Poznávacie zájazdy 2018

johnyfirotour.sk

Poznávacie zájazdy do celého sveta - Kombinácia poznávania s pobytom pri mori - Okruhy viacerými krajinami - Hviezdicové programy - Letecké víkendy so sprievodcom - Zábavné parky - Plavby s all inclusive a delegátom

IZRAEL, JORDÁNSKO

To nejlepší z Jordánska a Izraele

Ammán • Nebo • Madaba • Karak • Aqaba • Wadi Rum • Petra • Ammán • Ajlun • Jerash

• Qumran • Mrtvé moře • Jericho •Tell al Sultan • Betlém • Jeruzalém • Jaffa • Tel-Aviv

POLOPENZE + VSTUPY V CENĚ

OBLÍBENÝ PROGRAM

č. zájezdu termín cena Kč

IJI195K01 15.03.-23.03.2018 38 990

IJI195K02 15.11.-23.11.2018 38 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.

Cena zahrnuje: • leteckou dopravu Praha–Ammán a

Tel-Aviv–Praha (s přestupem) • dopravu klimatizovaným

autokarem dle programu • 5 nocí ve 2lůžkových pokojích

s příslušenstvím v 3* hotelech v Jordánsku s polopenzí

• 3 noci ve 2lůžkových pokojích v 3* hotelech v Izraeli s

polopenzí • jordánské vízum • 2 hodiny safari terénními

vozy ve Wadi Rum • pitnou vodu v autobusech v Jordánsku

• vstupy dle programu • služby místního průvodce

v Jordánsku i v Izraeli a služby průvodce FIRO-tour

• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Povinné příplatky: odjezdová taxa z Jordánska

(cca 20 USD, platba na místě)

Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní

pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj

(5 990 Kč)

Poznámka: cena nezahrnuje spropitné (cca 80 USD).

Rezervujte na www.firo.cz/IJI195

Copyright © Visit Jordan

1. den: odlet z Prahy do Ammánu

(s přestupem). Po příletu transfer do

hotelu a ubytování. Večeře a nocleh.

2. den: snídaně. Cestou po zhruba

5000 let staré královské dálnici do

Madaby, která je známá především

svými mozaikami (nejznámější je světově

proslulá Mozaiková mapa znázorňující

Svatou zemi a okolí), spatříte

horu Nebo, kam vystoupil Mojžíš, aby

si prohlédl Zaslíbenou zemi. Dále

se vydáte na východ od Madaby do

Umm Ar-Rasas zmiňovaného již ve

Starém i Novém zákoně. Trosky opevněného

města ukrývají několik budov,

čtyři kostely a krásné mozaiky. Další

zastávkou bude Karak (město ležící

na trojúhelníkovité plošině v nadmořské

výšce cca 1000 m), kterému dominuje

starý křižácký hrad. Přejezd na

ubytování do Aqaby. Večeře a nocleh.

3. den: snídaně. Návštěva Wadi Rum -

Údolí měsíce - zapsaného v seznamu

Světového dědictví UNESCO. Údolí je

jednou z nejzajímavějších pouštních

scenérií na světě. Jde o bizarní krajinu

protkanou nesčetnými kaňony a

skalními oblouky. Na strmých skalních

stěnách lze objevit starověké

kresby a nápisy. Po cca 2 hodinové jízdě

terénními vozidly v údolí následuje

přejezd do Petry na ubytování. Večeře

a nocleh.

4. den: snídaně. Prohlídka Petry - zapsané

v seznamu světového dědictví

UNESCO - krásně se třpytící v ranním

slunci. Po vstupu do Petry průchod

cca 1 km dlouhou klikatou a úzkou

soutěskou Sík, jejíž stěny jsou vysoké

přes 100 m. Od 3. století př. n. l.

byla Petra slavným hlavním městem

Nabatejského království. Západními

cestovateli byla objevena roku 1812.

Hlavními památkami jsou tzv. pokladnice

Al Chazneh, divadlo, královské

hrobky a zdatnější turisté mohou

navštívit tzv. klášter Ad-Dér. Přejezd

do Ammánu a ubytování. Večeře a

nocleh.

5. den: snídaně. Návštěva citadely a

Archeologického muzea v Ammánu.

Přejezd do Ajlunu s hradem vystavěným

Amirem Iz al Din Usamou, Saladinovým

vojevůdcem, v roce 1184.

Návštěva města Jerash, které je dokonalou

ukázkou římského provinčního

města na Blízkém Východě a je

nazýváno Pompeje Východu. Většina

města je stále ukryta pod rozvalinami

a nánosy po zemětřesení v roce 747.

Přesto zde vynikají některé stavby,

z nichž nejvýznamnější je velký hipodrom,

kde se dnes konají historické

závody koňských spřežení a zápasy.

Dále chrám bohyně Artemis, dvě divadla

a další. Návrat do Ammánu. Večeře

a nocleh.

6. den: snídaně. Přejezd na hranice

s Izraelem. Návštěva kláštera Kasar

El Yehud - místa křtu Ježíše Krista

a Qumranu, kde byly v roce 1947

nalezeny svitky s částí textů proroka

Izajáše. Cesta do Jericha povede podél

Mrtvého moře (s možností vykoupání).

Západně od starého Jericha je

Hora Pokušení, kde se Ježíš postil 40

dní a nocí a pak jej pokoušel ďábel.

Návštěva archeologického areálu na

vršku Tell al Sultan (nejstarší město

světa). Přejezd do Betléma na ubytování.

Večeře a nocleh.

7. den: snídaně. Prohlídka Betléma

- návštěva chrámu Narození Páně,

Mléčné jeskyně a Pole pastýřů nedaleko

Betléma. Přejezd do západního

Jeruzaléma, zastávka u Knesetu

(parlamentu) a prohlídka Yad Vashem

(muzea holokaustu včetně největšího

a nejobsáhlejšího archivu dokumentů

o holocaustu na světě). Odpoledne

cesta do čtvrti Ein Kerem, místa narození

sv. Jana Křtitele a prohlídka

zdejšího chrámu. Návrat na ubytování.

Večeře a nocleh.

8. den: snídaně. Celodenní prohlídka

Jeruzaléma v níž nebude chybět

Olivetská hora s krásným výhledem

na starý Jeruzalém a Chrámovou

horu, Getsemanská zahrada, chrám

sv. Anny, Bethesda, Zeď nářků, muslimská

čtvrť a pohled na Chrámovou

horu, procházka přes Via Dolorosa

k chrámu Božího hrobu, cesta přes

arménskou a židovskou čtvrť k hoře

Sión, kde Ježíš údajně zasedl k večeři

s učedníky. Prohlídka pokoje poslední

večeře, tzv. Davidova hrobu a chrámu

Zesnutí Panny Marie. Návrat na ubytování.

Večeře a nocleh.

9. den: snídaně. Cestou na letiště v

Tel-Avivu prohlídka starobylé Jaffy.

Odlet do Prahy (s přestupem).

Změna programu vyhrazena.

Copyright © Visit Jordan

Copyright © Visit Jordan

118 www. / 210 210 000 000 210

More magazines by this user
Similar magazines