Se kataloget her - Kulturaftale Nordjylland

kulturaftale.nordjylland.dk

Se kataloget her - Kulturaftale Nordjylland

“1/1 KUNSTNER TIL 1/4 PRIS”

2009/ 2010


UDGIVER

Kulturaftale Nordjylland

ÅR

2009/2010

REDAKTION

Winnie Andersen

OPLAG

2000

TRYK

Novagraf A/S

2

FORORD

Hermed har vi fornøjelsen at udsende katalog for ordningen ”1/1 kunstner til

1/4 pris” for skoleåret 2009/10. Kataloget udsendes til skolerne i alle de 11 kommuner

i Region Nordjylland.

Alle skoleformer kan bruge ordningen, både folkeskolen, ungdomsuddannelserne,

højskoler og VUC. Ordningen er en ramme, en mulighed for udvikling.

Indholdet i forløbene lægger skolerne selv sammen med kunstnerne. Hermed

bliver ”1/1 kunstner til 1/4 pris” også et udviklingstilbud til de lærere, som tager

udfordringen op.

De deltagende kunstnerne er professionelle og anerkendte inden for deres felt.

Herudover har de det til fælles, at de også har lyst og mod til at formidle deres

kunst og til at involvere elever og lærere i den skabende proces under kunstnerens

tilgang.

Ordningen står alle de 11 nordjyske kommuner bag og finansieringen kommer

fra Kulturaftale Nordjylland, som er kommunernes og Kulturministeriets fælles

samarbejdsgrundlag.

Brønderslev Kommune administrerer ordningen på kulturaftalens vegne. Alle

henvendelser og spørgsmål omkring ordningen skal derfor rettes hertil. Center

for Undervisningsmidler under Univesity College Nordjylland og Skive tager sig

af distributionen.

Vi opfordrer alle skoler og lærere til at benytte sig af dette enestående tilbud,

som andre regioner misunder os. Det giver mulighed for at få kultur ind i børnenes

hverdag, så brug tilbuddet og vi ønsker alle skoler god fornøjelse og et rigt

udbytte.

Henrik Thomsen

Rådmand

Formand for den politiske ledelse

Kulturaftale Nordjylland

Eskild Sloth Andersen

udvalgsformand

Fritids- og Kulturudvalget

Brønderslev Kommune


INDHOLD

BILLEDKUNSTNERE 4-11

SKUESPILLERE 12-14

DANSERE 15

TONEKUNSTNERE/MUSIKERE 16-17

FORFATTERE 18-19

PROCEDURE FOR AFTALER OM ”1/1 KUNSTNER TIL 1/4 PRIS” I SKOLEÅRET 2009/10

Kataloget indeholder mange forskellige muligheder for at få besøg af en professionel

kunstner. Når der er fundet en kunstner, man har lyst til at lave et projekt

med, tager skolen kontakt til kunstneren og laver en aftale om et arrangement.

Husk at lave en god planlægning sammen med kunstneren for jeres fælles

arrangement og tal om evt. materialer, som skolerne selv skal betale.

Kunstneren har et aftaleskema, som de udfylder med det I har aftalt, underskriver

og sender det til skolen. Skolelederne underskriver aftalen, og skemaet sendes

til Brønderslev Kommune, Børn og Kultur, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev,

så det er fremme senest fredag den 12. juni 2009.

Kunstnerne aflønnes efter Danmarks Pædagogiske Universitets takster. For de

første 10 timer er timetaksten 615,41 kr. For timer derudover er timetaksten

246,17 kr. Endvidere ydes der befordringsgodtgørelse på 1,90 kr. Men husk,

skolens udgift er kun 1/4. Kulturaftale Nordjylland refunderer 3/4.

Kunstnerne skal have honoraret udbetalt ved arrangementet afslutning.

Aftaler kan ikke iværksættes med tilskud, før der foreligger en skriftlig godkendelse

fra Brønderslev Kommune, Børn og Kultur.

Kontaktperson:

Winnie Andersen

Brønderslev Kommune, Børn og Kultur

99 45 58 45

Winnie.Andersen@99454545.dk

3


ADRIENNE AGNEW

Larsgaards Mark 32

9381 Sulsted

98 26 21 04

Agnew@madsen.tdcadsl.dk

BENT SKYTTE-RASMUSSEN

Hellebjerg 6

Tvorup

7700 Thisted

97 18 20 10 / 25 30 20 69

BIRGIT ØSTERGAARD-JENSEN

Ramsvej 119

Bjergby

9800 Hjørring

96 24 90 94

gehl@mail.tele.dk

CARSTEN DOLBERG

Kirkehøj 2

Flade

7900 Nykøbing Mors

61 31 20 65

carstendolberg@hotmail.com

4

BILLEDKUNSTNERE

ADRIENNE AGNEW

Alle alderstrin.

Undervisning i tegning, akvarel, olie og acryl maleri.

Dukketeater/projekter – at skabe figurer og lære at bruge dem.

Teater, scenografi og kostumer.

Udsmykning er i samarbejde med elever og lærere.

www.agnew.dk

BENT SKYTTE-RASMUSSEN

Udsmykning: Elevernes verden udtrykker sig i fællesskab til

udsmykning inde og udendørs.

Vi arbejder i forskellige materialer.

Har arbejdet 25 år på eget keramikværksted.

Sammen med elever og lærere været med til at udsmykke

forskellige skoler med bl.a. udendørs og indendørs relieffer,

100 små skulpturer samt udsmykning af en spisesal med

malerier direkte på væggene.

www.bkf.dk

BIRGIT ØSTERGAARD-JENSEN

Indendørs/udendørs udsmykninger med pil som det

grundlæggende materiale. En udfordring for motorik, fantasi,

koordination og samarbejde.

Efter ønske tilrettelægges undervisningen med sigte på et

fælles kunstnerisk udtryk f.eks. relief/skulptur, eller på et

praktisk anvendeligt produkt.

Det være sig skamler, bakker eller kurve med personligt

præg, evt. i kombination med andre materialer.

Jeg tilstræber at formidle oplevelse af og for ståelse for den

skabende proces.

Anbefales på mellemtrinet.

CARSTEN DOLBERG

Tegne- og malekursus, billedskabelse til udsmykning, hvor

rammerne formes i samarbejde mellem lærer og kunstner.

Forsøger at opdage, støtte og stimulere elevernes musikalske

udfoldelse. Hvor de, som f.eks. har talent for store formater,

kan få lov til det. Men chefen for det kunstneriske

udtryk bliver eleven.

www.carstendolberg.dk


CHARLOTTE MOSEN JENSEN

Jeg vil gerne tilbyde at arbejde med landskabsmaleri. Akryl

på lærred eller masonit. Et traditionsrigt felt som kan trænge

til lidt nutidsfortolkning. Kunne det ikke være spændende

at se hvordan vi hver især opfatter et landskab, både i

gensynet med traditionelt landskabsmaleri og ved at se på

landskabet med fokus på sansning og oplevelse. Hvilket

format egner sig? Hvilke farver vægter vi? Hvor skarpe toner

vil vi benytte og hvad kan vores farvevalg fortælle os? Er der

en motivkreds eller er der abstraktion? Hvem henvender et

landskabsmaleri anno 2009 sig til? Hvad kan børn opleve

ved at bearbejde landskabet i maleriet?

Korte endagsforløb af 6 timer vil være passende varighed

for et afsæt i landskabsmaleriet. Alle aldersgrupper. Eneste

forudsætning er en tur i naturen.

DORTE VISBY

Leret giver mange muligheder. Vi kan lave udsmykninger af

jeres skole eller individuelle ting.

I fællesskab vælger vi et tema at arbejde ud fra, og vi arbejder

både med leret og brændingen.

Rakubrænding er en brænding som vi kan lave på skolen

sammen og er fascinerende da hele processen kan følges

fra ovnfyldning til den rødglødende ler der tages ud ved

1000 grader.

Tidsmæssigt kan projekterne være fra 1 dag til 2 uger.

Der tilbydes også undervisning 1 dag på mit værksted i

Lønstrup.

www.dortevisby.dk

ELSE RASMUSSEN

For mig er det vigtigt, at det er børnenes udtryk, der kommer

frem. Jeg laver både store såvel som små projekter.

Projekterne kan f.eks. være modellerede figurer eller relieffer

i ler, eller mosaikbilleder, hvor vi bruger fliser og gammelt

porcelæn. Idé og oplæg laves efter ønske og i samarbejde

med lærerne.

www.elser.dk

FRANCO COLUZZI

Jeg underviser i alle former for tegning, akvarel og akrylmaleri.

Undervisningen kan foregå ud fra et defineret tema,

f.eks. landskab, figur eller portræt.

Ved teaterprojekter kan jeg som uddannet scenograf bistå i

arbejdet med kulisser, kostumer, rekvisitter og plakater.

Skal eleverne arbejde på udsmykningsopgaver, indendørs

eller udendørs, kan jeg bidrage med min store erfaring

indenfor vægmaleri i alle størrelser.

CHARLOTTE MOSEN JENSEN

Hybenvej 17

Serritslev

9700 Brønderslev

60 82 93 90 / 96 45 90 93

Charlotte.Mosen.Jensen@skolekom.dk

DORTE VISBY

Mårup Kirkevej 62

Lønstrup

9800 Hjørring

98 96 06 61

d-visby@privat.dk

ELSE RASMUSSEN

Hyltvej 42

Veddum

9560 Hadsund

24 24 40 59

e@rasmussen.tdcadsl.dk

FRANCO COLUZZI

Sdr. Kongevej 27

9400 Nørresundby

98 19 33 75 / 29 44 06 99

franco@stofanet.dk

5


GREGORY MILLER

Gendo Keramik

Horne Gl. Station

Nøragervej 3

Horne

9850 Hirtshals

98 93 29 39 / 27 36 11 20

nezumi@earthlink.net /

gregory@gendo.dk

HELENE HØIE

Storhavevej 3

9940 Læsø

50 10 30 84

hands.on.art@mac.com

HENRIK GODSK

Mosensvej 6

Flauenskjold

9330 Dronninglund

98 77 08 40

henrikgodsk@hotmail.com

HENRIK WESTERGAARD

Skadhaugevej 15

7741 Frøstrup

97 99 01 99 / 21 42 01 99

mail@hewart.dk

6

GREGORY MILLER

Hvad kunne du og dine elever tænke jer at lave med ler?

Jeg sætter stor pris på intensiteten i samarbejdet med

elever og lærere omkring et projekt. Det bidrager til min

kunstneriske udvikling - og så synes jeg i øvrigt, at det er

rigtig skægt. Vi kan lave vores egen japanske teskål, en

flise-mosaik, keramik-stole, eller en stor udsmykning til din

skole. Jeg brænder keramik på mange specielle måder på

mit værksted: raku, salt glasering og anagama. De specielle

brændinger gør arbejdet og oplevelsen unik for eleverne.

Jeg har studeret keramik i Japan, og jeg har haft min egen

keramikerskole i USA. Det vil derfor være let at integrere

japanske eller engelske elementer i et projekt, hvis det

kunne være interessant. Sammen kan vi udvikle et projekt

og få det ført ud i livet!

Klik ind på min hjemmeside og få mere information om mit

arbejde og tidligere projekter: www.gendo.dk

Vil gerne samarbejde med andre kunstnere på forskellige

skoleprojekter.

Gregory Miller laver endvidere workshops med forfatter

Mads Nygaard.

HELENE HØIE

Workshops: Udformning af 3D form/skulptur i metal, træ,

etc. Arbejde med form i ler og støbning i gips. Assemblage

figurer af genbrugsmateriale/fundne objekter – løsninger

på konstruktioner og sammenstilling af dele til én form/

skulptur. Processen fra elevens idé til praktisk løsning med

forudbestemte temaer som udgangspunkt – i samarbejde

med lærer. Også udendørs projekter.

www.handsonart.no

HENRIK GODSK

Jeg arbjeder med det unge og lidt rå samtidsmaleri. Et

undervisningsforløb består af individuelle såvel som kollektive

øvelser, hvor eleverne både fordyber sig i egne arbejder

og indgår i fællesprojekter. En bred vifte af billedkunstneriske

discipliner afprøves, og der er oftest tryk på tuben

og plads til de vilde armbevægelser.

www.henrikgodsk.dk

HENRIK WESTERGAARD

Kunstprojekter af enhver art. Målgruppen er alle med

interesse for kunst og/eller lyst til at være skabende og

arbejde kunstnerisk. Fokus på undersøgelse, fordybelse, leg,

eksperimenter, processer og kulturens/naturens materialer.

Bredt professionelt virke indenfor: Maleri, grafik, skulptur,

bygningsudsmykning, scenografi, installation, landart,

undervisning og konsulentbistand.

Kunst skal skrives med stort K. Men for at skabe en frugtbar

proces er det vigtigt for mig, at lægge vægt på samarbejde,

respekt for den enkelte og kærlighed til det som er.

Vi skal på opdagelse i et skaberunivers, hvor vi vil møde

kaos og orden, ligesom andre modsætninger både vil drille

og hjælpe os på vores rejse i kunstens verden. Vi vil lege,

undersøge, undres og arbejde seriøst. Hvis du/I er blevet

inspireret, vil jeg glæde mig til at dele tanker, ideer og projekter

med jer.

www.hewart.dk


JAN ANKER PETERSEN

Vi kan alle tegne. Gennem enkelte øvelser og opmærksomhed

på tegneprocessen kan alle få et bedre forhold til

deres måde at tegne på og få en større selvtilfredshed med

deres tegninger.

Børn og for den sags skyld også voksne udtrykker sig

gennem tegninger og modtager informationer gennem

billeder. Jo bedre vi bliver til at bruge tegninger og billeder,

bevidst i vores dagligdag, jo lettere kan vi også benytte og

forstå billeders betydning.

I dag forbruger vi billedmedier som aldrig før. Ved at få

kontrol over noget så simpelt som en blyantsstreg, er alle i

stand til at formidle oplevelser og ideer.

www.gallerialstrup.dk

JANNE HIECK

Projekter med fliser dekoreret med et grafiksk udtryk. Fliser

til vægdekoration.

”Min Kop” projekt, hvor alle elever laver en kop med personlig

besked/dekoration.

Brændingsteknikkner: Raku med lustre glasur/saltglasur til

fliser til vægudsmyknig.

Saltglasering til kopprojekt.

Vil arbejde med små grupper på 10 elever.

Er en erfaren keramiker. Stammer fra Tyskland.

JOHN RIISE

Udsmykningsopgaver i samarbejde med eleverne. Samtaler

om elevarbejder. Værkstedsbesøg. Foredrag om kreative

processer i forbindelse med fremvisning af egne billeder.

www.johnriise.dk

JAN ANKER PETERSEN

Alstrupvej 32

Alstrup

9640 Farsø

98 63 43 13

gallerialstrup@mail.dk

JANNE HIECK

Strandvejen 43b

Lønstrup

9800 Hjørring

26 48 53 56

j.hieck@t-online.de

JOHN RIISE

Thorup Strandvej 51

9690 Fjerritslev

98 22 51 18 / 29 88 37 30

joriise@gmail.com

7


JØRGEN HEDEGAARD

Strøybergsminde 39

9000 Aalborg

40 52 62 11

mail@joergenhedegaard.dk

KIRSTEN BAK

Duebrødrevej 22

9000 Aalborg

41 60 18 54

hello@baks-newjewel.dk

KIRSTEN FRISTRUP

Nørholmsvej 302A

9000 Aalborg

98 34 10 24

kifr@tiscali.dk

KIRSTEN GITZ-JOHANSEN

Vestkystvejen 34

9460 Brovst

98 23 57 77 / 40 30 60 43

kirsten.gitz@adr.dk

KLAUS UNGER

Lyngby Torp 84

9480 Løkken

98 99 61 18

klaus@klaus-unger.dk

8

JØRGEN HEDEGAARD

FOLKESKOLEN : Konkrete undervisningsforløb og enkeltdags

arrangementer, med afsæt i projekter der involverer

eleverne i maleri, tegning, modellering samt video/foto hvis

skolen råder over udstyr.

GYMNASIER OG ANDRE SKOLER MED UNGE (o.15 år)

Konkrete undervisningsforløb i samtidskunst og teorien

bag den.

Workshop eller gennemgang af videokunst hvor eleverne selv

skal arbejde med samtidskunsten i mindre projektgrupper.

Resultatet kan blive en video (hvis skolen råder over udstyret),

en kollage, fotografier osv.

SPECIALSKOLER : Jeg tilbyder undervisning med fokus på

den enkelte elevs personlige udviklingsmuligheder igennem

kunstnerisk skaben. Små hold.

I min undervisning lægger jeg vægt på aktiv involvering af

eleverne.

www.joergenhedegaard.dk

KIRSTEN BAK

Foredrag og teori om smykker og smykkers betydning for

os.

Workshops.

Smykker tilhører nogle af de allertidligste arkæologiske fund

verden rundt – de allerførste tegn på menneskelig kultur!

I dag er smykker dels et industrielt produkt, men set fra en

kunstnerisk side en slags æstetisering af hverdagen.

Jeg arbejder inden for smykkebranchen – studeret smykkedesign

og industrielt design i Tyskland og Holland og bor nu

i Aalborg.

www.baks-newjewel.dk

KIRSTEN FRISTRUP

Arbejder ud fra sted og personer med tegning/maling og

blandede materialer i såvel maleri som skulptur og scenografi/teater

– gerne eksperimenterende. Indgår også gerne i

andre sammenhæn-ge.

Speciale: At frembringe og bruge deltagernes formsprog og

ideer som grundlag.

Alle aldersgrupper

KIRSTEN GITZ-JOHANSEN

Maskearbejde for alle aldersgrupper fra 4. klasse og

udviklingshæmmede.

Oplæg fra fremmede kulturer og maskernes historie.

Demonstration med egne træ- og papiemachemasker.

Forskellige teknikker og forarbejdning til udsmykning eller

drama.

Improvisationer med udklædning og karakterarbejde til

forestilling eller optog.

www.Dunkelfolket.dk

www.ArtGuideDenmark.dk/kirstenGitz/

KLAUS UNGER

Sten, som materiale til skulpturer, er en udfordring for

enhver. Jeg har igennem mange år arbejdet med denne

”mediesammensætning”. Min erfaring og min viden vil jeg

gerne viderebringe og vise vejen fra idé til færdigt arbejde.

At arbejde med værktøj, betvinge og forme dette hårde

materiale giver en stor indre befrielse. Undervisningen bør

så vidt muligt finde sted i mit værksted.

Stenhugning med børn fra 10 år.

www.klaus-unger.dk


LARS PEDERSEN

Folkeskole: 5. klasse og opefter: Projektuge med tema,

modellering og støbning af gipsrelieffer. Blivende udsmykning

hvor reliefferne er støbt i bronze.

Gymnasium: Projektuge med udgangspunkt i samtidskunsten.

Blivende udsmykning i bronze eller i aluminium udført

fra eget støberi.

LARS VILHELMSEN

Konceptkunst og totalinstallation.

[Skolens Rum – rum i skolen]

Her sætter eleverne dagsordenen!

Flygtige og mobile indretningskonstruktioner, i samarbejde

med elever, af klasserum, fællesarealer etc. Fra dialog og

skitser – til totalinstallation – til dokumentation og tilhørende

udgivelse.

Til folkeskoler og andre skoler. Aldersgruppe: fra 6./7. klasse

– 10. klasse.

Tidsramme: min. 1 uge max 14 dage. Projektet: Der skal fra

skolens side vises nytænkning og et vis udsyn.

www.larsvilhelmsen.org

LOUISE MAAGAARD

Jeg er uddannet på design skolen i Kolding.

Mit fagområde er porcelæn, stentøj og maleri/tegningen.

Jeg kan undervise fælles men også individuelt i: Idéudvikling,

drejning, støbning, skulptur, udsmykning, dekoration, maleri

og skitsering.

Jeg passer undervisningen ind efter jeres ønsker.

www.louisemaagaard.dk

MARIANNE RØNNOW

Foredrag: ”Heerup” - ”Social plastik”, om installationskunstens

fader Joseph Beuys.

Udsmykninger: I tæt samarbejde med elever og lærere:

maleri, keramik, udskåret masonit, skulptur, bogkunst,

plakat og skrammelskulptur.

Processer: Performance, installationskunst: Fis og ballade,

fantasi og dybe tanker blir’ til kunst i fællesskab.

www.nordjyskkunst.dk

LARS PEDERSEN

c/o Verner Pedersen

Vejlen 66

9430 Vadum

98 27 12 87

LARS VILHELMSEN

Syrenvej 51

9310 Vodskov

25 54 93 10

tinghojvilhelmsen@stofanet.dk

LOUISE MAAGAARD

Vestergade 16

9560 Hadsund

60 22 18 44

louise.maagaard.design@gmail.com

MARIANNE RØNNOW

Stenhulsvej 5

9330 Dronninglund

98 84 32 26 / 22 12 65 29

marianneroennow@gmail.com

9


MOGENS OTTO NIELSEN

Tylstrupvej 43

9320 Hjallerup

98 28 18 62

jytteogmogens@atmospherecontrolled.dk

NILS SLOTH

Danmarksgade 27 A, 3.

9000 Aalborg

23 46 50 43

artbreak@nilssloth.dk

PER FRIBORG

Glimsholtvej 145

9870 Sindal

35 14 41 97 / 41 98 20 02

PETER KUCHINKE

Degnbølvej 12

9800 Hjørring

98 97 50 40 / 28 19 74 08

peterkuchinke@hotmail.com

PIA NØRGAARD DAHL

Vestre Allé 27

9000 Aalborg

98 79 04 05

pnd@stofanet.dk

10

MOGENS OTTO NIELSEN

Jeg vil med snak og lysbilleder fortælle om mit liv som eksperimenterende

kunstner.

www.atmospherecontrolled.dk

NILS SLOTH

Maleri, tegning, grafik, blandteknikker, digital billedskaben,

illustration, bøger, plakater, billedanalyse, kompositions- og

farvelære, diverse andre projekter.

Foredrag med indføring i og diskussion af samtidskunst

og egne værker. Samt evt. besøg i eget værkstedsgalleri

Artbreak Hotel, Rantzausgade 5 i Aalborg.

www.nilssloth.dk

www.artbreakhotel.dk

PER FRIBORG

Acrylmaleri på bodex-finér. Samtidig en forenklet metode, til

at lære perspektiv og farvelære ganske ”smertefrit”.

Alle billedkunstneriske forslag vil jeg i øvrigt gerne være med

til at realisere.

PETER KUCHINKE

Vi har udviklet en proces hvor man laver små glasfigurer ved

hjælp af ostevoks og gips.

Det er en proces, som giver eleverne og voksne mulighed for

at samarbejde om de enkelte elementer i processen.

Processen fokuserer på detaljer og omhu.

Findes der en keramikovn på skolen, kan den bruges.

Voks og gamle forme kan genbruges. Metoden er derfor

meget billig.

www.glasmageriet.dk

PIA NØRGAARD DAHL

Styrke og inspirere til udforskning og undersøgelse af forskellige

materialers muligheder, gerne en blanding af flere,

ofte med afsæt i naturen.

Skabelsesprocesser, kunstprojekter og udsmykninger.

Undervisning indenfor forskellige former for tryk/grafik,

keramik, filtning, støbning i gips, tegning/akvarel og collage.

Alle aldersgrupper og udviklingshæmmede.

www.pi-art.dk

- (ikke gråtone portrætter !!!,

se under Pia Nørgård via Google).


BRITTA MADSEN &

SØREN GØTTRUP

Skolebesøg. Udsmykningsprojekter i samarbejde med elever.

Textilbilleder (materiale bl.a. gaze, hestehår m/bemalinger).

Glasudsmykninger (teknik fusing) søjler, relieffer.

www.bmsg-glaskunst.dk

IRENE FØSIG &

PER FRØSIG

Vi tilbyder keramiske projekter og maleprojekter. Vi underviser

gerne sammen, men også hver for sig. Vi tager

udgangspunkt i processen, eleverne, stedet samt jeres ide

om tema. Tidligere har vi udført projekter med springvand,

dørportaler og vægudsmykninger. Vi deltager også gerne i

ideudvikling af større udsmykningsprojekter. Mere kan ses

om vores arbejde på:

www.galleri-froesig.dk

BRITTA MADSEN &

SØREN GØTTRUP

Mastruplundvej 10

9530 Støvring

98 37 35 98 / 23 71 61 62

gl@skunst.dk

IRENE FRØSIG &

PER FRØSIG

Skagensvej 252

9970 Strandby

20 94 19 20 / 22 60 00 26

frosig@mail.tele.dk

11


BIRTHE ROSENFELDT

Brødholtvej 122

9740 Jerslev

98 83 18 88

info@aasen.dk

DORTE MØRCH ALBRECHTSEN

Nørgårdsvej 5

9760 Vrå

98 98 24 06 / 51 25 20 49

albrechtsenogco@mail.tele.dk

EBBE TRENSKOW

Kjellerupsgade 10, 1.th.

9000 Aalborg

31 25 77 65

ebbe@trenskow.com

JAN MICHAEL SENDEROVITZ

Frederik Bajersvej 158

9220 Aalborg Øst

98 15 20 07

jan-michael@stofanet.dk

JØRGEN BING

Stensskovvej 127

9830 Tårs

98 98 85 54 / 21 43 58 83

joergen.bing@hjoerring.dk

12

SKUESPILLERE

BIRTHE ROSENFELDT

Højtlæsning – styrkelse af elevernes mundtlige færdigheder

gennem træning i forståelse af ord og tekster. Åbning af

tekstens magiske univers.

Instruktion af skolekomedien, af store forestillinger med

flere klassetrin eller hele skolen.

Dramatik, improvisation, kropssprog, commedia dell’arte,

forumteater.

Erfaring med alle aldre – også gymnasie, HF og efterskoler.

Teaterlejerskoler på Aasen: www.aasen.dk

DORTE MØRCH ALBRECHTSEN

Fra idè/historie til forestilling.

Afpudsning af jeres forestilling.

Instruktion af skolekomedie, revy, cabaret, musical m.v.

Dans - temadage med dans og koreografi.

Vi kan evt. krydre jeres forestilling med dans - eller I kan,

med mig som igangsætter, selvstændigt arbejde med

koreografi.

Jeg er åben overfor jeres ønsker og behov. Ring for gensidig

idèudveksling.

EBBE TRENSKOW

Instruktion af skoleforestillingen.

Eller bygge en forestilling op hvor eleverne og lærerne i

samarbejde med instruktøren laver en forestilling fra bunden

hvor eleverne selv skriver teksterne og kommer med

ideer om hvad stykket skal handle om.

Oplæsningsteknik.

www.trenskow.com

JAN MICHAEL SENDEROVITZ

Jeg kan tilbyde en vitaminindsprøjtning til danskundervisningen

i form af oplæsning af og dialog om dansk (og udenlandsk)

litteratur og i samarbejde med læreren gøre læsning

af ”klassikerne” mere innovativ og levende.

Endvidere vil jeg sammen med de lidt større elever skrive og

instruere sketches eller små dramaer, for at illustrere forløbet:

fra idé til forestilling eller ”Hvordan får man publikum i

tale” etc. etc. - kun fantasien sætter grænser.

Jeg kan instruere eller være konsulent på skolekomedier

– gerne i de lidt større klasser.

I øvrigt er jeg åben for forslag om foredrag I vil høre eller

dialoger I vil have om teater, litteratur og det at være skuespiller,

instruktør og formidler i det hele taget.

JØRGEN BING

Instruktion.

Dramaimprovisationer.

Idé til færdig forestilling.

Oplæsning.

Fortælling.


LARS OLSEN

Sæt i scene. Få hjælp til instruktion af årets skolekomedie.

Hvordan skaber man ud fra rollehæftet karakterer, det er

spændende at se på.

Eventyr. Eventyret er en grundformel. Vi skaber sammen et

stykke ud fra eventyrets ramme.

Skriv løs! Hvordan skriver man en tekst, som egner sig til

fremførelse på en scene.

Find din egen nattergal. Højtlæsningskursus.

Teaterlejrskole på Åsen Teaters kursuscenter med en

kunstner til 1/4 pris.

www.aasen.dk

LINA FRANKE HEDEGAARD

Behjælpelig med en idé til og instruktion og/eller afpudsning

af årets skolekomedie.

Inspiration og forslag til anderledes projekter f. eks.:

- Fra idé til færdig forestilling; Ud fra given ramme skaber vi

vores egen forestilling.

- Fra papkasse-maske til tegneserie: Eleverne laver deres

egen maske og i grupper på 3 - 5 skaber de en handling til

en tegneserie med afsæt i maskerne.

- Eleverne skaber deres egen maske fra gipsaftryk til færdig

dramatisk maske og med afsæt i dem skaber de deres egen

forestilling.

Lægger vægt på at være en god inspirator, at udfordre den

enkelte og gruppens kreativitet, og at skabe en ramme hvori

vi alle kan undersøge og afdække ukendte evner. Har gode

erfaringer med at samarbejde med flere faglærer og inddrager

gerne computergrafik og -teknik i forestillingen, hvis

skolen har udstyret dertil.

Hvis I selv har en sjov idé, så kontakte mig, jeg tager gerne

imod nye udfordringer.

Se min hjemmeside: www.linafh.dk

MARTIN RINGSMOSE

Jeg kan hjælpe jer med undervisning i skuespil og dramatik.

Både som et undervisningsforløb og i forbindelse med

opsætning af en forestilling.

MARTIN SCHWAB

Undervisning i drama.

Læring i Kropssprog og attitude.

Instruktion af f.eks. skolekomedier.

Foredrag om skuespilteknik og kropssprog.

Afklaring af relationer og kommunikation i den ’svære’

skoleklasse.

www.husetschwab.dk

LARS OLSEN

Brødholtvej 122

9740 Jerslev

98 83 18 88

info@aasen.dk

LINA FRANKE HEDEGAARD

Strandvejen 110

Lønstrup

9800 Hjørring

21 26 78 89

mail@linafh.dk

MARTIN RINGSMOSE

Gudumvej 25

9260 Gistrup

22 14 59 17

ringsmose-nielsen@mail.dk

MARTIN SCHWAB

Tyge Brahes Vej 23

9000 AALBORG

21 60 86 32

husetschwab@stofanet.dk

13


PETRA SKOVHOLM

Flauenskjoldvej 40

9352 Dybvad

98 86 17 03

petras@mail.dk

PIA MOURIER

c/o Aalborg Teater

Jernbanegade 11

9100 Aalborg

20 82 49 11

piamourier@msn.com

RENÉ HOLCK PAPE

Aarestrupvej 103

9520 Skørping

41 97 58 37

rhp@it.dk

SIDSEL HELNER HOFFMAN

Smutvejen 10

Lørslev

9800 Hjørring

36 45 45 81 / 51 20 79 63

sidselfrakvissel@turbofiber.dk

TINA NØHR FLETTING

Priorgade 9

9000 Aalborg

98 16 20 80

t.n@stofanet.dk

14

PETRA SKOVHOLM

LAV ET SCENESKIFT

hvor skolens faciliteter bliver til teaterproduktionssteder, hvor

eleverne og lærerne forvandles til skuespillere, sceno grafer,

sminkører og teknikpersonale, der lynhurtigt iscenesætter

et ønsket drama

eller skab skolens første ”LEVENDE TEATERGALERI”.

www.verdensdans.dk

PIA MOURIER

Kropssprog: Lær at forstå dig selv og dine medmennesker

bedre. Så du derved skaber en bedre kommunikation og

undgår misforståelser.

Kommunikation: Hvordan er det vi taler? Vi kan også bare

sige: den gode tone!

Derudover: Iscenesættelse, improvisation, oplæsning, tekstforståelse

eller retorik.

Hvis I har andre ønsker, så bare ring, jeg er altid lydhør over

for andre idéer.

Det er kun os selv der sætter grænserne!

www.piamourier.dk

RENÉ HOLCK PAPE

Jeg kan hjælpe med større og mindre teaterprojekter.

Oplæsning. Improviseret teater, interaktivt teater, instruktion,

skoleforestilling, emneuger, markeder, musikteater

m.m.

Indendørs, udendørs. Med eller uden manuskript.

Tilrettelæggelsen sker i samarbejde med jer, og ud fra jeres

ønsker og behov.

I kender elevernes alder og formåen, og sammen finder vi

ud af hvad der kan realiseres.

SIDSEL HELNER HOFFMAN

Instruktion af teaterforestillinger, revy, cabaret og musical.

Iscenesættelse af jeres ide til en forstilling.

Kropsprogskursus: Hvad ”siger” min krop?

Improvisation, rollespil, teatersport og dramaøvelser.

Koreografi i forbindelse med indøvning af f.eks. musical,

revy.

Elementær tale- og sangteknik.

Oplæsning.

Andet: kontakt mig endeligt hvis, der er andre ”dramatiske”

forslag!

TINA NØHR FLETTING

Dramaundervisning.

Instruktion af skolekomedier.

Et skuespil – fra proces til produkt.

Teatersport.

Kropssprog.


DANS

PETRA SKOVHOLM

”Verdens danse” er en cocktail af de sjoveste danse fra hele

verden.

Kontinenternes klima, natur og historie har præget dansene

og deres udvikling.

Alle disse elementer har deres egen krafthvirvel som alle

bliver suget ind i.

”Tidsmaskine” inviterer dig til dansens historie, hvor man

bliver forvandlet

til en person, der har danset i stenalderens huler, i middelalderens

riddersal, i renæssancens slotshave, i 1920´ernes

charlestonclub eller i 1950’ernes twistlokale o.s.v….

”Hjælp!!!” hvis du har brug for en dansekoreografi til din

skolekomedie, eller vil lave en egen danseteaterforestilling

eller hvad du nu har lyst til i forbindelse med dans, så

kontakt mig.

www.verdensdans.dk

PETRA SKOVHOLM

Flauenskjoldvej 40

9352 Dybvad

98 86 17 03

petras@mail.dk

15


JAKOB MYGIND

Strøybergsvej 9

9000 Aalborg

22 15 89 79

JENS NIELSEN

Ugiltvej 888

Lørslev

9800 Hjørring

61 70 31 39

jens@nielsens-musikfabrik.dk

LINETTE RIBER

Marie Curies Allé 54

9220 Aalborg Øst

26 151 051

info@linetteriber.dk

16

TONEKUNSTNERE/MUSIKERE

JAKOB MYGIND

Jeg vil gerne tilbyde workshop for blæsergrupper.

JENS NIELSEN

Sangskriver-værksted. Vi synger i stort kor.

Jeg fortæller om håndværket, og kunsten at skrive en

sang.

Deltagerne er aktive og bidrager selv med egne forslag til

melodistumper og tekstlinier.

Jeg kan også skille mig ad, så jeg kun fortæller om enten

tekstskrivning eller komposition.

Mine sange er blandt andet med i Dansk Sang og Højskolesangbogen.

www.musikfabrik.nu

LINETTE RIBER

Sang, Spil og Bevægelse for alle alderstrin. Skal det være

STOMP eller SAMBA?

I STOMP-workshoppen spiller vi på baljer, spande, kosteskafter,

vandflasker, konservesdåser, aviser eller........

Vi rapper og synger, vi hopper og gynger. Det er sjovt, det er

sammenhold og det er udbytterigt. Noget serveres, resten

kreeres af eleverne. STOMP-workshoppen kan for eksempel

være en energisk saltvandsindsprøjtning af en dags varighed

eller et ugeprojekt, der for eksempel ender med en forestilling

til skolefesten komponeret af eleverne selv. Kan bruges

tværfagligt!

I SAMBA-workshoppen snuses til den brasilianske musikkultur,

hvor sang, dans og spil hænger naturligt sammen. Vi

spiller rytmer på brasilianske trommer, vi synger brasilianske

sange og danser kulturdanse eller også beslutter vi os for, at

der skal være karneval på skolen og bruger dagen/ugen til

at lave kostumer, danse eller spille samba. Måske 7. klasse

beslutter sig for at være det sejeste samba-band med svedige

og groovy rytmer og en funky rapper i front. Der er

mange muligheder. Ring gerne til mig.

www.linetteriber.dk


OLE BERTHELSEN

Musicals, Totalteater og Emneuger. Fra 4. – 10. klasse.

Ud fra oplæg eller brainstorm skaber eleverne deres egen

forestilling. Der arbejdes målrettet med dialoger, monologer,

sangskrivning, dans, sang & musik, kostumer, manuskript,

sceneopsætning og A/V-mulimedia.

I den kreative proces oplever eleverne konstruktiv teamwork

og kreativ udfoldelse.

Kontakt mig gerne med jeres ide. Se eksempler på musicals/

emneuger på www.oleberthelsen.com/se-hør/1-1-for-1-4/

VIGGO STEINCKE

Mellemtrinet:

Lav jeres egen rap/sang. Eleverne laver tekster, som de

selv spiller til, eller vi bruger nogle præindspillede beats. Vi

kombinerer det med et melodisk omkvæd og indspiller det

færdige resultat – enten på stedet eller i Steincke Soundlab.

Eleverne får en MP3, så de kan prale med deres egen personlige

ringetone. Læreren får en cd til evigt eje og minde.

Overbygning og gymnasium:

Måske skal I lave jeres egen musical eller Grand Prix? Eller

måske har I bare lyst til at komme i gang med at komponere?

Hjælp og tricks, hvis kreativiteten udebliver. Opbygning

af vers og omkvæd, arrangement og performance.

www.steincke.dk

Vinder af årets danske sang 2008 med Hymne til Sangen.

Vinder af MCA Craft Award for bedste lyddesign 2006.

Modtager af Nordjyllands musikpris.

OLE BERTHELSEN

Boulevarden 5

9000 Aalborg

40 75 34 52

postob@gmail.com

VIGGO STEINCKE

Schleppegrellsgade 11

9000 Aalborg

98 16 63 20

viggo@steincke.dk

17


BENT HØYBYE-MORTENSEN

Nørholm Villavej 45

9240 Nibe

98 34 15 90

abhoybye@mail.dk

BJARNE SEGEFJORD

Søndregårde 1A

Øland

9460 Brovst

98 23 61 64

Fax 98 23 61 04

segefjord@segefjord.dk

GRIT NIKLASSON

Klim Strandvej 80

9690 Fjerritslev

40 44 86 80

grit@os.dk

HANNE JØRGENSEN

Bakkevej 28

9530 Støvring

98 37 19 91

hillstreet28@mail.dk

18

FORFATTERE

BENT HØYBYE-MORTENSEN

Inspirerende og iderig hjælp til klasser, der vil lave deres

egen skolekomedie: Vi får ideerne, vi skriver stykket, vi

indøver det – og viser det til sidst for andre elever, forældre

m.v.

Processen forløber erfaringsmæssigt bedst i samlede forløb

på 30-40 timer eller 1 hel dag om ugen i 5-7 uger.

Deltager også gerne i temadage eller uger, evt. sammen

med andre kunstnere.

BJARNE SEGEFJORD

I SPROGETS SMEDJE

Jeg henvender mig primært til 9.-10. klasser, gymnasier,

Hf-kurser, højskoler og efterskoler med opøvelse af sproglig

opmærksomhed og økonomi med ordene i arbejdet med

poetiske udtryksformer såsom haiku, otte-stavelses-vers,

ritorneller og sonet.

På prosaområdet kan jeg tilbyde skriveøvelsen Museum midt

på dagen.

Har du specielle ønsker så kontakt mig og lad os tale om

det. Alt kan skrives.

www.segefjord.dk

GRIT NIKLASSON

Kreativiteten slippes løs – med fokus på rammer og virkemidler.

Med de små: Vi bruger fantasien og skaber eventyret som

historie eller skuespil.

Med de store: Vi laver skriveværksted. Hvordan bygges hi -

storien op? Elementer og opmærksomhedspunkter. Sammen

skaber vi en novellesamling.

Hvert enkelt forløb skræddersyes ud fra de konkrete ønsker

og betingelser. Men det gælder altid, at

· alle skal kunne deltage

· det skal være sjovt og anderledes

· der skal komme noget ud af det.

www.gritniklasson.dk

HANNE JØRGENSEN

Hvad læser du? Hvorfor? Hvordan arbejder en forfatter?

Fra ide til færdigt produkt. Digt med på en historie. Lyt til

oplæsning og historiefortælling. Læs én af mine bøger før

jeg kommer og stil kritiske spørgsmål. Varighed 2-3 timer.

www.litteratursiden.dk


LISE ANDERSEN

I dag er du forfatter!

Skriveværksted.

Historier, digte, haiku mv.

Venskaber/mobning (evt. med udgangspunkt i mine bøger:

”En ond skygge” og ”En rigtig ven”).

Ved aftaler i skoleåret 2009/10 henvises til Winnie Andersen

( winnie.andersen@99454545.dk )

(Jeg er bortrejst indtil 1/7 - 2009)

www.lise-andersen.dk

MADS NYGAARD

At skrive skal være et venskab med sproget. Jeg lader

eleverne opfinde nye ord. Sidste år kom kameltørstig og

volvopullerværk til verden. Det kan sagtens være, at ordene

ikke havner i retskrivningsordbogen, men pyt med det. Når

eleverne først har fundet deres ord, får de automatisk lyst til

at give dem en historie.

Ved vejs ende står de nye ord i klassen aldrig alene. De bor

i en stor symfoni af fantasi.

Jeg tilbyder også workshops med keramiker Gregory Miller,

hvor vi blander leg med ord og ler.

NIELS V. SKIPPER PETERSEN

Den nordiske mytologi rummede vikingernes verdensbille de

og udfoldede et væld af fantastiske fortællinger om guder,

jætter og dværge, samt ikke mindst de dramatiske begivenheder,

der udspandt sig fra skabelse til ragnarok.

Det mytologiske stof og mine egne bøger vil således også

være udgangspunktet for gennemgangen af det hedenske

verdensbillede samt en snak med eleverne om det kreative

arbejde fra idé over manuskript til færdig bog.

www.logbogen.blogspot.com

Biografi: http://www.litteratursiden.dk/sw3117.asp

Hør en historie:

http://www.dotbot.dk/puslespil/tjasses_tyveri.htm

PETER MOURITZEN

Efter nærmere aftale.

www.petermouritzen.dk

LISE ANDERSEN

Bryggervænget 7

9430 Vadum

98 27 19 01

lise-andersen@mail.dk

MADS NYGAARD

Ølandsvej 3

9850 Hirtshals

96 56 99 19

madsoeland@mail.dk

NIELS V. SKIPPER PETERSEN

Nejstbrinken 105

9850 Hirtshals

98 94 17 48 / 28 74 27 48

skipperpetersen@vip.cybercity.dk

PETER MOURITZEN

Korsgade 16

9760 Vrå

98 98 21 44 / 98 20 94 93

40 25 37 65

mou@mail.tele.dk

19

More magazines by this user
Similar magazines