Cyklospravodaj 022018

cykloklub

Michal Hlatký

predseda SCK

NA ZAMYSLENIE

STAV CYKLOTURISTIKY NA SLOVENSKU

Cykloturistika, cykloturizmus či značenie cykloturistických trás na Slovensku by sme mohli kľudne označiť

osvedčeným slovným spojením: „jeden krok vpred, dva kroky nazad.“

Dlhé roky sa toto odvetvie na Slovensku len veľmi pomaly posúva vpred, aj tie posuny tu máme najmä vďaka

nadšencom, ktorí sa roky snažia cykloturizmus rozhýbať. Aj napriek stúpajúcej obľube bicyklovaniu sa,

rastúcej popularite a nárastu návštevnosti cyklistov v niektorých regiónoch či budovaniu cykloregiónov sa

hýbeme dopredu slimačím tempom. Vďaka Saganovi a ním vyvolanej eufórii sa povedomie o cyklistike skvele

rozšírilo, no toto pozitívum dobehol aj nešvár v podobe výskytu pseudo odborníkov, známych predtým

z hokeja či futbalu. A tak tu máme samozvaných poradcov na cyklistiku, cykloturistiku, značenie, legislatívu

či cykloinfraštruktúru. Avšak, ako už býva zvykom, vyskytujú sa iba v digitálnom priestore, diskusiách či

fórach. To je však problém dnešnej doby sociálnych sietí aj v iných oblastiach, než je cyklistika. Na tradičnej

cyklokonferencii, ktorá bola tentokrát v Banskej Bystrici, sme sa stretli opäť v osvedčenej zostave. Tých pár

skalných ľudí, ktorí sa dôverne poznáme, prišlo, aby sme si znova, po x – tý krát zopakovali, čo všetci dobre

vieme. Ani tento krát neprišiel žiaden minister, štátny tajomník alebo iný predstaviteľ tohto štátu, čo len

podtrhlo fakt, aký laxný má štát postoj k systematickému rozvoju cyklodopravy či cykloturistiky.

„JEDEN KROK VPRED, DVA KROKY NAZAD ZO STRANY ŠTÁTU.“

Tento rok sme oslávili aj pekné jubileum. 5 rokov

od prijatia Národnej cyklostratégie vládou SR. I keď

sa urobilo zopár vecí, vznikli krajskí koordinátori

(niekde už aj v tichosti zanikli, či ich vplyv je

zanedbateľný) a o oblasti sa aspoň o kúsok viac

rozpráva, stále chýba tá istá zásadná vec,

a to finančné krytie celej stratégie. Áno, za päť

rokov nebola schopná vláda schváliť peniaze na jej

implementáciu, a tým pádom aj konkrétne

riešenia. A tak sa 5 rokov motáme v kruhu,

stretávame sa na konferenciách a úlohu štátu

stále suplujú iní. A tí sú nútení zháňať peniaze kadetade.

A nie len na to, aby sa niečo radikálne

spravilo, ale aby vôbec prežili, mali na mzdy,

odvody, dane, aby robili to, čo štát za 25 rokov

urobiť nevie a ktovie, či vôbec chce.

A b s o l ú t n e c h ý b a k o n t i n u i t a a s c h o p n o s ť

s p o l u p r á c e . P o k a ž d ý c h v o ľ b á c h , č i u ž

komunálnych, samosprávnych či parlamentných

tu začíname od nuly. Nové vedenia nie sú schopné

pokračovať v agende ich predchodcov, neustále sa

menia ľudia, ciele, vízie a pojem pokrok, logika či

odbornosť nepoznáme.

Cykloturizmus pritom tvorí gro cestovného ruchu

na Slovensku, v zahraničí sa prezentujeme ako

cyklistický raj a na v oficiálnych materiáloch máme

nafotené modelky v bikinách na bicykloch. Realita

však takto nevyzerá. Značkári sú častokrát

dobrovoľníci či nadšenci, ktorí robia obnovu

značenia za almužny preto, aby developeri

dostávali od štátu peniaze na rozvoj cestovného

ruchu. Značkárom hodia omrvinku na to, aby oni

vykázali aktivity za tisíce eur. Aj preto máme

na Slovensku projekty, kde sa na „cyklotrasy“

preinvestovali milióny, v realite sa spravili chodníky

v obciach či opravy ulíc.

Nerád som pesimistom, ale rok 2018 priniesol

veľmi málo pozitívnych zmien. Prešľapujeme

neustále na mieste, priestor nedostávajú

odborníci a ľudia so skúsenosťami. Trend je

opačný, títo ľudia sú systematicky vytláčaní, ich

práca je bez hanby kradnutá a predávaná v novom

obale novými odborníkmi, ktorí ešte pred pár

rokmi nevedeli čo je bicykel. Prezentujú sa vzdušné

zámky, pritom nie sú vytvorené ani základné

opatrenia a riešenia.

Pritom záujem o cyklistiku a cykloturistiku je

na Slovensku veľký a stále stúpa, ľudia chcú v tejto

oblasti robiť, majú mnoho krát výborné nápady

a vždy ma potešia najmä takí, ktorí vedia spojiť sily

a dosiahnuť spoločne perfektné výsledky. Sám sa

už neviem dočkať dňa, keď nebudem musieť túto

t i s í c k r á t o m i e ľ a n ú t é m u o p ä ť r o z o b e r a ť

v negatívach a títo šikovní ľudia získajú podporu

zo štátu, akú si zaslúžia. Dovtedy nám všetkých

želám pevné nervy a odhodlanie bojovať ďalej

za naše cyklistické Slovensko! :)

CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY 4

More magazines by this user
Similar magazines