопасителни

ленти, а сградата на

кметството и магазинът на първия

етаж бяха затворени. Отложено

бе и посещението на личния

лекар д-р Киров, който

преглежда пациентите си от селото

в кабинет в кметството.

Комисия от община Кочериново

е извършила проверка на

място, съставен е констативен

протокол. Според местни жители

от селото подпорната стена

е строена през 2006 г. при управлението

на "тройната коалиция"

именно по проект за укрепване

на свлачище.

"Строителните работи бяха

извършени от бригада, работиха

много здраво, положиха едни

дебели тръби", спомни си

Ангел Велинов.

Шаркова обясни, че когато

ни поставят ваксина или ни

извършат интервенция, ние

черпим ползи - ще бъдем защитени,

ако ни лекуват - ще

се подобри нашето здраве.

"Нормално е да носим и

някои рискове. След като ще

бъдем защитени от Covid-19,

нормално е да имаме някои

реакции - локална болка например.

Информираното съгласие

прехвърля риска към

пациента, но само по отношение

на тези нежелани

реакции, които са описани в

кратката характеристика. Ако

получи реакции, които не са

описани по някаква причина

- той ще бъде обезщетен".

Информираното съгласие

не означава, че пациентът

е освободил някой от отговорност,

допълни адвокатът.

Във връзка с възможното

въвеждане на изискване

за ваксина при полет със самолет,

Мария Шаркова каза,

че и сега има такива изисквания

за влизане в някои

държави - например да имаме

ваксина срещу жълта

треска или менингит. "Когато

някой ни кара на направим

нещо, с което не сме

много съгласни - можем да

кажем, че се нарушава наше

право, но когато говорим за

защитата на околните, за

ползите за общественото

здраве, трябва да знаем, че

е възможно дадено наше

право да бъде нарушено.

Въпросът е тези ограничения

да бъдат пропорционални".

Важно е как ще бъде формулирано

това ограничение - то

не бива да е дискриминаращо,

да е унизително или прекалено

ограничително. То

трябва да е насочено да опази

права, които имат превес

над личния ни комфорт, така

както в момента сме ограничени

да посетим ресторант,

но това се обосновава

с ползите за обществото",

допълни Мария Шаркова.

Прогнозират нов пик на заразените между 10-15 януари

та на доц. Кунчев могат да се справят

на 100 процента със ситуацията. От

2 хиляди натам вече може да се получи

изпускане на някои места на хората,

които са заразени“.

Колко голям ще стане броят на

новозаразените зависи и от това

дали новият, по-заразен щам ще се

разпространи масово у нас.

„Ако успеем да не допуснем масово

разпространение на новия

щам, януари месец ще е напрегнат,

но няма да е такава ситуацията като

в Западна и Централа Европа.

Ако обаче новият щам ни засегне

масово, сценарият е различен. Затова

мерките трябва да бъдат

стриктни особено на границите“,

смята още Витанов.

От друга страна, мнението на експертите

е, че отварянето на градини

и училища няма да има голямо

отражение върху ситуацията.

„В много писания чужди показват,

че при всички случаи децата

се заразяват от възрастните. И обикновено

всички случаи се получиха

от това, че дойде или работеше

болен възрастен“, коментира пък

доц. Светлана Велизарова.

„Очакваме увеличаване с до 2

процента, което ако вземете 2 хил.

случая на ден това са 40 случая. Аз

си мисля, че това е една цена, която

можем да си позволим да плати,

за да може 100 хил. и повече родители

да бъдат облекчени в тази криза.

Най-голям натиск върху здравната

система се очаква през февруари.

След това ще разчитаме на

ваксините и по-топлото време“,

заяви още проф. Витанов.

"Явно проектът за изграждането

на подпорната стена не

е бил добър, след като не са

поставени барбакани, дупки,

през които да се оттича дъждовната

вода. Според проф.

Венедиков това е задължително,

но не е направено, и това е

причината стената да падне",

заяви инж. Светослав Михайлов,

дългогодишен горски шеф

в Пиринско, който сега живее

в с. Пороминово.

Вчера се очакваха и екипи

на Геозащита, които да установят

причината за инцидента,

както и да преценят как ще се

действа. Докато експертите не

се произнесат, срутилата се

стена и земна маса няма да се

почистват, а достъпът до мястото

е забранен.

В резултат на дъждовете

вчера имаше срутване и в Кресненското

дефиле, в района

между Симитли и село Градево.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА


СТРУМА

5 януари 2021 г.

СТРАНАТА

Пристигна втората пратка

ваксини на "Pfizer" у нас

стр. 7

До седмица започва имунизацията на учителите

България получи и втората

партида от ваксината на

Pfizer и BioNTech. Рано вчера

сутрин на летище София

пристигнаха 25 хиляди дози

от препарата, а ваксината бе

транспортирана към РЗИ-тата

в страната.

На този фон за първи път

от месеци новите заразени у

нас паднаха под 10 на сто.

Дозите, които пристигнаха,

ще стигнат за 12 500 души.

За масова ваксинация на

населението все още е рано,

поясниха здравните власти.

В РЗИ-тата в страната също

са направили стриктна организация

и са в очакване на

ваксините.

Здравният министър

проф. Костадин Ангелов

прогнозира старт на масовата

ваксинация през февруари

или март. "Тя ще започне

тогава, когато имаме по-голямо

количество ваксини -

през февруари, март. Масовото

ваксиниране ще стартира

с възрастните хора",

поясни министърът на здравеопазването

по време на

брифинг в понеделник. На

него стана ясно, че до 1

януари са докладвани леки,

умерени странични реакции

при четирима от ваксинираните

до момента. Те се из-

БЧК стартира информационна кампания за Covid-19

Тя ще се проведе в периода януари-март 2021 г.

Българският червен кръст

(БЧК) стартира мащабна информационна

кампания за

Covid-19 под надслов "Направи

го за тези, които обичаш".

Тя ще се проведе в периода

януари-март 2021 г., а целта

й е да продължи да подчертава

важността от спазването

на противоепидемичните

мерки, да предоставя надеждна

информация на българските

граждани и да се бори

с фалшивите новини.

Инициативата ще бъде

реализирана като част от

програмата "Дейности в отговор

на Covid-19" на Международната

федерация на дру-

"Загубата на обоняние е

прогноза за леко минаване

през новия коронавирус". Това

заяви директорът на Националния

център по заразни и

паразитни болести проф. Тодор

Кантарджиев. Той обясни,

че Covid инфекцията се развива

по-бавно и инкубационният

й период е по-дълъг.

"Обикновено започва с

дразнене в гърлото, а при младите

хора със здрава имунна

система първо се губи обоняние.

Това притеснява хората,

въпреки че загубата на обоняние

обикновено е прогноза,

Очакваме да завършим първата

фаза на ваксинирането

до 2 седмици. След това

ще започнем веднага ваксинацията

на хората в домовете

за стари хора и учителите",

поясни Ангелов.

Запитан кога може да се

очаква разхлабване на мерките,

проф. Ангелов отговори

следното: "Предпазлив

съм по отношение на прогнози.

Когато кажа нещо, вирусът

ни опровергава. Следим

със загриженост всяко

едно число. Когато имаме

дадено число, взимаме едно

или друго решение. Решенията

ни са базирани само

на научни доказателства",

категоричен е здравният министър.

Ваксините ще бъдат преразяват

в болка, замайване

и леко повишена

температура.

"Най-късно до 6

януари ще получим

становище от Европейския

регулатор

за ваксината на

Moderna и стартирането

на дистрибуцията

й в държавите

от ЕС. Всичко,

което е разписано

по ваксинационния

план, ще се случи. Очакваме

разрешение и за трета ваксина“.

Това заяви по време

на брифинг здравният ми-

жествата на Червения кръст

и Червения полумесец

(МФЧК/ЧП), финансирана от

Американската агенция за

международно развитие

(USAID). Благодарение на нея

БЧК продължава действията

си, свързани с превенция и

подпомагане на уязвими групи

от обществото.

Като част от информационната

кампания ще бъдат

реализирани серия активности,

сред които и онлайн събития,

с цел постигане оптимална

информираност на обществото.

Името на кампанията

"Направи го за тези,

които обичаш" е избрано неслучайно

и цели да провокира

лична и емоционална ангажираност

на всеки гражданин с

изпълнението на противоепидемичните

мерки, за да предпази

близките си.

Към момента по програмата

"Дейности в отговор на

Covid-19" са предоставени

над 30 000 хигиенни пакета,

съдържащи и предпазни

средства, 2500 творчески пакета

за деца в социално уязвима

ситуация са в процес

на раздаване и са проведени

стотици сесии за промоция

на хигиената и правилна употреба

на предпазни средства.

"В БЧК вярваме, че само

нистър проф. Костадин Ангелов.

По думите му в момента

започва организация по извозването

на новата партида

ваксини до 5 точки в страната.

"След като завършим

логистиката до тези 5 точки,

заедно като общество можем

да се справим с днешната

предизвикателна обстановка.

Затова и стартираме информационната

кампания "Направи

го за тези, които обичаш"

като част от мащабната

ни програма "Дейности в отговор

на Covid-19", за да мотивираме

повече хора да

спазват мерките и да се пазим

взаимно - заяви акад.

Христо Григоров, председател

на ЧК. - През цялата си

история Българският червен

кръст винаги е помагал на хората

и на институциите.

Днешната глобална ситуация

не е изключение и вярваме,

Проф. Кантарджиев: Ако нямате обоняние, карате леко вируса

Тодор Кантарджиев

че по-лесно ще се мине през

заболяването", каза още той.

"Критерият е повишаването

на температурата и непродуктивната

кашлица. Грипната

инфекция започва за часове.

Френската дума "grippe" значи

„сграбчвам“. Най-добре е

да има лабораторно

потвърждение чрез

тест", посочи той.

Според проф. Тодор

Кантарджиев антигенните

тестове са подобрили

диагностиката на

вируса и са достъпни

за общопрактикуващите

лекари и Спешна помощ.

"Не трябва да се забравя

обаче, че те не са чувствителни,

колкото PCR тестовете.

Освен това през втората половина

на заболяването антигенният

тест ще покаже негативен

резултат", обясни проф.

Кантарджиев.

"Ако се разболееш, в първите

клинични симптоми антигенният

тест обикновено е положителен,

но след няколко

дни боледуване - температура,

болки в гърлото, кашлица, неразположение

и главоболие,

които са симптоми на Covid,

антигенният тест може да е отрицателен

след третия

ден. PCR тестът обаче ще е положителен.

В момента за лечението

на коронавируса се

знае повече, отколкото за други

по-леки вируси", каза проф.

Кантарджиев.

започваме разпределението

на ваксините по

останалите РЗИ-та, така

че да продължим ваксинацията

на всички

медици на първа линия.

возени в сух лед. При пристигането

им ще бъдат поставени

във фризери на -70

градуса. След изваждането

от фризера ще бъдат поставени

в хладилна чанта или

хладилник и ще трябва да

бъде изразходвани до 5 дни.

До 2 дни се очаква и втората

ваксина, на „Модерна“

да бъде одобрена от

Европейския съюз.

В момента България е

разделена на 6 големи зони.

Ваксините пристигат там,

след което тръгват към всички

останали градове в страната.

Новата партида ще стигне

за около 12 хиляди души,

което на практика все още

обхваща само първата фаза

- а именно медиците на първа

линия.

След като приключи имунизацията

на лекарите,

следват учителите, както и

служителите и хората в домовете

за възрастни.

че заедно ще успеем".

Освен дейности в отговор

на пандемията от Covid-19

Българският червен кръст

продължава да изпълнява

своите дългосрочни програми,

чрез които подпомага едни

от най-уязвимите групи в

обществото. Сред тях са

програмата "Топъл обяд",

чрез която 1473 деца от социално

слаби семейства получават

безплатна топла храна

в настоящите зимни месеци;

предоставянето на хранителни

пакети за 470 000 социално

слаби граждани по

Оперативна програма за храни

и/или основно материално

подпомагане; дейностите

и по програма "Домашни грижи

за независим и достоен

живот" в подкрепа на самотни

възрастни хора и др.

ОБЩИНА РИЛА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА

Общинска администрация - гр. Рила, обл. Кюстендил,

пл. “Възраждане“ №1, централа - GSM 0884 400 944,

факс 0705/29911, www.grad-rila.bg; rilamunicipality@gmail.com

О Б Я В А

за публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане

с имоти - общинска собственост, в община Рила за 2021 г.

Община Рила, пл. "Възраждане" № 1, централа GSM 0884 400 944,

факс 07054/29911, на основание чл. 8, ал. 10 от Закон за общинската

собственост, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване,

управление и разпореждане с общинско имущество,

обявява:

Публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане

с имоти - общинска собственост, в община Рила за 2021 година,

което ще се състои на 20.01.2021 г. (сряда) от 10.00 часа в заседателната

зала, в сградата на Общинска администрация, гр. Рила.

Канят се всички заинтересовани лица да вземат участие в публичното

обсъждане за изразяване на предложения и становища по него.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет

страницата на община Рила - www.grad-rila.bg.

Георги Кабзималски, кмет на община Рила


СТРУМА

5 януари 2021 г.

СТРАНАТА

стр. 8

След 18 януари можем да очакваме

връщане на учениците към присъствена форма на обучение

Образователният министър

Красимир Вълчев:

"Вероятно от 18 януари

поетапно и по-големите ученици

ще се върнат в клас".

Това обяви министърът на

образованието Красимир

Вълчев. Вчера той беше на

посещение в столичното

143-то ОУ "Георги Бенковски",

за да провери как върви

учебният процес след завръщането

на децата от 1 до

4 клас в час. По думите му

първо трябва да мине една

пълна седмица на присъствено

обучение, да се проследи

броят на зоболелите и да се

вземат конкретни решения.

РЗИ са връчили акт на

кмета на Габрово за концерта

на 30 декември. Това написа

в социалните мрежи

градоначалникът Таня Христова.

В цялата страна празненствата

за Нова година бяха отменени

заради мерките срещу

разпространението на

коронавируса. Габрово обаче

посрещна 2021 година

ден по-рано с пищен концерт

на площад "Възраждане".

Винетките на

над 800 000 автомобила

изтичат

през януари и февруари.

Само в първия

ден на новата

година повече от

10 000 стикера се

оказаха невалидни.

Проблеми с

таксуването засега

няма. От АПИ

очакват наплив за

желаещи да си за-

"Ситуацията с коронавируса

може да

се подобри или влоши

заради празниците.

Ако се подобри,

ще пристъпим

към режим на редуване

- една част от

учениците да са вкъщи,

а друга - в класните

стаи", поясни

Вълчев.

"Засега имаме

нормална посещаемост

при малките

ученици. Всяка община

има право

Подсъдимият за катастрофата, погубила

Милен Цветков, отново иска да излезе на свобода

Кристиан Николов, който

е подсъдим за катастрофата,

при която загина журналистът

Милен Цветков, отново

иска да излезе на свобода.

Той е подал молба за промяна

на мярката за неотклонение,

която ще се гледа в петък

от съдия Васелина Ставрева

от Софийския градски

съд. Тя е и съдията, който ще

председателства съдебния

състав, който ще гледа и самото

дело срещу Кристиан.

Тъй като процесът

вече е в съдебна

фаза, съдия Ставрева

ще решава и

за мярката за неотклонение.

През декември

Софийската градска

прокуратура

внесе обвинителния

акт срещу 22-

годишния младеж. Той е обвинен

за умишлено причиняване

на смърт при катастро-

Габрово с акт за концерта на

30 декември, плаща го кметицата

Таня Христова

От РЗИ са връчили акт

още в първия работен ден на

новата година, става ясно от

поста на кмета.

"Подписах акта без

възражения. Считам, че

институцията община Габрово

не трябва да бъде натоварена

с тази санкция.

Финансовия ангажимент

за нея ще поема лично",

написа кметът Таня Христова.

Пред Nova от РЗИ казаха,

че не са издали още

АПИ ще предупреждава шофьорите

за изтичащи винетки

фа, за което законът предвижда

от 15 до 20 г. затвор,

но и доживотна присъда.

Красимир Вълчев

наказателно постановление,

но глобата е от 1500 лв. до

3000 лв.

купят нови винетки в края на

този и в началото на следващия

месец. Ще има нова услуга

за водачите - те ще бъдат

предупреждавани няколко

седмици предварително,

че винетката им изтича.

И тази година цените на

винетките остават непроменени.

Годишната за лек автомобил

струва 97 лева, месечната

- 30, а седмичната -

15. Остава и възможността

за закупуване на уикенд винетка

за 10 лева.

временно да отмени

задължителното

присъствие в детските

градини.

Имаме цели села, в

които няма коронавирус,

и за тях

беше непонятно

едно такова затваряне",

коментира

образователният

министър. И заяви,

че със събрани

средства училищата

са купили 10

000 въздухопречиствателя.

Четирима обвинени от Специализираната

прокуратура

през март 2020 г. за участие в

организирана престъпна група

за измами на територията на

област Враца са приведени в

места за лишаване от свобода,

след като Специализиран

наказателен съд одобри наложените

им наказания.

Румяна Тодорова - адвокат

от Адвокатска колегия - Враца,

и дъщеря й Деница Тодорова

са осъдени съответно на 2

години и 6 месеца и 2 години и

10 месеца "лишаване от свобода".

Освен за участие в организираната

престъпна група

двете са признати за виновни

за това, че заедно с други лица

- Ивайло Иванов и Иван Тодоров,

с цел да набавят за себе

си и за тях имотна облага

обещавали на хора от региона

да съдействат за решаване на

различни казуси - узаконяване

на постройки, настаняване

на възрастни хора в домове за

стари хора, закупуване на общинско

жилище, уреждане на

студентски изпити и дипломи и

Той коментира и кога студентите

ще започнат отново

да ходят на лекции.

"В момента са разрешени

държавните изпити. Трябва

да имаме трайно подобрение

на епидемичната ситуация,

за да може студентите отново

да ходят на университет,

т.е. да имаме средно дневно

под 600 заразени за по-дълъг

период от време", поясни

министърът на образованието.

И допълни, че очаква около

30 000 учители да изявят

желание за ваксиниране.

"До края на седмицата

списъците с желаещите ваксина

ще са готови. Ваксините

са спасили милиарди човешки

животи, откакто съществуваме.

Мисля, че

трябва да вярваме повече в

науката. Трябва да се страхуваме

не от ваксините, а от

коронавируса", каза още

Вълчев.

Той отчете, че миналата

година образователната система

е доказала, че във всеки

момент може да превключи

от присъствена към електронна

форма на обучение

и обратното.

Адвокатка и дъщеря й, готвили покушение

срещу съдия, влязоха в затвора

Около 14.30 часа

вчера беше свалено

тялото на загиналия в

Стара планина турист

от Варна. Това е 45-годишният

Тодор Желязков,

известен варненски

диджей. Съдебна

медицина транспортира

тялото до Пловдив,

за да бъде установена

точната причина за

смъртта. Спасителната

операция беше проведена

при много тежки

метеорологични усло-

др. За "услугите" групата получавала

суми между 600 и 3500

лв. По искане на прокуратурата

неправомерно събраните

средства са обезпечени и

предстои да бъдат възстановени

на пострадалите лица.

Най-високо наказание от 2

г. и 11 м. "лишаване от свобода"

е наложено на Ивайло Иванов.

Същият е признат за виновен

за още пет деяния. В хода

на действията по разследването

е установено, че на

различни адреси той държал

картечен пистолет "Скорпион"

със заличени номера и голямо

количество патрони с различен

калибър. В складово помещение

в бивш стопански двор

в гр. Враца е държал и самоделно

взривно устройство -

пресовка от 400 г тротил с

електродетонатор, захранваща

батерия, антена за дистанционно

взривяване и магнит

за прикрепване. В апартамент

в гр. Враца Иванов е държал

множество печати за съставяне

на неистински документи

- на кметството на община

Враца, на съдилища, прокуратури,

нотариуси, служби по

вписвания, множество търговски

дружества от региона.

Признат е за виновен и за приготовление

за изготвяне на

неистински парични знаци,

както и за държане на наркотични

вещества с цел разпространението

им - кокаин и коноп.

Две години и три месеца

"лишаване от свобода" при

първоначален строг режим е

получил и Иван Тодоров, друг

от участниците в престъпната

група. Същият ще изтърпи 3 години

и 3 месеца, след като съдът

приведе в изпълнение и

негова предишна условна присъда

за измама от 1 г. "лишаване

от свобода".

Присъдите на участниците

в престъпната група влязоха в

сила, след като и четиримата

признаха вината си, отказаха

се от разглеждане на делото

по общия ред и постигнаха

споразумения с прокуратурата,

които Специализираният

наказателен съд одобри.

Свалиха тялото на загиналия в Стара планина

варненски диджей

вия, при ураганен вятър. В нея

участваха 8 спасители от Калофер

и Карлово. До мястото на

инцидента се стигна благодарение

на служителите от телевизионната

кула на връх Ботев,

които разполагат със специализирана

техника - раттрак, която

се движи в тежки зимни условия.

Началникът на планинската

спасителна служба в Калофер

Дамян Чолпанов каза пред БНТ,

че загиналият турист и приятелят

му не са били добре екипирани

и не са били с подходящи обувки.

Той призова хората, които

посещават планината, да си вземат

поука, защото това е поредният

инцидент и той доказва, че

се подценява ситуацията.

Приятелят на загиналия турист

Георги Георгиев, който е

станал свидетел на падането,

сигнализира, че в продължение

на три часа е звънял на 112.

Имали са обхват, но не са успели

да се свържат със спешния

телефон. На мястото на инцидента

екип на Спешна помощ и

служители на Криминална полиция

в момента извършват огледи.


СТРУМА

5 януари 2021г. У НАС И ПО СВЕТА

стр. 9

Борисов: Влизаме в 2021 г. с най-ниския

външен дълг в Европа

"Влизаме в новата година

с най-ниския дефицит в ЕС,

както и с най-ниския външен

дълг в Европа“. Това коментира

вчера премиерът Бойко

Борисов, който беше на работно

посещение във Варна.

Заедно с него бяха кметът

на града Иван Портних и министърът

на труда и социалната

политика Деница Сачева.

Във Варна премиерът

провери предприятие за електродомакински

уреди, разгледа

новото рибарско пристанище

и новия спортен комплекс

в града.

"Благодарение на мярката

60/40 само във Варна са запазени

10 000 работни места.

Платени са 22 млн. лева“,

каза министър Сачева. "Това

е едно от предприятията,

които са запазили хората си,

Британски съд отказа екстрадиция

на Джулиан Асандж в САЩ

49-годишният австралиец може да

"Нашата страна изпълни

всичко, което беше поставено

като условие за начало на

преговорите. Много пъти и

премиерът Заев заяви, че

членството в ЕС няма алтернатива,

но и че това не може

да става за сметка на нашата

македонска идентичност

или македонски език", подчерта

Маричич.

"Започването на преговорите

означава и ускоряване

на реформите във всички области,

тъй като в такъв случай

подкрепата от страна на

ЕС ще бъде много по-интен-

получи присъда от 175 години затвор

Британски съд отхвърли под гаранция.

молбата на Вашингтон за екстрадиция

на основателя на нието десетина

Преди заседа-

де-

„Уикилийкс“ Джулиан

Асандж в САЩ, където да бъде

съден за шпионаж след

публикуването на стотици

хиляди поверителни документи,

предаде „Франс

прес“. Решението е свързано

със загриженост за психическото

състояние на

Асандж и риск от самоубийство,

предава кореспондентът

на БНР в Лондон.

Тезата на адвокатите на

Асандж е, че делото срещу

него е политическо. Американските

власти разполагат

с 14 дни да обжалват решението

на наказателния съд

„Олд Бейли“ в Лондон и се

очаква със сигурност да го

направят. Асандж сега ще

бъде върнат в лондонския

затвор „Белмарш“, а неговата

защита се очаква да внесе

искане за пускането му

"Разговорите със съседна

България ще продължат. Те

са наши съседи и трябва

посредством европейска политика

и диалог да търсим

решения за разногласията.

Разговорите ще продължат с

това или с което и да е друго

бъдещо българско правителство",

заяви в интервю за

МИА министърът на правосъдието

на Северна Македония

Боян Маричич. Повторното

отлагане на началото

на преговорите за членство

в ЕС е голяма грешка, смята

той.

доходите си, и не само това,

но имат и нови производства,

и нови поточни линии",

изтъкна социалният министър.

Борисов посочи, че се

търсят начини чрез средствата

от еврофондовете в кризата,

причинена от Covid-19,

да се подпомогнат и големите

предприятия, както малките

и средните.

Какви противоепидемични

мерки да останат в сила

ще се решава в движение

според броя на заболелите и

починалите, анонсира още

премиерът. Борисов направи

сравнение с положението в

останалите страни и завърши

с прогноза.

"Когато натискът върху

болниците намаля, веднага

пуснахме учениците до 4

монстранти се

събраха пред съда

с табели с надписи

като „Не екстрадирайте

Асандж, журна-

Джулиан Асандж

листиката не е

престъпление“ и „Освободете

истината, освободете

Асандж“. Силите на реда им

наредиха да се разпръснат в

съответствие с коронавирусните

ограничения.

49-годишният австралиец

може да получи в САЩ присъда

от 175 години затвор за

публикуването от 2010 г. насам

на над 700 000 поверителни

документи за военната

и дипломатическа дейност

на САЩ, по-специално в

Ирак и Афганистан.

Сред публикуваните документи

има видеозапис как

американски военен хели-

Правосъдният министър на Северна Македония:

Разговорите ще продължат с това или

с друго българско правителство

клас. Така че наблюдаваме

ден за ден как се движи пандемията.

Нашите съседи до

4-11 януари не могат да излизат

от вкъщи", коментира

Борисов.

Той напомни и за ползите

за бизнеса от новоизграждащата

се инфраструктура в

страната, дори в условията

на пандемия. Борисов подчерта,

че активно продължава

изграждането на АМ "Хемус".

"Обещал съм на варненци

"Хемус" и тя се строи на

максимални обороти", добави

министър-председателят.

"Ще минат месеци и ще се

окаже, че България най-правилно

е управлявала финансите,

икономиката и здравните

мерки по време на кризата",

отбеляза Борисов. И

посочи, че за разлика от

коптер убива цивилни в Ирак

през юли 2007 г., сред които

двама журналисти на агенция

„Ройтерс“.

Джулиан Асандж беше

арестуван през април 2019

г., след като седем години се

укриваше в посолството на

Еквадор в Лондон, където

беше потърсил убежище

след нарушаване на правилата

на пускането му под гаранция.

Той се страхуваше

да не бъде екстрадиран в

САЩ или Швеция, където беше

издирван по обвинение

в изнасилване, което впоследствие

беше оттеглено.

зивна. Застой на реформите

няма да има, те не се правят

за ЕС, а за нашите граждани",

заяви министърът.

"Истината е, че губим

много от това, че не започнахме

интензивен процес на

сътрудничество с Брюксел и

партньорите от ЕС. Затова е

много важно да се намери

решение, което да защитава

нашите държавни интереси

и да ни даде възможност

за официално начало на преговорите",

каза министърът

на правосъдието Боян Маричич.

първата вълна на

пандемията от

Covid-19 през

март, когато светът

не знаеше пред

какво се изправя,

днес българските

лекари успешно се

борят със забол-

яването, оздравелите пациенти

са в пъти повече от

новозаболелите, а с поставянето

на ваксината срещу

новия вирус се доближаваме

до възвръщането на нормалния

ритъм на живот.

"Вчера пристигнаха още

25 000 ваксини, децата се

върнаха в училище, влизаме

в новата година с най-ниския

дефицит и с най-ниския външен

дълг в Европа. Така че с

повече оптимизъм, ваксиниране

и всички заедно - хора-

Обирът в офиса за бързи

кредити в жк "Младост" в София

е бил инсцениран, съобщиха

от пресцентъра на МВР.

На 25 декември миналата

година около 18.25 часа в

Седмо РУ постъпил сигнал за

извършен грабеж в офис на

фирма за бързи кредити в жк

"Младост". Според разказа

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ със седалище и административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна"

№2, тел.: 0888006080, e-mail: oba@gocenet.net, на основание чл. 90, ал.1 от Кодекса на труда, чл. 5,

ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и §1а от Преходните и заключителни разпоредби на

Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и Заповед №856/

31.12.2020 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

ОБЯВЯВА

1. Конкурс за длъжността "главен архитект" в Общинска

администрация - Гоце Делчев

Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове

за заемане на длъжността:

1.1. Минимална образователна степен - магистър;

1.2. Област на висше образование (специалност) -

"Технически науки", професионално направление "Архитектура";

1.3. Минимален професионален опит - 3 години.

1.4. Специфични изисквания, установени с нормативен

акт: придобита пълна проектантска правоспособност

или необходимия стаж за придобиването й - чл. 5, ал. 2 от

Закона за устройство на територията:

две години като служител по трудов договор с проектант

с пълна проектантска правоспособност, или

четири години като проектант на свободна практика

или като служител по служебно правоотношение, или по

трудово правоотношение на основен трудов договор на

длъжност, за която се изисква съответното образование.

1.5. Да не са налице обстоятелствата по чл. 107а, ал.

1 Кодекса на труда.

2. Други изисквания: компетентност, свързана с познаване

и ползване на нормативни актове в областта на

устройството на територията, инвестиционното проектиране

и строителството; комуникационна компетентност;

компетентност за работа с потребители; компютърна компетентност.

3. Кратко описание на длъжността: Длъжността "главен

архитект" е свързана с осъществяване на функции по

ръководство, координиране и контролиране на дейностите

по устройствено планиране, проектиране и строителство

на територията на общината, издаване на административни

актове съобразно правомощията му, посочени

в Закона за устройство на територията и свързаните с

та, бизнесът и държавата, ще

се справим с пандемията",

заяви още министър-председателят.

"Държавата направи много

за варненци през последните

години“, коментира още

Борисов в новото рибарско

пристанище в кв. "Аспарухово".

Премиерът посочи, че тази

изключително сериозна

придобивка за морската ни

столица ще бъде от полза за

рибарите, но и ще се превърне

в атракция за туристите.

Пространството около пристанището

също ще бъде облагородено

и ще стане прекрасен

парк за разходка на

хората от "Аспарухово". Кметът

на Варна Иван Портних

изтъкна, че сградата е многофункционална

и отговаря

на всички стандарти и изисквания.

Градоначалникът

акцентира върху подкрепата

на държавата за изграждането

на инфраструктурата във

Варна.

Грабежът в офис за кредити в София

навръх Коледа е бил инсцениран

на 32-годишната служителка

около 18.00 часа в обекта

влязъл непознат мъж с предпазна

маска на лицето, заплашил

я с нож и тя му предала

метална кутия с пари и

фирмени документи.

В резултат на разследване

е установено, че служителката

в съучастие със свой

42-годишен приятел инсценирали

грабежа с цел прикриване

на длъжностно присвояване

на пари.

При последвали обиски и

претърсвания в жилището на

криминално проявените

мъже полицаите открили и

наркотици. Те са задържани

за 72 часа.

него подзаконови нормативни актове.

3.1. Работно време - 8 часа дневно и 40 часа седмично

при 5-дневна работна седмица.

4. Начин на провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест.

4.2. Интервю.

5. Необходими документи:

5.1. Заявление;

5.2. Копие от документа за придобита образователно-квалификационна

степен;

5.3. Копие от документа, удостоверяващ специфичните

изисквания за длъжността;

5.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността

на професионалния опит (официални документи,

удостоверяващи служебния и/или трудов, осигурителен

стаж или дейност в чужбина);

5.5. Професионална автобиография;

Копията на документи се заверяват от кандидата с

надпис "Вярно с оригинала" и се подписват.

6. Място за подаване на документите - документите

за участие се подават лично или чрез упълномощен представител

на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна"

№2, Информационен център, всеки делничен ден от 08.00

часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа. При

подаване на документите кандидатите да получават длъжностната

характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от

Кодекса на труда.

7. Срок за подаване на документите - едномесечен от

публикуване на обявата за конкурса.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса,

да бъдат обявени в сградата на община Гоце Делчев,

на информационното табло, както и на електронната

страница, секция "Съобщения", с адрес: https://

www.gotsedelchev.bg.


СТРУМА

5 януари 2021 г. СВЯТ

стр. 10

Великобритания започна имунизация срещу

Covid-19 с ваксината на "АстраЗенека"

82-годишен британец е първият имунизиран с препарата

Във Великобритания беше

извършена първата имунизация

с доза от ваксината срещу

Covid-19 на Оксфордския

университет и "АстраЗенека".

Първият ваксиниран беше

82-годишен пациент на хемодиализа.

Това стана в лечебно

заведение в Оксфорд, намиращо

се близо до мястото,

където препаратът е бил

разработен.

Международната компания

за сертификация и класификация

Детнорскеверитас -

ДНВ (Det Norske Veritas - DNV

GL) потвърди прекратяването

на всички дейности по сертифициране

на газопровода

„Северен поток-2“. Причината

за това решение са новите

санкции от САЩ, съобщи в неделя

говорителят на компанията

Роберт Ковни.

„През ноември 2020 година

ДНВ престана да предоставя

услуги на кораби, обслужващи

"Северен поток-2".

Предстои компанията ни да

спре всички дейности за проверка

на газопроводната система“,

посочват от компанията.

Това се случва след приемането

на ново законодателство

в САЩ, според което

компаниите, които предоставят

услуги за тестване, проверка

или сертификация за

„Северен поток-2“, подлежат

на санкции.

На 1 януари в САЩ влязоха

в сила разпоредбите на

бюджета за отбрана, които

включват разширяване на

санкциите както срещу газопроводите

„Северен поток-2“,

така и срещу „Турски поток“.

Проектът „Северен поток-

2“ включва изграждането на

две газопроводни линии с

общ капацитет 55 милиарда

кубични метра годишно от

руското крайбрежие през

Балтийско море до Германия.

До този момент са построени

94 процента от газопровода.

Газопроводът "Турски поток"

от Русия до Турция по дъното

на Черно море беше открит

през януари 2020 г. Срокът

за завършването на неговото

продължение през България,

което е наричано от

премиера Бойко Борисов

Брайън Пинкър получи дозата

тази сутрин в оксфордската

болница „Чърчил“ и с

това беше поставено началото

на имунизациите с тази

ваксина във Великобритания.

Повече от половин милион

дози от нея ще бъдат

разпределени в следващите

дни, а правителството е поръчало

общо 100 милиона

дози. Пинкър заяви, че е

горд, че е бил ваксиниран с

разработен в Оксфорд продукт,

и сега вече мисли как

да отпразнува 48-ата годишнина

от сватбата си.

Програмата за масово

ваксиниране във Великобритания

започна още в средата

на декември след като

британският регулаторен орган

за лекарствата одобри

продукта на "Пфайзер" и

"Бионтех", но по-големи надежди

се възлагат на ваксината

на "АстраЗенека", защото

тя е по-евтина, по-лесна

за съхраняване и за транспортиране.

По време на интервю за

Би Би Си премиерът Борис

Джонсън заяви, че 530 000

дози от ваксината на "Астра-

Зенека" вече са доставени в

болници и здравни центрове.

След санкциите от САЩ: „Северен поток-2“ засега остава без сертификат

Москва: Газовият хъб ще бъде завършен благодарение на ЕС

Гърция съобщи за четири

случая на новия, по-заразен

вид коронавирус, открит

първо във Великобритания.

Заразените са пристигнали

наскоро от Острова

и в момента са под карантина.

От неделя Гърция затегна

мерките срещу разпространение

на заразата за една

седмица. Затварят фризьорските

салони и книжарници-

"Балкански поток", беше 15

декември. Ден след това изпълнителният

директор на

държавния газов оператор

"Булгартрансгаз" Владимир

Малинов потвърди пред "Медиапул",

че строителството е

завършено. Официално откриване

не беше проведено.

Целта е по газопровода Русия

да доставя руски природен

газ в Централна и Източна

Европа, като заобикаля Украйна.

Вашингтон разглежда

и "Турски поток", и "Северен

поток" като геополитически

инструменти, с които Кремъл

поддържа Европа в зависимост

от руския газ.

Българската държава осигурява

почти 3 млрд. лева, с

които плаща за построяването

на „Турски поток“. Основният

изпълнител на строителството

в България е саудитската

компания "Аркад",

която се ръководи от руски

граждани, които наеха за подизпълнители

основно руски

фирми, а тръбите са произведени

в Русия. 90% от капацитета

на бъдещия газопровод

за следващите 20 години са

резервирани от дъщерни фирми

на "Газпром" и швейцарската

МЕТ, съобщи "Булгартрансгаз"

в началотона 2020

г.

Санкциите на САЩ срещу

"Северен поток-2" са открит

протекционизъм с цел предлагане

на втечнен природен

газ на европейския пазар.

Държавите от ЕС разбират това

и подкрепят проекта, благодарение

на което той ще бъде

завършен, заяви руският

вицепремиер Александър Новак

в интервю за РБК.

"Разбира се, това е открит

протекционизъм. Основната

идея на нашите презокеански

колеги да се обявят срещу

"Северен поток-2" е необходимостта

да продадат своята

продукция, своя втечнен природен

газ", каза той.

Според Новак подобни инструменти

за влияние не са в

полза на конкуренцията.

Всички разбират това, включително

държавите, които са

заинтересовани от реализацията

на "Северен поток-2",

европейските страни и компании.

На 1 януари в САЩ влязоха

в сила разпоредбите на

4 случая на новия щам на коронавирус в Гърция

те, които работеха в дните

около Коледа. Страната започна

имунизация срещу патогена

миналата седмица.

Досега в Гърция

има над 140 заразени

и почти 5000

смъртни случая.

Новият щам е

по-заразен от

първия Covid-19,

открит в Китай

преди година.

Трета разновидност на коронавируса

беше открита

за първи път наскоро в Република

Южна Африка.

бюджета за отбрана, които

включват санкции срещу

строителството на газопроводите

"Северен поток-2" и "Турски

поток", припомня ТАСС.

На 3 януари международната

компания за сертифициране

"Det Norske Veritas" обяви,

че спира всички дейности

по сертифицирането на газопровода

заради американските

санкции.

Новак заяви, че се надява

строителството на "Северен

поток-2" да приключи в найскоро

време, но не се ангажира

с по-конкретни прогнози.

За Европа този тръбопровод

е възможност да получава

евтин екологичен ресурс в

дългосрочна перспектива и с

гарантиран обем на доставките,

подчерта руският вицепремиер.

Да бъде построен „Северен

поток-2“ не означава, че

ще бъде пуснат и използван,

пише руското издание

svpressa.ru в свой материал.

Участъкът от газопровода

вече е построен в изключителната

икономическа зона

на Германия. Остават 6% в

датската икономическа зона.

Там ще работи корабът „Фортуна“,

както и спомагателните

съдове „Мурман“ и „Балтийски

изследовател“.

Работите могат да започнат

на 15 януари. Русия обаче

очаква допълнителни проблеми

при полагането на останалите

общо 140 км тръби

(6% от проекта). През новата

2021 година газопровода го

очакват не само старите, но

и нови трудности.

Новите ограничения на

САЩ могат да засегнат неговата

експлоатация, като създадат

сериозни проблеми. Освен

съществуващите санкции

с очакваните ограничения в

отбранителния бюджет за

2021 г. се подготвят още поне

три ограничителни законопроекта.

Сред тях фигурират

санкции за издаване на

разрешение за експлоатация

и последващо обслужване.

Формулировките в документите

все още не са известни,

тъй като окончателният

текст често се променя. Европейци

сега лобират санкциите

да засегнат само строителството,

което и така е забранено,

но намесата е малко

вероятна.

Изданието svpressa.ru акцентира

на появата на трети

проблем: как след въвеждането

в експлоатация да се натовари

„Северен поток-2“ на

пълна мощност, след като той

попада под действието на газовата

директива на ЕС.


СТРУМА

5 януари 2021 г.

СВЯТ

стр. 11

Тръмп съди държавния секретар на Джорджия заради изтеклите записи с неговия глас

Д. Тръмп

Все още действащият президент

на САЩ Доналд Тръмп

е завел дела срещу държавния

секретар на Джорджия,

след като в медиите изтече

запис, в който той като че ли

иска от служителите да "намерят"

гласове в негова полза,

за да обърнат президентския

вот, предава RT.

Президентът заведе две

дела - федерално и щатско.

Тайно записаният телефонен

разговор представлява "поверителна

дискусия за уреждане"

на този съдебен спор,

който все още е в процес на

изчакване", написа Дейвид

Шафър, председател на Републиканската

партия в

Джорджия, в неделя, малко

след като Washington Post,

New York Times, CNN и други

медии публикуваха запис на

широкообхватния разговор

на Тръмп с държавния секретар

на Грузия Брад Рафенспергер

и множество други

длъжностни лица, както и неговите

адвокати в предизборната

кампания.

Шафър написа в Twitter, че

предполагаемо пълният запис

на разговора, публикуван

от Washington Post,

всъщност е бил "силно редактиран"

и не е включил

частта, в която Медоус твърди,

че е "с цел обсъждане на

споразумението в очакване

на съдебен спор".

Разговорът продължава

около един час и се фокусира

изключително върху въпроса

за изборите, като Тръмп

обвинява служителите в

Джорджия, че не са направили

достатъчно, за да разкрият

множество предполагаеми

нередности.

Президентът многократно

се позовава на "раздробени

бюлетини" в окръг Фултън и

другаде и цитира съобщения

за "мъртви хора" в избирателните

списъци. Той също

така удвои твърденията си в

предизборната кампания, че

оборудването за гласуване

на Dominion по някакъв начин

е било замесено в заговора,

за да наклони вота в

полза на Байдън.


Докторът по философия от Симитли Ил. Петров

форма на парламентаризъм, да ликвидир

парламентарния паразитизъм.

Промяната на формата на управление

ще предизвика с

ефекта на доминото реорганизация

към по-добро на всички

обществени системи.

У нас в България сега депутатството

е нещо като награда.

Не избор на хора, които

са способни да правят закони,

а избор на хора, които

могат да лобират, ходатайстват,

уреждат, посредничат,

гласуват според указанията.

Номинацията от президента и

утвърждаването от целия народ

ще решат този проблем.

Депутатите в НЗО ще бъдат

народни избраници в пълния

смисъл на думата. Хора, посветени

на националната кауза.

Ангажирането на президента

с номинацията ще бъде

гаранция за качество на подбраните

личности. Гаранция

за изграждането на НЗО като

работещ орган. Орган, освободен

от церемониалността и

почти дворцовите порядки на

сегашния парламент, в който

всеки оратор, преди да стигне

до същината, губи 10% от

времето си в обръщения:

"Уважаеми г-н Председател,

уважаеми Министри, уважаеми...

уважаеми... уважаеми...".

Ако на някого му е мъчно

за системата на партийни

номинации, нека си спомни,

че сега никой не пита обикновения

избирател кой да бъде

включен в листата.

От друга страна, след като

така или иначе някой трябва

да издигне кандидатурите на

народните представители, не

е ли по-добре този някой да

бъде ангажиран във висша

степен с националния интеот

гражданите листа на депутатите

Протестите в България затихват.

Не толкова заради коронакризата,

колкото заради

липсата на идея какво трябва

да се прави оттук нататък, дори

и правителството да падне.

Липсва идейната яснота.

Този въпрос търси своя отговор

в умовете и сърцата. Дали

лелеяната промяна е възможна,

ако пак като послушни

овчици отидем пред урните?

Ако пак се скупчим в парламентарната

кошара, за да

ни доят следващите? Здравият

разум отговаря с едно

голямо "НЕ".

Това, от което имаме нужда,

е коренна промяна във

формата на държавно управление.

В следващите редове

ще се опитам да очертая нейните

рамки, като от самото начало

ще призная, че водеща е

идеята за пряката демокрация.

Трябва да си дадем сметка,

че институциите в България

и във всяка друга държава са

плод на обществен договор. И

ако ние като народ решим, че

например парламентът в сегашния

си вид вече е изживял

времето си и трябва да отпадне

от нашия обществен договор,

то така и ще бъде! Първото

условие да заживеем подобре

е да повярваме, че можем

да живеем по нов начин.

Това, че навсякъде по света

има (все още) представителна

форма на парламентаризъм,

не означава, че тази форма

е добра и за нас, българите.

Политиците не обичат да

говорят за това, че институциите

на държавното управление,

с които сме свикнали като

с нещо неизменно, са

всъщност исторически величини

- появяват се на определен

стадий от развитието на

човечеството. И... изчезват на

определен стадий. Така например

историята на Европа и

света през последните осем

века е история на постепенно

изчезване на институцията на

абсолютната еднолична власт

и в същото време утвърждаване

на институцията на парламента

като форма на колективна

власт. Главният двигател

на тази промяна са научно-техническите

постижения и

прилагането им в икономическия

живот. Причинната връзка

тук, макар и опосредствана,

е толкова безспорна, че

във всяка епоха могат да бъдат

назовани главните НТ постижения,

довели до промяна

на формата на държавното управление

и политическата

система. Книгопечатането и

парната машина - тези две

главни изобретения, съпътствани

от десетки по-дребни,

доведоха до утвърждаването

на капиталистическия модел

на обществото през 18-19 век

с присъщата му форма на партийно

парламентарно управление,

господстваща навсякъде

и до днес. През 20 век виждаме

нещо ново - началото на

упадъка на парламентаризма

в класическата му форма.

Парламентарната криза от

1934 г. в България е всъщност

само началото на едно мъчително

осъзнаване, на едно

трудно историческо признание,

че епохата на парламентаризма

в известните му форми

на партийно представителство

се е насочила към

своя край... Хората трудно се

разделят с това, с което са

свикнали. Днес, ако искаме да

оцелеем, вече неотложно

трябва да потърсим друга форма

на вземане на важните за

нацията решения, в това число

друга форма на изработването

на законите.

Нека се огледаме. Светът

на парната машина днес е заменен

от света на космическите

кораби. Светът на пощенските

коне е заменен от света

на интернет. А къде е светът

по отношение на формата на

управление? Все още се лута

някъде между 16 и 19 век. Все

още живеем според държавния

модел на конския тор. Затваряме

си очите за това, че

плодотворните някога парламентарни

дебати с техните

знаменити оратори са заменени

днес от безплодна парламентарна

демагогия с бледи

изпълнители, които единствено

целят да докажат своята

потребност. Парламентарният

живот е към своя край... Както

човекът и всичко създадено

от човека рано или късно

умира, така и парламентът в

сегашния си вид се е изправил

пред своя исторически

крах...

Българският парламент с

цялата му помпозност е в

днешния си вид един остатък

от миналото. Паметник на минало

величие. Някога възторжен

орган на новоосвободилата

се държава, за 140 години

успя да се превърне в символ

на ретроградното и ненужното.

Внушаващите респект

фигури на първостроителите

на българския парламентаризъм

са заменени днес от

имена, които дори не можем

да запомним.

Историята - българска и

световна, близка и далечна -

показва, че енергични държавници

са водили успешно

държавите си, когато са били

облечени с големи пълномощия.

Днес, още повече когато

технологичният свят разкрива

нови хоризонти пред

управлението на обществените

процеси, трябва да си дадем

сметка, че връщането към

форми на управление с голе-

И

лко Петров живее в Симитли от 20

години. Роден е през 1955 г. в София.

Магистър по физика и доктор по философия.

В периода 1977-1991 г. се занимава

с научна дейност, а след 1991 г. - с частен

бизнес. Автор е на две книги - „Правосъдието

отвътре“ и „Гласове от таксито“.

Занимава се със системи за слънчева

енергия.

одобряването или отхвърлянето

й чрез всенародно гласуване.

Означава ли такъв модел

диктатура, лична власт, връми

лични пълномощия, но

връщане от висотата на съвременната

наука, не е връщане

към отречени форми като

абсолютната власт, а е крачка

напред. Гласуването на доверие

на водеща личност ще

бъде крачка към коренно реформиране

на държавното управление

и неговото истинско

демократизиране, при положение

че се извърши на основата

на съвременните постижения

на науката и техниката.

На фона на казаното дотук,

ето моето предложение как да

ликвидираме партийното начало

в парламентаризма и да

заменим неработещата представителна

демокрация с

пряка демокрация. Президентът

номинира сто на брой кандидатури,

от които да бъдат

избрани осемдесет депутати

(бройката подлежи на обсъждане,

но това е разумно число

за малка държава като България)

като членове на новия

законодателен орган (НЗО),

който ще замени сегашния

парламент. Тези сто са подбрани

внимателно от президента

и предложени от него на

всенародно гласуване. Кандидатурите

се гласуват всяка

поотделно.

Конкретният начин на избиране

на депутатите от националната

листа на президента

подлежи на обществено

обсъждане. Дали изборът

да бъде в един тур, или в два

тура. Дали да бъде определен

един минимум от гласове,

които всеки кандидат трябва

да получи, за да се счита за

избран - например 10 000

гласа. Ако пък след избора (в

един или два тура) няма осемдесет

кандидати, които да са

получили необходимите гласове,

дали да се даде право

на президента да попълни

състава на НЗО със своя квота.

И т.н. Умишлено не предлагам

конкретна система за

избора, а поставям въпроса

за обсъждане. Важно е главното:

общонационална листа

на народните представители,

предложена от президента, и

щане на тоталитаризма

и прочие

- всичко това,

с което ни

плашат? Изборността

на президента

е първата

гаранция срещу

подобни обвинения.

НЗО няма да

бъде подчинен

на президента, а

само предложен от него. Такъв

модел би бил истинско

освобождение на националните

сили. Всеки български

гражданин, навършил 21 години,

ще може да бъде предлаган

за член на НЗО и всеки,

навършил 18, ще може да

се произнесе по всяка една

кандидатура за НЗО. Какъв

по-голям демократизъм, какво

по-голямо народовластие

от това висшият законодателен

орган да бъде предложен

от всенародно избран президент

и да бъде утвърден чрез

всенародно гласуване?

Гражданите пряко ще

одобрят национална листа на

депутатите, предложена им от

президента вместо от партиите.

В крайна сметка за хората

е важно да бъдат управлявани

от закони. И ако това е постижимо

чрез замяна на олигархично-елитарната

форма

на днешния изчерпан парламентаризъм

с друга, по-проста

и ефективна форма, то защо

не? Такъв един модел има

много предимства за малък

народ като българския. Президентът

ще бъде натоварен

от новата Конституция да

предлага състава на законодателния

орган, който ще има

задължението в непрекъснат

контакт с електората да подготвя

нужните на обществото

закони, норми, правила.

Всички функции на парламента,

които са определени в глава

трета на сега действащата

Конституция, могат да бъдат

изпълнявани успешно и от новия

законодателен орган.

Ефектът от реформата ще бъде

огромен и ще се измерва в

милиарди във всички сфери.

Неизчислими ще бъдат материалните,

моралните и духовни

бонуси за обществото поради

освобождаването му от

СМЕЛО

Вторник, 5 януари 20

парламентарната корупция и рес? Не корумпираните партийни

централи, които мислят

само как да разпределят баницата,

а президентът, комуто

народът пряко е дал доверието

си.

Поради начина на своето

формиране НЗО ще има найвисока

легитимност и най-висока

представителност. Всеки

негов член ще бъде представител

на целия народ в пълния

смисъл на думата "представител".

Затова НЗО ще може

да контактува като равен с

всеки законодателен орган на

друга държава.

По-нататък. Какво ще стане

с партиите? Няма нужда да

ги забраняваме. Ще останат,

но само като извънпарламентарни

сдружения на идейна

основа.

Как ще се формира правителството?

Президентът ще

предложи кандидатурата за

министър-председател, която

ще бъде гласувана със "за" и

"против" от НЗО. Утвърденият

от НЗО премиер ще предложи

състав на кабинета, който бъде

гласуван наведнъж от НЗО.

Съществува и втори модел

за изграждане на правителство

- швейцарският. Член 175

от швейцарската Конституция

определя броя на членовете

на правителството (Бундесрата)

на седем! От 1848 г. до

ден-днешен броят на швейцарските

министри е твърдо

определен! Тези седем членове

на правителството се избират

на общо заседание от

двете камари на швейцарския

парламент. Гласува се за всеки

поотделно с обикновено

мнозинство. Няма като при

нас всеки нов премиер да

променя броя на министрите.

Швейцарският министър има

по-висока степен на легитимност

от българския, който е

утвърден вкупом с целия кабинет.

Швейцарците са създали

вечна система на управление.

С развитието на обществото

се появяват нови дейности

и нови области на познанието.

Това обаче добавя

само нови ресори към седемте

министерски кресла, а не

създава нови министри. Например

един от министрите в

Швейцария сега отговаря за

"околна среда, транспорт,

енергия и комуникации". Очевидно

ресорът "околна среда"

се е появил на определен

етап, но това не е довело до

създаване на министерство

на околната среда. Швейцарската

система е толкова стабилна,

че дори не предвижда


: Представителната демокрация е изчерпаната

ме партийното начало с пряко утвърдена

СТРУМА

СТ ЗА ПРОМЯНА

21 г. стр. 12-13

възможност за вот на недоверие

към правителството!

Възможно е единствено да отпадне

отделен член, като си

подаде оставката или при

смърт - в този случай парламентът

се събира и на негово

място избира нов член на Бундесрата.

Разбира се, има народи,

които могат да бъдат щастливи

и са щастливи и при сегашната

форма на класически

парламентаризъм. Но ние,

българите, не сме от тях. Последните

сто и четиридесет години

доказаха, че тази институция

в този си вид не ни носи

нищо добро. Затова трябва

да намерим смелост да преустроим

живота си. Да се отърсим

от наложените ни отвън

политически стереотипи и да

намерим свой собствен път.

Едно от главните възражения,

знам, ще бъде: Къде са

го направили това? Някой въвел

ли го е някъде? Бих отговорил:

Нека бъдем първите,

които ще го направят! Няма да

ни изгонят нито от ЕС, нито от

НАТО! Имаме право сами да

определяме формата на управление

в държавата си. Нека

ние дадем пример на другите!

Следващ въпрос: Кои ще

бъдат тези обществени сили,

които ще прокарат и наложат

реформата? Със сигурност

няма да бъдат политическите

партии от сегашния парламент.

Юристите, от своя страна,

ще кажат, че съгласно

Конституцията такава мащабна

реформа на системата може

да се извърши само от Велико

народно събрание и не

може да бъде извършена по

друг начин (например с референдум).

Как да стане?

Първата стъпка трябва да

направи президентът. Неговото

право да насрочва референдуми

(чл. 102 от Конституцията)

е реално действащ

инструмент, чрез който може

да бъде прокаран пътят на новото.

Гореописаната реформа

може да бъде формулирана в

няколко прости и разбираеми

за всеки въпроси и да бъде

подложена на всенародно

гласуване с "да" и "не".

Въпрос 1: "Съгласни ли

сте Народното събрание да

се състои от осемдесет народни

представители?".

Въпрос 2. "Съгласни ли

сте кандидатите за народни

представители да бъдат определяни

от президента,

вместо както е сега - от политическите

партии, след

което да бъдат утвърждавани

чрез гласуване от всички

български граждани, за всеки

кандидат поотделно?".

Референдум с посочените

два въпроса може да бъде

проведен от президента и

при днешната законова уредба.

Въпреки обвиненията в

противоконституционност,

които неизбежно ще последват.

Въпреки воя на партиите,

въпреки воя на цялата

олигархия, на която ще й се

разтреперят краката.

Да допуснем, че президентът

намери кураж да го направи.

Той е в правото си да

провери нагласата на народа.

Въпросът е как да бъдат използвани

резултатите от референдума,

ако отговорите с

"Да", преобладават. Ето как.

Президентът има право да

внесе в Народното събрание

предложение за свикване на

ВНС със задача промяна на

формата на държавното управление

(член 159 от Конституцията).

Другият, който

има правото на инициатива по

този въпрос, са половината от

народните представители.

От казаното дотук е ясно,

че правомощията на президента

не са толкова малки,

както често е прието да се

казва. Президентът има пълната

възможност да започне

обновителния процес, а дали

ще го довърши, зависи от народната

подкрепа, от всички

нас. Съгласно и сега действащата

Конституция президентът

на България има право да

насрочи референдум за преминаване

от представителна

към директна демокрация и на

основание на народния вот да

внесе в парламента искане за

свикване на Велико народно

събрание със задача да изработи

нова Конституция - Конституция

на пряката демокрация.

Ако се свика ВНС, това ще

стане по сега действащия ред.

Президент и народ трябва да

убедят парламента да свика

Велико народно събрание(чл.

160, ал. 1 от Конституцията),

и то с такъв именно дневен

ред - вземане на решение за

промяна на формата на държавно

управление и приемане

на нова Конституция. С

мнозинство от две трети депутатите

трябва да гласуват за

собственото си отиване в историята...

По-нататък. Да допуснем,

че депутатите под натиска на

народа все пак одобрят свикването

на ВНС със задача изработване

на преход от представителна

към пряка демокрация.

Изборът на членове на

ВНС става по общия ред (чл.

157). Това означава във ВНС

да се събере отново цялата

политическа сган. Означава

Обикновеното народно събрание

да възпроизведе себе

си под формата на Велико народно

събрание. Какво добро

можем да очакваме от старите

муцуни? Да не забравяме

още, че ВНС има право, след

като се събере, да вземе решение

за изменение и допълнение

на глава девета от Конституцията(чл.

158), т.е. да

формулира нови свои правомощия,

както и да заличи стари

такива. Накъде ще избие

такова ВНС никой не може да

предвиди.

Възможен е и друг сценарий

за извършване на историческата

промяна - да бъде

заобиколено ВНС. Ясно е, че

свикването на ВНС по сегашния

ред крие непредвидими

опасности от изкривяване на

народната воля. Затова вместо

да се ръководи от правилата

на статуквото, президентът

може да се ръководи от

принципа на историческата

целесъобразност. Промяната

е революционна, а никоя

промяна от такъв мащаб в историята

не е била извършена

по правилата на съществуващия

ред. Референдумът от 8

септември 1946 г. е прецедент

в това отношение. Колкото

и да бъде оплюван като

комунистически и че е нарушил

тогава действащата Търновска

конституция, благодарение

на този референдум

днес сме република, а не монархия

на Кобургите. През

юли 1946 г. 26-ото обикновено

народно събрание приема

"Закон за допитване до народа

за премахване на монархията

и провъзгласяване на

Народна република и за свикване

на Велико народно събрание".

Въз основа на него е

избрано 6-ото велико народно

събрание, което приема

нова Конституция на мястото

на Търновската.

Наистина референдумът

през 1946 г. е проведен въз

основа на закон, приет от Народното

събрание, но важното

за нас в случая е, че републиката

е обявена на

15.09.1946 г. от председателя

на 26-ото ОНС въз основа СА-

МО на референдума и ПРЕДИ

изборите за Велико народно

събрание, които са проведени

на 27 октомври 1946 г. Референдумът

като достатъчно

легитимна изява на народен

вот за промяна на формата на

държавно управление е признат

както от управляващата

тогава Българска работническа

партия-комунисти, така и,

забележете, от тогавашната

опозиция начело с Никола

Петков!

Няма причини да смятаме,

че 75 години по-късно референдумът

е загубил своята легитимност

като главно средство

за промяна на формата на

държавно управление! Средство,

което може да бъде приложено

преди свикването на

ВНС. Или дори без свикването

на ВНС!

Ако на президента му достигне

кураж и ако народът го

подкрепи, към въпросите от

референдума може да бъде

добавен и още един.

Въпрос 3: "Съгласни ли

сте описаните в предходните

точки промени да влязат

в сила веднага след обявяване

на резултата от референдума,

като:

а/ следващите редовни избори

за Народно събрание да

бъдат проведени по новия начин,

описан в точки 1 и 2;

б/ така избраното чрез директно

гласуване от целия народ

ново Народно събрание

да изработи нова Конституция,

която да утвърди новата

форма на държавно управление

в България като република

с пряка демокрация;

в/ след изработването си

новата Конституция да бъде

представена за одобрение от

всенароден референдум".

Така на основание само на

референдум ще се премине

направо към избиране на Народното

събрание по новия

начин, чрез номиниране на

народни представители от

президента и всенародното

им утвърждаване. Новото Народно

събрание ще изработи

новата Конституция и ще я

предостави за одобрение отново

чрез референдум. В новата

Конституция вече детайлно

ще бъде разработена новата

форма на държавно управление

във всичките й

главни направления. Формално

с игнорирането на ВНС

сега действащата Конституция

ще бъде нарушена, но така

е при всяка голяма историческа

промяна. Никога в

историята радикална реформа

на държавното управление

не е била извършвана,

следвайки стриктно предишните

правила.

Да, ще има вой. Партийната

олигархия и целият корумпиран

елит ще скочат срещу

промяната. С подкрепата на

народа президентът ще намери

смелост да наложи провеждане

на референдума, от

който зависи съдбата на България.

Не са ни нужни избори по

старата система. Нужни са ни

нови избори по нова система

и историята ни дава знак,

че най-добрата нова система

на този етап от развитието ни

като общество е пряката демокрация.

Може да се очаква, че настоящото

Народно събрание

ще се бори със зъби и нокти

срещу промяната. В същото

ЛЯТО 2021

време, искрено вярвам, че и

в този състав на Народното

събрание ще се намерят

здравомислещи хора, които

ще оценят редкия шанс, който

им дава историята - да

влязат в историята като Народното

събрание, обявило

България за република на

пряката демокрация...

С горното очертах рамката

на реформата. Тя трябва

тепърва да бъде изпълнена

със съдържанието на детайлите.

Убеден съм, че това е

посоката, в която трябва да

вървим като общество и държава.

Промяната на формата на

държавно управление се чертае

и от една по-обща логика.

В контекста на глобализацията

са тъкмо промени в

посока на преодоляване на

партийните раздробености

на национални равнища. Изграждането

на институции на

европейско равнище е процес,

който неотклонно ще издига

все повече значението

на единството между държавите,

а оттук и на директното

общуване между държавните

глави и гражданите. Боричкането

между партиите в

отделните държави постига

това, че ограничава възможността

за истинско европейско

единство, държи Европа

разединена и слаба в сравнение

с останалите големи

световни сили - Китай, САЩ

и Русия.

Унификацията на законодателствата

и приоритетът на

европейското над националното

са принципи, които логично

водят до необходимостта

от пряко прилагане на общочовешките

ценности, без

посредничеството на партиите.

Като изхвърлим партиите

от политическия небосклон,

ще видим една красива

нова реалност.

Европа на гражданите. Не

Европа на партиите. За последния

век и половина партиите

доказаха, че запазват

идейните си различия, докато

не са на власт. Щом вземат

властта, многообразието

на идеи отстъпва на заден

план, за да направи път на

многообразието от банкови

сметки. Правило без изключения.

Затова партиите

трябва да останат в подчинено

положение - да съветват

гражданите, но без да ги

представляват и без да ги ръководят.

Това е нова организация

на обществото, която

ще ни извади от безизходицата.

Да погледнем и в недалечното

бъдеще. Още при сегашните

поколения междупланетните

полети ще бъдат

реалност. След 20-30 години

мнозина българи ще прекарват

уикендите си на Луната...

След 40-50 вече ще има постоянни

заселници на Марс. И

тогава ли ще се делим на

БСП, ДПС и ГЕРБ?! Какъв смисъл

ще имат подобни образувания

в това недалечно бъдеще,

когато хората ще разменят

вече не SMS-и и E-mailи,

а мисли... Законодателната

дейност ще бъде по естествен

път сведена до равнището

на техническа дейност по

изработване на правила за

космически общности. На

партийното представителство

в днешните парламенти

тогавашните хора ще гледат

като на начален стадий на цивилизацията.

ИЛКО ПЕТРОВ,

доктор по философия,

магистър по физика

Благоевград, ул. Хр. Смирненски 9, 073/833 058; 073/88 72 78,

е-mail: office@oasis-a.com, Сандански, тел./факс: 0746/32276;

Гоце Делчев, тел./факс: 0751/61007

Резервациите за почивка в

Гърция започнаха.

Паралия Врасна

Хотел "Александрос" - на плажа, тераси с морски изглед.

Хотел „Скулидис“ - на плажа, тераси с морски изглед.

Вила "Кипарис" на 150 м от плажа, добре обзаведени студиa и

уютен двор с барбекю.

Вила "Оазис-Марина" - на плажа, тераси с морски изглед.

Неа Врасна

Къща "Анастасия" - в центъра на Неа Врасна, близо до плажа.

Къщата разполага с четири отлично обзаведени стаи.

Аспровалта

Хотел "Александър" се намира се срещу вилната зона на курорта

Аспровалта, близо до морето. Предлага приятна паркова обстановка,

самостоятелен плаж, отлична пясъчна ивица, достатъчно плитко

за комфорт и релакс. Хотелът осигурява закуска, обяд и вечеря на

добри цени. Барбекю в уютния двор на хотела. Предлага велосипеди

под наем и други услуги.

Ставрос

Хотел "Еланиос Зевс" - уют и комфорт. Разкошен двор с басейн

(чадъри и шезлонги), барбекю, безжичен интернет и прекрасен изглед

към планината, на около 350 м от плажа.

Неа Ираклица - отлична плажна ивица, плитко, лазурно море.

Голям център с множество заведения, магазини и кафенета.

Хотел "Лазур"

Предлагаме транспорт:

Пежо Боксер, 8+1 места Цени по договаряне.

Мерцедес Вито, 8+1 места Телефон за контакт:

Опел Виваро, 8+1 места 0888/410302


СТРУМА 5 януари 2021 г. КАЛЕЙДОСКОП стр. 14

Те се бориха и победиха: Звезди, които свалиха

много килограми и има с какво да се гордеят

Звездите постоянно

са подложени на зоркото

око на публиката,

която без задръжки се

взира във всяко тяхно

несъвършенство и е

жадна да го коментира.

Някои известни личности

постоянно пък захранват

това любопитство,

променяйки телата

си до неузнаваемост,

и така се превръщат в

топ тема на медиите.

Но докато едни знаменитости

го правят от

суета, други са принудени

да се разделят с много

килограми и по здравословни

причини. Радваме

се, че тези известни

актьори и певици

успяха да се преборят с

килограмите. Те имат

пълното право да бъдат

горди от себе си.

Ребъл Уилсън /сн. 1/

Актрисата постигна

наистина впечатляваща

промяна. В началото

на 2020-та Ребъл сподеактриса

успя да постигне

тази задача месец

преди края на годината.

В началото на декември

2020 г. тя публикува

снимка в сторито си в

инстаграм, на която се

вижда, че кантарът показва

74,6 кг. Преди около

два месеца стана

ясно, че зад смайващата

промяна на Ребъл вероятно

стои и нейният нов

приятел Джейкъб Буш.

4

1 2

3

вата диета и усилени

тренировки с личен

фитнес инструктор.

Джесика Симпсън

/сн. 3/

След като певицата,

която беше истински

секссимвол преди години,

даде живот на децата

- Максуел, Ейс Нут и

Бърди Мей, от прелъстителната

жена не остана

и помен. По време

своята мотивация и

усилено продължава да

поддържа перфектната

си фигура.

Алек Болдуин /сн. 4/

Още през 2012 г. актьорът

сподели, че има

здравословни проблеми и

че е застрашен от диабет.

Впоследствие жена

му Хилария Болдуин,

която е инструктор по

йога, го вдъхнови и му

помогна да се раздели с

голяма част от излишните

килограми. Алек

Болдуин отказа захарта,

започна да прави

Пилатес и само за 4 месеца

свали 13 кг.

Саймън Кауъл /сн.

5/

Телевизионната звезда

Саймън Кауъл също

реши да промени режима

си на хранене през

тази година. Той спря да

яде мазни и сладки храни,

започна да спортува

повече и сподели, че от-

ли в социалните мрежи,

че за нея това ще бъде

„Година на здравето“,

поставяйки си за цел до

края й да стане 75 кг.

Преди това Ребъл тежеше

повече от 100 кг. С

промяна в храненето,

усилени тренировки и

по-здравословен начин

на живот, комедийната

Джейкъб е млад и красив

милиардер. Двамата

бяха на романтична почивка

в Мексико през октомври.

Ребъл Уилсън даде

стимул на много жени

Актрисата Таня Робъртс си отиде

от този свят на 65 години

Почина американската

актриса Таня Робъртс,

известна с ролите

си на момиче на Бонд

в „Изглед към долината

на смъртта“ (1985 г.) и

„Ангелите на Чарли“,

съобщи електронното

издание „Deadline“.

Представител на актрисата,

която бе на 65

години, каза пред сайта

ТМZ, че тя припаднала в

дома си след разходка на

кучетата на 24 декември.

Била настанена в

болница, но не дошла в

съзнание и починала.

Виктория Блум, както

е истинското й име,

е родена в Ню Йорк на 15

октомври 1955 г. Баща й,

който е от ирландски

произход, е продавач на

химикали, а майка й - домакиня.

Като дете тя

се мести с майка си в

градче близо до Торонто,

където двете прекарват

няколко години.

В онзи период малкото

момиче започва да мечтае

някой ден да се изявява

професионално

пред фотографските

обективи, а не след дълго

започва да изгражда портфолиото

си.

На 15-годишна възраст

напуска гимназия и за известно

време обикаля

Съединените щати на

автостоп.

В крайна сметка се

завръща в Голямата

ябълка, за да работи като

модел. Бързо бива забелязана

и не след дълго

ликът й краси кориците

на няколко списания.

Снима се в различни реклами

и участва в театрални

спектакли и продукции,

преди да започне

да гради кариера в Холивуд,

припомня БТА.

Един ден, чакайки на

опашка за кастинг, се

среща със студента по

психология Бари Робъртс,

с когото впоследствие

има връзка. Интересен

факт е, че тя прави

голямата крачка в отношенията

им, предлагайки

му брак, докато се

возят в метрото.

И докато съпругът й

преследва кариера като

сценарист, тя започва да

учи в актьорското студио

под името Таня Робъртс.

Актрисата участва в

множество телевизионни

поредици и игрални

филми.

WWW.SHARLOPOV.EU

SANDANSKI

Tel.: (+359 746) 35 656; Tel./Fax: ( +359 746) 31 960;

5

по света със своята

страхотна промяна и

доказа, че волята и любовта

наистина правят

чудеса.

Адел /сн. 2/

Още преди Ребъл беше

Адел... Певицата успя

да свали повече от 45

или 50 кг. И за 32-ия си

рожден ден Адел бе споделила

снимка в социалната

мрежа, на която

ясно си пролича пълната

й трансформация.

Според международните

издания певицата е

постигнала тази удивителна

промяна благодарение

на Сиртуинона

трите си бременности

тя качи доста килограми,

които я промениха

до неузнаваемост.

През миналия април

обаче тя реши да си

възвърне някогашния

блясък, като за целта

се подложи на строг

хранителен режим и

интензивни тренировки.

Резултатите не закъсняха.

Симпсън смая

всички, след като само

за 6 месеца свали повече

от 45 килограма. Още

по-впечатляващо е, че

сега изпълнителката

на „These boots are made

for walking“ не губи

Дом далеч от дома!

деля повече време за качествен

сън. Така успя

да свали около 27 килограма.

Джона Хил /сн. 6/

Актьорът води неравна

и тежка борба с

килограмите години наред.

Но и той взе решение

да се раздели с много

от тях, след като бива

подлаган на остра

критика от публиката.

Джона Хил се посъветвал

със специалист по

хранене, започнал хранителен

режим, тичане

и упражнения, за да постигне

доста добър резултат.

Насладете се на уникалния Балкански ресторант в Парк Хотел Пирин*****-Сандански

Уютна атмосфера и изискан комфорт; Атрактивна музикално-развлекателна програма;

Селектирани напитки и апетитни

традиционни ястия от целия Балкански Романтични вечери и бизнес срещи, фирмени

полуостров;

тържества и коктейли.

Обслужване, което

ще Ви убеди, че Вие

сте желаният гост!

Резервации: 0899 97 29 14

6


СТРУМА

5 януари 2021 г. ШАРЕН СВЯТ

стр. 15

Карла Бруни стана

на 53, а изглежда на 35

Карла Бруни навърши

53 години и е поредната

звезда, редом с

Дженифър Лопес, Хали

Бери, Салма Хайек, Елизабет

Хърли, Ел Макферсън,

Дженифър Анистън

и т. н., която доказва,

че в света на богатите

и известните

50-те години са новите

30.

Видно е - съпругата

на експрезидента на

Франция Никола Саркози

изглежда повече от

блестящо за възрастта

си. Карла е бивш

супермодел от поколението

на Синди Крауфорд

и Клаудия Шифър.

Освен това тя е майка

на две деца и успешна

певица, която има

няколко албума зад гърба

си, като последният

излезе тази година.

Карла е родена на 23

декември, 1967 г. в Торино,

най-малкото от

трите деца в семейство,

изградило своето

31-годишната Катрин

Шварценегер може

да е израснала в

светлината на прожекторите

(нейните

родители са Арнолд

Шварценегер и Мария

Шрайвър), но тя успява

да създаде собствено

име и да постига

успехите си сама.

Създателка е на

подкаст и авторка на

различни книги. Последната

й творба

The Gift of Forgiveness

е само един от бестселърите

й. Освен

това тя е посланик

на Best Friends Animal

Society и ASPCA, влагайки

сърцето и душата

си в проекти и

организации, които

пряко я интересуват.

Шварценегер е омъжена

за актьора Крис

Прат, с когото имат

и дъщеричка.

Грижата за здравето

и фигурата също

са били в центъра на

вниманието през поголямата

част от

живота на авторката.

"Израснах с двама

родители, които са

чудесен пример за

здравословно хранене",

казва Катрин

пред Women’s Health.

Допълва, че е отгледана

в света на здравето

и фитнеса, но в същото

време е научена

да се наслаждава на

храната и да бъде физически

активна.

богатство в производството

на гуми. Когато

тя е на пет години,

семейството й се

мести във Франция.

Карла остава в страната,

докато не отива

в интернат в Швейцария,

откъдето се

връща като тийнейджър,

за да учи в Париж.

На 19 години амбициозната

кралица на

модния подиум се отказва

от обучението си

по изкуство и архитек-

променя живота

й. Тя подписва договор

с водеща модна агенция

и скоро започва да

работи с големи модни

къщи и дизайнери като

Christian Dior, Karl

Lagerfeld...

С кариерата си на

модел Карла скоро разделя

времето си между

Ню Йорк, Лондон, Париж

и Милано и излиза

с поредица от високопоставени

мъже, включително

Мик Джагър,

Ерик Клептън, и дори с

Доналд Тръмп.

В края на 90-те тя е

един от най-добре платените

модели в света,

като се счита, че

е спечелила 7,5 милиона

долара само през 1998

година. Успехът й дава

възможност да се обърне

към първата си любов

- музиката. По това

време тя живее с

френския философ Рафаел

Ентховен, от когото

ражда сина си Аурелиан

през 2001 г.

Година след раждането

на детето тя издава

дебютния си албум

Quelqu’un m’a dit., който

става хит във

Франция.

Карла се разделя с

Рафаел, музикалната й

кариера тръгва нагоре,

а през есента на 2007 г.

тя се среща с френския

президент Никола Саркози

на официално събиране.

Двамата се

женят на частна церемония

в Елисейския

дворец на 2 февруари

2008 г. А малко по-късно

се ражда и дъщеря

им Джулия.

Диетата на звездите: Дневното меню на Катрин Шварценегер

"Искам да покажа на дъщеря си, че се грижа добре за тялото си", казва тя

Карла Бруни със

съпруга си Никола

Саркози, експрезидент

на Франция

тура, за да продължи

кариерата

си като модел

на пълен работен

ден. Това

нейно решение

Певицата позира

c восъчната си

фигура в Музея на

восъка - Париж

ка. Катрин обича да похапва

овесени ядки с кисело

мляко, фъстъчено

масло, сладко и малини.

Ако има допълнително

свободно време сутрин,

авторката си прави бананови

палачинки. Любимата

й рецепта изисква

само овес, овесено

мляко, бадемово брашно,

яйца, канела, ванибужда

доста

р а н о

сутрин.

Именно

затова

денят й

започва с

необходимата

доза кофеин,

ка-

"Опитвам се да бъда

човек, който тренира и

може да се забавлява с

ястията".

Основните правила

за здравословно хранене,

които Катрин е

научила от родителите

си, са още по-важни,

след като тя стана

майка за първи път.

Дъщеря й Лила се появи

на бял свят през август

месец 2020 г. Авторката

споделя, че

винаги е наясно със

здравето си и с това,

което слага в тялото

си. "Много е важно за

жени като мен, които

все още кърмят, да могат

да се похвалят с

цветущо здраве и да

внимават с диетата

си. Искам да покажа на

дъщеря си, когато порасне,

как да се грижи

за тялото си", казва

Шварценегер.

Ето какво яде

Катрин през деня,

за да се чувства добре

и да бъде здрава:

Закуска

Благодарение на дъщеря

си, Катрин се съто

кафето на авторката

се допълва с овесено

мляко. "Сутрините

ми могат да бъдат

много натоварени, така

че ми трябват бързи

и лесни закуски, които

мога да хапна и по

път", казва тя пред

Women’s Health.

Обикновено тя приготвя

ястията си

предварително, като

ги оставя да престоят

една вечер в хладилнилия,

зрял банан, сол и

бакпулвер.

Обяд

Времето за обяд на

Катрин може да варира

от 11:00 до 14:30, в зависимост

от настроенията

на дъщеричката

й. Тя обяснява, че

всичко зависи от начина,

по който Лила се събуди

и дали ще създава

проблеми през деня. За

да не прекарва прекалено

много време в кухнята,

Шварценегер обича

да си прави лесен и

бърз обяд.

"Обикновено ям салата",

казва тя. Допълва

я с бял боб за допълнителен

вкус, фибри и

растителни протеини.

Междинно хранене

Катрин казва, че

здравословните междинни

хранения са

рядкост при майка на

новородено. Споделя, че

след раждането е започнала

да хапва много

чушки. Следобед тя

често се наслаждава на

няколко резенчета пиперки.

За авторката

това е чудесен начин да

се зареди с необходимите

хранителни вещества

и да получи нужната

доза зеленчуци за

деня. В допълнение към

чушките, Катрин обича

да хапва краставици

или целина.

Вечеря

Катрин винаги е била

фен на ранните вечери

(между 17 и 18 ч.) и

ранното лягане. След

раждането е станала

още по-голям техен

привърженик. Според

нея това е единственият

начин да получи

необходимата доза сън

преди бебето да я събуди

рано сутринта. "Вечерям

много рано, защото

се опитвам да си

легна възможно найбързо,

след като съм

приспала дъщеря си",

казва тя.

Освен че има време

да се наспи, ранната

вечеря помага на организма

да смила цялата

храна подобаващо.

Катрин обича да държи

ястията й в края на

деня да са леки, за да

може да спи по-добре.

Нейната формула за

хранене обикновено съдържа

протеини и зеленчуци.

Обича да

включва сьомга или пиле

във вечерите си.

Напоследък авторката

се е влюбила в пълнените

гъби. "Те са

страхотни. Супер

вкусни и здравословни",

казва тя пред Women’s

Health. Обича да ги слага

във фурната, защото

се готвят лесно и

през това време може

да се свърши и друга работа.

Десерт

Катрин обича да

приготвя печива и се

наслаждава на хобито

си през 2020 година. В

своя профил в Instagram

тя показва на феновете

си своите вкусни

ястия. Обича да експериментира

с бисквитки

и мюсли, които задължително

присъстват

в къщата й.

Голям фен е и на местната

пекарна. Според

Шварценегер, там

всичко е направено с

чисти съставки и не

крие риск нито за бебето,

нито за нея.


СТРУМА 5 януари 2021 г. ОТТУК-ОТТАМ стр. 16

Как ще се промени любовният живот на

12-те зодии през 2021?

Любовните възможности през идната година на необвързаните знаци

Всяка нова година необвързаните

личности си задават

въпроси относно перспективите

в любовния си

живот. Чудят се ще срещнат

ли любовта на живота си

най-накрая. Ще успеят ли да

изградят нова връзка след

преживените разочарования.

Ще преживеят ли нови

романтични предизвикателства,

ще имат ли нови възможности

и/или препятствия

за преодоляване в интимните

отношения.

Ето и няколко отговора на

тези въпроси, базирано на

вашия зодиакален знак:

ОВЕН

Новата година ще е пълна

с любовни изненади. Ще има

хора, които ще влязат в живота

ви само за забавление,

но и ще се появи човек, който

ще завладее сърцето ви.

В началото този човек няма

да търси връзка, но в крайна

сметка ще осъзнае, че вие

сте всичко, което е търсил.

Когато започнете нова глава

от живота си с него, най-накрая

ще намерите спокойствието,

за което толкова сте

жадували.

ТЕЛЕЦ

За необвързаните Телци

2020 г. не беше успешна в

любовта. Повечето представители

на този знак са останали

разочаровани в романтичен

план. Но през новата

година нещата ще се променят,

защото най-накрая

ще осъзнаете, че вие сте този,

който управлява живота

си, и че няма смисъл да бъдете

тъжни заради действията

на други хора. Най-накрая

ще се научите да поставяте

себе си на първо място. След

като направите това, любовта

сама ще се появи в живота

ви, и то когато най-малко

я очаквате.

БЛИЗНАЦИ

През 2021 г. ще намерите

любов, която този път ще

се окаже по-трайна и смислена.

През изминалата година

съдбата ви срещаше с

различни хора, които, макар

и интересни, идваха и си отиваха

от живота ви, без да оставят

трайна следа. Но през

идната година ще срещнете

човек, когото може да обикнете

наистина по-дълбоко.

Вероятно вече сте осъзнали,

че няма голям смисъл във

връзките за една нощ, така

че този път ще се посветите

на нещо по-сериозно.

РАК

През 2020 г. се опитахте

да намерите себе си, да направите

някои промени в живота

си и да подредите приоритетите

си. Постигнахте

някои стари цели и сега сте

щастливи от този факт, така

че следващата година е моментът

да намерите любов,

която да добави още повече

стойност в живота ви. Възможно

е да имате късмет и

още през първите месеци на

Носенето на слънчеви очила се

свързва с лятото, но този така полезен

и ефектен аксесоар е напълно

подходящ за ползване и през зимата,

също както и за шофиране.

Препоръчително е да изберем

модел с висока UV защита, особено

когато навън има сняг и е налице

отразяване на светлината. Избери

подходящ аксесоар и не го

захвърляй небрежно в шкафа. Носи

го целогодишно и се чувствай

винаги отлично. Завърши визията

си подобаващо и изглеждай различно!

Защо е добре да носим слънчеви

очила и през зимата

С тях не само ще сме модерни и

красиви, но и ще се погрижим за

зрението си, което би могло да бъде

повредено от вредните UV лъчи.

След като предпазваме тялото и

крайниците си от студа, така трябва

да предпазим и очите си от вредното

влияние на слънцето. Също така

активните шофьори разбират

колко е важно да не срещаме никакви

затруднения, докато караме

колата си, тъй като това би могло

да доведе и до ПТП в резултат от

заслепяващото очите слънце.

"Снежната слепота" е също възможна,

ако не носим предпазен аксесоар

на очите си.

Как да изберем подходящ модел

Онлайн магазините предлагат

висококачествени модели слънцезащитни

очила, които отговарят на

нужното качество, необходимо за

тяхната дългосрочна употреба. Ако

тепърва ти предстои да си купиш

подобен вид аксесоар, следвай

следните критерии за избор:

Форма и цвят на рамката;

Ниво на защита на стъклата;

Размер на аксесоара;

Вид материал за изработката;

Марка;

Цена.

Важно е да вземеш предвид и

съдържанието на гардероба си, за

да си сигурна, че ще имаш с какво

да съчетаеш модния аксесоар. Ако

се обличаш предимно в спортен

стил, то значи трябва да заложиш

на слънчеви очила в същия стил.

Но ако облеклата ти са предимно

2021 година да срещнете

специален човек и да почувствате,

че сте открили това,

което от толкова време търсите.

ЛЪВ

За необвързаните Лъвове

2020 година беше изпълнена

с неангажиращи флиртове,

но това ще се промени

през новата година. През новата

година вие ще срещнете

човек, който ще споделя

вашите ценности. Ако сте

внимателни и не го оставите

да ви се изплъзне, вие имате

шанс да създадете по-дълбока

емоционална връзка с

него. Този човек няма да се

интересува от вашата външност

и социален статус, а

от духовността ви. Именно

такъв човек може да внесе в

живота ви истинско щастие

и благословия.

ДЕВА

Поздравления! Дева е

знакът в зодиака, който има

най-голям шанс да открие

любовта на живота си през

2021 година. Хората от този

знак, които си нямат сериозна

половинка, този път имат

шанс да срещнат човек, който

да запълни всички празнини

в живота им. Предходните

месеци не бяха особено

интригуващи в любовен

план за Девите, но следващата

година те ще поемат

контрола над романтичния

си живот, ще отворят сърцето

си за нов партньор и това

ще си струва!

ВЕЗНИ

През 2020 г.

вие по-скоро сте

преживели негативни

моменти по

отношение на романтичните

си отношения.

Възможно е да сте

преживели тежка раздяла

или да сте останали разочаровани

от различни хора,

които са се появявали за

малко в живота ви, но без да

оставят следа. Но идната година

ще бъде напълно противоположна

и най-накрая

ще намерите това, което сте

търсили. През 2021 година

вие най-накрая ще се влюбите

истински, а най-хубавото

е, че чувствата ви ще бъдат

споделени.

СКОРПИОН

През 2021 г. най-накрая

ще се влюбите, но този път в

себе си. След като сте преминали

и преживели толкова

много токсични връзки в

последно време, вие найнакрая

ще сте готови да натиснете

спирачките на любовния

си живот. Това ще ви

накара да дишате по-дълбоко

и ще се почувствате посилни

от всякога. Ще ви се

иска да опознаете света и да

отворите очите си за нови

неща. Може и да се влюбите

в някого, но не е сигурно дали

ще искате да започнете

нови романтични отношения.

елегантни, избери модел

с изящна изработка,

която да включва

и красива орнаментика.

На какви характеристики

трябва да

отговаря

Заговори ли се за

избор на слънчеви

очила, най-често използваната

дума е "качество".

Колкото повисоко

е то, толкова

по-висока ще бъде и

цената на аксесоара,

а във всички случаи

си заслужава да я пла-

Начинът, по който се отнасяте към

парите и дори положението на метлата

в къщата, сочат старите вярвания,

може да повлияе на финансовото състояние

в дома ни.

Има хора, които вярват в старите

народни вярвания, но дори и да не

вярвате, със сигурност тези предания

ще ви бъдат интересни.

1. Кога да вземете пари назаем

и да поискате повишение

Трябва да искате повишение в

сряда. Не давайте пари назаем на

приятели и познати във вторник. Смята

се, че сутрин трябва да давате и вземате

заем, защото всякакви парични

операции, които извършвате вечер,

водят до разорение.

2. Заплатата трябва да пренощува

вкъщи

За да могат парите, които сте спечелили,

да „обикнат“ дома ви, в деня,

в който получавате заплата, не харчете

нито стотинка. Смята се, че пълното

й количество трябва да престои една

нощ във вашия дом.

3. Какво не се дава на заем на

съседите

Не трябва да давате назаем хляб

или сол на съседите си, тъй като финансовата

сигурност може да напусне

дома ви.

4. Домашни правила за пълен

бюджет

Пари няма да има, ако почиствате

трохите с ръка.

5. Кога джобовете ще се напълнят

с пари

СТРЕЛЕЦ

През 2021 г. вие ще бъдете

по-скоро придирчиви по

отношение на любовта. Няма

да толерирате хора, които

искат да влязат в живота ви

с някакви задни мисли - само

за да получат нещо, което

искат. Ще се цените повече

и няма да позволите на никого

да ви разочарова. 2021

г. ще бъде годината на важните

решения в живота ви.

Едно от тях ще бъде никога

повече да не си губите времето

с неподходящ за вас

партньор.

КОЗИРОГ

Вероятно необвързаните

Козирози са си останали

необвързани и през 2020 г.

Просто изминалите месеци

те все още са тъгували и са

се възстановявали от последната

си връзка. Но през

2021 г. всичко ще се промени

и хората от този знак ще

излязат от черупката си. Те

най-накрая ще се отърсят от

негативните си мисли и отново

ще са готови за любов.

Възможно е тази тяхна нагласа

да привлече специален

човек в живота им. Останалото

си зависи от тях самите!

ВОДОЛЕЙ

През 2020 г. съдбата ви е

срещнала със специален човек,

но само за да ви даде

урок. Този човек ще остане

с вас и през 2021 година, но

може би не като романтичен

партньор. Той ще продължи

да играе важна роля в живота

и бъдещето ви, така че не

го отблъсквайте. Той ще ви

оформи като личност, ще ви

направи по-силни, а уроците

от тази връзка ще ви помогнат

в бъдещите ви интимни

отношения.

РИБИ

За необвързаните представители

на зодия Риби

2021 ще бъде добра година

по отношение на любовта. Те

най-накрая ще осъзнаят, че

отношението им към връзките

е било погрешно досега и

че трябва да променят перспективата

на живота си. Те

ще осъзнаят, че трябва да се

грижат повече за себе си, за

да бъдат щастливи. Така те

ще започнат да излизат почесто,

ще се запознаят с нови

потенциални партньори и

ще дадат шанс на някого от

тях.

Слънчеви очила през зимата: нужда или прищявка Народни поверия: как да

имате винаги пари в дома си

тим. За да запазим здравето на

очите си, трябва да се грижим за

него, да носим само висококачествени

слънчеви очила. В този ред

на мисли необходимо е да обърнем

внимание на характеристики като:

Наличие на UV, UVB, и UVA защита;

Устойчива и прецизно направена

рамка;

Висококачествен материал на

лещата;

Добро покритие на лещите и

др.

Изобщо, за да се стигне до покупка

на нов аксесоар против слънце,

трябва да обърнем внимание на

всички тези неща, но и да се съобразим

със заделения за целта бюджет.

Напълнете джобовете на висящите

в килера дрехи с метални и хартиени

пари. Парите не обичат скъсани

джобове или копчета.

6. Старо поверие за метлите

За да имате пари в къщата, трябва

да поставите метлата с дръжката надолу.

7. Направете триъгълник от десетолевка

В най-малкото отделение на портфейла

си дръжте банкнота от 10 лева

сгъната на триъгълник. В портфейла

също трябва да има монета за късмет

- първите пари, спечелени или получени

от добър човек. Не бива да

харчите тази монета - това е талисман

на финансова сигурност. В противен

случай парите могат да се ядосат

и да не стигнат до ръцете ви.

8. Съхранение на монети

Никога не дръжте портфейла си

празен, имайте поне стотинка в него.

Всички пари трябва да бъдат обърнати

с лицевата част нагоре.

9. Не крадете чуждото щастие

Парите, спечелени от хазарт, нечестно

заработени, намерени или

скъсани, не носят късмет и следователно

не трябва да ги държите в портфейла

си. Споделете ги с бедните или

ги похарчете бързо.

10. Пазете голяма банкнота

Трябва да държите една голяма

банкнота в къщата или апартамента

си за една година, която ще се зареди

с вашата енергия и ще започне да

привлича пари.


СТРУМА 5 януари 2021 г. КРЪСТОСЛОВИЦА

стр. 17

ИМЕНАТА

НА НАША

АКТРИСА

“ПЪЛНА

ЛУДНИЦА”

БОЗАЙНИК,

ПОДОБЕН НА

МАЙМУНА

ГОЛЯМ

ВОЕНЕН

КОРАБ

НАКЛОН

НА ВОДА 3,14 ПОРЕДНО

ЧИСЛО

ИТАЛИАНСКА

РОК ПЕВИЦА

ИТАЛИАНСКИ

ФУТБОЛЕН

ОТБОР

МАШИНЕН

ЕЛЕМЕНТ

СЪД ЗА

ОТКЪСНАТИ

ЦВЕТЯ

ЛИЧНО

МЕСТОИМЕ-

НИЕ

КУБИНСКИ

НАРОДЕН

ТАНЦ НАША РЕКА СЕЙФ

КЪС

СКИТСКИ

МЕЧ

НАША

АКТРИСА

“ДАМИ КАНЯТ”

СТИХОТВО-

РЕНИЕ

ОТ ЯВОРОВ

МАЛКА

ЛИРИЧЕСКА

АРИЯ

ПОРЪЧИТЕЛ-

СТВО ВЪРХУ

ПОЛИЦА

АМЕРИКАН-

СКА АКТРИСА

“ПЪРВИЧЕН

ИНСТИНКТ”

ГОЛЕМИ

ФЛОТИ

ФЕРМЕНТ В

БИОХИМИЯТА

ДЪЩЕРЯ НА

КНЯЗ БОРИС I

РЕКА В

ИНДОКИТАЙ

КРАСИВА

ВОДНА

ПТИЦА

НАШ

АЛПИНИСТ

ФРЕНСКИ

ПЕВЕЦ

1938-1980

БИВШ

ФРЕНСКИ

ФУТБОЛИСТ,

НАЦИОНАЛ

КЪРЛЕЖ

НАША

БАЛЕРИНА

1927-2001

СИН НА ЮДА

(БИБЛ.)

ЦЪРКОВНО

ПРИГЛАСЯНЕ

ГЕРОЙ НА

ЕЛИН ПЕЛИН

“КАЛ”

ВОДЕНИЧНА

ВАДА

АФРИКАНСКА

ДЪРЖАВА

АМЕРИКАНСКИ

ЛЕКОАТЛЕТ

1875-1961

МОНГОЛСКИ

ПАСТИР

РУСКА

ОПЕРНА

ПЕВИЦА

1838-1917

ГЕРОИНЯ ОТ

ЯПОНСКИЯ

ФИЛМ

“ЕЙДЖАНАЙКА”

МАРКА

ШВЕЙЦАРСКИ

БУЛЬОНИ

ЧИНАР,ЯБЛАН

ГРАД

ВИРАН

СТИХОТВ.ОТ

ПЕТКО

СЛАВЕЙКОВ

ИМЕТО НА

КИНОРЕ-

ЖИСЬОРА

КУРОСАВА

ТВ СЕРИАЛ

С МИКЕЛЕ

ПЛАЧИДО

КРИЛАТ КОН

ОТ ГРЪЦКАТА

МИТОЛОГИЯ

МЕКСИКАНСКИ

ДЪРЖАВНИК

1877-1945

ОТБОРИ

СЕЛО В

БУРГАСКО

КРАЙ НА

МОЛИТВА

ХИЩНА

НОЩНА

ПТИЦА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

НА ПАНТО-

МИМА

РУСКИ

САМОЛЕТИ

ФИЛМ С

МАДОНА

АМЕ-

РИКАНСКИ

МИКРО-

КОМПЮТРИ

КОЗЛЕ

МОДЕЛ

НА ОПЕЛ

УНГАРСКА

ЦИГУЛАРКА

1895-1966

ИСПАНСКИ

АРХИТЕКТ

“ЕСКОРИАЛ”

КИСЕЛА

ПОДПРАВКА

ПЪКЪЛ,

ПРЕИЗПОДНЯ

ГЕОХРОНО-

ЛОГИЧНА

ЕДИНИЦА

АВТОРЪТ НА

“НАЛИВАЙКО”

ВКАМЕНЕНО

СМОЛИСТО

ДЪРВО

ДОЛНАТА

ЗАОСТРЕНА

ЧАСТ НА

КОРАБ

СТРЪВ

ЗА РИБА

РУСКИ

ПИСАТЕЛ

“АРАУКАРИЯ”

МОДЕЛ

НА ОПЕЛ

РЕКА В РУСИЯ,

ПРИТОК

НА ТОБОЛ

МУЗИКАЛНА

НОТА

МАРКА

РУСКИ

ЧАСОВНИЦИ

ОВОЩНО

ДЪРВО

ГЕРОИНЯ НА

ЧАЙКОВСКИ

“ЛЕБЕДОВО

ЕЗЕРО”

ФИЛМ НА

УДИ АЛЪН

ШВЕДСКИ

ПОП ДУЕТ

ДИВА

МЕНТА

МАНИЕР

НАШ ХАН

773-777

НАША ПАСТА

ЗА ЗЪБИ

РЕКА В

ИРЛАНДИЯ

ЧАСТИ ОТ

СЪСТЕЗАНИЕ

СЪСТАВНА

ЧАСТ НА

АНАСОНОВО-

ТО МАСЛО

ПОЛСКО

ЦВЕТЕ

ПАРАПЕТИ

СВЕТА ГОРА

ЧАСТ ОТ

ОПЕРА

ЯПОНСКИ

ПИСАТЕЛ

“ЛИЧЕН ОПИТ”

АНГЕЛ НА

БЕЗДНАТА

(БИБЛ.)

ГЕРОИНЯ НА

Д.ДИМОВ

“ОСЪДЕНИ

ДУШИ”

ОФИЦИАЛНИ

ПРАТЕНИЦИ

КОЗМЕТИЧНО

СРЕДСТВО

ЗАМРЪЗНАЛА ВОДА

ИМЕНАТА НА

ИТАЛИАНСКА

ЕСТРАДНА

ПЕВИЦА

НАША

РЕКА

ЦВЯТ НА

КОЖАТА

ЧАСТ ОТ

ХРИСТИЯН-

СКИ ХРАМ

НОВЕЛА ОТ

МОПАСАН

БИВШ

ФРЕНСКИ

КОЛОЕЗДАЧ

ПЪРВЕНЕЦ

ПОХЛУПАК

НАША

ПОП ГРУПА

МАРКА НАША

МИНЕРАЛНА

ВОДА

НАШ

БОЛЯРИН

ОТ XI ВЕК

ТЕЛЕФОНЕН

ПОВИК

ДУХОВИ МУЗ.

ИНСТРУМЕНТИ

СРЕДНО-

ВЕКОВНА

КРЕПОСТ В

ДОБРУДЖА

НОВЕЛА ОТ

СТЕФАН

ЦВАЙГ

БИВШ

РУМЪНСКИ

ФУТБОЛИСТ

СУЛТАНСКИ

УКАЗ

ГЕРОЙ НА

СПИЛБЪРГ

“ИЗВЪН-

ЗЕМНОТО”

ПОДВОДНО

МОРСКО

РАСТЕНИЕ

РОД

ДВУГОДИШНИ

РАСТЕНИЯ

ВАВИЛОНСКА

БОГИНЯ

ОРЛЯК

ГРЪЦКИ БОГ

НА ВИНОТО И

ВЕСЕЛИЕТО

ОТРИЦАТЕЛЕН

ОТГОВОР

МИНЕРАЛ

ОТ РОДА НА

ХРОМАТИТЕ

ПОРТРЕТ

ОТ ДЕЧКО

УЗУНОВ

СПАРТАНСКИ

РОБ

ГЛИНЕН

ДУХОВ МУЗ.

ИНСТРУМЕНТ

РУСКИ ХИМИК

1849-1917

НАШ

ДУНАВСКИ

ГРАД

НАШ

ЖУРНАЛИСТ,

БИВШ

ДЕПУТАТ

КОНТРОЛЕН

ТЕЛЕВИЗОР

НАШ

БОРОВ

ШАМПОАН

УНГАРСКИ

ПИСТОЛЕТИ

КРАЙГРАДСКА

КЪЩА

ГРАД ВЪВ

ФРАНЦИЯ

БЕЗКРИЛА

ПТИЦА

АНТИЧЕН

СЪД ЗА

БЛАГОВОННО

МАСЛО

ТРОПИЧЕСКИ

ПЛОД

СТО-

ЛИЦАТА НА

ЙОРДАНИЯ

ФРЕНСКИ

КОМПОЗИТОР

“ФЕДРА”

САРМАТСКО

ПЛЕМЕ

ДРУГАР,

ПРИЯТЕЛ

(РАЗГ.)

БИВШ

ГЕНЕРАЛЕН

СЕКРЕТАР

НА ООН

БРАТ НА

ЦАР ПЕТЪР

КЪС ОФИ-

ЦЕРСКИ НОЖ

ГЕРОЙ НА

П.ВЕЖИНОВ

“ЗВЕЗДИТЕ

НАД НАС”

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ИМОТИ

СТОЛИЦАТА

НА ПЕРУ

ГЕРОЙ ОТ

ИНДУСКИЯ

ЕПОС

МАКЕДОНСКИ

ФОЛКЛОРЕН

АНСАМБЪЛ

ГЕРОИНЯ НА БИВША

М.ГОЛЕМИНОВ СВЕТОВНА

“ТРАКИЙСКИ ОРГАНИЗАЦИЯ

ИДОЛИ”

МАРКА НАШИ

КОЛБАСИ

ФРЕНСКИ

ДРАМАТУРГ

“ЖЕЛЕЗАРЯТ”

ЯПОНСКИ

ОСТРОВ

ВЪЗПАЛЕНИЕ

НА УХОТО

ТРАНШЕИ

СЕЛО В

КАЗАНЛЪШКО

ЧАСТ ОТ

КАРУЦА

ЕДНАКВИ

ГЛАСНИ

ДРЕХА ЗА

ТУРИЗЪМ

НАШ

ПИСАТЕЛ

“РОЖДЕН

ДЕН”

ШАБЛОН,

ГОТОВА

МЯРКА

МОДЕЛ НА

ТОЙОТА

КИНОАРТИСТ

ОТ ПУЕРТО

РИКО

“КАСАНДРА”

ГЕРОИНЯ НА

Х.СЕНКЕВИЧ

РЕЧНИК : АБАДОН, АДИНА, АНИРИ, ГАРЕТ, ЕРЕРА, ИРАВАДИ, КАЛЕС, ЛЕКИТ, НАИН, ОНОРЕ, ОРИК, СОР, ТАНАТАР.

ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

ВОДОРАВНО : “Сред дивата природа”. Идеал. Равик. Етан. Авит. Катран. АЛОМА. Еналид. “Анаит”. Кот (Ян). Яки. Илм. Крава. Ацетон. Атом. Арам. Опал.

Лак. “Атала”. КАТ. Ламе. “Алиби”. Река. Амон. Кав. Раб. До. “Арената”. Илоти. Линон. Рила. Анон. Хавана. Иранит. Арка. Акатани. Осил. Лан (Жан). Минаре.

Ара. Иск. Литак. “Титаник”. Талев (Димитър). Нане. Енино. “Камината”. Имарет. Ив (Артър). Титанат. Тапи. Каламар. Но. Ос. Рат. Рада. Арена. Ас. Барин.

Нет. Капитан. Тоника. Отит. Лата. “Нивата”. Елени. Арин.

ОТВЕСНО : “Три века преди Христа”. Арати. Единица. Конак. Камиларов (Емил). Одета. “Елка”. Овал. Ливадина. “Да”. Лит. Ана. Ален. Манит. Билки.

Олтар. “На нивата”. КА. Адина. Мерак. Тирана. Март. Клони. Аманат. Ре. Тарама. “Аналитика”. Анетол. Таван. “Там”. Таран. Нино. “Те”. Пинакотека.

Анатема. Акин. Арк. Ирма. Анири. АТО. Ати (Бартоломео). “Ата”. Лавини. Етер. Сап. Орел. “Ваал”. Лото. Анет. Сила. Отокар. Ирон. Санитар . Тар. Адамо

(Салваторе). “Арбат”. Пирин. Палати. Анатом. Ибис. Лаколит. Нан.

.


СТРУМА 5 януари 2021 г. ОТТУК-ОТТАМ

стр. 19

оже би няма второ та на раждане на младоженците.

ноември (целият месец).

май (23-27), август (29-30),

Днес валежите и в източните райони бързо ще

мнение по въпроса,

ВАЛУТА

спрат, а облачността от югозапад ще се разкъса и

Мче през 2021 г. ще Най-добрите дати: Най-добрите дати за сватба

през 2021 г. според съв-

бъде умерен до силен, но до вечерта ще отслабне. Максимални

намалее до слънчево време. Вятърът още преди

обяд в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и ще

има много сватби, тъй като Плъх: март (от 1 до 10), юли

всички влюбени бяха принудени

да отменят тържествата си, до 3);

Ще има много "красиви да-

В планините в сутрешните часове на места все още ще има ва-

(от 15 до 30), декември (от 1 падението на числата 1USD

температури - между 9° и 14°, в София около 9°.

планирани за тази година, поради

епидемията от коронави-

юли (10 до 15), ноември (1 до 2021 година, но най-търсена-

1.59062 лв. слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъ-

Бик: февруари (12 до 16), ти", подходящи за сватба през

лежи, предимно от сняг, но облачността от югозапад ще се разкъсва

и намалява и в следобедните часове вече ще бъде предимно

рус. Светлината в тунела е тази 20), декември (1 до 7); та и популярна, разбира се,

де силен до бурен. Максималната температура на 1200 метра ще е

година, в която се очаква, че Тигър: май (от 10 до 20), ще бъде огледалната

около 5°, на 2000 метра - около минус 2°.

най-накрая всички тези двойки

ще могат да организират Заек: юни (3 до 7), октом-

По-добрите дати за сватба

септември (целият месец); 02.12.2021. 1EUR

Над Черноморието облачността от юг ще започне да се разкъсва

и намалява и след обяд вече ще бъде предимно слънчево. Ще

духа западен вятър, слаб до умерен, който след обяд ще отслабне.

тържествата, които отлагат ври (12 до 19), ноември (19, са с малко по-малко красива

Максималните температури на въздуха ще са 11°-12°. Температурата

на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4

цяла година.

23);

подредба на числата: 1.95583 лв.

Датите, избирани за сватбата,

Дракон: февруари (5-10), 21.02.2021; 20.02.2021;

бала.

не са случайни и обикно-

вено младоженците ги обвързват

или с някакъв сантиментален

момент, със специален

ден, или просто съвпадане на

дата, месец и година. Има

двойки, които пък се консултират

с астролози и нумеролози,

за да подберат индивидуално

подходяща дата за събитието.

Ако не си сред тези, но все

пак искаш денят да е подходящ

и всичко да мине по мед август (13, 17, 19), октомври 02.02.2021; 01.02.2021; рите дати за сватби според имат предвид, че според църковните

г. според църковния календар:

и масло - можеш да опиташ (целият месец), ноември (от 1 10.10.2021; 11.02.2021. лунния календар

вярвания големият Януари: 8, 10, 11, 15, 17, 24,

сама да избереш най-добрия до 5);

През декември 2021 година

Януари: 17, 22, 24, 25, 30; ден не може и не бива да бъде 25, 31;

момент за вашата сватба през Змия: юни (от 1 до 22), август

ще има много „красиви да-

Февруари: 7, 12, 13, 22, 23; по време на пост, в навечерие-

Февруари: 1, 7, 8, 21, 22, 24,

2021 година.

(целият месец), ноември ти“ за сватба. Лидерите, раз-

Март: 4, 7, 19, 22, 28, 29; то на Дните на мъчениците, Ве-

26, 28;

Най-добрите дати за сватба

(от 1 до 17), декември (1, 3); бира се, ще бъдат 12.21.2021 Април: 10, 13, 16, 25; ликден, Коледа, вторник и чет-

Март: 1;

през 2021 г. според китай-

Кон: май (целият месец), ок-

и 12.12.2021, почти изцяло Май: 9, 16, 17, 23, 30; въртък. Помислете за това, ко-

Април: няма благоприятни

ския календар

томври (3 до 7), декември (1 състоящи се от 12 и 21, а малко

Юни: 2, 8, 11, 12, 20; гато планирате празника си, дни;

В Китай обикновено се до 15);

по-малко популярни ще бъ-

Юли: 3, 4, 9, 12, 16, 19; ако сте вярващи, и не заб-

Май: 3, 5, 7, 9, 16, 17, 23,

правят много сватби в Годината

Коза: юли (1, от 17 до 23), дат вариациите: 12.01.2021, Август: 1, 7, 8, 13, 20, 22, равяйте, че гражданският брак 24, 30, 31;

на вола. Смята се, че пок-

август (целият месец), октом-

12.02.2021, 12.20.2021. 26, 28;

може да бъде сключен по Юни: 6, 7, 13, 14, 21, 23, 25,

ровителят на годината обещава

ври (от 1 до 22);

Имай предвид, че експерти-

Септември: 3, 12, 13, 19, 27; всяко време, но за сватбата 27;

на двойките силен и дълъг Маймуна: март (целият мете

твърдят, че е по-разумно да Октомври: 8, 17, 18, 22, 26, трябва да бъде избрана най-

Юли: 18, 19, 25, 26;

съюз. Символът на 2021 г. ще сец), юни (от 20 до 25), юли не се определяте само от 28;

добрата дата за младоженците

Август: 1, 2, 8, 9, 29, 30;

тласне към сватба онези двойки,

(от 17 до 23), август (от 10 до „красотата“ на въпросната да-

Ноември: 4, 6, 7, 9, 10, 14,

заедно със свещеника. Септември: 5, 6, 12, 13, 19,

които отдавна се притесн-

30);

та, защото ако не е подходяща 19, 23, 27;

Припомняме ви, че църква-

20, 26;

яват и съмняват в женитбата. Петел: юли (от 1 до 15), август

за двойката ви като индиви-

Декември: 1, 2, 5, 10, 13, 17, та не извършва тайнството на Октомври: 3, 4, 10, 11, 14

Според китайския хороскоп

(целият месец), септемдуалност,

тогава няма смисъл. 26.

сватбата през април. Това се (Корица), 17, 18, 24, 25, 31;

в Годината на Вола всеки месец

ври (целият месец); По-важно е да обърнете вни-

Най-добри дати за сватби дължи на Великия пост, който Ноември: 1, 4 (ден на Казанно

е благоприятен за сватбе-

Куче: март (от 1 до 13), юни мание на положението на пла-

през 2021 г. според църков-

през 2021 г. ще се проведе от ската икона на Богородица), 7,

тържество, но според традицията

(от 1 до 25), юли (от 3 до 23), нетите, личния си хороскоп и ния календар

15 март до 1 май.

8, 14, 15, 21, 22;

се избира конкретна август (от 11 до 21); убеждения.

Религиозните двойки, които Пълен списък на най-добри-

Декември: няма благоприя-

дата в зависимост от година-

Свиня: март (целият месец), Ето го и списъка с най-доб-

планират сватба, трябва да те дати за сватба през 2021 тни дни.

5 ЯНУАРИ

БНТ

05:10 Още от деня - коментарно

предаване/п/ 05:40 Телепазарен

прозорец 06:00

Денят започва - сутрешен

блок с Христина Христова

09:00 По света и у нас 09:05

100% будни 11:00 Култура.БГ

12:00 По света и у нас 12:35

Новини на турски език 12:45

Телепазарен прозорец 13:00

Последният печели - забавнопознавателно

семейно куиз

шоу/п/ 14:00 Когато сърцето

зове 5 - тв филм /12, последен

епизод/ 14:45 Телепазарен

прозорец 15:00 Ирко и

белите мишки - детски тв

филм /Чехия, 2015г./ 15:15

Влакът на динозаврите 4 -

анимационен филм 15:45 Телепазарен

прозорец 16:00

Бързо, лесно, вкусно 16:30

Малки истории /п/ 16:40 Светът

и ние 17:00 България в 60

минути с Мариана Векилска

18:00 По света и у нас 18:30

Още от деня - коментарно

предаване 19:00 Последният

печели - забавно-познавателно

семейно куиз шоу 20:00

По света и у нас 20:45 Спортни

новини 21:00 Войната на

една жена - игрален филм

/копродукция, 2018г./, режисьор

Бенедикт Ерликсон, в ролите:

Халдора Гейхардосдотир,

Йохан Сигурдарсон, Юрундир

Рагнарсон и др. 23:00 По

света и у нас 23:30 Моят

плейлист /п/ 00:30 Светът и

ние /п/ 00:50 100% будни /п/

02:45 Култура.БГ /п/ 03:55

Домът на вярата Манастир

"Рождество Богородично" /п/

04:25 Когато сърцето зове 5

Най-добрите дати за

сватба през 2021 година

Ако си религиозна, стой далеч от април!

- тв филм /12, последен епизод/п/

bTV

05:40 "Домашен арест" - сериал,

с.4, еп.8 06:00 "Трансформърс:

Рескю Ботс" - анимация,

сериал, с.2, еп.17

06:30 "Лице в лице" /п/ - публицистично

предаване 07:00

"Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон

Хекимян 09:30 "Преди обед"

- токшоу с водещи Десислава

Стоянова и Александър Кадиев

12:00 bTV Новините -

обедна емисия 12:30 "Шоуто

на Николаос Цитиридис" /п/

13:30 Премиера: "Черна птица"

- сериал, еп.36 15:00 Премиера:

"Истинска любов" - сериал,

еп.8 16:00 Премиера:

"Сестра Бети" - сериал, с.6,

еп.15 17:00 bTV Новините

17:30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ

Цветанка Ризова 18:00 Премиера:

"Опасни улици" - сериал,

с.14, еп.120 19:00 bTV

Новините - централна емисия

20:00 Премиера: "Безмилостен

град" - сериал, еп.2 21:00

Премиера: "Влад" - сериал,

еп.2 22:30 Премиера: "Добрият

доктор" - сериал, с.3,

еп.2 23:30 bTV Новините -

късна емисия 00:00 "Стрелата"

- сериал, с.7, еп.22 01:00

"Опасни улици" - сериал, с.14,

еп.44 02:00 "Преди обед" /п/

- токшоу 04:00 "Търси се" /п/

- токшоу 04:50 "Завинаги" -

сериал, с.2, еп.107

bTV Action

05:15 "Кодово име: Уиски Кавалер"

- сериал, еп.12 06:00

Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми"

- сериал, еп.13 - 16 08:00

"Кодово име: Уиски Кавалер"

- сериал, еп.12 09:00 "Чък" -

сериал, с.3, еп.6 10:00 "Супергърл"

- сериал, с.5, еп.7

11:00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2, еп.17 12:00

"Монк" - сериал, с.7, еп.9

13:00 "Убийствена любов" -

трилър (тв филм, САЩ, 2017),

режисьор Алън Дарней, в ролите:

Барби Кастро, Брайън

Грос, Джейсън Кук, Тейлър

Кастро, Дина Майър и др.

15:00 "Кодово име: Уиски Кавалер"

- сериал, еп.13 16:00

"Чък" - сериал, с.3, еп.7 17:00

"Монк" - сериал, с.7, еп.10

18:00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2, еп.18 19:00 Часът

на супергероите: "Супергърл"

- сериал, с.5, еп.8 20:00

Екшън в 8 (премиера): "Мъртва

точка" - сериал, с.5, еп.10

21:00 bTV Новините 22:00

Бандата на екшън: "Внезапна

смърт" - екшън, криминален,

трилър (САЩ, 1995), режисьор

Питър Хайъмс, в ролите:

Жан-Клод Ван Дам, Пауърс

Бут, Реймънд Бари, Дориан

Хеърууд и др. 00:00 "Мъртва

точка" - сериал, с.5, еп.10

01:00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2, еп.18 02:00 "Супергърл"

- сериал, с.5, еп.8

03:00 "Монк" - сериал, с.7,

еп.10 04:00 "Чък" - сериал,

с.3, еп.7

bTV Comedy

05:00 "Модерно семейство"

/п/ - сериал 06:00 "Модерно

семейство" - сериал, с.8,

еп.12, 13 07:00 "Столичани в

повече" /п/ - сериал 08:00 "На

гости на третата планета" /п/

- сериал 08:30 "Двама мъже

и половина" /п/ - сериал

10:00 "Закуска при татко" -

комедия (Русия, 2016), режисьор

Мария Кравченко, в ролите:

Юрий Колоколников, Катерина

Шпица, Луиза-Габриела

Бровина, Полина Максимова,

Валентин Пелка и др.

12:00 "Приятели" /п/ - сериал

13:00 "Двама мъже и половина"

/п/ - сериал 14:00 "Кухня"

/п/ - сериал 14:30 "Столичани

в повече" /п/ - сериал

15:30 "Новите съседи" /п/ -

сериал 17:00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно

токшоу 18:00 "Приятели" - сериал,

с.8, еп.7, 8 19:00 "На

гости на третата планета" - сериал,

еп.126 19:30 "Новите

съседи" - сериал, eп.25 21:00

"Столичани в повече" - сериал,

еп.17 22:00 "Кухня" - сериал,

с.5, еп.3, 4 23:00 "Двама

мъже и половина" - сериал,

с.9, еп.22, 23 00:00 "Закуска

при татко" /п/ - комедия (Русия,

2016) 02:00 "Модерно

семейство" /п/ - сериал 03:00

"Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п/ 04:00 "Приятели" /п/

- сериал

Nova TV

05:30 "Военни престъпления"

- сериал, сезон 15 /п/ 06:30

"Здравей, България" - сутрешен

блок 09:30 "На кафе" -

предаване на NOVA 12:00 Новините

на NOVA 12:30 "Госпожа

Фазилет и нейните дъщери"

- сериен филм 13:30 "Остани

с мен" (премиера) - сериал

15:00 "Черна роза" (премиера)

- сериен филм 16:00

Новините на NOVA 16:10

"Пресечна точка" - публицистично

шоу 17:00 "Намери ме"

(премиера) - сериен филм

18:00 "Семейни войни" - телевизионна

игра 19:00 Новините

на NOVA - централна

емисия 20:00 "Черешката на

тортата" - риалити 21:00 "Под

прикритие" - сериал, сезон 3

22:00 "Съкровища" - сериал,

сезон 1 23:00 Новините на

NOVA 23:30 "Военни престъпления"

- сериал, сезон 16

00:30 "Кондор" - сериал, сезон

2 01:30 "Незабравимо" -

сериал, сезон 1 02:30 "Завинаги

свързани" - сериал 03:30

"Остани с мен" - сериал /п/

04:30 "Госпожа Фазилет и

нейните дъщери" - сериен

филм /п/

Nova Sport

10:00 Футбол: Стоук Сити -

Борнемут Чемпиъншип - повторение

12:00 Баскетбол: Тенерифе

- Реал Мадрид Испанска

баскетболна лига - повторение

14:00 Баскетбол:

Енисей - Зенит ВТБ лига - повторение

16:00 Баскетбол:

Фуенлабрада - Барселона Испанска

баскетболна лига -

повторение 17:55 Новини

18:00 Футбол: Брентфорд -

Бристъл Сити Чемпиъншип -

повторение 20:00 Баскетбол:

Локомотив Кубан - Химки ВТБ

лига - повторение 22:15 Футбол:

Шефилд Уенздей - Дарби

Каунти Чемпиъншип - повторение

00:15 Чемпиъншип:

Обзор предаване за английски

футбол (2020-21) - повторение

00:45 Новини - повторение

01:00 Еротичен телепазар

03:00 Програмна пауза

NovaNews

05:15 Патарински LIVE 05:45

Пресечна точка 06:30 Здравей,

България 09:30 Темата на

NOVA 10:00 Новините на NOVA

NEWS 10:15 Ничия земя 11:00

Новините на NOVA NEWS

11:15 Парчета от реалността

12:00 Новините на NOVA

12:30 Денят на живо 13:00

Новините на NOVA NEWS

13:30 Патарински LIVE 14:00

Новините на NOVA NEWS

14:30 Документална поредица

на DW 15:00 Новините на

NOVA NEWS 15:20 Светски новини

15:30 Социална мрежа

16:00 Новините на NOVA

16:10 Социална мрежа 17:00

Новините на NOVA NEWS

17:15 Пресечна точка 18:00

Новините на NOVA NEWS

18:30 Патарински LIVE 19:00

Новините на NOVA 20:00 Новините

на NOVA NEWS 20:30

Денят на живо 21:00 Новините

на NOVA NEWS 21:45 Бизнес

новини 21:50 Светски новини

22:00 Новините на NOVA

22:15 Пресечна точка 23:00

Новините на NOVA 23:30

Денят на живо 00:00 Новините

на NOVA - повторение 00:30

Патарински LIVE 01:00 Новините

на NOVA - повторение

01:30 Документална поредица

на DW 02:00 Новините на

NOVA - повторение 02:30

Денят на живо 03:00 Новините

на NOVA - повторение 03:30

Социална мрежа 04:00 Новините

на NOVA - повторение

04:30 Социална мрежа


СТРУМА 5 януари 2021г.

СПОРТ стр. 20

Супер Ели от Дупница проговори на сръбски заради

гаджето си, "виновникът" все още скаран с българския

Волейболната националка

Елица Василева проговори

сръбски заради гаджето си

Александър Атанасийевич,

докато "виновникът" все още

е скаран с българския. Това

призна дупничанката, която

разкри любопитни подробности

за връзката си с голямата

звезда на западната ни

съседка и за преживяванията

им на и извън терена.

"Научих се да говоря сръбски.

В началото, когато се запознахме,

с Бата /б.а. прякорът

на Александър/ разговаряхме

на италиански, но не

ни устройваше. Затова покъсно

сръбският стана наш

общ език. Той разбира всичко,

когато му говоря на български,

но има още много

какво да учи", откровена е

посрещачката, която преди

няколко седмици подписа с

отбор от Флоренция и е само

на час път от града, в който

играе любимият й Перуджа.

Почти всяка седмица за по

ден-два или дори само за една

вечер единият отива при

другия. Наясно са обаче, че

няма как да прекарват повече

време заедно, докато са

професионални състезатели.

"Чакаме с нетърпение края на

Футболният отбор на "Банско"

продължава да разчита

на единия от чужденците, с

които игра през есента - Мохамед

Кис Ажес. Той бе препоръчан

на козлите преди

няколко месеца от новия им

треньор Ели Маркес. За разлика

от другия легионер Далтон

Перейра, който си тръгна

от тима, 24-годишният Ажес

реши да остане, а наставникът

обяви, че няма нищо против

да го задържи, след като

показа отлични игри от началото

на сезона. Мохамед отбеляза

3 от 5-те попадения за

банскалии през есенния дял

в Югозападната Трета лига.

сезона, за да прекараме неразделни

поне 15-ина дена.

В нашия спорт често се случва

да се връщаш от мачове и

да пътуваш нервна и уморена.

Тогава е хубаво да имаш

мъж до себе си, който минава

през същите неща, за да

те разбира и да знае как да

се държи. Той не те докосва,

ако смята, че нямаш нужда,

просто те оставя да си починеш.

Всичко е много по-лесно,

защото се разбирате", обяснява

Супер Ели.

Двамата се запознават

преди малко повече от 3 г.

"Банско" задържа Кис

Ажес, взима и бразилски

халф от "Оборище"

Мохамед Кис Ажес

Улисес Дос Сантос

С Ели Маркес от "Оборище"

пристига и дефанзивният

полузащитник Улисес Дос

Сантос (23 г.), който бе основна

единица в селекцията

на панагюрци. Третодивионният

клуб може спокойно да

използва бразилския халф,

след като има португалски

паспорт, позволяващ да бъде

записан като играч от Европейския

съюз. В момента

Мохамед Кис Ажес и Улисес

Дос Сантос са си у дома, като

се очаква да се приберат

след 20 януари заради мерките

около разпространението

на Ковид-19.

ВАСИЛ БОРИСОВ

След няколко отклонени негови

опита за запознанство

по телефона тя откликва на

обаждането, а първата им

среща е в Белград, където

женският ни национален отбор

пристига за приятелски

срещи със Сърбия.

"Бата е човек, когото хората

харесват веднага щом го

видят, същото се случи и на

мен. Винаги е позитивен и

енергичен, а аз не съм такава.

Често ми се случва да съм

тъжна или изнервена и той успява

да ме изкара от това

състояние за две минути и да

ме накара да се

усмихна. Прави

го през цялото

време и ми напомня,

че

трябва да съм

по-позитивна като него, че не

бива да се разстройвам от

малки неща. Той е много отговорен,

въпреки че на пръв

поглед не изглежда такъв.

Прави впечатление на момче,

което просто би се пошегувало,

но всъщност не е така.

Всеки път, когато го помолите

за помощ, ще се отзове,

било то дреболия, или нещо

по-важно. Мога дълго да говоря

за неговите качества",

споделя Василева, която е

най-голямата фенка на Атанасийевич

и негова опора извън

терена.

"Дразня се повече, когато

гледам мачовете му, отколкото

когато аз играя. Спомням

си финала за титлата, водеха

с 2:0, но после загубиха и аз

буквално се скъсах от плач.

Преди това моят отбор падна

на полуфиналите в първенството

и не ми беше толкова

трудно. Не мога да понасям

пораженията му, защото

знам колко му е тежко и колко

страда. Изнервям се и тогава,

когато в даден мач не

му вдигат достатъчно топки на

мрежата", продължава Елица,

след което прави признанието,

че с нейния приятел избягват

да са противници в

приятелски мачлета през

свободното си време.

До това решение стигат

след почивка в Турция, когато

застават от двете страни

на мрежата в игра на плажен

волейбол. Тя обаче напуска

срещата още в първия четвърт

час, ядосана от провокативното

държание на Александър,

и оттогава предпочитат

други забавления.

Е. Василева обича празниците

и винаги намира начин

и време да се весели по различни

поводи.

"Често си спомням как

прекарвах като малка ваканциите.

Свързвам ги с това, че

тогава не се ходи на училище,

има сняг, игри до насита.

Незабравимо усещане. Винаги

човек може да създаде

страхотна атмосфера, ако иска.

Ако не може със семейството,

то с приятелите. Когато

желанието е налице,

всичко е възможно. Не е като

у дома, но е хубаво. В края

на февруари и началото на

март, в началото на пандемията,

беше наистина страшно.

Когато ни затвориха, беше

като по време на война.

Сега вече животът продължава

почти нормално и отново

можем да му се наслаждаваме",

заключи волейболната

прима.

ТОНИ КИРИЛОВ

Семейство Златкови с тотална доминация

1

в първите слаломи в Банско

ция на държавното

първенство. За 19-

годишния талант

това бе първо злато

в кариерата в

мъжка конкуренция.

Нежната представителка

на фамилията

Юлия

Златкова беше

най-бърза вчера

при жените. Сребърната

от шам-

Семейство Златкови наложи

тотална доминация в

първите за новата година

слаломи в Банско за купа

"Юлен" от календара на ФИС.

При мъжете победата грабна

състезателят от едноименния

местен ски клуб Калин Златков,

който триумфира с общо

време 1.20,93 мин., като

беше най-бърз и в двата манша.

Втори на 0.27 сек. остана

неговият брат Камен, който

носи екипа на "Мотен".

Трети на 2.7 сек. финишира

унгарецът Тамаш Трунк. По

пистата при обилен снеговалеж

се пуснаха 27 алпийци

от 6 държави. Преди седмица

победителят спечели титлата

в спринтовата дистан-

пионата на България,

която също се състезава

за "Юлен", отнесе безапелационно

опонентките си с

1.37,25 мин. от двата манша.

С огромно изоставане от 7

сек. второто място зае Анна

Цв. Вачев /вдясно/ от времето, когато носеше екипа с орлето

Победителите - при мъжете Калин Златков /сн.

1/, и при дамите - сестра му Юлия /сн. 2/.

2

Москова, топ 3 допълни гъркинята

Фани Мармарели.

Шампионката на страната Ева

Вукадинова отпадна от надпреварата,

след като пропусна

врата в първото спускане.

На старт застанаха 11 алпийки

от 3 нации.

На писта 8 днес ще се състоят

и вторите слаломи за купа

"Юлен".

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Конкурент на "Пирин" се подсили с ексорле,

подаде играч на "Славата"

Шлагерът на сезона във Втора лига "Спортист" се подсили

с ексорле за пролетния дял от първенството. Екипа

на шоколадите облича крилото Цветомир Вачев, който беше

част от "Пирин" през есента на 2018 г., когато записа

12 мача и 3 гола. 22-годишният футболист, който е юноша

на "Славия", за последно игра за столичния "Септември",

преди това мина през двата "Локомотив"-а от София

и Горна Оряховица. През паузата шоколадите, които зимуват

на 6-а позиция в класирането, на отстояние 6 т. от

директната промоция в елита и на 5 т. от зоната на баража,

биха дузпата на петима футболисти. Единият от прогонените

- Георги Янев, се завръща в "Струмска слава",

където изкара два сезона при първия си престой в тима

на Владимир Димитров. В Радомир очакват и централния

нападател на "Миньор" /Пк/ Реджеб Халил, а подготовката

стартира на Йордановден. Игровият график на "Славата"

включва шест проверки, както и лагер в Петричко.

СТОЙЧО СТОИЦОВ


СТРУМА

5 януари 2021г.

СПОРТ

Вратар от Гоце Делчев играч №1

на полусезона с шест сухи мрежи

в 16 мача

Марио Топузов

Гоцеделчевският страж на

новака в родния елит ЦСКА

1948 Даниел Наумов беше

определен за най-добър играч

на полусезона във вътрешноклубната

анкета за излъчване

на отличниците дотук

в историческата кампания на

авиаторите в групата на майсторите.

Двукратният победител

в класацията "Футболист

на месеца" на червените през

август и декември зае убедително

първото място с шестте

сухи мрежи в 16-те изиграни

мача и с поредицата

страхотни спасявания. Юношата

на ФК "Неврокоп" преподписа

в навечерието на коледните

празници договора

си с "числото" до лятото на

"Пирин" (ГД) замрази спаринга с "Марек",

сверява часовник с дубъла на орлетата

"Пирин" (Гоце Делчев) вече

е готов с програмата си за

зимния подготвителен цикъл,

обяви треньорът на тима Димитър

Крушовски. Неврокопските

футболисти започват

занимания на 11 януари на

своя стадион, а първата им

контрола е с "Вихрен" на 23

януари. Преди Нова година

това бе единствената сигурна

проверка на гоцеделчевци.

Броени часове след настъпването

на 2021 г. бяха

фиксирани и останалите спаринги.

Вторият от тях е на 27

януари с дублиращия отбор

на "Лудогорец", който ще бъде

на подготовка в Благоевград

през това време. За осъществяването

на срещата

помогна бившият наставник

на гоцеделчевци Яков Папарков,

който е скаут при шампионите.

За 30 януари е

предвидена среща с "Пирин

II" (Бл), който замести в програмата

"Марек". За момента

6 от 49

Числа: 6, 7, 11, 27, 38, 46

ПЕЧАЛБИ:

I гр. (6) 0 по 0.00 лв.

II гр. (5) 17 по 2 277.20 лв.

III гр. (4) 978 по 43.80 лв.

IV гр. (3) 16181 по 4.30 лв.

ДЖАКПОТ: 6 777 442.88 лв.

6 от 42

Числа: 3, 5, 22, 30, 36, 39

ПЕЧАЛБИ:

I гр. (6)

II гр. (5)

0 по 0.00 лв.

3 по 5 514.20 лв.

2024 г. 22-годишният вратар

извежда с капитанската лента

младежкия национален отбор,

който беше близо до

сензационно класиране за

финалите на европейското

първенство. С изявите си стана

обект на наблюдение на

скаути от полския елит и на

отбор от топ 10 в Холандия.

Друг от играчите със запомнящо

се представяне в

тима на Красимир Балъков е

Марио Топузов, който стана

номер 1 за ноември. Кадърът

на благоевградските орлета

напусна стадион "Христо Ботев"

в областния център на

Пиринско още в юношеска

възраст в посока "Литекс",

след това впечатли в състава

Димитър

Крушовски

плановете за контрола

с дупничани

са замразени заради

разминаване в

календарите на

двата клуба. Пак заради

промяна в

първоначалните

сметки отпада мачът

срещу "Струмска

слава". Веднага

мястото на радомирци

бе заето от

водача в Северозападната

Трета лига

"Левски" (Лом),

който ще лагерува в

Сандански през този

период и ще играе

с пиринци на 3

февруари. 3 дни покъсно

Д. Крушовски

и компания тестват

"Кюстендил".

Търси се нов съперник

за 13 февруари,

когато трябва да

бъде последният

TOTO 2, ТИРАЖ 0

III гр. (4) 260 по 63.60 лв. VII гр. (2+1) 406 по 5.00 лв.

IV гр. (3) 4804 по 4.90 лв. VIII гр. (1+1) 1760 по 1.50 лв.

ДЖАКПОТ: 809 203.32 лв. IX гр. (2) 4689 по 0.80 лв.

ЗОДИАК

X гр. (0+1) 2630 по 1.00 лв.

Числа: 4, 7, 13, 27, 42

Зодия: 8

ПЕЧАЛБИ:

ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.

ТОТО ДЖОКЕР

Позиция: 2 4 7

I гр. (5+1) 0 по 0.00 лв. Цифра: 5 7 2

II гр. (5) 0 по 0.00 лв.

ПЕЧАЛБИ:

III гр. (4+1) 3 по 5 000.00 лв. I гр. (3) 6 по 7 064.10 лв.

IV гр. (4) 17 по 500.00 лв. II гр. (2) 751 пo 64.50 лв.

V гр. (3+1) 32 по 100.00 лв. ДЖАКПОТ: 48 405.23 лв.

VI гр. (3) 354 по 10.00 лв.

5 от 35

на "Септември" /Сим/, откъдето

през лятото на 2020 г.

беше привлечен в ЦСКА

1948. Тези дни изтече любопитната

подробност, че преди

трансфера при авиаторите

е минал проби в "Локомотив"

/Пд/, но още на втория

ден тогавашният наставник

на смърфовете Бруно Акрапович

го е отпратил.

Д. Наумов и М. Топузов

бяха на линия вчера за първата

тренировка на червените

през зимната подготовка.

Заниманието мина в отсъствието

на наставника Балъков,

който не се беше прибрал

от Германия, където изкарал

празниците. Липсваше

и националът Галин Иванов,

който е на почивка на Малдивите.

Преди Нова година клубното

ръководство взе решение

да приложи иновативен

подход с поставянето на футболистите

целогодишно в лагерна

обстановка на пълен

работен ден от 9.00 до 18.00

ч.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

спаринг преди старт на пролетния

дял от кампанията.

"Проведохме разговори с

някои отбори, желанието ни

е да имаме 6 проверки, но

ако се отдаде възможност за

контрола срещу съперник,

който си заслужава, ще организираме

и 7. За всяка часът

и мястото ще се уточняват

в движение с оглед

метеорологичните условия.

На 13 февруари със сигурност

няма да играем с втородивизионен

отбор, защото

тогава се възобновява

надпреварата във Втора лига.

Не изключваме възможността

и за мач с "Марек",

който заради възникнали

пречки в движение ни се наложи

да замразим. Ако отпаднат,

ще играем. Важното

е да играем срещу стойностни

опоненти и да сверим

добре часовника си", коментира

Д. Крушовски.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ

I ТЕГЛЕНЕ

Числа: 1, 3, 17, 24, 29

ПЕЧАЛБИ:

I гр. (5) 1 по 28 656.30 лв.

II гр. (4) 285 по 131.20 лв.

III гр. (3) 9094 по 6.40 лв.

II ТЕГЛЕНЕ

Числа: 15, 23, 26, 30, 35

ПЕЧАЛБИ:

I гр. (5) 2 по 14 328.10 лв.

II гр. (4) 303 по 123.40 лв.

III гр. (3) 8522 по 6.90 лв.

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 21

СПОРТЕН ГЛОБУС

ФИФА РАЗРЕШИ НА ВСЕКИ ФУТБОЛИСТ ДА

ИГРАЕ В 3 КЛУБА ЗА СЕЗОН

Всеки футболист ще може да играе за три, а не както

досега, за два клуба в рамките на настоящия сезон, гласят

новоодобрените правила на ФИФА. Решението е заради вирусната

епидемия, която сериозно наруши трансферните

порядки. До този момент състезателите можеха да бъдат

регистрирани в максимум три клуба, но да играят официални

мачове само за два в рамките на един сезон. Изключение

от правилото бе за футболисти, които сменят първенства

с обърнати сезони. Сега ФИФА е решила да промени

нещата, което значи, че всеки футболист от Първа лига може

да играе за три професионални клуба в рамките на сезон

2020/2021.

НОВИЯТ НАСТАВНИК НА "ЛУДОГОРЕЦ"

ЗАМИНАЛ ДА УЧИ В АНГЛИЯ С ПАРИ ОТ ТВ ИГРА

Новият наставник на "Лудогорец" Валдас Дамбраускас

през 2002 г. участвал в предаването „Кой иска да бъде милионер?“,

еквивалент на българската телевизионна игра

„Стани богат“. Със спечелената сума 25-годишният тогава

литовец заминава за Англия заедно със своята съпруга, където

започва да учи висшето си образование. Дамбраускас

завършва през 2009 г. престижния London metropolitan

university. Впоследствие работи в "Брендфорд", както и в

няколко местни школи. За последно бе треньор на хърватския

"Горица", с който завърши на трето място есенния полусезон.

НАПАДАТЕЛ НА "БЕРОЕ" БЛИЗО ДО САДИО

МАНЕ В ГОЛМАЙСТОРСКА КЛАСАЦИЯ

Нападателят на "Берое" Алюн Фол намери място в класацията

за „Златната обувка“ на 2020 г. сред сенегалските

футболисти. Единствено пред него бяха Садио Мане от "Ливърпул"

и Давиде Диау от "Пореноне". 26-годишният таран

на старозагорци реализира през миналата година 13 гола,

но завърши с контузия и ще трябва да се възстановява поне

един месец. Мане има 14 попадения и така за втора поредна

година бе най-резултатен сред сенегалските футболисти.

Крилото на мърсисайдци обаче е далеч от своите 24

попадения, които реализира между 1 януари и 31 декември

2019 г., когато отново оглави класацията. Давиде Диау

от отбора на "Пореноне", подвизаващ се в Серия Б, зае

второто място също с 14 гола. Освен Фол с 13 точни изстрела

е и Папис Сисе от "Фенербахче", който заема 4-ата

позиция.

БЕЗ МЕСИ В ИДЕАЛНИЯ ОТБОР НА "ЕКИП" ЗА

2020 Г.

Авторитетното френско издание "Екип" обяви своя символичен

идеален отбор за 2020 г. Сред 11-те са Кристиано

Роналдо и Неймар, но отсъства Лионел Меси. В тима не

липсват футболисти от европейския клубен шампион "Байерн"

и първенеца на Англия "Ливърпул". Вратар е Мануел

Нойер (Байерн), защитници Трент Александър-Арнолд (Ливърпул),

Вирджил ван Дайк (Ливърпул), Серхио Рамос (Реал

М) и Алфонсо Дейвис (Байерн), халфове - Кевин де Бройне

(Манчестър С), Джошуа Кимих (Байерн), Тиаго Алкантара

(Байерн/Ливърпул) и Неймар (Пари Сен Жермен), а нападатели

- Роберт Левандовски (Байерн) и Кристиано Роналдо

(Ювентус).

"БАРСЕЛОНА" ИЗМЕСТИ "СЕВИЛЯ" ОТ ПЕТОТО

МЯСТО В ЛА ЛИГА

"Барселона" измести "Севиля" от петото място в Ла Лига

след победа над новака "Уеска" с 1:0 като гост. Тимът на

нидерландския наставник Роналд Куман спечели с гол на

Френки де Йонг в 27-та мин. Каталунците пропуснаха доста

положения преди почивката, а след нея имаха и трудни мигове,

но взеха своето. "Уеска" остава на дъното в подреждането

с 12 точки. Отборът с най-слабата защита в първенството

затрудни "Барса" в края, когато при повече късмет

можеше да се добере до равенството.

ЛЕВАНДОВСКИ СЕ НАРЕДИ ДО ГЕРД МЮЛЕР

Полската машина за голове на "Байерн" Роберт Левандовски

започна 2021 г. ударно - с 2 попадения при победата

на баварците с 5:2 у дома срещу "Майнц 05". Така Лева

отново намери място в престижна класация, този път нареждайки

се до легендата Герд Мюлер. След него Левандовски

е играчът с най-много голове в първите 14 кръга на

германското първенство в историята на "Байерн". Мюлер е

рекордьор с 20, а полякът вече има 19 попадения. "Байерн"

е лидер в класирането с 33 точки, следван от "РБ Лайпциг"

с 31 и "Байер" (Леверкузен) с 28. "Майнц 05" е предпоследен

с 6 т.

СТЕФ КЪРИ С ЛИЧЕН РЕКОРД ОТ 62 Т. В НБА

Звездата на "Голдън Стейт" Стеф Къри реализира рекордните

в своята кариера 62 точки при победата над "Портланд"

със 137:122 у дома. Деймиън Лилард се отличи с 32

т. за Блейзърс, а съотборникът му Си Джей Маккълъм вкара

28 т.

"Голдън Стейт" се представи силно в защита и взе реванш

за поражението си от "Портланд" миналия петък.


СТРУМА 5 януари 2021 г.

СПОРТ стр. 22

Поредица изкачвания на върха в Трета лига белязаха

футболната есен на "Вихрен", Коко Динев и Електричката

готвят силна пролет с качествена селекция

Ретроспекцията за есенното

представяне на „Вихрен“ в

Югозападната Трета лига е възможна

заради факта, че около

Великден на 2017 г. бизнесменът

Константин Динев реши да

се завърне начело на клуба от

родния си Сандански. Това изглежда

импулсира играчите на

закъсалия тим и с победа в

последния кръг над гостуващия

„Чавдар“ (Етр) успяха да избегнат

конфузното изпадане в

селските групи. Следващия сезон

детелините стабилизираха

изявите си и оттогава неизменно

приключват в Топ 4 на третия

ешелон. През август 2018

г. Коко Динев доведе Здравко

Лазаров и го постави начело

на спортно-техническия щаб, с

3

което амбициите на зелено-белите

нараснаха още повече, а

Електричката се приобщи към

списъка с най-дълго задържали

се наставници на отбори от

Трета лига, като мандатът му в

Сандански продължава вече

трети сезон. За вихренци той

започна със серия от победи -

срещу „Надежда“ /2:1/, „Велбъжд“

/5:0/ и „Перун“ /2:1/.

Традиционно неудобният „Рилски

спортист“ спъна за сефте

санданчани през кампанията с

1:1 на стадион „Искър“ в Самоков.

Това мобилизира хората

на Здр. Лазаров и те записаха

нова серия от успехи - над „Чавдар“

/1:0/, гоцеделчевския

„Пирин“ /1:0/ и „Банско“ /0:0/,

Новакът в Ефбет лигата на

България ЦСКА 1948 купува

билет за родината на неврокопчанина

Ангел Лясков. Левият

защитник, който е кадър

на другия ЦСКА-София, през

лятото премина в словенския

"Олимпия", но там не хвана

ръка и играе рядко. За цялата

есен младежкият национал

се е появявал на терена в 4

мача за едва 243 игрови минути,

а в 7 срещи въобще не

е попадал в тимовия лист на

2 1

5

4

6

за да дойде второто подхлъзване,

този път с дебютанта в

групата „Гранит“ /0:0/. „Вихрен“

спечели с 3:1 домакинството

си с друг новак „Левски“

(Чепинци) и удържаше върха в

класирането до Х кръг, когато

записа първа загуба - 0:1 на ст.

„Осогово“ от „Кюстендил“, и

отстъпи лидерството на „Беласица“.

Последвалият импулс в

играта на санданчани доведе до

новата серия от три спечелени

мача, когато бяха подчинени

„Оборище“ /2:1/ в Сандански,

„Ботев“ (3:1) в с. Микрево и

„Пирин“ (Рз) с 5:2 навън, с което

тимът отново се върна на

първото място. Слизането оттам

започна с инфарктната загуба

с 1:2 от "Бела" в отложения

мач на ст. „Цар Самуил“,

където зелено-белите поведоха

с късен гол на Методи Костов.

Когато обаче се виждаха

победители, допуснаха обрат в

последните минути. Рутинният

успех у дома срещу „Сливнишки

герой“ с 2:1 отново трасира

пътя към върха, но в последните

два есенни кръга „Вихрен“

не успя да запише победа

и се оказа извън челната

тройка. В Ботевград беше фиксирано

равенство 1:1, при същия

резултат приключи и домакинството

с „Марек“, когато

бяха проиграни серия от отлични

шансове за пълен успех

срещу бойкия дупнишки тим.

7

Най-резултатен за детелините

през есента бе Методи Костов

с 8 гола, макар че таранът от

Ново Делчево пропусна доста

мачове заради контузии. В отсъствието

му огъня пред противниковите

мрежи успешно

поддържаха Владимир Кабранов

и Никола Георгиев, разписали

се по 5 пъти, 3 гола добави

Атанас Чепилов, на 2 пъти

бе точен Милен Златков, по

веднъж противниковите вратари

огорчиха Ив. Лазаров, Д.

Златков, В. Георгиев, Ал. Якимов

и Ив. Гюров. В сравнение

с останалите съперници в групата

„Вихрен“ разполага с найголям

брой опитни играчи със

сериозни визитки в професионалния

футбол и неубедителният

есенен финал няма как да

задоволява претенциите на ръководството

и футболната общественост

в курортния град,

която вярва, че любимците им

в крайна сметка ще се преборят

с останалите претенденти

за крайния успех в кампанията.

Затова клубът отново е

активен на трансферния пазар.

След като през лятото бяха

привлечени вратарят Веселин

Ганев, защитниците Красимир

Здравков и Валентин Костов,

както и халфът Иван Гюров, в

навечерието на Новата година

зеления екип облякоха екскапитанът

на „Пирин“ Димитър

Благов и неврокопските братовчеди

Димитър и Иван Макриеви.

С това списъкът с новопривлечени

едва ли ще се

затвори. Със сигурност на първата

сбирка на 11 януари ще

има още изненади, паралелно

от щаба на „Вихрен“ твърдят,

че никой няма да напуска досегашната

формация. Целта

пред детелините не е тайна -

промоция във Втора лига, а повече

от ясно е, че за постигането

й Коко Динев и хората му

няма да пестят сили и средства

в хода на тежките пролетни

мачове, когато битката между

отборите съставящи челното

каре, обещава да е безмилостна.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

ЦСКА 1948 купува билет за родината на неврокопчанина А. Лясков,

освободеният петричанин А. Гущеров вдигна заплатата си на 7 бона

гранда от

Любляна.

На него

Красимир

Балъков

разчита да

запълни

невралгичната

зона в отбраната

на "числото"

след

раздялата

А. Лясков А. Гущеров

Здр. Лазаров кара 3-

ти сезон начело на

детелините /сн. 1/.

М. Костов-Джек

/вляво/ отново е номер

1 сред голмайсторите

/сн. 2/. Вл.

Кабранов /сн. 3/ и Н.

Георгиев /сн. 4/ донесоха

доста точки

с попаденията и

асистенциите си. В.

Костов /сн. 5/ бе

последното попълнение

през лятото,

преди Д. Благов /с

топката на сн. 6/ да

повлече крак за зимните

трансфери.

Французинът със

сенегалски корени Л.

Диате остана единственият

чужденец

в състава на

„Вихрен“ /сн. 7/.

в началото на кампанията

с Димо

Атанасов и колебливите

изяви на

сменника му Лазар

Марин, дошъл от

"Ботев" /Пд/.

Същевременно

освободеният от

ЦСКА 1948 след

края на полусезона

нападател от

Петрич Андон Гущеров

излезе на

борсата с претенциите за 7

бона заплата месечно. Сумата

охлади мераците на найсериозния

кандидат за подписа

на острието "Ботев" /Вр/

да подсили атаката си с голмайстора

на Втора лига от

предишния сезон. Гущеров

беше натирен от авиаторите,

след като пропусна повечето

мачове от първия дял на

първенството заради контузия.

ТОНИ КИРИЛОВ


СТРУМА

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

5 януари 2021 г. РАЗНИ ХОРА

стр. 23

Пернишката певица Ива Давидова

и съпругът й Димо очакват бебе

Парапланеристи стартираха 2021 г. с полети от

Да полетиш

връх Виден в Конявската планина

Парапланеристи

използваха почивните

дни и акостираха

при връх Виден в

Конявската планина,

за да се отдадат на

хобито си. От години

връх Виден се е превърнал

в стартова

площадка за парапланери.

Кюстендилци,

излезли на традиционния

поход веднага

след Нова година

до мястото, бяха

впечатлени от огромния

наплив на хора.

"В един момент на

върха бяхме 11 човека,

наоколо имаше

близо 30 от летящите

хора, а по пътя на

връщане срещнахме

поне още 20 туристи,

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНАЦИ

РАК

ЛЪВ

Пернишката

певица Ива

Давидова и

Ива и Димо в

очакване на

първата си

рожба

тръгнали към върха", споделя

природозащитникът инж.

Севделин Атанасов.

Първенецът на Конявската

планина е висок 1487 м.

"Усещането при полетите от

връх Виден е невероятно - и-

мето му идва от това, че от

Труден е вторник. Доста препятствия има на вашия

път, а и неприятни случаи, които говорят за някаква

парична измама, свързана с работата ви. Интересна

среща очакват някои от вас, вероятно с човек, когото дълго време

не сте виждали.

Обикновен ден е вторник, но за вас няма да премине

леко. Най-забележителни са споровете с колеги

или приятели по повод пари. Не е изключено да

бъдете обвинени в мошеничество. Професионалният ден преминава

успешно за повечето от родените под Телец.

Днес има много пречки пред вас и трудно ще постигате

желаните резултати в делата си. Част от причините

за тях е у самите вас и поне с тях можете да се

преборите. Някои от Близнаци имат реален шанс да постигнат трайни

резултати в бизнеса или професията си.

Мнозина от Рак днес са неузнаваеми за околните

поради критичността и фазата на агресия, която ги е

завладяла. Но това е време за промени и вторник е

денят, в който те започват да действат върху вас. По тази причина

мнозина се чувстват психически потиснати.

Големи късметлии сте днес, но някои от знака ще

проявят смайваща повърхностност и неумение за

справяне с делата. В много случаи тя се дължи на потискащите

ви проблеми, които за мнозина се изразяват само с една

дума - пари. Някои промени, свързани с дома ви, действат твърде

отрицателно върху Лъвовете.

Управител: Теодора Томова

Главен редактор: Анелия Десподска

Издател: „Струма“ ЕООД

СТРУМА 2700 Благоевград, пл. „Македония“ №1

п.к. 103, тел. 0885 694130

Основател

Катя Илиева

съпругът й Димо Кирилов

чакат бебе. Пернишкият

славей е сред най-известните

изпълнители на народни

песни и е отличавана с много

награди за приноса й в

развитието на културата не

него се вижда всичко във

всички посоки", разказаха -

парапланеристи, които предпочетоха

да започнат 2021 г.

ДЕВА

Девите са упорити във вторник и ще действат

по служебните неудачи. За съжаление те наистина

ще ви спъват, но можете да ги преодолеете. Някои

от вас ще бъдат принудени да отложат срещите за

деня, които вече са уговорени. Днес мнозина ще се запознаят с

нов човек. Не е излишно да проявите повече сдържаност.

www.hotel-orbita.bg

ХОРОСКОП ЗА 5 ЯНУАРИ

ВЕЗНИ

СКОРПИОН

изведнъж, но ако не можете да си помогнете, то поне не си пречете. ществят набелязаните си цели.

Зам. главни редактори: Валери Палахански, 0885 694135; Иван Вълканов, 0887 362326;

Репортери: Бетина Апостолова; Ваня Симеонова, 0887 559543; Димитрина Асенова,

0885 694145; Станислава Далева, 0882 105055; Спорт: Иван Делчев, 0885 694143;

Стойчо Стоицов, 0885 694144; Реклами: тел. 073 885702, мобилен 0885 694157; Счетоводство:

073/885702; 0885 694159; Кореспонденти: Сандански, Петрич: Лидия Манева,

0885 694125; Разлог, Банско - Яна Йорданова, 0885 694199; Дупница: Йорданка

Попова, 0885 694129; Кюстендил: Даниела Атанасова, 0885 694132; Перник: Краси-

Използването на информация от „Струма“ само със съгласието на редакцията. Позоваването е задължително.

Кюстендилци наблюдават

полетите

с полет и поглед

отвисоко.

ГЕРГАНА

ИВАНОВА

Вашият любим хотел в Благоевград!

+359 73 88 70 01,

0892/254302

Във вторник придобивките са характерни за Везните,

а за някои могат да означават начало на положителни

промени във финансите. Обикновено това

става едновременно с промени в работата.

Трябва да пристъпите съвсем отговорно и да не допускате слабости

- особено в държанието си днес.

Някои от Скорпионите са претърпели скоро загуба,

други са преминали неприятен период на затруднения

и значителна финансова недостатъчност.

Вторник е доста изразителен именно от гледна точка

на трансформациите, които обръщат нещата. Новото няма да дойде

само в Перник, но и в страната.

Ива и избраникът й Димо

сключиха през лятото

брак в Гигинския манастир.

Сега след коледните и новогодишните

празници щастливото

семейство е в трепетно

очакване на първата

си рожба. Двамата пуснаха

фотоси в социалната мрежа,

от които се вижда, че

Ива е в доста напреднала

бременност и съвсем скоро

СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ

РИБИ

мира Стоименова, 0898 507979; Централа:

0885 694130, 0885 694161, 073/88-57-02

Стрелците гледат отгоре-отгоре на делата си и ако

се окаже, че сте си проиграли шансовете, трябва да

се сърдите само на себе си. Можете да избегнете

такова неблагоприятно развитие. Облагодетелствани

сте в много отношения и трябва малко повече твърдост и последователност.

Вторник е благодатен за вас и ще се радвате на

късмет. За жалост той няма да ви съпътства навсякъде,

както стои въпросът с работния ден. Тук сте

безупречни и може да се очаква, че ще постигнете

придобивки. Необходимо е да съблюдавате известна сдържаност и

да не влизате в конфликти с началниците. Няма да успеете да ги

убедите в правотата си. Възможни са неприятни последици.

ВОДОЛЕЙ

двамата ще станат родители.

Засега не споделят какъв

ще е полът на бебето,

но пък вече са се приготвили

да посрещнат младенеца.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Подготовка за първия полет

И Водолеите имат труден вторник. Ще се сблъскате

с много пречки, отлагане на неща, които са били

сигурни, и ядове. Само работният ден не е заплашен

от подобно действие. Той е спорен и успешен и

мнозина ще постигнат допълнителни придобивки. Във вторник не

липсват и любовни трудности или разминаване на среща. В любовта

ще получите толкова, колкото давате.

Днес сте умерени в действията си, може би защото

твърде добре преценявате условията, възможностите

и редица други фактори. Но в преговори повечето

ще бъдат настъпателни и могат да разчитат

на успех. Възможно е да поставите ново начало на много добра

дейност. В бизнеса се очаква успех, но не може да се говори за

нещо трайно. Онези, които пътуват с цел командировка, ще осъ-

РЕКЛАМА

тел. 073/885702, 0885 694157, 0887 354436,

struma_reklami@abv.bg,

struma_reklami@mail.bg

вестник „Струма“e-mail:

struma92@mail.bg, struma92@abv.bg

сайт: www. struma.bg

e-mail:

struma_inet@abv.bg


СТРУМА 5 януари 2021 г. РАЗНИ ХОРА

стр. 24

Джаич посрещна новогодишната заря

в компанията на семейството си

След маратон с приятели в Банско и Борики и кросове из планината

съотборниците му от "Бела" готови за старта на подготовката

В уютна семейна обстановка,

както подобава на

щастливо женен мъж, посрещна

Новата 2021 г. стълбът

в отбраната на „Бела“

Атанас Димитров-Джаич.

След празничната вечеря

Джаич и половинката му

Таня забавляваха дъщеричката

Никол /сн. 1/, която остана

будна и в 12-ия час

посрещна тържествената

заря под открито небе заедно

с родителите си /сн. 2/.

Капитанът на комитите

пък Марти Таушанов си

спретна дълъг 168-часов уикенд

в Банско, по

средата на който

посрещна смяната

на годините в

компанията на

приятели. Марти

редуваше разходки

из зимната

столица на Балканите,

не пропускайки

любимото

си място в подножието

на връх Тодорка

/сн. 3/,

успя да разгледа

и ледената пързалка

/сн. 4/.

Още по-далеч

от родния Югозапад

предпочете

През следващата година туристическото

дружество в Кюстендил

продължава с амбициозните

планове за поставяне на

нова туристическа маркировка

и поддръжка на съществуващата

на територията на община

Кюстендил.

"Трудно е да се определи кое

от всичките ни мероприятия е

най-доброто. Едва ли на друго

място по света има такова съчетание

и разнообразие от планини,

равнини и реки, събрани

на едно място и изпълнени с

толкова много природна красота,

както в България. Наше човешко

задължение е да опазим

мястото, където живеем, и за тези,

които идват след нас", сподели

в края на миналата година

секретарят на дружеството Силвия

Михова.

"Да пътешестваш не значи

винаги да отидеш далеч. Съкровищата

са на едно сърце разстояние.

Защото смисълът на

всичко е вътре в самите нас.

Тръгвайки към планината, предвкусвайки

девствената красота

и пленяващите гледки, скрити в

нея, ние, туристите от Туристическо

дружество "Осогово" в

Кюстендил, с нетърпение всяка

седмица попивахме жадно кристално

чистия въздух и мириса на

дървета, листа и растителност.

Споменът за града - забързаните,

намръщени хора, зарази,

пандемии, мръсотията и многото

коли тук, в планината, изглеждат

нереални и дори смешни",

казва още планинарката.

В сезона на водопадите през

пролетта пътешествията бяха до

Бистришкия водопад, в затънтената

и криволичеща клисура в

местността Самоковището, магическия

водопад "Света Анна"

при китното село Смоличано, В-

рабченски водопад, водопада

при село Полска Скакавица. Разходката

ни из дебрите на Влахинска

планина припомня, че тази

малка планина е истинско

съкровище, където за минути човек

може да се освободи от градската

среда напълно. Само на

около 3 часа от село Пастух има

600-годишнен цер (вид дъб).

Уникалният феномен е с обиколка

8,90 м и височина 19 м. Девет

човека, хванати за ръце, обгърнаха

дървото.

Само за един ден в Рила човек

може да се нагледа на

страшно много красота. Там е

пълно с вода и зеленина, реки и

езера, които в комбинация със

заобикалящите върхове изглеждат

като истинска триизмерна

1 2

4 5 6

картичка. Един много живописен,

слабо населен и тежичък

бе кръговият маршрут от ЦПШ

Мальовица - Йончевото езеро -

Страшното езеро - х. "Мальовица"

- ЦПШ. Друго магическо

място в Рила планина, на което

се насладиха, бе в местността

Кирилова поляна - Сухото езеро

- Рилски манастир. Туристи

от цялата страна и тази година

се включиха в традиционното изкачване

на първенеца на Осоговската

планина - връх

Руен, петия по височина сред

Пътнo

строителство

Асфалт, инертни

материали, изкопи,

вибропресовани бордюри, паваж

073/861200

да посрещне 2021

г. уинг бекът на

комитите Атанас

Карачоров. Бързакът

от Чучулигово

избра вила в

китното габровско

село Борики /

сн. 5/, за да сподели

вълненията

около празника

със свои бивши

колеги от „Лудогорец“,

където прекара

последните

няколко години от

юношеската си

планинските върхове в България.

Заедно с туристите и водача

Сотир от Дупница през септември

изкачиха връх Ореляк,

Свещник, Ушите - най-високия

връх на Южен Пирин, и връх

Муторок.

Представители на ТД "Осогово“

- гр. Кюстендил и тази година

участваха в традиционното

изкачване на Черни връх -

2290 м (Витоша), за да отбележат

125 години организиран туризъм

в България. Една част от

кюстендилската група избра

живописния маршрут от хижа

"Селимица". Втората група тръгна

от хижа "Алеко", като преди

това се наслади на ценните стенописи

в Драгалевския манастир

"Света Богородица Витошка",

основан през 1345 г.

Всяка година клубът по воден

туризъм "Струма 2012" организира

воден поход по река

Струма. Целта е да се популяризира

горното течение на река

Струма. Участват каякари от Димитровград,

София, Пловдив,

Варна, Бяла Слатина, Троян,

Враца, Кърджали, Хасково, Стара

Загора, Нова Загора и др.

Клубът взе участие в националния

воден поход по река Тополница,

водния поход по язовир

"Жребчево", горното течение на

р. Тунджа и други.

Спортен клуб по ориентира-

ВИ ЦОВЕ НА БРОЯ

Клиент в бара пита сервитьорката:

- Бирата хубава ли е?

- Ми, гледай ме мене и прецени!

- Хм... Дай тогава две ракии.

***

- Скъпи, къде ще ме заведеш

на Нова година?

- При майка ти.

- А за Великден?

- За Великден ще дойда да

те взема.

3

кариера.

Крилото Живко Димитров,

който също отчита един

успешен полусезон с родната

бяло-червена фланелка,

се весели в домашни условия,

като нетърпеливо дочака

края на празничната нощ,

за да надене тренировъчния

екип /сн. 6/ и да атакува със

следновогодишен крос Беласица

планина, с едничката

цел да бъде в добра кондиция

за старта на подготовката

на петричани, насрочен

този четвъртък.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

Най-запалените кюстендилски туристи посрещат 2021 година с надежда за повече

1

време в планината

2

Изкачване на връх

Ореляк с планинари

от Дупница /сн. 1/.

При скалите /сн. 2/.

не "Руен - 92" към Туристическо

дружество "Осогово" в Кюстендил

пък бе домакин на откритото

състезание по ориентиране.

Стартираха състезатели от

10- до 85-годишна възраст от

20 клуба в страната.

В акцията "Да изчистим Кюстендил"

туристите почистиха

участъка от с. Богослов до х.

"Осогово".

ГЕРГАНА ИВАНОВА

00002

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!