02.11.2023 Views

КАМИОНИ 9 / 2023

Четете в броя: * Логистичното събитие на годината – 11. Логистична Бизнес Конференция, премина при много голям интерес от страна на бранша. * Изцяло електрическият тежкотоварен камион Mercedes-Benz eActros 600 идва с амбицията да прекрои стандартите. * Кой от претендентите Ford Ranger, Volkswagen Amarok или Toyota Hilux ще грабне престижния приз International Pick-Up Award 2024? * Stellantis обяви пред международната преса новата си глобална офанзива в света на лекотоварните автомобили с програмата Pro One. * Булавто достави нови комунални автомобили FORD TRUCKS за Костинброд. * Mercedes-Benz GenH2 Truck измина над 1000 км с едно зареждане с течен водород. * Тест: Новият Mercedes-Benz eCitan. * Новият Ford Transit Custom идва в дизелова и електрическа версия. и още...

Четете в броя:
* Логистичното събитие на годината – 11. Логистична Бизнес Конференция, премина при много голям интерес от страна на бранша.
* Изцяло електрическият тежкотоварен камион Mercedes-Benz eActros 600 идва с амбицията да прекрои стандартите.
* Кой от претендентите Ford Ranger, Volkswagen Amarok или Toyota Hilux ще грабне престижния приз International Pick-Up Award 2024?
* Stellantis обяви пред международната преса новата си глобална офанзива в света на лекотоварните автомобили с програмата Pro One.
* Булавто достави нови комунални автомобили FORD TRUCKS за Костинброд.
* Mercedes-Benz GenH2 Truck измина над 1000 км с едно зареждане с течен водород.
* Тест: Новият Mercedes-Benz eCitan.
* Новият Ford Transit Custom идва в дизелова и електрическа версия.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!