almanach absolventů - Západočeská univerzita v Plzni

home.zcu.cz

almanach absolventů - Západočeská univerzita v Plzni

ALMANACH ABSOLVENTŮ

FAKULTY STROJNÍ

Od akademického roku 1952/1953

do akademického roku 2004/2005

3. část – SEZNAM ABSOLBVENTŮ

1


Úvodní slovo k prvnímu vydání almanachu Fakulty strojní v Plzni

Sestavení tohoto almanachu je skromným projevem vzpomínky a pokory vůči všem jejichž jména jsou

v něm uvedena.

Od doby, kdy fakultu opustili první absolventi uplynulo již téměř půl století. Všichni zde uvedení

prožívali během studií podobné osudy. Snažili se studovat, aby v životě proslavili svou Alma mater,

ale také proto, aby se připravili na úspěšné zdolání úkolů a nástrah, před něž budou v budoucnu

postaveni.

Když tuto fakultu opouštěli byli si všichni rovni. S čerstvým diplomem inženýra se rozcházeli do

všech světových stran vstříc neznámým zítřkům. A ty samozřejmě byly různé, ať už vlastním

přičiněním a nebo zásluhou druhých.

Buďme hrdí na ty, kteří měli to štěstí zúčastniti se zrodu velkých technických děl, ale i na ty skromné

a poctivé dělníky na poli duševní práce. O jejich práci se nemluvilo. Nebylo potřeba. Proslavovala se

sama svou užitečností a kvalitou.

Není posláním tohoto almanachu připomínat si nepříjemné. Naopak. Mnohá jména jsou pro čtenáře

identifikovatelná ihned, nad jinými bude drahnou chvíli vzpomínat, některá již zůstanou navždy

utajena. Se zármutkem v srdci budeme jistě vzpomínat těch, kteří nás navždy opustili. Odpusťme jim

dodatečně vše, i to co by nás za života třeba i mrzelo.

Nostalgickým doplňkem tohoto almanachu je uvedení jmen aktuálních děkanů fakulty a rektorů

univerzity. Zamysleme se nad jejich nelehkým údělem a zvláště pak těch, kteří nemohli tuto

významnou práci vykonávat podle svých představ.

Prof. Ing. Jan Škopek, CSc.

Děkan Fakulty strojní v období 1994 - 2000

Absolvent v akademickém roce 1952/53

2

V Plzni, 20.1.2000


1.0. HISTORIE FAKULTY

Fakulta strojní ZČU, až do založení univerzity v r. 1991, tvořila spolu s fakultou elektrotechnickou

Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (VŠSE). Je jednou z nejstarších fakult univerzity.

Je umístěna v novém univerzitním areálu, který byl v roce 1992 uveden do provozu v Plzni na Borech.

Studentům nabízí dobré podmínky soustředěním poslucháren, lehkých i těžkých laboratoří, kateder a

děkanátu do jediného komplexu budov, jehož součástí je i moderní tělocvična s posilovnou a menzou.

Stručný časový sled vývoje fakulty :

1949 - založena VŠSE v Plzni jako prozatimní fakulta ČVUT v Praze

27. 6. 1950 - Vládní nařízení o některých změnách v organizaci vysokých škol:

- dnem 1. září 1950 se zřizuje:

- Vysoká škola strojní v Ostravě

- Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (VŠSE v Plzni)

- Vysoká škola chemická v Pardubicích

V čele každé této vysoké školy je děkan a fakultní rada. Pro správu vysoké školy se zřizuje děkanský

úřad (děkanát)

27. 11. 1953 - Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol :

- v čele Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni je rektor a rada vysoké školy.

Děkanský úřad (děkanát) této vysoké školy se přeměňuje na rektorský úřad (rektorát).

1954/1955 - původní devítisemestrové studium (včetně diplomové práce upraveno na

desetisemestrové).

1960 - rozdělení vysoké školy na fakultu strojní a fakultu elektrotechnickou. Stalo se tak

vládním nařízením č. 120/1960 Sb.

Prvními děkany nově zřízených fakult se stali:

na strojní fakultě Prof.Ing.J.Bukovský,D.C.Ae.

a na elektrotechnické fakultě Prof. Ing. Dr. E. Langer, DrSc.

Na fakultě strojní byly přednostně rozvíjeny obory: Strojírenská technologie se zaměřením na

obrábění a tváření, dále obor Energetické stroje a zařízení zaměřený na tepelné turbiny a

turbokompresory a později i jaderně energetická zařízení. V oboru Výrobní stroje a zařízení byla

věnována pozornost konstrukci obráběcích a tvářecích strojů a systémům jejich řízení. Na

elektrotechnické fakultě byly založeny dva obory: Silnoproudá elektrotechnika a Technická

kybernetika.

28.9.1991 - uzákoněn vznik Západočeské univerzity na základě zákona České národní rady

sloučením VŠSE a Pedagogické fakulty.

říjen 1992 - stěhování prvních kateder FST do nového univerzitního areálu v Plzni na Borech

říjen 1993 - přestěhování děkanátu FST do areálu na Borech

Podle nově přijatého zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách změnila Západočeská univerzita od

roku 1999 svůj název na Západočeská univerzita v Plzni.

3


4.0. SEZNAM ABSOLVENTŮ

Akademický rok ukončení studia: 1952/1953

Studijní obor: Těžké obráběcí stroje (13 stud)

Brynda Dalibor (20.11. 1930, Bilichov), Budek Josef (7.4. 1929, Osek), Hora Karel (21.8. 1927,

Plzeň), Chmelík Jaroslav (27.3. 1928, Plzeň), Koroptvička Alois (1.7. 1925, Mýto), Mikeš Miroslav

(5.12. 1930, Hranice okr. Trhové Sviny), Mraček Václav (2.11. 1924, Lužany u Přeštic), Pěnkava

Josef (16.2. 1930), Svoboda Karel (9.2. 1923, Hromnici), Kotík Oldřich (8.7. 1922, Ždánice), Šimák

Milan (4.1. 1925, Veselí u Rokycan), Vodička Oldřich (3.2. 1923, Líně u Plzně), Vodvárka Oldřich

(23.7. 1929, Přeštice)

Studijní obor: Jeřáby a bagry (8 stud)

Ekstein Jaroslav (12.8. 1930, Dolany), Kanta Josef (19.3. 1930, Kbelnice u Přeštic), Karmazín (22.6.

1926, Plzeň), Samotný Rudolf (3.6. 1923, Krabonož u Třeboně), Strejc Stanislav (2.8. 1923, Vejprnice

u Plzně), Vočadlo Josef (198.2. 1927, Nevřeň u Plzně), Vondřich Jaroslav (24.1. 1931, Hlubině)

Zelenka Antonín (13.8. 1923, Bukovec)

Studijní obor: Tepelné turbíny (9 stud)

Černý Oldřich (13.2. 1925, Plzeň), Kasal Vladimír (3.10. 1925, Plzeň), Kuba František (23.3. 1928,

Zbůch), Kuneš Josef (19.1. 1930, Nechanice), Lavička Jaroslav (21.10. 1922, Záluží), Mařík Jiří (9. 2.

1928, Strakonice), Orna Miroslav (18.8. 1930, Klatovy), Rais Jiří (19.1. 1930, Plzeň), Štěpánek

Stanislav (29.4. 1929, Revúca)

Studijní obor: Slévárenství – kovárenství

Indra Jaroslav (10.12. 1925, Velký Beranov), Jáně František (28.2. 1923, Olomouc), Janota Vladimír

(30.6. 1927, Dojč), Mlynařík Miroslav (5.8. 1930, Plzeň), Morávek Miroslav (5.6. 1928, Kerhartice),

Neužil Jossef (1.6. 1927, Stýskaly), Pázral Emil (12.3. 1930, Plzeň), Pechman Václav (5.9. 1927,

Plzeň), Skolek Jindřich (12.5. 1930, Plzeň), Skořený Adolf (10.7. 1922, Zbůch), Štíbr Josef (19.3.

1924, Srbice), Till Jindřich (4.4. 1928, Praha), Zeman Ladislav (16.2. 1929, Zruč)

Akademický rok ukončení studia: 1953/1954

Studijní obor: Slévárenství a kovárenství

Batěk Jiří (26.4. 1930, Sedlec), Benda Petr (21.3., Pechery), Budka Josef (16.9., Hýskov), Ferra Mirko

(9.4. 1931, Plzeň), Jára Jiří (4. 5. 1930, Opava), Kace Kostag (29.3. 1930, Korce), Kletečka Zdeněk

(12.5. 1931, Klabava), Klička Jiří (23.12. 1931, Mokrouše), Maršálek (6.4. 1930, Křimice), Nový

Miroslav (8.10. 1931, Černice), Pilika Angjeli (13.3. 1930, Korce), Srb Josef (10.3. 1929, Plzeň),

Tejček Vladimír (16.12. 1928, Strašice)

4


Studijní obor: Stavba těžkých obráběcích strojů

Andreovský (7.11. 1931, Kříše), Augustin Vladislav (2.6. 1924, Radčice), Cibulka Václav (11.11.

1926, Těšovice), Fiala Josef (3.8. 1924, Karlovy Vary), Formánek Vladimír (13.10. 1924, Vinařice),

Froněk Karel (19.11. 1922, Tlučná), Heinrich Jiří (1.10. 1919, Klenčí), Janout Vladimír (18.4. 1930,

Volduchy), Kasl Václav (24.5. 1930, Radkovice), Kříž Vladimír (31. 1. 1929, Kroměříž), Melka

Václav (9.9. 1926, Odolenov), Pazourek (6.6. 1929, Sušice), Pecka Bohuslav (23.8. 1930, Hostavice),

Pokorný Zdeněk (5.6. 1930, Klatovy), Rambousek Jaroslav (13.7. 1929, Plasy), Vacek Vlastimil (6.2.

1928, Tlučná – 15.3.2006 Plzeň), Vaněk Karel (5.11. 1931, Zbiroh), Velenovský Gustav (5.1. 1922,

Plzeň)

Studijnní obor: Těžké jeřáby a bagry

Balek Karel (30.3. 1929, Hvožďany), Baudyš Josef (22.11. 1931, Plzeň), Beneš Josef ( 10.5. 1931,

Trnová), Duspiva Vladislav (23.9. 1931, Cheb), Frank Jan (31.5. 1920, Plzeň), Hromádko Jiří (6.8.

1926, Dolní Jiřetín), Hruška Václav (21.10. 1927, Plzeň – Koterov), Irlbek Daniel (8.5. 1930, Plzeň),

Jelínek Jan (5.10. 1930, Plzeň), Jícha Pavel (5.11. 1922, Plasy), Karnold Václav (24.6. 1918, Bzí),

Kinzl Slavomír (8.6. 1931, Plzeň), Mruvčinský (4.3. 1930, Zdolbunov – SSSR), Popule Josef (6.2.,

Tlučná), Strejc Josef (2.1. 1927, Skočice), Žvachta Bohumil (3.3. 1930, Ervěnice)

Studijní obor: Tepelné turbiny

Balaš Emil (21.11. 1928, Strakonice), Karas Vlastimil (19.11. 1924, Březnia), Křovina František

(31.3. 1931, Klatovy), Landa Bořivoj (10.6. 1930, Hrdlovce), Mlád Jan (6.5. 1926, Plzeň), Outrata

Jaroslav (10.8. 1931, Brno), Pasák Jan (13.6. 1931, Písek), Pecháček František (13.10. 1930,

Ledenice), Sekyra Jiří (2.3. 1929, Drahonice), Svoboda Václav (26.3. 1931, Písek), Škopek Jan (1.12.

1927, Horosedly), Široký Jaroslav (28.8. 1930, Kaznějov), Turinský Miroslav (17.6. 1932, Plzeň),

Vacek František (29.5. 1930, Dolní Přísahov), Varaus František (17.11. 1929, Praha)

Akademický rok ukončení studia: 1955/1956

Studijní obor: Zdvihací, dopravní a stavební stroje

Ambrož Jaroslav (11.6. 1932, Mečkov), Bauer Oldřich (29.9. 1931, Plzeň), Čada Zdeněk (8.1. 1931,

Plzeň), Čeček Stanislav (7.5. 1932, Černice), Černý Václav (31. 12. 1928, Skomelno), Drobný Jossef

(2.7. 1925, Kochánky), Fencl Antonín (6.6. 1931, Strýčkov), Froněk Václav (1.1. 1932, Chaloupky),

Houška Stanislav (8.5. 1931, Srby), Janouš Zbyněk (7.4. 1932, Harmanec), Kámen Vojtěch (3.4. 1926,

Zahořany), Klíma Karel (11.4. 1932, Klatovy), Krejcar Josef (2.10. 1932, Mirošov), Kuchta Josef

(20.11. 1930, Dolní Ostrovec), Kulíšek Bohumír (6.2. 1932, Starý Plzenec), Silovský Josef (28.4.

1932, Srubec), Sommer Jiří (26.7. 1933, Plzeň), Škrdlant Vlastimil (30.4. 1931, Radnice), Švehla

Ladislav (26.6. 1931, Plzeň), Tauer Miroslav (9.1. 1929, Domažlice), Tolar František (13.11. 1930,

Plzeň)

Studijní obor: Stavba obráběcích strojů

Baumgärtl Vlastimil (16.6. 1932, Rokycany), Čížek Věroslav (9.2. 1923, Štěnovice), Karlíček Jan

(24.3. 1932, Kroclov), Korbel Miroslav (3.8. 1931, Gajary). Kovář Jaroslav (13.5. 1925, Plzeň), Kresl

Jaroslav (14.2. 1928, Nová Ves), Kuncipál Josef (5.4. 1925, Katovice), Netolický Václav (4.1. 1927,

5


Plzeň), Pauer Ladislav (11.2. 1925, Plzeň), Strejc Bohuslav (30.4. 1928, Bolevec), Šmrha Václav

(26.1. 1923, Plzeň), Šneberger Jan (30.8. 1931, Plzeň),

Šrámek František (17.2. 1933, Plzeň), Veverka Milan (11.7. 1930, Plzeň), Ženíšek Josef (3.3. 1932,

Plzeň)

Studijní obor: Stavba tepelných turbin

Beneš Ferdinand (13.5. 1932, Plzeň), Hůlovec Jan (11.10. 1932, Volyň), Janda Vladimír (11.7. 1932,

Plzeň), Marka František (17.4. 1921, Plzeň), Mašek Zdeněk (7.4. 1933, Praha), Pustyák Otmar (12.11.

1921, Ivančice), Randa Miroslav (16.3. 1931, Plzeň), Raška Miroslav (23.2. 1932, Plzeň), Smola

Richard (3.6. 1930, Plzeň), Šindelář Rudolf (30.8. 1931, Plzeň)

Studijní obor: Slévárenství, kovárenství

Baloun Miroslav (23.8. 1931, Rybáře), Boltík Vladimír (5.11. 1925, Vrčeň), Fryček Václav (4.5. 1932,

Plzeň), Havlovič Pavel (23.3. 1930, Zbraslav), Chaloupka Ladislav (18.4. 1931, Plzeň), Jelínek Jan

(12.12. 1930, Masákova Lhota), Kadleček Vladimír (26.8. 1932, Jarošov), Klail František (22.1. 1929,

Starý Plzenec), Kropáč Jan (1.12. 1930, Poleň), Mareš Zdeněk (29.1. 1928, Sedlec), Paur Václav(19.4.

1927, Plzeň), Petrlík Vladimír (16.11. 1930, Chyňav), Pšenička Jaroslav (18.10. 1931, Újezd u Sv.

Kříže), Rajtmajer Jaroslav (1.6. 1929, Domažlice), Strach Zdeněk (5.12., 1928, Borek)

Akademický rok ukončení studia: 1956/1957

Studijní obor: Slévárenství, kovárenství

Beran Pavel (8.7. 1927, Chudenice), Čipera František (19.6. 1932, Praha), Dědek Ludvík (26.10. 1931,

Bystřice n/Peršt.), Homolka Josef (12.5. 1926, Radnice), Kaucký Aleš (2.7. 1932, Litomyšl),

Koutecký Jan (30.11. 1933, Plzeň), Kuncl Václav (15.6. 1934, Hluboká), Mařan Pavel (11.4. 1933,

Jičín), Šlauf Stanislav (28.1. 1931, Zdemyslice), Štaif František (15.11. 1931, Plzeň), Veselák Oldřich

(26.12. 1933, Pocínovice), Vorlová Jindřiška (19.10. 1933, Plzeň)

Studijní obor: Stavba obráběcích strojů

Burián Jaroslav (7.4. 1934, Plzeň), Hlaváčík Ján (3.8. 1933, Dobšiná), Hora Josef (3.4. 1933, Strbice),

Kiss Tibor (3.10. 1932, Šafarikov), Kryl Vladimír (3.12. 1932, Plzeň), Lerach Jaroslav (1.1. 1931,

žinkovy), Linda Oldřich (4.6. 1928, Plzeň), Máša Jaroslav (3.12. 1933, Bilina), Pavlík Stanislav (29.9.

1928, Bradlno), Řehoušek Jan (12.11. 1933, Valašké Klobouky), Sedlák Leopold (10.12. 1932, Brno),

Smrž Jan (1.5. 1929, Nedvědice), Tomášek Václav (28.3. 1934, Střížovice), Trost Miloslav (16.12.

1933, Vrabeč), Zimmerhakl Radomil (11.6. 1933, Senomaty)

Studijní obor: Strojírenská technologie

Abrahám František (27.11. 1932, Horní Růžodol), Babka Josef (6.6. 1932, Chocomyšl), Bauch Josef (

18.4. 1932, Plzeň), Boukal Emil (27.6. 1932, Pňovice), Černík František (19.1. 1932, Plzeň),

Černovský Lotar (16.10. 1933, Černovice), Háber Albín (11.8. 1933, Katarínskej Hutě), Holý Oldřich

(23.8. 1929, Přestanice), Hornák Jaroslav (26.2. 1923, Dobřany), Hudec Miloš (16.11. 1932, Ivančice),

6


Job Josef (3.11. 1932, Kyjov), Kalous Jan (6.5. 1932, Nekmíř), Kišš Pavol (23.12. 1930, Horovce),

Kučera Miroslav (23.9. 1933, Terany), Kurc Bohumil (14.8. 1930, Čiháň), Louda Josef (16.3. 1934,

Klatovy), Makovník Ján (16.3. 1933, Vieske), Palásek Miroslav (4.3. 1929, Zdice), Skřivan Ladislav

(9.11. 1931, Praha), Svoboda Stanislav (15.7. 1930, Zdice), Thomajer Josef (14.5. 1933), Uhlíř Lumír

(7.4. 1932, Jínce), Valíček Michal (30.11. 1926, Polný Kesov), Voděra Václav (7.3. 1932, Nekvasovy)

Studijní obor: Stavba tepelných turbin

Balda Miroslav (20.5. 1932, Plzeň), Blass Jaroslav (18.5. 1932, Praha), Cisař Jaroslav (12.9. 1930,

Plzeň), Daněk Josef (19.6. 1932, Zlív), Drahý Zdeněk (2.4. 1932, Líně), Fornbaum Jaroslav (6.4.

1931, Bratislava), Hůlka Ivan (12.1. 1933, Dobrá Voda), Kopeček Jan (13.2. 1934, Vranovská Ves),

Kott Josef (4.2. 1932, Humpolec), Kotva Vlastimil (25.9. 1934, Rokycany), Krystl Jan (29.80. 1934,

Praha), Kučera Josef (5.3. 1933, Brno), Linhart František (22.12. 1929, Kolín), Maule Zdeněk (5.8.

1932, Kerestur), Mladý Zdeněk (3.10. 1931, Plzeň), Pavlík František (17.6. 1931, Osletín), Petřík

Karel (4.7. 1932, Přerov), Rada Václav (29.10. 1934, Plzeň), Slovák Milan (18.4. 1932, Rosice), Sulek

Miroslav (28.3. 1934, Plzeň), Svoboda Milan (29.5. 1934, Gottwaldov), Šašek Vratislav (8.10. 1932,

Plzeň), Votava Vladimír (27.5. 1930, Souš)

Studijní obor: Stavební, dopravní a zdvihací stroje

Antolík Ján (26.8. 1932, Pukavec), Ehrlich Pavel (23.10. 1932, Č. Budějovice), Gono Miroslav (7.7.

1932, Tvršice), Habel Miroslav (30.4. 1934, Plzeň), Hejrovský Luděk (13.2. 1934, Rokycany), Herejk

Václav (27.3. 1924, Dobřany), Hrubý Zdeněk (8.10. 1931, Plzeň), Korec Josef (8.5. 1929, Lukoviště),

Mrvík Jiří (23.12. 1933, Plzeň), Palkovský Jiří (2.10. 1932, Nýřany), Pohořelický Antonín (31.3. 1932,

Plzeň), Prymus Emil (11.10. 1933, Šenov), Purchart Jaroslav (9.7. 1933, Hřivčice), Rychlý Miloslav

(17.1. 1929, Dobřív), Šiling František (9.1. 1933, Žerovice), Švehla Zdeněk (4.12. 1933, Plzeň),

Zeman František (9.4. 1932, Nuzín)

Akademický rok ukončení studia: 1957/1958

Studijní obor: Projektování, stavba a provoz turbin

Blažek Bohumil (4.7. 1933, Plzeň), Bohman Miroslav (5.3. 1930, Staňkov), Falout František (28.5.

1935, Plzeň), Fejfar Antonín (27.12. 1934, Telč), Fleissner Václav (12.7. 1932, Most) Haas Přemysl

(17.8. 1934, Zliv), Joza Jan (13.10. 1931, Strakonice), Kadlec František (3.12. 1930, Kozolupy),

Konečný Václav (17.5. 1935, Krčmaň), Müler Vladimír (3.5. 1934, Plzeň) Pečínka Ladislav (8.6.

1935, Strakonice) Rais Milan (17.11. 1935, Plzeň), Soukup Jiří (23.11. 1934, Karlovy Vary), Turková

Milada (16.6. 1935, Plzeň), PAK – BEN – CHY (25.11. 1929)

Studijní obor: Strojírenská technologie

Dajč Miroslav (12.11. 1933), Hás Jaroslav (16.2. 1933, Plzeň), Holub Vladimír (26.11. 1934), Jakl

Josef (14.7. 1933, Plzeň), Jonák Rudolf (16.8.1934), Karas Lubomír (30.3. 1934), Kránitz Ladislav

(13.9.1932), Kubelík Vladimír (6.9. 1934, Jihlava), Kučera Jaroslav (1.4. 1931, Útušice), Machník

Václav (28.2. 1934, Plzeň), Matis Pavel (1.12. 1929, Plzeň), Matoušek Josef (4.2. 1935), Metlický

7


Josef (4.7. 1929, Nevřeň), Michálek Vladimír (7.2. 1934, Teplice), Naxera Jan (12.2.1935, Plzeň),

Novák Vladimír (9.2. 1933, Železná Ruda), Plocha Ladislav (21.7. 1934), Pojer Miroslav (1.12. 1934),

Pospíšil Vladimír (26.5. 1932, Dýšíná u Plzně), Remsa Josef (6.10. 1934), Rožánek František (26.10.

1931), Silovský Josef (28.10. 1934, Nepomuk), Skala Stanislav (4.8. 1934), Skalický Josef (14.11.

1933, Pardubice), Stánek Ján (1.11. 1932, Žatec), Steiniger Emanuel (24.10. 1934), Tobiáš Miloslav

(12.11. 1934), Tomášek Václav (17.11. 1934, Líně), Toncar Jiří (2.1. 1933), Velkoborský Josef (15.8.

1935, Přeštice), Wild Jan (26.8. 1935, Plzeň), han Džong – Sang (17.7. 1933), Chon Dzon – Sun (3.2.

1929), Jo Un He (1.5. 1930)

Studijní obor: Obrábění a obráběcí stroje

Bakule Boleslav (13.11. 1933, Plzeň), Bartoš Josef (15.1. 1928, Nýřana), Ehrlich Petr ( 9.9. 1934, Č.

Budějovice), Brabec Oldřich (11.8. 1933, Plzeň), Gregor Jiří (10.7. 1935, Planá u Mariánských Lázní),

Hejplík Karel (12.1. 1933, Heřmanova Huť), Hlava Jaroslav (18.6. 1934, Opatovice), Kestler Václav

(24.11. 1932, Plzeň), Kolinger Václav (9.6. 1933, Plzeň), Kraus Ivan (20.6. 1935, Plzeň), Kučera

Oldřich (18.4. 1930, Zemětice), Kupka Ivan (30.6. 1935, Plzeň), Machart Karel (3.2. 1933, Písek),

Mottl Karel (6.3. 1933, Crást u Plzně), Murín Milan (21.4. 1932), Oliberius Odon (7.6. 1933, Plzeň),

Petr Jaroslav (11.4. 1935, Plzeň), Petrů Ladislav (7.9. 1935, Plzeň), Pinta Jiří (28.11. 1931, Plzeň),

Poduška Miroslav (15.2.1932, Rokycany), Přerost Josef (14.1. 1935), Sadílek Jaroslav (4.6. 1926,

Plzeň), Šabat Vladimír (25.11. 1935), Štochl František (20.8. 1933), Šťovíček Dobroslav (4.2. 1932,

Plzeň), Valenta Václav (28.9. 1930, Chrást u Plzně), VébrJosef (25.1. 1927, Kaznějov), Ju Chen Don

(10.10. 1928), Jun In u (21. 8. 1934), Kim Son Do (1.6. 1931), Kim Son Mok (10.9. 1933), Ko Dien

Cho (21.5. 1934), Li Cun Gil (12.12. 1932), Li Děng In (15.3. 1933), Mjong Chi Bom (27.1. 1929),

Pak Mun Sik (1.7. 1934), Ra Jong Su (23.12. 1932), Song Džom Jong (18.1. 1932)

Studijní obor: Strojírenská technologie (večerní studium)

Blažek Otta (3.3. 1923, Radnice), Čechura Jaroslav (17.4. 1924, Ejpovice), Formánek František (13.9.

1910, Klenčí), Frána Oldřich (18.5. 1927, Točník), Gaizl Miroslav (21.6. 1924, Levínská Olešnice),

Jäger Milan (24.7. 1923, Spálené Poříčí), Chott Jindřich (13.8. 1927, Hůrky), Novotný Alexandr (12.3.

1927, Plzeň), Nový Václav (31.7. 1922, Mrtník), Pechmann Bohuslav (14.2. 1926, Plzeň), Richter

Jaroslav (21.5. 1915, Plzeň), Rösch Vilém (9.3. 1929, Plzeň), Soukup František (7.4. 1923, Žílkov),

Ungr Josef (30.11. 1920, Zaječov)

Akademický rok ukončení studia: 1958/1959

Studijní obor: 0302

Beránek Miroslav (25.3. 1936, Soběslav), Blecha Václav (16.10. 1935, Praha), Formánek Bořivoj

(26.10. 1936, Čestice), Hazelka Jindřich (7.12. 1936, Kozlovice), Horčička Jindřich (4.6. 1936, Plzeň),

Janata František (24.12.1936, Horní Braná), Koudelka Jiří (14.5. 1934, Újezd), Linhart Jiří (27.4.

1936, Plzeň), Nohovec Vladimír (7. 8. 1935, Štenovice), Paulík Milan (7.4. 1936, Velvary), Pojar

Josef (25.8. 1931, Úloh), Šinágl Antonín (6.10. 1935, Most), Štěpánek Karel (8.10. 1936, Kaseovice),

Švojgr Kamil ( 4.3. 1936, Plzeň), Vavroch Otakar (12.1. 1936, Plzeň), Vilímec Oldřich (11.10. 1936,

Litovle), Vísner Josef (25.4. 1935, Spáňov), Zavadil Vladimír (5.12. 1936, Horní Bříza)

8


Studijní obor: 0501

Bárta Antonín (5.5. 1936, Zahrádka), Bočan Jaroslav (6.12. 1935, Nezdice), Borusík Miloš (16.12.

1933, Plzeň), Cibulka Václav (19.5. 1932, Bušovice), Čechura Milan (2.5. 1935, Plzeň), Falout Karel

(14.1. 1935, Dolany), Kůs Karel (31.12. 1935, Plzeň), Lorenc Jiří 14.7. 1936, Sekyřany), Petruška

Jindřich (4.3. 1932, Praha), Rubín Vladimír (28.4. 1934, Tábor), Skuček Miloš (2.3. 1932, Plzeň),

Svoboda Jaroslav (8.11. 1936, Přeštice), Vávra Miroslav (30.10. 1934, Dobroměřice), Vlček Jan (13.5.

1935, Plzeň), Vohlmuth Václav (18.11. 1934, Litohlavy), Zeman Miroslav (4.7. 1934, Čížkov), Zemek

Zdeněk (13.1. 1936, Plzeň), Zvikl Ladislav (27.4. 1933, Plzeň)

Studijní obor: 0504

Becha Josef (7.2. 1936, Nebílovy), Černý Josef ( 27.7. 1936, Plzeň), Dlesk Alois (13.8. 1936,

Zuklíně), Dvořák Milan (3.6. 1933, Hořovice), Fencl Vojtěch (18.4. 1936, Plzeň), Krejčí Karel (22.6.

1933, Pernarci), Kylberger Milan (5.6. 1936, Plzeň), Liška Václav (20. 7. 1934, Myslív), Ondrus

Miloš (9.9. 1935, Nové Vísky), Plánička František (29.3. 1936, Plánice), Škarda Josef (1.1. 1934,

Olomouc), Czjan Vej Pu (10.9. 1935, Šanghaji), Li Im Cho (25.11. 1931, Dangchung), Sin Sang Bin

(20. 6. 1933, Sang Su Li)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Dálkové studium)

Berka Evžen (20.9. 1925, Přeštice), Berka František (11.1. 1929, Plzeň), Hyrát Jaroslav (8.4. 1926,

Nekmíř), Kotora František (2.12. 1915, Plzeň), Křížek Zdeněk (25.2. 1918, Hracholusky), Prokop

Ladislav (22.2. 1925, Osek), Veselý Miroslav (23.10. 1929, Domozary), Jonáš Václav (27.1. 1924,

Perekresná SSSR)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Večerní studium)

Balvín Ladislav (12.12 1928, Blovice), Bouzek Josef (28.4. 1920, Horšice), Holzmann Richard (4.5.

1923, Varnsdorf), Janouškovec Vlastimil (17.2. 1932, Vrážné), Kozák Josef (23.12. 1923, České

Velenice), Kraus František (16.5. 1921, Domažličky), Musil Ladislav (22.12. 1924, Víska), Pánek

Vratislav (23.3. 1923, Plzeň), Reichl Josef (1.1. 1927, Plzeň), Slach Vojtěch (13.10. 1914, Újezd u

Svatého Kříže), Šolar Rudolf (17.12. 1930, Starý Plzenec), Václav Velhartický (11.11. 1928, Blovice)

Akademický rok ukončení studia: 1959/1960

Studijní obor: Strojírenská technologie

Beneš Milan (12.12 1934, Praha), Čermák Tomáš (16.4. 1937, Velhartice), Denk Otto (5.9. 1936,

Čkyně), Grigoriev Jiří (5.4. 1937, Brno), Heidler Karel (1.11. 1933, Klenčí), Kopp an (20.3. 1937,

Hory. M. Boží), Korba Josef (4.9. 1936, Močerady), Krňanský Ivan (23.9. 1937, Komárno), Kulhavý

Josef (10.11.1936, Okrouhlice), Lavický Ladislav (21.5. 1934, Třebíč), Máslo Václav (30.11. 1935,

Plzeň), Melichar Miroslav (9.11. 1935, Věšín), Michálek Václav (14.2. 1936, Ždírec), Pfrogner

František (23.9. 1933, Plešnice), Semler Milan (7.8. 1937, Plzeň), Srb Ladislav (24.6. 1936, Plzeň),

Staněk Miroslav (31.8. 1937, Hubenov), Sýkora Karel (30.5. 1936, Pardubice), Šteffek Miroslav (5.5.

1934, Domažlice), Truxová Ilona (28.11. 1937, Praha), Tuček Jaroslav (22.7. 1935, Plzeň), Vlasák Jan

(28.12. 1937, Plzeň), Zaeh Václav (26.6. 1937, Čečelovice ), Kim Zen Chan (1.3. 1935, Ken Ven), Li

Jun Sev (30.3. 1935, Kirzu)

9


Studijní obor: Obrábění a obráběcí stroje

Bělohlávek Václav (11.6. 1935, Mýto), Brngál Ján (14.2. 1936, Saint Yorre), Janeček Otakar (21.4.

1936, Plzeň), Krčma Zbyněk (30.4. 1936, Újezd), Loužil Petr (23.11. 1935, Pelhřimov), Mallát

Roman (1.2. 1935, Č. Krumlov), Meškán Zdeněk (8.6. 1935, Karlovi Vary), Motyčka Vrastislav 14.4.

1933, Mladá Boleslav), Pfeffer Miroslav (24.2. 1937, Klatovy), Sobek Evžen (15.6. 1936, Brno), Sova

František (26.5. 1937, Zdíkovec), Šindler Jaroslav (13.6. 1939, Podmokly), Wolf Jiří (12.4. 1933,

České Budějovice)

Studijní obor: Stavba tepelných turbin

Bachman Jiří (4.11. 1933, Koběřice), Čech Jan (15.9. 1934, Jelemek), Emmer Miroslav (26.11. 1935,

Košice), Fík Josef (2.3. 1935, Lomnici), Havel František (10.8. 1937, Plzeň), Hájek Jiří (25.3. 1937,

Klatovy), Holý Luboš (30.11. 1935, Plzeň), Horejš Vojtěch (13.11. 1937, Praha), Kohel Jan (4.3.

1935, Újezd), Koutský Luděk (5.7. 1937, Tymákov), Kozlík Radoslav (11.5. 1936, Plzeň), Maluška

Michael (4.5. 1936, Plzeň), Morávek Rudolf (1.6. 1936, Plzeň), Morávka Josef (26.1. 1935, Haj. N.

Vsi), Nykles Oldřich (12.8. 1936, Klatovy), Rousek Jan (1.3. 1935, Náchod), Škudrna Jindřich (22.8.

1937, Přední Ptakovice), Vrbský Josef (15.1. 1938, Železná), Čou Dě Šang (5.9. 1932, Žanzu)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Dálkové studium)

Dvořák Lumír (29.4. 1931, Praha), Fišer Miroslav (20.1. 1923, Švihov), Hodl Antonín (17.6. 1922,

Radnice), Kroj Miroslav (17. 11. 1925, Horní Kamenice), Melichar Jaromír (30.5. 1928, Vranovice),

Medek Stanislav (20.11. 1929, Skočice), Škopek Václav (14.8. 1911, Řevnovice)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Večerní studium)

Běl Jaroslav (25.2. 1929, Skočice), Bohdan Zdeněk (30.4. 1926, Chlumčany), Čipera Václav (24.5.

1922, Chrást), Hora Jan (22.7. 1921, Košice), Kodeda Oldřich (18.5. 1930, Plzeň), König Karel (7.1.

1923, Plzeň), Méner Jan (5.3. 1930, Skočice), Otýs Stanislav (8.5. 1922, Seč u Blovic), Polívka Josef

(22.7. 1923, Nebílovský Borek), Sedlák Miloš (14.11. 1924, Plzeň), Šenekl Ladislav (17. 6. 1929,

Opatov)

Akademický rok ukončení studia: 1960/1961

Studijní obor: Obráběcí a tvářecí stroje

(zaměření: Obráběcí stoje a obrábění)

Adámková Šváchová Anna (29.12. 1938, Polana), Barták Jiří (6.10. 1939, Přerov), Berný Miroslav

(2.7. 1937, Jílovice), Běláč Čestmír (29.1. 1937, Plzeň), Blecha Ivo (21.4. 1937, Tábor), Černý

Rostislav (23.2. 1937, Česká Kolona), Halama Miloš (10.12. 1937, Sedlec), Halouska Jan (4.5. 1930,

Dublovice), Hofman Jan (6.9. 1939, Plzeň), Holub Jaromír (27.8. 1936, Praha), Hůla Bedřich (12.2.

1937, Kostelec nad Černými Lesy), Charvát Vladimír (29.7. 1938, Mníšek n. Popr.), Jakubčík Josef

(31.1. 1937, Klatovy), Koudelka Vladimír (25.8. 1938, Záhoří), Leeder Edvard (27.8. 1938, Plzeň),

Měšťánek Jaroslav (24.7. 1938, Plzeň), Němejc Jiří (23.7. 1937, Plzeň), Nový Josef (1.1. 1939,

Hradec Králové), Říha František (24.11. 1938, Slaník ), Straka Zdeněk (19.5. 1939, Plzeň), Svoboda

Miroslav (22.3. 1937, Choceň), Šedivý Václav (10.9. 1936, Krašovice), Šneberger Václav (5.10. 1937,

Kyšice), Šolc Jaroslav (20.6. 1936, Praha), Šolcová Marie (6.3. 1939, Rastory), Švácha Miroslav

(21.1. 1935, Klatovy), Pešek Jiří (30.10. 1926, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie

Bystřický Josef (7.6. 1939, Štáhlavice), Fay Jaroslav (10.7. 1936, Staňkov), ForejtJiří (23.3. 1936,

Nová Ves), Gavron Jaromír (6.3. 1937, Karviná), Hanzlíček František (7.11. 1939, Benešov), Hosbedl

10


Miroslav (21.12. 1939, Plzeň), Hranička Jiří (14.11. 1939, Plzeň), Hůrka František (15.6. 1938,

Plzeň), Kaas Václav (9.9. 1937, Plzeň), Kovařík Emanuel (17.1. 1939, Vřeskovice), Král Jří (7.8.

1939, Plzeň), Kršková – Šáchová Eva (29.8. 1937, Plzeň), Křikač Karel (13.1. 1937, Roudnice), Kubr

Josef (25.12. 1937, Háje), Litomyský Jiří (17.5. 1936, Nymburk), Martínek Karel (7.5. 1938, Č.

Budějovice), Pečený Alois (1.7. 1936, Příbram), Pechouček František (30.4. 1936, Hradiště), Pytlík

Anatol (30.6. 1939, Marjatině), Řezanka Jaroslav (1.2. 1935, Čejkovy), Staněk Jaromír (21.8. 1937,

Čkyně), Šnajdr Zdeněk (27.1. 1938, Plzeň), Šamberger Vladimír (4.7. 1937, Plzeň), Židek Jan (28.12.

1937, Ústí nad Labem)

Studijní obor: Tepelně energetická zařízení (Stavba tepelných turbin)

Blatouch Jiří (19.4. 1939, Plzeň), Bošek Karel (26.9. 1935, Plzeň), Hienl Petr (20.5. 1936, Sušice),

Hodan Karel (19.10. 1937, Plzeň), Chalupa Václav (10.12. 1933, Malenice), Janda Rudolf (23.3.

1936, Strakonice), Jelínková Jaroslava (16.4. 1937, Plzeň), Klášterka Hynek (31.3. 1939, Strakonice),

Martínek František (,18.9. 1938, Plzeň), Matějček Vladimír (5.5. 1938, Klatovy), Menčík Jaromír

(9.8. 1938, Strunkovice), Pech Ladislav (18.7. 1935, Plzeň), Polák Josef (6.7. 1937, Plzeň), Prchal

Pavel (22.8. 1936, Plzeň), Šimandlová Hana (15.12. 1936, Plzeň), Švarc Bohuslav (15.9. 1937,

Vrhaveč), Švígler Vladimír (243. 1935, Plzeň), Zemen Vladimír (20.9. 1939, Strakonice), Viktor

Pavlovič Načinkin (30.11. 1937, Tigrovo – SSSR)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Večerní studium)

Čákora Jindřich (26.7. 1925, Plzeň), Čermák Josef (30.5. 1926, Plzeň), Duchek Ladislav (11.8. 1926,

Poděvousy), Elias Vláďa (8.1. 1930, Praha), Fast Jiří (30.3. 1936, Plzeň), Hána Josef (9.5. 1938,

Mešno), Jäger Vladimír (28.1. 1926, Mýto), Nohovec Miroslav (29.12. 1931, Losiná), Nozar Karel

(24.1. 1929, Dol. Kamenice), Skuhrovec Zdeněk (8.5. 1931, Plzeň), Štork Jaromír (28.3. 1923,

Vladařice), Váchal František (20.7. 1928, Kamenný Újezd), Virt Přemysl (9.8. 1924, Plzeň),

Vogeltanz Jaroslav (14.9. 1923, Kout n. Šum.)

Akademický rok ukončení studia: 1961/1962

Studijní obor: Strojírenská Technologie

Bejvančický Robert (11.1. 1939, Klatovy), Bouška Bedřich (28.4. 1940, Kladno), rada Miroslav (19.5.

1940, Plzeň), Friedl German (7.1. 1937, Sadov), Holý Vladimír (16.2. 1938, Plzeň), Houzim Zdeněk

(11. 11. 1939, Níšovice), Hrubý Jiří (4.2. 1940, Plzeň), Janoušek Zdeněk (28.2. 1938, Plzeň), Kapras

Karel (1.7. 1938, Plzeň), Koutský Emil (6.7. 1940, Brno), Krátký Jan (9.6. 1940, Mirošov), Kubát

Rudolf (20.11. 1940, Plzeň), Kubeš Zdeněk (14.2. 1938, Hluboká), Nový Bohumil (7.8. 1936, Plzeň),

Pastorčák Josef (20.8. 1938, Pulčín), Pražák Karel (27.10. 1940, Klatovy), Rittrová Jarmila (21.3.

1940, Praha), Řehoř Slavomír (16.12. 1937, Soběšice), Semler Jindřich (17.2. 1931, Plzeň), Smutný

Alois (16.7. 1940, Zdice), Staněk Antonín (18.9. 1936, Lišice), Stehlík Jaroslav (27.4. 1937, Přeštice),

Szabó Štefan (19.8. 1938, Nové Zámky), Šik Jaroslav (6.3. 1938, Planá), Tichý Josef (20.6. 1935,

Sušice), Veselý Vlastimil (26.3. 1938, Křída), Vojta Ladislav (9.5. 1938, Plzeň), Voráček Zdeněk (8.4.

1939, Plzeň), Vrkoč Vít (29.1. 1938, Plzeň), Zdeněk Jaroslav (20.4. 1940, Volyně), Liu Sü V-ven

(13.11. 1935, He Long Kiang), Li Čen Jüan (8.7. 1935, Šanghaj), Jan – š – ven (16.3. 1936, S – čuan)

Studijní obor: Tepelně energetická zařízení (stavba tepelných turbin)

Biskup Pavel (15.11. 1939, Plzeň), Broš Roman (1.5. 1937, Brno), Brynich Josef (10.6. 1937, Mýto),

Franta Václav (17.9. 1938, Smolnická Huta), Grösl Lubomír (17.5. 1938, Klatovy), Hanzalová Hana

(2.10. 1939, Plzeň), Horák Vladimír (19.4. 1938, Domažlice), Helčík Miloš (30.5. 1936, Plzeň),

11


Klabarová Zdeňka (16.2. 1940, Plzeň), Konečný Otto (25.4. 1940, Plzeň), Krištof Miloš (16.10. 1940,

Plzeň), Mareš Radim (28.5. 1940, České Budějovice), Motlík František (5.10. 1940 Plzeň), Petřík Jiří

(23.12. 1939, Loukov), Sýkora miloslav (15.5. 1939, Plzeň), Ulrych Bohuš (14.9.1939, Nýřany),

Vohánka Milan (3.1. 1938, Bratislava), Čan Lun-ken (21.12. 1936, Šanghaj), Šao Can-šen (8.8.

1937, Šanghaj)

Studijní obor: Obráběcí a tvářecí stroje (Obráběcí stroje a obrábění)

Bursa Václav (27.6. 1940, Plzeň), Dvořák Petr (24.1. 1940, České Budějovice), Hudec Zdeněk (11.6.

1940, Hodějov), Krejsa Milan (16.5. 1937, Prachatice), Kubíček Josef (1312. 1939, Plzeň), Kuchař

Karel (25.12. 1937, Opava), Lejsek Václav (6.2. 1939, Kaliště), Mareš Karel (7.1. 1938, Zdice),

Novotný Slavomil (15.11.1938, Ostrava), Průcha Josef (19.12. 1940, Plzeň), Rajchart Pavel (4.6.

1939, Plzeň), Rosenberg Josef (2.6. 1940, Plzeň), Špeta Zdeněk (9.7. 1937, Liškov), Šíma Josef (16.8.

1938, Číhaň), Švígler Jaromír (8.3. 1940, Plzeň), Vebr Jan (23.4. 1940, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Večerní studium)

Beránek Blahoslav (7.2. 1932, Česká Bříza), Biskup Jaroslav (5.6. 1933, Příbram), Holý Rudolf (4.1.

1916, Plzeň), Jedlička František (17.12.1928, St. Rožmitál), Kotrč Slavoj (20.10. 1934, Plzeň), Pech

Karel (4.1. 1917, Plzeň), Ridel Bohumil (13.7. 1919, Plzeň), Tichota Jan (22.10. 1925, Merklín),

Tykal Vladimír (4.3. 1930, Kozolupy), Včela Jaroslav (25.7. 1921, Plasy)

Akademický rok ukončení studia: 1962/1963

Studijní obor: Obráběcí a tvářecí stroje (Obráběcí stroje a obrábění)

Čech Miloslav (9.11. 1939, Přeborovice), Čejka Miloslav (5.5. 1937, Buková), Černý František

(19.11.1939, Gottwaldov), Hofman Jiří (2.7. 1938, Plzeň), Jelínek Karel (11.10. 1941, Písek), Klimt

Zdeněk (2.3. 1941, Plzeň), Kohout Bohuslav (7.11. 1939, Veselí n. Lužnicí), Krásný Josef (23.1.

1937, Plzeň), Krčál Bohumír (23.10. 1940, Třebíč), Peroutka Ladislav (8.3. 1939, Brno), Rada Karel

(29.2. 1940, Plzeň), Radimecký Josef (24.3. 1940, Sezimovo Ústí), Rosenbaum Josef (21.7. 1936,

Kublov), Šindelář Václav (13.2. 1940, České Budějovice), Štochl Jan (25.1. 1937, Plzeň)

Studijní Obor: 041-01/1

Aubrecht Josef (10.10. 1940, Borek), Batěk Petr (31.7. 1940, Plzeň), Bělohlavý Jiří (17.5. 1938,

Plzeň), Blažkovský Pavel (8.1. 1940, Plzeň), Boček Jiří (22.9. 1940, Plzeň), Císařová Milada (2.11.

1941, Plzeň), Davídek Jaroslav (16.7. 1939, Třemošná), Dráb Jiří (25.3. 1940, Bednáreček), Drudík

Karel (30.9. 1941, Běšiny), Fořt Stanislav (5.9. 1938, Hradec Králové), Hetka Gerd (3.4. 1940,

Kenšice), Holý Josef (2.3. 1940, Výheň), Hořica Miloš (30.3. 1939, Praha), Hruška Jaroslav (31.3.

1940, Třebeč), Joukl Zdeněk (14.5. 1941, Kladno), Klimecký Jaromír (9.9. 1938, Police n. Metují),

Klíma Jiří (5.11. 1940, Plzeň), Kopf Jiří (4.3. 1941,Gottwalov), Kořán Martin (9.3. 1940, Praha),

Kunzendörfer Jiří (27.9. 1939, Starý Plzenec), Linda Jan (8.8. 1937, Plzeň), Novák Vladimír (3.3.

1940, Zdíkov), Ohlídal Josef (24.9. 1938, Plzeň), Pechatý Karel (23.4. 1940, Plzeň), Procházka Jan

(19.9. 1941, Chudenice), Prýca Miroslav (7.10. 1938, České Budějovice), Semerát Lešek (7.10. 1938,

Kucov), Sladký Josef (19.2. 1938, Plzeň),Statevský Michal (5.7. 1939, Mokven), Tlustý Petr (4.5.

1934, Terezín), Tomášek Pavel (15.4. 1939, Staňkov), Toman Miroslav (15.11. 1939, Plzeň),

Trojánek Karel (10.10.1940, Valea Ungurului), Tuháček Jaroslav (16.9. 1937, Brno), Urban Jan (8.11.

1938, Pardubice), Varchola Michal (9.11. 1939, Miková), Zborník Jaroslav (13.10. 1937, Plzeň)

12


Studijní obor: Tepelně energetická zařízení (Stavba tepelných turbin)

Bečvář Josef (4.10. 1941, Plzeň), Bláha František (26.9. 1941, Pardubice), Brůha Miroslav (15.5.

1940, Klatovy), Hůlka Vladimír (21.10. 1940, Dobrá Voda), Jakl Bohumil (12.6. 1940, Hořice

v Podkrkonoší), Klíma Petr (26.3. 1940, Sedlice), Kostohryz Eduard (21.7. 1940, Písek), Kotyza

Vojtěch (1.7. 1941, Praha), Královec Josef (22.12. 1941, Nový Postřekov), Křížek Petr (8.5. 1941,

Praha), Kuchynka Josef (19.1. 1939, Domažlice), Lang Jan (28.1. 1941, Kucíny), Leitner Zbyněk

(19.7. 1941, Plzeň), Marek Václav (2.4. 1941, Benešov u Prahy), Martínek Libor (25.11. 1939, Plzeň),

Míka Stanislav (23.2. 1941, Staňkov), Odehnal Přemysl (4.4. 1941, Plzeň), Pek Alexandr (31.5. 1941,

Domažlice),Roth Zdeněk (2.11. 1940, Plzeň), Sokol Jiří (27.11. 1938, Třemošná), Soukup Zdeněk

(16.1. 1939, Újezd u Sv. Kříže), Šperl Jaroslav (19.8. 1940, Koloveč), Trubač Otakar (13.3. 1941,

Rudolfof), Valeš Josef (2.4. 1941, Mečkov), Vosejpka Jan (5.5. 1941, Jindřichův Hradec), Zajíc

Vladimír (17.12. 1939, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Večerní Studium)

Čudlý Zdeněk (16.1. 1936, Švábov), Dolenský Jan (11.8. 1932, Plzeň), Hauer Václav (5.4. 1924,

Vochov), Heicl Ladislav (7.4. 1923, Horní Kamenice), Honzík Josef (30.3. 1933, Plzeň), Jusková

Anna (11.2. 1938, Plzeň), Kmoch Antonín (29.9. 1929, Podveky), Mladý Jaroslav (8.10. 1925, Praha),

Perlík Josef (26.3. 1932, Nová Paka), Pulda Jaroslav (19.6. 1922, Libichov), Šašek Vladimír (3.4.

1934, Plzeň), Šebesta Jaromír (26.2. 1929, Plzeň), Štaif Milan (16.10. 1935, Plzeň)

Akademický rok ukončení studia: 1963/1964

Studijní obor: Strojírenská technologie

Bejvl Václav (15.9. 1935, Zdebořice), Beneš František (4.8. 1913, Kopidle), Hucl Václav (22.6. 1936,

Plzeň), Janda Václav (3.9. 1924, Božtešice), Kalista Karel (21.6. 1931, Lnáře), Kožíšek Jaroslav

(17.11. 1929, Skočice), Mráček Jan (20.10. 1929, Strašice), Picek Miroslav (25.9 1926, Lužany), Pittr

Josef (11.8. 1936, Merklín), Planěk Vladimír (5.5. 1923, Plzeň), Trejbal Josef (9.3. 1935, Křekovice)

Studijní obor: Strojírenská technologie (obrábění)

Bican Zdeněk (14.9. 1937, Plzeň), Bradáč František (11.5. 1940, Hořovice), Buryšek Václav (8.2.

1942, ), Černý František (9.3. 1941, Pašovice), Černý Miroslav (26.3. 1942, Tábor), Dolanský Jiří

(1.1. 1942, Klatovy), Günzl Jiří (18.1. 1941, Plzeň), Honomichl Jiří (17.11. 1942, Plzeň), Jakimela

Jaroslav (26.9. 1940, Třeboň), Jindra František (5.11. 1940, Plzeň), Keřka Alois (24.11. 1940, Písek),

Kolár Miroslav (12.7. 1941, Trhové Sviny), Kozák Antonín (23.1. 1941, Plzeň), Kratochvil Josef (9.3.

1942, Pocínovice), Milička Jiří (12.6. 1938, Strakonice), Mulač Ladislav (1,5, 1941, Plzeň), Nováček

Stanislav (16.2. 1941, Rožnov), Pašek Jiří (12.6. 1942, Plzeň), Ryba Miroslav (23.4. 1941 Radnice),

Siegl Jan (10.5. 1939, Chudenice), Sigmund Radim (26.3. 1938, Praha), Steinbach Jiří (8.2. 1938,

Plzeň), Štefan Karel (25.7. 1940, Hořovice), Trojan Jan (27.1. 1942, Zahrádka), Vild Ladislav (15.2.

1939, Beroun), Zámečník Alois (30.1. 1941, Čkyně)

13


Studijní obor: Strojírenská technologie (Obráběcí stroje)

Bednář František (12.8. 1942, Chodská Lhota), Benda Jindřich (19.7. 1940, České Budějovice), Čadek

Vladimír (11.9. 1942, Plzeň), Černý Václav (14.5. 1942, Plánice), Hajšman Karel (25.10. 1942,

Netunice), Hosnedl Stanislav (7.10. 1942, Domažlice), Kadlec Petr (16.2. 1942, Písek), Kašpar

František (9.7. 1941, Strakonice), Kovář Vladimír (7.2. 1941, Pržno), Kromp Rudolf (17.7. 1941,

Sezimovo Ústí), Kyncl Jaroslav (20.5. 1941, Plzeň), Kundrát Jan (14.5. 1942, Kosova Hora), Liška

Václav (5.4. 1942, Plzeň), Merxbauer Josef (30.11. 1941, Plzeň), Pochylý Jaroslav (22.8. 1942,

Uherské Hradiště), Scheneweisová Miroslava (16.5. 1942, Beroun), Slavíček Vlastimil (3.3. 1940,

Polička), Solfronk Antonín (19.10. 1942, Domažlice), Soukup Zdeněk (25.2. 1942, Plzeň), Straka

Miroslav (9.6. 1942, Havlíčkúv Brod), Šikýř Václav (16.9. 1941, Domažlice), Šimána Zbyněk (29.5.

1942, Plzeň), Tichý Karel (27.1. 1942, Nové Město na Moravě), Vlček Karel (14.6. 1942, Těškov),

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Bednář Zdenek (8.6. 1942, Plzeň), Buček Jiří (16.6. 1941, Praha), Dolejš Rudolf (20.6. 1942, Srbice),

Dusil Jiří (1.3. 1936, Kamenný Újezd), Fikota Vladislav (13.1. 1941, České Budějovice), Hložek

Karel (13.2.1942, Měšice), Košta František (3.8. 1942, Plzeň), Kraus Jiří (28.1. 1942, Plzeň), Kraus

Václav (24.2. 1938, Plzeň), Krásný Petr (9.5. 1942, České Budějovice), Kulhánek Emanuel (1.6. 1941,

Vřeskovice), Mainzer Josef (24.1. 1941, Ledce), Malad Jan (6.9. 1942, České Budějovice), Maxa

Karel (23.3. 1941, Nehodiv), Musil Zdeněk (12.3. 1942, Plzeň), Pěchoučková Jaroslava (24.12. 1941,

Plzeň), Prautsch Helmuth (24.3. 1942, Děčín), Praveček Jan (11.10 1942, Plzeň), Rittrová Jana (6.1.

1942, Plzeň), Tvrdý Antonín (20.3. 1942, Vídeň), Veselý Franrišek (20.11. 1941, České Budějovice),

Votava Jaroslav (21.11. 1941, Plzeň), Vrbka Jan (24.3. 1942, Praha), Zámečník František (3.7. 1941,

Teplice)

Studijní obor: Obráběcí a tvářecí stroje (Tvářecí stroje)

Černý Jiří (23.6. 1941, Starý Plzenec), Dušek Stanislav (2.11. 1942, Písek), Dvořák Karol (27.3. 1942,

Dolní Súča), Fiala Viktor (4.7. 1935, Praha), Koch Jan (17.6. 1942, Strakonice), Králíček Miroslav

(22.12. 1942, Oudoleň), Lukáš Ladislav (8.2. 1942, Plzeň), Macek Jan (20.11. 1941, Plzeň), Malík Jan

(16.4. 1942, Sušice), Pecka Jiří (5.1. 1942, Milevsko), Pilík Zdeněk (10.8. 1942, Cehnice), Provazník

Jiří (25.10. 1942, Chrást), Soukup Radomír (27.11. 1941, Strakonice), Tengler Václav (17,2. 1942,

Plzeň), Tikal Bohuslav (15.2. 1942, Plzeň), Václav Jan (28.2. 1942, Plzeň), Vojtíšek Jaroslav (2.5.

1941, Předenice)

Studijní obor: Jaderně energetická zařízení

Čaboun František (22.8. 1940, Plzeň), Černý Antonín (17.6. 1942, Tábor), Dach Karel (26.8. 1942,

Strakonice), Domanský Přemysl (4.5. 1940, Nový Hrozenkov), Forst Václav (22.9. 1941, Zdíkov),

Harant Miloš (10.9. 1942, Plzeň), Hladíček Ludvík (15.3. 1942, Křimice), Karlach Jiří (26.12. 1941,

Plzeň), Kořenek Jan (3.3. 1942, Plzeň), Krýsl Václav (3.4. 1941, Plzeň), Mareš Josef (2.5. 1942,

Domažlice), Pavlík Jiří (25.3. 1941, Plzeň), Sartorius Ivo (20.2. 1940, Kladno), Skála Karel (28.3.

1942. Lužany), Sutr Pavel (12.10. 1942 Plzeň), Šrůtka Josef (8.5. 1942, Úpice)

Studijní obor: Tepelně energetická zařízení

Babka Antonín (22.3. 1942, Běšiny), Balek Jan (24.2. 1942, Březnice), Beníšek Vladimír (24.7. 1942,

Praha), Bouchal Bohumír (22.9. 1942, Lišov), Cibulka Antonín (3.3. 1942, Domažlice), Fory Zdeněk

14


(23.1. 1937, Plzeň), Holeček Miroslav (16.2. 1940, Zdolbunov), Jandl Otto (12.3. 1939, Praha), Jonáš

Karel (17.3. 1942, Plzeň), Kalousek Rudolf (18.4. 1942, Mladá Boleslav), Kubát Jan (7.1. 1941,

Plzeň), Martínek Jiří (13.5. 1939, Plzeň), Paclík Jaroslav (21.12. 1942, Nová Ves), Pfeifer Jaroslav

(24.3. 1942, Praha), Pillmaier Václav (26.1. 1940, Díly), Sumcov Petr (19.6. 1942, Plzeň), Světlík

Bohumil (15.6. 1941, Skršice), Škorpil Jan (18.8. 1941, Písek), Špatenka Rudolf (18.11. 1942, Plzeň),

Tihůařík Miroslav (14.10. 1942, Uherský Brod), Vileta Jan (16.12. 1939, Plzeň), Zeman Milan (20.9.

1940, Horní Jiřetín)

Akademický rok ukončení studia: 1964/1965

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Binhák Jiří (7.11. 1936, Strakonice), Čerešna Karel (12.6. 1938, Brno), Eichler Jiří (21.6. 1938,

Klášterec nad Jizerou), Hlásek Pavel (7.12. 1934, České Budějovice), Jung Josef (13.6. 1936, Beroun),

Kořan Jan (9.3. 1932, Merklín), Kozler Jan (26.5. 1932, Drozdov), Krejča Jiří (27.11. 1936, Jihlava),

Krejčí Vlastimil (11.6. 1938, Plzeň), Kühr Vilém (11.2. 1935, Krasice), Maňhal František (25.1. 1936,

Lety), Matoušek Vladimír (12.11. 1923, Zbiroh), Mrnka Miroslav (9.2. 1934, Bratislava), Rapant

Miloš (21.12. 1936, Č. Brod), Reitspies Vladislav (30.10. 1925, Ježovy), Šimeček František (9.7.

1938, Č. Budějovice)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Brož Svatava (11.5. 1924, Č. Bříza), Císař Tomislav (11.2. 1930, Zagreb), Fajfr Otakar (20.7. 1924,

Hrabačov), Frei Milan (29.7. 1926, Plasy), Fripp Dětmar (30.12. 1936, Varnsdorf), Frundl Zdeněk

(11.1. 1928, H. Bříza), Koranda Josef (9.4. 1938, Plzeň), Kovařík Josef (6.12. 1932, Prachatice),

Kreuzinger Oldřich (16.2. 1937, Křimice), Kubíček Rudolf (24.3. 1936, Bílovice n/Sv.), Lazna Karel

(14.7. 1935, Řenče), Mašek Antonín (15.1. 1935, Plzeň), Mirvald Jan (13.5. 1941, Olomouc), Novák

Josef (31.3. 1938, Ledce), Peleška Petr (31.10. 1936, Skuhrov), Regner Zdeněk (15.2. 1937, Plzeň),

Rybyšarová Eva (27.6. 1938, Kežmarok), Stávek Miloslav (5.6. 1935, Dubňany), Suchý Jan (19.12.

1920, Luka nad Jihlavou), Šindelář Jaromír (28.2. 1934, Plzeň), Špatenka Josef (2.4. 1921, Němčice),

Štěpán Josef (26.2. 1929, Vejprnice), Tomášek Felix (13.10. 1922, Borovany), Tilkovský Michal

(25.8. 1937, Bratislava), Vlk Václav (20.6. 1938, Dolinka), Vohryzka Miroslav (16.4. 1938, Staré

Město), Zikeš Juraj (8.6. 1936, Teplice)

Studijní obor: Strojírenská technologie

Horký František (31.8. 1937, Český Brod), Houška Jiří (17.2. 1930, Luh nad Svatavou), Chval Jiří

(20.12. 1936, Plzeň), Krutiš Vladimír (24.5. 1928, Opatov), Křikava Jan (29.7. 1926, Plzeň), Lohr

Josef (7.5. 1929, Nová Hospoda), Mašek Karel (17.7. 1936, Plzeň),Míka Štěpán (1.8. 1935, Č.

Budějovice), Novotný Zdeněk (16.6. 1936, Benešov), Pittr Josef (21.2. 1938, Plzeň), Radolf Václav

(8.4. 1924, Božkov), Šafář František (15.11. 1937, Lužnice), Unger František (3.2. 1935, Plzeň)

Studijní obor: Obráběcí a tvářecí stroje (Obráběcí stroje)

Helebrant Bohumil (11.4. 1942, Podmokly), Herman Jiří (10.8. 1943, Plzeň), Hofmann Petr (14.6.

1943, Plzeň), Jiřička Václav (4.5. 1941, Praha), Jung Jan (31.1. 1943, Klatovy), Kaiser Václav (7.2.

1940, Lyby), Král Ladislav (19.1. 1943, Nučice), Krejčí Vladimír (17.7. 1942, Velká Turná), Kubín

Ladislav (7.7. 1942, Dasný), Matejovič Vladimír (16.11. 1941, Dúbrava), Minář Petr (25.10. 1943, Č.

15


Budějovice), Petera Jan (20.1. 1942, Tábor), Slanec Jiří (18.10. 1940, Písek), Smrt František (10.2.

1943, Praha), Šindelář Antonín (3.6. 1942, Praha), Vačkář Jan (20.5. 1940, Velká Turná), Vlach Milan

(28.3. 1942, Plzeň), Vokoun Vladislav (23.11. 1943, Přeštice)

Studijní obor: Obráběcí a tvářecí stroje (Tvářecí stroje)

Bečvář Ladislav (12.6. 1942, Plzeň), Brandejský Jiří (13.10. 1942, Praha), Coufal Václav (12.9. 1941,

Praha, Černá Luďka (8.7. 1943, Zdice), Fiala Pavel (6.9. 1943, Plzeň), Heřman Bruno (10.4. 1942,

Praha), Houska Svatomír (3.7. 1942, Č. Budějovice), Hronek Jiří (24.12. 1942, Křenovy), Chval Josef

(23.7. 1942, Plzeň), Ibehej Jaroslav (27.11. 1939, Kout na Šumavě), Jirák Václav (6.8. 1943,

Strážov), Kršek Josef (7.1. 1939, Cetoraz), Němcová Ludmila (17.12. 1943, Rohozno), Schmiedhuber

Květoslav (13.6. 1942, Plzeň), Stulíková Hana (23.7. 1943, Horažďovice)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Aulík Václav (2.6. 1942, Smědčice), Barchánek Ondřej (8.2. 194, Plzeň), Dienstbierová Hana (20.4.

1943, Domažlice), Fessl Vítězslav (23.12. 1940, Klatovy), Fišer Stanislav (8.2. 1940, Plzeň),

Gardavský Vladimír (16.11. 1943, Plzeň), Kabát Jiří (16.6. 1943, Hromnice), Kaiser Jan (4.7. 1943,

Plzeň), Kališová Marie (2.6. 1943, Sušice), Kratejl Antonín (31.3. 1943, Kasejovice), Kremláček

Vítězslav (30.11. 1943, Praha), Kubíček Jiří (16.11. 1942, . Bříza), Mařík Josef (27.11. 1940, Plzeň),

Mašek Václav (28.12. 1940, Radčice), Mirvald Vladimír (6.7. 1940, Sušice), Mrázek Rudolf (23.12.

1942, Sezimovo Ústí), Pabouček Petr (10.7. 1943, St. Plzenec), Pojsl Karel (28.1. 1943, Praha),

Randák Josef (28.11. 1942, Čálenze), Skopeček Stanislav (4.7. 1943, Praha), Šafařík Jaroslav (6.5.

1941, Tajanov), Šafránek Jaroslav (30.6. 1942, Plzeň), Šílený Jiří (30.4. 1942, Č. Budějovice), Štekl

Josef (1.5. 1943, Plzeň), Štembera Zdeněk (29.8. 1943, Stupno), Tengler Pavel (25.4. 1943, Týnec nad

Sázavou), Toupalová Stanislava (1.5. 1942, Plzeň), Turner Jaroslav (20.8. 1942, Krchleby), Valeš

Vladimír (12.9. 1943, Letiny), Vilánek Jan (14.4. 1942, Volyně), Volf Pavel (25.3. 1943, Plzeň)

Studijní obor: Tepelně energetická zařízení (Stavba tepelných turbin)

Bauer Josef (17.11. 1942, Lesní Mnichov), Čihák Milan (19.11. 1942, Plzeň), Doubek Jan (31.10.

1942, Čičenice), Dunovský František (21.2. 1942, České Budějovice), Fík Miroslav (22.12. 1942,

Lomnice nad Lužnicí), Glaser Karel (18.8. 1943, Nepomuk), Hafner Josef (26.9. 1942, Hluboká nad

Vltavou), Hošek Pavel (6.9. 1942, Kladno), Hranáč Jan (18.12. 1942, Plzeň), Hrubý Vladimír (9.3.

1943, Plzeň), Kalousek Josef (8.6. 1943, Postřelmov), Kapsa Václav (27.9. 1941, Plzeň), Kořán

Tomáš (8.2. 1943, Plzeň), Kraus Vilém (16.4. 1942, Nahošice), Markov Petr (18.2. 1943, Plzeň),

Mentl Václav (23.8. 1943, Plzeň), Ondrák Antonín (23.3. 1942, Praha), Pejchal Ladislav (1.12. 1943,

Maršovice), Šejda Václav (1.3. 1943, Bošilec), Šťastný Václav (21.9. 1942, Hoslovice), Valtr Václav

(14.9. 1943, Smečno)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Bulín Gustav (5.12. 1942, Turnov), Čiháková Jiřina (3.1. 1943, Radošovice), Diba Josef (26.2. 1943,

Plzeň ), Fremr Jaromír (8.11. 1943, Plzeň ), Hanibal Kamil (5.8. 1941, Sezimovo Ústí), Hofman Josef

(5.2. 1942, Tlumačov), Houfek Jaroslav (27.7. 1943, Golčův Jeníkov), Hrubý Jaroslav (2.7. 1943,

Praha), Jelínková Alena (7.8. 1940, Starý Plzenec), Jíša Pavel (8.3. 1943, Plzeň), Jokeš Jan (28.11.

1942, Praha), Kadeřábek Josef (22.2. 1942, Plzeň), Krištof Josef (7.8. 1941, Čavaj), Kříž Ivan (4.5.

1943, Hradec Králové), Kubát Josef (12.3. 1943, Žižkovo pole), Kubíček Jan (28.7. 1943, Plzeň),

16


Kurka Tomš (28.2. 1943, Praha), Lokajíček Jiří (11.9. 1943, Sušice), Mach Milan (26.11. 1943,

Vsetín), Meruna Jiří (22.6. 1943, Zbiroh), Nohejl Zdeněk (25.4. 1943, Králův Dvůr), Pikhart Emanuel

(28.11. 1943, Plzeň), Podlešák František (18.5. 1942, Písek), Proška Vladimír (8.6. 1943, Suché

Vrbné), Prudký Josef (22.5. 1942, Plzeň), Pugner Miroslav (5.9. 1943, Kbely), Rada František (14.6.

1943, Pelhřimov), Růžička Jaroslav (18.4. 1943, Myslkovice), Sappert Siegbert (4.9. 1942, Cheb),

Slavík Stanislav (5.11. 1943, Žírov), Sobota Jiří (18.6. 1942, Kamenný Újezd), Šlédr František (8.6.

1942, klatovy), Špičák Květoslav (22.9. 1942, Kobylí), Štolfa Jiří (14.3. 1943, Stupná), Trnka Roman

(26.6. 1943, Vysoké Mýto), Voráček Jaroslav (28.1. 1942, Tuchlovice), Vranovský Václav (25.9.

1942, České Budějovice), Werb Václav (3.12. 1943, Trnová), Wintr Stanislav (14.3. 1943, Starý

Plzenec), Žemlička Karel (31.3. 1942, Mělník)

Studijní obor: Jaderně energetická zařízení

Blovský Stanislav (7.2. 1942, Plzeň), Domanská Marie (11.9. 1943, Domažlice), Holman Miloslav

(3.4. 1943, Plzeň), Hranička Ladislav (6.7. 1943, Plzeň), Jiroušek Vítězslav (29.10. 1943, Plzeň),

Přech Václav (19.11. 1942, Pelhřimov), Špička Michal (9.2. 1943, Charleroi), Štípek Viktor (31.1.

1942, Plzeň), Terš Jaroslav (28.3. 1941, Plzeň), Toufar Pavel (16.1. 1942, České Budějovice), Trejbal

Josef (7.12. 1943, Plzeň), Zatloukal Jan (31.10. 1943, Nový Bydžov), Zíb Pavel (22.6. 1943, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Cetina Josef (6.5. 1936, Plzeň), Drnek Jan (15.11. 1933, Dvory nad Lužnicí), Frýdl Václav (29.8.

1934, Králův Dvůr), Hart Josef (15.2. 1937, Benešov), Hrubý Zdeněk (25.12. 1936, Chust), Kajer

Stanislav (6.11. 1925, Bukovec), Kuna Josef (9.11. 1928, Tuchlovice), Macák Václav (19.2. 1933,

Modřejovice), Novák Jiří (4.12. 1939, Tábor), Novotný Václav (11.8. 1934, Plzeň), Pelikán Alois (2.7.

1931, Plzeň), Pokorný Josef (25.3. 1934, Chotina), Polata Josef (24.12. 1936, Račov), Sobota Josef

(2.8. 1939, Plzeň), Štěpán Zdeněk (28.11. 1939, České Budějovice), Švehlák Josef (12.6. 1927,

Staňkov), Tůma Jaroslav (10.3. 1937, Horní Meziříčko), Vacek Vladimír (9.7. 1940, Praha), Vyleta

Jiří (30.1. 1938, Plzeň), Chaloupek Jan (23.8. 1931, Klatovy)

Akademický rok ukončení studia: 1965/1966

Studijní obor: Strojírenská technologie (Večerní studium)

Batěk Vítězslav (18.7. 1924, Sedlec), Brož Rudolf (20.9. 1937, Vimperk), Bruj Josef (14.6. 1921,

Sedlecko), Bubeník Vladimír (1.7. 1936, Benešov u Prahy), Čabrada Zdeněk (27.12. 1922,

Vřeskovice), Fojtíček Ctibor (6.3. 1938, Poštorná ), Geiger Václav (12.2. 1935, Plzeň), Hálek Karel

(2.3. 1926, Plzeň ), Hovorková Daniela (10.10. 1942, Nové Město nad Metují), Hrubeš Karel (1.10.

1942, Praha), Jílek Miroslav (13.7. 1936, Plzeň), Kořan Alfred (24.5. 1931, Nové Sedlo), Kropík Jan

(13.12. 1930, České Velenice), Kubát Jiří (6.5. 1933, Řeporyje), Kůrka Evžen (3.6. 1930, Heřmaň),

Makrlík Stanislav (4.5. 1923, Malý Bor), Marešová Růžena (31.5. 1941, Plzeň), Novák Pavel (22.11.

1936, Plzeň), Novák Zdeněk (6.1. 1938, Plzeň), Ovsík Václav (12.12. 1935, Košice), Perlík Jiří (24.6.

1939, Plzeň), Příbek Josef (11.4. 1935, Dražejov), Radotínský Miroslav (18.11. 1933, Plzeň), Rott

Miloslav (2.9. 1937, Hromnice), Roubal Bohumil (20.1. 1924, Senec), Řehoř Pavel (3.11. 1937,

Plzeň), Sainer Vladimír (1.1. 1937, Louny), Samuel Václav (3.9. 1925, Záluží), Soukup Miroslav

(15.5. 1928. Bratislava), Šefler Václav (13.12. 1935, Český Brod), Šimána Josef (15.8. 1938, Plzeň),

Šlajer Stanislav (5.7. 1929, Plzeň), Šlauf František (21.3. 1939, Plzeň), Šrubař Josef (11.2. 1934,

17


Kunčice), Štáhl Zdeněk (1.6. 1933, Čižice), Ticha Karel (1.4. 1933, Plzeň), Vajskebr Jiří (22.4. 1937,

Olšanka), Vrbík Václav (2.3. 1927, Zahrádka)

Studijní obor: Strojírenská technologie

(Obrábění – speciální kombinované studium)

Červený Karel (8.9. 1939, Plzeň), Hakr Jan (12.7. 1936, Plzeň), Jeřábek Jaroslav (11.3. 1941,

Gottwaldov), Jirků Zdeněk (9.9. 1941, Pelhřimov), Kučera František (13.1. 1936, Rakovník),

Löffelmann Josef (21.2. 1935, Chlístov), Petr Jan (15.12. 1938, Mladá Boleslav), Píša Jiří (2.11. 1938,

Praha), Stehlík Karel (2.6. 1932, Výrovice), Špičák Oldřich (19.2. 1936, Prosek), Tanzer Jiří (31.8.

1937, Plzeň), Vítek Ferdinand (7.5. 1935, Spálené poříčí), Vojáček Ivan (13.5. 1938, Zdíkov),

Žákovec Vojtěch (10.3. 1936, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie

(Tváření - speciální kombinované studium)

Bělohlávek Bohuslav (15.6. 1935, Pocínovice), Dvořák Jiří (7.4. 1939, Kalhov), Hermach Josef (3.1.

1937, Vysoká Česká), Lang Karel (12.10. 1940, Klatovy), Patejdl Antonín (19.9. 1930, Kaznějov),

Prokeš František (16.7. 1940, Karlovy Vary), Řeřicha Jindřich (15.1. 1935, Rokycany), Seibert Jiří

(30.1. 1936, Ostroměř), Staněk Václav (11.10. 1939, Hubenov), Šaroun Zdeněk (10.7. 1937,

Petrovice), Šimek Zdeněk (11.11. 1937, Praha), Šplýchal Oldřich (23.3. 1940, Komárov), Traxmandl

Václav (29.11. 1935, Poděvousy), Tykvart Jan (20.2. 1937, Roupov), Zábranský František (9.4. 1937,

Skomelno), Zíka Jaromír (21.7. 1935, Rokycany)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Adée Antonín (15.5. 1942, Písek), Akrman František (6.2. 1942, České Budějovice), Bačák Miroslav

(13.9. 1942, Gottwaldov), Bán Tomáš (29.8. 1941, Ancon (Ecuador)), Bareš Antonín (16.12. 1942,

Praha), Benešová Vlasta (27.6. 1943, Smiřice), Brodský Petr (29.9. 1944, Plzeň), Cibulka Václav

(15.4. 1943, Domažlice), Cichra Jiří (4.1. 1943, České Budějovice), Cvach Josef (1.4. 1943, Kožlí),

Černý Zdeněk (2.3. 1943, Praha), Dvořák Jan (20.5. 1941, Tábor), Fantová Helena (19.11. 1944,

Plzeň), Fiala Karel (19.10. 1944, České Budějovice), Frk Jindřich (27.12. 1941, Plzeň), Hausner

Václav (11.6. 1943, Zruč), Hložek František (10.9. 1943, Plzeň), Horažďovský Josef (7.1. 1943,

Písek), Chlapíková Věra (7.1. 1944, Praha), Kalma Ludvík (9.10. 1941, České Budějovice), Kubeš Jan

(3.1. 1943, Domažlice), Kubišta Jiří (5.2. 1942, Praha), Mach Otto (6.2. 1943, Zbůch), Malá Tatiana

(21.9. 1944, Písek), Malá Věra (21.9. 1944, Písek), Martínková Antonie (7.1. 1944, Radčice),

Moravec Václav (18.11. 1944, České Budějovice),Parkos Jan (30.8. 1943, Strakonice), Pikhartová

Milada (9.9. 1944, Mladá Boleslav), Skala Václav (9.3. 1943, Číhaň), Smolík Jan (3.6. 1944, Sušice),

Stropnický Ladislav (28.2. 1944, Lubiště), Ševčík Jan (6.11. 1943, Vrábče), Šlouf Jaroslav (31.1.

1943, Třebíč), Šťastný Milan (9.10. 1943, Němčice), Tesař Josef (12.11. 1942, České Budějovice),

Turek Pavel (17.6. 1943, Strakonice), Vacek Jiří (15.9. 1943, Jičín), Velenek Zdeněk (7.1. 1939,

Klatovy), Venc Miroslav (1.4. 1943, Havlíčkův Brod), Vojtík Jan (13.1. 1943, České Budějovice),

Wébrová Běla (26.2. 1966, Záluží), Wirth Jan (11.3. 1944, Klatovy), Zajíc Josef (8.9. 1944,

Velhartice), Zelenka Stanislav (9.7. 1942, Hostomice)

18


Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Bártík Jan (14.3. 1943, Plzeň), Beneš Petr (22.1. 1943, Rokycany), Benetková Milada (18.11. 1942,

Plzeň), Bernas Bohumil (25.5. 1940, Rokycany), Černý Václav (22.5. 1943, Chanovice), Hadáček

Bohumil (7.9. 1941, Kozly), Holý Stanislav (13.9. 1943, Plzeň), Javůrek Vladislav (17.8. 1928, Nový

Bydžov), Jirka Pavel (14.1. 1943, Plzeň), Kolář Jan (28.3. 1943, Ostrava), Kovařík Karel (16.4. 1943,

Kotouň), Králová Pavla (3.5. 1944, Prostějov), Kraus Milan (8.2. 1943, Obora), Kužel Josef (20.4.

1943, Temešvár), Laurenc Štěpán (4.7. 1943, Žichlice), Moller Jaroslav (31.3. 1942, Plzeň), Pánek

František (25.6. 1942, Vražkov), Pašek Václav (22.4. Plzeň), Pazour Ladislav (15.7. 1943, Pánské

Dubenky), Rada Pavel (8.9. 1943, Vochov), Rerych Jiří (30.4. 1942, Týniště n. O.), Růžička Milan

(10.10 1942, Písek), Seidenglanzová Marie (8.3. 1944, Klatovy), Schott Karel (1.9. 1942, Plzeň),

Smeták Luděk (7.5. 1943, Praskolesy), Stáňa Vlastimil (10.9. 1943, Dobřív), Stará Miluše (3.7. 1942,

Strakonice), Steinberger Josef (7.5. 1942, Sušice), Stránsý Oldřich (26.11. 1943, Plzeň), Svitáková

Stanislava (28.8. 1944, Plzeň), Šimurda Antonín (3.2. 1943, Praha), Šmejkal Milan (24.2. 1944,

České Budějovice), Špatenka Václav (22.12. 1942, Příbram), Štípek Václav (8.10. 1944, Chlístov),

Štrougal Luděk (2.7. 1944, Lužná), Tauer Jiří (25.6. 1944, Staňkov), Voneš Otto (20.8. 1944, České

Budějovice), Wild Vincent (26.1. 1941, Praha), Wolmutová Jana (25.9. 1944, Velký Bor), Zeman

Karel (14.6. 1941, Písek), Zeman Václav (12.11. 1943, Sušice)

Studijní obor: Tepelně energetická zařízení

Bartoš Karel (19.2. 1943, Jindřichův Hradec), Boček Jaroslav (4.1. 1942, Stráž nad Nežárkou), Budín

Miroslav (28.7. 1944, Plzeň), Bufka Jaroslav (29.1. 1943, Domažlice), Čečil Pavel (26.10. 1943,

Plzeň), Čech Jaroslav (10.11. 1944, Plzeň), Hanus Jiří (19.6. 1943, Milevsko), Hora Hanuš (28.7.

1943, Plzeň), Jedličková Vanda (2.7. 1943, Kolín), Kopecký Jiří (24.12. 1940, Mirovice), Košař

Zdeněk (19.10. 1941, Plzeň), Lhotský Václav (24.8. 1943, Plzeň),Malotín Václav (15.9. 1943,

Klatovy), Němec František (30.9. 1944, Líně), Novotný Jan (4.10. 1943, Velešín), Patočka Jan (30.4.

1942, Rokycany), Prajzent Boris (18.4. 1941, Ivaniče (SSSR)), Růžička Václav (22.7. 1943,

Mačkov), Schlegel Josef (5.6. 1943, Domažlice), Šibra Jan (18.9. 1943, Plzeň), Šimek Jiří (25.3. 1942,

Stráž nad Nežárkou), Šlouf Josef (14.7. 1943, Plzeň), Štefek Petr (17.10. 1943, Rakovník), Tlapa

Jaroslav (1.3. 1943, Plzeň), Zunt Vilibald (20.4. 1942, Domažlice), Izzadin Abdoul Rahmann Razzak

(14.7. 1940, Arbeel (Irák))

Studijní obor: Jaderně energetická zařízení

Čechura Zdeněk (22.9. 1939, Písek), Hadrbolec Karel (24.9. 1943, Plzeň), Ječmínek Mirko (3.5.

1942, Bavorov), Kalista Josef (13.3. 1943, Strakonice), Kobera Zdeněk (30.10. 1943, Plzeň), Maňas

Bohumil (18.6. 1942, Plzeň), Macoun Jaroslav (18.3. 1940, Plzeň), Mikát Jiří (9.4. 1943, Smrkovice),

Pechač Miroslav (19.10. 1943, Stuchanov), Peřina František (13.5. 1942, Mladá Vožice), Poul Emil

(19.4. 1944, Sušice), Pravda Jaroslav (14.1. 1943, Chřešťovice), Prokopec Zdeněk (3.5. 1943, České

Budějovice), Průcha Jaroslav (2.11. 1944, Předenice), Zdráhalová Anna (31.10. 1942, Plzeň)

Studijní obor: Obráběcí a tvářecí stroje (Obráběcí stroje)

Alwanová Miroslava (11.5. 1944, Plzeň), Čermák Rudolf (3.7. 1943, Praha), Fencl Jiří (4.3. 1943,

Rokycany), Chlad Emil (31.5. 1943, Nový Bydžov), Kotina Jiří (14.10. 1943, Plzeň), Mach Petr (2.10.

1944, Lodín), Martinovský Václav (15.2. 1944, Plzeň), Monhart Vladimír (9.12. 1943, Plzeň), Patera

František (21.6. 1943, Rokycany), Pondělík Ladislav (11.10. 1944, Brno), Rada Ivan (14.5. 1944,

Plzeň), Rek Jaroslav (28.2. 1943, Brozany), Roušal Milan (13.4. 1942, Třeboň), Samek Radomil

19


(10.4. 1943, České Budějovice), Štěpánek Jan (20.9. 1944, Nový Bydžov), Šulc Václav (5.9. 1944,

Netolice), Tůmová Jana (12.9. 1943, Strakonice), Uhlíř Jiří (13.3. 1943, Plzeň), Vaniš Miroslav

(27.10. 1942, Hrejkovice)

Studijní obor: Obráběcí a tvářecí stroje (Tvářecí stroje)

Brzák Stanislav (24.3. 1943, Staňkov), Čížek Tomáš (27.3. 1943, Bohouškovice),Diviš Jiří (17.4.

1943, Kramolín), Egermajer Pavel (14.6. 1942, Plzeň), Emmer Miroslav ( 19.7. 1944, Mělník), Fiala

Milan (10.12. 1942, Plzeň), ), Fišar Milan (18.6. 1943, Buček), Krystyn Vladimír (23.4. 1942, Praha),

Machart Bohumil (9.11. 1942, Jindřichův Hradec), Mašek Petr (16.2. 1944, Praha), Sloup Jiří (22.8.

1942, Plzeň), Stehlíková Jitka (15.3. 1944, Náchod), Šedivý Josef (5.2. 1943, Plzeň), Vencl Zdeněk

(3.1. 1937, Dobroměřice)

Akademický rok ukončení studia: 1966/1967

Studijní obor: Strojírenská technologie (Dákové studium)

Bezděk Josef (2.9. 1929, Lhota – Koloušov), Brejcha Josef (21.11. 1928, Jetenovice), Gregor Jaroslav

(29.3. 1938, Brno), Hoffmann Gernot (22.7. 1939, Litoměřice), Jícha Jaroslav (29.7. 1939, Zaječov),

Král Miroslav (18.4. 1938), Nováček Jan (29.10. 1936, Číhalín), Pirstitz Zoltan (30.5. 1919,

Komárno), Průcha Jaroslav (2.9. 1928, Bohušov), Pudil František (28.2. 1933, Strakonice), Rataj

Miroslav (11.12. 1936, Čkyně),Řezníček Břetislav (5.10. 1932, České Budějovice), Šindelář Vlastimil

(11.12. 1938, Horní Bříza), Woydich Herbert (8.10. 1933, Praha), Žák Jan (17.4. 1937, Mříčí)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Večerní studium)

Burda Ladislav (3.1. 1921, Plzeň), Bureš Vladimír (4.12. 1924, Bratislava), Čechura František (23.10.

1939, Plzeň), Festová Helena (21.8. 1938, Plzeň), Folk Jaromír (19.8. 1926, Plzeň), Hamouz Emil

(28.9. 1937, Třeskonicích), Hodek Václav (13.5. 1922, Mirošov), Kovařík Rudolf (23.6. 1940,

Nezdice), Lejček Miroslav (17.10. 1934, Plzeň), Mráz Jaroslav (7.8. 1935, Hrušky), Mrázová

Jaroslava (6.10. 1938, Příšov), Pytlík Jaromír (10.2. 1923, Belfort (Francie)), Smorávek Miroslav

(26.9. 1939, Plzeň), Svoboda František (27.11. 1933, Líně), Šímáče Pavel (22.1. 1939, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění - večerní studium )

Bureš František (30.10. 1937, Plzeň), Hirmer Václav (27.11. 1933, Nýřany), Chmelíř Jaroslav (9.4.

1939, Tatiná), Kneys Ivan (7.11. 1939, Mazelov), Kocourek Karel (1.9. 1937, Bechyně), Kraus Jan

(6.3. 1936, Letiny), Krýda Václav (11.10. 1936, Plzeň), Lendvorský Petr (24.9.1926, Krupina), Müller

Viktor (5.7. 1924, Taganrog (SSSR)), Pekárek Ivan (26.6.1938, Radešínská Svratka), Procházka

Vladimír (7.5. 1931, Plzeň), Ruibar Milan (20.4. 1941, Plzeň), Skala Pavel (6.6. 1939, Skramníky),

Štýs Miroslav (30.11.1939, Skočice), Teplík Petr (1.1. 1935, Marjatin), Trčka osef (18.2. 1937,

Bezděkovice), Zeman Jiří (6.9. 1938, Mostiště), Znášik Koloman (28.1. 1937, Timoradza)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Speciální kombinované studium)

Čábal Jan (30.4. 1936, Plzeň), Končík Alexander (9.9. 1942, Vilšanka),Karnolt František (12.4. 1939,

Klatovy), Klik Vladislav (12.6. 1938, Plzeň), Kotyk Zdeněk (9.11. 1935, Praha) Krutiš Othon (10.4.

1932, Strasburg), Křížek Karel (13.7. 1933, Plzeň), Mengtr Jiří (1.11. 1938, Chyňava), Pechlát Otakar

20


(9.11. 1939, Plzeň), Písařík Zdeněk (14.9. 1938, Nezvěstice), Polívka Václav (23.9. 1941, Přeštice),

Strejc Josef (14.2. 1937, Dobřany), Šíbl Milan (18.1. 1935, Brno), Teman Josef (19.2. 1939,

Soběkury), Valešová Marie (12.3. 1938, Plzeň), Vávra Jindřich (1.7. 1939, Praha), Vlček Ludvík

(21.2. 1938, Jičín), Voldřich Josef (18.9. 1942, Masákova Lhota), Zavadil Jan (17.10. 1939,

Pelhřimov)

Studijní obor: Tepelné turbiny

Beneš Jan (16.7. 1944, Volenice), Bíba Pavel (18.3. 1944, Plzeň), Černý Pavel (11.7. 1944, Plzeň),

Černý Václav (5.7. 1944, Plzeň), Fína Jiří (20.11. 1944, Dobřany), Frank Vladimír (24.2. 1944, Vrba),

Gabriel Miroslav (16.1. 1944, Horažďovice), Hořejší Ivan (20.3. 1944, Plzeň), Hrubeš Pavel (5.1.

1944, Praha), Komín Stanislav (1.5. 1944, Chrastiny), Koné Moussa (13.9. 1938, Bamako(Mali)),

Kadir Hasan Sabah (12.12. 1942, Arbíl (Irák)), Kotala Zdeněk (2.10. 1944, Plzeň), Kříž Josef (19.9.

1944, Toužetín ), Marek Pavel (30.9. 1943, Plzeň), Pfeffer Karel (31.1. 1943, M. Boleslav), Pitel Josef

(4.1. 1944, Žerovice), Rožboud Václav (7.9. 1944, Lužnice), Ruml Zdeněk (14.3. 1944, Plzeň),

Šebesta Stanislav (13.1. 1944, Plzeň), Šimice Václav ( 30.4. 1944, Plzeň), Šteiniger Jiří (14.11. 1944,

Plzeň), Vomela Jan (8.8. 1944, Plzeň), Zuda Jan (4.7. 1944, Tlumačov)

Studijní obor: 04-1-03/B Energetické stroje a zařízení

Jílek Jan (30.11. 1944, Plzeň), Kodl Ivan (14.10. 1944, Praha), Kotas Milan (1.11. 1943, Praha),

Krejsa Josef (1.7. 1940, Trhonín), Mareš Karel (1.12. 1944, Tábor), Mašek Václav (20.1. 1944, Plzeň),

Moravčík Igor (8.8. 1944, Ludrová), Rupert Karel (2.4. 1943, Plzeň), Sedláček František (23.8. 1943,

Strážovice), Slepička Jiří (12.4. 1944, Zvěrkovice), Šaroch Václav (29.1. 1943, Plzeň), Tupý Ivan

(15.10. 1944, Plzeň), Víta Josef (24.11. 1944, Praha)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení (Tvářecí stroje)

Hrbáček Jiří (8.12. 1944, Plzeň), Korbel František (6.12. 1944, Chocenice), Krbec Jiří (14.2. 1944,

Praha), Laumann Michal (1.5. 1943, Ostrava), Puričer Petr (6.5. 1944, Č. Budějovice), Řebík Bohumil

(13.9. 1944, Volyně), Sedláček Pavel (20.9. 1944, Plzeň), Volf Jan (1.1. 1944, Bučina)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení (Obráběcí stroje)

Bednářová Evženie (15.11. 1944, Klatovy), Faiq Jassim (2.5. 1943, Bagdád (Irák)), Janota Miroslav

(18.9. 1943, Ledce), Kašpar Jaroslav (21.10. 1944, Sepekov), Kesl Václav (3.2. 1944, Plzeň),

Kumpfová Božena (13.8. 1944, Plzeň), Marx Petr (21.11. 1944, Aš), Neklan Břetislav (24.1. 1944,

Gottwaldov), Nohovec Josef (4.1. 1944, Nebílovy), Oberfalcer Karel (5.8. 1944, Strakonice), Popelka

Jan (11.2. 1944, Písek), Schejbal Miroslav (20.4. 1942, Kostelec n. O.), Smetana Josef (8.6. 1943,

Obora), Vaníšek Jaroslav (11.9. 1944, Dub u Vodňan)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Beneda Bhumír (29.8. 1943, Dolní Miletín), Brantl Václav (28.1. 1945, Filipova Hora), Hrdlička

Miroslav (27.5. 1941, Plzeň), Jedlička Josef (7.5. 1941, Stará Boleslav), Jirsa Pavel (8.10. 1943,

Beroun), Karasová Hana (12.9. 1945, Klatovy), Mach Jan (28.7. 1944, Veselí nad Lužnicí), Mareš

Ivan (20.10. 1943, Strakonice), Pokštefl Karel (7.4. 4945, Dvorec), Pošta Miroslav (3.9. 1942,

Lišany), Prokěš Jan (10.9. 1943, Č. Bodějivice), Porkop Vladimír (3.8. 1944, Kladno), Putna Zdeněk

21


(1.1. 1944, Plzeň), Risler Josef (Mlčechvosty), Sachl Jiří (30.8. 1944, Srbeč), Schmidt Petr (23.9.

1944, Plzeň), Smíšek Josef (12.5. 1943, Davle), Souček Jiří (5.10. 1944, Roudnice n. L.), Strkal

Stanislav (15.3. 1944, Hradec Králové), Šandera Ladislav (24.2. 1944, Č. Budějovice), Špinka Josef

(20.5. 1945, Beroun), Triner Jaromír (24.8. 1944, Kaznějov), Vaníček Milan (8.1. 1944, Praha),

Veselý František (31.10. 1943, Dubenec), Zich Vladimír (20.2. 1940, Plzeň), Lucák Emil (6.1. 1943,

Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Aubrecht Václav (17.4. 1943, Praha), Bureš Jiří (13.11. 1944, Praha), Cimflová Mladana (30.3. 1944,

Plzeň), Černá Hana (11.11. 1944, Plzeň), Dohnal Josef (25.9. 1944, Č. Budějovice), Dolejší Josef

(3.12. 1944, Švihov), Holý Oldřich (25.11. 1943, Kolín), Javorský Emanuel (20.1. 1943, Sišice),

Jelínek Václav (22.5. 1943, Osek), Kadlec František (10.8. 1944, Březové Hory), Král Jaroslav (8.2.

1941, Horažďovice), Malečík Stanislav (17.7. 1944, Plzeň), Matiška Karel (28.7. 1944, Husinec),

Matušek Josef (10.2. 1943, Mirovice), Neumann Miroslav (10.1. 1944, St. Boleslav), Nezvalová

Danuše (13.4. 1944, Křemže), Osoba Jan (30.1. 1943, Bukovice), Polívka Ladislav(13.1. 1943, Český

Brod), Sokol František (4.10. 1941, Strakonice), Štulc Václav (21.4. 1943, Beroun), Švandelík

František (30.11. 1939, Rychnov N. Kn.), Tesař Josef (31.3. 1944, Písek), Tobrman Jiří (20.3. 1945,

Přeštice), Veverka Václav (15.10. 1943, Hořovice), Vondra Jindřich (7.4. 4944, Plzeň)

Akademický rok ukončení studia: 1967/1968

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění - dálkové studium)

Anderle Václav (5.12. 1936, Neuměř), Baschista Udo Bertold (10.3.1936, Berlín), Dražan Václav (7.9.

1939, Příbram), Holec Jiří (2.6. 1940, Olomouc), Petrovič Jaroslav (23.3. 1938, Plzeň), 3rámek Václav

(2.3. 1933, Sudslavice), Vaňos Václav (21.5. 1938, Staňkov), Veselý Jan (16.2. 1929, Volyně), Výrut

Václav (30.7. 1939, Staňkov), Zárybnický Milan (17.5. 1938, Nymburg), Havelka Jaroslav (29.8.

1937, Loštice), Novák František (15.7. 1941, Plzeň), Pázler Jiří (29.10. 1940, Tuchlovice), Sieber Otto

(9.5. 1941, Třemošná), Soukup Jiří (10.1. 1932, Gottwaldov), Vondra Josef(19.3. 1935, Pečičky)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření - dálkové studium)

Horejš Miroslav (1.8. 1939, Zdíkov), Kepl Bartoloměj (11.6. 1933, Domažlice), Kopecký Václav

(18.7. 1941, Praha), Kroupa Augustin (28.8. 1937, Podbořánky), Kubát Josef (22.6. 1938, Příbram),

Levý Zdeněk (10.11. 1932, Plzeň), Opatrný Ladislav (19.4. 1932, Plzeň), Potužák Ladislav (28.4.

1937, Brod), Savič Igor (30.5. 1937, Vladimír-Volyňsk), Skokan Alfonz (5.11. 1939, Louny), Bártík

Václav (15.11. 1939, Lhota nad Rohanovem), Kempf Jan (1.6. 1936, K. Vary), Nečas Josef (1.10.

1935, Gottwaldov), Rak Miroslav (24.2. 1937, Řím), Rybišar Aleš (17.7. 1932, Jihlava)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření - večerní Studium)

Borovanský Jan (21.3. 1936, Plzeň), Havlíček Vrastislav (1.5. 1930, Plzeň), Hrbek Zdeněk (28.3.

1938, Plzeň), Koláček Ladislav (30.4. 1940, Plzeň), Königsmarková Helena (18.8. 1938, Plzeň),

Steiner Jiří (22.9. 1935, Plzeň), Špalek Václav (30.12. 1941, Šrachta Pavel (16.12. 1940, Plzeň), Švarc

Milan (8.4. 1940, Kunžak), Tůma Jaroslav (19.3. 1940, Plzeň), Vachta Václav (16.5. 1941,

Albrechtice), Vorlíček Karel (18.9. 1935, Příštpo), Wolmut Vladimír (15.4. 1938, Plzeň)

22


Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění - večerní studium)

Andrusiow Miroslav (3.4. 1930, Plzeň), Bican Jindřich (15.9. 1940, Plzeň),eselíčko), Bouše Josef

(25.9. 1937, Nevřeň), Bučil Jaromír (22.1. 1941, Strakonice), Bučilová Marie (17.9. 1941, Plzeň),

Dolhof Václav(16.11. 1941, Planá nad Mží), Hajšman Václav (1.8. 1939, Plzeň),Hála František (21.2.

1923, Kozolupy), Hojer Zdeněk (8.3. 1938, Plzeň), Jíša Stanislav (29.4. 1934, Staré Podlesí), Klíma

Václav (20.6. 1923, Nýřany), Korbel Václav (3.2. 1940, Plzeň), Kugler Miroslav (2.2. 1929, Plzeň),

Kybic Milouš (9.5. 1928, Plzeň), Matuška Karel (18.2. 1938, Ločenice), Maule Petr (17.10. 1940,

Plzeň),), Richter Zdeněk (22.9. 1930, Plzeň), Rolinec Bernard (1.11. 1931, Dolné Kršany), Šimková

Pavla (30.6. 1943, Martin), Švehla Vojtěch (25.5. 1932, Boží Dar), Ulč Miroslav (18.12. 1936, Plzeň),

Zahradník Miroslav (9.2. 1934, Plzeň)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení

Marx Petr (21.11. 1942, Aš), Nohovec Josef (4.1. 1944, Nebílovy), Faiq N. Jassim (2.5. 1943,

Bagdad), Janota Miroslav (18.9. 1943, Ledce)

Studijní obor: Tepelně energetická zařízení

Koné Moussa (13.9. 1938, Bamako), Kadir Hasan Sabah (12.12. 1942, Arbcel), Pfeffer Karel (31.1.

1943, Ml. Boleslav)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Adam František (7.12. 1938, Praha), Adamová Marta (14.3. 1946, Klatovy), Bartůněk Jaroslav (21.2.

1945, Bernartice), Burešová Zdeňka (28.7. 1945, Mučice), Čedík Vladimír (11.8. 1945, Horažďovice),

Čubr Jaromír (14.4. 1945, Plzeň), Dlesk Reinhard (5.4. 1943, Mar. Lázně), Horák Jaromír (19.6. 1945,

Domažlice), Hrubý Karel (8.1. 1945, Plzeň), Jedlička Jan (21.7. 1944, Plzeň), Jokl Jiří (8.6. 1944,

Humpolec), Kindelmannová Jana (30.4. 1945, Vlčkovice), Klůfa Jiří (3.7. 1945, Plzeň), Koldinský

František (4.5. 1944, Horní Bříza), Lacko Ondrej (11.1. 1945, Košice), Lišková Hana (6.6. 1945,

Zruč), Multerer Josef (19.6. 1945, Stará Hlina), Pechlát Josef (17.2. 1945, Katovice), Pospíšil

Miloslav (25.6. 1946, Horní Lánov), Potužníková Marta (22.4. 1946, Klatovy), Rychtářík František

(24.3. 1945, S. Vrbné), Řezník Jiří (23.7. 1945, Kosova Hora), Silovský Zdeněk (14.7. 1946, Plzeň),

Straka Josef (22.1. 1946, Kámen), Šmíd Josef (3.2. 1945, Klatovy), Štengl Jan (1.10. 1946, Blovice),

Toufar Vladimír (14.5. 1945, Písek), Trs Jiří (27.1. 1945, Komařice), Úlovcová Růžena (24.9. 1946,

Klatovy), Vopřada Jaromír (13.5. 1945, Rokycany), Weinberg Otakar (19.6. 1944, Plzeň), Lac

Nguyen Cao (6.11. 1942, Boi-son-An Hsón)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Bělecká Ivana (21.5. 1946, Kraslice), Belšán Ladislav (27.6. 1945, Plzeň), Bulín Pavel (20.8. 1945,

Plzeň), David Josef (8.3. 1945, Zdice), Fichtl Josef (27.2. 1945, Krchleby), Fialová Jarmila (19.1.

1945, Kasejovice), Filka Petr (5.7. 1945, Plzeň), Fousek Antonín (18.9. 1944, Soběslav ), Franková

Marie (24.8. 1943, Praha), Haas Jaroslav (29.1. 1945, Černíkov ), Hajmrle Karel (7.9. 1946, Plesná),

Hrbáček Jiří (31.3. 1944, Plzeň), Janda Jaroslav (12.9. 1945, Domažlice), Kanta Václav (13.9. 1945,

Klatovy), Kršková Hana (25.11. 1944, Praha), Macnerová Milada (4.9. 1945, Plzeň), Rejchert Jaroslav

(27.4. 1945, Zdolbunov), Řežábek Václav (26.9. 1944, Přeštice), Skálová Jana (25.6. 1945, Kladno),

23


Smazal Václav (28.6. 1945, Horní Kamenice), Šiman Petr 20.12. 1944, Plzeň), Uhlíř Petr (22.2. 1945,

Plzeň), Zaňka Zdeněk (23.8. 1945, Doubravice)

Studijní obor: Výrobní stroje (Obráběcí stroje)

Anderle Josef (21.6. 1945, Netolice), Brandejs Vladimír (14.5. 1945, N. Dobev), Dölling Ludvík

(10.6. 1945, Plzeň), Dort Pavel (8.11. 1945, Strakonice), Dušek Vladimír (19.7. 1945, Písek), Fiala

Karel (24.2. 1946, Pořešín), Hážová Věra (28.2. 1945, Plzeň), Kokoška Jaroslav (4.9. 1945, Chrást),

Kotlan Pavel (15.11. 1946, Plzeň), Moravec Petr (29.9. 1946, Plzeň),

Novák Jaroslav (31.1. 1945, Šťáhlavy), Stindl Eduard (10.9. 1945, Třeboň), Vychodil Konstantin

(16.2. 1944, Tábor), Le Xuan Thong (29.9. 1942, Ha-tinh)

Studijní obor: Výrobní stroje (Tvářecí stroje)

Čermák Jiří (4.7. 1945, Praha), Černoch Antonín (20.8. 1946, Vícenice), Černý Jaromír (2.3. 1945,

Klatovy), Forejt Vladimír (3.10. 1945, Písek), Hejlíček Jiří (15.2. 1945, Plzeň), Hüttnerová Hana

(3.11. 1945, Plzeň), Lhoták Jiří (8.7. 1945, Plzeň), Majer Jaroslav (11.10. 1944, Praha), Pelák Karel

(11.5. 1945, Plzeň), Poláček Jiří (7.7. 1944, Rokycany), Šimůnek Antonín (5.5. 1945, Kašovice),

Trhlík Jaromír (20.3. 1945, Blovice), Vacková Marcela (21.9. 1943, Praha)

Studijní obor: Jaderně energetická zařízení

Argaláš Ivan (18.3. 1947, K. Vary), Beneš Karel (24.2. 1945, Č. Budějovice), Fiala Karel (28.7. 1945,

Plzeň), Horák Jan (21.9. 1946, Vlašim), Koptová Marie (1.4. 1946, Žlutice), Kovařík Jiří (3.11. 1945,

Teplice), Kšanda Jiří (16.4. 1945, Plzeň), Mach Jaroslav (23.2. 1945, Vejvanov), Nový Josef (2.7.

1945, Plzeň), Remar Jaroslav (20.1. 1944, Písek), Sochor Vladimír (29.8. 1945, Hlohovice), Šik Jan

(21.2. 1945, Beroun), Toušek Josef (9.7. 1945, Plzeň)

Studijní obor: Tepelně energetická zařízení

Brenkus Jan (2.3. 1945, Pestis), Grigorjevová Věra (4.1. 1945, Plzeň), Isopová Milena (25.11. 1943,

Slaný), Janata Vladimír (22.8. 1945, Lom u Mostu), Kocian Jiří (13.1. 1946, Plzeň), Lhotský Michal

(3.8. 1945, Plzeň), Neuwirth Jiří (3.10. 1945, Lomnice n.L.), Nový Jiří (20.8. 1945, Plzeň), Pánek Jiří

(11.6. 1945, Rakovník), Říšský František (25.2. 1945, Strakonice), Stočes Josef (8.8. 1945, Plzeň),

Štveráček Josef (14.4. 1945, Chlístov), Tajč Ladislav (22.7. 1944, Radnice), Wagner Juraj (15.9. 1944,

Sp. Nová Ves), Zelený Josef (17.3. 1938, Čáslav), Šmucr Zdeněk (17.8. 1945, Plzeň), Hanzíková

Hana (23.5. 1945, Litvínov), Kříž Vladimír (5.10. 1943, Boubská), Hrnčíř Petr (8.5. 1941, Plzeň),

Kořenek Jiří (5.4. 1944, Plzeň), Šádek Bohumil (6.9. 1945, Ústí n/Labem), Kula Ladislav (22.3. 1945,

Plzeň), Musil Karel (1.10. 1945, Č. Budějovice)

Akademický rok ukončení studia: 1968/1969

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Boháč Jan (17.12. 1946, Strakonice), Bojanovský Stanislav (28.7. 1946, Praha), Bojas Karel (29.11.

1944, Kolín), Cichra Václav (13.9. 1946, České Budějovice), Ellederová Libuše (27.9. 1945,

Strakonice), Fejfárek Jaroslav (17.9. 1943, Domažlice), Chrástek Jan (24.12. 1944, Zliv), Kačínová

Jarmila (31.1. 1946, Plzeň), Kollar Josef (6.4. 1945, Dubičné), Kubíček Josef (26.7. 1946, České

24


Budějovice), Kučera Karel (24.8. 1946, Karlovy Vary), Kupec František (23.12. 1945 Tábor), Macák

Miroslav (21.1. 1945, Rakovník), Mázdra Jiří (16.4. 1944, Blatná), Mikšátková Marie (12.9. 1940,

České Budějovice), Neškudla Jaroslav (14.11. 1945, Praha), Pihrt Miroslav (10.6. 1946, Plzeň), Polák

Jan (2.7. 1946, Klatovy), Rous Ladislav (1.5. 1946, Plzeň), Sýkora Václav (13.9. 1946, Klatovy),

Šebesta Rudolf (30.6. 1943, Sušice), Štefka Vlastimil (19.7. 1944, Plzeň), Šurát Miroslav (29.7. 1943,

Strakonice), Trachta Jaroslav (19.1. 1946, Karlovy Vary), Vaněček František (18.3. 1946, Plzeň),

Velek Jiří (17.12. 1943, Plzeň), Villicus Petr (5.1. 1943, Praha), Vondrák František (15.5. 1946, Český

Brod), Zámečník Josef (21.12. 1946, Zálesí), Tran Manh Phung (7.1. 1942, Hai bac)

Studijní obor: Strojírenská technologie

Batěk Vítězslav (26.5. 1946, Šťáhlavy), Bělohlavý Jaroslav (27.2. 1946, Plzeň), Beránek Vladislav

(15.6. 1943, Zruč), Brožová Dana (17.10. 1946, Jihlava), Hora Pavel (24.9. 1946, České Budějovice),

Houser Jan (1.8. 1946, Protivín), Chvalová Libuše (28.6. 1942, Plzeň), Jindra Petr (9.4. 1946, České

Budějovice), Korec Václav (9.7. 1946, Janovice nad Úhlavou), Müller Jan (10.2. 1946, Buková), Pech

Miroslav (25.11. 1946, Čižice), Rybáková Jaromíra (13.4. 1946, Plzeň), Stecher Vladimír (5.8. 1944,

České Budějovice), Vachovec Václav (22.11. 1946, Malinec), Zemandl Milan (1.6. 1943, Plzeň), Phan

Van Thuc (28.8. 1943, Hanam), Huynh Chung (9.7. 1943, Phuyen)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení (obráběcí stroje)

Bláhová Miroslava (15.5. 1945, Plzeň), Cimický Jan (16.8. 1946, Švihov), Formánek Zdeněk (8.8.

1946, Třeboň), Grünwald Václav (1.7. 1946, Zábřeh), Jirásek Miroslav (16.7. 1941, Rtyně), Kalinová

Olga (11.10. 1945, Plzeň), Krbec Josef (18.9. 1946, Drmaly), Macková Kamila (27.4. 1946, Újezd nad

Mží), Palečková Alena (11.4. 1945, Dolní Kralovice), Plačková Milada (4.4. 1946, Plzeň), Václavík

Bohumil (2.11. 1946, Písek), Vávra Petr (13.7. 1946, Plzeň), Vízner Ladislav (22.8. 1945, Praha)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení (tvářecí stroje)

Budaházi Štěpán (13.7. 1946, Domažlice), Haase Karel (12.3. 1945, Plzeň), Holub Jaroslav (5.2. 1946,

Plzeň), Janiga Pavel (8.1. 1946, Plzeň), Komorous Rudolf (18.5. 1946, Plzeň), Krištof Zdeněk (23.10.

1945, Praha), Martinovičová Jitka (20.12. 1945, Plzeň), Šneberger Jaroslav (31.1. 1945, Plzeň), Vaněk

Aleš (8.5. 1946, Jihlava), Sy Nguyen Quoc (17.3. 1943, Nghe an), Kha Nguyen Duc (26.4. 1943, Thai

binh)

Studijní obor: Jaderně energetická zařízení

Bečvář Jiří (9.7. 1946, Plzeň), Beran Pavel (11.1. 1946, Tušť), Beranová Daniela (23.2. 1946, Písek),

Bláha Václav (31.7. 1946, Plzeň), Karafiát Josef (14.12. 1946, Chodov), Soukup František (4.8. 1946,

Plzeň), Vlček Josef (25.6. 1945, Vodňany), Vlčková Blanka (6.1. 1946, Plzeň)

Studijní obor: Tepelně energetická zařízení (stavba tepelných turbin)

Budín Lubomír (18.2. 1946, Radnice), Duchek Karel (18.11. 1946, Plzeň), Kalous Jiří (25.5. 1943,

Louny), Křenek Zdeněk (25.8. 1945, Žď. Chalupy), Rada Jaromír (1.5. 1946, Sokolov), Skála Josef

25


(1.4. 1944, Plzeň), Šimůnek Vladimír (14.12. 1946, Plzeň), Zajícová Jitka (8.5. 1945, Chocenice), Lan

Tran Van (10.1. 1943, Quang nam), Binh Dinh Nguyen (17.5. 1944, Kien an)

Studijní obor: Strojní technologie (tváření)

Bárta František (6.10. 1941, Radošice), Bumbálek Antonín (20.1. 1941, Ronov), Čekan Jaroslav

(29.10. 1938, Soběsuky), Domanický Jaroslav (24.4. 1942, Žatec), Filip Václav (14.12. 1932,

Chrastavice), Hána Tomáš (17.12. 1936, Chodov), Havlík Josef (2.3. 1942, Klatovy), Jandík Josef

(8.10. 1933, Skašov), Klečka Václav (5.4. 1935, Slivonice), Pavlík Rudolf (28.10. 1941, Bratislava),

Perný Jaroslav (30.10. 1937, Praha), Sloup Jan (17.4. 1939, Plzeň), Vraštil Josef (28.8. 1940,

Rokycany)

Studijní obor: Strojní technologie (obrábění)

Bureš Zdeněk (20.12. 1941, Plzeň), Krejčí Miroslav (7.3. 1941, Praha), Kuna Zdeněk (11.1. 1940,

Veselí nad Lužnicí), Mádr Miloš (17.7. 1940, Plzeň), Pečený Josef (30.8. 1938, Božkov), Schettina

Jan (9.3. 1941, Plzeň), Smíšek Zdeněk (28.8. 1941, Sušice), Sovová Helena), 6.10. 1941, Plzeň),

Velebný Jan (8.8. 1940, Plzeň), Veverka Zdeněk (11.3. 1941, Střížovice), Wieja Bronislav (2.10.

1937, Český Těšín)

Studijní obor: Strojní technologie (obrábění)

Jíše Jiří (18.12. 1942, Plzeň), Kodl Jaroslav (15.1. 1919, Plzeň), Novotný Ladislav (1.2.1937,

Bratrouchov), Pinkas Pavel (30.6. 1931, Karlovy Vary), Slováček Emil (3.6. 1934, Vizovice), Wágner

Karel (20.4. 1934, Soběkury), Wolf Michal (23.7. 1934, Karlovy Vary)

Studijní obor: Strojní technologie (tváření)

Klán Jaroslav (11.12. 1942, Beroun), Kovář Pavel (25.3. 1938, Plzeň), Marek Vladimír (12.12. 1930,

Rokycany), Mifek Jaroslav (9.4. 1937, Žilina), Ovsík Ladislav (28.7.1938, Otročín), Trubač Josef (5.1.

1936, Rokycany)

Akademický rok ukončení studia: 1969/1970

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Aulický Jindřich (31.5. 1946, Plzeň), Bergman Zdeněk (4.10. 1947, Starý Plzenec), Ertlová Alena

(11.8. 1946, Č. Budějovice), Holubinka Petr (5.4. 1946, Praha), Jandová Pavla (31.10. 1947, Klatovy),

Janoušek Václav (24.7. 1947, Plzeň), Jungmanová Vlasta (7.3. 1946, Karlštejn), Kadeřábek Jaromír

(14.9. 1947, Třemošná), Kalaš Vladimír (21.8. 1946, Plzeň), Kotál Bohumír (30.10. 1947,

Radějovice), Křenek Vladimír (25.6. 1946, Plzeň), Kubík Jiří (10.4. 1946, Plzeň), Mareš Karel (30.3.

1946, Plzeň), Minář Jaromír (11.9. 1946, Č. Budějovice), Mocker Václav (22.7. 1946, Louny),

Moureček Miroslav (24.12. 1946, Praha), Vostracký Václav (18.6. 1944, Hlohovčice), Zvára Vladimír

(12.6. 1946, Klatovy), Phan Viet Dieu (19.5. 1934, Vietnam)

26


Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Bárta Jaroslav (25.10. 1946, Sušice), Černý Pavel (15.11. 1946, Tábor), Domin Ivan (15.1. 1946, Č.

Budějovice), Engelhaler Jaroslav ( 10.. 1945, Rousínov), Gattringer Richard (10.9. 1946, Plzeň), Henc

Josef (13.2. 1947, Mladá Boleslav), Holman Milan (3.11. 1943, Strakonice), Husinecký Lubomír

(13.7. 1943, Strakonice), Karásek Petr (6.1. 1947, Plzeň), Kinský Tomáš (24.12. 1946, Plzeň),

Kosturik Kamil (9.4. 1946, Trenčín), Leipner Jaroslav (24.2. 1945, Kladno), Mařík Josef (3.2. 1947,

Špičák), Matějka Jiří (18.2. 1946, Č. Budějovice), Peterka Ladislav (7.5. 1944, Praha), Šimůnková

Eva (18.12. 1946, Plzeň), Vavroch Alois (17.11. 1946, Plzeň), Zámečníková Hana (7.6. 1946, Plzeň),

Žitný Václav (27.11. 1946, Příbram)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízeni (obráběcí stroje)

Balcarová Miluše (13.2. 1946, Strakonice), Brejcha Karel (8.8. 1946, Starý Plzenec), Holendová

Milada (16.7. 1946, Písek), Jícha Jaroslav (10.4. 1946, Zaječov), Jindra Pavel (12.7. 1946, Plzeň),

Koštel Jaromír (11.9. 1946, Protivín), Kotek Jiří (2.10. 1945, Jindřichův Hradec), Krutina Jiří (30.6.

1947, Cheb), Meškán Miloš (20.11. 1946, Karlovy Vary), Pitra Jiří (29.6. 1945, Klatovy), Smolík

Václav (6.2. 1946, Rovná)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení (Tvářecí stroje)

Ďuriš Štefan (23.9. 1944, Pružina), Klein Josef (10.1. 1945, Dobříš), Míšek František (18.2. 1944,

Nepomuk), Novák Jan (Velké Losiny), Tidrich Vlastimil (12.10. 1947, Nýřany)

Studijní obor: Jaderně energetická zařízení

Altman Josef (21.9. 1946, Domažlice), Kopecký František (7.10. 1946, Příbram), Květoň Milan (3.9.

1947, Sušice), Machalíček Josef (16.10. 1945, Gottwaldov), Plavec Václav (9.1. 1946, Želánky),

Sviták František (25.6. 1947, Plzeň), Šiška Vlastimil (1.4. 1947, Plzeň), Švagr Josef (3.12 1946,

Kaseovice)

Studijní obor: Tepelně energetická zařízení

Benedikt Ladislav (19.6. 1947, Láz), Černý Karel (25.11. 1944, Plzeň), Devátý Jiří (24.8. 1947, Brno),

Fajfrlík Josef (28.9. 1947, Sedlčany), Hudeček Pavel (16.11. 1947, Plzeň), Temar Shah (2.5. 1939,

Kabul)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření - večerní studium)

Císař Jiří (4.9. 1943, Plzeň), Heczko Walter (16.7. 1940, Č. Těšín), Hrdý Alois (22.3. 1941, Kutná

Hora), Kopecký Jindřich (10.1. 1937, Nýřany), Nový Jan (14.7. 1939, Plzeň), Perk Jiří (14.12. 1942,

Kladno), Stejskal Jiří (22.3. 1942, Plzeň), Šebek Antonín (27.7. 1942, Malešov), Šlais Václav (28.2.

1940, Plzeň)

27


Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění - večerní Studium)

Jambor Antonín (12.1. 1940, Jistebnice), Navara Ferdinand (14.5. 1937, Chrást), Rouspetr Ladislav

(16.8. 1919, Záluží), Sokolík Josef (27.4. 1932, Bánovce nad Bebravou), Toman Josef (17.1. 1944,

Rychnov nad Kněžnou), Vávra František (6.6. 1939, Omlenice), Votýpka Jaroslav (25.4. 1942, Č.

Budějovice)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření - dálkové studium)

Brůha Josef (1.8. 1932, Vejprnice), Čácha Luděk (30.1. 1927, Č. Budějovice), Landa Stanislav (29.4.

1938, Vráž), Lukeš Vladimír (19.9. 1927, Jablobnec nad Nisou), Zeman Vladimír (14.3. 1938, Plasy)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Externí studium)

Pekárek Jiří (22.8. 1921, Dobříš)

Akademický rok ukončení studia: 1970/1971

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Antoš Petr (5.8. 1945, Ivančice), Babka Petr (29.11. 1946, Klatovy), Berger Jiří (24.5. 1947, Plzeň),

Brada Jan (23.1. 1947, Nýrsko), Černý Václav (5.3. 1947, Plzeň), Dohnal Jří (13.9. 1945, Č.

Budějovice), Decker Petr (9.5. 1946, Rokycany), Fromm Ilja (30.12. 1946, Teplice), Hosnedl Jiří

(19.4. 1947, Vimperk), Kacerovský Vladimír (16.1. 1946, Libko), Kadlec Jiří (1.2. 1946, Velešín),

Klíma Jan (19.8. 947, Svoboda Oldřich (30.5. 1947, Vodňany), Šebesta Petr (17.6. 1947, Plzeň),

Šutera Josef (12.9. 1948, Žatec), Tůma adislav (29.3. 1947, Strakonive), Vadlejch (24.9. 1948, Sušice)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Benda Břetislav (22.2. 1947, Plzeň), Benetka Jiří (13.7. 1947, Plzeň), Bernášek Vladimír (9.7. 1947,

Plzeň), Čabrada Zdeněk (27.10. 1947, Plzeň), Faltus Václav (14.9. 1947, Tachov), Kopáček Stanislav

(15.10. 1948, Mariánské ázně), Král a (7.11. 1947, Domažlice), Kučera Jiří (17.4. 1947, Plzeň), Mulač

Jiří (25.10. 1946, Č Budějovice), Novotný Vojtěch (23.4. 1946, Strakonice), Sladký Jan ( 9.10. 1947,

Domažlice), Vejmelka Antonín (25.1. 1947, Kraslice), ajíc Karel (6.10. 1947, Klatovy), Záluský osef

(26.4. 1948, Plzeň), Žižka Pavel (23.4. 1947, Plzeň)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízeni (Obráběcí stroje)

Cimpa Miroslav (23.7. 1946, Roudná), Dialor Mbaye (7.1. 1940, Saint Louis), Dostál Ladislav (1.5.

1947, Sušice), Havlíček Zdeněk (3.7. 1946, Praha), Herynk Miloň (7.7. 1947, Chrást), Holendová

Ludmila (11.9. 1947, Písek), Kocian Petr (1.8. 1947, Domažlice), Maxa Václav (8.1. 1947, Plzeň),

Nenadál Blahoslav (11.6. 1945, Klatovy), Petráš an (19.5. 197, Plzeň), Pospíšil Petr (8.10. 1948,

Žatec), Půta Luděk (9.5. 1948, Strakonice), Říhová Marta (4.3. 1947, Plzeň)

28


Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení (Tvářecí stroje)

Korba Jan (1.6. 1947, K. Vary), Stibor Jiří (7.11. 1947, Hájek), Šimůnek Jiří (26.9. 1947, Příbram),

Štoček Jiří (19.9. 1947, K. ary), Vaniš Jaroslav (30.3. 1947, Hrejkovice), Veselý Jan (25.5. 1948,

Praha), Žemlička Miroslav (23.2. 1948, Útvina)

Studijní obor: Tepelně energetická zařízení

Črený Josef (15.1. 1947, Žatec), Klemsa Josef (9.7. 1947, Planá u Mar. Lázní), Klofáč Zdeněk (13.7.

1946, Hluk), Lisner Jiří (13.3. 1947, Zbečno), Mráz Petr (18.11. 1944, Bechyně), Neckář Jan (10.12.

1945, Borek), Peterčík Jan (16.6. 1947, Honezovice), Rohan Jiří (1.6. 1945, Kutná Hora)

Studijní obor: Jaderně Energetická zařízení

Brož Josef (19.8. 1948, Brno), Kouba Karel (1.8. 1947, Strakonice), Možíš Václav (/23.1. 1947,

Mrázov), Nechvátal Jaroslav (4.7. 1947, Jindřichův Hradec), Pešta Milan (23.8. 1947, Beroun),

Pouček Miroslav (14.7. 1948, Žatec), Průcha Karel (22.3. 1947, Plzeň), Votruba Jiří (4.4. 1948,

Praha), Zach Josef (22.6. 1947, Komušín)

Studijní obor: Strojírenská technologie (večerní studium)

Brixí Ivana (9.10. 194, Plzeň), Čečil Karel (5.3. 1939, Vochov), Dlouhý Boleslav (29.5. 1941, Plzeň),

Haščák Stanislav (30.5. 1940, Bytča), Holý Jaroslav (29.5. 1937, Plzeň), Hora Bohuslav (11.8. 1945,

Plzeň), Kaplický Lubomír (19.1. 1939, Písek), Koutský Svatoslav (24.9. 1939, Mokrouše), Kucharčík

Leo (2.4. 1939, Slavkov), Ludvík Miroslav (26.6. 1943, Bratronice), Mach Josef (12.3. 1939, Plzeň),

Přepechalová Galina (20.7. 1939, Mezeň (SSSR)), Hlavatý František (30.9. 1936, Újezd), Kučera

Miroslav (19.8. 1940, Protivýn), Peštová Jaroslava (28.4. 1945, Svinná)

Akademický rok ukončení studia: 1971/1972

Studijní obor: Jaderně energetická zařízení

Baumruk Miroslav (26.3. 1949, Plzeň), Černý Stanislav (6.7. 1948, Plzeň), Dienstbier Jiří (28.10.

1948, Plzeň), Erben Josef (28.2. 1948, Praha), Möstl Jaroslav (20.8. 1947, Kraslice), Pazdera František

(25.10. 1949, Plzeň), Říha Josef (28.7. 1949, Plzeň), Šimek Zdeněk (21.5. 1948, Šťáhlavy), Šmucler

Jiří (17.10. 1944, Červené Poříčí), Fišer Václav (29.4. 1949, Radnice), Fišerová Jaroslava (13.11.

1949, Plzeň), Kraus Jan (17.1. 1949, Chomutov), Pešout František (18.3. 1949, Praha), Polanský Petr

(7.7. 1946, Děčín), Veinfurt František (26.2. 1948, Plzeň), Veselý Jan (4.2. 1949, Písek), Vlček

Jaroslav (10.6. 1948, Klatovy)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení (Tvářecí stroje)

29


Buman Jiří (18.7. 1948, Cheb), Novák Jiří (22.12. 1947, Dobřany), Nováková Ludmila (17.4. 1948,

Prachatice), Polka Václav (9.3. 1948, Plzeň), Polková Magdalena (3.2. 1948, Plzeň), Průcha Jaroslav

(16.9. 1946, Plzeň), Vilímec Václav (27.9. 1948, Domažlice)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení (Obráběcí stroje)

Čejka František (24.1. 1949, Plzeň), Červená Alexandra (9.6. 1949, Plzeň), Dušek Ivan (6.3. 1948,

Obecnice), Gregorič Pavel (15.12. 1947, Plzeň), Hašek František (3.1. 1948, Třemošná), Hodek Josef

(29.10. 1949, Číčov), Houdek Milan (29.8. 1949, Plzeň), Hrubí Petr (19.12. 1949, Plzeň), Krása

Jindřich (9.6. 1948, Strakonice), Lederbuch František (19.2. 1947, Mohelnice), Podhorský Milan

(13.5. 1948, Pelhřimov), Rohozný Karel (17.6. 1949, Lhenice), Toman Jan (4.12. 1947, nýrsko)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Bureš Lubomír (25.6. 1947, Cheb), Cinert Josef (14.11. 1947, Běřín), Fiala Jan (26.1. 1947, Plzeň),

Frančová Hana (23.8. 1949, Plzeň), Frouz Vladislav (23.5. 1948, Plzeň), Galla Jaroslav (13.7. 1948,

Plzeň), Gebouský Vladimír (24.3. 1948, Plzeň), Hejduk Pavel (8.5. 1948, Žatec), Hocke Zdeněk (13.6.

1948, Protivín), Kantová Věra (17.5. 1948, Klatovy), Kotva Milan (14.12. 1948, Plzeň), Mačas

Vratislav (8.6. 1947, Zdemyslice), Majner Václav (28.7. 1948, Plzeň), Moudrý Jan (3.5. 1947, Plzeň),

Musil petr (13.8. 1949, Nové Sedlo), Slabyhoudková Jana (22.9. 1948, Plzeň), Tříska Václav (7.2.

1948, Březí), Vodvařka Jan (19.9. 1948, Mikulášovice), Žalud Antonín (7.4. 1948, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Čechura Josef (25.6. 1946, Sedlec), Herman Vladimír (23.11. 1948, Sedlice), Hezký Jiří (4.9. 1949,

Duchcov ), Holý Václav (6.2. 1948, Cheb), Pilařová Venuše ( 25.12. 1946, Libkovice), Rada Václav

(8.6. 1949, Soběsuky), Shrbená Libuše (6.11. 1948, Sušice), Schlehuber Vladimír (15.5. 1948,

Strakonice), Šafránek Karel (10.8. 1949, Sušice), Šašek Jaromír (22.8. 1948, Plzeň), Táborský Jiří

(26.12. 1949, České Budějovice), Teuschel Pavel (12.6. 1948, Strakonice), Ton Evžen (4.10. 1948,

Velké losiny), Vacek Bohuslav (19.2. 1949, České Budějovice), Váňa Petr (23.9. 1948, Praha), Vlček

Pavel (30.4. 1949, Litvínov), Vydra Vladimír (13.3. 1948, Blatná), Waldhansová Helena (15.5. 1948,

Plzeň), Krátký Milan (16.3. 1936, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie ( Tváření)

Bareš Karel (23.1. 1941, Kladno), Borč Josef (14.3. 1942, tÝNEC), Hanzal Milan (17.8. 1942, Praha),

Haramule Richard (3.4. 1937, Praha), Korotvičková Jaroslava (25.8. 1941, Plzeň), Linert Prokop (8.1.

1944, Plzeň), Pechman Václav (12.8. 1938, Plzeň), Přástka Jan (23.1. 1941, Dražíč), Řežábek Ladislav

(1.5. 1938, Tlustice), Šneberk Jan (11.11.1944, Beroun)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření - večerní Studium)

Borovanský Petr (19.6. 1944, Plzeň), Bulín Petr (27.9. 1943, Plzeň), Cibule František (29.9. 1940,

Zbiroh), Ferus Karel (27.5. 1940, Plzeň), Haniš Jiří (18.5. 1944, Sušice), Hanišová Růžena (28.2.

1945, Červený Hrádek), Jindřich Václav (24.1. 1940, Vejprnice), Kuna Vojtěch (28.5. 1942,

Štěnovický Borek), Pekárek František (28.8. 1936, Koloměřice), Sobota Jiří (10.12. 1937, Hromnice),

Šourek Miroslav (4.10. 1943, Vysoká nad Jizerou), Zákružný František (11.8. 1942, Szeghalom)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

30


Březina Pavel (26.6. 1945, Chlum u Blovic), Cihlář Bohumil (9.9. 1946, Mantov), Elger Rudolf (12.4.

1929, Radobyčice), Moulis Václav (1.12. 1943, Cerhovice), Pecher Václav (15.7. 1940, Víteň), Touš

Vladimír (31.1. 1941, Třeboň)

Akademický rok ukončení studia: 1972/1973

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Dousková Jana (24.8. 1950 Plzeň), Fryček Jiří (9.11. 1949, Plzeň), Hák Jaroslav (27.9. 1949, Plzeň),

Hrubý Karel (1.1. 1948, Mariánské Lázně), Jandečka Karel (24.9. 1949, Žinkovy), Jezbera Jan (29.4.

1949, Teplice), Marcelliová Helena (4.5. 1950, Praha), Marian Jiří (5.3. 1950, Dolní Kamenice),

Mencl Václav (12.12. 1948, Vlčtejn), Peterka Bohuslav (28.4. 1949, Jaroměř), Popruh Jaroslav (18.1.

1947, Jihlava), Podruhová Dagmar (11.12. 1947, Děčín), Poláček Jiří (5.12. 1948, Plzeň), Prokop

Tomáš (26.3.1947, Plzeň), Prusková Karla (5.9. 1946, Brno), Raboch Miroslav (8.5. 1949, Kladno),

Randa Jaroslav (10.3. 1949, Plzeň), Ratislav Jaromír (6.2. 1950, Luleč), Samuel Karel (22.12. 1948,

Brandýs nad Labem), Sládek František (25.12. 1946, České Budějovice), Sochor Pavel (5.12. 1948,

Plzeň), Vitoň Václav (31.5. 1948, Plzeň), Vlček Václav (11.9. 1946, Klatovy), Ziegler Karel (18.5.

1949, Benešov)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Blaška Jaroslav (23.5. 1949, Sušice), Gáťa Vladimír (10.12. 1946, Trenčín), Glac Jan (23.9. 1946,

Olomouc), Hájek Jaroslav (16.7. 1950, Tachov), Hubata Ivan (20.6. 1948, Plzeň), Královec Václav

(8.9. 1948, Domažlice), Krátoška Jan (15.10. 1948, Pořín), Lazebník Rudolf (15.10. 1949, Cheb),

Lysáčková Jana (13.5. 1950, Kladruby), Procházka Milan (1.9. 1949, Most), Scháněl Josef (19.12.

1948, Ústí nad Orlicí), Trita Vladimír (13.5. 1949, Volyně), Vlková Václava (17.2. 1949, Pelhřimov),

Paseka Zdeněk (27.12. 1944, Třebotor), Čejka Alexandr (23.6. 1950, Mariánské Lázně)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení (Obráběcí stroje)

Dušková Ludmila (9.4. 1950, Plzeň), Fríd Josef (28.5. 1950, České Budějovice), Froněk Jan (18.7.

1949, Rozvadov), Hrůša Josef (12.3. 1949, Planá), Jakubec Vladimír (11.1. 1949, Tachov), Kaiseršot

Stanislav (19.4. 1947, Klatovy), Křišta František (5.9. 1946, Dolní Kralovice), Nováček Josef (9.8.

1950, Plzeň), Sladký Ladislav (10.8. 1949, Chlumčany), Srp František (13.2. 1949, Cheznovice),

Švábová Martina (5.9. 1949, Hořovice), Tichava Jan (15.2. 1949, Strakonice), Vodňanský Karel (13.9.

1949, Praha), Vondrášek Jiří (4.1. 1949, Příbram), Zieba Bohumil (10.8.1949, Plzeň)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení (Tvářecí stroje)

Husák Pavel (28.8. 1949, Plzeň), Kubala Zdeněk (8.3. 1948, Třinec), Parkan Bohuslav (1.10. 1949,

Černov), Pozniak Jiří (30.6. 1948, Tábor), Schleiss Václav (3.2. 1948, Domažlice), Stoklásek Vladimír

(6.8. 1949, Karlovy Vary), Tuhý František (21.7. 1948, Nové Sedlo nad Bílinou), Veverka Josef (6.2.

1948, Skomelnov)

31


Studijní obor: Energetické stroje a zařízení (Jaderně energetická zařízení)

Brejcha Jan (22.2. 1949, Strakonice), Brožík Pavel (11.10. 1949, Plzeň), Černý Jaroslav (13.11. 1949,

Nalžovské Hory), Drobil Jan (8.6. 1949, Tábor), Dubovský Miroslav (11.5. 1949, Písek), Hahn Jan

(15.8. 1948, Chotěšov), Herlík Josef (5.12. 1949, Praha), Kodl Petr (7.4. 1950, Praha), Novák

Vladimír (14.4. 1949, České Budějovice), Plánička Jiří (28.9. 1947, Plzeň), Pohunková Vratislava

(23.3. 1949, Starý Plzenec), Ruda Jan (7.1. 1949, Sušice), Skřivanová Ivana (7.9. 1950, Klatovy),

Zachar Ladislav (16.6. 1944, Radslavice)

Studijní obor: Energetické stroje a zařízení

(Tepelné turbiny a turbokompresory)

Černý Oldřich (18.4. 1946 Aš), Dohnal Jiří (25.7. 1948, Tábor), Filípek Antonín (24.8. 1949,

Klatovy), Eráf Jaromír (1.1. 1947, Žíšov), Güklhorn Vít (15.7. 1949, České Budějovice), Horák Pavel

(20.2. 1947, Aš), Hromádko Jiří (2.9. 1948, Citice), Ira Jaroslav (16.3. 1949, Počátky), Ježek František

(21.10. 1949, Plzeň), Komanec Václav (30.8. 1947, Jaroměř), Kuch Pavel (23.1. 1949, Klatovy), Liška

Josef (11.7. 1950, Plzeň), Štekl Jiří (24.12. 1947, Plzeň), Václavek Josef (26.9. 1944, Plzeň), Vach

Pavel (22.6. 1949, Mlynice), Vitoch Rostislav (3.4. 1949, Květnová)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Grulich Karel (29.4. 1943, Plzeň), Krpejš Stanislav (6.12. 1937, Chocenická Lhota), Navrátil František

(5.10. 1935, Plzeň), Ticha Jiří (15.11. 1942, Plzeň), Tomášek Josef (19.3. 1937, Svárkov)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Horák Hynek (15.5. 1937, Vrb. Kostelec), Kubíček Karel (1.8. 1943, Plzeň), Molcar Josef (3.7. 1944,

Žebnice), Viták Vladislav (13.1. 1945, Tuchlovice), Žourek Pavel (26.3. 1946, Šternberk)

Studijní obor: Strojírenská technologie

(Obrábění, tváření - večerní studium)

Sup Jaroslav (1.12. 1945, Písek), Zeman Jiří (7.5. 1941, Mirotice), Prokop Petr (25.6. 1940, Klatovy),

Toman Miroslav (23.4. 1935, Rovná)

Akademický rok ukončení studia: 1973/1974

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Hanzlíček Zdeněk (7.3. 1949, Heřmanova Huť), Hanzlík Jiří (24.12. 1950, Volenice), Hejnová Marie

(7.9. 1949, Olšany), Hrubý Josef (31.7. 1947, Rokycany), Juha Jaroslav (16.6. 1951, Plzeň), Kastl

Josef (3.5. 1949, Plzeň), Kepka Václav (1.4. 1949, Plzeň), Kohout Jiří (4.10. 1949, Postřekov), Kondr

Miroslav (29.12. 1949, Plzeň), Kovářík Karel (2.9. 1951, Plzeň), Královec František (31.5. 1948,

Plzeň), Maršík František (8.7. 1951, Cheb), Panc Jiří (1.9. 1950, Písek), Plojhar Václav (11.6. 1950,

32


Písek), Ponikelská Jaroslava (10.11. 1949, Plzeň), Roubíček Miroslav (31.7. 1949, Jaroměř), Rozum

an (20.11. 1949, Plzeň), Smidhovský Václav (16.11. 1949, Tachov), Škrlant Jiří (23.4. 1950, Praha),

Takáč Tomáš (27.2. 1951, Ústí nad Orlicí), Uhlířová Marta (8.5. 1949, Jihlava), Trpung Van Nam

(25.5. 1950, Thanh Hoa), Tran Tu Luu (1.12. 1949, Nghe An)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Anděl Josef (13.4. 1950, Beroun), Fiala Jiří (15.7. 1951, Plzeň),Kadlec Jaroslav (13.6. 1949, Klatovy),

Kohout Pavel (30.3. 1950, Liberec), Kopačková Libuše (28.4. 1951, Petrovice), Koubovský Zdeněk

(15.5. 1947, Domažlice), Langr Petr (5.5. 1950, Most), Lavička Jiří (6.12. 1950, Plzeň), Ledinský

Miroslav (4.6. 1950, Strakonice), Levý Eduard (21.10. 1947, Strakonice), Loula Ladislav (8.12. 1949,

Plzeň), Nekola František (17.9. 1950, Plzeň), Nesnídal Josef (8.7. 1949, Plzeň), Pech Václav (22.8.

1949, Plzeň), Polomis Petr (24.12. 1949, Klatovy), Procházka Josef (21.3. 1950, Praha), Ptáček

Vladimír (6.5. 1950, Praha), Šimák Josef (5.7. 1948, Božtěšice), Topinka Jiří (2.6. 1950, Rakovník),

Trčka Jiří (26.2. 1949, Aš), Pham Huy Cong (19.9. 1949, Thai Binh)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení (Obráběcí stroje)

Franta Miroslav (4.5. 1950, Beroun), Hejduk Hynek (12.7. 1950, Plzeň), Heran Petr (25.7. 1949, K.

Vary), Holman Petr (12.11. 1948, Kladno), Jakeš Alois (14.10. 1949, Plzeň), Menza Vladimír (4.5.

1950, Plzeň), Soukup Svatopluk (28.7. 1949, Plzeň), Zábrodský Oldřich (13.1. 1951, K. Vary), Zima

Václav (18.2. 1945, Praha), Žižka Jan (8.3. 1950, Teplice), Hguen Khac Thang (24.10. 19501, Nghe

An), Hoang Te Do (12.6. 1950, Nhge An)

Studijní obor: Výrobní stroje a zařízení (Tvářecí stroje)

Bursa Jaroslav (28.5. 1949, Plzeň),Červenka Miroslav (12.4. 1950, Plzeň),Chmelík Bohumil (14.7.

1949, Šemnice), Kydlíček Jiří (14.7. 1950, Plzeň), Peták Ivo (27.9. 1949, Plzeň),Pišan ldřich (9.4.

1947, Pelhřimov), Tomšíček Milan (4.2. 1949, Plzeň), Zitterbart Zdeněk (28.8. 1950, Sokolov), Žižka

Josef (21.4. 1948, Plzeň)

Studijní obor: Energetické stroje a zařízení (Jaderně energetická zařízení)

Čapková Zdena (8.8. 1951, Plzeň), Dražan Vladimír (8.1. 1950, Příbram), Fína Rudolf (25.4. 1951,

Plzeň), Havel Jaroslav (29.6. 1950, Plzeň), Janda Václav (8.8. 1950, Plzeň), Picek Miroslav (30.1.

1950, Plzeň), Sedláček Luděk (12.6. 1950, Pernek), Šíp Jsef (9.3. 1950, Plzeň), Tesák Miroslav

(22.11. 1946, Plzeň), Wimmer Zdeněk (10.4. 1951, Lochovice)

Studijní obor: Energetické stoje a zřízení ( Tepelně energetická zařízení)

Belda Zdeněk (15.7. 1950, Praha), Beneš Tomáš (19.12. 1949, Postřekov), Cenefeld Pavel (19.7.

1950, Domažlice), Eret Pavel (8.4. 1950, Plzeň), Havelka Jan (26.1. 1949, Klatovy), Havelka Josef

(18.6. 1949, Sušice), Hubáček František (10.1. 1950, Kdyně)Jarkovský Petr (24.2. 1947, Olomouc),

Kbánek Karel (13.2. 1950, Aš), Mach Petr (9.9. 1949, Kalenice), Pánek Vratislav (26.7. 1949, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění - dálkové studium)

33


Kollmann Pavel (27.4. 1945, Čtyři Dvory), Plášil Pavel (12.7. 1944, Pelhřimov), Růžička Josef (29.1.

1943, Křinec), Zmeškal Jan (21.7. 1942, Cekov)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření - dálkové studiem)

Bursík Kamil (17.3. 1939, Kňovice), Eker Václav (10.8. 1945, Plzeň), Grundmann Antonín (25.4.

1938, Rychnov nad Kněžnou), Hrdlička Václav (27.11. 1945, Beroun), Mottl Stanislav (8.8. 1946,

raha), Rambouský Rudolf (16.6. 1943, Chodouň), Ruppert František (22.2. 1940, K. Vary)

Studijní obor: Strojírenská technologie (večerní studium)

Hradecký Jiří (20.10. 1943, Plzeň), Laššo Viliam (8.2. 1944, Neporadza), Pazour Antonín (18.4. 1947,

Plzeň), Poslední Karel (16.3. 1945, Plzeň), Rauch Vladimír (19.7. 1946, Plzeň), Skrziszowski Amadus

(15.3. 1940, Plzeň), Šavel Jaromír (19.3. 1948, Plzeň)

Akademický rok ukončení studia: 1974/1975

Studijní obor: Strojírenská technologie (tváření)

Huml Miroslav (11.12. 1949, Lužná), Janoušek Zdeněk (18.12. 1928, Klatovy), Joza Jaroslav (13.12.

1937, České Budějovice), Karlík Jan (3.12. 1946, Nýrsko), Konopa Jiří (28.1. 1939, Praha), Mencl

Josef (3.12. 1946, Kozolupy-Bděněves), Stránský Jiří (28.6. 1946, Lužnice), Václavík František (20.3.

1942, Písek)

Studijní obor: 23-33-8/A

Švec Jaroslav (23.1. 1951, Strakonice), Zdebor Jan (1.5. 1950, Klatovy)

Studijní obor: 23-33-8/B (turbiny)

Bělík Jaroslav (16.2. 1950, Skránčice), Jarošík Bohumír (7.6. 1950, Nezdice), Jeništa Václav (25.12.

1950, Praha), Kadlec Jiří (3.6. 1951, Klatovy), Podroužek Jiří(21.1. 1951, Plzeň), Prantner Jiří (24.1.

1951, Plzeň), Roudnický Petr (28.1. 1951, Jehličná), Synáč Jaroslav (16.6. 1951, Plzeň), Šteker Josef

(23.10. 1950, Karlovy Vary), Liszka Ervín (1.9. 1949, Karlovy Vary), Tykvart Vlastimil (28.11. 1950,

Chyše), Vajskerb Josef (14.1. 1951, Tachov)

Studijní obor: 23-34-8/B (výroba tvářecích strojů)

Bardounová Milana (4.9. 1951, Plzeň), Böhm Jan (27.6. 1952, Plzeň), Břečka Jiří (4.5. 1951, České

Budějovice), Dunaj Stanislav (23.3. 1951, Praha), Duník Miroslav (12.7. 1950, Plzeň), Hoch

Miroslav(11.9. 1952, Protivín), Krásová Jiřina (19.10. 1950, Mutěnice), Klich Jiří (15.12. 1951, České

34


Budějovice), Komrska Přemysl (26.8. 1950, Strakonice), Kutheil Fantišek (16.2. 1951, Vimperk),

Rybáková Zdeňka (8.7. 1951, Praha), Vlásek Jan (27.4. 1951, Český Krumlov)

Studijní obor: 23-33 – 8/A Energetické stroje - jaderné

Jánský Václav (5.9. 1952, Bratislava), Karst Josef (16.10. 1948, Brušperk), Kielberger Miroslav

(28.12. 1948, Chrást), Krágl Jiří (5.4. 1951, Plzeň), Plzeň), Plzeň), Křen Jiří

(9.5. 1947, Plzeň),Němec Petr (28.4. 1951, Plzeň), Rosenbreyer Dušan (29.4. 1951, Strakonice), Špirk

Zdeněk (15.4 1951, Sušice), Štolfa Bohuslav (2.4. 1949, Kutná hora)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Batík Jan (14.5. 1951, Vimperk), Čermák Zdeněk (16.11. 1950, Janovice nad Úslavou), Holeček Josef

(9.5. 1951, Klatovy), Horák Jaroslav (1.1. 1951, Plzeň), Horáková Jaroslava (19.4. 1951, Plzeň), rch

Jiří (31.3. 1950, Košice), Křeček Jiří (20.4. 1951, Plzeň), Kubart Vlastimil (12.10. 1950, České

Budějovice), Hamatová Eliška (24.3. 1950, Pardubice), Nedvěd áclav (23.10. 1949, Stod), Netal

Mojmír (9.9. 1951, Švihov), Píhrt Jaroslav (21.10. 1951, Plzeň), Saxl Přemysl (20.4. 1951, Plzeň),

Štrbík Pavel (13.8. 1952, Sušice), Tůma Karel (18.10. 1948 J. Htradec), Vach Václav (9.7. 1950,

Klatovy),Khoi Ngueyn Trung (29.9. 1949, Vietnam), Tran Van Tham (3.12. 1948, Vietnam), Kůs Jiří

(6.3. 1951, Plzeň), Martinec Milan (4.7. 1952, Sokolov), Mašek Jan (12.7. 1951, Most), oučka Václav

(7.8. 1951, České Budějovice), Němeček Pavel (8.10. 1951, Plzeň), Štamberg Miroslav (19.12. 1950,

Dobřany), Vošahlík Vladislav (4.12. 1950, Písek), Anderlik Jiří (7.11. 1949, Plzeň), Beneš Josef

(22.10. 1950, Most), Bokota Lubomír (1.3. 1951 Sušice), Cinert Vratisav (26.5. 1952, Plzeň), Císař

Pavel ( 28.9. 1950, Starý Plzenec), Česánek Vlastimil (2.3. 1951, Starkonice), Dobrá Aleška (17.3.

1952, Plzeň), Dončev Stojan Dončov (29.8. 1949, Litoměřice), Egert Antonín (19.7. 1951, Plzeň), Fajt

Josef (8.2. 1951, Plzeň), Fišer Josef (4.4. 1951, Klatovy), Horejc Jan (16.2. 1952, Klatovy), Hucl

Jan(17.5. 1947, Plzeň), Kašpar Jiří (9.2. 1952, Plzen), Klečka Fratišek (22.9. 1949, Mečichov),

Kožíšková Jindřiška (2.10. 1950, Praha), Kouba Václav (8.10. 1950, enešova Hora), Křivanec

Ladislav (18.5. 1951, Strakonice), Fiedler Valtr (6.9. 1940, Litoměřice), Paleček Zdeněk (1.6. 1932,

Košice), Raška Vladimír (22.8. 1949, Kříše), Roškot Jaroslav (21.6. 1945, Vletice), Tomáš Stanislav

(8.4. 1944, Kříše), Šmolík František (2.9. 1940, Plzeň), Vajnar Josef (5.12. 1947, Tachov)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

3mrhová Věra (20.12. 1949, Krajková), Špačková Eva (24.12. 1949, Praha), Štumbauer Jiří (16.3.

1951, Zliv), Touš Rudolf (13.3. 1950, Rakovník), Zenkl Josef (8.11. 1948, Tábor), Le van Boh (31.12.

1950, Vietnam), Cao Dung (1.1. 1949, Vietnam), Ausperkner Josef (10.11. 1950, Plzeň), Baer Josef

(13.2. 1950, Cheb), Beneš Josef (6.5. 1951, Obrnice), Bouše Václav (27.7. 1951, Domažlice),

Formánek Pavel (15.7. 1952, Trenčín), Franče Václav (16.5. 1951, Plzeň), Hajda Miroslav (30.3.

1951, Plzeň), Charvát Miroslav (5.5. 1951, Piešťany), Jáchym Karel (20.7. 1951, Strakonice), Karnold

Václav 1.2. 1951, Plzeň), Kolář Karel (12.4. 1950, Sušice),Kotrčka Stanislav (1.6. 1950, Tábor), Kraft

Jaroslav (23.10. 1950, Plzeň), ), Novák Jiří (15.11. 1949, Kolín), Pavlíková Jindřiška (15.9. 1952,

Plzeň), Řeřicha Ladislav (27.4. 1951, Plzeň), Siegl Jaroslav (9.5. 1950, Sušice), Spousta Vlastimil

(28.10. 1951, Plzeň)

35


Akademický rok ukončení studia: 1975/1976

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Caisl Stanislav (4.4. 1950, Běštín), Davídek Milan (5.5. 1952, Plzeň), Fichtl Miroslav (16.3. 1952,

Plzeň), Groman Vítězslav (5.2. 1952, Most), Hargaš Milan (20.9. 1951, české Budějovice), Hladoník

Jan (1.6. 1952, Neštěnice), Horejšová Zdeňka (17.10. 1951, Praha), Hrubý Vladimír (28.12. 1951,

Praha), Kašpar Rostislav (10.11. 1950, Písek), Krásný Jaroslav (22.12. 1951, Plzeň), Kubr Josef (3.4.

1952, Plzeň), Lukáš Josef (5.6. 1952, Srakonice), Mach Jiří (15.6. 1951, Klatovy), MajerJiří (31.3.

1952, Karlovy Vary), Mareš Petr (2.9. 1951, Č. Budějovice), Špačková Ludmila (22.5. 1951,

Švihov),Pechová Jana (29.7. 1952, Plzeň), Sedláček Václav (12.12. 1951, Příbram), Spiner Bohuslav

(5.5. 1950, Plzeň), Stanek Jan (18.4. 1952, Louny), Vávřík Karel (25.5. 1952, Strakonice), Vlková

arie (22.5. 1952, Č. Budějovice)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Alizar Milan (16.6. 1951, Č. Budějovice), Burša Milan (17.1. 1952, Libočany), Čížek Josef (31.7.

1951, Strakonice), Doubrava Jiří (2.8. 1951, Chomutov),Dráb Jiří (25.3. 1952, Č. Budějovice),

Gebhart Miroslav (22.1. 152, Rakovník), Hrdina Jiří (24.4. 1950, Plzeň), Kajerová Bohumila (9.9.

1952, Plzeň), Kapitán Slavoj (2.9. 1951, Olomouc), Kiková Božena (17.6. 1952, Rokycany),

Macháček Jiří (3.3. 1952, Náchod), Machutová Markéta (26.12. 1950, Kladno), Mosinger Jan (17.1.

1952, Plzeň), Neužilová Alena (7.8. 1952, Plzeň), Nový Jaromír (18.8. 1951, Strakonice), Nowak

Václav (17.1. 1951, Mradice), Pícha Miroslav (4.7. 1952, Č. Budějovice), Rada Stanislav (22.4. 1952,

Plzeň), Sameš Jiří (15.2. 1951, Plzeň), Střelba Jan (31.1. 1952, Rokycany), Sýkora Jaromír (28.8.

1951, Uzenice), Šípek Vadimír (28.9. 1952, Plzeň), Vaněk Miroslav (5.3. 1952, Plzeň), Vejrostek

Václav (0.4. 1952, Praha), Benedikt Josef (28.8. 1950, Strakonice), Pech Václav (22.8. 1949, Plzeň)

Studijní obor: Výrobní stroje (Obrábění)

Blecha Jiří (13.7. 1952, Domažlice), Dušek Ladislav (3.2. 1952, Příbram), Marek Vítězslav (18.12.

1951, Studánka), Nováček Jaroslav (31.8. 1951, Klatovy), Pícha Jaroslav (16.5. 1952, Klatovy),

Popadinec Jiří (17.9. 1951, Č. Budějovice), Stejskal Jiří (2.5. 1952, Přibyslav), Šafář Jan (7.1. 1952,

Velký Šenov), Stupka František (9.11. 1950, Klatovy), Trávníček Ladislav (1.2. 1952, Klatovy), Ťupa

Štěpán (22.4. 1951, Mariánské Lázně), Vondra Václav (7.10. 1951, Č. Budějovice)

Studijní obor: Výrobní stroje (Tváření)

Babka Václav (24.12. 1951, Plzeň), Fořt Emanuel (5.12. 1950, Sušice), Nový Pavel (6.1. 1952, Plzeň),

Obrátil Jan (22.2. 1952 , Karlovy Vary), Opička Miroslav (18.9. 951, Plzeň), Procházka Jaroslav

(10.9. 1948, Plzeň), Procházka Pavel ( 4.2. 1950, Strakonice), Uxa René (19.5. 1951, Mariánské

Lázně), Zoček Jaroslav (23.10. 1950, Č Budějovice)

Studijní obor: Jaderně energetické zařízení

36


Badea Dumitru (1.6. 1951, Rumunsko), Čížek Jaromír (30.6. 1951, Plzeň),), Haer Václav (17.1. 1949,

Stod), Hauerová Hana (15.1. 1952, Plzeň), Hop Miroslav (26.1. 1951, Rokycany), Jirout Josef (18.2.

1952, Klatovy), Kašparová Marie (11.8. 1952, Plzeň), Křívánek Jiří (7.4. 1952, Jindřichův Hradec),

Mucha Pavel (3.11. 1951, Strakonice), Pinkas Jiří (23.4. 1952, Strakonice), Roubíček Zdeněk (12.2.

1952, Plzeň), Sedláček Karel (11.9. 1952, Louny), Svoboda Miroslav (10.10. 1951, Vodňany),

Vavřina Václav (13.5. 1952, Plzeň)

Studijní obor: Energetické stroje a zařízení (Turbiny)

Bauer Karel (29.8. 1952, Plzeň), Dlouhý Miroslav (17.10. 1952, Plzeň), Drofa Zdeněk (18.8. 1952,

Plzeň), Horáček Kamil (13.8. 1951, Louny), Kadlec Václav (1.9. 1952, Č. Budějovice), Krauz Jiří

(2.3. 1952, Louny), Kupka Václav ( 19.7. 1952, Plzeň), Markov Jiří (6.2. 1953, Plzeň), Štrunc Václav

(17.1. 1952, Hůrky)

Studijní Obor: Strojírenská technologie (Obrábění - dálkové studium)

Andrš Pavel (31.5. 19465, Praha), Daňhel Jaroslav (19.6. 1940, Batelov), Horák Ladislav (5.7. 1945,

Praha), Jindra Josef (1.3. 1948, Klatovy), Krátký Jaroslav (3.4. 1944, Plzeň), Motlík Josef (30.1. 1947,

Plzeň), Soukup Václav (20.5. 1945, Žákavá), Vacík Petr (28.12. 1950, Plzeň), Vaněk Pavel (27.3.

1943, Rokycany)

Akademický rok ukončení studia: 1976/1977

Studijní obor: 23-07-8/A

Bouda Jiří (15.11. 1950, Plzeň), Čertík Vojtěch (19.10. 1953, Sokolov), Havránková Dagmar (3.9.

1952, Žďár u Doupova), Chaloupka Václav (13.1. 1952, Kladruby), Chládecký Tomáš (12.11. 1952,

Trslená), Kalous Roman (17.8. 1953, Plzeň), Keil Vladimír (23.6. 1951, Klatovy), Koptík Zdeněk

(23.12. 1951, Plzeň), Křepinský Jiří (26.5. 1953, Rokycany), Líbal Bedřich (7.1. 1953, Plzeň), Marek

Jiří (11.12. 1952, Plzeň), Mášl Bohuslav (30.8. 1953, České Budějovice), Matyáštík Radomír (11.5.

1952, Horažďovice), Míka Jiří (18.2. 1953, Sokolov), Mikeš Vladimír (19.12. 1952, Luby), Santner

Aleš (19.1. 1953, Praha), Těťál Ladislav (24.6. 1953, Plzeň), Tregler Karel (27.3. 1952, Klatovy),

Woller Petr (23.7. 1952, Domažlice)

Studijní obor: 23-07-8/B

Červený Jiří (31.10. 1952, Staňkov), Diviš Jindřich (12.8. 1953, Plzeň), Duchek Miroslav (3.12. 1952,

Plzeň), Krýsl František (7.1. 1953, Chlum), Lambor Marian (6.7. 1951, Praha), Lüftner Antonín (27.9.

1953, Plzeň), Macháček Josef (19.2. 1953, Plzeň), Pavlík Zdeněk (8.2. 1953, Cheb), Peltan Jiří (14.8.

1953, Jindřichův Hradec), Rückauf Jiří (14.11. 1952, Plzeň)

37


Studijní obor: 23-07-8/C

Adamec František (3.1. 1953, klatovy), Benda Zdeněk (8.12. 1952. Rokycany), Dostál Jaroslav (21.12.

1952, Sezimovo Ústí), Franěk František (2.12. 1952, Pelhřimov), Glac František (9.11. 1949, Plzeň),

Houska Jan (2.11. 1952, Plzeň), Jungvirt Josef (26.1. 1952, Strakonice), Kněz Václav (6.6. 1950,

Žatec), Kopal Jiří (23.6. 1953, Strakonice), Machek Vladimír (26.1. 1952, Plzeň), Matošek Vladimír

(13.5. 1953, Rokycany), Pařízek Miroslav (22.12. 1949, Gotwaldov), Pour František (7.3. 1953,

Příbram), Postupa Jiří (11.11.1952, Plzeň), Puc Jaroslav (24.12. 1952, Most), Sadílek František (22.4.

1953, Příbram), Spurný Hynek (8.9. 1593, Plzeň), Tafat Josef (16.9. 1952 , Plzeň), Tafatová Hana

(5.12. 1952, Třebíč)

Studijní obor: 23-34-8/A

Čížek Petr (15.11. 1952, České Budějovice), Friček Václav (10.4. 1950, Uzenice), Kašpařík Bedřich

(13.6. 1953, Přerov), Kůta Miroslav (10.3. 1953, Strakonice), Laš Vladislav (4.11. 1952, Souš),

Machek Petr (26.4. 1953, Karlovy Vary), Markovec Jaroslav (24.10. 1952, Strakonice), Mutafof

Antonín (23.6. 1950, Praha), Perlík Josef (1.2. 1953, Rokycany), Piksa Vladislav (20.1. 1953, Plzeň),

Porazil Jan (2.11. 1952, Domažlice), Rauch Milan (8.11. 1952, Plzeň), Šámal Vlastimil (25.1. 1953,

Přechovice), Vasilenko Vladimír (6.3. 1953, Praha), Sallam Jahia Mohamed (14.8. 1950, Jemen)

Studijní obor: 23-34-8/B

Bastl Jiří (14.11. 1952, Plzeň), Beneš Zdeněk (9.12. 1952, Plzeň), Hejduk Jiří (20.6. 1953, Plzeň),

Kubík Zdeněk (3.11. 1951, Plzeň), Machovec Jaroslav (19.9. 1952, Strakonice), Tomášek Karel (30.5.

1953, Gotwaldov), Vavera Stanislacv (12.9. 1950, Vejprnice)

Studijní obor: 23-33-8/B

Choura Miroslav (1.5. 1949, Písek), Jungman Jindřich (10.10. 1952, Karlovy Vary), Kubovec Václav

(27.7. 1951, Strakonice), Marian Jan (3.5.1953, Plzeň), Strejc Libor (7.4. 1953, Plzeň), Škába Ivan

(1.10. 1953, Plzeň), Šobra Josef (29.10. 1952, Tábor), Štěpán Josef (26.12. 1952, Most), Štíbr Josef

(22.1. 1953, Plzeň), Vítovec Václav (25.9. 1953, Vlčtejn), Zahradil Luděk (27.1. 1952, Klatovy),

Zapletal Jiří (28.9. 1952, Tábor), Závodný Jindřich (15.4. 1953, Rožmitál), Abdul Zahra (1.7. 1944,

Irák)

Studijní obor: 23-33-8/A

Kraus Miroslav (15.9. 1952, Přerov), Mašát Zdeněk (14.3. 1953, Tachov), Mauric Miroslav (17.3.

1953, Strakonice), Řezáč Josef (25.11. 1950, Most), Smola Jiří (18.11. 1951, Sušice), Zeithammer

Vladimír (9.8. 1953, Kladno), Senjuk Leoš (30.5. 1953, Turnov)

38


Strudijní obor: 23-07-8/B

Ludvík Miloslav (12.3. 1944, Radčice), Peleška Josef (29.2. 1944, Partoltice), Schober Rainer (15.11.

1939, Úherec), Styblík Vladimír (2.12. 1943, Klatovy), Svoboda Karel (6.4. 1950, Louny), Voldřich

Ota (14.11. 1940, Praha), Vlášek Vladimír (14.9. 1945, Starý Plzenec), Výborný Petr (25.11. 1943,

Plzeň)

Studijní obor: 23-07-8/C

Fessl Tomáš (14.11.1949, České Budějovice)

Akademický rok ukončení studia: 1977/1978

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Arnet Rudolf (15.5. 1952, Plzeň), Berit Radko (28.7. 1953, České Budějovice), Dio Jiří (5.4. 1954,

Klatovy), Drlý Ladislav (28.11. 1953, Chomutov), Honzák Jaroslav (2.11. 1951, Praha), Horejšová

Jaroslava (15.4. 1954, Praha), Knyttl Pavel (26.1. 1952, Praha), Kronovit Kamil (20.5. 1954, Písek),

Lenčeš Vladimír (2.12. 1953, Plzeň), Liška Jan (30.10. 1954, Klatovy), Mecnerová Zuzana (10.2.

1954, Karlovy Vary), Mejta Antonín (1.5. 1951. Domažlice), Melichar Václav (22.10. 1953, Plzeň),

Moravec Pavel (2.12. 1950, Kadaň), Müller Jaroslav (14.9. 1954, Cheb), Nolč Miroslav (6.5. 1954,

Plzeň), Novotný Jan (7.2. 1951, Karlovy Vary), Pivoňka Václav (8.10. 1953, Strážov), Prokop Pavel

(10.1. 1954, Karlovy Vary), Puchinger Věroslav (4.1. 1954, Sušice), Praizler Jiří (18.5. 1954, Beroun),

Rajtr František (8.10. 1954, Moravská Třebová), Ruščak Roman (6.7. 1953, Karlovy Vary), Svoboda

Karel (1.2. 1954, Sokolov), Šanta Milan (189.12. 1953, Domažlice), Vaidiš Václav (9.11. 1953,

Plzeň), Vávra Jaroslav (19.4. 1954, Podbořany), Volbrecht Jan (21.7. 1951, Kraslice), Vřešťál

Bohumil (3.6. 1954, Plzeň), Zahradník Vlastimil (9.9. 1954, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Antene Karel (21.6. 1954, Rokycany), Balej Petr (18.11. 1952, Rokycany), Bejček Alfons (5.1. 1952,

Plzeň), Brožík Čestmír (14.2. 1952, Plzeň), Elčkner Jaroslav (5.10. 1952, Plzeň), Folta Petr (15.2.

1954, Chomutov), Janoch Bohuslav (18.12. 1950, Plzeň), Jelínek Vladimír (11.2. 1954, Netolice),

Knot Miroslav (21.10. 1954, Písek), Kroupa Václav (17.9. 1954, Klatovy), Šašková Jiřina (15.7. 1954,

Žaclář), Nykl Jiží (22.11. 1953, Karlovy Vary), Pechan Jiří (30.10. 1952, Plzeň), Petříková Kamila

(5.3. 1954, Rokycany), Šlapák Petr (6.2. 1953, Tachov), Rukavička Stanislav (17.10. 1952, Plzeň),

Šedivec Jan (4.10. 1954, Plzeň), Šolarová Dana (18.10. 1954, Plzeň), Špiroch Karel (30.10. 1953,

Netolice), Tužil Jan (19.4. 1953, Praha), Zeman Václav (3.6. 1954, Strakonice)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Ekonomika)

Baar Jiří (22.9. 1953, Klatovy), Domlátil Miroslav (8.7. 1954, Rakovník), Fikrle Josef (30.8. 1954,

Klatovy), Hejtmánek Miroslav (5.3. 1954, Plzeň), Chylík František (26.5. 1954, Beroun), Kordula

Jaroslav (8.5. 1954, Plzeň), Krejza Josef (30.6. 1954, Podbořany), Kroupa Miroslav (21.7. 1954,

39


Podbořany), Lenrlová Hana (22.5. 1954, Most), Liška Karel (1.1. 1954, Plzeň), Maxa Petr (13.2. 1954,

Karlovy Vary), Papež Josef (12.11. 1952, Strakonice), Rauch Václav (14.1. 1954, Plzeň), Soukup

Miroslav (18.4. 19545, Plzeň), Spurný Jan (22.4. 1954, Plzeň), Svoboda Stanislav (21.5. 1954,

Beroun), Štrunc Petr (23.6. 1954, Plzeň), Švec Bohuslav (21.8. 1954, Plzeň), Tišer Jiří (18.2. 1954,

Karlovy Vary), Vrba Petr (9.4. 1954, Plzeň), Wagner Vladimír (20.1. 1954, Louny)

Studijní obor: Konstrukce (Obrábění)

Brabenec Pavel (4.10. 1953, Plzeň), Budlík Václav (21.10. 1952, Strakonice), Cek René (8.9. 1954,

Most), Hálek Jiří (5.1. 1953, Strakonice), Herman Petr (31.7. 1954, Strakonice), Kocourek František

(4.11. 1954, Karlovy Vary), Kosík Miloš (25.4. 1954, Plzeň), Kučera Pavel (13.3. 1954, Most), Kuneš

Jan (9.8. 1954, Zlonice), Kuneš Jiří (30.6. 1953, Zlonice), Lehký Libor (20.1. 1954, Plzeň), Ludvík

Jaroslav (6.8. 1954, Prachatice), Rajtmajer Karel (4.10. 1954, Svojšice), Soukup Jaroslav (30.8. 1953,

Plzeň), Švehla Jan (5.5. 1954, Sušice), Ziegler josef (1.3. 1954, Klatovy), Žalud Vladimír (10.3. 1954,

Beroun)

Studijní obr: Konstrukce (Tváření)

Baar Richard (7.8. 1954, Svitavy), Bouzek Ladislav (17.3. 1954, Plzeň), Flégl Pavel (7.1. 1954,

Karlovy Vary), Herot Emanuel (18.9. 1954, Plzeň), Hofman Josef (3.8. 1954, Praha), Hrubec Jan

(16.2. 1954, Písek), Ivánek Karel (12.11. 1953, Karlovy Vary), Jašek Jaroslav (13.10. 1953, Karlovy

Vary), Jílek Václyv (17.6. 1954, České Budějovice), Jirásko Milan (16.4. 1954, Karlovy Vary),

Konečný Stanislav (28.9. 1954, Stará Role), Stoklasa Petr (28.5. 1954, Karlovy Vary), Šik, Jaromír

(2.5. 1954, Rokycany)

Studijní obor: Jaderně energetická zařízení

Černý Jan (18.11. 1953, Plzeň), Čížek Petr (31.7. 1953, Plzeň), Hampl Ctirad (17.6. 1954, Havlíčkův

Brod), Houška Jan (25.11. 1953, Rokycany), Klečka Ivan (31.12. 1954, Plzeň), Kýček Vladimír (29.3.

1954, Plzeň), Medo Jan (24.2. 1954, Ústí nad Labem), Novák Jaroslav (3.12. 1953, Plzeň), Pedál Jiří

(1.9. 1954, Plzeň), Planěk Vladimír (7.9. 1954, Plzeň), Prantl Antonín (10.5. 1954, Klatovy), Šašek

Miloslav (26.8. 1954, Plzeň), Šůcha Jiří (14.9. 1954, Rokycany)

Studijní obor: Tepelné turbiny a turbokompresory

Čechura Zdeněk (23.3. 1954, Rokycany), Dobiáš Josef (8.5. 1954, Plzeň), Dongres Zdeněk (8.6. 1954,

Rokycany), Draský Petr (6.12. 1952, Plzeň), Fabian Jiří (2.8. 1954, Praha), Grünvald Jindřich (19.7.

1954, Beroun), Hrubý Jan (1.11. 1954, Klatovy), Kebrle Vladimír (21.4. 1949, Praha), Schejbal

Zdeněk (12.9. 1954, Litoměřice), Svoboda Vladimír (8.4. 1954, Karlovy Vray), Šimon Josef (21.4.

1951, Velešice), Švandrlík Jan (7.6. 1954, Karlovy Vary), Zahradník Josef (12.7. 1954, Plzeň), Ali Ali

Abdalla Al Attab (10.8. 1951, Haraz-Manakka)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Dálkové studium)

40


Gregor Stanislav (28.1. 1945, Radnice), Hlůšek Josef (7.8. 1946, Uherské Hradiště), Hoffmann Josef

(23.5. 1951, Cheb), Novák Ladislav (25.6. 1946, Bečov), Pertl Jan (28.4. 1952, Prostějov), Rupert

Emil (7.1. 1944, Námestovo), Svoboda Karel (6.4. 1950, Louny), Štochl Miroslav (6.6. 1950, Praha),

Vršecký Jiří (2.10.1945, Písek), Zvoneček František (10.6. 1947, Plzeň)

Akademický rok ukončení studia: 1978/1979

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Beneda Jaroslav (17.1. 1955, Rokycany), Bradáč Jaroslav (6.5. 1955, Cheb), Kodada Pavel (4.10.1

1955, Tábor), Kronus Viktor (30.6. 1955, Plzeň), Mottlová Marie (4.4. 1955, Sušice), Nový Zdeněk

(24.10. 955, Domažlice), Sieber Karel (30.1. 1955, Plzeň), Svrček Václav (2.4. 1954, Kladno),

Štěpánek Ivan (22.3. 1955, Teplice), Štipl Jaroslav (15.5. 1955, Plzeň), Štiplová Stanislava (12.1.

1955, Plzeň), Švec Zdeněk (2.2. 1955, Šumperk), Traxler Jiří (28.8. 1951, Příbram), Valdman

František (13.6. 1955, Plzeň), Zoch Stanislav (25.6. 1952, Protivín), Žufan Antonín (15.8. 1955,

Rokycany), Ahmed Abdul Kawi Sarid (8.11. 1952, Syrie)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Břach Václav (14.10. 1954, Plzeň), Dostál Bohumil (10.5. 1955Cheb), Dvořák Josef (8.7. 1955,

Plzeň), Hána Václav (26.4. 1955, Domažlice), Chodounský Josef (29.3. 1955, Plzeň), Chromý Jan

(11.4. 1955, Benešov), Kovanda Zdeněk (1.12. 1954, Plzeň), Linhart Jiří (11.7. 1955, Domažlice),

Petrák Jiří( 10.2. 1955, Strakonice), Polauf Jiří (13.3. 1955, Sušice), Rybák Dalibor (26.1. 1955,

Praha), Řehák Jan (30.4. 1955,. Most), Sladký Hynek (31.7. 1955, Plzeň), Soukup Zdeněk (17.2. 1955,

Strakonice), Sup Václav (6.7. 1955, Strakonice), Štryncl Luboš (10.10. 1955, Karlovy Vary),

Vaništová Růžena (3.9. 1953, Plzeň), Vlnas Stanislav (3.11. 1954, Praha)

Studijní obor: Strojírenská technologie

(Ekonomika a řízení strojírenské výroby)

Černý Zdeněk (8.3. 1948, Plzeň), Fišerová Jiřina (23.2. 1955, Karlovy Vary), Miroslava Huba (17.10.

19545, AŠ), Hojda Pavel (2.11. 1952, Duchcově), Jakl Václav (24.6. 1955, AŠ), Jiráček Zdeněk (1.3.

1955, Praha), Kačán Pavel (1.12. 1948, Mariánské Lázně), Kdolský Ja (5.9. 1954, Plzeň), Krausová

Jaroslava (30.4. 1955, Rokycany), Kubeš Stanislav (27.5. 1955, Písek), Kulhánek Jiří (21.1. 1955,

Louny), Lambert František (1.8. 1955, Plzeň), Maxa Bohumil (3.2. 1955, Příbram), Medvěd Pavel

(5.11. 1955, Karlovy Vary), Novák Rostislav (24.8. 1954, Příbram), Reichlová Alena (22.9. 1955,

Plzeň), Šedivá Jaroslava (26.4. 1955, Příbram), Václavík Alois (13.1. 1946, Nahořánky), Vít Václav

(6.2. 1955 Pardubice), Ždimera Antonín (28.8. 1952, Plzeň)

Studijní obor: Stojírenská technoogie (Jaderně energeticá zařízení)

Brůžek Petr (9.5. 1955, Plzeň), Černý František (25.1. 1955, Rokycany), Davídek Jaroslav (7.2. 1955,

Toužim), Dupal Jan (19.7. 1955, Plzeň), Gracík Emil (22.4. 1955, Cheb), Grešle Jaroslav (23.6. 1955,

Plzeň), Haladi Milan (26.1. 1955, Karlovy Vary), Havlíková Marta (12.7. 1955, Plzeň), Hrubý

František (8.5. 194, Plzeň), Jeništa Vladimír (21.10. 1955, Plzeň), Kyrian Karel (27.12. 1954, Plzeň),

Mašek Jiří (8.2. 1955, Plzeň), Mauer Karel 27.1. 1955, Plzeň), Papež Josef (26.. 1955, Aš), Šíma

41


Miloš (26.5. 1955, Strakonice), Šindelářová Kamila (20.1. 1955, Plzeň), Vlček Václav (27.3. 1955,

Chomutov), Zahálka Ladislav (19.12. 1954, Ostrava)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

(Obráběcí stroje)

Cigánek Zdeněk (19.11. 1954, Příbram), Červený Jindřich (4.10. 1954, Štáhlavy), Havlík Jiří (29.10.

1954, Ústí nad Ohří), Kovář František (22.9. 1951, Strakonice), Kuleová Miroslava (18.5. 1955,

Kladno), Mošovský Ladislav (24.2. 1955, Aš), Novotný Karel (7.7. 1955, Příbram), Peterka Václav

(25.1. 1955, Strakonice), Plocar Josef (13.9. 1955, Klatovy), Procházková Ludmila (19.8. 1955,

Plzeň), Šatava Václav (15.6. 1955, Příbram), Urbánek Lubomír (11.1. 1954, Partyzánské)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu (Tvářecí stroje)

Brušák František (9.2. 1955, Strakonice), Císař Ladislav (25.8. 1954, Strakonice), Čejka Bohumil

(23.11. 1954, Mariánské Lázně), Hrubý Pavel (19.3. 1955, Plzeň), Malhauz Milan (20.3. 1955,

Podbořany), Mošna Zdeněk (15.3. 1952, Plzeň), Müller Vladimír (20.11. 1952, K. Vary), Olt Jiří (9.5.

1955, Kopisty), Prokop Petr (13.3. 1955, Plzeň), Staněk Jiří (28.4. 1955, Strakonice), Zemen František

(3.12. 1954, Plzeň)

Studijní obor: Jaderně energetické stroje a zažízení

Brichta Vladimír (13.8. 1955, Rokycany), Brichtová Věra (14.3. 1955, Trutnov), Čadek František (5.2.

1955, Tachov), Čimera Zdeněk (5.4. 1955, Plzeň), Fuchs Pavel (21.12. 1954, Sušice), Kozáková

Zuzana (23.10. 1953, Brno), Lukášová Marta (6.2. 1955, Plzeň), Masopustová Miroslava (11.4. 1955,

Strakonice), Rybníček Petr (17.6. 1955, Plzeň), Samuel Jiří (27.4. 1955, Plzeň), Sedláček František

(22.12. 1954, Plzeň), Staňková Bohumila (16.11. 1954, Sušice), Studená Marie (24.2. 1954, Plzeň),

Velechovský Václav (20.12. 1954, Plzeň)

Studijní obor: Tepelné turbiny a turbokompresory

Douša Milan (14.1. 1952, Teplice), Kapr Václav (25.12. 1954, Strakonice), Konopík Jan (4.5. 1955,

Plzeň), Lutovský Ladislav (9.4. 1955, Počátky), Loukota Radko (3.4. 1955, Most), Málek Petr (23.6.

1955, Pardubice), Pešta Josef (11.7. 1955, Rokycany), Zozulák Zdeněk (18.7. 1955, Most), Alframm

Yssu (20.2. 1953), Monaged Mareli (19.6. 1950)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Dálkové studium)

Bajt Vladimír (26.3. 1950, Plzeň), Fryček Václav (9.1. 1950, Plzeň), Haltuf Milan (11.11. 1946,

Nepolisy), Jedlička Josef (7.5. 1950, Aš), Mazanec Petr (26.12. 1948, Kydlíny), Měštáček Miroslav

(9.10. 1944, Plzeň), Parišek Antonín (17.11. 1949, Plzeň), Prokš Vratislav (24.2. 1947, Plzeň), Sokol

Oldřich (25.6. 1945, Starý Plzenec), Vynikal Luděk (13.4. 1947, Praha)

42


Akademický rok ukončení studia: 1979/1980

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Aubrecht Václav (30.6. 1952, Podbořany), Česánek Jiří (3.9. 1956, Vimperk), Dvořák Zdeněk (9.8.

1956, Most), Frait František (19.7. 1955, Tábor), Hájek Jiří (30.5. 1956, Plzeň), Svobodová Danuše

(17.3. 1956, Plzeň), Kuhn Vilém (30.8. 1956, Aš), Kůs František (12.3. 1954, Sušice), Malý Jiří (22.1.

1955, Benešov), Mašát Rudolf, Nový Lubomír (27.8. 1956, Chomutov), Rýdl Pavel (12.7. 1955,

Vyškov), Rychtář Josef (3.3. 1956, Strakonice), Schmieder Rudolf (22.1. 1956, Chomutov),

Schmiederová Ivana (25.10. 1956, Kralovice), Šmat František (14.10. 1955, Strakonice), Trnka Pavel

(17.12. 1955, Plzeň), Tyšer Pavel (25.4. 1955, Praha), Vereščinský Vladimír (14.9. 1953, Dolní Bělá),

Vlček František (23.11. 1953, Klatovy), Volicer Vladimír (8.8. 1956, Karlovy Vary)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Aleš Václav (28.8. 1956, Most), Nová Hana (17.3. 1956, Plzeň), Brynda Jiří (7.1. 1956, Rokycany),

Gabčík Miroslav (13.4. 1956, Kadaň), Jína Zdeněk (21.1. 1956, Jičín), Karásek František (27.1. 1956,

Kadaň), Hypš Vlastimil (10.4. 1956, Most), Ludvík Miroslav (7.11. 1954, Rokycany), Ludvík Václav

(8.11. 1954, Rokycany), Marková Jaroslava (27.6. 1956, Plzeň), Matheus Vilém (27.2. 1955, Plzeň),

Nový Jan (21.2. 1955, Plzeň), Pihera Jan (18.12. 1954, Praha), Podhola Petr (14.1. 1956, Č.

Budějovice), Rada Vladimír (16.2. 1954, Plzeň), Ramšík Igor (15.10. 1955, Martin), Reitšpies Jiří

(31.8. 1956, Plzeň), Svoboda Jaroslav (18.3. 1956, Sokolov), Vik Milan (20.9. 1955, Tachov), Havlík

Jiří (29.10. 1954, Ústí nad Orlicí)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Ekonomika a řízení strojírenské

výroby)

Adamský Ilja (27.11. 1955, Příbram), Benedikt Jaroslav (20.7. 1956, Sušice), Čepek Petr (21.6. 1956,

Chlumec), Černý Pavel (6.5. 1956, Příbram), Kustová Darja (30.11. 1956, Domažlice), Herýk Václav

(13.2. 1956, Plzeň), Kalát Jiří (15.7. 1950, Příbram), Kleinová Jana (16.7. 1956, Plzeň), Pištěj Karel

(12.11. 1955, Cheb), Schveiner Karel (19.10. 1946, Garnik), Straka Václav (11.6. 1952, Plzeň),

Surgoš Miroslav (6.9. 1950, Teplice), Šedivec Valentin (21.9. 1955, Planá), Štrunc Karel (2.10. 1949,

Plzeň), Urban Jiří 27.4. 1955, Plzeň), Vojtěch Jiří (7.11. 1951, Plzeň), Žamjangin Sodnompil (20.4.

1956, Chentij)

Studijní obor: Strojírenská technologie (JEZ)

Bek Jiří (29.6. 1956, Plzeň), Fořt Petr (5.9. 1955, Plzeň), Holoubek František (3.9. 1955, Sušice),

Homolka Josef (9.5. 1955, Rokycany), Klusák Miroslav (20.7. 1956, K. Vary), Kroupa Gustav (25.4.

1956, Plzeň), Liška Václav (5.10. 1955, Plzeň), Pavlus Vítězslav (8.3. 1955, Plzeň),), Perlík Karel

(8.9. 1956, Plzeň), Polák Zdeněk (1.10. 1956, Plzeň), Sklenář Jiří (8.10. 1955, Plzeň), Smazal Jaroslav

(3.3. 1956, Domažlice), Ševčík Jiří (6.9. 1955, Plzeň), Šimek Ivan (27.5. 1955, Gottwaldov), Špaček

Petr (16.2. 1955, Sokolov), Špačková Eva (25.2. 1956, Plzeň), Šváb Roman (6.7. 1956, Praha), Švec

Jaroslav (14.4. 1956, Strakonice)

43


Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu (Obráběcí

stroje)

Borecký Petr ( 6.9. 1956, Chomutov), Bursa Miroslav (26.1. 1956, Č. Budějovice), Cejnar Petr (21.1.

1956, Brno), Hajžman Jiří (18.11. 1954, Plzeň), Havlík Jiří (29.10. 1954, Ústí nad Orlicí), Jezl

František (22.2. 1949, Písek), Kadlec Václav (22.12. 1955, Plzeň), Kosnar Václav (25.1. 1956, Plzeň),

Kučera Jan (25.7. 1956, Most), Loukotka František (3.3. 1956, Rokycany), Olláry Josef (8.10. 1955,

Rakovník), Slavík Vladimír (20.9. 1955, Trenč. Teplice), Sobotka František (13.1. 1956, Strakonice),

Stulík Petr (24.12. 1956, Sokolov), Študent Bohuslav (22.7. 1956, Písek), Šulc Pavel (7.3. 1954,

Sokolov), Šváb František (8.12. 1955,Beroun), Ungr Josef (24.9. 1956, Beroun), Vyškovský Josef

(22.7. 1955, Plzeň)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu (tvářecí stroje)

Hosnedl Zdeněk (1.12. 1955, Sušice), Koláček Jaroslav (14.10. 1954, Berou), Králíček Josef (8.6.

1956, Strakonice), Kurz Miroslav (13.6. 1956, Rokycany), Mávr Vladimír (5.7. 1956, Cheb), Pokorný

Vladimír (7.4. 1956, Strakonice), Vaňourek Jiří (24.8. 1954, Klatovy), Zelenka Karel (7.6. 1956, K.

Vary), Franěk Miroslav (20.10. 1952, Plzeň)

Studijní obor: Jaderně energetická zařízení

Anton Pavel (2.7. 1956, Beroun), Beneš Jiří (24.12. 1955, Plzeň), Černý Jaroslav (1.1. 1956,

Domažlice), Kotnour Petr (10.4. 156, Praha), Vítková Jana (9.8. 1955, Plzeň), Marek Jiří (8.2. 1953,

Mor. Třebová), Pechmanová Eva (12.5. 1956, Plzeň), Profous Otakar (2.1. 1956, Chomutov),

Sedláček Pavel (29.6. 1953, Lhota Horažďovická), Suchý Vladimír (2.8. 1956, Plzeň), Štuksa Zdeněk

(14.5. 1956, Klatovy), Vít Jaroslav (17.4. 1956, Plzeň), Zdráhal Stanislav (20.11. 1955, Klatovy),

Vyšinka Antonín (23.9. 1956, Plzeň)

Studijní obor: Energetické stroje a zařízení (tepelné turbiny a turbokompresory)

Černý Jiří (6.1. 1955, Aš), Flajšman Josef (19.1. 1956, Chomutov), Mezera Zdeněk (3.4. 1956, Plzeň),

Rouspetr Ladislav (9.5. 1956, Plzeň), Štěrba František (23.5. 1956, K. Vary), Šupík Zdeněk (23.5.

1956 K. Vary), Zahradník Jiří (23.5. 1956, Rokycany), Zelenka Jiří (14.1. 1956, Most)

Studijní obor: Strojírenská Technologie (Tváření - dálkové studium)

Altman Miroslav (17.6. 1952, Plzeň), Kříž Zdeněk (14.3. 1952, Praha), Radoif Karel (15.10. 1951,

Plzeň), Skřivan Josef (30.11. 1943, Praha), Šťastník Petr (17.10. 1951, Plzeň), Toman Toefil (27.12.

1939, Martinová), Kadeřábek Petr (5.8. 1951, Sokolov), Císař Ladislav (25.8. 1954, Strakonice)

Akademický rok ukončení studia: 1980/1981

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Dvořák Vlastimil (3.10. 1957, Č. Budějovice), Hasman Jiří (24.9. 1957, Rokycany), Chvátal Miroslav

(1.11. 1956, K. Vary), Kesl Miroslav (16.2. 1955, Plzeň), Klička Zdeněk (4.6. 1953, Plzeň), Kohout

Jaroslav (16.4. 1957, Strakonice), Kraft Jiří (15.3. 1955, Plzeň), Makrlíková Marie (24.4. 1956,

44


Sušice), Molcarová Růžena (1.9. 1957, Kralovice), Prajer Miroslav (7.9. 1957, Prachatice), Procházka

Vladimír (20.2. 1957, Bruntál), Rudý Luboš (6.2. 1957, Krnov), Scholz Vladimír(15.2. 1956, Žilina),

Scholzová Radmila (4.11. 1955, Praha), Nolčová Marcela (14.4. 1956, Plzeň), Straka Vladimír (5.1.

1957, Klatovy), Šlesinger Robert (21.9. 1955, Třebíč), Štechr Vladimír (15.1. 1956, Praha), Vachtl

Vlastimil (8.3. 1957, Mělnice), Veselá Bohumila (1.10. 1957, Sušice), Vožeh Jaroslav (25.9. 1956,

Přerov), Živný Jindřich (8.3. 1955, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Barták Milan (19.12. 1955, Plzeň), Beneš Pavel (30.5. 1957, Jihlava), Bílek Stanislav (26.1. 1957, K.

Vary), Fait Zdeněk (12.4. 1957, Plzeň), Havlík Miroslav (31.5. 1955, Plzeň), Jagrik Karel (11.10.

1956, Strakonice), Jehlík Karel (20.10. 1956, Domažlice), Kadorová Jana (30.9. 1957, Plzeň), Koutník

František (23.6. 1956, Ratiboř), Krauz Vlastimil (29.7. 1937, Plzeň), Kuthan Jiří (15.1. 1957, Kladno),

Linhart Vladislav (19.3. 1957, Písek), Macho Evžen (9.2. 1957, Písek), Ondrášek Zdeněk (7.1. 1957,

Plzeň), Stehlík Rudolf (14.4. 1954, Písek), Šafrata Karel (27.7. 1957, Písek), Tipka Václav (31.7.

1957, Strakonice), Zderanička Jaroslav (7.10. 1956, Tábor), Al Garwi Salem (1953, Jemen)

Studijní obor: Strojírenská technologie

(Ekonomika a řízení strojírenské výroby)

Blažek Zdeněk (7.4. 1957, Plzeň), Böhm Jiří (21.11. 1949, Praha), Černý Radovan (25.5. 1957,

Gottwaldov), Červenka Bohumil (18.4. 1957, Plzeň), Hadravová Jarmila (14.8. 1957, Gottwaldov),

Janků Ladislav (19.8. 1944, Olešnice), Ježek Pavel (12.3. 1956, Klatovy), Mára Zdeněk (10.9. 1957,

Mar. Lázně), Mátl Jaroslav (15.2. 1957, Dačice), Nový uboš (2.6. 1957, Plzeň), Nunvář Jaroslav (3.8.

1951, K. Vary), Pileček Miroslav (22.9. 1957, Písek), Pohanka Stanislav (24.10. 1957, Toužim),

Růžička Lubomír (19.12. 1955, Plzeň), Steinz Josef (14.11. 1955, Tábor), Střelec Jiří (4.8. 1957, K.

Vary), Škultéty Josef (5.9. 1956, K. Vary), Štrbík jiří (8.6. 1957, Plzeň), Veselý Václav (22.12. 1950,

Praha), Zajíc František (10.9. 1943, Kutná Hora), Žadambyn Narmandach (19.3. 1956, Mong. Lr)

Studijní obor: Strojírenská technologie

(Technologie jaderně energetických zařízení)

Bače Jiří (5.3. 1957, Aš), Fryček Jaroslav (15.12. 1953, Plzeň), Hodaň Václav (11.12. 1955,

Litoměřice), Jelínek Jan (15.9. 1957, Plzeň), Kalabza František (11.1. 1957, Plzeň), Král František

(29.9. 1957, Plzeň), Mašek Vladimír (29.1. 1957, Rokycany), Matějček Jiří (1.2. 1955, Tábor),

Mejsnar Milan (28.1. 1955, Jičín), Mušek Petr (17.5. 1955, Plzeň), Mušková Dagmar (26.7. 1957, K.

Vary), Novák Libor (14.7. 1957, Litoměřice), Novotný Zdeněk (5.8. 1957, Plzeň), Obermajer Zdeněk

(22.6. 1957, Praha), Pučelík Karel (3.12. 1956, Klatovy), Rejtmajer Stanislav (16.4. 1957, Plzeň),

Rybák Jan (25.7. 1956, Č. Budějovice), Stelzer Petr (11.6. 1955, Plzeň), Strnad Miroslav (23.9. 1956,

Sokolov), Šebesta Čestmír (17.9. 1956, Klatovy), Šmíd František (22.9. 1956, Plzeň)

45


Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

(Obráběcí stroje)

Babka Zdeněk (13.5. 1956, K. Vary), Baroch Bohuslav (1.12. 1955, Plzeň), Brabec Jiří (26.9. 1954,

Plzeň), Cibulka Ladislav (7.5. 1954, Písek), Froulík Václav (27.6. 1956, Sušice), Havel František (2.7.

1957, Planá u Mar. Lázní), Hobl Petr (13.10. 1956, Kladno), Hofman Otakar (19.10. 1956, Klatovy),

Kovařík Pavel (28.6. 1955, Planá u Mar. Lázní), Lener Ladislav (13.11. 1956, Klatovy), Novotný Petr

(14.7. 954, Valy), Nový Petr (18.12. 1956, Kladno), Pavel Pavel (11.3. 1957, Strakonice), Straka Josef

(8.8. 1955, Sušice), Švajka Štefan (20.9. 1957, Domažlice), Varvařovský Václav (14.8. 1957, Tábor),

Vávra Jaroslav (16.7. 1956, Plzeň), Voldřich Milan (9.11. 1956, Vimperk), Zborník Vladisůlav (24.3.

1957, Písek)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu (Tvářecí stroje)

Benajtr Pavel (21.12. 1957, Rokycany), Čabrada Petr (14.4. 1957, Klatovy), Chrášťanský Břetislav

(9.9. 1955, Č. Budějovice), Janeček Pavel (3.10. 1957, Klatovy), Koranda Jaroslav (1.3. 1957,

Mariánské Lázně), Krauz Jiří (13.6. 1955, Plzeň), Paul Radimír (9.1. 1954, Litoměřice), Pražák

Vladimír (26.3. 195, Plzeň), Šimůnek Aleš (16.2. 1957, Plzeň), Trefný Pavel (12.11. 1957, Příbram)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

(Jaderně energetická zařízení)

Bystřický Jan (27.11. 1955, Plzeň), Egermaier Jiří (21.9. 1953, Plzeň), Karásek Miroslav (25.4. 1957,

Chomutov), Kůs Milan (22.4. 1957, Plzeň), Kykal Luboš (11.5. 1957, Plzeň), Louženský Ladislav

(20.9. 1955, Prachatice), Matějka Marcel (15.7. 1957, Sušice), Mattauch Petr (17.10. 1955, Teplice),

Němec Milan (19.12. 1956, K. Vary), Pěnkava Václav (17.1. 1957, Rokycany), Procházka Miroslav

(23.12. 1956, K. Vary), Rosígová Václava (31.12. 1956, Plzeň), Sühs Jaroslav (11.1. 1957, Praha),

Svoboda Ivan (21.12. 1955, Plzeň), Šlajer Zdeněk (6.11. 1957, Plzeň), Valeš Petr (10.8. 1955, Plzeň),

Wagner Antonín (7.9. 1957, Rokycany)

Studijní obor: Energetické stroje a zařízení

(Tepelné turbíny a turbokompresory)

Babka František (12.12. 1957, Klatovy), Benda Václav (2.12. 1954, Příbram), Černý Zbyněk (6.10.

1956, Plzeň), Drofta Jan (8.5. 1957, Kralovice), Fiala Jiří (20.2. 1957, Plzeň), Hyrát Jaroslav (18.4.

1957, Plzeň), Novák Jiří (2.7. 1957, Benešov), Soukup Vladimír (5.2. 1957, Rokycany), Stehlík

Stanislav (20.10. 1955, Plzeň), Visinger Josef (25.3. 1954, Plánice)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření - dálkové studium)

Brož Jan (9.6. 1939, Švihov), Hampl Josef (14.5. 1951, Hartunkov), Hnátek Jan (12.3. 1949, St. Role),

Hrůza Jiří (4.2. 1951, Kraslice), Hůrka Miroslav (22.10. 1949, Křimice), Kaštánek Karel (31.12. 1948,

K. Vary), Kleisner Miroslav (20.5. 1947, Chlumčany), Kutlák Jan (4.9. 1949, Č. Krumlov), Laštovka

Bohumil (31.8. 1947, Plzeň), Lobovský Václav (12.9. 1947, Ježovy), Marek Bohuslav (8.4. 1941,

Liblice), Pejša Petr (14.2. 1943, Praha), Sedá Josef (29.6. 1948, Chotěšov) Sitař Libor (24.1. 1947, K.

Vary), Soukup Jiří (11.9. 1942, Hýskov), Šertl Pavel (28.8. 1941, Plzeň), Ticha Jan (20.11. 1952,

Plzeň), Vrána Lubomír (1.10. 1949, Litvínov), Koželuch Jaroslav (9.3. 1945, Kramolín)

Akademický rok ukončení studia: 1981/1982

46


Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Bártl Ladislav (8.12. 1957, Č. Krumlov), Běl Karel (2.5. 1958, Klatovy), Brašna Milan (12.7. 1958,

Klatovy), Oudesová Ladislava(28.9. 1958, Domažlice), Bílková Hana (11.10. 1957, Domažlice),

Gruber Bohuslav (21.5. 1958, Aš), Hes Miroslav (2.12. 1957, Příbram), Janda Karel (14.6. 1958,

Mariánské Lázně), Jelínek František (13.2. 1958, Ústí nad Labem), Ježek Pavel (29.7. 1957, Vejprty),

Kastner Václav (25.8. 949, Meklín), Kepka Petr (30.7. 1958, Plzeň), Krček Josef (22.6. 1958,

Kladno), Křeček Pavel (4.5. 1958, Plzeň), Kuthan Radko (30.11. 1956, Pardubice), Lovčík Zdeněk

(16.1. 1958, Brno), Matějka Ladislav (23.10. 1957, Teplice), Moulík Jan (14.7. 1958, Strakonice),

Nečas Václav (26.1. 1958, Písek), Nenáhlová Helena (4.12. 1957, Plzeň), Niový jan (15.3. 1958,

Kralovice), Pokorný Miroslav (18.10. 1957, Č. Budějovice), Šimána Jaroslav (7.1. 1957, Plzeň),

Šterba Martin (9.11. 1957, K. Vary), Štícha Vladislav (19.12. 1957, Kralovice), Veselý petr (24.8.

1958, K. Vary)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Balcar Radovan (8.3. 1957, Vysoké Mýto), Brichta František (23.1. 1958, K. Vary), Bubla Vlastimil

(2.5. 1958, Domažlice), Císař Václav (26.2. 1958, Č. Budějovice), Frček Josef (12.4. 1957,

Strakonice), Gabriel Jiří (23.2. 1958, Klatovy), Havel Jaroslav (17.4. 1958, Konica), Hořman Zdeněk

(6.3. 1956, Č. Budějovice), Jonáš Vladimír (25.8. 1954, Havlíčkův Brod), Kasl Josef (28.5. 1958,

Toužim), Koleš Rudolf (5.12. 1956, Plzeň), Klenc Lubor (26.4. 958, Plzeň), Krauzová Dagmar (21.1.

1958, Plzeň), Krupička Václav (14.9. 1958, Rokycany), Lorenz Jeanette (12,11, 1957, Lipsko),

Lüftner Vladimír (26.6. 1957, Plzeň), Maun František (9.5. 1958, Prachatice), Ringler Jan (22.3. 1958,

Sušice), Szücs Radovan (20.10. 1957, Prostějov), Štefl Miroslav (23.8. 1958, Chomutov), Šrejerová

Ivana (22.7. 1957, Plzeň), Šváda Josef (22.7. 1958, Sokolov), Vítů ladislav (12.9. 1958, Jihlava)

Studijní obor: Strojírenská technologie

(Technologie jaderných energetických zařízení)

Ajgl Vlastislav (12.12. 1957, M. Lázně), Brokeš Vladimír (27.3. 1957, Praha), Donát Jan (21.12.

1956, Rokycany), Drašar Josef (12.4. 1958, Praha), Dubina Jan (13.5. 1958, Kralovice), Ekstein Jan

(19.6. 1958, Domažlice), Fiedler Roman (Roman 5.12. 1954, Vysoké Mýto), Jandera Tibor (9.2. 1958,

Plzeň), Mládek Josef (10.7. 1955, Plzeň), Ratchovský Miro (30.5. 1958, Plzeň), Rytíř Karel (13.6.

1958, Plzeň), Sainer Jindřich (21.12. 1956, Plzeň), Šimon Jiří (13.5. 1956, Plzeň), Vacíková Jitka

(18.12. 1957, Sušice), Vlk Vlastimil (4.10. 1957, Aš), Wostl Jiří (24.5. 1955, Č. Budějovice)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Ekonomie a řízení strojní výroby)

Bezděk Pavel (14.10. 1956, Plzeň), Bošek Oldřich (2.3. 1956, Plzeň), Brada Miroslav (27.1. 1956,

Rokycany), Cibulka Vácav (1.8. 1958, Plzeň), Dolanská Alena (29.7. 198, Slaný), Dolanský Ladislav

(9.7. 1958, Dobřany), Fiřtík Václav (30.3. 1955, Příbram), Hrobský Bedřich (18.3. 195 Tachov),

Kanta František (11.7. 1957, Klatovy), Kliment Miloš (22.6. 1956, Klatovy) Lohr Miroslav (2.12.

1955, Plzeň), Mikeš Ladislav (15.9. 1958, Plzeň), Nasler Antonín (12.12. 1957, Plzeň), Presl Antonín

(16.9. 1958, Klatovy), Steidl František (25.5. 1956, Plzeň), Šneberger Jan (3.3. 1958, Plzeň), Švarc Jiří

(17.4. 1955, Sokolov), Třesohlavý Jiří (29.1. 1955, Plzeň), Úbl Miroslav (9.6. 1958, Klatovy), Walzer

Václav( 4.12. 1955, Plzeň)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojní výrobu (Obráběcí stroje)

Babka Vlastimil (5.2. 1958, K. Vary), Rauchová Jitka (16.4. 1958, Plzeň), Dvořák Miroslav (24.10.

1955, Rokycany), Dufek Václav (13.7. 958, Domažlice), Dzimko Petr (16.9. 1954, Plzeň), Havlas

Milan (18.4. 1956, Strakonice), Hotěk Jan (24.11. 1957, Most), Hruška Zdeněk (8.5. 1958, Č.

47


Budějovice), Chyla Jan (12.8. 1958, Strakonice), Kanta zdeněk (4.8. 1958, Plzeň), Kolář Richard

(23.3. 1958, Písek), Krása Petr (7.7. 1956, Strakonice), Nováček Jaroslav (3.8. 1956, Č. Budějovice),

Rajtr Luboš (30.8. 1958, Mariánské Lázně), Šochman Jiří (27.4. 1958, Vimperk) Trojan Jaroslav

(24.5. 1958, Plzeň), Witz Oldřich (23.1. 1958, Plzeň), Štafel Jiří (10.5. 1957, Beroun)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojní výrobu (Tvářecí stroje)

Beneš Vladimír (6.12. 1957, Plzeň), Bufka Josef (24.5. 956, Domažlice), Buzek Miroslav (8.6. 958,

Sokolov), dušek Jan (4.9. 1958, K. Vary), Fencl Tomáš (11.10. 1958, Rokycany), Hálová Naděžda

(26.4. 1958, K. Vary), Holeček Jaroslav (8.3. 1956, Sušice), Kuttan Vratislav (24.2. 1958, Plzeň),

Michanek Karel (4.9. 1958, Most), Vébr Jiří (10.3. 958, Strakonice)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení (Turbiny)

Altman Slavomír (26.8. 1956, Plzeň), Brichcínová Dagmar (8.6. 1958, Plzeň), Hlaváč Václav (28.2.

1956, Sušice), Holub Pavel (3.8. 1958, Sušice), Hyrát Jan (13.3. 1958, Plzeň), Chmelíček Miroslav

(17.1. 1958, Plzeň), Královec Karel (14.8. 1958, Palúdzka ) Levora Jiří (4.10. 1957, Litoměřice),

Parchomenko Petr (24.3. 1957, Duchov), Sedlák Jiří (5.1. 1958, Plzeň), Šmrha Jiří (24.4. 1958, Cheb)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

(Jaderně energetická zařízení)

Blaška Josef (9.9. 1957, Teplice), Brada Vlastimil (11.6. 1957, Plzeň), Ekstein Jaroslav (6.2. 1958,

Plzeň), Francák Stanislav (1.6. 1958, Ústí n. Labem), Lokša Jan (10.5. 1958, Písek), Muchna František

(20.4. 1958, Klatovy), Pedál Libor (25.12. 1956, Plzeň), Pechman Jindřich (23.3. 1957, Plzeň),

Procházka Ivan (6.5. 1958, Plzeň), Štefl Jiří (1.1. 1958, Plzeň), Švec Albert (6.4. 1958, Domažlice),

Škrabánek Jan (23.6. 1958, Cheb), Vambera Eduard (26.1. 1958, Klatovy), Vlošák Rudolf (3.7. 1958,

Sokolv), Zázvorková Marie (26.5. 1958, Plzeň), Wolf Joachim (8.1. 1959, Oschersleben)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Dálkové studium)

Bukvic Josef (3.1. 1947, Ústí n. Labem), Hanzlík Zdeněk (7.1. 1947, Plzeň), Hosnedl Pavel (21.9.

1946, Aš), Hruška Karel (13.11. 1946, Č. Budějovice), Kirschnek Jan (17.5. 1952, Cheb), Klobušník

Vojtěch (9.7. 1951, Vlachovo), Král Martin (6.11. 1945, Plzeň), Leba Petr (31.10. 1947, Fr. Lázně),

Leška Vlasta (17.10. 1944, Lštění), Lindauer Jaroslav (28.2. 1943, Vraclav), Liška Karel (18.11. 1950,

Plzeň), Neuman Karel (12.2. 1949, Český Brod), Pekárek František (18.2. 1950, Písek), Štefl Josef

(9.1. 1950, Plzeň), Švehla Jindřich (17.2. 1951, Ždár), Vimr Josef (5.9. 1952, Příbram)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Technologie obrábění)

Boška Miroslav (17.1. 1957, Strakonice), Břicháček Vlastimil (13.7. 1958, Písek), Bureš Petr (17.11.

1958, Klatovy), Burešová Jana (9.3. 1959, Plzeň), Dousek Libor (26.1. 1957, Praha), Graslová Marie

(1.10. 1959, Plzeň), Heinz Rudolf (30.6. 1959, Praha), Jakeš Miroslav (31.8. 1959, Český Krumlov),

Kadleček Miroslav (9.4. 1959, Č. Budějovice), Kolář Karel (10.7. 1959, Prachatice), Kozojed Dalibor

(4.3. 1959, raha), Marek Vladimír (23.6. 1959, Vimperk), Němeček Josef (11.10. 198, Plzeň), Půta

Miroslav (9.2. 1958, Kralovice), Šrámek Zbyněk (14.9. 1958, Klatovy), Vondráček Miroslav (26.2.

1957, Příbram), Vajner Zbyněk (19.7. 1959, Rokycany), Friedel Miroslav (21.6. 1957, Strakonice),

Hopfinger Karel (22.8. 1959, Č. Budějovice), Hrouda Radomír (24.3. 1959, Počátky), Janeček Jiří

(3.3. 1959, Strakonice), Koubová Jana (11.1. 958, Plzeň), Petruš Jaroslav (15.8. 1959, Kraslice),

Portešová Marie (20.11. 1958, Plzeň), Říha Josef (20.4. 1957, Vejprty), Schubert Daniel (30.3. 1957,

Plzeň), Suchánková Irena (12.6. 1959, Kraslice), Švadlena Milan (19.4. 1959, Tábor), Valenta Václav

(20.6. 959, Rokycany), Vašek Milan (22.5. 1957, Vejprty), Zeman Milan (29.7. 1958, Klatovy),

Šantora Jiří (17.11. 1958, Rokycany)

48


Studijní obor: Strojírenská technologie (Technologie svařování)

Andrlík Jiří (28.2. 1958, Klatovy), Cach Jan (22.6. 1957, M. Lázně), Donátek Stanislav (28.12. 1957,

Šternberk), Folta Jaroslav (19.7. 1956, Č. Budějovice), Franta Lubomír (25.11. 1958, K. Vary),

Gotschy Vilém (12.5. 1959, Plzeň), Hefler Stanislav (26.4. 1959, Plzeň), Jakubčík Libor (21.10. 1958,

Klatovy), Maňhal Martin (2.12. 1957, Děčín), Miller Miroslav (16.2. 1959, Domažlice), Petrtýl Jiří

(28.10. 1956, Plzeň), Rýdl Vladimír (14.10. 1958, Plzeň), Schnepp Pavel (2.4. 1958, Chomutov),

Strnadová Miroslava (27.6. 1958, Plzeň), Staněk František (30.6. 1957, Vimperk), Trnka František

(6.1. 1947, Plzeň), Železný Josef (30.5. 1958, Toužim)

Studijní obor: Ekonomika a řízení strojní výroby

Bretšnajdr Miroslav (25.2. 1959, Žatec), Broum Václav (3.1. 1958, Příbram), Halířová Zuzana (17.10.

1958, K. Vary), Baumgartberová Jana (10.10. 1958, K. Vary), Hlaváč Vladimír (2.6. 1959, K. Vary),

Hodinka Jiří (31.1. 1951, Starý Plzenec), Hudec Václav (11.5. 1953, Beroun), Klement Jan (15.6.

1951, Plzeň), Krupička Václav (15-11- 1958, Podbořany), Makatura František (26.3. 1959, Přerov),

Milota Jiří (15.4. 1958, Sokolov), Nováková Alena (29.4. 1959, Tábor), Pavlíčková Marie (17.1. 1959,

Sušice), Pavlíková Ivana (25.6. 1959, Plzeň), Petrů Vlastimil (7.5. 1957, Bruntál), Plachý Josef (29.1.

1945, Městec Králové), Racek Václav (5.4. 1958, Plzeň), Racková Marie (20.11. 1958, Plzeň),

Rosenkranz Josef (22.5. 1959, Praha), Šimek Jaroslav (27.3. 1959, K. Vary), Šnebergerová Naděžda

(5.11. 1959, Plzeň), 3ustek Pavel (9.9. 1957, Most), Toman Miroslav (8.1. 1959, Klatovy), Toman

Vojtěch (11.3. 1957, Domažlice), Tomášková Růžena (7.1. 1959, Č. Budějovice), Ulman Pavel (5.9.

1957, Plzeň), Vančurová Alena (2.6. 1959, Rokycany), Vohnoutová Marta (22.9. 1959, Plzeň), Zůcha

Zdeněk (29.12. 1956, Strakonice), Zukal Milan (1.5. 1954, K. Vary)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Technologie Tváření)

Houdek Pavel (26.10. 1958, Plzeň), Jíša Vlastimil (27.10. 1958, Most), Krejbich Boris (6.10. 1958,

Domažlice), Liška Miroslav (5.9. 1959, Plzeň), Mucková hana (19.6. 1958, okycany), Müller Čestmír

(24.11. 1958, Žatec), Patera Vladimír (6.3. 1957, Most), Plíchal Vratislav (6.10. 1959, Č. Budějovice),

Poduška Karel (22.5. 1959, Příbram), Rosenkrranzová Eva (1.2. 1959, Most), Sluka Rudolf (3.11.

1958, Most), Schvartz Jan (18.4. 1958, Plzeň), Tichý ivan (12.2. 1956, Louny), Troch ladislav (30.9.

1959, Klatovy), Vavřička Jiří (13.4. 1957, Plzeň), Venclík Petr (12.5. 1959, Cheb), Venclíková Ivana

(16.3. 1959 Plzeň), Bouchal Zdeněk (4.8. 1959, Plzeň), Břížďalová Helena (14.1. 1959, Plzeň),

Bucháček Václav (15.6. 1959, Mladá Boleslav), Hosnedl karel (3.6. 1958, Teplice), Hrdlička boš

(12.12. Jarošík Jiří (12.6. 1959, Podbořany), Jelínek Stanislav (17.11. 1956, Praha), Kletzenbauer

Karel (29.11. 1955, Č. Budějovice), Martínková marcela (26.4. 1959, Plzeň), Matějka Karel (4.8.

1957, Kladno), Pope Vladimír (23.9. 1958, Plzeň), Růžička Petr (24.5. 1957, K. Vary), Sabol Andrej

(15.11. 1957, Klatovy), Slavík Jaroslav (16.4. 1959, Rokycany), Sochorová Olga (8.11. 1958,

Rokycany), Spáčilová Hana (19.3. 1958, Teplice)

Akademický rok ukončení studia: 1982/1983

Studijní obor: Strojírenská technologie

Bajer Aleš (12.7. 1959, Plzeň), Baxa Petr (31.10. 1959, Plzeň), Bechner Miloslav (14.11. 1959,

Rakovník), Bohuslav Luboš (29.4. 1960, Klatovy), Brejcha Ludvík (24.9. 1959, Mladá boleslav),

Brichta Jiří (11.5. 1960, Chomutov), Čadek Jan (20.5. 1960, Rakovník), Černoch Jiří (28.7. 1960, K.

Vary), Čiha Zdeněk (15.4. 1960, Kadaň), Dohnal Václav (18.3. 1958, Č. Budějovice), Fiala Petr (19.2.

1960, Rokycany), Goll Moroslav (31.8. 1960, Rakovník), Hajný Vlastimil (2.1. 1960, Chomutov),

Hanuš František (16.8. 1957, Č. Budějovice), Hanzal Ludvík (27.7. 1959, Cheb), Hanzlík Jiří (28.7.

1958, Klatovy), Hasnedl josef (15.3. 1958, Sušice), Hegner Karel (3.11. 1958, Plzeň), Hirmer Josef

(15.11. 1959, Rokycany), Hlaváčková Dana (9.2. 1960, Plzeň), Hobl Lubomír (30.3. 1960, Plzeň),

49


Honců Alena (23.8. 1961, Č. Budějovice), Horník Jiří (12.11. 1960, M. lázně), Hucl Jiří (16.8. 1959,

Plzeň), Hudec Roman (6.9. 1960, Příbram), Luboš Jan (22.3. 1960, Sušice), Jaňour Jaroslav (14.8.

1960, Příbram), Jedlička Zdeněk (20.7. 1959, Plzeň), Jílek František (24.11. 1959, Štúrovo), Karkoš

Petr (15.10. 1959, Plzeň), Kauer František (27.12. 1959, Chomutov), Klik Jan (19.6. 1959, Plzeň),

Kohout Jan (1.8. 1960, Domažlice), Kordík František (6.6. 1960, Plzeň), koukal Stanislav (14.6.

1960, Jindřichův Hradec), kovařík Pavel (19.6. 1960, Plzeň), Kudrle Vojtěch (29.3. 1959, Strakonice),

Linhart Miroslav (21.3. 1959, Toužim), Macho Petr (24.2. 1959, Písek), Mašek Bohuslav (29.12.

1960, Plzeň), Matuška Josef (27.8. 1960, Písek), Mencl Miroslav (14.2. 1960, Plzeň), Motyčka

Jaroslav (15.5. 1960, Ústí n. Orlicí), Mužíková Alena (10.1. 1960, Plzeň), Noha Pavel (4.2. 1958,

Příbram), Nohovec Jan (29.8. 1960, Plzeň), Novák Jiří (19.11. 1957, Písek), Novotný Josef (1.5. 1959,

Písek), Paulík Petr (31.8. 1960, Tábor), Peřina Pavel (17.3. 1959, Plzeň), Nohová Olga (9.5. 1959,

Děčín), Pikrt Pavel (27.11. 1952, Příbram), Poledníček Petr (27.3. 1960, Šumperk), Polívka Miroslav

(10.1. 1960, Kralovice), Pražma Václav (1.1. 1960, Tábor), Pribol Robert (26.11. 1959, K. Vary),

Prouza Karel (9.6. 1960, Praha), Převrátil Václav (14.8. 1960, tábor), Přibyl František (1.12. 1959,

Tábor), Přibyl Václav (26.12. 1958, Domažlice), Pták Vlastimil (5.11. 1960, Klatovy), Pučelík Josef

(25.4. 1960, Klatovy), Resa Petr (19.4. 1959, Rakovník), Řeřicha Petr (29.6. 1960, Plzeň), Říský Josef

(16.7. 1960, Strakonice), Sedlecký Josef (1.6. 1960, Rokycany), Seidl Oto (5.8. 1959, Boskovice),

Silovský karel (1.11. 1960, Rokycany), Skala Milan (3.12. 1957, Plzeň), Sklenička Josef (20.4. 1957,

Rakovník), Smola Josef (22.9. 1959, Sokolov), Spal Petr (10.3. 1960, M. Lázně), Šarochová Dagmar

(12.2. 1960, K. Vary), Šedivý Jaromír (24.8. 1959, Příbram), Šefl Jiří (29.6. 1960, Rokycany),

Šmerhovský Vladimír (6.11. 1959, Příbram), Štěpina Miloš (15.6. 1958, Plzeň), Štruf josef (1.1. 1960,

Tábor), Hichan Mourat (20.7. 1958, Libanon), Švarc Zdeněk (6.9. 1960, Plzeň), Švehla Ladislav

(21.12. 1957, Plzeň), Švejnoha Zdeněk (16.4. 1958, Domažlice), Tempír Jaroslav (19.3. 1960, Plzeň),

Václav František (4.10. 1959, Planá), Vágner Jiří (14.2. 1960, Plzeň), Vašák Luděk (29.1. 1960,

Bemešov), Vaško Petr (15.7. 1960, M.Lázně), Večeřa Jan (8.5. 1960, Beroun), Velán Ladislav (27.1.

1958, K. Vary), Veverková Olga (8.6. 1960, Rokycany), Vítek Bohumír (16.8. 1960, Plzeň), Vohnout

Josef (25.4. 1960, Příbram), Vojta Dalibor (1.5. 1959, Klatovy), Vokáč Ivan (30.7. 1960, Praha), zahoř

Josef (13.6. 1960, Domažlice), Žanda Richard (5.1. 1959, Klatovy), Ženíšková Eva (29.11. 1959,

Plzeň), Elgr Zdeněk (2.5. 1957, Plzeň), Brabcová Věra (9.12. 1958, Plzeň)

Studijní obor: Ekonomika a řízení strojní výroby

Baloun František (23.11. 1959, Písek), Beran Zdeněk (29.5. 1958, Rokycany), Červený Vladimír

(27.7. 1960, Rakovník), Doljak Danilo (11.5. 1961, Plzeň), Držala Vladimír (1.12. 1958, Plzeň), Ducz

Luděk (25.8. 1961, Plzeň), Fenclová Alena (9.5. 1960, Plzeň), Gloserová Dana (20.3. 1960, Písek),

Kutil Josef (22.9. 1960, Černovice), Lišková Marta (2.11. 1959, Plzeň), Litomiská Zdeňka (11.4.

1960, K. Vary), Lukáš Karel (26.10. 1958, Strakonice), Petrová Václava (1.1. 1960, Sušice), Polanka

František (20.12. 1959, Domažlice), Pokorný Vladimír (12.2. 1959, Č. Budějovice), Duspivová Jitka

(23.8. 1960, Kladno), Soukup Jiří (4.6. 1960, Plzeň), Sychra Václav (28.9. 1959, Domažlice), Šika

František (6.8. 1959, Plzeň), Řežábová Helena (18.7. 1960, Plzeň), Tatíček Karel (13.5. 1959, Plzeň),

Tuček Petr (3.9. 1961, Rokycany), Viktora Roman (2.8. 1960, Most), Vochocová Jana (14.2. 1960,

Domažlice), Abdulaziz Zekaira (28.10. 1956, Etiopie), Ayoub Mahmoud (2.4. 1954, Hamara Libanon)

Studijní obor: ASŘ technologických procesů

Bárta Luděk (1.1. 1960, K. Vary), Basl Josef (3.5. 1961, Plzeň), Baumgartner michal (17.2. 1959,

Valtice), Černý Zdeněk (14.7. 1960, Příbram), Čížek Reinhard (25.11. 1960, M. Lázně), Fremr Jiří

(20.12. 1957, Rokycany), Knotek Stanislav (27.3. 1960, Aš), Král Jan (19.4. 1958, Plzeň), Kůs

Stanislav (8.11. 1959, Kadań), Liška Jiří (3.4. 1960, Ústí n. Labem), Malý Vlastimil (10.7. 1959,

Chomutov), Markvart Jiří (24.10. 1959, Plzeň), Martínek Josef (4.6. 1960, Domažlice), Petáková

Zuzana (7.5. 1958, Plzeň), Ptáčník Josef (5.2. 1960, Rokycany), Rothanzl Jiří (4.10. 1958, Sokolov),

50


Slavík Jiří (11.2. 1956, Plzeň), Svobodová Jiřina (12.6. 1960, Ústí n. Labem), Vrtáček Jiří (18.10.

1960, Č. Lípa)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu (Tvářecí stroje)

Bohdan Petr (6.3. 1959, Klatovy), Bublík Alois (28.1. 1957, Strakonice), Bublík Jaroslav (2.2. 1959,

Litoměřice), Filip Eduard (18.6. 1959, Č. Budějovice), Janda Miroslav (1.11. 1958, Č. Budějovice),

Jirovský Jaroslav (28.6. 1959, C. Budějovice), Přecechtěl Jaroslav (22.1. 1959, Strakonice), Rehák

Milan (10.3. 1959, Most), Rychtářová Marie (5.11. 1958, Strakonice), Sojka Miroslav (29.10. 1958,

Příbram), Staněk Daniel (8.5. 1959, Strakonice), Svoboda František (4.1. 190, Nové Město na

Moravě), Šrámek Zdeněk (7.5. 1959, Klatovy), Zajíček Radim (20.7. 1959, Č Budějovice)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

(Obráběcí stroje)

Dimitrov Milan (29.7. 1959, Rokycany), Englmaier Petr (18.5. 1959, Plzeň), Fabian Martin (10.4.

1959, Plzeň), Hošťálek Josef (2.9. 1959, Klatovy), Kult Zdeněk (5.7. 1959, Č. Budějovice), Lesák

Rudolf (1.12. 1957, Volyně), Liška Milan (6.4. 4959, Klatovy), Pour Vladimír (2.12. 1958, Plzeň),

Pittr Ivo (15.5. 1959, Plzeň), Študlar Jiří (7.12. 1958, Plzeň), Vočadlo Petr (12.2. 1959, Plzeň), Zíma

Vladimír (24.11. 1958, Cheb), Dang Son Hai (7.7. 1952), Van Thong Bui (20.1. 1959)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

(Jaderně energetické zařízení)

Bláha Vladimír (9.2. 1959, Plzeň), Čechura Zbyněk (31.12. 1958, Rokycany), Černý Michal (20.8.

959, Plzeň), Havlík Petr (14.5. 1959, Plzeň), Kratochvíl Libor (16.2. 1959, Plzeň), Matouš Vladimír

(30.8. 1958, Klatovy), Mušák Milan (25.1. 1959, most), Rozsypalová Eva (16.4. 1959, Plzeň), Řehák

Rostislav (1.3. 1959, Žatec), Šole Miroslav (24.9. 1959, Plzeň), Štván František (11.9. 1958, Písek),

Vávrovec Jiří (15.2. 1959, Klatovy)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

(Tepelně energetická zařízení)

Brejcha Pavel (14.8. 1959, Plzeň), Burian Petr (15.9. 1958, Plzeň), Holeček Ladislav (9.9. 1959,

Plzeň), Hrubý Jiří (17.12. 1958, Rokycany), Pavol Juraj (7.11. 1956, Přerov), Kantner Zdeněk (8.7.

1959, Plzeň), Kapic Miroslav (30.4. 1959, Plzeň), Krajdl Zdeněk (27.6. 1958, Plzeň), Louša Jaroslav

(30.4. 1957, Domažlice), Maniš František (10.4. 1959, Plzeň), Rippl Josef (3.3. 1959, Plzeň), Rösch

Jan (19.10. 1956, Plzeň), Růžička Jan (2.10. 1959, Tábor), Veselý Jaroslav (27.1. 1958, Č.

Budějovice), Vohradský Karel (3.7. 1959, Plzeň), Wolf Ivan (19.12. 1958, Písek), Mohamed Jarrar

(7.2. 1959, Berguin), Mamo Solomon (19.6. 1954, Shoa), Abdula Jamal Abu Baker (10.1. 1959)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Dálkové studium)

Almann Karel (29.6. 1942, Chodsá Lhots), Dobrý Bohumil (11.2. 195, Loza), Dolejš Karel (5.9. 1945,

Sokolov), Dufek Milan (8.5. 1937, Brno), Fait Jan (18.4. 1951, Staňkov), Hájek Antonín (19.7. 1941,

Dolní Nivy), Huber Miroslav (4.3. 1955, Sokolov), Chroust Jiří (2.2. 1944, Plzeň), Košťál Evžen

(2.11. 1944, Pécs), Méner Jan (11.12. 1954, Klatovy), Míka Jaroslav (15.7. 1952, Planá u Mar.

Lázní), Mraček František (1.2. 1945, Neřežín), Sádlík Josef (11.1. 1949, Tajovice), Špendlíček

Bohumil (Starý Hrozňatov), Vavřinec Miroslav (12.8. 1949, Plzeň), Vítek Ladislav (13.3. 1951,

Mladá Boleslav), Vyčichl Jaroslav (22.2 1941, Klatovy), Zahraj Ondřej (25.10. 1943, Louny),

Volšický Jiří (16.3. 1952, Sokolov), Brom Jaroslav (27.5. 1943, Plzeň)

51


Studijní obor: Strojírenská technologie (Dálkové studium)

Čejka Jaroslav (7.2. 1952, Plzeň), Dlabal Ladislav (24.9. 1949, Tábor), Dvořák František (20.3. 1947,

Plzeň), Hasal Jiří (12.11. 1953, Plzeň), Holomel Jiří (5.3. 1955, Plzeň), Chvojka Bohumil (27.6. 1953,

Aš), Moravec František (23.7. 1945, Kaznějov), Moser Karel (1.12. 1952, Hradec Králové), Proška

Jiří (20.1. 1955, Plzeň), Rajdl Radko (11.11. 1948, Plzeň), Roubal Zdeněk (22.12. 1953, Plzeň),

Řezníček Josef (18.4. 1955, Cheb), Skřivan Ladislav (23.12. 1955, Plzeň), Šilhavý Jindřich (14.2.

1945, Plzeň), Šuchman Miroslav (14.12. 1951, Plzeň), Valenta Milan (13.6. 1950, Aš), Kraus Petr

(11.11. 1949, Praha)

Akademický rok ukončení studia: 1983/1984

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

(Tepelné turbíny a turbokompresory)

Beneš Jiří (15.4. 1960, Plzeň), Bělech Josef (1.7. 1960, Sušice), Benedikt Josef (1.8. 1960, Rakovník),

Brabec Pavel (11.5. 1959, Plzeň), Brabcová Jana (20.9. 1960, Plzeň), Brůha Miroslav (15.9. 1961,

Sušice), Bureš Jaroslav (4.7. 1960, Plzeň), Češka Ladislav (24.10. 1958, Příbram), Dieneš Ladislav

(K. Vary), Divíšek Robert (21.4. 1960, Plzeň), Doležal Libor (11.10. 1960, Plzeň), Dykast Miroslav

(15.8. 1960, Most), Filčíková Alena (8.2. 1960, K. Vary), Fiřtová Miloslava (1.11. 1958, Klatovy),

Hájek Miroslav (10.10. 1958, Plzeň), Hais Milan (11.12. 1959, Klatovy), Hampl Jiří (28.8. 1960,

Kraslice), Honalová Libuše (25.10. 1959, Plzeň), Jiránek Václav (28.4. 1960, Kadaň), Kalous Petr

(3.11. 1960, Rokycany), Kanta Jaroslav (26.3. 1960, Plzeň), Kašpar Jaroslav (13.9. 1960, Rokycany),

Kašpar Miloš (5.6. 1960, Rokycany), Kirchman Ondřej (11.2. 1959, Plzeň), Koláčný Ladislav (18.7.

1960, Plzeň), Kopačka Josef (3.12. 1960, Sušice), Korunka Eduard (1.7. 1959, Hranice na Moravě),

Král Václav (13.4. 1960, Plzeň), Krejčík Pavel (6.7. 1960, K. Vary), Krysl Emanuel (1.4. 1959,

Praha), Kříž Josef (10.11. 1955, Hamr), Kunc Jiří (24.4. 1960, Kaplice), Kupilík Petr (16.4. 1960,

Plzeň), Labar Milan (10.10. 1959, Příbram), Madar Petr (13.9. 1960, Děčín), Martínek Jiří (23.4. 1960,

Plzeň), Miarka Roman (29.9. 1960, Praha), Mulis Jan (19.5. 1958, Cheb), Nueman Robert (10.12.

1958, Plzeň), Ornst Zdeněk (21.10. 1960, Chomutov), Palas Jan (22.7. 1960, K. Vary), Panský

Miroslav (16.6. 1960, Prachatice), Pelíšek František (30.7. 1960, Klatovy), Pešta Jan (26.5. 1960,

Prachatice), Plánička František (4.8. 1960, Plzeň), Podlaha František (30.7. 1959, Vimperk), Polívka

pavel (22.6. 1960, Příbram), Princ Tomáš (9.8. 1957, Plzeň), Putík Milan (13.3. 1960, Plzeň), Pyšek

Jiří (7.9. 1960, Klatovy), Říha Ladislav (15.6. 1960, Prachatice), Seidler Milan (6.8. 1961, Bílovec),

Skála Milan (19.6. 1960, Planá u. M. L.), Sklapička Jiří (14.11. 1959, Rokycany), Svoboda Jiří (24.11.

1959, Pardubice), Synáč Václav (23.7. 1959, Plzeň), Šetka Jiří (29.6. 1960 Jindř. Hradec), Šleis Jan

(1.4. 1960, Domažlice), Štěpán Vladimír (20.2. 1959, Klatovy), Štěpánek Jaroslav (12.1. 1960, K.

Vary), Tampír Zdeněk (22.6. 1958, Č. Budějovice), Tautrman Jiří (30.12. 1958, Plzeň), Tvrdík

Miroslav (8.10. 1960, Kadaň), Vápeník Václav (13.7. 960, Most), Vlček Karel (22.10. 1959,

Strakonice), Ševčík Josef (1.10. 1959, Prachatice), Výrubek Rudolf (20.3. 1960, Klatovy), Ame

Amoko Geoffrey (7.2. 1956, Uganda)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Svařování)

Baroch Zdeněk (28.3. 958, Plzeň), Bednář Jaroslav (7.4. 1961, Sokolov), Bedřich Stanislav (9.4. 1960,

Příbram), Bejček Michal (21.12. 1959, Rokycany), Beránková Olga (20.4. 1961, Plzeň), Bešťák

Jaromír (Rychnov nad Kn.), Bittengl Zdeněk (12.5. 1961, Plzeň), Bláha Pavel (13.4. 1961, Plzeň),

Blažek Vlastimil (24.5. 1960, Tábor), Bouše Karel (8.3. 1960, Plzeň), Burian Miroslav (15.6. 1959,

Rokycany), Čada Vladimír (Plzeň), Červený Jan (18.1. 1961, Rokycany), Dočekal Pavel (16.1. 1959,

Bruntál), Drahokoupil Vladimír (5.8. 1960, Sokolov), Dykasová Jana(30.12. 1961, Kadaň), Elgrová

Danuše (23.4. 1960, Planá), Fait Jiří (30.9. 1958, Plzeň), Fenclová Dana (24.11. 1961, Plzeň), Fiala

52


Vladimír (12.12. 1959, Plzeň), Forman Jindřich (10.1. 1958, Rokycany), Gregor Milan (7.12. 1959,

Sušice), Härtingová Dagmar (23.2. 2961, Plzeň), Havlíček Lev (K. Vary), Horák Luděk (12.3. 1959,

Plzeň), Hrot Ivan (29.1. 1959, K. Vary), Hucl Libor (3.6. 1961, Plzeň),Irman Lubomír (10.6. 1961,

Bochov), Janák Martin (14.2. 1961, Most), Janda Ladislav (8.10. 1961, Plzeň), Jílek Stanislav (22.12.

1961, Plzeň), Klajsner Lubomír (26.10. 1959,Domažlice), Kolář Ladislav (9.6. 1959, Č. Budějovice),

Konop Josef (2.1. 1960, Benešov), Kordík Pavel (29.7. 1961, Č. Budějovice), Korytářová Hana

(17.11. 1960, Č. Krumlov), Kosa Pavel (16.2. 1961, Plzeň), Kovařík Jan (3.7. 1961, Klatovy), Krákora

Miroslav (29.6. 1962, Mar. Lázně), Kroupa Oldřich (17.4. 1958, Plzeň), Kubíček Jaroslav (28.10.

1961, Č. Budějovice), Lojda Rostislav (20.3. 1961, Strakonice), Máčalík Radomír (18.1. 1961,

Krnov), Mašek Miroslav (11.8. 1961, Žatec), Mašek Jiří (20.7. 1960, Plzeň), Maule Petr (15.6. 1959,

Prachatice), Mládek pavel (5.3. 1957, Č. Budějovice), Motl Miroslav (11.10. 1960, Chomutov),

Nedvědová Vladimíra (30.9. 1962, M. Lázně), Novák Jaroslav (31.3. 1961, Tábor), Pangrác Zdeněk

(23.11. 1958, Plzeň), Pangrácová Hana (17.2. 1961, Č. Budějovice), Pasovský Václav (3.6. 1961,

Plzeň), Pechman Vladimír (18.3. 1960, Plzeň), Petričák josef (14.11. 1959, enešov), Pilecký Ivan (8.2.

1961, Příbram), Pinc Zdeněk (29.12. 1959, Písek), Písařík Rostislav (24.9. 1961, K. Vary), Plicka Jiří

(17.4. 1961, Chomutov), Prokeš Milan (5.8. 1961, Kaplice), Průcha Jiří (16.1. 1959, Plzeň), Radil

Libor (20.10. 1961 Plzeň), Rubáš Miroslav (5.1. 1960, Klatovy), 21.4. 1958, Plzeň), Řeřichová Hana

(22.1. 1961, Rokycany), Skála Miroslav (21.6. 1960, Rokycany), Slanař Václav (20.10. 1959,

Strakonice), Sváček Václav (23.5. 1961, Tábor), Svoboda Radovan (12.9. 1960, Plzeň), Ševčík

Miroslav (26.6. 1961, Příbram), Šiška Miloš (24.1. 1961, Příbram), Šímová Hana (22.2. 1960, Plzeň),

Šnaider Zdeněk (25.11. 1959, Plzeň), Šroubek Vlastimil (21.8. 1961, Plzeň), Štěpán Jan (14.6. 1960,

Plzeň), Štěpán Pavel (28.5. 1960, Klatovy), Štěpán Petr (13.5. 1961, Rakovník), Štochl Jiří (7.7. 1961,

Beroun), Študent Rostislav (3.6. 1956, Plzeň), Švarc Václav (1.11. 1958, Rakovník), Švirk Josef (9.3.

1961, Příbram), Tibitancl František (19.9. 1959, Plzeň), Tichý Václav (8.11. 1958, Klatovy), Tichý

Václav (22.8. 1959, Plzeň), Trčka Vojtěch ( 28.9. 1958, Sokolov), Trhlík Jiří (21.4. 1961, Plzeň),

Turek Ladislav (1.6. 1960, Teplice), Tyrpekl Jindřich (15.4. 1959, Rokycany), Urs Rudolf (19.8. 1961,

Plzeň), Velich Josef (12.2. 1961, Příbram), Vojta Ivan (25.10. 1960, Klatovy), Zahálka Miloš (2.6.

1962, K. Vary), Zemene Miroslav (3.4. 1961, Č. Budějovice), Zykmund Radek (17.9. 1957, Písek)

Studijní obor: ASŘ výrobních procesů ve strojírenství

Anděl Jaroslav (3.11. 1961, Písek), Bauer Vratislav (4.4. 1961, Příbram), Bouše Zdeněk (1.4. 1961,

Rokycany), Brejchová Libuše (12.6. 1961, Sušice), Daniel Libor (10.12. 1960, Cheb), Dědič Daniel

(10.11. 1961, Sokolov), Fialová Tamara (29.5. 1962, Plzeň), Frčka Josef (26.2. 1961, Strakonice),

Havránková Jitka (15.6. 1961, Plzeň), holub Vladimír (28.5. 1962, Rokycany), Krejčová Libuše

(16.12. 1960, Plzeň), Křen Ladislav (14.6. 1959, Rokycany), Křížová Jana (14.6. 1962, Rokycany),

Mojzeszek Jan (5.2. 1961, Rokycany), Podaný Jindřich (21.6. 1961, Kadaň), Přib Pavel (27.9. 1961,

Pardubice), Rund Roman (4.11. 1961, M. Lázně), Sieber Vladimír (26.2. 1962, Pardubice), Ševčíková

Ivana (29.7. 1959, Plzeň), Ticha Karel (1.6. 1960, Plzeň), Vlasáková Vladimíra (4.1. 196, Most),

Zezula Zdeněk (22.6. 1961, Varnsdorf), Do Duc Thuam (12.4. 1961, VSR)

Studijní obor: Ekonomika a řízení strojní výroby

Balcarová hana (21.11. 1960, Příbram), Candra Miroslav (4.7. 1959, Planá), Eret Jaroslav (13.3. 1961,

Rokycany), Hájek Jaroslav (27.2. 1962, Litoměřice), Heidler Miroslav (10.6. 1960, Plzeň), Hlinovská

Šárka (16.9. 1962, Rokycany), Janáková Helena (5.2. 1961, Ústí nad Labem), Jindřichová Lad. (5.7.

1961, M. lázně), Koržínková Hana (29.1. 1962, Domažlice), Koubíková Marcela (11.9. 1961,

Rokycany), Krátký Otakar (1.9. 1958, Praha), Rašková Marie (1.2. 1962, Sušice), Řeřicha Miroslav

(24.11. 1960, Písek), Skřivan Pavel (12.7. 1956, Plzeň), Spal Zdeněk (27.7. 1961, Rokycany), Šimek

Pavel (1.1. 1961, Sušice), Valenta Milan (21.7. 1962, Plzeň), Zieglerová Helena (13.12. 1961, Plzeň),

Zlámalová Zuzana (24.2. 1962, M. Lázně), Žalud Zdeněk (8.4. 1962, Č. Budějovice)

53


Studijní obor: Strojírenská technologie

Bílek Jan (16.6. 1953, Praha), Brom Jaroslav (27.5. 1948, Plzeň), Dragoun Josef (18.11. 1953, Aš),

Hejl Stanislav (27.10. 1950, Plzeň), Hrubý Václav (5.10. 1946, Lhota), Jíchová Marie (8.11. 1956,

Plzeň),kilnar Arnošt (14.9. 1942, Albrechtičky), Kocmich Josef (29.4. 1941, Č. Budějovice), Köhler

Pavel (18.9. 1954, Cheb), Koop Bohumil (6.12. 1949, Sišice), Kubík Miroslav (10.7. 941, Praha),

Mojžíš pavel (25.6. 1951, Plzeň), Spousta Miroslav (13.3. 1943, Plzeň), Uhlík Jaroslav (2.5. 1948,

Vstiš), Vacek Petr (12.12. 1945, Praha),

Akademický rok ukončení studia: 1984/1985

Studijní obor: Strojírenská technologie

Aubrecht Milan (17.12. 1959, Rokycany), Aschenbrenner Lumir (23.6. 1960, Plzeň), Babka Miroslav

(7.4. 1962, Plzeň), Bartošová Ivana (20.5. 1967, Praha), Bečvářová Lenka (2.11. 1962, Strakonice),

Belháček Václav (21.6. 963, Strakonice), Benýr Ladislav (13.2. 1962, Rokycany), Blažek Miroslav

(18.7. 1960, Písek), Brabec Luboš (27.6. 1961, Plzeň), Brabec Oldřich (5.5. 1958, Plzeň), Bráborec

Pavel (15.1. 1961, K. Vary), Brada Milan (5.6. 1962, Rokycany), Čapková Blanka (22.2. 1962,

Příbram), Čížková Miroslava (21.10. 1961, Plzeň), Čonka Petr (12.11. 1962, Klatovy), Deršatová

Jaroslava (20.2. 1963, Žatec), Dobiáš Miroslav (16.11. 1961, Praha), Dovina Luboš (21.2. 1962, Č.

Budějovice), Duba Jan (6.10. 1961, Plzeň), Erban Petr (25.3. 1962, Česká Lípa), Faldus Antonín (7.5.

1961, . Vary), Foralová Dana (6.4. 1961, Plzeň), Fraus Jiří (28.4. 1963, Plzeň), Gerát Zdeněk (30.12.

1961, latovy), Gušlbauer Ivan (15.11. 1961, Č Budějovice), Hájek áclav (2.9. 1963, Plzeň), Hanzlíček

Jiří (24.3. 1963, Plzeň), Hanzlík Radek (16.5. 1963, Plzeň), Havlíková Alexandra (23.1. 1963, Plzeň),

Habrová Olga (21.2. 1961, Plzeň), Herejk Petr (23.3. 1962, Plzeň), Hölze Jaroslav (24.5. 1962,

Česká Lípa), Hrabačka Libor (14.7. 1963, Plzeň), Hránek Pavel (18.5. 1961, Skalice), Hrubý Vladimír

(28.8. 1963, Strakonice), Hůda Zdeněk (16.6. 1963, Č. Budějovice), Hůrková Miroslava (17.7. 1963,

Domažlice), Chladová Marcela (14.12. 1961, Příbram), Chlumecká Miroslava (13.10. 1961, Příbram),

Chumová Drahomíra (8.7. 1961, Strakonice), Jakš Vladimír (5.5. 1960, Louny), Jandík Pavel (28.5.

1962, K. Vary), Jedlička Josef (20.9. 1961, Plzeň), Jeslínek Jaromír (7.7. 1960, Klatovy), Kahovec

Čestmír (12.6. 1962, Rokycany), Kalina Jaroslav (3.11. 1960, Plzeň), Kalinová Vladimíra (10.8.

1961, Plzeň), Kapoun Pavel (2.7. 1960, Plzeň), Kavalíř Zbyněk (31.10. 1962, Brno), Kmoch Ladislav

(10.7. 1959, Č. Budějovice), Kirchmanová Marie (23.3. 1962, Plzeň), Kollorossová Věra (9.10. 1960,

Plzeň), Knetl Václav (30.11. 1961, Sušice), Kolloross Petr (20.6. 1962, Plzeň), Kott Jaroslav (3.11.

1960, Hradec Králové), Kubal Petr (18.7. 1961, Č. Budějovice), Kulda Miloš (16.7. 1965, K. Vary),

Kurka Bohumil (22.4. 1963, Příbram), Langer Zdeněk (27.3. 1962, Čáslav), Neubauerová Pavla (21.8.

1963, Plzeň), Luxik Jiří (15.12. 1961, Č. Budějovice), Lejčková Jana (2.10. 1962, Plzeň), Mácha

Karel (1.9. 959, Písek), Masopust Martin (10.7. 1962, Č. Budějovice), Matějů Milan (12.5. 1960,

Počátky), Marin Bohumil (15.12. 1962, Plzeň), Moric Miroslav (19.1. 1962, Plzeň), Mrázek Petr

(23.6. 1962, Rokycany), Novotný Jindřich (28.6. 1963, Tábor), Novotný Petr (15.11. 1963,

Rakovník), Novotný Václav (26.9. 1960, Kraslice), Nyklová Drahomíra (16.1. 1962, Kladno), Pálek

Vladimír (21.1. 1960, Plzeň), Pejřil Jiří (16.6. 1962, Plzeň), Pešta Jiří (11.8. 1961, Prachatice),

Petrová Lenka (23.3. 1963, Plzeň), Piták Zdeněk (12.6. 1962, Klatovy), Podzimová Jana (14.5. 1962,

Příbram), Pospíšil Jiří (5.3. 1962, Aš), Prchal Petr (20.9. 1962, Klatovy), Prokopec Antonín (10.10.

1961, Plzeň), Pytel Milan (11.10. 1961, Plzeň), Rambousková Helena (12.2. 1962, Plzeň), Ráž

František (16.8. 1963, Plzeň), Rejtmar František (27.. 1960, Praha), Rousová Jaroslava (21.10. 1962,

Plzeň), Rubáš Karel (31.7.1959,Klatovy), Rudolf Vlastimil (6.11. 1962, Praha), Růžička Milan

(11.10. 1963, Rakovník), Říhová Soňa (19.2. 1962, Plzeň), Šach Radomír (3.7. 1962 Písek), Šatra

Václav (15.11. 1961, Plzeň), Šetmaňuk Jiří (10.9. 1961, Aš), Šíma Jaroslav (17.4. 1962, Rakovník),

Škarda Josef (17.8. 1963, Domažlice), Slavík Jaroslav (26.2. 1962, Strakonice), Beránková Alena

(4.1. 1961, Plzeň), Šteif Evžen (30.12. 1959, Plzeň), Štětka Karel (27.3. 1962, K. Vary), Šťovík Jiří

54


(13.5. 1962, Plzeň), Šulc Václav (15.11. 1960, Kaplice), Karasová Iva (17.10. 1962, Plzeň), Švec

Dalibor (31.7. 1959, Klatovy), Tatíček Pavel (19.11. 1963, Plzeň), Šatrová Ivana (16.1. 1963, Plzeň),

Truxa Jan (5.1. 1963, Rakovník), Vališ Petr (5.7. 1962, Plzeň), Vaňková Jana (10.5. 1963, Plzeň),

Vavrochová Alena (13.5. 1963, Plzeň), Vinkler Vladan (13.9. 1962, Plzeň), Vojík Vlastimil (29.10.

1962, Strakonice), Vraný Václav (26.5. 1962, Sušice), Vyskočil Václav (23.3. 2962, Příbram),

Weikert Miloš (6.1. 1963, Podbořany), Žáková Dagmar (2.5. 1961, Plzeň), Záveská Jitka (12.4. 1962,

Plzeň), Zeman Ludvík (15.9. 1960, Č. Budějovice)

Studijní obor: ASŘ výrobních procesů ve strojírenství

Císařovský Bohumil (6.3. 1962, Příbram), Hnilica Zbyněk (23.7. 1962, Louny), Kaisner Jaroslav

(17.5. 1962, Domažlice), Král Miroslav (8.6. 1962, Chomutov), Kripnerová Jitka (16.11. 196, Plzeň),

Nacanová Eva (11.7. 1962, Ostrov), Matasová Irena (3.4. 1962, Plzeň), Plávka Dušan (28.10. 1961, K.

Vary), Procházka Pavel (4.3. 1962, Ostrov nad Ohří), Šemokrouch Milan (17.1. 1963, Rokycany),

Šmid Ivan (20.11. 1961, Plzeň), Smola Viktor (10.2. 1961, Plzeň), Sokol josef (18.1. 1962,

Strakonice), Štěch Petr (23.12. 1961, Strakonice), Sýkora jiří (20.12. 1960, Klatovy), Tauber jaroslav

(6.5. 1960, Rokycany)

Studijní obor: Ekonomika a řízení strojní výroby

Bendová Yvona (2.8. 1963, Plzeň), Bůžková Kateřina (16.10. 1961, Plzeň), Hamet Richard ((1.2.

1961, K. Vary), Hesounová Simona (11.5. 1963, K. Vary), Choc Roman (15.4. 1962, Plzeň), Jelínek

Pavel (26.7. 1963, Plzeň), Kratochvíl Jaroslav (10.12. 1963, Plzeň), Kružej Miloš (28.2. 1960, Plzeň),

Kuttanová Jitka (17.7. 1960, Plzeň), Lišková Iva (16.5. 1962, Plzeň), Petrlíček Jaroslav (18.4. 962,

Plzeň), Šlechta Petr (19.6. 1963, Rýmařov), Štěpánek Vít (22.2. 1960, K. Vary), Zavadilová Pavla

(2.5. 1962, Plzeň), Ženíšek Pavel (29.4. 1963, K. Vary)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

Benedikt Stanislav (13.4. 1961, Klatovy), Borůvka František (30.3. 1961, Plzeň), Černý Miroslav

(3.10. 1960, Aš), Ctibor Bohumír (22.5. 1961, Č. Budějovice), Fraus Vladimír (22.9. 1959, Plzeň),

Geletej Josef (23.11. 1959, Plzeň), Hajnis István (17.4. 1961, Budapešť), Hladík Květoslav (17.1.

1961, Domažlice), Hornát an (29.5. 1961, Č. Budějovice), Hošek Jiří (3.8. 1961, Č. Budějovice),

Juřiček Rostislav (13.4. 1961, Brno) Klojda Bohuslav (25.7. 161, Č. Budějovice), Kouba Vítězslav

(10.5. 1961, Plzeň), Kroták Jaroslav (4.8. 1960, Jablonec), Křížová Vladimíra (31.8. 1962, Sokolov),

Kubát Libor (30.5. 161, Chomutov), Ledvinka Josef (27.11. 1961, Domažlice), Lukeš Zbyněk (1.8.

1961, Rokycany), Marek František (9.3. 1961, Kaplice), Martínek Jiří (11.9. 1958, Rychnov nad

Kněžnou), Mastný Dušan (14.5. 1961, Planá u M. L.), Matoušek Zdeněk (10.2. 1961, Chomutov),

Polcar Rudolf (31.8. 1960, Plzeň), Řezáč Karel (15.5. 1959, Rokycany), Řeheř Miroslav (5.1. 1961,

Tábor), Ryšavá Helena(24.2. 961, Podbořany), Salfický Rudolf (20.12. 1960, Praha), Smolka Bohumír

(17.1. 1959, Sušice), Staněk Jan (7.4. 1961, Plzeň), Syka Václav (13.6. 1961., Most), Turek Petr (18.7.

1961, Strakonice), Urbánková Vlasta (5.1. 1961, Plzeň), Vadlejch Karel (6.11. 1960, Strakonice),

Zdravecký Jan (31.3. 1960, Planá), Zíka Václav (29.1. 1960, Klatovy), Zlatník Vlastimil (6.12. 1960,

Ústí n. Labem), Pchan Quang Kiem (8.7. 1961, VSR)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

(Tepelně energetická zařízení)

Aubrecht Jaroslav (27.7. 1961, Rokycany), Bače Milan (1.5. 1961, Prachatice), Baštýř Pavel (4.5.

1961 Č. Budějovice), Beneš Zdeněk (31.12. 1961, Plzeň), Bešťáková Martina (29.12. 196, Plzeň),

Bittengl František (13.11. 1961, Plzeň), Mevaldová Hana (2.7. 1961, Plzeň), Červený Václav (14.1.

1961, Strakonice), Dlouhý Karel (11.1. 1962, Rokycany), Dundr Václav (23.5. 1962, Louny),

Riegerová Ivana (30.12. 1961, Kadaň), Gruber Josef (27.2. 1961, Plzeň), Hájek Martin (18.8. 1961,

55


Duchcov), Hajný Vladimír (17.4. 1961, K. Vary), Hajšman Jindřich (4.12. 1959, Plzeň), Hanzal Jiří

(23.1. 1959, Vimperk), Havlíček Vlastislav (1.12. 1960, Plzeň), Hecht Michal (1.6. 1961, Plzeň),

Hosnedl Jan (8.7. 1959, Sušice), Hrudka Jiří (31.12. 1960, Chomutov), Kuběna Václav (17.12. 1959,

Klatovy), Kubeš Jaroslav (11.4. 1960, Rokycany), Lank Josef (21.6. 1961, Strakonice), Lucáková

Libuše (4.5. 1961, Plzeň), Marek František (24.2. 1961, Strakonice), Mladý Ondřej (18.9. 1961,

Plzeň), Moravčík Petr (3.2. 1961, Teplice), Mucha Václav (6.7. 1960, Sušice), Pechman Jiří (6.5.

1961, Plzeň), Průša Stanislav (30.3. 1962, K. Vary), Rabušic Josef (2.12. 1960, Domažlice), Smola

Richard (27.1. 1962, Ostrov), Šnejdar Stanislav (3.4. 1961, Klatovy), Sýkora Zdeněk (6.11. 1961,

Nezvěstice), Turinský Miroslav (8.6. 1961, Plzeň), Urlich Josef (21.7. 1961, Plzeň), Vata Milan (23.3.

1961, Tábor), Vébr Miroslav (30.1. 1962, Plzeň), Veselý Vlastimil (30.4. 1961, Tábor), Vodňanský

Zdeněk (26.4. 1961, Plzeň), Vonřička Josef (7.9. 1961, Sušice), Vojtěch Pavel (16.8. 1960, Praha),

Winkelhöfer Jiří (1.9. 1961, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Dálkové studium)

Berka Oldřich (14.5. 1955, Příbram), Eliáš Břetislav (15.3. 1947, Praha), Eliáš Robert (28.6. 1952,

Kraslice), Falcník Ladislav (18.3. 1945, Příbram), Hirsch František (18.2. 1956, Jindř. Hradec), Holý

Josef (4.3. 1951, K. Vary) Hora Josef (4.9.1949, K.Vary), Kodat Ladislav (30.9. 1950, Příbram),

Krejčíř Aleš (20.4. 1955, Jihlava), Michalík Milan (29.12. 1956, Toužim), Neubaauer Miroslav (12.11.

1947, Holíšov), Norek Ladislav (12.12. 1940, Sušice), Petráš Zdeněk (14.5. 1948, Nový Jičín),

Procházka Miroslav (20.7. 1947, Chlumčany), Protiva Jindřich (6.11. 1946, Plzeň), Rojík Zdeněk

(11.9. 1954, Plzeň), Rösch Pavel (16.9. 1955, Plzeň), Šmerda Miroslav (19.5. 1953, K. Vary), Valovič

Robert (18.8. 1952, Rokycany), Vlček Josef (17.3. 1946, Plzeň), Wágner Václav (19.8. 1953,

Rokycany), Zárybnický Josef (15.2. 1951, Pňovany)

Akademický rok ukončení studia: 1985/1986

Studijní obor: Strojírenská technologie

Ajglová Jana (7.9. 1964, Plzeň), Beneš Jan (30.7. 1963, Klatovy), Beneš Pavel (29.9. 1963, Sokolov),

Bílek Miroslav (18.2. 1960, Písek), Boňková Iveta (18.1. 1964, Klatovy), Bouda Petr (8.3. 1964,

Klatovy), Bůhová Dagmar (6.5. 1963, Plzeň), Čechnerová Helena (20.6. 1964, Ostrov n. Ohří),

Dajbych Petr (18.8. 1963, Plzeň), Divíšek Václav (30.8. 1963, Plzeň), Doležel Štěpán (4.6. 961, Č.

Budějovice), Dráb Zdeněk (7.10. 1963, Písek), Dvořák Jiří (1.4. 1961, Plzeň), Fialová Ivana (6.3.

1963, Plzeň), Fojtíček Petr (4.7. 1964, Plzeň), Friedl Petr (1.4. 1963, Plzeň), Hájek Rudolf (10.1. 1954,

Ústí n. Labem), Hajný Petr (12.3. 1964, Stod), Havlíček Stanislav (7.10. 1963, Plzeň), Hellus Jiří

(16.9. 1964, Plzeň), Holá Zuzana (27.5. 1964, Plzeň), Hoťková Václava (6.10. 1962, Plzeň), Hranička

Hynek (9.3. 1963, Sušice), Hruška Zdeněk (10.3. 1962, Č. Budějovice) Janečková Marie (1.9. 1963,

Písek), Kápl vo (2.3. 1962, Č. Budějovice), Karhan Zdeněk (4.1. 1964, Plzeň), Karlovec Jan (20.3.

1964, Plzeň), Karnold Petr (13.4. 1964, Plzeň), Klášterka Miloš (11.8. 1964, Klatovy), Kos Jaroslav

(27.7. 1962, Chomutov), Kotěšovec Josef (30.11. 1963, Klatovy), Koutník Jiří (16.1. 1964, Plzeň),

Kovalský Pavel (14.2. 1962, Plzeň), Kratochvíl Pavel (5.5. 1964, Plzeň), Kryl Petr (8.8. 1962, Plzeň),

Lívová Jana (22.4. 1963, Klatovy), Mareš Petr (23.1. 1963, Hořovice), Martiška Ladislav (7.12. 1963,

Vsetín), Mařan Tomáš (24.7. 1964, Plzeň), Mařík Miroslav (7.9. 1961, Domažlice), Mašek Milan

(12.1. 1963, Plzeň), Mašek Petr (31.8. 1963, Plzeň), Michalčák Jan (17.12. 1962, Sokolov), Michálek

Vítězslav (12.7. 1964, Klatovy), Moravec Oldřich (21.4. 1964, Chomutov), Moses Ladislav (27.8.

1963, Cheb), Myšák Mojmír (29.4. 1958, Ústí nad Orlicí), Němec Jiří (11.3. 1963, Plzeň), Němec

Miroslav (29.9. 1964, Písek), Neudörfl Miroslav (16.3. 1963, Příbram), Neužil Pavel (26.1. 1963,

Příbram), Novák Luboš (19.5. 1963, Sokolov), Nykles Oldřich (23.10. 1961, Plzeň), Paďourek Jan

(23.4. 1963, Prachatice), Parýzek Jaroslav (8.12. 1963, Písek), Pašek Luboš (29.3. 1963, Plzeň), Paur

56


Pavel (2.4. 1962, Plzeň), Paveza Miloš (21.12. 1960, Sušice), Pavlík Jan (19.10. 1963, Klatovy),

Pernet Libor (3.8. 1963, Most), Pašek Jiří (23.3. 1963, Plzeň), Pillmayer Rudolf (17.4. 1961, Plzeň),

Pivovarčík Pavel (9.11. 1964, Č. Budějovice), Podlešák Václav (10.6. 1964, Prachatice), Podskalský

Miroslav (12.2. 1962, Strakonice), Polanka Milan (10.1. 1964, Strakonice), Popovský Done (18.2.

1963, Plzeň), Prokop Jiří (27.5. 1958, Plzeň), Rach Jan (28.7. 1963, Žatec), Ronge Roman (20.9. 1963,

Kaplice), Sedlák Jiří (22.7. 1964, Sušice), Seider Robert (13.3. 1962, Plzeň), Schwagerová Lenka

(31.8. 1962, Č. Budějovice), Staněk Jan (15.12. 1963, Sušice), Szappanos Pavel (16.5. 1964, Vejprty),

Ševčík Jan (27.4. 1964, Plzeň), Šiška Pavel (14.1. 1964, Sušice), Školný Zdeněk (19.3. 1963,

Podbořany), Špetová Romana (15.5. 1964, Domažlice), Štaif Vladimír (16.8. 1962, Most), Štípková

Věra (22.9. 1964, Klatovy), Tater Stanislav (25.11. 1962, Příbram), Tregler Miroslav (10.8. 1964,

Plzeň), Trobl František (9.12. 1962, Prachatice), Tucháček Pavel (8.9. 1962, Plzeň), Vacík Luboš

(26.6. 1964, Stod), Vachata Jaroslav (15.11. 1963, Příbram), Valenta Jan (19.8. 1963, Plzeň), Valenta

Pavel (11.3. 1964, Plzeň), Vaniš Petr (5.5. 1964, Plzeň), Velek Zdeněk (20.9. 1959, Písek), Vítová

Edita (6.5. 1964, Plzeň), Volf Miroslav (10.9. 1963, Domažlice), Volfová Ludmila (18.10. 1962,

Zajícová Pavla (1.12. 1963, Plzeň), Zeman Jiří (11.7. 1963, Plzeň), Bausem Rifaat El Ali (15.7. 1958,

Libanon), Abdo Mohamed (20.12. 1958, Libanon), Tahsin Oliwi (23.9. 1957, Sýrie)

Studijní obor: Ekonomika a řízení strojní výroby

Bečvář Václav (18.3. 1964, Plzeň), Beránková Dana (2.11. 1964, Plzeň), Čapková Hana (12.7. 1964,

Plzeň), Fikrlová Hana (3.7. 1964), Fürst Pavel (2.5. 1964, Plzeň), Chranová Danuše (3.10. 1962,

Most), Nováková Jitka (16.1. 1963, Praha), Košňarová Marcela (20.3. 1964, Plzeň), Kroupa Petr (8.8.

1963, Plzeň), Mikulová Iva (10.10. 1963, M. Lázně), Kuglerová Hana (24.8. 1963, Plzeň), Schwarz

Ivo (12.8. 19654, Rokycany), Strolená Hana (1.8. 1963, Klatovy), Švarc Pavel (27.6. 1963, Příbram),

Urban Tomáš (27.12. 1963, Rakovník), Votípka Zdeněk (24.7. 1961, Plzeň), Výprachtická Eleonor

(19.9. 1964, M. Lázně)

Studijní obor: ASŘ výrobních procesů ve strojírenství

Blata Luboš (13.1. 1963, Benešov), Bártová Jitka (26.8. 1964, Plzeň), Heasová Stanislava (4.5.1963,

Planá u M. L.), Havlíček Jaroslav (31.3. 1963, Žatec), Havrda Petr (27.4. 1963, Pardubice), Jiránek

Petr (14.10. 1963, Sušice), Kůrka Jaroslav (11.11. 1961, Tábor), Maryt Jiří (13.2. 1964, Domažlice),

Milotová Evženie (23.10. 1962, Plzeň), Novák Vladimír (13.4. 1962, Plzeň), Richter Petr (17.3. 1961,

Kolín), Šedivcová Michaela (20.10. 1963, Plzeň), Soukup Jiří (25.6. 1962, Plzeň), Staněk Rostislav

(9.10. 1960, Plzeň), Sudová Eva (2.3. 1964, Plzeň), Švec Lukáš (24.3. 1963, Klatovy), Toufar Petr

(14.2. 1962, Plzeň), Ungrová Růžena (18.9. 1963, Plzeň)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

Beránek Kamil (5.3. 1962, Plzeň), Černoch Miroslav (25.12. 1960, Plzeň), Čutka Václav (25.7. 1963,

Kaplice), Dvořák Karel (14.4. 1962, Most), Horová Slavomíra), Hutta Rudolf (27.1. 1962, Planá u M.

L.), Chytrý Aleš (16.3. 1960, Plzeň), Jandová Renata (6.12. 1960, Plzeň), Kadlec Jaroslav ((21.6.

1963, Hořovice), Kovář Jiří (2.3. 1962, Plzeň), Kovář Jiří (10.7. 1960, Strakonice), Kurz Zdeněk

(25.4. 1963, Plzeň), Linhart Vít (14.12. 1961, Plzeň), Mareš Martin (19.8. 1963, Sušice), Maxa

Ladislav (10.9. 1961, Sušice), Mištera Josef (20.8. 1960, Plzeň), Němec Jan (22.9. 1962, Plzeň),

Novák Václav (1.12. 1961, Plzeň), Papoušek František (10.11. 1962, Plzeň), Ptáček Petr (24.4. 1963,

Č. Budějovice), Senjuk Rostislav (29.1. 1963, Plzeň), Schuster Milan (1.6. 1961, Plzeň), Šíma

Vladimír (14.10. 1963, Strakonice), Šimka Zdeněk (14.6. 1963, Domažlice), Šmodrk Jiří (5.2. 1963,

Strakonice), Valenta Václav (1.8. 1961, Plzeň), Vlnař Petr (29.5. 1963, Plzeň), Vohryzková Zdeňka

(1.12. 1962, Plzeň), Žáková Jana (4.11. 1962, Plzeň)

57


Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

Anděl Jaroslav (21.11. 1961, Písek), Balák Oldřich (14.4. 1962, Plzeň), Balcar Jan (26.8. 1962, Plzeň),

Dolejš Jiří (24.4. 1962, Plzeň), Duchek Jiří (11.9. 1962, Plzeň), Dupal Jiří (1.9. 1962, Klatovy), Fast

Václav (4.5. 1963, Rokycany), Fupšo Miroslav (20.3. 1963, Chomutov), Chudoba Vladimír (16.11.

1961, Litoměřice), Chval Jiří (4.3. 1962, Plzeň), Jeníček Roma (23.8. 1960, Pardubice), Jícha Jiří (7.9.

1962, Plzeň), Jílek Jiří (11.9. 962, Ústí n. Labem), Kotnerová Ivana (4.10. 1962, Příbram), Krupička

Karel (15.10. 1963, Plzeň), Licehamr Luboš (6.5. 1962, Ostrov n. Ohří), Mally Petr (26.8. 1962, K.

Vary), Michalčík Pavel (8.3. 1960, Strakonice), Netík Rudolf (17.2. 1962, Sokolov), Pilný Zdeněk

(29.9. 1962, Strakonice), Rajnoch Josef (14.3. 962, Tábor), Suchý Petr (6.10. 1961, Rokycany),

Sýkora Jiří (6.19. 1962, Plzeň), Šalanský Jindřich (9.11. 1961, Louny), Šimandl Petr (30.8. 1962,

Plzeň), Tomášek Jiří (24.4. 1962, Plzeň), Valenta Vladimír (22.3. 1963, Plzeň), Valenta Luboš (4.11.

1962, Písek), Vašíček Vladimír (22.3. 1963, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Kombinované studium)

Babický Petr (15.7. 13, Plzeň), Bachman Jiří (15.3. 1962, Plzeň), Belančin Michal (28.6. 1961, Plzeň),

Bosman Oldřich (7.1. 1962, Domažlice), Česal Jaroslav (11.5. 1961, Plzeň), Draský Pavel (19.9. 1960,

Plzeň), Falout Josef (29.8. 1962, Klatovy), Pudil Ivan (16.2. 1963, Strakonice), Silovský Miroslav

(17.11. 1963, Plzeň), Soukup Jiří (19.10. 1962, Plzeň), Švinger Petr (12.2. 1962, Plzeň), Vrátník Jan

(17.11. 1963, Plzeň), Soukup Jiří (19.10. 1962, Plzeň)

Akademický rok ukončení studia: 1986/1987

Studijní obor: Strojírenská technologie (Dálkové studium)

Franta Kamil (11.1. 1951, Rokycany), Hrach Václav (3.11. 1945, Brandenburg), Hošek Jan (12.4.

1946, Zbůch), Hrubý Ladislav (21.7. 1945, Dobřany), Janda Miroslav (29.. 1954, Plzeň), Janosta

Vladimír (1.10. 1954, Banská Bystrica), Jirsa Václav (22.7. 1959, Libětice), Koutný Vojtěch (19.11.

1954, Kroměříž), kovář Stanislav (22.11. 1949, Volině), Krkoška Jaroslav (7.5. 1953, Plzeň), Kubík

Jiří (12.10. 1950, M. Lázně), Lukas Roman (22.9. 1954, Plzeň), Marek Jan (5.7. 1952, Červené

poříčí), Mikuta Luboš (8.1. 1944, Horní Bříza), Pelnář Josef 21.9. 1960, Klatovy), Rosenbum Evžen

(26.2. 1956, Most), Svoboda Rudolf (10.4. 1953, Plzeň), Sýkora Jaroslav (4.11. 1953, Kadaň), Šeba

Jaroslav (20.7. 1953, Plzeň), Voseček Petr (27.9. 1955, Plzeň), Zákoutský Josef (20.2. 1948, Rokle),

Sankot Karel (21.4. 1939, Sudoměřice), Gabčík Miroslav (13.4. 1956, Kadaň)

Studijní obor: Strojírenská technologie

Andrýsek Petr (2.4. 1964, Plzeň), Bachura Radim (3.5. 1962, K. Vary), Bauer Jan (22.11. 963, Č.

Budějovice), Beneš Petr (10.2. 1965, Cheb), Bezpalec Pavel (12.8. 1963, Klatovy), Blahák Petr (22.6.

1963, Praha), Blažek Jiří (14.2. 1964, Pelhřimov), Budaj Ivan (19.9. 1965, M. Lázně), Bujanovský

Josef (30.10. 1961, SSSR Aktubinsk), Bunda Vratislav (1.5. 1961, Kraslice), Burda Milan (15.1. 1964,

Plzeň), Cába Slavomír (4.4. 164, Most), Čermák Libor (27.2. 1963, K. Vary), Česal Petr (15.12. 1964,

Plzeň), Drozd Štefan (28.12. 1964, Příbram), Dvořák Miroslav (11.8. 1964, Prachatice), Dvořák Pavel

(28.9. 1963, Litoměřice), Eisenhamer Petr (20.12. 1961, Rokycany), Fay Petr (12.8. 1964, Plzeň),

Fiala Rostislav (15.4. 1962, Beroun), Hais Jaromír (15.3. 1965, Aš), Hanisch Jiří (26.10. 1963,

Klatovy), Harvalík Jiří (25.2. 1965, Prachatice), Havrusevič Jiří (1.5. 1964, Podbořany), Hejč Antonín

(22.12. 963, Most), Herlík Václav (11.4. 1965, Domažlice), Hetmer Leoš (2.9. 1964, Gottwaldov),

Hladík Roman (23.2. 1964, Varnsdorf), Holejšovský Radek (3.7. 1965, Praha), Holub Petr (27.7.

1964, Praha), Holub Jan (27.7. 1964, Praha), Honzů Jaroslav (26.10. 1964, Plzeň), Houdek Stanislav

(22.5. 1965, Slaný), Hrabánek Radek (6.5. 1965, Č. Budějovice), Hruška Jiří (11.5. 1964, Praha),

Hrych Miroslav (21.11. 1963, Písek), Hujo Miroslav (21.3. 1964, Teplice), Hytha Milan (10.6. 1964,

58


Plzeň), Chytrý Libor (23.3. 1965, Rakovník), Janda Jan (4.12. 1963, Č. Budějovice), Jílková Dana

(15.4. 1965, Plzeň), Kapounová Dana (2.2. 1965, Klatovy), Jirsa Petr (11.10. 1961, Plzeň), Kapoun

Jiří (7.4. 1964, Prostějov), Keramidas Fotis (5.8. 1964, Plzeň), Kinzl Ladislav (19.4. 1965, Plzeň),

Knap Tomáš (26.2. 1963, Plzeň), kobza Přemysl (22.1. 1964, Plzeň), Kohout Stanislav (19.3. 21963,

Sokolov), kolář Michal (22.9. 1964, Ústí n. Labem), Krása Jaroslav (13.4. 1964, Příbram), Krch

Martin (2.2. 1964, Tábor), Kroc Petr (17.4. 1964, Plzeň), Kubeček Petr (14.3. 1965, Plzeň),Kučeravý

Vladimír ( 26.5. 1965, Jindřichův Hradec), Kunclová Anna (13.2. 1960, Prachatice), Kůsová Jana

(28.7. 1965, Klatovy), Macháček Zdeněk (1.10. 1964, Čáslav), Maděra Libor (21.2. 1964, Jihlava),

Malý Zbyněk (7.6. 1964, Beroun), Mašek Zdeněk (21.4. 1963, Plzeň), Matas Petr (18.4. 1964, Plzeň),

Matějíček Miroslav (1.8. 1963, Plzeň), Matějka Jan (12.11. 1965, Plzeň), Matyáš Jan (28.4. 1965, K.

Vary), Menšík Luboš (25.2. 1963, Tábor), Metlický Petr (25.8. 1962, K. Vary), Mol Vladimír (21.7.

1964, Ostrov), Mráz Vladimír (2.6. 1964, Č. Budějovice), Haschová Marcela (28.4. 1965, Plzeň),

Myslík Pavel (12.2. 1964, Strakonice), Nachtigal Jan (2.6. 1965, Strakonice), Nepivoda Jiří (19.5.

1964, Příbram), Novák Pavel (12.5. 1962, Náchod), Novotný Milan (29.5. 1961, Olomouc), Panuška

Miroslav (22.8. 1962, Sušice), Paur Jan (13.2. 1964, Plzeň), Pavlík Jindřich (4.6. 1965, Plzeň),

Pěnička Radek (11.2. 1965, Chomutov), Pešek Jaroslav (14.7. 1961, Rokycany), Petřina Milan (16.4.

1965, Příbram), Petrlík Ivan (13.3. 1962, Plzeň), Plíhalová Zuzana( 23.2. 1965, Ostrov), Pohanková

Hana (12.7. 1964, Plzeň), Polívková Libuše (24.1. 1965, Plzeň), Pravda Jiří (28.10. 1964, Chomutov),

Přibil Stanislav (27.6. 1965, Brandýs n. Labem), Procházka Václav (2.1. 1965, Strakonice), Ptáček

Zdeněk (20.11. 164, Cheb), Pučejdl Bohumil (13.6. 1965, Č. Budějovice), Růžička Roman (19.6.

1965, Praha), Ríský Martin (1.2. 1965, Strakonice), Schuster Josef (24.6. 1964, Klatovy), Skala Jiří

(6.11. 1963, K. Vary), Skála Petr (4.11. 1963, Plzeň), Sláma Petr (9.11. 1963, Hranice na Moravě),

Spišáková Anna (14.7. 1964,Most), Strejc Luboš (27.5. 1964, Plzeň), Šafránek Martin (25.8. 1963,

Plzeň), Šafránek Miroslav (8.4. 1965, Strakonice), Šálený Miroslav (2.1. 1965, České Budějovice),

Šebesta Petr (25.4. 1965, Karlovy Vary), Šedivý Vladimír (24.8. 1964, Tábor), Šmolík Jan (28.7.

1965, Plzeň), Šnajdr Milan (27.6. 1964, Plzeň), Šnebergr Pavel (15.8. 1962, Plzeň), Šrom Václav (1.8.

1963, České Budějovice), Tenora Ivan (6.6. 1963, Plzeň), Tischler František (12.3. 1965, Prachatice),

Tolar Miloš (27.1. 1965, Plzeň), Toman Miroslav (20.1. 1965, Klatovy), Tománek Zdeněk (26.8.

1962, Chrudim), Šircová Věra (20.4. 1965, Pacov), Vandas Pavel (3.12. 1964, Aš), Vaněk Bohuslav

(2.1. 1964, Karlovy Vary), Vepřek Jaroslav (26.4. 1963, Šumperk), Vomáčka Petr (24.8. 1965, Praha),

Vondrys Pavel (13.2. 1964, Strakonice), Vožech Miroslav (20.2. 1964, Plzeň), Walenka Karel (2.10.

1964, Příbram), Woznicová Jana (12.5. 1964, Plzeň), Wünscherová Dita (24.9. 1964, Slavičín), Záhoř

Jan (21.4. 4965, Domažlice), Zwiklová Jarmila (28.3. 1965, Plzeň), Holger Landefeld (6.9. 1963,

Eisenach)

Studijní obor : Ekonomika a řízení strojírenské výroby

Beneš Vladimír (11.5. 1962, Kaplice), Benešová Jana (13.10. 1964, Plzeň), Bílí Milan (10.4. 1964,

Klatovy), Černý Vratislav (4.11. 1963, Klatovy), Douděra Milan (12.6. 1965, Hořovice), Kašparová

Věra (14.3. 1962, Počátky), Hromíř Václav (17.6. 1965, Strakonice), Hromířová Iveta (1.5. 1965,

Plzeň), Janča Milan (3.4. 1965, Plzeň), Janoušková Jana (11.1. 1965, Plzeň), Jelínek Václav (31.12.

1960, Praha), Kolbek Jan (26.5. 1965, Plzeň), Kyznarová Ludmila (12.6. 1965, Chomutov), Miler

Miloš (1.5. 1960, Plzeň), Pohanková Martina (2.10. 1964, Plzeň), Rod Pavel (3.10. 1963, Příbram),

Švábková Šárka (20.1. 1965, Benešov)

Studijní obor : ASŘ výrobních procesů ve strojírenství

Bedřich Tomáš (29.12. 1964, Plzeň), Brynda Zdeněk (6.7. 1965, Rokycany), Doláková Hana (14.5.

1965, Klatovy), Dvořák Jindřich (7.3. 1964, Karlovy Vary), Eder Roman (19.6. 1964, mariánské

Lázně), Franc Jiří (6.4. 1964, Benešov), Holub Jaroslav (26.3. 1965, Sušice), Hubač Robert (22.9.

1964, Klatovy), Chaluš Jaromír (19.8. 1965, Strakonice), Kotýnek Petr (28.7. 1964, Vlašim),

59


Koudelková Alena (8.9. 1965, Rakovník), Kašparová Jana (13.4. 1964, Slaný), Matasová Václava

(21.10. 1963, Plzeň), Maxera Jan (8.6. 1964, Plzeň), Púta Petr (26.9. 1965, Plzeň), Schusterová

Miroslava (21.3. 1963, Plzeň), Skopek Richard (10.1. 1964, Plzeň), Soukup Roman (22.3. 1965, Planá

u Mariánských Lázní), Teřl Miroslav (11.10. 1963, Most), Vonášek Aleš (29.1. 1965, České

Budějovice)

Studijní obor : Tepelné a jaderné stroje a zařízení

Bednář Lukáš (25.8. 1962, Plzeň), Borkovec Jiří (26.10. 1962, Ostrava), Brčák Jan (18.2. 1964, Cheb),

Cepelák Josef (11.6. 1963, Hořovice), Dragoun Petr (2.10. 1963, Plzeň), Duriga Pavel (12.6.1962,

Praha), Frýbl Petr (1.8. 1963, Planá u mariánských Lázní), Hanzlíček Jindřich (24.1. 1963, Plzeň),

Havlíček Zdeněk (9.9. 1962, Sokolov), Chromý Zdeněk (25.5. 1963, Strakonice), Jíša Zbyněk (6.2.

1963, České Budějovice), Jíšová Markéta (26.2. 1963, Plzeň), Klíma Ivan (26.5. 1963, Plzeň),

Kornatovský Ivo (26.11. 1962, Plzeň), Kubík Stanislav (5.9. 1962, Plzeň), Kuna Libor (1.8. 1963,

Mladá Boleslav), Kůrka Milan (14.4. 1962, Plzeň), Kvarda Miroslav (29.5. 1963, Karlovy Vary),

Mašík Stanislav (21.6.1963, Plzeň), Nechvátal Jan (22.6. 1963, Znojmo), Nový Bohumír (16.6. 1963,

Plzeň), Pankraz Václav (25.8. 1964, Plzeň), Pivovar Petr (25.9. 1963, Vítkovice), Pojar Pavel (18.3.

1963, Plzeň), Pospíšil Jaroslav (21.11. 1961, Frýdlant), Rausch Ivan (14.2. 1964, Plzeň), Rulec Hubert

(6.5. 1963, Plzeň), Šimána Oldřich (11.9. 1963, Sokolov), Šimka Václav (14.6. 1963, Domažlice),

Skála Pavel (18.5. 1964, Klatovy), Slanina Stanislav (12.1. 1960, Pardubice), Steinbauerová Ivana

(18.11. 1963, Plzeň), štindl Václav (17.2. 1962, český Krumlov), Suchý Miroslav (12.9. 1963, Plzeň),

Szabóová Dagmar (8.4. 1963, Plzeň), Touš Jan (6.7. 1963, Klatovy), Voldán Petr (23.11. 1961,

Sokolov), Vostrý Luděk (26.5. 1963, Plzeň), Votruba Jiří (4.3. 1964, Plzeň), Vrátník Viktor (16.3.

1964, Ostrava), Omar Azzam A.A. (11.12. 1958, Palestina)

Studijní obor : Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

Beber Pavel (29.9. 1963, Domažlice), Bečvář Jaroslav (19.4. 1963, Strakonice), Blecha Jiří (6.5. 1963,

Rakovník), Boček Karel (29.10. 1960, České Budějovice), Dientsbier Alois (16.3. 1961, Plzeň),

Dvořák Miroslav (6.5. 1962, Plzeň), Götzl Petr (30.3.1963, Sokolov), Holý Jan (20.4. 1963, Sušice),

Holý Luboš (8.9. 1964, Plzeň), Homola Pavel (8.4. 1963, Sokolov), Hrstka František (8.10. 1963,

Příbram), Hruškár Ladislav (11.7. 1963, Sokolov), Chmelíř Miroslav (31.8. 1961, Plzeň), Idlbek Jiří

(12.3. 1963, Klatovy), Janoušek Jaroslav (14.7. 1963, Strakonice), Janout Jaromír (29.12. 1960,

Strakonice), Ježek Milan (30.10. 1962, Příbram), Kaván Vladimír (19.7. 1962, Liberec), Kopic Jiří

(12.4. 1963, Domažlice), Králíková Zdeňka (18.1. 1963, Klatovy), Krejčí Miroslav (22.1. 1962,

Strakonice), Lener Zdeněk (9.2. 1963, Klatovy), Macholda Zdeněk (29.9. 1962, Strakonice), Michálek

Jiří (14.10. 1961, Sušice), Mrázek Libor (13.7. 1962, Brno), Papoušek Jan (12.10. 1963, České

Budějovice), Peleška Ladislav (4.8. 1964, Strakonice), Pfeifer Jiří (5.12. 1962, Klatovy), Polehla

Vladimír (16.1. 1963, Plzeň), Regerová Lada (17.6. 1964, Plzeň), Šantora Libor (17.9. 1962, Klatovy),

Tichota Petr (23.3. 1963, Martin), Tomášek Miloslav (24.4. 193, Strakonice), Tůma Stanislav

(16.8.1963, Benešov), Štěpánová Ivana (12.9. 1961, Rokycany), Vinklárek Pavel (22.6. 1964, Cheb),

Vondráček Milan (18.9. 1963, Příbram), Výškrabka Miroslav (13.5. 1963, Domažlice), Žihla Karel

(29.2. 1964, Strakonice), Le Minh Hung (27.7. 1962, Vietnam)

Akademický rok ukončení studia: 1987/1988

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

(Tepelné turbíny a turbokompresory)

Bohuslav Jiří (31.8. 1965, Rokycany), Hošťálek Miroslav (29.6. 1962, Plzeň), Ježek Martin (10.10.

1964, Plzeň), Kašpar Václav (12.7. 1962, Plzeň), Kozohorský Jiří (14.4. 1965, Plzeň), Kutý Jan (7.1.

1964, Plzeň), Lapáček Vojtěch (19.6. 1965, Aš), Lišková Vladimíra (16.2. 1963, Plzeň), Macák Pavel

60


(21.6. 1965, Plzeň), Macková Jana (17.9. 1964, Plzeň), Marek Pavel (1.6. 1965, Písek), Mařík Petr

(20.2. 1965, Plzeň), Morávka Štefan (18.1. 1964, Plzeň), Nenádl Roman (17.3. 1964, Sokolov),

Pergner Petr (17.2. 1964, Klatovy), Pešek Milan (2.2. 1962, Vimperk), Pták Václav (2.10. 1963,

Plzeň), Rebhan Martin (26.5. 1964, Teplice), Říha Ivan (30.4. 1963, Domažlice), Saleh Majid (11.8.

1964, Teplice), Šípková Lenka (23.6. 1965, Vejprty), Štěrba Luděk (2.9. 1963, Plzeň), Študlar Václav

(30.8. 1963, Český Krumlov), Švábek Karel (4.3. 1965, Mladá Boleslav), Tanzer Michal (14.5. 1965,

Plzeň), Toman Josef (7.3. 1965, Sušice), Vágner Lumír (16.7. 1965, Plzeň), Vajner Martin (27.10.

1965, Plzeň), Vosejpka Jan (13.8. 1964, Jindřichův Hradec), Vraný marek (26.10. 1964, Louny),

Vraštil Pavel (7.9. 1965, Plzeň), Zeitler František (16.9. 1963, Sokolov), Nguyer Minh Tam (20.5.

1964, Hanoj), Touhan Kheled (6.7. 1962, Aleppo)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

Denk Milan (22.7. 1962, Plzeň), Forejt Vlastimil (31.7. 1965, Příbram), Horová Dana (7.5. 1964,

Plzeň), Hrubant Jiří (7.4. 1964, Příbram), Hvězda Martin (6.12. 1964, Rakovník), Choura Jaroslav

(22.6. 1962, Příbram), Janská Jitka (22.11. 1963, K. Vary), Kapr Jaroslav (16.9. 1963, Cheb),

Kodýdek Karel (30.7. 1965, Strakonice), Kotrba Zdeněk (7.4. 1965, Strakonice), Kouba Pavel (27.6.

1964, Strakonice), Kříž Václav (22.12. 1964, Strakonice), Petrlík Tomáš (4.6. 1965, Plzeň), Pösinger

Pavel (3.1. 1964, M. Lázně), Růt Jiří (20.4. 1964, Plzeň), Smrtka Josef (3.12. 1963, Písek), Španihel

Josef (18.8. 1963, Strakonice), Šrámek Pavel (5.3. 1965, Klatovy), Teplík Stanislav (10.9. 1965, K.

Vary), Týbl Pavel (5.3. 1964, Teplice), Vaněček Pavel (8.8. 1965, Plzeň), Volena Josef (24.11. 1963,

Domažlice), Trinh Xuan Thang (18.11. 1963, Vietnam), Nguyyyen Van Son (6.69. 1964, Vietnam)

Studijní obor: Strojírenská technologie

Bartoš Petr (20.2. 1964, Sokolov), Bednářová Alena (22.9. 1966, Plzeň), Bejr Stanislav (23.3. 1962,

Vrchlabí), Běl Jan (13.6. 1965, Klatovy), Běláč Radek (20.8. 1966, M. Lázně), Beran Josef (2.7. 1966,

Ostrov nad Ohří), Beranová Ivana (27.3. 1966, Plzeň), Bláhová Irena (11.10. 1964, Plzeň), Bouček

Václav (26.10. 1965, Plzeň), Bouzek Milan (13.8. 1963, Plzeň), Brtnová Šárka (11.4. 1965, Písek),

Buňata Rudolf (0.12. 1964, Chomutov), Burda Miroslav (10.8. 1964, Jaroměř), Buriánek Jan (15.10.

1965, Písek), Čápa Dalibor (9.6. 1966, Č. Budějovice), Černý Martin (22.5. 1965, Plzeň), Čerstvý

Radomír (20.5. 1966, Znojmo), Červenka Jiří (5.11. 1963, Plzeň), Cibulka Ivo (2.6. 1964, Plzeň),

Cvrček Jaroslav (16.9. 1965, Jindřichův Hradec), Drapák František (25.3. 1964, Příbram), Duchek

Vladimír (1.7. 1965, Plzeň), Duchoň Ivo (6.4. 1965, Kladno), Dušek Petr (19.8. 1966, Č. Budějovice),

Fric Martin (28.3. 1966, Plzeň), Glaser František (19.8. 1966, Plzeň), Glazer Zdeněk (30.10. 1964,

Cheb), Glazerová Václava (7.4. 1965, Planá u M. L.), Haken Luděk (23.5. 1965, Plzeň), Halada Pavel

(16.2. 1966, Beroun), Halada Petr (11.10. 1964, Beroun), Hanuš Josef (8.3. 1963, Kutá Hora),

Hanzlíčková Hana (15.7. 1966, Plzeň), Havlíček Jan (8.7. 1964, Č. Budějovice), Hofman Petr (30.5.

1965, Plzeň), Holeček Petr (4.1. 1963, Turnov), Horková Marcela (19.4. 1966, Písek), Hůlovec

Jaromír (22.4. 1966, Vimperk), Chocholoušek Roman (1.12. 1964, Plzeň), Jakešová Ivana (6.2. 1966,

Č. Krumlov), Jakša Vladimír (6.7. 1965, Č. Budějovice), Janoušek Vilém (31.5. 1964, Sušice), Jaroš

Luděk (18.8. 1964, Ostrov), Jeníček Miroslav (22.2. 1964, Plzeň), Jílek Viktor (4.7. 1965, Plzeň),

Jindra Vladimír (26.3. 1966, Teplice), Jiras Martin (1.1. 1965, Beroun), Jíša Kamil (25.12. 1965,

Stod), Kadlec Petr (23.2. 1966, Klatovy), kadlec Vladimír (1.3. 1964, K. Vary), Kalal Miroslav (4.8.

1965, Č. Budějovice), Klik Roman (23.8. 1962, Plzeň), Kočí Petr (28.4. 1966, Písek), Konrádová

Jaroslava (15.10. 1963, Plzeň), Kotmel Václav (13.1. 1964, Písek), Kožíšek Josef (17.1. 1965,

Klatovy), Kubalík Ladislav (25.2. 1959, Klatovy), Kučera Jaromír (15.1. 1965, Plzeň), Kuchař Otakar

(29.6. 1966, Duchcov), Laibl Jiří (23.3. 1966, Rakovník), Leichtová Irena (29.10. 1964, Plzeň),

Lemfer Radek (13.5. 1965, Děčín), Lobo Jan (17.3. 1965, Most), Lukeš Václav (11.12. 1965, Plzeň),

Marek Petr (20.12. 1963, Kolín), Mareš Jan (4.3. 1965, Sokolov), Maršálková Lenka (31.7. 1966,

Městec Králové), Marýška Radek (27.1. 1966, Č. Budějovice), März Jiří (25.4. 1965, Plzeň), Mašková

61


Jana (5.3. 1965, Plzeň), Möckl Herbert (5.1. 1965, Sokolov), Monhart Jiří (20.4. 1965, Plzeň), Mužík

Přemysl (1.5. 1965, Kladno), Myška Bohuslav (29.6. 1964, Vysoké Mýto), Netrval Jiří (23.3. 1965,

Domažlice), Neuman Robert (1.7. 1966, Vejprty), Neuwirth Josef (24.11. 1961, Příbram), Novák Petr

(6.12. 1964, Plzeň), Nováková ilona (8.11. 1965, Praha), Novotný Milan (14.2. 1963, Plzeň), Nový

Zbyšek (6.1. 1965, Rokycany), Ouřadová Miroslava (20.5. 1966, Domažlice), Paumová Štěpánka

(1.7. 1965, Stod), Pěch Petr (18.9. 1963, Domažlice), Pechmanová Kamila (28.5. 1965, Plzeň),

Podzimek Josef (10.7. 1964, Příbram), Polívková Šárka (21.12. 1965, Plzeň), Pražský Zdeněk (22.4.

1966, Plzeň), Procházka Antonín (16.12. 1964, Plzeň), Ptáčník Petr (15.5. 1965, Plzeň), Ráža

Radomír (3.4. 196, Teplice), Řežáb Rostislav (3.1. 1965, Č. Budějovice), Rodl Michal (28.9. 1965,

Plzeň), Šanda Martin (23.4. 1965, Planá u M. L.), Šedivá Jiřina (12.7. 1963, Plzeň), Šerhant Milosav

(24.7. 1966, Č. Budějovice), Širc Jiří (6.8. 1964, Kolín), Šlemendová Ivana (1.6. 196, Rakovník),

Šmákal Miroslav (30.7. 1965, Strakonice), Šmejkal František (6.5. 1966, Č. Krumlov), Sosnová Iva

(1.4. 1966, Č. Budějovice), Souček Michal (15.3. 1966, Plzeň), Soukup Jiří (3.4. 1966, Plzeň), Speierl

Antonín (17.6. 1965, Domažlice), Špinarová Eva (12.5. 1964, Plzeň), Šrámek Pavel (18.7. 1966,

Plzeň), Stehlík Pavel (29.6. 1961, Praha), Sterner Václav (20.2. 1962, Klatovy), Štilip Michal (29.9.

1965, Plzeň), Štrob Jaromír (9.9. 1964, Č. Budějovice), Stuchl Vladimír (14.5. 196, Plzeň), Šubrová

Jitka (14.6. 1966, Plzeň), Süss Václav (9.12. 1962, Klatovy), Švarc Jaroslav (11.8. 1962, Sušice),

Thürl Jiří (6.5. 1965, Planá), Tobiáš Miroslav (6.2. 1965, Plzeň), Tomek Václav (27.9. 1965, M.

Lázně), Ureš Jiří (29.11. 1964, Podbořany), Valenta Pavel (20.2. 1966, Č. Budějovice), Valentová

Marie (12.4. 1966, Plzeň), Vašta Jan (8.5. 196, Klatovy), Vastl Petr (19.9. 1966, Strakonice), Veber

Milan (12.4. 1965, Klatovy), Vejskal Pavel (23.12. 1961, Plzeň), Vlček Jaroslav (15.8. 1964, Ledeč

nad Sáz.), Vojíř Jiří (24.5. 196, Příbram), Vrba Pavel (20.7. 1964, Plzeň), Vrbka Tomáš (12.10. 1965,

Příbram), Vrzka Pavel (26.1. 1964, Plzeň), Vtípal Pavel (4.2. 1964, Louny), Weisheitel Bohuslav

(2.12. 1965, Strakonice), Wieser Vladimír (18.6. 19654, Strakonice), Ziegler Miroslav (2.3. 1962,

Strakonice), Zikmund Dalibor (1.7. 1966, Plzeň), Lavičková Judith (23.2. 1966, Sonneberg),

Landefeld Ina (25.8. 1965, Drážďany)

Studijní obor: Ekonomika a řízení strojní výroby

Bezděková Iveta (3.3. 1966, Stod), Bílý Roman (17.6. 196, Tábor), Dufková Petra (7.9. 1965,

Domažlice), Ehrlichová Jana (3.3. 1964, Podbořany), Hanousek Jaroslav (8.4. 1966, Tábor), Havlíček

Miroslav (29.3. 1966, Plzeň), Hruška Václav (23.11. 1963, Plzeň), Ivanová Světlana (19.9. 1965,

Plzeň), Jahnl Martin (31.10. 1964, Beroun), Janečková Marie (15.9. 1964, Slaný), Klapka Václav (2.9.

1966, Příbram), Kuchařová Jolana (15.1. 1965, Plzeň), Ledvinová Irena (8.3. 1966, Plzeň), Majerová

Hana (7.12. 1964, Plzeň), Morgensteinová Marta (18.6. 1966, Klatovy), Mošna Jaroslav (16.12. 1963,

Praha), Novák Petr (13.11. 1965, Podbořany), Ottenschläger Jan (15.6. 1966, Strakonice), Otýs Karel

(27.7. 1966, planá u M. L.), Palek Oldřich (12.4. 1964, K. Vary), Papež Jiří (20.10. 1965, Vimperk),

Pěničková Eva (22.5. 1965, Klatovy), Peteřík Ivan (30.9. 1966, Stod), Plzák Pavel (1.4. 1966, Plzeň),

Pavlíček Jaroslav (14.12. 1964, Plzeň), Presl Milan (18.4. 1966, Klatovy), Radová Ivana (1.3. 1965,

Klatovy), Růžková Pavlína (20.12. 1965, Plzeň), Svatušková Radka (26.7. 1966, Teplice), Švec Petr

(22.10. 1965, Liberec), Šímová Ivana (14.9. 1966, Plzeň), Tichá Ladislava (23.6. 1964, Plzeň),

Tomášková Jana (8.5. 1966, Plzeň), Valešová Silvie (22.1. 1966, Plzeň), Zavadilová Eva (30.11.

1964, Plzeň)

Studijní obor: Automatizované systémy řízení ve strojírenství

Barborková Iva (23.10. 1965, Plzeň), Kusíková Jana (9.12. 1965, Strakonice), Levák František (3.7.

1966, Plzeň), Menčíková Lenka (6.3. 1966, Strakonice), Michálek Vladimír (27.12. 1965,

Litoměřice), Novák Otto 1.11. 1965, Plzeň), Plzák Libor (28.7. 1966, Ústí nad Labem), Salák Petr

62


(11.6. 1966, Plzeň), Šeps Jaromír (14.8. 1966, Most), Škop Petr (28.10. 1965, Chomutov), Sloboda

Miroslav (20.12. 1965, Sokolov), Sojková Jana (15.5. 1966, Hovořice), Tichá Ivana (1.8. 1966,

Příbram), Zachatá Martina (12.8. 196, Sokolov), Zikmund Jaroslav (12.2. 1965, M. Lázně)

Studijní obor: Strojírenská technologie

Cais Karel (28.6. 1950, Plzeň), Choc Svatopluk (9.5. 1955, Plzeň), Hodan Josef (24.6. 1955, Plzeň),

Jirásková Jana (6.2. 1961, Cheb), Kratochvíl Jan (12.3. 1946, Přísov), Kříž Oldřich (10.3. 1955,

Brno), Kršnák Antonín (9.5. 1945, Plzeň), Sazama Jan (29.6. 1950, Plzeň), Sekyra Jiří (28.6. 1953,

písek), Šlajer František (14.1. 1945, Dvorec), Vacek Jiří (20.12. 1947, Plzeň), Vu Trong Thin (6.6.

1953, Vietnam), Zelenka Jiří (7.4. 1951, Praha),

Akademický rok ukončení studia: 1988/1989

Studijní obor: Strojírenská technologie

Ureš Jiří (29.11. 1964, Podbořany), Adamovský Vlastimil (25.12. 1964, Domažlice), Anderle Václav

(25.7. 1966, Č. Budějovice), Barda Jaroslav (4.11. 1966, Písek), Baudin Petr (2.7. 1965, Praha),

Bauer Roman (22.9. 1967, Chomutov), Bílková Olga (27.9. 1967, Rokycany), Bittengl Roman (28.10.

1967, Plzeň), Blažek Ivan (17.7. 1965, Plzeň), Boháč Robert (10.2. 1967, Klatovy), Bohuslav Jan

(22.12. 1966, Plzeň), Bouda Jaromír (3.10. 1962, Plzeň), Čejka Vilém (7.1. 1966, Tábor), Černý

Vladimír (8.6. 1963, Plzeň), Černý Zdeněk (28.5. 1967, Planá u M. L.), Chadimová Hana (21.2. 1966,

Plzeň), Cvach Jan (24.3. 1966, M. Lázně), David Jiří (20.8. 1967, Hořovice), Dědič Martin (8.4.

1966, Sokolov), Dufek Jan (12.12. 1965, Domažlice), Dvořák Ivan (19.7. 1967, Plzeň), Edlová Iva

(13.10. 1966, Plzeň), Eichlerová Milada (5.3. 1967, Plzeň), Fakan Karel (5.10. 1965, Plzeň), Fichtl

Roman (21.1. 1967, Ostrov), Fojtíček Pavel (21.9. 1966, Cheb), Fridrichová Martina (15.5. 1967,

Plzeň), Hammerbauerová Milena (28.2. 1967, Sušice), Hanus Pavel (28.3. 1966, Č. Budějovice),

Havlíček Zdeněk (22.3. 1967, Plzeň), Helus Petr (28.9. 1964, Plzeň), Hodonínský Jaroslav (15,1,

1967, Strakonice), Holý Miroslav (15.5. 1966, Č. Budějovice), Honl Jiří (25.2. 1966, Plzeň), Horáček

Zdeněk (25.1. 1967, Plzeň), Houra Zdeněk (1.5. 1964, Plzeň), Huml josef (21.7. 1966, Duchcov),

Jandurová Ivana (29.4. 1965, Klatovy), Janoušek František (22.6. 1967, Plzeň), Janský Libor (25.4.

1967, Ostrov), Jarý Luděk (29.5. 1967, Praha), Jeřábek František (5.2. 1967, Prachatice), Jicha Tomáš

(7.5. 1965, Plzeň), Jůna Josef (24.12. 1962, Plzeň), Karlík Zdeněk (28.5. 1966, Tábor), Kaše Martin

(8.4. 1965, Plzeň), Kindl Karel (15.4. 1967, Prachatice), Klaboůch František (21.4. 1966, Č.

Budějovice), Klandouch Stanislav (13.7. 1967, Vejprty), Klír Jiří (26.1. 1965, Plzeň), Klinský

Miroslav (20.6. 1961, Nitře), Kloud Jaromír (26.3. 1966, Praha), Koukol Martin (12.9. 1966, Č.

Budějovice), Kratochvíl Pavel (5.4. 1967, Příbram), Kraus Libor (25.1. 1967, Rokycany), Krausová

Jitka (17.1. 1967, Plzeň), Kroc Miroslav (4.3. 1967, Rokycany), Lamka Aleš (17.10. 1965, Náchod),

Levý František (22.2. 1967, Strakonice), Lokota Petr (7.12. 1966, Plzeň), Lust Vojtěch (17.5. 1966,

Č. Budějovice), Malý Jaroslav (14.4. 1966, Most), Mašek Radek (20.6. 1966, Plzeň), Milotová Jana

(9.5. 1967, Plzeň), Morávek Milan (4.10. 1966, Č. Budějovice), Mouchová Irena (22.12. 1966,

Kraslice), Mudronka Jiří (1.12. 1964, Ústí n. Labem), Mundil Miloš (19.1. 1967, Planá u M.L.),

Neuberg Lubomír (11.5. 1965, Český Těšín), Novák Petr (19.5. 1966, Sušice), Novotný Jiří (1.1.

1967, K. Vary), Nový Pavel (13.7. 1967, Rokycany), Otípka Jiří 4.5. 1963, Ostrov), Pech Pavel (23.2.

1963, Plzeň), Pecháček Martin (6.3. 1966, Chrudim), Pekarovič Jaroslav (14.4. 1967, Tábor), Petrlík

Petr (18.5. 1966, Č. Budějovice), Popelík František (14.5. 1966, Klatovy), Povolný Vladimír (8.4.

1967, Klatovy), Prokop Karel (10.8. 1967, Klatovy), Prošek Jaroslav (7.8. 1967, Plzeň), Prošek Petr

(28.5. 1967, Praha), Punčochář Václav (10.11. 1963, Praha), Rajchartová Štepánka (23.5. 1966,

Plzeň), Rendl Michal (16.9. 1964, Plzeň), Rouha Ladislav (29.4. 1966, Č Budějovice), Rozhoň

Miroslav (7.4. 1966, K. Vary), Rýdl Oldřich (7.5. 965, Plzeň), Schröpfer Vlastimil (5.5. 1967,

63


Domažlice), Schweiner Pavel (30.3. 1967, Klatovy), Šenkýřová Iveta (2.2. 1967, Plzeň), Šimák Josef

(7.11. 1964, Plzeň), Škába Petr (28.4. 1966, Nové Město na Moravě), Skounic Alfred (17.4. 1963,

Plzeň), Sláma Petr (10.8. 1967, Rokycany), Šmid Antonín (21.7. 1967, Klatovy), Sokol Jiří (31.8.

1966, Plzeň), Soubusta Petr (2.7. 1966, Plzeň), Souček Petr (9.4. 1967, Beroun), Součková Vladislava

(15.9. 964, Praha), Soukup Miroslav (12.3. 1965, Kraslice), Soukupová Dagmar (15.9. 1967, Planá u

M.L.), Špillar Pavel (11.1. 1967, Plzeň), Šplíchalová Michaela (13.9. 1967, Č. Lípa), Srbecký Martin

(14.4. 1966, Rakovník), Štěpán Miroslav (6.4. 1964, Plzeň), Štetinová Jana (25.6. 1965, Chomutov),

Šticha josef (28.11. 1966, Hořovice), Štveráková Eva (12.1. 1966, Plzeň), Šubrt Jan (22.9. 1966,

Rakovník), Telínová Ivana (26.3. 1967, Sokolov), Trefanec Tomáš (13.10. 1965, Domažlice),

Trefancová Martina (17.4. 1967, Plzeň), Trkovský Luboš (4.9. 1967, Planá u M.L.), Trobl jaromír

(8.1. 1967, Strakonice), Uhlíř Pavel (2.12. 1965, Plzeň), Vágner Jiří (30.10. 1964, Rokycany),

Valešová Milena (5.1. 1967, Strakonice), Valter Václav (13.5. 1966, Klatovy), Vaněček Jiří (29.7.

1967, Plzeň), Vaněčková Anna (18.6. 1967, Sušice), Vaněk Igor (12.8. 1967, Plzeň), Veltrubská Irena

(14.6. 1967, Plzeň), Vild Daniel (23.1. 1966, Plzeň), Vlk Miroslav (22.1. 1965, Plzeň), Vondrovic Petr

(/2.7. 1967, Domažlice), Votruba Václav (4.6. 1967, Domažlice), Weis Ondřej (28.6. 1965,

Domažlice), Wieden Gustav (3.6. 1966, Chomutov), Žák Václav (27.3. 1966, Plzeň), Zíka Bohumil

(25.8. 1967, K. Vary), Znášilová Marie (31.12. 1966, Tábor)

Studijní obor: 23 – 38 - 8

Blechová Iveta (7.9. 1966, Sokolov), Čáp Rostislav (16.5. 1967, Tábor), Červený Zdeněk (15.8. 1962,

Plzeň), Heidlerová Zdeňka (31.8. 1965, Plzeň), Hrdý Milan (24.12. 1966, Plzeň), Hrušková Radka

(18.5. 1967, Plzeň), Kohel Petr (24.12. 1966, Domažlice), Kurtanov Pavel (10.12. 1966, Plzeň),

Mašek Václav (17.4. 1966, Plzeň), Novák Pavel (17.3. 1967, Klatovy), Přenosil Kamil (3.8. 1967,

Sokolov), Řežábová Zuzana (12.2. 1966, Plzeň), Schejbalová Alena (28.3. 1967, Plzeň), Šílený Tomáš

(22.11. 1966, Bratislava), Šuma Petr (26.6. 1967, Plzeň), Szederová Martina (27.4. 1967, Plzeň),

Ulrich jiří (5.10. 1966, Strakonice), Viktora Martin (17.7. 1967, Plzeň), Vošahlík Josef (9.8. 1966,

Příbram), Zeman Petr (7.12. 1966, Č. Budějovice)

Studijní obor: 23 - 40 – 8

Bajdák Petr (27.1. 1967, Sokolov), Čechner Pavel (11.1. 1967, Ostrov n. Ohří), Drnec Luděk (21.3.

1967, Rokycany), Hadrava Václav (3.8. 1967, Teplice), Honzík Václav (13.3. 1965, Plzeň), Janovský

Petr (24.4. 1966, Most), Kopp Petr (6.7. 1967, Plzeň), Krejča Pavel (29.7. 1967, Sokolov), Laudová

Marcela (6.8. 1967, Louny), Lisý Ladislav (3.6. 1967, Rokycany), Mora Petr (10.8. 1965, Rokycany),

Pešek Bohuslav (15.11. 1965, Č. Budějovice), Rais Martin (6.1. 1967, Plzeň), Rod Miroslav (20.4.

1965, Cheb), Růta Milan (9.6. 1966, Liberec), Šafr Miroslav (20.7. 1967, Plzeň), Šindelářová Monika

(25.12. 1966, Plzeň), Štiglerová Ivana (17.1. 1967, Plzeň), Dajbychová Lenka (24.9. 1964, Plzeň)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

Babka Jan (9.3. 1966, Plzeň), Brož Michal (0.12. 1965, Strakonice), Čadek Roman (23.1. 1966,

Plzeň), Černý Radek (24.4. 1966, Klatovy), Čiviš Roman (25.3. 1966, Plzeň), Falc Ivo (6.10. 1964,

Tábor), Finková Iva (10.12. 1965, Plzeň), Forman Michael (18.6. 1963, Prostějov), Hanzal Ota (10.3.

1966, Strakonice), Honzík Petr (29.3. 1965, Litomyšl), Jiřincová Dana (1.11. 1965, Plzeň), Jonáš

Karel (17.7. 1965, Strakonice), Juránek Jiří (8.2. 1965, Plzeň), Kadlec Roman (9.11. 1966,

Prachatice), Klevcov Jiří (12.8. 1963, Planá), Klimeš Petr (23.11. 1965, Most), Kocourek Karel (24.8.

1965, Plzeň), Kojan Václav (6.7. 1966, Č. Budějovice), Kopicová Hana (22.1. 1966, Humpolec),

Kuchyňka Milan (22.4. 1966, Č. Budějovice), Martiňák Stanislav (10.5. 1966, Plzeň), Němeček Josef

(18.6. 1965, Plzeň), Netík Miloš (29.3. 1965, Dačice), Ohanka Milan (18.1. 1964, Praha), Opletal Aleš

(11.4. 1965, Praha), Opletalová Milada (11.4. 1966, Prachatice), Pašek Roman (21.1. 1966, Plzeň),

Pehr David (20.8. 1966, Praha), Pelikán Jiří (27.9. 1965, Č. Budějovice), Piller Milan (22.8. 1965,

64


Tábor), Polok Petr (19.12. 1964, Pardubice), Popp Václav (13.5. 1961, Plzeň), Procházka Radomír

(8.6. 1964, Praha), Rejšek František (19.1. 1963, Sušice), Ringmaier František (21.7. 1965, Rakovník),

Ritter Karel (21.11. 1965, Č. Budějovice), Růžička Pavel (14.8. 1966, Plzeň), Řezáč Bohuslav (16.7.

1966, Mělník ), Slad Jan (12.3. 1966, Plzeň), Šafandová Blanka (14.12. 1965, Plzeň), Šimeček Pavel

(3.1. 1965, Č. Budějovice), Štýs Miroslav (12.12. 1966, Plzeň), Toulec Václav (24.11. 1964, Praha),

Uher Jiří (27.5. 1963, Plzeň), Voříšek Jiří (4.10. 1966, Plzeň), Wagner Pavel (10.8. 1966, Cheb),

Žákovec Pavel (15.5. 1966, Plzeň), Vu Nhu Hiep (24.10. 1963, Hanoj), Nguyen Hai An (15.4. 1965,

Hai Hung)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

Batěk Václav (16.8. 1966, Plzeň), Benda Robert (6.11. 1965, Sokolov), Brabenec Stanislav (26.1.

1966, Stod), Brtna Martin (7.1. 1966, Strakonice), Cisko Ladislav (15.1. 1965, Cheb), Červenicý Josef

(18.2. 1965, Domažlice), Dvořák Michal (9.11. 1965, hořovice), frömmel Robert (6.3. 1966,

Domažlice), Graubner David (26.6. 1963, Plzeň), Hlavatý Vlastimil (12.3. 1966, Plzeň), Holý

Vladimír (2.7. 1966, Plzeň), Hořica Miloš (9.5. 1966, Plzeň), Chvojsík Vít (23.4. 1964, Dačice),

Jakubec Jaromír (11.7. 1965, Plzeň), Juřík Miroslav (15.6. 1965, K. Vary), Kalina Jan (16.7. 1965,

Most), Kamarád Karel (29.10. 1964, Ostrov), Knap Petr (4.6. 1965, Klatovy), Kohout Jiří (25.3. 1966,

Tábor), Kouba Václav (2.3. 1965, Strakonice), Krejčí Vladimír (22.7. 1966, Klatovy), Luňáček Karel

(30.4. 1966, Klatovy), Maňas Jaroslav (23.8. 1963, Plzeň), Martínková Regina (17.6. 1966, Plzeň),

Mašek Jan (30.4. 1966, Cheb), Mašek Jaroslav (26.1. 1966, Plzeň), Meškán Pavel (9.2. 1966, Ostrov),

Mirvald Zdeněk (10.4. 1964, Plzeň), Procházka Pavel (8.12. 1965, Plzeň), Rom Stanislav (27.9. 1965,

Příbram), Soukup Petr (1.8. 1965, Písek), Šamal Vladimír (8.11. 1965, Jindřichův Hradec), Šípek

Antonín (27.9. 1963, Sokolov), Štifter Jiří (8.1. 1965, Č. Budějovice), Švehláková Jaroslava (8.6.

1965, Plzeň), Vasiliak Luboš (8.3. 1964, M. Lázně), Zezula Zdeněk (2.4. 1965, Sušice), Reichel

Kristin (7.6. 1964, Waldheim)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Dálkové studium)

Bek Josef (6.7. 1951, Plzeň), Bém František (29.9. 1956, Třebíč), Brůma Jaroslav (11.7. 1949,

Luhov), Chocholouš Miroslav (22.10. 1944, Týniště nad Orlicí), Daněk Josef (16.1. 1955, Plzeň),

Jirák Jindřich (28.3. 1962, Plzeň), Johánek Jiří (23.8. 1944, Zahořany), Jurdečka Petr (24.9. 1959,

Brno), Krejčí Petr (24.9. 1959, Brno), Krejčí Jaroslav (1.4. 1946, Brno), Mašková Petra (7.5. 1964,

Plzeň), Ngo Van Chinh (31.12. 1955, Vietnam), Raba Josef (11.10. 1946, Katovice), Rubal Jan (8.11.

1944, Č. Bříza)

Akademický rok ukončení studia 1989/1990

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

(Jaderně energetická zařízení)

Baumruk Josef (31.1. 1967, Klatovy), Březina Vladimír (9.9. 1966, Plzeň), Chromý Miroslav (11.12.

1965, Strakonice), Dědič Luboš (31.12. 1966, České Budějovice), Dohrmann Karel (2.3. 1964, Plzeň),

Heinzl Václav (11.12. 1966, České Budějovice), Konáš Petr (31.8. 1967, Plzeň), Laurenc Tomáš

(14.1. 1967, Plzeň), Lucáková Luďka (22.9. 1967, Plzeň), Paviza Michal (15.12. 1966, Plzeň), Pech

Josef (16.1. 1962, Jičín), Pilbauer Bronislav (28.2. 1966, České Budějovice), Suchý Jiří (30.3. 1965,

Plzeň), Šimeček Roman (27.2. 1966, Jindřichův Hradec), Vodica Petr (25.8. 1967, Plzeň), Záruba

Václav (14.6. 1967, Písek), Zeman Pavel (15.7. 1967, Plzeň), Dinh Viet Dung (5.9. 1966, VSR),

Nakkoul George (3.11. 1963, Sýrie Kefrram), Truong Tien Dung (13.10. 1967, Vietnam Hanoj)

65


Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

(Obráběcí stroje)

Bechyně Luděk (6.8. 1966, Chomutov), Bina Pavel (23.8. 1966, České Budějovice), Boř Richard (3.6.

1966, Strakonice), Čihák Radomír (21.6. 1967, Rokycany), Hudečková Ilona (13.12. 1966, Plzeň),

Ježek Ivo (20.7. 1965, Kladno), Kába Tomáš (31.5. 1966, Duchcov), Keller Tomáš (17.1.1967,

Teplice), Kozák Milan (2.10. 1966, Podbořany), Kubát Stanislav (3.7. 1966, Cheb), Löffelmann Jan

(18.5. 1967, Sušice), Lorenc Jaroslav (7.12. 1965, Děčín), Merxbauer Petr (14.7. 1967, Plzeň),

Neuwirtová Ivana (20.4. 1966, Plzeň), Nohovec Zdeněk (5.2. 1964, Plzeň), Novák Pavel (2.12. 1966,

Planá U Mariánských Lázní), Novotná Monika (9.9. 1967, Plzeň), Novotný Radim (3.11. 1966, České

Budějovice), Piloušek Luděk (12.8. 1967, Příbram), Píša Jan (16.2. 1967, Chomutov), Poloni Miroslav

(14.4. 1966, Kaplice), Puškáš Miroslav (1.8. 1967, Ostrov nad Ohří), Rjaško Michal (19.1. 1967,

Ostrov nad Ohří), Šimáček Miroslav (11.9. 1967, Plzeň), Šmíd Petr (11.5. 1967, Plzeň), Stáňa Jaroslav

(21.3. 1967, Rokycany), Včelička Jaroslav (30.9.1965, Plzeň), Wohlgemuth Marek (15.7. 1966, České

Budějovice), Sladová Ines (29.12. 1966, Leipzig)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Dálkové studium)

Čížková Helena (4.1. 1948, Plzeň), Fiala Vladimír (25.9. 1953, Plzeň), Gavdun Jaroslav (2.6. 1956,

Vejprty), Hejda Miroslav (14.4. 1960, Klatovy), Kabát Jaroslav (4.1. 1948, Klatovy), Kohout Jaroslav

(18.7. 1956, Plzeň), Králová Jindřiška (2.1. 1963, Plzeň), Möstl Marek (5.4. 1958, Plzeň), Napravil

Josef (4.3. 1952, Domažlice), Pučelík Karel (25.5. 19848, Horšovský Týn), Rajchart Stanislav (22.4.

1947, Libákovice), Reichelt Ivan (11.10. 1951, Kraslice), Široký Roman (27.7. 1956, Sušice),

Slováček Rudolf (1.10. 1951, Domažlice), Steininger Pavel (1.12. 1965, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie

Arbetová Renata (28.1. 1968, Plzeň), Běl Jiří (4.12. 1968, Klatovy), Benešová Renata (16.1. 1968,

Plzeň), Bláha Zdeněk (23.10. 1965, Písek), Blechtová Marie (16.10. 1967, Prostějov), Bohmann

Zbyněk (1.9. 1968, Domažlice), Bušek Miroslav (21.9. 1965, Plzeň), Bydžovská Martina (16.4.1968,

Plzeň), Bydžovský Petr (15.9. 1968, Most), Cozl Jaromír (3.11. 1967, Domažlice), Černý Jiří (5.5.

1967, Strakonice), Čipera Marek (15.11. 1966, Tábor), Dvořáková Jana (29.7. 1967, Plzeň), Hasman

Petr (17.9. 1967, Zábřeh nad Moravou), Havlík Milan (23.3. 1966, Plzeň), Hejč Pavel (9.6. 1966,

Most), Hodoval Marek (2.10. 1966, Karlovy Vary), Hrubý Tomáš (23.1. 1965, Chomutov), Hůrková

Helena (17.11.1967, Plzeň), Hůzl Zdeněk (28.9. 1965, Strakonice), Chvosta Jaroslav (25.3. 1968,

Plzeň), Ilgner Jan (7.5. 1966, Plzeň), Janda Martin (18.7. 1968, Plzeň), Jíálek Jaroslav (3.7. 1968,

Domažlice), Jirsa Petr (16.6. 1968, Klatovy), Jusková Eva (14..11. 1967, Plzeň), Karpíšek Milan (7.4.

1966, Karlovy Vary), Kasík Vladimír (16.8. 1967, Rokycany), Keslová Jolana (28.1. 1968, Plzeň),

Klapilová Jana (1.3. 1967, Sušice), Klíma Leoš (20.11. 1964, Plzeň), Koldušek Petr (23.11. 1967,

Rokycany), Konrád Karel (31.12. 1962, Most), Kop Pavel (2.12. 1967, Rokycany), Křikava Pavel

(30.1. 1966, Plzeň), Kubiena Jaromír (11.10. 1967, Karviná), Kučera Michal (29.2. 1964, Klatovy),

Kulovaná Jitka (14.4. 1968, Příbram), Kuník Josef (2.7. 1967, Hořovice), Kutil Radek (20.7. 1960,

Klatovy), Kylián Václav (15.6. 1968, Klatovy), Lang Jiří (28.6. 1967, Plzeň), Mára Stanislav (9.3.

1965, Karlovy Vary), Márová Šárka (15.5. 1968, Most), Maxa František (9.6. 1968, Plzeň),

Melicharová Kateřina (30.6. 1968, Plzeň), Merhautoá Simona (1.6. 1967, Hořovice), Milec Karel

(8.11. 1966, Praha), Minář Ladislav (30.11. 1965, České Budějovice), Mleziva Milan (12.9. 1967,

Domažlice), Němeček Pavel (10.12. 1967, Plzeň), Nosek Petr (17.5.1967, Plzeň), Novotná Milada

(20.2. 1966, České Budějovice), Oliberius Milan (18.4. 1967, Plzeň), Otýpka Martin (10.3. 1968,

Sokolov), Oudes Jan (21.3. 1968, Sušice), Panuš Karel (4.7. 1968, Sušice), Párecký František (9.1.

1967, Sušice), Pěsta Roman (30.4. 1968, Prachatice), Pojar Jaroslav (16.10. 1965, Domažlice), Popper

Roman (26.5. 1967, Plzeň), Posekaný Robert (16.5. 1967, Chomutov), Ptáček Roman (19.12. 1965,

Náchod), Sartorius Milan (11.5. 1968, Plzeň), Shorný Aleš (3.4. 1964, Liberec), Smazal Petr (21.2.

66


1967, Stod), Soukupová Lenka (1.4. 1968, Rokycany), Stuchlý Josef (22.5. 1967, Příbram), Šedivec

Milan (16.7. 1966, Plzeň), Šítal Zdeněk (25.9. 1965, Kaplice), Škodová Michaela (9.8. 1968, Plzeň),

Šrailová Vladimíra (2.8. 1967, Plzeň), Tarant Miroslav (4.10. 1966, Sokolov), Tměj Tomáš (185.

1966, Praha), Tůmová Jindra (25.9. 1967, Podbořany), Valeš Ladislav (2.3. 1966, Klatovy), Volf

Vlastimil (30.10. 1967, Kutná Hora), Žihla Radovan (7.5. 1966, Strakonice), Manker Uwe (9.10.

1965, Ludwigsfelde), Bijedič Indir (5.11. 1964, Jugoslávie)

Studijní obor: Ekonomika a zařízení strojírenské výroby

Benetková Ivana (10.4. 1968, Stod), Horčičková lada (2.1. 1968, Rokycany), Mertlová Miroslava

(18.5. 1968, Plzeň), Opatrný Miroslav (14.6. 1968, Plzeň), Pojarová Ivana (29.4. 1967, Plzeň),

Rutková Iveta (19.4. 1967, Plzeň), Stejskalová Hana (13.5. 1967, Planá U Mariánských Lázní), Syřiště

Jan (29.6. 1968, Plzeň), Übermajer Bohuslav (3.3. 1968, Plzeň),Ungrová Jana (13.11. 1966, Plzeň)

Akademický rok ukončení studia: 1990/1991

Studijní obor: Strojírenská technologie (Obrábění)

Batystová Irena (5.7. 1969, Plzeň), Belko Marek (15.6. 1969, České Buděšjovice), Bradáč František

(24.9. 1968, Rokycany), Bystřický Miloš (12.8.1967, Plzeň), Bystřický Radek (4.4. 1969, Plzeň),

Čížek Luboš (10.9. 1969, Sušice), Caldová Kazi (7.5. 1969, Praha), Fory Tomáš (2.8. 1967, Plzeň),

Hložek František (5.3. 1969, Plzeň), Hosnedl Jiří (10.5. 1968, Sušice), Houdová Vladislava (16.6.

1969, Cheb), Kábrt Petr (18.3. 1967, Chomutov), Kadera Martin (1.3. 1968, Plzeň), Kadlec Daniel

(5.3. 1967, Ostrov nad Ohří), Kadlec Martin (15.2. 196, Ostrov Nad Ohří), Kalous Pavel (4.2. 1967,

Ostrov nad Ohří), Kapitánová Ladislava (9.12. 1968, Plzeň), Kopřiva Jiří (9.3. 1965, Rakovník),

Kratochvíl Jiří (16.3. 1969,Rokycany), Jirsová Vladimíra (22.5. 1967, Rokycany), Kubeš Petr (17.5.

1969, České Budějovice), Kudličková Petra (11.4. 1969, Plzeň), Kukla Libor (13.4. 1969, České

Budějovice), Kutálek Jiří (15.6. 1966, Přerov), Kulawiaková Věra (3.2. 1969, Plzeň), Květoň Milan

(24.11. 1967, Plzeň), Lejsková Martina (6.12. 1966, Plzeň), Likař Petr (24.4. 1969, Tábor), Mára Jan

(2.7. 1966, Příbram), Melicharová Michaela ( 10.4. 1969, Plzeň), Moder Manfred (26.3. 1969,

Karlovy Vary), Mouchová Ivona (6.6. 1969. Kraslice), Nohovcová Svatava (20.3. 1968, Plzeň),

Krohová Zdeňka (23.7. 1968, Příbram), Nowaková Martina (2.4. 1968, Sokolov), Okáč Michal ( 1.2.

1968, Přerov), Pašek Jiří (31.1. 1969, Krlovy Vary), Patková Martina (12.2. 1968, Plzeň), Pavlík Libor

(15.5. 1965, Plzeň), Pribor Martin (29.11. 1968, Sokolov), Prokop Vladislav (6.3. 1967, Strakonice),

Reitmajer Jan (20.7. 1969, Plzeň), Rektorys Jan (14.6. 1969, Plzeň), Řídký Jan (23.6. 1968, Třebíč),

Ruterlová Iveta (11.6. 1969, Plzeň), Růžička Pavel (12.1. 1965, Cheb), Rydrych Pavel (24.8. 1968,

Hořovice), Salák František (30.8. 1968, Strakonice), Sika Jiří (23.11. 1966, Plzeň), Šimka Pavel (28.7.

1969, Klatovy), Škrlantová Dagmar (5.6. 1969, Plzeň), Šlechta Roman (26.7. 1966, Plzeň), Soukupová

Bohumila (15.3. 1969, Strakonice), Stejskal Jan (4.4. 1963, Praha), Štrunc Václav (12.11. 1965,

Rokycany), Svoboda pavel (14.3. 1967, Tábor), Tichý Pavel (29.6. 1968, Plzeň), Vacík Karel (9.11.

1969, Stod), Vaněk Daniel (28.6. 1967, Plzeň), Vítková Helena (30.9. 1968, Plzeň), Zatloukal Roman

(23.1. 1966, Kraslice), Ong Van Duat (1.9. 1959, Vietnam), Nguyen Tuan Anh (8.5. 1965, Vietnam),

Hoang Viet Hue (26.3. 1962, Vietnam)

Studijní obor: Ekonomika a řízení strojírenské výroby

Davidová Dana (23.6. 1969, Plzeň), Hampejs Karel (22.2. 1955, Plzeň), Kočí Tomáš (2.12. 1966,

Most), Kubecová Miroslava (5.4. 1969, Tábor), Štruncová Terezie (21.3. 1969, Plzeň), Sudová Jana (

11.8. 1969, Plzeň), Turek Tomáš (25.8. 1966, Litoměřice), Veverková Irena (26.9. 1968, Rokycany)

67


Studijní obor: Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory

Beneda Pavel (23.5. 1968, České Budějovice), Drhlík Petr (15.6. 1967, Rokycany), Hanuška Martin

(31.10. 1967, Český Brod), Korecký Milan (1.6. 1967, Kraslice), Kvašnovský Jiří (6.11. 1967, České

Budějovice), Páral Vladimír (15.4. 1968, Chomutov), Petrmichl Rudolf (23.4. 1968, Klatovy), Rund

Tomáš (22.4. 1968, Sokolov), Šmejkal Josef (27.8. 1968, Kaplice), Šmerhovský Jaroslav (4.3. 1963,

Hořovice), Šmíd Jaromír (31.5. 1966, Podbořany), Šollar Miloslav (20.10. 1967, České Budějovice),

Trojanovič Milan (8.10. 1966, Praha)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

Axmann Richard (5.3. 1967, Sokolov), Blovský Martin (30.9. 1968, Plzeň), Bouček Michal (10.1.

1967, Písek), Egermajer Martin (25.7. 1968, Rokycany), Forejt Jan (1.1. 1968, Písek), Horník Milan

(3.8. 1968, Příbram), Jenšík Petr (1.7. 1968, Rokycany), Kokoška Jaroslav (15.3. 1968, Plzeň), Kotlan

Jiří (13.7. 1968, Stod), Perník Vladimír (5.7. 1968, Český Krumlov), Synek Petr (21.9. 1968, Ostrov),

Tetzner Raimond (20.7. 1965, Sassnitz)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

(Tepelně energetická zařízení)

Hirman Ondřej (16.12.1966, Havlíčkův Brod)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu (Tvářecí stroje)

Choura Petr (13.4. 1965, Plzeň), Plch Vladimír (2.10. 1965, Kaplice), Vanc Miroslav (2.4. 1966,

Plzeň)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

(Jaderně energetická zařízení)

Kahoun Tomáš (14.12. 1965, Plzeň)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

(Obráběcí stroje)

Zeman Petr (21.6. 1967, Klatovy)

Studijní obor: Strojírenská technologie (dálkové studium - 5 let)

Brček Václav (10.8. 1961, Planá u Mariánských Lázní), Havelka Jiří (22.1. 1962, České Budějovice),

Kabourek Jan (25.4. 1955, Cheb), Krupička Ladislav (30.7. 1952, Rokycany), Larva František (22.7..

1962, Plzeň), Le Thanh Nam (26.7. 1963, Vietnam), Lysá Jana (7.1. 1966, Pelhřimov), Růžička Petr

(32. 1963, Plzeň), Šantorová Alena (7.10. 1963, Ostrov), Toman Josef (19.5. 1942, Běhařov),

Vitáková Jana (5.5. 1963, Plzeň), Zeman Stanislav (14.12. 1951, Semily)

Studijní obor: Strojírenská technologie (dálkové studium - 6 let)

Čagánek Ladislav (23.2. 1958, Plzeň), Habán Vilém (27.7. 1950, Volyně), Kočan Jan (8.9. 1954,

Prachatice), Kutač Richard (7.10. 1956, Náchod), Miesbauer Zdeněk (8.4. 1955, České Budějovice),

Moricová Lenka (3.1. 1962, Kralovice), Petruška Milan (11.9. 1955, Plzeň), Ptáčník Pavel (18.3.

1963, Plzeň), Štochl Karel (31.5. 1956, Rokycany), Svatoň Jiří (4.1. 1961, Nové Město na Moravě),

Votava Slavomír (8.11. 1955, Cheb), Zíka Jan (20.8. 1952, České Budějovice)

68


Studijní obor: Strojírenská technologie (alternativní studium)

Ekonomika a řízení strojírenské výroby (alternativní studium)

Andrejkovič Milan (10.4. 1968, Cheb), Behenský Roman (7.12. 1967, Plzeň), Bocianová Monika

(19.1. 1967, Karlovy Vary), Borovička Roman (6.7. 1968, Domažlice), Boháčová Jana (19.6. 1968.

Plzeň), Borýsek Karel (28.2. 1966, Zlín), Boudová Jana (12.3. 1967, Plzeň), Cejnarová Miroslava (5.5.

1968, Ostrava), Cihlář Jiří (13.8. 1968, Klatovy), Česalová Alena (20.6. 1968, Plzeň), Dalík Vlastislav

(8.11. 1967, Sokolov), Felner František (5.4. 1967, Šumperk), Grec Petr (1.9. 1968, Hradec Králové),

Hertl Miroslav (19.4. 1967, Karlovy Vary), Holub Josef (5.3. 1968, Plzeň), Horek Tomáš (29.11.

1968, Plzeň), Houser Leoš (28.9. 1967, Karlovy Vary), Hrách Milan (29.1. 1968, Hořovice), Janda

Václav (29.4. 1968, Klatovy), Jetmar Radek (6.1. 1968, Ostrov), Korábečný Jaromír (16.8. 1968,

Valašské Meziříčí), Korbel Milan (18.4. 1968, Mariánské Lázně), Košek Jiří (27.12. 1967, Rokycany),

Krákora Tomáš (5.11. 1967, Rokycany), Krejcar Jan (2.10. 1967, Pardubice), Kudrna Ivan (23.12.

1967, Rokycany), Lienert Kamil (1.1. 1968, Ostrov), Lipenský Miroslav (22.2. 1967, Ústí nad Orlicí),

Macháček Jaroslav (31.8. 1967, Hořovice), Malíková Ivana (19.4. 1968, Přerov), Malý Pavel (15.4.

1968, Plzeň), Maštalíř Zdeněk (24.12. 1967, Klatovy), Menšíková Milada (22.12. 1966, Plzeň),

Mikota Václav (17.2. 1967, Praha), Motl Leoš (31.12. 1967, Ústí nad Orlicí), Mudra Jaroslav (27.8.

1968, Plzeň), Novák Michal (8.4. 1968, Beroun), Peroutka Tomáš (10.4. 1968, Plzeň), Jintířová

Jaroslava (22.9. 1968, Plzeň), Puldová Dana (11.8. 1966, Plzeň), Skočil Michal (10.4. 1968, Plzeň),

Souček Pavel (3.4. 1967, Ostrov nad Ohří), Šeflová Eva (23.10. 1968, Plzeň), Šimek Daniel (28.8.

1968, Klatovy), Šorm Petr (15.5. 1968, Plzeň), Techlová Martina (24.2. 1968, Plzeň), Vacínová

Renáta (26.4. 1968, Plzeň), Vildová Hejduková Ivana (9.12. 1967, Plzeň), Vitoušová Behenská

Božena (2.11. 1967, Plzeň), Votava Miroslav (2.5. 1965, Tábor), Vyšata Jiří (29.11. 1965, Humpolec),

Ženíšek Tomáš (10.2. 1966, Plzeň)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

Beneš Erich (30.8.1967, Plzeň), Býček František (19.7. 1968, Sušice), Dvořák Roman (17.7. 1968,

Strakonice), Grammetbauer Milan (18.11. 1965, České Budějovice), Hes Miroslav (7.3. 1966,

Příbram), Kotrč jan (31.8. 1968, Plzeň), Koudelka Petr (31.1. 1968, Písek), Mařík Petr (13.11. 1967,

Žatec), Nový Pavel (17.7. 1968, Plzeň), Nykles Marek (22.12. 1967, Plzeň), Muknšnáblová Poláková

Jana (17.7. 1968, Plzeň), Poupětová Ladislava (30.6. 1968, Most), Sklenářová Radka (14.7. 1966,

Klatovy), Terbák Zoltán (8.12. 1967, Komárno), Varga Cyril (2.1. 1968, Prešov), Vrána Milan (29.6.

1963, české Budějovice), Zajíček Zdeněk (20.6.1968, Příbram), Luu Hong An (19.1. 1967,

Hočiminovo město)

Akademický rok ukončení studia: 1991/1992

Studijní obor: Automatizované systémy řízení výrobních procesů

Barešová Lenka (11.5. 1968, Plzeň), Čermák Jiří (11.7. 1967, Karlovy Vary), Debreczeniová Věra

(20.6. 1968, Brno), Fiala Aleš (3.7. 1968, Plzeň), Janovský Petr (22.6. 1968, Kroměříž), Jedlička Pavel

(5.3. 1968, Sušice), Kunetková Pavla (24.5. 1968, Plzeň), Koržínek Pavel (31.7. 1968, Domažlice),

Mastný Jiří (6.11. 196, Stod), Novák Václav (13.9. 1968, Sušice), Pouska Pavel (7.4. 1968, Plzeň),

Beránková Helena (2.6. 1968, Plzeň), Špeta Martin (27.4. 1968, Klatovy), Ungr Milan (7.3. 1966,

Beroun ), Vaněk Jiří (23.3. 1968, Rokycany), Větrovec Petr (2.7. 1966, Plzeň), Nguyen Xuan Lan

(26.10. 1967, VSR)

69


Studijní obor: Strojírenská technologie

Bejvl Luděk (29.7. 1969, Plzeň), Busta Martin (12.3. 1969, Sušice), Dudová Jana (5.10. 1969, Stod),

Keslová Vladimíra (17.3. 1969, Plzeň), Müller Zbyněk (28.10. 1968, Plzeň), Nováček Václav (14.9.

1968, Klatovy), Novák Rostislav (22.9. 1967, Klatovy), Šaroch Václav (17.8. 1968, Ostrov nad Ohří),

Slavík Marek (16.4. 1969, Plzeň), Šmolík Ondřej (18.6. 1969, Plzeň), Tanzerová Iva (3.4. 1969,

Plzeň), Trnka Robert (29.5. 1969, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (prodloužené studium)

Beneš Oldřich (2.2. 1968, Plzeň), Čermák Vladimír (24.10. 1968, Chomutov), Černý Václav (15.6.

1969, Hořovice), Fantová Radmila (22.10. 1967, Plzeň), Forster Zdeněk (11.8. 1969, Domažlice),

Hála Petr (30.9. 1967, České Budějovice), Hlaváček Adrian (19.8. 1969, Česká Lípa), Chalupa Petr

(14.4. 1969, Plzeň), Kadlečková Markéta (13.9. 1968, Plzeň), Kadrmas Roman (15.6. 1967, České

Budějovice), Kebl Oldřich (23.4. 1969, České Budějovice), Kitnerová Michala (23.8. 1969, Praha),

Kobzáň Radek (5.1. 1969, Most), Macek Petr (15.11. 1967, Náchod), Novotný Petr ( 3.10. 19*68,

Karlovy Vary), Paul Karel (24.7. 1968, Klatovy), Pracna Jaroslav (31.12. 1967, Rokycany), Roth

Martin (4.5. 1969, Rakovník), Rozum Miroslav (2.6. 1969, Plzeň), Šesták Václav (28.11. 1968,

Domažlice), Škorvánek Jiří (27.1. 1969, Plzeň), Švík František (16.2. 1969, Prachatice), Thomayer

Luděk (13.3. 1967, Plzeň), Trefný Jiří (2.6. 1967, Zvolen), Vlk Petr (7.11. 1968, Brandýs nad Labem)

Studijní obor: Ekonomika a řízení strojírenské výroby (alternativní studium)

Bartoš Marek (7.6. 1969, Plzeň), Brunová Ilona (28.6. 1969, Plzeň), Chlupáčová Renata (19.3. 1969,

Plzeň), Syrovátková Štěpánka (10.6. 1969, České Budějovice), Kaňák Pavel (6.10. 1968, Plzeň),

Smolařová Hana (26.11. 1968, Rakovník), Kopečková Eva (17.7. 1969, Plzeň), Kostelík Štěpán (8.6.

1969, Vejprty), Kraus Petr (31.5. 1969, Plzeň), Buriánková Šárka (27.1. 1969, Plzeň), Matějková

Šárka (20.7. 1969, Plzeň),Medek Pavel (8.4. 1969, Sokolov), Medková Věra (25.5. 1969, Plzeň),

Miklová Martina (5.8. 1969, Sokolov), Pučelíková Dana (24.10. 1969, Ostrov), Rejšková Renata

(30.12. 1968, Plzeň), Rýdlová Jaroslava (2.5. 1969, Plzeň), Štaifová Blanka (5.3. 1969, Albany

(USA)), Syrovátka Jiří (4.4. 1969, Podbořany), Tarantík Josef (18.12. 1968, Plzeň), Tomášková Hana

(23.12. 1969, Plzeň), Veverková Bedřiška (26.9. 1968, Rokycany), Vojtíšková Dana (3.5. 1969,

Roudnice), Vondráková Jana (28.4. 1969, Plzeň)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

Chmelík Pavel (21.5. 1968, Klatovy), Kodl Viktor (12.3. 1964, Plzeň), Krátký Jan (10.3. 1968,

Plzeň), Mazák Roman (20.12. 1967, Příbram), Plešmíd Michal (9.10. 1967, Cheb), Pokorný Libor

(26.4. 1968. Šumperk)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

Kostohryz Milan (12.6. 1968, Kaplice), Kovářík Michal (1.2. 1963, Plzeň), Krystl Ladislav (25.7.

1968, Plzeň), Minář Petr (25.12. 1966, Plzeň), Nakata Petr (23.9. 1967, Karlovy Vary), Provod

Ladislav (19.3. 1968, Strakonice), Ředina Tomáš (13.6. 1967, Strakonice), Ruml Michal (3.10. 1967,

Plzeň), Rygl Jaroslav (17.8. 1967, Počátky), Salák Pavel (3.5. 1968, Plzeň), Tůma Martin (3.12. 1967,

Plzeň), Valeš Jíří (12.9. 1968, Plzeň)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

Bledý Milan (19.5. 1968, České Budějovice), Bouše Petr (21.2. 1969, Plzeň), Hašek Ondřej (12.2.

1969, Plzeň), Hofrichtr Petr (18.12. 1967, Sokolov), Homolová Jana (10.4. 1969, Karlovy Vary),

70


Hromádka Vladimír (17.2. 1968, Jihlava), Chval Karel (23.12. 1968, Strakonice), Krystl Libor (1.7.

1968, Plzeň), Lanzendorf Martin (10.9. 1969, Plzeň), Měšťan Petr (16.2. 1969, České Budějovice),

Nestával Ladislav (23.2. 1967, Praha), Picek Libor (13.1. 1968, Plzeň), Pinkas Petr (24.10. 1968,

Sušice), Poul Radek (3.1. 1969, České Budějovice), Rezák Martin (9.4. 1969, Karlovy Vary), Votípka

Petr (28.3. 1968, Plzeň), Tupý Luděk (20.10. 1967, Plzeň), Zacharda Karel (19.5. 1967, Plzeň),

Zdebor Roman (25.8. 1968, Klatovy)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

Bouček Petr (19.4. 1969, Klatovy), Wiedicka Steffen (24.6. 1966, Bad Schmiedeberg), Hendrych

milan (30.11. 1968, České Budějovice), Chalupa Pavel (14.7. 1969, Sušice), Kalivoda Miloš (31.5.

1969, Plzeň), Kališová Jana (29.10.1968, Plzeň), Kocourek Vít (31.5. 1969, České Budějovice),

Korecký Pavel (11.1. 1966, Brandýs nad Labem), Kraftová Marta (7.6. 1968, Klatovy), Mašek

Vlastimil (20.2. 1969, Rokycany), Míčka Antonín (17.5. 1969, Cheb), Nový Petr (2.5. 1969, Karlovy

Vary), Polanský Jiří (25.6. 1969, Plzeň), Rašpl Radovan (26.5. 1969, Plzeň), Remuta Václav (16.12.

1968, Most), Řezáčová Renáta (219.3. 1969, Trutnov), Sahaj Štefan (25.4. 1969, Plzeň), Šik Karel

(31.7. 1968, Plzeň), Šimandl Roman (13.4. 1969, Prachatice), Soukup Radomír (22.11. 1968,

Strakonice), Šoupa Karel (4.4. 1969, Sokolov), Štampach Roman (15.11. 1968, Klatovy), Staněk

Václav (27.1. 1969, Kladno), Valeš Jiří (15.11. 1968, Strakonice), Vaněk Václav (8.2. 1966, Sušice),

Beier Dirk (23.1. 1967, Buatzen)

Studijní obor: Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory

Lopata Jiří (5.3. 1969, Plzeň), Pacovský Tomáš (29.3. 1969, Kraslice), Peremilovský Radek (22.8.

1969, Ivančice), Preisler Jan (25.6. 1968, Karlovy Vary), Sentenský František (7.8.1969, Příbram),

Velkoborský Jiří (15.9. 1969, Plzeň)

Studijní obor: Ekonomika a řízení strojírenské výroby

Bláha Milan (26.10. 1969, Domažlice), Bočan Petr (22.1. 1970 Plzeň), Bočková Pavla (4.10. 1969,

Mariánské Lázně), Čechurová Daniela roz. Šenfelderová (17.3. 1970, Plzeň), Král Petr (13.12. 1969,

Karlovy Vary), Mencl Zbyšek (13.5. 1970, Hořovice), Najmon Petr (10.1. 1969, Karlovy Vary),

Nováková Alice roz. Matasová (15.3. 1968, Plzeň), Novotný Vlastimil (23.9. 1969, Jihlava),

Petráková Jana (12.6. 1970 Plzeň), Kobližková Vladimíra roz. Pehová (6.5. 1970, Tábor), Mrázková

Romana (30.7. 1970, Karviná), Průša Aleš (23.6. 1969, Plzeň), Šašková Ladislava (18.2. 1970, Most),

Sklepková Pavlína (7.10. 1969, Starý Bohunín), Strádal Milan (19.11. 1969, Karlovy Vary), Suchánek

Tomáš20.1. 1970, České Budějovice), Tomanová Pavla (3.1.1970, Most), Turičík Pavel (12.4.1968,

Jaroměř), Zajícová Jindra (29.1. 1970, Karlovy Vary), Žitková Věra (1.3. 1970, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie

Basl Jiří (16.3. 1969, Plzeň), Bíca Jaromír (19.7. 1969, České Budějovice), Bláhová Petra (12.4. 1970,

Karlovy Vary), Bobek Miroslav (13.1. 1970, Plzeň), Bokr František (3.6. 1970, Sokolov), Bošek Petr

(25.11. 1970, Klatovy), Čermáková Markéta roz. Jindrová (4.11. 1969, Plzeň), Domanický Pavel

(17.5. 1969, Plzeň), Fišer František (23.4. 1970, Domažlice), Franta Bedřich (13.7. 1964, Plzeň),

Hofman Pavel (8.7. 1968, Plzeň), Hornát Pavel (17.6. 1970, Ostrava), Hřebec Vladimír (29.9. 1969,

Stod), Jakubec Petr (3.11. 1968, České Budějovice), Jana Jiří (21.4. 1969, České Budějovice),Junová

Božena (27.6. 1969, Kladno), Kadlec Zdeněk (9.9 1968, Most), Kanta Richard (30.8. 1970,

Podbořany), Karlíková Radka roz. Špalová (1.8. 1969, Plzeň), Klačanská Kateřina (24.8. 1968, Stod),

Kleinmond Karel (31.8. 1969, Plzeň), Kovačičin Karel (8.1. 1965, Olomouc), Kraus Josef (19.1. 1966,

Plzeň), Krausová Helena (2.6. 1970, Rokycany), Krotil David (31.7. 1969, Sokolov), Kubíček

Miroslav (23.8. 1964, Prachatice), Mařík Kraus (7.3. 1970, Mariánské Lázně), Odehnal Petr (1.9.

1968, Plzeň), Pojar Petr (26.4. 1969, Plzeň), Převrátil Miroslav (13.5. 1970, Sušice), Šebest Jan (4.2.

71


1970, Prachatice), Šestauber Michal (19.7. 1967, České Budějovice), Ševic Jan (13.5. 1970,

Sokolov), Smudek Bedřich (2.8. 1968, České Budějovice), Štádler Milan (23.10. 1970, Plzeň),

Stehlík Miroslav (21.10. 1967, Rakovník), Sieberoá Radka roz. Karásková (6.4. 1970, Plzeň),

Stejskal Jaroslafv (10.7. 1964, Karlovy Vary), Šternová Pavla (18.2. 1969, Ústí nad Labem), Štroser

Ivan (29.12. 1968, České Budějovice), Štrunc Stanislav (14.12. 1969, Plzeň), Svobodová Jarmila

(4.4. 1970, Most), Vála Petr (7.2. 1967, Ostrov), Vajskebrová Věra (25.10. 1968, Plzeň), Vašenková

Hana (20.9. 1969, Tábor), Větrovský Jiří (28.1.1968, Plzeň), Vítek Michal (3.10. 1967, Plzeň), Vlach

Petr (19.6. 1969, Tábor), Vosáhlo Libor (26.2. 1970, Kraslice), Vurmová Martina (26.9. 1968, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (dálkové studium)

Bednářová Taťána (31.5. 1965, Sokolov), Bláha Jiří (13.10. 1951, Plzeň), Gdovinová Eva (26.4.

1968, Čadca), Holeček Zdeněk (21.4. 1953, Rokycany), Hrdlička Jan (8.11. 1961, Domažlice),

Kolman Jiří (19.5. 1951, Plzeň), Král Jiří (1.10. 1956, Plzeň), Kuneš Václav (5.4. 1955, Klatovy),

Mach František (4.2. 1945, Chmelná), Pomna Václav (27.12. 1960, Beroun), Ševčík Petr (10.3. 1964,

Plzeň), Ševčíková Milena (22.8. 1967, Plzeň)

Studijní obor: Automatizované systémy a řízení ve strojírenství

Blahníková Dagmar (18.8. 1969, Domažlice), Dubina Jan (5.11. 1969, Rakovník), Horáková Marcela

(23.7. 1969, Plzeň), Vurmová Martina roz. Janoutová (6.6. 1969, Plzeň), Kačerek Tomáš (2.2. 1968,

Karlovy Vary), Novák Pavel (19.10. 1968, Plzeň), Otýpka Rudolf (21.7. 1966, Sokolov), Rosol

Jaroslav (1.3. 1969, Tábor), Sýkora Petr (23.1. 1969, Plzeň), Krotil David (31.7. 1969, Sokolov)

Akademický rok ukončení studia: 1993/1994

Studijní obor: Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory

Fíkar Václav (2.1. 1970, Hořovice), Hrubý Ondřej (7.12. 1969, Plzeň), Jůza Milan (19.3. 1968,

Tábor), Kepka Petr (13.6. 1970, Plzeň), Klečka Pavel (7.1. 1970, Plzeň), Kment Norbert (18.1. 1970,

Domažlice), Kocman Jiří (31.7. 1968, Domažlice), Melč Miroslav (8.2. 1970, Domažlice),

Němečková Martina (22.2. 1969, Plzeň), Sojka Petr (21.8. 1970, Hořovice), Tichý Petr (22.11. 1969,

Rokycany)

Studijní obor: Materiálové inženýrství

Fesslová Hana (9.7. 1970, Plzeň), Fiala Petr (24.8. 1970, Plzeň), König Jaroslav (1.7.1970, Žatec),

Polívka Vratislav (17.1. 1970, Plzeň), Pražáková Jana (23.9. 1969, Dačice), Šafářová Lucie (18.6.

1970, Plzeň), Venclíková Hana (16.10. 1969, Plzeň), Zvonař Vladimír (3.5. 1968, Teplice)

Studijní obor: Automatizované systémy a řízení ve strojírenství

Andrlík Michal (13.2. 1970, Rokycany), Havlovic Karel (26.1. 1969, Plzeň), Hránek Zdeněk (4.10.

1969, Klatovy), Krbec Martin (12.2.1970, Plzeň), Kubíček Jiří (11.9. 1969, Plzeň), Míl Pavel (1.2.

1967, Trurnov), Šafránková Jana (1.41. 1970, Sušice)

Studijní obor: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

(Obráběcí stroje)

Albl Pavel (30.4. 1970, Karlovy Vary), Bašta Tomáš (3.1. 1970, Hořovice), Budek Petr (29.8. 1970,

Plzeň), Čermák František (4.5. 1970, Klatovy), Gondzsala David (20.11. 1969, Ostrov nad Ohří),

Havlíček Marcel (19.3. 1970, Plzeň), Hejman Marek (18.4. 1970, Plzeň), Horáček Michal (8.7. 1969,

Plzeň), Houda Miloň (19.5.1968, Chomutov), Jírový Filip (13.9. 1968, Plzeň),Kala Miloslav (9.6.

1970, Strakonice), Kirth Pavel (10.6. 1970, Karlovy Vary), Koška Petr (21.11. 1969, Tábor), Král

72


Jaromír (16.3. 1970, Plzeň), Krátký Miloslav (14.10. 1969, Aš), Krejčí Jiří (1.1. 1970, Plzeň), Křička

Jaroslav (12.6. 1969, Kolín), Langmajer Martin (10.10. 1970, Plzeň), Mašek Aleš (5.4. 1970, Cheb),

Návara Michal (6.8. 1970, Plzeň), Nechutnáý Jan (7.7. 1969, Žatec), Novák Karel (27.10.1969,

Strakonice), Novák Miroslav (30.5. 1970, Strakonice), Rybář Stanislav (146. 1970, Plzeň), Šaloun

Zbyněk (10.3.1970, Litoměřice), Šedivec Pavel (29.7. 1968, Plzeň), Sládek Petr (14.4. 1970, Ústí nad

Labem), Strejc Jiří (18.7. 1970, Plzeň), Trunec Luděk (2.6.1970, Ostrov nad Ohří), Váchal Milan

(3.3.1970, Domažlice), Vaněk Václav (13.8. 1970, Domažlice), Veselý Luboš (26.6.1970,

Strakonice), Zimmerhakl Pavel (22.6. 1970, Litoměřice), Luthardt Ingo (23.5. 1967, Steinach /Th)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

(Jaderně energetická zařízení)

Blahut Otakar (7.4. 1970, Domažlice), Černík Pavel (21.5. 1968, Plzeň), Cvrček Pavel (22.3. 1969,

Ostrava), Denk Martin (9.11.1970, Stod), Haišman Libor (8.6. 1970, Žatec), Janák Radim (9.8. 1970,

ČeskéBudějovice), Kos Stanislav (2.8. 1969, Písek), Lang Norbert (14.10. 1967, Plzeň), Novák Petr

(253. 1970, Plzeň), Plic Pavel (13.6. 1969, Plzeň), Siebert Jaroslav (3.4. 1970, Plzeň), Soukup Roman

(7.5.1970, České Budějovice), Trejbal Tomáš (17.5. 1970, Plzeň), Trnka Jiří (11.1. 1970, Klatovy),

Pham Hong Hien (23.10.1969, Hai Hung VSR)

Studijní obor: Ekonomika a řízení strojírenské výroby

Bittnerová Zdeňka (3.6. 1971, Chomutov), Dyrhot Pavel (10.9. 1969, Rokycany), Fikrle Jan

(6.3.1970, Stod), Fošum František (16,3, 1969, Český Krumlov), Hajský Roman (3.4. 1970. Sušice),

Havlíková Dagmar (24.10.1970, Moravský Krumlov), Hejpert Luboš (24.6.1970, Sušice), Holý

Radek (246. 1968, Ostrov), Hoza Petr (29.1. 1969, Karlovy Vary), Husová Irena (4.5. 1971, České

Budějovice), Machoň Martin (22.3. 1971, Brno), Rund Michael (2.5. 1970, Sokolov), Pěnkava Jan

(18.12.1969, Plzeň), Pospíšil Petr (12.8. 1970, Rokycany), Šiková Markéta (15.6. 1971, Plzeň),

Šedivý Tomáš (18.11. 1969, České Budějovice)m, Škopková Zuzana (9.7. 1970, Plzeň), Vácha

Michal (26.5. 1969, Rokycany), Velíšek Jiří (31.7.1970, Domažlice), Vráblíková Martina (11.11.

1970, Plzeň), Vrána Jaromír (8.3. 1970, Chomutov), Vrbová Štěpána (9.7. 1970, Klatovy), Zelenková

Pavla (20.12.1970, Stod)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Tváření)

Bokr David (9.7. 1971, Plzeň), Bradová Hana (14.1. 1971, Plzeň), Chvapil Miloslav (31.8.1970,

Slaný), Čížek Jan (28.8. 1971, Plzeň), Colledani Petr (2.6. 1967, Bílovec), Gabriel Jiří (6.3. 1969,

Domažlice), Hejpert Václav (28.5. 1971, Sušice), Jankovec Petr (24.4. 1971, Domažlice), Jindáček

Jiří (21.8. 1969, Tábor), Kolář Ladislav (19.8. 1971, Sušice), Kotek Jiří (21.1. 1971, Plzeň), Králíček

Václav (20.6. 1970, Teplice), Kříž Antonín (18.12. 1970, Rokycany), Linhart Jaroslav (18.2. 1971,

Prachatice), Lobovský Rudolf (8.1. 1970, Klatovy), Löfelman Jiří (16.9. 1969, Domažlice), Muchna

Jan (17.7. 1970, Plzeň), Ondřejíčková Michaela (19.6. 1970 Ostrov), Patrovský Pavel (30.1. 1969,

Plzeň), Placatka Stanislav (25.1. 1969, Příbram), Rajtmajer Pavel (19.2. 1970, Sušice), Rosenthaler

Milan (21.7. 1969, České Budějovice), Skřivan Pavel (10.7. 1968, Praha 4), Slachová Romana (18.3.

1970, Most), Šlajer Petr (2.6. 1970, Cheb), Smola Milan (31.3. 1969, Plzeň), Štiegler Jindřich (3.3.

1969, Plzeň), Švehla Martin (10.10. 1968, Plzeň), Trefanec Pavel (13.12. 1970, Domažlice), Žáková

Jana (3.8. 1969, Strakonice), Zrno Zdeněk (19.12. 1968, Domažlice)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Slévání)

Egersdorfová Václava (23.2. 1970, Plzeň), Farkaš Atila (15.7. 1969, Karlovy Vary), Fau Martin

(23.11. 1968, Most), Frydrychová Jitka (5.3. 1969, Jeseník), Hornová Leona (12.8. 1968, Plzeň),

Kálal Pavel (21.9. 1969, Písek), Kohout Bohumil (25.5. 1970, Tábor), Konzal Jiří (2.11. 1968, České

73


Budějovice), Křenková Vlasta (28.3. 1970, Most), Möser Tomáš (4.1. 1970, Plzeň), Müller Martin

(19.9.1970, Plzeň), Němec Stanislav (18.1. 1969, Slaný), Palíšek Miroslav (28.9. 1970, Zlín), Patera

Jindřich (18.9. 1969, Chomutov), Pracnová Daniela (18.5. 1969, Rokycany), Rada Pavel (19.6. 1969,

Plzeň), Sklenářová Renáta (12.8. 1970, Ostrava), Šmarda Jan (12.7. 1970, Ostrov), Soukup Vladislav

(14.8. 1967, Plzeň), Stark Rudolf (21.3. 1970, Ostrov), Stejskalová Dana (16.12. 1969, České

Budějovice), Štolba Martin (24.8. 1970, Praha), Štrobl Jiří (16.12. 1969, Plzeň), Sůsa Vladimír (28.3.

1970, Karlovy Vary), Terschelová Lenka (2.1. 1970, Domažlice), Trhlík Jiří (7.9. 1970, Klatovy),

Turner Radek (17.10. 1969, Mariánské Lázně), Učeň Jan (31.5. 1969, Sokolov), Ungrová Eva (21.4.

1969, Plzeň), Urbánek Petr (2.10. 1968, Beroun), Vachek Rennie (4.2. 1969, Plzeň), Voldřich Martin

(30.4. 1969, Plzeň)

Studijní obor: Automatizované systémy ve strojírenství

Čermák Roman (26.4. 1969, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (dálkové studium)

Fryček Vladislav (18.3. 1964, Plzeň), Gross Václav (6.4. 1966, Plzeň), Hanzlík Stanislav (4.8. 1954,

Strakonice), Heřmanová Monika (30.12. 1969, Sokolov), Janczinský Stanislav (9.11. 1955, Plzeň),

Larva Jaroslav (29.7. 1964, Domažlice), Milsimer Jaroslav (10.7. 1957, Plzeň), Petko Vilém (26.7.

1963, Sušice), Řepík Jiří (10.5. 1964, Plzeň)

Studijní obor: Tepelné a jaderné stroje a zařízení

(Tepelně energetická zařízení)

Chmelík Pavel (21.5. 1968, Klatovy)

Akademický rok ukončení studia: 1994/1995

Studijní obor: Strojírenská technologie

Chvojka Jan (11.5. 1964, Plzeň), Klimeš Jiří (23.8. 1942, Plzeň), Kotes Milan (5.12. 1965, Mariánské

Lázně), Měkuta Jiří (6.6. 1961, Kaplice), Perevoščikov Alexandr (5.9. 1969, Ukrajina), Selinger

Luboš (27.7. 1969, Plzeň), Vraný Jan (10.11. 1958, Plzeň), Zeman Slavomil (21.1. 1949, Plzeň)

Studijní obor: Konstrukce strojů a zařízení

Adámek Miroslav (16.2. 19671, Klatovy), Brůžek Pavel (5.11. 1970, Hořovice), Drechsler Aleš

(29.12. 1970, Rokycany), Filip Michal (8.3. 1971, Rokycany), Fišer Václav (31.12. 1970, Plzeň),

Hajský Pavel (28.9.1971, Horažďovice), Helebrant Martin (18.3. 1971, Chomutov), Hodina Václav

(29.9. 1971, Plzeň), Holmanová Radka (29.3. 1971, Klatovy), Chodora Jan (14.10. 1970, Sokolov),

Jindra Roman (1.8. 1971, Teplice), Jurečka Dušan (10.5. 1969, Plzeň), Klička Pavel (27.6. 1971,

Plzeň), Kouba Karel (23.3. 1971, Plzeň), Kovář Petr (13.9. 1970, Ústí nad Orlicí), Krauz Josef (18.5.

1971, Beroun), Kubíček Jiří (2.3. 1971, Plzeň), Kučera Jiří (28.6. 1971, Plzeň), Laub Milan

(21.3.1970, Stod), Mastek Petr (9.7. 1970, Plzeň), Matas Karel (29.5. 1971, Chomutov), Novotný

Luboš (6.7. 1971, Plzeň), Pavlík Petr (24.7. 1969, Plzeň), Rauch Vladimír (6.4. 4971, Plzeň), Sedláček

Daniel (14.10. 1970, České Budějovice), Šimek Jiří (6.2. 1971, Plzeň), Škarban Marek (12.7. 1971,

Plzeň), Sommr René (17.8. 1971, Rokycany), Soukeník Marek (6.2. 1970, Plzeň), Štajner Ivo (11.1.

1971, Hořovice), Štampach Petr (25.6. 1971, Klatovy), Štemberk Jiří (16.4. 1970, Most), Štěrba Pavel

(23.7. 1970, Beroun), Štetka Martin (20.11. 1970, Plzeň), Sůva Petr (12.11. 1970, Plzeň), Uhlíř Tomáš

74


(17.9. 1970, Plzeň), Vaněček David (5.1.1971, Most), Vaněk Miroslav (4.8 1971, Stod), Venclík

Stanislav (15.10. 1970, Strakonice), Veselý Martin (7.10. 1969, Praha), Záleský Petr (9.9. 1970,

Plzeň), Truhlář Martin (19.4. 1970, Domažlice)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Materiálové inženýrství)

Auterský Zdeněk (31.3. 1971, Plzeň), Bareš Martin (18.8. 1971, České Budějovice), Benedikt

Vladimír (20.12. 1970, Plzeň), Beran Daniel (13.12. 1970, Plzeň), Beter Arnošt (9.4. 1971, Český

Krumlov), Blahník Petr (10.3. 1971, Rokycany), Čečil Oldřich (11.1. 1970, Stod), Černý Stanislav

(22.7. 1972, Plzeň), Cozl Jindřich (29.3. 1971, Domažlice), Galuszka Jan (24.3. 1971, Chomutov),

Gebala Marek (18.5. 1971, Plzeň), Holman Ludvík (14.6. 1970, Sokolov), Honzík Miroslav (5.3.

1971, Jablonec nad Nisou), Chaloupka Roman (20.5. 1970, Klatovy), Jehličková Irena (9.8. 1971,

Plzeň), Koc Jaroslav (24.2. 1971, Stod), Komanec Radek (27.7. 1971. Plzeň), Kuneš Jan (4.9. 1969,

Plzeň), Marek Jiří (25.7. 1970, České Budějovice), Marek Miroslav (26.4. 1970, Sušice), Miklo Jiří

(30.7. 1971, Sokolov), Petruška David (14.6. 1970, Frýdlant v Č.), Pospíšil Petr (17.2. 1970, Cheb),

Rappová Věra (12.4. 1971, Plzeň), Šmíd Miroslav (19.7. 1971, Klatovy), Uhlík Václav (18.7. 1970,

Strakonice), Veselá Jana (28.12. 1970, Plzeň), Vlčková Martina (9.5. 1971, Plzeň), Vojta Radek (22.7.

1970, Plzeň)

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management

Audy Pavel (7.8. 1971. Žatec), Balín Martin (21.5. 1971, Rakovník), Banýr Michal (21.6. 1971,

Most), Belšan Václav (5.5. 1971, Klatovy), Benešová Olga (16.3. 1971, Plzeň), Bouška Petr (3.3.

1971, Tábor), Černá Ivana (10.9. 1971. Klatovy), Dvořák Petr (2.4. 1971, Ostrov), Franěk Vladimír

(7.8. 1971, Rakovník), Hofman Přemysl (2.7. 1971, Plzeň), Horčičková Jitka (11.1. 1971, Plzeň),

Horová Alice( 15.9. 1971, Plzeň), Hrbek Tomáš (27.10. 1970, Beroun), Hrubý Rostislav (18.5. 1970,

Strakonice), Hubeš Lubomír (28.10. 1970, Sokolov), Chaloupek Jan (26.1. 1971, Cheb), Chludil Jan

(31.1. 1970, Duchcov), Jahn Martin (8.7.1971, Plzeň), Jáchymovský Vladimír (9.3. 1971, Klatovy),

Janda Václav (1.5. 1971, Vimperk), Kadlec Pavel (11.3.1971, Hořovice), Koňák Václav (25.10. 1970,

Plzeň), Kladišovský Jiří (12.2. 1971, Plzeň),Knedlíková Václava (16.8. 1970, Plzeň), Kočka Pavel

(5.5. 1971, Rokycany), Koláček Karel (15.9. 1970, Klatovy), Kovář Stanislav (1.5. 1971, Plzeň),

Koudelková Jitka (26.5. 1971, Cheb), Kratochvílová Věra (3.2. 1971, Plzeň), Malý Martin (25.1.

1969, Prachatice), Matějková Marie (4.3. 1971, Karlovy Vary), Moucha Pavel (23.3. 1970, Beroun),

Moulisová Pavla (20.4. 1971, Plzeň), Nagy Bohumil (18.6. 1970, Vejprty), Nedbálková Lenka (29.1.

1971, Most), Novák Miroslav (20.7. 1971, Plzeň), Oháňková Sylvie (14.5.1 971, Kaplice), Pech

Břetislav (18.10. 1971, Klatovy), Rein Petr (27.11. 1970, Sokolov), Šiman Marek (18.8. 1971, Plzeň),

Šleis Vlastimil (24.7. 1969, Domažlice), Špirk Martin (8.3. 1971, Klatovy), Sudová Jitka (8.6. 1970,

Plzeň), Švíka Martin (15.5. 1971, Plzeň), Sýkora Jiří (14.1. 1971, Plzeň), Sýkora Milan (30.3. 1971,

Aš), Tomešová Lenka (12.7.1971, Plzeň), Týml Miroslav (14.12. 1969, Plzeň), Vachuška Radek

(17.3. 1971, Strakonice), Vakeš Pavel (16.11. 1970, Sokolov), Večeř Pavel (2.4. 1971, České

Budějovice), Vrzal Petr (22.10. 1967, České Budějovice), Zimmermann Jaroslav (26.10. 1970, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie

Džugán Jan (26.9. 1972, Žiar nad Hronom), Filingr Patrik (28.3. 1970, Cheb), Jun Václav (28.3. 1972,

Kladno), Louda Libor (12.10. 1971, Chomutov), Marek Jiří (4.7. 1972, Tábor), Novák Martin (6.9.

1970, Most), Pávek Ladislav (8.3. 1972, Sokolov), Petřík Jan (6.11. 1971, Sušice), Pospěch Zdeněk

(1.7. 1972, Karlovy Vary), Samec Martin (19.7. 1972, Písek), Schejbal Radek (19.4. 1971,

Pardubice), Slíva Jan (19.5. 1972, Kraslice), Svoboda Radek (3.6. 1972, Sušice), Škrábek Pavel (16.4.

1972, Tábor), Šneberger Martin (31.5. 1970, Plzeň), Štembera Pavel (30.12. 1971, Plzeň), Tóth Josef

(27.3. 1972, Kraslice), Urbánek Roman (15.9. 1971, Znojmo), Vach Daniel (22.12. 1970, Plzeň)

75


Studijní obor: Konstrukce strojů a zařízení

Adamovský Petr (15.11. 1971, Tábor), Andraško Jan (16.2. 1972, Prachatice), Bauer Petr (15.2. 1971,

Příbram), Brož Oto (12.7. 1972, Plzeň), Brümmer Richard (13.8. 1971, Sokolov), Bušek Tomáš (18.7.

1972, Plzeň), Čaboun Jan (11.8. 1971, Plzeň), Drahoš Roman (9.4. 1972, Teplice), Dvořák Vladimír

(4.9. 1970, České Budějovice), Dvořák Vojtěch (3.5. 1970, České Budějovice), Fiala Vladimír (22.8.

1972, Praha), Gross Tomáš (8.6.1972, Plzeň), Haluza René (21.10. 1970, Šala), Hrubý Radek (26.2.

1972, Plzeň), Hřídel Václav (25.9. 1970, Tábor), Jiránek Josef (23.4. 1972, Klatovy), Klestil Pavel

(13.12. 1971, České Budějovice), Komorous Daniel (3.10. 1970, Plzeň), Komorousová Kamila (23.6.

1972, Plzeň), Kopta Martin (25.3. 1971, Ostrov), Korec Zdeněk (11.8. 1968, Domažlice), Kostroun

Martin (27.1. 192, Karlovy Vary), Koba Pavel (9.11. 1971, Cheb), Koukolíček Tomáš (15.5. 1971,

Chomutov), Krbeček Michal (17.2. 1972, Prachatice), Krýda Jaroslav (22.11.1971, Plzeň), Kříž

Ladisalv (15.6. 1971, Chomutov), Leibl Radek (14.6. 1971, Tábor), Merhaut Radomír (13.3. 1972,

Most), Mytiska Leoš (6.5. 1972, Kraslice), Neumann Tomáš (10.4. 1971, Brandýs nad Labem), Novák

Milan (21.8. 1972, Písek), Pacovský Zbyněk (29.7. 1972, Kraslice), Pelikán Přemysl (1.3. 1972, Stod),

Pešl Kryštof (26.6. 1972, Plzeň), Pichlík Petr (11.2. 1972, Chomutov), Plecitá Lenka (28.12. 1971,

Příbram), Podrábský František (17.11. 1971, Ústí nad Labem), Procházka Václav (23.3. 1972, Plzeň),

Prokeš Petr (21.6. 1972, Jihlava), Sládek Jiří (31.3. 1972, Plzeň), Sobota Jan (15.8. 1972, Plzeň),

Svoboda Roman (30.9. 1971, Ústí nad Labem), Sýkora Martin (26.2. 1972, Domažlice), Šíma Petr

(31.7. 1971, Chomutov), Šizling Jiří (21.9. 1972, Stod), Šmídl Richard (24.4. 1972, Plzeň), Šturma

Jindřich (2.8. 1971, Čáslav), Vlček Lubor (26.3. 1971, Plzeň), Vopelka Martin (1.11. 1971, Šumperk),

Weber Norbert (22.9. 1971, Karlovy Vary), Wébr Martin (30.1. 1971, Plzeň), Žákovec Martin (25.6.

1972, Plzeň)

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management

Berounský Jaromír (17.2. 1970, České Budějovice), Bílek Bruno (12.10. 1971, České Budějovice),

Bistrý Hynek (15.7.1970, Plzeň), Buňata Martin (23.2. 1971, Plzeň), Dobeš Radek (2.1. 1971,

Příbram), Drápalová Helena (21.11. 1971, Plzeň), Duchek Pavel (31.7. 1972, Plzeň), Duchoň Zdeněk

(30.12. 1969, Příbram), Dulanský Petr (23.10. 1970, Ústí nad Labem), Hejman Jiří (13.8. 1967, Plzeň),

Hostačný Pavel (26.4. 1972, Plzeň), Hrabačková Pavla (3.11. 1970, Plzeň), Hynek Jiří (24.3. 1972,

Kraslice), Kazdová Alena (31.7. 1972, Plzeň), Košner Radek (25.12. 1971, Chomutov), Kuchař

Přemysl (1.5. 1972, Praha), Majer Karel (15.7. 1971, Stod), Matějková Štěpánka (30.12. 1971, Plzeň),

Nováková Ivana (2.4. 1971, Stod), Nováková Jaroslava (2.7. 1969, Plzeň), Palán Jakub (19.5.1972,

Most), Parkman Marek (23.7. 1971, Prachatice), Pašková Ludmila (15.4. 1970, České Budějovice),

Pavlíčková Petra (25.8. 1972, Ostrov nad Ohří), Pechman Tomáš (12.9. 1971, Plzeň), Pernička Petr

(14.6. 1971, Ostrov nad Ohří), Pittr Lubomír (17.9. 1970, Stod), Podruch Petr (31.3. 1972, Plzeň),

Prchlík Václav (18.6. 1972, Praha), Prchlíková Bohdana (21.1. 1972, Písek), Sloup Vladimír (9.8.

1972, Plzeň), Smetanová Martina (15.6. 1972, Sokolov), Soukup Petr (6.8. 1972, Pelhřimov), Šejvl

Pavel (24.5. 1972, Karlovy Vary), Šrámek Bohumil (1.12. 1970, Domažlice), Štengl Zdeněk (3.1.

1972, Stod), Štěpáníková Alena (22.12. 1971, Sušice), Tomášek Jan (12.1. 1972, Plzeň), Tomášek

Zdeněk (12.1. 1972, Plzeň), Uhlík Filip (16.1. 1971, Plzeň), Ulrych Zdeněk (28.2. 1972, Sokolov),

Ungr Tomáš (17.8 1971, Plzeň), Vaisová Lenka (27.11. 1970, Písek), Vlček Ladislav (25.1. 1971,

Močerady), Vonásek Jan (20.4 1972, Hořovice)

Akademický rok ukončení studia : 1995/1996

Studijní obor: Strojírenská technologie

Altman Tomáš (8.4. 1969, Plzeň), Čudák Pavel (22.6. 1972, Plzeň), Dezort Pavel (20.3. 1973,

Rokycany), Dohnal Martin (11.2. 1973, České Budějovice), Doležal Štěpán (15.8 1973, České

76


Budějovice), Felzmann Arnošt (7.2. 1973, Stod), Fišer Petr (21.4. 1970, Plzeň), Hrdličková Věra (2.8.

1973, Rokycany), Johánek Jiří (7.1. 1973, Plzeň), Jung Josef (15.1. 1973, Cheb), Kaiser Štěpán (30.9.

1971, Rokycany), Kotrbatý Jindřich (11.4. 1972, Plzeň), Králík Petr (30.8. 1972, Teplice), Krampera

Martin (28.11. 1972, Praha), Makovička Petr (23.9. 1972, Prachatice), Mařík Pavel (1.8. 1973,

Klatovy), Maxa Pavel (21.8. 1973, Stod), Molík Jan (10.2. 1973, Plzeň), Musil Jiří (3.5. 1973, Plzeň),

Němeček Stanislav (20.4. 1971, Klatovy), Német Jiří (18.2. 1973, Plzeň), Oplt Libor (25.1. 1973,

Stod), Povolný Milan (15.11. 1972, Klatovy), Ringelhán Karel (14.8. 1973, Ostrov nad Ohří), Šteffl

Radek (16.5 1973, Klatovy), Tittel Martin (2.3. 1973, Teplice), Ulč Miroslav (5.6. 1972, Plzeň),

Wágner František (1.5 1972, Rokycany), Zahoř Vladislav (1.12. 1972, Stod), Zach Ota (3.4. 1971,

Plzeň)

Studijní obor: Konstrukce strojů a zařízení

Dlohý Jiří (10.8. 1972, Příbram), Duník Miroslav ( 11.4. 1973, Plzeň), Hejplík Jaroslav (24.6. 1973,

Sušice), Hora Josef (22.7. 1973, Klatovy), Hynek Martin (27.3. 1973, Kraslice), Janiga Pavel (2.2.

1973, Plzeň), Kolář Karel (6.1. 1972, Sušice), Kytler Ladislav (11.9 1973, Tábor), Liška Zdeněk

(14.8. 1973, Domažlice), Marek Antonín (6.11. 1972, Plzeň), Matas Richard (27.9. 1971, Plzeň),

Mengr Jiří (21.3.1 973, Rokycany), Míka Josef (27.2. 1973, Plzeň), Musil Hynek (16.11.1971,

Sokolov), Novák Petr (23.2. 1973, Plzeň), Peleška Josef (24.1. 1973, Sušice), Pohludek David (24.12.

1971, Příbram), Přibyl Tomáš (13.1. 1973, Písek), Reithmaier Jan (25.2. 1973, Plzeň), Ruchař

Miloslav (14.4. 1973, Plzeň), Rytíř Milan (2.5. 1972, Aš), Stehlík Václav (25.11. 1972, Plzeň),

Šimandl Jiří (9.4. 1973, Plzeň), Šimeček Dušan (5.3. 1973, Příbram), Šimurda Richard (31.8. 1971,

Klatovy), Štípek Petr (26.8. 1972, Sokolov), Tichá Alena (25.2. 1967, Varnsdorf), Valenta Radek (6.2.

1973, Prostějov), Vook Patrik (4.9. 1973, Plzeň), Zeman Slavomír (16.10. 1972, Plzeň),Žižka Přemysl

(21.3. 1973, Písek)

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management

Baťková Magdalena (12.3. 1973, Plzeň), Boháč Aleš (7.10. 1971, Plzeň), Borovičková Monika (5.2.

1973, Kaplice), Borusík Marek (7.10. 1973, Plzeň), Bouček Daniel (1.10. 1972, Plzeň), Brožkovec

Karel (8.8. 1972, Most), Čech Radek (9.3. 1972, Sušice), Černý Daniel (31.10.1 972, Chomutov),

Černý Václav (12.5. 1973, Plzeň), Gattringer Richard (4.3. 1973, Plzeň), Hanzlík Jan (29.9. 1972,

Teplice), Hoffmnn David (6.6. 1973, Beroun), Holovčák Jiří (26.8. 1972, Most), Honomichl Jiří (15.9.

1972, Plzeň), Hrubeš Pavel (12.12. 1972, Duchcov), Chaluš Pavel (16.2. 1973, Strakonice), Jelínek

Filip (15.6.1973, Plzeň), Jiřikovský Petr (26.3. 1973, Mariánské Lázně), Joza Miroslav (4.6. 1973,

Ostrov nad Ohří), Kočí Libor (2.6. 1971, Písek), Kopp Bohumil (10.4. 1973, Plzeň), Kratochvíl

Marcel (13.11. 1971, České Budějovice), Kruncl Miroslav (18.2. 192, Most), Kučera Jiří (8.6. 1972,

České Budějovice), Kunová Miroslava (1.5. 1972, Plzeň), Maděra Luboš (11.6. 1973, Karlovy Vary),

Metelec Marek (20.6. 1972, České Budějovice), Navrátilová Jana (2,2, 1972, Čáslav), Nehez Ladislav

(10.10. 1972, Karlovy Vary), Netrval Pavel (23.1. 1973, Kltovy), Neumann Jiří (29.6. 1973,

Hořovice), Nigrin Petr (28.4. 1972, Plzeň), Pachová Ivana (23.6. 1973, České Budějovice), Pařízková

Veronika (16.5. 1973, Plzeň), Paučová Dana (8.9. 1972, Stod), Pavelka Miroslav (4.6. 1971, Stod),

Průšek David (30.5. 1972, Plzeň), Prušinovský Zdeněk (3.11. 1972, Rokycany), Reschová Lucie (4.2.

1971, Plzeň),Sak Petr (4.9.1970, Plzeň), Shuma Alfred Godwin Asseri (4.6. 1966, Tanzanie),

Schönauer Jiří (14.10. 1971, Karlovy Vary), Skříšovský Pavel (22.11. 1971, České Budějovice), Solar

Jan (11.6. 1969, Praha), Sváček Radek (10.12. 1972, Tábor), Svoboda Václav (29.6. 1973, Plzeň),

Tlačil Jan (18.10. 1971, Prachatice), Tůma Miroslav (6.8. 1973, Tábor), Tupý Pavel (25.6. 1973,

Tábor), Valigura Bedřich (6.6. 1973, Rokycany), Vlasáková Markéta (15.5. 1971, Plzeň), Vodička Jan

(24.8. 1973, Česká Lípa), Zemek Dan (19.6. 1973, České Budějovice), Žůčková Ivana (16.10.1 970,

Příbram)

77


Studijní obor: Strojírenská technologie

Beneš Jiří (29.6. 1959, Žatec), Fencl Miloš (29.10. 1968, Plzeň), Chvojka Antonín (15.5. 1951, Aš),

Košař Pavel (3.10. 1969, Rokycany), Koukolík Václav (24.9. 1958, Plzeň), Křižan František (17.1.

1949, Veřechov), Maříková Ivana (31.1. 1971, Plzeň), Prihara Alexander (18.4. 1957, Strakonice),

Pulec Karel (3.3. 1962, Plzeň),Švíka Stanislav (20.6. 1959, Sušice), Tumová Alena (14.3. 1972, Plzeň)

Akademický rok ukončení studia: 1996/1997

Studijní obor: Stavba výrobních strojů a zařízení

Brabec Milan (24.12. 1973, Podbořany), Coufal Ladislav (29.12. 1973, Plzeň), Čontoš Václav (16.1.

1973, Karlovy Vary), Dejmal Václav (11.4. 1974, Klatovy), Filip Jaroslav (21.4. 1973, Plzeň),

Formánek Josef (9.5. 1974, Stod), Hošek Jiří (23.2. 1973, Hořovice), Jakš Martin (10.5. 1973, Stod),

Kropáč Stanislav (25.6.1972, České Budějovice), Preis Pavel (11.12. 1973, Chomutov), Skopový

Pavel (21.12. 1969, Karlovy Vary), Sýkora Martin (21.9.1973, České Budějovice), Šůs Martin (26.3.

1973, Klatovy), Švantner Roman (7.4. 1971, Plzeň), Turek Miloš (23.11. 1972, Klatovy), Vísner Josef

(21.3. 1972, Domažlice), Vlček Petr (30.5. 1974, Plzeň), Wenig Vlastimil (16.12. 1973, Plzeň),

Žemlička Martin (7.8. 1974, Plzeň)

Studijní obor: Stavba energetických strojů a zařízení

Hejda Zdeněk (28.12. 1973, Počátky), Jílek Jan (25.2. 1974, Plzeň), Kánský Petr (25.3. 1974, Plzeň),

Kočí Jiří (19.2. 1974, Plzeň), Kračmer Jiří (28.1. 1974, Plzeň), Štych Jan (29.10. 1973, Plzeň),

Tomrdle Vít (2.4. 1973, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Technologie obrábění)

Bulín Gustav (5.8. 1972, Karlovy Vary), Homolka Jan (8.3. 1972, Cheb)

Studijní obor: Strojírenská technologie

Korytář Jindřich (9.4. 1969, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie (Technologie obrábění)

Kruncl Josef (28.10. 1973, Most), Lapka Bohumil (9.5. 194, Karlovy Vary), Mandl Jindřich (20.1.

1973, Cheb), Němec Jaroslav (14.5. 1972, Kolín), Palán Václav (22.4. 1974, Plzeň), Skal Jaroslav

(16.4. 1974, Klatovy), Soukup Radek (9.12. 1973, Strakonice), Štencl Miroslav (13.4. 1973, Ostrov

nad Ohří), Trš Jaroslav (14.8. 1974, Stod), Vychytil Pavel (3.2. 1974, České Budějovice)

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management

Baláž Marcel (8.5. 1973, Plzeň), Balounová Ludmila (5.10. 1974, Prachatice), Bambas Petr (27.8.

1974, Chomutov), Bruml Patrik (7.4. 1972, Plzeň), Čada Karel (12.4. 1973, Rokycany), Čičáková

Martina (8.6. 1973, Klatovy), Doubek Michal (10.2. 1973, Plzeň), Edl Milan (29.10. 1973, Klatovy),

Filípek Tomáš (25.10. 1972, Plzeň), Frémundová Markéta (17.8. 1974, Plzeň), Hán Jan (12.7. 1973,

Sokolov), Horák Jaromír (7.11. 1973, Plzeň), Hrbáček Jiří (8.10. 1973, Plzeň), Janouškovcová Eva

(9.8. 1973, Plzeň), Kapitánová Petra (27.10. 1973, Plzeň), König Pavel (11.5. 1974, Plzeň), Kopáček

Stanislav (9.8. 1974, Plzeň), Krajovanová Pavlína (12.5. 1973, Klatovy), Krátká Jana (3.2. 1973,

Plzeň), Krstenová Ludmila (25.1. 197, Stod), Lukešová Jolana (25.5. 1974, Plzeň), Marsa Martin (7.8.

1974, Varnsdorf), Medvec Jaroslav (11.5. 1973, Plzeň), Míka Pavel (14.2. 1974, Teplice), Milfortová

Martina (19.12. 1973, Plzeň), Pavelková Blanka (23.8. 1973, Karviná), Seman Zbyněk (12.10. 1968,

78


Domažlice), Síbek Oldřich (18.8. 1973, Strakonice), Slavíček Petr (13.9. 1973, Plzeň), Šmídová Hana

(2.5. 1974, Domažlice), Tichý Vladimír (2.5. 1973, Rokycany), Velkoborský Jan (2.12. 1973, Plzeň),

Vymyzal Jan (9.1. 1974, Cheb)

Studijní obor: Strojírenství (Bc. studium)

Bárta Štefan (5.6. 1975, Planá u Mariánských Lázní), Hausner Luboš (17.1. 1975, Most), Herzig Petr

(24.4. 1974, Plzeň), Kovářík Petr (13.8. 1975, Klatovy), Lochman Jan (27.4. 1974, Česká Lípa),

Preisová Hana (10.6. 1974, Louny), Pušec Viliam (3.12. 1973, Rokycany), Rada Jaroslav (21.2. 1975,

Karlovy Vary), Schneider Radomír (27.4. 1974, Plzeň), Šiftař Martin (16.6. 1973, Rokycany),

Škudrna Stanislav (28.4. 1975, Most), Štengl Václav (20.9. 1976, Stod)

Studijní obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Hrdličková Markéta (27.9. 1973, Plzeň), Jandík Josef (17.6. 1973, Plzeň), Převrátil Josef (27.5. 1974,

Klatovy), Racková Alena (21.5.1974, Plzeň), Sedláček Jan (23.11. 1973, Stod), Šimůnková Šárka

(30.1. 1974, ), Štěpán Vojtěch (28.5. 1973, Plzeň), Tengler Marek (1.12. 1973, Plzeň), Tůma Milan

(10.8. 1974, Plzeň), Voráček Jan (30.1. 1974, Rokycany)

Akademický rok ukončení studia: 1997/1998

Studijní obor: Stavba výrobních strojů a zařízení

Beránek Jan (1.8. 1972, Plzeň), Fiala Pavel (10.2. 1975, Plzeň), Hašl Václav (23.4. 1975, Karlovy

Vary), Havel Jakub (18.4. 1974, Rokycany), Hrubý Kamil (11.7. 1975, Rakovník), Khin Václav

(22.10. 1974, Domažlice), Kubal Petr (27.11. 1974, Chomutov), Kupka Tomáš (22.8. 973, Plzeň),

Majer Miroslav (1.2. 1975, Plzeň), Marčík Karel (17.1. 1974, Klatovy), Novák Jiří (27.2. 1974,

Mariánské Lázně), Rožec Daniel (24.4. 1975, Duchcov), Swaczyna Zbyněk (27.2. 1975, Strakonice),

Vlk Vojtěch (22.3. 1975, Strakonice), Vojáček Radek (21.4. 1975, Tábor), Vopravil David (26.3.

1975, Tábor), Votápek Pavel (16.7. 1974, Vimperk), Vršecký Pavel (21.5. 1975, Sokolov), Zoubek

Libor (6.6. 1975, Klatovy)

Studijní obor: Stavba elektrických strojů a zařízení

Adamec Tomáš (27.2. 1974, Rokycany), Bělohoubek Petr (11.12. 1972, Most), Heřman Petr (22.5.

1975, Plzeň), Choura Miroslav (30.10. 1974, Písek), Ježková Martina (19.3. 1975, Plzeň), Jurka Radek

(14.8. 1974, České Budějovice), Króner Aleš (21.9. 1973, Plzeň), Kubů Petr (25.2. 1973, Praha),

Mareš Radek (31.3. 1974, České Budějovice), Opptl Daniel (18.12. 1974, Plzeň), Pelíšek Radek

(24.12. 1974, Klatovy), Seidler Václav (3.9. 1975, Plzeň), Svoboda Petr (20.4. 1975, Most), Treml

Josef (26.1. 1975, Klatovy)

Studijní obor: Strojírenská technologie - technologie obrábění

Bastián Miloš (17.5. 1974, Strakonice), Gebhart Martin (30.12. 1974, Rakovník), Hamouz Libor

(30.5.1975, Most), Jankovec Alois (4.7. 1975, Domažlice), Kabourek Pavel (24.3. 1975, Domažlice),

Karpíšek Václav (19.10. 1974, Plzeň), Kohlbek Václav (17.2. 1975, Klatovy), Kohout Miroslav (29.6.

1973, Domažlice), Krejčí Jan (9.2. 1974, Planá), Krenc Tomáš (14.12. 1974, Žatec), Kubeš Pavel

(22.5. 1972, Plzeň), Kučera Jan (5.11.1975, Plzeň), Loukota Radek (10.2. 1974, Plzeň), Matoušek Jan

(8.8. 1975, Plzeň), Matoušek Libor (8.2. 1974, Most), Měsíček Václav (12.3. 1975, Klatovy), Pajdar

Václav (4.9. 1973, Domažlice), Pinl Libor (31.3.1974, Plzeň), Sazama Marek (4.10. 1975, Stod),

Sokolík Aleš (21.2. 1973, Plzeň), Steinhauser Martin (6.3. 1975, Plzeň), Šesták Jan (3.6. 1974,

Strakonice), Šišková Erika (17.7. 1975, Klatovy), Urbánek Milan (8.8.1975, Plzeň), Vach Radek

79


(12.5. 1975, Plzeň), Votruba Jiří (11.7. 1974, Vimperk), Vrňata Michal (26.8. 1974, Hořovice), Vyleta

Petr (14.12. 1974, Plzeň), Zýka Pavel (3.12. 1974, Plzeň)

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management

Ajšmanová Lucie (12.2. 1974, Mariánské Lázně), Bareš Vladislav (14.8. 1974, Plzeň), Burešová

Markéta (26.1. 1974, Plzeň), Červenka Martin (18.12. 1973, Rokycany), Červený Petr (17.12. 1973,

Rokycany), Hejlová Lucie (24.5. 1974, Plzeň), Horáček Martin (12.7. 1972, Domažlice), Jirásek Petr

(18.1. 1974, Cheb), Jůza Jaroslav (7.2. 1973, Dvůr Králové), Kneys Michal (28.7. 1975, Plzeň), Kraft

Libor (2.9. 1974, Plzeň), Lorenc Martin (9.6. 1974, Most), Melichar David (22.1. 1975, Plzeň), Mošna

Petr 7.12. 1973, Cheb), Ottisová Vendula (18.3. 1975, Stod), Pinte Milan (10.3. 1975, Hořovice),

Pokorný Pavel (13.3. 1974, Plzeň), Rada Filip (20.4. 1975, Plzeň), Synková Jiřina (23.6. 1975 Plzeň),

Šašek Josef (3.11. 1974, Plzeň), Šik Jan (16.12. 1974, Plzeň), Štefaňák Martin (2.3. 1973, Plzeň),

Švelch Pavel (25.8. 1975, Klatovy), Vajcová Jana (2.7. 1975, Most), Vávra Petr (22.9. 1974, Most),

Vlček Michal (15.7. 1975, Klatovy), Wirland Dušan (24.3. 1973, Plzeň), Stefan Fuchs

Studijní obor: Dopravní a manipulační technika

Broch Milan (24.5. 1975, Plzeň), Bulín Pavel (1.25. 1975, Plzeň), Čadek Pavel (28.12. 1973, Plzeň),

Čechura Vladimír (28.1. 1975, Plzeň), Červenka Zdeněk (237. 1975, Plzeň), Fiedler Jindřich (15.7.

1975, Prachatice), Holeček Tomáš (14.10. 1974, Plzeň), Koutný Michal (25.3. 1974, Jihlava), Krajník

Miroslav (18.9. 1974, Sokolov), Kříž Libor (28.3. 1975, Příbram), Mautvic Jaromír (24.2. 1975,

Plzeň), Singr Aleš (21.4. 1975, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenství (Bc. studium)

Babka Stanislav (23.5. 1975, České Budějovice), Bronec Jan (13.3. 1975, Havlíčkův Brod), Cvikl

Michal (8.4. 1971, Plzeň), Dyntarová Pavla (16.2. 1966, Plzeň), Fára Jakub (4.12. 1975, Plzeň), Fedič

Jan (6.11. 1974, Most), Fryč Zdeněk (12.1. 1977, Plzeň), Gajdoš Roman (4.12. 1975, Domažlice),

Hraběta Milan (14.2. 1975, Rokycany), Hrach Miloš (10.8. 1972, Žatec), Kukeně Richard (22.4. 1974,

Plzeň), Kuneš Petr (28.2. 1975, Domažlice), Malá Alexandra (18.7. 1976, Děčín), Marek Tomáš (26.7.

1975, Rokycany), Němeček Jiří ( 26.2. 1976, Plzeň), Neubauer Petr (2.5. 1975, Plzeň), Pišl Ivan (13.2.

1975, Plzeň), Protiva Martin (20.6. 1974, Praha), Rašková Soňa (12.11. 1976, Plzeň), Roubal Jan

(28.8. 1972, Plzeň), Šmolík Petr (27.6. 1975, Rokycany), Vacík Ivan (28.3. 1976, Domažlice), Vaněk

Petr (10.3. 1974, Plzeň)

Studijní obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Bergl Karel (7.12. 1974, Plzeň), Brůnová Jaroslava (26.4. 1975, Plzeň), Drnek Jaroslav (18.8. 1875,

Plzeň), Francisko Pavel (18.5. 1974, Sokolov), Kešner Dušan (2.10. 1974, Rokycany), Klíma Roman

(29.5.1974, Prachatice), Korytář Jindřich (9.4. 1969, Plzeň), Kovařík Ladislav (10.12. 1973,

Strakonice), Kundračík Jan (6.5. 1972, Most), Nováček Pavel (19.5. 1974, Klatovy), Potůček Jiří

(28.9. 1974, Plzeň), Sedláková Jiřina (3.11. 1974, Plzeň), Šimlová Jaromíra (9.3. 1975, Plzeň), Štaif

Zdeněk (17.1. 1974, Plzeň), Váchal Antonín (11.8. 1974, Doimažlice), Vávrová Běla (7.12. 1974,

Plzeň), Vnouček Milan (29.7. 1974, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenství (Bc. studium : Zabezpečování jakosti)

Bárta Vladimír (14.11. 1946, Stračí), Čamlík Petr (17.7. 1947, Prušánky), Drábek Václav (8.5. 1942,

Kolín), Chyba Otto (12.2. 1948, Rudná), Neckář Miloslav (4.5. 1962, Jihlava), Skýpalová Ladislava

(12.6. 1959, Brno), Šedivý Jiří (12.3. 1952, Hradec Králové), Werner Václav (11.3. 1950, Kolín),

80


Akademický rok ukončení studia: 1998/1999

Studijní obor: Stavba výrobních strojů a zařízení

Brož Karel (5.3. 1976, Strakonice), Dundr Jan (28.5. 1975, Hradec Králové), Fremer Filip (31.5. 1976,

Karlovy Vary), Fridrich Erik (9.2. 1975, Plzeň), Holub Jiří (20.12. 1975, Most), Janouškovec Václav

(26.9. 1975, Plzeň), Jedlička Libor (2.6. 1976, Rokycany), Kopal Martin (24.5. 1976, Strakonice),

Kučera Radek (7.6. 1971, Chomutov), Kučerová Magdaléna (16.12. 1975, Ostrov nad Ohří), Lisac

Tomáš (11.3. 1975, Plzeň), Málek Bohumil (27.7. 1976, České Budějovice), Matoušek Jan (28.11.

1975, Děčín), Maxa Josef (18.8. 1976, Stod), Moravec Jan (24.12. 1976, Povážská Bystrica), Nováček

Jan (4.3. 1976, České Budějovice), Rund Petr (4.11. 1974, Sokolov), Sedlák Petr (19.4. 1976, Plzeň),

Šmat Roman (1.11. 1975, Strakonice), Trhlík Josef (28.4. 1976, Plzeň), Voráček Luboš (29.4. 1975,

Klatovy), Zajíček Martin (3.11. 1975, Teplice), Žlábek Pavel (9.6. 1976, Písek)

Studijní obor: Stavby energetických strojů a zařízení

Bielko Jan (13.4. 1975, Plzeň), Blovský Jiří (4.4. 1972, Plzeň), Dimitrovová Diana (31.12. 1974,

Sokolov), Houček Jaroslav (16.11. 1975, Třebíč), Kibus Robert (5.8. 1975, České Budějovice),

Kroupová Věra (3.5. 1976, Plzeň), Křivanec Zdeněk (6.6. 1975, Most), Macháček Miroslav (21.3.

1976, Most), Polák Karel (5.4. 1974, České Budějovice), Růt Petr (31.1. 1976, Plzeň), Řežábová

Monika (2.3. 1976, Stod), Schmid Petr (19.3. 1976, Plzeň), Sinkule Miroslav (24.1. 1976, Rokycany),

Toman Jiří (18.5. 1976, Plzeň), Veinfurt Ondřej (4.3. 1976, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie - technologie obrábění

Aidlpes Vít (10.5. 1976, Louny), Bárta Petr (23.5. 1976, Stod), Benda Petr (18.11. 1975, Praha),

Brunner David (25.2. 1976, Klatovy), Filípek Tomáš (2.7. 1976, Plzeň), Grof Martin (9.12. 1975,

Plzeň), Heimrath Tomáš (20.2. 1976, Plzeň), Hodan Radek (10.7. 1975, Stod), Kožmín Pavel (4.6.

1976, Příbram), Krekule Jakub (4.1. 1976, Sušice), Lírová Miroslava (19.3. 1974, Kolín), Lomoz Petr

(4.7. 1976, Příbram), Lukeš Tomáš (18.11. 1975, Plzeň), Mansfeld Ladislav (8.8. 1976, Piešťany),

Mára Petr (23.12. 1975, Klatovy), Merta Viktor (14.7. 1974, Plzeň), Niček Pavel (14.6. 1976,

Litoměřice), Novák Vít (13.4. 1976, Rokycany), Pánek František (21.7. 1976, České Budějovice),

Polena Jiří (3.2. 1976, Strakonice), Polívka Marek (1.11.1974, Plzeň), Rait David (21.7. 1976, Most),

Rous Ladislav (9.10. 1970, Plzeň), Rous Pavel (21.2. 1975, Rokycany), Řehoř Jan (28.4. 1976,

Prachatice), Schrödl Tomáš (11.1. 1975, Domažlice), Štrunc Jiří (10.12. 1974, Plzeň), Tůma Josef

(31.10. 1975, České Budějovice), Volfová Daniela (13.7. 1976, Praha), Vosáhlo Libor (1.5. 1975,

Chomutov)

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management

A. Rahman Baharoon Mohamed Aqeel (20.1. 1970, Crater , Aden- Jemen), Babuška Martin (21.7.

1976, Plzeň), Bernášek Petr (2.2. 1976, Plzeň), Bojanovský Luboš (17.5. 1972, Klatovy), Černý

Miroslav (2.2. 1975, Ústí nad Labem), Duchek René (20.8. 1975, Meránské Lázně), Eliáš Patrik (2.12.

1973, České Budějovice), Hána Josef (7.11. 1975, Domažlice), Kelnerová Marta (21.3. 1976, Tábor),

Kočandrle Zdeněk (26.6. 1973, Plzeň), Kroupa Jiří (5.7. 1974, Praha), Křikava Petr (11.2. 1975,

Plzeň), Kužvartová Markéta (20.11. 1975, Plzeň), Mandousová Šárka (3.8. 1973, Benešov), Marek

Tomáš (23.1. 1975, Pardubice), Měsková Pavla (22.5.1976, Rakovník), Průchová Kateřina (11.10.

1973, Stod), Průchová Terezie (11.10. 1973, Stod), Svobodová Lenka (19.1. 1975, Chomutov),

Šilhavé Jana (7.10.1 975, Plzeň), Šimon Michal (1.11. 1975, Strakonice), Šmrhová Pavla (29.2. 1976

¸ Plzeň), Zborník Tomáš (2.7. 1976, Chomutov), Zikmund František (15.7. 1976, Plzeň), Zikmundová

Magda (11.12. 1974, Mariánské Lázně)

81


Studijní obor: Dopravní a manipulační technika

Bouda Martin (29.1. 1975, Plzeň), Černý Jan (30.4. 1975, Praha), Chaloupka Martin (13.4. 1976,

Klatovy), Jagrik Jan (3.1. 1976, Sušice), Mcán Karel (28.5. 1976, Plzeň), Rendl Štěpán (19.8. 1975,

Sušice), Švihla Michal (27.11. 1975, Plzeň), Tikal Filip (12.3. 1975, Plzeň), Úlovec Luboš (12.6.

1975, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenství (Bc. studium)

Baar Pavel (3.5. 1976, Sušice), Batůněk Ervín (19.8. 1977, Plzeň), Donátová Andrea (23.11. 1975,

Plzeň), Frk Jiří3.6. 1976, Plzeň), Frydrychová Věra (29.4. 1977, Plzeň), Grus Libor (19.11. 1975,

Plzeň), Havel Jan (18.3. 1976, Plzeň), Hlinková Jitka (18.11. 1975, Chomutov), Holínek Bořivoj

(14.2. 1976, Zábřeh), Hudeček Jaroslav (27.4. 1975, Plzeň), Humlová Miroslava (16.8. 1977,

Rakovník), Chleborád Petr (1.2. 1977, Most), Jedlička Martin (7.6. 1974, Písek), Kalinová Kateřina

(2.12. 1975, Plzeň), Kolář Richard (16.5. 1976, Klatovy), Kořínek Rudolf (25.6. 1976, Plzeň), Kupa

Aleš (23.5. 1975, Duchcov), Martan René (10.4. 1976, Písek), Mastek Stanislav (22.10. 1974, Plzeň),

Minář David (10.8. 1975, Plzeň), Novák Jan (30.3. 1976, Plzeň), Paul Martin (3.3. 1977, Plzeň),

Procházka Pavel (19.4. 1973, Sokolov), Růžička Richard (7.12. 1975, Tábor), Rychlý Michal (12.3.

1976, Sokolov), Samec Tomáš (18.1. 1975, Písek), Sejrek Josef (27.3. 1975, Plzeň), Strejc Martin

(22.2. 1976, Rokycany), Šejba Petr (30.11. 1976, Písek), Trnka Martin (16.12. 1975, Sokolov), Vaniš

Radek (16.11. 1976, Plzeň), Veselý Jan (26.1. 1976, Plzeň), Vicenda Marek (31.5. 1975, Plzeň),

Vízner Oldřich (19.5. 1975, Plzeň), Vogeltanzová Petra (28.3. 1978, Plzeň), Walter Jaroslav (23.3.

1975, Strakonice)

Studijní obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Bartůšková Zdeňka (18.3. 1975, Vimperk ), Brožová Petra (20.6. 1976, Klatovy), Hampl Pavel (10.7.

1974, Teplice), Hána Jiří (20.9. 1974, Plzeň), Jandík Václav (24.10. 1973, Plzeň), Kokeš Martin (30.7.

1973, Most), Konop Radek (14.2. 1976, Plzeň), Kozel Petr (1.2. 1971, Písek), Kudrna Radek (25.7.

1976, Most), Kůrka Petr (7.3. 1976, Most), Marel Zdeněk (9.1. 1976, Most), Mašek Michal (6.10.

1975, Most), Menšík Petr (27.1. 1976, Most), Němec Radek (5.3. 1974, Praha), Němec Vlastimil

(14.3. 1975, Chomutov), Novák Pavel (1.1. 1975, Chomutov), Opekar Jan (19.2. 1975, Český

Krumlov), Panuška Tomáš (16.9. 1974, Pardubice), Paterová Hana (26.1. 1974, Chomutov), Perlík

Josef (1.1. 1976, Plzeň), Polívka Martin (19.6. 1976, Most), Poskočil Radek (10.6. 1976, Písek),

Pražan Ladislav (11.2. 1976, Most), Šuchmann Pavel (6.5. 1975, Plzeň), Vondrysková Magdalena

(11.6. 1975, Mladá Boleslav)

Studijní obor: Strojírenská technologie - technologie obrábění

Kovanda Ladislav (27.7. 1959, Sušice), Richter Radek (22.5. 1968, Plzeň)

Studijní obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Franc Jakub (14.4. 1970, Plzeň), Hamáček Jiří (26.6. 1971, Plzeň), Kapr Radek (9.5. 1970, Karlovy

Vary), Zinek Pavel (30.8. 1974, Plzeň)

Akademický rok ukončení studia: 1999/2000

Studijní obor: Stavba výrobních strojů a zařízení

Bradáč Jaroslav (8.3. 1976, Cheb), Červený Martin (24.7. 1977, Plzeň), Davídek Jan (30.4. 1977,

Plzeň), Duchek Martin (19.5. 1976, Klatovy), Garay Ivo (31.12. 1975, Ostrov nad Ohří), Horáček Petr

(1.12. 1976, Plzeň), Jelínek Aleš (11.6. 1976, Stod), Knobloch Daniel (24.2. 1977, Plzeň), Křížek

Michal (18.3. 1976, Rokycany), Otec Michal (30.9. 1976, Rokycany), Protiva Daniel (8.6. 1976,

Plzeň), Štádler Ctibor (16.5. 1977, Plzeň), Šulda Martin (17.3. 1977, Plzeň), Šůs Václav (19.1. 1977,

82


Plzeň), Tetur Vít (24.2. 1977, Sokolov), Vacíková Miroslava (5.6. 1977, Stod), Vízner Oldřich (19.5.

1975, Plzeň), Volek Michal (19.11. 1976, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie - technologie obrábění

Bartoníčková Petra (22.3. 1977, Plzeň), Bílková Šárka (10.3. 1977, Klatovy), Bóriková Petra (12.8.

1977, Plzeň), Cirnfus Pavel (19.5. 1977, Plzeň), Čada Miroslav (7.5. 1977, Karlovy Vary), Faktor

Roman (9.9. 1976, Ostrov nad Ohří), Havel Jan (18.3. 1976, Plzeň), Hraběta Vladimír (24.5. 1977,

Rokycany), Jakeš Filip (5.2. 1977, Plzeň), Janout Pavel (9.4. 1977, Most), Janský Jaromír (25.3. 1977,

Příbram), Jánský Radek (6.5. 1977, Sušice), Jenkner Petr (9.11. 1975, Pelhřimov), Karlovský Jiří (1.6.

1977, Klatovy), Košec Kamil (9.2. 1975, Opava), Košec Michal (27.12. 1976, Opava), Lavička

Jindřich (23.12. 1974, Chomutov), Sailer Jan (27.12. 1976, Most), Skoumalová Lenka (17.12. 1976,

Zábřeh na Moravě), Šmerda Zdeněk (28.7. 1977, Vysoké Mýto), Špatenka Zdeněk (1.8. 1977,

Klatovy), Tříska Martin (16.7. 1976, Sokolov)

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management

Bláha Jiří (6.7. 1976, Plzeň), Bureš Jiří (5.10. 1974, Ostrov nad Ohří), Cvalíková Jitka (13.11. 1976,

Domažlice), Čermák Martin (23.6. 1975, Kladno), Daněk Jaroslav (14.3. 1977, Nymburk), Franta

Tomáš (7.8. 1973, Stod), Chmelík Jan (16.3. 1977, Stod), Jägerová Kateřina (20.5. 1977, Plzeň), John

Lumír (27.11. 1975, Plzeň), Kaiser Jiří (14.6. 1977, Plzeň), Kalčík Martin (7.9. 1976, Plzeň),

Kielberger Petr (13.9. 1976, Plzeň), Králík Jan (2.9. 1976, Stod), Kubíčková Helena (8.11. 1976,

Plzeň), Novotný Petr (30.3. 1976, Plzeň), Pavlíčková Monika (7.12. 1976, Pelhřimov), Pavlík Eduard

(22.11. 1975, Plzeň), Procházka Pavel (19.4. 1973, Sokolov), Šnejdar Roman (4.6. 1977, Klatovy),

Šustr Jan (19.4. 1977, Domažlice), Taschner Karel (4.4. 1977, Strakonice), Votava Luboš (2.7. 1976,

Klatovy), Weignerová Vanda (23.7. 1977, Most), Záhlavová Šárka (10.4. 1976, Plzeň)

Studijní obor: Mateiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Bohuněk Petr (12.9. 1975, Sušice), Gärtner Marek (25.12. 1974, Duchcov), Herzig Petr (24.4. 1974,

Plzeň), Krátká Martina (5.2. 1977, Plzeň), Křístková Lucie (16.10. 1976, Zábřeh na Moravě),

Provazníková Markéta (20.12. 1975, Tábor), Řehoř Jan (5.6. 1977, Ostrov), Šindler Martin (1.8. 1977,

Most), Tázler Petr (22.4. 1976, Plzeň), Trávníčková Andrea (15.11. 1975, Klatovy)

Studijní obor: Dopravní a manipulační technika

Ajksner Lukáš (14.3. 1977, Louny), Bambásek Karel (7.2. 1975, Praha), Břečka Libor (20.5. 1977,

Sokolov), Dufek Václav (5.5. 1977, Domažlice), Frantal Jakub (6.10. 1975, Stod), Gajdošová Lucie

(11.6. 1977, Domažlice), Glaser David (15.12. 1976, Sokolov), Herzig Jiří (21.7. 1977, Sokolov),

Horák Josef (28.1. 1977, Ostrov nad Ohří), Hošta Daniel (29.1. 1977,

Chomutov), Hruška Martin (20.10. 1974, Rokycany), Jagrik Zdeněk (24.5. 1977, Sušice), Jedlík Jiří

(12.7. 1976, Plzeň), Klíma František (20.3. 1977, Klatovy), Pletka Marek (6.10. 1974, Písek), Špicl

Michal (15.5. 1977, Hořovice), Vít Martin (2.12. 1976, Plzeň), Wanka Tomáš (2.5. 1977, Plzeň)

Studijní obor: Stavba energetických strojů a zařízení

Bárta Štefan (5.6. 1975, Planá u Mariánských Lázní), Břicháč Jan (31.5. 1975, Most), Čechura Petr

(22.2. 1976, Rokycany), Jinšík Jiří (9.5. 1976, České Budějovice), Jůza Zdeněk (19.2. 1976, Sušice),

Kvídera Michal (22.12. 1975, Rokycany), Štengl Václav (20.9. 1976, Stod)

Studijní obor: Strojírenství (Bc. studium)

Novotný Kamil (10.5. 1975, Zábřeh na Moravě), Pořická Markéta (14.3.1977, Klatovy),

Schmiederová Iva (8.1. 1977, Plzeň), Sýkora Eduard (12.8. 1976, Domažlice), Volf Alexandr (15.1.

83


1975, Uherské Hradiště), Auer Jan (14.9.1975, Benešov), Auterský Josef (8.3. 1975, Plzeň), Hálová

Ladislava (16.1. 1978, Plzeň), Hanzlík Pavel (24.8. 1977, Plzeň), Henžlíková Šárka (20.2. 1977,

Plzeň), Chocholatá Petra (21.4. 1978, Plzeň), Jeníček Šimon (26.11. 1978, Praha), Jukl Jan (6.4. 1979,

Chlumec nad Cidlinou), Kašpárek Lukáš (12.11. 1978, Cheb), Král Václav (3.2. 1976, Plzeň), Linda

Pavel (29.2. 1976, Slaný), Medřický Radek (26.9. 1978, Beroun), Šimůnek Dalibor (20.3. 1976,

Plzeň), Šourek Jan (3.10.1973, Plzeň), Špale Michal (30.9. 1975, Písek), Zdychynec Jiří (28.1. 1978,

Strakonice), Zedník Michal (6.5. 1977, Kolín), Doubrava Daniel (8.11. 1976, Plzeň), Král Václav

(20.7. 1977, Plzeň), Litvaj Aleš (19.12. 1975, Plzeň), Tarasov Milan (10.3. 1977, Strakonice)

Studijní obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Huttrová Bedřiška (25.3. 1965, Rokycany), Vakeš Jaroslav (20.7. 1973, Plzeň)

Akademický rok ukončení studia: 2000/2001

Studijní obor: Stavba výrobních strojů a zařízení

Bozděch Miroslav (8.10. 1977, Plzeň), Bozděch Václav (10.5. 1978, Domažlice), Brušák David (12.9.

1977, Strakonice), Čečerle Lukáš (28.6. 1977, Podbořany), Duchková Kateřina (5.5. 1977, Plzeň),

Halama Pavel (13.1. 1977, Rakovník), Hrazánek Petr (4.3. 1977, Benešov), Kafka Miloslav (26.4

1978, Tábor), Kuncl Petr (5.1. 1978, Plzeň), Lukeš Jíří (21.4. 1978, Plzeň), Martinec Igor (26.2. 1974,

Plzeň), Mlynařík Jan (11.11. 1977, Klatovy), Motlík Václav (26.7. 1978, Klatovy), Mouček Kamil

(29.7. 1977, Plzeň), Novák Pavel (11.5. 1978, Stod), Novák Petr (23.5. 1978, Tábor), Papánek Marek

(25.8. 1976, Karlovy Vary), Šedivý Petr (28.4. 1978, Písek), Vadovičová Kateřina (22.12. 1976,

Plzeň), Vaník Jan (25.1. 1972, Klatovy)

Studijní obor: Stavba energetických strojů a zařízení

Celunda Michal (1.7. 1978, Rokycany), Jeník Jiří (12.1.1976, Plzeň), Mádl Jaroslav (15.11. 1977,

Žatec), Šedlbauerová Ilona (26.4. 1978, Tábor), Šiška Miroslav (9.6. 1976, Stod), Tušek Jan (22.6.

1978, Varnsdorf), Vávra Jan (13.7. 1977, Domažlice), Zoubek Martin (13.2. 1977, Rakovník)

Studijní obor: Strojírenská technologie-technologie obrábění

Carvanová Dita (3.5. 1978, Hořovice), Drahorád Jakub (8.10. 1974, Podbořany), Eminger Ivan (2.3.

1978, Plzeň), Fiala Tomáš (22.7. 1978, Plzeň), Hort Pavel (13.1. 1978, Plzeň), Houšková Radka

(26.12. 1976, ), Kalina Václav (10.11. 1977, Humpolec), Kdolský David (10.3. 1978, Plzeň), Kovařík

Petr (13.7. 1975, Klatovy), Kvapil Jaroslav (19.7. 1978, Most), Květoň Karel (24.12. 1976, Klatovy),

Moravcová Jarmila (17.4. 1977, Stod), Morávek Vít (7.7. 1973, Plzeň), Petlancová Marcela (29.12.

1977, Rokycany), Radosta Milan (14.4. 1978, Příbram), Syrový Jaroslav (31.8. 1972, Třebíč), Šiška

Daniel (11.8. 1978, Stod), Šlapák Petr (14.5. 1978, Hořovice), Šlapák Vladimír (14.5. 1978,

Hořovice), Tuhý Tomáš (9.12. 1975, Most), Vondráček Aleš (19.2. 1978, Kutná Hora), Vršková

Pavlína (30.12. 1977, Most)

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management

Aulická Laura (28.4. 1974, Plzeň), Berková Helena (5.1. 1976, Plzeň), Bláha Radek (22.3. 1977,

Plzeň), Čermáková Hana (13.4. 1978, Vsetín), Doležal Milan (3.4. 1977, Třebíč), Filipová Milena

(10.12. 1977, Brno), Fišerová Olga (19.2. 1976, Klatovy), Glasl Vít (9.7. 1976, Duchcov),

Heidenreich Michal (12.9. 1976, Vimperk), Kadlec Zdeněk (3.10. 1976, Klatovy), Kandalíková Eva

(10.5. 1978, Kladno), Kostínek Pavel (27.12. 1976, Příbram), Kunžwart Jan (17.12. 1977, Benešov),

Kutheilová Petra (21.5. 1978, Vimperk), Lešková Lucie (14.2. 1978, Strakonice), Němec Radek (16.4.

1977, Městec Králové), Neubauer Petr (2.5. 1975, Plzeň), Pech Miroslav (21.10. 1977, Plzeň),

84


Pelešková Zdeňka (28.8. 1978, Klatovy), Roubal Jan (28.8. 1972, Plzeň), Stančík Petr (15.6. 1978,

Stod), Svoboda Jiří (20.4. 1977, Plzeň), Šrámková Helena (1.5. 1978, Planá u Mariánských Lázní),

Zahradníková Jana (12.2. 1977, Klatovy), Záhrobská Lenka (5.5. 1978, Most)

Studijní obor: Dopravní a manipulační technika

Aidlpes Michal (20.1. 1978, Louny), Berka Luděk (21.7. 1977, Plzeň), Bleyer Pavel (2.1. 1978, Most),

Čechura Michal (11.11. 1976, Plzeň), David Jan (22.7. 1978, Louny), Fiala Josef (13.4. 1977, Sušice),

Hlaváček Pavel (14.12. 1977, Prachatice), Jiřinec Pavel (4.8. 1978, Sušice), Kemka Vladislav (6.4.

1978, Plzeň), Kepka Libor (29.7. 1977, Plzeň), Kočka Radek (9.3. 1978, Rokycany), Louda Aleš (6.5.

1978, Klatovy), Moravec Jan (9.7. 1978, Sokolov), Püschel Martin (17.4. 1978, Most), Sejval Dušan

(25.5. 1978, Louny), Skala Miroslav (29.5. 1978, Domažlice), Uhlíř Václav (22.12. 1977, Plzeň)

Studijní obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Bažata Jiří (9.3. 1978, Most), Bočánek Luboš (25.5. 1978, Tábor), Čížková Šárka (7.5. 1977,

Chomutov), Fára Jakub (4.12. 1975, Plzeň), Hadáčková Monika (7.6. 1978, Plzeň), Houdková Radka

(18.1. 1977, Cheb), Hrabý Miroslav (30.1. 1976, Sušice), Huňáček Patrik (23.8. 1976, Pardubice),

Jačková Klára (23.6. 1976, Plzeň), Jedlička Aleš (4.6. 1978, Tábor), Jelínková Lucie (31.5. 1977,

Most), Kalibánová Petra (13.5. 1978, Plzeň), Kašpar Jan (20.2. 1976, Plzeň), Kroft Roman (19.5.

1977, Plzeň), Kuneš Petr (28.2. 1975, Domažlice), Marek Tomáš (26.7. 1975, Rokycany), Matoušková

Klára (12.10. 1977, Plzeň), Oulický Tomáš (4.10. 1977, Louny), Pourová Lenka (11.8. 1978, České

Budějovice), Rejcha Karel (11.2. 1974, Stod), Skálová Ludmila (6.8. 1977, Plzeň), Smutný Roman

(20.11. 1974, Vlašim), Matoušková Stainer Lukáš (5.9. 1977, Vimperk), Šmolík Petr (27.6. 1975,

Rokycany), Šoltýsová Miroslava (9.7. 1976, Vejprty), Tomek Petr (6.5. 1976, Most), Vaněk Petr

(10.3. 1974, Plzeň), Vojtěch Robert (20.1. 1976, Most)

Studijní obor: Strojírenství 2310 - Materiálové zkušebnictví

Balík Václav (24.2. 1978, Rokycany), Fröhlich Vladislav (14.9. 1977, Plzeň), Gomelská Jana (22.11.

1979, Písek), Jiřík Petr (19.11. 1976, Strakonice), Motlík Petr (26.7. 1977, Most), Pindur Jiří (5.5.

1977, Jičín), Podlahová Markéta (31.8. 1978, Klatovy), Tučková Petra (24.8. 1978, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenství 2320 - Zabezpečování jakosti

Bláha Petr (8.7. 1977, Plzeň), Burdová Eva (30.7. 1977, Plzeň), Ibl Marcel (7.7. 1976, Rakovník),

Karlach Jan (2.5. 1978, Plzeň), Kasalová Dagmar (26.1. 1977, Most), Kohoutová Eva (23.5. 1978,

Strakonice), Kožnar Radek (20.10. 1974, Sušice), Kuklík Ondřej (29.1. 1976, Plzeň), Kůlová Blanka

(28.2. 1978, Plzeň), Mertová Silvie (11.8. 1974, Plzeň), Randa Jan (8.4. 1978, Planá u Mar. Lázní),

Rebec Jan (28.4. 1976, Příbram), Titlbach Ladislav (9.3. 1978, Louny), Vacková Petra (31.7. 1977,

České Budějovice), Zetek Miroslav (31.5. 1980, Plzeň), Zvoneček František (2.10. 1977, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenství 2330 - Servis energetických zařízení

Albrecht Jan (31.12. 1978, Plzeň), Ambrož Jiří (2.8. 1977, České Budějovice), Erhart Jakub (13.1.

1979, Plzeň), Mach Karel (27.8. 1977, Plzeň), Pakosta Luděk (9.6. 1977, Pelhřimov), Strnad Karel

(19.9. 1977, Domažlice), Svoboda Jakub (9.2. 1977, Louny), Vavřík Jindřich (3.11. 1974, Plzeň)

Akademický rok ukončení studia: 2001/2002

Studijní obor: Stavba výrobních strojů a zařízení

Bílek Petr (11.7. 1978, Most), Bílý Jaroslav (10.5. 1976, Plzeň), Havlík Lukáš (10.3. 1979, Tábor),

Jirák Miloš (3.2. 1977, Most), Krónerová Eva (13.3. 1979, Plzeň), Křivanec Petr (13.12. 1978, Plzeň),

Kůsová Pavla (16.7. 1978, Plzeň), Lisý Roman (29.9 1977, Most), Matas Jan (15.3. 1978, Domažlice),

85


Smola Michal (24.2. 1978, Plzeň), Ševčíková Helena (26.5. 1978, Plzeň), Špicl Rostislav (17.12.

1978, Tábor), Štekl Vladimír (25.12. 1976, Plzeň), Tarasov Milan (10.3. 1977, Strakonice), Tobková

Ivana (7.4. 1977, Plzeň), Velebný Jakub (11.9. 1978, Plzeň), Vojtíšek Karel (16.1. 1977, Kutná Hora),

Žerebjatjev Andrej (7.4. 1977, Volgograd)

Studijní obor: Stavba energetických strojů a zařízení

Bohuslavová Barbora (3.7. 1979, Praha), Tampa Ladislav (12.4.1978, Most), Wendl Michal (1.1.

1979, Sušice), Zelenka Zdeněk (7.2. 1978, Benešov)

Studijní obor: Strojírenská technologie-technologie obrábění

Brabencová Blanka (20.8. 1978, Plzeň), Círlová Jana (31.1. 1978, Plzeň), Černý Eduard (5.2. 1975,

České Budějovice), Dobrovolný Jiří (16.3. 1978, Třebíč), Dobrý Aleš (8.3. 1975, Plzeň), Dolejš Jan

(18.12. 1978, Kraslice), Donátová Andrea (23.9. 1975, Plzeň), Dvořáková Radka (15.2. 1978, Plzeň),

Flídrová Radka (6.6. 1978, České Budějovice), Fukan Zdeněk (21.8. 1979, Rakovník), Hlaváčková

Marcela (23.9. 1977, Strakonice), Holoubek Jiří (14.2. 1978, Plzeň), Jedlička Martin (7.6. 1974,

Písek), Jílek Jan (27.1. 1978, Plzeň), Malý Zbyněk (14.5. 1978, Most), Mareš Karel (25.5. 1977,

Sušice), Mastek Stanislav (22.10. 1974, Plzeň), Mašátová Jaroslava (14.10. 1978, Klatovy), Novák

Petr (14.2. 1977, Chomutov), Nováková Ivana (8.3. 1979, Plzeň), Oudes Karel (21.6. 1978, Sušice),

Pardubský Jiří (2.12. 1977, Plzeň), Pešl Radim (16.2. 1977, Znojmo), Skopeček Tomáš (2.7. 1979,

Rakovník), Slanina Radek (7.6. 1978, Klatovy), Smetáková Gabriela (23.3. 1976, Plzeň), Strejc

Martin (22.2. 1976, Rokycany), Suchý Lukáš (13.8. 1978, Sokolov), Svoboda Jiří (26.4. 1979, Most),

Syřiště Daniel (28.3. 1979,Domažlice), Šejba Petr (30.9. 1975, Most), Tuhý Tomáš (9.12. 1975,

Most), Uldrychová Petra (30.5. 1979, Klatovy), Zíková Jarmila (5.10. 1978, Plzeň)

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management

Benediktová Martina (12.10. 1971, Sokolov), Gattringer Tomáš (7.3. 1978, Plzeň), Hodač Martin

(17.9. 1977, Rokycany), Lodl Petr (12.5. 1977, Plzeň), Malý Petr (15.5. 1976, Most), Musil Petr (22.4.

1978, Pelhřimov), Petrmichlová Hana (16.1. 1979, Plzeň), Petrová Kateřina (1.1. 1979, Plzeň),

Sedloňová Hana (3.4. 1978, Tábor), Schickerová Iveta (6.1. 1977, České Budějovice), Šafařík Štěpán

(12.2. 1976, Sokolov), Šimáček Miroslav (24.8. 1976, Klatovy), Turoň Michal (13.1. 1979, Plzeň),

Volný Martin (2.2. 1975, Tábor), Vopálenský Jaroslav (6.1. 1978, Jihlava), Žižka Zbyněk (29.3. 1979,

Strakonice)

Studijní obor: Dopravní a manipulační technika

Barták Jiří (6.2. 1978, Plzeň), Bečvář Robert (3.1. 1979, Sušice), Doubrava Daniel (8.11. 1976, Plzeň),

Jan Michal (11.11. 1977, Plzeň), Malát David (12.12. 1978, Písek), Norek Přemysl (2.3. 1979,

Pelhřimov), Pechman Zdeněk (26.3. 1978, Plzeň), Roub Antonín (9.3. 1978, Plzeň), Ržonca Petr

(15.10. 1977, Bardějov), Švára Josef (11.9. 1977, Klatovy), Vachata Jan (19.1. 1979, Příbram), Vydra

Radim (23.4. 1979, Plzeň), Zelenka Jiří (4.9. 1978, Louny)

Studijní obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Bulín Jiří (10.2. 1978, Plzeň), Fryšová Veronika (4.7. 1979, Plzeň), Hájek Aleš (24.6. 1978, České

Budějovice), Hasch David (20.8. 1978, Plzeň), Komár Antonín (4.11. 1977, Plzeň), Mojžíšová Jana

(7.3. 1978, Plzeň), Růžička Richard (7.12. 1975, Tábor), Špatenka Radek (23.4. 1979, Karlovy Vary),

Vacík Ivan (28.3. 1976, Domažlice), Vadovičová Lenka (4.6. 1979, Plzeň), Veselá Radka (11.5. 1979,

Plzeň), Vlček Petr (17.12. 1977, Plzeň), Vogeltanzová Petra (28.3. 1978, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenství 2310 - Materiálové zkušebnictví

86


Duchek Karel (17.9. 1977, Klatovy), Grosová Lucie (28.6. 1980, Plzeň), Hynek Michal (18.1. 1978,

Strakonice), Kellner Ondřej (10.3. 1979, Plzeň), Markup Jan (16.11. 1975, Plzeň), Šístek Petr (4.11.

1978, Ostrov), Šmídová Kateřina (29.7. 1979, Domažlice), Tyl David (21.12. 1977, Strakonice),

Weberová Stanislava (12.10. 1979, Plzeň), Žižka Vladimír (18.9. 1977, Strakonice)

Studijní obor: Strojírenství 2320 - Zabezpečování jakosti

Barčot Michal (27.9. 1979, Rakovník), Biegler Bohuslav (30.7. 1978, Plzeň), Gonsorczyková Petra

(27.6. 1980, Most), Jančíková Helena (16.1. 1979, Hořovice), Jebáček Karel (16.2. 1979, Plzeň),

Kašpar Václav (31.7. 1976, Stod), Krpejš Milan (17.1. 1978, Plzeň), Kůtová Anna (10.9. 1978, Most),

Řežábková Iva (4.2. 1980, Plzeň), Šimek Ondřej (18.4. 1978, Praha), Šlajs Jaroslav (25.9. 1976,

Plzeň), Vacek Karel (3.5. 1978, Plzeň), Vrbová Věra (26.12. 1978, Strakonice), Výrut Karel (6.4.

1980, Plzeň), Gill Jan (11.7. 1976, Chomutov), Kubát Jan (8.11. 1979, Domažlice)

Studijní obor: Strojírenství 2330 - Servis energetických zařízení

Beránek Miroslav (10.5. 1978, Rokycany), Bundová Miroslava (27.6. 1978, Plzeň), Fiala Jiří (24.5.

1976, Plzeň), Kotrba Tomáš (26.12. 1977, Tábor), Machek Václav (9.10. 1976, Rokycany), Příhoda

David (29.9. 1978, Sušice), Ruman Petr (13.4. 1977, Karlovy Vary), Tejček Vladimír (6.7. 1978,

Rokycany)

Studijní obor: Strojírenství 2358 - Materiálové inženýrství a strojírenská

metalurgie

Kolář Pavel (8.6. 1975, Klatovy), Psutka Jiří (18.1. 1974, Domažlice), Suljič Almir (27.6. 1971,

Tuzla), Tlačil Miroslav (22.9. 1971, Jindřichův Hradec)

Studijní obor: Strojírenství 2359 - Strojírenská technologie-technologie

obrábění

Hrach Miloš (10.8. 1972, Žatec)

Akademický rok ukončení studia: 2002/2003

Studijní obor: Stavba výrobních strojů a zařízení

Brož Michal (19.09.1977, Plzeň), Círek Milan (11.04.1980, Horaždovice), Hanzlík Milan (27.12.1978,

Žatec), Hlaváček Jan (05.12.1979, Rakovník), Hnátík Jan (09.09.01979, Plzeň), Houba Petr

(08.12.1979, Rakovník), Kadlec David (04.07.1978, Prachatice), Koňka Tomáš (17.09.1978, Most),

Klepáček Jan (27.10.1978, Kraslice), Kortus Jiří (23.09.1969, Plzeň), Kottner Radek (26.06.1980,

Most), Kubec Václav (20.06.1979, Plzeň), Lego Ladislav (09.04.1977, Plzeň), Matějka Václav

(26.09.1979, Klatovy), Spal Petr (09.04.1980, Rakovník), Svoboda Václav (07.04.1980, Plzeň),

Šindelářová Jana (21.02.1980, Mladá Boleslav), Šmaus Martin (23.01.1977, Rakovník), Štěpánek

Martin (16.09.1976, Podbořany)

Studijní obor: Stavba energetických strojů a zařízení

Ambrož Jiří (02.08.1977, České Budějovice), Eret Petr (03.04.1979, Plzeň), Erhart Jakub (13.01.1979,

Plzeň), Fiala Jiří (24.05.1976, Plzeň), Hoznedl Michal (25.03.1980, Plzeň), Choura Miloš (29.04.1979,

Písek), Kotrba Tomáš (26.12.1977, Tábor), Králová Lenka (02.02.1980, Benešov), Pertáš Stanislav

(08.12.1979, Sušice), Pravda Jiří (10.04.1979, Most), Tůma Jan (01.09.1977, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie-technologie obrábění

87


Brijar Michal (03.07.1979, Šumperk), Dvořák Petr (21.07.1980, Podbořany), Halml Robert

(10.12.1977, Plzeň), Henžílková Šárka (20.02.1977, Plzeň), Jeníček Šimon (26.11.1978, Praha),

Kapinus Vladimír (04.10.1975, Vyškov), Kellner Tomáš (18.02.1979, Domažlice), Kubíčková

Věroslava (08.07.1980, Plzeň), Malá Marcela (16.04.1980, Klatovy), Malík Jiří (15.12.1977, Plzeň),

Matějka Jan (23.01.1980, Pelhřimov), Mošnová Lucie (02.06.1978, Jičín), Procházková Petra

(17.11.1978, Vimperk), Stuchlová Simona (03.06.1980, Plzeň), Šimůnek Dalibor (20.03.1976, Plzeň),

Vacín Petr (14.12.1978, Most), Vokatý Petr (05.11.1979, Strakonice), Zlata Vladimír (30.04.1979,

Most), Hruška

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management

Aldorfová Eva (01.02.1980, Sušice), Brázda Miroslav (26.03.1979, Pelhřimov), Břečka Vladimír

(05.03.1979, Tábor), Hajská Drahuše (09.02.1977, Plzeň), Hořejší Petr (12.04.1980, Plzeň), Kašpárek

Lukáš (12.11.1978, Cheb), Kříž Petr (04.02.1976, Rokycany), Kuděj Tomáš (02.03.1978, Plzeň),

Lišková Veronika (21.05.1980, Klatovy), Němejc Martin (23.05.1979, Klatovy), Nozar Martin

(16.09.1976, Sokolov), Regner Jan (21.11.1976, Jablonec nad Nisou), Rottjakob Hermynn

(29.04.1970, Lippstadt), Soukup Dušan (03.04.1979, Strakonice), Soukupová Eva (09.06.1979, Plzeň),

Suouvá Petra (06.06.1980, Strakonice), Sysel Zdeněk (02.12.1979, Plzeň), Šafaříková Jana

(01.05.1980, Čáslav), Šedá Lenka (01.01.1979, Plzeň), Šotová Tereza (29.06.1979, Plzeň), Trachta

Ondřej (14.05.1979, Plzeň), Vacek Jiří (24.12.1977, Plzeň)

Studijní obor: Dopravní a manipulační technika

Adámek Petr (23.04.1977, Plzeň), Feigl Tomáš (30.08.1979, Karlovy Vary), Jírevec Ivo (23.06.1979,

Písek), Kabát Jan (17.09.1976, Klatovy), Kortan Josef (15.08.1979, Písek), Kouba Michal

(27.05.1977, Plzeň), Kovařík Petr (15.06.1980, Plzeň), Králíček Jan (09.05.1978, Havlíčkův Brod),

Krejčík Jaroslav (14.04.1976, Plzeň), Křemen Josef (23.07.1976, Litoměřice), Kůs Michal

(29.01.1980, Plzeň), Kužel Daniel (13.10.1978, Krnov), Lehečka Jiří (03.08.1979, Plzeň), Lettlová

Jitka (29.06.1980, Plzeň), Lichtenberg Ondřej (26.09.1978, Chomutov), Méner Vladimír (10.12.1979,

Plzeň), Nolč Jindřich (03.04.1978, Plzeň), Paleček Michal (30.04.1980, Hlinsko), Pešek Jiří

(26.08.1978, Sokolov), Prokop Tomáš (04.04.1978, Plzeň), Rath Zdeněk (26.05.1979, Chomutov),

Řeřicha Ivo (29.07.1979, Sušice), Říha Jiří (02.04.1979, Plzeň), Slavíková Kateřina (31.08.1978,

Ostrov), Šitra Vladimír (31.08.1979, Plzeň), Tegda František (08.05.1977, Sokolov), Urlych Petr

(09.10.1978, Klatovy)

Studijní obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Dalíková Klára (24.01.1980, Plzeň), Divišová Radka (27.12.1979, Domažlice), Hájek Jiří

(28.11.1978, Louny), Chocholatá Petra (21.04.1978, Plzeň), Jiřík Petr (19.11.1976, Strakonice), Kupec

Svatopluk (12.02.1977, Dvůr Králové nad Labem), Lisová Dana (09.03.1979, Most), Martinů

Michaela (07.08.1979, Klatovy), Ostrá Milena (03.10.1978, Strakonice), Podlahová Markéta

(31.07.1978, Klatovy), Rýdlová Hana (07.09.1980, Náchod), Schmiederová Iva (08.01.1977, Plzeň),

Sosnová Martina (20.03.1980, Strakonice), Staňková Hana (10.08.1980, Strakonice), Stará Soňa

(15.09.1978, Strakonice), Šolar Martin (30.01.1979 Klatovy), Talacková Lenka (29.03.1980, Plzeň),

Vizina Martin (08.03.1980, Znojmo), Zahálka František (11.04.1978, Plzeň)

Studijní obor: 3203T004/0-8 Strojírenská technologie-technologie obrábění

Hruška Petr (21.04.1976, Plzeň), Hudeček Jaroslav (27.04.1975, Plzeň), Idlbeková Kalrolina

(08.05.1974, Klatovy), Matějka Tomáš (27.10.1974, Sušice), Mlaádek Karel (17.04.1973, České

Bidějovice), Pavelka Vít (13.12.1969, Ostrov), Řezáček Petr (06.02.1976, Strakonice)

88


Studijní obor: 3911T016/0-8 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Hlinková Jitka (18.11.1975, Chomutov), Kopecký Karel (12.09.1958, Karlovy Vary)

Studijní obor: 2341R001/10-7 Materiálové zkušebnictví

Bureš David (31.05.1980, Rokycany), Farkačová Tereza (11.04.1978, Tábor), Hostašová Lucie

(28.03.1981, Klatovy), Peštová Markéta (05.06.1978, Most), Valenta Lubomír (30.07.1976,

Jihlava),Vlček David (31.12.1978, Duchcov)

Studijní obor: 2341R001/20-7 Zabezpečování jakosti

Blahník Tomáš (26.08.1980, Domažlice), Cabrnoch Ivo (24.03.1978, Plzeň), Hauptogel Jiří

(26.06.1979, Teplice), Heisová Šárka (10.02.1978, Plzeň), Hurta Jiří (04.11.1977, Plzeň), Kapatová

Lenka (23.12.1979, Plzeň), Laštovičková Ivana (15.12.1979, Plzeň), Lehner Radek (29.04.1980,

Plzeň), Mozga Libor (08.07.1978, Bílovec), Pok Luboš (01.08.1980, Plzeň), Regentlík Jan

(06.07.1979, Praha), Scheinerr Jiří (24.05.1977, Strakonice), Škába Pavel (23.12.1980, Plzeň), Šťastný

Petr (07.04.1980, Klatovy), Votík David (08.07.1978, Klatovy), Zarražilová Alice (10.10.1978, Tábor)

Studijní obor: 3241R001/30-7 Servis energetických zařízení

Hora Petr (05.04.1978 , ), Pinta Josef (24.02.1979, Plzeň), Silovský Richard (13.02.1978, Plzeň),

Vaněček Ladislav (28.09.1978, Klatovy)

Akademický rok ukončení studia: 2003/2004

Studijní obor: Stavba výrobních strojů a zařízení

Dolejší Tomáš (25.04.1978, Příbram), Erhart Jan (30.03.1980, Plzeň), Hlaváč Milan (14.09.1980,

Sušice), Hus Pavel (20.08.1978, Plzeň), Kmínek Josef (02.12.1978, Most), Kosnar Martin

(05.02.1980, Plzeň), Vavrišin Pavel (14.10.1976, Louny), Vavrišin Petr (28.01.1979, Louny), Vojna

Jan (05.11.1979, Mělník), Walter Jaroslav (23.03.1975, Strakonice)

Studijní obor: Stavba energetických strojů a zařízení

Beránek Miroslav (10.05.1978, Rokycany), Černek Radovan (02.01.1981, Liptovský Mikoláš), Číha

Václav (23.11.1975, Plzeň), Čihák Jaromír (31.05.1980, Plzeň), Doskočil Jan (28.10.1980, Most),

Fichtl Richard (15.01.1981, Stod), Kantorová Petra (24.05.1980, Humpolec), Kroupa Pavel

(25.01.1978, Praha), Kubík Miroslav (26.12.1979, Chomutov), Liška Jiří (15.09.1979, Rokycany),

Milčák Petr (02.06.1981, Čáslav), Novák Jakub (14.12.1979, Plzeň), Nussberger David (11.03.1980,

Sokolov), Pacák Aleš (13.10.1980, Hořovice), Plaček Tomáš (11.07.1981, Hradec Králové) Příhoda

David (29.09.1978, Sušice), Richtr Karel (08.03.1981, Roudnice nad Labem), Ruman Petr

(13.04.1977, Karlovy Vary), Tejček Vladimír (06.07.1978, Rokycany), Vacovský Rudolf (13.05.1981,

Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie-technologie obrábění

Abdulgadir Mustafa M. (24.01.1971, El Gubba), Ajaji Majdi O. (28.07.1973, Bani Walid), Altman

Karel (19.09.1979, Cheb), Jasnický Jiří (11.02.1980, Plzeň), Jogl Jiří (24.11.1979, Klatovy),

Kolorosová Petra (31.07.1980, Sušice), Končal Martin (07.10.1979, Plzeň), Krch Milan (19.12.1979,

Benešov), Krpálková Vendula (30.03.1981, Ústí nad Labem), Kržová Naďa (20.04.1980, Tábor),

Kuklík Ondřej (29.01.1976, Plzeň), Lev Josef (22.09.1979, Rokycany), Machek Václav (09.10.1976,

Rokycany), Makovcová Ladislava (16.12.1979, Tábor), Matouš Ladislav (19.10.1979, Klatovy),

89


Medřický Radek (26.091978, Beroun), Randa Jan (08.04.1978, Planá), Urbanová Dagmar

(04.11.1980, Strakonice), Valešová Eva (22.05.1979, Plzeň), Vostrý Michal (26.02.1978, Most), Zetek

Miroslav (31.05.1980, Plzeň), Zollpriesterová Pavla (17.07.1980, Klatovy)

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management

Aschenbrennerová Helena (16.12.1980, Klatovy), Češka Stanislav (15.01.1979, Most), Demjan Jiří

(11.10.1978, Plzeň), Holý Tomáš (04.06.1978, Plzeň), Hrabáková Jana (24.08.1979, Prachatice),

Jánská Lucie (08.07.1980, Plzeň), Jeřábková Stanislava (24.10.1979, České Budějovice), Jukl Jan

(06.04.1979, Chlumec nad Cidlinou), Kotlaříková Petra (15.06.1976, Mariánské Lázně), Kozojed Jiří

(06.07.1980, Pelhřimov), Maršalíková Zdeňka (21.04.1980, Plzeň), Mlíka Jiří (13.07.1977, Nové

Město na Moravě), Mohamed Abriak Alnaji (01.01.1960, El Gubba), Mohamed Guma Alnaji

(01.06.1966, El Gubba), Příbramská Zdeňka (29.06.1978, Tábor), Saad Abdel Basat.A. (24.02.1965,

El Gubba), Trnka Michal (28.02.1981, Plzeň), Troblová Petra (05.03.1980, Planá), Ublová Martina

(27.10.1977, Plzeň), Ulčová Kateřina (21.03.1980, Kolín), Vachta Vlastimil (30.05.1979, Stod),

Věneček Lubomír (02.11.1979, Strakonice)

Studijní obor: Dopravní a manipulační technika

Bek Stanislav (20.01.1981, Plzeň), Čábela Jan (12.12.1979, Český Krumlov), Čekan Jiří (28.03.1979,

Sušice), Hejtmánek Stanislav (26.02.1981, Plzeň), Houska Petr (01.07.1980, Příbram), Hrubý Ondřej

(31.05.1978, Rokycany), Klepáček Štěpán (17.12.1977, Aš), Kofraň Vladimír (10.10.1979, Příbram),

Koranda Jan (29.07.1980, České Budějovice), Lávička David (05.07.1980, Klatovy) Masák Jiří

(23.08.1980, Plzeň), Poříz Václav (15.10.1979, Ústí nad Labem), Souček Jan (03.03.1979, Klatovy),

Steiner Radim (23.02.1979, Klatovy), Žídek Jan (06.04.1981, Jablonec nad Nisou)

Studijní obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Gomelská Jana (22.11.1979, Písek), Homutová Lucie (06.07.1981, Český Krumlov), Horňák Josef

(31.12.1979, Tábor), Chudomel Tomáš (01.04.1980, Most), Jakub Josef (30.12.1978, Most), Kajer

Libor (03.04.1980, Plzeň), Kálal Lukáš (11.01.1980, Vimperk), Karpíšková Lenka (30.04.1979,

Plzeň), Kavinová Monika (28.02.1980, Plzeň), Novotná Kateřina (08.07.1979, Plzeň), Pantůček

Marek (09.11.1979, Most), Podaný Pavel (03.01.1979, Plzeň), Roubalová Zdeňka (10.12.1979, Plzeň)

Stejskal Ondřej (26.09.1979, Kladno), Teichmanová Lenka (26.08.1980, Plzeň), Tichotová Pavlína

(13.09.1979, Plzeň), Weberová Stanislava (12.10.1979, Plzeň)

Studijní obor: 3911T016/0-8 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Král František ( 13.12.1974, Sokolov), Pokorná Zdeňka (15.13.1973, Brandýs nad Labem)

Studijní obor: 2341R001/10-7 Materiálové zkušebnictví

Jelínková Šárka (08.06.1977, Most), Novák Kamil (16.03.1978, Plzeň)

Studijní obor: 2341R001/15-7 Programování NC strojů

Chodová Blanka (20.05.1982, Klatovy), Jablonka Zbyněk (31.01.1979, Plzeň), Řežábek Ondřej

(27.03.1982, Plzeň), Vrága Tomáš (21.02.1981, Klatovy)

Studijní obor: 2341R001/20-7 Zabezpečování jakosti

Kadera Miroslav (22.04.1981, Domažlice), Matějíčka Jaroslav (03.10.1980, Podbořany), Novák

Vojtěch (16.05.1980, Karolovy Vary), Petlán Oldřich (28.02.1980, Plzeň), Růžička Lukáš

(20.11.1980, Plzeň), Voneš Petr (18.06.1979, Praha), Vrátný Jiří (13.10.1979, Rokycany)

90


Studijní obor: 2341R001/25-7 Informační a komunikační technologie ve strojírenském

podniku

Pudil Ondřej (21.11.1980, Písek)

Studijní obor: 2341R001/30-7 Servis energetických zařízení

Brandejsová Eliška (19.07.1981, Rakovník)

Akademický rok ukončení studia: 2004/2005

Studijní obor: Stavba výrobních strojů a zařízení

Bartoň Lukáš (30.01.1981, České Budějovice), Cinert Jan (06.09.1980, Plzeň), Čížek Daniel

(10.01.1980, Plzeň), Ďuroška Marek (14.11.1978, Kaplice), Fara Miroslav (01.06.1979, Tábor), Holub

Pavel (11.07.1980, Most), Chromec Ondřej (28.11.1979, Ostrov), Kroneisl Jiří (07.07.1980, České

Budějovice), Pergler Marcel (25.02.1981, Rakovník), Petráš Jan (16.10.1981, České Budějovice),

Pivec Milan (09.04.1981, Písek)

Studijní obor: Stavba energetických strojů a zařízení

Bukvář David (12.03.1981, Karlovy Vary), Frost Milan (10.08.1978, Plzeň), Holý Ondřej

(08.12.1978, Plzeň), Pinta Josef (24.02.1979, Plzeň), Poledna Martin (30.06.1971, Kadaň), Šeba

Radek (17.06.1980, Roudnice nad Labem), Šturm Pavel (22.04.1980, Domažlice), Žítek Pavel

(08.03.1972, Plzeň)

Studijní obor: Strojírenská technologie-technologie obrábění

Koubovská Soňa (05.12.1979, Plzeň), Marková Ilona (04.01.1979, Most), Řeřicha Miroslav

(16.02.1981, Sušice), Řežábková Iva (04.02.1980, Plzeň), Vrbová Věra (26.12.1978, Strakonice)

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management

Bajer Adam (22.03.1981, Plzeň), Budín Miloslav (28.08.1980, Rokycany), Čechurová Alena

(27.06.1980, Plzeň), Flax Miroslav (18.08.1980, Klatovy), Hájek Jaromír (01.07.1981, Benešov),

Janda Roman (11.06.1977, Domažlice), Klekner Jiří (07.04.1982, Rokycany), Koskuba Martin

(23.10.1979, Plzeň), Kratochvil Jan (28.02.1981, Hořovice), Raška Pavel (05.05.1981, Plzeň),

Schejbal Radek (19.10.1976, Tábor), Svoboda Jiří (17.08.1977, Strakonice), Šejstal Antonín

(01.03.1979, Litoměřice), Tulačková Simona (23.12.1979, Domažlice), Vondrák Tomáš (04.04.1981,

Strakonice), Vychytilová Iva (03.10.1980, Pelhřimov), Zdvořáček Petr (07.07.1981, Strakonice)

Studijní obor: Dopravní a manipulační technika

Ambrož David (01.09.1981, Plzeň), Baláž Daniel (16.09.1981, Bardejov), Boubelík Luboš

(19.02.1981, Tábor), Budinský Marek (17.03.1980, Šumperk), Felzmann Luděk (06.06.1980, Plzeň),

Hejný Marian (07.01.1980, Most), Hucko Štefan (08.08.1981, Most), Janošec David (06.09.1978,

Most), Janošec Josef (06.05.1977, Most), Jarolím Michal (17.02.1980, Most), Kidorová Kateřina

(12.11.1980, Duchcov), Koutný Miloš (23.07.1979, Domažlice), Kuda Miroslav (04.05.1981, Most),

Mareška Zdeněk (09.07.1979, Kaplice), Matoušek Jaroslav (05.07.1981, Strakonice), Nolč Filip

(04.04.1981, Plzeň), Siegl Jaroslav (21.05.1980, Plzeň), Šťastný Jiří (06.02.1980, Písek), Velas Martin

(08.05.1980, Hořovice), Vintera Miroslav (08.05.1980, Náchod)

Studijní obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Anděl Robert (05.05.1980, Česká Lípa), Beneš Petr (02.01.1980, Plzeň), Farkačová Tereza

(11.04.1978, Tábor), Fiala Michal (03.04.1981, Plzeň), Fiala Petr (14.07.1981, Domažlice), Fikar

91


Ladislav (08.07.1981, Plzeň), Fišer Miroslav (05.09.1980, Sokolov), Franc Aleš (30.10.1980, Kutná

Hora), Kalašová Olga (02.05.1981, Klatovy), Kalina František (09.01.1979, Český Krumlov),

Kašparová Michaela (19.07.1980, Planá), Kletečková Jitka (21.02.1980, Cheb), Kovářík Tomáš

(09.10.1980, Sušice), Křenek Tomáš (28.05.1981, Plzeň), Macháčková Kateřina (19.10.1980, Most),

Malina Jiří (01.02.1981, Most), Netušilová Denisa (03.04.1980, Sokolov), Polák Martin (07.04.1980,

Rokycany), Resová Petra (06.04.1981, Karlovy Vary), Řezáčková Lucie (02.10.1978, Plzeň)

Svitáková Eva (18.17.1979, Tábor)

Studijní obor: 2301T007/0-8 Průmyslové inženýrství a management

Markovec Jaroslav (21.02.1980, Cheb), Štenglová Ivana (06.06.1980, Plzeň)

Studijní obor: 2303T004/0-8 Strojírenská technologie-technologie obrábění

Bedřich Vladimír (08.10.1974, Příbram), Burdová Eva (30.07.1977, Plzeň), Cipín Marek (20.12.1973,

Kaplice), Konopík Petr (23.05.1973, Stod), Kronika Miroslav (25.03.1974, Ostrov), Linhart Stanislav

(04.04.1977, Žatec), Mertová Silvie (11.08.1974, Plzeň), Šimek Ondřej (18.04.1978, Praha), Šlosar

Daniel (02.03.1976, Beroun)

Studijní obor: 3911T016/0-8 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Balík Václav (24.02.1978, Rokycany), Fröhlich Vladislav (14.09.1977, Plzeň), Zedník Václav

(28.02.1979, Strakonice)

Studijní obor: 2341R001/10-7 Materiálové zkušebnictví

Bech Luděk (06.12.1980, Rokycany)

Studijní obor: 2341R001/15-7 Programování NC strojů

Ortman Tomáš (11.08.1982, Most), Špergl (09.05.1982, Podbořany)

Studijní obor: 2341R001/25-7 Informační a komunikační technologie ve strojírenském

podniku

Blízek Petr (04.05.1981, Most), Buchová Lucie (25.08.1981, Most), Dvouletý Karel (17.01.1981,

Kadaň), Pešlová Kamila (01.06.1982, Plzeň), Růžková Jana (10.07.1982, Plzeň), Sochůrek Ondřej

(23.05.1980, Tábor), Štychová Martina (03.02.1982, Plzeň)

Studijní obor: 2341R001/30-7 Servis energetických zařízení

Kuneš Martin (12.01.1977, Plzeň)

Studijní obor: 2341R001/55-7 Design průmyslové techniky

Wolf Vilém (12.03.1982, Karlovy Vary)

92


Poklepali na něj před dvaceti lety

Univerzitní noviny říjen 2005

Historický snímek z poklepu základního kamene při výstavbě Fakulty strojní na „Zeleném trojúhelníku“.

V pondělí 24. října tomu bude dvacet let od chvíle, kdy byl na Zeleném trojúhelníku v Plzni na

Borech položen základní kámen vysokoškolského areálu v podobě mramorové krychle s

nápisem Fakulta strojní- VŠSE 1985. Zalistujme trochu historií... (Čerpáno z publikace "Nápřahu

nové etapy" vydané r. 1989, pro niž podklady o investiční výstavbě VŠSE připravil doc. Ing. Karel

Křikač, tehdejší prorektor pro výstavbu). Citujeme:

"Prvé úvahy a přípravy podkladových materiálů pro výstavbu vysokoškolského areálu v Plzni byly

učiněny již v padesátých letech. V r. 1964 byl vypracován investiční záměr se stanovením jednotlivých

etap výstavby. Projektový úkol na základě architektonicko-urbanistické studie byl dokončen až v

94


. 1969. V r. 1975 byl vypracován stavební program pro výstavbu VŠSE, pro který základním podkladem

byl generel zpracovaný fakultou stavební ČVUT Praha, avšak k jeho realizaci nedošlo....

Současné urbanistické úpravy výstavby areálu byly zpracovány Krajskou projektovou organizací

Stavoprojekt Plzeň za vedení jejího ředitele Ing. Arch. Pavla Němečka, CSc. Poslední projektový

úkol byl zpracován v roce 1982. Tento úkol příznivě posoudila státní expertíza. V roce 1983 vydalo

MŠ ČSR schvalovací protokol k projektovému úkolu stavby fakulty strojní VSSE v Plzni. Koncem

roku 1984 vláda ČSR rozhodla o zahájení první etapy výstavby (fakulta strojní) v září 1985.

Areál vysokých škol je umístěn jako soubor staveb na území Plzeň-Bory v tzv. Zeleném

trojúhelníku na rozloze 22,4 ha. Výstavba areálu byla na základě rozhodnutí MŠ ČSR rozdělena do

čtyř základních staveb (každá v rozsahu cca 5 let) v pořadí:

1. výstavba fakulty strojní VŠSE pro 1 200 studentů,

2. výstavba fakulty elektrotechnické VŠSE pro 1 200 studentů,

3. výstavba pedagogické fakulty pro 1 200 studentů,

4. dostavba obou fakult VŠSE, rektorátu a rektorátních zařízení VŠSE.

Investorem celé výstavby je MŠ ČSR, ředitelství školské výstavba Praha, generálním

dodavatelem Pozemní stavby Plzeň, generálním projektantem KPO Stavoprojekt Plzeň. Stavba

byla zahájena ve druhém pololetí 1985. Dne 24. 10. 1985 byl položen za účasti oficiálních hostí

základní kámen vysokoškolského areálu. První stavba budovy fakulty strojní zahrnuje výukové

prostory a pracoviště kateder a jiná potřebná zařízení o výměře 12 000 metrů čtverečních čisté

užitkové plochy.

Zvolený konstrukční systém je skeletopanelová stavební soustava PSO 81. Jsou budovány

posluchárny (1 pro 200 posluchačů, 2 pro 100, dvě pro 60 posluchačů a další malé posluchárny),

dáte rýsovny; seminární místnosti, laboratoře aj. Jako samostatné objekty doplňují stavbu menza (pro

1000 strávníků; 255 míst u stolu) a objekt tělovýchovného zařízení (tělocvična, posilovna, šatna,

pracovna učitelů). Plán dokončení stavby je září 1991. Výuka by zde měla být zahájena ve školním

roce 1991/92.

Poznámka redakce: skutečnost nakonec díky mimořádné expanzi studentů poněkud

odlišná: Fakulta strojní a Fakulta aplikovaných věd se do nového areálu na Borech

stěhovaly až v roce 1992/93, Fakulta elektrotechnická se výstavby nové budovy dočkala

teprve v letech 2003/2004.

Průběh prvých let výstavby byl velmi úspěšný: v roce 1985 byly vykonány práce v hodnotě 11,5

miliónu Kčs a v roce 1986 v hodnotě 20,5 miliónu Kčs. V roce 1987 při zakládání prvních budov se

projevily určité těžkosti nejen technického, ale i věcného charakteru. Byly dokončeny základy

prvních budov a bylo započato s montáží jednotlivých podlaží katedrového objektu. Celkově však

stavba pokračovala se snahou splnit plánované úkoly.

Jsou zpracovány i náměty na doplnění objektů fakulty strojní o oborovou výpočetní laboratoř a na

rozšíření projektů halových laboratoří vybavenými pro manipulační techniku a simulaci řídicích systémů.

Zpracovaný stavební program jpro výstavbu fakulty elektrotechnické VSSE (1 400 až 1 600

posluchačů) je vedle objektů poslucháren, výukového, katedrového, etážových a halových laboratoří

doplněn o rozsáhlou dostavbu menzy a o objekty kolejí vybavených dalšími základními

službami. Stavba fakulty elektrotechnické má být doplněna vybudováním tzv. "technického dvora"

(dílny pro údržbu, vývojové dílny, autopark, garáže, sklady).

95


Koncepce technického a materiálního rozvoje vysokého školství realizovaná v areálu Zeleného

trojúhelníku předpokládá nejen soustředěnou výuku studentů v objektech jednotlivých fakult,

ale i komplexní a moderní vyřešení laboratorní výuky, široké využívání prostředků výpočetní

techniky a elektroniky i vybudování experimentální základny pro prohlubování vědeckovýzkumné

činnosti. Zahrnuje i umístění objektů branné výchovy.

Soustředění pracovišť kateder vytváří reálné možnosti dalšího zkvalitňování politickovýchovného

a pedagogického procesu, širšího i racionálního využívání výpočetní techniky. Nelze

rovněž opomenout zlepšení sociálních podmínek života studentů (moderní koleje, menza, tělovýchovná

zařízení, prohloubení mimoškolní činnosti).

Dokončením této rozsáhlé výstavby vstoupí VŠSE do další etapy svého rozvoje. Naváže na

dosavadní úspěšné tradice, v nichž pracovitost a obětavost celého pracovního kolektivu školy hrály

rozhodující úlohu. Jestliže tuto pracovitost podloží materiálními podmínkami, které odpovídají

charakteru současné doby, přinese Vysoká škola strojní a elektrotechnická nemalé hodnoty svému

městu, kraji i celé republice."

Citace z publikace "Nápřahu nové etapy"

Základní kamen FST v roce 2005

96


SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

STROJNÍ FAKULTY VŠSE 1975-80 PO 25 LETECH

školy strojní a elektrotechnické v Plzni.

97

V době

vrcholících příprav k

60. výročí

osvobození

západočeské

metropole americkou

armádou si 22. dubna

dali po dlouhých 25

letech od ukončení

studia dostaveníčko

bývalí absolventi

strojní fakulty

tehdejší Vysoké

Na Borských polích je v páteční slunné odpoledne přivítal nejen nově vybudovaný komplex budov

ZČU, ale zejména zástupci strojní fakulty v čele s jejím děkanem Doc. Ing. Jan Horejcem, Ph.D. Ten

přiblížil přesně 86 přítomným z celkových 117 absolventů strukturu, krátkou historii i vývojové trendy

univerzity včetně současných záměrů strojní fakulty. Slovo dostali též tehdejší vedoucí učitel celého

ročníku Prof. Ing. Koutský, DrSc., zástupce vyučujících Prof. Ing. František Pfrogner, CSc. a zejména

pak matematický mág promovaný matematik Milan Kubr, který tehdy snad nejvíce "potrápil"své

studenty. Snad právě proto sklidil i po čtvrt století bouřlivý potlesk, vždyť nejen on měl snahu

absolventy co nejlépe připravit do tvrdé životní reality. Totéž však platí i o ostatních vyučujících, a

protože všichni jmenovaní dosud předávají své znalosti i současným studentům, rozhodně nejsou na

místě obavy z kvalit budoucích inženýrů.

Následná prohlídka areálu strojní fakulty ZČU vyvolala v účastnících rautu četné nostalgické

vzpomínky, třeba jak před 25 lety studovali téměř po celé Plzni, když přejížděli mezi místy výuky

občas i do zakouřených restauračních sálů, a záviděli tak současným studentům jejich dnešní

podmínky a možnosti.

Večerní posezení v restauraci Ostende na

Boleváku za účasti děkana fakulty pak podtrhlo

kouzlo celého setkání. Slavnostním přípitkem ve

švech praskajícím restaurantu si účastníci

připomněli význam i poslání srazu a následně

propuklo naprosto uvolněné a družné posezení

připomínající včelí úl. Do omrzení se omílaly

studentské historky, které doposud prostě

nemohly zevšednit. Až s jistým časovým

odstupem si člověk teprve dokáže připustit, že

tehdy na fakultě prožil to nejkrásnější, co mohl

život vůbec nabídnout.

Nasáti mnohými novými dojmy se bývalí absolventi rozcházeli až v časných hodinách sobotního

rána s pocity, že bylo na co vzpomínat a s jednotným postojem, že za dalších 5 let se opět určitě

sejdou. Tedy příště zase na viděnou, naše alma mater!


Je morální povinností organizačního výboru vřele poděkovat vedení strojní fakulty jménem všech

účastníků vzpomínkového setkání, zvláště pak děkanovi Doc. Ing. Janu Horejcovi, Ph.D. za

bezprostřední přijetí a následné seznámení se současným životem strojní fakulty.

Za účastníky setkání Josef Olláry a Petr Borecký

98

More magazines by this user
Similar magazines