01.11.2020 Views

Dřevěné rámovací profily Nielsen - katalog 2020

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY

KLASICKÝ PROFIL 4

ALTET, AQUA, ARCADE, ARGO, BANDIE, BENYTA,

BERGARA, BRAGI, BRANCO, BREDA, BRUGNERA,

CASTE, CASTELINI, CASTELO, CETONA, CIMA, DERUTA,

ESCOLA, FIANO, FIOR, FLORIANO, GALIA, GONA,

GORIZIA, GREVE, LIDO, LIVORNE, LUPA, MASETTO,

METALIA 20mm, METALIA 45mm, MONTELO,

MORATO, MORO, MOURO, PADOVA, PIA, PIANA, PIAVE,

PIAVON, PINHAL, PINOS, RAMA, RAMZO,

RAMZONI, SAGUNE, SALTORE, SARONE, SEDO, SEGARA,

TARA, TARIN, TERME, VERDI

OBRÁCENÝ PROFIL 33

AQUINE, BERGANE, BERGE, COSTA, ESTRELA, FONDA,

LANYTE, MESI, MONTEBELLO, PELUNI,

RIGATO, TINTA, VARNA, VELURO

MODERNÍ / PLOCHÝ PROFIL 41

ALBERI, ALGO, ALGONI, ALMADA, AQUARELLE 22mm,

ATILLA, AUGUSTA, BELLA, BELLATO,

BORGO, CAMINO, CANDOLE, DEBA, DEBIE, EYBAR,

FELLI, GRACE, GRAZIA, LAURA, LOFT 20mm, LÓRIA,

LOVADI, MALDA, MEOLO, MOLLATO, MORINI, MUSANO,

MUSI, MUSTA, OAZA, OAZA APP, OLIVA, OMEGA,

ORFEO, ORIANO, PALANE, PEGI, PESA, TICIA,

TICIAGO, VARAGO, VENEZIA, VOLTA, ZEVIO

SPECIÁLNÍ PROFIL 67

ALZINE, NOSTE

1


Jednoduchá elegance.

Dřevěné rámy se citlivě přizpůsobí prostředí...

2


04

DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY

Dřevěné profily firmy Nielsen odrážejí aktuální designové trendy i klasiku obrazových profilů.

Jedním ze zásadních hledisek při výběru do skladové nabídky firmy je kvalita použitého

materiálu a zkušenosti výrobců s povrchovou úpravou. Ne nadarmo jsou dodavateli firmy

přední světoví výrobci a to jak z Itálie a Španělska, tak i z Portugalska nebo Německa. Tato

skutečnost je mimo jiné zárukou ekologických postupů při výrobě dřevěných profilů a to jak

z hlediska certifikovaného získávání dřevěné hmoty, tak použití nejnovějších ekologických

prostředků povrchové úpravy.

Novinky jsou zařazovány po důkladném zvážení všech okolností ve spolupráci s dodavateli,

předními odborníky na moderní design i klíčovými zákazníky firmy.

3


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

30

38

1286

19

1286.

412 zlatá

414 černá/zlato

415 černá/stříbro

417 stříbrná

1286.414

7

1286.412

1:1

38 % 45

1286.417

ALTET PROFIL 1286

Profil klasického tvaru.

1286.415

38,6

30

908

26,8

908/ 191 bílá/ zlato

192 zlatá

193 stříbrná

194 hnědá/zlato

196 červená/zlato

197 zelená/zlato

199 bílá/stříbro

908/196

908/191

908/192

6,7

908/194

908/199

1:1

30 % 45

AQUA PROFIL 908

Profil vhodný pro adjustaci napnutých maířských pláten.

908/197

908/193

4


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

22

317

12

317/

416 stříbro/champagne

417 stříbro/antik

418 stříbro/černá

419 stříbro/bílá

317/416

317/417

30

1:1

30 % 40

317/419

ARCADE PROFIL 317

Trendy profil s velmi moderní povrchovou úpravou.

317/418

21

35

562

9,5

562/

AQ238

AQ352

AQ354

AQ431

AQ432

tmavě hnědá

šedá

smetanová

světle šedá

tmavě šedá

562/AQ354

6

562/AQ238

562/AQ432

1:1

35 % 40

562/AQ352

ARGO PROFIL 562

Jednoduchý profil klasického tvaru s příjemnými odstíny.

562/AQ431

5


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

22

145

23

9

6,5

145/

92 zlato

93 stříbro

96 zlato/červená

97 zlato/zelená

98 zlato/bílá

145/97

145/96

145/92

145/93

1:1

23 % 40

145/98

BANDIE PROFIL 145

Klasický tvar profilu pro denní použití. Osvědčené odstíny povrchů, fólie. Velmi

kvalitní provedení, vyfrézováno z borovicového dřeva. Větší ze sady profilů Bandie /

Masetto.

31

528

8

12

528/

245 zlatá

246 stříbrná

247 zlato/červená

46

528/245

528/246

1:1

46 % 45

BENYTA PROFIL 528

Klasický, velmi pěkný profil. Typického rázu, střední rozměr, nezaměnitelná

povrchová úprava speciálními vosky.

528/247

6


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

32

2557

75

12

2557/

052 černá

057 zlatá

058 stříbrná

2557/052

6

1:1 1:1

75 50

2557/057

%

BERGARA PROFIL 2557

Široký profil z jednoho kusu exotického dřeva. Lehká vrstva tmelu na povrchu, která

profilu dodává na pohledové hraně nepravidelnost, následně upraven lakováním.

Velmi zajímavý efekt konečné úpravy.

2557/058

1:1

7


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

2600

18

961

15

10

961/ 145 zlato

146 stříbro

147 ořech/zlato

148 černá/stříbro

149 bílá/stříbro

961/145

961/146

961/147

1:1

1:1 15 % 40

961/148

BRAGI PROFIL 961

Subtilní profil se stříkanými laky a ručním dokončením.

961/149

22

26

960

12

960/

145 zlato

146 stříbro

147 ořech/zlato

960/147

7

1:1

26 % 40

BRANCO PROFIL 960

Velmi kvalitně zpracovaný profil s mimořádně povedených povrchem. Stříkané laky

s patinou a ručním dokončením. Nejmenší ze tří profilů Branco / Brugnera / Breda.

960/146

960/145

8


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

89

957/

145 zlato

146 stříbro

147 ořech/zlato

957/145

57

957

27

8,5

1:1

89 % 55

957/147

BREDA PROFIL 957

Největší varianta profilu Branco / Brugnera / Breda. Úžasná povrchová úprava

v italském designu.

957/146

35

958

50

13

01

958/ 145 zlato

146 stříbro

147 ořech/zlato

958/145

1:1

50 % 50

958/146

BRUGNERA PROFIL958

Střední varianta profilu Branco / Brugnera / Breda. Stříkané laky s patinou a ručním

dokončením. Italský design.

958/147

9


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

857/

734 zlato/antik

735 stříbro/antik

857/735

56

857

26

88

857/734

1:1

88 % 55

CASTE PROFIL 857

Velmi náročný, masivní profil s unikátní povrchovou úpravou.

22

854

12

854/

734 zlato/antik

735 stříbro/antik

25

854/734

1:1

25 % 40

854/735

CASTELINI PROFIL 854

Unikátní povrchová úprava, klasický tvar profilu.

10


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

856/ 734 zlato/antik

735 stříbro/antik

44

856

28

856/735

33

1:1

33 % 40

856/734

CASTELO PROFIL 856

Unikátní povrchová úprava, profil použitelný pro napnutá plátna.

226.63.

090 antický ořech

33

226.63.

14

65

1:1

65 % 50

CETONA PROFIL 226.63.

Nový profil od výrobce Bologni Arreda; výborně zpracovaný povrch.

226.63.090

11


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

21

25

190

6

12

190/ 016 černá

1001 béžová

1011 okrová

1019 tmavě béžová

171 světle modrá

7006 tmavě šedá

7030 šedá

7038 světle šedá

8023 tmavě hnědá

8025 skořicová

190/016

190/1019

190/8025

190/8023

190/7038

190/7006

1:1

25 % 50

CIMA PROFIL 190

190/7030

190/1001

Lehký, jednoduchý, klasický profil pro častá použití. „Teplé“ barevné odstíny

190/171

190/1011

193.43.

090 antický ořech

30

193.43.

18

50

1:1

50 % 50

DERUTA PROFIL 193.43.

Nový profil od výrobce Bologni Arreda; výrobně zpracovaný povrch.

193.43.90

12


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

21

26

218

12

218/

G243

G249

G251

G358

smetanová

černá

bílá

šedá

218/G358

218/G251

6

218/G249

1:1

26 % 45

218/G243

ESCOLA PROFIL 218

Úzký klasický profil, pro časté použití.

14

151.23.

15

9,5

151.23.

015 béžová/zlatá linka

047 zelená/zlatá linka

048 bílá/zlatá linka

052 šedá/stříbrná linka

053 červená/zlatá linka

054 stříbrná

086 mahagon/zlatá linka

087 tm. ořech/černá linka

089 hnědá/stříbrná linka

151.23.047

151.23.048

151.23.052

151.23.053

151.23.015

1:1

15 % 40

FIANO PROFIL 151.23.

151.23.087

Úzký profil italské výroby, kvalitně zpracovaný.

151.23.054

151.23.086

151.23.089

13


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

44

821

45

821/ 133 zlato

134 stříbro

137 eben/stříbro

138 eben/zlato

821/138

27

8

821/137

1:1

45 % 45

821/134

FIOR PROFIL 821

Velice kvalitně zhotovený profil pro náročného zákazníka. Frézováno ze slepených

dvou kusů kvalitního dřeva a ručně dokončováno mimořádně dobrými materiály

(plátkové stříbro, zlato, prvotřídní laky.).

821/133

105

820/ 133 zlato

134 stříbro

72

820/133

820

20

11

1:1

105 % 60

820/134

FLORIANO PROFIL 820

Frézováno ze dvou kusů velmi kvalitního dřeva, ruční úprava povrchu.

14


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

15

328

15

8

328/ 01

602 zlato/hnědá

603 zlatá

606 zlato/červená

607 zlato/zelená

608 zlato/černá

609 zlato/bílá

613 stříbrná

614 stříbro/modrá

615 stříbro/hnědá

616 stříbro/červená

617 stříbro/zelená

618 stříbro/černá

328/603

328/616

32//606

328/602

328/608

328/607

328/609

1:1 15 % 40

GALIA PROFIL 328

Profil pro grafiku. Subtilní klasický profil s velmi kvalitními povrchy.

328/617

328/618

328/613

328/614

328/615

20 327

19

10

327/ 70 zlatá

71 stříbrná

74 černá

75 krémová

76 hnědá

327/74

327/71

327/75

1:1

19 % 40

327/75

GONA PROFIL 327

Profil pro grafiku. Subtilní klasický profil s velmi kvalitními povrchy.

327/70

15


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

31

326

7

13

326/ 70 zlatá

71 stříbrná

74 černá

75 krémová

76 hnědá

326/75

50

326/70

326/71

1:1

50 % 50

GORIZIA PROFIL 326

Italská klasika. Širší, nádherný profil. Top zpracování povrchů, velké možnosti využití.

326/74

326/75

34

184.63.

046 ořech/červená

047 ořech/zelená

051 ořech/krémová

059 ořech

184.63.

14

60

184.63.046

184.63.051

1:1

60 % 50

GREVE PROFIL 184.63.

KIasický profil od Bologni Arreda, úprava do „staré image“.

184.63.047

184.63.059

16


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

31

44

805

16

805/ 324 zlato

325 stříbro

326 měď

327 cín

328 černá

329 bílá

805/324

805/325

805/327

805/328

1:1

44 % 45

LIDO PROFIL 805

Náročný, moderní profil, top novinka.

805/329

805/326

20 943

16

6

10

943/

50 zlatá

51 stříbrná

52 zlato/černá

53 stříbro/černá

54 zlato/červená

58 stříbro/červená

63 tmavě šedá patina

64 hnědá/patina

65 tm. krémová/

stř.patina

68 černá/stř.patina

69 krémová/stř.patina

943/50

943/58

943/51

943/65

943/54

951/53

943/52

1:1

1:1

16 % 40

943/68

LIVORNE PROFIL 943

Vděčný profil pro okamžité použití. Velký výběr klasických fóliových odstínů a nově

pastelových barev. Zajímavá cena!

943/63

943/64

943/69

17


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

21

24,4

195

5

14

195/

3 bronz

429 mosaz

449 antracit

472 stříbrná

568 zlatá

195/429

195/568

195/449

1:1

24,4 % 40

195/472

LUPA PROFIL 195

Profil s velmi zajímavou povrchovou úpravou.

195/3

15

146

16

8,5

6,5

146/

92 zlatá

93 stříbrná

96 hnědá

97 zelená

98 šedá

146/93

146/92

1:1

16 % 40

146/96

MASETTO PROFIL 146

146/97

Úzký profil z tropického dřeva, na povrchu je fólie. Jemná, dobře kombinovatelná

lišta pro rámování menších formátů.

146/98

18


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

18

20

9267

6

12

9267

01 zlatá

02 stříbrná

03 wolframová

04 černá

06 mosaz

9267 03

9267 02

9267 04

1:1

20 % 40

9267 06

METALIA 20 mm PROFIL 9267

Úzký, mírně zešikmený profil z ajusového dřeva. Fólie imitující metalický povrch se

starou patinou. Vhodný j moderním interiérům, k rámování fotografií, kreseb, tisků

menších formátů.

9267 01

22

45

9268

14,5

9268 02 stříbrná

03 wolframová

04 antracitová

06 mosaz

9268 06

6,5

9268 03

9268 02

1:1

45 % 45

9268 04

METALIA 45 mm PROFIL 9268

Plochý profil se stejnou povrchovou úpravou jako Metallia 20 mm. Do moderních

interiérů, pro větší formáty. Velmi zajímavý design.

19


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

35

15

6014

7

10

6014/

42 dub natural

43 světlý dub

44 wenge

46 stříbrná lesk

47 bronz lesk

48 černá lesk

49 bílá lesk

51 černá mat

52 bílá mat

56 zlato

58 bronz

6014/49

6014/46

6014/43

6014/44

6014/42

6014/47

1:1

1:1

15 % 40

6014/58

6014/48

MONTELO PROFIL 6014

Moderní, trendy profil. V úžasných povrchových úpravách od jednoho z nejlepších

italských výrobců. Povrchy s lakem, imitací dýhy, kovovými nebo plastovými fóliemi.

Menší varianta ze sady Montelo/ Polo

6014/56

6014/51

6014/52

63

320.43.

090 antický ořech

44

320.43.

17

21

43

320.43.090

1:1 63 % 50

MORATO PROFIL 320.43.

Profil od Bologni Arreda, kvalitně zpracovaný.

20


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

90

320.63.

090 antický ořech

320.63.090

56

320.63.

18

24

60

1:1

90 % 55

MORO PROFIL 320.63.

Profil od Bologni Arreda, kvalitně zpracovaný.

26

53

G01

7

10

G01/ 016 černá

121 starý dub

124 višeň

126 wenge

432191 stříbrná

434221 zlatá

G01/434221

G01/432191

G01/124

G01/121

1:1 53 % 50

MOURO PROFIL G01

Klasický profil, velmi populární tvar. Profil typově i tvarem nahrazující řadu Mateo.

Vyrobený z borovicového dřeva, stabilizovaného prstovým spojem.

6 nejžádanějších odstínů, velmi kvalitní provedení.

G01/016

G01/126

21


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

120

977/14

977/

13 zlatá

14 stříbrná

977/13

87

1:1

977

977

20

10

1:1

120 % 60

PADOVA PROFIL 977

Exkluzivní top profil s nadstandardní ručně prováděnou povrchovou úpravou. Vyrobeno z vícekusových

dřevěných polotovarů, dále zdobeno ornamenty z akrylové masy, ručně zlaceno nebo stříbřeno

a finálně patinováno. Pro mimořádné příležitosti a interiéry.

115

20 % 40

925/

36 zlato

37 stříbro

925/36

60

925 925

22

1:1

115 % 60

10

PIA PROFIL 925

Luxusní profil frézovaný z kvalitního dřeva, spojovaný z několika kusů, ručně zpracovaným

povrchem. Pro luxusní interiéry, moderní italský design.

22


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

16

38/

NAB ořech

NAFO ořech/zlato

16

38

5,5

38/NAB

9

38/NAFO

1:1

16 % 40

PIANA PROFIL 38

Slabý profil pro nejzákladnější použití na menší formáty rámů. Populární tvar, známý

odstín u jedné varianty zlatá linka.

74

926/

36 zlato

37 stříbro

54

926

27

8

926/36

926/37

1:1

74 % 50

PIAVE PROFIL 926

Luxusní profil frézovaný z kvalitního dřeva. S ručně zpracovaným povrchem.

Pro luxusní interiéry, střední rozměr série Pia / Piave / Piavon. Lze použít i pro

rámování napnutých pláten.

23


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

35

927/

36 zlato

37 stříbro

42

927

27

927/37

1:1

35 % 45

927/36

PIAVON PROFIL 927

Luxusní profil frézovaný z kvalitního dřeva a ručně zpracovaným povrchem. Pro

luxusní interiéry, nejmenší rozměr série Pia / Piave / Piavon. Lze použít i pro klínové

rámy - polodrážka profilu 27 mm.

16

953

30

6

8

953/

F115 červeno/stříbrná

F137 červeno/zlatá

F421 staré zlato

F422 staré stříbro

002B tmavá natur

411 světle hnědá

422 tmavě hnědá

426 antracit

851 světlá natur

953/F421

953/F422

953/F137

953/F115

953/002B

953/411

1:1 1:1 30 % 45

953/422

PINHAL PROFIL 953

953/851

Populární tvar, velice využitelný profil. Klasické a nejpoužívanější odstíny, pěkné

fólie. Z borovicového dřeva.

953/426

24


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

931/FJ125

931/FJ192

931/405

931/FJ010

931/422

931/417

931/423

931/411

931/F422

1:1

931/016

931/002B

931/419

931/702

931/851

931/F421

931/F137

931/F115

14 931

19

1:1 19 % 40

7

5,5

002B tmavá natur

016 černá

405 zelená

411 světle hnědá

417 modrá

419 oranžová

422 tmavě hnědá

423 červená

702 hnědá wenge

851 světlá natur

F115 červeno/stříbrná

F137 červeno/zlatá

F421 staré zlato

F422 staré stříbro

FJ010 bílá

FJ125 svítivě zlatá

FJ192 svítivě stříbrná

PINOS PROFIL 931

25


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

22

28

30

7

10

28/

91 zlato/béžová

92 zlato/zlatá

93 stříbrná

94 zlato/hnědá

96 zlato/červená

97 zlato/zelená

28/96

28/94

28/97

28/92

1:1

19 % 40

RAMA PROFIL 28

Nižší profil vyrobený z lehkého dřeva. Zdobný povrch je tvořen fóliemi a doplněn

různými odstíny barev. Celkový vzhled profilu vytváří dojem staré patiny. Vhodný

pro rámování klasického umění, starých fotografií.

28/91

28/93

59

10 stříbrná

11 zlatá

209 slonová kost

758/209

52

758

27

758/10

1:1

59 % 50

RAMZO PROFIL 758

758/11

26


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

759/11

759/644

759/645

759/649

759/10

759/209

759/643

759/650

759/651

1:1

759/640

759/642

759/641

759/646

759/647

759/653

759/15

759/648

759/14

759/652

1:1

31

33 % 50

759

33

15

759/

10 stříbrná

11 zlatá

14 stará stříbrná

15 stará zlatá

209 slonová kost

640 světle šedá

641 šedá

642 tmavě šedá

643 modrá

644 oranžová

645 žlutá

646 červená

647 tmavě zelená

648 černá

649 tmavě modrá

650 bílá

651 fialová

652 krémová

653 zelená

RAMZONI PROFIL 759

Menší klasický profil v unikátních odstínech barevného provedení.

27


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

19

397

29

6

7

397/ 052 ořech

501 dub

502 hnědá

503 višeň

397/503

397/502

1:1

29 % 40

397/052

SAGUNE PROFIL 397

Drobný profil klasického tvaru pro denní použití.

397/501

23 959

25

7

10

959/

145 zlato

146 stříbro

147 hnědá/zlato

148 černá/stříbro

149 bílá/stříbro

959/147

959/131

959/148

959/145

1:1

25 % 40

SALTORE PROFIL 959

Klasický profil pro menší rozměry rámů. Velice kvalitně zpracovaný povrch

s patinou, profil vyfrézovaný z kvalitního borovicového dřeva.

959/149

959/146

28


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

70

9017/

5 zlatá

6 stříbrná

47

9017

28

8

1:1

70 % 50

9017/5

SARONE PROFIL 9017

Náročný obrazový profil, frézovaný z lehkého exotického dřeva. Povrch zlacen nebo

stříbřen. Vyšší rámovací drážka, vhodný pro napnutá plátna.

9017/6

30

31

1268

18

1268.

407 mosaz

408 béžová

409 černá

410 ocel

411 alpaka

1268.407

1268.408

7

1268.409

1:1

31 % 45

1268.410

SEDO PROFIL 1268

Nový profil v kovových odstínech.

1268.411

29


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

21

33

1288

11

1288.

425 tmavá/zlato

426 šedá/alpaka

427 béžová/alpaka

428 bílá/stříbro

1288.426

7

1288.425

1:1

33 % 45

SEGARA PROFIL 1288

Profil do tmavších interiérů.

1288.427

1288.428

54

750/ 10 stříbro

11 zlato

46

750

19,5

7

1:1

54 % 50

750/11

TARA PROFIL 750

Jemně zdobený elegantní profil.

750/10

30


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

35,5

751/ 10 stříbro

11 zlato

32

751

13

7

751/10

1:1

35,5 % 45

751/11

TARIN PROFIL 751

Nižší varianta profilu Tara, jemně zdobený elegantní profil.

28

179.43.

53

17

179.43.

001 oliva/tmavá

002 ořech

003 oliva/světlá

048 bílá

148 natural/bílá

156 natural/šedá

179.43.156

179.43.148

179.43.048

1:1

53 % 50

TERME PROFIL 179.43.

Profil od Bologni Arreda; kvalitní základ potažený originální dýhou.

179.43.001

179.43.003

179.43.002

31


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / klasický profil

31

42

173

7

9

173/ 281 zlatá

282 stříbrná

283 zlato/černá

284 stříbro/černá

285 černá

286 stříbro/hnědá

287 zlato/hnědá

173/282

173/283

173/284

173/281

173/286

1:1

42 % 45

VERDI PROFIL 173

Klasický jednoduchý elegantní profil se zajímavým povrchem.

173/285

173/287

32


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / obrácený profil

32

996

30

27

996/

32 zlato

33 stříbro

91 bílá/zlato

99 bílá/stříbro

996/33

7

996/32

1:1

30 % 45

AQUINE PROFIL 996

Populární tvar v základních odstínech. Vyšší polodrážka - také pro plátna a napnuté

rámy. Použité dřevo - ajus.

996/99 996/91

15 555

10

15

5

10

555/ 722 modrá

723 krémová

724 šedá

725 oranžová

726 skořicová

727 zelená

728 antracit

729 bílá

555/722

555/723

555/724

1:1

44 % 45

BERGE PROFIL 555

Úzký elegantní profil vhodný pro rámování fotografií.

555/725

555/726

555/727

555/728

555/729

33


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / obrácený profil

366/32

366/129

366/133

366/124

366/136

366/31

366/125

366/127

366/130

366/132

366/131

366/123

366/126

23

13 366

9

5

366/

123 hnědá

124 antracit

125 oranžová

126 přírodní

127 ořech

129 slonovinová

130 zelená

131 žlutá

132 červená

133 tmavě modrá

136 starý dub

31 černá

32 bílá

1:1

23 % 40

BERGANE PROFIL 366

Dřevěný profil pro denní použití. Velký výběr barev. Vyrobeno z raminu - kvalitnější

materiál oproti ajusu, proti kroucení profilu a barevným změnám.

34


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / obrácený profil

225.43. 049 bílá/stříbro

055 bílá/zlato

24

225.43.

10

44

1:1

44 % 45

225.43.049

COSTA PROFIL 225.43.

Nový profil od výrobce Bologni Arreda; výborně zpracovaný povrch.

225.43.055

35

939

26

7

28

939/

CE50 javor

CL50 dub

FA016 černá matná

FA50 buk

FA900 bílá matná

MA50 smrk

TO422 mahagon

WE50 wenge

131 stříbrná

132 zlatá

939/132

939/131

939/WE50

939/FA900

1:1

26 % 40

939/FA50

939/TO422

939/MA50

ESTRELA PROFIL 939

Populární tvar profilu. Vyšší profil - i pro napnuté klínové rámy - ve velmi populárním

tvaru. Typově navazuje na evergreen Estivella, který v budoucnu nahradí.

Borovicové dřevo, velmi kvalitní úprava.

939/FA016

939/CL50

939/CE50

35


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / obrácený profil

42

153.43. 01

209 antik bílá

33

153.43.

15

35

1:1

42 % 45

FONDA PROFIL 153.43.

Nový profil italské výroby, skvělé provedený povrch.

153.43.209

996/99

17

554

24

9

554/

722 modrá

723 krémová

724 šedá

725 oranžová

726 skořicová

727 zelená

728 antracit

729 bílá

554/724

554/724

554/722

554/726

1:1

24 % 40

554/725

554/727

LANYTE PROFIL 554

Obrácený, moderní profil. Subtilnější profil pro denní použití.

554/729

554/728

36


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / obrácený profil

28,5

323

34

14

323/

524 bílo/hnědá

525 bílo/oranžová

526 bílo/červená

527 bílo/zelená

528 bílo/černá

529 bílo/šedá

323/525

323/524

7

323/526

323/528

1:1

34 % 45

MESI PROFIL 323

Profil s moderním barevným designem.

323/527

323/529

316.73.

230 světlý ořech

232 mahagon

34

316.73.

69

20

316.73.232

1:1 69 % 50

MONTEBELLO PROFIL 316.73.

Obrácený profil s velmi nápaditou povrchovou úpravou.

316.73.230

37


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / obrácený profil

53

766/

14 stříbrná

15 zlatá

40

766/14

766

12

1:1 53 % 50

PELUNI PROFIL 766

Menší varianta klasického profilu.

766/15

38


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / obrácený profil

38

57

907

28

907/

92 zlatá

93 stříbrná

94 hnědá

95 modrá

96 červená

97 zelená

907/94

8

907/95

907/92

907/97

1:1

57 % 50

RIGATO PROFIL 907

Náročnější, obrácený profil, zejména pro rámování pláten. Velmi kvalitně

zpracovaný povrch, použito kvalitní dřevo. K moderním i klasickým kresbám

a malbám.

907/93

907/96

25

14

995

6

10

995/

01 bílá

04 černá

06 ořech

07 tmavohnědá

19 tmavě modrá

995/07

995/19

995/04

1:1

25 % 40

995/01

TINTA PROFIL 995

Polokulatá, užší lišta v mnoha odstínech. Povrchově upravena různými barevnými

laky. Díky své barevné škále jí doplníme téměř každou grafiku, kresbu nebo

umělecký tisk. Velmi oblíbená.

995/06

39


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / obrácený profil

1:1

19

176.33.

32 % 45

32

10

57 % 50

176.33. 015 světlý ořech/

bílá linka

017 černá/bílá linka

018 světlý ořech/

černá linka

019 tmavý ořech/

černá linka

021 sépiová

045 černá

047 olivově zelená

048 bílá

052 šedá

087 vlašský ořech

176.33.015

176.33.087

176.33.052

176.33.017

176.33.019

176.33.047

176.33.045

VARNA PROFIL 176.33.

Profil od Bologni Arreda; pro časté použití.

176.33.018

176.33.021

176.33.048

13

456

14

1:1 14 % 40

9

456/

167 tmavě šedá

168 oranžová

169 krémová

170 béžová

171 žlutá

172 růžová

173 světle modrá

174 hnědá

175 modrá

176 červená

177 zelená

178 černá

179 světle šedá

180 světle zelená

456/167

456/176

456/169

456/170

456/177

456/170

456/171

456/178

456/172

456/173

456/179

VELURO PROFIL 456

456/174

Profil s povrchem z pravého veluru. Zajímavá novinka do každého interiéru.

456/175

456/180

40


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

30

211.33.

30

25

211.33.

128 fialová

130 červená

131 písková

132 světle modrá

135 oranžová

150 modrá

211.33.135

211.33.128

211.33.150

1:1

30 % 45

ALBERI PROFIL 211.33.

Jeden z nových profilů moderního pravouhlého tvaru; barevné varianty.

211.33.130

211.33.132

211.33.131

39

2600/

434 zlatá

435 stříbrná

52

2600

42

2600/434

1:1

39 % 50

2600/435

ALGO PROFIL 2600

Pravoúhlý masivnější tvar profilu.

41


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

20

2601/

434 zlatá

435 stříbrná

2601/435

52

2601

45

1:1

20 % 40

ALGONI PROFIL 2601

Pravoúhlý zvýšený tvar profilu - pro napnutá plátna.

2601/434

36

837

26

8

30

837/

CA00 světlý dub

FJ016 černá mat

FJ121 skořice

FJ124 višeň

FJ126 wenge

FJ218 černo/zlatá

FJ219 černo/stříbrná

FJ436 červeno/stříbrná

FJ900 bílá matná

SI00 natur

837/FJ126

837/FJ218

837/FJ219

837/FJ124

837/FJ900

837/FJ436

1:1

26 % 40

837/CA00

ALMADA PROFIL 837

Oblíbený vyšší typ moderního profilu. Velice kvalitně zpracovaný dřevěný vyšší profil

- i pro rámování napnutých pláten. Kvalitní borovicové dřevo, laky, dýha. Nahrazuje

profily řady Alcora.

837/SI00

837/FJ121

837/FJ016

42


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

922438

922440

922761

922763

922435

922436

922762

922439

922760

922437

922434

922432

922433

922780

922408

922420

922765

922404

922412

18,6

922

22,6

7

13,5

922 404 černá

922

408 tmavě zelená

412 višňovo červená

420 petrolejově zelená

432 okrová

433 oranžová

434 tmavě modrá

435 modrá

436 světle modrá

437 žlutá

438 červená

439 trávník.zelená

440 šedá antracit

760 buk

761 hnědá

762 světlá třešeň

763 tmavá třešeň

765 přírodní

780 stříbrná

1:1

22 % 40

AQUARELLE 22 mm PROFIL 922

Decentní zaoblený profil s kvalitním dýhovaným povrchem ve více barevných

odstínech. Vhodně doplní každý moderní interiér i dětský pokoj.

43


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

44


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

2010/768

2010/26

2010/19

2010/20

2010/23

2010/21 2010/24

2010/22 2010/25

2010/48

2010/49

2010/47

2010/757

2010/51 2010/52

2010/756

2010/755 2010/763

2010/764

2010/762 2010/759

2010/46 2010/56 2010/761 2010/760 2010/767 2010/766 2010/765

2010/58 2010/57

2010/754

2010/758

2010/753

13

15

2010

8

2010/

19 červená Ferrari lesk

20 šedá lesk

21 tmavě modrá lesk

22 zelená lesk

23 modrošedá lesk

24 oranžová lesk

25 žlutá lesk

26 červená lesk

46 hliník lesk

47 chrom lesk

48 černá lesk

49 bílá lesk

51 černá mat

52 bílá mat

56 zlato lesk

57 měď lesk

58 bronz lesk

753 tmavě šedá mat

754 světle šedá mat

755 tmavě modrá mat

756 střední modrá mat

757 světle modrá mat

758 tmavě fialová mat

759 světle fialová mat

760 tmavě zelená mat

761 pastel zelená mat

762 červená mat

763 světle červená mat

764 oranžová mat

765 žlutá mat

766 hnědá mat

767 teplá šedá mat

768 krémová mat

1:1 15 % 40

ATTILA PROFIL 2010

Profil pro časté použití, kvalitní, v mnoha barevných variantách.

45


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

602/FJ900

602/CCI00

602/FLAY900

602/FLSI00

602/CB00

602/FLFA016

602/CWE00

602/FLCL00

602/CLA00

602/CVB00

602/FJ016

602/FLWE343

30

602

15

7

25

602/

CB00 světle šedá

CCI00 šedá

CLA00 antracit

CVB00 smrk

CWE00 ořech

FJ016 černá matná

FJ900 bílá matná

FLAY900 bílá

FLCL00 dub

FLFA016 černá

FLSI00 bříza

FLWE343 wenge

1:1 15 % 40

AUGUSTA PROFIL 602

Vyšší profil, kvalitní borovice s prstovým spojem potažená dýhami nebo lakovaná.

46


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

808/20

808/19

808/237

808/236

808/21

808/238

808/49

808/239

808/48

808/24

808/22

808/25

808/23

808/26

1:1

35

808

18

19 % 40

5

20

808/

19 sv. červená lesk

20 tm. šedá lesk

21 tm. modrá lesk

22 zelená lesk

23 sv. modrá lesk

24 oranžová lesk

25 žlutá lesk

26 tm. červená lesk

48 černá lesk

49 bílá lesk

236 šedá

237 antracit

238 černá

239 bílá

BELLA PROFIL 808

Úzký elegantní profil. Pro časté použití, také pro napnutá plátna typu „petit“. Nové

barevné odstíny jsou opatřeny ochrannou plastovou fólií, která chrání vysoce lesklý

povrch. Fólii je samořejmě nutné po sestavení rámu strhnout.

47


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

20

21

809

10

10

809/236 šedá

237 antracit

238 černá

239 bílá

28

809/239

809/238

1:1

21 % 40

BELLATO PROFIL 809

Nižší typ ve třech odstínech. Pro časté použití, nižší profil. Ajusové dřevo,

nejpoužívanější odstíny.

809/237

809/236

35

816/ 31 černá

32 bílá

181 stříbrná

182 šedá

816/31

44

816

29

816/32

1:1

35 % 45

CAMINO PROFIL 816

Moderní profil z kvalitního dřeva. Efektní kovové varianty. Vhodný pro rámování

napnutých pláten, ale i pro větší umělecké fotografie.

816/181

816/182

48


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

318/353

318/359

318/357

318/354

318/358

318/356

318/355

318/360

318/350

318/363

318/351

318/352

318/365

318/364

318/361

318/362

318/372

318/370

318/368

318/371

318/369 318/367

33

318

18

6

19

318/

350 světle šedá

318/

351 sytě modrá

352 světle modrá

353 modrošedá

354 mocca

355 béžová

356 šedohnědá

357 šedozelená

358 černá

359 bílá

360 vodově zelená

361 žlutá

362 oranžová

363 hnědá

364 modrozelená

365 krémová

366 mátová

367 světle zelená

368 tmavě šedá

369 červená

370 zelená

371 purpurová

372 světle fialová

1:1

18 % 40

BORGO PROFIL 318

Mírně vyšší profil pro časté použití. Použité dřevo - ajus, povrchy ve velmi

trendových odstínech.

49


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

26

818

50

818/

31 černá

32 bílá

181 stříbrná

182 šedá

818/182

12

10

818/181

1:1

50 % 50

CANDOLE PROFIL 818

Poměrně masivní profil vyroben z několika dílů. Na vnitřní straně mírně zešikmený,

na povrchu jsou fólie, některé ručně dokončovány, následně přelakovány.

818/32

818/31

22

90

1071

19

1071/ 860 bílá

862 černá

986 béžová

987 hnědá

1071/986

16

10

1071/987

1:1

90 % 55

DEBA PROFIL 1071

Široký, rovný profil frézovaný z jednoho kusu masivu. Pohledové hrany jsou záměrně

zdrsněny, následně mořeny a lakovány. Vynikne struktura neupraveného přírodního

dřeva. V zahraničí jsou tyto profily v současné době velkým hitem.

1071/860

1071/862

50


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

50

25 1070

9

19

1070/

860 bílá

862 černá

983 modrá

984 červená

985 zelená

986 béžová

987 hnědá

1070/986

1070/860

1070/862

1070/987

1070/984

1:1

50 % 50

DEBIE PROFIL 1070

Plochý profil frézovaný z jednoho kusu dřeva. Pohledové hrany lišty jsou záměrně

zdrsněny, následně mořeny a lakovány. Vynikne struktura neupraveného dřeva.

V zahraničí jsou tyto profily v současné době velkým hitem.

1070/983

1070/985

20

1064/

860 bílá

862 černá

37

1064

29

1064/860

6

1:1

20 % 40

EYBAR PROFIL 1064

Vysoký, jednoduchý profil z jednoho kusu dřeva. Především pro napnutá plátna,

na povrchu s nepravidelnou vrstvou tmelu a barvy, přelakován, výsledný efekt je

„stará patina“.

1064/862

51


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

39

1600/

51 černá

52 bílá

1006/51

52

1600

42

5

1:1

39 % 45

FELLI PROFIL 1600

Pravoúhlý profil ve dvou základních provedení.

1006/52

20

689

52

14

689/

751 černá

752 bílá

689/752

1:1

52 % 50

689/751

GRACE PROFIL 689

Nový profil s povrchovou úpravou „SOFT TOUCH“ - velmi příjemný na dotyk.

52


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

30

246.33.

143 zlatá

144 stříbrná

34

246.33.

28

246.33.144

23

1:1

30 % 45

GRAZIA PROFIL 246.33.

Nový profil italské výroby, skvělé provedený povrch.

246.33.143

16

50

245.53.

12

245.53. 143 zlatá

144 stříbrná

41

245.53.143

1:1

50 % 50

LAURA PROFIL 245.53.

Moderní pravoúhlý profil pro časté použití.

245.53.144

53


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

20

9312/ 000 bílá

009 černá

35

9312

32

9312/000

7

245.53.143

1:1

20 % 40

LOFT 20 mm PROFIL 9312

Vysoký, jednoduchý profil především pro napnutá plátna. Velmi žádaná povrchová

úprava – lak s vysokým leskem.

9312/009

15

30

390

11

7,4

390/

123 světle modrá

124 světle zelená

125 žlutá

126 červená

127 tmavě zelená

128 černá

129 tmavě modrá

130 bílá

131 tmavě hnědá

132 hnědá

133 světle hnědá

134 přírodní

390/128

390/126

390/125

390/123

390/127

390/129

390/124

390/130

1:1

30 % 45

LÓRIA PROFIL 390

390/131

390/132

390/133

390/129

Profil vyroben z borovicového dřeva; povrch je upraven různobarevnými laky.

Jednoduchý, plochý profil k doplnění různých diplomů, kreseb, tisků.

390/134

54


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

35

36

20

30

36/

722 modrá

723 krémová

724 šedá

725 oranžová

726 skořicová

727 zelená

728 antracit

729 bílá

36/722

36/728

36/723

36/729

1:1

20 % 40

36/726

36/727

LOVADI PROFIL 36

Jednoduchý, moderní profil v příjemných barevných odstínech; také pro napnutá

plátna.

36/724

36/725

20

1083.

307 hnědá

328 černá

38

1083

31

1083.328

7

1083.307

1:1

20 % 40

MALDA PROFIL 1083

Vyšší jednoduchý profil pro napnutá plátna.

55


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

45

PP45/ NAB

NAFO

ořech

ořech/zlatá

15 PP45

7

8

PP45/NAFO

1:1

45 % 45

MEOLO PROFIL PP45

Jednoduchý plochý profil pro časté použití; populární a známý design. Imitace

staršího povrchu se stopami po červotoči. Namořeno, přelakováno.

PP45/NAB

30

1602

39

20

1602/

260 dub natur

261 wenge

262 ořech

263 černá

264 bříza

265 šedá

266 smrk

1602/260

1602/261

1:1

39 % 45

1602/262 1602/263 1602/266

MOLLATO PROFIL 1602

Profil s povrchy v imitaci různých dřevin.

1602/265

1602/264

56


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

31

20

1603

24

1603/ 260 dub natur

261 wenge

262 ořech

263 černá

264 bříza

265 šedá

266 smrk

1603/265

1603/266

1603/264

1603/263

1:1

20 % 40

MORINI PROFIL 1603

1603/262

Profil pro rámování napnutých pláten typu „Petit“ s povrchy v imitaci různých

dřevin.

1603/260

1603/261

40

30 6006

6006/ 49 bílá lesk

51 černá mat

52 bílá mat

6006/49

18

8

6006/51

1:1

40 % 45

MUSANO PROFIL 6006

Náročný moderní profil, velice pevný a nosný. Frézovaný z více kusů kvalitního

dřeva. Moderní povrchová úprava, vhodný pro rámování zrcadel a fotografií.

6006/52

57


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

20

20

6008

7

14

6008/ 46 stříbrná lesk

47 bronz lesk

48 černá lesk

49 bílá lesk

51 černá mat

52 bílá mat

6008/49

6008/46

6008/47

6008/48

1:1

20 % 40

MUSI PROFIL 6008

Menší varianta řady Musano. Moderní hranatý profil opatřený kvalitními laky

a plastickými fóliemi. Velmi trendy a žádaný.

6008/52

6008/51

34

20

6007

7

28

6007/ 51 černá

52 bílá

520 hnědá

521 rezavá

522 hořčice

523 zelená

524 okrová

525 oranžová

526 červená

527 modrá

528 béžová

529 antracit

530 šedá

6007/529

6007/530

6007/523

6007/51

6007/52

6007/526

20 % 40

6007/524

MUSTA PROFIL 6007

6007/521

6007/525

6007/520

6007/527

V provedení pro rámování klínového rámu do 30 mm boční výšky.

6007/528

6007/522

58


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

52

1601

6

45

1601/ 260 dub

261 wenge

262 ořech

263 grafit

264 světle šedá

265 tmavě šedá

266 smrk

51 černá

52 bílá

1601/51

1601/261

1601/52

1601/260

1601/265

20

1601/262

1:1

20 % 40

OAZA PROFIL 1601

1601/266

Profil vhodní i pro výrobu „vitrínových “ typů rámů.

1601/263

1601/264

38

7

1610/

260 dub

261 wenge

262 ořech

263 grafit

264 světle šedá

265 tmavě šedá

266 smrk

51 černá

52 bílá

1610/263

1610/261

1610/52

1610/266

1:1

7 % 40

1610/264

1610/260

1610/51

OAZA APP PROFIL 1610

Vložka pro zhotovení tzv. vitrínového rámu společně s profilem Oaza.

1610/265

1610/262

59


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

20

669

22,5

8,5

14

669/

1015 krémová

1019 mocca

1630 bílá

1636 černá

7002 oliva

7009 zelenošedá

7032 béžová

7043 tmavě šedá

669/7009

669/7032

669/1636

669/1630

1:1

22,5 % 40

669/7002

669/7043

OLIVA PROFIL 669

Profil jednoduchého typu v pastelových povrchových barvách.

669/1019

669/1015

20

20

456

7

10

456/

470 platinová

550 stříbrná

551 zlatá

552 bronz

553 černá

770 bílá

456/550

456/770

456/551

1:1

20 % 40

456/470

OMEGA PROFIL 456

Moderní subtilnější profil s povrchem z metalické folie.

456/553

456/552

60


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

26

600

26

13

600/

291 hnědá

292 šedobílá

293 modrá

294 ocel

295 krémová

296 červená

297 bronz

600/291

600/292

600/293

600/296

1:1 26 % 40

600/294

600/295

ORFEO PROFIL 600

Jednoduchý, šikmý profil v barevných odstínech.

600/297

22

15

601

6

12

601/

628 černá

630 bílá

631 tmavě šedá

632 světle šedá

633 tmavě hnědá

636 písková

601/636

601/632

601/633

1:1 1:1

15 % 40

ORIANO PROFIL 601

Populární tvar šikmého profilu, pro každý den. Profil, který můžete použít velmi

často. Povedené pastelové odstíny, kvalitní ajus.

601/631

601/630

601/628

61


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

699/FLWE343

699/FLFA016

699/FLMP361

699/FLTE580

699/FLSI00

699/FLMP359

699/FLAY900

699/FLMP358

699/FLCE00

699/FLMP250

699/FLCL00

19

20

699

7

14

699/

FLAY900

FLCE00

FLCL00

FLFA016

FLMP250

FLMP358

FLMP359

FLMP361

FLSI00

FLTE580

FLWE343

bílá

dub/lazura

dub

černá

bělená

tmavě šedá

světle šedá

antracit

bříza

teak

wenge

1:1

20 % 40

PALANE PROFIL 699

Moderní technický profil pro denní rámování. Borovicové dřevo s prstovým spojem,

kvalitní dýhy a laky.

62


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

20

726

29

9

15

726/ M přírodní

002P skořice

212 bílá

451 jádro ořechu

502 tmavý ořech

503 višeň

716 černá

726/002P

726/M

726/502

1:1

29 % 40

PEGI PROFIL 726

Moderní plochý profil, provedení v barvách dřeva, kvalitní zpracování.

726/716

726/451

726/503

36 217.43.

27

25

217.43.

043 bílá/stříbro

045 černá/oranž

046 červená

048 bílá

050 modrá

055 černá/zlato

062 šedá

097 šedá/oranž

217.43.0483

217.43.050

217.43.062

217.43.097

1:1

27 % 40

PESA PROFIL 217.43.

Profily od Bologni Arreda, kvalitní zpracování.

217.43.043

217.43.046

217.43.055

217.43.045

63


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

34

19

1006

28

1006/

81 dub

82 šedá

83 černá

84 bílá

6

1006/82

1006/81

1:1

19 % 40

TICIA PROFIL 1006

Vyšší elegantní profil; z tria Ticia, Ticiago, Ticino. Profil z ajusového dřeva; varianta

pro rámování pláten typu „petit“. 4 barevné odstíny.

1006/84

1006/83

20

19

1008

6

14

1008/ 81 dub

82 šedá

83 černá

84 bílá

1008/82

1008/81

1:1

19 % 40

TICIAGO PROFIL 1008

Menší elegantní profil; z tria Ticia, Ticiago, Ticino. Profil z ajusového dřeva; varianta

pro rámování menších formátů. 4 barevné odstíny.

1008/84

1008/83

64


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

25

807

30

16

807/

515 modrá

516 červená

517 šedá

518 černá

519 bílá

807//515

807//516

807//517

1:1

30 % 45

807//519

VARAGO PROFIL 807

Pravoúhlý profil téměř čtvercového průřezu v základních barevných variantách.

807//518

14

65

16

9

65/

91 zlato/bílá

94 zlato/kaštan

96 zlato/červená

97 zlato/zelená

99 stříbrná/slonová

kost

65/94

65/97

65/91

1:1

16 % 40

VENEZIA PROFIL 65

Novinka od Salvadori Cornici; pro denní použití.

65/99

65/96

65


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / moderní - plochý profil

15

16

35

7

16/ NAB ořech

NAFO ořech/zlato

9

16/NAB

1:1

35 % 45

VOLTA PROFIL 16

Střední profil pro denní použití. V „hnědém“ stylu. Jedna z variant opatřena zlatou

linkou.

16/NAFO

15

20

391

6

11

391/

123 světle modrá

124 světle zelená

125 žlutá

126 červená

127 tmavě zelená

128 černá

129 tmavě modrá

130 bílá

131 tmavě hnědá

132 hnědá

133 světle hnědá

134 přírodní

391/123

391/131

391/124

391/128

391/125

391/127

391/126

1:1

20 % 40

ZEVIO PROFIL 391

391/129

Zmenšený profil Lória, z borovicového dřeva. Povrchově upraven barevnými laky.

Pro jednoduché přírodní interiéry; k diplomům, tiskům, plakátům.

391/132

391/133

391/134

391/130

66


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY / speciální profil

32

23

398

38

398/

M přírodní

002 hnědá

010 bílá

016 černá

398/002

45

398/M

1:1

45 % 45

ALZINE PROFIL 398

Profil ve tvaru písmene „L“; vhodný např. pro adjustece napnutných malířských

pláten.

398/010

398/016

13

199/

32 černá/zlato

33 černá/stříbro

199/33

45,2

199

15

43,5

1:1

43,5 % 45

NOSTE PROFIL 199

Profil ve tvaru písmene „L“. Vhodný pro adjustaci napnutých malířských pláten.

199/32

67


DŘEVĚNÉ ŘEZANÉ RÁMY

Rám je most...

... mezi motivem obrázku a interiérem

68

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !