24.04.2023 Views

Filmouka – 4. kapitola

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


„Světlo se neustále mění

a proměňuje tak z minuty

na minutu atmosféru

i krásu věcí.˝

Claude Monet

2 Malování světlem


Malování

světlem

3


Malíři při práci na obrazu

nepoužívají jen barvy,

využívají také světlo.

Jak je to možné?

Rembrandt van Rijn – Noční hlídka.

Vrcholné dílo slavného holandského

malíře bylo dokončeno roku 1642.

Když zodpovíš pár otázek, dozvíš se, jak se v malířství

pracuje se světlem.

1 Prohlédni si pozorně obraz.

Projdi si každý detail. Je tento

obraz něčím výjimečný?

4 Jsi umělcem/umělkyní,

který/která má namalovat

obraz podle skutečných

modelů. Jak by sis připravili

ateliér? Kam bys umístili

světelné zdroje (lampy,

reflektory), aby byl světelný

efekt podobný jako na obraze?

2 Rembrandt dostal zakázku

na velký skupinový portrét.

Ale namaloval jej na svou dobu

docela netradičně. Dokážeš

popsat, co obrazu dodává

pohyb a dynamiku?

5 Dokážeš říct, co spojuje

malířství, fotografii

a kinematografii? 14

3 Rembrandt byl mistrem

šerosvitu. Jak pracuje se

šerosvitem konkrétně

na tomto obraze?

6 Mluvilo se o dalších

společných znacích různých

umění i v jiných kapitolách

této knihy? 53

Odpovědi na otázky najdeš tady

4 Malování světlem


Zadej do vyhledávače

slova:

Peter Greenaway

Rembrandt

Noční hlídka

Režisér Peter Greenaway natočil v roce 2007 film Rembrandtova

Noční hlídka. Pokusil se věrně přenést scénu z obrazu do filmu a to

včetně použití techniky šerosvitu. Prohlídni si obrázek a zhodnoť,

jestli se mu povedlo nasvítit scénu stejně jako na obraze.

Světlu a stínu se malíři

věnovali odjakživa.

Větší pozornosti se práci se

světlem dostalo až v renesanci

a zejména v baroku (1600–1750),

kdy malířství ovládla technika

šerosvitu a temnosvitu. Umělci

a umělkyně si byli vědomi

toho, jak na diváky působí

intimní světlo (atmosféra,

plasticita, kontrast) a v 19.

století se vznikem fotografie

práce se světlem nabyla ještě

větších rozměrů.

Šerosvit

Šerosvit je umělecká

technika, která využívá

kontrastů světel a stínů.

Ve vizuálním umění se tak

dosahuje větší plasticity

a objemu při modelování

trojrozměrných předmětů.

Šerosvit vytváří prostorovou

iluzi, zdůrazňuje,

či potlačuje. Světlo láká

pozornost diváka.

K zamyšlení

Slovo fotografie pochází

z řečtiny a znamená doslova

kreslení světlem. Co si

pod tímto spojením slov

představíš?

5


Caravaggio – Večeře v Emauzích (1601)

Biblický výjev Ježíše, který se po svém zmrtvýchvstání

zjevuje dvěma učedníkům. Obraz je obrovský, postavy

jsou vyobrazeny ve skutečné velikosti. Skrze gesta postav

se nás malíř snaží vtáhnout do obrazu. Večeře však díky

dramatickému kontrastu osvětlení a temnoty v pozadí

působí velmi intimně.

Jan Vermeer van Delft – Dívka čtoucí dopis (1658)

Díla tohoto nizozemského barokního malíře se vyznačují

jedinečnou prací se světlem - postavy stojí u okna

a to představuje zdroj osvětlení v místnosti. Zkus si na

internetu najít další obrazy tohoto malíře.

Georges de La Tour – Novorozeně (kolem 1647)

Pro malíře de La Tour jsou typické noční výjevy osvětlené

pouze svíčkou. Měl podobný styl jako Caravaggio. Zkus

tyto dva obrazy porovnat. V čem jsou stejné a čím se liší?

Jean-Francois Millet – Modlitba Anděl Páně (1857–1859)

Světlo za postavami, tvořené západem slunce, má za

následek tmavé postavy v popředí bez viditelných detailů.

6 Malování světlem


Princip kontrastu

Kontrast vzniká vždy při vzájemném působení

dvou nebo více odlišných věcí. V našem případě

jde o vzájemné postavení světel a stínů. Může

to být kontrast tmavých tónů či světlých

tónů. Kontrast ve fotografii či kinematografii

vytváříme přímo nasvícením scény.

Kontrast tmavých (tzv. low-key)

a světlých (tzv. high-key) tónů

Měkké a tvrdé světlo

Měkkým světlem nazýváme světlo více rozptýlené, jemné, které netvoří

ostré stíny. Takové světlo můžeme pozorovat ráno či večer, jelikož slunce

je nízko nad horizontem a tvoří tak jemné táhlé stíny. Naopak tvrdé

světlo je kontrastní, tvoří ostré stíny. Venku jej pozorujeme v poledne

a odpoledne, kdy slunce není za mraky a svítí prudce shora. Měkké

světlo tvoří plošší a jemnější obrazy, zatímco tvrdé světlo přidává na

plasticitě.

7


DIY

Vyzkoušej si nasvícení objektu různými způsoby a všechny pokusy si vyfotografuj.

Co budeš potřebovat:

— jakýkoliv předmět

— zdroje světla: okno, baterku, světlo z mobilního telefonu, lampu, apod.

— mobil nebo digitální fotoaparát k vytvoření fotek

Jak na to:

1 Umísti předmět na stůl. Je vhodné volit předmět i pozadí v jednotném světlém

odstínu (předmět, stůl, bílá stěna)

2 Vyzkoušej si nasvítit předmět různě ze všech stran: zadní svícení (světlo přichází

zezadu a objekt je tak tmavý), ostré svícení ze strany (tvrdé světlo), denní světlo

z okna a svícení z druhé strany předmětu (jemnější rozptýlené světlo), prudké

nasvícení přímo na předmět, kombinace všech různých světel (zezadu, z boku,

zepředu), nasvícení pouze zdi za předmětem. Experimentovat můžeš libovolně.

3 Každý pokus si vyfotografuj a nakresli si k němu na papír plánek, kde byly

umístěny světelné zdroje. Oboje si očísluj, aby sis tak jednodušeji dokázal plánky

s fotkami spárovat.

4 Fotografie vytiskni, rozlož na zem a zamysli se nad tím, jak na jednotlivých

fotkách světlo působí, jaké vyvolává pocity. Hodí se tyto fotografie

pro produktovou fotografii (reklama)? Které z užitých nasvícení je tak působivé, že

i obyčejný předmět povyšuje na umělecké dílo?

Autoři se s návodem vypořádali takto

Věděli jste, že po Rembrandtovi

fotografové pojmenovali i techniku

svícení studiové portrétní

fotografie?

Pokud byste si chtěli vyfotit něčí portrét tzv. Rembrandtovým svícením, musíte

na to takhle: hlavní světlo je umístěno nad úrovní očí portrétovaného a mírně

z boku. Nos tak vrhá stín do strany a vedle něj se objevuje trojúhelník světla.

8 Malování světlem


Víte, jak funguje náš zrak?

Vidíme díky světlu!

Skládání barev světla

Světlo vstupuje do našeho oka a pomocí

onoho světla vnímáme třeba barvy. Bílé

světlo můžeme rozložit na základní složky:

světlo červené, zelené a modré. To jsou barvy

primární. Tam, kde se překrývají, vznikají

barvy sekundární – azurová, purpurová, žlutá.

Kombinací základních spektrálních složek

získáme opět světlo bílé. Hovoříme o skládání

barev světla.

červená

růžová

žlutá

bílá

modrá

azurová

zelená

O světlo se zajímal

už antický filozof Platón.

Podle něj nám světlo proudí z očí a setkává

se s denním světlem. Obě světla jsou jemná

a navzájem si podobná a sjednotí se všude tam,

kde se setkávají s nějakým předmětem. Světlo

je přenášeno do očí, do těla a do duše.

A víte, že…

Černá barva je absencí světla?

Nazýváme ji tmou.

K zamyšlení

Při míchání pigmentů a barviv je situace jiná (to

si můžete vyzkoušet třeba s vodovými barvami,

když smícháte 3 základní barvy – červenou,

modrou a žlutou)

9


K zamyšlení

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak je možné, že vidíme

planety, hvězdy a Měsíc, když jsou zahaleny tmou? Ano,

vše ozařuje Slunce a umožňuje nám tak pozorovat pohyby

planet. Slunce a jeho části světla (Platón jim říká tělíska

ohně) způsobují různotvárnost ve světě a umožňují

viditelnost věcí.

Funguje hra světla a stínu

i ve vesmíru?

Jak dojde k zatmění Slunce? Je to hra světla

a stínu. Měsíc se pohybuje kolem planety

Země. Dle konkrétního časového období je

vždy částečně osvětlen Sluncem. Ovšem pokud

se dostane do jedné linie se Sluncem, na Zem

vrhne místo světla jen stín. Měsíc zastíní

Slunce. V místech, kam nedopadají žádné

paprsky Slunce, pozorujeme úplné zatmění.

Pokud však dopadají paprsky jen z části,

pozorujeme částečné zatmění.

polostín

stín

10 Malování světlem


DIY:

Pojď si vyrobit model podobný postavení Slunce a Měsíce při zatmění Slunce.

Ukážeme si tak, jaké vznikají stíny a polostíny.

Co budeš potřebovat:

— Dvě svíčky a baterku

— Papírový kotouč (kolečko papíru na špejli)

— Bílou stěnu nebo plachtu

Jak na to:

1 Před bílou stěnu nebo plachtu polož

svíčku. Mezi svíčku a stěnu umísti

papírový kotouč.

Pozoruj stín, který se objevil na stěně:

papírový kotouč je zcela osvícen zepředu,

ale za něj světlo nepronikne. Na stěně se

vytvoří plný stín. Když kotouč od světla

oddalujeme a přibližujeme, stín se

zmenšuje a zvětšuje.

2 Dej vedle sebe svíčky dvě! Vznikají

tak dva stíny. Vržené stíny se

částečně překrývají. Uprostřed, kde se

překrývají, vidíme plný stín. Zbytek je

polostín.

3 Nahraď svíčku baterkou - přímé

bodové světlo. Vržený stín pozvolna

přechází v polostín. Vzniká neostrý stín.

11


A víte, proč...

… lze v technice stínového

divadla spatřit předchůdce

moderních kin?

Odpověď najdeš tady

Stínové divadlo

Jedná se o prastarou loutkářskou techniku, kdy

vyřezávané siluety z papíru, dřeva apod. držené na

špejli či hůlce vrhají stín na plátno. Plátno nebo list

papíru jsou silně osvětleny a je možné měnit intenzitu

světla. Kromě projekce siluet je však stínové divadlo

komplexním uměním (přidává se hudba, text, živí herci)

a pochází původně z Číny. 160

Jak pracují se světlem filmaři

a filmařky?

S pomocí světla a stínu vzniká tolik

krásných věcí – obrazy, fotografie,

divadlo, ale také přírodní jevy jako

zatmění Slunce.

12 Malování světlem


A jak se tedy maluje

světlem ve filmu?

Musí filmaři a filmařky

také používat různá

osvětlení, nebo stačí

denní světlo?

Filmaři a filmařky různé

pocity vyjadřují pomocí

nejlepšího možného

prostředku – světla.

Každá scéna je pečlivě

nasvícená a promyšlená.

Všechny scény se teda

uměle nasvicují?

To ne, pracují i s denním

světlem. To jim ale nedává

tolik možností jako světla

umělá a navíc se může

denní světlo každou chvíli

změnit vlivem počasí.

Sleduj, jak je v této kratičké scéně

budováno napětí pomocí světel a stínů.

13


Peter Kubelka – Arnulf Rainer (1960)

Experimentální film 67

Krátký abstraktní film rakouského filmaře Kubelky využívá

problesky, které jsou běžně na filmovém pásu, ale oko je

nestihne zaznamenat. Film střídá světlo a tmu, protože jsou

použity pouze černá a bílá okénka filmového pásu

Maya Deren – Odpolední osidla (1943)

Experimentální film

Maya Deren natočila svůj první experimentální film

s manželem Alexanderem Hackenschmiedem, který byl

filmař a fotograf. Jeho práce se světlem je jedinečná. Na

obrázku vidíte postavu za oknem a odraz světla stínu na

skle dodává postavě snový efekt.

Friedrich Wilhelm Murnau – Upír Nosferatu (1922)

Německý expresionismus

V hororech je často využíváno kontrastní svícení (tvrdé

světlo) na tváře, které pak působí strašidelně. Nebo se se

stíny pracuje tak, aby vyvolaly napětí. Režisér Murnau byl

průkopníkem filmového žánru hororu. Přemýšlejte nad

tím, jak byla tato strašidelná scéna nasvícená.

Jan Němec – Démanty noci (1964)

Český film – období Československá nová vlna

Slavným českým kameramanem byl Jaroslav Kučera.

Natáčel filmy s režiséry Československé nové vlny. Ukázka

nasvícení tváří postav v temném lese.

Podívej se na ukázku z filmu Démanty

noci a zodpověz otázky

14 Malování světlem


Ingmar Bergman – Sedmá pečeť (1957)

Švédské drama o podobenství

Kameramanovi Svenu Nykvistovi se říkalo “malíř světla”.

Dokázal mistrovsky a dramaticky nasvítit každou scénu.

Prohlédněte si obrázek, na kterém rytíř Antonius Block

hraje šachy se Smrtí. Uhodneš, kam tvůrci umístili světelné

zdroje, aby scéna byla takto tajemně a efektivně nasvícená?

Ivan Passer – Intimní osvětlení (1965)

Český film – období Československá nová vlna

Kameramani Miroslav Ondříček a Josef Střecha

spolupracovali na filmu Intimní osvětlení. Na první fotce

vidíme efektivní osvětlení zadním reflektorem (viz.ukázka)

a na druhé tvrdé (kontrastní) světlo na tváři herce.

Stanley Kubrick – Barry Lyndon (1975)

Anglické historické drama

Slavná scéna z filmu Barry Lyndon byla osvětlena pouze

světlem ze svíček. Filmaři využili kameru se speciálním

citlivým objektivem, kterým vědci z NASA fotografovali

hvězdy.

Podívej se na ukázku z filmu Intimní

osvětlení a zodpověz otázky

Československá nová vlna

Nejdůležitější hnutí v československé kinematografii. Režiséři nové vlny začínají tvořit v 60. letech

a jejich filmy jsou známé po celém světě. Nejznámější z nich jsou: Černý Petr (Miloš Forman, 1963),

Intimní osvětlení (Ivan Passer, 1965), Ostře sledované vlaky (Jiří Menzel, 1966), Sedmikrásky (Věra

Chytilová, 1966), O slavnosti a hostech (Jan Němec, 1966).

15


K zamyšlení

Mohou filmaři a filmařky

prací se světlem ovlivnit to,

nakolik se ve filmu ocitáme

v reálném, nebo snovém

světě?

Odpověď najdeš tady

Světlo vytváří iluzi

A víte, že...

… díky zajímavému

nasvícení tváře může

být herec nebo herečka

krásnější či strašidelnější

než ve skutečnosti je?

O hororovém nasvícení jsme

si už říkali. Režisér Josef

von Sternberg, který často

obsazoval ve svých filmech

Marlene Dietrichovou, dbal

na důmyslné nasvícení její

tváře. 126

Zadej do vyhledávače

slova:

Marlene Dietrich

Josef von Sternberg

filmy

Ačkoliv je film Matrix plný světelných počítačových

efektů, některé scény mohou působit více realisticky –

například zde scéna noční ulice. I přesto je nasvícená

scéna stále dost snová a záhadná – působí jako z jiného

světa. I díky skvělému nastavení světel se ocitáme ve

světě Matrixu, nikoliv v reálných ulicích našeho světa.

Kameraman vytváří svou vlastní realitu a není omezen

ani roční, ani denní dobou, jako při tvorbě přirozené

světelné reality (při běžném denním osvětlení bez

přidaných umělých světel a efektů). 113

Podívej se na ukázku z filmu režiséra Jana

Švankmajera a zodpověz otázky

Existuje technika, které

se říká luminografie.

Tak mě napadá, dá se

skutečně malovat světlem

jako barvou za pomocí štětce?

16 Malování světlem


Luminografie

V této technice se skutečně maluje světlem. Díky dlouhé expozici nastavené na

fotoaparátu, můžeme zachytit pohybující se světlo například ze svíčky nebo laserového

ukazovátka. Při tvorbě takové fotky je důležitý čas a pohyb. Můžeš si zkusit podobnou

fotografii vytvořit, ale pozor! Je to technicky opravdu náročné.

Expozice ve fotografii

Expozice znamená vystavení

filmu světlu. Expoziční

čas měříme v sekundách.

Jde o čas, během kterého

skrz objektiv proniká na

fotografický film světlo.

Plátnem, na které se maluje,

je v tomto případě samotná

fotografie.

Zodpovědět následující otázky by pro vás

měla být už úplná hračka.

1 Jakým způsobem mohli malíři a jiní

výtvarní umělci vytvořit plasticitu

předmětů a osob v obraze?

2 Jaký je rozdíl mezi tvrdým a měkkým

světlem?

3 Jak se jmenuje filosof, který mluví

o světle, které proniká až do duše?

4 Jak funguje stínové divadlo?

5 Proč je důležitá práce se světlem

v kinematografii?

6 Znáš nějaké zajímavé filmy,

ve kterých kameraman pracuje

netradičně se světlem?

Odpovědi najdeš tady

17


Tak už víš, jak funguje

světlo v malířství, fotografii

a filmu?

Zdá se, že je základním

stavebním kamenem veškeré

krásy v obrazech i na

filmovém plátně.

Když je například herečka

zajímavě nasvícena, může působit

atraktivněji, než za běžného světla.

Ale i strašidelněji, pokud ji bodové

světlo ostře nasvicuje zespodu.

Filmaři a filmařky zkrátka

vytvářejí světlem iluzi. Vidíš to,

co oni chtějí, abys viděla.

A v tom je jejich umění.

A součástí kvalitního filmu

není jen příběh, iluze

pohybu, ale také efektivní

práce se světlem. Jako by

filmaři světlem malovali.

18 Malování světlem

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!