12.07.2015 Views

RAPPLON svářecí lis QSP 60 plus

RAPPLON svářecí lis QSP 60 plus

RAPPLON svářecí lis QSP 60 plus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

®<strong>RAPPLON</strong> sváecí <strong>lis</strong> <strong>QSP</strong> <strong>60</strong> <strong>plus</strong><strong>RAPPLON</strong> sváecí <strong>lis</strong> <strong>QSP</strong> <strong>60</strong> <strong>plus</strong>QuickSplice s individuálnímnastavením teplotyKoncept pro snadné a rychlé spojování.Hlavní vlastnostiNejrychlejší dostupný systémSpojení bhem 6 minutJedinený systém vodících lištIndividuální nastavování teploty>> Minimální prostoje -Maximální produktivita


Vyberte si Váš specifický QuickSplice <strong>lis</strong><strong>QSP</strong> <strong>60</strong> <strong>plus</strong> spojovací, souprava položek a doplSpojovací proces – Snadný a rychlý – Hotový ve 4 krocích1. Krok – Vysekávací pípravkyPoložka . Popis El. naptí TypzásuvkyKompletní souprava (bez vodících lišt)615390 <strong>QSP</strong> <strong>60</strong> <strong>plus</strong> komplet615391 <strong>QSP</strong> <strong>60</strong> <strong>plus</strong> kompletSouprava položek615340 <strong>QSP</strong> <strong>60</strong> <strong>plus</strong> sváecí <strong>lis</strong>615341 <strong>QSP</strong> <strong>60</strong> <strong>plus</strong> sváecí <strong>lis</strong>110 V230 V110 V230 VUSEuroUSEuroHFT 30/100 AFT <strong>60</strong> MFT 130615150 stojan615110 CP <strong>60</strong> chladící klešt615120 upevovací klešt615121 upevovací klešt615130 asova615140 kufr3. Krok – íprava vodící lišty pro emenVolitelné píslušenství615005 Vodící lišty – šíe 5 mm615010 Vodící lišty – šíe 10 mm615020 Vodící lišty – šíe 20 mm615025 Vodící lišty – šíe 25 mm615030 Vodící lišty – šíe 30 mm615040 Vodící lišty – šíe 40 mm615050 Vodící lišty – šíe 50 mm615009 Vodící lišty – volitelná šíe 6 - <strong>60</strong> mm2. Krok – Proces sváeníSystém uložení vodících lišt zaruujesprávné usazení spoje v <strong>lis</strong>u. Už žádnéoptovné sváení díky posunutému spoji.6151<strong>60</strong> prstovací pípravek615100 HFT 30/100 prstovací pípravek615200 HFT 50/100 prstovací pípravek615115 MCP <strong>60</strong> Mini chladící kleštTento design zaruuje, že spoje avodící lišty budou vždy nejlépe usazenyk zajištní správného ohevu properfektní spoje.4. Krok – Proces ochlazováníZa nkolik minut je pás pipravenk použití.Kompletní <strong>QSP</strong> <strong>60</strong> + spojovací sada (Obsahuje chladící klešt + prstovacíípravek HFT 30/100 a 6 ks spojovacích matric)Ammeraal BeltechHruškové Dvory 80586 01 Jihlavawww.ammeraalbeltech.comprodej@ammeraalbeltech.cztel: 567 117 211fax: 567 117 208

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!