Вестник "Струма", брой 173, 31 юли - 1 август 2021 г., събота - неделя

vestnikstruma

Вестник "Струма", брой 173, 31 юли - 1 август 2021 г., събота - неделя

9 772367 612028

30-6

Година XXХ, брой 173 (8867) Събота, 31 юли-неделя, 1 август 2021 г. 0.70 лв.

ИНФАРКТНА

СЕСИЯ

Председателят на

НОВА

ОбС - Банско Д. Русков

изненадващо свален от поста,

колегата му Ив. Сакарев разочарован,

напусна групата на НДСВ

К. Дурчов ще ръководи временно минипарламента

до избора на нов шеф на съветниците

1 Иван Сакарев (вляво) напусна групата

на НДСВ /сн. 1/. 5-членна коми-

2

сия проведе тайния вот за прекратяване

правомощията на председа-

ОбС - Банско Димитър

Председателят на

теля /сн. 2/. Димитър Русков бе свален

от поста председател /сн. 3/. свален от поста. Това

Русков изненадващо бе

стана на инфарктна сесия

вчера, като предложението

за предсрочното

отстраняване на

Русков от председателския

пост бе направено

от съветника от ГЕРБ

Костадин Загорчин.

За преврата в

местната власт в

3

Банско на стр. 2 и 6

Агентът на орлето

Спас Делев го пласира

на стр. 20 в Саудитска Арабия

Трима дупничани по маршрут Е-8,

за 15 дни изминаха 444.40 км

из Рила, Пирин и Родопите

на стр. 24

БИЗНЕС НОВИНА

Наследниците на ексдепутата

М. Захов и съдружника му

Ив. Андонов единствените

кандидати да вземат ГУМ -

Сандански на концесия за 30 г.

М. Захов Ив. Андонов

КАДРОВА МЕТЛА В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Комисия начело със зам.

кмета Благой Дончев

отвори офертата на

фирма "Търговски център

- Сандански", след 20

дни става ясно печелят

ли концесията и срещу

каква сума на стр. 5

Петима кметски наместници сдават

постовете, с подписка и заплаха за

протести посрещат слуха за връщането на

пенсионера Иван Николов в Горно Хърсово

Кр. Поповски

Ал. Мановски

Съпругата на общинския

съветник от ДПС Исмет Узунов

Галена Манова-Узунова

е бъдещият началник на

Петрички роми оказаха

яростна съпротива, ругаха и

хвърляха столове по полицаи.

Екшънът се разиграл на

27 юли около 19.30 ч. в ром-

В. Байрактарски

Петима кметски наместници на села в община

Благоевград са уведомени да предадат

печатите и с това да сдадат поста, научи "Струма".

Това са управниците на селата Бучино и

Лисия - Красимир Поповски, на с. Зелен дол -

Александър Мановски, на с. Селище - Валери

Байрактарски, на с. Мощанец - Младен Николов,

и на с. Горно Хърсово - Иван Митов. Управлението

на Бучино и Лисия на стр. 5

С 32 гласа ОбС узакони новата административна

структура на кмета Илко Стоянов,

съпругата на общинския съветник от

ДПС Исмет Узунов - Галена, става шеф на

Правния отдел в община Благоевград,

Ива Цветанова оглавява "Обществени поръчки"

Съветниците гласуваха административната

структура на общината да се промени спрямо

вижданията на кмета Илко Стоянов и екипа му

Правния отдел в община Благоевград.

На вчерашната сесия

на ОбС тя за първи път

присъства в

на стр. 5

ЕСКАЛАЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

Роми ругаха и заплашваха полицаи

в Петрич, хвърляха столове по тях,

извадиха задържано лице от патрулка

ската махала. Униформените

Николай Атанасов и Младен

Стоянов били обсипани

с псувни и закани и когато

се опитали да задържат

Г. Узунова

36-годишния Андон Михайлов,

били обградени от цяла тумба

роми, които го издърпали от

полицейската кола. Потокът от

ругатни и

И. Цветанова

на стр. 6


СТРУМА 31 юли - 1 август 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 2

ИНФАРКТНА СЕСИЯ

Председателят на ОбС - Банско Д. Русков изненадващо свален от поста,

колегата му Ив. Сакарев, разочарован, напусна групата на НДСВ

К. Дурчов ще ръководи временно минипарламента до избора на нов шеф на съветниците

Председателят на ОбС -

Банско Димитър Русков изненадващо

вчера бе свален от

поста. Предложението за

предсрочно прекратяване на

правомощията на председател

бе входирано от група общински

съветници и бе оповестено

в началото на редовното

заседание на местния

парламент. То залегна като

точка първа в дневния ред и

се премина към подготовка за

гласуване отстраняването на

Д. Русков. Вотът бе таен и 11

от общо 15 общински съветници

показаха на колегата си

"червен картон", като само

четирима гласуваха да остане

на председателското

място. Предложението за

предсрочното прекратяване

правомощията на председателя

и отстраняването му от

длъжност бе представено от

вносителя му - общинския съветник

от ГЕРБ Костадин Загорчин.

Мотивът е системно

неизпълнение на задълженията

му на председател повече

от три месеца. В подкрепа на

това е посочено, че председателят

на Общинския съвет

е длъжен да бъде на работа

всеки ден по осем редовни

часа, но системно не се явява

на работното си място и не

уплътнява работното си време.

Това според вносителите

възпрепятства работата на

общинските съветници. В мотивите

е посочено още, че

системно не се спазват сроковете

за уведомяване на общинските

съветници за предстоящи

заседания, както и

сроковете за информиране

на обществеността за заседания

на постоянните комисии,

което трябва да става посредством

публикуване на информацията

на официалната

интернет страница. Д. Русков

е обвинен и за внасяне в комисиите

на докладни в последния

момент за разглеждане

в спешен порядък. Това,

според вносителите, под натиск

и в бързина, без да са

налице условия на неотложност,

тези докладни се гласуват

в повечето случаи без общинските

съветници да разберат

за какво точно е предложението.

Не на последно

място е посочено, че обществеността

също е лишена от

възможността да се запознае

с тези предложения и да изрази

мнение или да предприеме

действия в защита на

своите права. В предложението

са посочени и конкретни

примери за визираните нарушения,

включително и нарушаване

на сроковете за информираност

за вчерашното

заседание. Визиран е дневният

ред на комисията по ТСУ,

чието заседание е било насрочено

за 23.07.2021 година,

а е публикувано на

21.07.2021 година, като не е

спазен тридневният срок. Отделно

от това в деня на разглеждане

на предложенията

5-членна комисия проведе тайния вот за прекратяване правомощията на председателя /сн. 1/. Благой Кишев (с микрофона)

отхвърли упреците за политически акт /сн. 2/. Стойчо Баненски благодари на бившия председател за съвместната

работа /сн. 3/. Костадин Загорчин запозна съветниците с предложението за отстраняване /сн. 4/. Общинският съвет в

Банско с инфарктна сесия /сн. 5/.

шение. Нарушения

относно

реда на свикване

и провеждане

на заседания

на Общинския

съвет също бе

посочено като

нарушение от

страна на председателя.

След това развитие Общинският

съвет в Банско гласува

заседанието да продължи

под председателството на

заместник-председателя

Костадин Дурчов. След възпроизвеждането

на вота,

който отстрани от длъжност

Русков, бе гласувано Дурчов

да оглави временно ОбС -

Банско до избора на нов

председател, като поеме

всички вменени му отговорности

и задължения.

Несъгласие към посочените

мотиви изрази общинският

съветник Димитър

Юлев, който подчерта, че

председателят винаги е бил

на работното си място и е

гледал съвестно задълженията

си. Той дори попита

вносителя на предложението

Костадин Загорчин, след

като отправя обвинения за

несъвестно изпълнение на

служебните задължения от

страна на Русков, колко пъти

той като член на Комисията

по младежки дейности и

спорт е присъствал на заседанията

на комисията. Питането

му остана без отговор,

към включените за разглеждане

16 предложения са

включени и допълнителни,

което е лишило членовете на

комисията от възможността

да се запознаят предварително

с тях. Редовно включване

на материали в дневния ред

на редовните заседания на

ОбС, без да са приети от комисиите

становища по тях,

също е изтъкнато като наруслед

като деликатно Д. Русков

му благодари и заяви, че

няма нужда от защитник.

Предложението за прекратяване

на правомощията

на Русков и отстраняването

му от председателското

място не остана без обвинения

за политически интриги.

Това спомена в обръщението

си към съветниците

най-напред отстраненият

председател, който докладва

отчета за дейността на Общинския

съвет за първото

полугодие, но преди това

направи кратко изявление:

"Колеги, за мен беше чест

да бъда председател на Общински

съвет - Банско.

Смятам, че всичко, което можах,

съм дал за работата на

Общински съвет, в интерес на

община Банско и в интерес на

гражданите на община Банско.

Освобождаването на

председател на Общински съвет

винаги е политически акт

и смятам, че този акт, който

днес беше направен, също е

политически. Пожелавам

ползотворна и успешна работа

занапред", каза Русков,

преди да представи доклада.

Тези твърдения бяха отречени

от Благой Кишев, който

заяви, че искането е принципен,

а не политически акт.

"Г-н Русков, и аз Ви благодаря

за времето, за което

бяхте председател в ОбС - Банско,

но в никакъв случай това

не е политически акт, това е

абсолютно принципен акт. Самия

факт, че няма никакво

1 2

3

предложение за избор на нов

председател, би следвало да

Ви намекне, че няма никаква

коалиция", каза в краткото си

изказване Благой Кишев.

Подкрепа към отстранения

председател декларира заместник-кметът

Стойчо Баненски,

който също определи

случващото се като политически

акт, а първите му думи

с благодарности за съвки

акт, искам да обърна внимание,

че за да се стигне дотам

г-н Русков да е председател

на Общинския съвет се е

минало през много неща и желание

за промяна. Минало се

е през едно отстояване на позиции,

в които сме убеждавали

хората, за да се стигне до

определени избори. Тези избори

минаха и явно хората

бяха убедени. Сега виждаме,

местната работа бяха насочени

към вече бившия председател.

"Г-н Русков, за мен беше

удоволствие и чест да работим

с Вас през цялото време, в

което бяхте председател на

ОбС. Работихме в полза на хората,

в полза на града ни. За

това време от година и няколко

месеца минахме през ситуации,

които бяха, меко казано,

непознати за работата

както на общинска администрация,

така и на общинските

съвети, взеха се нелеки решения,

бяхме подложени на изключителен

стрес и трябваше

да се взимат тежки и важни

решения, да се решават неотложни

проблеми. Благодарение

на комуникацията на администрация

с Общински съвет

и неговия председател успяхме

да се справим. За момента

нещата са стабилни, но

предстоят много важни решения,

затова призовавам и пожелавам

на Общинския съвет

да взима решения изключително

и само в интерес на хората

от общината. Г-н Кишев

каза, че това не е политичес-

5

че се внасят предложения с

едни доводи, на които според

мен единствената цел е да се

стигне до гласуване за смяна

на председателя на Общински

съвет. Надявам се Общинският

съвет да продължи да взима

решения в полза на гражданите

и работата му да бъде прозрачна,

каквато е била досега",

каза Стойчо Баненски.

Отстраняването на председателя

Димитър Русков не бе

единствената изненада по

време на вчерашната сесия.

Общинският съветник Иван

ИЗКУПУВАНЕ НА:

метали, хартия, пластмаса

ПРЕДЛАГА:

4

ТЕЛ. 0888 295 408

с. Зелен дол

Сакарев обяви, че напуска

групата на общински съветници

на НДСВ и продължава работата

си като независим общински

съветник до приключване

на мандата на Общинския

съвет. По време на сесията

Сакарев подаде и заявлението

си за това и посочи

мотивите за разграничаването

си от групата на НДСВ.

"Мотивите ми за това действие

са морални и принципни

различия по отношение на

политиките и действията, които

бяха водени от групата през

последните месеци и които са

несъвместими с моите лични

виждания и вижданията на

гражданите, които представлявам",

каза Иван Сакарев.

Младият съветник бе кандидат

за кмет на град Добринище

от НДСВ на местните избори

през 2019 година. Той

изгуби изборната надпревара

от кандидата на ГЕРБ и настоящ

кмет Петър Галчев, но

успя да влезе в Общинския

съвет. От същата политическа

сила е и отстраненият

председател Димитър Русков,

а групата на общинските съветници

на НДСВ допълват

още Георги Главчев, Димитър

Юлев и Иван Драгосинов. На

практика проведеният таен

вот показва, че досегашният

председател при вчерашното

гласуване е подкрепен само

от колегите си от парламентарната

група.

Димитър Русков е общински

съветник от няколко мандата.

Той оглави минипарламента

в Банско след изборите

през 2019 година, а кандидатурата

му тогава бе подкрепена

от 15 общински съветници

от общо 16 присъстващи.

Изборът на нов председател

ще стане най-вероятно на

заседание през септември,

ако не бъде свикано извънредно

през август. На сесията

вчера бяха направени

предложения за свикване на

председателски съвет найкъсно

до две седмици и провеждане

на консултации за

избор на нов председател,

както и провеждане на извънредна

сесия през август с единствена

точка - избор на нов

председател. Ако не бъде свикана

извънредна сесия, изборът

ще бъде проведен през

септември.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Плащане

веднага

Товарене и заплащане на място.

Мобилен кантар за Благоевград

и околните населени места.


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 31 юли - 1 август 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 3

Председателят на ОбС - Благоевград Р. Тасков иска мораториум

върху продажбата на общински жилища след 1.01.2022 г.

Изграждат фотоволтаични системи върху покривите на 5 детски градини след спечелено

финансиране от Норвежкия финансов механизъм, съветниците гласуваха отмяна

на решението за отдаване под наем на покривите на 19 училища за соларни съоръжения

Община

Благоевград е

одобрена за

монтиране на

фотоволтаици

на покривите на

5 детски градини

с финансиране

от Норвежкия

финансов

механизъм.

Добрата новина

съобщи вчера

кметът Илко

Стоянов на сесията

на ОбС. Поводът бе дискусия

заради поисканата от него

отмяна на решение на местния

парламент чрез търг да се

отдадат под наем за 10 г. на

частни фирми покривите на 19

училища за монтаж на фотоволтаици.

Становището на Комисията

по икономика към ОбС

бе да се отхвърли искането на

градоначалника.

"Мотивите, посочени в искането,

че при монтажа ще се

вдига шум и прах, не са основателни.

През февруари приехме

след много спорове да се

отдадат под наем покривите за

фотоволтаици на търгове, а и

не е ясно ще има ли възможност

общината да направи сама

такива централи по европроекти

и с външно финансиране",

обясни съветникът Евгени

Бибов.

Горещо подкрепи искането

на градоначалника д-р Павлин

Янкулски, който предния път не

1

Жители на Бело поле сигнализираха за умряло щъркелче край

селото, от РИОСВ посъветваха да се изхвърли в контейнера

Жители на благоевградското

село Бело поле сигнализираха

за умряло щъркелче.

То се намира при черния

път за жп гарата, до ябълкова

градина, и хората се натъкнали

на него завчера в

късния следобед.

"Лежеше в тревата, но

нямаше признаци за живот.

По черния клюн познахме, че

е едно от трите малки на единствената

двойка щъркели,

обитаваща гнездото до

кметството. Много е жалко,

но нямаше как да помогнем

и какво да направим", споделиха

белополци, приемащи

гнездото и идващата

всяка пролет двойка щърке-

След три седмици без пациенти

вчера в инфекциозно

отделение на общинската

болница в Дупница са

настанени за лечение от Ковид-19

двама души - жена

и мъж от Сапарева баня.

Дали са заразени с новия

щам " "Делта", който бе-

Щъркелът, за който от РИОСВ посъветваха

да бъде изхвърлен в контейнера

ли като един вид талисман за

селото. Хората разказаха и

как всеки ден още от рано

сутринта семейството пернати

излитали до намиращата

се в непосредствена близост

река Струма и предположиха,

че на малкото щъркелче

не му е понесла жегата или

се е ударило в електрически

жици.

Имайки предвид, че щъркелите

са защитени птици,

репортер на "Струма" се

свърза със зеления телефон

на Регионалната инспекция

по околната среда и водите

"Не е необичайно щъркели

да дават фира. Причините

за това може да са много",

заключи експертът и посъветва

щъркелът да бъде сложен

в торба и изхвърлен в

контейнера за смет, за да не

се гледа.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

ли ново място за караваната.

"Това би спестило на общината

сериозни средства за съдебни

дела и обезщетение за фирмата,

спечелила търга", обясни

д-р Янкулски.

Въпреки разгорещения

спор в пленарна зала и две

противоположни становища -

"за" и "против" на комисиите по

икономика и по социална и жилищна

политика към ОбС, съветниците

дадоха съгласието

си за продажба на 2 общински

жилища на бул. "Св. св. Кирил

и Методий" 26 над гарата. Разминаването

в позициите на

двете комисии бе заради оценките

на жилищата, които по

мнението на част от съветниците

са твърде ниски.

"За тази зона на града 450

евро на кв.м е много евтино,

там цените тръгват от 550 евро

на кв.м нагоре", обясни съветникът

Кирил Илиев и пресметна,

че само от единия апартамент

общината ще изгуби

8000 евро.

Колегите му обаче оправдаха

оценките със старото строителство

и амортизацията, както

и с инвестициите, които наемателите

са вложили през годините.

Въпреки протеста мнозинството

гласува наемателите

на двата апартамента с площ

по 80.63 кв.м да могат да ги

купят за по 61 426 лв.

Дискусията стана повод

успя да убеди колегите си да

не дават съгласието си. "Имаме

огромни възможности в това

направление, декари можем

да покрием с фотоволтаици",

убедено заяви той.

С 35 гласа "за" и 2 "въздържал

се" искането на кмета Илко

Стоянов бе удовлетворено.

28 съветници решиха да се

прекрати договорът за отдаване

под наем на 20 кв.м общинска

площ в жк "Еленово" за

монтаж на временен търговски

обект. Срещу караваната с

подписка скочиха около 300

души от околните блокове,

които заплашиха с протести,

тъй като от години облагородяват

района и са го залесили с

дървета, храсти и цветя.

Болшинството съветници

отхвърлиха искането на д-р П.

Янкулски точката да отпадне от

дневния ред, както и мнението

му, че теренът е достатъчно

голям и има къде да се опредепредседателят

на ОбС Радослав

Тасков да обяви, че в началото

на септември ще предложи

за обсъждане и решение

нова стратегия за ясни и точни

правила, критерии за стопанисване

и поддържане на общинските

жилища, и ограничаване

на продажбите от фонда,

предназначен за социално слаби.

"Може би ще е добре да дадем

срок, например до 1 януари

2022 г., на наемателите,

които искат да си купят жилищата,

да го направят, и след тази

дата да наложим мораториум

на продажбите", обясни

идеята си Радослав Тасков.

Кметът Илко Стоянов разкри,

че и неговият екип мисли

в същата посока.

С 32 гласа "за" и 1 "въздържал

се" местните парламентаристи

гласуваха сградата на

бившия дом "Майка и дете" да

се предостави за безвъзмездно

управление на Център за комплексно

обслужване на деца с

увреждания и хронични заболявания

- Благоевград.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

ВАЖНО!

Ремонт затваря за

движение от понеделник

жп прелеза на гара Дамяница

От 02.08. до 06.08.2021

г. ще бъде прекъснато движението

на пътни превозни

средства в района на жп

прелеза на гара Дамяница

(на пътя между селата Ново

Делчево и Дамяница), съобщиха

от Общинската администрация

в Сандански.

Ще бъде полагана еластична

прелезна настилка на

железопътния прелез.

Движението на пътни

превозни средства ще се извършва

по обходен маршрут

- отбивката от главен път Е-

79 - оранжерии „Мело“,

Дамяница.

ИВАН

ИВАНОВ

След три седмици без пациенти вчера инфекциозното отделение на

общинската болница в Дупница прие мъж и жена с Ковид

Кметът Илко Стоянов /сн. 1/ съобщи добра новина на съветниците на сесията /сн. 2/.

Председателят Р. Тасков готви нова стратегия за общинските жилища /сн. 3/.

3

ше засечен и в Кюстендилска

област, ще стане ясно

от изследванията.

Преди няколко дни директорът

на РЗИ - Кюстендил

д-р Златко Величков е

поискал справка от всички

спешни центрове в областта

за наличие на необходимите

материали за извършване

на манипулация на

пациенти. Разпореждането

идва след като в сигнал, изпратен

до него, се казва, че

в спешни центрове в областта

липсват спринцовки,

памук и други елементарни,

но важни медицински материали.

"Изпратих запитване до

всички спешни центрове в

областта за наличните количества

медицински материали

за предстоящата вълна

от К-19. Чакам да получа

отговори по имейла,

след това ще изпратя представители

на РЗИ лично

на място да направят

проверка. Ако

има липсващи неща,

ще налагам глоби“, категоричен

бе пред

"Струма" д-р Зл. Величков.

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

2

Златко Величков


СТРУМА

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

31 юли - 1 август 2021 г. стр. 4

РЕПОРТЕР

По предложение на ученици от Кюстендил в

МОСВ обсъждат Каньонът на река Шегава да

стане защитена местност

Асоциация на парковете в

България (АПБ) внесе в Министерство

на околната среда

и водите предложение за

нова защитена местност - Каньона

на река Шегава. Предложението

е един от победителите

в конкурса за нови защитени

територии и вековни

дървета "Застъпници за природата",

организирано през

2020 г.

Идеята за защитената местност

е на Атанас Иванов (16

г.) и Станислав Тодоров (17 г.)

от Кюстендил. Предложението

беше внесено в Министерство

на околната среда и

получи подкрепата на община

Кюстендил. Площта на

предложената защитена територия

е 304.4 ха държавни

частни горски територии и общински

частни земеделски територии.

Откъде идва идеята?

Атанас и Станислав са от

Кюстендил и са съответно на

16 и 17 години. И двамата

обичат да са сред природата

и да опознават района, в който

живеят. Река Шегава и нейният

каньон ги впечатляват с

Перничанин с пет престъпления задържан

след екшън с полицаи и цинично поведение

Дежурен прокурор от

Районна прокуратура - Перник

привлече като обвиняем

19-годишния Стивън В.,

след като са събрани достатъчно

доказателства за

извършени от него пет

престъпления от общ характер.

Обвиняемият е задържан

за срок до 72 часа,

съобщиха от държавното

обвинение.

В хода на разследването

е установено, че на 28

юли 2021 г. в Перник Стивън

В. при управление на

лек автомобил нарушил

правилата по Закона за

движението по пътищата и

красивите

скални образувания

и дива

природа.

Попадайки на

информация

за конкурса за

нови защитени

територии

Алпинистът от с. Бистрица Й. Начов

алармира: Вълци нападат и убиват

конете, пуснати на паша в Рила планина

по непредпазливост причинил

значителни имуществени

вреди на служебни полицейски

автомобили, собственост

на Областната дирекция

на МВР - Перник.

След произшествието избягал,

за да осуети извършването

на полицейска

проверка.

Наред с това младежът

причинил и лека телесна

повреда на полицейски служител

от Първо РУ - Перник

при изпълнение на службата

му, като извършил и непристойни

действия, грубо

нарушаващи обществения

ред и изразяващи явно неуважение

към обществото,

като деянието се отличава

с изключителен цинизъм и

дързост. Има и данни, че

младият мъж е управлявал

лекия автомобил с регистрационен

номер, издаден

за друго моторно превозно

средство.

Разследването продължава,

наблюдаващият прокурор

е внесъл искане в Районен

съд - Перник за вземане

на най-тежката мярка

за неотклонение "задържане

под стража" по отношение

на обвиняемия.

КРАСИМИРА

СТОИМЕНОВА

чудливи

скални

образу-

морска височина в Рила планина.

Начов има кон, който изпратил

със стадото в планината

на паша. Вчера Начов

отишъл да нагледа коня си и

видял грозната гледка - нахапано

жребче, което е умряло

от раните си.

След месец на сухо жителите на

кюстендилското село Соволяно си

отдъхнаха, водата потече денонощно

Възстановиха

водоподаването

денонощно

в

кюстендилското

село Соволяно.

По документ

обаче

въведеният

Пл. Илиев

преди време воден режим съществува,

защото има опасност

заради горещините и

поливането водата бързо да

намалее, каза кметът на Соволяно

Пламен Илиев.

"От една седмица жителите

на населеното място не са

на воден режим. Всеки ден

проверявам нивото на водата

и вековни

дървета "Застъпници

за

природата",

решават

да кандидатстват.

Междувременно момчетата

се свързват с биолози и започват

внимателно проучване на

района, което има за цел да

изследва биоразнообразието

в района. Експертите установяват

присъствието на редки и

защитени видове, което още

повече мотивира момчетата да

работят за опазването на каньона

на река Шегава!

Мотиви за защита на територията

Каньонът на река Шегава е

с уникален за България ландшафт,

а множеството скални

феномени в него са забележителен

обект на неживата природа

и имат изключителна

стойност със своята естетичност.

Местността е дом на редица

защитени видове растения

и животни. Обявяването

на Каньона на река Шегава за

защитена местност по реда на

Закона за защитените територии

ще подпомогне запазването

му за идните поколения

и развитието на туризма в тази

част на България.

За река Шегава и скалите

Река Шегава има красива

каньоновидна долина с дълбочина

повече от 200 м. По

стръмните, а на места отвесни

склонове са изваяни при-

вания с

височина повече от 100 м -

пирамиди, зъбери, отвесни

стени, игли. Забележителни

със своята красота са Шегавските

ритли, скалните образувания

"Самотнико", "Тутунярнико",

"Камилите", "Костенурката",

"Плочата" и др. В каньона

на река Шегава са разположени

пещерите "Гълъбарнико",

"Дрен дупка", "Беловащица"

и др. Съединяващото се

с Шегава суходолие "Падалището"

има също каньоновидна

долина с прагове, един от

които е с височина около 45

м, като при валежи се образува

поток с красиви водопади.

В речното корито има множество

високи прагове и скални

блокове, ерозионни улеи и

котли.

Защитени видове растения

и животни

Освен опазването на тези

уникални забележителности,

друга причина за обявяване на

защитената местност е, че в

района попадат местообитания

и места за размножаване,

хранене и струпване на висши

растения кото: Недоразвит

лимодорум (Limodorum

abortivum), Двурога пчелица

(Ophrys cornuta), Паяковидна

пчелица (Ophrys

mammosa),Обикновен анакамптис

(Anacamptis pyramidalis).

На земноводни и влечуги

като: Шипоопашата костенурка

(Testudo hermanni),

Късокрак гущер (Ablepharus

В дупнишкото село Бистрица

се отглеждат около 350

коне, които през лятото пашуват

високо в планината.

През този период на годината

пасищата в землището на

селото нямат свежа трева и

собствениците на коне са

принудени от години да из-

в системата на селото, с бавни

темпове водата намалява в

сондажните кладенци. Селото

е пълно с деца, отпускари и

пенсионери, необходимостта

от вода е очевидна. Почти месец

хората бяха на воден режим

за времето от 11 до 18

часа. Заповедта за водния режим

е в действие, въпреки че

на практика сега има вода по

всяко време", обобщи той.

От водния оператор "Кюстендилска

вода" внесоха и

бизнес план за разглеждане в

КЕВР. В бизнес плана е заложена

нова цена на водата за

потребителите от 1 януари

2022 г. от 2.74 лв. за кубик

kitaibeli), Слепок (Anguis

fragili), Кримски гущер

(Podarcis tauruca) и др.

Подходящо място за туризъм

Каньонът на река Шегава е

известно място на приключенски

и опознавателен туризъм.

Организират се и турове с водач.

Обявяването на защитената

територия ще допринесе

за повишаване на интереса за

посещение на мястото.

В стопанско отношение територията

заради липсата на

пътища, високия наклон и бедните

почви не се ползва за

селско и горскостопански цели.

Територията е в обхвата на

вододайна зона на извори в

ниската част от речната долина,

които се използват за питейни

цели.

"Диви животни нападат

коне, пуснати на

свободна паша в Рила

планина", алармира вчера

алпинистът и бивш

машинист от село Бистрица

Йордан Начов. Той

заяви, че вълк е убил

едно от жребчетата от

стадо коне, пуснати на

паша между местностите

Влашка бара и Малък

полич, на 2000 м надкарват

животните на паша високо

в планината, където има

свежа трева и няма комари.

Местни жители коментират,

че всяка година има набези

на конете и по няколко

жребчета стават жертва на

диви животни.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

вода /без ДДС/, при положение

че в някои общини в Кюстендилска

област цената сега

е 1.37 лв. за кубик.

През 2020 г. загубите по

износената на повечето места

ВиК мрежа са 66%, или малко

над 9 млн. куб. метра, за

2026 г. се прогнозират загуби

от 66,7% , т.е. увеличение,

което смущава и притеснява

общинските ръководства по

места.

Община Кюстендил пък не

приема заложените незначителни

инвестиции в сектора -

едва 1,24% от общите приходи

на дружеството.

ГЕРГАНА ИВАНОВА


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 31 юли - 1 август 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 5

БИЗНЕС

НОВИНА

Наследниците на ексдепутата М. Захов и

ГУМ - Сандански ще бъде

даден на концесия за 30 г.

Това стана факт вчера по

време на проведеното открито

заседание на комисията с

председател зам. кмета Благой

Дончев, на което бе отворена

офертата за участие

в откритата процедура.

Комисията обяви, че има

само един кандидат да вземе

на концесия на ГУМ и това

е фирма „Търговски център

- Сандански“ с управители

Борис Андонов и Живко

Захов. Те са депозирали в

срок офертата си в деловодството

на община Сандански.

В присъствието на

участниците и на консултант,

нает от община Сандански,

комисията отвори офертното

предложение на фирма

„Търговски център - Сандански“

и обяви, че допуска разсъдружника

му Ив. Андонов единствените кандидати

да вземат ГУМ - Сандански на концесия за 30 г.

Комисия начело със зам. кмета Благой Дончев отвори офертата на фирма „Търговски

център - Сандански“, след 20 дни става ясно печелят ли концесията и срещу каква сума

С 32 гласа ОбС

узакони новата...

пленарната зала като част от

управленския екип, което бе

ясен знак, че кметът Илко

Стоянов готви повишението й.

Колежката й Ива Цветанова

пък ще оглави отдел "Обществени

поръчки" в новата

структура на Общинската администрация,

която бе приета

вчера с 32 гласа "за", 1

"против" и 2 "въздържал се".

И двете работят като юристи

в общината от около 5 г.

Предложението на кмета

Стоянов за промени в структурата

на администрацията

бе посрещнато с открито

неодобрение от лидера на

групата на червените съветници

в ОбС д-р Владимир

Пандев, който декларира, че

ще гласува "против" и настоя

точката да отпадне от дневния

ред. "Приемам, че всеки

кмет е редно сам да избира

администрацията си, но тя,

първо, трябва да е по-удобна

за гражданите, и второ - да

е подчинена на кметската

програма за развитие на

Благоевград. Днес очаквах

да ни се представи такава

програма с конкретни срокове,

за предпочитане с количествено-стойностни

сметки

откъде ще се вземат парите",

каза д-р Пандев и допълни:

"Пред медиите казахте, че ще

имате 1 зам. кмет, оказват се

3-ма. Има раздуване на щата

с 20 места отгоре, а казахте,

че ще го съкратите. Защо

има разминаване между

думи и дела?! Защо липсва

позицията на обмудсмана?!

Всичко това ме води на мисълта,

че нещата са недогледани".

"Програмата ми е ясна, не

съм се отказал от нея и ще я

глеждане на офертата, съобщи

председателят на комисията,

зам. кметът Благой

Дончев. Той поясни, че съгласно

процедурата по провеждане

на концесията в

срок до 20 дни комисията ще

излезе с решение.

Едва след изтичане на

срока ще стане известно дали

предложеният проект за

концесия от единствената

фирма, желаеща да концесионира

търговски обект

ГУМ, отговаря на изискванията.

представя в законовия срок,

но искам тя да върви заедно

с Плана за интегрирано развитие

на общината, за да са

цялостни нещата", отговори

Илко Стоянов и поясни, че по

закон щатът на омбудсман не

може да е част от общинската

администрация, той

трябва да е извън нея, както

е този на председателя на

ОбС. Градоначалникът допълни

още, че пред медиите

изрично е обявил, че ще има

още две свободни позиции

за зам. кметове, които ще

назначи на по-късен етап,

единият ще отговаря за европрограмите

и проектите, а

другият за инвестициите или

финансите.

Най-сериозна дискусия

на сесията предизвика премахването

на звено "Общинска

охрана, ред и сигурност",

което частично ще се замени

с "Инспекторат" с 15 души

персонал към екодирекцията,

чиито правомощия ще

са по-големи. Д-р Пандев

предупреди, че такъв състав

ще е крайно недостатъчен,

като напомни, че в момента

към охраната са 22-ма души.

От групата на ГЕРБ съветникът

Кирил Илиев попита

кмета дали се обмисля създаване

на звено общинска

полиция, което законово

стана възможно от края на

2020 г., и къде ще е структурирано

видеонаблюдението,

в което се инвестираха сериозни

средства.

Притеснения за видеонаблюдението

изрази и

председателят на ОбС Радослав

Тасков.

Градоначалникът благодари

за идеята за общинска полиция,

като обеща да я обмисли.

Той каза, че щатното

разписание за видеонаблюдението

остава непроменено

и то ще е на разпореждане

към отговорника по военна

подготовка, и в отговор на

всички въпроси съобщи, че

след половин година смята

да оптимизира структурата.

По този начин до идния януари

ще прецени кое е работещо

и кое не и какво има нужда

да се коригира.

Кметът заяви, че непрекъснато

се сблъсква с проблеми

и обмисля да се направи

звено за поддръжка на

общинската собственост от

3-4-ма човека, което да решава

бързо спешни леки ремонти,

вместо такава работа

да се възлага на външни

фирми и да се губят време и

средства, а и да не се ангажира

непрекъснато общинската

фирма "Биострой",

която ще има достатъчно работа

по сметосъбирането.

ОбС одобри новата структура

със 171 щата в делегирана

държавна дейност "Общинска

администрация" и 39

души в администрация, дофинансирана

с местни приходи,

в която, както "Струма"

писа, има 3-ма зам. кметове,

7 дирекции - "Финанси и

управление на собствеността",

"Местни данъци и такси",

"Устройство на територията",

"Планиране на инвестиционната

дейност и строителство",

"Европейски проекти

и програми", "Информационно

и административно

обслужване" и "Икономическо

развитие", плюс директори

"Социална и жилищна политика",

"Здравеопазване",

"Образование и иновации" и

"Култура, спорт, туризъм".

В отговор на въпрос на

"Струма" председателят на

ОбС Радослав Тасков информира,

че увеличението на

1 2

Комисията /сн. 1/ отвори офертата на единствения участник за концесията на ГУМ -

Сандански, в присъствието на консултант /сн. 2/.

щата на Общинска администрация

няма да е за сметка

на общинския бюджет, тъй

като от 1 януари 2021 г. държавната

субсидия за издръжка

на администрацията

е увеличена с 25%. "По преценка

на бившия кмет инж.

Р. Томов с 15 % от тези

средства са увеличени заплатите

на служителите, останалите

10 % не са изразходвани

и ще са за заплати на

новите щатове", заяви Тасков.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Петима кметски

наместници сдават...

очаква да поеме бившият

кмет на с. Рилци Живко Чукарски,

който загуби надпреварата

на изборите в родното

си село от приятеля си от

детинство Крум Крумов. Пенсионираният

полицай Ангел

Младенов се връща в кметството

на с. Зелен дол, където

бе по време на управленския

мандат на общинския

кмет Ат. Камбитов. Георги

Атанасов, също бивш полицейски

служител, ще решава

проблемите на жителите

на Селище. Бившият кмет на

с. Покровник Методи Цонев,

който управлява няколко

мандата едно от най-големите

благоевградски села, ще

използва ръководния си

опит в с. Мощанец. В Горно

Хърсово жители и собственици

на имоти най-бурно

реагираха на мълвата, че 72-

годишният Иван Николов, управлявал

преди време селото

в продължение на 4 мандата,

отново се връща на

кметския стол.

Още преди около 2 седмици

в деловодството на общината

е внесена подписка със

Както „Струма“ писа, с решение

на Общинския съвет

бе променен концесионният

проект, поради изменение на

Закона за концесиите. По

стария закон водещо за кандидата

за концесия бе инвестицията.

С промените на закона

водеща е цената, която

предлага концесионерът.

Имената на управителите

на фирма „Търговски център

- Сандански“ не са нови в този

бранш. Това са младите

наследници на една от първите

строителни фирми в общините

Петрич и Сандански,

известната фирма „Монолит

заплаха за протести срещу

назначението му, за което

самият Николов, братовчед

на екскмета К. Паскалев, се

хвалел из селото. Дали той

ще поеме функциите на наместник,

или кметът Илко

Стоянов ще ги възложи на

Евелина Христова, която е

активен член на местното

църковно настоятелство, ще

стане ясно следващата седмица.

Не е ясно още дали Доб-

ТОПЛИВО АД, КЛОН БЛАГОЕВГРАД

Всякакви видове битумни

изолации - АРР и SBS.

Оферта за всеки обект.

За контакти: 0888/777 712

21“, собственост на бившия

депутат от ПП ГЕРБ Митко Захов

от Петрич и Иван Андонов

от Сандански.

След пет години неуспешни

опити да бъде продаден,

ГУМ - Сандански отново е на

тезгяха, но този път предложението

на кмета Атанас

Стоянов е да бъде даден на

концесия за 30 г. С решение

на Общинския съвет бе гласувана

процедурата по отдаване

на концесия на търговски

обект ГУМ.

Както "Струма" писа, последният

търг за ГУМ бе през

2015 година, тогава цената

падна до 2 766 979 лева, но

пак не се яви кандидат-купувач.

В момента в търговския

обект наематели има само на

част от първия етаж и витринните

магазини.

ЛИДИЯ МАНЕВА

Половината от новозаразените

с коронавирус в Пернишко

до 50-годишна възраст

50% от новозаразените 8

души с коронавирус в Пернишко

са до 50-годишна възраст,

съобщиха от РЗИ. Новите

случаи са регистрирани

в Перник, Брезник, с. Калище

и с. Блатешница. Заболелите

са: до 19 г. - 2; 29 г. -

1, по един до 39, 59, 69, 79

г., 89 г.

Активни към момента са

35 случая: 23 на домашно

лечение и 12 хоспитализирани

(5 лица в МБАЛ "Р. Ангелова"

- Перник, 1 лице в

рин Хамбарджийски ще се

върне като наместник на селата

Габрово и Дебочица.

Той сам напусна поста преди

време, след като стана известно,

че има фирма и по

закон трябва да излезе от управлението

й, но предпочете

да остане в частния бизнес.

Тогава със задълженията

му бе натоварена кметицата

на съседното село Лешко

Галина Велкова.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

"СБАЛББ - Перник" и 6 лица

в други болници извън областта).

Карантинираните лица

към 29 юли 2021 г. са общо

232, от тях 23 положителни

и 209 контактни и пристигнали

от рискова зона. Излекуваните

са общо 7654, а починалите

- 413, като след д-

ни наред без смъртен случай

през последните 24 часа

един човек е загубил битката

с болестта.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

www.toplivoblg.com


СТРУМА 31 юли - 1 август 2021 г. У НАС И ПО СВЕТА

стр. 6

ГЕРБ - Банско с гневна декларация

се разграничи от отстраняването

на ОбС председателя Д. Русков

ГЕРБ в община Банско

разпространи в късния следобед

вчера декларация, в

която се разграничава от

действията на общинските

съветници от партията, инициирали

на заседанието на

Общинския съвет в Банско

сутринта вчера свалянето на

председателя Димитър Русков.

От ГЕРБ - Банско заявяват,

че общинските съветници

обслужват интересите

на бившия кмет Георги Икономов,

с което уронват престижа

на местната структура

на ГЕРБ - Банско.

Публикуваме текста на

получената в редакцията на

"Струма" декларация.

Декларация от ПП ГЕРБ

- Банско

ПП ГЕРБ - община Банско

се разграничава от внесеното

предложение на избраните

общински съветници от

ПП ГЕРБ на днешното заседание

на Общински съвет -

Банско.

Внесеното предложение

за отстраняване на председателя

на ОбС Димитър Русков

не е съгласувано с общинския

ръководител и с общинското

ръководство на

партията. Този политически

акт обслужва явно интересите

на бившия ръководител на

партията на местно ниво

Георги Икономов, който предаде

партийната структура,

като постави личните си интереси

над обществените и

се вля в редиците на Републиканци

за България - партията

на Цветан Цветанов,

претърпяла пълен крах на

последните два избора за

Народно събрание.

Считаме действията на избраните

от листата на ГЕРБ

общински съветници, присъствалите

на редовното заседание

на ОбС - Банско, за

крайно неадекватни и уронващи

престижа на местната

структура на ГЕРБ - Банско.

Считаме и за изключително

неморално коалирането

на избрани съветници от

ГЕРБ с БСП и други новосъздаващи

се формации в местния

парламент. Явно тези

хора са забравили защо са

избрани и поставят личните

си интереси над обществените

и партийни такива.

Бюджетът е на излишък от 731 млн. лв. в края на юли

Приходите са нараснали с 4 млрд. лв., регионалното министерство е върнало пари на хазната

Бюджетът се очаква да излезе

на излишък от 731 млн.

лв. към 31 юли, сочат предварителните

данни на Министерството

на финансите.

Това е сериозно подобрение

на бюджетното салдо

спрямо юни, когато излишъкът

беше 118 млн. лв.

В същото време бюджетът

е разчетен на дефицит от 4.9

млрд. лв. в края на годината.

Служебното правителство

предлага актуализация, която

ще намали минимално дефицита

- до 4.7 млрд. лв.

В последните седмици министърът

на финансите Асен

Василев няколко пъти заяви,

че изпълнението на приходите

върви по-добре от очакваното.

„Подобрението на бюджетното

салдо за месец юли

е значително и се дължи, от

една страна, на продължаващото

подобрение в частта на

приходите и от друга - на

трансакция по възстановяване

на средства по държавния

бюджет от сметката за чужди

средства на МРРБ, която по

същество представлява възстановен

разход и се отразява

в намаление на разходите

по държавния бюджет на

касова основа“, посочиха от

финансовото министерство.

Приходите към края на

юли 2021 г. се очаква да бъдат

в размер на 29.3 млрд.

лв., като спрямо същия период

на 2020 г. се отбелязва

ръст от близо 4 млрд. лева.

Данъчните и неданъчните

приходи нарастват с 4.3 м-

лрд. лв., докато постъпленията

от помощи намаляват с 0.3

млрд. лева.

Разходите се очаква да бъдат

в размер на 28.5

млрд. лв., което е с 5 млрд.

лв. повече в сравнение със

същия период на 2020 г. Значителният

ръст на разходите

тази година е свързан, от една

страна, с по-ниската база

през 2020 г., когато има отчетени

значително по-малки

по размер разходи за борба

с пандемията от Covid-19, докато

към юли 2021 г. тези

разходи са съществени, и от

друга страна " на политиката

по доходите, политиките в социалната

сфера и по-високите

разходи за администрацията,

заложени в ЗДБРБ за

2021 година, посочва МФ.

За пенсии са изразходени

близо 740 млн. лв. за добавки

в размер на 50 лева към

пенсиите на всички пенсионери

за месеците от януари

до юли. Освен това бяха увеличени

минималните и максималните

пенсии, а всички

останали пенсии бяха актуализирани

с 5% от 1 юли.

Принос за по-високите

разходи имат също плащанията

по мярката „60/40“,

мярката „80/20“, схемите

„Запази ме“, „Подкрепа чрез

оборотен капитал за малки и

средни предприятия, засегнати

от временните противоепидемични

мерки“, администрирана

от НАП, и др.

В частта на капиталовите

разходи също се отчита ръст

спрямо същия период на

предходната година, който се

дължи на извършени плащания

по инвестиционни проекти

на Българската армия, пътни

инфраструктурни обекти и

други.

Асен Василев: Думата „крадец“ е много тежка,

г-н Йорданов трябва да се извини

А. Василев Т. Йорданов

„Думата крадец е много

тежка дума и г-н Йорданов

трябва да се извини“. Това каза

в предаване по bTV служебният

финансов министър

Асен Василев по отношение

на обвиненията, отправени от

Тошко Йорданов от „Има такъв

народ“ от парламентарната

трибуна, че той е отговорен

за кражба на интелектуална

собственост. Василев

беше категоричен, че не е

вземал интелектуална собственост

и споровете между

фирмите са завършили с

приятелско споразумение.

„2009 г. се разделихме с

Финансовият министър беше категоричен, че не е злоупотребявал

с интелектуална собственост и споровете

между фирмите са завършили с приятелско споразумение

инвеститорите във фирмата

тогава "Изисърч", после я

прекръстиха "Вариант". Екипът

се раздели на две, половината

екип дойде с четиримата

основатели на фирмата,

половината екип остана

във фирмата с инвеститорите.

След това започнаха две

години правни саги.

Ние ги съдихме в Ню Йорк,

съдихме ги в Холандия, те ни

сложиха в арбитраж в Лондон.

2011 г., на 7 ноември

съдът в Ню Йорк се произнесе

в наша полза. След това

дойдоха колегите от "Невек",

с които тази двегодишна сага

вървеше и казаха: "Дайте

да се разберем, да приключим

всичко, това вреди и на

двете фирми". Другите дела

още не бяха стигнали в съдебна

фаза, още бяха в предсъдебна

фаза и ние казахме:

"Окей, дайте да се разберем".

Един месец по-късно беше

подписано между двете фирми

приятелско споразумение.

То е споразумение между две

фирми, то няма нищо общо

нито с Наказателен кодекс,

нито с нищо друго. Знаете,

ако има кражба, трябва да

има и намесени прокурори.

Това е спор между две фирми,

ние ги осъдихме в Ню

Йорк, след което другите две

дела бяха прекратени с приятелско

споразумение, общо

обхващащо и трите дела. Има

едно произнасяне на съд в Ню

Йорк и то е в наша полза“. Той

беше категоричен, че не е

вземал интелектуална собственост:

"Ние ги осъдихме за

пари, съдихме ги в Холандия

за пари, те искаха да ни съдят

в Лондон за пари, цялото нещо

завърши със споразумение,

така че 2011 г., преди 10

години, този казус между двете

фирми е абсолютно затворен".

Асен Василев допълни, че

не знае защо са го атакували:

"Не мога да ви кажа защо

са решили да ме атакуват,

явно са си сменили мнението,

след като бях поканен за

министър са решили, че сега

не съм подходящ, те трябва

да кажат защо".

Въведоха промени,

свързани с формуляра

за пътуване до Гърция

Пътуващите за Гърция вече

могат да попълват Формуляра

за влизане в страната - Passenger

Locator Form (PLF), непосредствено

преди пътуването, а

не както досега - в рамките на

не повече от 24 часа. Това

съобщиха от пресцентъра на

Министерство на вътрешните

работи. По информация на посолството

ни в Атина всички

останали действащи ограничителни

мерки и разпоредби в

страната остават в сила до 6:00

ч. на 05.08.2021 г.

Във връзка с ограничителните

мерки в Гърция всеки

гражданин, който иска да влезе

в страната, трябва да разполага

с QR код, който се получава

след попълване на Passenger

Locator Form (PLF) на

https://travel.gov.gr/#/ . Компаниите,

предоставящи пътнически

услуги (самолетни, морски,

сухопътни), са длъжни да проверяват

дали всеки от пътниците

има QR преди качването

му на борда.

Българските граждани могат

да влизат в Гърция след представяне

на следните документи:

- негативен резултат от тест

по метода PCR, направен не

по-рано от 72 часа от влизането

в Гърция;

- отрицателен бърз (антигенен)

тест (до 48 часа);

- сертификат за ваксинация

"Булгаргаз" предлага

ново поскъпване от 12% на

природния газ през август

"Бyлгapгaз" пpeдлaгa

пopeднo yвeличeниe нa цeнaтa

нa пpиpoдния гaз - тoзи път c

близo 12% зa aвгycт. Toвa нe

e oкoнчaтeлнoтo yвeличeниe и

тo мoжe дa e дopи пo-гoлямo,

кoгaтo Koмиcиятa зa

eнepгийнo и вoднo peгyлиpaнe

(KEBP) ce cъбepe зa взимaнe

нa oкoнчaтeлнo peшeниe нa 1

aвгycт. Taкa ce cлyчи

пpeдxoднитe някoлкo мeceцa,

кaтo зa юли цeнaтa бeшe

yвeличeнa c пoвeчe oт 10%.

Eнepгийният peгyлaтop e

длъжeн дa ce cъoбpaзи c

икoнoмичecкитe фaктopи.

Дopи c пpeдвидeнoтo

от стр. 1

закани към полицаите, че няма

да излязат живи от махалата и

ще бъдат закопани там, продължил

да се лее. Вербалната агресия

ескалирала в хвърляне

на пластмасови столове по полицейската

кола и служителите

на реда. При атаката един от

столовете улучил полицай Младен

Стоянов. На помощ на колегите

си пристигнали още полицейски

патрули, които успели

да укротят озверялата тълпа.

За саморазправата са задържани

Ангел Асенов и баща

му Динчо Асенов, Антон Михайлов

и Андон Стоянов, които са

уличени в извършване на непристойни

действия. Вчера, с изключение

на малкия Ангел, който

е хвърлял двата стола по полицаите,

те бяха изправени в

за коронавирус Covid-19, четиринадесет

дни след завършването

на ваксинацията;

- уверение за преболедуване,

което е издадено 30 дни

след първия положителен PCR

или бърз (rapid) тест, и важи

до 180 дни от посочената в уверението

дата на диагностициране

на заболяването;

- Цифров Covid-19 сертификат

на ЕС, в който се съдържа

информация за ваксинацията

или отрицателен резултат от

направени rapid test (до 48 часа),

или PCR тест (до 72 часа),

или информация за преболедуване

от Covid-19.

Изискванията важат и за деца

след навършването на 12 години.

При необходимост от съдействие

българските граждани

могат да се обърнат към посолството

на Република България

в Атина на следните телефони:

+30 210 67 48 107;

+30 210 67 48 105; +30 210

67 48 106, както и към генералното

консулство на България

в Солун на тел. +30 2310

829 210 и на дежурния телефон

в извънработно време:

+30 2310 869 510. Въпроси

могат да бъдат отправяни

и на имейл адресите:

embassy.athens@mfa.bg ;

embassbg@otenet.gr ,

consular.athens@mfa.bg ,

Consulate.Thessaloniki@mfa.bg

yвeличeниe зa м. aвгycт цeнaтa

нa пpиpoдния гaз y нac ce

oчaквa дa ocтaнe c близo 15

лв. пo-ниcкa oт цeнитe нa

eвpoпeйcкитe гaзoви xъбoвe",

кoмeнтиpa пpeдceдaтeлят нa

KEBP Ивaн Ивaнoв пo вpeмe нa

oткpитo зaceдaниe.

Цeнaтa зa aвгycт, пo кoятo

oбщecтвeният дocтaвчик щe

пpoдaвa пpиpoдeн гaз нa

кpaйнитe cнaбдитeли и нa

лицaтa, нa кoитo e издaдeнa

лицeнзия зa пpoизвoдcтвo и

пpeнoc нa тoплиннa eнepгия,

e oпpeдeлeнa oт "Бyлгapгaз" нa

55.84 лв./МWh (бeз цeни зa

дocтъп, пpeнoc, aкциз и ДДC).

Роми ругаха и заплашваха полицаи...

съдебната зала по обвинение

за дребно хулиганство. В съдебното

заседание бяха разпитани

свидетели на инцидента,

но поради събиране на допълнителни

доказателства до решение

не се стигна и делото бе

отложено за месец август.

Припомняме, че след последния

конфликт в ромската

махала, както и серията вандалски

прояви и умишлени палежи

в Петрич, в общината се

проведе среща по инициатива

на кмета Димитър Бръчков и

шефа на Районния съд Атанас

Кобуров с полицейски шефове,

на която бяха набелязани мерки

за справяне с противообществените

прояви и провеждане

на мащабна кампания

срещу наркоманията.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА


СТРУМА 31 юли - 1 август 2021 г. СТРАНАТА стр. 7

СМЯНА В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ

Пламен Николов e кандидатът за премиер на "Има такъв народ"

Депутатът изброи пет основни критерия, сред които мажоритарният

вот, следваща Ковид вълна, преизчисление на пенсиите...

Депутатът Пламен Николов

e кандидатът за премиер на

„Има такъв народ“. Той получи

вчера проучвателния мандат

за съставяне на правителство

от президента Румен

Радев.

Председателят на ПГ на

ИТН Тошко Йорданов и депутатите

Филип Станев, Ивайло

Вълчев, Станислав Балабанов

и Пламен Николов бяха

в президентството, за да получи

партия ИТН мандат за

съставяне на правителство.

„В резултат на изборите от

11 юли тази година на вас се

пада отговорността да получите

първия проучвателен

мандат. Хората гласуваха за

вас с очакването да консолидирате

фронта на промяната

срещу проваления корупционен

модел на властта. Време

е да разберат как и с кои личности.

Твърде много неотложни

проблеми се трупат, за

да допуснете провал. Вярвам

и съм убеден, че го осъзнавате.

Българите очакват вашите

предложения за кабинет

в рамките на установения

от Конституцията срок“, зая-

ви президентът Румен Радев

при връчването на мандата.

Първите думи на Пламен

Николов бяха: „За мен е изключителна

чест и отговорност

да бъда тук и да получа

този мандат от Вас. Ще направя

всичко възможно всичко

да бъде в установените законови

срокове. Благодаря“.

„Имаме 5 първи приоритета,

които сме заявили като

водещи още от предизборната

кампания“, заяви Пламен

Николов, след като излезе от

„Дондуков“ 2. „Първият приоритет

е Планът за възстановяване

и устойчивост“, каза

Николов. "Вторият приоритет

е подготовката за предстоящата

Ковид криза".

Пламен Николов заяви готовност

за преизчисляване

на пенсиите като трети приоритет.

Четвъртият приоритет

е мажоритарният вот. „Той

остава на дневен ред, така

както сме го замислили“, заяви

кандидат-премиерът. Последният

приоритет, но не по

важност, е съдебната реформа,

заключи той.

„Осъзнавайки цялата си

Пламен Николов е доктор по философия

на правото, политиката и икономиката.

Роден е през 1977 година в Горна Оряховица.

Средното си образование получава

през 1995 г. в Хуманитарна гимназия

„Йоан Екзарх Български“ - гр. Шумен с профил

„История и археология“. Образованието

си продължава в СУ „Св. Климент Охридски“,

където завършва магистратура по философия

на науката. Специализира в Австрия

със стипендия „Ернст Мах“ в университета

на Клагенфурт. Преминал е и през

Оставка на Корнелия Нинова и незабавен

конгрес поискаха от БСП - Пловдив

отговорност, бяхме при президента,

където нашият кандидат

Пламен Николов взе

мандата. Той е доктор по „Философия

на правото и икономиката“,

владее три езика.

Ще го представим и в парламента.

Там ще обявим и състава

на предложения от нас

кабинет“. Това заяви след

връчването на мандата на

„Има такъв народ“ заместник-председателят

на партията

Тошко Йорданов.

Държим много на подкрепата

на „Демократична България“

и на „Изправи се

Кой е Пламен Николов?

Корнелия

Нинова

Градският съвет на БСП -

Пловдив поиска оставката на

председателя на партията

Корнелия Нинова и свикването

на незабавен конгрес. Това

реши вчера пленумът на

социалистите на свое заседание.

Решението бе прието

единодушно след анализ на

резултатите от изборите на

11 юли, съобщиха от пресцентъра

на пловдивското звено

на партията.

В съобщението се посочва

и че БСП трябва да възстанови

социалистическите си

устои, за да спре негативната

тенденция на политическо

заличаване. Позорните резултати

от последните два

парламентарни избора доказаха

категорично, че наложеният

модел, политика и линия

на Нинова водят партията към

ликвидация.

В специална позиция до

Националния съвет пловдивските

социалисти посочват

конкретните мотиви на искането

за оставка и заседание

на конгреса. Документът припомня,

че за пловдивските

социалисти изборните резултати

са логични предвид всички

действия на националното

ръководство.

"Нинова разруши културните

начала в партията, потъпка

уставните норми и

опитa да подмени легитимни

органи“, се казва още в позицията.

В тази връзка се

заявява, че процесът на договаряне

на правителство и

държавническата роля на

председателката в него е откровен

шантаж, последно

убежище на един провален

лидер“.

Оставката на председателя

на БСП е тема от всички

районни заседания, като в

район Централен, район Северен,

район Източен, район

Южен и район Тракия се подчертава,

че е актуален и неизбежен

въпрос за решаване.

Преди дни за свикване на

конгрес през септември заговори

в телевизионно предаване

и Кирил Добрев, член

на НС на БСП.

"От близо година Нинова

е едноличен собственик на

БСП и заедно с изпълнителното

си бюро назначаваха

водачи, определяха политиките,

доведе до скандали в

почти всички области. Поуките

от резултатите ни на 4

април не бяха взети - същите

водачи останаха и резултатите

не закъсняха. Дадохме

2 седмици да дадат смислено

обяснение какво се

случва и излизат някакви

треторазрядни младежи,

които обясняват, че те държат

ключа за палатката, а те

нищо не държат", каза още

Добрев.

„Изходът от всичко това е

провеждането на конгрес за

единство. Това искаха и протестиращите

пред централата.

Между другото Нинова нарече

никой протестиращите,

защото не ги познава. Там

имаше хора, които са кметове

от БСП от времето, в което

тя още е била в "Техноимпекс",

подчинена на Иван

Костов; имаше кметове и общински

председатели, които

постоянно печелят избори

срещу ГЕРБ. Започваме подписка

сред всички членове

за конгрес през септември,

който да даде посока и единение

в партията", обяви

Добрев.

По думите му форумът

трябва да се произнесе и за

ролята на БСП в президентските

избори. Според него

председателят на партията

иска конгрес след президентските

избори, за да си

закачи значка с победата на

Румен Радев.

Ръсел Уайз Академи в Сан Франциско, САЩ.

Владее английски, немски и руски език.

Беше депутат и от предишния парламент.

Има над 15-годишен опит в бизнес развитието

и управлението на проекти.

Преди да стане народен представител от

групата на ИТН, Пламен Николов е оглавявал

офиса на американска компания за Европа,

Азия и Африка, като е отговарял за цялостното

бизнес представяне на компанията в

67 международни пазара с над 600 търговски

В2В партньори.

Председателят на парламентарната

група на „Демократична

България“ Христо

Иванов направи първи коментар

след връчването на

мандата на „Има такъв народ“

с кандидат за премиер

Пламен Николов.

„Симпатичен човек изглежда,

но на този етап абсолютно

не виждам какво

бихме могли да коментираме.

Ще изчакаме как ще бъде

презентиран, как ще бъде

презентиран съставът на Министерския

съвет, каква

програма ще бъде презенти-

Христо Иванов

рана, ще изчакаме следващите

стъпки, няма да избързваме

с коментар, защото

нямаме много какво да коментираме“,

каза Иванов.

Той допълни, че петте

ОБЩИНА САНДАНСКИ

Гр. Сандански, бул. "Свобода" №14, тел. 0746/89099,

факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

БГ!Ние идваме“, коментира

Тошко Йорданов.

От партията на Слави Трифонов

ще разполагат със седем

дни, за да успеят да

сформират кабинет. В случай

че не получат подкрепа от

страна на останалите партии,

мандатът отива при втората

по численост парламентарна

група.

На влизане в сградата на

президентството представителите

на ИТН бяха посрещнати

от протест на Народно

движение за смяна на системата.

Те бяха на мястото, „за

да станат свидетели за връчването

и връщането на мандата“.

До последно в медиите се

спекулираше, че „Има такъв

народ“ ще предложат за министър-председател

юриста

Петър Илиев. Специалистът

по конституционно право е

давал правни консултации на

БСП и е консул на Барбадос у

нас. Според изданието „Клуб

Z“ кандидатурата му е изтеглена

в последния момент заради

съмнения, че той е плагиатствал

в своя книга.

Христо Иванов за предложението за

министър-председател на ИТН: Симпатичен човек

изглежда, но няма да избързваме с коментар

приоритета,

обявени

от

„Има такъв

народ“,

всеки

български

гражданин

може

да ги обяви,

защото те очевидно са

важни.

„Може би е малко тъжно

за страната цялата тази работа,

но това са реалностите“,

заключи той.

Община Сандански на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от

Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане

с общинско имущество, Решение № 164/30.06.2021 г. на Общински съвет - Сандански и Заповед

№ ОбС-232/29.07.2021 г. на кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ

УПИ I (урегулиран поземлен имот едно) за читалище, кв. 18 (осемнадесети) по плана на село Виногради,

община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № 417/21.08.1933 г. и Заповед № 3181/

06.09.1953 г., с площ 2130 (две хиляди сто и тридесет) кв.м и граници на имота: север - улица, изток - улица,

юг - УПИ II и УПИ IV, запад - улица и построената в него сграда (културен дом) на два етажа със застроена площ

584 (петстотин осемдесет и четири) кв.м, при следните условия:

Начална цена на имота - 47 368 (четиридесет и седем хиляди триста шестдесет и осем) лв., в т.ч. за земя -

12 780 лв., и за сграда - 34 588 лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен

спечелилият търга. Върху цената се начисляват данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в

размер на 2% и 20% ДДС, начислен върху цената на урегулирания поземлен имот.

Депозит за участие в търга - 4740 (четири хиляди седемстотин и четиридесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община

Сандански IBAN BG22SOMB91303360554000, BIC код SOMBBGSF, при "Общинска банка" АД, клон Сандански,

и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 24.08.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала в сградата на община Сандански.

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. с вкл. ДДС до 12.00 часа на 23.08.2021 г. от касата на

община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търга се подават в непрозрачен запечатан плик,

адресиран съгласно указанията в тръжната документация, в деловодството на община Сандански до 16.00

часа на 23.08.2021 г.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация: тел. 0746 89008.

АТАНАС СТОЯНОВ, кмет на община Сандански


СТРУМА

31 юли - 1 август 2021 г.

СТРАНАТА

стр. 8

Янаки Стоилов предложи закриване на специализираното правосъдие,

Янаки Стоилов

Екипът на служебния министър

на правосъдието Янаки

Стоилов предложи да бъдат

закрити Специализираният

съд и прокуратура. Предложението

последва анализ

на министерството за спецправосъдието

от създаването

му досега.

"Предложението се основава

на анализ на дейността

на спецструктурите от създаването

им през 2012 г. То от-

изпрати искане до ДАНС за проверка за последните

години за гражданствата срещу инвестиции

чита и статистиката на влезлите

в сила присъди по дела

от компетентността на спецправосъдието",

каза заместник

правосъдният министър

Мария Павлова.

„Считаме за недобра практика

дела, които са подсъдни

или на обикновен районен

съд, или на съответния окръжен

съд, внесени за ОПГ, да

приключват или с напълно

оправдателна присъда, или

частично оправдателна, и

осъдени за вторични престъпления“,

заяви Павлова.

Ръководствата на двете

специализирани съдилища се

Минеков: Подготвяме нова методика за

избор на директори на културни ведомства

Велислав Минеков

низации. Или всичко е направено

в стил имитация на

жури. Трябва да има нова

система и освен това ограничение

в мандатността", каза

Минеков.

Той коментира, че темата

за превръщането на софийските

Хали в хипермаркет не

е от компетентността на Министерството

на културата.

Минеков обясни, че новите

собственици на Халите са

представили идеята си преди

2-3 години и няма обяснение

защо не е проведено обществено

обсъждане: "Кой

какво ще върши в собствения

си имот е негова работа,

но ако това трябва да стане,

наистина Халите

имат нужда от

огромен ремонт

и реставрация,

така че ние ще

държим на това,

ще държим да се

запази изцяло

фасадата, ще

държим да се

Асен Василев: От несъбраните около

700 млн. лева от хазарт вече

са издължени 34 млн. лева

са потвърдени на първа инстанция

в съда, но са в процес

на обжалване, уточни Василев.

Той се позова на доклад

на Агенция „Държавна

възстанови вътрешната

конструкция, забравения

фонтан вътре, който е част от

стойността".

Междувременно фирмата,

която планира да разположи

хипермаркет в Централни хали

в София, представи инвестиционно

намерение. С

уточнението, че към момента

не е собственик на Централни

хали, компанията

планира да реконструира,

реставрира и поддържа сградата

- паметник на културата.

Фирмата подчертава, че

няма да брандира сградата и

да я превърне в стандартен

магазин, както и че ще запази

името Централни хали.

Асен Василев финансова инспекция“, в „Що се отнася до вътрешната

охраната и сигурността, се Бойко Рашков

34 милиона лева са върнатите

по съдебен ред към края

на юни от несъбраните от държавата

около 700 милиона

лева от хазарт. Това съобщи

вчера по време на парламентарния

контрол служебният

финансов министър Асен Василев

в отговор на въпрос на

„Демократична България“.

Общата несъбрана сума от хазарт

е 556 872 283 лева и 136

236 978 лв. лихви.

Други 241 милиона лева

който се посочва, че за проверявания

период Агенцията

по хазарта не е търсила тези

пари и е налице заплащане на

по-ниски такси от дължимите:

„Тоест, само че не са търсени

парите, а има активни

действия, които са позволили

тези пари да не бъдат търсени

и да не бъдат събрани!

Това е предоставено на прокуратурата“.

Асен Василев беше кате-

проверка, както знаете,

Комисията по хазарта беше

закрита, всички хора бяха

разпуснати и дейността беше

прехвърлена на друго място.

Това, според мен, не е случайно.

То е направено, за да

няма проследимост кой какво

е правил. Но, за щастие,

прокуратурата се надяваме

да си свърши работата, тъй

като тя може да проследява

лица извън Министерство на

финансите“.

е увеличила значително.

Родните власти са поискали

помощ от турските си колеги,

за да се осигури по-гладка

комуникация с всички

турски граждани, които преминават

през страната ни,

каза още Рашков.

Статистиката сочи, че от

началото на годината до 27

юли 17 621 души са опитали

да влязат у нас нелегално.

Повечето са спрени още

на границите. Общо 590 са

горичен, че Комисията по хазарта

не е упражнила контрол,

както и че контролът

върху Комисията е бил занижен:

оплакали от прекаленото

разширяване на кръга от

престъпления, подсъдни от

спецсъда. Затова предложението,

което е мотивирано в

работен доклад, е да се огледа

кои престъпления точно да

бъдат подсъдни на специализираното

правосъдие, а то да

се осъществява в пет центъра

в страната - това са петте

апелативни района - София,

Пловдив, Варна, Бургас и Велико

Търново, окръжните съдилища

там да бъдат първата

инстанция, а апелативните да

са втората. Третата си остава,

както и досега, Върховният

касационен съд.

Янаки Стоилов изрази

очакване, когато започне обсъждането

на законопроекта

в тази посока, внесен от „Демократична

България“, да бъдат

взети под внимание именно

тези предложения на

правосъдното министерство.

Той коментира и темата за

Бюрото за защита на свидетели,

заради което беше повикан

за изслушване главният

прокурор. Според Стоилов

то трябва да се върне към

първоначалната си функция,

каквато е била през 2014 г. -

да защитава свидетели. Той

се надява и след решение на

Конституционния съд по тази

материя да има окончателно

решение на законодателя.

Служебният министър на

правосъдието Янаки Стоилов

предложи чрез промени в

Закона за българското гражданство

да бъде отменена

възможността за получаване

на българско гражданство

срещу инвестиции.

"Във връзка с това съм изпратил

искане до ДАНС да

направи проверка за последните

няколко години за гражданствата,

придобити на това

основание, тъй като съществува

изискване инвестициите,

които са заявени, да

бъдат поддържани през определен

период и законът дори

дава възможност, ако бъдат

нарушени изискванията, да

се стига и до отнемане на

гражданство".

Миналия октомври еврокомисарят

по правосъдието

Дидие Рейндерс предупреди,

че Европейската комисия може

да предприеме наказателна

процедура срещу България,

ако не бъде променен

Законът за българското гражданство

в частта за т.нар.

„златни паспорти“.

Комитова иска актуализация на бюджета на

АПИ с 1,5 милиарда лева за

завършване на пътни ремонти

Виолета Комитова

Служебният министър на

регионалното развитие Виолета

Комитова настоя за актуализация

на бюджета на Агенция

„Пътна инфраструктура“

с 1,5 милиарда лева, за да бъдат

завършени пътните ремонти.

Комитова поиска законодателни

промени, за да може

министерствата да преустановят

вече сключени обществени

поръчки, които в нарушение,

чрез допълнителни

Министърът на културата

Велислав Минеков отговаря

вчера на въпроси на граждани

и медии на живо във Фейсбук

страницата на Министерския

съвет. Диалогът онлайн

е по инициатива на служебното

правителство, започнала

преди седмица с

рубриката "Властта говори!

Открито".

Велислав Минеков съобщи,

че се подготвя нова методика

за избор на директори

на културни ведомства:

театри, оркестри, опери и така

нататък.

"Пожелах да видя всички

последни конкурси. Тук министърът

е възможно да избере

подходящия човек при

тази методика. Подходящият

може да не е особено кадърен

и достоен за това място,

но той ще му бъде верен. Но

това води до щета и е масово.

Необясними са комисиите

за избор на директор. За

съжаление вътре има буквално

казано маргинални оргавъзлагания,

са нараснали в

пъти.

"Цяла България е разкопана.

Започнати са безброй

много обекти без финансово

обезпечение. Всички тези ремонти

се възлагат от агенция

„Пътна инфраструктура“ на N

на брой фирми. Бюджет на

АПИ за 2021г. - 382 милиона,

а АПИ по тези договори поема

ангажименти за 2,9 милиарда

лева за текущ ремонт

и поддръжка, от които 1,5

млрд. трябва да се усвоят тази

година".

В отговор на критики на депутати

от ГЕРБ за спрени ре-

Рашков: Миграционният натиск се увеличи

заради разхлабването на Covid мерките

17 621 души са опитали да влязат у нас

нелегално от началото на годината до 27 юли

"Увеличаването на миграционния

натиск се дължи

както на подходящите метеорологични

условия през

лятото, така и на облекчаването

на Covid мерките". Това

заяви вчера вътрешният

министър Бойко Рашков при

изслушването му в парламента

по настояване на

ГЕРБ-СДС.

Министърът увери, че

контролът по границите ни

не е занижен, просто работата

на хората, осигуряващи

задържаните във вътрешността

на България.

Рашков поясни и какви

противоепидемични мерки

се взимат в центровете за

настаняване на мигранти у

нас: задължителна 14-дневна

карантина, медицински

скрийнинг, засилена дезинфекция.

От "Има такъв народ" попитаха

дали има пробойни

по граничните съоръжения и

техниката за наблюдение.

монти в различни области на

страната министър Комитова

разкри, че фирмите са сключвали

допълнителни договори с

уверението, че парите ще им

бъдат осигурени в края на годината

с министерски постановления:

"Аз не съм в позиция да

спирам. Фирмите, ако преценят,

могат да спрат, защото

са работили досега без пари

и очакват в края на годината

пари. Задачи, които са необезпечени

с пари в строителството,

е желателно да се избягват,

защото ще стигнем до

незавършено строителство".

"Това, което беше наречено

"китайската стена",

очевидно не решава проблема.

Ефективността не е

висока и затова насочваме

допълнителни сили и средства,

за да можем да противодействаме",

заяви вътрешният

министър. И поясни,

че в критичните зони по

границата са командировани

близо 300 служители на

реда, както и допълнителна

техника.


СТРУМА 31 юли - 1 август 2021 г. СТРАНАТА

стр. 9

Военният министър изнесе подробности за инцидента в Чешнегирово и обяви:

Загиналият млад офицер Т. Манчев няма

никаква вина...

Г. Панайотов съобщи, че през септември

на Шабла отново ще има

учение за зенитно-ракетни стрелби

Служебният министър на

отбраната Георги Панайотов

говори в кулоарите на парламента

за смъртта на старши

лейтенант Тодор Манчев. „Той

няма абсолютно никаква вина,

че не е докладвано на Министерството

на отбраната за

инцидента в Чешнегирово,

при който по време на учение

американски военни влязоха

в цех с работници“.

Той обясни, че разследването

на Инспектората на МО,

съответно на Военна полиция

в Пловдив, е било свързано с

факта, че МО не е знаело за

инцидента, при положение че

собственикът на цеха е разговарял

със служители на

Военна полиция, които са били

там на място.

„Във Военна полиция -

Пловдив очевидно е спряна

информацията да дойде до

производство след проведените

първоначални огледи са

били назначени съдебномедицинска,

две съдебно-химически,

съдебно-балистична и

съдебно-техническа експер-

лия изтребител

МиГ-29 да е компрометирана.

„Това е много специална

техника, която е произведена

на конкретно място, от

конкретен производител изключително

прецизно. Нямаме

информация, че е компрометирана

кутията. От Руската

федерация чакаме да ни

обявят кога са готови. Ние

лен надзор от Военно-апелативна

прокуратура и Върховна

касационна прокуратура.

„Внезапно възникналият

трагичен случай налага

своевременно изясняване на

Черната кутия на падналия

МиГ-29 е все още в България

Служебният

министър

на отбраната

Георги

Панайотов

съобщи в Народното

събрание,

че

няма информация

черната

кутия на катастрофира-

Волен Сидеров хвърли оставка

от Столичния общински

Волен Сидеров

Волен Сидеров е подал

заявление за напускане на

Столичния общински съвет.

Лидерът на „Атака“ се водеше

като независим общински

съветник, тъй като неговата

партия се коалира с ВМРО, за

да успеят да сформират група

„Патриоти за София“ в

СОС, но той не влезе в нея.

В последно време Сидеров

Георги Панайотов

съвет

рядко участваше

в заседанията

на комисиите,

въпреки

че повече от година

се провеждат

онлайн,

както и в сесиите на съвета.

На негово място в СОС би

трябвало да влезе бившият

кмет на район „Младост“ арх.

Румен Русев, който е следващ

в листата на „Атака“ на местните

избори през октомври

2019 г., съобщиха от Общинския

съвет. Това трябва да

реши Общинската избирателна

комисия.

имаме готовност веднага да

изпратим групата, всички

членове са ясни, данните им

са подадени“.

Черната кутия все още e в

България, потвърди и заместник-началникът

на отбраната

генерал-лейтенант Цанко

Стойков. Той нарече поставените

от Министерството на

отбраната срокове за изпращане

„прогнозни“,

защото не са

били взети под

внимание затруднения

по изпращането

на кутията

в Русия. В

началото на месеца

от МО казаха,

че руската

страна има определени

изисквания,

преди да замине

групата и кутията.

Несекретна част от доклада

на „Военна полиция“ изброи

три версии за инцидента

от началото на юни. Като

най-вероятната причина беше

посочена “среща на самолета

с водната повърхност

вследствие на загуба на

пространствена ориентация

от екипажа“.

По искане на Европейската комисия

в Плана за възстановяване

и устойчивост са включени въпроси,

свързани с отговорността и отчетността

на главния прокурор. Това

каза заместник правосъдният

министър Иван Демерджиев.

По време на срещата му с европейски

правни експерти са били

поставени два основни проблема,

на които те са държали да знаят

българското предложение за раз-

множество обстоятелства

както на мястото на местопроизшествието,

така и в местоработата

на починалия“,

посочват от прокуратурата.

Досега по досъдебното

Бонуси за ваксинираните

учители и за тези от тях, които

тепърва ще си сложат инжекция

срещу коронавирус.

Поощрението е три дни допълнителна

платена отпуска.

Бонусът е както за педагозите,

които тепърва ще се имунизират

и може да се ползва

след първа или втора игла,

така и за тези, които вече

имат защита срещу коронавирус.

Това предвижда анексът

към Колективния трудов договор,

подписан в четвъртък

между Синдиката на българските

учители, Независимия

учителски синдикат към

КНСБ, синдикат "Образование"

към КТ "Подкрепа" и

МО, но старши лейтенант

Манчев няма абсолютно никаква

вина. Там е имало други

военнослужещи, имало е

хора, на които той е докладвал

за информацията, която

е получил от собственика на

цеха. Старши лейтенантът си

е свършил работата“, каза

Панайотов.

Междувременно от прокуратурата

съобщиха, че делото

за смъртта

на млад офицер

от Военна

полиция -

Пловдив е взето

на специатиза.

Събират се писмени доказателства

и са планирани в

интензивен ред разпити на

свидетели, имащи отношение

към предмета на доказване.

Министърът съобщи, че

през септември на Шабла отново

ще има учение за зенитно-ракетни

стрелби и работа

на противовъздушната отбрана

със сръбско участие. Панайотов

обясни, че на учението,

при което загина подполковник

Валентин Терзиев,

са били поканени формирования

от Сърбия, които поради

катастрофата не са могли

да започнат своето участие и

пак ще пристигнат на полигон

Шабла за същото учение

през септември. Самолетите,

особено изтребителите, могат

да бъдат включени, могат

и да не бъдат включени, уточни

той.

3 дни допълнителен отпуск

за педагозите в София, които

се ваксинират срещу Covid

По искане на ЕК в Плана за

възстановяване има въпроси за

отчетността на главния прокурор

кмета на столицата

Йорданка

Фандъкова,

Сдружението

на

директорите

в средното

образование

и Съюза на

работодателите

в системата

на народната просвета.

Решението е част от стратегията

за насърчаване на

ваксинацията сред педагозите

и бе взето наскоро от Отрасловия

съвет към Министерство

на образованието и

науката след предложение на

синдикатите. Тогава обаче се

обсъждаше педагозите да

решаването им: "Първият беше отговорността

на главния прокурор и механизмите,

които се предвиждат за въвеждане

на ефективна отговорност на главния

прокурор. Вторият беше отпадането на

т.нар. предварителни проверки, както и

въвеждане на механизъм за подходящ

съдебен контрол в рамките на конститу-

Иван Демерджиев

ционната уредба на отказите за образуване

на досъдебно производство".

Какви са предложенията в областта

на върховенството на правото в Плана

за възстановяване и устойчивост, ще бъде

оповестено следващата седмица, допълни

правосъдният министър Янаки

Стоилов.

имат 2 дни бонус след първа

или втора игла.

Допълнителните три дни

отпуск могат да се получат

при поискване от страна на

педагозите.

Към момента са ваксинирани

около 40 на сто от работещите

в образователната

система.

Жена почина след жесток

побой в Пловдив,

задържаха мъжа й

47-годишен мъж е задържан по обвинение,

че е пребил до смърт съпругата си

в Пловдив, съобщиха вчера от Окръжната

прокуратура в града под тепетата. Жертвата

е на 37 години. Престъплението е извършено

на 28 или 29 юли.

До момента е установено, че смъртта

на М.Н. е настъпила в резултат на множество

удари, нанесени от обвиняемия, които

са причинили наранявания по цялото й

тяло.

Мъжът е задържан за 72 часа с постановление

на наблюдаващия прокурор. Окръжната

прокуратура внесе искане за постоянен

арест. Мотивите - събрани са достатъчно

данни за това, че обвиняемият е

извършил престъплението и имало реална

опасност той да се укрие или да извърши

друго престъпление.


СТРУМА

Масова

евакуация

на туристи

в турския

курорт

Мармарис

се състоя в

петък. Над

70 са активните

огнища

в Турция,

където

трети ден

31 юли - 1 август 2021 г. СВЯТ

стр. 10

Евакуираха туристи в Мармарис и Бодрум

заради пожарите в Турция

бушуват огромни горски пожари.

Евакуирани бяха гостите

на няколко хотела в

Мармарис, както и местни

Екстремни горещини

до 44

градуса по Целзий

и силна

влажност в Гърция

наложиха

пускането на работниците

в отпуск.

Туристите

са предупредени

за риска от продължително

стоене на слънце.

Гражданска

защита инфор-

Гръцките острови

в южната

част на Егейско

море вече са в

тъмночервената

зона за риск от

заразяване с

Covid-19.

Решението на

Европейския център

за профилактика

и контрол върху

заболяванията означава,

че не се

препоръчва пътуване,

освен по наложителни

причи-

жители.

Пожари има в най-малко

18 крайбрежни града. Продължава

битката със стихията

стихия бушуваше и в Бодрум,

но властите съобщиха,

че ситуацията е овладяна.

Броят на загиналите в ре-

До 44 градуса в Гърция, фирми масово

пуснаха служителите си в отпуск

мира с извънредни емисии

по медиите за спазване на

предпазни мерки срещу жегите.

Голяма част от фирмите с

дейност на открито освободиха

работниците в петък и в

понеделник, защото не могат

да осигурят необходимите

предпазни условия на работното

място. Глоби и затваряне

на фирми налагат проверяващи

екипи на министерството

на труда. Опозицията

поиска в понеделник

да бъде неприсъствен ден.

Информират туристите да

са предпазливи и на плажа,

като не се излагат на слънце

в обедните часове. Високите

температури са опасни за

деца и възрастни, предупреждават

лекарите. Ограничава

се движението на товарни

автомобили в часовете

на деня с високи температури.

Да се избягва пътуване

през деня, препоръчва Пътна

полиция.

С риск от пожари е голяма

част от Гърция. Под пълна

забрана е паленето на

огън.

Миконос, Санторини и Родос вече

са в тъмночервената Covid зона

ни. Групата от 13 острова

включва най-популярните дестинации

за чуждестранните туристи

- Миконос, Санторини и

Родос, които привличат милиони

посетители всяко лято.

та и в Манавгат

в област

Анталия.

Огненазултат

на горските пожари в

Южна Турция достигна четирима

души, съобщи министърът

на земеделието и горите

Бекир Пакдемирли. За съжаление,

в резултат на пожарите

е загинал още един човек.

Това е станало в района на

Филипинският президент Родриго

Дутерте обяви, че в крайна

сметка страната му няма да излезе

от военното споразумение

със САЩ, предадоха световните

агенции. Тези уверения бяха дадени

по повод визита във Филипините

на американския министър

на отбраната Лойд Остин.

Филипинският държавен глава

обяви през февруари 2020 г.,

че има намерение да напусне договора,

който предлага юридическа

рамка на присъствието на

американските военни във Филипините

и на организирането на

съвместни военни учения. Той

обяви тогава това намерение за

излизане от договора, след като

САЩ анулираха американската

виза на негов приближен, бившия

началник на филипинската

полиция, замесен в кървава война,

подета от Дутерте срещу наркотрафикантите

в страната. Въпреки

заричането на президента

Мармарис, беше цитиран министърът

от телевизия ТРТ.

Преди това беше съобщено

за трима загинали.

По данни на Дирекция за

управление при бедствия и

извънредни ситуации

(АФАД) броят на пострадалите

е 183-ма.

Обхванати са огромни

площи на

19 места в окръзите

Анталия,

Адана, Османие,

Мерсин, Кайсери,

Мугла, Айдън, Кютахия.

Пламъците

се разпространяват

бързо заради

силните ветрове,

достигащи скорост

до 80 км/ч.

„Само в рамките

на няколко часа

възникнаха

много огнища, и

то на различни

места. Вероятно това ще

продължи и ще ни е трудно

да овладеем огъня. Разбира

се, че ще потушим пожарите,

но ще ни отнеме време“,

каза министърът на земеделието

и горите на Турция Бекир

Пакдемирли.

Филипините се отказаха от разтрогване

на договора си със САЩ за отбраната

В Катар вече ще може да

се гласува за парламент. Една

от най-богатите държави

е сред последните абсолютни

монархии в света. Политическите

партии в еми-

Един загинал и шестима

ранени при инцидент

във френската столица

Париж. Кола се

вряза вчера в тераса на

заведение в 17-и район.

Според полицията не

става дума за терористично

нападение.

Основната версия е,

да изостави договора оттогава

той беше продължен на три пъти.

Последно това стана през

юни след месеци на двустранни

преговори.

Сега филипинската министърка

на отбраната Делфин Лорензана

обясни, че договорът е

отново изцяло действащ. "Вчера

след среща между Лойд Остин

и президента Дутерте президентът

реши да изтегли писмото

си за излизане от договора",

каза министърката.

Споразумението обаче разделя

филипинците. Левицата и

националистите

критикуват отдавна

специалното отношение,

с което се

ползват американските

военни в

страната, обвинявани

в престъпления.

Защитниците

на договора пък

казват, че неговото разтрогване

ще възпрепятства способностите

на архипелага да се защитава

сам и ще дестабилизират

усилията на САЩ за противопоставяне

на амбициите на

Пекин в Южнокитайско море.

За Остин това е първа визита

във Филипините, откакто стана

министър на отбраната. Той

приветства решението на Дутерте

и подчерта, че алиансът

между САЩ и Филипините е

жизненоважен за сигурността,

стабилността и просперитета на

Индо-тихоокеанската зона.

След реформа: В Катар вече ще гласуват за парламент

че автомобилът се е движел с

висока скорост, отнето му е

рството са забранени. Още

през 2003 г. на референдум

населението гласува за провеждането

на частичен вот за

парламент, но това ще се

осъществи за първи път едва

през октомври тази година.

Тогава ще бъдат избрани

две трети от депутатите, които

са общо 45, а останалите

отново ще бъдат назначени

от емира.

Кола се вряза в заведение в Париж - един загинал,

има и ранени

предимството и шофьорът е загубил

контрол. Шофьорът е избягал

пеша и се издирва от органите

на реда.


СТРУМА

31 юли - 1 август 2021 г. СВЯТ

стр. 11

Израелският президент получи трета доза от

В страната започват

кампания за

бустер имунизация

Израелският президент

Ицхак Херцог получи вчера

трета доза от ваксината срещу

коронавирус на "Пфай-

Всеки нововаксиниран в

Съединените американски

щати да получи по 100 долара.

За това призова американският

президент Джо Байдън

в изявление, посветено

на засилване на имунизационната

кампания в страната

с цел справяне със заплахата

от "Делта" варианта на

коронавируса, съобщиха

световните агенции.

За да може този стимул да

бъде даван на хората, местните

власти ще могат да се

възползват от 350 милиарда

долара помощ за борба с

пандемията.

Подпомагане от страна на

държавата ще получат и работодателите

от малките и

средни фирми, които позволят

на служителите си да

имат свободен ден, за да си

поставят инжекция.

Байдън съобщи още за въвеждането

на нови изисквания

за различните видове работещи.

Байдън: На всеки нововаксиниран

в САЩ по 100 долара

Джо Байдън

Заетите на федерална

служба и тези, които са част

от персонала на различни

правителствени компании,

трябва да докажат, че са ваксинирани

или да носят маски,

да спазват социална дистанция

и да се подлагат на редовни

тестове.

Правителствените служители,

които не покажат сертификат

за ваксинация, ще

бъдат тествани два пъти на

седмица и срещу тях ще се

прилагат ограничения по

време на официални пътувания.

Освен това президентът

каза, че е наредил

на Министерството

на отбраната

да проучи

по какъв начин

и кога да задължи

военните

да се имунизират.

По отношение

на необходимостта

от прилагане на

трета доза Джо Байдън каза,

че за момента американците

не се нуждаят от такава:

„Зная, че много от вас се

чудят дали имате нужда от

бустерна доза и допълнителна

защита. За момента моите

съветници в областта на

здравеопазването казват, че

отговорът е „не“. Нито един

американец не се нуждае от

това сега, но ако науката каже,

че такава доза трябва да

се постави, ние ще го направим.

Закупили сме цялата

необходима наличност, ако

такова нещо се наложи“.

Японският премиер призова хората да

гледат Олимпийските игри у дома

Страната удължава извънредното положение в Токио и го разширява

Японският премиер Йошихиде

Суга призова хората да

гледат Олимпийските игри по

телевизията в домовете си,

като предупреди, че има риск

от по-широко разпространение

на коронавируса в Япония,

което може да увеличи

натиска върху болниците и

обществените здравни центрове.

Суга посочи, че се увеличават

заразените на възраст

между 40 и 60 години.

Японското правителство

реши да удължи извънредното

положение в Токио и на остров

Окинава, както и да въведе

извънредно положение

в още 4 префектури, тъй като

санитарната криза в страната

се изостря и засяга дори

участниците в започналите

преди седмица Олимпийски

игри.

„Решихме да удължим извънредното

положение в Токио

и Окинава (на югозапад)

до 31 август“, заяви премие-

Йошихиде Суга

рът Йошихиде Суга на заседание

на кабинета. Извънредно

положение ще бъде обявено

също така в Осака (на запад)

и в три префектури, граничещи

с Токио.

Япония успя да избегне

опустошително разпространение

на заразата, но сега се

бори да овладее силно заразния

вариант "Делта", а новите

случаи на дневна база в национален

мащаб вчера за

пръв път достигнаха 10 000.

Властите наложиха поредица

от периоди на извънредно положение,

но разпоредбите са

по-скоро доброволни, за разлика

от други държави, които

въвеждат строги карантинни

препарата "Пфайзер/Бионтех"

мерки. Много хора се измориха

от изискванията да не се

излиза от вкъщи, някои барове

отказват да спазват ограниченията

при сервиране, а

ваксинационната кампания

изостава, отбелязва Ройтерс.

Здравният министър Норихиса

Тамура каза, че страната

е навлязла в нова, „изключително

плашеща“ фаза, тъй като

случаите нарастват, без да

има повишено движение на

хора, а вариантът "Делта" е

значителен фактор. В четвъртък

Токио обяви рекордните

3865 случая на дневна база,

при 3177 предния ден. Увеличението

вече оказва натиск

върху болниците. По-малко от

30 на сто от японците са напълно

ваксинирани.

Премиерът Суга и организаторите

на Олимпиадата отричат

да има връзка между

увеличения брой случаи и

международното спортно събитие.

Австралия разположи

стотици

войници в Сидни,

за да подпомогне

налагането на удължения

до края на

август локдаун.

Мнозина определиха

този ход като

притеснителен в

условията на либерална

демокрация.

Въпреки изминалите

пет седмици

със строги мер-

зер/Бионтех", предаде

АФП. Той даде начало на кампанията

в страната за ваксинация

с бустерна доза на хората

на възраст над 60-годишна

възраст.

"Започваме бустер имунизацията,

така че животът

в Израел да може да се върне

към нормалното възможно

най-скоро", каза Херцог

след реимунизацията в болница

"Шеба", близо до Тел

Авив.

Херцог е бил придружен

от премиера Нафтали Бенет,

съобщава агенция Ройтерс.

От своя страна, Бенет подчерта,

че борбата срещу пандемията

е глобална и че само

заедно можем да победим

Covid-19.

Израелският премиер

Нафтали Бенет обяви началото

на национална

кампания за ваксиниране

на хората

над 60 години с трета

доза на препарата

на компанията

„Пфайзер“, съобщиха

информационните

агенции.

Премиерът каза

още, че 2 хиляди души,

които приемат

медикаменти за потискане

на имунната

система, вече са ваксинирани

и при тях няма сериозни

последствия.

По-рано израелското държавно

радио Кан съобщи, че

координаторът за борбата с

пандемията Нахман Аш е дал

разпореждане на здравните

заведения в страната, че от

1 август те могат да предлагат

трета доза на възрастните,

ако от втората ваксинация

са минали не по-малко

от 5 месеца.

Военни контролират спазването на Ковид мерките в Сидни

ки заразата с "Делта" варианта

на Covid-19 в най-големия

австралийски град продължава

да се разпространява.

Правителството

на Чехия

реши да се дават

два допълнителни

дни отпуска

на хората, които

са се ваксинирали

срещу коронавируса.

Целта на мярката

е да се насърчи

имунизационната

кампания,

предаде

Ройтерс. В Чехия

Британското правителство

планира да инвестира 338 милиона

паунда (472 млн. долара)

за строежа на нови велоалеи

и насърчаване на ходенето

пеша, предаде Ройтерс. Целта

е предизвиканото от Ковид

кризата засилване на употребата

на велосипеди да стане

нещо постоянно и като част от

усилията за постигане на въглеродна

неутралност.

По данни на британското

правителство миналата година

има нарастване с 46 на сто на

изминатото от хората разстояние

на колело.

"Милиони от нас установи-

На хората е забранено да

напускат домовете си освен

за спорт, пазаруване, необходимост

от грижи и други

съществени причини. Има и

ограничителен периметър с

радиус 10 км, които не може

да бъдат надвишавани.

Два дни отпуска дават в Чехия на

имунизираните срещу Covid-19

вече са поставени 10,19 милиона

дози от ваксините срещу

Covid-19, а 4,74 милиона души

са напълно ваксинирани.

„Целта е да ваксинираме

максимално много хора, за да

се предпазим от инфекцията,

идваща отвън“, каза чешкият

премиер Андрей Бабиш. „Това

е основната задача: ваксиниране,

ваксиниране, ваксиниране“,

добави той.

Великобритания насърчава колоезденето и

ходенето пеша с инвестиция от 338 млн. паунда

ха през изминалата година как

колоезденето и ходенето пеша

са страхотен начин да останем

във форма, да намалим задръстванията

по пътищата и да дадем

своя дан за околната среда",

коментира транспортният

министър Грант Шапс.


Кюстендилците Д. Тодорова и И. Георгиев за исп

или как преминава почивката в Коста дел С

6

4

3

ковата. Изобщо

от всичко, дори и

най-изтънчените

гастрономи не

биха намерили

забележки", споделя

кюстендилката.

Испанците са

изключително

безгрижен народ

и изобщо не си

дават много зор в

работата, а градовете,

през които

минавали, потъвали

в зеленина.

"Като седнеш

в заведение, дето

има една дума,

можеш да се изчакаш

и да те оббелки

с цената и работното време

на плажовете на Средиземноморието.

А за това, че изобщо

не се напрягат, има и други доказателства.

В хранителния магазин

например, когато плащахме

за минерална вода в центове,

момчето не си правеше труда

и да преброи колко пари му

давахме. Направо изсипваше

центовете в касата", споделят

Дестинацията Коста дел Сол

в Испания, или на български преведено

Слънчев бряг, избраха от

третия път двойка кюстендилци

- Десислава Тодорова и Иво

Георгиев. Отпаднали в последния

момент Египет и пирамидите,

после Тунис и накрая спасителната

сламка се оказала почивката

в Испания. Двамата обаче

не съжаляват и дори казват, че

било за хубаво. За страната се

пътува след антигенен тест, който

обаче на летище София изобщо

не го проверили и поискали.

Важно за Испания е да имаш

т.нар. QR код, който се получава,

след като декларираш, че

последните 14 дни не си имал

контакти с лица, болни от Ковид,

или лично ти не си го преболедувал.

Всичко се попълва на

страницата на испанското здравно

ведомство, откъдето по имейл

се изпраща QR кодът. Ако не успее

туристът да си го направи,

при добро стечение на обстоятелствата

го извършва туроператорът.

В случай че пътуващият не

е обърнал внимание, на летище

София има добре структурирана

система и срещу 10 евро на

човек се получава задължителният

код. Формулярите по електронен

път се попълват от служителките

на гишето за продажба

на билети, но за това трябва

да си дошъл поне 3 часа по-рано

преди полета, тъй като те се

справят бавно, мудно и трудно.

QR кодът се показва на митницата

в Испания директно от телефона.

И най-после стигаш до

Коста дел Сол - крайбрежието на

Испания, чрез най-близкото летище

Малага. Самият град пък е

обявен за столицата на автономната

област Андалусия в Южна

Испания. До него се стига за

3.40 часа, като пътуването със

самолета в по-голямата си част

е над водно пространство. На

Коста дел Сол са разположени

редица красиви градове като Михас,

Туремолинос, Марбеля,

Фуенхирола.

Какво прави впечатление на

двойката пътешественици? В Испания

маските на открито не са

задължителни, но испанците са

изключително наплашени заради

Ковид пандемията и не ги

свалят. "Ние избрахме Фуенхирола,

град с население малко повече

от Кюстендил. Хотелът се

наричаше "Лас Палмерас", или

"Палмите", разположен на крайбрежната

алея. Избрахме полу-

1

пансион с включени закуска и

вечеря. Храненето ни беше на

блок маса, а дори когато си го

избираш, нямахме право да

сваляме маските, тъй като сервитьорите

дебнеха и непрекъснато

повтаряха "La mascariIla"

/маска/ и сочеха да си поставиш

маската, ако си проявил неблагоразумието

дори и да я смъкнеш

под устата. Сваляхме ги единствено

докато се храним, след

това, ставайки от стола в ресторанта,

я слагаш отново", разказва

26-годишната Десислава Тодорова.

Като цяло средиземноморската

кухня много й допаднала.

"Всеки ден имаше по два-три вида

средиземноморски риби, приготвени

на скара или на фурна.

Ядохме сьомга, риба тон, мерлуза,

както и непознатите за мен

сервиола и групар. Салатите също

бяха много екзотични и в

изобилие, подбирани според рецептите

на френската, испанската,

немската, норвежката и руската

кухня. Много интересно решение

ми се видя в зелената салата,

наред с яйцето, маслините

и обилното присъствие на червения

лук, да слагат и парченца

портокал. В други салати пък намираше

място ананасът и прасслужат

чак на другия ден. Сервитьорът

не чака дори и бакшиш,

не е задължително дори и да му

оставяш. Във Фуенхирола например

обикновеното кафе е 1.40

евро. Таксата на плажа за два

шезлонга и чадър струва 12 евро.

Не те пропускат да ти я вземат,

още не си се разположил,

и пристига набит испанец, който

ти обявява тарифата, въпреки че

можеш и да си я прочетеш от забучените

в пясъците големи тание,

повечето са с нисък ръст и

закръглени форми, спортуват

много. Бягащи по крайбрежната

алея се забелязват и сутрин, и

вечер, а фитнес залите са претъпкани.

"Направо се втрещих,

като видях, че в залата хората

тренират с маски. Дори и на пътеките

за бягане. Таксата за един

ден е 9 евро, но испанците предпочитат

да си вадят карти. Всичко

е автоматизирано, картата е

в телефона и спортуващият са-

9

кюстендилци.

На плажа никой не се впечатлява,

че жените от 20- до 80-

годишна възраст се пекат без

горнището на банския костюм.

Това е нещо сякаш обичайно.

Пясъкът е по-различен от българския,

малко по-едър като консистенция,

а водата в Средиземно

море по-студена и по-солена,

отколкото като на родното

Черно море.

"Хората събират слънчеви бани,

а на плажа никой не играе

плажен волейбол или с каквато

и да е топка, тъй като е забранено.

Да не се нарушава спокойствието

на летуващите", са впечатленията

на туристите от Кюстендил.

Испанците, въпреки че не

блестят с перфектно телосложемо

се чекира на

входа и вратата

се отваря. С

приятеля ми искахме

да си направим

селфи и

свалихме маската,

веднага

дойде една от

инструкторките

и ни направи забележка.

Заради

Ковид пък жена

непрекъснато

минаваше и почистваше

уредите

с парцал, напоен

с дезинфектант.

Самите

трениращи

пръскаха с поставените

навсякъде

спрейове

уреда, с който

са приключили тренировката.

Високоговорител на определени

интервали напомня на испански

и английски език, че маските са

задължителни", разказаха туристите

от Кюстендил.

Градовете в Коста дел Сол

буквално преливат от палми и

зеленина. Тревните площи са като

терените на футболно игрище,

с изключително подравнена трева.

Навсякъде има капково напояване,

а всяко дръвче има метална

решетка и маркучите около

него впръскват свежите капки.

"Испанците дори внесли растителност

от Австралия, а дворовете

им са осеяни с разновидностите

на китайската роза. От

екскурзовода научихме, че испанците

много обичат да декорират

къщите си с цветя. В Малага

пък видяхме фикус, гигантско

дърво на 200 години", споделят

те.

Папагалите са напаст за палмите,

защото, правейки гнездата

си там, дървото постепенно

изсъхва. Затова властите не само

във Фуенхирола премахват

периодично гнездата.

По улиците на испанските

градове не се виждат контейнери

за смет, всичко отива под

земята. Разработена е успешна

схема за отпадъците, боклуци не

се виждат. Подземните кофи за

смет са за разделно събиране.

Обозначени са за хартия, стъкло

и хранителни отпадъци, снабдени

със собствен отвор. Минава

камион, който е снабден с подемна

машина, и всичко е автоматично.

Отворът е направен

специално, в него не може да се

бърка и да се рови. Приемникът

и кофата са едно цяло. Подобно

хранилище е напълно херметизирано

и поема много повече от

вместимостта на един контейнер.

Плюсовете на подземните

хранилища са очевидни: те заемат

малко място, не развалят вияващо

е отношението към пешеходците.

Щом стъпят на пешеходната

пътека, всички спират и

изчакват, без да се изнервят и

да надуват клаксони, една иначе

обичайна БГ картинка.

Марбеля е град с близо

100 000 жители, а в района има

разположени 43 игрища за голф.

Напоследък мястото е предпочитано

от богати руски граждани,

които купуват скъпи вили. Смята

се, че собствени къщи имат там

Антонио Бандерас и Хулио Иглесиас.

Дори два от площадите

носят техните имена. Най-посещавано

там е яхтеното пристанище,

наречено "Пуерто Банус",

на името известния испански

НЕВЕРОЯ

Събота-неделя, 31 юли

да на улицата, не миришат, не

привличат бездомници и животни.

Хоризонтална система, която

работи на принципа на пневмопоща.

Боклукът се пресова на

бали и излита в хранилището. С

такава система могат да се обработят

всички торби с боклук.

Боклукът попада автоматично в

разпределителен пункт, откъдето

го извозват на сметището.

Безспорно перлата на Коста

дел Сол е Марбеля. Градът е известен

с това, че е посещаван

от богати туристи, или там, както

се изрази екскурзоводът, е за

хора, искащи да практикуват

луксозен туризъм. Разстоянието

между Фуенхирола и Марбеля е

26 километра и се стига с градски

автобус, който спира буквално

през пет минути. Превозните

средства са нови и климатизирани,

влиза се само през предната

врата, където отново автоматично

шофьорът ти издава и

билетчето. Вътре пътниците са с

маски, а шофьорът строго следи

те да не се свалят. Впечатлпредприемач

Хосе Банус. Там са

разположени търговски центрове

от висок клас, магазини на

Кристиан Диор, Гучи, Версаче и

Долче и Габана и ресторанти.

Там можеш да се повозиш на

яхта срещу сумата от 100 евро

за един час. На градския плаж

сумата за шезлонг и чадър плащаш

14 евро.

Испания влага изключително

много средства и за реклама, това

установили кюстендилци.

Навсякъде луксозни табелки

рекламират хотели, магазини и

ресторанти. Всичко е обозначено,

така че да те улесни и да го

откриеш без проблем. Най-популярното

ястие по крайбрежието

пък са шишчетата сардини,

които се приготвят на жар в специални

лодки край ресторантите.

Испанците ги наричат естамо.

Другата атракция за кюстендилци

било посещението на Гибралтар.

От всичкото, което разбрали,

е, че испанци и англичани

се карали кой да осигури подобър

живот на гибралтарци.

Любопитното е, че до Гибралтар

разстоянието е 100 км, но той е

под владението на Великобритания.

Управлява губернатор, назначен

от кралица Елизабет Втора.

В магазините се пазарува с

8


анците - галениците на съдбата,

ол в условията на пандемия

СТРУМА

ТНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ

стр. 12-13

- 1 август 2021 г.

2

гибралтарски паунд, приемат и

евро, които приравняват спрямо

курса. Само че масово се говори

на испански, а търговските

центрове се управляват от евреи.

За да стигнеш до Гибралтар,

смятан за най-южната точка на

Европа, се минава митница. След

два референдума гибралтарци

избират да останат под управлението

на Британското кралство.

За да се стигне до това решение

обаче, си има своето обяснение.

На местното население е осигурен

безплатен транспорт, в автобусите

те не плащат, за учениците

пособията са безплатни,

а за възрастните хора лекарствата

са безплатни. След като за-

вършат средно образование, гибралтарските

тийнейджъри имат

право да продължат висше образование

в който си изберат университет

на Великобритания, и то

напълно безплатно.

Гибралтар е офшорна зона и е

известен с евтините си парфюми,

цигари и алкохол. По улиците могат

да се видят типичните за Великобритания

телефонни кабини

в червен цвят. Разликата е, че в

Гибралтар телефоните са работещи.

Атракция за туристите са и

маймуните от вида берберски макак,

които обаче са пренесени от

Африка. Те се разхождат свободно

на Гибралтарската скала и има

над 300 индивида. Забранено е

5

г. преминава към Испания, а от

1713 г. става владение на Великобритания.

След това Испания

неколкократно прави опити

да си възвърне владението

на полуострова, но без резултат.

Гибралтар е най-южната

част на Пиренейския полуостров.

Намира се на около 136

км югозападно от Малага, които

са в по-голямата си част магистрала

и се изминават за

около час и 40 минути.

Преди да излетят за България,

кюстендилските пътешественици

направили инфотур из

Малага. "Особено ми хареса

катедралата, наречена Санта

Мария. През централния й вход

се влиза само при тържествени

случаи, като Великден например,

и сега празникът на 18

август. Тогава оттам излиза

11 /сн. 14/.

7

обаче да се хранят и

да се докосват. Маймуните

до такава степен

са свикнали с туристите,

че се приближават

свободно, дърпат

чантите и раниците,

и дори позират за

селфи, без да се притесняват.

Маймуните

се срещат само там, а

поверието било, че

докато ги има, Гибралтар

ще си остане под

английско владение.

Маймуните са под

държавна грижа и защита.

Грижите включват

мерки по запазване

ния. Пещерата е много добре осветена

в различни цветове.

Атракция са и тунелите на

Гибралтар, изграждани от Британската

армия в продължение

на повече от 200 години, и образуват

своеобразна мрежа от

проходи вътре в скалата. Използвани

са като военно съоръжение,

хангари, казарми, болници.

В рамките на земна площ, помалка

от 7 квадратни километра,

Гибралтар има около 55 километра

тунели, почти два пъти

по-голяма от цялата си пътна

мрежа.

Гибралтар е задморска територия

на Великобритания, която

се намира на едноименния Гибверна

Африка.

Гибралтар граничи на север с

Испания, на изток - със Средиземно

море, на юг е протокът, а

на запад - Гибралтарският залив.

Площта му е по-малко от 7 квадратни

километра. Хората са си

отвоювали територия от морето,

изграждайки бетонни платформи

в Гибралтарския залив. Немалко

сгради са построени на този бетон.

Стандартът на живот е много

висок и, разбираемо, цените са

доста високи, но си заслужава

ходенето.

Ключовото местоположение

на Гибралтар е причина той да

бъде неотменна цел на завоева-

тържествена процесия и минава

по улиците на Малага. През

целия ден се организират танци,

състезания по фламенко,

пеят се традиционни песни,

има сергии с всякаква храна.

Катедралата е издигната на

мястото на стара джамия и е

строена два века в три различни

стила - готика, ренесанс,

барок. Строежът на катедралата

стартира през 1528 г. и

приключва през 1782 г., като

сградата остава незавършена

- от двете кули, които е планирано

да са част от храма, само

северната е реализирана. Това

е и причината катедралата

да носи името La Manquita - в

на големината на ралтарски полуостров, в найния.

От 711 г. Гибралтар е във превод Едноръката лейди. Точния.

14 популацията, така че южната част на Пиренейския по-

владение на маврите, през 1602 но там край катедралата е ис-

луостров. Територията включва

Голямата скала и Пясъчния провлак,

който я свързва с Пиренеите.

Гибралтарският проток има

стратегическа позиция и свързва

Средиземно море с Атлантическия

океан и отделя Европа от Се-

12 13

Кюстендилката Д. Тодорова /сн.

1/. Къщата, където е живял Пабло Пикасо

/сн. 2/. Катедралата в Малага

/сн. 3/. Във фитнес залите се спортува

с маски /сн. 4/. Атмосферата

на плажа - чернокожи обикалят, за да

предлагат слънчеви очила, чанти, часовници

и спортни екипи на футболни

отбори /сн. 5/. Въпреки че са диви,

маймуните берберски макак са дружелюбни

/сн. 6/. Пещерата Сен Мишел,

оцветена в различни цветове

/сн. 7/. Търговската улица на Гибралтар

/сн. 8/. Арената за бикове в Малага

/сн. 9/. Яхтеното пристанище в

Марбеля /сн. 10/. Фикус на 200 години

в Малага /сн. 11/. Така се събират отпадъците

в Испания /сн. 12/. Лодчиците,

на които на шишове се опушват

сардини, наричани естамо /сн.

13/. Папагалите гнездят в палмите,

което води до съхнене на дърветата

нито да се разраства прекомерно,

нито да намалява. Нараняването

на маймунка на Гибралтар

се третира като криминално

престъпление. Английски език

почти не се говори, а предимно

испански. От скалата в Гибралтар

се вижда континентът Африка.

Преди Ковид дори се организирали

екскурзии с ферибота

дотам, до Мароко, където имало

два испански града. Виждат се и

двата Херкулесови стълба, а легендата

гласи, че преди 3000 години

по този начин Херкулес

разделил Европа от Африка.

Международното летище в

Гибралтар е известно с това, че

пистата за излитане и кацане се

пресича от улица, а автомобилите

и пешеходците са принудени

да спират и изчакват пред бариери

всеки самолет. Друга интересна

забележителност в Гибралтар

е пещерата Сан Мишел.

Достъпни за посещение са

няколко зали, едната от които е

доста голяма и е оборудвана със

седалки и сцена за представле-

10

торическият център на града, с

интересни улички, площадчета

и множество заведения. Посетихме

и родната къща на Пабло

Пикасо, която е превърната в

музей, а входът е 4 евро. Намира

се на красив площад, северно

от катедралата. През 2003 г.

в чест на Пикасо e открит Museo

Picasso Mаlaga, който представя

над 200 негови произведения,

между които картини, скици,

скулптури. Музеят се помещава

в Boenavista Palace", разказват

кюстендици.

В Малага слънчевите дни в годината

са средно 320, а температурите

рядко падат под 10 градуса.

Calle Marquеs de Larios е централната

улица на града - пешеходна

зона с множество ресторантчета

и магазини. Дизайнът

на много от сградите на тази

улица са дело на

испанския архитект

Eduardo

Strachan Viana-

Cаrdenas, който е

бил силно повлиян

от архитектурния

стил на Чикаго. Освен

че е важна

търговска улица,

Calle Marquеs de

Larios, заедно с

Plaza Constituciоn,

са местата, на които

се случват найзначимите

събития

в града.

Испанците са

изключително спокойни,

дори отивайки

на летището,

на обявените две гишета за

чекиране, работело само едно.

Служителката не се притеснила

от километровата опашка.

Обслужвала бавно и с усмивка,

говорила си дори и по телефона.

"Естествено че полетът ни

закъсня с един час, а те отвориха

още две гишета буквално

в 19.30 часа, когато трябваше

да излетим. Закъсняхме с час,

но това не притесни персонала

на леттището", коментират кюстендилци.

"И сега се чудим тези

нищо наглед хора как си живеят

добре. Смятам даже и че не го

заслужават. Но туризмът много

им помага, а иначе просяци също

има като в България", заключават

младите туристи.

ГЕРГАНА ИВАНОВА


СТРУМА 31 юли - 1 август 2021 г. КАЛЕЙДОСКОП стр. 14

Милиардерът, който смята, че

марихуаната трябва да е законна

В зависимост от това

кого ще попитате -

Чарлз Кох, който е индустриален

титан, сив

политически кардинал,

или Марк Аврелий - на

либертарианското движение,

скоро обаче Кох

може да стане известен

като милиардера,

който убеждава противниците

на марихуаната

в Републиканската

и Демократическата

партия да я легализират

на федерално

ниво в САЩ. И то не защото

самият той употребява

марихуана.

Единственият случай,

в който 85-годишният

главен изпълнителен

директор на

Koch Industries е употребявал

марихуана, е

по случайност през 80-

те години на миналия

век. Той бил на ски с хеликоптер

в Британска

Колумбия, a след ските

Кох и приятелите му

изпили по няколко джина

с тоник на вечеря. За

десерт готвачът донесъл

поднос с кафяв сладкиш.

Кох изял едно парче

и не след дълго се почувствал

малко "странно".

Той не знае кой е

сложил марихуана в

сладкиша, но казва, че

има много успели приятели,

сред които лекари,

адвокати и други

професионалисти, които

са използвали канабис.

Макар самият Кох да

не използва марихуана,

той сега повдига публично

въпроса за това, че

канабисът трябва да

бъде законен в цялата

страна. Затова залага

името си и близо 25 млн.

долара от своето богатство

в размер на 45

млрд. долара, за да лобира

за реформа в наказателното

правосъдие и

легализация на марихуаната

до края на 2021.

Браян Хук, който е

дясната ръка на Кох,

казва, че добър барометър

за това какво Кох

и неговата мрежа са готови

да похарчат, е сумата,

която вече са

вложили по тези въпроси

- около 70 млн. долара

за последните две години.

"Това трябва да е индивидуален

избор", казва

пред Forbes Кох от

своя офис в Koch Industries

в Уичита, Канзас.

"Забраната е контрапродуктивна.

Тя разрушава

човешки животи,

създава конфликти в обществото

и е насочена

срещу прогреса. За мен

цялото това нещо никога

не е имало смисъл".

През април организацията

на Кох Americans

For Prosperity обедини

усилия с други организации

за създаването на

Cannabis Freedom Alliance,

чиито членове вече

започнаха да лобират

пред Конгреса за

вдигане на федералната

забрана върху марихуаната.

Като заклет либертарианец,

Кох гледа на

забраната за употреба

на марихуана като на

основно нарушение на

личната свобода, както

и на разрушителна публична

политика, която

допринася за задълбочаването

на проблема с

многото хора, които

излежават присъди в

затвори в САЩ. Страната

трябваше да си е

взела поука от "кошмара"

със сухия режим на

алкохола преди век, казва

той.

Кох не е единственият,

който споделя

това виждане. В момента

близо 70% от американците

смятат, че

марихуа-

н а т а

трябва да

е законна

на федерално

ниво.

В момента

18

щата разрешават

на пълнолетните

да използват

марихуана, а общо 37

щата легализираха употребата

й за медицински

цели, създавайки индустрия,

която е генерирала

над 17.5 млрд. долара

законни продажби

през миналата година -

сума, която се очаква

да нарасне до 100 млрд.

долара до 2030 г.

Неясно е обаче дали

дългоочакваният проектозакон

за федералната

легализация, чернова на

който трима сенатори

представиха през този

месец, може да събере

необходимата подкрепа

от 10 републиканци и

всичките 50 демократи,

за да бъде приет. Сенатор

Чък Шумър признава,

че все още няма такава

подкрепа, а президентът

Джо Байдън не

подкрепя легализацията.

Кох има два въпроса

към политиците от

двете партии, които

все още са против кана-

биса:

"Ако не харесвате

марихуаната или хората,

които я харесват,

и имате всичките тези

закони, как това ви

помага на вас?" - пита

той, преди да сподели и

втория си аргумент:

"Марихуаната, доколкото

разбирам, води помалко

до пристрастяване

от алкохола. Защо

тогава продажбата

и консумацията на алкохол

са законни, а на

марихуана - не?".

Философията на Кох

е простичка. Забраната

създава повече проблеми

за страна, в която

броят на затворниците

надхвърля 2 милиона

души.

"Криминализирането

на канабиса има огромни

негативни прояви не

само за хората, които

влизат в капана на тази

система, но и за обществото",

казва той.

"Ние искаме общество,

което дава възможност

на хората да реализират

своя потенциал

и да дават своя

принос, но с тези закони

блокираме милиона

хора".

В момента, когато

става въпрос за слагането

на край на войната

срещу наркотиците,

Кох е готов да си

Актрисата Мена Сувари откровено за Кевин Спейси,

сексуалното насилие, алкохола и наркотиците

Актрисата Мена Сувари

иска да обясни защо

е решила да пише за

Кевин Спейси и съвместната

им работа по

филма „Американски

прелести“ от 1999 г. в

биографичната си книга

„The Great Peace“

(Hachette).

Спейси спечели награда

„Оскар“ за ролята

на Лестър Бърнам във

филма - съпруг и баща

от предградията в разгара

на кризата на

средната възраст, който

получава фиксация

върху най-добрата

приятелка на дъщеря

си Анджела, чиято роля

изпълни Сувари.

За деня на заснемането

на сцената, в която

Лестър и Анджела са

заедно на дивана, Сувари

пише, че Спейси я е

завел „в малка стая с

легло“, на което легнали

с лице един към друг

и той „леко“ я прегърнал.

Сувари, която е на 42

години, казва, че не знае

дали това се е случило

по искане на режисьора

Сам Мендес. В книгата

тя описва тази тактика

като „гениален ход“,

защото след това заснели

интимната сцена

с нежност и искреност.

Пред Асошиейтед

прес тя каза, че причината

да включи тази

история в книгата си

не е желание да каже нещо

срещу Спейси, чиято

кариера бе прекратена

през последните

години заради обвинения

в сексуални злоупотреби

и заради съдебни

дела, а за да покаже

как, когато е била млада

жена, близо 20 години

по-млада от актьора,

тя не е проявила подозрение

към ситуацията.

„Използвах тази история

и момент с Кевин

просто да покажа

как като млада се озовах

в една стая с този

по-възрастен мъж, в ситуация

като тази, по

някакъв начин интимна,

и за мен това беше

нормално“, каза Сувари.

Тя подчерта, че е възприела

това за нормално

и го е разбрала.

„Опитах се да споделя

тази история във

връзка с останалите,

които бяха разкрити

по-рано, за да покажа

какво ми се е случило и

да започна разговор около

това, защото нека

кажем отново, този

въпрос не е приключен

и аз все още го осъзнавам.

За мен е интересно

защо на мен не ми е

минало през ума нищо

такова“.

В книгата си Мена

Сувари описва връзки и

отношения от миналото

си със злоупотреби

и насилие, пише за своята

борба за самооценка

и възприемане на външния

вид, за злоупотреби

със забранени вещества

и за финансови

проблеми.

Сувари казва, че е била

сексуално насилена,

когато е била 12-годишна.

След като се премества

в Лос Анджелис като

тийнейджърка, за

да се снима в киното, е

имала доста токсични

взаимоотношения с хора,

които са я въвличали

в сексуални преживявания,

в които невинаги

се е чувствала добре,

но не е повдигала въпроса,

предава БТА. Казва,

че се е справяла с помощта

на алкохол и

наркотици, което я води

до употреба на метамфетамини

и че все

още полага усилия да остане

трезвена.

Благодарение на терапия

успява да погледне

назад и да си позволи

да „направи оценка как

са се отнасяли с нея“ и

„за нещата, с които

съм се срещала, защото

аз винаги бих намерила

извинение“.

Сувари казва, че като

споделя преживяното

си връща контрола върху

него. Тя разработва

и телевизионна поредица,

вдъхновена от живота

й.

Актрисата се радва

на здрав брак с третия

си съпруг, дизайнерът

Майкъл Хоуп. През пролетта

тя станала

майка за първи път, родила

момченце. Казва,

че забременяла, след като

приключила работата

по книгата си.

партнира с всеки.

През 2015 г. например

Кох използва политическото

си влияние, за

да подкрепи Уелдън Ангелос

от Юта, който

излежава 55-годишна

присъда за това, че е

продал марихуана за

около 1000 долара на информатор.

През 2016 г. присъдата

на Ангелос неочаквано

е намалена, след като

е излежал 13 години

от нея. (През 2020 г. Доналд

Тръмп пък помилва

напълно Ангелос).

Миналото лято мъжът

се свързва с Кох, за да

види дали иска да работи

с него в подкрепа на

легализацията на марихуаната

и така се ражда

Cannabis Freedom Alliance.

През юни от Амазон

обявиха, че ще лобират

за легализацията на канабиса,

а компании,

сред които Altria,

Brink’s и Molson Coors,

основаха мозъчен

тръст, който да предлага

федерални политики.

Що се отнася до Кох,

повече от всичко друго

той гледа на легализацията

на марихуаната

като на началото на

края на федералната

война срещу наркотиците.

Бил Гейтс е

вечерял в

Бодрум за над

9000 долара

Основателят

на

„Майкрософт“

и един

от най-богатите

хора в

света Бил

Гейтс е вечерял

с приятели

в известния

турски

курорт Бодрум за 9340 долара,

съобщи вестник „Дейли

Сабах“, цитиран от БТА.

По данни и на други местни

медии Гейтс е пристигнал

в Бодрум преди няколко

дни. Той е кацнал с частен

самолет на летището

Миляс-Бодрум, откъдето с

хеликоптер е стигнал до

луксозната си яхта

Leander.

Гейтс е пътувал в нея

заедно с шестима приятели.

Компанията решила да

вечеря в един от най-луксозните

ресторанти в Бодрум.

Сметката на компанията

била 80 000 турски лири

(9340 долара). В Бодрум се

намират едни от най-скъпите

ресторанти в цяла

Турция. Популярният лахмаджун

(нещо като тънка

пица с кайма) в някои от

тях струва към 100 турски

лири (над 19 лева).


СТРУМА

31 юли - 1 август 2021 г. ШАРЕН СВЯТ

стр. 15

Прически есен 2021: три цвята в

косата, които ще са на мода

С лятото в разгара

си и всички хора, които

се завръщат към нормалния

ритъм на живот,

е време да помислим

за външния си вид

и как можем да го подобрим.

Освен с тренировки,

прекрасни тоалети

и шикозни обувки,

разликата между днес и

утре може да бъде постигната

с различна

прическа, която да

привлече вниманието

на околните. Най-вероятно

вече сте си избрали

цвят за косата,

който да носите това

лято, което ви дава

възможност да помислите

за есента и какъв

друг нюанс да опитате.

Според последния

доклад на Wella

Colorcharm Trend, който

изследва представителна

извадка от 1000

жени от САЩ, за да разбере

възприятията за

боята за коса и външния

вид, който искат

да опитат, почти

шест на всеки 10 дами

сменят цвета си на

всеки шест месеца. Освен

това много жени избират

да продължат да

боядисват косата си у

дома, въпреки че салоните

вече са отворени.

За щастие много от новите

красиви визии могат

лесно да бъдат постигнати

и от нас самите.

Ето някои от най-популярните

тенденции

в боядисването на коса,

които е добре да опитате

през есента на тази

година.

Вдъхновение от

2000 година

Цветните ивици и

ярките цветове бяха

популярни в началото

на 2000 година, но се

завръщат с пълна сила

и тази година. Те карат

жените да направят

смела промяна във визията

си и да изпробват

няколко по-интересни

бои. Розовото и

златисто розовото са

най-търсените цветове

за наситени акценти

и цветни кичури.

Ярки цветове

Когато си придавате

отличителни ивици у

дома, препоръчваме да

използвате кремообразна

консистенция, която

улеснява размазването

Продават 40-годишно парче от

сватбената торта на принцеса

Даяна и принц Чарлз

Четиридесет години

след женитбата на

британския престолонаследник

принц Чарлз

и принцеса Даяна парче

от сватбената им

торта се предлага на

търг, съобщи BBC.

Синът на кралица

Елизабет Втора и лейди

Ди, която след брака

си става принцеса на

Уелс, се венчават на 29

юли 1981 г. в катедралата

„Сейнт Пол“. Двойката

се разделя 11 години

по-късно, през 1992 г.,

и се развежда през 1996

г. Даяна загива в автомобилна

катастрофа в

Париж на 31 август

1997 г.

Предлаганото на

търг парче марципанов

десерт е украсено с

кралския герб в червено,

синьо и златно. Непосредствено

след церемонията

то е поднесено

на Мойра Смит, която

по това време служи на

кралицата-майка в

Кларънс хаус.

То е с размери 20 на

18 сантиметра и тегло

794 грама, като в

продължение на 40 години

е съхранявано в

стреч фолио в стара

форма за печене. Семейството

на Смит го пази

до 2008 г., когато го

купува колекционер, решил

сега да го предложи

на търг на „Dominic

Winter“ в Сайрънсестър,

графство Глостършир.

За сватбата на

принц Чарлз и принцеса

Даяна са направени общо

23 официални торти,

включително основната

многоетажна

плодова торта с височина

1,5 метра и тегло

102 килограма.

Парчето, дадено на

Мойра Смит, е от тази,

поднесена на членовете

на домакинството

на Кларънс хаус в

знак на благодарност за

службата им, пише

БТА.

Очаква се този „уникален

кралски сувенир“,

както бе описан от организаторите

на търга,

да бъде продаден за

сума до 500 лири.

Аукционът ще се състои

на 11 август. От

тръжна къща „Dominic

Winter“ напомнят, че е

препоръчително тортата

да не се яде.

на боята и

допринася за

естествено

изглеждащи

резултати.

За по-ярки акценти

винаги

е най-добре

предварително

да изсветлите

косата

до ниво девет

или по-високо, като целите

да постигнете

много светлорусо.

Освен розовото, фуксията

и мекият теменужен

цвят също започват

да набират популярност

и най-вероятно

ще бъдат сред водещите

цветове през

есента. Тайната за

постигане на красиви

цветни кичури е къпането

с малко по-студена

вода, за да запазите

цвета за по-дълго време.

Червено

Независимо дали сте

родени с него, или ще го

придобиете чрез боя,

никога не може да сгре-

шите с червения цвят.

Най-често дамите, които

досега не са пробвали

боядисване, се насочват

към този нюанс,

защото той придава на

визията малко по-секси

ефект и е напълно подходящ

за всеки сезон.

През есента тенденцията

ще се върти около

червено-виолетова

основа, смесена със сини

тонове за ласкателни

акценти.

Червена коса

Може да създадете

красиви червени кичури,

като направите

фин триъгълник в горната

предна част на

косата си и го боядисате

с избрания от вас

нюанс. Започнете, като

нанесете цвета на

1,27 см от скалпа. След

като сте готови, продължете

да нанасяте

върху скалпа и оставете

да подейства за 30

минути. Накрая изплакнете

с шампоан,

добавете балсам и оформете

прическата си.

Естествени цветове

Цветът на косата е

забавен начин да изразите

себе си, без значение

какъв е нюансът,

така че е напълно позволено

да се придържате

и към естествените

цветове като карамел

или лешник. Те са

лесни за поддръжка и освен

това са изключително

лесни за промяна

на нюанса през сезоните.

Ако пък сте любители

на русото, може

да изпробвате опушена

блондинка, платинено

или бежово.

Карамел коса

Независимо дали боядисвате

косата си в салона,

или у дома, експерти

препоръчват да повтаряте

цвета на всеки

пет седмици, за да предотвратите

поява на

старите си нюанси. И

накрая, не забравяйте

да нанесете ограничителна

граница около линията

на косата, за да

не нацапате лицето си.

Благоевград, ул. "Хр. Смирненски" 9,тел. 073/833058, 0886/379797, 0888/410302,

факс: 073/887278, e-mail: office@oasis-a.com

ЛЯТО 2021

ПОЧИВКА НА МОРЕ В КИТЕН

Парк Хотел Атлиман Бийч, Китен, се намира само на 5 минути пеша от плажната

ивица на северния плаж - най-спокойния плаж с безопасни вълни и постепенна

дълбочина. Ненапразно е предпочитаното място за почивка на море на

семейства с малки деца, тъй като е много чист.

Парк хотел Атлиман Бийч предлага безплатен Wi-Fi достъп до интернет във

фоайето, както и безплатен фитнес център и маса за тенис.

Цените са на база пълен пансион /нощувка, закуска, обяд и вечеря - изхранване

на блок маса/

Цените не включват транспорт, при желание може да се организира такъв.

ЦЕНА ЗА ДЕЦА от 3 г. до 7 г. - 195 лв. с включен транспорт, без основно

легло

Транспорт от Благоевград - 55 лв. в двете посоки, тел. 0886/379797


СТРУМА

31 юли - 1 август 2021 г. ОТТУК-ОТТАМ

стр. 16

10 навика, които ще ви направят богати

БНТ

06:15 Ламята, детски игрален

филм /България, 1974 г./, режисьор

Тодор Динов, в ролите: Никола

Тодев, Георги Парцалев,

Петър Слабаков, Васил Михайлов,

Домна Ганева и др. 07:30

Да говориш, свирейки с уста,

детски тв филм /Испания, 2007

г./ 07:45 Телепазарен прозорец

08:00 Денят започва с Георги

Любенов 10:00 Олимпийски игри

Токио 2020: Тенис /жени/,

финал пряко предаване 12:00

По света и у нас 12:30 Линия

"Токио 2020" 13:00 Олимпийски

игри Токио 2020: Лека атлетика,

пряко предаване 16:00 Олимпийски

игри Токио 2020: Вдигане

на тежести /категории до 81

кг и до 96 кг/, пряко предаване

18:00 Неотъпкана пътека, документален

филм /България, 2021

г./, режисьор Дамян Стефанов

18:30 Извън играта /п/ 19:00

БНТ на 60 /п/ 20:00 По света и у

нас 20:30 Европейци - истории

за успеха 20:45 Спортни новини

21:00 Днес на Игрите, обзор

на Олимпийските игри Токио

2020 22:00 Дълбоката държава,

тв филм /2 сезон, 2 епизод/

23:00 По света и у нас 23:15

Студио Х: Измамена, игрален

филм /Канада, 2016 г./, режисьор

Брентън Спенсър, в ролите

Дафне Зунайга, Арън Пърл, Никол

Муньос, Робърт Андъруд,

Йохан Нюмарк и др. (12) 00:50

Дълбоката държава, тв филм /2

сезон, 2 епизод/п/ 01:45 Панорама

с Бойко Василев /п/ 03:00

Олимпийски игри Токио 2020

03:40 Олимпийски игри Токио

2020: Лека атлетика, пряко предаване

04:30 Олимпийски игри

Токио 2020: Плуване /финали/,

пряко предаване

bTV

05:30 "Домашен арест" /п/ - се-

Освен ако не сте от малкото

късметлии, които са

спечелили милиони от лотарията

или са наследили огромни

имения, то ще трябва

да изградите сами своето

благосъстояние. Това е трудна

задача, като се има предвид

значителния ръст на разходите

за живот и растящите

дългове, пише в анализ на

Enterpreneur.

Обаче ако развиете тези

10 навика, ще успеете в

крайна сметка да увеличите

финансовия си растеж.

Определете целите -

сложете ясни граници колко

искате да имате в банковата

сметка, какъв начин на живот

искате да водите и на каква

възраст очаквате да постигнете

това. Колкото поконкретни

са целите ви, толкова

по-голяма е възможността

да ги осъществите

реално. След това трябва да

определите в периода на

постигане на така определените

цели на интервали основните

междинни постижения,

към които ще се стремите.

Запишете всичко това

и не забравяйте да следите

стриктно този план.

Живейте според доходите

си - това не означава да

се стискате или да се превърнете

в скръндза и да пропускате

най-приятните преживявания

в живота. По-скоро

това значи да харчите по-малко

или равно на сумата, коя-

31 ЮЛИ

то имате като доход месечно.

По този начин се избягва риска

да задлъжнеете. Така ще

създадете основите на стабилно

финансово бъдеще. Това

обаче изисква дисциплина.

Освен липсата на дългове

други ползи на тази стъпка са:

липса на тревожност, имате

повече свобода и финансова

стабилност. Ето как да изпълним

тази препоръка:

- Следвайте правилото 50/

30/20 - харчите 50% за основни

разходи, 30% за някакви

глезотии, а 20% вкарвате

в спестовната си сметка.

- Тези 20% трябва да бъдат

преместени от разплащателна

в спестовна сметка

веднага след като получите

дохода си. Така няма да се изкушавате

да ги харчите.

- Предоговорете кредитите

си - обединете всички задължения

по кредитна карта

в един потребителски заем,

който ще погасите много поевтино

и с по-добър план.

- Прекратете всички излишни

абонаменти - например

за фитнеса, в който ходите

толкова рядко, особено

лятото, когато може да се

спортува на открито.

- Не се състезавайте със

съседите - да, Петкови от горния

етаж си купиха нова кола,

но може би тя е финансирана

с кредит на висока

лихва.

- Изчаквайте разпродажбите

- няма нужда да купите

веднага тази нова чанта, след

като след 2 месеца тя ще е с

30% по-евтина.

Създайте си стабилен

резервен фонд - винаги

трябва да имате кеш за

спешни случаи. Тази сутрин

колата ви не пали, а точно

днес трябва да свършите работа

извън града? С парите

от резервния фонд, без да се

замисляте, ще си купите нов

акумулатор. В противен случай

трябва да използвате

кредитната си карта и да платите

и лихва по този непредвиден

разход.

риал, с. 3, еп. 2 06:00 "Джи Ай

Джо: Ренегати" - анимация, сериал,

еп. 24 06:30 "Казанова -

изкуството да съблазняваш" -

документален филм (Германия,

2013) 07:30 "Приятели" - сериал,

с. 7, еп. 10 08:00 "Тази

събота и неделя" - актуален уикенд

блок с водещи Жени Марчева,

Алекс Кръстева и Диана

Любенов/ 11:00 "COOLt" /найдоброто/

12:00 bTV Новините -

обедна емисия 12:30 "Богатствата

на България" - документална

поредица (2019) 13:00

"Бейб в града" - фентъзи, комедия,

анимация (Австралия,

1998), режисьор Джордж Милър,

в ролите Мики Руни, Магда

Шубански, Джеймс Кромуел,

Ким Стори, Ричард Картър и др.

15:00 bTV Ваканция: "Ледена

епоха: Големият сблъсък" - анимация,

приключенски, комедия

(САЩ, 2016), режисьори Майк

Търмайер и Гейлън Чу 17:00

"Ваканцията на мистър Бийн" -

комедия (Великобритания,

Франция, Германия, 2007), режисьор

Стив Бенделак, в ролите

Роуън Аткинсън, Уилем Дефо,

Стив Пембертън, Лли Аткинсън,

Шарлит Дизак, Жан

Рошфор, Карел Родън и др.

19:00 bTV Новините - централна

емисия 19:30 bTV Репортерите

- поредица за журналистически

филми и разследвания

20:00 "Троя" - екшън, исторически,

приключенски (САЩ,

Малта, Великобритания, 2004),

режисьор Волфганг Петерсен, в

ролите Брад Пит, Ерик Бана, Орландо

Блум, Роуз Бърн, Даян

Кругър, Шон Бийн, Джон Шрапнел,

Гарет Хедлънд, Питър

О`Тул, Брайън Кокс, Брендън

Глийсън и др. 23:00 "Скорост" -

екшън, криминален, трилър

(САЩ, 1994), режисьор Ян де

Бонт, в ролите Киану Рийвс, Денис

Хопър, Сандра Бълок, Джо

Мортън, Джеф Даниълс, Глен

Плъмър, Карлос Караско и др.

01:20 "Готи" - биографичен,

криминален, драма (САЩ,

2018), режисьор Кевин Конъли,

в ролите: Джон Траволта, Спенсър

Лофранко, Кели Престън,

Стейси Кийч, Уилям ДеМео и

др. [14+] 03:20 "COOLt" /п/

04:20 "Ледена епоха: Големият

сблъсък" - анимация, приключенски,

комедия (САЩ, 2016)

bTV Comedy

05:00 "Дивата Нина" /п/ - сериал

06:00 "Дивата Нина" - сериал,

еп.52 07:00 "На гости на

третата планета" /п/ - сериал

08:00 "Бруклин 99" - сериал, с.

3, еп. 5 - 8 10:00 "С взлом в

сърцето" - комедия, драма

(САЩ, 2018), режисьор Питър

Фачинели, в ролите Мел Гибсън,

Джордан Дейнджър, Адам

Хубър, Жоаким де Алмейда,

Джъстин Уаксбъргър и др. 12:00

"Червената обувчица и седемте

джуджета" - анимация, екшън,

приключенски (Южна Корея,

2019), режисьор Сун-хо

Хон 14:00 "Приятели" /п/ - сериал

15:30 "Новите съседи" /п/

- сериал 18:30 "На гости на третата

планета" /п/ - сериал 19:30

"Столичани в повече" /п/ - сериал

20:30 "Свекървище" - комедия,

романтичен (САЩ, Германия,

2005), режисьор Робърт

Лукетич, в ролите Дженифър

Лопес, Майкъл Вартан, Джейн

Фонда, Уанда Сайкс, Адам Скот,

Моне Мейзър, Ани Парис, Уил

Арнет, Илейн Стрич и др. 22:30

"Уил и Грейс" - сериал, еп. 9,

10 23:30 "Столичани в повече"

/п/ - сериал 00:30 "Модерно семейство"

/п/ - сериал 02:00

"Дивата Нина" /п/ - сериал

03:00 "Преспав" /п/ - сериал

04:00 "Уил и Грейс" /п/ - сериал

Резервният бюджет

трябва да е между 3 и 6 ваши

месечни заплати, за да

покрива и други спешни разходи

- като внезапна липса

на работа примерно. Но и

300 лв. са по-добре от нищо

и пак ще стигнат за нов акумулатор.

Използвайте кредитите

стратегически - повечето

финансови консултанти съветват

да избягвате вземането

на кредити.

Но това

не важи

за всички

случаи. Когато

правите

голяма

сделка - за

кола или

жилище -

кредитът е

по-доброто

решение,

защото не чакате да спестите

въпросната сума. Проверявайте

внимателно всички

условия и детайли по погасителния

план. Кредити си

струва да се вземат и за образование

- още повече че

сега държавата гарантира

студентските заеми в България

и те се отпускат при много

добри условия. А инвестицията

в образование е сред

най-ценните, които може да

направите през целия си живот,

така поне смята най-великият

трейдър на всички

времена Уорън Бъфет.

Създайте си инвестиционен

план - след резервния

фонд е време да започнете

активно да инвестирате,

за да могат парите ви да

генерират доход. Основните

типове фондове са два - пенсионни

и други.

"Най-голямата грешка,

която хората правят, е да си

мислят, че са прекалено млади,

за да започнат да инвестират

за своето пенсионира-

bTV Action

05:15 "Твърде лично" - сериал,

с. 2, еп. 13 06:00 Анимационен

блок: "Трансформърс: Роботи

под прикритие" - сериал, с. 4,

еп. 25, 26 07:00 Анимационен

блок: "Джи Ай Джо: Сигма 6" -

сериал, еп. 1, 2 08:00 "Мъртва

точка" - сериал, с. 3, еп. 14 -

16 11:00 "Лабиринтът: В обгорените

земи" - фантастика, екшън,

трилър (САЩ, 2015), режисьор

Уес Бол, в ролите Дилън

О`Брайън, Кая Скоделарио,

Томас Броуди-Сангстър, Ки

Хонг Лий, Роза Салазар, Джанкарло

Еспозито, Патриша Кларксън,

Ейдън Гилън и др. 13:30

"Вулкан" - фантастика, екшън,

драма (САЩ, 1997), режисьор

Мик Джаксън, в ролите: Томи

Лий Джоунс, Ан Хейш, Габи

Хофман, Дон Чийдъл, Джаклин

Ким, Кийт Дейвид и др. 15:30

"Закон и ред: Специални разследвания"

- сериал, с. 21, еп.

13, 14 17:30 "Да Знаеш Как"

(2021) /п/ - предаване за ремонти

и обзавеждане, еп. 16

18:00 "4x4" - предаване за офроуд

автомобили, с. 3, еп. 12

18:45 "Мумията" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ,

1999), режисьор Стивън Съмърс,

в ролите Брендън Фрейзър,

Рейчъл Вайс, Джон Хана,

Арнолд Вослу, Кевин О`Конър,

Ерик Авари, Патрисия Веласкес

и др. 21:00 bTV Новините 21:45

bTV Репортерите 22:00 Бандата

на екшън: "Мумията се завръща"

- фентъзи, екшън, приключенски

(САЩ, 2001), режисьор

Стивън Съмърс, в ролите:

Брендън Фрейзър, Рейчъл Вайс,

Джон Хана, Арнолд Вослу, Патрисия

Веласкес, Дуейн Джонсън,

Адеуале Акиной-Агбадже и

др. 00:30 "Изход: Богове и царе"

- екшън, драма, религиозен

(САЩ, 2014), режисьор Ридли

не. Всъщност колкото по-рано

започнете, толкова подобри

пенсионерски години

ще имате, защото тогава ще

имате нужда от значително

спестявания", коментира

Алиша Дион, финансов консултант.

Но за да е всичко добре

организирано, трябва да разделите

инвестиционните си

цели - една дългосрочна за

пенсионни години - за която

може да изберете например

доброволен пенсионен фонд.

И една средносрочна - за други

големи разходи - като ремонт

на жилище или почивка

в Куба или други непредвидени

големи разходи - като

здравословни проблеми. За

тях са подходящи борсово

търгуваните фондове, които

следват представянето на даден

индекс и са добре диверсифицирани

срещу риск.

Евтиното излиза скъпо -

да, всички знаем тази поговорка

- добре си направете

сметката дали е разумно да

купите една стока евтино 3

пъти на двойно по-ниска цена,

защото тя постоянно се

поврежда, или само веднъж,

защото тя ще бъде качествена.

Не спирайте да се образовате

на финансови теми -

създайте си навик да четете

книги за управление на финансите,

за да тренирате постоянно

мозъка си да мисли в

правилна посока.

Скот, в ролите Крисчън Бейл,

Джоуел Еджъртън, Бен Кингсли,

Голшифте Фарахани, Сигорни

Уивър, Индира Варма, Джон

Туртуро, Бен Менделсон и др.

03:30 "Мъртва точка" - сериал,

с. 3, еп. 14 - 16

Nova TV

06:00 "Дъщеря ми" - сериен

филм /п/ 07:00 "Кобра 11: Обади

се!" - сериал, сезон 18 08:00

"Събуди се" - предаване 11:00

"Съдебен спор" - предаване на

NOVA 12:00 Новините на NOVA

12:30 Темата на NOVA 13:00

"Домашен арест" - с уч. на

Джейми Лий Къртис, Кевин Полак,

Дженифър Лав Хюит, Кристофър

МакДоналд, Хърбърт Ръсел,

Рей Уолстън и др. 15:00

"Козметичката и звяра" - с уч.

на Фран Дрешер, Тимъти Далтън,

Иън Макнийс, Майкъл Лърнър,

Патрик Малахайд и др.

17:00 "Съдби на кръстопът" -

предаване на NOVA 18:00 "Ничия

земя" - предаване 19:00 Новините

на NOVA - централна

емисия 19:20 "Карай направо"

с Диана Найденова 20:00 "Съкровището:

Книгата на тайните"

- с уч. на Никълъс Кейдж, Даян

Крюгер, Джъстин Барта, Джон

Войт, Хелън Мирън, Ед Харис,

Харви Кайтел, Брус Грийнууд и

др. 22:30 "По приятелски" - с уч.

на Мила Кунис, Джъстин Тимбърлейк,

Патриша Кларксън,

Джена Елфман, Браян Грийнбърг,

Ричард Дженкинс, Уди

Харелсън и др. 01:00 "Кум под

наем" - с уч. на Кевин Харт,

Джош Гад, Кайли Куоко, Хорхе

Гарсия, Кен Хауърд и др. 02:30

"Козметичката и звяра" - с уч.

на Фран Дрешер, Тимъти Далтън,

Иън Макнийс, Майкъл Лърнър,

Патрик Малахайд и др./п/

04:45 "Домашен арест" - с уч.

на Джейми Лий Къртис, Кевин

Прегледайте внимателно

договора си - може би не

използвате напълно всички

придобивки, които работодателят

ви предоставя, като отстъпки,

безплатни консултантски

услуги, по-ниски лихви

по заеми, безплатни курсове,

здравно осигуряване и

други - не се колебайте да ги

използвате максимално.

Оглеждайте се за допълнителни

източници на доход

- ако имате свободно

време - не отказвайте втора

работа или възможности за

допълнително заплащане -

така хората ще започнат да

ви търсят повече по такива

ангажименти и ще ставате

все по-добър и бърз в подобни

задачи.

Помислете и за пасивни

доходи - отдайте под наем

стар гараж или друг имот,

който не използвате, продайте

вещи, които само складирате.

Нека здравето ви стане

основен приоритет - разходите

по влошено здраве могат

да ви костват много повече,

отколкото очаквате. Затова

превенцията може да се

окаже сред най-големите

плюсове на финансовия ви

план - не консумирайте вредна

храна, движете се често,

спете достатъчно. Така не само

понижавате риска от сериозно

заболяване, но и ще

се чувствате по-добре и ще

сте по-продуктивни.

Полак, Дженифър Лав Хюит,

Кристофър МакДоналд, Хърбърт

Ръсел, Рей Уолстън и др. /п/

Nova Sport

10:00 Футбол: Борнемут - Брентфорд,

Чемпиъншип /п/ 12:00

Баскетбол: Автодор - Жельона

гура, ВТБ лига /п/ 14:00 Футбол:

Уотфорд - Милуол, Чемпиъншип

/п/ 16:00 Хокей на лед:

ЦСКА Москва - Салават Юлаев,

Континентална хокейна лига

/п/ 18:00 Баскетбол: Астана -

Зенит, ВТБ лига /п/ 20:00 Футбол:

Дарби Каунти - Бирмингам

Сити, Чемпиъншип /п/ 22:00

Професионална борба: "Разбиване",

предаване на WWE

(2021) 23:00 Хокей на лед:

ЦСКА Москва - Локомотив,

Континентална хокейна лига

/п/ 01:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:20 Пресечна точка /п/ 06:00

Пулс /п/ 06:30 Денят на живо

/п/ 07:00 Ничия земя /п/ 08:00

Събуди се 11:00 Пулс 11:30

Другото лице /п/ 12:00 Новините

на NOVA 12:30 Офанзива

- избрано 13:00 Новините на

NOVA NEWS 13:25 Бизнесът

13:30 Другото лице 14:00 Новините

на NOVA NEWS 14:30

Шоубизнес 15:00 Новините на

NOVA NEWS 15:30 Ускорение

16:00 Офанзива с Любо Огнянов

19:00 Новините на NOVA

NEWS 19:20 Бизнесът 19:25

Шоубизнес 19:30 Евромакс

20:00 Новините на NOVA NEWS

20:50 Бизнесът 20:55 Шоубизнес

21:00 Новините на NOVA

NEWS 21:15 Карай направо

21:30 Ускорение 22:00 Новините

на NOVA NEWS 22:15 Офанзива

с Любо Огнянов /п/ 01:05

Денят на живо 01:35 Шоубизнес

/п/ 02:00 Ничия земя /п/

02:45 Събуди се /п/


СТРУМА

1 АВГУСТ

31 юли - 1 август 2021 г. КАЛЕЙДОСКОП

стр. 17

Facebook похарчи милиони

долари, за да охранява

Марк Зукърбърг

Facebook е похарчил повече

от 26 млн. долара през

миналата година за Марк Зукърбърг.

Основна част от сумата,

или точно 23.4 млн. долара,

са били изразходени за

охрана на съоснователя на

социалната мрежа и неговото

семейство, пише Insider.

Припомняме, че заплатата

на Зукърбърг е 1 долар, но

акциите, които той притежава

от Facebook, го правят

един от най-богатите хора в

света.

Сумата, отделена за охрана

на Зукърбърг, обаче е малко

по-голяма от тази на други

десетима топ изпълнителни

директори. Той има на

разположение 10 млн. долара,

с които да се охранява

семейството му, както и 13.4

млн. долара за лична охрана,

както във времето, в което

е вкъщи, така и докато пътува

има и разход от 2.9 млн. долара

за личния самолет на

своя основател.

Главният оперативен директор

на Facebook Шерил

Сандбърг също не излиза евтино

на компанията, тъй като

за нейната охрана са изразходени

7.6 млн. долара.

Марк Зукърбърг не знаел

какво ще прави с парите, ако

продаде Facebook. Редица

показател е за Сундар Пичай,

за когото от Alphabet са похарчили

5.4 млн. долара.

Бившият главен изпълнителен

директор на Amazon

Джеф Безос е получил 1.6

млн. долара от компанията,

докато всички останали допълнителни

разходи са били

поети от него. Безос продължава

да е начело сред найбогатите

хора в света, като

в страната и чужбина. компании, сред които състоянието му се оценява

Сумата е с 3 млн. долара

по-висока спрямо изразходени

20.4 млн. долара за

2019 г., главно заради почестите

пътувания на Зукърбърг.

Компанията също така

Friendster, Google, Viacom,

Myspace и News Corp, са

имали желание да купят

Facebook в периода от 2004

до 2007 г.

Третата позиция по този

на над 200 млрд. долара.

Най-малки суми отделят

от Uber, дали едва 120 000

долара за охраната на своя

главен изпълнителен директор

Дара Косровшахи.

БНТ

06:00 Олимпийски игри Токио

2020: Тенис /мъже/, финал

пряко предаване 08:30 Денят

започва с Георги Любенов

11:00 Отблизо /п/ 12:00 По

света и у нас 12:30 Линия "Токио

2020" 13:00 Олимпийски

игри Токио 2020: Лека атлетика,

Баскетбол /мъже/: Испания

- Словения, пряко предаване

18:00 Домът на вярата,

Църквата "Свети Кирик и Юлита",

Банкя /п/ 18:30 Мисия

"Вдъхновител" /п/ 18:45 Спорт

ТОТО 19:00 БНТ на 60 /п/

20:00 По света и у нас 20:30

След новините 20:45 Спортни

новини 21:00 Днес на Игрите,

обзор на Олимпийските игри

Токио 2020 22:00 Баш майсторът

- фермер, игрален

филм /България, 1982 г./, режисьор

Петър Василев-Милевин,

в ролите Кирил Господинов,

Иван Танев, Силва Аврамова,

Мариана Аламанчева и

др. 23:15 По света и у нас

23:30 Панорама на Клод Шаброл

и Изабел Юпер: Край на

залаганията, игрален филм

/копродукция, 1997 г./, режисьор

Клод Шаброл, в ролите

Изабел Юпер, Мишел Серо,

Франсоа Клюзе, Жан-Франсоа

Балмер, Жан Бенгиги и др.

(12) 01:15 БНТ на 60 /п/ 02:15

По света и у нас /п от 20:00

часа/ 03:00 Олимпийски игри

Токио 2020 03:30 Олимпийски

игри Токио 2020: Лека атлетика,

пряко предаване

bTV

06:00 "Джи Ай Джо: Ренегати"

- анимация, сериал, еп. 25

06:30 "Тайното досие на Марко

Поло" - документален филм

(Великобритания, 2011) 07:30

"Приятели" - сериал, с. 7, еп.

11 08:00 "Тази събота и неделя"

- актуален уикенд блок с

водещи Жени Марчева, Алекс

Кръстева и Диана Любенова

11:00 "Търси се" - токшоу с водещи

Меги и Нели 12:00 bTV

Новините - обедна емисия

12:30 Премиера: "Кухня. Война

за хотел" - сериал, еп. 7

13:00 "Злокобни часове" -

фентъзи, хорър, трилър (САЩ,

2007), режисьор Алекс Зам, в

ролите Емили Озмънт, Британи

Къран, Коди Линли, Уинзънрийд

и др. 15:00 bTV Ваканция:

"Аз, проклетникът" - анимация,

комедия, семеен (САЩ, 2010),

режисьори Пиер Кофен и Крис

Рено 17:00 "120 минути" /найдоброто/

19:00 bTV Новините

- централна емисия 19:30 bTV

Репортерите - поредица за

журналистически филми и

разследвания 20:00 "Категория

5" - екшън, трилър (САЩ,

България, 2018), режисьор

Роб Коен, в ролите Маги Грейс,

Тоби Кебъл, Бен Крос, Райън

Куонтън, Атанас Сребрев, Веселин

Троянов и др. 22:00

"Такси в Ню Йорк" - екшън, комедия

(САЩ, Франция, 2004),

режисьор Тим Стори, в ролите

Куин Латифа, Джими Фалън,

Жизел Бюндхен, Дженифър

Еспозито и др. 00:00 "Джунгла"

- трилър, биографичен,

драма (Австралия, Колумбия,

Великобритания, 2017), режисьор

Грег Маклийн, в ролите

Даниел Радклиф, Ясмин Касим,

Луис Хосе Лопес, Лили

Съливан, Яцек Коман и др.

02:20 "Търси се" /п/ 03:20

"120 минути" /п/

bTV Comedy

05:00 "Дивата Нина" /п/ - сериал

06:00 "Дивата Нина" - сериал,

58 еп. 07:00 "На гости

на третата планета" /п/ - сериал

08:00 "Бруклин 99" - сериал,

с. 3 10:00 "Свекървище"

- комедия, романтичен (САЩ,

Германия, 2005), режисьор

Робърт Лукетич, в ролите Дженифър

Лопес, Майкъл Вартан,

Джейн Фонда, Уанда Сайкс,

Адам Скот, Моне Мейзър, Ани

Парис, Уил Арнет, Илейн

Стрич и др. 12:00 "Том и Джери:

Шпионска мисия" - анимация,

екшън, приключенски

(САЩ, 2015), режисьори

Спайк Бранд и Тони Сървоун

14:00 "Приятели" /п/ - сериал

15:00 "Барът на Пепе" /п/- сериал

18:30 "На гости на третата

планета" /п/ 19:30 "Столичани

в повече" /п/ - сериал

20:30 "С взлом в сърцето" -

комедия, драма (САЩ, 2018),

режисьор Питър Фачинели, в

ролите Мел Гибсън, Джордан

Дейнджър, Адам Хубър, Жоаким

де Алмейда, Джъстин Уаксбъргър

и др. 22:30 "На подобро

място" - сериал, с. 3, еп.

11, 12 23:30 "Столичани в повече"

/п/ - сериал 00:30 "Бруклин

99" /п/ - сериал 02:00 "Дивата

Нина" /п/ - сериал 03:00

"Преспав" /п/ - сериал 04:00

"На по-добро място" /п/ - сериал

bTV Action

06:00 Анимационен блок:

"Джи Ай Джо: Сигма 6" - сериал,

еп. 1 - 4 08:00 "Мъртва

точка" - сериал, с. 3, еп. 17,

18 10:00 "Изход: Богове и царе"

- екшън, драма, религиозен

(САЩ, 2014), режисьор

Ридли Скот, в ролите Крисчън

Бейл, Джоуел Еджъртън, Бен

Кингсли, Голшифте Фарахани,

ВАЛУТА

1USD

1.6448 лв.

1EUR

1.95583 лв.

Сигорни Уивър, Индира Варма,

Джон Туртуро, Бен Менделсон

и др. 13:00 "Мумията" - фентъзи,

екшън, приключенски

(САЩ, 1999), режисьор Стивън

Съмърс, в ролите Брендън

Фрейзър, Рейчъл Вайс, Джон

Хана, Арнолд Вослу, Кевин

О`Конър, Ерик Авари, Патрисия

Веласкес и др. 15:30 "Закон

и ред: Специални разследвания"

- сериал, с. 21, еп. 15,

16 17:30 "Да Знаеш Как"

(2021) /п/ - предаване за ремонти

и обзавеждане, еп. 1

18:00 "4x4" - предаване за офроуд

автомобили, с. 3, еп. 13

18:30 "Мумията се завръща" -

фентъзи, екшън, приключенски

(САЩ, 2001), режисьор Стивън

Съмърс, в ролите Брендън

Фрейзър, Рейчъл Вайс, Джон

Хана, Арнолд Вослу, Патрисия

Веласкес, Дуейн Джонсън, Адеуале

Акиной-Агбадже и др.

21:00 bTV Новините 21:45 bTV

Репортерите 22:00 Бандата на

екшън: "Мумията: Гробницата

на Императора Дракон" - фентъзи,

екшън, приключенски

(САЩ, Китай, Германия, Канада,

2008), режисьор Роб Коен,

в ролите Брендън Фрейзър,

Джет Ли, Мария Бело, Джон

Хана, Мишел Йео, Люк Форд,

Изабела Леонг, Лиъм Кънингам,

Ръсел Уонг и др. 00:00 "Бушуик"

- екшън, военен (САЩ,

2017), режисьори Кари Мърнион

и Джонатан Мълот, в ролите

Дейв Батиста, Британи

Сноу, Артуро Кастро, Крисчън

Наваро, Джеф Лима и др. [14+]

02:00 "Морган" - фантастика,

хорър, екшън (САЩ, 2016), режисьор

Люк Скот, в ролите

Кейт Мара, Аня Тейлър-Джой,

Роуз Лесли, Майкъл Йе, Тоби

Джоунс, Брайън Кокс, Джени-

Скарлет Йохансон заведе

съдебно дело срещу "Disney"

Скарлет Йохансон заведе

дело срещу компания

„Disney“ за това, че пусна новия

й филм „Черната вдовица“

едновременно в киносалоните

и на стримийнг платформата

си "Disney+", съобщават

световните агенции,

като цитират в. „Wallstreet

Journal“.

Искът е внесен в съд в Лос

Анджелис.

Актрисата твърди, че договорът

й с „Disney“ и „Marvel

Studios“ предвижда продукцията

да бъде пусната първо

само в киносалоните, а дял

от приходите от продажбата

на билети са значителна част

от нейния хонорар.

„Dusney“ умишлено принуди

„Marvel“ да наруши споразумението

без никакво основание,

за да попречи на

Йохансон да извлече максимални

ползи от договора си

със студиото, се казва в заведения

от актрисата съдебен

иск.

Компания „Disney“ обаче

незабавно реагира и обяви,

че искът на Скарлет Йохансон

е неоснователен.

„Disney“ изцяло изпълни

условията по договора си с

Йохансон. Освен това, премиерното

излъчване срещу

заплащане на „Черната вдовица“

на тяхната стрийминг

платформа значително увеличи

възможностите за допълнителни

приходи над 20-

те милиона щатски долара,

които тя вече получи“, се казва

в изявление на компанията,

цитирано от в. „Los Angeles

Times“.

Скарлет Йохансон изпълнява

главната роля в лентата

„Черната вдовица“, чиято

премиера се състоя на 9 юли,

припомня БТА. До момента

приходите от продукцията само

в САЩ надвишават 156

Днес ще е предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен

вятър. Отново ще е слънчево и горещо. Около и

след обяд ще се развива купеста облачност, на изо-

лирани места в планините ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

Ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат

предимно между 34° и 39°, по-ниски по морския бряг.

Над планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще

се развива купеста облачност, на изолирани места ще има краткотрайни

валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, по високите части

до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина

1200 метра ще е около 32°, на 2000 метра - около 24°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа бриз.

Максимални температури на въздуха: 27°-29°. Температурата

на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 1-2

бала.

фър Джейсън Лий, Пол Джиамати,

Мишел Йео и др. [16+]

03:45 "Да Знаеш Как" (2021)

/п/ - предаване за ремонти и

обзавеждане, еп. 1 04:15

"Мъртва точка" - сериал, с. 3,

еп. 17, 18

Nova TV

06:30 "Иконостас" 07:00 "Кобра

11: Обади се!" - сериал, сезон

18 08:00 "Събуди се" -

предаване 11:00 "Съдебен

спор" - предаване на NOVA

12:00 Новините на NOVA

12:30 "Ще се омъжа за принц"

- с уч. на Фиона Гюбелман, Торанс

Комбс, Кармен дю Сотой,

Фиона Бел и др. 14:15 "Мистериите

на Хейли Дийн: 2 + 2

= Убийство" - с уч. на Кели

Мартин, Джакомо Баесато,

Вив Лийкок, Емили Холмс и др.

16:00 "Любов между редовете"

- с уч. на Леа Рени, Кристофър

Търнър, Шерилин Уилсън

и др. 18:00 "Сладко отмъщение"

- забавно предаване

на NOVA 19:00 Новините на

NOVA - централна емисия

19:20 Темата на NOVA 20:00

"Карибски пирати: В непознати

води" - с уч. на Джони Деп,

Пенелопе Круз, Джефри Ръш,

Иън Макшейн, Джема Уорд и

др. 22:45 "Елизиум" - с уч. на

Мат Деймън, Джоди Фостър,

Шарлто Копли, Алис Брага,

Диего Луна и др. 01:00 "Мъже

от стомана" - с уч. на Розелин

Санчес, Емилио Ривера, Нестор

Серано, Димитър Маринов

и др. 02:45 "Съдби на кръстопът"

- предаване на NOVA /п/

04:00 "Мистериите на Хейли

Дийн: 2 + 2 = Убийство" - с уч.

на Кели Мартин, Джакомо

Баесато, Вив Лийкок, Емили

Холмс и др. /п/

милиона щатски долара. Билетите,

продадени в останалата

част на света, досега са

донесли още 160 милиона

щатски долара.

Съдебният иск срещу

„Disney“ може да стане повратна

точка в развлекателната

индустрия и да промени

настоящата ситуация, при

която стрийминг платформите

стават все по-предпочитани.

Това обаче носи загуби за

участниците в продукциите.

Nova Sport

10:00 Футбол: Рединг - Суонси

Сити Чемпиъншип /п/ 12:00

Баскетбол: УНИКС - ЦСКА

Москва ВТБ лига /п/ 14:00

Футбол: Брентфорд - Родъръм

Юнайтед Чемпиъншип /п/

16:00 Хокей на лед: СКА -

Трактор Континентална хокейна

лига /п/ 18:00 Баскетбол:

Химки - Парма ВТБ лига /п/

20:00 Футбол: Шефилд Уенздей

- Нотингам Форест Чемпиъншип

/п/ 22:00 Хокей на

лед: Барис - Авангард Континентална

хокейна лига /п/

00:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:15 Карай направо /п/

05:30 Другото лице /п/ 06:00

Пулс /п/ 06:30 Денят на живо

/п/ 07:00 Ничия земя /п/

08:00 Събуди се 11:00 Пулс

11:30 Другото лице /п/ 12:00

Новините на NOVA 12:30

Денят на живо 13:00 Новините

на NOVA NEWS 13:25 Бизнесът

13:30 В добра форма

14:00 Новините на NOVA

NEWS 14:30 Евромакс 15:00

Новините на NOVA NEWS

15:30 Истории от света 16:00

Док. поредица на DW 19:00

Новините на NOVA NEWS

19:20 Бизнесът 19:25 Шоубизнес

19:30 Без резервация

20:00 Новините на NOVA

NEWS 20:50 Бизнесът 20:55

Шоубизнес 21:00 Новините на

NOVA NEWS 21:15 Темата на

NOVA 21:30 Истории от света

22:00 Новините на NOVA

NEWS 22:15 Док. поредица на

DW 00:50 Темата на NOVA /п/

01:05 Денят на живо 01:35

Другото лице /п/ 02:00 Ничия

земя /п/ 02:45 Събуди се /п/


СТРУМА 31 юли-1 август 2021 г. КРЪСТОСЛОВИЦА

стр. 19

НЕОМЪЖЕНА

ЖЕНА

ГЕРОИНЯ НА

ЧИМАРОЗА

“ТАЙНИЯТ

БРАК”

ВЕНЕЦИАНСКИ

ХУДОЖНИК

/1697-1768/

ФРЕНСКИ

ЛЕКАР

1775-1838

РАВЕНСТВО

В ТЕНИСА

Виктория КРЪСТЕВА

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

ВОДОРАВНО: “Живот или нещо подобно”. Навигатор. Ред. Тъст. Галоп. Ламинат. Сол. Нитинол. Болиди. Гор (Ал). Дине. Ивирон. Трахана. Лев. Тотем. “Онорин”. Кос.

Корем. “Таис”. Река. Лико. Атом. “Отело”. Килотон. Нок. Ало. Она. “Ним”. Рас. АРАЛ. Тар. Ракита. Карат. Мотика. Ока. Каре. Име. Исак. Тен. Квота. Елерон. Оток. Молар.

Капак. Екип. Зонара (Йоан). Асо. Оса. Имерина. Акт. Етер. Амарал (Торсила). Лес. Реторика. Екотип. Виме. Иван. Есета. “Аморе”. Ирак. Тарар. Селен. Загар. Яма. Онон.

Гелева (Павлина). Ото (Николаус). Анави (Леон). Инана. Анилин. Урок. Накит. Таз. Вени. Тлака. Елара. Атаман.

ОТВЕСНО: Нина Николина. Ескимос. Март. Валин. Силикон. “Има”. Етанол. Новотел. Комик. Оперета. Ака. Типи. Екот. Такт. Ракаров (Кирил). Миг. Ниво. Ора

(Антонио). Возило. Анина. Лалов (Иван). Рана. Кокон. Таро. Виталитет. СКАТ. Налим. Нике. Ном. Ромон. Арама. Епос. Нил. Ферибот. Моаре. “Орас”. Регата. Нонет. Кра.

Елак. Велен. Морал. Мао. Атила. Три. Елата. Петит. Итал (Йоан). Мера. Емине. Под. Дросел. Мер. Сетер. Ваза. Сиан. Лото. Окото. Азан. Тото. Хоро. Атина. ЕРИКА. Ива.

“Българе”. Орис. Порив. “Голем”. Инс (Пол). Оникян (Стефка). Калас (Мария). Каватина. Отбрана. Арак. Капан. Ронин.

.


СТРУМА 31 юли - 1 август 2021 г. СПОРТ стр. 20

"Банско" приключи летните контроли с класическа

загуба от финалиста за купата на Северна Македония

"Банско" загуби последната

си контрола от лятната

подготовка с 0:3 от финалиста

за купата на Северна Македония

"Академия Пандев"

на стадион "Св. Петър". Тимът

на козлите затвори цикъла от

спаринги с чуждестранен

опонент, както го и отвори,

но с мач с втородивизионния

румънски "Пандури". Избраниците

на наставника Ели

Маркес получиха две попадения

през първата част. Мачът

на практика бе официално

представяне пред собствените

фенове, а проверката

беше изтеглена по-рано

заради жребия за купата на

България, където тимът от ски

курорта среща "Беласица" в

сряда.

"Получи се изключително

ползотворна контрола за

нас. Точно навреме дойде този

двубой, за да можем да си

вземем нужните бележки. Играхме

с много силен съперник,

който неслучайно е сред

отборите в първото ниво на Сантос

футбола в Северна Македония.

Каква щеше да е ползата

да завършим с успех срещу

някой по-слаб отбор и да

се заблуждаваме, че нещо

сме направили? Сега можахме

да видим своите пропуски

и да набележим насоки за

Българин на олимпийски

финал в плуването след

33-годишна пауза

Йосиф Миладинов

Йосиф Миладинов се класира

за финала на 100 метра

бътерфлай в Токио и стана

първият български плувец

сред най-добрите 8 на олимпиада

от 33 години насам.

За последно се радвахме на

такива постижения на Игрите

в Сеул-88. Тогава Таня Богомилова

спечели първата и

единствена до момента за

България титла в синия спорт

- на 100 м бруст, а Антоанета

Френкева извоюва още

два медала - сребърен на

100 м бруст и бронзов на

200 м бруст. В южнокорейската

столица Богомилова

стигна до финал и на 200 м

бруст, където завърши четвърта.

На същия форум Антоанета

Струменлиева, която

се нареди осма на 800 м

свободен стил, а женската

ни съчетана щафета на

4х100 м, съставена от Бистра

Господинова, Таня Богомилова,

Невяна Митева и На-

таша Христова, финишира

шеста.

Миладинов е втори в първия

полуфинал с 51.06 секунди.

Там го победи единствено

олимпийският първенец

на 200 м бътерлай и

европейски шампион от Будапеща

2021 Крищоф Милак

(Унг), който спечели с 50.31

сек. 2021 г. е най-успешната

в кариерата на Йосиф,

част от чиято предолимпийска

подготовка протече в

Благоевград. През май той

спечели сребро на 100 м бътерфлай

на европейското в

Будапеща с нов национален

рекорд от 50.93 сек. - първо

отличие на роден плувец при

мъжете на 50-метров басейн

на континентален форум. Порано

този месец 18-годишният

пловдивчанин грабна

златни медали на 50 и 100 м

бътерфлай на еврошампионата

за юноши в Рим.

ИВАН ДИМИТРОВ

отстраняването им. Важното

за нас бе да разберем преди

официалните мачове как ще

проработят някои от вариан-

Агентът на орлето Спас Делев

прави опити да пласира

клиента си в Саудитска Арабия.

Вчера мениджърът на

бързака от село Ключ Никола

Жейнов покани на среща

в офиса си наставника на водещия

подготовка у нас тамошен

гранд "Ал Насър" Мано

Менензес, на която най-вероятно

е презентирал национала.

Бившият селекционер

на селесао ще има възможност

за пряка сгледа с 31-годишния

футболист в спаринга

с "Арда" в неделя. Кърджалии

са свободни от ангажимент

в шампионата след отлагането

на двубоя им с ЦСКА

заради евроучастията на двата

тима.

Делев миналия сезон

блестеше за сините и е с ключова

заслуга за историческия

пробив в европейските клубни

турнири, а клубното ръководство

направи всичко възможно

да го задържи за мачовете

в Лигата на конференциите,

отбивайки оферти от

чужбина. След отпадането от

6 от 49

Печеливши числа

8, 17, 37, 44, 46, 49

Джакпот 2 894 728.34 лева

ПЕЧАЛБИ

6 числа 0 по 0.00 лв.

5 числа 3 по

7786.70 лв.

4 числа 324 по 79.70 лв.

3 числа 6792 по 6.20 лв.

5 от 35

I ТЕГЛЕНЕ

Печеливши числа

2, 6, 12, 18, 29

Ели Маркес

Том

ПЕЧАЛБИ

5 числа 1 по 23030.40 лв.

4 числа 351 по 85.60 лв.

3 числа 8692 по 5.40 лв.

II ТЕГЛЕНЕ

Печеливши числа

5, 8, 20, 26, 31

ПЕЧАЛБИ

5 числа 2 по 11515.20 лв.

4 числа 239 по 125.70 лв.

3 числа 7100 по 6.60 лв.

6 от 42

Печеливши числа

4, 10, 29, 31, 40, 41

TOTO 2, 59-и ТИРАЖ

Джакпот 946 769.84 лева

ПЕЧАЛБИ

6 числа 0 по 0.00 лв.

5 числа 6 по 2390.80 лв.

4 числа 276 по 52.00 лв.

3 числа 4695 по 4.40 лв.

Джокер

Печеливши позиции 1 2 4

Печеливши числа 9 1 4

Джакпот - спечелен

ПЕЧАЛБИ

3 числа 16 по 2262.20 лв.

2 числа 2494 по 14.50 лв.

Зодиак

тите за нашия тим в

тактически план. Имаше

и доста добри неща,

но не можем да

отречем, че два гола

станаха след наши

грешки, което не

трябва да се случва,

или поне да сведем

техния брой до минимум.

Грешки може да

се допускат, но да не

са толкова леки. В

крайна сметка ползите

за нас са много повече

от всичко останало",

коментира Ели

Маркес, който остави

извън титулярите Борислав

Хазуров и

бразилеца с български

паспорт Том.

В тяхно отсъствие "Банско"

не успя да създаде кой

знае какви главоболия на съперниковия

вратар и получи

първото си попадение в 29-

та мин., когато точен бе Сантос.

Кариоката се разписа

още веднъж в 42-та мин.

Единствената стопроцентова

ситуация за гол на козлите

бе в 68-та мин., когато

Денис Ангелов пропусна да

отбележи от дузпа. 7 минути

по-късно дойде и третото попадение

за "Академия Пандев",

дело на Бихорак.

Тимът вчера бе пуснат в

кратък отдих и в понеделник

се събира отново за предстоящите

първи официални

мачове - с "Беласица" за купата

в сряда и в събота с

"Гранит" (Вадая) за старта на

Югозападната Трета лига.

"БАНСКО": Ив. Димитров,

Лечов, Макриев,

Слаев, М. Димитров, Галчев,

Стоев, Чолев, Ангелов,

Златков, Маламов (Тъпигьозов,

Ейков, Том, Петров,

Хазуров, Лефтеров, Божинов,

Балтов).

ВАСИЛ БОРИСОВ

Агентът на орлето Спас Делев го пласира в

Саудитска Арабия

израелския

"Апоел" /

Беер-Шева/ в

Лигата на

конференциите

обаче

шефовете на

тима са на

път да извадят

найконвертируемия

си играч

за продан.

Интерес към

2

Срещата на Н. Жейнов с

треньора на "Ал Насър" /сн.

1/ може да трасира пътя

към Саудитска Арабия на

него не липсва, запитвания са

постъпили от няколко отбо-

Сп. Делев /сн. 2/

1

ра във второто екипите на турския "Мерсин",

ниво на футбола испанския "Лас Палмас" и

в Турция, както и полския "Погон".

от Азия след силните

му изяви в да" приключва лагерът на "Ал

С проверката срещу "Ар-

предната кампания.

В първенс-

на престоя си в София ара-

Насър" в България. По време

твото записа 26 бите завършиха 0:0 с най-титулувания

кипърски тим "Ап-

мача с 8 гола,

допринесе и за оел" /Никозия/ и победиха с

класирането на 2:0 "Академия Пандев", като

финал в турнира специално за мача пристигна

легендата оттатък западна-

за купата на България.

В кариерата

си Сп. Делев който е патрон и собственик

та ни граница Горан Пандев,

на три пъти игра зад граница. на клуба.

С променлив успех носеше

ТОНИ КИРИЛОВ

Печеливши числа

3, 19, 25, 26, 34

Печеливша зодия 12

Джакпот 3 000 000.00 лева

ПЕЧАЛБИ

5 + 1 зодия 0 по 0.00 лв.

5 числа 0 по 0.00 лв.

4 + 1 зодия 0 по 0.00 лв.

4 числа 14 по 500.00 лв.

3 + 1 24 по 100.00 лв.

3 числа 330 по 10.00 лв.

2 + 1 320 по 5.00 лв.

1 + 1 1409 по 1.50 лв.

2 числа 3758 по 0.80 лв.

1 зодия 1769 по 1.00 лв.


СТРУМА

31 юли - 1 август 2021 г.

СПОРТ

"Марек" кърпи оскъдния бюджет

с ВИП карти за 200 лв., редовите

зрители плащат 5

Ръководството на закъсалия

"Марек" се надява да запълни

някоя и друга дупка в

оскъдния бюджет с продажбата

на сезонни карти за

ВИП-а на стадион "Бончук",

където ще могат да ползват

екстрите само 32-ма души,

колкото са свободните места

в ложата. Всичките 19 домакинства

през кампанията

плюс мачовете вкъщи от турнира

за купата на България

ще струват на мераклиите

200 лв. Талоните бяха пуснати

в продажба веднага Цв. Видински

след издаването на лиценз

за професионалния футбол

на легендарното съоръжение

в средата на седмицата. За

редовите зрители еднократната

цена на билетчето е 5

лв. "У дома и стените помагат",

изрази оптимизъм президентът

на дупнишкия клуб

Цветан Видински.

Кадровите грижи на новаците

за встъпителния гастрол

пред собствена публика

в професионалния футбол

след 6 г. в аматьорските

групи се ограничават до отсъствието

на трайно контузените

Джордж Николов,

Ал. Близнаков

Димитър Илиев и Даниел Васев.

Първите двама се възстановяват

от тежки операции

на скъсани кръстни

връзки на коляното, а новото

попълнение от "Оборище"

претърпя хирургическа интервенция

за херния. Травми

нарушиха подготовката

на капитана Александър

Близнаков и завърналия се

след престой в "Кюстендил"

Росен Йорданов, които след

няколко пропуснати контроли

все пак записаха участие

в сблъсъка на старта със

"Септември" /Сим/, загубен

след скандално отменен автогол

на симитличани заради

засада. Днес предстои

двубой с другия "Септември"

от столицата, който също изгуби

точки по нелеп начин

във визитата срещу "Струмска

слава". Хората на Христо

Арангелов допуснаха радомирци

да им отнемат победата

с изравнително попадение

в добавеното време

на благоевградчанина Румен

Сандев, който преди това

спомогна за гола на софиянци,

след като топката се отклони

в тялото му и влетя в

мрежата.

ТОНИ КИРИЛОВ

"Банско" приема комитите в единствения аматьорски

сблъсък за купата на България в Пиринско

Футболният отбор на

"Банско" извади късмет

при вчерашния жребий и

ще домакинства на "Беласица"

в областния кръг

от турнира за купата на

България. Мачът е в

сряда на стадион "Св. Петър"

от 18.00 ч. Козлите

и комитите бяха единствените

два аматьорски

тима от Пиринско,

заявили участие в проявата

през новия сезон.

Според регламента, задължени

да се включат са

само професионалистите

от Първа и Втора лига, ледите на Ив. Златински (вляво) и Г.

Ал. Кабзималски бърка в купата с листчетата пред пог-

Кавръков.

Мъжете на "Беласица" посрещат

днес от 18.30 ч. на ст.

„Цар Самуил“ елитните 19-ки

на ЦСКА, водени от бившия

наставник на комитите отпреди

12 г. Добромир Митов. С тази

проверка петричани закриват

серията предсезонни тестове

седмица преди подновяването

на първенството и

встъпителното домакинство

срещу "Рилски спортист".

Сблъсъците с приятелски характер

между бяло-червените

и армейските надежди се превърнаха

в традиция напоследък.

Преди началото на сезон

2020/21 г. двете формации си

дадоха среща на „Царя“, като

тогава хората на Саша Симонович

се наложиха с 2:1 след

две попадения на Атанас Карачоров.

В началото на фев-

но първо трябва да отминат

предварителните

етапи. Представител на

банскалии в офиса на

Областния съвет на

БФС - Благоевград бе

треньорът в детскоюношеската

школа

Георги Кавръков, а петричани

изпратиха управителя

си Иван Златински.

В присъствието на

двамата бивши футболисти

жребия изтегли

шефът на областната

централа Александър

Кабзималски.

ИВАН ДЕЛЧЕВ

Настоящият и бившият наставник на "Беласица" в пореден сблъсък

руари т.г., непосредствено

преди пролетния рестарт на

шампионата, съперниците играха

в Марикостиново, където

"Бела" се развихри с 4:0 с

С. Симонович /вдясно/ и Д. Митов на раздумка

ФУТБОЛЕН УИКЕНД

ПЪРВА ЛИГА - II КРЪГ

Снощи

Славия-Царско село

Днес, 18.45 ч.

Ботев Вр-Левски

/Станимир Тренчев/

21.00 ч.

Лудогорец-ЦСКА 1948

/Георги Давидов/

Неделя, 20.15 ч.

Локомотив Сф-Локомотив Пд

/Станислав Тодоров/

Понеделник, 18.45 ч.

Черно море-Ботев Пд

/Валентин Железов/

21.00 ч.

Пирин-Берое

/Радослав Гидженов/

Арда-ЦСКА отл.

ВТОРА ЛИГА - II КРЪГ

Снощи

Хебър-Миньор

Добруджа-Ботев Пд II

Марица-Монтана

Септември Сим-Янтра

ЦСКА 1948 II-Нефтохимик

Лудогорец II-Етър

Днес, 18.30 ч.

Спартак Вн-Стр.слава

/Никола Петров/

Марек-Септември Сф

/Владимир Вълков/

Левски Л-Созопол

/Благой Манов/

20.00 ч.

Литекс-Спортист

/Любослав Любомиров/

след поредния двубой между отборите им

две попадения на Живко Димитров

и по едно на Александър

Смилков от дузпа и Симеон

Бояджиев. За днешния

спаринг отпадат трима футболисти

заради здравословни

проблеми - Ал. Смилков, М.

Русков и Л. Дафков.

Старшията С. Симонович

коментира и жребия за купата

на България, който прати

неговите подопечни под Тодорка

срещу "Банско" в сряда.

„Ще подходим много отговорно

към срещата и към турнира

като цяло. Всички си спомнят

какви мачове изнесохме в

последното издание, когато

елиминирахме „Литекс“ и отпаднахме

на осминафиналите

от „Локомотив“ /Пловдив/, като

повече от час държахме в

шах смърфовете на техен терен",

припомни одисеята на

своите във втората по сила

надпревара сръбският специалист.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 21

СПОРТЕН ГЛОБУС

ПОЗНАТ СЪПЕРНИК ЗА ЦСКА СЛЕД ДРАМАТА

СРЕЩУ "ЛИЕПАЯ"

Познат съперник среща ЦСКА в третия квалификационен кръг

в Лигата на конференциите. Това е хърватският "Осиек", който

прескочи полския "Погон" с 1:0 на реванша след 0:0 преди седмица

в Шчечин. Гола вкара в края на първото полувреме Ласло

Клайнхайзер. Вицешампионът на бившата югорепублика печели

първа европейска победа от сезон 2018/2019 г. Хърватите

озориха армейците преди 2 г. и отстъпиха едва след изпълнението

на дузпи с 3:4. Сега червените стигнаха до двубоите срещу

"Осиек" след драмата с дузпи в Латвия срещу "Лиепая" с 3:1

и благодарение на двете спасявания на Бусато при ударите от

бялата точка. В редовното време и продълженията двата отбора

не си отбелязаха гол, както предната седмица и в София.

Хората на Стойчо Младенов са домакини в първия сблъсък с

"Осийек" на 5 август, реваншът е на 12 август.

ЧЕТИРИМА БЪЛГАРИ ИЗХВЪРЧАХА ОТ

ЕВРОТУРНИРИТЕ

Четирима българи изхвърчаха от евротурнирите след реваншите

във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Илиан Илиев-младши изигра първия си мач с екипа на

"Аполон" (Лимасол) за равенството 2:2 във визитата на "Жилина",

но кипърците отпаднаха с общ резултат 3:5. Бившият футболист

на "Черно море" влезе на смяна през второто полувреме.

Мартин Райнов бе титуляр за израелския "Ашдод" при загубата

с 0:1 от "Карабах", който продължава напред след 0:0 в

първата среща. Голът падна в 6-та мин., а екскапитанът на "Левски"

бе заменен веднага след почивката. Румънският "Сепси" с

Цветелин Чунчуков и Радослав Димитров в стартовия си състав

отстъпи с дузпи 3:4 срещу "Спартак" /Търнава/ след 1:1 в редовното

време и продълженията и 0:0 преди седмица. Димитров

остана на терена до края, а Чунчуков седна на пейката в 99-та

мин. Сред титулярите на словашкия тим бе любимецът на феновете

на "Левски" Роман Прохазка.

ОЛИМПИЙСКАТА НИ ВИЦЕШАМПИОНКА А.

КОСТАДИНОВА ЧЕТВЪРТА НА 25 М ПИСТОЛЕТ

Олимпийската ни вицешампионка

на 10 м пистолет Антоанета

Костадинова завърши четвърта

във втория си финал на

25 м, след като загуби спора за

бронза с китайката Сяо. Нашето

момиче започна лошо и не

успя да свали нито една от петте

мишени в първата серия, но

в следващите три навакса с по

четири точни изстрела и влезе

трета в директните елиминации.

Антоанета Костадинова

Три пропуска в седмата серия доведоха до престрелка, която

Костадинова спечели. След това с азиатката свалиха по пет мишени,

но в решителната престрелка за медал българката направи

нови три грешки срещу само една на съперничката си. Престрелка

реши титлата, шампионка стана рускинята Виталина Бацарашкина

с 4 свалени мишени срещу 1 на корейката Миндун

Ким. В последното си състезание в кариерата легендата на родната

и световната стрелба Мария Гроздева остана извън финала.

ШОК В ТОКИО, ГЕРМАНЕЦ РАЗБИ

СВЕТОВНИЯ №1 В ТЕНИСА

Истинска сензация

дойде от олимпийския

турнир по тенис в Токио.

Световният номер 1 Новак

Джокович беше разбит

на полуфиналите от

германеца Александър

Зверев с 6:1, 3:6, 1:6 и

се размина с олимпийския

финал. Това е трети

загубен 1/2 финал на

Новак Джокович

Ноле на олимпийски игри в кариерата му. В решителен сблъсък

за златото Зверев се изправя срещу руснака Карен Хачанов, който

отстрани Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:3. Шок е най-често употребяваната

дума след провала на Джокович в родината му.

„Голям шок: Новак победен от Зверев, няма финал!“, „Цяла Сърбия

е в шок! Новак Джокович изгуби на полуфинала на Олимпиадата,

а имаше сет преднина“, „Най-големият шок в Токио! Новак

остана без мач за олимпийското злато! Зверев на финал! Джокович

в битка за бронза", „Шок! Джокович без финал на Олимпиадата!

Зверев го прати в битката за бронза след нереален обрат“,

са само част от заглавията на водещите издания в западната ни

съседка, където отчитат, че техният сънародник не е издържал

психологически на корта, а някои посочват като причина тежките

условия за игра и жегата, която изцедила всичките му сили.

БРАЗИЛЕЦ ОТ "АРСЕНАЛ" СЪС СЕНЗАЦИОНЕН

ТРАНСФЕР В ТУРЦИЯ

Бразилецът Давид Луис подготвя сензационен трансфер в новака

в турския елит "Адана Демирспор". Защитникът, който си

тръгна от "Арсенал" като свободен агент, е договорил двегодишен

договор със заплата от 4 милиона евро на сезон. В предната

кампания 34-годишният Луис изигра 30 мача и вкара 2 гола

във всички турнири за артилеристите. Ръководството на "Адана"

вече направи два трансферни удара, след като преди дни

привлече Марио Балотели и мароканеца Юнес Белханда също

със свободни трансфери.


СТРУМА 31 юли - 1 август 2021 г. СПОРТ стр. 22

Неврокопчанинът с три спасени дузпи в Европа Ил. Пиргов:

Това ми е работата, понякога е шесто чувство

Ил.

Босът на орлето: Всички сме настроени пивко,

победата е по-сладко нещо от гаджетата

Хр. Крушарски

Неврокопският вратар с

три спасени дузпи в Европа

Илко Пиргов разкри каква е

тайната да опази мрежата си

суха от бялата точка. Юношата

на орлетата беше големият

герой на "Локомотив"

/Пд/ за отстраняването

на чешкия "Словачко" във

Втородивизионният

"Струмска слава" не можа да

събере пълна група за гостуването

тази вечер във Варна

срещу новака "Спартак". В автобуса

за морската ни столица

се качиха едва 17 футболисти,

трима от които вратари,

което ограничава почти

до санитарния минимум опциите

за наставника Владимир

Димитров. В лазарета останаха

Ивелин Илиев и Кристиян

Китов, които пропуснаха

и драмата 1:1 на старта

срещу "Септември" /Сф/. Съперникът

прави всичко възможно

да компенсира липсата

на бонуса фенска подкрепа,

след като отнесе наказа-

Футболните таланти от

детската академия "Хлапетата"

направиха шампионски

дубъл на турнира в Тетевен,

където участваха три формации

от областния център на

Пиринско. Крак повлякоха

най-малките от набор 2013,

които се включиха първи в

надпреварата и отвяха конкуренцията.

Голмайсторския

приз прибра Мариян Елезов

с 12 попадения, а наградата

за най-добър вратар заслужи

Слави Милушев. Със златната

купа триумфираха и

10-годишните благоевградчанчета,

които се разправиха

показно с "Болярчетата"

5:1, "Фортуна" /Пл/ 6:3, "Тракия"

3:2, равенство 2:2 им измъкна

само "Севлиево", кое-

втория квалификационен

кръг на Лигата на конференциите

с 3:2 след изпълнения

на 11-метровите наказателни

удари, до които се стигна,

след като двата тима повториха

на реванша с обратен

знак резултата 1:0 от

първия мач на Лаута и не успяха

да си вкарат гол в продълженията.

"Дузпите са рулетка. Понякога

е усет, шесто чувство.

Щастлив съм, че помогнах

на отбора, в крайна сметка

това ми е работата. Следващите

двубои с "Копенхаген"

са бонус за нас", коментира

стражът на смърфовете.

За пореден път не сдържа

емоциите си култовият

собственик на вицешампионите

Христо Крушарски. "Ще

почиваме малко, събираме

кислород и тръгваме нагоре.

Най-голямата победа беше

"Тотнъм", сега "Копенхаген",

след това да вземем и "Ливърпул".

Победата е найсладкото

нещо. По-сладко

даже от гаджетата. Сега ще

видите атмосферата в отбора.

Всички са настроени

пивко. Отиват да тренират

директно и в неделя на мач.

Ние не сме като другите - да

Пиргов

хленчим. Ще играем и всеки

ден, ако трябва. Не ни е къса

скамейката. Играчите тепърва

почват, още е рано.

Има време, докато се

уморят", изригна клубният

бос след завръщането на

родна земя.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

"Славата" не можа да събере пълна група за Варна, противниковата агитка в акция от булеварда

ние да играе срещу радомирци

на празни трибуни заради

ексцесиите на ултрасите при

гостуването предната седмица

срещу "Нефтохимик". От

клуба се обърнаха с апел към

привържениците да се стекат

масово на булевард "Васил

Левски", който минава край

стадиона, и оттам да дадат рамо

на любимците си. Една от

големите фенфракции пък обяви

кампания "Плати билет,

подкрепи Спартак" и пусна в

продажба талони по 5 лв.,

въпреки забраната за публика

на двубоя срещу "Славата".

Инициативата цели да се

съберат пари за покриване

поне на част от наложената

"Всички на булеварда" - зовят тарторите на агитката на соколите

глоба след търкала в Бургас,

общата сума възлиза на 825

лв. плюс разходите по възстановяване

на щетите на ст.

"Хлапетата" с шампионски дубъл и най-добър играч в Тетевен

то не се оказа фатално. Найточен

мерник показа Атанас

Тасев, стражът Стилиян Равначки

бе избран за най-добър

на пост №1. Малшансът и горещото

време попречиха на

"Хлапетата" да запишат требъл

след нелепата загуба на

"Лазур".

Изпълнителният директор

финала на родените 2012 г.

с 2:3 от "Болярчетата", които

си върнаха за поражението

при батковците. Търновци наваксаха

изоставане от 0:2 до

почивката и през втората

част късметът ги покри за

пълния обрат. Въпреки това

Красимир Кузманов предупреди,

че победният двубой

срещу шейховете вече е в историята

и предстои нова тежка

битка. "Отсъствието на нашите

фенове ни задължава да

ги зарадваме с трите точки.

Предният мач остава зад гърба

ни. Сигурни сме, че няма

да ни бъде лесно, дори напротив,

тъй като силите във

Втора лига са изравнени и

всеки може да бие всеки.

Евентуално отпускане със сигурност

ще бъде наказано от

гостите и затова трябва да

сме мобилизирани на сто

процента", коментира клубният

началник.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Шампионският триумф на "Хлапетата" в Тетевен

организаторите отличиха за

най-добър играч на турнира

Наско Христов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ


СТРУМА

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

31 юли - 1 август 2021 г. РАЗНИ ХОРА

стр. 23

Акапелна музика звучи днес на Базиликата

в кюстендилския лесопарк Хисарлъка

Акапелната група Spectrum

Vocal Band гостува в

Кюстендил като част от летните

културни празници

„Кюстендилско лято 2021“ ,

иформират от общински отдел

"Култура и духовно развитие"

към община Кюстендил.

Жителите и гостите на

града ще могат да се насладят

на вълшебството на

акапелната музика, в която

единственият инструмент е

човешкият глас. Spectrum

Vocal Band се представят за

първи път в областния град.

В репертоара им присъстват

оригинални авторски теми и

РОЖДЕН ДЕН

аранжименти на познати

песни, съчетаващи поп,

фънк, джаз, бийтбокс, и същевременно

добавяйки теми

и елементи от българския

фолклор. Музикантите ще се

качат на сцена „Базиликата“

в лесопарк Хисарлъка тази

вечер.

Spectrum Vocal Band e

създадена през 2012 година

и оттогава групата има зад

гърба си многобройни концерти

и изяви на най-престижните

сцени у нас: „Международен

джаз фестивал

Банско“, „Джаз форум Стара

Загора“, „Хасково джаз

фест“, "Джаз под звездите

на Деветашкото плато“,

Джаз фестивал "Жълтите павета",

"Джаз в Бургас",

„Младежки джаз фестивал

Димитровград“. През 2018 г.

петимата вокалисти подгряват

концерта на легендите

The Manhattan Transfer в

София. През същата година

Орлин Павлов кани групата

да запише акапелна версия

на песента „Още малко“,

която влиза в дебютния му

албум. През ноември 2019

г. Spectrum издават своя дебютен

албум "Пресечна точка"

(Cross Point).

В момента музикантите

записват втория си

самостоятелен албум

„Singerprints“, посветен на

българския фолклор, който

се очаква да излезе през месец

септември.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Ц

СТРУМА

Основател

ентър за обществена подкрепа

и Център за социална

рехабилитация и интеграция

- град Сандански празнува своя

втори рожден ден.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНАЦИ

РАК

ЛЪВ

Празникът бе отбелязан с много

настроение, музика, торта и изпълненията

на децата, които се

включиха в Лятната творческа работилничка.

Денят ви ще бъде изпълнен с трудности и настроението

ви никак не е добро. Това се дължи на домашни

проблеми, които за момента мъчно ще разрешите. Ще

ви разгневят някои от приятелите, чиито идеи за постигане на успех

в тези проблеми са доста неприложими. Днес активността ви на работното

място е намалена.

Доста ядове ще ви създадат професионалните проблеми

днес, но трябва да знаете, че начинът за тяхното

разрешение се крие само в спокойния подход. При повечето

от вас проблемите са свързани със служебни промени. Не

разговаряйте с работодателя си, защото контактите ви са обречени

на неуспех. Неочаквана новина.

Близнаците с големи усилия поддържат баланс в отношенията

с околните. Но ако възникнат противоречия

или в известна степен се чувствате незадоволени от отношението на

другите към вас, не бива да го приемате сърдечно.

Много трудности възникват в събота пред вас и ще

ви обезкуражат да действате по задачите за деня. Все

пак не е лошо да потърсите съдействието на някой от вашите началници

или просто да обясните, че се сблъсквате с непреодолими пречки.

В събота родените под Лъв са енергични и действени,

но не във всички случаи е така. Мнозина от вас все

още се колебаят, но биха могли да направят известни стъпки по пътя

към осъществяване на нов съюз или обединение. Вероятно днес няма

да можете да постигнете напълно положителни резултати, но такива

ще има.

Управител:

Главен редактор:

ДЕВА

Събота бележи нов развой за мнозина. През деня

ще се сблъсквате с препятствия, които едва ли ще

можете да отстраните днес. Проблеми от любовен

характер. Внимавайте в интимните отношения - възможни

са конфликти. Няма да се сблъскате с проблеми от финансов

характер, но не предприемайте рискови операции.

www.hotel-orbita.bg

ХОРОСКОП 31 ЮЛИ

ВЕЗНИ

СКОРПИОН

на полезни контакти и неочаквани промени при някои.

покажете добрите си намерения.

Теодора Томова Зам. главни редактори: Валери Палахански, 0885 694135; Иван Вълканов, 0887 362326;

Анелия Десподска Репортери: Бетина Апостолова; Ваня Симеонова, 0887 559543; Димитрина Асенова, 0885

Издател: „Струма“ ЕООД

694145; Станислава Далева, 0882 105055; Спорт: Иван Делчев, 0885 694143; Стойчо Стоицов,

0885 694144; Реклами: тел. 073 885702, мобилен 0885 694157; Счетоводство: 073/

2700 Благоевград, пл. „Македония“ №1

885702; 0885 694159; Кореспонденти: Сандански, Петрич: Лидия Манева, 0885 694125;

п.к. 103, тел. 0885 694130

Разлог, Банско - Яна Йорданова, 0885 694199; Дупница: Йорданка Попова, 0885 694129;

Катя Илиева Кюстендил: Даниела Атанасова, 0885 694132; Перник: Красимира Стоименова, 0898

Използването на информация от „Струма“ само със съгласието на редакцията. Позоваването е задължително.

Вашият любим хотел в Благоевград!

+359 73 88 70 01,

0892/254302

Много от Везни днес ще пътуват, вероятно по делови

задачи, но вероятността да постигнете успех е

почти нищожна. Не са малко и онези от вас, които

имат домашни проблеми и на тази база възникват

противоречия и гняв. Може би това е всичко, което определя настроението

на всички под знака в събота.

Днес вие сте в добро настроение, но никак не е

изключено то през деня да се помрачи. Възникват

проблеми в различни сфери на живота ви и те като

че ли тотално обхващат целия ви ден. Става въпрос за финансови

трудности, неприятности от професионален характер, липса

СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ

ВОДОЛЕЙ

РИБИ

507979; Централа: 0885 694130, 0885

694161, 073/88-57-02

Събота се оказва труден ден за Стрелец, като с наймного

неприятности ще се сблъскате в контактите си,

които сега са по делови въпроси. Не е изключено мнозина

от вас силно да се разгневят, в такива случаи гневът не е добър

съветник. Ще кажете или направите неща, за които по-късно ще съжалявате.

По същия начин са делата на бизнесмените - множество

проблеми. Удовлетворителни са днес любовните ви контакти, възползвайте

се.

Основната причина за недоволството при родените

под Козирог днес е психическото затормозяване,

което в много случаи ви пречи за правилна преценка

или правилни действия по делата. Повечето от вас са

склонни към разбирателство, но много често съществуващите проблеми

не позволяват да се стигне до такова. Съобразете се с чуждо

мнение по бизнес въпроси. За някои пътуване ще донесе големи печалби.

Пътуване е характерно за родените под Водолей,

но тук съществуват два варианта, различаващи се по

възможности един от друг. Ако пътувате във връзка с

лични дела, вероятността да постигнете успех е голяма. Но по въпроси

от делови и професионален характер следват разочарования, тъй

като възникват нови препятствия, които трябва да преодолявате.

Много от родените под Риби ще бъдат обезкуражени

днес за действията си от сблъсъка с внезапно

възникнали проблеми. Това ще накара мнозина от вас

да пренебрегнат предстоящите задължения, но може

би за момента това е най-доброто разрешение. На успехи можете да

се надявате в контактите си през целия ден, където е необходимо да

РЕКЛАМА

тел. 073/885702, 0885 694157, 0887 354436,

struma_reklami@abv.bg,

struma_reklami@mail.bg

вестник „Струма“e-mail:

struma92@mail.bg, struma92@abv.bg

сайт: www. struma.bg

e-mail:

struma_inet@abv.bg


СТРУМА 31 юли - 1 август 2021 г. РАЗНИ ХОРА

стр. 24

ВМРО активистката от Благоевград Теодора Мичева направи патриотична

семейна разходка след морската почивка

3

Благоевградската

активистка

на ВМРО Теодора

Мичева организира

патриотична

разходка за

семейството си

на връщане от

лятната почивка

на Южното Черноморие.

Задружната

фамилия

посети историко-археологически

музей във

Велики Преслав,

където разгледаха

Златната църква,

издигната по

време на управлението

на цар

Симеон, уникалните

старинни

обекти на открито,

както и намиращите

се в близост

причудливи

скали. Следващата

спирка беше

в богатия на

исторически забележителности

Трима дупничани

обиколиха

Рила, Пирин

и Родопите

и изминаха

444.40 км за

15 дни. 66- годишният

Йордан

Начев,

който изкачи

най-високия

връх в Турция -

Арарат, отново

прие предизвикателството

на

планината и

заедно с още

двама дупничани

- 53-годишния

локомоти-

4

1

На трона на цар Симеон в музея във Велики Преслав

/сн. 1/. Семейство Мичеви край чудните скали /сн.

2/. Пред Панорамата в Плевен /сн. 3/. При Крушунските

водопади /сн. 4/.

град Плевен. Там

посетиха мавзолея,

Панорамата, Скобелевия

парк, последния

войнишки

2

паметник в центъра на града,

открит преди 2 г. от тогавашния

вътрешен министър

Красимир Каракачанов.

След като се насладиха на

ВИ ЦОВЕ НА БРОЯ

- Пешо, снощи хванах жена

ми в изневяра с един германец!

- И ти какво каза?

- Какво да кажа, като не

знам немски...

***

Мъж излиза с майка си от

лекарския кабинет:

- Майко, защо каза на лекаря,

че си на 80, като си на

85 години?

- Сине, като си по-млад, докторът

по ти обръща внимание!

***

Мъж към жена си:

- Ти за къде се стягаш, ма?

- При стоматолога!

- Не ме интересува професията

му!

красивите плевенски фонтани

и водната каскада, семейство

Мичеви се оправиха

към прочутата Деветашка

пещера и Крушунските

водопади, където природният

скулптор е изваял феноменални

гледки.

"Колко богата на красоти

е нашата България! Природни,

археологически, исторически!",

изрази задоволството

си от видяното

родолюбката Теодора Мичева,

която запечата емоционалните

семейни преживявания

с фотосесия.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Трима дупничани по маршрут Е-8, за 15 дни изминаха 444.40 км из Рила, Пирин и Родопите

2

4

1

вен машинист Румен Василев

и треньора по футбол Васил

Чакърски, се включи в поход

по международен маршрут за

планинари Е-8.

Групата тръгнала от връх

Мусала на 10 юли и приключила

похода на хижа „Айда“ в

Родопите на 25 юли. Тримата

дупничани били в група с още

17 планинари, които за 15 дни

изминали пеша 444.40 км.

Няколко дни след връщането

му от поредното предизвикателство

Й. Начев разказа

пред репортер на „Струма“:

„Не бях минавал по този

път. Минавал съм по път Е-3

и Е-4. Преходът беше изпълнен

с много емоции. Една колежка

планинарка от Варна,

казва се Валя, отпразнува

рождения си ден, докато

бяхме на път. Подарихме й

торта, букет планински цветя

и много песни. Предполагам,

че такъв рожден ден не е имала

досега. Групата беше от 20

души, хора с различни характери,

но се сработихме в името

на изминаването на дългия

444.40 км път без инциденти

и отрицателни емоции. Минахме

покрай Леденото езеро

до хижа „Заврачица“. Само

няколко души успяхме да

се изкачим до него, останалите

снимаха отдолу. Всеки

един от нас успя в зависимост

от личните си цели и мотивация.

Всеки един ден от пътя

криеше своите уникалности.

Една моя сериозна подготвителна

работа се увенча с успех.

С колегите ми планинари

от ТД „Рилски езера“ в

Дупница показахме на какво

сме способни. Изминаването

на този труден маршрут е

подготовка за нещо по-голямо,

но ще го запазя в тайна,

докато не се осъществи", заяви

Начев.

Както „Струма“ писа, Йордан

Начев покори най-високия

връх на Турция Арарат

през миналата година. Той

участва в благотворителна

кауза за болни деца, като самофинансира

експедицията.

Начев е на 66 години, но

Румен Василев и рожденичката /вляво на сн. 1/. Тримата дупничани по път Е-8 /сн. 2/. На

старта на маршрута на връх Мусала /сн. 3/. Васил Чакърски /със синята блуза сн. 4/.

всички казват, че годините не През останалите дни яде всичко,

но обезателно обядът или

му личат. От няколко години

води здравословен начин на

живот. Всеки ден тренира,

обикаля планината над родното

му село. Два дни в седмицата

пие само вода или чай.

3

вечерята започва със салата.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

00173

More magazines by this user
Similar magazines