Centrum

Zde - Technologické centrum AV ČR
Základy spalování - Výzkumné energetické centrum