ZÁPIS ze 7. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 31 ...

zidenice.cz

ZÁPIS ze 7. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 31 ...

311, 615 00 Brno pí Zina Komárková, Kuldova 13,615 00 BrnoKomise majetková : p. Ladislav Koukal, Sejkorova 22, 636 00 BrnoIng. Kamil Děrda, Došlíkova 37, 636 00 BrnoIng. Vladimír Fidrmuc, Meluzínova 5/7, 615 00 Brnop. Karel Kolář, Pechova 7, 615 00 BrnoIng. Petr Doležal, Sejkorova 24, 636 00 Brno p.Jaroslav Hřebíček, Potácelova 54, 636 00 BrnoIng. Jan Pellar,Táborská 181, 615 00 BrnoJosef Tomiško, Došlíkova46, 636 00 Brno Ing. Miroslav Maňák,Konečného 6, 615 00 BrnoKomise stavební :Ing. Zdeněk Kadlc, Pechova 30, 615 00 BrnoIng. Josef Kadaňka, Viniční 17, 615 00 BrnoIng. Rostislav Šantavý, Mikšíčkova 49, 615 00 BrnoIng. Zdeněk Špinar, Jílkova 112, 615 00 BrnoIng. Dušan Krátký, Škrochova 22, 615 00 BrnoIng.arch. Jarmila Cihelková, Na lukách 22, 615 00 BrnoIng. Stanislav Juránek, Bělohorská 95, 636 00 Brno p.Dušan Smrček, Nopova 74, 615 00Ing. PetrJanko, Viniční 49, 615 00 Brno Ing. StanislavSurynek, Škroupova 9, 636 00 BrnoKomise pro projednávání přestupků :p. Milan Moravec, Rokycanova 90, 615 00 Brnopí Jiřina Tomášková, Meluzínova 20, 615 00p. Roman Pozidis, Stará osada 19, 615 00 Brnop. Jaroslav Crha, Táborská 88, 615 00 BrnoHlasování : Jednomyslně schváleno.7.3/ Poděkování členům komisí, kteří pracovali v minulém voleb. obd.Rada městské části Brno - Židenice ukládá starostovi vyslovit poděkování všem členům komisí,kteří pracovali v minulém volebním období a v práci již nemohou dále pokračovatHlasování : Jednomyslně schváleno.Zajistí : p. starostaTermín : ihned7.4/ Seminář "Úvod do práce člena obecního (městského) zastupitelstva"Rada městské části Brno - Židenice ukládá RNDr. Husárové zaslat pořadateli semináře "Úvod dopráce člena obecního (městského) zastupitelstva", konaného dne 31. ledna 1995 v budově ESF MU, Zelnýtrh 2/3, Brno, dopis, ve kterém vyjádří nespokojenost (mimo přednášky JUDr. Fialy) s úrovní semináře.Hlasování : 5 pro, 4 se zdrželi.Zajistí : RNDr. HusárováTermín : ihnedZasedání rady ukončeno v 17.30 hodin.Zapsala : RNDr. Katarína Husárová

More magazines by this user
Similar magazines