08.05.2024 Views

КАМИОНИ 4 / 2024

Четете в броя: * Новият Volvo FH Aero e ефективен, мощен, комфортен и иновативен, с впечатляващ аеродинамичен дизайн и богат набор от системи за сигурност и в помощ на водача. Прочетете за първия тест драйв на гамата, организиран от Volvo Trucks. * Новите Vito, eVito, Sprinter и eSprinter на Mercedes-Benz осигуряват повече комфорт, безопасност, функционалност и цифрова свързаност и се отличават с модерен дизайн и по-високо стандартно оборудване. * Volvo Group, Renault Group и CMA CGM дадоха заявка, че ще предизвикат революция в транспортния сектор с основаването на стартъпа за е-ванове, наречен Flexis SAS. * Ford Pro въвежда опция за удължен пробег при E-Transit и разширява сферата на приложенията му. * Новият Volkswagen Transporter ще е с по-голям товарен капацитет – с обем от 5,8 куб. м и максимален полезен товар от 1,33 т. * Декарбонизацията – на приливи и отливи. * Continental представи новите гуми за камиони Eco Gen 5 * Европарламентът подкрепи 90% намалени емисии за камиони до 2040 г. * Европейският съвет даде зелена светлина за Евро-7 * VDL Bus&Coach откри ултрамодерен завод за автобуси в Рьозеларе. и още...

Четете в броя:
* Новият Volvo FH Aero e ефективен, мощен, комфортен и иновативен, с впечатляващ аеродинамичен дизайн и богат набор от системи за сигурност и в помощ на водача. Прочетете за първия тест драйв на гамата, организиран от Volvo Trucks.
* Новите Vito, eVito, Sprinter и eSprinter на Mercedes-Benz осигуряват повече комфорт, безопасност, функционалност и цифрова свързаност и се отличават с модерен дизайн и по-високо стандартно оборудване.
* Volvo Group, Renault Group и CMA CGM дадоха заявка, че ще предизвикат революция в транспортния сектор с основаването на стартъпа за е-ванове, наречен Flexis SAS.
* Ford Pro въвежда опция за удължен пробег при E-Transit и разширява сферата на приложенията му.
* Новият Volkswagen Transporter ще е с по-голям товарен капацитет – с обем от 5,8 куб. м и максимален полезен товар от 1,33 т.
* Декарбонизацията – на приливи и отливи.
* Continental представи новите гуми за камиони Eco Gen 5
* Европарламентът подкрепи 90% намалени емисии за камиони до 2040 г.
* Европейският съвет даде зелена светлина за Евро-7
* VDL Bus&Coach откри ултрамодерен завод за автобуси в Рьозеларе.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!