01.02.2024 Views

КАМИОНИ 1 / 2024

Четете в броя: * Електрическият влекач за регионални превози Mercedes-Benz eActros 300 за пръв път стъпи в България. * Представителите и вносителите на основните марки товарни автомобили са умерени в очакванията си за пазара през 2024 г. * Всички големи европейски производители вече имат в портфолиото си електрически камиони. * Италианският производител на ремаркета Tecnokar Trailers вече е представен и в България. * Лекотоварният Ford Transit Courier и пътническият Ford Tourneo Courier идват пораснали и с нов атрактивен SUV дизайн. * Сп. КАМИОНИ тества всъдехода INEOS Grenadier. * 3760 нови тежки камиони бяха регистрирани в България през 2023 г. * 2479 нови ремаркета бяха реализирани на пазара ни през 2023 г. * 5291 нови лекотоварни автомобили са регистрирани в България през 2023 г. и още...

Четете в броя:
* Електрическият влекач за регионални превози Mercedes-Benz eActros 300 за пръв път стъпи в България.
* Представителите и вносителите на основните марки товарни автомобили са умерени в очакванията си за пазара през 2024 г.
* Всички големи европейски производители вече имат в портфолиото си електрически камиони.
* Италианският производител на ремаркета Tecnokar Trailers вече е представен и в България.
* Лекотоварният Ford Transit Courier и пътническият Ford Tourneo Courier идват пораснали и с нов атрактивен SUV дизайн.
* Сп. КАМИОНИ тества всъдехода INEOS Grenadier.
* 3760 нови тежки камиони бяха регистрирани в България през 2023 г.
* 2479 нови ремаркета бяха реализирани на пазара ни през 2023 г.
* 5291 нови лекотоварни автомобили са регистрирани в България през 2023 г.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!