03.05.2021 Views

Nabíjačky

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NaBÍJaČkY

63

GYS – GYSFLASH 50-24 HF Invertorová

automatická nabíjačka batérií

6, 12, 24 V/50 A

Funkcie:

– pre všetky typy autobatérií, rýchly nabíjací

proces

– elektronicky mikroprocesorom riadené

nabíjanie (100 %)

– údržba batérie pre vozidlá v showroome

– údržba napájania pre zachovanie pamäte

vozidla

– použitie ako stabilizovaný napájací zdroj

– automatický reštart

– test nabíjacieho káblu a kalibrácia

– ochrana proti skratu a prepólovaniu

– regenerácia batérie - obnova kapacity

– intuitívne ovládanie / čeština

– 230 V/6, 12, 24 V/10-600 Ah/poistka 80 A/

IP21/6 kg

Obj.č.: GYS029095 (50 A – 2,5 m kábel, 10 mm 2 )

GYS – GYSFLASH 100A-12V HF

Invertorová automatická nabíjačka batérií

12 V/100 A/CNT

Obj. č.: GYS029071 (100A – 2,5m kábel, 10 mm 2 )

Obj. č.: GYS025790 (100A – 2,5m kábel, 10 mm 2 )

(možnosť doplniť GYS CNT tlačiareň)

GYS – GYSFLASH 12.12 nabíjačka pre

všetky typy 12 V batérií, 20 A až 250 Ah,

12 A, osobné, úžitkové vozidlá, bus

– 100% AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

– režim pre batérie Start & Stop (AGM)

– obnovuje články hlboko vybitých batérií

– ochrana – palubnej elektroniky, proti skratu,

prepólovaniu, prepätiu

– zjednodušené ovládanie pre užívateľa

Obj. č.: GYS029392

GYS – Nástenná polica

pre GYSFLASH 30/40/50/100 HF

Obj. č.: GYS055513

GYS – Transportný vozík TROLLEY XL

pre GYSFLASH nabíjačky

Obj. č.: GYS028890

Cena na vyžiadanie

Chicago Pneumatic – Štartovací booster

max. 1 800/9 000 A (12 V)

– KONDENZÁTOROVÁ TECHNOLÓGIA

– rýchle nabíjanie (30 sekúnd z bežiaceho motora)

– kvalitné hrubé medené káble,

dĺžka 1,1 m/50 mm 2

– hmotnosť: 9,7 kg

Obj. č.: CIP90500

Chicago Pneumatic – Štartovací booster

max. 16 000 (12 V) – 8 000 (24 V) A

– KONDENZÁTOROVÁ TECHNOLÓGIA

– rýchle nabíjanie (30 sekúnd z bežiaceho motora)

– kvalitné hrubé medené káble,

dĺžka 1,9 m/50 mm 2

– hmotnosť: 18,4 kg

Obj. č.: CIP90600

www.peterson-technik.sk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!