portfolieau 2016 CZ

opavak

Architektonické vize a projekty

A

R CHIT

E

C

temparament

tem ptatron

tenatious

talended

tuneing

toncue

tonic

tics


PŘEDMLUVA

Projekty prezentované v tomto portfoliu jsou architektonické vize a studie převážně magisterského

programu, vypracované na fakultě architektury Českého vysokého učení technického. Vedeny

pod záštitou zkušených týmů akademických architektů s mnohaletou praxí v oboru - Prof. Ing. arch.

Irenou Šestákovou, doc. Ing. arch. Vladimírem Krátkým nebo doc. akad. arch. Vladimírem Soukenkou.

Většinu studií doprovázejí samostatná portfolia, prezentační plachty a „živé“ modely. Některé

z nich byly posléze prohloubeny detailnějšími konstrukčními návrhy nebo jim předcházely analytické

semináře. Záměrem zpracování projektů je vlastní prezentace autora spojená s ukázkou interpretace

tvorby pro budoucí praxi v oboru.


Design

Úroveň vzdělání: Maturita (matematika, fyzika, angličtina)

Úroveň vzdělání: Inženýr architekt (Architektura a Urbanismus)

Mendelovo gymnázium, Opava (osmileté studium)

E-mail:

České vysoké učení technické, fakulta architektury, Praha

VZDĚLÁNÍ

2 0 - 2 08

2 08 - 2015

BUS,

LE

BUS,

LODĚ

DĚTI

o:

:

us)

)

O MNĚ

Cestování

Výtvarné umění

Tvorba www stránek

Sport, fireshow, zpěv, tanec

Komunikace s lidmi, filosofie, rap

Ing. arch. Ondřej Šváb

Uvaděč na 19. konferenci IYPT (v ang. jazyce), Opava, 2 06

Sborový zpěv: sbor Luscinia a další, Opava (a po Evropě), 1 95 - 2 04

Služba v církvi, Opava, 1 95 - 2 05

Sbírky pro charitu, Opava, 1 9 - 2 0

2. místo v soutěži „O pohár Becario“ - fyzikální soutěž, Opava, 2 06

Instruktor Slack-line: Str et Game festival Opava, 2013 - 14, zahraniční zájezdy

Promoční projev v Betlémské kapli, Praha, 2015

Angličtina: 15 let, FCE, TOEFL certifikát (B2)

Adobe Photoshop, Adobe I lustrator, Adobe InDesign

Německý jazyk: 4 roky, pasivně

Autodesk AutoCAD 2D, AutoCAD 3D

Španělský jazyk: 3 roky, pasivně

Autodesk 3DsMax

Český jazyk: 27 let, rodný jazyk

Rhinoceros 3D

Microsoft Offce

Sony Vegas

ČINNOSTI

Mostní 111, 747 05, Opava

SOFTWARE

, angličtina)

+420 731 826 036

mayclip@gmail.com

2015 (9-12)

WPL Limited, Inc.

Ing. František Mikulinec, Opava

delování, asistence u projektů)

2012 (5-10)

. arch. Richard Myslivec, Praha

inuálně dodnes)

ZÁJMY

ZÁJMY

I

JAZYKY

2015 (9-12)

WP Limited, Inc.

Ing. František Mikulinec, Opava

(3D Modelování, asistence u projektů)

2012 (5-10)

Atelier Mysli Group, Ing. arch. Richard Myslivec, Praha

2 04 - 2010 (kontinuálně dodnes)

E SEX, Cyril Šíma, Štěpánkovice - brigády na stavbě, studie a návrhy

Ing. arch. Ondřej Šváb

Mostní 1, 747 05, Opava

+420 731 826 036

mayclip@gmail.com

dy na stavbě, studie a návrhy

O MNĚ

Celé jméno:

Bydliště:

Telefon:

ŠENOSTI

Cestování

Výtvarné umění

Brigády: grafický design, cestovní ruch, DesignBlok,

marketing, odpadní řešení, staveniště, prodej a výstavy

Instruktor snowboardingu: provozováno soukromě, 5 let

Živnostenský list: nevázaná živnost, 2015 (přerušeno)

JAZYKY

Komunikace s lidmi, filosofie, rap

Sport, fireshow, zpěv, tanec

Tvorba www stránek

Uvaděč na 19. konferenci IYPT (v ang. jazyce), Opava, 2006

Sborový zpěv: sbor Luscinia a další, Opava (a po Evropě), 1995 - 2004

Služba v církvi, Opava, 1995 - 2005

Sbírky pro charitu, Opava, 1999 - 2000

Design

2. místo v soutěži „O pohár Becario“ - fyzikální soutěž, Opava, 2006

Promoční projev v Betlémské kapli, Praha, 2015

Instruktor Slack-line: Street Game festival Opava, 2013 - 14, zahraniční zájezdy

I

ČINNOSTI

Adobe Photoshop, Adobe I lustrator, Adobe InDesign

Autodesk AutoCAD 2D, AutoCAD 3D

SOFTWARE

Rhinoceros 3D

Autodesk 3DsMax

Sony Vegas

Microsoft Offce

JAZYKY

Řidičský průkaz: typ B, Vítkov, přibližně 23 00 km, od 2 07

AKTIVITY A LICENCE

Kurzy, soutěže, olympiády: matematika, fyzika, sport, hudba

TRASA

METRO - C

DEJVICE

OBSAH

USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTŮ - STUDIÍ V PORTFOLIU

Český jazyk: 27 let, rodný jazyk

Španělský jazyk: 3 roky, pasivně

Německý jazyk: 4 roky, pasivně

Angličtina: 15 let, FCE, TOEFL certifikát (B2)

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

PROFIL AUTORA

HRADČANY

KONTAKTNÍ INFORMACE, ŽIVOTOPIS

II

HOLEŠOVICE

Brigády: grafický design, cestovní ruch, DesignBlok,

Angličtina: 15 let, FCE, TOEFL certifikát (B2)

O MNĚ

SMÍCHOV

06

FLORENC

NOVÉ

MĚSTO

Mostní 111, 747 05, Opava

Ing. arch. Ondřej Šváb

PRAŽSKÝ

OKRUH

Celé jméno:

33-38

2015 (9-12)

WPL Limited, Inc.

Ing. František Mikulinec, Opava

(3D Modelování, asistence u projektů)

2012 (5-10)

Atelier Mysli Group, Ing. arch. Richard Myslivec, Praha

2004 - 2010 (kontinuálně dodnes)

ESSEX, Cyril Šíma, Štěpánkovice - brigády na stavbě, studie a návrhy

marketing, odpadní řešení, staveniště, prodej a výstavy

Instruktor snowboardingu: provozováno soukromě, 5 let

O MNĚ

Živnostenský list: nevázaná živnost, 2015 (přerušeno)

Řidičský průkaz: typ B, Vítkov, přibližně 23 000 km, od 2007

Kurzy, soutěže, olympiády: matematika, fyzika, sport, hudba

mayclip@gmail.com

+420 731 826 036

DEJVICE

Telefon:

Bydliště:

VINOHRADY

AKTIVITY A LICENCE

Ing. arch. Ondřej Šváb

TRASA

METRO - C

VYŠEHRAD

BUDĚJOVICKÁ

03

KRČ

MICHLE

15-20

„BUDĚJOVICKÁ“

URBANISTICKÁ VIZE NOVĚ VZNIKAJÍCÍHO NÁMĚSTÍ, PRAHA 2013

NAPOJENÍ

MAGISTRÁLY

02

09-14

Úroveň vzdělání: Maturita (matematika, fyzika, angličtina)

E-mail:

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

Mendelovo gymnázium, Opava (osmileté studium)

Úroveň vzdělání: Inženýr architekt (Architektura a Urbanismus)

2000 - 2008

HRADČANY

II

„DÍLNA NÁRODŮ“

České vysoké učení technické, fakulta architektury, Praha

2008 - 2015

SMÍCHOV

PRAŽSKÝ

OKRUH

HOLEŠOVICE

NOVÉ

MĚSTO

VZDĚLÁNÍ

MULTIKULTURNÍ INTERNACIONÁLNÍ CENTRUM SDÍLENÍ POZITIVNÍCH VL

OBSAH

USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTŮ - STUDIÍ V PORTFOLIU

+420 731 826 036

Mostní 111, 747 05, Opava

Celé jméno:

Výtvarné um

PROFIL AUTORA

mayclip@gmail.com

Bydliště:

Tvorba www st

Telefon:

Sport, fireshow, zpěv,

Sborový zpěv: sbor Luscinia a další, Opava (a po Evropě), 1995 - 2004

Uvaděč na 19. konferenci IYPT (v ang. jazyce), Opava, 2006

2. místo v soutěži „O pohár Becario“ - fyzikální soutěž, Opava, 2006

Promoční projev v Betlémské kapli, Praha, 2015

Instruktor Slack-line: Street Game festival Opava, 2013 - 14, zahraniční zájezdy

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

SOFTWARE

II

Cestov

Sbírky pro charitu, Opava, 1999 - 2000

Služba v církvi, Opava, 1995 - 2005

ČINNOSTI

Autodesk AutoCAD 2D, AutoCAD 3D

I

Autodesk 3DsMax

Rhinoceros 3D

Microsoft Offce

Německý jazyk: 4 roky, pasivně

Sony Vegas

Desig

Český jazyk: 27 let, rodný jazyk

Španělský jazyk: 3 roky, pasivně

DEJVICE

DEJVICE

I

KONTAKTNÍ INFORMACE, ŽIVOTOPIS

Komunikace s lidmi, filoso

Brigády: grafický design, cestovní ruch, DesignBlok,

marketing, odpadní řešení, staveniště, prodej a výstavy

Instruktor snowboardingu: provozováno soukromě, 5 let

AKTIVITY A LICENCE

Angličtina: 15 let, FCE, TOEFL certifikát (B2)

Kurzy, soutěže, olympiády: matematika, fyzika, sport, hudba

TRAM,

MALÁ

STRANA

Řidičský průkaz: typ B, Vítkov, přibližně 23 000 km, od 2007

ZAHRADY,

„WALTROVKA“

REKONVERZE TOVÁRNY NA VÝROBU LETECKÝCH MOTORŮ, PRAHA 2013

PETŘÍN

04

„POUTNÍ MÍSTO ANEŽSKÝ KLÁŠTER“

DIPLOMNÍ PROJEKT KAPLE S POUTNÍM DOMEM NA TÉMA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE XELLA, PRAHA 2015

FLORENC

Živnostenský list: nevázaná živnost, 2015 (přerušeno)

2012 (5-10)

Atelier Mysli Group, Ing. arch. Richard Myslivec, Praha

Řidičský průkaz: typ B, Vítkov, přibližně 23 000 km, od 2007

WPL Limited, Inc.

VINOHRADY

(3D Modelování, asistence u projektů)

Ing. František Mikulinec, Opava

Kurzy, soutěže, olympiády: matematika, fyzika, sport, hudba

E-mail:

II

PRAŽSKÝ

OKRUH

2015 (9-12)

VYŠEHRAD

BUDĚJOVICKÁ

KRČ

06

33-38

ESSEX, Cyril Šíma, Štěpánkovice - brigády na stavbě, studie a návrhy

2004 - 2010 (kontinuálně dodnes)

AKTIVITY A LICENCE

MICHLE

TRAM

NAPOJENÍ

MAGISTRÁLY

„BUDĚJOVICKÁ“

Úroveň vzdělání: Maturita (matematika, fyzika, angličtina)

MOŽNOST NAPOJENÍ - MOST

21-26

JAZYKY

Německý jazyk: 4 roky, pasivně

Španělský jazyk: 3 roky, pasivně

Český jazyk: 27 let, rodný jazyk

Živnostenský list: nevázaná živnost, 2015 (přerušeno)

TRAM,

ANDĚL

URBANISTICKÁ VIZE NOVĚ VZNIKAJÍCÍHO NÁMĚSTÍ, PRAHA 2013

České vysoké učení technické, fakulta architektury, Praha

Úroveň vzdělání: Inženýr architekt (Architektura a Urbanismus)

2000 - 2008

HRADČANY

TRASA

METRO - C

Mendelovo gymnázium, Opava (osmileté studium)

SMÍCHOV

PRAŽSKÝ

OKRUH

HRADČANY

SMÍCHOV

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

PROFIL AUTORA

NOVÉ

MĚSTO

VZDĚLÁNÍ

2008 - 2015

REKULTIVACE

PŘÍCHODU

KOTVENÍ

OBJEKT

VÝZNAM NÁBŘEŽNÍ LINIE

KARLOVO

NÁMĚSTÍ

03

15-20

HOLEŠOVICE

09-14

02

FLORENC

VYŠEHRAD

BUDĚJOVICKÁ

Instruktor snowboardingu: provozováno soukromě, 5 let

SPORT,

VÝHLEDOVÁ OSA - ŽOFÍN

HŘIŠTĚ

BARIÉRA

POTENCIÁL

VODNÍ

KORIDOR

PLOCHY

BEZPEČNOST

JIRÁSKŮV

MOST

VINOHRADY

KRČ

marketing, odpadní řešení, staveniště, prodej a výstavy

ZAPOJENÍ OBJEKTŮ DO SOUBORU

SPA,KAVÁRNA,

REKONSTRUKCE?

VÝHLED

VYŠEHRAD

„DÍLNA NÁRODŮ“

KONSTRUKČNÍ PROJEKT INTERIÉRU KAVÁRNY A RESTAURACE, 2014

Brigády: grafický design, cestovní ruch, DesignBlok,

05

27-3

OBSAH

USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTŮ - STUDIÍ V PORTFOLIU

KONTAKTNÍ INFORMACE, ŽIVOTOPIS

TRASA

METRO - C

DIPLOMNÍ PROJEKT KAPLE S POUTNÍM DOMEM NA TÉMA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE XELLA, PRAHA 2015

MICHLE

„POUTNÍ MÍSTO ANEŽSKÝ KLÁŠTER“

„WALTROVKA“

REKONVERZE TOVÁRNY NA VÝROBU LETECKÝCH MOTORŮ, PRAHA 2013

NAPOJENÍ

MAGISTRÁLY

„BUDĚJOVICKÁ“

PROFIL AUTORA

NOVÉ

MĚSTO

BUDĚJOVICKÁ

VYŠEHRAD

KRČ

SOFTWARE

HOLEŠOVICE

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

09-14

Autodesk AutoCAD 2D, AutoCAD 3D

Autodesk 3DsMax

Rhinoceros 3D

Microsoft Offce

Sony Vegas

06

33-38

02

URBANISTICKÁ VIZE NOVĚ VZNIKAJÍCÍHO NÁMĚSTÍ, PRAHA 2013

FLORENC

KONTAKTNÍ INFORMACE, ŽIVOTOPIS

VINOHRADY

ZAHRADY,

PETŘÍN

BUS,

TRAM

04

21-26

ČINNOSTI

Komunikace s lidmi, filosofie, rap

TRAM,

ANDĚL

BUS,

KARLOVO

NÁMĚSTÍ

VÝZNAM NÁBŘEŽNÍ LINIE

Sport, fireshow, zpěv, tanec

Promoční projev v Betlémské kapli, Praha, 2015

Instruktor Slack-line: Street Game festival Opava, 2013 - 14, zahraniční zájezdy

2. místo v soutěži „O pohár Becario“ - fyzikální soutěž, Opava, 2006

Uvaděč na 19. konferenci IYPT (v ang. jazyce), Opava, 2006

Sborový zpěv: sbor Luscinia a další, Opava (a po Evropě), 1995 - 2004

MICHLE

03

15-20

Výtvarné umění

Tvorba www stránek

NAPOJENÍ

MAGISTRÁLY

BARIÉRA

KORIDOR

BEZPEČNOST

JIRÁSKŮV

MOST

Služba v církvi, Opava, 1995 - 2005

Sbírky pro charitu, Opava, 1999 - 2000

Cestování

P

SPA,KAVÁRNA,

REKONSTRUKCE?

ZÁJMY

Design

ZAPOJENÍ OBJEKTŮ DO SOUBORU

VÝHLED

VYŠEHRAD

„DÍLNA NÁRODŮ“

KONSTRUKČNÍ PROJEKT INTERIÉRU KAVÁRNY A RESTAURACE, 2014

05

DIPLOMNÍ PROJEKT KAPLE S POUTNÍM DOMEM NA TÉMA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE XELLA, PRAHA 2015

10-15

02

OBSAH

USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTŮ - STUDIÍ V PORTFOLIU

„WALTROVKA“

REKONVERZE TOVÁRNY NA VÝROBU LETECKÝCH MOTORŮ, PRAHA 2013

URBANISTICKÁ VIZE NOVĚ VZNIKAJÍCÍHO NÁMĚSTÍ, PRAHA 2013

„BUDĚJOVICKÁ“

06

34-39

„POUTNÍ MÍSTO ANEŽSKÝ KLÁŠTER“

03

16-21

TRAM,

MALÁ

STRANA

ZAHRADY,

PETŘÍN

TRAM,

ANDĚL

BUS,

TRAM

04

21-26

BUS,

KARLOVO

NÁMĚSTÍ

MOŽNOST NAPOJENÍ - MOST

VÝZNAM NÁBŘEŽNÍ LINIE

REKULTIVACE

PŘÍCHODU

OBJEKT

BARIÉRA

KORIDOR

SPORT,

KOTVENÍ

HŘIŠTĚ

BEZPEČNOST

DĚTI

JIRÁSKŮV

MOST

LODĚ

VÝHLEDOVÁ OSA - ŽOFÍN

POTENCIÁL

VODNÍ

PLOCHY

SPA,KAVÁRNA,

REKONSTRUKCE?

É ROZMÍSTĚNÍ OBJEMŮ

VÝHLED

VYŠEHRAD

ZAPOJENÍ OBJEKTŮ DO SOUBORU

„DÍLNA NÁRODŮ“

KONSTRUKČNÍ PROJEKT INTERIÉRU KAVÁRNY A RESTAURACE, 2014

27-32

05

DIPLOMNÍ PROJEKT KAPLE S POUTNÍM DOMEM NA TÉMA MEZINÁRODNÍ SO

„POUTNÍ MÍSTO AN

„WALTROVKA

REKONVERZE TOVÁRNY NA VÝROBU LETECKÝCH MOTORŮ, PRAH


„DÍLNA NÁRODŮ“

MULTIKULTURNÍ INTERNACIONÁLNÍ CENTRUM SDÍLENÍ POZITIVNÍCH VLN A VIBRACÍ, LIPSKO 2011

TRAM,

MALÁ

STRANA

MOST

LEGIÍ

VÝHLED

HRADČANY

01

06-09

„DĚTSKÝ OSTROV“

PROJEKT MĚSTSKÝCH LÁZNÍ A REKULTIVACE OSTROVA, PRAHA 2014

REKULTIVACE

PŘÍCHODU

SOURODÉ ROZMÍSTĚNÍ OBJEMŮ

ZAHRADY,

PETŘÍN

MOŽNOST NAPOJENÍ - MOST

OBJEKT

KOTVENÍ

LODĚ

BUS,

TRAM

04

SPORT,

HŘIŠTĚ

VÝHLEDOVÁ OSA - ŽOFÍN

VÝZNAM NÁBŘEŽNÍ LINIE

BARIÉRA

KORIDOR

BEZPEČNOST

DĚTI

POTENCIÁL

VODNÍ

PLOCHY

TRAM,

ANDĚL

BUS,

KARLOVO

NÁMĚSTÍ

SPA,KAVÁRNA,

REKONSTRUKCE?

ZAPOJENÍ OBJEKTŮ DO SOUBORU

22-27

28-33

VÝHLED

VYŠEHRAD

EŽSKÝ KLÁŠTER“

UTĚŽE XELLA, PRAHA 2015


A 2013

JIRÁSKŮV

MOST

„DÍLNA NÁRODŮ“

KONSTRUKČNÍ PROJEKT INTERIÉRU KAVÁRNY A RESTAURACE, 2014

05


O MNĚ

JAZYKY

Celé jméno:

Bydliště:

Ing. arch. Ondřej Šváb

Mostní 111, 747 05, Opava

Angličtina: 15 let, FCE, TOEFL certifikát

Německý jazyk: 4 roky,

Telefon:

E-mail:

+420 731 826 036

mayclip@gmail.com

Španělský jazyk: 3 ro

Český jazyk: 27

VZDĚLÁNÍ

2008 - 2015

České vysoké učení technické, fakulta architektury, Praha

Mendelovo gymnázium, Opava (osmileté studium)

2015 (9-12)

WPL Limited, Inc.

Ing. František Mikulinec, Opava

(3D Modelování, asistence u projektů)

2012 (5-10)

Atelier Mysli Group, Ing. arch. Richard Myslivec, Praha

2004 - 2010 (kontinuálně dodnes)

ESSEX, Cyril Šíma, Štěpánkovice - brigády na stavbě, studie a návrhy

Úroveň vzdělání: Maturita (matematika, fyzika, angličtina)

Úroveň vzdělání: Inženýr architekt (Architektura a Urbanismus)

2000 - 2008

Řidičský prů

Kurzy, soutěže, olympiád

AKTIVITY A LIC

PROFESNÍ ZKUŠENOS


SOFTWARE

(B2)

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

pasivně

Autodesk AutoCAD 2D, AutoCAD 3D

ky, pasivně

Autodesk 3DsMax

let, rodný jazyk

Rhinoceros 3D

Microsoft Offce

Sony Vegas

ČINNOSTI

Promoční projev v Betlémské kapli, Praha, 2015

Instruktor Slack-line: Street Game festival Opava, 2013 - 14, zahraniční zájezdy

Design

2. místo v soutěži „O pohár Becario“ - fyzikální soutěž, Opava, 2006

Uvaděč na 19. konferenci IYPT (v ang. jazyce), Opava, 2006

Sborový zpěv: sbor Luscinia a další, Opava (a po Evropě), 1995 - 2004

Služba v církvi, Opava, 1995 - 2005

Sbírky pro charitu, Opava, 1999 - 2000

Cestování

Výtvarné umění

ZÁJMY

marketing, odpadní řešení, staveniště, prodej a výstavy

Instruktor snowboardingu: provozováno soukromě, 5 let

Brigády: grafický design, cestovní ruch, DesignBlok,

Živnostenský list: nevázaná živnost, 2015 (přerušeno)

kaz: typ B, Vítkov, přibližně 23 000 km, od 2007

y: matematika, fyzika, sport, hudba

ENCE

Tvorba www stránek

Sport, fireshow, zpěv, tanec

Komunikace s lidmi, filosofie, rap

TI


01

INTERNACIONÁLNÍ

KULTURNĚ - VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

NEJEN PRO IMIGRANTY ŽIJÍCÍ V NĚMECKÉM LIPSKU

řez objektu 1:400

pohled z ulice

0 5 10 15 20m

06


situace 1:1000

DÍLNA NÁRODŮ

V bezprostřední blízkosti centra Leipziger Osten v Německu vzniká příležitost nejen

přo přistěhovalce. Význam tohoto centra přesahuje jeho hranice. Tento dům ve svém

výrazu znázorňuje svou otevřenost, toleranci a pojmy integrace nezaměstnaných -

převážně turků, arabů, kurdů, rusů, ukrajinců, vietnamců nebo poláků.

Studie prostoru vychází z předpokladu úplného uvolnění parteru, přičemž rušnou ulici

Eisenbahnstrasse odděluje svým objemem od rozlehlého parku s přilehlou školou.

Dvou až čtyřpodlažní objekt monolitického železobetonového skeletového nosného

systému o pravidelném rozponu obepíná lehký obvodový plášť s předsazenou ETFE -

fólií, která chrání před nepříznívými vlivy prostředí a filtruje sluneční záření. Vstupy do

objektu jsou řešeny výhradně v prostoru mezi objemy tvořící parter, a tím aktivují

průchody se zachováním důležitých směrů.

Dům slouží jako jazyková škola, poradenství a čítárna, víceúčelový sál, ale také

pro volnočasové aktivity, administrativu, s přidruženou

restaurací a kavárnou s vyhlídkovou terasou.

Objekt je bezbariérově napojen

a obsahuje podzemní

parkoviště.

07


OBJEM PARCELY

OSA PRŮHLEDU

KONEKTIVITA

Z A U J Í M Á O B L A S T V B L Í Z K O S T I U L I C E

N A V A Z U J E N A C Y K L O S T E Z K U A P A R K

S P O J U J E P A R K S V Ý H L E D E M N A V Ě Ž

O B J E M U S T U P U J E P Ř Í CH O D U Z C E N T R A

P A R T E R J E Z U L I C E V O L N Ě P R Ů CH O Z Í

V Z N I K Á P R O S T O R P R O T R H A N Á M Ě S T Í

SDÍLENÍ POZITIVNÍCH VLN A VIBRACÍ - NEUSTÁLÝ POHYB MEMBRÁNY

Vlnová teorie protkává život a všechen náš čas - soustřeďme se na udržení

jednoty a kontinuity v našem příběhu. Tak jako všechny

látky i náš život je protkán k dokonalosti,

touží po tom být užíván s úctou

a porozumněním

....

08


BARIÉRA = MOST

OTEVŘENOST

TOK VLNY

R E A G U J E N A V Y S O K O U Z Á S T A V B U

S J E D N O C U J E A D O T V Á Ř Í U L I Č N Í Č Á R U

S O U L A D V E D O U C Í K S O U K R O M Í

N E B R Á N Í U V O L N Ě N O S T I A P L Y N U L O S T I

P R O M Ě N L I V Á V I B R A C E N E V Š E D N O S T I

CH V Ě N Í V Y V O L Á V Á P U L Z N Í N A P Ě T Í

půdorys parteru 1:400

pohled z cyklostezky

0 5 10 15 20m

09


02

situace

0 6 12 18m

původní stav

REKONVERZE PŮVODNÍ TOVÁRNY

NA VÝROBU LETECKÝCH MOTORŮ

WALTER CORP

10


ART CENTER WALTROVKA

Ve spolupráci s nezávislou skupinou herců a umělců návrh rekonverze směřuje ke splnění požadavků prostor

k tréninku, práci, reprezentaci, bydlení a volného času.

Nižší objem je tvořen převážně variabilním open-space prostorem sloužícím jako ateliéry, tělocvičny nebo k bydlení.

Hlavní obslužný prostor tvoří nově shora zasklená hala, vhodná jako galerie s výjimečným osvětlením shora, zároveň

propojující oba objemy souboru staveb.

Vyšší objem zaujímá veřejný parter s kavárnou, prezentační místností a sklady. Ve vyšších patrech se odehrává funkce

alternativního divadla, a konečně permanentní galerie umístěná v „tubusech“ v patře nejvyšším. Mezi sekcemi

galerie je nově zprostředkováno prosklenné atrium - pod původně odstraněným čtvrtým patrem, zajišťující dostatek

přirozeného osvětlení v důsledku odlehčení a zvýraznení formy celého komplexu.

Design počítá s minimálními zásahy do nosného systému stavby a přidává prvky pro komplexní proslunění a propojení

obou objemů. Ukazuje, že lze vhodně využít zdánlivě děsivých monolitických struktur jednoho z mnoha brownfieldů

v Praze pro začlenění či vytvoření nových urbánních celků s budoucím využitím.

11


0 2,5 5m

VÝRAZ SKRYTÝCH DETAILŮ

NEZNEVÁŽEN KONZUMACÍ

12


ZACHOVÁNÍ ODKAZU AMBICÍ

PŘEDURČENO K HODNOTÁM

půdorys divadla

0 2,5 5 7,5m

původní stav

13


14

pohled na vstupní část galerie


půdorys víceúčelových prostor 1:200

řez objektu

provozní schéma

0 6 12 18m

původní stav - zachováno

15


KANCELÁŘE A ADMINISTRATIVA

23 300m2

II. - IX. NP

1 stání / 35m2

ČP 14 065m2

potřeba 400 p. míst

OBCHOD & SLUŽBY

1 828m2

I. NP

1 stání / 50m2

30 zaměstnanců

potřeba 37 p. míst

RESTAURACE, KAVÁRNY

2 043m2

I. PP

1 stání / 10m2

ČP 950m2

40 zaměstnanců

potřeba 135 p. míst

BYDLENÍ A SOC. ZÁZEMÍ

8100m2

34 bytů

II. - IV. NP

4 x 230m2

16 x 115 m2

11 x 58 m2

potřeba 54 p. míst

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

POTŘEBA PARKOVACÍCH STÁNÍ

651 parkovacích míst

24 492m2

710 stání

59 pronájem a zásobování

16


03

VIZE BUDĚJOVICKÉHO NÁMĚSTÍ

Budějovická ulice se stává významným komunikačním prvkem městské části Praha 4 - Michle. Hojně frekventovanou

stanici metra Budějovická oživuje expanze nového univerzálního veřejného prostoru, definovaného přilehlými

objemy multifunkčních budov. Tvary nově navržených hmot jednotně dotváří uliční čáru a poskytují dvě výškově

oddělené přístupné plochy se zahloubeným náměstím a zelení. Vzhledem ke smíšenému funkčnímu využití území

je nabízená možnost lukrativního městského bydlení v kombinaci se službami v parteru a pronajímatelnými plochami

výhodným řešením navržené urbanistické koncepce. Variabilita spočívá v prosté jednoduchosti a otevřenosti

důležitým kontaktům k vázanému prostředí.

Návrh počítá se zapojením městské zeleně v obrazu uličních pásů se stromy poskytujících přirozenou bariéru, ale

také možnost překonat vozovku pomocí ostrůvků pro pedestriány. V prostoru u budovy DBK dochází k odstranění

přístavku v severní části a vytvoření loubí snoubící prostor zahloubeného náměstí a zbytku místního bloku. Loubí propojuje

dosud velmi zle přístupný prostor v jihozápadní části pomocí nového můstku navazujícího na Budějovickou

ulici. Do nově navržených objemů je možný přístup jak z ulic, tak z nově vytvořeného náměstí, skrze obslužná jádra

v budovách. Ty mají multifunkčně řešený dvoupodlažní parter s obchody a službami, administrativní funkci v podlaží.

17


KOMUNIKAČNÍ OSY ELIMINACE BARIÉR EXPANZE PODZEMÍ

VOLBA VHODNÝCH KOMUNIKAČNÍCH OS JE DŮLEŽITÝM BODEM

NÁVRHU. ZACHOVANÁ OSA VE SMĚRU LINIE METRA

A NA NÍ KOLMÁ OSA VEDOUCÍ NEJKRATŠÍ CESTOU

MEZI STÁVAJÍCÍMI OBJEMY. OSY SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO

VIZUÁLNÍ PROPOJENÍ PRO ŠIRŠÍ ROZPOZNÁVÁNÍ OBLASTI.

V CESTÁCH KOMUNIKAČNÍCH OS STOJÍ HMOTY

STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ. TYTO BUDOU ODSTRANĚNY

A NA JEJICH MÍSTĚ VZNIKNE NOVÝ VEŘEJNÝ PROSTOR.

OSTATNÍ NEPŘEHLEDNÉ PROSTORY JSOU DEFINOVÁNY

A UPRAVENY PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ

ZNAČNÁ ČÁST ŽIVOTA ULICE A STANICE METRA

BUDĚJOVICKÁ SE ODEHRÁVÁ NA POLI VSTUPU A VÝSTUPU -

V 1. PODZEMNÍM PODLAŽÍ. STÍSNĚNÝ PROSTOR

NEUMOŽŇUJE PLYNULÝ PRŮCHOD VEŘEJNOSTI.

DÍRA SE ROZPÍNÁ A UMOŽŇUJE VÍCE VERTIKÁLNÍCH PŘESUNŮ.

napojení

zeleně

NÁMĚSTÍ

HRDINŮ

TYRŠŮV

VRCH

BOHDALEC

0 200 400 600m

PARK

JEZERKA

HAMERSKÝ

RYBNÍK

PODOLSKÝ

PROFIL

CENTRÁLNÍ

PARK

KAVČÍ

HORY

HŘBITOV

ROZTYLSKÉ SADY

BRANICKÉ

SKÁLY

ZELENÝ PRUH

V PODZÁMČÍ

KUNRATICKÝ

POTOK

ZÁMEK KRČ

MICHELSKÝ LES

18

ÚDOLÍ

KUNRATICKÉHO


KOMPOZICE HMOT VEŘEJNÝ PROSTOR OTEVŘENOST

NAVRŽENÉ HMOTY JSOU ODRAZEM URBANISTICKÉHO CELKU

V PODOBĚ DOTVOŘENÍ ULIČNÍ ČÁRY A USPOŘÁDÁNÍ

OKOLO NOVĚ EXPANDOVANÉHO PODZEMÍ.

OBSLUHUJÍ VZNIKLÉ NÁMĚSTÍ A ODDĚLUJÍ OD HLUKU

FREKVENTOVANÝCH ULIC

VERTIKÁLNÍ ROZHRANÍ OKOLÍ JE MODIFIKOVÁNO TAK,

ABY JEJÍ FUNKČNÍ PLOCHY MĚLY CO NEJVÝHODNĚJŠÍ POLOHU

S VEŘEJNÝM VYUŽITÍM. MÍSTO KŘÍŽENÍ OS JE PŘEMOSTĚNO

A DÁLE PROSTUPNÉ SKRZE PODLOUBÍ PARTERU

STÁVAJÍCÍ BUDOVY DBK.

ROZLOŽENÍ KOMUNIKAČNÍCH OS, OBJEMŮ A NOVÝCH

VEŘEJNÝCH PROSTOR NABÍZÍ ROZVINUTĚJŠÍ KONTAKT

VŠECH “3 PODLAŽÍ PARTERU”. HMOTY NA SEBE VÁŽOU

OKOLNÍPROSTRANSTVÍ A NEBRÁNÍ SE

JAKÉMUKOLIV SMĚRU.

0 12 24 32m

situace

19


PROMĚNA STÁVAJÍCÍ STRUKTURY

0 50 100 150m

Současná podoba lokality okolí Budějovické ulice značí výskyt mnoha beriér. Těžko

přístupnou, hluboko uloženou linii metra těsně obklopují vertikální objemy. Nepřítomnost

vizuálních a komunikačních os způsobuje neefektivní způsob využití celého urbanistického

celku. Koordinace propojení degraduje na místech s ohniskami proudění

veřejnosti. Neuspořádanost vysokých objemů a rozestupy mezi nimi způsobují celkovou

nečitelnost funkcí prostorů.

V návrhu se jedná zvláště o odstranění původní výškové budovy České Spořitelny,

která není vhodná k využití pro účely dnešních požadavků administrativních objektů.

Je zachována pohledová osa tvořená vyústěním zahloubeného metra tak, aby byly

plynule srovnány výškové rozdíly mezi jednotlivými partery a dostatečně zpřehledněna

tzv. „mrtvá místa“ s nežádoucím usídlením občanů bez domova. Prostor je co nejvíce

zjednodušen a nabývá tak na kvalitě i pocitu bezpečnosti průchodům mezi jednotlivými

objekty nebo skrze ně. Objemy svou orientací jasně definují hranice veřejných

prostor.

20


KAVČÍ

HORY

analýza dopravy

HŘBITOV

ROZTYLSKÉ SADY

ZELENÝ PRUH

V PODZÁMČÍ

KUNRATICKÝ

POTOK

ZÁMEK KRČ

MICHELSKÝ LES

ÚDOLÍ

KUNRATICKÉHO

POTOKA

analýza

zeleně

21


řez ostrova s nábřežím

0 6 12 18m

půdorys lázeňského provozu

22

0 6 12 18m


04

DĚTSKÝ OSTROV

MĚSTSKÉ LÁZNĚ A SPORT

S ostrovem je nedílně spjata historie jeho vlastníků s různým pojmenováním. Urbanisticky tvoří významnou

část Janáčkova nábřeží v místě plavebního kanálu se stavidly pro lodní dopravu. Spolu se Střeleckým a Slovanským

ostrovem spojuje oba břehy vltavy v místech severně od Jiráskova mostu. Každý z ostrovů je ideologicky pojat dle využití -

Dětský ostrov slouží dětem pro sport, komunikaci, zábavu a odpočinek. Již v historii byl napojen k nábřeží druhým mostem, který nově

v návrhu navazuje na osu směřující k petřínské rozhledně. Hlavním účelem je zpřístupnění jak ostrova, tak všech jeho částí, včetně přístupu

k vodě. Vizuální osa nepřerušeně prostupuje ostrovem z Žofína až k Švandovu divadlu. Terénní hra nastoluje plynulý přechod mezi výškovými

rozdíly nábřeží skrze stávající objekt kavárny a nový objekt městských lázní na ostrov. Ostrov i objekty na něm tak komunikují mezi sebou

pravidelným rozmístěním hmot.

Spolu s terénními změnami a formou obejmů zasahují do konceptu plynule prolínající se povrchy rozlišující účel navržených ploch. Původní

restaurace nabývá zelené střechy, stejně jako rozložení lázeňského objektu. Pravidelné nástupy a sestupy lemuje ve střední části ostrova

multifunkční tribuna sloužící jako amfiteátr pro pozorování zápasů či společenské akce. Všechny části jsou bezbariérově přístupné skrze

rampy a navržené objekty. Severní část ostrova zůstala zachována v odkazu na historii, přičemž obě zakončení ostrova poskytují jedinečný

výhled a prostor pro relaxaci v těsné blízkosti vodní hladiny.

23


24

situace

ZELENÁ

STŘECHA

RESTAURANT

LA-TERRASSA

PROLÉZACÍ

HRADY

PÍSKOVIŠTĚ

DĚTI

SKATE

PARK

STREET

BASKETBAL

BEACH

VOLEJBAL

HŘIŠTĚ

FOTBAL


25

0 10 20 30 40m

POZOROVACÍ

TRIBUNA

HŘIŠTĚ

STREETBALL

HŘIŠTĚ

BADMINTON

WORKOUT

KONSTRUKCE

MOLO

PŘÍSTAV

MĚSTSKÉ

LÁZNĚ

HOUPAČKY

SLACK LINE

RELAX

VYHÍDKA


KŘIVKA POHYBU

MATERIÁL A POVRCH

VNITŘNÍ ENERGIE A ZDRAVÍ TĚLA - PLOVOUCÍ KVĚT S OČISTNÝM POSELSTVÍM

Kde jinde, než uprostřed města s protékající řekou je možné se setkat s originálním propojením duševní

a tělesné stability. Oázou klidu, nerušenou vlivy hustě rostlé zástavby - tam kotví generace

všech civilizací. Oddělené, avšak vzájemně propojené a dotvářející strukturu centrální

čtvrti města, spojují ostrovy jako části těla svým funkčním využitím základní

prvky esenciálních potřeb každého člověka.

Objekt hraje svým výrazem do noty přírodě

a požadavkům osídlenosti. Ostrov

se stává frekventovaným

bodem oživení

a plnosti.

26


TERÉN A FUNKCE

NEW BRIDGE

TERRAIN

RAMP

ROZMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ

TERRACE / BAR

SPA

LOCKS CORRIDOR

POOLS

RESTAURACE „LA - TERRASSA“

TRIBUNA / AMFITEÁTR

MĚSTSKÉ LÁZNĚ

TERÉNNÍ RAMPA

TERÉNNÍ RAMPY

VYHLÍDKA

PŘÍSTUP K ŘECE

schématický řez ostrova

0 6 12 18m

řezopohled

27


05

INTERIÉR

RESTAURACE A KAVÁRNY

KULTURNĚ - VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V LIPSKU

Projekt navazuje na studii „Dílny národů“ svým konstrukčním řešením prvků interiéru a detailním zpracováním nově navrženého schodiště. V původně navrženém dispozičním řešení byla restaurace

rozdělena na dvě podlaží a obsluhována pomocí jádra s dvěma bary a kompletními kuchyněmi. Z hlediska sjednocení prostoru a předimenzování původní stavby byly patra prostoupeny

odstraněním kusu desky horního podlaží a vložením tribunového dřevěného schodiště s hyperbolicko-parabolickým zakřivením. Tak vznikl prostor pro zahloubení baru ve spodním podlaží a byly

funkčně i vizuelně odděleny plochy pro obsluhu celé restaurace s kavárnou v horním patře. Z hlavního vstupu je možné vejít do části dvoupatrové galerie a přímo vystoupat schody do kavárny

s barem, který byl značně zmenšen a modifikován pro stávající kapacitu. Ve druhém patře také najdeme technickou místnost a vnitřní balkon pro případné ozvučení prostoru, stejně jako přístup

na velkou vyhlídkovou terasu pro potřeby nejen kuřácké společnosti.

Schodiště je dimenzováno pro výstup, ale i na sezení. Proto jsou jednotlivé stupně od sebe odlišeny a zdvojeny vloženými „mezi-stupni“ po celé délce výstupní čáry. Podstupnice jsou kryty plexisklem

pro maximální viditelnost skrze schody do spodní části baru a ven, obdařeny možností rozsvítit spodní část každého schodu vloženými diodovými pásy a tak osvětlit stupně a zvýraznit směr

výstupu. Schodnice jsou navrženy z předpínaného lamelového lepeného nosníku tak, aby odolávaly dynamickému zatížení, stejně jako každý stupeň tvořící výstup. Skleněné zábradlí doplňuje

celou ideu průhlednosti a zabraňuje propadu do strany. Dřevěná madla zábradlí jsou vložena do skel a poskytují jistotu při výstupu či sestupu ze schodiště. Kování schodiště je výhradně skryto do

konstrukce dřeva a tím je minimalizována pohledovost spojů. Viditelné části těchto spojů tvoří zakončení z leštěné nerezové oceli.

28


90

SKRYTÉ KOTVENÍ STUPŇŮ

SCHÉMATICKÝ ŘEZ

90

85

90

235

KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

DO SKLA 1:10

1:20

1000

910 90

140

50

80

175

90

VÝSTUPNÍ ČAROU

1:40

1750

90

350

175 175

290

290

290

290

290

290

290

290

285

535

350

90

90

175 175

85

85

260

350

275

270

270

535

265

265

525

260

255 250

255

260

515

260

350

90

505

305

110

110

3500

150

250

400

500

900

150

90

85 85

620

90

575

10

15

10

400

150

245

580

450

150

80

100

150 1035 109

150

400

50

300

100

SKRYTÉ KOTVENÍ STUPŇŮ

1:20

50

85

175

90

235

85

60

90

15

50

50

80

100

80

140

910

90

1000

29


10

13

ROZVINUTÝ POHLED

7375

2085 2515

95

4370

2195

658 659 660 661 662

1890

1605

200

SKLADBA STUPŇŮ

VÝSTUPNÍCH

1:55

9700

1010

930

30


90

0 3 6 9m

2775

2480 95

348 363 380 400 424

200

10

4265

550 552 553 555 557

35

1175

1090

90 135

1085

604 606 609 612 617

1000

915

830

135

1045 750 300

2095

3895

4015

31


0 3 6 9m

DETAIL NAPOJENÍ STUPŇŮ

1:5

50

30

90 85 90 85 90

175

50

30

30

50

50

30

30

50

50

10

80

50

80

5

20

15

10

30

30

260 90

90

50

80

10

PŮDORYS I. NP

PŘÍZEMÍ

200 15

UKOTVENÍ SKLA

KE SCHODNICI

1:5

100

100

90

20

350

250

450

90

100

PŮDORYS II. NP

GALERIE

80

200

32


1080

1080

1080

80

DESIGN

475 1170 1170

1170

SCHÉMA

ZÁBRADLÍ

1:40

1080

80

200

1070

280

840 840

1090

1090

1090

520

Kromě dřevěných - dubových a ořechových povrchů jsou

v návrhu užity mramorové obklady sloupů, obklady stěn

Cupamat a obklad barů s podobnou imitací. Podlahy jsou

řešeny jako epoxidové lité stěrky s žíhanou černou nebo

bílou barvou. Ze stropu visí na hliníkové zavěšené konstrukci

akustické prvky Ecophon s odstínem dřeva zachycující zvuk.

Nábytek je zvolen převážně značky Arper s povrchy z tvrdé

či měkké kůže s výjimkou barových židliček značky Calligaris

a vlastními návrhy konferenčních dřevěných stolků či hliníkových

malých stolů. Osvětlení tvoří svítidla Foscarini zavěšená

ze stropu či sádrokartonových podhledů s difúzními světly.

33


06

POUTNÍ MÍSTO - ANEŽSKÝ KLÁŠTER

Genius loci místa doprovázen historií změn a asanací vyzývá k dotvoření plochy podle předurčení

významu přilehlého kláštera, vytvořením klidné oázy ve spleti úzkých ulic a náměsti. V kontextu

všech prekurzorů jsou respektovány pravidla místní lokality - charakteru nábřežní linie, sítě náměstí

Starého města s jejich objekty a zachování funkčních celků s přilehlým terénem.


Návrh poutního domu s kaplí sv. Anežky navazuje na Svatojakubskou cestu k uctění hrobu světice.

Pojetí je značně minimalizováno na nejnutnější prvky služeb - ubytování poutníků, kavárna,

knihovna, společenské místnosti, víceúčelový sál, dílny a archiv. Kaple dotváří místní dominantu

nově vzniklého náměstí, s přístupem do polo-veřejného zapuštěného poutního dvora pro relaxaci

a potřeby meditace.

KAVÁRNA

JÍDELNA

HALA

Okolí staveb je dimenzováno v zájmu přehlednosti a snadné orientaci v prostoru. Jsou zachovány

původní ulice a návaznost na areál kláštera s případným otevřením klášterní zahrady ve východní

části směrem do náměstí a napojením na expoziční prostory Národní Galerie umístěné uvnitř.

Objem poutního domu navazuje na linii klášterní zdi, odděluje prostor od hlučné vozovky

Dvořákova nábřeží a orientací vstupů sleduje hlavní přístup veřejnosti do objektu

s umocněním vstupního nádvoří do zahrady Národní Galerie skrze

její severo-jižní osu. Jasně definuje rozložení funkčních ploch

a rozděluje prostory s vazbou

na původní terén.


34


půdorys parteru


VSTUPNÍ HALA

SKLAD

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

RECEPCE

SÍŤ NÁMĚSTÍ

PLOCHY A CELKY

CHARAKTER NÁBŘEŽÍ

0 6 12 18m

35


OBJEM PARCELY URČENÍ CELKU RESPEKT, ODSTUP

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU

CHRÁNĚNÉ ZDI KLÁŠTERA

DOTVOŘENÍ KLÁŠTERA

SEVERNÍ BRÁNA N.G.

ZÁLIV + PŘIROZENÁ BARIÉRA

ZACHOVÁNÍ ULICE

OTEVŘENÍ PRŮHLEDŮ KE KŘÍŽENÍ

VEŘEJNÝ

PROSTOR

POLO - VEŘEJNÝ

PROSTOR

PROPOJENÍ - ZKRATKA

NÁVAZNOST CELKU

ZAHRADA NÁRODNÍ GALERIE

foto modelu

perforovaný plech - corten

36

0 6 12 18m


HIERARCHIE KONTRAST, JEDNOTA KONTEXT

DÁLKOVÉ POHLEDY

NAPLNĚNÍ SMĚRŮ

ODKAZ ULICE MALÁ KLÁŠTERNÍ

DVŮR

POUTNÍ DŮM

PANORAMA STARÉHO MĚSTA

STŘEŠNÍ KRAJINA

LINIE ZÁSTAVBY

KAPLE

NÁRUČ NÁMĚSTÍ, OÁZA KLIDU

VERTIKALITA

HORIZONTALITA

LOKÁLNÍ DOMINANTA

PŮVODNÍ TERÉN

PRŮNIK VAZEB - OTEVŘENÍ KLÁŠTERA

řez pláště 1:70

37


KNIHOVNA

SPOLEČENSKÉ MÍSTNO

MULTIFUNKČNÍ SÁL

ODPOČINKOVÁ TERASA

KAVÁRNA / GALERIE

105 m 2

40 osob

KAPLE SV. ANEŽKY

60m 2

SKROMNOST,

ÚCTA K PŘEDKŮM, LOAJALITA

Útočiště potřebným, poskytnutí přístřešku, základních služeb a špetky pozornosti.

V životě je poutníkem každý člověk, ať už jde sám nebo kráčí s někým. Na konci své cesty

předává zkušenosti a zážitky - nepřeje si být zapomenut, avšak v mnohých situacích není vyzdvižen

účel obětavosti putování. Postupně mizí naše vzpomínky stejně jako světlo, které si neseme s sebou uvnitř.

Ve jménu našich dětí i starců dbejme o zachování odkazu vlastním příkladem.

CITLIVÉ ZASAZENÍ

PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI

145 m 2

50 stravníků

SPOLEČNÁ KUCHYNĚ

38

0 6 12 18m


0 6 12 18 24m

65 m 2

STI, DÍLNA 290 m 2

93 m 2

ÚKRYT PŘED HLUKEM

189 m.n.m.

UBYTOVÁNÍ V PODKROVÍ

K

ANEŽSKÝ KLÁŠTER

PARKING

290 m 2

40 lůžek

WORK-OUT

KONTAKT S NÁPLAVKOU

POUTNÍ DŮM

450 m 2

18 stání

PARKING

ÚTOČIŠTĚ POUTNÍKŮ

183,5 m.n.m.

PŘÍSTUP POUTNÍKŮ

615 m 2

NOVÁ BRÁNA

183,5 m.n.m.

KAVÁRNA, GALERIE

KAPLE SV. ANEŽKY

POUTNÍ DVŮR

186,5 m.n.m.

PROSLUNĚNÍ PROSTOR

188 m.n.m.

NÁMĚSTÍ SV. KRYŠTOFA

KE STÍNADLŮM

NAPOJENÍ NA KLÁŠTER

situace

interiér kaple

39


PODĚKOVÁNÍ

V rámci nabytých zkušeností v průběhu navrhování chci tímto poděkovat všem architektům a architektkám v oboru,

kteří měli ochotu a pevné nervy při konzultacích a díky nimž jsem byl schopen dosáhnout kýžených výsledků. Stejně

tak vyučujícím a fakultě architektury za příležitost získání architektonického titulu. Svým rodičům a prarodičům, kteří

u mne stáli za každých podmínek a sobě, že jsem touto cestou utvrdil své povolání a odhodlání neustále tvořit,

spravovat, zdokonalovat a zasvětit svou službu druhým v architektonické obci. Jsem velice vděčný za to, že mohu

svobodně vykonávat profesi architekta a zrcadlit tak do života čistý úmysl v projektování a stavební praxi.

Pro více informací o mně, mých předchozích projektech, ale také zkušenostech v praxi či realizacích a představách,

sledujte tyto internetové adresy:

LinkedIn: https://cz.linkedin.com/in/opavak-22787563

Portfolio na internetu: https://issuu.com/opavak/docs/portfolieau_2016

Starší projekty: https://issuu.com/opavak/docs/portfolieau_2012

Internetový profil architekta - interaktivní digitální portfolio: (připravuje se)

More magazines by this user
Similar magazines