16.07.2013 Views

3 - Dantoto

3 - Dantoto

3 - Dantoto

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BiRgeR JøRgeNSeN på

tRoNeN FoR 25. gaNg

Selv holder han ikke længere tal

på titlerne, men noterer sig blot,

at 2011 har været vellykket.

Side 2

Spil

meD

FReDag D. 30/12

Lunch-Kalmar

Aarhus

Bergsåker

Romme

løRDag D. 1/1

V75-Halmstad

JackpotS alle

DageNe

Der er mange ekstra penge

i puljerne fredag, lørdag, søndag

og mandag med flest i

V75 lørdag

med 33 millioner.

Nr. 98 - fredag 30. december 2011 - Trav & galop

meDløBeReN Blev

eN SeJRSSlugeR

Henrik Thomsen og Stald KTAS jagter V75-sejr med Pinocchio H J

Side 3 samt 12 til 15

SøNDag D. 2/1

Lunch-Täby

Solvalla

Aalborg

maNDag D. 3/1

Lunch-Umeå

Färjestad

Romme

Skive

tiRSDag D. 4/1

Lunch-Bergsåker

HavluFt laveR

viNDeRe

Laurids Jensen bruger havluft,

strandsand og råd fra Flemming Jensen

i jagten på gode heste.

gRatiS

væddeløbsavis

- ta’ et eksemplar

Side 23

Racing News indeholder

Danske Spils officielle spillister


2

Der er lagt op til nogle forrygende

dage med Jackpots

i V75 samt V65 fra fredag til

mandag. Netop V75-spillet har

flere danske heste til start og

specielt ser det med danske

øjne meget interessant ud i

sidste afdeling, hvor Pinocchio

H J møder andre ”danskere” i

form af Nu Nu Hill, Per Mento

og No Fear Elkær. Der er i øvrigt

hele 33 millioner kroner i

V75-Jackpot lørdag i Halmstad.

Udgiver

Racing News udgives af

Hestesportens Medier i

samarbejde med Danske Spil.

Chefredaktør:

Flemming Kjellerup,

F3 Mediagroup

flemming@f3mediagroup.com

Redaktionschef:

Carsten Rabjerg,

F3 Mediagroup

carsten@f3mediagroup.com

Chefredaktør for Hestesportens

Medier: Hanna Milling

Layout:

GB Grafisk, Galten

www.travoggalop.dk

Forsidefoto:

US Photo

ANNONCERING

Racing News er vædde løbssportens

offi cielle spilleavis,

der udgives i samarbejde

med Danske Spil.

Racing News udkommer

to gange om ugen, tirsdag

og fredag. Allerede dagen

inden om eftermiddagen

kan Racing News hentes på

nettet på travoggalop.dk.

Link til avisen

Priser for annoncer

Helside i fi re udgaver

(to gange tirsdage og

to gange fredage):

10.000 kroner + moms.

Halvside i fi re udgaver

(to gange tirsdage og

to gange fredage):

6.000 kroner + moms.

Små annoncer 75 mm x 100

mm: 700 kroner + moms.

Ved køb af ti styk er prisen

500 kroner stykket + moms.

Opsætningen i Racing News

udføres af GB Grafi sk og er

GRATIS for kunden.

Kontakt Bo Böhm for yderligere information

+45 22 17 11 12 // bb@hestesportensmedier.dk

Birger Jørgensen på

tronen for 25. gang

Birger Jørgensen bliver

i år landschampion for

25. gang. Selv holder

han ikke længere tal på

titlerne, men noterer sig

blot, at 2011 har været

vellykket.

Af Niels Jørgensen

Landschampion for 25. gang. Champion

på Jydsk Væddeløbsbane for

27. gang. Sejre i blandt andet Dansk

Opdrætningsløb og N.J. Koster Memorial.

Nomineret som Årets kusk.

Jo, Birger Jørgensen kan med god

samvittighed lade champagnepropperne

springe nytårsaften i bevidsthed

om at – også – sæson 2011 blev

vellykket. Eller hvordan er hovedpersonen

selv tilfreds med sæsonen?

»2011 har vel i høj grad lignet de

foregående år, bortset fra 2010, som

ikke var verdens bedste. Jeg vandt

et tilsvarende antal løb i 2010, men i

2011 har der været lidt flere ’snapse’

imellem med sejre i blandt andet

Opdrætningsløbet og N.J. Koster

Memorial, så på den led har der været

lidt mere gods i det,« siger Birger

Jørgensen.

Økonomien er vigtigst

Nok kan den 54-årige århusianer

mærke, at konkurrencen er skærpet

fra en række yngre navne, men

Birger Jørgensen holder fortsat trit

sejrsmæssigt, uanset at antallet af

løbsdage gradvist er blevet reduceret.

»Jeg skal nok forberede mig på,

at lejet fremover kommer til at lig-

ge omkring de 1.000 løb årligt og

– hvis det går godt – omkring 150

sejre. Det er ikke så mange, som det

var engang, men hvis jeg kan blive

ved at holde farten, vil det være et

fornuftigt niveau,« siger Birger Jørgensen

og glæder sig over, at hans

forretning giver cirka det samme

udkomme, skønt sportens koncept

er blevet lagt om til færre løbsdage

og løb.

For selv om sejrene kan lune i det

vindende moment, gælder det som

professionel kusk trods alt mest om

præmietotalen i det lange løb.

»Den sportslige del er ikke uvæsentlig,

men som kusk er man samtidig

nødt til at se på den økonomiske

del. Tingene hænger imidlertid

sammen, for i et år, hvor man rent

sportsligt ikke får opfyldt sine mål og

ønsker, vil det vilkårligt smitte af på

indtjeningen,« påpeger Birger Jørgensen.

Mere afslappet

Han har for længst erkendt, at fordums

dominans næppe kommer

igen.

»Der er blevet færre løbsdage, og

pengene bliver delt ud på færre løb,

hvor der til gengæld køres om større

penge. Her er konkurrencen samtidig

blevet hårdere, og det er generelt

blevet sværere at vinde. Derfor

vælter sejrene ikke ind, som de har

gjort tidligere. Det er desuden naturligt,

at tingene ikke varer evigt, og

der kommer nye kuske til, så selvfølgelig

skal det blive sværere, når man

samtidig ikke selv er så meget med

som tidligere,« konkluderer Birger

Jørgensen.

Du vil stadig gerne vinde løb, men

det virker som om, at du har tillagt

dig en mere afslappet tilgang til din

metier end tidligere. Er det korrekt?

»Er det ikke naturligt, at man med

tiden også vægter nogle andre ting

lidt højere. Og hvilket championat

var det i rækken? Det er jo ikke kun,

fordi jeg har været heldig, men også

fordi jeg været rigtigt meget med

gennem årene. Jeg må også tænke

Racing News nr 98 – 30. december 2011

på mine omgivelser og har noget

derhjemme at tage hensyn til, hvor

det førhen måske lidt mere var et

egotrip,« fortæller Birger Jørgensen.

Samtalen foregår via mobilen på

motorvejen, en regnsur, mørk decemberaften

efter onsdagens ’mislykkede’

tur til Lunden, hvor det resultatmæssigt

begrænsede sig til en

enkelt tredjeplads for landschampionen.

Det er kun naturligt, hvis en sådan

tur føles ekstra lang, når den vel

at mærke skal føjes til 30 års nomadetilværelse

som ’rejsende i travløb’.

Tonelejet hos Birger Jørgensen giver

imidlertid ikke indtryk af mæthed. Og

så måske alligevel en smule.

»Selvfølgelig er det irriterende, når

det regner. Det er i hvert fald ikke

lige så sjovt, som når solen skinner,

og det gælder de lange lyse sommerdage.

Jeg bliver jo ved med

at holde på med travet, men i den

sure tid husker man måske efterhånden

bedre, at det ikke altid er så

spændende, hvor man førhen bedre

kunne se igennem det og sige: pyt,

der kommer en dag igen i morgen,«

lyder det fra Birger Jørgensen.

Nytårsønske: Positivitet

Hvad angår det nye år, så knytter

landets oftest sejrende kusk gennem

tiderne en forhåbning til, at 2012 vil

byde på et vendepunkt for travsporten.

»Jeg kunne godt tænke mig, at

der snart blev lidt ro om sporten i al

almindelighed, så vi fik mere trygge

rammer, og stemningen kom over

»Jeg kunne godt tænke

mig, at der snart blev

lidt ro om sporten i al

almindelighed, så vi fik

mere trygge rammer, og

stemningen kom over på

den mere positive side.«

Birger Jørgensen formår at tøjle både heste og konkurrenter i en sådan grad, at han i år kan fejre sit 25. landschampionat. Foto: Ole Hindby.

på den mere positive side. Det synes

jeg sporten fortjener. Alle gør

det rigtig godt, og den sportslige

del bliver også ved med at udvikle

sig. Der skabes mange rigtigt fine og

gode heste på et spinkelt materiale.

Desværre er det som om, at det hele

tiden hælder i den forkerte retning.

Det kunne være rart, om vi snart kunne

få det vendt og igen begynde at

se positivt fremad,« filosoferer Birger

Jørgensen.

Selv har han i 2012 chancen for at

blive en aktør på den internationale

travscene som fast kusk bag Gordon

Dahl-trænede O’Grady.

Hvad føler du, at O’Grady kan

drive det til?

»Der er mange faktorer som spiller

ind. Først og fremmest skal hesten

fortsætte med at vise holdbarhed,

og desuden skal den tage yderligere

et step for at komme ind blandt de

bedste. Om potentialet er til det, har

Gordon Dahl meget bedre styr på

end jeg. Der er så mange ting, som

afgør, om hesten står hele showet

igennem, men det kunne absolut

være sjovt,« siger Birger Jørgensen.

Nytårsaften fejrer landschampionen

på hjemmefronten.

»Det sker altid hjemme i ro og

mag. Vi plejer at være nogle stykker

samlet; ikke noget stort arrangement,

men bare noget vi får strikket

sammen i sidste øjeblik. Jeg skal

køre både torsdag i Billund og fredag

i Aarhus, så det er ikke noget, jeg

spekulerer på før på selve dagen,«

slutter Birger Jørgensen.

Sejrsstatistik

År Starter Sejre Sejrsprocent Indkørt

2011 985 147 15 4.781.016 kroner

2010 990 144 15 4.092.066 kroner

2009 1003 144 14 4.326.218 kroner

2008 1039 170 16 3.829.206 kroner

2007 1063 148 14 3.383.746 kroner

Nutidens sejrscifre står i kontrast til årene 1988-2002, hvor Birger Jørgensen

syv gange var over 300 sejre. Rekorden er fra 2000, da han

vandt 347 sejre.


Racing News nr 98 – 30. december 2011 3

Forvandlingen fra

medløber til sejrssluger

V75-aktuelle Pinocchio H

J kan give sine hårdt satsende

ejere i Stald KTAS

og træneren Henrik

Thomsen endnu en sejr.

Af Carsten Rabjerg

Det er på ingen måde overraskende

at 4-årige Pinocchio H J har tjent

mange penge, for som hesten ser ud

og har ageret i løbene, har det ligget

i kortene at den ikke har kunnet

undgå at tjene masser af penge til

sine mange glade ejere i Stald KTAS.

Men måske er det overrakende at

hesten, der ellers var bedst til at løbe

med frem hver eneste gang, nu også

er begyndt at vinde sejre på stribe.

Det er i hvert fald et faktum, at hesten

nu nærmest fremstår bedre end

nogensinde. Før denne sæson havde

den endnu ikke prøvet at vinde løb,

men havde alligevel tjent lige under

300.000 kr. Nu har hesten så vundet

4 løb, hvor de 3 af disse er taget i

de sidste starter. Indtjeningen er inden

starten i V75 lørdag i Halmstad

på flotte 654.199 kr. og skulle den

herlige hest vinde årets sidste start

er der en førstepræmie på 110.000

svenske kroner.

”Det er helt eventyrligt den udvikling

han har gennemgået og at han

har vundet de mange sejre han har

gjort har overrasket mig, for det er

som om han lige har fundet lidt ekstra

der gør, at han nu også begynder

at vinde løbene,” forklarer Pinocchio

H J’s træner Henrik Thomsen, der

selv har siddet i sulkyen bag hesten

i 3 af de 4 sejre den har vundet og

selvfølgelig sidder der igen lørdag

eftermiddag i sidste afdeling af V75spillet.

Ingen forklaring på vindermentaliteten

Der er ingen tvivl om, at Henrik

Thomsen er en dygtig træner, der

Foto: Pinocchio H J strækker ud for Henrik Thomsen inden en start på Charlottenlund Travbane. Foto: US Photo.

SpilleRegleR

DAnSKe løb

Spilleregler med udgivelse den 14.

maj er gældende. Se dem hos din

forhandler eller på danskespil.dk.

SVenSKe løb

Løbene på svenske baner afvikles efter

svenske løbsbestemmelser og totalisatorspillet

afgøres efter svenske

spilleregler udgivet af ATG. Spillereglerne

kan du finde på danske spil.dk.

SPilleformer

Spilleformerne i de enkelte løb fremgår

øverst for hvert løb.

GrænSer for SPil

Den øvre grænse for det samlede

indskud på én kupon på Dantoto er

10.000 kr. Mininumsalder for væddemål

hos Danske Spil er 16 år.

har styr på det han laver med staldens

heste, men netop situationen

med Pinocchio H J’s pludselige lyst

til at vinde, har han ingen rigtig forklaring

på.

”Det er helt eventyrligt

den udvikling han har

gennemgået”

”Jeg har spurgt hesten flere gange,

men uden at få svar. Jeg har intet

ændret hverken i træning, eller

noget som helst andet og vi gør alt

med ham på nøjagtig samme måde,

som vi har gjort hele tiden. Men jeg

må indrømme at han bare virker til

at blive bedre og bedre, og han har

specielt imponeret mig ved sejrene i

Sverige,” siger Henrik Thomasen.

Trives ved vandet

Pinocchio H J er en de heste som

trænes meget ved stranden, tæt på

træner Henrik Thomsen stald i nær- heden af Nykøbing Falster Travbane

og det forstår man godt at både hest

og kusk trods årstiden trives rigtigt

godt med.

”Han har efter sidste start, hvor

han vandt i Sverige, passet sin træning,

der for det meste foregår på

stranden, hvilket han elsker. Han er

glad for vandet, så vi har vores lange

ture dernede og det er det som det

meste af hans tid går med. Alt virker

som det skal være, så vi drager til

V75 med forhåbninger.

Årets sidste start er som nævnt i

V75-spillet lørdag eftermiddag, hvor

Pinocchio H J starter over sprinterdistancen

fra startspor 6 og Henrik

Thomsen melder alt vel med stjernen

fra Stald KTAS.

”Han er på sin favoritdistance,

men spor 6 er selvfølgelig lidt for

langt ude på vingen. Jeg kan dog

ikke se nogen anden udvej, end at

jeg må fyre alt hvad jeg kan fra start

med ham og så se, hvor vi kan komme

til at sidde,” lyder det fra Henrik

Thomsen, der ganske naturligt lyder

tilfreds med sin toptraver, der står

perfekt inde i Bronzedivisionen lørdag

i V75.

GeVinSTGArAnTi

V5 - Danske Spil garanterer en udbetaling

på 200.000 kr., hvis der kun

er én kupon med alle fem vinderheste

i et dansk V5-spil.

V65 - Danske Spil garanterer en udbetaling

på 200.000 kr., hvis der kun

er én kupon med alle 6 vinderheste

i et dansk V65-spil. Hertil kommer

evt. følgegevinster for fem rigtige.

Henrik Thomsen synligt tilfreds efter Pinocchio H J’s første sejr i karrieren, der blev taget

d. 11. maj i år. Foto: US Photo.

SPilSToP

For alle spilleformer gælder det at

der kan gøres indskud helt frem til

løbets start.

AnnullerinG

En kvittering kan ikke annulleres

senere end 5 minutter efter den

er udstedt. Annullering skal ske på

samme terminal som udstedte kvitteringen.

Fremtiden synes lys

Det kan næsten ikke andet end

være med spænding og forventning

at kredsen omkring denne herlige

væddeløber ser frem imod de kommende

år.

Man kan vel nærmest ikke tænke

sig en mere komplet væddeløber.

Stabil som få er Pinocchio H J, der

blot i 5 af karrierens 33 starter er

kommet i stalden efter et løb uden

at have tjent penge. Næsten 20.000

kr. i gennemsnit tjener Pinocchio H J

når den er til start – det er tal som de

færreste hesteejere oplever.

”Jeg synes jo det ser lyst med

fremtiden, for en hest som ham der

er så hurtig fra start og stabil er der

bunkevis af løb i ind- og udland, så

jeg glæder mig meget til fremtiden

med ham. Vi tager en start ad gangen

og efter starten på lørdag bliver

han tjekket igennem af dyrlægen og

så tager vi stilling, hvad der så skal

ske,” fortæller Henrik Thomsen, der

sammen med ejerne har en lille

drøm om at starte på Vincennes i Paris

i deres storløbsweekend den sidste

weekend i januar, hvor foreningen

Stald KTAS er på plads med 50

mennesker i Paris og tænk sig hvis

staldens stjerne kunne starte der?

SPil DAnToTo

Oplysninger om Dantoto-spillene

findes i vejled ningsteksten bag på

kuponerne samt i de gældende

spilleregler. For resultater og odds

henvises der til Danske Spils hjemmeside:

www.danskespil.dk eller til

tekst tv på DR (siderne 650-655) eller

tekst tv på Dantoto Racing Live.

Hvis Spillelistens oplysninger gengives

i andre medier, f.eks. på teksttv,

www.danskespil.dk o.l., er disse

alene af vejledende karakter.


4

Lunch-løb Kalmar Fredag 30. december • kl. 12:15 • Bane 23

1 2 3

VINDER - PLADS - TVILLING - V4-1

Högst 456.000 kr.

KL.12:15

Gul

Førstepræmie: 25.000 Auto 2640

FIRE TAFF -v8- Nilsson Oscar (Danielsson A-C)a

13,5aK 269.100 Nor Pe Kr 4/11 -6 5/ 2140

1 10: 8 0-0-1 Jon Th J 17/11 -4 7/ 1640

Ti 11: 7 1-2-0 Jon Th J 6/12 -8 7/ 2640

40:1

0 14,7a c c 288 40'

6 15,1ag c c 570 30'

2 16,4a c c 256 40'

ÄSKERÖDOLOV -v6- Crebas Hans (Andersson S-E)a

13,2aK 306.650 Cre Ha Kr 11/11 -7 5/ 2680 0 17,9g

2 10: 19 2-2-4 Rob Pa Hd 4/12 -6 2/ 2140 4 16,8a

J 11: 13 0-0-2 Sju Jö Kr 16/12 -7 12/ 2140 3 15,7a

c c 104

c c 224

c c 239

:2

15'

30'

40'

JE REVE DE TOI -s10- Haugstad Kenneth (Nordensson J)

14,5aM 447.300 Hau Ke Å 20/10 -7 8/ 2640 5 16,5

3 10: 8 2-2-0 Nor Je Ax 20/11 -4 9/ 2640 0 17,5a

Ax 11: 8 0-0-1 Uhr Th J 29/11 -7 8/ 2640 0 16,2

c c 488

c c 403

c x 1231

:3

30'

25'

30'

ROYAL DIMANCHE -v10- Eriksson Kim (Eriksson S)a

13,7aK 431.800 Hau Ke Kr 11/11 -8 1/ 2160 4 16,1

4 10: 12 2-1-0 Zac To Kr 21/11 -11 5/ 3180 5 18,5

11: 24 0-1-2 Hol Em Kr 2/12 -10m 2/ 1680 7 16,5

c x 181

c x 999

c x 1048

:4

15'

20'

20'

HOT COCK A HOOP -v6- Fajersson Greger

12,7aK 282.400 Faj Gr Kr 11/11 -4 6/ 1640

5 10: 19 0-2-3 Faj Ca Kr 21/11 -4 2/ 2140

11: 17 1-1-0 Faj Gr Kr 2/12 -7 1/ 1640

0 14,8

6 16,1a

6 15,3a

c c 160

c c 999

c c 1138

:5

15'

20'

40'

LIVI EDVARDS -h5- Jonsson Thomas

14,1aK 267.700 Jon Th Kr 21/11 -10

6 10: 16 2-1-6 Jon Th Kr 2/12 -7

11: 18 2-1-4 Jon Th Kr 16/12 -6

4/ 2180

2/ 1640

1/ 3140

1 15,3

4 14,5a

2 17,3

c x

c x

c x

61

143

111

:6

5'

40'

50'

WILD AND LUCKY -v11- Sjöberg Patrik (Olsson M)a

13,8aK 366.300 Öst To Vi 8/10 -2 3/ 2160 2 17,1

7 10: 17 1-0-1 Stu Sa Kr 14/10 -6m 4/ 2160 0 18,7

Vi 11: 17 0-1-2 Sjö Pa Mp 5/12 -4 11/ 1640 7 15,9a

c c B-lp

c c 766

c c 969

:7

1'

15'

25'

ELLION JEM -v4- Zackrisson Tommy (Skäryd M)a

13,8aK 267.300 Tak Jo J 15/11 -9 8/ 1640

8 10: 4 1-2-0 Zac To Hd 28/11 -8 3/ 2640

11: 17 0-6-3 Zac To Kr 16/12 -7 4/ 2140

6 14,6a

5 16,6a

2 15,1a

x x

x x

x x

79

134

58

:8

40'

40'

40'

G.K.URITZA -s6- Löfkvist Clas a

11,9aK 439.500 Löf Cl S 2/11 -5

9 10: 1 0-0-0 Löf Cl Kr 21/11 -6

11: 16 5-2-1 Löf Cl Kr 16/12 -8

8/ 1640

12/ 2140

3/ 2160

4 14,3a

0 16,1

7 16,5

x x 195

c c 357

c c 217

:9

60'

100'

40'

P.G.VILLE -v6- Persson Stefan

15,7aM 370.200 Per St Å 10/11 -6

10 10: 11 1-1-1 Per St Hd 28/11 -8

Hd 11: 14 0-3-1 Jep CJ Ax 20/12 -7

4/ 2640

4/ 2640

10/ 2660

0 15,9

4 16,4a

2 17,0

x c 571

x c 296

x c 75

:10

40'

40'

25'

LOVE HEART -v6- Olsson Dan-Åke a

13,0aK 375.100 Ols DÅ Kr 11/11 -4

11 10: 15 1-2-0 Nor Pe Kr 21/11 -7

11: 13 0-1-0 Ols DÅ Kr 16/12 -3

2/ 1640

6/ 1640

8/ 2140

6 14,8

0 15,1a

0 16,4

x x 287

x x 506

x x 1435

:11

15'

40'

40'

OTTEY COGER -s5- Persson Fredrik

12,9aK 445.800 Nil Os Kr 21/11 -2

12 10: 9 1-1-5 Per Fr Kr 2/12 -7

11: 14 5-2-2 Nil Os Å 17/12 -6

6/ 2140

5/ 1640

4/ 1640

1 14,5a

1 14,3a

1 12,9a

x x

x x

x x

29

19

55

:12

40'

40'

100'

Reserveheste: 12-10-6-9-1-8-2-3-7-4-5-11

4

VINDER - PLADS - TVILLING - LD-1 - V4-2

Hingstar och valacker högst 262.000 kr samt ston högst 393.000 kr.

Blå

Førstepræmie: 25.000 Auto 1640

BARON SUND -v6- Klossi Erik (Olsson L)a

14,4aK 243.750 Hen Ja J 1/11 -10 1/ 2160

1 10: 11 1-0-2 For De Kr 11/11 -9 1/ 2160

J 11: 11 0-0-3 Hen Ja Hd 28/11 -3 9/ 2640

d 13g

0 18,0

0 18,6

40:1

x x 98 20'

c c 132 15'

c c 1309 40'

FLICKAS FANTASIA -s5- Jonsson Thomas

13,3aK 300.000 Jon Th Kh 18/9 -6 2/ 1680

2 10: 17 5-3-1 Hau Ke Kr 21/10 -5 5/ 1640

11: 20 2-2-1 Zac An Kr 21/11 -2 7/ 2140

0 17,3ag x x

0 16,1ag x x

0 15,8a x x

73

66

173

:2

40'

25'

40'

JEANS N.OVERHALLS(US) -s5- Haugstad Kenneth (Olsson D-Å)a

12,7aK 353.108 Tak Jo Kr 4/11 -6 13/ 2140 0 14,9a x x 100

3 10: 9 2-0-1 Par Ju Mp 21/11 -4 2/ 1640 6 14,6a x x 26

11: 17 4-1-2 Unt Pe J 20/12 -8 6/ 1640 6 13,4a x x 307

:3

40'

25'

40'

QUELLETTE -s7- Högström Lars (Blasiusson J)a

13,5aK 285.350 Blo To Kr 23/9 -12 4/ 2160

4 10: 6 0-1-0 Hög La Kr 21/10 -5 8/ 1640

11: 13 0-1-0 Blo To Kr 21/11 -2 9/ 2140

0 18,3

5 15,8a

0 16,5a

c c 1160

c c 529

c c 925

:4

20'

25'

40'

NELLISON -v7- Sjöberg Patrik (Engström G)a

14,5aK 226.561 Ing Pe Kr 21/11 -11 5/ 3160

5 10: 1 0-0-0 Eng Ma Kr 2/12 -8 10/ 2140

11: 16 1-1-1 Zac To Kr 16/12 -6 7/ 3140

1 18,0

0 15,4a

0 dist

x x 191

x c 725

x x 148

:5

20'

50'

50'

BALMORAL PARK -v8- Fajersson Catrin (Olsson M)a

13,8aK 223.800 Sjö Pa Kr 4/11 -6 1/ 2140 0 16,3a

6 10: 15 1-1-3 Ols Da E 18/11 -3 3/ 1640 2 14,6a

Vi 11: 19 1-1-1 Ols Da S 9/12 -4 6/ 2140 0 ua

c c 1867

x x 327

c c 583

:6

40'

25'

30'

MAN OF MATCHTOWN -v7- Zackrisson Tommy (Falkenbert W)a

17,6aL 203.000 Sva Os S 16/11 -3 8/ 2140 7 15,8 c c 627

7 10: 18 2-3-3 Sva Os Mp 27/11 -8 5/ 2140n 5 17,0 c c 425

Mp 11: 20 2-1-1 Söd St Mp 12/12 -8 1/ 2640 5 17,6a c c 274

:7

60'

25'

25'

GOLDFINGER -v5- Persson Stefan (Jonsson T)

13,5aK 225.400 Sve Ås Kr 11/11 -9 6/ 2160

8 10: 22 1-2-1 Jon Th Kr 2/12 -11 1/ 2180

11: 18 1-1-2 Lin Ni Kr 16/12 -7 6/ 2140

7 17,5

2 18,2

6 16,3a

x x 37

x x 65

x x 443

:8

15'

5'

40'

FAKIR D'INVERNE -h6- Frykman Lisa (Björling R)

13,7aK 261.200 Fry Li Kr 14/1 -5 8/ 1640

9 10: 6 0-2-1 Söd St S 26/1 -5 3/ 2140

Mp 11: 3 0-0-1 Fon J Vg 22/6 -1m 2/ 2140

3 13,7a

0 15,8a

0 18,1a

c c

c c

c c

82

88

38

:9

25'

60'

15'

CHAT CHIP -s3- Persson Fredrik

14,3aM 360.600 Per Fr Mp 5/9 -7

10 10: 0 0-0-0 Per Fr S 21/9 -3

11: 9 2-3-0 Per Fr G 27/11 -9

1/ 2140n 0 16,4a x x 23

5/ 2140 6 15,7ag x x 24

10/ 2140n 5 16,4a x x 354

:10

75'

100'

300'

LAZY BONES -v7- Persson Håkan K (Södervall P)

15,5aM 243.200 Per HK F 3/10 -8 10/ 2640

11 10: 6 1-1-0 Per HK Hd 6/11 -9 8/ 3140

Hd 11: 8 0-0-0 Per HK Hd 14/11 -6 2/ 2660

7 17,7

0 16,8

0 17,8

c c 497

c c 1871

x x 342

:11

25'

75'

40'

FANTOM T.L. -v9- Nilsson Oscar (Johansson C)a

14,1aK 244.400 Tak Jo Kr 30/9 -9 1/ 2180

12 10: 12 1-1-0 Tak Jo Kr 4/11 -10 1/ 2180

11: 11 0-0-0 Pet Ro Kr 11/11 -7 6/ 2680

Reserveheste: 10-5-9-7-3-8-6-1-12-11-2-4

7 16,9

4 16,6

4 17,3

c c 73

c c 43

c c 968

:12

5'

5'

15'

5

Danske Spils officielle spilliste

VINDER - PLADS - TVILLING - LD-2 - V4-3

Hingstar och valacker högst 152.000 kr samt ston högst 228.000 kr.

Röd

Førstepræmie: 25.000 Auto 2140

UNIQUE GOWAN -s3- Persson Fredrik 40:1

15,0aM 206.300 Per Fr Å 6/10 -3 9/ 2140 0 15,7a x x 561 50'

1 10: 3 0-1-1 Mån Ev Kr 21/11 -2 2/ 2140 5 15,6a x c 379 40'

11: 13 3-0-2 Car To Kr 16/12 -10 5/ 2140 1 16,4a x x 29 20'

C.G.PALEMA -v7- Crebas Hans :2

15,9aK 146.100 Hol Ås Ro 30/8 -5 3/ 2160 2 16,3 x x 148 3'

2 10: 6 0-0-0 Hol Ås Rä 19/9 -9 6/ 2160n 5 17,2 c c 45 5'

11: 6 0-1-2 Cre Ha Mp 5/12 -10 1/ 2140 3 18,0a c c 87 10'

LIVI DEL PIERO -v6- Tinter Sybille (Axelsson J)a :3

14,1aK 150.700 Eri Ki Mp 31/10 -6 7/ 3140 7 18,2 c c 275 40'

3 10: 14 0-0-1 Mad Th J 26/11 -13 1/ 2140 5 18,2a c c 245 30'

11: 20 2-1-6 Tin Sy J 13/12 -4 5/ 1640 4 15,5a c c 456 30'

SANDMAN SAND -v5- Nilsson Oscar (Johansson J)a :4

14,1aK 136.400 Sju Jö S 5/10 -4 9/ 2640 0 16,8 c c 107 100'

4 10: 1 1-0-0 Unt Pe Kr 4/11 -7 10/ 1640 d 8ag c c 469 100'

11: 13 5-2-0 Sju Jö J 29/11 -5 9/ 2140 2 15,3a c c 71 30'

HELGA LINE -s6- Landén Stefan a :5

14,0aK 217.700 Lan St Hd 4/12 -5 12/ 2640 6 19,0a c x 943 25'

5 10: 16 3-1-0 Lan St Hd 12/12 -6 3/ 1660 2 15,5 x c 1510 40'

Hd 11: 22 0-1-1 Lan St Hd 20/12 -3 12/ 2140n 4 16,8a c x 137 25'

MIDSUMMER SURPRISE -s6- Årman Jeanet a :6

15,5aK 193.500 Sve Ås J 9/8 -2m 3/ 2160 1 16,9 c x 74 20'

6 10: 4 2-2-0 Läh Ma Hd 14/11 -5m 9/ 2140 0 16,7a c x 88 40'

J 11: 8 2-1-0 Årm Je Hd 20/12 -4 4/ 2640n 0 19,1ag c x 190 25'

BORUPS HIGH -s6- Klossi Erik (Olsson L)a :7

14,3aK 117.225 Hen Ja Ch 30/11 -2 2040 0 17,2 - - 248 -

7 10: 4 1-0-0 And Ma J 8/12 -8 5/ 2140 1 17,8a c c B-lp 4'

J 11: 25 2-2-1 Hen Ja J 20/12 -7 6/ 2640 0 17,0a x c 1022 40'

PENALTY FARE -v4- Sjöberg Patrik (Engström G)a :8

13,2aK 137.700 Nil BA Å 17/11 -8 1/ 2680 0 18,3 c c 104 60'

8 10: 6 0-1-0 Sjö Pa Kr 2/12 -4 7/ 2640 1 16,8a c c 61 40'

11: 15 3-2-3 Sjö Pa Å 17/12 -8 9/ 2140 d 10g x x 457 100'

MARTINA GORDON -s6- Persson Håkan K (Pettersson R) :9

15,5aK 161.500 Pet Ro Mp 14/11 -6 6/ 2140 5 16,7 c x 640 25'

9 10: 17 0-4-0 Sed Li Ax 25/11 -5 7/ 2140 3 18,3a c c 295 15'

Mp 11: 21 0-1-1 Sve Cl Mp 12/12 -7 5/ 2140 0 20,0 c c 482 25'

ANN'S CHINADOLL -s4- Persson Stefan :10

13,4aK 161.800 Per St S 12/11 -4 1/ 2140 d 10g x x 598 40'

10 10: 10 1-0-3 Per St Hd 4/12 -1 1/ 2160 1 16,9 x c 36 5'

Hd 11: 20 2-2-4 Eri Ch Kr 16/12 -8 2/ 2140 3 17,0 c c 186 40'

EKETORPETS TESS -s4- Haugstad Kenneth (Gustafsson K)a :11

13,4aK 202.000 Hau Ke Kr 4/11 -8 3/ 2160 0 14,8 c x 375 40'

11 10: 3 0-0-0 Hau Ke Kr 21/11 -2 3/ 2140 4 15,5a c c 36 40'

11: 22 2-4-4 Gus Kj Kr 16/12 -10 12/ 2140 2 16,6a c c 31 20'

NATHAN SIMONI* (DK) -v6- Eriksson Kim (Lindblom A)a :12

13,2aK 151.932 Lön He Aa 12/8 -7 1800 d ag - - 83 -

12 10: 10 2-2-0 Söd St Mp 27/11 -7 12/ 2640n 3 18,6a c c 173 25'

J 11: 9 0-1-2 Söd St J 13/12 -4 10/ 1640 5 15,8a c c 207 30'

Reserveheste: 4-6-8-1-3-12-10-11-5-2-7-9

4

VINDER - PLADS - TVILLING - TRIO - V4-4

Högst 198.000 kr.

Tillägg v.v. 66.001. Grön 5

VINDER - PLADS - TVILLING

Högst 150.000 kr med högst 250 poäng, körda av A-B-C-D-E- eller F- licensinnehavare.

6

VINDER - PLADS - TVILLING - V5-1

Högst 95.000 kr.

Tillägg v.v. 33.001. Svart

Førstepræmie: 25.000 Volt 2140

Tillägg v.v. 12.501, 43.001. Vit

Førstepræmie: 20.000 Volt 2140

NOBLE ALLURE(IT) -h4- Tinter Sybille (Kern K) 40:1

16,6M 65.800 Ker Kl Ö 1/12 -1 2/ 2100 5 17,7a c c 82 25'

1 10: 0 0-0-0 Ker Kl Å 8/12 -4 2/ 2140n 0 19,9a c c 446 40'

11: 13 1-4-0 Tin Sy Mp 12/12 -2 7/ 2140 2 17,0a c c 45 18'

WIRGINIA WEST -s3- Nilsson Oscar (Nilsson T G) :2

17,2M 49.700 Nil Os Kr 23/9 -4 8/ 2140 4 17,2 c c 451 40'

2 10: 0 0-0-0 Ing Pe J 11/10 -6 1/ 2140 0 19,1 c c 35 30'

11: 9 1-0-1 Nil Os Kr 16/12 -11 1/ 2160 7 17,6 c c 300 30'

DIANNE GOJ -s6- Zackrisson Anders (Olofsson Å)a :3

16,9M 63.500 Boh Eb Kr 23/9 -10 8/ 1640 0 17,1ag x x 949 20'

3 10: 9 0-0-0 Wim Jo E 13/11 -5 6/ 2140 4 16,9 x x 626 25'

Vi 11: 10 1-1-0 Wim Jo S 7/12 -1 10/ 2140 d 6ag x x 1116 40'

SMEDSTORPS HILMA -s4- Jonsson Thomas :4

16,9M 53.400 Jon Th Kr 4/11 -10 1/ 2160 3 16,9 c c 119 5'

4 10: 10 0-1-2 Jon Th Kr 11/11 -5 3/ 2160 0 ug c c 42 15'

11: 7 0-0-1 Jon Th Kr 2/12 -6 4/ 2140 6 17,7 c c 493 40'

VASQUEZ BOB -v4- Zackrisson Tommy :5

16,6M 49.800 Zac An Kr 21/11 -9 6/ 2160 0 18,7g c c 257 20'

5 10: 9 0-1-1 Zac To Kr 2/12 -9 6/ 2160 2 18,8 c c 96 20'

11: 8 0-2-0 Zac To Kr 16/12 -5 10/ 1640 4 16,5a x x 178 40'

PRESTIGE VELVET -v8- Karlsson Inge N (Olausson M)a 60:1

17,1L 167.219 Lau Mi S 5/8 -k 1/ 2140 k 20,4 - - gdk

6 10: 10 1-1-0 Mån Ev Kr 21/11 -km 1/ 2200 k 20,2 - - gdk

11: 1 0-0-0 Eng Ma Kr 16/12 -10 4/ 2140 6 17,7ag x c 550 20'

HOOLIGAN FACE -v7- Klossi Erik (Olsson L)a :2

16,8L 181.558 Ols Li Kr 11/11 -6m 4/ 2180 0 18,8 c c 472 15'

7 10: 12 0-0-3 Ols Li Ch 30/11 -8m 2040 d 0g - - 71 -

J 11: 12 1-1-0 Ols LM J 8/12 -7m 3/ 2160 0 19,6 c c B-lp 4'

PUCCINI FLUKT -v3- Fajersson Catrin :3

16,2M 105.000 Faj Ca Kr 26/8 -9 1/ 2180 7 16,9 x x 90 25'

8 10: 2 0-0-2 Tak Jo Kr 30/9 -7 4/ 2140 0 16,2 x x 39 25'

11: 11 2-0-0 Faj Ca Kr 21/11 -5 4/ 2140 0 17,0a c c 999 100'

DR INCREASE -v9- Gustafsson Kjell a :4

15,6K 192.550 Gus Kj Kr 11/11 -9 8/ 2160 0 17,9 x c 434 15'

9 10: 23 2-0-0 Gus Kj Kr 21/11 -11 6/ 3160 0 20,0 c c 999 20'

11: 5 0-0-1 Ing De Kr 16/12 -10 6/ 2140 0 19,1a x x 756 20'

INDRA ALFA -s4- Persson Fredrik :5

15,6M 167.800 Per Fr Kr 23/9 -6 8/ 2140 0 17,7g x x 57 100'

10 10: 8 0-1-2 Per Fr J 25/10 -4 1/ 2140 d uag x c 42 30'

11: 13 3-1-3 Nil Os Kr 16/12 -8 3/ 2140 2 16,6 x c 161 40'

JOLLY JOKER P.H. -v4- Fajersson Greger :6

15,9M 180.200 Faj Gr Kr 11/11 -8 7/ 2140 2 16,6g c c 33 15'

11 10: 14 4-1-0 Nil Os Hd 28/11 -9 3/ 1640 0 16,5ag c c 40 40'

11: 16 2-2-1 For De Kr 16/12 -10 3/ 2140 8 18,5a c c 44 20'

MAX ARVINGE -v6- Persson Håkan K (Pettersson R) :7

15,6M 188.900 Pet Ro Kr 11/11 -8 6/ 2140 1 16,5 x c 183 15'

12 10: 10 1-0-2 Pet Ro Mp 21/11 -6 11/ 1640 0 15,9a x c 395 25'

Mp 11: 15 1-0-4 Löf Cl Kr 16/12 -10 1/ 2140 7 17,9a x c 85 20'

Førstepræmie: 5.000 Volt 1640

ACROSS THE OCEAN -s4- Olsson Dan-Åke a 40:1

18,3M 4.800 Ols DÅ Kr 14/10 -2 3/ 2140 5 18,6 c x 146 15'

1 10: 0 0-0-0 Tak Jo Kr 4/11 -1 5/ 2140 0 20,0g c c 79 15'

11: 6 0-0-0 Ols DÅ Kr 16/12 -2 1/ 2160 0 22,0g x x 173 15'

AERO AJAX -v9- Kern Klaus (Svensson C)a 60:1

17,8M 41.550 Faj Gr Kr 11/8 -5 6/ 2140 4 20,2ag c c 121 5'

2 10: 3 0-0-0 Lej Fi Kr 26/8 -2 5/ 1640 0 20,9 c c 325 5'

11: 4 0-0-0 Ker Kl Kr 2/12 -5 7/ 1640 0 18,2ag c c 834 20'

SOYA'S STAR -s3- Gustafsson Kjell (Holgersson A)a :2

18,7M 37.000 Gus Kj Kr 21/11 -9 7/ 2160 0 18,8 x c 999 20'

3 10: 3 0-0-0 Gus Kj Kr 2/12 -9 4/ 2160 6 19,4 x c 1986 20'

11: 15 0-0-2 Gus Kj Kr 16/12 -12 4/ 2160 0 20,0 x c 999 20'

ESCAPING TIME -s3- Fajersson Greger :3

17,2M 25.900 Faj Fa Kr 21/10 -2 2/ 2160 0 20,3g c c 597 20'

4 10: 1 0-0-0 Faj Gr Kr 11/11 -2 3/ 2160 0 20,0g c c 264 30'

11: 12 0-1-0 Faj Gr Kr 2/12 -11 2/ 2140 0 20,8 c c 124 5'

THIAGO EXCLUSIVE -v7- Landén Stefan a :4

19,0K 31.100 Lan St Hd 9/6 -5 1/ 2660n 0 dist x x 1228 20'

5 10: 1 0-0-1 Lan St Kr 2/12 -5 11/ 1640 0 18,5ag x x 630 20'

Hd 11: 14 0-2-0 Lan St Hd 12/12 -2 3/ 1640 0 19,4a x c 615 5'

MEDEA FRÖ -s8- Gertsson Erica (Jönsson A)a :5

18,6M 29.100 Tin Sy Kr 14/7 -3 8/ 2140t 0 21,9 c c 579 25'

6 10: 0 0-0-0 Ger Er Kr 4/11 -10 2/ 2140 0 18,6 x c 748 5'

11: 5 0-0-0 Ger Er Kr 2/12 -11 3/ 2140 4 20,1 x c 914 5'

THRUST CANDY -s4- Jonsson Thomas 80:1

17,1M 126.200 Hau Ke Kr 21/11 -10 6/ 2160 3 17,1 c x 190 5'

7 10: 15 1-2-1 Jon Th Mp 5/12 -5 1/ 2160 0 17,8 c x 317 25'

11: 10 0-1-2 Jon Th Kr 16/12 -8 7/ 2140 0 18,4 c x 1150 40'

UNFAIR AFFAIR -v12- Högström Lars (Larsson A)a :2

17,3K 117.650 Pet LS Kr 10/9 -2 3/ 2140 0 20,1a c c B-lp 3'

8 10: 3 0-0-0 Pet LS Kr 4/11 -10 8/ 2180 0 18,5 c c 2236 5'

11: 6 0-0-0 Pet LS Kr 2/12 -11 5/ 2180 0 dist c c 3250 5'

TINGBYPRINSEN -v4- Fajersson Catrin :3

15,4M 91.200 Faj Ca Kr 21/10 -8 1/ 2140 d 11ag c c 1173 25'

9 10: 4 0-1-0 Faj Ca Kr 4/11 -8 4/ 2140 0 15,4 c c 962 40'

11: 18 2-1-1 Faj Ca Kr 21/11 -8 9/ 2140 0 15,8a c c 999 100'

AMIRAL BRUNNA -v10- Löfkvist Clas (Orneklint L)a :4

17,3K 79.000 Löf Cl Kr 21/10 -3 7/ 1640 7 16,9a c c 279 5'

10 10: 9 0-0-0 Eng Ma Kr 21/11 -10 2/ 2160 0 20,6 c c 999 5'

11: 9 0-0-0 Gus Kj Kr 2/12 -4 5/ 2640 0 distag c c 1537 40'

GUANTANAMO* (IT) -v8- Persson Håkan K (Södervall P) :5

16,3M 144.384 Per HK Hd 4/12 -k 5/ 2140 k 18,6 - - gdk

11 10: 4 0-0-0 Per HK Hd 12/12 -8 3/ 2160 5 16,3 c c 411 40'

Hd 11: 9 0-0-0 Per HK Hd 20/12 -3 4/ 2140n d uag c c 43 25'

ARAGORN HAZE -v6- Zackrisson Tommy (Olsson L M)a 40:1

17,4M 30.000 Zac To Kr 11/11 -k 3/ 2140 k 19,3 - - gdk

1 10: 0 0-0-0 Zac To Kr 21/11 -1 6/ 2140 1 18,4 c x 29 15'

11: 2 2-0-0 Zac To Kr 16/12 -2 2/ 2160 1 17,4 c x 22 15'

VANESSA DREW -s6- Persson Stefan (Andersson S)a :2

16,8K 30.600 Unt Pe Vg 11/9 -1 6/ 1640n 6 18,2ag x c 34 5'

2 10: 3 0-0-0 Hög La Kh 18/9 -10 10/ 1680 d 11ag c c 385 20'

11: 4 0-0-0 Nor Pe Kr 11/11 -5 1/ 2160 d 12g x c 228 15'

GREBY GREVEN -v5- Eriksson Kim (Nilsson K)a :3

16,5M 29.000 Zac An Kr 21/10 -2 5/ 2140 2 18,0 c c 53 20'

3 10: 3 0-0-1 Eng Ma Kr 4/11 -2 9/ 1640 7 14,8a c c 307 20'

11: 5 0-1-0 Kar Ra Mp 21/11 -5 4/ 2140 0 17,6a c c 182 25'

BIG RIVER SEVILLE -v4- Hermansson Gunnar a :4

18,1M 27.400 Her Gu E 18/11 -5 2/ 2140 6 18,2a c c 539 10'

4 10: 7 0-0-1 Her Gu S 7/12 -1 3/ 2140 0 19,4ag c c 2075 40'

Vi 11: 16 0-0-1 Mal Ro S 21/12 -11 7/ 2140 6 18,1 c c 1533 40'

LARM(DK) -v8- Fajersson Catrin (Edvinsson C)a :5

17,1M 31.000 Mad Th Kr 21/10 -2 2/ 2140 6 18,8 c c 88 20'

5 10: 4 0-0-1 Faj Ca Kr 2/12 -5 6/ 1640 3 15,8a c c 385 20'

11: 8 0-1-1 Faj Ca Kr 16/12 -5 4/ 1640 6 16,7a c c 269 40'

SUPER STREAMLINE -v3- Persson Fredrik :6

17,5M 18.500 Per Fr Ti 8/9 -8 10/ 1609 3 15,9a c x 83 10'

6 10: 1 0-0-0 Nil Os Kr 11/11 -3 3/ 2140 1 17,5 c c 24 15'

11: 3 1-0-1 Per Fr G 27/11 -2 2/ 2140n d 9ag c x 19 40'

NALURA -v6- Crebas Hans (Andersson S-E)a :7

17,9M 31.000 Sjö Pa Hd 28/3 -9 8/ 2140 0 uag c c 872 20'

7 10: 4 1-1-0 Cre Ha Hd 10/10 -k 5/ 2140 k 19,9 - - gdk

J 11: 3 0-0-0 Cre Ha Hd 28/11 -1 9/ 2160 0 19,5 c c 848 15'

ROBBYS KORINA -s3- Gustafsson Kjell a :8

18,5M 26.800 Gus Kj Kr 11/11 -2 4/ 2160 7 18,5 c c 402 30'

8 10: 0 0-0-0 Gus Kj Kr 2/12 -11 1/ 2140 7 20,5 c x 530 5'

11: 13 0-0-0 Gus Kj Kr 16/12 -11 3/ 2160 0 18,6 c c 1802 30'

HOOLIGAN'S HOLIDAY -v5- Tinter Sybille (Kern K) 60:1

17,2M 88.300 Car To Kr 21/10 -10 7/ 2660 8 17,9 c c 820 20'

9 10: 5 0-1-1 Car To Kr 11/11 -9 7/ 2140 8 18,3 c c 194 15'

11: 16 1-2-0 Tin Sy Kr 16/12 -12 7/ 2160 1 17,5 c c 362 20'

ROCKY MOUNTAIN GOJ -v3- Haugstad Kenneth (Olsson M)a :2

17,2M 40.000 Sjö Pa Kr 14/10 -5 4/ 2140 5 17,7 c c 981 25'

10 10: 0 0-0-0 Sjö Pa Ax 25/10 -9 8/ 2140 0 19,7 c c 1110 20'

Vi 11: 13 0-0-2 Hoa JÅ E 13/11 -9 3/ 2160 7 17,2 c c 1335 20'

S.K. MIDSUMMER -h4- Sjöberg Patrik (Olsson M)a :3

16,8M 56.800 Söd St Hd 28/11 -6 7/ 2140 4 17,9 c c 193 40'

11 10: 0 0-0-0 Söd St Mp 5/12 -9 2/ 2660 3 19,2 c c 29 18'

Vi 11: 11 2-1-1 Sjö Pa Hd 20/12 -2 12/ 2140n 0 17,5a c c 600 25'

EXTRICATED -s6- Nilsson Oscar (Olsson L M)a :4

16,5K 93.325 Jan To Kr 4/11 -9 10/ 2140 6 15,9a c c 562 20'

12 10: 8 0-0-1 Nil Os Kr 21/11 -10 5/ 2160 4 17,2 c c 469 5'

11: 17 0-1-0 Hau Ke J 8/12 -8 2/ 2140 0 19,1a c c B-lp 4'

MAJOR ECK* (IT) -v5- Kern Klaus

17,0M 130.580 Ker Kl Hd 24/10 -6 2/ 2640 3 17,0g c c 238

13 10: 15 3-0-0 Ker Kl Ax 8/11 -8 3/ 2140 d uag c c 80

11: 15 2-1-1 Cra Gi Kr 21/11 -11 8/ 3160 d ug c c 313

LIVI CHAMPION -v7- Einarsson Ida (Einarsson B-Å)a

15,5K 185.771 Rön An Hd 15/8 -2m 2/ 2180 0 20,5g c c 66

14 10: 12 0-1-0 And KK J 11/10 -7 8/ 2140 0 17,7a c c 726

Ti 11: 9 0-1-1 Lin MA J 25/10 -10 6/ 2140 0 18,3a c c 302

WIRRE PELLE B. -v6- Haugstad Kenneth (Arvidsson B)a

16,0M 164.600 Söd St Ax 20/11 -10 11/ 2160 4 17,7 c c 184

15 10: 14 0-0-1 Unt Pe Kr 2/12 -4 14/ 2640 2 17,1a c c 319

Vg 11: 13 0-2-1 Hau Ke Kr 16/12 -7 5/ 2140 d 6ag x x 340

:8

40'

25'

20'

:9

20'

30'

20'

:10

10'

40'

40'

BANEFAKTA - KALMAR

Banens omkreds: 1000 meter

Opløbslængde: 207 meter

Autostart - Antal heste i første række bag startbilen:

8 heste

Voltestart - Max. antal heste i hver volte: 12 heste

Voltestart - Antal heste der vender forrest: 7 heste

ETOO BOB -v6- Landén Stefan (Henriksson M)a

17,3K 77.700 Wah Em Ro 3/10 -13 10/ 2140 0 19,4ag x x 49

13 10: 11 0-0-2 Wah Em G 20/10 -1m 1/ 2140 d ug c c 346

Hd 11: 10 0-0-1 Ohl Ul Ro 30/10 -11 5/ 2140 0 18,2a x x 67

ROYAL ON LINE -v6- Högström Lars (Sjöström C)a

17,8K 90.500 Hög La Mp 14/11 -4 12/ 1640 6 15,5a c c 581

14 10: 12 0-1-1 Hög La J 6/12 -4 2/ 1640 d 9ag c c 675

11: 12 2-1-0 Hög La Kr 16/12 -4 4/ 1640 5 15,7a c c 374

DEVS DEFENDER -v7- Jonsson Thomas (Eriksson L-L)a

18,0M 78.025 Söd St Hd 29/8 -2 4/ 1609 4 17,1a x c 28

15 10: 15 0-1-2 Zac AM Mp 12/9 -2m 2/ 2140 7 19,5 c c 50

11: 16 1-1-0 Zac To Kr 16/12 -4 5/ 1640 d 9ag c x 317

:5

3'

20'

3'

:6

25'

30'

40'

:7

5'

18'

40'

Reserveheste: 10-2-3-11-13-12-15-6-1-5-14-4-7-9-8

Reserveheste: 1-11-15-6-9-7-14-3-5-8-10-4-13-12-2

6


Danske Spils officielle spilliste Fredag 30. december • kl. 12:15 • Bane 23 Lunch-løb Kalmar

7 8 9

VINDER - PLADS - TVILLING - V5-2

VINDER - PLADS - TVILLING - V5-3

Högst 12.500 kr.

Hingstar och valacker högst 85.000 kr samt ston högst 128.000 kr.

Tillägg v.v. 3.001. Ljusbrun

Lila

Førstepræmie: 15.000 Volt 2140

Førstepræmie: 20.000 Auto 1640

I'M A SURVIVOR -s3- Högström Lars

0 Hög La Kr 07/10 -p

1 10: 0 0-0-0 Hög La Kr 08/10 -p

11: 0 0-0-0 Hög La Kr 11/11 -k

3/ 2180

2/ 2180

1/ 2160

p d3g

p 29,7

k 19,6

- -

- -

- -

40:1

ejp

1p

gdk

STOPSIGNS SHANTI -s4- Zackrisson Tommy

15,2aK 99.550 Ols LM Kr 21/10 -km 2/ 2200

1 10: 11 1-1-0 Ols LM Kr 11/11 -6m 8/ 2160

11: 17 0-1-3 Ols LM Kr 2/12 -10m 1/ 1660

40:1

k 20,1g - - gdk

0 19,9g c c 249 15'

3 16,5 c c 259 20'

MILL SIENNA -s3- Haugstad Kenneth (Kiiskinen H)a

0 Hau Ke Å 09/10 -p 4/ 2160 p 33,7

2 10: 0 0-0-0 Hau Ke Hd 12/12 -k 1/ 2180 k 20,0

Å 11: 0 0-0-0

- -

- -

1p

gdk

:2 DIARRA -s4- Crebas Hans

15,4aK 113.000 Alm Li Kr 11/11 -6m 7/ 2160

2 10: 6 0-1-0 Zac AM Kr 2/12 -10m 6/ 1660

11: 13 0-1-1 Cre Ha Kr 16/12 -8 9/ 2140

6 17,7

4 16,6

6 17,2

c c 101

x c 626

x c 1422

:2

15'

20'

40'

NIGHT FROST -v3- Kern Klaus

0 Ker Kl Kr 21/11 -k

3 10: 0 0-0-0

11: 0 0-0-0

2/ 2140 k 20,7 - - gdk

:3 CREDITJ -h4- Haugstad Kenneth (Lindell K)a

14,4aK 84.479 Ing Pe J 25/10 -5 4/ 1640

3 10: 4 0-0-2 Kar JJ J 8/11 -5 5/ 1640

J 11: 16 1-4-1 And Ni Ch 23/11 -4 2000

0 15,4a c c 98

0 15,0a x c 397

0 16,8a - - 439

:3

30'

40'

-

COME TO ME -s5- Karlsson Inge N (Ohlsson L)a

20,3M 0 Sju Jö Hd 31/10 -1 9/ 2140

4 10: 0 0-0-0 Kar IN Kr 2/12 -k 5/ 2140

11: 4 0-0-0 Kar IN Kr 16/12 -9 4/ 2140

0 22,7

k 20,2

d 8g

c c 208

- - gdk

c c 186

:4

20'

15'

CONNIE K. -s5- Sjöberg Patrik (König U)a

14,4aK 85.200 Pet Ro Kr 4/11 -9 3/ 2140

4 10: 6 1-2-0 Söd St J 22/11 -4 12/ 1640

11: 10 0-2-1 Eri Ch Kr 16/12 -4 3/ 1640

4 15,6a

5 14,4a

4 15,6a

x x 298

x x 459

x x 90

:4

20'

40'

40'

FLOYD RIVNER -v3- Zackrisson Tommy

0 Zac To Kr 11/10 -k

5 10: 0 0-0-0 Zac To Kr 10/9 -k

11: 1 0-0-0 Zac To Kr 30/9 -1

1/ 2180

3/ 2160

6/ 2140

k 23,6

k 19,9

d 9g

- -

- -

x x

gdk

gdk

26

:5

15'

MUSCLES GIRL -s4- Persson Håkan K

16,1aM 124.700 Per HK Ax 15/7 -7

5 10: 6 2-0-2 Per HK Ax 24/7 -2

Ax 11: 6 1-1-0 Per HK Hd 17/10 -4

9/ 2640

4/ 2140

6/ 1640

6 17,0a c c 235

0 17,3ag c c 423

0 18,3g c c 40

:5

50'

50'

40'

CLASSIC TODAY -v3- Nilsson Oscar (Olausson M)a

18,6M 2.000 Kar IN Kr 30/9 -1 5/ 2140 d ug

6 10: 1 0-0-0 Ola Ma Kr 11/11 -3 7/ 2140 6 18,6

11: 5 0-0-0 Ola Ma Kr 21/11 -1 5/ 2140 0 distg

c c 233

c c 263

c c 192

:6

15'

15'

15'

LUKAS HALL -h3- Persson Fredrik

15,6aK 63.100 Per Fr Mp 7/11 -8

6 10: 2 0-0-1 Per Fr S 23/11 -11

11: 11 0-2-0 Nil Os Hd 12/12 -4

10/ 2140

2/ 2140

1/ 1640

6 17,6a

6 16,9

5 15,6a

x c 45

x c 536

c c 80

:6

18'

40'

40'

SANTANA STREAMLINE -s3- Jonsson Thomas

17,2M 8.000 Per Fr Ax 5/6 -1 4/ 2140 5 18,4

7 10: 0 0-0-0 Mad Th Hd 27/6 -1 1/ 2140 5 17,2

11: 3 0-0-0 Per Fr Å 14/7 -1 9/ 2140n 7 20,1

x x

x c

x c

60:1

178 15'

194 25'

97 25'

MY WALLET -s7- Johansson Henrik (Olsson M)a

15,1aK 90.150 Zac An Hd 14/11 -11 3/ 2160 7 18,3

7 10: 14 0-2-0 Sed Li Ax 25/11 -10 5/ 2140 8 19,3a

11: 12 1-0-1 Sju Jö Å 8/12 -6 3/ 2140n 3 19,4

x x 178

x x 81

x x 489

:7

15'

10'

40'

HERTIG ROLS -v5- Olsson Dan-Åke a

18,9M 5.000 Tak Jo Kr 23/9 -1

8 10: 0 0-0-0 Ols DÅ Kr 30/9 -1

11: 3 0-0-1 Söd St Hd 24/10 -9

8/ 2140

1/ 2140

5/ 2140

d ug

3 18,9

0 19,7

x x

c c

c x

54

41

138

:2

15'

15'

20'

STEPPED IN PAINT -s7- Fajersson Catrin (Almsgård R)a

14,1aK 103.600 Faj Ca Kr 11/11 -7 3/ 2660 7 18,1 x c 340

8 10: 3 0-0-0 Sju Jö Hd 4/12 -7 5/ 2660 0 20,0g x c 146

Vg 11: 17 1-1-1 Kon Jo Ö 18/12 -5 9/ 2160n 1 17,5 c c 300

:8

15'

15'

17'

MR REGAZZONI -v3- Tinter Sybille (Eriksson K)a

18,5M 10.500 Tin Sy Kr 11/11 -3 10/ 2140

9 10: 0 0-0-0 Hau Ke Kr 2/12 -9 8/ 2140

11: 5 0-0-0 Tin Sy Kr 16/12 -11 4/ 2140

4 18,5

4 20,0

0 distg

x x 426

c c 110

x x 600

:3

15'

20'

30'

PICABO ELIN -s5- Madsen Thomas (Persson F)

13,4aK 122.500 Mad Th J 22/11 -5 1/ 2640

9 10: 7 1-1-0 Per Fr Kr 2/12 -6 7/ 2160

11: 16 1-3-2 Nil Os Å 15/12 -9 7/ 2140

d pua

0 17,7g

1 16,9a

x x 67

c c 270

c c 54

:9

40'

40'

15'

FLORENCIO -v6- Gustafsson Kjell (Sääv T)a

20,0M 5.500 Gus Kj Kr 11/11 -3 9/ 2140

10 10: 0 0-0-0 Nil Os Kr 21/11 -1 11/ 2140

11: 5 0-0-0 Gus Kj Kr 2/12 -1 4/ 2160

0 20,0 x c 723

4 20,7 x c 545

0 21,8g x c 1780

:4

15'

15'

15'

DON PEDRO -v4- Nilsson Oscar (Karlsson T R)a

15,1aK 81.000 Nil Os Kh 20/7 -10 11/ 1680

10 10: 0 0-0-0 Nil Os Kh 18/9 -7 12/ 1680

11: 11 3-2-0 Nil Os Kr 16/12 -4 1/ 1640

1 18,0a x c

0 17,9a c c

0 distag c c

28

147

48

:10

15'

40'

40'

TOLLARPARN -v3- Larsson Conny a

18,9M 12.000 Eri Hå E 17/5 -1

11 10: 0 0-0-0 Lar Co Mp 21/11 -2

Mp 11: 4 0-0-2 Lar Co Mp 5/12 -2

11/ 2140

9/ 2140

9/ 2140

0 21,5g c x 368

3 20,1 c c 181

3 18,9 c c 404

:5

20'

15'

15'

LENA LINDY -s3- Johansson Jan E a

14,6aK 38.000 Joh JE Hd 6/11 -10

11 10: 0 0-0-0 Joh JE Å 29/11 -1

11: 5 1-0-2 Joh JE Kr 16/12 -5

2/ 2140 1 15,8a

12/ 2140n 7 17,8a

1/ 1640 d uag

c c

c c

c c

92

127

37

:11

25'

25'

40'

Reserveheste: 11-9-8-7-10-6-4-1-3-2-5

PICABO CHARM -s6- Blomqvist Tobias

14,0aK 113.300 Blo To Kr 26/6 -4

12 10: 7 1-1-1 Blo To Kr 30/9 -5

11: 8 3-0-2 Blo To J 8/11 -5

11/ 2140

4/ 1640

12/ 1640

5 15,7a c c 281

3 14,2a x c 39

0 17,9ag x x 196

:12

25'

25'

40'

Reserveheste: 11-12-8-10-9-4-5-3-7-1-2-6

10

VINDER - PLADS - TVILLING - TRIO - V5-5

Högst 162.000 kr, körda av B-D-E- eller F- licensinnehavare.

Tillägg v.v. 18.001, 54.001. Rosa

Førstepræmie: 15.000 Volt 2140

ELINA FAGER -s4- Löfkvist Clas (Gustafsson T)a

20,0M 11.000 Kar IN Kr 14/10 -4 2/ 2140

1 10: 0 0-0-0 Uhr Os Kr 21/10 -2 3/ 2140

11: 6 0-0-0 Bla Je Kr 2/12 -9 2/ 2140

0 20,0

0 21,1

8 20,7

40:1

c c 507 15'

c c 630 20'

c c 975 20'

QUICK DE LUXE -s3- Karlsson Inge N (Robertsson N)

18,6M 7.500 Rob Ni Kr 14/10 -2 10/ 2140 7 18,6 c c 149

2 10: 0 0-0-0 Tak Jo Kr 21/10 -9 7/ 2140 0 ug c x 30

11: 6 0-0-0 Rob Ni Kr 16/12 -11 6/ 2140 0 19,8g c x 277

:2

15'

30'

30'

ZEKE BUTTLER -v4- Åkerblom Felicia (Olsson M)a

18,6M 13.700 Mal Je Vi 24/9 -1 8/ 2140

3 10: 8 0-0-0 Öst To Vi 8/10 -1 6/ 2140

Vi 11: 12 0-0-0 Mal Je Kr 21/10 -2 7/ 2140

4 21,7 c c B-lp

7 21,1g c c B-lp

0 19,8g c c 523

:3

1'

1'

20'

CHRISTINA SIGN -s7- Zackrisson Anders (Hall K)a

18,5M 12.850 Bli JÅ Vi 21/8 -7 4/ 2140 0 20,4

4 10: 2 0-0-0 Bli JÅ Vi 9/9 -7 3/ 2140 8 20,4

Mp 11: 5 0-0-1 Hal An Vi 26/11 -km 1/ 2140n k 23,8

c c 480

c c 377

- - gdk1

:4

5'

10'

GREBY ANNA -s5- Nilsson Kjell a

17,0M 49.200 Hei Ve Å 3/11 -2

5 10: 0 0-0-0 Goo Bj Mp 21/11 -3

11: 5 2-1-0 Sju Jö Kr 2/12 -9

2/ 2140

1/ 2160

2/ 2160

5 17,0a

2 17,0

1 18,6

c c

c c

c c

60:1

56 25'

49 18'

21 20'

CONNOISSEUR -s3- Eriksson William (Hoffman H)

17,8M 50.000 Adi Er Vi 20/7 -3 5/ 2160 8 19,3

6 10: 3 0-0-0 Olo Jo Vi 21/8 -6 1/ 2160 8 18,9

Vi 11: 12 0-0-1 Lun Ev Vi 9/9 -2 6/ 2160 6 20,2

c c 138

x x 384

x x 906

:2

25'

30'

30'

INOVA ROLS -s4- Eriksson Kim (Olsson L M)a

18,6M 33.800 Til Je Mp 7/11 -9 9/ 2140

7 10: 0 0-0-0 Hau Ke J 17/11 -5 4/ 1640

11: 8 0-1-2 Hau Ke J 8/12 -4 4/ 2140

5 16,7ag c c

3 15,5a c c

7 17,3a c c

82

44

130

:3

15'

20'

30'

GENERAL'S DAUGHTER -s7- Einarsson Ida (Einarsson B-Å)a 80:1

14,9K 151.100 Ein Id J 22/11 -7 6/ 1640 6 14,9 x c 999 40'

8 10: 9 0-0-2 Ein Id Å 29/11 -3 5/ 1640n 8 15,7a x c 326 25'

Ti 11: 16 0-0-0 Ein Id Kr 16/12 -8 6/ 2140 0 17,8 x x 1197 40'

MAREBITEX CHINNING -v5- Gertsson Erica (Jonsson T)

16,1M 159.450 Ger Er Kr 17/6 -5 7/ 2140 0 16,9a

9 10: 13 1-1-2 Gus Kj Kr 3/7 -10 10/ 2140 1 15,3a

11: 11 1-1-4 Ott Da Kr 14/7 -1 5/ 2160t 3 18,8

c c 2213

x x 110

x x 40

:2

20'

15'

25'

BRILLIANT BÅRA -s6- Carlsson Tomas (Fajersson G)

16,2M 121.800 Faj Gr J 8/11 -4 7/ 2640 0 17,4a

10 10: 26 1-3-3 Faj Gr Mp 21/11 -1 2/ 2140 0 17,5a

11: 16 0-1-0 Faj Ca Kr 2/12 -4 12/ 2640 7 17,8a

c c 1033

c c 201

c c 1088

:3

40'

10'

40'

GOING STILL -h9- Eriksson Leif H a

14,2M 153.450 Eri LH Hd 31/10 -9

11 10: 14 0-0-0 Eri LH Kr 11/11 -8

11: 12 0-0-0 Eri LH Kr 2/12 -11

9/ 2640

8/ 2140

8/ 2180

0 19,1a

0 18,2

6 18,8

x c 707

c c 322

c c 509

:4

5'

15'

5'

FRISKY -v8- Fajersson Fabian (Fajersson G)

16,3K 96.600 Faj Fa Kr 23/9 -9 2/ 2640

12 10: 17 0-1-0 Faj Gr Kr 21/10 -10 2/ 2660

11: 15 1-0-0 Faj Gr Kr 2/12 -4 9/ 2640

5 17,1a

7 17,6

0 19,8a

c c 419

c c 531

c c 1021

:5

20'

20'

40'

PURPLE ZET -s4- Klossi Erik (Olsson L)a

14,4K 111.200 Ing Pe J 25/10 -8

13 10: 6 0-0-1 Hen Ja J 8/11 -4

J 11: 9 2-0-2 Lor Jö Ch 21/12 -6

6/ 2140

10/ 2640

2000

0 17,0

0 17,0a

d 0a

c c

c x

- -

30

54

279

:6

30'

40'

-

OZZYBAL* (DK) -v5- Ahlborg Cecilia a

16,7M 103.572 Lub Gi J 26/11 -12

14 10: 17 0-1-3 Lub Gi J 8/12 -3

J 11: 11 2-1-3 Lub Gi J 20/12 -6

7/ 2140

10/ 1640

4/ 2140

2 16,7

1 15,9a

3 17,2

x x

c c

x x

191

62

76

:7

30'

30'

40'

ZERTINO -v8- Forsnor Dennis (Larsson A)a

16,8M 157.600 Bla Je Kr 11/11 -6m 3/ 2180

15 10: 21 0-1-1 Hög La Kr 21/11 -11 1/ 3160

11: 23 0-0-2 Hög La Kr 16/12 -6 6/ 3140

d 13g

7 19,8

0 20,7

c c 395

c c 999

c c 2017

:8

15'

20'

50'

Reserveheste: 14-5-9-7-12-6-4-8-2-13-15-3-1-10-11

ekSpeRttipS Knud LiLLegård

Bedste vinderchancer:

1. løb: 12-9-8

2. løb: 3-10-5

3. løb: 4-1-8

4. løb: 10-11-2

5. løb: 11-9-1

6. løb: 1-6-15

7. løb: 5-3-8

8. løb: 9-12-4

9. løb: 8-10-6

10. løb: 5-14-9

Dagens sikre:

4 Sandman Sand i 3. løb – V4-3 virker som den klart bedste

hest her, og da den tillige burde være hurtigere fra start end

dens værste (eneste) modstander 1 Unique Gowan, så burde

sagen være klar. Sidst gik den et meget fint løb fra fjerde par

udvendigt med angreb over den sidste kilometer efter 1.13,7,

og det var bag gode Denco’s Queenkilab. Gangen inden

galopperede den ind i opløbet som fastlåst med kræfter i

behold i et V75-løb, som Stone Life vandt. De to sejre i resultatrækken

blev taget fra først dødens med 1.12,2 de sidste

700 meter og siden spids med 1.14,5 den sidste kilometer.

Dagens sjove:

3 Jeans N Overhalls i 2. løb – V4-2 er perfekt inde i dette

løb, hvor hopperne propositionsmæssigt har en fordel – og

distancen er tillige hendes bedste. Favorit bliver sikkert den

kun 3-årige hoppe 10 Chat Chip, men hun har slet ikke Jeans

N Overhalls rutine og hårdhed, og tillige et meget dårligere

startspor. Sidstnævnte var senest ude mod News Of Hanke,

hvor den hang med til max fra tredje par indvendigt. Hun viste

ingen superform da, men det løb har sikkert ført formen frem.

v4-SpilletS uDvikliNg

VINDER - PLADS - TVILLING - V5-4

Högst 12.500 kr.

Tillägg v.v. 3.001. Ljusgrön

Førstepræmie: 15.000 Volt 2140

DOUBLE FANTASY -s4- Sjöberg Patrik (Palm K)a 40:1

0 Hau Ke Kr 30/9 -k 3/ 2160 k 20,2 - - gdk

1 10: 0 0-0-0 Hau Ke Kr 21/10 -1 10/ 2140 d 9g x c 95 15'

11: 2 0-0-0 Sjö Pa Kr 4/11 -1 6/ 2140 d 14g x c 623 15'

AERO DIXIE -s4- Fajersson Catrin (Edvinsson C)a :2

22,5M 0 Faj Ca Kr 23/9 -k 3/ 2140 k 21,5 - - gdk

2 10: 0 0-0-0 Faj Ca Kr 21/10 -1 6/ 2140 0 22,5g c c 318 15'

11: 1 0-0-0

SIMB SIENNA -s4- Klossi Erik (Olsson L)a :3

20,8M 2.514 Klo Er J 29/11 -k 1/ 2140 k 25,4 - - ejg

3 10: 1 0-0-0 Hen Ja J 6/12 -k 5/ 2140 k 21,3 - - gdk

J 11: 1 0-0-0 Lor Jö Ch 21/12 -1 2000 5 20,8 - - 708 -

LAX LEO -v5- Jonsson Thomas (Jönsson L)a :4

0 Nor Pe Kr 11/11 -3 4/ 2140 d 4g c c 200 15'

4 10: 0 0-0-0 Nor Pe Kr 21/11 -1 3/ 2140 d 9g x x 111 15'

11: 3 0-0-0 Bla Je Kr 16/12 -km 1/ 2140 k 21,6 - - gdk

WILDA VICI -s3- Gustafsson Kjell a :5

0 Gus Kj Kr 4/11 -k 3/ 2140 k 24,2g - - gdk

5 10: 0 0-0-0 Gus Kj Kr 21/11 -1 1/ 2140 d 12g c c 187 15'

11: 2 0-0-0 Gus Kj Kr 16/12 -9 8/ 2140 d 9g c c 393 15'

COOL AS FIRE -s3- Persson Stefan (Karlsson T R)a 60:1

20,0M 5.000 Kar TR Kr 06/10 -p 3/ 2180 p 32,8 - - 1p

6 10: 0 0-0-0 Kar TR Kr 27/5 -k 1/ 2160 k 23,1 - - gdk

11: 1 0-0-1 Lin Ni Kr 16/12 -9 2/ 2140 3 20,0 c c 38 15'

GRAMMY SAND -s5- Haugstad Kenneth (Svanhall I)a :2

18,7M 12.000 Sva Ma J 11/10 -9 9/ 2140 4 18,8g c c 118 20'

7 10: 0 0-0-0 Sva Ma Kr 11/11 -3 4/ 2160 0 19,5g c c 236 15'

11: 5 0-0-1 Sva Ma Kr 21/11 -9 4/ 2140 0 19,4g c c 635 20'

MICAWBER -h4- Zackrisson Tommy (König U)a :3

20,7M 5.000 Nor Pe Kr 14/10 -k 5/ 2160 k d14g - - ejg

8 10: 0 0-0-0 Pet Ro Kr 21/10 -k 2/ 2140 k 19,5 - - gdk

11: 1 0-0-1 Eri Ch Kr 16/12 -2 1/ 2140 3 20,7 c c 39 15'

AMERIKE BUTTLER -v3- Nilsson Oscar (Karlsson L)a :4

17,6M 9.500 Hög La Kr 21/11 -1 1/ 2160 d 5g x x 63 15'

9 10: 0 0-0-0 Hög La Kr 2/12 -9 3/ 2140 d 10g c c 107 20'

11: 6 0-1-0 Hög La Kr 16/12 -11 7/ 2140 0 19,5g c c 555 30'

B.W.CONNECTION -v3- Persson Fredrik :5

19,2M 5.500 Nil Os J 20/9 -10 11/ 2140 6 19,2 x c 130 20'

10 10: 0 0-0-0 Nil Os J 1/11 -3 2/ 2140 d 11g x c 505 20'

11: 5 0-0-0 Per Fr Hd 14/11 -9 1/ 2140 4 18,2a x c 185 15'

Reserveheste: 7-9-8-6-10-3-4-2-1-5

i

Lunch

DubbeL

her gælder det om at finde vinderne af to forudbestemte

løb. Du får gevinst hvis du har valgt

rigtig hest i begge løb.

Mindste indskud er 5 kr. pr. kombination.

afdeling

vÆRDi

v4-1 v4-2 v4-3 v4-4

5


6

Aarhus Fredag 30. december • kl. 14:00 • Bane 02

1 2 3

VINDER - PLADS - TRIO

2-12-årige højst 15.000 kr.

KL.14:15

1800 m. Tillæg 1, 5.001. Gul

Førstepræmie: 7.500 Volte 1800

RIGHT ON TIME -hp3- Jørgensen Birger (Pallesen C)a 00:1

0 He Løn År 27/11 -k 3/ 1820n k g - - ejg1

1 10: 0 0-0-0 He Løn År 11/12 -k 1/ 1820 k 22,7g - - gk

11: 0 0-0-0

LAMBORGHINI FACE* (S) -v3- Sørensen Louise (Lønborg H)

0 Mi Løn Jæ 28/6 -k 2140 k 23,8g - -

2 10: 0 0-0-0 Mi Løn Kr 21/10 -1 4/ 2140 d g - -

11: 1 0-0-0

gk

88

:2

-

-

RUMEX -hp3- Tranholm Jan (Madsen G)

0 Ja Tra År 18/11 -k

3 10: 0 0-0-0 Fi Las År 27/11 -k

Bi 11: 0 0-0-0

2/ 1820 k 26,4 - -

1/ 1820n k 23,9g - -

ejg

gk1

:3

RICH MAN -h3- Lønborg Henrik

22,2M 0 He Løn År 6/11 -k

4 10: 0 0-0-0 He Løn Ål 21/11 -1

11: 1 0-0-0

2/ 1820

3/ 2100

k 20,1 - -

0 22,2g - -

gk

30

:4

8'

OPAL KØRUP -hp5- Bergmann Ole (Køhler J)

0 Ol Ber Od 11/08 -p 5/ 2140

5 10: 0 0-0-0 Ol Ber Od 12/09 -k 1/ 2140

Od 11: 0 0-0-0 Køh Jo Od 8/6 -k 2/ 2160

d ga

k 24,6

k 22,3

- -

- -

- -

p

gk

gk

:5

ROTATION YANKEE -v3- Frandsen Peter (Rasmussen P)a

25,7K 0 He Løn År 18/11 -k 1/ 1800 k 23,8 - -

6 10: 0 0-0-0 He Løn År 18/12 -1 3/ 1800n 0 25,7g - -

11: 1 0-0-0

gk

22

:6

8'

NERO EXPRESS(IT) -h4- Juel Jeppe (Juul M)

20,1M 0 Sv Dyh Jæ 28/6 -k 1/ 2140

7 10: 0 0-0-0 Sv Dyh Hd 17/7 -k 4/ 2140

Sk 11: 1 0-0-0 Sv Dyh Hd 15/8 -10 5/ 2140

d g - -

k 20,1 - -

0 20,1g - -

ejg

gk

127

:7

-

-

-

PERFECT WEE -v4- Mønster Knud

20,5aM 2.500 Kn Møn Sk 2/12 -k

8 10: 0 0-0-0 Kn Møn Sk 19/12 -2

Sk 11: 1 0-1-0

1/ 2100

9/ 2100

k 21,2g - -

2 20,5a - -

20:1

gk

21 5'

RICO PAPE -v3- Friborg Kent (Reinholdt F)a

21,9K 3.200 Ke Fri År 12/10 -1 8/ 1800

9 10: 0 0-0-0 Ke Fri År 6/11 -4 2/ 1800

11: 7 0-0-1 Ke Fri År 11/12 -1 8/ 1800

4 19,7a - -

0 21,9g - -

3 19,7a - -

182

131

115

:2

8'

15'

8'

POKER -v4- Olsen Charlotte (Olsen J)a

20,1M 3.750 Ols Jo Sk 29/8 -2

10 10: 5 0-0-1 Ols Jo År 9/9 -1

Ål 11: 6 0-0-0 Ols Jo Ål 19/9 -3

2/ 2100

1/ 1820

3/ 2100

0 20,8ag - -

4 20,5 - -

d ga - -

201

239

358

:3

5'

8'

8'

4

MICKEY -v7- Madsen Kim a

18,4K 63.250 De Kri Ål 2/11 -5

2 10: 24 3-1-3 Er Gro År 18/11 -6

11: 21 2-1-1 Ma Hjo År 11/12 -9

4/ 2100

3/ 1800

6/ 1820

0 17,1ag - -

5 18,4 - -

0 opgg - -

20:1

692 13'

101 8'

503 5'

OMARS SAHARA(S) -hp9- Knudsen Niels a

17,1M 70.737 Ni Knu År 12/10 -5 4/ 1800 0 18,2a - -

3 10: 23 0-4-4 Ni Knu År 26/10 -6 4/ 1800 5 18,5a - -

11: 14 0-2-1 Ni Knu År 27/11 -6 3/ 1800n 0 18,1a - -

579

789

708

:2

13'

10'

8'

NEMO LASER -v6- Rasmussen Poul a

17,7K 64.764 Han RK År 6/11 -2

4 10: 4 2-0-0 Bi Jør År 18/11 -6

11: 19 2-2-1 Han RK År 11/12 -9

1/ 1820

7/ 1800

5/ 1820

0 17,7

0 19,8

2 19,3

- -

- -

- -

342

79

122

:3

15'

8'

5'

ODILLE -hp5- Olsen Charlotte (Olsen A)a

17,8M 64.850 Ols Jo Ch 30/11 -5

5 10: 12 0-0-2 Ch Ols År 11/12 -9

Ål 11: 16 0-1-2 Jør Jo År 18/12 -8

8/ 2000 0 16,3a - -

3/ 1820 4 19,5 - -

3/ 1800n 0 18,6a - -

669

100

268

:4

15'

5'

10'

ORGANZA -hp5- Pedersen Lars P. a

18,2M 66.650 He Løn Sk 20/11 -3

6 10: 6 0-0-0 He Løn Od 4/12 -7

11: 9 2-1-1 La Ped År 11/12 -9

11/ 2100 4 17,7a - -

6/ 1640n 2 18,7a - -

2/ 1820 1 19,2 - -

56

32

66

:5

10'

8'

5'

ILDFLUEN -hp10- Hansen Jørgen (Jeppesen A)a

17,2M 49.900 Jø Han Sk 18/7 -3 4/ 2120t 0 20,4 - -

7 10: 0 0-0-0 Jø Han Sk 20/11 -6 1/ 2500 2 19,5 - -

Bi 11: 14 1-1-4 Jør Jo Od 4/12 -7 4/ 1640n 0 21,2a - -

239

461

240

:6

8'

13'

8'

PASSION FLAME -v4- Holmer Michael (Holmer M)a

17,5M 37.250 Mi Hol År 26/10 -7 5/ 2300 d g - -

8 10: 10 0-0-0 Mi Hol Ch 30/11 -7 4/ 2000 0 17,5g - -

11: 12 2-2-0 Mi Hol År 11/12 -4 5/ 2320 2 20,3 - -

68

375

61

:7

25'

25'

8'

METEOR HILL(S) -v7- Degn Flemming (Lund H)

17,5M 243.370 Kn Møn År 21/9 -7 6/ 2340 d g

9 10: 8 5-0-0 Kn Møn År 6/11 -3 3/ 2920 1 17,9

11: 10 7-1-0 Kn Møn År 27/11 -8 2/ 3420n 1 20,6

- -

- -

- -

40:1

75 25'

38 25'

42 35'

UPPTAKT(S) -v8- Mæhlisen Emil D. a

16,1L 146.568 Mæh ED År 26/10 -8

10 10: 12 0-1-4 Mæh ED Ch 9/11 -9

11: 14 1-1-1 Mæh ED År 27/11 -8

4/ 2340 3 19,1

2/ 2020 1 17,0

1/ 3420n 0 21,2

- -

- -

- -

70

32

259

:2

8'

8'

35'

ICE BOX -v10- Visti Peter (Fuhlendorff J)a

17,5K 89.000 Vis Pe Bi 22/9 -8

11 10: 19 0-3-3 Vis Pe År 30/9 -8

11: 18 1-4-3 Vis Pe År 27/11 -11

3/ 2580 d g

2/ 2380 5 20,1

1/ 2380n 0 22,8

- -

- -

- -

272

138

353

:3

3'

3'

3'

Reserveheste: 9-10-8-6-2-7-1-4-3-11-5

VINDER - PLADS - TRIO

2-12-årige hopper højst 10.000 kr.

KL.14:35

Blå

Førstepræmie: 7.500 Auto 1800

PALOMA ØSTERVANG -hp4- Frandsen Peter (Fuhlendorff J)a 00:1

18,4aM 9.550 Je Jue Sk 7/11 -6 2/ 2100 0 22,5g - - 284 5'

1 10: 7 0-0-0 An Ped Ål 28/11 -4 6/ 2100 0 distag - - 1446 8'

11: 6 0-0-0 Ki Ped Ål 5/12 -2 3/ 2100 d g - - 221 5'

RIKKE GARDENIA -hp3- Andreasen Martin a :2

19,7aK 5.500 Ma And År 27/11 -1 3/ 1800n 3 21,6 - - 464 8'

2 10: 0 0-0-0 Ma And År 11/12 -1 9/ 1800 4 19,7a - - 476 8'

Sk 11: 5 0-0-2 Ma And År 18/12 -3 2/ 1800n 3 20,5a - - 176 10'

RAYMONDE -hp3- Lassen Finn M. :3

19,6aK 4.500 Fi Las År 18/11 -1 6/ 1800 2 19,6a - - 40 8'

3 10: 0 0-0-0 Fi Las År 11/12 -1 5/ 1800 0 20,8ag - - 36 8'

11: 3 0-1-0 Fi Las År 18/12 -1 3/ 1820n 5 21,8 - - 48 8'

TITANIA T J(S) -hp5- Tranholm Jan (Madsen G) :4

18,8aK 6.650 Ma Han Od 19/8 -2 9/ 2140 2 20,4a - - 143 8'

4 10: 0 0-0-0 Ma Han Od 2/9 -6 4/ 2140 0 19,5a - - 65 8'

Bi 11: 6 0-1-1 Ja Tra År 18/12 -1 1/ 1820n 3 21,2 - - 165 8'

ROSINANTE -hp3- Grove Erik a :5

20,2K 8.750 Er Gro År 24/8 -1 2/ 2300 1 21,2 - - 32 8'

5 10: 0 0-0-0 Er Gro År 9/9 -5 3/ 1800 3 20,2 - - 71 5'

11: 3 1-0-1 Ni Knu År 23/9 -7 4/ 2300 0 opgg - - 228 30'

REAL CHILD -hp3- Lønborg Henrik :6

19,6aM 7.050 He Løn Ål 13/11 -2 1/ 2100 3 19,4 - - 28 10'

6 10: 0 0-0-0 He Løn Ål 28/11 -8 5/ 1600 3 19,0 - - 35 8'

11: 8 0-0-3 He Løn Od 14/12 -3 7/ 2140 0 24,3g - - 264 8'

RAMONA -hp3- Friis John :7

18,6aM 9.976 Mo Fri Ål 3/10 -5 2/ 2100 5 20,1a - - 19 8'

7 10: 0 0-0-0 Bi Jør Sk 24/10 -3 9/ 2100 4 18,6a - - 99 5'

Sk 11: 5 0-0-0 Mo Fri År 18/12 -3 1/ 1800n 4 20,9ag - - 88 10'

RISTINA -hp3- Jørgensen Birger (Christensen W)a :8

19,6aK 7.500 He Løn År 9/9 -k 3/ 1800 k 24,1 - - gk

8 10: 0 0-0-0 He Løn År 18/11 -1 4/ 1800 1 19,6a - - 71 8'

11: 2 1-0-0 He Løn År 18/12 -3 7/ 1800n 0 21,5a - - 40 10'

4

VINDER - PLADS - TRIO - V5-2

3-12-årige.

2300 m. Tillæg 30.001, 80.001, 320.001.

KL.15:15

Grøn 5

VINDER - PLADS - TRIO - V5-3

3-12-årige højst 55.000 kr.

KL.15:35

Hvid 6

Førstepræmie: 10.000 Volte 2300

Førstepræmie: 7.500 Auto 1800

ODETTE DRYAD -hp5- Østergård Karsten a

18,6K 21.950 Ka Øst År 27/11 -5 2/ 1800n d ga - -

1 10: 0 0-0-0 Ka Øst År 11/12 -9 2/ 1800 3 20,3 - -

11: 15 1-1-2 Ka Øst År 18/12 -4 7/ 1800n 0 opgag - -

00:1

714 8'

203 5'

895 10'

BANEFAKTA - AARhus

Banens omkreds: 1080 meter

Opløbslængde: 300 meter

Autostart - Antal heste i første række bag startbilen:

7 heste

Voltestart - Max. antal heste i hver volte: 7 heste

Voltestart - Antal heste der vender forrest: 4 heste

5

EAGER SIGN(S) -v5- Juel Jeppe (Aaberg O)a 00:1

15,8aM 30.204 Je Jue Ål 21/11 -7 2/ 2100 2 18,5a - - 118 8'

1 10: 6 0-1-0 Je Jue Ål 28/11 -5 7/ 1600 0 opgag - - 42 8'

Ål 11: 18 1-3-3 Je Jue Ål 5/12 -8 1/ 2100 3 19,0a - - 35 8'

OLIVER ELMEGÅRD -v5- Lassen Finn M. (Iversen J)a :2

15,5aK 39.250 Fi Las År 18/11 -4 1/ 2320 6 21,8g - - 68 8'

2 10: 4 1-0-0 Fi Las År 11/12 -4 1/ 2320 d g - - 36 8'

11: 18 0-4-3 Fi Las År 18/12 -5 1/ 1800n 3 18,7a - - 140 10'

OLYMPIC GAME -v5- Jørgensen Birger (Lund H) :3

17,1aK 50.350 Bi Jør År 6/11 -2 2/ 1800 4 18,4 - - 46 15'

3 10: 3 1-0-0 Bi Jør År 27/11 -9 4/ 1820n 1 21,4 - - 43 8'

11: 13 5-1-1 Bi Jør År 11/12 -4 3/ 2320 1 20,0 - - 19 8'

RIGHT ON TIME S M -h3- Jørgensen Johnny (Mortensen R B)a :4

17,3aK 37.900 Jør Jo År 27/11 -4 9/ 1800n 1 20,2a - - 26 8'

4 10: 0 0-0-0 Jør Jo Od 4/12 -4 5/ 2140n 2 19,7a - - 23 8'

Bi 11: 21 3-2-2 Jør Jo År 18/12 -6 7/ 1800n 2 18,9a - - 54 10'

NICOLE SKAUTRUP -hp6- Friborg Kent (Lassen F) :5

16,6aK 38.600 Ke Fri År 30/9 -6 7/ 1800 0 19,4ag - - 81 8'

5 10: 8 1-1-2 Bi Jen År 11/12 -4 4/ 2320 0 21,0g - - 283 8'

11: 9 0-1-1 Ke Fri År 18/12 -5 3/ 1800n 0 19,1ag - - 224 10'

ORLANDO SPRING -v5- Kjær Rene (Mønster K) :6

16,5aK 39.900 Kn Møn År 12/10 -4 1/ 1800 0 19,3a - - 128 10'

6 10: 16 2-2-3 Kn Møn Bi 3/11 -6 2/ 1900 0 17,3a - - 136 5'

Sk 11: 18 1-0-2 Kn Møn År 18/12 -5 5/ 1800n 0 22,1ag - - 170 10'

PHANTOM LANGBORG -v4- Mønster Knud :7

16,7aL 50.150 Jør Jo Od 9/10 -10 3/ 2140 d ga - - 143 10'

7 10: 7 0-2-1 Jør Jo År 6/11 -9 3/ 1820 0 distg - - 134 10'

Sk 11: 19 2-0-4 Kn Møn Bi 1/12 -k 1/ 2000 k 20,5 - - gk

WILSON BOKO(S) -v7- Bonde Thomas (Schröder O) :8

16,9aK 54.798 Ma Wal Hb 24/11 -k 6/ 2200 k 19,6a - - gk -

8 10: 18 2-2-3 Bi Rie Hb 1/12 -8 4/ 2200 d g - - 74 -

* 11: 7 0-2-0 Kal Na Hb 15/12 -8 5/ 1680 d ga - - 79 -

PENNY COLLECTOR -hp4- Lønborg Henrik (Jørgensen S)a :9

16,3aK 41.700 Lo Sør År 18/11 -4 2/ 2320 4 20,0 - - 435 8'

9 10: 10 1-3-1 Lo Sør År 27/11 -8 1/ 3380n 0 22,5 - - 509 35'

11: 18 1-0-1 Pe Fra År 18/12 -5 6/ 1800n 4 18,9a - - 658 10'

Reserveheste: 3-4-1-5-9-8-2-6-7

v5-SpilletS uDvikliNg

Danske Spils officielle spilliste

VINDER - PLADS - TRIO - V5-1 KL.14:55

2-12-årige højst 28.000 kr.

Førstepræmie: 7.500

Rød

Auto 1800

ONESTO -v5- Bonde Thomas (Vinge J)a 00:1

18,6aK 24.100 Vin Je År 6/11 -10 7/ 1800 4 18,8a - - 203 5'

1 10: 7 1-1-3 Vin Je År 27/11 -9 1/ 1820n 0 22,7g - - 338 8'

11: 10 0-1-1 Th Bon År 18/12 -6 1/ 1800n d g7a - - 338 10'

JETSET ON LINE* (S) -v6- Lassen Finn M. :2

18,2aM 26.200 Fi Las Ål 21/11 -7 3/ 2100 4 19,0a - - 386 8'

2 10: 1 0-0-0 Fi Las Ål 5/12 -4 2/ 2120 6 20,4 - - 175 8'

11: 14 2-2-2 Fi Las År 18/12 -6 3/ 1800n 0 20,2a - - 183 10'

NEWLI PILBRO -hp6- Jørgensen Johnny (Theilmann A)a :3

15,3aK 24.950 Ar The År 6/11 -10 10/ 1800 0 19,6a - - 524 5'

3 10: 10 0-0-3 Ar The År 18/11 -5 9/ 1800 0 21,7ag - - 1666 8'

11: 14 0-0-2 Jør Jo Bi 1/12 -7 1/ 1900 4 18,4a - - 558 5'

PRECIOUS PRIDE -hp4- Dahl Gordon :4

16,6aK 25.150 Sve Ma Ål 21/11 -8 6/ 2100 0 19,8 - - 425 5'

4 10: 7 0-2-1 Sve Ma Bi 1/12 -7 12/ 1900 0 19,4a - - 1266 5'

Sk 11: 20 1-0-1 Sve Ma Sk 19/12 -4 6/ 2100 0 20,0ag - - 402 5'

PAULA MOLS -hp4- Olesen Morten (Olesen N)a :5

17,4aM 21.900 Mo Ole År 23/9 -7 1/ 2300 4 21,0 - - 50 30'

5 10: 0 0-0-0 Mo Ole Ål 17/10 -4 10/ 2100 0 19,3a - - 151 8'

11: 10 2-0-1 Mo Ole Od 14/12 -2 5/ 2140 0 21,1a - - 121 10'

JOLINE TØLL* (S) -hp6- Mønster Knud (Lindhardt C) :6

16,5aK 24.977 Ch Lin Sk 2/12 -k 3/ 2100 k 19,8g - - gk

6 10: 8 0-1-2 Kn Møn År 11/12 -3 2/ 1820 3 19,2g - - 29 8'

Sk 11: 2 0-0-1 Ch Lin År 18/12 -4 10/ 1800n 5 19,4ag - - 124 10'

PETRONELLA -hp4- Juel Jeppe (Juul M) :7

18,6aK 24.500 Je Jue År 27/11 -5 5/ 1800n 3 18,6a - - 64 8'

7 10: 0 0-0-0 Je Jue Ål 5/12 -3 9/ 2100 1 20,3a - - 87 8'

Sk 11: 9 3-0-1 Je Jue Ch 21/12 -3 2000 a - - 15'

REAL SUGAR -hp3- Jørgensen Birger (Nielsen A) :8

18,6aK 23.750 Bi Jør Bi 13/10 -6 2/ 1900 0 18,6a - - 167 0'

8 10: 0 0-0-0 Bi Jør År 27/11 -4 12/ 1800n 2 20,6a - - 57 8'

Bi 11: 8 1-3-0 Bi Jør Od 14/12 -4 6/ 2140 2 19,1a - - 59 8'

RONALDO PAPE -v3- Friborg Kent :9

15,9aM 27.227 Ke Fri Bi 3/11 -5 4/ 1900 0 19,3ag - - 35 5'

9 10: 0 0-0-0 Ke Fri Ch 16/11 -5 9/ 2000 d ga - - 169 15'

Ål 11: 13 2-0-1 Ke Fri År 18/12 -6 4/ 1800n 5 19,6a - - 64 10'

OLFERT THE GREAT -v5- Nielsen Mads Hviid (Thomsen M)a :10

16,7aK 23.250 Tho Ma Sk 7/11 -6 2/ 2120 0 20,1g - - 1736 5'

10 10: 8 0-1-2 Tho Ma Sk 20/11 -10 5/ 2100 4 19,7 - - 119 7'

Ål 11: 12 0-1-2 Ma Nie Sk 19/12 -4 3/ 2100 0 22,2ag - - 322 5'

Reserveheste: 7-5-8-2-6-10-9-3-4-1

6

VINDER - PLADS - TRIO - V5-4 KL.15:55

3-12-årige højst 90.000 kr.

Førstepræmie: 7.500

Sort

Auto 1800

ORLA -v5- Andersen Kenneth (Aaen S)a 00:1

15,6aK 71.150 Sø Aae Ål 3/10 -6 11/ 2100 3 16,1a - - 396 8'

1 10: 16 1-2-2 Sø Aae Ål 5/12 -5 8/ 2100 0 18,2a - - 241 8'

Ål 11: 17 1-1-3 Sø Aae Ål 12/12 -7 4/ 2100 0 17,9a - - 56 8'

REVAL SMED -v3- Friborg Kent (Christensen E)a :2

15,4aK 77.050 Ke Fri Åb 22/11 -2 12/ 2140 0 17,5ag - - 609 -

2 10: 6 1-0-0 Ke Fri Ål 5/12 -5 11/ 2100 4 18,2a - - 85 8'

Ål 11: 12 3-0-0 Ke Fri År 18/12 -8 6/ 1800n 5 18,4a - - 69 10'

RACE CHIP -v3- Mønster Knud :3

15,6aK 74.232 Kn Møn År 6/11 -4 2/ 1840 0 17,4 - - 220 15'

3 10: 6 1-1-1 St Juu Sk 20/11 -5 3/ 2100 0 18,0a - - 139 25'

Sk 11: 15 0-0-1 J. Sju Jæ 6/12 -1 3/ 2140 4 17,7a - - 262 -

MALOU ELHOLM -hp7- Juel Jeppe (Christensen S)a :4

14,6aK 69.950 Ke Fri Ål 17/10 -7 5/ 2100 0 17,5a - - 1400 8'

4 10: 19 0-1-1 Je Jue År 18/11 -7 6/ 1800 3 16,8a - - 358 8'

Ål 11: 20 2-0-3 Ch Lin Ål 5/12 -5 5/ 2100 0 21,5ag - - 313 8'

OKTAN -v5- Nielsen Anders (Tholstrup H)a :5

14,7aK 56.715 An Nie Bi 17/11 -6 2/ 1900 4 17,3ag - - 37 5'

5 10: 18 1-3-1 An Nie Od 4/12 -11 7/ 2140n 0 20,6ag - - 55 8'

11: 15 1-1-5 An Nie Od 14/12 -5 1/ 2140 2 17,9a - - 52 8'

OBTAIN T B -hp5- Kjær Rene (Bønneland S)a :6

17,1aK 63.950 Re Kjæ År 18/11 -6 1/ 1800 1 17,6 - - 34 8'

6 10: 12 2-1-2 Kn Møn År 11/12 -5 3/ 1800 4 17,1a - - 37 8'

Od 11: 11 2-1-1 Re Kjæ År 18/12 -5 9/ 1800n 2 18,2a - - 58 10'

LUCRESIA FØNIX -hp8- Abild Nils a :7

14,8aK 83.200 Ni Abi Ål 5/12 -9 1/ 2620 5 23,8 - - 80 3'

7 10: 15 1-2-1 Ni Abi År 11/12 -10 1/ 1800 1 20,6 - - 101 3'

11: 7 1-0-0 Ni Abi Sk 19/12 -8 8/ 2100 0 18,7a - - 288 5'

OSANDRA GAME -hp5- Lønborg Henrik (Jørgensen S)a :8

14,4aK 81.000 Sø Jør Bi 2/10 -1 9/ 1900 4 19,7a - - 117 5'

8 10: 18 4-3-1 Re Kjæ Bi 23/10 -6 4/ 2020 5 17,1 - - 84 8'

11: 13 3-0-1 Sø Jør Bi 17/11 -2 2/ 2020 d g - - 199 13'

MARCO K -v7- Frandsen Peter (Nedergaard P)a :9

15,5aK 70.600 Pe Fra Sk 12/9 -7 6/ 1700t 0 19,9ag - - 108 8'

9 10: 5 2-1-0 Pe Fra År 26/10 -6 7/ 1800 0 19,1a - - 181 10'

11: 7 0-1-0 Pe Fra År 11/12 -5 6/ 1800 0 17,2a - - 253 8'

SUNHILL'S EMMERSON(S) -h5- Jørgensen Birger (Friis Jo.) :10

15,2aM 76.939 Jo Fri Sk 29/8 -7 1/ 2100 0 17,5ag - - 65 5'

10 10: 2 0-0-0 Pe Søn År 9/9 -3 5/ 1840 3 19,4 - - 144 5'

Sk 11: 15 2-2-1 Jo Fri Sk 19/12 -6 4/ 2100 0 17,6a - - 147 5'

ONE TWO -v5- Friis John :11

16,3aM 73.600 Mo Fri Ål 2/11 -5 5/ 2100 0 16,4a - - 331 13'

11 10: 13 3-4-2 He Mad Sk 20/11 -10 4/ 2120 0 19,7 - - 119 7'

Sk 11: 14 0-3-1 Je Jue Sk 19/12 -6 3/ 2100 2 17,4a - - 81 5'

OPUS CÆSAR -v5- Lassen Finn M. :12

16,0aK 62.750 Fi Las Bi 17/11 -5 4/ 1900 2 17,1a - - 159 5'

12 10: 15 3-2-1 Fi Las Ål 21/11 -5 4/ 1600 0 16,0a - - 95 8'

11: 14 0-2-1 Fi Las År 11/12 -5 8/ 1800 0 18,0a - - 66 8'

Reserveheste: 6-2-5-3-11-7-10-12-9-4-1-8

afdeling v5-1 v5-2 v5-3 v5-4 v5-5

vÆRDi


7

Danske Spils officielle spilliste Fredag 30. december • kl. 14:00 • Bane 02 Aarhus

VINDER - PLADS - SUPERTRIO - V5-5

3-12-årige højst 180.000 kr. 7

KL.16:15

Lysbrun 8

Førstepræmie: 7.500 Auto 1800

LUQUE BAUN -v8- Jørgensen Birger (Christensen T)a 00:1

15,9aK 126.975 Je Jue År 6/11 -6 5/ 2300 2 17,6a - - 690 15'

1 10: 15 1-3-3 Ni And Sk 20/11 -7 1/ 2120 4 16,9 - - 615 15'

Sk 11: 16 1-4-3 Bi Jør År 11/12 -6 1/ 2300 2 18,7a - - 38 8'

ASKØ BOND(S) -v7- Nielsen Jimmi C. a :2

15,3aK 151.965 Ji Nie År 27/11 -10 5/ 1800n 3 21,4 - - 792 15'

2 10: 26 5-4-1 Ji Nie År 11/12 -7 4/ 1800 5 17,6a - - 355 20'

11: 26 0-1-3 Ji Nie År 18/12 -7 1/ 1800n 0 19,9ag - - 227 10'

GAIA ENGHAVE -hp12- Andersen Kenneth (Jensen K) :3

15,0aK 167.296 Ca Jen Ål 28/11 -9 4/ 2100 0 20,5 - - 149 3'

3 10: 21 3-0-1 Ke And År 11/12 -10 4/ 1840 0 23,4g - - 179 3'

11: 28 1-4-2 Bi Jør Od 14/12 -8 2/ 1640 2 17,6a - - 65 10'

LADY A BÆRS -hp8- Juel Jeppe (Foged T)a :4

14,8aK 157.500 Re Kjæ År 12/10 -7 12/ 2300 0 19,7ag - - 234 25'

4 10: 19 1-2-1 Je Jue År 26/10 -5 3/ 1800 5 17,7a - - 176 10'

Sk 11: 20 3-4-1 Je Jue År 27/11 -7 1/ 1800n 2 18,2a - - 413 10'

N S HYRDEHØJ -hp6- Jensen Kaj (Jensen L)a :5

14,8aM 148.541 Ka Jen År 27/11 -7 8/ 1800n 3 18,3a - - 219 10'

5 10: 14 0-1-5 Ka Jen År 11/12 -6 9/ 2300 3 18,8a - - 79 8'

11: 31 4-2-9 Th Uhr Hd 20/12 -3 10/ 2140n 6 17,1a - - 60 -

NOLITTLEBIGJOE -h6- Degn Flemming a :6

16,1aK 90.641 Fl Deg Bi 17/11 -2 7/ 2020 1 17,5 - - 57 13'

6 10: 11 0-2-0 Fl Deg År 27/11 -8 4/ 3400n 4 21,4 - - 319 35'

11: 14 3-2-2 Fl Deg År 18/12 -8 9/ 1800n 3 18,3a - - 156 10'

PRETTY WOMAN -hp4- Kjær Rene (Jensen N)a :7

15,6aM 97.900 Re Kjæ År 18/11 -7 9/ 1800 0 16,9a - - 63 8'

7 10: 5 0-0-1 Re Kjæ År 27/11 -6 9/ 1800n 1 17,3a - - 58 8'

Sk 11: 15 2-1-1 Re Kjæ År 18/12 -8 10/ 1800n 4 18,4a - - 43 10'

KANON PEJSEGÅRDEN -hp9- Lønborg Henrik (Andersen J K)a :8

13,7aK 177.175 And JK Bi 23/10 -10 1/ 2060 0 19,2 - - 298 3'

8 10: 6 0-0-1 Fl Deg År 18/11 -8 2/ 1800 1 21,8 - - 29 3'

11: 10 1-1-0 Fl Deg År 11/12 -10 1/ 1840 2 18,8 - - 54 3'

NEWTON -v6- Nielsen Anders :9

14,9aK 101.556 An Nie År 18/11 -7 3/ 1800 2 16,8a - - 120 8'

9 10: 16 2-4-5 Th Uhr Jæ 29/11 -5 6/ 2140 3 15,4a - - 288 -

Bi 11: 19 2-2-5 An Nie År 11/12 -6 4/ 2300 1 18,0a - - 35 8'

LIV I NORTEC -hp8- Dahl Gordon :10

14,5aK 159.855 Fr Ham Ja 10/6 -5 5/ 1609 0 15,0a - - 205 -

10 10: 13 3-0-0 To Sol Ks 20/6 -4 6/ 900 d ga - - 26 -

Sk 11: 11 2-0-1 He Løn Bi 1/12 -6 8/ 1600 4 16,0a - - 334 8'

Reserveheste: 6-7-9-4-1-8-5-3-2-10

ekSpeRttipS anders andersen

Største vinderchancer:

1. løb: 8-6-4

2. løb: 7-6-8

3. løb: 7-8-6

4. løb: 9-6-8

5. løb: 3-4-2

6. løb: 6-3-2

7. løb: 6-5-9

8. løb: 1-2-7

V5-forslag:

1. afdeling: 2-4-6-7-8-9

2. afdeling: 9

3. afdeling: 3

4. afdeling: 2-3-5-6-8-10

5. afdeling: 1-5-6-7-8-9

216 kroner

Dagens sikre:

4. løb nr. 9 Meteor Hill er Årets hest på Jydsk Væddeløbsbane,

som har fået et rigtig godt tilbud her. Stærk på distancen

og med god kusk.

Dagens sjove:

7. løb nr. 6 Nolittlebigjoe er i kanon form og har meget stærk

sidste fjerdedelbane. Måtte sidst af sted lidt tidligt, så det ebbede

lidt ud de sidste meter ind mod mål.

8

VINDER - PLADS - TRIO KL.16:35

7-12-årige lavest 25.000 kr.

Førstepræmie: 2.500

Lilla

Volte 1820

MOVE I T -hp7- Hansen Jørgen (Jeppesen A)a

17,8M 43.600 Jør Jo Sk 7/11 -5 11/ 1700

1 10: 0 0-0-0 Jør Jo Bi 17/11 -6 3/ 1900

Bi 11: 7 0-0-1 Jør Jo Ål 28/11 -5 3/ 1600

00:1

4 17,6a - - 1413 5'

0 17,6a - - 45 5'

0 18,3a - - 192 8'

LIME HALBAK -v8- Uglebjerg Lillian a

17,5M 87.418 Li Ugl År 6/8 -2m

2 10: 14 2-0-1 Li Ugl Od 19/8 -8

11: 7 0-0-0 An Ugl Sk 19/12 -1m

3/ 1800

4/ 2160

1/ 2100

d g8 - -

0 21,8g - -

5 20,5 - -

776

521

234

:2

5'

3'

5'

HERCULES YANKEE(S) -v12- Andersen John E. a

14,5K 297.173 And JE Sk 24/10 -9 3/ 2140 3 19,6

3 10: 38 4-1-3 Vir Ma Sk 19/12 -1m 4/ 2120 0 20,9

Sk 11: 18 0-0-4 And JE Ål 26/12 -9 2140

- -

- -

- -

20:1

240 3'

664 5'

3'

J P BIT -v10- Rasmussen Poul (Møller P)a

15,6K 451.810 Ni Knu År 18/11 -8 4/ 1820 0 22,4

4 10: 20 0-3-1 Po Ras År 27/11 -11 4/ 2320n 4 24,0

11: 18 1-0-1 Pe Møl År 18/12 -9 1/ 2320n 4 21,5

- -

- -

- -

60

249

54

:2

3'

3'

3'

HOT'N SWEET -v11- Lauesen Rikke Lykke (Friborg D)a

16,0M 200.134 Fri Da Ål 17/10 -11 5/ 2120 6 19,0

5 10: 22 1-2-1 Fri Da År 18/11 -8 1/ 1840 0 21,8

Ål 11: 10 1-1-0 Fri Da Ål 28/11 -9 5/ 2100 5 19,8

- -

- -

- -

316

163

270

:3

3'

3'

3'

CHINOOK SILVER(FI) -v11- Østergård Karsten a

17,5M 114.965 Ka Øst År 27/11 -11 3/ 2380n 5 21,9

6 10: 21 1-1-1 Ka Øst År 11/12 -10 3/ 1840 0 19,9

11: 20 3-1-0 Ka Øst År 18/12 -9 2/ 2340n 0 21,2

- -

- -

- -

40:1

385 3'

190 3'

52 3'

HILARIOUS(S) -v11- Holleufer Kim a

15,9M 301.099 Ki Hol År 27/11 -11

7 10: 25 3-2-2 Ki Hol År 11/12 -10

11: 15 2-2-1 Ki Hol År 18/12 -9

2/ 2380n 0 22,4

2/ 1860 0 19,8

4/ 2360n 0 21,2

- -

- -

- -

106

633

190

:2

3'

3'

3'

KASPER ORHOLM -v9- Kristensen Lars Juul (Nielsen L)a 60:1

17,4M 70.500 Lo Nie Od 10/9 -2 1/ 1680 0 19,0 - - 234 3'

8 10: 20 1-3-2 Lo Nie Od 9/10 -11 1/ 2180 0 21,6 - - 462 3'

Od 11: 12 1-1-0 Lo Nie Bi 23/10 -10 1/ 2040 0 19,9 - - 560 3'

LUKAS BIT -v8- Knudsen Niels a 80:1

16,1M 191.664 Ni Knu År 18/11 -6 3/ 1820 0 17,6 - - 177 8'

9 10: 9 2-0-0 Ni Knu År 11/12 -9 3/ 1840 0 19,0 - - 341 5'

11: 10 1-2-0 Ni Knu År 18/12 -7 6/ 1800n 0 19,1a - - 380 10'

AMBRO SPEED* (S) -v12- Jensen Bitten (Lassen F) :2

16,5L 245.359 Fi Las År 27/11 -10 4/ 1800n 5 21,6 - - 1584 15'

10 10: 11 1-1-2 Er Gro År 11/12 -10 1/ 1860 0 19,0 - - 413 3'

11: 19 0-1-2 Bi Jen År 18/12 -9 3/ 2360n 2 20,1 - - 268 3'

ANTON PALEMA(S) -v12- Breum Tom (Poulsen J)a :3

17,9M 123.660 To Bre Ål 21/11 -9 5/ 2140 0 20,5 - - 424 3'

11 10: 22 3-0-4 To Bre År 11/12 -10 1/ 1880 0 dist - - 2375 3'

11: 25 1-5-2 To Bre Ål 26/12 -9 2120 - - 3'

KØR-SELV

FERIE

Som læser af Racing News får du dette særlige læsertilbud.

Oplys rejsekoden ved bestilling – så får du automatisk rabat på opholdet.

Ferie som i gamle dage

3 dages ferie på 4-stjernet hotel midt i Horsens

Best Western Jørgensens

Hotel ★★★★

I 1744 byggede rigmanden Gerhard

Lichtenberg et palæ, som i

dag går under navnet Det Lichtenbergske

Palæ. I 1813 blev

her indrettet gæstgivergård,

og i dag har det 4-stjernede

Jørgensens Hotel til huse her.

Hotellet er kåret som Horsens’

smukkeste bygning og har en

helt særlig nostalgisk og stilfuld

stemning over sig.

Ankomst: Fredage t.o.m.

16.12.2011 samt 6.1.-15.6. og

valgfri i helligdagsferierne 2012.

Ekspeditionsgebyr kt. 69,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Bestil på www.happydays.nu

eller ring 70 20 34 48

Best Western Jørgensens Hotel

Pris pr. person i dobbeltværelse

999,-

Pris uden rejsekode 1.149,-

• 2 overnatninger

• 2 x morgenbuffet

• 1 x 3-retters middag

i hotellets restaurant

eller Eydes Kælder

med levende musik

• Kaffe med chokolade

efter middagen

Ekstranat inkl.

morgenbuffet kun 399,-

Husk rejsekoden:

RACINGNEWS

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne:

Hverdage kl. 8.00-15.30

Weekend kl. 10.00-15.00

i

SUPER-

TRIO

Her skal man finde frem til de tre heste, der

kommer først over målstregen i ét løb – i rigtig

rækkefølge. Mindste indskud er 10 kr. pr. kombination.

Hvis ingen spillere har fundet frem til den

rigtige trio-kombination, så overføres gevinstpuljen,

som en Jackpot førstkommende søndag

med Supertrio-spil.

GEVINSTGARANTI

I V5 200.000 KR.

Hvis der kun er én kupon med

alle fem vinderheste i V5-spillet,

så garanterer Danske Spil

en udbetaling på 200.000 kr.

KØR-SELV

FERIE

Som læser af Racing News får du dette særlige læsertilbud.

Oplys rejsekoden ved bestilling – så får du automatisk rabat på opholdet.

Best Western Hotell

Vrigstad Värdshus

Weekend på värdshus i Småland

3 dages ferie på 4-stjernet hotel i Vrigstad, Sverige

Best Western Hotell

Vrigstad Värdshus ★★★★

Den lille, smålandske landsby

Vrigstad er en ægte, svensk idyl,

som vi kender dem fra historien

om Emil fra Lønneberg: Her

er røde træhuse, birkeskov og

glitrende søer – og et hyggeligt

värdshus, hvor man kan tilbringe

en skøn weekend. Der er bestilt

middag til jer lørdag aften på hotellets

hyggelige steakhouse, hvor

råvarerne er fra smålandske gårde,

for Vrigstad Värdshus er både

hotel og spisested af høj kvalitet

med bl.a. egen maltwhiskybar.

Bestil på www.happydays.nu

eller ring 70 20 34 48

Husk rejsekoden:

RACINGNEWS

Gode børnerabatter – ved to betalende voksne.

Ekspeditionsgebyr kt. 69,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Ekstranat inkl. morgenbuffet

kun 199,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

749,-

Pris uden rejsekode 899,-

• 2 overnatninger

• 2 x morgenbuffet

• 1 x 2-retters middag

på Bulls Steakhouse

Ankomst: Fredage og

lørdage frem til 17.12.2011

samt i perioden 20.1.-27.5.

og 1.9.-15.12. og valgfri i

helligdagsferierne 2012.

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne:

Hverdage kl. 8.00-15.30

Weekend kl. 10.00-15.00

7


8

Bergsåker Fredag 30. december • kl. 18.00 • Bane 42

1 2 3

VINDER - PLADS - TVILLING KL.18:20

VINDER - PLADS - TVILLING

Högst 15.000 kr.

Svenska och norska kallblodiga högst 80.000 kr.

Gul

Tillägg v.v. 40.001. Blå

Førstepræmie: 20.000 Volt 2140

Førstepræmie: 20.000 Volt 1640

BASTIAN BUX -v3- Pettersson Tomas (Hyllsjö T)

19,2M 14.500 Åbe JO Rä 4/11 -9 7/ 2140 4 20,1

1 10: 0 0-0-0 Åbe JO Ro 18/11 -2 3/ 2140 6 19,2

Bs 11: 6 0-0-0 Pet To G 15/12 -1 3/ 2160n 4 19,5

40:1

c c 407 10'

c c 387 20'

c c 190 20'

SOLSVALA -s7- Torbjörnsen Caroline (Holmström L)a

33,1M 38.700 Jon MO H 9/9 -6 5/ 2140n d ug

1 10: 8 0-1-0 Lin Kr B 14/10 -5 3/ 2140 0 ug

11: 7 0-0-0 Tor Ca B 25/11 -10 5/ 1640t 0 35,4

40:1

c c 670 15'

c c 576 20'

c c 539 20'

NAGELFAR -s3- Nyberg Ingvar (Wallin C)a

20,1M 5.000 Nyb In B 25/11 -1 9/ 2140t 6 22,8

2 10: 0 0-0-0 Nyb In U 8/12 -2 3/ 2140 5 20,1

D 11: 4 0-0-0 Nyb In B 16/12 -10 1/ 2140 d 10g

c c 420

c c 432

c c 287

:2

25'

20'

20'

SAGO GRIM -v5- Kårvall Magnus (Åström M)a

33,2M 32.800 Pet To B 23/9 -10 5/ 2160

2 10: 6 0-0-0 Öst Jo D 10/10 -7 3/ 2140

11: 15 0-1-0 Pet To H 21/10 -6 4/ 2180

0 34,9g c c 755

7 35,3 c c 416

5 33,2 c c 390

:2

20'

16'

15'

NICE WAY -s3- Norberg Jan (Lindqvist M)a

20,9M 10.000 Wik Pe Sk 27/4 -k 6/ 2140 k 32,4g - - ejg

3 10: 0 0-0-0 Wik Pe Sk 25/5 -k 8/ 2160 k 24,8 - - gdk

Sk 11: 1 0-1-0 Nor Ja U 19/12 -9 3/ 2140v 2 20,9 c c 194

:3

20'

EIVIN -v4- Melander Micael (Ekebjörk E)a

33,8K 35.600 Kih Ör Bs 25/7 -7

3 10: 7 0-2-1 Eke Ei H 14/8 -6

D 11: 6 0-0-0 Edi St Sä 15/9 -9

3/ 1680

1/ 2180

3/ 2160

0 33,8g c c 478

d 9g x c 523

0 37,3 c c 220

:3

15'

15'

25'

HILDING KULLERS -v3- Landgren Bo

19,3M 9.000 Lan Bo Ös 4/11 -6

4 10: 0 0-0-0 Lan Bo Ro 18/11 -9

Bs 11: 4 0-0-0 Lan Bo Bs 12/12 -7

6/ 2140n 6 21,6

11/ 2140n 6 22,0

2/ 2160 0 19,3

c c 207

c c 124

c c 669

:4

20'

20'

15'

LYKKEFRÖKNA -s4- Larsson Carl-Ivar

34,6K 30.726 Lar CI D 17/5 -8

4 10: 5 0-0-1 Lar CI Hg 4/7 -4

Ös 11: 7 0-0-0 Lar CI Ov 26/7 -9

1/ 1660

7/ 2060

1/ 2120

0 34,6 c c 429

0 35,2 c c 556

0 36,9g c c 271

:4

16'

15'

15'

LÖNSHULTS BIRGITTA -s3- Svensson Henrik

20,2M 5.000 Sär Jo Bo 5/5 -k 4/ 2160 k 22,4g - - gdk

5 10: 0 0-0-0 Eri Je Bo 26/5 -3 3/ 2140 7 20,2 c c 279

11: 2 0-0-0 Eri Je Bo 8/8 -3 4/ 2140n 0 23,2g c x 1009

:5

30'

20'

KREMIGO BEST -v4- Pettersson Tomas (Wiklund K)a

32,3K 18.800 Sve He H 24/6 -2 1/ 2140n 0 dist

5 10: 7 0-0-0 Eri Sö B 15/7 -2 1/ 2160 0 36,4

11: 9 0-0-0 Eri Sö B 18/8 -2 2/ 2160 0 37,5

c c 952

c c 234

c c 116

:5

25'

20'

20'

PERFECT TABAC -v3- Skäryd Magnus (Sahlin O)a

19,0M 10.000 Kar GO Ro 10/10 -p 6/ 2160

6 10: 0 0-0-0 Skä Ma Bs 20/6 -k 4/ 2140

Bs 11: 1 0-0-1 Skä Ma H 9/10 -5 2/ 2140

p 35,0

k 22,2

3 19,0

- - 1p

- - gdk

c c 348

:6

30'

MATILLA -s7- Forsberg Arne (Zetterström B)a

33,3K 32.250 For Ar H 14/8 -6 6/ 2160 0 38,3g c c 126

6 10: 0 0-0-0 For Ar D 12/9 -7 7/ 1660 0 33,3 c c 414

Ös 11: 6 1-0-0 For Ar B 25/11 -10 1/ 1640t 6 35,2 c c 118

:6

15'

16'

20'

LORD MAX -v3- Melander Micael (Hansen B)a

20,3M 4.000 Edi St Sä 1/8 -5 9/ 2140

7 10: 0 0-0-0 Edi St B 5/8 -2 4/ 2140

D 11: 4 0-0-0 Lin Pe B 2/12 -3 2/ 2140

6 20,9g c c 146

d ug x c 433

6 20,3 c c 234

:7

20'

20'

20'

TROLL KALLE -v8- Lundgren Thomas (Engblom J O)a 60:1

32,6M 52.300 Lun Th B 11/11 -9 5/ 2160 0 33,3 c c 649 20'

7 10: 1 0-1-0 Lun Th Ro 25/11 -11 2/ 1680 7 34,2g c c 542 20'

11: 12 0-1-0 Lun Th B 16/12 -11 1/ 2140 7 34,3 c c 442 20'

ALL TIME HIGH -v3- Parhans Emil (Parhans E-O)a

19,3M 9.000 Par Em Bs 20/6 -k 2/ 2140

8 10: 0 0-0-0 Par Em H 9/10 -5 5/ 2140

Bs 11: 2 0-0-0 Par Em B 16/12 -10 10/ 2140

k 23,8g - - gdk

5 19,3 c c 599

5 20,0 c c 270

:8

30'

20'

BJÖRKBACKA PRINSEN -h5- Blomqvist Torsten

29,4K 69.000 Blo To Bs 5/7 -1 2/ 1680

8 10: 13 1-1-3 Blo To Sä 1/8 -9 6/ 2140

Bs 11: 5 0-0-0 Blo To Bs 12/12 -6 3/ 1640

0 29,4g c c 434

0 ug c c 78

4 31,3a c c 65

:2

25'

20'

15'

ULUBERLU THIEBEN(FR) -v3- Bergh Robert

19,0M 7.000 Ber Ro B 28/10 -k 2/ 2140n k 20,2

9 10: 0 0-0-0 Ber Ro B 11/11 -1 2/ 2140 6 19,1

11: 2 0-0-0 Ber Ro B 18/11 -2 4/ 2140 4 19,0

- - gdk2

c c 16

c c 31

:9

20'

20'

GRANIT GRUBBIN -v4- Buhlér Peter

34,3M 55.000 Buh Pe B 11/11 -9

9 10: 0 0-0-0 Kår Ma B 25/11 -10

11: 11 1-1-3 Buh Pe U 19/12 -8

1/ 2140 d 13g c c 239

7/ 1640t 4 34,7g c c 87

6/ 1640v 1 34,9g c c 30

:3

20'

20'

20'

CONRADS ARN -h3- Lindqvist Ove A

19,9M 10.000 Mel Gu D 8/8 -k

10 10: 0 0-0-0 Lin OA U 24/11 -k

Sä 11: 1 0-1-0 Lin OA B 2/12 -3

3/ 2140 k ug

5/ 2140n k 22,3

8/ 2140 2 19,9

- - ejg

- - gdk1

c c 45

:10

20'

ÄNGSJÄNTA -s5- Röste Stig Jarle

31,7M 70.400 Rös SJ B 14/10 -5

10 10: 2 1-0-0 Rös SJ Bs 24/11 -3

H 11: 17 1-1-0 Rös SJ G 6/12 -5

1/ 2160 d 5g c c 78

1/ 2640n 8 35,0g c c 130

3/ 2160 d ug c c 149

:4

20'

25'

25'

LYRIC BROLINE -v3- Dunder Robert

21,0M 7.500 Dun Ro U 29/7 -k

11 10: 0 0-0-0 Dun Ro Bo 9/12 -9

U 11: 2 0-0-1 Dun Ro U 19/12 -9

5/ 2140 k 20,7 - -

4/ 2140 0 21,3g c c

11/ 2140v 3 21,0 c c

gdk

80

63

:11

20'

20'

GULI EMBLA -s4- Östman John (Söderberg I)

31,0K 75.400 Öst Jo B 4/11 -10 7/ 2180n 2 34,2

11 10: 0 0-0-0 Sve He G 17/11 -8 10/ 1660 1 31,0

11: 6 2-3-1 Öst Jo G 6/12 -5 2/ 2140 1 32,1

c c

c c

c c

29

91

32

:5

20'

20'

25'

ELIAS PALEMA -v3- Röste Stig Jarle

18,9M 9.500 Rös SJ Bs 28/10 -10 7/ 2140 0 20,1g c c 155

12 10: 0 0-0-0 Rös SJ Ös 4/11 -6 10/ 2140n 7 21,9g c c 184

H 11: 3 0-0-1 Rös SJ B 11/11 -1 3/ 2140 3 18,9 c c 368

:12

15'

20'

20'

ASPE EINAR -h5- Pålsson Madeleine a

32,4M 46.600 Pål Ma Ös 1/9 -k

12 10: 9 1-0-2 Pål Ma Ös 20/9 -9

Ös 11: 3 0-0-0 Pål Ma Ös 27/9 -5

3/ 2160

4/ 2160

2/ 1640

k 37,5 - - gdk

6 34,7 c c 1096

7 34,1g c c 308

:6

5'

20'

BANEFAKTA - BERGsÅKER

PELIKAN MERO -v9- Norberg Jan (Nordlund P)a

32,8K 54.900 Edi St U 10/11 -1 5/ 2160 7 34,3

13 10: 5 0-1-2 Nor Ja U 24/11 -7 9/ 1660n d 6g

Sä 11: 10 0-0-0 Lin OA U 19/12 -8 3/ 1660v 4 33,9

c c 231

c c 629

c c 278

:7

20'

20'

20'

Banens omkreds: 1000 meter

Opløbslængde: 212 meter

Autostart - Antal heste i første række bag startbilen:

8 heste

Voltestart - Max. antal heste i hver volte: 12 heste

Voltestart - Antal heste der vender forrest: 7 heste

HOLBROLLE -v6- Arvidsson Stefan

31,0M 55.550 Pet To B 11/11 -9 3/ 2160 7 33,1g c c 334

14 10: 5 0-0-0 Hed Li B 25/11 -10 3/ 1660t 3 33,4g c c 116

Bs 11: 12 0-0-1 Arv St Bs 12/12 -6 2/ 1640 0 32,3a c c 94

THOR PEGG -v9- Pettersson Olle a

31,6M 77.100 Pet Ol H 9/9 -6 6/ 2160n 1 31,6 c c 631

15 10: 1 0-0-1 Pet Ol B 14/10 -5 1/ 2180 6 31,8 c c 296

H 11: 6 1-0-0 Pet Ol Bs 12/12 -6 10/ 1640 5 31,6a c c 131

:8

20'

20'

15'

:9

15'

20'

15'

4

5

Danske Spils officielle spilliste

VINDER - PLADS - TVILLING - V65-1

Högst 1.000.000 kr.

Tillägg v.v. 450.001. Röd

Førstepræmie: 40.000 Volt 1640

MIAMARIE ENNOBLE -s4- Svensson Henrik (Söderberg I) 40:1

14,4M 296.200 Sve He Ro 22/10 -9 7/ 2160 0 16,8 x x 174 100'

1 10: 11 1-1-0 Sve He Bs 2/12 -2 2/ 1640 4 15,2a c c 62 25'

11: 18 1-3-2 Lin OA B 23/12 -10 1660 - - 100'

YES HORNLINE -h5- Norberg Jan :2

15,5M 350.800 Nor Ja U 27/10 -6 10/ 1640n 4 17,2 c c 331 20'

2 10: 11 1-1-2 Nor Ja B 11/11 -7 10/ 2140 4 15,0a c c 359 50'

U 11: 22 1-4-2 Nor Ja U 8/12 -7 7/ 2660 0 17,3g c c 114 20'

CAPO KEMP -v10- Selander Tomas :3

14,8K 356.761 Sel To D 10/10 -4 1/ 3180 0 18,9 c c 1028 25'

3 10: 12 0-0-2 Häg An H 19/11 -2m 2/ 2160 6 19,1 c c B-lp 2'

11: 16 0-0-2 Eri Ul Ro 23/12 -4 2140 a - - 25'

KLÖVER KNEKT -v10- Bergh Hans a :4

14,2K 415.750 Ber Ha H 9/10 -4 8/ 2660 8 16,7 c c 736 25'

4 10: 14 0-0-1 Ber Ha Ös 24/10 -3 9/ 1640 d 11ag c c 498 25'

11: 18 1-2-1 Ber Ha Ös 25/12 -8 2640 - - 25'

DEAD WOOD -v6- Ågren Micael (Engdelius U)a :5

14,3M 383.125 Ågr Mi Sk 14/11 -2 6/ 1640 2 14,5a c c 97 25'

5 10: 17 5-1-0 Ågr Mi G 27/11 -8 3/ 2140n d uag c c 404 100'

U 11: 10 1-2-1 Ågr Mi U 8/12 -7 3/ 2660 8 16,9 c c 82 20'

VALLEYSTREAM -v5- Ohlsson Ulf (Håkansson U)a :6

14,6M 312.000 Ber Ro B 25/11 -4 6/ 2140t 2 17,3a c x 42 25'

6 10: 17 4-2-1 Ber Ro U 8/12 -7 11/ 2660 0 19,9 c x 139 20'

Sä 11: 20 3-5-1 Goo Bj B 23/12 -2 2160 - - 40'

LIABILITY -v7- Lindqvist Ove A (Lindgren A)a :7

14,3K 406.200 Ost SH B 28/10 -8 2/ 1640n d 7ag c c 142 20'

7 10: 8 3-0-1 Nyb In B 2/12 -7 8/ 1640 1 15,0a c c 226 25'

Sä 11: 16 2-1-2 Lin OA G 15/12 -7 11/ 1640n 3 14,2a c c 213 40'

SOGÅ BONIFACIO -v6- Porshage Kevin (Sjöberg P)a :8

15,5K 250.200 Edi St B 8/4 -7 12/ 2140 7 16,4a x c 1714 25'

8 10: 25 1-3-1 Lin OA Sk 21/4 -3 9/ 1640 0 15,0a x x 526 40'

Sä 11: 6 0-0-0 Por Ke U 8/12 -10 6/ 2200 0 18,0 c c 865 5'

FIRST CIVIL -v4- Buhlér Peter :9

15,2K 278.700 Buh Pe B 11/11 -3 2/ 2160 5 15,9 c c 1037 60'

9 10: 5 0-1-0 Ede Ma B 2/12 -km 1/ 2140 k 20,7 - - gdk

11: 19 0-3-2 Buh Pe U 19/12 -3 11/ 1640v 4 16,3 c c 217 25'

SPECIAL MISSION -v8- Kårvall Magnus (Kårvall T) :10

17,1L 339.000 Kår Ma B 4/11 -8 5/ 2140n 2 17,2g c x 779 25'

10 10: 5 1-0-2 Kår Ma G 17/11 -4 10/ 2140 3 15,8a c x 103 20'

11: 5 0-1-1 Kår Ma B 28/11 -4 10/ 2640 6 17,7a c c 209 25'

JALA SCORPION -h9- Skoglund Håkan (Överholm K)a :11

14,6K 391.550 Sko Hå B 28/10 -8 4/ 1640n 4 15,5a c c 349 20'

11 10: 12 1-2-1 Sko Hå G 17/11 -4 6/ 2140 0 16,4a c c 175 20'

11: 20 1-2-0 Sko Hå B 28/11 -4 6/ 2640 0 18,0a c c 352 25'

ACROSS THE BRIDGE -v4- Bergh Robert :12

15,4M 255.300 Ber Ro S 12/11 -8 12/ 2140 0 14,8a x x 148 200'

12 10: 7 0-2-0 Ber Ro B 18/11 -6 11/ 1640 2 15,4 x c 20 50'

11: 10 5-1-0 Ber Ro G 27/11 -8 4/ 2140n 0 17,3a x x 65 100'

LORD LEBER -v10- Osterling Susanne H (Håkansson U)a 60:1

13,6K 793.650 Åke Ke Ös 25/11 -2 1/ 1640n 5 15,3a x x 169 25'

13 10: 21 0-0-0 Ber Ro U 8/12 -8 1/ 1640 3 14,5a x x 94 25'

Sä 11: 20 3-4-2 Ost SH B 23/12 -6 1640 a - - 110'

MILTON ZET -h7- Nylander Lars a :2

15,7K 786.351 Nyl La B 28/10 -4 7/ 2140n 0 16,9a c c 4162 25'

14 10: 6 0-0-3 Nyl La B 18/11 -3 6/ 2140 0 15,7a c c 1078 60'

11: 12 0-0-0 Nyl La Ös 25/12 -8 2660 - - 25'

LUCKY LUKE -v7- Östman John (Johansson P L)a :3

14,5K 587.500 Edi St Bs 23/9 -3 4/ 2660 0 17,5 c c 836 25'

15 10: 16 0-2-2 Gus El B 8/10 -2 1/ 2180 5 16,5 c c B-lp 2'

11: 11 1-0-0 Öst Jo Bs 15/11 -10 2/ 2180 0 17,1 c c 187 5'

Reserveheste: 12-1-6-7-13-9-10-5-2-11-4-3-8-14-15

4

VINDER - PLADS - TVILLING - V65-2

2-åriga.

Grön 5

VINDER - PLADS - TVILLING - V65-3

Svenska och norska kallblodiga högst 265.000 kr.

Tillägg v.v. 130.001. Vit 6

VINDER - PLADS - TVILLING - TRIO - V65-4

3-åriga svenska ston högst 90.000 kr.

Tillägg v.v. 35.001. Svart

Førstepræmie: 50.000 Auto 2140

Førstepræmie: 20.000 Volt 2140

Førstepræmie: 50.000 Volt 2140

SANNA TUVA -s2- Skoglund Håkan (Andersson C G)a 40:1

18,7aK 41.995 And CG B 2/12 -1 10/ 2140 4 20,9 c c 281 30'

1 10: 0 0-0-0 And CG Mp 12/12 -1 3/ 1640 4 18,7a c c 510 30'

S 11: 9 0-1-1 And CG S 21/12 -10 6/ 2140 0 19,3a c c 1794 200'

VÄSKINGE LINUS -v6- Brunlöf Hans (Connysson U)a 40:1

31,8M 114.300 Åbe JO Ro 11/10 -2 15/ 2140 8 32,3a c c 71 25'

1 10: 6 2-0-1 Åbe JO Bs 28/10 -3 6/ 2140 d 7ag c c 67 25'

Bs 11: 15 2-1-1 Åbe JO Bs 24/11 -3 7/ 2680n 5 32,5g c x 213 25'

DAME PUKETORP -s3- Nilsson Tomas B 40:1

18,0M 33.000 Nil TB Ös 25/11 -5 6/ 2160n 0 25,4g c c 43 20'

1 10: 0 0-0-0 Nil TB Ös 5/12 -5 5/ 2140 3 18,0 c c 123 20'

Ös 11: 4 1-0-1 Nil TB B 16/12 -5 10/ 2140 4 18,9 c c 105 30'

AMERICAN IDOL -h2- Ohlsson Ulf (Båth S)

15,5aK 216.250 Sju Jö J 15/11 -2 6/ 2140 5 17,1a c c 44

2 10: 0 0-0-0 Ohl Ul E 29/11 -5 6/ 1640 1 15,5a c c 17

11: 6 2-0-0 Len Pe Ö 10/12 -9 9/ 1609n 6 18,4ag c c 116

:2

50'

40'

323'

BJÖRN PELLE -v4- Nyberg Ingvar (Lindström G)a

30,0M 116.900 Nyb In Sk 29/8 -1 2/ 2140

2 10: 13 0-3-2 Nyb In B 21/10 -9 1/ 2660

D 11: 14 0-1-2 Nyb In B 18/11 -12 3/ 2140

0 32,2g c c 259

0 distg x x 406

7 32,8 c c 127

:2

25'

80'

20'

UNIMAGINABLE QUICK -s3- Linderoth Per (Lindberg K)

18,9M 29.500 Sjö Cl Bs 25/8 -9 1/ 2140n 6 19,3 c c 45

2 10: 0 0-0-0 Zuk Ad E 6/9 -5 3/ 1640 0 16,9ag c c 1273

11: 7 0-2-0 Sjö Cl G 22/9 -6 7/ 2140 d 14g c c 638

:2

15'

25'

25'

WILD'N CRAZY -s2- Eklöf Bo (Berglund J)

18,4K 52.500 Ekl Bo B 11/11 -2 4/ 1640 3 18,4

3 10: 0 0-0-0 Ber Jö B 2/12 -1 1/ 2140 3 20,7

Bs 11: 7 0-0-2 Pet To B 9/12 -1 3/ 1660n 4 22,7

c c 270

c c 151

c c 351

:3

30'

30'

50'

TOMBO MARTIN -v5- Linderoth Per

31,5M 90.700 Lin Pe Bs 24/11 -3

3 10: 6 0-1-0 Lin Pe Ös 5/12 -1

11: 12 0-0-1 Lin Pe B 16/12 -11

4/ 2660n 4 33,2 c c 338

1/ 2140 4 31,8 c c 66

4/ 2160 5 33,1g c c 146

:3

25'

25'

20'

ÄNGENS ELECTRA -s3- Lahtinen Akseli (Harr P- )a

18,8M 19.000 And MM Ös 27/9 -7 5/ 2140 2 19,5

3 10: 0 0-0-0 And MM Ös 25/11 -5 1/ 2160n d 11g

Ös 11: 9 0-1-0 Mel Mi Ös 5/12 -7 2/ 2140 4 18,8

x x 126

x x 410

c c 456

:3

20'

20'

20'

DOC NEO -v2- Linderoth Per (Berglund J)

18,9K 57.000 Ber Jö B 11/11 -2

4 10: 0 0-0-0 Ber Jö B 28/11 -6

Bs 11: 5 0-2-0 Ber Jö B 9/12 -1

6/ 1640 5 18,9

3/ 2140 2 20,5

2/ 1660n 2 22,1

c c 273

c c 221

c c 292

:4

30'

30'

50'

JENNY BEST -s4- Gustavsson Elin (von Essen J)a

29,7K 112.700 Ohl Ul B 14/10 -5 3/ 2160 1 31,4g c c

4 10: 7 1-2-0 Gus El U 27/10 -9 3/ 1640n 1 31,8 c c

11: 11 2-1-1 Sve He B 16/12 -2 4/ 1660 3 29,7 c c

35

18

29

:4

20'

20'

25'

DIOR ZON -s3- Östman John (Laestander G)a

17,8M 31.860 Hol HC Ha 1/7 -8 2060

4 10: 0 0-0-0 Öst Jo Bo 14/7 -2 3/ 2140

Sk 11: 5 1-0-1 Öst Jo Bo 31/7 -5 4/ 2140

1 19,5 - - 12

5 18,6 c c 137

0 17,8g c c 210

:4

-

30'

25'

LIPSTICK JUNGLE -s2- Bergh Robert

18,1K 25.000 Ber Ro B 18/11 -k

5 10: 0 0-0-0 Åke Ke B 2/12 -1

11: 2 0-2-0 Ber Ro S 13/12 -1

5/ 2140

4/ 2140

4/ 1640

k 20,2

2 20,4

2 18,1

- -

c c

c x

gdk

58

47

:5

30'

20'

BRENNE BRAGD(NO) -v7- Skoglund Håkan (Norrby R)a

28,5M 220.943 Nor Ro Bs 6/11 -4 1/ 2140 2 29,0

5 10: 14 1-1-1 Nor Ro G 17/11 -5 11/ 2160 7 29,4

11: 11 0-1-1 Eri Pe Bs 12/12 -4 1/ 2160 0 29,4

60:1

c c 44 25'

c c 752 20'

c c 249 25'

LADYLI SISU -s3- Lindqvist Ove A (Claesson T)

17,7K 34.700 Nor Ja U 2/9 -9 7/ 1640

5 10: 0 0-0-0 Lin OA Sä 15/9 -4 7/ 2140

11: 7 1-0-1 Lin OA U 8/12 -9 3/ 2140

0 18,3

d 10g

3 18,3

c c 211

c c 101

c c 65

:5

25'

30'

20'

SANDBAR HANOVER(US) -s2- Widell Kaj (Richter S)a

18,4aK 78.200 Jak Ma Mp 14/11 -2 7/ 1640 1 17,0 c c

6 10: 0 0-0-0 Jak Ma F 28/11 -1 4/ 1640 1 18,4a c c

Ro 11: 5 3-0-0 Kon Jo Ö 10/12 -4 1/ 1609 0 23,2ag c c

40

16

52

:6

30'

25'

323'

CALI MAKS -h4- Lindqvist Ove A (Claesson T)

29,1M 204.500 Lin OA B 18/11 -12 11/ 2160 5 31,5g c c

6 10: 11 2-0-3 Lin OA B 2/12 -6 3/ 2140 7 30,6 c c

11: 15 3-1-1 Öst Jo U 19/12 -4 1/ 2140v 0 31,9 c c

21

31

38

:2

20'

25'

25'

BECKYRELLEN -s3- Norberg Jan (Båth S)

16,9M 26.000 Ohl Ul U 9/9 -11 5/ 2140n d 13g c c 41

6 10: 0 0-0-0 Ohl Ul U 24/11 -5 2/ 2140n 3 20,1 c c 213

11: 9 0-0-2 Lah Ak B 16/12 -5 3/ 2140 0 21,3g c c 67

:6

20'

30'

30'

PRAHDA -s2- Gustavsson Elin (Rundqvist A-K)

23,1aK 46.834 Eri Ul Rä 7/10 -3 6/ 1640 5 20,8g c c 50

7 10: 0 0-0-0 Run AK Ma 15/10 -2 1609 4 23,6ag - - 23

S 11: 7 1-0-0 Eri Ul B 28/10 -2 3/ 2140n d 9g x c 233

:7

20'

-

30'

MINIELDEN* (NO) -v5- Röste Stig Jarle

28,2K 161.182 Rös SJ B 18/11 -12 5/ 2160 4 31,5

7 10: 13 1-1-4 Rös SJ Ös 25/11 -1 7/ 2160n 2 32,3

H 11: 23 1-1-4 Rös SJ G 15/12 -10 10/ 1660n 6 31,5

x c 296

x c 558

x c 254

:3

20'

25'

20'

BLUE BEAUTY -s3- Lindegren Erik

18,2M 31.500 Kyl Wi Ro 11/11 -9

7 10: 0 0-0-0 Lin Er G 27/11 -2

G 11: 8 0-2-0 Lin Er Ö 10/12 -12

5/ 2140 0 19,5g c c 1509

6/ 2140n 2 17,8a c c 704

6/ 2100n d 6ag c c 79

:7

30'

40'

40'

STOCK LIN -h2- Johansson Hans-Åke

21,6M 13.000 Joh He B 21/10 -k

8 10: 0 0-0-0 Joh HÅ B 28/11 -6

11: 2 0-0-0 Joh HÅ B 9/12 -1

6/ 2140 k 25,1 - - gdk

4/ 2140 4 21,6 c c 480

3/ 1640n 8 27,5g c c 303

:8

30'

50'

MOE PER -v3- Bergh Robert

30,6M 148.700 Ber Ro G 27/11 -10

8 10: 0 0-0-0 Ber Ro U 8/12 -1

11: 18 3-2-2 Eri Ul Ro 19/12 -8

4/ 1660n 0 33,6

2/ 2200 1 32,1

1/ 2180 0 ug

c c 208

c c 15

c c 351

:4

80'

30'

60'

FIRE PROOF -s3- Pettersson Tomas (Schön J)

17,2M 37.300 Sch Ja Bs 15/11 -3 4/ 2140

8 10: 0 0-0-0 Sch Ja B 2/12 -5 1/ 2140

Bs 11: 9 0-2-0 Åbe JO B 16/12 -1 8/ 2140

60:1

4 18,4a c c 61 20'

0 17,2 c c 891 30'

d tr3 c c 260 30'

HUGO ZONETT -h2- Åkerlund Kenth (Bergh R)

17,7aM 52.200 Ber Ro B 4/11 -1 3/ 2140n 3 20,0 c c 30

9 10: 0 0-0-0 Ber Ro B 18/11 -4 11/ 2140 4 17,7a c c 249

11: 4 0-1-1 Eri Ul Ro 19/12 -5 2/ 2140 4 18,8a c x 52

:9

30'

150'

30'

BJÖRNLING -v6- Svärdfeldt Lars-Åke (Halberg J)

29,3M 187.901 Svä LÅ B 18/11 -12 1/ 2160 0 32,3

9 10: 10 3-2-1 Svä LÅ Ös 25/11 -1 6/ 2160n 4 32,6

Ös 11: 17 1-3-3 Svä LÅ Ös 5/12 -1 4/ 2160 3 30,9

c c 98

x x 561

c c 144

:5

20'

25'

25'

CHAPERON ROUGE -s3- Widell Kaj (Liljeberg E-J)a

17,3M 68.000 Eri Pe Bs 16/10 -3 6/ 2160 7 17,3 c c 47

9 10: 0 0-0-0 Eri Pe B 28/10 -6 12/ 2140n 0 distg c c 126

Bs 11: 6 2-0-0 Eri Ul Ro 19/12 -4 7/ 2140 7 18,1a c c 375

:2

40'

30'

40'

BURSE EASY -s2- Östman John (Engblom P)

20,1K 30.000 Lan Bo Bs 20/6 -p 7/ 2160

10 10: 0 0-0-0 Eng Pe S 2/11 -k 1/ 2140

S 11: 1 1-0-0 Jan To G 6/12 -2 3/ 1640

p 30,5g - -

k 23,4 - -

1 20,1 c c

1p

gdk

62

:10

30'

KOMPLETT(NO) -v8- Blomqvist Torsten

28,6K 202.550 Blo To B 8/11 -1

10 10: 8 3-1-1 Blo To B 18/11 -12

Bs 11: 13 1-1-2 Blo To B 2/12 -6

2/ 2140

8/ 2160

2/ 2140

7 30,7

3 31,4

0 30,7

c c 375

c c 203

c c 475

:6

25'

20'

25'

RUBINOLA -s3- Åkerstedt Leif a

17,1M 55.000 Åke Le B 8/11 -2

10 10: 0 0-0-0 Åke Le Bs 15/11 -3

11: 13 1-3-1 Sko Hå B 2/12 -5

1/ 2140

10/ 2140

2/ 2140

8 18,2a c c 223

3 18,4a c c 187

0 17,1 c c 436

:3

25'

20'

30'

Reserveheste: 2-6-4-9-3-10-5-1-7-8

HULIGANPOJKEN -v6- Åkerlund Kenth (Johansson P K)a

28,2M 253.800 Ohl Ul B 11/11 -5 6/ 2180 3 28,2 c c 115

11 10: 13 4-0-0 Ohl Ul U 24/11 -8 7/ 2160n 2 31,6 c c 39

11: 21 0-3-1 Åke Ke Bs 12/12 -4 4/ 2160 0 32,6g c c 140

:7

50'

20'

25'

VÄSTERBO HAWAII -s3- Åkerlund Kenth (Lindberg K)

16,9M 59.600 Lin Kr B 28/10 -6 2/ 2140n 0 20,5g c x 224

11 10: 8 0-0-1 Lin Kr B 11/11 -4 3/ 2140 0 16,9ag c c 287

11: 8 0-0-0 Lin Kr B 18/11 -9 4/ 2140 7 17,0 c c 555

:4

30'

50'

50'

ALSAKER FAKS* (NO) -v5- Kårvall Magnus (Kristmansson E)a

26,5K 258.389 Kår Ma B 8/11 -1 6/ 2160 3 29,6g c c

12 10: 11 1-3-0 Kår Ma G 17/11 -5 6/ 2160 2 28,0g c c

11: 19 7-2-2 Kår Ma B 2/12 -6 5/ 2160 5 29,7g c c

19

38

40

:8

25'

20'

25'

ALASKA ROSE -s3- Melander Micael

18,7M 42.000 Mel Mi B 14/10 -10 10/ 2140 0 18,8

12 10: 0 0-0-0 Mel Mi B 25/11 -1 8/ 2140t 1 21,6

D 11: 4 1-1-0 Mel Mi B 16/12 -5 11/ 2140 2 18,7

c c 122

c c 45

c c 216

:5

20'

25'

30'

JACKPOT

2½ MIO. KR.

MYLLARVILMA -s7- Melander Micael (Löding K)a

28,5M 216.400 Söd Kr B 28/10 -3 12/ 2140n 4 30,3a c c 215

13 10: 9 0-1-1 Åke Ke B 4/11 -5 2/ 2180n 3 31,6 c c 266

Sä 11: 13 1-0-4 Lah Ak U 24/11 -8 1/ 2160n 5 32,1 c c 148

LOME FLICKAN -s6- Ohlsson Ulf (Bäckman K)a

29,9M 156.650 Ohl Ul Ös 4/11 -1 2/ 1640n 2 30,2g c c 231

14 10: 11 1-3-4 Ohl Ul Ös 25/11 -1 5/ 2160n 8 34,1 c c 179

Ös 11: 15 0-2-5 Ekl Bo Ös 5/12 -1 1/ 2160 6 31,3 c c 243

MODD BRUN -v8- Landgren Bo (Boberg N)a

28,1M 234.200 Rös SJ G 17/11 -5 2/ 2160 d ug c c 167

15 10: 10 1-2-2 Åke Ke B 2/12 -6 11/ 2160 6 29,7 c c 696

H 11: 10 1-1-1 Lan Bo Bs 12/12 -4 8/ 2160 3 28,6 c c 551

:9

20'

25'

20'

:10

25'

25'

25'

:11

20'

25'

25'

MALIN BLÅGUL -s3- Johansson Hans-Åke

17,8M 42.500 Joh He B 14/10 -6 2/ 2140 0 17,8 c c 872

13 10: 1 0-0-0 Joh HÅ Ös 4/11 -7 1/ 2140n d 9g c c 70

11: 19 0-1-2 Joh HÅ B 16/12 -5 9/ 2140 3 18,7 c c 1131

RIGI JUBB -s3- Landgren Bo

17,7M 63.200 Lan Bo H 21/10 -9 5/ 2160 0 17,7 c c 442

14 10: 2 0-0-0 Lan Bo Ro 11/11 -2 4/ 2160 7 18,0 c c 911

Bs 11: 12 1-0-0 Lan Bo Ro 25/11 -10 6/ 2140 7 18,3a c c 475

ÖRBÄCKENS CRUELLA -s3- Ohlsson Ulf (Liljeberg E-J)a

15,2M 74.500 Ohl Ul Bs 16/10 -10 4/ 2160 0 20,1g x x 21

15 10: 0 0-0-0 Öst Jo B 28/10 -6 4/ 2140n 6 18,3 c c 33

Bs 11: 8 2-0-1 Jan To Ro 19/12 -4 3/ 2140 3 17,9a c c 119

:6

25'

3'

30'

:7

15'

30'

40'

:8

40'

30'

40'

Reserveheste: 12-4-8-11-6-1-13-5-15-7-14-9-3-10-2 Reserveheste: 15-12-4-1-5-9-3-7-2-10-14-8-11-6-13

6


Danske Spils officielle spilliste Fredag 30. december • kl. 18.00 • Bane 42 Begsåker

7

VINDER - PLADS - TVILLING - V65-5 - DD-1

Ston högst 450.000 kr.

Ljusbrun 8

VINDER - PLADS - TVILLING - V65-6 - DD-2

3-9-åriga svenska kallblodiga 500.001 - 1.135.000 kr.

Lila 9

Førstepræmie: 60.000 Auto 1640

Førstepræmie: 50.000 Auto 2140

EMMERANTIA -s6- Eklöf Bo (Hägglund J F)a 40:1

14,0aK 334.700 Ekl Bo B 18/11 -8 7/ 2140 0 16,7 c c 1142 150'

1 10: 13 3-0-0 Ekl Bo Bs 2/12 -2 7/ 1640 7 15,4a c c 127 25'

11: 18 1-1-3 Ekl Bo U 19/12 -3 6/ 1640v 2 16,1 c c 84 25'

MANA GRABBEN -v9- Bergh Robert

23,9aK 655.600 Ber Ro Sä 28/6 -5

1 10: 11 0-0-1 Ber Ro D 13/7 -6

11: 14 1-3-0 Ber Ro B 21/7 -4

4/ 2660

6/ 1640

5/ 1660

0 28,8 c x

2 26,0 c x

0 24,5g x x

40:1

16 50'

27 40'

44 50'

ABBEDISSAN -s8- Osterling Susanne H (Berglund C)a

15,2aM 189.650 Sid Je B 28/10 -9 3/ 2160n 3 18,6 c c 78

2 10: 10 0-2-0 Sid Je B 25/11 -7 1/ 2160t 4 18,4 c c 120

11: 16 0-3-2 Sid Je B 2/12 -4 11/ 1640 6 18,3a c c 240

:2

20'

25'

25'

SNYGG -h6- Röste Stig Jarle

22,4aK 1.052.898 Rös SJ Ös 4/11 -4

2 10: 16 2-4-1 Ohl Ul S 20/11 -1

H 11: 24 4-3-6 Rös SJ Bs 24/11 -1

2/ 2180n 1 27,1 x x

1/ 2180 3 25,6 x x

3/ 2140n 5 27,6ag x x

32

21

40

:2

25'

40'

25'

CARAMIA KNIGHT -s4- Bergh Robert

13,6aK 213.000 Ber Ro B 18/11 -10

3 10: 16 3-2-0 Ber Ro B 2/12 -4

11: 16 2-0-1 Jan To S 13/12 -3

4/ 2180

1/ 1640

8/ 2140

1 16,6 x x 40

4 18,2a x x 16

5 16,4a x x 670

:3

20'

25'

40'

ORRBUSAN -s8- Eklöf Bo (Sohlström H)

24,5aM 1.087.686 Soh Ha Ös 4/11 -4

3 10: 18 1-4-2 Soh Ha S 20/11 -1

Ös 11: 20 1-5-4 Soh Ha Le 27/11 -2

1/ 2180n 2 27,3

2/ 2160 2 25,8

2160 2 28,1

x x

c c

- -

77

69

31

:3

25'

40'

-

EVITA LAUNCHER -s7- Melander Micael (Svensson A-C)a

13,6aK 402.721 Sve AC H 1/10 -4m 1/ 2180 6 18,4

4 10: 25 0-0-0 Åke Ke B 8/10 -2 1/ 2160 0 17,9

11: 20 0-1-1 Sve AC H 19/11 -2m 3/ 2160 4 18,4

x x B-lp

x x B-lp

c c B-lp

:4

2'

2'

2'

NICKEL TABAC -v9- Eriksson Jens

26,2aK 987.400 Eri Je Bo 13/10 -6

4 10: 19 2-3-2 Eri Je Sk 31/10 -1

Sk 11: 10 0-0-1 Gus Pe U 10/11 -5

5/ 2160

2/ 2180

3/ 2180

3 26,3

4 26,7

0 27,1

c c 992

c c 446

c c 253

:4

40'

25'

20'

ZANDRA C. -s5- Eriksson Leif (Wiklund M)a

14,1aK 345.400 Eri Le U 3/11 -8 2/ 2140

5 10: 11 0-1-0 Öst Jo B 18/11 -8 4/ 2140

Sk 11: 11 0-2-3 Öst Jo Bo 18/12 -7 9/ 2140

6 17,3 c c 254

3 15,7 c c 1792

4 17,1a c c 387

:5

40'

150'

75'

JÄRVSÖ RUNE -h5- Persson Jan-Olov

23,5aK 1.024.051 Per JO Ro 22/10 -8

5 10: 17 6-4-2 Per JO U 3/11 -10

H 11: 19 8-6-0 Per JO Bs 24/11 -1

1/ 2180 4 25,5 c c

1/ 2200 1 27,2 c c

2/ 2140n 2 26,8a c c

95

14

14

:5

200'

100'

25'

ENERGY SIGN -s5- Ohlsson Ulf (Fritz L)a

14,1aK 433.800 Ber Ha G 20/10 -6

6 10: 17 1-2-3 Ohl Ul S 2/11 -5

11: 17 1-3-1 Ohl Ul Ös 25/11 -3

7/ 1640 d 5ag x c 91

2/ 1640 5 14,3a c c 418

6/ 2140n 2 18,1a c c 21

:6

20'

60'

25'

BONGSBOFAX -v9- Skoglund Håkan (Persson J-O)

22,7aK 1.032.100 Per JO B 21/10 -3 3/ 1640 3 24,9 c x 176

6 10: 22 9-3-3 Per JO Bs 28/10 -1 8/ 2140 2 ita c x 68

H 11: 20 4-3-2 Ohl Ul B 18/11 -5 4/ 1660 0 25,5g c x 79

:6

100'

25'

50'

HOT HOT -s7- Martinsson Jonas (Garderot B)a

16,0aM 160.500 Kår Ma B 21/10 -k 1/ 2140 k 19,4

7 10: 19 3-0-1 Kår Ma B 28/10 -7 5/ 2640n d ug

11: 18 0-2-0 And JH B 11/11 -k 1/ 2140 k 19,4

- - gdk

c c 1166

- - gdk

:7

25'

PENNING -v9- Landgren Bo (Hansson C-A)a

25,9aM 854.900 Lan Bo F 19/11 -9 5/ 2160

7 10: 13 3-0-2 Lan Bo Bs 2/12 -3 8/ 2160

Bs 11: 23 6-2-3 Lan Bo Bs 12/12 -1 7/ 2140

d 13g c c 148

1 27,7 c c 36

1 25,9a c c 27

:7

100'

25'

25'

MOONLIGHT HILLS -s8- Åkerlund Kenth (Svedin N-E)a

13,6aK 406.800 Jon AK B 14/10 -9 1/ 2160 1 16,6 c c 16

8 10: 16 1-1-1 Åke Ke B 11/11 -7 3/ 2140 5 15,3a c c 456

11: 17 1-2-0 Åke Ke B 28/11 -4 9/ 2640 0 17,9a c c 201

:8

20'

50'

25'

FAKSBLIXTEN -v9- Lindqvist Ove A (Persson J-O)

25,1aM 726.450 Per JO B 28/10 -5 9/ 2160n 1 27,6 x c

8 10: 8 1-1-2 Per JO Bs 6/11 -8 7/ 2140 3 26,4a x c

H 11: 13 1-1-4 Ohl Ul F 19/11 -9 1/ 2160 0 28,0 x c

60

59

73

:8

25'

25'

100'

TORINOS MALI -s7- Pettersson Tomas (Schön J)

13,7aK 374.900 Jon AK B 4/11 -2m 1/ 1640n 1 15,5a x c 14

9 10: 16 6-2-1 Arn AC G 17/11 -1m 9/ 2140 2 15,6a c c 45

Bs 11: 11 2-2-1 Åbe JO B 16/12 -4 3/ 2680 5 18,5 c c 135

:9

20'

20'

25'

B.W.GULLIVER -h5- Åkerlund Kenth (Persson J-O)

26,4aK 712.802 Eri Sö Ro 3/10 -6 4/ 2180

9 10: 17 4-2-4 Eri Sö Op 12/11 -4 2140

H 11: 16 5-0-2 Kon Jo S 11/12 -2 2/ 2140

d 2g c c 55

0 27,9g - - 100

4 27,6 c c 179

:9

40'

-

40'

ZIPPY CHILLY -s9- Lindqvist Ove A (Wermelin S)a

13,0aK 447.100 Ohl Ul Bs 15/11 -5 7/ 2140

10 10: 16 1-2-0 Nyl La B 2/12 -7 11/ 1640

11: 18 0-2-1 Åke Ke B 16/12 -4 1/ 2680

0 ug x x 188

6 15,7a c c 255

4 17,7 c c 963

:10

20'

25'

25'

RINO DOX -v7- Ohlsson Ulf (Hansson C-A)a

23,7aK 1.066.200 Ohl Ul Bs 2/9 -10 6/ 1640

10 10: 16 5-6-3 Sva Åk F 24/9 -9 4/ 2160

Bs 11: 14 4-1-2 Lan Bo Ro 19/12 -9 2/ 2180

3 24,3a c c 26

0 25,8 c c 229

1 26,0 c c 39

:10

50'

200'

40'

LADY ON LINE -s5- Landgren Bo

14,6aK 318.700 Lan Bo Bs 15/11 -2

11 10: 13 0-1-0 Lan Bo Ös 25/11 -9

Bs 11: 19 2-2-1 Lan Bo Bs 2/12 -2

4/ 1660 0 15,5 x c 718

9/ 2160n 1 19,6 c c 39

9/ 1640 8 15,4a c c 298

:11

20'

3'

25'

JENNY R.G. -s8- Brunlöf Hans a

24,6aM 1.070.800 Bru Ha F 19/11 -9

11 10: 17 3-0-2 Bru Ha Ro 25/11 -9

Bs 11: 25 4-3-1 Bru Ha Ro 19/12 -9

7/ 2160

1/ 2220

1/ 2180

5 26,3

1 27,7

2 26,1

c x 228

c x 17

c c 56

:11

100'

50'

40'

SKÅRS HANNA -s8- Östman John (Larsson E)a

12,7aK 378.400 Goo Bj Ro 11/11 -4 5/ 2140

12 10: 7 1-0-1 Öst Jo B 28/11 -4 11/ 2640

H 11: 24 1-9-2 Wes Jö Ro 9/12 -6 4/ 2160

2 14,9ag x x

2 17,4a c c

0 16,3 c c

67

65

26

:12

25'

25'

25'

NORDGLÖD -v9- Norberg Jan (Fjällström A-M)a

26,2aK 705.500 Söd Kr U 24/11 -3 5/ 2160n 4 30,0

12 10: 21 0-1-2 Söd Kr U 8/12 -5 5/ 2160 1 27,0

U 11: 22 7-1-5 Nor Ja Bo 18/12 -6 4/ 2660 3 30,6

c c

c c

c c

42

47

58

:12

20'

20'

40'

Reserveheste: 9-8-6-5-12-3-2-1-10-11-7-4

Reserveheste: 5-11-1-9-7-12-3-10-2-8-6-4

v65-SpilletS uDvikliNg

afdeling

vÆRDi

v65-1 v65-2 v65-3 v65-4 v65-5 v65-6

10

11

VINDER - PLADS - TVILLING

Högst 50.000 kr. 10 Rosa

VINDER - PLADS - TVILLING - TRIO

Högst 175.000 kr. 11

Tillägg v.v. 90.001. Orange

Førstepræmie: 20.000 Auto 1640

Førstepræmie: 20.000 Volt 2640

ENJOY MY CHIP -v6- Stattin Catharina

17,6aK 45.200 Eri An U 14/4 -4

1 10: 8 1-0-1 Eri An Sä 14/5 -3

D 11: 5 0-0-1 Eri An D 12/7 -2

6/ 2140 4 it

6/ 2160 0 20,0

5/ 2140n 0 ua

40:1

x x 91 25'

x x 356 20'

c c 381 25'

ODD FRONTLINE -v4- Liljeqvist Claes

17,2M 89.600 Lan Su Bs 6/11 -11

1 10: 11 1-0-1 Lil Cl Bs 2/12 -10

Bs 11: 11 1-1-0 Ber Am Ro 9/12 -3m

1/ 2140

3/ 2180

1/ 2160

0 19,2

6 18,1

1 19,7

40:1

x c 163 5'

c c 528 5'

c c 156 20'

HASKOVIS -v4- Johansson Helena (Johansson H-Å)

17,5aM 36.400 Joh He Bs 6/11 -3 8/ 2160 4 18,8

2 10: 4 0-1-0 Joh He B 25/11 -6 6/ 2140t 4 19,2

11: 16 0-1-2 Joh He Bs 2/12 -1 9/ 2140 d 12g

c c 626

c c 260

c c 557

:2

15'

20'

15'

KVIKKJOKK -v7- Åkerlund Martin

16,0M 79.900 Åke Ma H 9/9 -4

2 10: 9 1-0-0 Åke Ke B 29/9 -2

11: 12 0-1-1 Åke Ma H 19/11 -3

1/ 2640n d 5g

7/ 2160 7 16,0

4/ 2140 7 19,2

c c 697

x c 606

c c B-lp

:2

25'

25'

2'

BITTY K. -s6- Torbjörnsen Rune a

17,7aK 40.600 Tor Ru B 8/10 -6

3 10: 16 0-0-4 Tor Ru B 4/11 -7

11: 9 1-0-0 Tor Ru B 28/11 -7

6/ 2140 1 19,1a c c B-lp

2/ 2140n 0 21,9 c c 1802

7/ 2140 5 19,7a c c 405

:3

2'

20'

5'

VERY GUCCI -s6- Skoglund Håkan (Molin K)a

16,0K 72.900 Sko Hå B 28/11 -3 8/ 1640

3 10: 6 0-1-0 Por Ke Ös 5/12 -4 9/ 2140

11: 22 1-1-0 Isi Ja S 14/12 -4 2/ 2140

0 16,8ag x c 390

5 17,6a c c 239

d 11ag c c 203

:3

25'

25'

40'

ATHOS AMOK -v3- Buhlér Peter

18,7M 31.100 Buh Pe H 9/10 -6

4 10: 0 0-0-0 Buh Pe B 11/11 -10

11: 10 0-0-1 Ede Ma U 19/12 -7

7/ 2140 0 21,7g x c 799

5/ 1640 0 21,3g c c 1014

2/ 1640v 3 19,0 c c 122

:4

15'

20'

20'

WYOMING ÅS -v6- Lindqvist Ove A (Claesson T)

18,3L 65.100 Ohl Ul D 10/10 -4 3/ 3140

4 10: 6 0-0-1 Lin OA B 21/10 -k 2/ 2140

11: 15 1-1-1 Lin OA Bs 12/12 -2 5/ 2640

0 u

k 19,2

d itg

c c 67

- - gdk

c c 212

:4

25'

15'

HARKERÖDS IDA -s5- Röste Stig Jarle (Henriksson T)a

18,6aM 35.500 Rös SJ B 14/10 -10 4/ 2140 5 18,6g x x

5 10: 8 0-0-0 Rös SJ B 28/10 -1 4/ 2160n 2 18,3 x x

H 11: 4 1-2-0 Rös SJ B 18/11 -2 9/ 2160 2 17,7 c c

28

54

83

:5

20'

20'

20'

STARBEC'S MR TEE -v4- Linderoth Per

17,0M 67.700 Lin Pe Ös 24/10 -9

5 10: 6 0-1-1 Lin Pe B 11/11 -10

11: 13 2-1-1 Lin Pe G 21/11 -1

6/ 2140 3 17,0

5/ 1660 d 11g

1/ 2640n 5 it

c c 43

c c 681

c c 222

:5

3'

20'

25'

STEPPING PLAYBOY -v3- Johansson Hans-Åke

17,0aK 40.500 Joh HÅ B 4/11 -7 9/ 2140n 0 u c c 872

6 10: 0 0-0-0 Joh HÅ B 18/11 -11 9/ 1640 0 17,0a c c 467

11: 9 0-1-0 Joh He B 16/12 -1 12/ 2140 5 19,0 c c 834

:6

20'

20'

30'

HIGHLAND PINE -s8- Lundgren Thomas (Andersson A)a

16,8M 88.250 Gus Th B 25/3 -6 5/ 2160 8 18,5g c c 1118

6 10: 14 1-0-1 Lun Th B 2/4 -2 2/ 2660 0 ug x x 688

11: 7 0-0-1 Lun Th Ös 4/11 -3 6/ 2140n 0 21,0a c c 1064

:6

25'

20'

25'

NOBBY -v6- Svärdfeldt Lars-Åke (Halberg J)

19,9aM 46.075 Svä LÅ Ös 22/2 -9 2/ 2140 7 19,9a c c 52

7 10: 6 0-0-2 Ber An Åt 10/3 -2 3/ 2140v 6 22,9ag c c 84

Ös 11: 4 1-0-0 Uhr Jo Ös 25/11 -k 2/ 2140n k 23,5 - - gdk3

:7

5'

8'

CENTER MIN* -v4- Ågren Micael

17,1M 67.703 Ber Ar N 30/7 -1

7 10: 0 0-0-0 Ågr Mi U 24/11 -10

U 11: 4 3-0-0 Ågr Mi U 8/12 -9

2160 d g

4/ 2140n 1 18,4

5/ 2160 1 17,1

- -

c c

c c

59

95

30

:7

-

20'

20'

KING A'LIR -h3- Ohlsson Ulf (Arvidsson S)

17,1aK 29.500 Arv St B 18/11 -2 3/ 2160

8 10: 0 0-0-0 And PM G 6/12 -11 1/ 2160

Bs 11: 10 0-2-1 And PM B 16/12 -1 4/ 2140

0 20,9g c c 353

2 19,4 c c 27

d ug c c 219

:8

20'

5'

30'

SMARAGD EYE -s7- Djuse Martin P (Kristiansson H) 60:1

16,3M 158.450 Joh JO B 6/10 -5 8/ 2160 0 16,3 c c 1624 5'

8 10: 22 1-3-3 Joh JO Ös 24/10 -9 1/ 2160 6 16,9 c c 124 3'

Ös 11: 10 0-0-1 Svä LÅ Ös 31/10 -2 1/ 2140t 5 20,5g c c B-lp 1'

Z.LISS -s4- Eklöf Bo (Lönn T)

18,6aM 41.500 Per Ul Rä 23/6 -11

9 10: 0 0-0-0 Eri Ul Ro 8/7 -5

Bs 11: 7 0-3-0 Eri Sö S 16/12 -8

2/ 2140

1/ 1640

3/ 2140

d 13g c x 32

0 18,8ag x x 103

2 18,6a c c 78

:9

20'

25'

30'

ROCKY BOY Å. -v7- Engblom Åsa (Fast B-O)a

15,6M 131.200 Eng Ås U 3/11 -1 1/ 2160

9 10: 6 0-0-1 Eng Ås H 19/11 -4 4/ 2140

H 11: 21 0-0-1 Nyl EK B 2/12 -10 7/ 2160

7 18,6

5 19,1

7 18,3

c c 447

x c B-lp

c c 871

:2

5'

2'

20'

DIZZY PERON -s4- Linderoth Per (Norrby K)a

18,4M 26.300 Edi St U 17/10 -11 12/ 2160 6 19,5

10 10: 2 0-0-0 Nor Ke B 28/10 -1 1/ 2160n 7 19,3

H 11: 12 0-1-1 Nor Ke U 19/12 -6 12/ 2140v 0 22,4

c c 420

c c 625

c c 260

:10

20'

20'

20'

BEHIND BLUE EYES -v5- Buhlér Peter (Vallblom P E)a

16,1M 102.100 Buh Pe H 21/10 -7 9/ 2160 8 18,9

10 10: 14 1-0-6 Ede Ma H 19/11 -3 8/ 2140 2 18,9

D 11: 11 0-2-0 Hil He B 2/12 -10 11/ 2160 6 18,3

c c 97

c c B-lp

c c 498

:3

5'

2'

20'

T.B.UNDICI -s4- Lindqvist Ove A (Edlund L)a

16,6aK 34.500 Lin OA Bo 25/8 -10 2/ 2160

11 10: 1 0-0-0 Lin OA Bo 5/9 -4 7/ 2140

11: 6 1-1-0 Lin OA U 19/9 -6 11/ 1640

2 17,9 c c 27

5 17,7a x c 43

0 16,6a x c 193

:11

20'

20'

20'

WILD PRINCE -v8- Svanstedt Mikael (Svanstedt K)a

16,5M 165.700 Sva Mi Ös 27/9 -2 1/ 2160 2 16,7

11 10: 7 0-0-1 Sva Mi D 10/10 -4 3/ 3160 3 18,2

11: 8 0-1-2 Sva Mi B 28/10 -9 7/ 2160n 7 19,6

c c 418

c c 238

c c 159

:4

20'

25'

20'

BORDEAUX ZON -s5- Djuse Martin P (Kristiansson H)

17,7M 40.000 Dju MP B 4/11 -3 3/ 2140n 2 18,6

12 10: 0 0-0-0 Dju MP B 18/11 -2 5/ 2140 1 18,0

Ös 11: 3 1-2-0 Dju MP Ös 5/12 -7 7/ 2160 2 17,7

c c 163

c c 69

c c 37

:12

20'

20'

20'

VIKING HORNLINE -v7- Gustavsson Elin (Lindgren H)a

15,9M 152.750 Ekl Bo Ös 24/10 -5 10/ 2140 7 17,1a c x 742

12 10: 15 0-1-0 Lin Ha Ös 31/10 -1 1/ 2160t 5 19,2 c c B-lp

11: 17 0-0-0 Mel Ca H 19/11 -7m 3/ 2180 5 20,6 c c B-lp

:5

25'

1'

2'

MY VERSACE -v8- Eklöf Bo (Nilsson B)a

15,6K 122.381 Nil Be Ös 7/10 -10

13 10: 11 2-0-2 Nil Be Ös 24/10 -9

11: 8 0-0-1 Öst Jo Ös 5/12 -9

4/ 2140

5/ 2160

4/ 1660

6 19,2a c c 115

0 17,6 c c 384

5 17,3 c c 143

:6

3'

3'

3'

SUPER SID -v8- Östman John (Berglund J)

16,2M 151.200 Ber Jö H 9/10 -10 7/ 2660

14 10: 13 2-3-0 Ber Jö Bs 15/11 -10 2/ 2140

Bs 11: 13 0-0-0 Ber Jö S 16/12 -4 6/ 2140

7 18,6 c c 442

4 17,8 c c 424

0 18,1ag c c 1037

:7

5'

5'

30'

VIKING LINE -v7- Åström Stina (Brolin L R)a

18,5M 138.250 Åst St Rä 30/5 -4 12/ 2140

15 10: 20 2-4-2 Mel Mi H 24/6 -10 12/ 2140

Bs 11: 6 0-0-0 Åst St H 19/11 -4 6/ 2140

0 18,9a c x 926

0 uag c x 150

0 20,7g c x B-lp

:8

40'

5'

2'

VINDER - PLADS - TVILLING

275.000 - 750.000 kr. 15 startande.Spår efter startsumma där häst med

lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,

6,9,10,7,11,8,13,12,14,15. Ljusgrön

Førstepræmie: 40.000 Auto 3140

SPIRIT OF LIFE -v6- Lindqvist Ove A (Näslund M)a 40:1

13,1aK 286.700 Lin Kr Ös 24/10 -5 11/ 2140 5 16,9ag c c 89 25'

1 10: 12 2-5-0 Lin Kr B 25/11 -4 1/ 2140t 0 19,0ag c c 168 25'

Sä 11: 21 3-0-1 Joh UA U 19/12 -10 2/ 2180v 0 19,0g c c 79 5'

TRIUMPH -v9- Nyberg Ingvar (Wallin C)a :2

14,7aK 289.900 Nyb In U 11/10 -11 2/ 2180 7 18,1 c c 185 5'

2 10: 16 1-1-2 Joh JO Ös 4/11 -2 9/ 2140n 8 18,0a c c 341 25'

D 11: 11 0-0-0 Nyb In U 8/12 -10 4/ 2200 8 17,7 c c 953 5'

VALUABLE DIAMOND(DE) -v8- Åkerlund Kenth (Frölander L)a :3

14,2aK 344.726 Ohl Ul S 23/11 -2 6/ 3140 0 18,5 c c 999 60'

3 10: 17 2-3-3 Ber Da B 2/12 -7 5/ 1640 d tr6a c c 396 25'

Sä 11: 19 2-0-2 Söd Kr U 19/12 -10 1/ 2180v 6 18,3 c c 93 5'

KESO -v5- Söderberg Lars-Göran :4

14,2aM 355.100 Söd LG S 14/10 -3 10/ 2640 8 16,1ag c c 50 30'

4 10: 15 3-1-1 Söd LG S 23/10 -7 3/ 3180 0 17,0 x x 25 50'

11: 12 1-1-0 Söd LG Ös 25/11 -3 11/ 2140n 6 18,8a c c 62 25'

RAISA DE BELLOUET -s6- Skoglund Håkan (Pihlström N)a :5

14,3aK 378.650 Häg Li B 4/11 -2m 6/ 1640n 0 16,7a c c 86 20'

5 10: 28 1-3-2 Häg An B 11/11 -6 3/ 2160 0 16,2 c c 907 40'

11: 27 1-2-2 Ber Ro B 18/11 -8 2/ 2140 0 16,4 x c 526 150'

RULLE RU -v7- Svensson Henrik (Wikström L) :6

14,3aM 424.000 Lin Pe Sk 21/4 -8 5/ 3140 6 17,6a c x 215 50'

6 10: 13 2-1-3 Eri Sö G 3/5 -4 14/ 2140 2 14,6a c c 135 25'

11: 8 0-2-2 Lin Pe G 21/5 -1 6/ 2680 2 15,4 c c 47 30'

MAILLOT(IT) -h5- Linderoth Per (Wikström L) :7

13,0aK 486.800 Lin Pe S 9/11 -5 9/ 2160 0 16,4 x c 127 60'

7 10: 11 0-3-0 Lin Pe B 25/11 -8 5/ 2140t 5 16,7a x c 81 25'

11: 16 3-1-1 Lin Pe Ös 5/12 -2 1/ 2140 4 15,9a c c 65 25'

ZAKEUS -h5- Eriksson Anton :8

14,5aK 536.588 Eri An U 3/11 -1 6/ 2180 1 17,0 c c 21 5'

8 10: 19 4-2-3 Eri An G 21/11 -3 1/ 2140n d 10ag c c 88 25'

D 11: 7 1-0-1 For AL B 2/12 -7 9/ 1640 0 16,5a c c 30 25'

LUCKY NOON -v9- Eklöf Bo (Nilsson B)a :9

13,7aM 459.300 For Ar B 26/8 -9 11/ 2140 0 16,0a x c 471 50'

9 10: 2 0-1-0 Ekl Bo B 28/10 -7 3/ 2660n 6 18,0 x c 225 25'

11: 11 1-0-1 Ekl Bo B 16/12 -8 3/ 2160 5 16,8 c c 480 25'

GLOBAL JACOB -v7- Lahtinen Akseli (Alkerud M)a :10

12,9aK 465.800 Pet To S 16/11 -3 1/ 2160 0 15,3 c c 1000 60'

10 10: 6 0-0-3 Len Pe S 23/11 -8 11/ 1640 0 13,8a c c 950 60'

H 11: 23 1-3-1 Jan To S 14/12 -8 1/ 3180 0 17,7 c c 1107 150'

JAGGER BROLINE -v5- Melander Micael (Bucht M) :11

12,6aK 502.900 Lah Ak U 10/11 -4 10/ 2140 0 17,4ag c c 253 20'

11 10: 15 0-4-2 Lun Pe Bo 9/12 -2 3/ 1640 d 3ag c c 119 20'

U 11: 16 2-0-1 Mel Mi Bo 18/12 -10 9/ 1640 5 15,9a c c 67 40'

MAFIOSO -v6- Ohlsson Ulf (Båth S) :12

13,5aK 556.300 Åke Ma U 10/11 -4 9/ 2140 3 15,2a x x 119 20'

12 10: 16 2-1-1 Eri Ul B 25/11 -8 3/ 2140t 0 17,4a c c 44 25'

11: 19 1-3-5 Ber Ov B 2/12 -7 2/ 1640 3 15,2a c c 48 25'

POWER NIGHT STAR -v6- Andersson Jimmy H (Wallin A) :13

12,5aK 541.370 Öst Jo B 25/11 -8 4/ 2140t 6 16,8a x c 342 25'

13 10: 15 0-2-1 Öst Jo Ös 5/12 -2 11/ 2140 3 15,8a c c 167 25'

11: 18 2-1-3 Öst Jo U 19/12 -2 8/ 2640v 2 18,0 c c 187 25'

KARL HEINZ -v8- Östman John (Jonsson M) :14

14,5aM 628.702 Öst Jo B 4/11 -8 3/ 2160n 3 16,5 x x 325 25'

14 10: 17 0-3-2 Öst Jo Bs 15/11 -5 2/ 2140 5 15,9 x x 51 20'

11: 17 2-1-6 Gus Pe U 19/12 -2 4/ 2640v 3 18,0 c c 158 25'

HOT POT -v5- Bergh Robert :15

13,7aK 656.100 Ber Ro B 11/11 -8 12/ 2140 1 14,5a x x 47 60'

15 10: 23 3-5-1 Ber Ro S 30/11 -4 7/ 1640 5 13,7a x x 56 110'

11: 13 4-1-0 Ber Ro B 23/12 -6 1640 a - - 110'

ekSpeRttipS Knud LiLLegård

Bedste vinderchancer:

1. løb: 9-10-6

2. løb: 11-9-6

3. løb: 7-12-1

4. løb: 2-6-5

5. løb: 12-8-4

6. løb: 1-9-4

7. løb: 6-12-9

8. løb: 5-12-10

9. løb: 15-14-13

10. løb: 12-11-5

11. løb: 7-1-10

Dagens sikre:

2 American Idol i 4. løb – V65-2 er en meget fin 2-års

hingst, som i år har vist, at den tilhører skaren lige under de

allerbedste 2-åringer i Sverige – denne gang ligner det føring

hele vejen. De tre ’nederlag’ i resultatrækken er kommet,

hvor vinderne har været først Dreams Take Time og siden

Fascination og Dreams Take Time – de to bedste i årgangen i

Sverige. De to andre starter i resultatrækken har den vundet,

hvor den har åbnet 500 meter på først 1.12 og i forrige start

1.10, så spidsen kan ingen tage fra den!

Dagens sjove:

6 Energy Sign i 7. løb – V65-5 er en slidstærk 5-års hoppe,

som nu ikke har startet en måned, men inden viste den

topform, og mon ikke den sidder i? Sidst angreb den fra

fjerde par udvendigt med en omgang igen og var meget fin

bag Pettsson Nightmare, og i starten inden sad den fast med

alle kræfterne i behold fra tredje par indvendigt, hvor Princess

Wine sejrede.

9


10

Romme Fredag 30. december • kl. 18:20 • Bane 50

1 2 3

VINDER - PLADS - TVILLING KL.18:30

VINDER - PLADS - TVILLING

3-åriga svenska högst 30.000 kr.

3-åriga svenska högst 30.000 kr.

Tillägg v.v. 7.001. Gul

Tillägg v.v. 7.001. Blå

Førstepræmie: 30.000 Volt 2140

Førstepræmie: 30.000 Volt 2140

MY HOOK -v3- Frick Kajsa (Welén Y)a

18,2M 0 Erl Ch Ro 28/6 -k

1 10: 0 0-0-0 Sun HO S 9/11 -10

E 11: 2 0-0-0 Jan To E 22/11 -3

8/ 2140

3/ 2140

9/ 2140

40:1

k 24,2g - - gdk

0 18,2 c c 1472 40'

d 14g c c 345 20'

ILIKE JONA GOLD MY -v3- Rosén Tomas 40:1

20,5M 4.000 Ros To Ro 26/9 -k 4/ 2140 k 23,9g - - gdk

1 10: 0 0-0-0 Ros To G 17/11 -7 3/ 2140 7 20,5 c c 931 20'

G 11: 2 0-0-0 Ros To G 15/12 -2 6/ 2140n 6 21,7 c c 254 20'

QUATRO LANGDEL -v3- Rehn Samuel a

0 Reh Sa Ro 09/10 -p

2 10: 0 0-0-0 Reh Sa Ro 20/5 -k

11: 0 0-0-0

7/ 2160

6/ 2140

p 29,6

k 20,3

- -

- -

1p

gdk

:2 MRS JONES -s3- Sundberg Åke

0 Eri PE Ax 08/10 -p

2 10: 0 0-0-0 Sun Åk Rä 30/5 -k

Rä 11: 0 0-0-0 Sun Åk Ro 28/6 -k

5/ 2160

4/ 2140

6/ 2140

p 31,3g - -

k 28,0 - -

k 23,5 - -

1p

ejg

gdk

:2

SAGA TABAC -s3- Erlandsson Christina

19,2M 5.000 Erl Ch Ro 28/6 -k

3 10: 0 0-0-0 Erl Ch Ro 18/11 -2

11: 2 0-0-0 Erl Ch G 15/12 -2

7/ 2140 k 23,1

9/ 2140 7 19,2

4/ 2140n 5 21,5

- - gdk

c c 533

c c 185

:3

20'

20'

POWER TO LOVE -s3- Olsson Daniel (Vassland J)a

0 Jep CJ F 08/10 -p 5/ 2140

3 10: 0 0-0-0 Jep CJ F 10/10 -p 2/ 2160

11: 0 0-0-0 Jep CJ F 29/10 -k 9/ 2140

p d12g

p 31,8

k 21,9

- -

- -

- -

ejp

1p

gdk

:3

EMMERDALE -s3- Jansson Göran

0 Jan Gö S 10/10 -p

4 10: 0 0-0-0 Jan Gö E 10/10 -p

S 11: 0 0-0-0 Jan Gö S 30/11 -k

3/ 2160

1/ 2160

1/ 2160

p dväng - -

p 37,6g - -

k 20,2 - -

ejp

ejp

gdk

:4 I'M WONDERFUL -s3- Eskilsson Claes

23,0M 0 Esk Cl Ro 28/6 -k

4 10: 0 0-0-0 Esk Cl Ro 3/10 -k

11: 1 0-0-0 Ped Fr Ro 30/10 -2

5/ 2140

2/ 2140

9/ 2140

k 25,4g - -

k 22,0 - -

0 23,0g c c

ejg

gdk

766

:4

20'

FIGO NOA BELL -v3- Lundin Anders L (Skogh H-O)a

18,8aK 2.000 Sko HO Rä 30/5 -9 8/ 2140 0 dist c c 880

5 10: 1 0-0-0 Sko HO Bs 30/6 -k 4/ 2140 k 22,2g - - gdk

S 11: 2 0-0-0 Sko HO Vi 1/8 -1 1/ 1640 8 18,8a c c 470

:5

30'

20'

KRÖSUS SORK -h3- Lång Göran

19,0M 3.000 Lån Gö Ro 20/5 -k

5 10: 0 0-0-0 Lån Gö Ro 18/11 -2

11: 1 0-0-0 Lån Gö Ro 23/12 -8

7/ 2140

10/ 2140

2140

k 19,5

5 19,0

- -

c c

- -

gdk

33

:5

20'

20'

EAST LADAY -v3- Andersson Mikael J (Edman T)a

0 Goo Ol F 10/10 -p 5/ 2160

6 10: 0 0-0-0 And MJ F 28/11 -k 6/ 2140

F 11: 0 0-0-0

p 31,3

k 22,2

- -

- -

1p

gdk

:6 VINJETT BRICK -s3- Kylin-Blom Oskar (Blom N)a

0 Kyl Os Ro 08/10 -k 9/ 2140

6 10: 0 0-0-0 Kyl Os Ro 8/7 -k 4/ 2140

G 11: 1 0-0-0 Eri Ul G 28/7 -3 11/ 2140

k 25,7

k 19,6

0 ug

- -

- -

c c

gdk

gdk

147

:6

20'

WILUNDS SVEA -s3- Sundberg Åke

0 Hed Gö Rä 23/8 -k

7 10: 0 0-0-0 Sun Åk Rä 29/8 -k

Rä 11: 0 0-0-0 Sun Åk Ro 9/12 -k

5/ 2140

3/ 2160

8/ 2140

k d8g

k 26,3

k 21,4

- -

- -

- -

ejg

ejg

gdk

:7 SMOK'N LEAGUE -h3- Nyström Pierre (Nyström L-L)

18,8M 7.000 Nys Pi G 13/6 -2 8/ 2140n 6 21,1g c c 616

7 10: 0 0-0-0 Nys Pi E 12/8 -1 7/ 2140 8 18,8 c c 431

E 11: 3 0-0-0 Nys Pi År 17/9 -3 9/ 2140 0 20,7 c c 193

:7

30'

20'

18'

ROFFE STARLET -v3- Elfving Joakim (Ek R)a

0 Erl Ch Ro 10/10 -p 5/ 2140

8 10: 0 0-0-0 Erl Ch Ro 10/10 -p 5/ 2160

11: 0 0-0-0 Hol Ås Ro 17/6 -k 5/ 2140t

p d6g

p 31,8

k 23,7

- -

- -

- -

ejp

1p

gdk

:8 STEPTOE -s3- Hallén Christer a

0 Hal Ch S 19/10 -k

8 10: 0 0-0-0

S 11: 0 0-0-0

4/ 2140 k 22,9 - - gdk

:8

VÄSTERBO CHIPCHOP -v3- Eskilsson Claes (Demmers M)

21,7M 0 Eri Pe S 12/10 -k 7/ 2140 k 30,2g - - ejg

9 10: 0 0-0-0 Unt Jo E 16/6 -k 8/ 2140 k 21,3 - - gdk

E 11: 1 0-0-0 Syn Pe Ö 18/12 -1 2/ 2140n 0 21,7g c c 405

:9

17'

PREFERRED EQUINE -v3- Kontio Jorma (Sjöström C)

19,7M 2.000 Sjö Cl S 16/3 -k 4/ 2160 k 29,2g - -

9 10: 0 0-0-0 Sjö Cl S 18/5 -k 1/ 2160 k 21,8 - -

S 11: 1 0-0-0 Sjö Cl Mp 14/11 -9 5/ 2140 8 19,7 c c

ejg

gdk

183

:9

15'

PALAVER -s3- Kontio Jorma (Ärling A)a

0 Sam Ol S 07/10 -p

10 10: 0 0-0-0 Kon Jo S 21/12 -k

E 11: 0 0-0-0

10/ 2160

7/ 2160

p 31,1

k 21,7

- -

- -

1p

gdk

:10 JEWEL PRINCESS -s3- Frick Kajsa (Widén-Ehrenberg J)a

0 And PM G 10/10 -p 4/ 2140 p 34,1g - -

10 10: 0 0-0-0 Eri Ul G 27/6 -k 4/ 2160 k 24,4g - -

Bs 11: 0 0-0-0

1p

gdk

:10

MADE FOR RUN -v3- Witasp Leif

18,2M 27.500 Wit Le Ro 18/11 -9

11 10: 0 0-0-0 Wit Le Bs 2/12 -6

Rä 11: 10 0-1-1 Wit Le G 15/12 -9

8/ 2140n 3 21,8 c c

8/ 2140 6 20,1g c c

6/ 2140n 2 19,1 c c

60:1

51 20'

50 15'

37 20'

BRISTOL -v3- Asplund Frida (Asplund C)a

21,3M 0 Eri Ul Ro 11/11 -1

11 10: 0 0-0-0 Kyl Wi G 27/11 -k

G 11: 6 0-0-0 Asp Fr G 6/12 -11

2/ 2140 d ug x c 322

6/ 2140n k 25,4g - - gdk2

7/ 2140 0 24,0g c c 473

:11

20'

5'

MARUELLA -s3- Byström John

18,3M 12.000 Bys Jo E 29/11 -1

12 10: 0 0-0-0 Bys Jo S 13/12 -2

11: 5 0-1-0 Bys Jo Ro 23/12 -8

11/ 2140

10/ 2140

2160

8 20,0g c c 728

2 18,3 c c 457

- -

:2

20'

20'

20'

STEIN DAYLIGHT -h3- Witasp Leif

20,1M 20.000 Jan To S 10/10 -p

12 10: 0 0-0-0 Art Li Rä 23/6 -k

Rä 11: 1 1-0-0 Wit Le G 15/12 -2

12/ 2140 p 31,6

7/ 2140n k 21,8

3/ 2140n 1 20,1

60:1

- - 1p

- - gdk1

c c 41 20'

SENSATIONAL IDA -s3- Olsson Daniel (Sundberg P O)

17,9M 20.000 Ohl Ul Ro 3/10 -4 5/ 2140 0 21,9ag c c

13 10: 0 0-0-0 Ols Da Bs 16/10 -10 6/ 2140 d 9g c x

Rä 11: 6 1-0-0 Sun HO G 27/10 -6 6/ 2140 0 ug c x

71

107

101

:3

40'

40'

20'

OSKAR SISU -h3- Veteläinen Antti (Alamäki M)a

18,6M 25.400 Vet An Bs 2/12 -8 10/ 2140

13 10: 0 0-0-0 Vet An S 9/12 -7 5/ 2140

S 11: 9 0-0-1 Vet An S 16/12 -7 5/ 2140

d 12g

5 18,5a

3 17,6a

x c 363

x c 318

x c 875

:2

15'

30'

30'

BELLE BOKO -s3- Jansson Torbjörn (Sjöström C)

17,8M 22.500 Sjö Cl E 13/9 -3 6/ 2140 0 distg

14 10: 0 0-0-0 Sjö Cl E 18/10 -10 9/ 2140n 6 20,0

S 11: 5 1-0-0 Sjö Cl Mp 31/10 -1 2/ 2160 1 17,8

x x 86

c c 295

c x 108

:4

20'

20'

15'

BENNEBOS ALINA -s3- Jansson Torbjörn (Röcklinger B)

18,6M 18.000 Kon Jo G 22/9 -2 8/ 2140 3 18,6

14 10: 0 0-0-0 Kon Jo S 5/10 -1 3/ 2140 4 18,8

S 11: 3 0-0-1 Kon Jo S 13/12 -5 6/ 2140 0 19,4a

c c 49

c c 164

c c 226

:3

30'

40'

40'

4

5

VINDER - PLADS - TVILLING

Danske Spils officielle spilliste

Alla, körda av A-B-C-D-E- eller F- licensinnehavare.

Tillägg v.v. 45.001, 200.001. Röd

Førstepræmie: 3.000 Volt 1640

PEARL PRINCESS -s5- Andersson Peter M (Widén-Ehrenberg J)a 40:1

17,8K 23.900 And PM G 4/8 -11 3/ 2140 0 18,8g c c 195 5'

1 10: 9 0-0-0 Eri Pe Bs 25/8 -8 4/ 2140n 0 distg c c 518 5'

Bs 11: 9 0-1-0 And PM Bs 24/11 -5 9/ 2140n 0 20,5 c c 460 5'

VAROXA -s5- Elfving Joakim (Erlandsson C) 60:1

15,1K 136.300 Elf Jo Rä 6/8 -1 6/ 2140 7 18,6a c c 850 25'

2 10: 15 3-1-2 Hol Ås F 24/10 -11 3/ 1660 3 16,5 c x 114 7'

11: 8 1-0-1 Roo Jo S 16/11 -10 1/ 1640 0 16,1a c c 436 40'

PERSOS RAMSEA -s8- Lindroos Maria a :2

16,3K 73.556 Lin Ma Ro 22/9 -3 8/ 2140 0 18,8a c c 922 25'

3 10: 7 0-0-0 Löf Bj Rä 7/10 -11 3/ 2140 0 20,4 c c 411 5'

11: 19 0-3-2 Löf Bj Ro 18/11 -10 10/ 2140n 0 23,8a c c 583 3'

MILL QUITO -v5- Alsén Olle :3

14,7K 187.500 Als Ol S 23/10 -5 5/ 2140 0 dista c c 182 40'

4 10: 12 2-1-0 Als Ol H 19/11 -5 3/ 2140 d 3g c c B-lp 2'

G 11: 11 1-0-1 Sko Ca G 6/12 -km 1/ 2200 k 22,6 - - gdk

SEASAFE -v7- Olsson Daniel (Gråberg L)a :4

15,2K 150.400 Ols Da E 19/7 -2 6/ 2140 0 18,4 x c 498 20'

5 10: 7 0-3-0 Ols Da Ro 25/11 -2 3/ 2160 2 18,1 x c 65 3'

11: 11 1-2-1 Ols Da Ro 9/12 -6 1/ 2140 6 16,7 c c 70 25'

ZATSIKI NOA BELL -v8- Lundin Anders L (Skogh H-O)a :5

18,1K 95.552 Sko HO Ma 6/8 -5 2160 0 21,6 - - 222 -

6 10: 18 0-0-1 Sko HO Vi 21/8 -4 10/ 2140 7 20,2ag c c 386 5'

S 11: 15 0-0-0 Fro Pe Ö 11/11 -7 4/ 1609 0 19,4a c c 795 6'

DENNIS THE MENACE -h5- Ek Jennie (Pärssinen J) :6

14,7K 163.000 Pär Jo Bs 30/9 -4 9/ 2140 0 16,9 c c 146 20'

7 10: 4 1-0-1 Pär Jo Ro 25/11 -5 11/ 1640 0 16,8a c x 246 20'

11: 4 0-0-0 Ek Je Ro 19/12 -2 1/ 2180 4 17,6 c c 225 3'

LUCKY MIRACLE -h10- Löfgren Björn a 80:1

14,5K 685.450 Lin Ma E 6/9 -4 1/ 2160 8 15,7 c c 3320 25'

8 10: 13 1-0-0 Löf Bj Ro 14/10 -11 1/ 2200 0 17,0 c c 173 3'

11: 8 0-0-0 Löf Bj Bs 15/11 -10 4/ 2180 0 18,5 c c 556 5'

GLOBAL LEGACY -s5- Kontio Jorma (Johansson U T)a :2

13,7M 510.500 Joh Na Ro 18/11 -km 1/ 2140 k 20,7 - - gdk

9 10: 14 2-4-0 Fri Ka G 27/11 -6 7/ 2140n 0 16,6 c c 871 100'

11: 6 0-0-0 Jan To Ro 19/12 -2 1/ 2200 0 ug c c 86 3'

ELEGANT GELJ -v8- Jansson Torbjörn (Asph S)a :3

15,4K 246.215 Asp Su Dj 11/9 -4 5/ 2146 3 18,7a c c B-lp 5'

10 10: 13 1-1-0 Asp Su Ro 22/9 -4 2/ 2140 d uag c c 1386 25'

Rä 11: 12 0-0-1 Asp Su Ro 11/10 -4 2/ 2140 0 17,3a c c 1061 25'

ARIZONA U.B. -s5- Holmsten Per-Åke :4

14,7M 444.100 Hol PÅ Bs 16/10 -9 7/ 2160 0 15,8 x c 1132 100'

11 10: 21 2-2-3 Hol PÅ H 21/10 -2 9/ 1640 0 15,1 x x 270 25'

H 11: 22 1-4-2 Hol PÅ B 16/12 -4 2/ 2680 6 18,8 c c 537 25'

FREE FOR FIGHT -v9- Frick Kajsa (Andriainen S)a :5

15,9M 271.250 And Ev Ro 7/4 -2 1/ 2180 7 19,3 x c 1040 25'

12 10: 8 0-0-0 And Ev Ro 10/6 -5 2/ 2180 0 19,8 c c 1216 3'

G 11: 6 0-0-0 Fri Ka Ro 25/11 -2 3/ 2180 0 19,9g x c 447 3'

LADIES MAN -h7- Westerholm Nicklas :6

16,1L 851.200 Wes Ni B 18/8 -8 2/ 2140 5 16,0a x x 172 60'

13 10: 17 9-1-1 Ekl Bo Bs 25/8 -2 8/ 1640 6 16,9 c c 27 20'

S 11: 15 1-1-0 Lin CE F 11/9 -8 11/ 1640 0 13,7a x c 319 25'

4

VINDER - PLADS - TVILLING - V5-1

Ston högst 575.000 kr samt hingstar och valacker högst 385.000 kr.

Grön 5

VINDER - PLADS - TVILLING - V5-2

Högst 50.000 kr.

Vit 6

VINDER - PLADS - TVILLING - V5-3

Svenska och norska kallblodiga högst 675.000 kr.

Svart

Førstepræmie: 25.000 Auto 2140

Førstepræmie: 20.000 Auto 2140

Førstepræmie: 30.000 Auto 2140

COWBOY TOOMA -h5- Holmsten Per-Åke

13,7aK 326.200 Hol PÅ H 21/10 -4 7/ 1640

1 10: 11 1-1-2 Hol PÅ H 19/11 -6 3/ 2140

H 11: 12 0-1-3 Hol PÅ B 2/12 -8 3/ 2160

0 15,7

5 16,9

8 17,1

40:1

c c 210 25'

c c B-lp 2'

c c 527 20'

COMMANDER IN CHIEF -v8- Byström John (Gråberg L)a

17,3aM 22.700 Ols BE Ro 09/10 -12 3/ 2140 1 17,3ag x c

1 10: 8 1-0-2 Ols BE Ro 9/8 -k 4/ 2140 k 21,9g - -

11: 1 0-0-0 Ols Da Ro 19/8 -2 7/ 2140 0 18,4a x c

40:1

31 3'

gdk

518 20'

JERKEFAKS -v11- Sundberg Åke (Björk S)a 40:1

25,0aK 504.200 Sun Åk G 27/11 -7 10/ 2160n 0 29,9g c c 999 40'

1 10: 17 1-4-0 Sun Åk Ro 9/12 -4 5/ 2160 1 27,8 c c 123 25'

Rä 11: 11 1-1-1 Sun Åk Ro 19/12 -9 5/ 2160 3 27,0g c c 215 40'

JUSTALITTLESPOT -s7- Eriksson Sören (Eriksson U G)a

12,5aK 548.870 Lin CE Ö 20/10 -8 12/ 2100 0 17,4a

2 10: 23 4-0-1 Wal To Ro 25/11 -2 5/ 2180 1 17,2

G 11: 22 2-2-3 Söd St Mp 12/12 -7 3/ 2160 0 17,0

c x 490

c x 22

c c 79

:2

50'

3'

25'

SUSIE WATT -s4- Persson Simon (Åhs T)a

17,6aM 40.000 Per Si Ro 3/10 -1 3/ 2160

2 10: 0 0-0-0 Per Si Rä 17/10 -6 2/ 2140

11: 5 1-1-2 Per Si Ro 30/10 -8 3/ 2160

1 17,7 c c

3 17,6a c c

0 19,4g c c

32

33

33

:2

20'

15'

20'

MAROLINA -s9- Olsen Jan Ove (Holm C)

25,1aM 639.100 Hol Ca Ro 25/11 -9

2 10: 11 1-0-1 Ols JO Ro 19/12 -9

H 11: 23 1-1-4 Swa St Ro 23/12 -7m

1/ 2200

1/ 2160

2160

3 29,7

5 27,3

c c 395

c c 349

c c

:2

50'

40'

20'

FLY ME HIGH -v10- Jadehov Ove a

14,3aK 261.450 Jad Ov Dj 11/9 -4

3 10: 3 0-0-0 Jad Ov Ö 13/10 -6

11: 3 0-0-0 Jad Ov F 19/12 -4

7/ 2146

8/ 2100

4/ 1640

4 18,7a

0 17,7a

0 15,4a

c c B-lp

c c B-lp

c c 1693

:3

5'

2'

25'

DONNA DEA -s3- Eskilsson Claes

19,6aM 31.000 Esk Cl Ro 26/9 -1

3 10: 0 0-0-0 Esk Cl Ro 3/10 -4

11: 12 0-0-1 Esk Cl S 11/12 -3

3/ 2160

1/ 2140

6/ 2140

0 18,6

0 uag

5 18,4

c c 823

x c 302

c c 1074

:3

20'

40'

30'

TRONJATRYM(NO) -v9- Eliasson Tony

26,9aK 396.577 Eli To Ro 9/12 -4

3 10: 15 2-0-3 Eli To Ro 19/12 -9

G 11: 8 0-0-0 Eli To G 22/12 -3

2/ 2140

1/ 2140

1660

0 29,3

0 29,5

c c 168

c c 998

- -

:3

25'

40'

25'

FLORIDA WIND -v9- Sundberg Åke (Johansson U)a

14,5aK 332.450 Sun Åk Ro 11/11 -12 3/ 2180 3 17,1

4 10: 13 0-1-1 Sun Åk E 22/11 -4 4/ 1640 0 15,2

G 11: 13 1-0-1 Öst Jo B 2/12 -8 1/ 2160 4 16,9

c c

c c

c c

178

416

769

:4

3'

25'

20'

WET SPOT -v7- Eriksson Ulf (Sandberg M)a

17,4aK 36.312 Kyl Wi G 3/1 -9 5/ 2140

4 10: 5 2-0-0 Lin Er Ma 10/6 -k 2140

* 11: 2 0-1-0 Kyl Wi G 27/6 -7 1/ 2140

2 20,5a c c 52

k 20,1 - - gdk

0 ua c c 1073

:4

20'

-

20'

TOMBO Ö.K.(NO) -h6- Kontio Jorma (Nordh J)a

27,0aM 538.481 Lys Öy Bt 13/5 -8 2120

4 10: 15 0-0-2 Aus Öy Bt 20/5 -8 2100

H 11: 13 0-0-1 Lys Öy Bt 2/6 -10 2120

0 28,9g - -

0 28,9 - -

0 28,3 - -

915

282

230

:4

-

-

-

TALK TALK -s7- Frick Kajsa (Bodin Y)

14,8aK 250.275 Kyl Wi G 15/9 -5

5 10: 20 2-3-3 Eri Pe H 9/10 -4

G 11: 13 0-0-1 Eri Pe Bs 12/12 -9

4/ 2140

2/ 2640

2/ 2180

0 17,3a

0 18,8

5 17,5

c c 773

c c 1740

c c 656

:5

40'

25'

5'

M.R.STARCATCHER -v3- Alsén Olle

15,5K 43.700 Als Ol Ro 17/6 -2

5 10: 0 0-0-0 Als Ol S 12/11 -13

G 11: 9 0-2-2 Als Ol Ro 9/12 -9

3/ 2140n 0 20,5

7/ 2140 0 18,4

8/ 1640 2 15,5

c c 284

c c 1412

c c 283

:5

20'

40'

20'

HEIMDALL -v11- Eskilsson Claes (Palmqvist G)a

25,4aK 565.600 Lan Bo Ro 30/10 -6 8/ 2160 0 27,8g c c 342

5 10: 12 1-1-2 Esk Cl G 21/11 -6 7/ 1660n 4 it c c 282

11: 13 1-1-2 Esk Cl Bs 12/12 -1 1/ 2140 2 26,1a c c 160

:5

25'

20'

25'

OPAL INDEX -h10- Olsson Daniel (Wallberg H)

14,2aK 354.000 Öst Jo H 22/8 -6 2/ 1640

6 10: 19 1-3-3 Åsb JH H 1/9 -6 1/ 2140

G 11: 13 0-0-1 Wal Hå G 17/11 -4 1/ 2140

d 10g

6 16,7

d 10ag

c c 170

c c 808

c c 888

:6

20'

20'

20'

ODENSIA MILLPOND -s3- Kontio Jorma (Sundberg P O)

17,6aK 40.200 Ols Da G 27/10 -9 1/ 2160 4 18,4 x x 31

6 10: 0 0-0-0 Ols Da Rä 4/11 -5 3/ 2140 0 19,7a x x 37

Rä 11: 13 0-0-1 Ols Da Ax 3/12 -3 7/ 2140 8 20,0a x x 596

:6

30'

10'

30'

STOMMENS ADOLF -v9- Frick Kajsa (Jonsson K O)

26,8aK 494.600 Jon KO Ro 18/11 -6 6/ 2160 6 30,0

6 10: 24 2-2-2 Jon KO Ro 9/12 -4 4/ 2160 5 28,4

11: 19 1-1-1 Jon KO Ro 19/12 -9 2/ 2160 0 28,6

c c 290

c c 194

c c 809

:6

25'

25'

40'

SHAKIRA THRUST -s5- Eskilsson Claes (Höglund P-O)a

14,4aM 305.200 Esk Cl F 29/10 -6 6/ 2160 0 16,5

7 10: 24 1-2-3 Esk Jo Ö 24/11 -10 4/ 2160 8 17,7

11: 22 2-3-1 Wid Ka F 28/11 -6 5/ 1660 8 17,2

x x 913

c c 339

c c 376

:7

30'

17'

25'

MOJITO N.O.* (NO) -v4- Wall Hans Ivar (Strand Jörgensen V)a

18,5aM 31.474 Fri Ka Ro 3/10 -12 3/ 2160 5 18,8 x c 124

7 10: 5 0-1-0 And TA Ro 14/10 -6 1/ 2140 2 16,9 c c 210

Rä 11: 6 1-1-0 And TA Ro 30/10 -8 2/ 2160 0 19,1g c c 226

:7

20'

20'

20'

ODD TABAC -v8- Lundin Anders L

27,3aM 517.250 Eri Pe Bs 2/12 -3

7 10: 23 2-3-4 Lun AL Ro 9/12 -4

11: 19 3-1-1 Lun AL Ro 23/12 -1

7/ 2160

1/ 2160

2180

0 28,6

3 28,0

c c 269

c c 45

- -

:7

25'

25'

25'

HUNDREDNTENPERCENT* (US) -s6- Kontio Jorma (Pakkanen A-P)

13,3aK 483.385 Lin CE S 19/10 -8 1/ 2140n 0 16,9a x x 172

8 10: 21 2-3-3 Tak Jo S 2/11 -5 12/ 1640 0 14,6a x x 522

S 11: 19 1-2-1 Kih Ör E 22/11 -8 7/ 2140 0 16,4a c c 301

:8

60'

60'

25'

ABANDONED WINNER -v7- Lindroos Maria a

15,8aK 45.400 Lin Ma E 19/7 -3 12/ 1640

8 10: 5 0-0-1 Lin Ma Rä 7/10 -9 6/ 2160

11: 10 2-0-1 Lin Ma Rä 4/11 -5 9/ 2140

0 17,1

0 18,7

0 19,0a

c c 388

c c 449

c c 375

:8

20'

15'

10'

LANNEM JORID(NO) -s8- Olsson Daniel (Björkvall S)a

26,5aK 519.940 Ols Da Ro 25/11 -9 1/ 2180 2 29,8 c c

8 10: 5 0-0-0 Ols Da Ro 9/12 -4 3/ 2160 2 27,9 c c

11: 32 2-5-3 Ols Da Ro 19/12 -9 4/ 2160 0 28,2g c c

133

31

142

:8

50'

25'

40'

XENADINE -s6- Röcklinger Dan

13,5aK 425.000 Röc Da Vi 16/9 -1

9 10: 21 2-2-1 Röc Da E 29/11 -6

S 11: 19 2-2-1 Röc Da Ro 19/12 -6

10/ 2140

7/ 2640

1/ 3180

4 17,1a

0 17,5a

5 17,9

x c 88

c c 737

x x 373

:9

25'

40'

40'

SUPER TABAC -v4- Hallsten Stig a

18,6aM 38.000 Hal St Ro 30/10 -8

9 10: 0 0-0-0 Hal St Ro 18/11 -5

G 11: 8 0-2-2 Hal St G 6/12 -3

2/ 2140

1/ 2140

10/ 2160

2 18,3

3 18,6a

5 18,5

c c 780

c c 271

c c 193

:9

20'

25'

20'

EGON -h6- Strömberg Hans R

27,2aM 508.250 Str HR F 09/10 -8

9 10: 13 0-3-1 Str HR Ro 10/10 -4

Rä 11: 0 0-0-0 Str HR Rä 4/11 -k

4/ 2140

1/ 2180

1/ 2160

0 26,8 x x 265

0 29,5g c c 52

k 33,5 - - gdk

:9

150'

25'

HELACS ZODIAC -v8- Karner Markus a

13,7aK 333.100 Kar Ma Bs 30/9 -1

10 10: 13 2-1-1 Kar Ma Rä 17/10 -3

Rä 11: 3 0-0-0 Kar Ma Ro 19/12 -3

4/ 2180

4/ 2140

3/ 2140

7 16,1

0 17,1a

0 18,5a

x x 239

x c 485

x c 854

:10

5'

25'

40'

SPEEDY STAR -v4- Olsson Daniel (Svahn J)a

19,0aM 44.300 Ekl Bo B 8/11 -2 7/ 2140

10 10: 0 0-0-0 Ols Da Ro 18/11 -5 9/ 2140

Bs 11: 7 1-1-1 Ols Da G 6/12 -9 4/ 2160

0 20,4ag c c 240

7 19,0a c c 176

3 18,2 c c 103

:10

25'

25'

20'

Reserveheste: 9-5-1-8-2-7-6-3-4

YUCAY BOKO -v6- Witasp Leif

12,9aK 351.100 Wit Le Ro 11/11 -4

11 10: 2 1-0-0 Fri Ka Ö 24/11 -8

Rä 11: 17 5-2-0 Wit Le F 19/12 -4

2/ 2140

4/ 2100

1/ 1640

7 15,5ag x c

4 16,0a x c

4 14,1a c c

18

25

19

:11

25'

25'

25'

PETITE LOVE -s4- Frick Kajsa (Axéll Å)a

17,7M 39.000 Fri Ka G 17/11 -9

11 10: 0 0-0-0 Fri Ka G 6/12 -3

11: 8 0-2-1 Fri Ka G 15/12 -9

11/ 2140 5 18,5

7/ 2160 2 17,7

2/ 2160n 3 19,4

c c

c c

c c

140

71

131

:11

20'

20'

20'

HUCKLEBERRY FINN -v5- Nyström Pierre (Nyström L-L)

14,2aK 239.400 Nys Pi Ro 30/10 -7 12/ 2140 2 16,0a

12 10: 12 3-1-2 Nys Pi S 9/11 -12 8/ 2160 7 15,9

E 11: 7 1-1-0 Nys Pi G 21/11 -2 4/ 1640n 6 ita

c c 61

c c 864

c c 204

:12

25'

60'

25'

FORREST GAR* (IT) -v9- Jadehov Ove a

17,4aM 46.172 Jad Ov G 3/2 -5

12 10: 14 0-1-2 Jad Ov Rä 17/10 -k

11: 3 0-0-0 Jad Ov E 27/10 -5

5/ 2140t

1/ 2140

1/ 2140

5 22,9a c c 276

k 22,1 - - gdk

0 20,6ag c c 294

:12

20'

10'

Reserveheste: 12-9-11-2-4-1-3-8-10-7-6-5

Reserveheste: 2-10-9-11-4-7-5-6-1-3-8-12

v5-SpilletS uDvikliNg

afdeling

vÆRDi

v5-1 v5-2 v5-3 v5-4 v5-5

6

BANEFAKTA – RoMME

Banens omkreds: 1000 meter

Opløbslængde: 205 meter

Autostart - Antal heste i første række bag startbilen:

8 heste

Voltestart - Max. antal heste i hver volte: 12 heste

Voltestart - Antal heste der vender forrest: 7 heste

Vinklet startbilsvinge


Danske Spils officielle spilliste Fredag 30. december • kl. 18:20 • Bane 50 Romme

7 8 9

VINDER - PLADS - TVILLING - V5-4

VINDER - PLADS - TVILLING - V5-5

Högst 225.000 kr.

Högst 2.100.000 kr.

Tillägg v.v. 110.001. Ljusbrun

10 startande. Lila

Førstepræmie: 25.000 Volt 2640

Førstepræmie: 30.000 Auto 2140

MORE OR LESS -v6- Jansson Göran

16,9M 89.600 Jan Gö E 30/8 -11

1 10: 15 0-3-2 Jan Gö G 10/11 -10

S 11: 14 1-0-1 Jan Gö Ö 24/11 -7

3/ 2160

5/ 2140

9/ 2100

4 17,3

1 17,6

4 17,5a

40:1

x c 170 5'

x c 95 5'

x c 621 25'

QUANTUM JOYRIDE -s8- Åsberg Jenni H

11,8aK 1.745.233 Jan RS H 21/10 -4 1/ 1660

1 10: 11 3-3-0 Kar To Ax 1/11 -3 4/ 1640

G 11: 8 0-0-0 Sve Sa E 18/11 -km 3/ 2140

7 14,6

0 16,2a

k 18,9

40:1

c c 168 25'

x c 499 40'

- - gdk

ON GOING STORY -v4- Eriksson Sören (Jonsson K O)

17,6M 81.300 Eri Sö Ro 11/11 -7 1/ 2140 7 16,7a

2 10: 9 0-0-1 Jon KO F 28/11 -10 6/ 2160 7 20,0

11: 17 1-0-1 Eri Sö S 16/12 -6 8/ 2140 7 17,4a

x c 1320

x c 347

x c 597

:2

20'

7'

30'

ACES MAJESTY -v7- Olsson Daniel (Sundberg P O)

13,5aK 891.300 Ols Da Ro 25/11 -3 5/ 2140 5 16,0a

2 10: 20 2-3-5 Ols Da S 4/12 -9 1/ 3180 4 16,3

Rä 11: 18 2-2-0 Ols Da Ro 19/12 -6 3/ 3200 4 17,3

c x 51

c x 338

c c 26

:2

40'

75'

40'

LAKE PLACID -v7- Kontio Jorma (Engberg M)a

17,5M 80.000 Nor Ti Rä 29/8 -1m 3/ 2140

3 10: 3 0-0-0 Fri Ka G 10/11 -10 11/ 2140

11: 7 0-0-0 Joh Mo Ro 19/12 -2 2/ 2160

0 22,3

0 19,3

8 18,9

c c 852

c c 252

c c 1036

:3

15'

5'

3'

SVEDBO PONTIAC -v11- Hermin Kjell a

14,0aK 777.479 Lin Ma S 20/11 -7m

3 10: 19 0-2-0 Hed Jo G 6/12 -1m

11: 27 3-3-1 Lin Ma S 16/12 -5m

2/ 2180

2/ 2180

5/ 1640

1 16,1

4 17,5

4 14,6a

c c

c c

c c

143

14

166

:3

30'

20'

30'

MOZART TÖLL -h3- Witasp Leif

17,1M 91.700 Fri Ka F 7/11 -5

4 10: 0 0-0-0 Aar Da F 5/12 -5

Rä 11: 11 2-0-0 Fri Ka G 15/12 -8

10/ 1640 8 14,9a

5/ 2140 4 18,2a

6/ 2140n 8 18,5a

c c 458

c c 298

c c 287

:4

40'

40'

40'

ROCKY RACE -h6- Witasp Leif

12,6aK 964.500 Wit Le Ro 25/11 -3

4 10: 13 3-3-1 Wit Le Bs 2/12 -4

Rä 11: 6 0-2-0 Wit Le F 19/12 -8

9/ 2140

6/ 2160

1/ 2660

0 16,1a

6 15,6

2 16,8

c c

c c

c c

144

112

69

:4

40'

25'

25'

ELVIS HOGAN -v9- Westerholm Nicklas (Jaensson P)a

16,9M 96.500 Jae Pe G 22/9 -6 5/ 2160 0 17,5 c c 1226

5 10: 1 0-0-0 Wes Ni B 4/11 -7 5/ 2160n 0 ug c x 1382

G 11: 7 1-1-1 Wes Ni Ro 18/11 -10 13/ 2140n 3 20,8a c c 71

:5

25'

20'

3'

CARPACCIO -h8- Eriksson Ulf (Eriksson P)

12,9aK 778.500 Mod Em Bs 16/10 -km 2/ 2140

5 10: 8 0-1-1 Blo Na Bs 6/11 -1m 2/ 2180

Bs 11: 11 0-0-1 Eri Ul G 22/12 -8 2140

k 22,1

0 18,2

a

- -

c x

- -

gdk

217

:5

25'

25'

EXPRESS ZANTE -v5- Olsson Daniel (Berglind M)a

16,8L 53.300 Ber Jo Ro 11/10 -km 1/ 2140 k 25,8g - - ejg

6 10: 10 0-0-0 Ber Jo E 27/10 -km 2/ 2140 k 23,2 - - gdk

E 11: 14 1-1-0 Joh MH F 13/11 -6 3/ 2160 0 18,4g c c 675

:6

20'

MARTIN L.SISU -v8- Karhulahti Ville (Alamäki M)a

12,5aK 1.013.335 Kak Ja G 22/9 -8 3/ 1640

6 10: 14 0-0-1 Eri Sö Bs 2/12 -4 3/ 2160

S 11: 22 0-2-2 Nys So S 16/12 -5m 3/ 1640

0 14,8a

8 15,8

d 6ag

x c 397

x c 328

x c 359

:6

25'

25'

30'

KROKAN -v8- Svahn Camilla (Svahn E)a

16,7M 181.700 Eri JS B 2/7 -12

7 10: 14 1-1-0 Per Re Ax 25/10 -10

11: 8 0-0-0 Sva Ca Ö 18/12 -11

7/ 2140 6 17,7a

1/ 2180 0 18,0

7/ 2180n 6 18,9

60:1

c c 303 25'

c c 174 10'

c c 742 6'

JAVELIN Q. -v10- Kontio Jorma (Åsberg J H)

12,3aK 1.242.175 Åsb JH Ro 11/3 -4 7/ 1640 6 16,5

7 10: 22 0-1-2 Sva Åk B 1/4 -3 2/ 1640 3 12,7a

G 11: 6 0-1-1 Åsb JH G 15/12 -k 1/ 2140n k 19,7

c c 105

c x 194

- - gdk2

:7

25'

60'

NIGHTRIDE -v8- Frick Kajsa (Bodin Y)

15,7K 184.731 Ek Je G 15/9 -9

8 10: 6 0-0-1 Ohl Ul Bs 6/11 -11

G 11: 5 0-0-0 Lin Pe Bs 12/12 -9

9/ 2160

5/ 2160

3/ 2180

0 17,7

7 17,6

0 19,2

c c 1988

c c 274

c c 393

:2

20'

5'

5'

SQUIRTLE COUNTACH -v10- Rondina-Bisi Sergio (Näsman J)a

12,4aK 1.045.559 Ron Se G 22/9 -8 1/ 1640 6 13,1a x x 1211

8 10: 12 0-2-0 Ron Se Ro 14/10 -7 9/ 2140 0 14,9a x c 1035

G 11: 21 0-0-1 Ron Se G 27/10 -7 1/ 1640 0 14,0a x c 838

:8

25'

40'

25'

GABUCK -v7- Sundell Louise (Halberg J)

16,9M 160.800 Flo Jo Ro 14/1 -3

9 10: 24 1-2-2 Flo Jo Rä 30/5 -5

Ös 11: 3 0-0-0 Flo Jo G 13/6 -4

4/ 2160 0 19,9

2/ 2660 0 18,6

7/ 2640n 0 18,4

c c 53

c c 1128

c c 594

:3

25'

40'

25'

TIPSY KING -v5- Hedman Göran

13,0aK 480.800 And TA Ro 11/11 -8

9 10: 13 1-2-1 Hed Gö Ro 9/12 -8

Rä 11: 17 0-1-1 Hed Gö Ro 19/12 -6

4/ 1640

3/ 2640

7/ 3200

d 10ag

6 17,7

0 17,6

c c 430

c c 173

c c 925

:9

25'

25'

40'

NOAH WIBB -v5- Wallin Kjell (Wikman P)a

16,0M 210.200 Wal Kj E 18/11 -3 1/ 1640

10 10: 14 1-1-5 Wal Kj Mp 5/12 -7 2/ 2160

E 11: 16 2-3-0 Wal Kj Ro 19/12 -10 5/ 2140

d 11ag

4 17,3

4 17,0a

c x

c c

c c

62

174

56

:4

25'

25'

20'

T.X.ZOOGOOD -h8- Frick Kajsa

11,3aK 1.448.507 Fri Ka G 27/11 -4

10 10: 14 2-3-1 Fri Ka Ro 9/12 -8

Rä 11: 13 1-0-2 Fri Ka Ro 19/12 -7

11/ 2140n 3 15,0a

4/ 2660 4 17,0

4/ 2140 0 16,1a

c c 577

c c 41

x x 181

:10

50'

25'

50'

GIDSON SHERONA -v6- Hellström Amanda (Åsberg J H)

16,7M 190.600 Åsb JH Ro 25/11 -5 2/ 1640 0 17,0a

11 10: 9 0-2-1 Wal Fr G 6/12 -4 6/ 2140 6 17,6a

G 11: 18 1-2-2 Åsb JH G 15/12 -3 4/ 1640n 6 15,9a

x x 75

x c 66

x c 950

:5

20'

25'

40'

Reserveheste: 3-10-2-4-7-5-6-1-8-9

OPEN STRETCH -v9- Jaensson Peter a

15,9M 190.128 Wes Ni Ro 14/10 -11

12 10: 0 0-0-0 Wes Ni B 4/11 -4

G 11: 8 1-2-0 Wes Ni Ro 18/11 -7

3/ 2180 1 15,9

12/ 1640n 2 15,7a

6/ 2160 7 18,8

x x

x x

x x

58

88

19

:6

3'

25'

25'

COWBOY PARTY -v6- Andersson Peter M (Sohlberg S)a

16,0M 210.588 Aar Da Ro 18/11 -7 9/ 2160 1 17,5

13 10: 11 3-1-0 Sve Sa Ro 9/12 -5 8/ 2160 7 18,0

G 11: 18 2-4-0 And PM Ro 19/12 -10 4/ 2140 0 17,4a

c c

c c

c c

67

43

47

:7

25'

25'

20'

DROPDEAD BEAUTY -s9- Israelsson Ronny (Salo M)a

16,5L 210.000 Isr Ro Ro 17/6 -4 11/ 1640 0 16,8

14 10: 13 0-1-1 Sun Åk G 27/6 -4 12/ 2160 0 16,6

11: 11 0-1-0 Isr Ro Ro 29/7 -8 1/ 3160 d ug

c c 836

c c 1990

x x 2542

:8

25'

25'

100'

WICKLOW BOKO -v7- Andersson Mikael J (Edman T)a

15,2K 184.402 Kyl Os Ro 11/11 -10 12/ 2640 6 17,4a x c

15 10: 7 0-2-3 Kyl Os Ö 24/11 -10 6/ 2140 5 18,1 x x

F 11: 16 2-1-3 Mel In Mo 6/12 -7 1640 1 17,1a - -

Reserveheste: 13-12-15-10-1-11-5-4-7-14-6-9-2-3-8

274

66

51

:9

25'

17'

-

10

11

VINDER - PLADS - TVILLING

Ston högst 140.000 kr. 10 Rosa

VINDER - PLADS - TVILLING - TRIO

Alla svenska och norska kallblodiga.

11

Tillägg för h. och v.. för varje vunna 100.000. Orange

Førstepræmie: 20.000 Auto 2140

Førstepræmie: 20.000 Volt 2140

AMELIA WIBB -s4- Rondina-Bisi Sergio

16,2aK 110.400 Ron Se G 15/9 -6

1 10: 11 1-2-1 Ron Se S 11/12 -5

G 11: 21 0-0-1 Ron Se U 26/12 -7

3/ 2660

10/ 2140

2140

0 19,8

d 9ag

a

40:1

c c 1915 40'

c c 1448 40'

- - 40'

BJÖRLI LILJA(NO) -s5- Jansson Torbjörn (Hammarlund T)a

29,9K 76.000 Pet To Bs 6/11 -6 2/ 1660 1 29,9 c c

1 10: 7 1-1-1 Jan To G 21/11 -9 6/ 2140n 6 it c c

S 11: 6 1-1-0 Pet To Bs 12/12 -6 7/ 1640 2 30,9a c c

40:1

79 15'

50 20'

58 15'

LA PERIPHERIQUE -s5- Åsberg Jenni H

18,9aM 79.800 Åsb JH G 27/11 -k

2 10: 9 1-1-0 Åsb JH G 6/12 -3

G 11: 5 2-0-0 Åsb JH G 15/12 -9

1/ 2140n k 19,2

1/ 2160 1 17,2

3/ 2160n 1 18,4

- - gdk2

c c 59

c c 26

:2

20'

20'

STOMMENS OLIVIA -s5- Jonsson Kjell O

29,2K 130.988 Jon KO Bs 6/11 -6 2/ 1680

2 10: 11 0-0-0 Jon KO G 17/11 -5 2/ 2140

11: 13 1-1-2 Jon KO Ro 25/11 -6 3/ 1640

2 29,2

3 29,6

0 30,2

60:1

c c 158 15'

c c 594 20'

c c 273 40'

LASS MADAME -s6- Wilhelmsson Robert (Ramberg A)a

15,4aK 128.900 Wal To Ro 11/11 -5 14/ 2140 0 18,2a

3 10: 10 0-3-2 Kon Jo Ro 25/11 -5 4/ 1640 4 16,0a

11: 12 0-0-0 Wid Ka Ro 9/12 -9 2/ 1660 6 15,8

x c 672

x x 266

c c 182

:3

20'

20'

20'

SUNDSÄTTERS FRIDA -s7- Olsen Jan Ove (Holm C)

28,7K 180.900 Hol Ca Ro 25/11 -6 2/ 1640 d 14g

3 10: 15 0-0-1 Ols JO B 16/12 -2 1/ 1680 4 28,7

H 11: 15 2-1-1 Wid Ka Ro 23/12 -9 2200

c c

c c

c c

516

166

:2

40'

25'

20'

JASMINE FRECIA -s3- Svedlund Billy (Strömberg H R)

16,3aM 134.000 Str HR Rä 17/10 -10 1/ 2180 3 18,1

4 10: 8 1-1-1 Str HR Ro 30/10 -11 13/ 2140 6 17,3a

Rä 11: 13 0-1-1 Str HR Ro 9/12 -2 11/ 2140 4 17,3a

c c 31

c c 283

c c 293

:4

5'

3'

3'

GLÖDHET -v5- Eriksson Ida (Eriksson T H)a

32,1M 88.800 Eri Id Rä 4/11 -10 5/ 2160

4 10: 9 1-0-1 Eri Id Ö 24/11 -1 3/ 2160

Rä 11: 9 1-1-0 Eri Id F 15/12 -1 1/ 2140

0 33,4g c c

6 33,8 c c

1 33,0 c c

216

189

142

:3

10'

17'

25'

ALMA ON LINE -s5- Witasp Leif

14,5aK 101.500 Art Li Rä 4/11 -3

5 10: 11 1-1-1 Wit Le F 5/12 -11

Rä 11: 14 0-2-1 Wit Le Ro 23/12 -5

8/ 2140

3/ 2180

2140

7 17,6a

8 19,8

a

x c 724

x c 175

- -

:5

20'

7'

3'

JUTS HÖIBY STJÄRNA -s5- Eskilsson Claes (Jansson A)a

29,3M 159.200 Lan Bo Bs 24/11 -3 1/ 2660n 2 32,4 c c

5 10: 7 0-0-2 Lan Bo G 6/12 -5 1/ 2180 3 30,5 c c

11: 23 1-7-4 Lan Bo Ro 19/12 -11 2/ 2220 2 31,3g c c

36

23

42

:4

25'

25'

20'

CRYSTAL SYMPHONY -s7- Karlsson Petter (Liljeholm L)a

15,9aK 118.800 Til Je Mp 21/11 -1 8/ 2140 0 18,3a

6 10: 13 0-1-1 Tak Jo Å 15/12 -9 6/ 2140 0 18,3a

L 11: 3 0-0-0 Gor Ke Ö 25/12 -12 1609 a

c c

c c

- -

218

158

:6

10'

15'

6'

GLADER -h6- Hallblom Jimmy (Österberg K)a

29,8K 86.800 Öst Su Rä 4/11 -10 3/ 2160 3 32,5

6 10: 8 1-1-1 Öst Su Ö 24/11 -1 6/ 2160 7 33,8

11: 12 1-1-1 Öst Su G 15/12 -10 3/ 1640n 5 32,3

c c 204

c c 210

c c 455

:5

10'

17'

20'

INDRA TROT -s6- Jansson Torbjörn (Gegerfelt B)a

15,8aK 96.558 Wit Le Rä 25/7 -11 1/ 2160

7 10: 9 0-0-1 Fri Ka Ro 4/8 -5 1/ 2160

Rä 11: 5 0-0-0 Söd St F 11/9 -7 9/ 2160

4 17,3 x c 199

7 18,2g x c 66

0 19,9 c c 689

:7

5'

3'

20'

ORRLYTOPPEN -v10- Johansson Pär P (Larsson K)a

30,8M 87.750 Löf Pa F 16/5 -6 2/ 2160 d ug c c 681

7 10: 0 0-0-0 Löf Pa Ro 11/10 -2 6/ 2140 0 32,6ag c c 920

11: 3 0-0-0 Joh PP Ö 24/11 -1 1/ 2160 8 34,0 c c 200

:6

20'

25'

17'

GLOBAL NEARLY -s3- Elfving Joakim (Nordqvist L)a

16,2aM 114.000 Jan To L 19/7 -3 6/ 1640 7 16,6a

8 10: 7 0-1-2 Ekl Bo B 5/8 -4 4/ 2140 7 17,0a

11: 10 0-0-2 Ekl Bo Bs 2/9 -2 8/ 2140 0 16,2a

c c 433

c c 770

x x 469

:8

30'

50'

40'

HUSEBY SARA(NO) -s7- Kontio Jorma (Björkvall S)a

28,3K 199.028 Eri Ro Bs 30/9 -3 3/ 2140 6 29,5a c c 397

8 10: 17 0-1-2 Ols Da G 27/10 -5 6/ 1640n 0 32,2g c c 40

11: 19 1-0-1 Ols Da Ro 23/12 -9 2200 - -

:7

20'

30'

20'

MIMMI GRANITE -s4- Kylin-Blom Oskar (Eliasson T)

16,5aK 124.000 Kon Jo G 27/11 -11 5/ 2660n 0 ug

9 10: 12 1-0-1 Eli To G 6/12 -7 1/ 2160 6 17,5

G 11: 19 0-0-2 Eli To Ro 19/12 -1 3/ 2140 6 17,9a

c c 532

c c 405

c c 424

:9

30'

20'

20'

LASSHANS LULL -v6- Florén Jonas a

30,0M 132.800 Flo Jo Ro 17/6 -6

9 10: 10 0-2-1 Flo Jo Ro 11/11 -11

11: 14 1-0-4 Flo Jo Ro 18/11 -11

2/ 2180 0 33,2

4/ 2180 6 30,0

2/ 2180n 0 34,0

80:1

c c 765 25'

c c 436 20'

x c 298 20'

T.X.ALMABELL -s4- Kontio Jorma (Frick K)

16,4aK 68.386 Alm Li Rä 19/9 -1m 6/ 2160n 8 19,2

10 10: 7 0-0-1 Fri Ka Bs 6/11 -11 3/ 2140 d 7g

Rä 11: 16 1-1-1 Fri Ka Bs 2/12 -10 2/ 2180 0 18,6

c c

c c

c c

109

188

153

:10

20'

5'

5'

KOMNES JÄRVEN(NO) -v8- Österberg Susanne a

30,3M 184.000 Öst Su Rä 4/11 -8 13/ 2140 5 31,3a c c 1160

10 10: 17 0-0-4 Öst Su E 22/11 -9 1/ 2180 7 30,3 c c 708

11: 8 0-1-0 Öst Su F 15/12 -1 2/ 2180 2 31,9 c c 70

:2

10'

20'

25'

MAXIMA WIBB -s5- Eskilsson Joakim (Eskilsson C)

16,0aK 114.962 Esk Cl Ro 25/11 -4 12/ 2140 d uag

11 10: 16 1-2-0 Esk Cl S 9/12 -2 5/ 1640 5 16,0a

11: 16 0-2-2 Esk Cl Ro 19/12 -1 10/ 2140 3 16,8a

c c 456

c c 763

c c 514

:11

20'

30'

20'

WYRMAN -v6- Sandström Carl-Erik (Persson E)a

29,3K 160.400 Pet To B 11/11 -11 1/ 2160 5 29,6

11 10: 14 1-1-1 San CE Ro 18/11 -11 5/ 2180n 4 33,6

Bs 11: 16 0-2-3 Pet To G 15/12 -10 3/ 1660n 2 29,6

c c 459

c c 283

c c 239

:3

20'

20'

20'

MOGAS EBBA -s7- Westerholm Nicklas (Hellman E-L)a

16,0aK 132.660 Blo Na G 20/10 -1m 3/ 2160 5 19,1

12 10: 13 0-0-0 Lin Åk S 12/11 -4 3/ 2140 0 17,6

S 11: 15 0-1-0 Wid Ka G 15/12 -11 8/ 2140n 6 19,4

x x 442

c c 3237

c c 268

:12

20'

40'

5'

OLSBO NICLAS -v6- Eliasson Tony

30,0M 133.300 Eli To Rä 4/11 -8

12 10: 15 0-1-2 Eli To Bs 12/12 -4

G 11: 22 0-2-2 Eli To G 15/12 -10

6/ 2140 7 31,4a c c 700

3/ 2140 6 30,0 c c 918

1/ 1660n 3 30,9g c c 726

:4

10'

25'

20'

TRES IDE(NO) -v6- Olsson Daniel (Blom S)a

28,3K 150.465 Nor Ja Sä 7/7 -6 5/ 1640

13 10: 14 0-1-0 Nor Ja Sä 1/8 -9 4/ 2180

Rä 11: 7 0-0-2 Nor Ja D 21/8 -10 11/ 1640

5 29,0ag c c 146

0 31,1 c c 532

5 29,1a c c 613

:5

20'

20'

20'

LEX LOTUS -h4- Eriksson Ulf (Eriksson P)

28,6M 170.100 Eri Pe B 11/11 -11 3/ 2160 d ug c c

14 10: 4 2-0-1 Eri Pe Bs 24/11 -3 6/ 2680n 1 31,7g c c

Bs 11: 11 4-1-1 Åbe JO G 15/12 -10 4/ 1660n 1 29,3 c c

28

40

23

:6

20'

25'

20'

EGGEN ELDA(NO) -s8- Adolfsson Sofia a

28,4K 269.616 Ado So År 26/9 -5 1/ 1660

15 10: 11 1-0-2 Ado So E 4/10 -10 2/ 2180

Ö 11: 15 0-0-1 Ado So Ro 9/12 -10 1/ 2180

5 28,4

5 30,3

7 30,3

c c 287

c c 293

c c 627

:7

25'

20'

20'

VINDER - PLADS - TVILLING

11

Alla svenska och norska kallblodiga.

Tillägg för varje vunna 25.000. Ljusgrön

Førstepræmie: 20.000 Volt 2140

GLÖDSVARTEN -v4- Kontio Jorma (Axelsson Y)a 40:1

33,3M 17.500 Esk Cl Ro 26/9 -3 8/ 2140 5 34,2g c c 153 20'

1 10: 0 0-0-0 Esk Cl Rä 7/10 -10 3/ 2140 d ug c c 85 15'

Rä 11: 8 0-2-0 Kon Jo Ro 19/12 -11 1/ 2160 d 14g c c 62 20'

GRÄNDENS EDLA -s6- Frick Kajsa (Melin B)a :2

33,4M 24.150 Goo Ol F 12/10 -1 2/ 2180 0 39,1 c c 218 20'

2 10: 8 0-0-0 Fri Ka Rä 18/4 -10 3/ 2140 0 distg c c 358 15'

Rä 11: 1 0-0-0 Blo Na Rä 4/11 -km 1/ 2140 k 42,1 - - gdk

RÅGSVEDENS TRISS -s6- Sundberg Åke (Ulfsdotter-Hell C)a :3

34,9M 23.500 Ulf Ch Rä 23/6 -2 5/ 1660n 0 38,2g x c 1712 20'

3 10: 9 0-1-0 Sun Åk G 4/8 -2 6/ 2140 d 15g x c 576 20'

11: 8 0-0-1 And PM G 6/12 -10 5/ 2160 0 36,5g x c 384 20'

VERK -v4- Jonsson Kjell O 60:1

33,4M 29.500 Jon KO Bs 6/11 -2 1/ 2160 3 34,1 c c 103 15'

4 10: 1 0-0-0 Jon KO Ro 11/11 -3 1/ 2140 d ug c c 74 20'

11: 10 0-1-2 Jon KO Ro 19/12 -11 3/ 2160 5 34,0g c c 607 20'

SIRI TABAC -s4- Lundin Anders L :2

34,3K 48.000 Wal Hå G 3/3 -5 3/ 2180 0 38,9 c c 615 20'

5 10: 10 1-0-0 Lin Pe Bs 22/3 -4 1/ 2140 7 36,7 c c 593 40'

11: 3 0-0-0 Wes Ca Ro 19/12 -k 1/ 2160 k 36,7 - - gdk

HYNDLA -s6- Eskilsson Claes (Palmqvist G)a :3

33,2M 41.300 Esk Cl Rä 23/6 -2 6/ 1660n d 8g c c 842 20'

6 10: 7 0-0-0 Esk Cl Ro 25/11 -11 3/ 1640 2 34,8 c c 232 20'

11: 6 0-1-1 Esk Cl G 6/12 -10 2/ 2160 3 33,2 c c 211 20'

ELDFLUGAN -s4- Börjesson Tilda (Börjesson M)a :4

32,1M 47.350 Bör Ti Ro 11/11 -3 4/ 2160 6 32,1 c c 709 20'

7 10: 3 1-0-0 Bör Ti Ro 25/11 -11 2/ 1660 0 36,4g c c 178 20'

11: 15 0-0-3 Bör Ti Ro 19/12 -11 2/ 2160 7 34,3 c c 213 20'

LYKKE MY -s4- Erlandsson Christina :5

33,9M 40.100 Erl Ch Bs 15/11 -4 3/ 2140 2 33,9 c c 145 15'

8 10: 0 0-0-0 Erl Ch Ro 25/11 -11 5/ 1660 5 34,9 c c 337 20'

11: 10 1-1-0 Erl Ch Ro 19/12 -11 4/ 2160 0 34,8g c c 396 20'

ELIXIR -v7- Israelsson Ronny :6

32,3M 48.600 Isr Ro Ro 30/10 -10 1/ 2200 0 33,7 c c 956 20'

9 10: 0 0-0-0 Isr Ro Ro 11/11 -3 7/ 2160 0 33,2 c c 761 20'

11: 15 0-1-2 Isr Ro Ro 19/12 -11 1/ 2180 0 34,7 c c 703 20'

ELTEBOS BRABUS -v9- Wilhelmsson Robert (Jonsson A-L)a 80:1

30,8K 60.550 Eli To H 14/7 -5 4/ 2160 0 33,6 c c 666 15'

10 10: 13 0-0-1 Blo To Bs 6/11 -6 6/ 1660 5 30,8 c c 1542 15'

G 11: 8 0-0-0 Wal Hå Bs 12/12 -6 9/ 1640 0 32,1a c c 403 15'

Å.ELIN -s6- Eriksson Sören (Eriksson J)a :2

31,2K 61.000 Eri Sö Bs 6/11 -6 2/ 1640 6 32,1g c c 55 15'

11 10: 3 0-1-0 Eri Sö G 17/11 -8 5/ 1660 2 31,2 c c 125 20'

G 11: 7 1-2-1 Eri Sö G 6/12 -5 3/ 2140 2 32,1 c c 47 25'

OLA DOX -v11- Friberg Torgny (Pårs M)a :3

31,3M 67.800 Fri To Bs 16/10 -11 7/ 2140 7 31,3 c c 1510 20'

12 10: 8 0-1-0 Fri To B 11/11 -9 4/ 2160 d 11g c c 579 20'

Bs 11: 10 1-1-0 Fri To Bs 12/12 -6 12/ 1640 7 31,8a c c 561 15'

MIN LILLE BROR -v5- Gustafsson Madeleine C a :4

32,1K 50.000 Gus MC G 17/11 -8 2/ 1660 4 32,1 c c 270 20'

13 10: 2 0-0-0 Gus MC Ö 24/11 -1 3/ 2140 4 34,4 c c 97 17'

11: 13 0-0-1 Gus MC Ro 19/12 -11 2/ 2180 6 33,3 c c 213 20'

SMISS MIA -s8- Rosén Tomas :5

30,9K 71.100 Ros TT Ma 2/9 -7 2160 0 34,8 - - 242 -

14 10: 12 0-0-0 Ros TT Bs 15/11 -4 6/ 2180 6 32,9 c c 1310 15'

G 11: 9 1-0-0 Ros TT G 6/12 -5 4/ 2160 0 35,9 c c 938 25'

TYSVÄR ERIK(NO) -v4- Eriksson Tommy 00:1

30,3M 93.663 Eri To B 11/11 -11 1/ 2140 0 u c c 112 20'

15 10: 2 0-0-1 Eri To G 21/11 -9 1/ 2160n 0 it c c 165 20'

11: 14 1-1-6 Eri To Ro 19/12 -11 1/ 2200 3 32,1 c c 131 20'

ekSpeRttipS Knud LiLLegård

Bedste vinderchancer:

1. løb: 10-2-6

2. løb: 12-5-9

3. løb: 9-4-5

4. løb: 2-11-12

5. løb: 1-10-9

6. løb: 8-2-1

7. løb: 12-10-1

8. løb: 4-2-6

9. løb: 1-11-13

10. løb: 2-7-4

11. løb: 14-5-2

Dagens sikre:

12 Open Stretch i 7. løb – V5-4 er en 9-års vallak, som har

holdt mange pauser gennem karrieren – den startede bl.a.

ikke i 2007, 2008 og 2010 – men nu er den i form og gør

det godt hver gang. Sidst sad den i dødens hele vejen og var

lidt mat til slut. I forrige start sad den sidst undervejs, men gik

meget fint over de sidste 700 meter i sporene bag Smoking

Hotrott. For tre starter siden sad den i fjerde par udvendigt og

gik med i angreb i sporene med 800 meter igen til sikker sejr

via 1.13-tempo de sidste 500 meter. Denne gang virker modstanden

ikke skræmmende, og det må være en topchance.

Dagens sjove:

10 Speedy Star i 5. løb – V5-2 er en 4-års vallak, som er

perfekt inde i dette løb. Sidst var den noget træg i det, men

gik dog ok fra fjerde par udvendigt med angreb over de sidste

800 meter bag Attraktiv. I forrige start sad den indvendigt

undervejs og var da flyvende til slut bag Pollux Race, da angrebspladsen

kom i sidste sving. For fire starter siden sejrede

den meget let efter føring hele vejen. Modstanden skræmmer

ikke, og der må være en god chance for karrierens anden

sejr i den ottende start.


12

V75 Halmstad Lørdag 31. december • kl. 12:15 • Bane 21

Danske Spils officielle spilliste

1

VINDER - PLADS - TVILLING - V4-1

Högst 100.000 kr.

Tillägg v.v. 40.000.

KL.12:45

Gul

VINDER - PLADS - TVILLING - V4-2

2 100.000 - 250.000 kr. 2 Blå

VINDER - PLADS - TVILLING - V4-3

3 3-7-åriga ston 20.000 - 60.000 kr.

3

Röd

Førstepræmie: 30.000 Volt 2640

Førstepræmie: 30.000 Auto 2140

Førstepræmie: 30.000 Auto 2140

FURYK -v4- Lorentzen Jörgen

18,7M 37.788 Lor Jö Ch 9/11 -4

1 10: 0 0-0-0 Lor Jö J 29/11 -1

J 11: 12 0-1-4 Lor Jö Å 17/12 -2

2000

3/ 2640

4/ 2640

40:1

3 17,3a - - 368 -

2 17,3a c c 139 20'

4 17,5a c c 144 25'

LOBSTER WARECO -v7- Lindblad Niklas (Rogell A)a 40:1

15,2aM 218.611 Lin Ni J 30/8 -8 2/ 2140 4 16,5 x c 714 30'

1 10: 19 0-4-2 Uhr Th J 13/9 -6 2/ 2640 0 17,7g x c 462 40'

J 11: 7 0-1-0 Lin Ni Hd 20/12 -3 9/ 2140n 2 16,6a x c 76 25'

TÄRNAN -s3- Savin Marcus

15,7aK 49.500 Läh Ha Hd 17/10 -1

1 10: 0 0-0-0 Sav Ma Hd 31/10 -8

11: 7 1-1-0 Sav Ma Å 22/12 -4

5/ 2140

2/ 1640

9/ 2140

40:1

2 15,8a x x 96 25'

4 15,7a x x 35 20'

6 18,2a c c 127 40'

NIROMALEN -s9- Lindblad Niklas (Jönsson R)a

17,2M 39.053 Lin Ni J 26/11 -1 9/ 2140

2 10: 9 1-0-0 Hau Ke J 8/12 -6 3/ 2140

J 11: 18 0-2-1 Hau Ke Kr 16/12 -12 6/ 2160

d 7ag c c 999

2 17,1a c c B-lp

4 18,7 c c 258

:2

30'

4'

20'

TITAN PATRIK(DE) -v5- Persson Stefan (Svensson P)

12,7aK 243.185 Kol Lu J 26/7 -7 5/ 1609 0 13,7ag x x 122

2 10: 5 2-0-0 Eri Ch Å 4/8 -8 10/ 1640 5 14,0a x x 94

11: 9 2-0-0 Hau Ke Kr 21/11 -4 5/ 2140 7 16,3a c c 116

:2

70'

30'

20'

PATIENCE LA MARC(DK) -s4- Falsig Bo

16,9aM 49.500 Fal Bo Hd 17/10 -10

2 10: 0 0-0-0 Fal Bo Å 1/11 -5

Å 11: 7 2-0-2 Fal Bo Å 17/11 -10

1/ 2140

5/ 2140

9/ 2140

3 17,3 c c

1 17,5a c c

1 16,9a c c

75

20

27

:2

20'

15'

15'

SUGAR BOY -h3- Söderkvist Stefan (Robertsson D)

19,7M 38.500 Unt Pe Å 3/3 -4 10/ 2140 0 19,4a c c 155

3 10: 2 0-0-0 Rob Di Hd 28/11 -k 2/ 2140 k 18,6 - - gdk

11: 5 0-0-2 Ing Pe Hd 20/12 -5 7/ 2140n d 9ag c c 289

:3

45'

25'

ROLEX HÅLERYD -v12- Takter Johnny (Andersson R)a

14,0aK 193.800 Jak Ma F 28/11 -8 10/ 1640 4 15,3a c c 428

3 10: 9 1-0-1 Eng Em Ax 11/12 -3 7/ 2140 2 16,4a c c 108

Ax 11: 12 1-1-2 Tak Jo Å 22/12 -6 1/ 1640 3 14,0a c c 126

:3

25'

20'

40'

MALVA GIRL -s3- Heiskanen Veijo

18,6aM 60.000 Hei Ve Å 27/10 -1

3 10: 0 0-0-0 Per HK Å 8/12 -9

Å 11: 8 2-0-0 Hei Ve Å 22/12 -4

2/ 2140 1 17,5 c c

6/ 2140n 1 19,9 c c

5/ 2140 0 18,6a c c

90

31

33

:3

25'

25'

40'

KRYDDAN -v3- Takter Johnny (Karlsson B R)

17,4M 32.300 Goo Bj Mp 7/11 -5 10/ 2140

4 10: 0 0-0-0 Söd St Mp 5/12 -6 5/ 2140

Mp 11: 7 1-1-0 Lin CE Mp 12/12 -10 4/ 2160

2 17,2a c c

d u c c

1 17,9 c c

30

59

56

:4

15'

25'

15'

BUVISBACK -v6- Söderkvist Stefan (Stenströmer U)

14,0aK 239.700 Jak Ma Ax 8/11 -5 10/ 1640 0 17,1g x c 206

4 10: 16 1-2-0 Joh An Å 15/12 -6 11/ 1640 0 uag c c 714

Ax 11: 12 1-1-0 Iva Mo Ax 20/12 -6 6/ 2140 2 15,9 x c 124

:4

25'

30'

25'

ÅHÅ LA HORNLINE -s3- Ingves Peter (Fagerberg M)a

17,1aM 52.000 Ing Pe Hd 6/11 -10 7/ 2140 7 17,1a c c 144

4 10: 0 0-0-0 Ing Pe Hd 28/11 -2 5/ 2640 2 19,1a c c 74

11: 4 1-2-0 Söd St Ax 11/12 -10 8/ 2140 1 18,7 c c 38

:4

25'

15'

30'

PHENOMENON(DK) -s4- Wallgren Yngve a

17,1M 31.100 Jin Jo Hd 14/11 -11 2/ 2140

5 10: 5 0-0-0 Wal Yn Hd 28/11 -10 9/ 2140

11: 9 0-0-2 Wal Yn Hd 12/12 -11 6/ 2140

6 19,0 c c 334

0 18,0a c c 647

6 19,0a c c 392

:5

15'

15'

15'

ELSTAR -v5- Uhrberg Thomas (Widegren D)

14,6aK 225.100 Lön Ch Å 21/7 -8 1/ 2640

5 10: 11 3-1-3 Lön Ch Å 22/9 -7 9/ 2140

11: 8 1-1-1 Lön Ch Hd 24/10 -4 1/ 2140

6 15,9 c x 23

0 15,1a c x 208

d 9ag c x 91

:5

40'

40'

40'

NEVADA SUN -s5- Haugstad Kenneth (Hagström K)a

16,9aM 40.300 Kar To Hd 4/12 -7 4/ 2640 1 18,7 x c 800

5 10: 1 0-0-0 Kar To Å 13/12 -1 6/ 2140 5 17,7a x c 204

11: 22 1-0-0 Ing Pe Hd 20/12 -2 6/ 2140n 0 uag x c 684

:5

15'

25'

25'

MAX BOB -h3- Untersteiner Peter

17,2M 35.000 Unt Pe Hd 15/8 -k

6 10: 0 0-0-0 Unt Pe J 29/11 -3

11: 2 2-0-0 Unt Pe Hd 12/12 -10

4/ 2160

6/ 2140

8/ 2140

k 22,5 - -

1 17,2 c c

1 16,7a c c

gdk

99

18

:6

20'

15'

LOOK OUT -v5- Svensson Johan (Granberg I)a

15,9aM 181.900 Hed Pa S 20/11 -10 2/ 2140

6 10: 7 2-1-1 Sve Jo Hd 12/12 -8 2/ 2160

Å 11: 18 1-3-1 Kar Da Å 22/12 -10 5/ 2160

0 19,5a c c 41

7 16,5 c c 652

1 17,5 c c 132

:6

30'

40'

25'

SOBEL GOLDIE -s3- Untersteiner Peter

17,2aM 35.700 Unt Pe Å 24/11 -2 4/ 2140n 2 18,1 c x 148

6 10: 0 0-0-0 Unt Pe Å 8/12 -9 4/ 2140n 5 20,0 c x 93

11: 5 0-1-2 Unt Pe Å 15/12 -3 10/ 2140 3 17,2a c c 129

:6

25'

25'

30'

GRINGOIRE -v6- Ingves Peter (Göransson C-O)

18,6M 14.339 Gör CO Hd 28/11 -k 2/ 2160 k 19,4g - -

7 10: 0 0-0-0 Ing Pe Hd 12/12 -9 3/ 2140 7 20,9g c c

11: 10 1-0-0 Gör CO Hd 20/12 -6 4/ 2160n 5 20,7g c c

gdk

75

27

:7

15'

5'

ZATOPEK BOSHOEVE -h5- Untersteiner Peter

13,4aK 194.951 Juu St J 22/11 -7 2/ 1640

7 10: 14 2-5-2 Unt Pe Hd 4/12 -5 13/ 2640

11: 20 1-4-0 Unt Pe Å 13/12 -3 6/ 1640

4 14,4 c c 212

4 18,7a c c 69

6 17,0a c c 115

:7

40'

25'

25'

GINA AMASON -s4- Lindblad Niklas (Lindblad C)

14,4aK 46.000 Lin Co J 17/11 -5 1/ 1640

7 10: 1 0-0-0 Lin Ni Hd 28/11 -10 12/ 2140

J 11: 10 0-3-1 Lin Ni J 20/12 -2 1/ 2140

2 15,3a c x 46

6 17,7a c x 99

3 17,3 c x 124

:7

20'

15'

30'

TURBO EXPRESS -v5- Rudqvist Henrik (Rudqvist S)a

17,7M 63.000 Rud Sv Hd 31/10 -3 12/ 2140 d uag

8 10: 18 1-1-2 Rud Sv Å 13/12 -5 10/ 2140 d 8ag

Å 11: 12 0-0-0 Rud Sv Å 22/12 -11 4/ 2160 6 18,9

60:1

c c 626 5'

c c 1943 15'

c c 422 12'

NEW VARENN* (DK) -v6- Kjaersgaard Preben

14,8aK 243.651 Kja Pr Hd 4/12 -5 14/ 2640 2 18,4a c c

8 10: 12 2-0-0 Kja Pr J 13/12 -6 1/ 2160 3 16,9 c c

11: 11 1-1-2 Kja Pr Hd 20/12 -3 7/ 2140n 1 16,6a c c

87

80

24

:8

25'

30'

25'

REMANIE VICI(DK) -s3- Uhrberg Thomas (Lönborg M)

15,7aK 56.142 Lön He Ch 25/9 -10 2000 4 16,4a - - 43

8 10: 0 0-0-0 Sju Jö Hd 28/11 -4 4/ 2140 4 16,7a c c 106

J 11: 9 1-1-0 Sju Jö Hd 12/12 -4 8/ 1640 0 15,7a c c 222

:8

-

50'

40'

KAROLA GELJ -s6- Svensson Johan (Ljungek E)a

17,8M 79.000 Unt Pe Å 25/1 -5 5/ 2140 8 19,8a c c 236

9 10: 7 0-0-0 Fol Bo Hd 14/2 -5 1/ 2160 0 20,5 c c 755

11: 3 0-0-0 Sve Jo Hd 20/12 -k 1/ 2140n k 21,1 - - gdk1

:2

20'

25'

ECHAUFFOUR -v5- Jensen Flemming

14,6aK 247.150 Jen Fl Ål 13/11 -7

9 10: 11 1-1-5 Jen Fl Å 24/11 -4

* 11: 17 2-0-3 Jen Fl Å 8/12 -6

2120 0 21,5g - -

2/ 2640n 1 17,5a x x

3/ 2160n 0 distg x c

42

43

25

:9

-

40'

40'

KONSERT BROLINE -s4- Takter Johnny (Widegren D)

16,8aM 45.000 Tak Jo Hd 14/11 -2 1/ 2140 d ug x x

9 10: 1 0-0-0 Tak Jo Hd 4/12 -3 2/ 2140 1 16,8a c c

11: 3 2-0-0 Tak Jo Å 17/12 -4 6/ 2140 1 17,7 c c

28

36

31

:9

15'

15'

30'

TIGER LIFE* (FR) -v4- Persson Håkan K (Vikström U)a

15,2M 67.963 Joh HB Å 17/11 -6 10/ 2640 5 17,6ag c c 208

10 10: 5 0-0-3 Joh HB Hd 4/12 -7 1/ 2660 3 18,8 c c 66

11: 22 1-0-2 Kih Ör Å 17/12 -4 4/ 2160 4 17,5 c c 99

:3

25'

15'

30'

RYDENS DAISY -s8- Ingves Peter (Rydén A)a

14,6aK 249.400 Flo Je Vg 1/7 -7m 2/ 1640

10 10: 5 0-0-1 Flo Je Ax 15/7 -1m 6/ 2140

Vg 11: 8 0-1-1 Flo Je Hd 4/12 -2m 3/ 2160

2 16,8a c c 66

0 distag c c 228

0 ug c c 546

:10

15'

20'

15'

BELLA SPEED -s4- Kjaersgaard Preben (Lenskjold B)a

15,1aK 41.330 Kja Pr Hd 28/11 -10 6/ 2140 4 17,6a c c 130

10 10: 0 0-0-0 Kja Pr Hd 4/12 -7 5/ 2640 2 18,9 c c 72

11: 11 1-1-3 Kja Pr Hd 20/12 -2 8/ 2140n 8 17,4a c c 433

:10

15'

15'

25'

LIGHTNING -v4- Haugstad Kenneth (Stråhed L)a

16,7M 95.625 Pet BA J 8/11 -10 9/ 2140

11 10: 7 1-0-1 Lyk La J 22/11 -6 9/ 1640

J 11: 12 1-2-2 Lyk La J 6/12 -4 7/ 1640

4 17,3a x c 101

0 14,3a x x 846

6 16,9a c c 688

:4

20'

40'

30'

EXTREME SPACE -v7- Haugstad Kenneth (Jonsson H)a

13,8aK 247.824 Jon Hå Ch 16/11 -8 2040 5 17,4 - - 183

11 10: 16 2-1-0 Lar An Ch 30/11 -8m 2040 2 18,4 - - 86

11: 24 2-4-2 Gün Pa J 8/12 -1 2/ 1640 3 14,8a c c 251

:11

-

-

30'

VEJBY BELLE -s4- Sjöberg Patrik (Johansson C)a

16,7aM 32.200 Sjö Pa J 22/11 -12 4/ 2160

11 10: 0 0-0-0 Eri Ch J 8/12 -5 11/ 2140

11: 10 1-0-0 Sjö Pa Å 17/12 -2 1/ 2640

5 17,6 c c 665

1 18,1a c c 57

7 18,4a c c 275

:11

20'

20'

25'

KIPLING FACE -v4- Uhrberg Thomas (Almqvist R)a

16,1M 50.100 Hau Ke Hd 10/11 -2 5/ 2140 7 16,5a c c

12 10: 0 0-0-0 Uhr Th Hd 28/11 -1 6/ 2160 1 16,1 c c

11: 13 2-0-1 Uhr Th Hd 20/12 -2 11/ 2140n 7 17,4ag c c

59

61

75

:5

25'

15'

25'

PHOTOFINISH F.H.(DK) -h4- Lövgren Joakim

15,2aK 247.500 Löv Jo Kr 21/11 -4 1/ 2140

12 10: 18 2-2-1 Löv Jo Hd 28/11 -3 8/ 2640

J 11: 20 2-2-3 Löv Jo J 6/12 -8 3/ 2640

0 uag x x 100

4 16,5 c x 126

3 16,5a c x 38

:12

20'

40'

40'

VINGA -s3- Svanstedt Anders (Svanstedt Å)

16,7aM 54.700 Wen CJ Å 6/10 -10 10/ 2140 5 17,7a c c 184

12 10: 0 0-0-0 Sva Åk Å 6/12 -1 3/ 2140n 2 18,6a c c 78

Ax 11: 12 0-3-1 Sva Åk Å 22/12 -4 12/ 2140 0 18,5ag c c 78

:12

25'

25'

40'

Reserveheste: 12-6-4-1-3-11-10-2-5-7-8-9

Reserveheste: 8-9-5-3-2-11-6-4-7-1-10-12

Reserveheste: 3-4-2-9-10-6-11-5-7-12-8-1

4

v5-SpilletS uDvikliNg

afdeling v5-1 v5-2 v5-3 v5-4 v5-5

vÆRDi

5

4

VINDER - PLADS - TVILLING - TRIO - V4-4

Högst 600.000 kr.

Tillägg v.v. 150.000. Grön 5

VINDER - PLADS - TVILLING - V75-1

3-åriga och äldre 400.001 - 1.500.000 kr.

Vit 6

VINDER - PLADS - TVILLING - V75-2

3-7-åriga ston 125.001 - 750.000 kr.

Tillägg v.v. 250.001. Svart

Førstepræmie: 30.000 Volt 2140

Førstepræmie: 150.000 Auto 2140

Førstepræmie: 100.000 Volt 2140

ZEOP -v6- Kern Klaus

16,1M 144.000 Ker Kl

1 10: 19 1-2-0 Yli To

Kr 11: 13 0-2-0 Lin Be

Ö 1/12 -2

S 14/12 -7

Ö 25/12 -3

40:1

3/ 2100 0 17,7a c c 189 25'

12/ 2140 0 18,3a c c 1058 40'

6/ 2100n d uag c c 262 25'

TARA DEFI -s9- Jensen Flemming

11,9aK 1.258.778 Unt Pe Å 3/11 -4 2/ 2140

1 10: 18 8-3-1 Jen Fl J 26/11 -5 5/ 2140

* 11: 13 1-1-1 Jen Fl Å 17/12 -11 12/ 1640

40:1

d 8ag x x 30 40'

4 14,4a x x 613 150'

4 13,0a x x 374 150'

BRAÅS PALEMA -s4- Söderkvist Stefan (Svanstedt Å) 40:1

15,0K 154.800 Sva Åk Mp 11/4 -6 3/ 2140 1 15,6a c c 35 20'

1 10: 11 0-3-0 Sva Åk Ro 23/4 -6 1/ 2640 7 17,0 c c 26 100'

Ax 11: 4 3-0-0 Söd St Å 15/12 -5 7/ 1640 1 15,0 c c 142 30'

ALL AMERICAN CLASS -v5- Svanstedt Anders (Svanstedt Å)

17,0M 119.200 Sve Li Ax 25/11 -10 8/ 2140 2 18,5ag c c

2 10: 15 4-0-2 Sva Åk Ax 11/12 -7 11/ 1640 1 14,8a c c

Ax 11: 8 1-1-0 Sva Åk Å 22/12 -6 2/ 1640 0 15,1a c c

52

29

17

:2

10'

25'

40'

CLORIA VICTIS -v7- Heiskanen Veijo

13,5aK 997.850 Hei Ve Å 24/11 -3

2 10: 14 1-4-2 Hei Ve Å 1/12 -7

Å 11: 7 0-1-1 Hei Ve Ax 11/12 -4

8/ 2140n 0 15,7a c c 489

3/ 2640 2 16,0 x x 109

10/ 2640 6 16,6a c c 47

:2

50'

50'

25'

ORCA* (DK) -s5- Heiskanen Veijo

14,8M 198.876 Juu St Ch 9/11 -5

2 10: 10 0-2-1 Sju Jö J 29/11 -8

Å 11: 11 2-2-1 Ing Pe Å 15/12 -5

2500

3/ 2140

10/ 1640

0 18,0a - -

1 14,8 x x

2 15,3 x x

115

55

49

:2

-

30'

30'

SUPREME BORE -v5- Savin Marcus

16,9M 119.500 Joh PT Å 22/9 -9 12/ 2140

3 10: 9 0-1-1 Ber LÅ Å 10/11 -10 9/ 1640

11: 12 1-2-1 Aho Mi Å 22/12 -10 8/ 2160

3 16,2a c c 283

0 15,4a x c 125

5 18,3 c c 32

:3

25'

25'

25'

RAFTING MESLOIS(FR) -v6- Söderkvist Stefan (Lähdekorpi K)

13,9aM 845.182 Tak Jo Å 8/12 -3 5/ 2140 2 15,8a c c 25

3 10: 21 2-2-2 Hau Ke Å 15/12 -8 10/ 2640 0 16,0a c c 131

11: 13 2-3-2 Goo Bj B 23/12 -6 10/ 1640 0 14,6a c c 105

:3

50'

40'

110'

EVITA BRODDA -s3- Uhrberg Thomas

16,7M 170.500 Uhr Th Å 18/8 -7

3 10: 2 1-0-0 Uhr Th J 30/8 -3

J 11: 7 0-1-0 Uhr Th Å 15/12 -5

4/ 2140

1/ 2160

5/ 1640

d 9ag c c 149

2 16,7 x c 29

0 16,7g c c 366

:3

30'

30'

30'

REGRESS VALUE -v5- Uhrberg Thomas (Robertsson D)

15,6M 109.900 Uhr Th Hd 22/8 -4 5/ 2140 0 16,1a c c 77

4 10: 7 2-1-0 Uhr Os J 30/8 -6 7/ 2140 d 9ag c c 434

11: 8 0-1-0 Hau Ke Hd 17/10 -4 2/ 1640 0 distg c c 296

:4

20'

30'

40'

FLY HIGH KEMP -s7- Berglöf Erik

12,1aK 1.057.581 Ber Er F 29/10 -3

4 10: 14 7-1-0 Ber Er F 19/11 -11

F 11: 12 3-1-0 Ber Er F 5/12 -8

2/ 2140

1/ 2640

2/ 2140

1 14,4 x x 19

5 14,7 x x 136

1 14,8a x x 25

:4

30'

150'

50'

BÄCKATORPS BRITTA -s6- Schillström Anders a

16,0M 154.334 Sch An Ch 16/11 -4 2000 3 17,1 - - 481

4 10: 21 1-2-3 Ols Ro Å 8/12 -10 6/ 2640n 7 22,0a c c 213

J 11: 20 1-1-3 Sch An Hd 20/12 -4 1/ 2640n 1 17,7a c c 657

:4

-

25'

25'

JAM FACE -s5- Persson Stefan (Bodevind H)a

16,0M 123.000 Han Ja J 2/8 -6 1/ 2140

5 10: 8 3-2-0 Per St Hd 6/11 -7 2/ 2140

11: 7 0-1-2 Sve Jo Å 22/11 -2 5/ 2140

2 16,0 c c 500

3 16,1 c c 42

5 17,0a c c 194

:5

30'

40'

25'

MANHATTAN SASSY -h7- Uhrberg Thomas (Widegren D)

11,7aK 1.241.730 Uhr Th J 13/9 -3 4/ 2140 4 14,5a x x 130

5 10: 14 3-2-4 Wid Da J 27/9 -4 4/ 2140 d 2ag x x 92

11: 11 0-2-0 Wid Da J 8/11 -3 1/ 1640 5 13,0a x x 63

:5

40'

30'

50'

VERY SOBER -s4- Lindblad Niklas (Bjerkås E)a

16,5M 241.100 Osc JL Hd 6/11 -3 3/ 2140

5 10: 12 3-2-2 Lin Ni J 29/11 -6 7/ 1640

J 11: 14 1-0-1 Lin Ni J 6/12 -7 5/ 1640

7 15,6a c c 266

0 14,8a x x 450

1 14,8a x x 304

:5

40'

30'

40'

PRELUDE F.H.(DK) -h4- Kjaersgaard Preben

18,5M 102.792 Kja Pr J 22/11 -6 3/ 1640

6 10: 6 2-0-0 Kja Pr J 6/12 -4 11/ 1640

11: 9 1-0-1 Kja Pr J 13/12 -5 4/ 2140

4 14,0a c c 326

3 15,1a c c 148

4 16,9ag c c 45

:6

40'

30'

30'

HELL OF A KEMP -h5- Untersteiner Peter

12,9aM 1.179.000 Unt Pe J 27/9 -4 7/ 2140

6 10: 5 1-1-1 Unt Pe J 11/10 -3 5/ 2140

11: 13 1-1-2 Unt Pe J 20/12 -4 11/ 2140

5 15,8a x c 76

3 14,6a x c 40

2 14,4a x c 155

:6

30'

40'

40'

DIADORA CANE -s4- Eriksson Christoffer (Nilsson L I)

16,8M 186.500 Kol Ad J 8/11 -5 8/ 1640 1 13,7a x c 221

6 10: 6 2-0-2 Tak Jo J 22/11 -6 6/ 1640 1 13,8a x c 31

J 11: 12 2-1-2 Tak Jo J 6/12 -7 6/ 1640 d 8ag x c 17

:6

40'

40'

40'

SONOF MONTECHRISTO -h3- Lövgren Joakim

15,2M 141.500 Löv Jo Kr 4/11 -4 4/ 2140

7 10: 0 0-0-0 Löv Jo Kr 21/11 -5 8/ 2140

J 11: 12 2-0-6 Löv Jo J 8/12 -2 4/ 2140

1 15,2 x x

4 15,8a x x

3 15,7a x x

55

87

17

:7

40'

100'

30'

JACKAL FACE -v5- Takter Johnny (Burman H)a

11,6aK 820.250 Tak Jo Å 15/10 -11 1/ 2140

7 10: 6 3-1-0 Adi Er J 29/10 -5 6/ 2140

J 11: 17 4-5-2 Tak Jo S 12/11 -10 10/ 2140

1 13,4a x c 31

0 13,6ag x c 172

6 13,1a c c 180

:7

110'

500'

220'

DENCO'S QUEENKILAB -s4- Ingves Peter (Denberger C)a

15,4M 207.500 Hei Ve F 19/11 -6 1/ 2140 0 20,1g c c 38

7 10: 5 1-1-0 Hei Ve J 29/11 -5 5/ 2140 1 15,1a c x 29

Å 11: 10 4-1-0 Hei Ve Å 17/12 -8 8/ 2140 2 15,7 c x 166

:7

100'

30'

100'

THE CANDYMAN -v4- Nilsson Bengt A a

14,6K 100.300 Nil BA Hd 14/11 -10 5/ 2140

8 10: 13 1-0-1 Nil BA J 29/11 -10 2/ 1640

11: 12 1-0-3 Nil BA J 13/12 -11 10/ 2140

3 17,4 c c 190

1 14,6 c c 501

3 17,1a c c 72

:8

5'

30'

20'

INDIGO BROLINE -v6- Svanstedt Anders (Svanstedt Å)

12,3aK 1.029.000 Len Pe Å 17/9 -10 6/ 2140 d 11ag x x

8 10: 1 0-0-0 Sva Åk Å 24/11 -3 11/ 2140n 3 14,3a x x

Ax 11: 11 6-1-1 Sva Åk Å 8/12 -3 9/ 2140 1 15,8a x x

55

20

19

:8

150'

50'

50'

ONE TO ONE* (DK) -s5- Haugstad Kenneth (Jokumsen L)a

16,6M 182.274 Uhr Th Hd 6/11 -5 7/ 2140 1 16,5a c c 169

8 10: 2 1-0-0 Pip La Se 20/11 -6 2520 1 18,7 - - 33

* 11: 21 4-3-5 Hau Ke Å 17/12 -9 3/ 2140 2 16,6 c c 73

:8

40'

-

100'

NOBLESS DANCER(DK) -s6- Hansen Jan (Egertoft H)

16,8K 108.700 Uhr Os Hd 24/10 -6 3/ 2640 7 17,3 c c 916

9 10: 3 0-1-0 Han Ja Hd 4/12 -1 3/ 2160 2 17,2 c c 89

11: 14 0-2-3 Han Ja Å 15/12 -7 10/ 2140 7 16,6a c c 1013

:9

40'

5'

25'

SVARTMYRS SIGGE -v7- Svensson Johan (Kyllönen K)a

12,8aK 744.100 Unt Pe Hd 6/11 -9 3/ 3160 6 15,9 x x 243

9 10: 18 1-3-3 Uhr Th Å 1/12 -7 9/ 2640 4 16,2 x x 236

Å 11: 19 2-1-2 Unt Pe Å 15/12 -8 1/ 2640 2 15,4a x x 262

:9

75'

50'

40'

SANNA STREAMLINE -s3- Sandkvist Joakim (Karlstedt T)

15,6M 144.000 Kar To Hd 24/10 -5 7/ 1640 6 14,1a x c 477

9 10: 2 0-0-0 Kar To J 8/11 -1 3/ 2140 1 15,6 x c 297

11: 17 2-1-4 Kar To Å 15/12 -5 11/ 1640 4 15,9 x c 616

:9

40'

30'

30'

NOSTRO VALUE -v8- Takter Johnny (Augustsson M)a

14,0M 563.600 Lön Ch Kr 30/9 -7 8/ 2160 4 14,3 c c

10 10: 11 2-1-1 Lön Ch Hd 17/10 -6 2/ 2180 0 15,9g c x

11: 9 0-2-1 Lön Ch J 6/12 -2 4/ 1640 3 14,5 c x

60:1

55 25'

67 60'

96 40'

GIFT TO EUROPE -v12- Näslund Torbjörn (Nilsson A)a

12,5aK 1.409.700 Näs To Hd 24/10 -k 2/ 2140 k 18,8

10 10: 5 1-0-0 Näs To Hd 31/10 -5 1/ 2660 5 16,8

J 11: 2 0-0-0 Näs To Ch 16/11 -7 2580 0 16,1

- - gdk

c x 210

- - 209

:10

25'

-

JANSAS ELIZE -s4- Berglöf Erik (Berglöf J)

15,5K 246.282 Ber Er F 28/11 -6 1/ 1660

10 10: 13 2-4-1 Ber Er Mo 6/12 -9 2140

F 11: 21 4-4-0 Ber Er S 16/12 -3 4/ 2140

2 15,5 x x 63

1 16,7a - - 37

4 15,4a x x 194

:10

25'

-

30'

VIP CAPE -v7- Folkeson Boo (Edvinsson B-I)a

14,3K 370.900 Söd St S 12/10 -5 12/ 2140

11 10: 16 4-2-2 Söd St Hd 10/1 -4 2/ 1640

11: 1 0-0-0 Fol Bo Hd 12/12 -k 1/ 2140

3 15,5a c c 224

0 15,6a x c 106

k 18,4 - - gdk

:2

60'

40'

DELVIN GOLD -v6- Ingves Peter (Rånlund M)

12,1aK 991.300 Tak Jo J 22/11 -3 7/ 1640

11 10: 18 6-2-4 Tak Jo Ax 3/12 -11 2/ 1640

J 11: 18 4-3-1 Tak Jo J 20/12 -4 3/ 2140

1 12,7a x c

0 15,1a x c

1 14,3a x c

62

67

36

:11

50'

150'

40'

BARBRO PALEMA -s4- Svanberg Oskar

16,5M 206.618 And PM S 26/10 -6

11 10: 15 1-2-2 And PM S 9/11 -6

Mp 11: 20 2-3-1 Eri Ki Mp 12/12 -7

5/ 2140

2/ 1640

8/ 2140

0 14,9a x x 1222

0 15,7a x c 144

1 16,5 x x 322

:11

125'

40'

25'

ONYX KNICK -v6- Ingves Peter (Fagerberg M)a

15,4M 506.700 Ing Pe Hd 14/11 -8 10/ 1640

12 10: 15 1-2-0 Ing Pe Hd 28/11 -7 11/ 2140

11: 25 2-3-2 Hau Ke Ax 11/12 -4 12/ 2640

4 13,5a c c 335

0 15,8a c c 106

5 16,6a c c 391

:3

40'

40'

25'

Reserveheste: 8-7-4-11-3-1-2-6-9-5-10

QUEEN CASINO -s5- Takter Johnny (Wännström C)a

16,7M 245.100 Sve Li F 7/11 -8 5/ 2140 4 16,7 x x 269

12 10: 7 1-0-0 Bal Me Ax 3/12 -9 6/ 2140 1 18,1 x x 132

Ax 11: 15 3-2-1 Sve Li Å 22/12 -6 4/ 1640 1 13,9a x x 68

:12

50'

100'

40'

ORCAS BAC -v7- Untersteiner Peter

14,7M 502.700 Unt Pe J 22/11 -8

13 10: 16 3-3-2 San Jo Kr 2/12 -8

11: 21 2-4-0 Unt Pe Hd 12/12 -8

4/ 2140

12/ 2140

4/ 2180

2 14,5a x x 96

0 15,4a x x 239

6 15,8 x c 149

:4

40'

50'

40'

BANEFAKTA - hALMsTAD

EMMA NIPS -s6- Svanstedt Anders (Svanstedt Å)

14,7M 604.400 Lin OA Bo 13/10 -8 1/ 2160 1 16,0

13 10: 16 5-1-1 Lin Pe U 27/10 -5 4/ 2160n 2 16,7

Ax 11: 22 1-3-3 Ohl Ul S 12/11 -9 3/ 2160 0 15,0

60:1

c c 222 100'

c c 231 20'

c c 685 200'

VEKAS PRIDE -v5- Bianchi Riccardo (Gudmundsson R)a

14,1K 471.500 Nil St J 18/10 -4 10/ 2140 1 17,1 c c 175

14 10: 10 4-0-0 Bia Ri Å 6/12 -4 9/ 1640n 2 14,8a c c 121

11: 16 4-2-1 Bia Ri J 20/12 -8 3/ 1640 0 15,0ag c c 39

:5

40'

25'

40'

Banens omkreds: 1000 meter

Opløbslængde: 199 meter

Autostart - Antal heste i første række bag startbilen:

DITTE VINGBOONS -s7- Persson Håkan K (Södervall P)

14,9M 510.600 Per HK Å 8/12 -8 8/ 2140n d 11g

14 10: 22 0-4-4 Bia Ri Å 17/12 -9 2/ 2160 1 15,8

11: 27 3-4-1 Per HK S 26/12 -9 9/ 2140 d ug

x x 245

x c 219

c c 285

:2

100'

100'

200'

VEKAS INGO -v7- Haugstad Kenneth (Karlsson P)

13,7K 583.265 Hau Ke Å 24/11 -6 3/ 2160n 2 16,7 x c 136

15 10: 6 1-2-0 Hau Ke J 6/12 -2 8/ 1640 1 13,7 x c 127

J 11: 8 2-1-2 Hau Ke Å 17/12 -3 6/ 2140 1 14,8a x c 70

:6

40'

40'

40'

8 heste

Voltestart - Max. antal heste i hver volte: 12 heste

Voltestart - Antal heste der vender forrest: 7 heste

GOOD AS PRINCESS -s5- Lövgren Joakim (Stenströmer U)

15,0M 749.500 Goo Bj Mp 7/11 -2 7/ 2140 1 15,0a x x 47

15 10: 18 2-4-2 Goo Bj S 20/11 -9 1/ 2140 4 15,8a x x 49

Ax 11: 21 2-2-2 Goo Bj Ax 3/12 -6 4/ 2160 4 16,2 x c 335

:3

25'

75'

100'

Reserveheste: 15-7-14-8-2-11-10-5-6-12-13-9-4-3-1

Vinklet startbilsvinge

Reserveheste: 12-14-8-13-6-7-1-9-5-15-2-10-11-4-3

6


Danske Spils officielle spilliste Lørdag 31. december • kl. 12:15 • Bane 21 V75 Halmstad

7

VINDER - PLADS - TVILLING - V75-3 - V5-1

3-åriga och äldre lägst 400.001 kr.

Ljusbrun 8

VINDER - PLADS - TVILLING - V75-4 - V5-2

3-åriga och äldre 50.001 - 200.000 kr.

Lila 9

Førstepræmie: 200.000 Auto 1640

Førstepræmie: 100.000 Volt 2640

NORAS BEAN -h6- Söderkvist Stefan (Stenströmer U) 40:1

11,7aM 6.411.411 Söd St S 1/10 -7 10/ 2140 0 13,3a x x 128 500'

1 10: 12 1-5-1 Söd St Å 15/10 -7 8/ 2640 2 13,9a x c 413 600'

Ax 11: 14 1-2-4 Söd St Mi 6/11 -8 2100 3 12,1a - - 73 -

NE ME QUITTE PAS(IT) -h4- Svanstedt Anders (Svanstedt Å)

15,2M 194.980 Goo Bj Å 8/9 -10 2/ 2160 1 15,7 x x

1 10: 5 0-0-1 Sva Åk Å 29/11 -3 1/ 1640n 1 14,9a x x

Ax 11: 8 4-0-0 Sva Åk Å 13/12 -3 1/ 1640 1 15,7a x x

40:1

15 12'

14 25'

15 25'

VESUVIO ÅS -h5- Ingves Peter (Lähdekorpi K)

11,3aK 2.052.360 Söd St J 26/11 -7 9/ 2140

2 10: 2 0-0-1 Tak Jo Å 17/12 -7 9/ 2140

11: 12 0-2-0 Kih Ör B 23/12 -8 2/ 1640

0 14,5a c c 999

5 14,3a c c 242

4 12,7a c c 56

:2

200'

200'

150'

WILL OLAS ARN -v4- Wulcan Emil a

16,6M 148.300 Lin CE S 20/11 -8 3/ 2140

2 10: 0 0-0-0 Wul Em Å 1/12 -10 12/ 2640

Å 11: 24 2-3-2 Wul Da Å 22/12 -10 9/ 2160

4 15,4a c c 239

3 18,4a c c 38

2 18,0 x c 56

:2

50'

25'

25'

MAXWELL MAYDAY* (FI) -v6- Haugstad Kenneth (Lähdekorpi K)

11,8aK 1.539.510 Tak Jo Ro 22/10 -11 4/ 2640 1 15,2 c x

3 10: 26 6-6-3 Adi Er J 29/10 -6 1/ 2140 2 13,5a c x

11: 20 5-2-6 Goo Bj S 12/11 -5 9/ 2140 3 13,3a c x

62

40

56

:3

150'

150'

300'

TYSON NOVEMBER(DE) -v6- Sandkvist Joakim (Karlstedt T)

14,6K 122.104 Kar To Hd 14/11 -10 4/ 2140 1 16,9 c c 102

3 10: 6 0-1-0 Kar To J 29/11 -10 7/ 1640 1 14,6 c c 26

11: 9 3-1-0 Kar To Å 8/12 -6 8/ 2140n 1 18,4 c c 74

:3

5'

30'

40'

FINDERS KEEPERS -h10- Heiskanen Veijo

10,3aK 7.263.522 Hei Ve F 19/11 -7 12/ 2140 0 13,0a x x 965

4 10: 14 2-3-1 Hei Ve Ö 10/12 -7 3/ 2100n 4 15,0a x x 977

Å 11: 16 0-1-2 Hei Ve Å 17/12 -7 7/ 2140 0 14,7a x x 657

:4

200'

200'

200'

INDEED SOUTHWIND -v4- Sjöberg Patrik (Robertsson D)

17,9M 88.800 Sjö Pa Hd 10/11 -2 8/ 2140 1 15,8a x x 105

4 10: 0 0-0-0 Sjö Pa Hd 28/11 -6 1/ 2140 d ug x x 22

11: 10 2-3-1 Sjö Pa J 6/12 -4 10/ 1640 d 12ag x x 43

:4

25'

40'

30'

STRONG BOY D.E.* (DE) -v8- Lövgren Joakim

10,9aK 2.799.761 Löv Jo Hd 14/11 -7 4/ 1640

5 10: 12 4-4-1 Löv Jo J 29/11 -8 1/ 2180

J 11: 13 3-3-1 Löv Jo V 21/12 -1 2100

3 13,1a x x

2 13,5 x c

1 12,7a - -

21

16

55

:5

40'

30'

-

FIGHTER GULL -v4- Untersteiner Peter

17,9M 169.800 Unt Pe Mp 11/4 -6

5 10: 13 1-1-1 Unt Pe Å 10/11 -5

11: 3 2-0-0 San Jo Hd 20/12 -1

4/ 2140 0 17,6ag c c

1/ 2140 1 16,2a c c

3/ 2140n 1 15,9a c c

41

37

34

:5

20'

40'

30'

SPRING EROM -h6- Olofsson Björn (Olofsson H)

12,0aM 3.045.700 Goo Bj Å 17/9 -11 3/ 3180

6 10: 7 3-1-0 Adi Er J 29/10 -7 9/ 2640

11: 4 1-0-0 Adi Er S 12/11 -7 2/ 2140

d 15g c c 40

0 13,5ag c c 186

d 9ag c c 138

:6

200'

500'

500'

ARAZI BOKO -v4- Persson Håkan K (Södervall P)

16,7M 78.700 Per HK Å 15/11 -5 7/ 2140 1 15,9a c c

6 10: 0 0-0-0 Per HK Å 29/11 -1 11/ 2140n 1 16,2a c c

11: 7 3-0-2 Per HK Å 13/12 -5 11/ 2140 1 17,9a c c

40

66

17

:6

15'

25'

15'

HOITY TOITY FACE -s7- Karlsson Jenny J (Rydell R)a

11,3aK 1.918.419 Kar JJ Kr 4/11 -3 6/ 1640 3 12,8a c c 25

7 10: 16 4-1-2 Kar JJ Hd 14/11 -7 7/ 1640 0 14,0a c c 68

J 11: 15 2-1-3 Kar JJ J 26/11 -10 11/ 1640 0 13,8a c c 385

:7

50'

40'

125'

KING* (DE) -v4- Söderkvist Stefan (Untersteiner P)

15,6aK 133.792 Unt Pe Hd 9/9 -5 5/ 2640 2 15,7a c x

7 10: 8 0-3-1 Sju Jö Å 29/9 -7 3/ 2140 1 16,2a c x

11: 7 4-1-1 Unt Pe Å 24/11 -7 12/ 2140n 1 16,4a c x

22

30

69

:7

20'

30'

40'

BEIJING MAN -v9- Sjöberg Patrik (Widegren D)

11,8aK 1.999.915 Uhr Th J 4/10 -3 2/ 1140

8 10: 19 2-6-2 Uhr Th Å 27/10 -3 1/ 2140

11: 14 0-1-2 Uhr Th Hd 14/11 -7 6/ 1640

3 ita x c 281

5 14,7a x c 257

0 14,0a x c 415

:8

60'

60'

40'

MUSICAL WOOD -s8- Lugauer Conrad

15,7M 154.200 Lug Co J 22/11 -7

8 10: 0 0-0-0 Lug Co Kr 2/12 -6

J 11: 12 2-1-0 Wal Ma Kr 16/12 -8

1/ 1640

8/ 2160

8/ 2140

d 10g x c

2 16,4 x c

4 17,1g x c

27

65

91

:8

40'

40'

40'

NURSERY RHYME -s7- Persson Stefan

11,3aK 3.357.484 Per St Hd 14/11 -7

9 10: 11 4-1-0 Per St J 26/11 -10

11: 16 2-3-1 Per St Ö 10/12 -5

1/ 1640

6/ 1640

7/ 2100

1 13,0a x c 106

0 distag x c 297

0 16,9a x c 392

:9

40'

125'

125'

TAMTAM -v7- Lubrano Giuseppe (Ahlborg C)a

16,6M 158.000 Lub Gi J 26/11 -13 5/ 2140

9 10: 0 0-0-0 Ahl Ce J 13/12 -11 11/ 2140

J 11: 6 1-1-1 Ahl Ce J 20/12 -11 6/ 2160

3 17,8a x c

1 16,4a x c

2 16,6g x c

75

76

25

:9

30'

20'

20'

NEO HOLMSMINDE* (DK) -h6- Uhrberg Thomas (Juul S)

10,2aK 3.062.904 Juu St Ch 30/10 -9 1600 3 11,5a - -

10 10: 12 4-2-1 Juu St Ål 13/11 -10 1600 1 12,9a - -

* 11: 15 5-1-3 Juu St Ch 23/11 -7 2000 1 14,3a - -

58

20

14

:10

-

-

-

STENSRO MACHO -v4- Uhrberg Thomas

15,8M 137.200 Uhr Th Hd 31/10 -6 5/ 2140

10 10: 5 0-0-0 Uhr Os J 6/12 -6 8/ 2140

J 11: 9 2-1-2 Uhr Th Å 17/12 -8 1/ 2140

1 16,6 c x 14

4 16,0a x c 74

5 15,8 x c 165

:10

25'

30'

100'

MIN NARKISSOS -v9- Henriksson Jan (Olsson L)a

12,3aK 2.088.705 Öst Jo B 28/10 -4 5/ 2140n 0 16,7a c c 260

11 10: 19 3-5-0 Tak Jo Å 10/11 -8 11/ 2140 0 14,5a x x 317

J 11: 17 1-1-3 Hau Ke Kr 21/11 -3 4/ 2640 0 16,8a x x 241

:11

25'

60'

40'

REVANSCHEN -h3- Eriksson Christoffer (Jönsson J)

16,8M 106.000 Eri Ch J 15/11 -11 6/ 2140 1 16,8 c c 76

11 10: 3 0-0-1 Eri Ch S 30/11 -7 1/ 2140 4 16,3a c c 209

J 11: 5 1-3-0 Tak Jo J 20/12 -9 6/ 2140 2 16,9 c c 22

:11

30'

60'

40'

ROYALE DE CREPON* (FR) -s6- Takter Johnny (Lindgren M)

11,3aK 2.787.949 Rua MJ V 10/9 -4 2700 0 it - - 1110

12 10: 3 1-0-1 Goo Bj J 26/11 -10 9/ 1640 3 13,0a c c 35

11: 12 2-0-3 Goo Bj Ö 10/12 -5 9/ 2100 3 16,4a c c 34

:12

-

125'

125'

ALL AMERICAN CANDY -v4- Hansen Jan (Bendz R)a

13,9K 170.800 Len Pe J 29/10 -8 10/ 1640 6 14,2a x x 248

12 10: 3 1-0-0 Löv Jo Kr 4/11 -7 12/ 1640 0 14,0a x c 531

11: 15 4-1-0 San Jo J 6/12 -6 5/ 2140 1 15,7a x x 192

:12

100'

100'

30'

Reserveheste: 1-3-5-10-9-12-7-2-6-8-4-11

Reserveheste: 7-11-6-3-1-2-12-5-8-10-4-9

10

VINDER - PLADS - TVILLING - V75-6 - DD-1 - V5-4

3-åriga och äldre 200.001 - 400.000 kr.

10 Rosa

VINDER - PLADS - TVILLING - TRIO - V75-7 - DD-2 - V5-5

3-åriga och äldre 400.001 - 800.000 kr.

11

Orange

Førstepræmie: 100.000 Auto 2140

Førstepræmie: 110.000 Auto 1640

BREEDLOVE -v5- Takter Johnny (Lähdekorpi K)

15,0aM 305.200 Läh Pe J 29/11 -9 5/ 2140

1 10: 13 3-1-4 Kak Ja S 14/12 -7 11/ 2140

11: 3 1-1-1 Goo Bj B 23/12 -7 9/ 2140

3 16,3a c c

2 16,0a c c

1 15,0a c c

40:1

19 20'

39 40'

83 100'

NU NU HILL -v6- Jensen Flemming

13,0aK 608.537 Ing Pe Ax 23/7 -11

1 10: 14 6-2-1 Jen Fl Ål 13/11 -5

* 11: 10 5-0-2 Jen Fl Å 8/12 -7

40:1

9/ 2140 0 14,6a c c 453 110'

2100 1 15,0a - - 39 -

3/ 1640n 1 15,2a x x 14 40'

SHIRAZ EXCLUSIVE -v5- Sjöberg Patrik (Widegren D)

14,2aM 329.600 Goo Bj Å 22/11 -3 7/ 2640 2 15,7a x c 28

2 10: 4 0-1-2 Ing Pe Ax 3/12 -10 12/ 2640 0 18,1 x c 175

11: 10 1-2-1 Ing Pe Å 22/12 -7 6/ 2140 4 16,0a x c 44

:2

25'

100'

40'

PER MENTO* (DK) -h4- Uhrberg Thomas (Juul S)

14,0aK 686.702 Uhr Th Bi 23/10 -4 1900

2 10: 10 2-2-4 Juu St J 15/11 -8 6/ 2160

* 11: 16 3-5-3 Uhr Th Hd 28/11 -7 6/ 2140

2 14,6a - - 38

d ug x x 449

1 15,4a c c 50

:2

-

100'

40'

ART ON LINE -v4- Aho Mikko a

13,5aK 292.700 Aho Mi Ax 25/11 -4

3 10: 3 3-0-0 Aho Mi Å 8/12 -5

Å 11: 14 4-1-4 Aho Mi Å 15/12 -6

11/ 2640 3 18,1ag c c

6/ 1640n 2 16,8a c c

1/ 1640 1 14,1a c c

35

63

24

:3

20'

40'

30'

FREEMAN T.PORTER -h4- Lugauer Conrad

12,7aK 488.000 Lug Co Kr 21/11 -8 5/ 2140

3 10: 1 0-0-0 Lug Co S 30/11 -9 9/ 2140

J 11: 19 7-2-1 Wal Ma Å 17/12 -10 11/ 2140

1 13,9a x c 28

d 5ag x c 234

d 10ag x c 35

:3

100'

500'

110'

YANKEE FLAIR -v4- Uhrberg Thomas

13,5aK 226.685 Ekl An Ch 30/10 -8

4 10: 6 2-1-0 Uhr Th J 26/11 -6

J 11: 13 2-0-4 Uhr Th Å 17/12 -6

2000

3/ 2640

6/ 1640

4 14,0a - - 178

3 16,7 x x 116

3 13,5a x x 354

:4

-

100'

100'

TREECKO -v5- Svanstedt Anders (Svanstedt Å)

14,4aM 518.000 Sva Åk Ax 25/11 -6 11/ 1640

4 10: 17 5-1-3 Sva Åk Ax 3/12 -2 6/ 1640

Ax 11: 8 2-1-0 Sva Åk Å 17/12 -3 5/ 2140

1 14,4a x x

1 14,9a x x

2 14,8a x x

31

21

26

:4

20'

25'

40'

WISS ROADRUNNER -v6- Haugstad Kenneth (Juul S)

12,7aK 291.390 Cla Ch Aa 26/10 -7 2340 1 17,7 - -

5 10: 7 1-1-0 Juu St Aa 27/11 -8 3420 5 20,9 - -

* 11: 11 2-1-0 Cla Ch Ch 21/12 -7 2000 0 15,8ag - -

116

42

392

:5

-

-

-

CAPELLO BOB -v5- Söderkvist Stefan (Lähdekorpi K)

13,7aK 761.025 Tak Jo S 9/11 -8 9/ 2640 0 15,3a c c 74

5 10: 16 3-2-2 Tak Jo Kr 21/11 -7 8/ 1640 0 13,7a c c 149

11: 4 1-0-0 Hau Ke Hd 12/12 -5 5/ 2140 1 15,0a c c 28

:5

60'

40'

50'

O DE POMME* (DK) -v5- Kjaersgaard Preben (Günther P)

13,5aM 274.887 Gün Pa J 17/11 -4 8/ 1640 3 14,2a c c 127

6 10: 12 2-2-0 Gün Pa J 26/11 -3 6/ 1640 2 13,8a c c 130

J 11: 22 3-4-4 Gün Pa Hd 12/12 -7 6/ 1640 0 14,5a x c 64

:6

30'

30'

40'

PINOCCHIO H.J.* (DK) -h4- Thomsen Henrik

12,7aK 797.142 Tho He Hd 14/11 -8 1/ 1640

6 10: 16 0-6-3 Jör Bi Ny 24/11 -9 2140

* 11: 15 4-2-3 Tho He J 20/12 -3 5/ 1640

1 12,7a x x 112

1 17,1a - - 21

1 13,3a x x 22

:6

40'

-

50'

ONLINE D'AMOUR -v4- Ingves Peter (Rånlund M)

13,2aK 347.000 Ing Pe J 15/11 -9 3/ 1640

7 10: 3 0-0-0 Ing Pe J 26/11 -3 9/ 1640

J 11: 13 4-0-2 Ing Pe Hd 12/12 -7 5/ 1640

d uag c c

3 13,8a c c

1 13,5a c c

19

39

24

:7

40'

30'

40'

DEXTER STONE -v7- Ingves Peter (Svanstedt Å)

13,9aK 617.000 Sva Åk J 26/11 -11 10/ 2140 6 14,4 x x 196

7 10: 14 3-0-1 Bal Me Å 8/12 -7 11/ 1640n 2 15,7a x x 151

Ax 11: 16 4-3-1 Kon Jo Å 17/12 -10 4/ 2140 0 15,2a x x 107

:7

110'

40'

110'

MCCLAIN -v5- Söderkvist Stefan (Karlsson B R)

13,0aK 385.600 Bru Je Ro 30/10 -1m 4/ 2160

8 10: 11 0-3-1 Bru Je S 20/11 -7m 3/ 2160

Mp 11: 18 6-2-1 Bru Je S 9/12 -6m 9/ 1640

1 17,2 c c

3 17,0 c c

1 15,5a c c

88

22

48

:8

20'

30'

30'

CONWAY ÅS -h6- Crebas Hans

12,0aK 747.656 Cre Ha Mp 31/10 -8

8 10: 3 1-0-0 Cre Ha Kr 21/11 -7

Kr 11: 5 0-4-0 Cre Ha J 13/12 -8

1/ 1640

10/ 1640

6/ 2140

0 13,4a c c 44

2 13,4a x x 141

2 15,4a c x 161

:8

40'

40'

40'

GOLDEN BOY -v5- Svanstedt Anders (Svanstedt Å)

15,2aM 382.400 Pöl Ra L 5/7 -6 3/ 3160 d 6g c c

9 10: 14 2-2-3 Sva Åk Å 29/11 -2 2/ 2140n 1 15,7a x x

Ax 11: 12 5-1-0 Sva Åk Å 8/12 -5 12/ 1640n 1 16,6a x x

32

14

22

:9

20'

25'

40'

GIGANT SLUGGER -v4- Persson Stefan (Larning K S)a

12,6aK 522.558 Sve Jo J 22/11 -8 8/ 2140 d 11ag x c 43

9 10: 15 2-3-2 Per St Hd 4/12 -8 1/ 1640 1 14,3a x c 19

J 11: 18 4-2-2 Per St Å 17/12 -10 6/ 2140 5 15,1a x c 135

:9

40'

25'

110'

GENERAL FLAX -v4- Persson Stefan

14,3aM 282.000 Per St Å 15/10 -8

10 10: 0 0-0-0 Per St Å 27/10 -6

11: 9 5-0-1 Per St S 12/11 -8

2/ 2140

4/ 2640

10/ 2140

1 15,0a x c 22

0 18,4 x c 24

6 14,8a x x 155

:10

100'

50'

200'

NO FEAR ELKÄR* (DK) -v6- Takter Johnny (Lönborg M)

13,1aM 664.453 Tak Jo Ch 30/10 -6 2000 1 14,1a - -

10 10: 14 0-4-1 Tak Jo J 15/11 -3 11/ 2140 1 13,8a c c

J 11: 23 4-4-3 Tak Jo J 26/11 -11 11/ 2140 4 14,0 x c

32

46

36

:10

-

40'

110'

OBERON F.H.(DK) -v5- Sandkvist Joakim (Karlstedt T)

13,4aK 247.250 San Jo J 4/10 -7 11/ 1640 4 14,1a x x 468

11 10: 9 1-2-1 San Jo S 12/10 -2 6/ 1640 2 13,4a x x 39

11: 22 2-4-4 San Jo Hd 31/10 -4 3/ 1640 1 14,3a x x 20

:11

40'

40'

25'

PURE VACATION(DK) -v4- Untersteiner Peter

14,3aM 613.306 Unt Pe F 24/9 -11 10/ 3160

11 10: 5 4-1-0 Unt Pe Od 9/10 -8 2140

11: 12 2-3-0 Unt Pe Å 17/12 -3 11/ 2140

0 15,7 x x 215

d 0ag - - 27

6 15,2a c c 44

:11

150'

-

40'

STORMY PEARL* (DE) -s4- Untersteiner Peter

13,3aK 308.217 Unt Pe Å 18/8 -7 7/ 2140

12 10: 2 0-0-0 Unt Pe Å 15/10 -12 6/ 1640

11: 12 4-3-1 Adi Er Ge 6/11 -6 2000

d 10ag x c 62

5 13,5a x c 160

1 15,5a - - 46

:12

30'

30'

-

TOO MUCH BLUE(FR) -v4- Haugstad Kenneth (Lindgren M)

14,1aK 548.382 Lin Ma Ax 8/11 -4 7/ 3180 7 17,6 c c 36

12 10: 5 3-1-1 Goo Bj Ax 25/11 -6 12/ 1640 2 14,5a c c 29

11: 11 3-2-1 Goo Bj Ö 10/12 -10 10/ 1609n d uag c c 273

:12

25'

20'

110'

Reserveheste: 10-1-12-9-6-11-8-3-4-2-5-7

Reserveheste: 11-6-3-10-1-2-12-5-4-9-8-7

v75-SpilletS uDvikliNg

11

VINDER - PLADS - TVILLING - TRIO - V75-5 - V5-3

13

3-7-åriga ston 50.001 - 375.000 kr.

Tillägg v.v. 125.001. Ljusgrön

Førstepræmie: 100.000 Volt 2140

CALYPSO BLUE CHIP(US) -s3- Untersteiner Peter 40:1

16,1M 121.800 Unt Pe Å 17/9 -12 1/ 1640 4 13,4a x c 30 50'

1 10: 0 0-0-0 Unt Pe Hd 26/9 -10 2/ 2140 0 17,6g x c 48 50'

11: 7 3-1-1 Unt Pe Hd 4/12 -4 5/ 2140 1 16,8a c c 17 25'

FAIRLIGHT -s3- Sjöberg Patrik (Untersteiner P) :2

15,9M 115.000 Unt Pe J 16/8 -4 5/ 2140 3 16,2 x x 82 40'

2 10: 0 0-0-0 Unt Pe Hd 24/10 -5 1/ 1640 0 16,0ag x x 144 40'

11: 8 2-1-1 Unt Pe J 13/12 -1 1/ 2140 4 17,9a x c 49 30'

PERFECT CATCH -s5- Linderoth Mikael Å :3

16,4K 119.000 Lin MÅ Å 10/11 -11 1/ 2140 1 16,5 x x 114 12'

3 10: 4 0-0-0 Ive Jo Hd 4/12 -2m 1/ 2140 7 18,6 c c 194 15'

Å 11: 14 1-2-1 Lin MÅ Å 22/12 -3 11/ 2140 3 18,6 x x 195 40'

HAZELMERE -s3- Svanberg Oskar :4

16,6M 114.800 Sva Os S 12/10 -10 7/ 2140 4 16,9 x c 62 40'

4 10: 0 0-0-0 Sva Os Kr 2/12 -6 6/ 2140 1 17,0 x c 55 40'

Mp 11: 9 3-0-0 Sva Os S 13/12 -6 4/ 2140 4 17,0 x x 137 50'

BEVERLY BOKO -s3- Persson Stefan :5

16,1M 112.300 Per St Hd 26/9 -10 4/ 2140 4 17,5g x c 36 50'

5 10: 0 0-0-0 Per St Hd 24/10 -5 2/ 1640 3 13,8a c c 36 40'

11: 7 2-2-1 Sve Jo Ax 3/12 -9 4/ 2140 0 20,1g c c 56 100'

WHAT LOVE CAN DO -s3- Persson Håkan K (Södervall P) :6

16,9M 82.500 Per HK Å 13/10 -2 10/ 2140 1 16,9 x x 101 30'

6 10: 0 0-0-0 Per HK Å 27/10 -4 5/ 2140 2 15,8a x x 82 40'

11: 7 1-2-2 Per HK J 13/12 -1 3/ 2140 3 17,5ag x x 48 30'

BLOOM BOKO(NL) -s3- Lövgren Joakim :7

15,7K 103.800 Löv Jo J 1/11 -2 9/ 1640 1 15,7 c c 123 30'

7 10: 0 0-0-0 Löv Jo J 17/11 -3 11/ 1640 1 14,2a c c 30 30'

J 11: 7 2-2-0 Löv Jo J 26/11 -4 1/ 1640 0 15,5a c c 43 30'

FAST EMMYLIE -s4- Ingves Peter (Johansson M M) :8

16,5K 85.000 Ing Pe Hd 14/11 -4 12/ 2640 1 18,8a x x 479 40'

8 10: 1 0-0-0 Ing Pe J 26/11 -1 3/ 2140 5 17,7a x x 116 30'

11: 12 1-2-2 Ing Pe Hd 12/12 -6 3/ 1640 3 16,5 x x 182 40'

MERMAID'S LEGACY(US) -s5- Sandkvist Joakim (Untersteiner P) 60:1

14,5M 262.200 Unt Pe Å 17/11 -4 5/ 1640 d 6ag c x 42 30'

9 10: 13 3-1-2 Unt Pe Ax 3/12 -6 1/ 2140 3 16,9 c x 172 100'

11: 15 3-0-3 Unt Pe Hd 20/12 -4 12/ 2640n 7 18,3a c x 40 25'

FRAGOLA(DE) -s5- Kern Klaus :2

16,3M 278.700 Cra Gi E 13/11 -6 2/ 2140 0 16,4ag c c 20 25'

10 10: 10 4-0-0 Ker Kl Ax 3/12 -6 6/ 2140 0 17,2g c c 178 100'

Kr 11: 13 3-1-2 Ker Kl S 14/12 -9 6/ 1640 5 14,8a c c 61 60'

PEARL FOLLO -s4- Uhrberg Thomas (Dyhrberg S) :3

16,4M 260.300 Dyh Sv Hd 6/11 -8 9/ 1640 0 14,3ag x c 132 40'

11 10: 14 1-2-4 Uhr Th Å 1/12 -8 7/ 2140 6 16,2a c c 110 40'

11: 13 2-1-1 Dyh Sv Å 13/12 -4 10/ 2140 1 16,4a x c 118 25'

NUBIA* (DK) -s6- Takter Johnny (Jensen A F) :4

16,1M 189.086 Jue Je Ch 23/11 -5 2000 2 16,3a - - 92 -

12 10: 23 1-6-4 Ing Pe J 6/12 -8 4/ 2640 4 16,6a c c 185 40'

* 11: 17 1-3-2 Ing Pe J 13/12 -6 9/ 2160 2 16,7 c c 105 30'

JUICY FACE -s5- Svanstedt Anders (Svanstedt Å) :5

14,1M 168.039 Flo Os Ö 8/9 -6 11/ 1609 1 14,5a x x 19 40'

13 10: 4 1-1-0 Sva Åk F 24/9 -7 5/ 2140 0 15,0 x x 19 150'

Ax 11: 10 2-1-2 Sva Åk Å 15/12 -5 9/ 1640 3 15,5 c x 21 30'

LIVI FANTASTIC -s4- Söderkvist Stefan (Leeb K) :6

14,5K 163.800 Söd St Hd 17/10 -4 5/ 1640 3 14,5 c c 220 40'

14 10: 6 1-2-0 Söd St Mp 31/10 -5 5/ 2640 0 17,7a c c 324 40'

Ax 11: 12 0-3-1 Söd St Å 24/11 -6 1/ 2140n 7 18,1 c c 216 40'

PHOTOCALL F.H.(DK) -s4- Haugstad Kenneth (Persson S) :7

16,9M 263.602 Per St J 13/9 -8 4/ 1640 5 15,2a c c 40 40'

15 10: 7 1-2-1 Per St Hd 26/9 -6 4/ 3160 0 18,5 c c 216 50'

11: 13 3-4-1 Per St Hd 20/12 -4 13/ 2640n 3 18,0a c c 80 25'

Reserveheste: 1-4-13-7-5-15-2-6-11-8-9-10-12-3-14

afdeling v75-1 v75-2 v75-3 v75-4 v75-5 v75-6 v75-7

vÆRDi

i

DAGENS

DUBBEL

Her gælder det om at finde vinderne af to forudbestemte

løb. Du får gevinst hvis du har valgt

rigtig hest i begge løb.

Mindste indskud er 5 kr. pr. kombination.

Tips Til løBene:

se side 14

JACKPOT

33,2 MIO. KR.


14

V75 Halmstad Lørdag 31. december • kl. 12:15 • Bane 21

ekSpeRttipS Knud LiLLegård

Bedste vinderchancer:

1. løb: 6-12-4

2. løb: 5-9-3

3. løb: 9-4-2

4. løb: 7-2-15

5. løb: 1-7-2

6. løb: 7-6-2

7. løb: 5-1-10

8. løb: 7-6-5

9. løb: 1-5-4

10. løb: 7-1-3

11. løb: 3-1-6

Stort forslag til V75:

1. afdeling: 1-2-3-7-8

2. afdeling: 7 Denco’s Queenkilab

3. afdeling: 1-5-10

4. afdeling: 1-3-5-6-7

5. afdeling: 1 Calypsy Blue Chip

6. afdeling: 1-3-7-9

7. afdeling: 1-2-3-4-5-6-9-10-11-12

Pris 1.500 kr.

Lille forslag til V75:

1. afdeling: 1-2-3-7-8

2. afdeling: 7 Denco’s Queenkilab

3. afdeling: 1-5

4. afdeling: 1-3-5-6-7

5. afdeling: 1 Calypsy Blue Chip

6. afdeling: 1-3-7-9

7. afdeling: 3 Freeman T Porter

Pris 100 kr.

Dagens sikre:

1 Calypso Blue Chip i 9. løb – V75-5 er en meget fin 3-års

USA-hoppe, som Peter Untersteiner har givet en god start på

karrieren, og det ligner dens fjerde sejr i dobbelt så mange

starter. Hoppen er meget starthurtig, og fra indersporet i volten

– og med en meget starthurtig kusk i sulkyen – så ser jeg

ingen alvorlig udfordrer i spidskampen, og vel i føringen skal

der en ’overhest’ til at besejre Calypso Blue Chip. I forrige start

galopperede hun i første sving, men efter en lille løbspause var

hun igen meget fin sidst ved sikker spidssejr før Åjo Hornline.

Dagens sjove:

3 Freeman T Porter i 11. løb – V75-7 galopperede senest

under angreb på sidste langside og i starten inden i opløbet –

begge gange har den set ud til at have klar vinderchance ved

galopperne, og der har været henholdvis 500.000 svkr. og

110.000 svkr. til vinderne af de to løb. I forrige start sejrede

Aisle Stand og sidst Baretta Avanti. I forrige start blev Freeman

T Porter generet til galop, mens galoppen sidst kom, da

kusken var noget nonchalant og påkørte den foranliggende.

Nu er udgangspositionen perfekt, og uden galop får de andre

noget at se til.

DAGENS BEDSTE SPIL:

Nu Nu Hill (V75:7) vandt sidst på Åby fra

spids og har igen fået et godt startspor bag

startvognen. Det er ikke fordi der mangler god

modstand, men uanset om Nu Nu Hill kan

holde spidsen, må det være en rigtig stor vinderchance.

8 Indigo Broline

6 Hell Of A Kemp

1 Tara Defi

4 Fly High Kemp

11 Delvin Gold

3 Rafting Meslois

7 Jackal Face

2 Cloria Victis

9 Svartmyras Sigge

5 Manhattan Sassy

10 Gift To Europe

1

2

3

4

5

6

7

Tommy Karlstedt

Halmstad

6 Hell Of A Kemp

7 Jackal Face

8 Indigo Broline

2 Orca

7 Denco's Queenkilab

9 Sanna Streamline

1 Braås Palema

10 Neo Holmsminde

3 Tyson November

1 Ne Me Quitte Pas

5 Fighter Gull

6 Arazi Boko

7 King

1 Calypso Blue Chip

7 Online d'Amour

11 Oberon F.H.

3 Freeman T.Porter

6 Pinocchio H.J.

Thomas Uhrberg

Jägersro

8 Indigo Broline

6 Hell Of A Kemp

1 Braås Palema

2 Orca

8 One To One

3 Evita Brodda

1 Noras Bean

1 Ne Me Quitte Pas

7 Bloom Boko

11 Pearl Follo

1 Calypso Blue Chip

12 Nubia

13 Juicy Face

1 Breedlove

3 Art On Line

1 Braås Palema

7 Denco's Queenkilab

2 Orca

1 Noras Bean

1 Ne Me Quitte Pas

7 Bloom Boko

1 Calypso Blue Chip

4 Hazelmere

11 Pearl Follo

5 Beverly Boko

9 Golden Boy

3 Art On Line

3 Freeman T.Porter

1 Nu Nu Hill

Danske Spils officielle spilliste

FEM TIPPAR V75 Halmstad

Lör 31 dec

240 rader enligt modellen 1x1x2x2x3x4x5

6 Pinocchio H.J.

1 Nu Nu Hill

3 Freeman T.Porter

Fet stil = kusken/stallet tippar sin egen häst.

Veijo Heiskanen

Åby

8 Indigo Broline

7 Jackal Face

1 Tara Defi

2 Cloria Victis

Stefan Persson

Halmstad

8 Indigo Broline

1 Braås Palema

1 Noras Bean

5 Strong Boy D.E.

9 Nursery Rhyme

1 Ne Me Quitte Pas

5 Fighter Gull

7 King

3 Tyson November

6 Arazi Boko

1 Calypso Blue Chip

5 Beverly Boko

4 Yankee Flair

7 Online d'Amour

1 Nu Nu Hill

3 Freeman T.Porter

9 Gigant Slugger

10 No Fear Elkär

V75 ANALYSE FRA DANIEL LARSSON HALMSTAD • LØRDAG 31. DECEMBER 2011

7 Denco´s Queenkilab

1 Braås Palema

14 Ditte Vingboons

12 Queen Casino

15 Good As Princess

2 Orca

5 Very Sober

3 Evita Brodda

8 One To One

13 Emma Nips

10 Jansas Elize

9 Sanna Streamline

4 Bäckatorps Britta

11 Barbro Palema

6 Diadora Cane

FAVORITTEN I FARE:

Delvin Gold (V75:1) er en meget nyttig hest

som tjener meget på sin starthurtighed. Sidste

sæson vandt han 3 af 4 sejre fra spids, men

denne gang har hesten anden række og ser

derfor ikke ud til at kommet til sin favoritposition

i spidsen af løbet og dermed reduceres

hans chancer reelt.

1 Noras Bean

5 Strong Boy DE

10 Neo Holmsminde

2 Vesuvio Ås

12 Royale de Crepon

3 Maxwell Mayday

6 Spring Erom

9 Nursery Rhyme

7 Hoity Toity Face

4 Finders Keepers

8 Beijing Man

11 Min Narkissos

1 Ne Me Quitte Pas

5 Fighter Gull

6 Arazi Boko

3 Tyson November

9 Tamtam

4 Indeed Southwind

10 Stensro Macho

2 Will Olas Arn

7 King

8 Musical Wood

12 All American Candy

11 Revanschen

VÆRD AT BEMÆRKE:

Opløbet i Halmstad er 199 meter langt og

banen har vinklet startvognsvinge, men ikke

open stretch.

Hell Of A Kemp (V75:1) har nu løb i kroppen

og en klart bedre udgangsposition end senest,

hvor hesten sluttede bag Delvin Gold.

1 Calypso Blue Chip

7 Bloom Boko

6 What Love Can Do

5 Beverly Boko

4 Hazelmere

13 Juicy Face

3 Perfect Catch

8 Fast Emmylie

15 Photocall F.H.

14 Livi Fantastic

2 Fairlight

9 Mermaid´s Legacy

10 Fragola

11 Pearl Follo

12 Nubia

Gästtippare

Lennart Forsgren

Travexpert

8 Indigo Broline

4 Fly High Kemp

1 Braås Palema

5 Strong Boy D.E.

1 Noras Bean

10 Neo Holmsminde

1 Ne Me Quitte Pas

6 Arazi Boko

3 Tyson November

5 Fighter Gull

1 Calypso Blue Chip

5 Beverly Boko

7 Bloom Boko

6 What Love Can Do

13 Juicy Face

1 Breedlove

1 Nu Nu Hill

3 Freeman T.Porter

Evita Brodda (V75:2) galopperede fra start

senest, men viste efterfølgende 1.13,5 i 1500

meter.

Golden Boy (V75:6) har to sejre på stribe siden

han kom til Åke Svanstedt.

V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7

9 Golden Boy

3 Art On Line

1 Breedlove

10 General Flax

7 Online D´Amour

2 Shiraz Exclusive

4 Yankee Flair

5 Wiss Roadrunner

8 Mcclain

11 Oberon F.H.

12 Stormy Pearl

6 O De Pomme

1 Nu Nu Hill

6 Pinocchio H.J.

3 Freeman T.Porter

10 No Fear Elkär

2 Per Mento

4 Treecko

5 Capello Bob

7 Dexter Stone

9 Gigant Slugger

11 Pure Vacation

12 Too Much Blue

8 Conway Ås


Racing News nr 98 – 30. december 2011 15

Skyd nytåret ind med 33 millioner kr

En let V75-Finaleomgang

på Solvalla gav 13,5

mill. kr. videre til denne

Nytårs-V75s syv’er-pulje

på Halmstad, hvor du kan

vinde 33 mill. kr. ved at

være alene om de syv

rigtige.

Af Knud Lillegård

Der er V75 Nytårsaftens eftermiddag

på Halmstad, men der køres ingen løb

efter V75-spillets afslutning og der er

ikke så lang tid mellem løbene som

sædvanligt, så alle kan nå at komme

hjem og fejre Nytåret. Løbene ser ret

åbne ud og med en Jackpot inde i

7’er-puljen, så skal der nok være en

god gevinst, hvis du kan ramme de

syv rigtige.

Ni dansktrænede til start

Flemming Jensen og Steen Juul –

Danmarks to førende trænere – bringer

hver tre heste til start på Halmstad,

og der ud over er der heste fra

Henrik Thomsen, Anders F. Jensen og

amatøren Leif Jokumsen.

V75-1 er Sølvdivisionen, og jeg tror

meget på Flemming Jensens 1 Tara

Defi. Den 9-årige hoppe har mange

gange vist, at den kan klare sig i V75konkurrence,

og den viste kanonform

Solvalla 26. december

var vært for V75 Finaler,

og Quarcio Du Chene

udklassede Local Conch

i Gulddivisionen.

Af Knud Lillegård

Björn Goops 7-årige hingst Quarcio

Du Chene var totalt overlegen på

1.12,5a/2140 meter. Det var taktik

på højt plan de første 600 meter,

hvor vinderen fra start var hurtigere

end dens værste modstander Local

Conch. Efter et par speedryk var

sidstnævnte dog i spids efter 600

meter med den senere vinder i ryg,

og det gik der ud af med 1.12 – 500

meter og 1.13 – 1000 meter. Quarcio

Du Chene angreb gennem sidste

sving, og tog grebet på Local Conch

på nogle få skridt. I opløbet var der

kun en hest på banen, mens Local

Conch faldt tilbage til fjerdeplads.

”Fra start kørte jeg bare for at holde

Local Conch udvendigt, men da den

kom farende på første langside var

jeg nødt til at afgive føringen. Det løste

sig siden perfekt, og han vandt

på en meget fin måde – måske bliver

det nu en satsning mod Frankrig her i

vinter”, sagde Björn Goop på Solvalla

efter sejren.

i sidste start. Da angreb den fra sjette

par udvendigt med 500 meter igen,

og afsluttede i 1.10-tempo ude i sporene.

Det er ikke sandsynligt, at hun

kan forsvare indersporet til spids (den

tager nok 3 Rafting Meslois), men hvis

angrebspladsen kommer, så skal de

andre se op.

V75-2 er et Hoppeløb, hvor jeg

tror på tidlig føring og sejr til Veijo

Heiskanen-trænede 7 Denco’s Queenkilab

gæstekørt af formkusken Peter

Ingves. Træneren har selv valgt at

køre danskfødte 2 Orca. Mit scenario

er dog, at 6 Diadora Cane tager spidsen

lige fra start, men hurtigt afgiver

denne til Denco’s Queenkilab, som

viste topform sidst bag Lovelock. Leif

Jokumsens 8 One To One (Kenneth

Haugstad) har vist topform på det seneste,

men jeg tror ikke på den store

vindermulighed.

V75-3 er Gulddivisionen, hvor

Steen Juuls 10 Neo Holmsminde

(Thomas Uhrberg) forsvarer de danske

farver. Jeg tror dog mere på 5

Strong Boy DE (fin spidsvinder sidst

i Paris) og 1 Noras Bean (har den

bedste udgangsposition), men Neo

Holmsminde har bestemt en reel vinderchance.

V75-4 er Klasse II, og jeg tror helt

og holdent, at løbet afgøres mellem

de fem heste, som jeg har på mine

V75-forslag.

V75-5 er endnu et Hoppeløb, hvor

jeg tror på føring hele vejen til 1 Ca-

Flemming Jensen har indersporet i V75 bag både Nu Nu Hill og Tara Defi. Foto: Kanal 75.

lypso Blue Chip. Træneren Peter Untersteiner

har haft sin bedste sæson

nogensinde, og hoppen viste fin form

i sidste start, som endda var efter

løbspause. Anders F. Jensens 12 Nubia

(Johnny Takter) søger en mindre

præmie.

V75-6 er Klasse I med Steen Juuls

5 Wiss Roadrunner (Kenneth Haugstad)

til start, men den er nok kun en

præmiechance. Jeg tror, løbet afgøres

mellem de fire rigtigt gode heste for

klassen, som jeg har med på mine

V75-forslag.

V64-7 er Bronzedivisionen med

tre rigtigt gode danske heste, som jeg

Quarcio Du chene, hvilken hest

De øvrige V75-løb

Åke Svanstedt ferierede i USA, men

hans heste var flittigt i ilden, og V75spillet

blev indledt med en imponerende

spidssejr til staldens storfavorit

Mr Picolit (ubesejret i fire starter

i Åke Svanstedts træning) og Peter

Ingves på 1.13,4a/2140 meter i Klasse

I. Imponerende var det, fordi de

måtte åbne 500 meter på 1.09,5 og

1000 meter på 1.11,2 med en voldsomt

hidsig Friction udvendigt.

Flemming Jensen vandt 200.000

svkr. med Mathilde Trøjborg i Hoppeeliten

på 1.13,9a/2140 meter

efter føring hele vejen – men trods

sejren viste hoppen ingen topform.

Den blev sluppet til føringen efter

400 meter og åbnede 500 meter på

1.13 og 1000 meter på 1.15,5. Derefter

var det selvfølgelig ingen sag at

vinde løbet, men hun var ikke 100%

i travet, og ustråler ingen overskud.

”Jeg synes, Mathilde Trøjborg holder

’normalform’, og mere kan jeg ikke

forlange her om vinteren. Mathilde

har altid været god, og der har været

meget snak fra journalisternes side

om Elitloppet og alt muligt, men jeg

tager det hele stille og roligt, og tager

et løb ad gangen. Hun har haft

problemer med sine hove på det seneste,

idet de har været meget slidte,

og det er bare tiden, som kan få det

i orden, og det er ikke 100% endnu”,

sagde Flemming Jensen på Solvalla

efter sejren.

Jorma Kontio vandt Klasse II Finalen

med den af Timo Nurmos-trænede

3-årige Scarlet Knight-søn Going

For Gold Zaz på 1.14,3a/2140 meter,

som fik et perfekt rygløb i hårdt tempo

nede i feltet.

Diamantstoet til Lutfi Kolgjinitrænede

Klio Face, som Erik Adielsson

vågent kørte frem i dødens

midt i løbet, hvorfra de var sikre på

1.14,9/2140 meter.

rangerer således: 1 Nu Nu Hill/Flemming

Jensen, 6 Pinocchio HJ/Henrik

Thomsen og Steen Juuls 2 Per Mento/

Thomas Uhrberg. Mest tror jeg dog på

3 Freeman T Porter/Conrad Lugauer,

som har været meget uheldig i dens

to sidste starter – og ellers skulle den

have været med i Sølvdivisionen.

Bronzedivisionen også til Erik

Adielsson, nu bag Stig H Johanssontrænede

Cayenne Käbb efter føring

hele vejen i en stenhård opløbskamp

med Famous Fayline på 13,9a/2140

meter.

Jorma Kontio og træneren Timo

Nurmos tog ligesom Erik Adielsson

to sejre, idet deres Caddie Comet

førte Sølvdivisionen hele vejen på

1.13,6a/2140 meter. Det var med

kræfter i behold før raketspurtende

danskejede New Line.

Quarcio Du Chene og Björn Goop på vej mod en overlegen Gulddivisionssejr.

Foto: Kanal 75. Resultat V75 Bergsåker 23. december:

1. afd.: 9 Campbell Ås – Ulf Olsson, odds 8,53, streget på 10%, 4.-favorit.

2. afd.: 9 Breedlove – Björn Goop, odds 8,33, streget på 8%, 3.-favorit.

3. afd.: 10 I Won’t Dance – Erik Adielsson, odds 3,42, streget på 29%, næstfavorit.a

4. afd.: 10 Troll Elden – Ulf Olsson, odds 6,15, streget på 30%, 3.-favorit.

5. afd.: 12 Pixel Chic – Gunnel Frederiksson, odds 13,70, streget på 16%, 6.-favorit.

6. afd.: 8 Fantastic Ås – Bo Eklöf, odds 44,00, streget på 2%, 10.-favorit.

7. afd.: 8 Chip Dealer – Troels Andersen, odds 6,01, streget på 29%, næstfavorit.

Gevinsten for syv rigtige var 13.836.575 kr., seks rigtige 51.995 kr., mens der var

2.088 kr. for fem rigtige.

Resultat V75 Solvalla 26. december:

1. afd.: 2 Mr Picolit – Peter Ingves, odds 1,39, streget på 79%, favorit.

2. afd.: 3 Mathilde Trøjborg – Flemming Jensen, odds 1,95, streget på 66%, favorit.

3. afd.: 3 Quarcio Du Chene – Björn Goop, odds 2,16, streget på 53%, favorit.

4. afd.: 11 Going For Gold Zaz – Jorma Kontio, odds 6,01, streget på 17%, 3.-favorit.

5. afd.: 11 Klio Face – Erik Adielsson, odds 15,74, streget på 12%, 7.-favorit.

6. afd.: 2 Cayenne Käbb – Erik Adielsson, odds 3,09, streget på 39%, favorit.

7. afd.: 2 Caddie Comet – Jorma Kontio, odds 7,45, streget på 16%, 5.-favorit.

Gevinsten for syv rigtige var 6.679 kr., seks rigtige 88 kr., mens der var Jackpot for

fem rigtige.


16

Solvalla Søndag 1. januar • kl. 12:45 • Bane 24

VINDER - PLADS - TVILLING

4-åriga och äldre 50.000 - 150.000 kr.

KL.14:00

10 startande. Gul

Førstepræmie: 30.000 Auto 1640

MAVERICK SIMONI* (DK) -v8- Larsson Ida a

16,5aK 130.334 Lar Id U 24/11 -9m 1/ 2140n 1 19,3

1 10: 15 3-0-0 Lar Id S 4/12 -3m 1/ 2180 4 18,4

B 11: 18 2-1-0 Lar Id Ös 25/12 -6m 2/ 2140 8 20,1

c c

c c

c c

40:1

176 20'

106 30'

101 20'

EDWARD SIGN -v6- Leo Emilia (Sjöström C)

14,5aK 136.850 Kyl Os G 10/11 -6 4/ 2140

2 10: 15 1-0-0 Kyl Os E 22/11 -6 5/ 1640

11: 21 1-3-4 Kyl Os E 29/11 -9 11/ 1640

6 17,3a

2 15,7a

0 15,7a

c c 246

x x 201

x c 336

:2

20'

25'

20'

ÖRBÄCKENS SULLIVAN -v9- Wahlberg Emma (Rath D)a

15,4aK 147.750 Wah Em S 5/8 -1m 5/ 1640 6 17,1a

3 10: 8 0-1-1 Sve Sa Bs 6/11 -1m 3/ 2140 d 5g

11: 17 4-1-0 Wah Em G 6/12 -1m 5/ 2140 2 18,7

c c 327

c c 222

c c 245

:3

30'

25'

20'

NIGHT OF PASSION -s6- Lindroos Maria (Löfgren B)a

15,7aK 112.900 Lin Ma F 24/10 -9m 5/ 1640 5 16,2a

4 10: 7 0-0-0 Lin Ma E 13/11 -10m 3/ 1640 1 15,7a

Ro 11: 15 2-1-1 Lin Ma E 22/12 -5m 9/ 2140 2 18,1a

c c

c c

c c

181

165

56

:4

20'

20'

10'

LILO -s6- Nogerius Malena (Petersson P)a

14,5aK 146.400 Sju Jö Ax 20/11 -10 10/ 2160

5 10: 10 2-0-1 Ärl Ti E 29/11 -9 7/ 1640

E 11: 20 3-2-0 Col Ca S 13/12 -9 12/ 2140

1 17,3

2 14,6a

1 17,1a

c c 170

c c 357

c c 23

:5

10'

20'

20'

IPANEMA BROLINE -v7- Modin Emma (Eriksson P)

15,2aK 122.350 Eri Pe Bs 2/12 -1 2/ 2160 7 17,2

6 10: 4 0-1-0 Mod Em Bs 12/12 -5m 3/ 1680 2 17,3

Bs 11: 16 1-2-1 Mod Em Ös 25/12 -6m 3/ 2140 3 19,5

c c 385

c c 145

c c 41

:6

15'

25'

20'

TELL YOU OFF -v5- Eriksson Linda M (Elfstrand M)

16,3aK 90.500 Elf Mi Å 10/11 -5 11/ 2140 0 16,6ag c c 90

7 10: 1 0-0-0 Elf Mi Å 24/11 -7 3/ 2140n 0 17,3ag c c 262

Å 11: 18 3-2-1 Eri LM Hd 4/12 -2m 5/ 2140 1 17,7 c c 138

:7

40'

40'

15'

PRINCE OF TOMORROW -v7- Rosén Louise L (Rosén T)

15,4aK 80.100 Ros LL H 19/11 -7m 2/ 2160 1 21,0

8 10: 7 1-0-1 Ros LL S 4/12 -3m 5/ 2160 d ug

G 11: 17 1-2-2 Ros LL Bs 12/12 -5m 1/ 1660 3 18,6

c c B-lp

c c 254

c c 204

:8

2'

30'

25'

DARLING SJÖHAMMAR -s5- Orsimo Isabelle (Luomala K K)

15,4aK 126.500 Ors Is S 20/11 -7m 1/ 2140 2 17,7 c x 167

9 10: 11 1-0-1 Luo Sa E 29/11 -9 12/ 1640 7 15,4a c c 409

E 11: 20 0-3-1 Ors Is E 22/12 -5m 8/ 2140 3 18,2a c c 53

:9

30'

20'

10'

LOC EGON -v7- Svensson Åsa a

14,6aK 115.450 Sve Ås F 24/10 -9m 10/ 1640

10 10: 1 0-0-0 Sve Ås Hd 10/11 -3 12/ 2140

Mp 11: 11 5-1-0 Sve Ås E 22/12 -5m 3/ 2140

1 15,4a

0 18,3a

1 17,8a

x c

x c

x c

23

52

17

:10

20'

25'

10'

Danske Spils officielle spilliste

2

VINDER - PLADS - TVILLING

Högst 20.000 kr som ej segrat.

Blå 3

VINDER - PLADS - TVILLING

25.001 - 85.000 kr, körda av E- eller F- licensinnehavare.

Röd

Førstepræmie: 30.000 Auto 2140

Førstepræmie: 30.000 Auto 2140

MYLADY -s5- Karlsson Anna Isabelle (Håkansson E-K)a

19,3M 15.500 Wik Pe Ly 12/7 -8 11/ 1640n 3 21,5 c c

1 10: 2 0-0-0 Fro Pe F 13/11 -9 1/ 2140 0 19,7g c c

E 11: 4 0-1-1 Arn Re F 19/12 -2 8/ 2140 2 19,3 c c

40:1

130 10'

106 20'

144 20'

ACAPULCO -v6- Åström Stina (Brolin L R)a

16,7aK 55.000 Åst St H 21/10 -7 2/ 2140

1 10: 11 1-0-2 Åst St H 19/11 -8 2/ 2160

Bs 11: 14 0-0-0 Åst St S 16/12 -9 11/ 1640

0 19,6

6 20,7

4 16,7a

40:1

c c 342 5'

c c B-lp 2'

x x 1029 30'

BOSSLADY(US) -s4- Norman Peter G (Ekstam J)a

16,6aK 9.757 Ohl Ul S 20/11 -12 3/ 2140

2 10: 2 0-0-0 Ros To G 6/12 -11 6/ 2140

11: 6 0-0-1 Len Pe S 16/12 -8 4/ 2140

d ug

3 20,7

0 19,1a

c c 796

c c 98

c c 189

:2

30'

5'

30'

ÖNAS GARBO -s4- Arnesson Ann-Charlotte (Röcklinger B)

14,7aK 80.000 Wid Ka F 5/12 -5 10/ 2140 7 18,4a

2 10: 0 0-0-0 Kar Vi Ro 19/12 -4 5/ 2140 4 18,0a

11: 15 0-2-0 Kar Vi Ö 25/12 -10 9/ 2100 5 17,6a

x c 663

x c 504

x c 553

:2

40'

40'

40'

HIGH BYPASS -v4- Kihlström Örjan (Melander S)

18,1M 14.000 Mel St E 13/9 -3 5/ 2140

3 10: 0 0-0-0 Goo Bj S 11/12 -3 9/ 2140

11: 5 0-0-1 Wid Ka S 16/12 -7 6/ 2140

0 19,6

3 18,1

d 5ag

c c 529

c c 181

c c 272

:3

20'

30'

30'

BROSLÄTTS BOY -v7- Roos Jonna (Lönn T)

16,9M 68.800 Lön Th S 12/11 -13 5/ 2140

3 10: 1 0-0-0 Lar PO B 2/12 -10 1/ 2140

Bs 11: 9 3-1-0 Lön Th Bs 12/12 -2 1/ 2640

0 17,9

1 17,7

4 18,3

c c

c c

c c

59

18

25

:3

40'

20'

15'

AKAR ADAMANT -h4- Widell Kaj (Hållén E)a

19,8aM 12.000 Kon Jo Ro 18/11 -2 7/ 2140

4 10: 0 0-0-0 Wid Ka E 29/11 -1 8/ 2140

11: 5 0-1-0 Wid Ka S 9/12 -7 3/ 2140

0 20,4

2 19,5

8 19,8a

c c 412

c c 615

c c 373

:4

20'

20'

30'

HIGHLANDER HILL -v7- Trotter Chris (Johansson S H)

15,2aK 82.200 Tro Ch E 4/10 -6 2/ 1640 5 15,2a c x 243

4 10: 5 0-1-1 Tro Ch G 27/10 -3 7/ 2140n 7 17,1a c c 344

11: 9 0-1-1 Tro Ch Ö 18/12 -5 1/ 2160n 0 19,6g c c 429

:4

25'

20'

17'

BRENDAN BOKO -v4- Ohlsson Ulf (Sjöström C)

20,5M 10.000 Sjö Cl S 9/11 -k 2/ 2140 k 20,0 - -

5 10: 0 0-0-0 Sjö Cl E 29/11 -1 4/ 2140 0 24,4g x c

11: 2 0-1-0 Sjö Cl G 15/12 -2 5/ 2140n 2 20,5 c c

gdk

26

78

:5

20'

20'

LIKE A CIRCLE ÅS -v5- Wahlberg Emma (Melander M P)a

16,4aM 61.200 Mel MS E 13/11 -5 7/ 2140 6 17,1

5 10: 2 0-0-0 Pet An S 4/12 -11 9/ 2140 3 18,2a

11: 12 2-0-2 Mel MM S 16/12 -6 2/ 2140 3 16,4a

c c 454

c c 189

c c 172

:5

25'

30'

30'

SIN CERA -s5- Olsson Daniel (Stenqvist J)a

18,3M 7.000 Kar Ra Mp 21/11 -2 11/ 2140

6 10: 0 0-0-0 Ste Jo Mp 5/12 -2 10/ 2140

11: 6 0-0-0 Ols Da S 14/12 -1 3/ 2140

d 9g

6 19,7

6 18,3

c c 257

x x 1428

x x 464

:6

15'

15'

40'

LADY IN SHADOW -s6- Brandel Johan (Brandel B)a

16,5aK 38.700 Bra Jo Ro 18/11 -10 3/ 2140n 4 20,8a c c 793

6 10: 2 0-0-0 Bra Bö Ö 1/12 -9 3/ 2140 0 distg c c 782

G 11: 15 0-2-0 Kak Ja S 14/12 -4 8/ 2140 6 18,2a c c 702

:6

3'

6'

40'

QUO VADIS LAVEC -v4- Lennartsson Per

18,2aM 7.800 Len Pe S 7/9 -k 7/ 2160

7 10: 0 0-0-0 Len Pe Ö 20/9 -2 12/ 2140

11: 2 0-0-1 Len Pe S 16/12 -7 2/ 2140

k 19,8

3 18,6

6 18,2a

- -

c c

c c

gdk

28

65

:7

17'

30'

ULM DE CALIX(FR) -v4- Ericsson Svante (Rundqvist A-K)

17,1aM 80.518 Edl Da Dj 11/9 -3 4/ 2146 5 23,5ag c c B-lp

7 10: 6 0-1-0 Run AK B 28/11 -5 2/ 2140 3 18,5a c c 132

11: 12 1-0-2 Run AK S 11/12 -10 10/ 2140 5 17,1a c c 250

:7

5'

5'

30'

VÄSTERBO DREAMLOVE -s5- Andersson Peter M (Engberg M)a

18,3M 18.400 Bys Jo Ro 30/10 -9 3/ 2160 7 19,5 c c 894

8 10: 0 0-0-0 Nor Ti Ro 9/12 -km 3/ 2140 k 22,1g - - gdk

Ro 11: 6 0-0-0 Fri Ka Ro 23/12 -8 4/ 2160 4 18,3 c c 219

:8

20'

20'

O.F.ZENITA -s7- Kylin-Blom Oskar (Wesslén C)a

17,3aM 40.060 Åsb JH H 19/11 -8 3/ 2140

8 10: 13 0-2-0 Åsb JH Ro 9/12 -2 2/ 2140

G 11: 8 0-0-1 Ols Da Ö 25/12 -9 2/ 2140

3 19,8

7 17,5a

0 ug

c c B-lp

c c 360

c c 218

:8

2'

3'

40'

SKRYMER MARJE -v7- Jacobsson Patrik a

18,7M 5.390 Fri Ma Ma 2/9 -3 2140

9 10: 4 0-0-0 Jan To G 6/12 -11 3/ 2140

11: 7 0-0-0 Sve Sa S 14/12 -km 3/ 2180

0 24,7g - -

0 23,0g c c

k 21,8 - -

254

69

gdk

:9

-

5'

TO AND FRO(FR) -h5- Lennartsson Fredrik (Petersson R H)a

16,3aM 64.600 Kon Jo Ö 1/12 -5 11/ 2140 3 20,3g c c

9 10: 0 0-0-0 Kon Jo S 9/12 -7 2/ 2140 1 16,3a c c

Mp 11: 4 2-1-1 Kon Jo E 22/12 -1 1/ 2140 1 16,4a c c

27

21

18

:9

6'

30'

25'

DIAZ A.E. -v4- Adielsson Erik (Melander S)

17,9aM 9.500 Mel MM E 22/11 -3 6/ 2140

10 10: 0 0-0-0 Lin CE S 9/12 -7 7/ 2140

11: 6 0-0-0 Ols Da S 16/12 -7 3/ 2140

8 18,9

7 18,8a

5 17,9a

c c 414

c c 406

c c 559

:10

20'

30'

30'

WILLIAMS F. ONE* (DE) -v8- Djuse Mattias (Lindell M M)a

19,2aM 26.224 Lin MM H 1/10 -km 1/ 2140 k 26,2

10 10: 11 0-1-0 Lin MM H 9/10 -km 2/ 2140 k 23,5

H 11: 6 0-0-0 Lin MM H 19/11 -7m 2/ 2140 4 22,1

- - ejg

- - gdk

c c B-lp

:10

2'

BOLT -v4- Jansson Torbjörn (Hanné T)

17,9M 14.500 Eri Ma Ro 14/10 -10

11 10: 0 0-0-0 Han To S 9/11 -10

11: 10 0-0-1 Jan To S 11/12 -3

6/ 2140

10/ 2140

2/ 2140

0 20,7

3 17,9

d 9g

c c 56

c c 323

c c 45

:11

20'

40'

30'

DESSAN K. -s5- Kontio Jorma (Jägerup B)a

17,9aM 16.300 Kon Jo Mp 7/11 -5 1/ 2140

12 10: 0 0-0-0 Goo Bj Ro 18/11 -2 6/ 2140

11: 6 0-1-0 Kon Jo Bs 2/12 -6 12/ 2140

4 17,9a x x

2 18,6 c c

0 20,9g c c

146

37

27

:12

15'

20'

15'

1 2 3

4

5

4

VINDER - PLADS - TVILLING - V65-1

280.001 - 595.000 kr.

Grön 5

VINDER - PLADS - TVILLING - V65-2

65.001 - 110.000 kr.

Vit 6

VINDER - PLADS - TVILLING - V65-3

115.001 - 290.000 kr.

Svart

Førstepræmie: 50.000 Auto 1640

Førstepræmie: 40.000 Auto 1640

Førstepræmie: 40.000 Auto 2140

ROBBIE WILLIAMS -v8- Kontio Jorma (Lindqvist M)a

12,7aK 440.762 Sjö Cl S 14/9 -5 4/ 1640 0 15,8a

1 10: 17 3-4-1 Sjö Cl S 13/12 -7 11/ 1640 0 14,1a

11: 9 1-0-1 Goo Bj S 21/12 -4 7/ 1640 d 1ag

40:1

c c 492 60'

c c 582 40'

c c 65 60'

STAR BRODDE -v5- Olsson Daniel (Asplund C)a

14,4aK 98.996 Asp Fr S 16/11 -10 3/ 1640 3 14,4a

1 10: 3 0-0-2 Lin Er G 27/11 -1 3/ 2140n 4 16,2a

G 11: 13 3-1-1 Lin Er G 15/12 -4 4/ 2140n 0 18,9a

40:1

c c 511 40'

c c 427 50'

c c 56 40'

DAMITA(DE) -s7- Jacobsson Patrik a

14,6aK 239.912 Fri Ma Ma 15/10 -6

1 10: 12 2-1-0 Åsb JH Bs 12/12 -9

11: 21 1-1-1 Jac Pa Ö 25/12 -9

1609

4/ 2180

7/ 2180

40:1

5 16,9a - - 251 -

0 18,1 c c 260 5'

0 18,9 x x 1284 40'

TRUE ADVANTAGE(US) -s5- Widell Kaj (Melander S)

13,0aK 557.244 Ohl Ul J 29/10 -5 2/ 2140 0 16,2ag c c 791

2 10: 8 1-3-0 Wid Ka S 11/12 -9 5/ 2140 0 14,6a c c 223

11: 22 3-3-2 Kih Ör S 21/12 -7 1/ 2140 0 14,9a c c 83

:2

500'

75'

125'

GEIR BURGE -h5- Odén Rolf (Persén T)a

16,5aK 93.300 Odé Ro Mp 21/11 -11

2 10: 4 1-1-0 Odé Ro Mp 12/12 -6

Vi 11: 17 0-2-0 Odé Ro E 22/12 -2

4/ 2140

11/ 1640

4/ 1640

2 17,0a c c 91

0 16,6ag c c 565

d 11ag c c 486

:2

20'

25'

25'

TAPPAINTEHOPPET -v6- Olsson Daniel (Sjöström C)

14,9aK 276.334 Leo Em Rä 19/9 -1m 2/ 2180n 0 ug

2 10: 21 2-4-2 Skö Ca S 23/10 -6m 3/ 2140 d ug

11: 19 0-1-2 Sjö Cl G 15/12 -6 4/ 2640n 7 18,9

c c 37

c c 299

x c 399

:2

20'

40'

50'

FOCUS ÅS -h9- Ohlsson Ulf (Salmela P)

12,6aK 542.700 Wal To F 28/11 -7

3 10: 16 0-0-1 Eri Ma S 14/12 -11

Bo 11: 11 0-0-0 Ohl Ul G 22/12 -8

7/ 2140

11/ 2140

2/ 2140

7 18,8a

0 15,8a

6 16,1a

x x 314

x x 1014

c c 309

:3

25'

100'

25'

STARBEC'S THAIFLY -v6- Wallberg Håkan

16,8aK 76.500 Wal Hå S 23/11 -11 3/ 2140

3 10: 12 2-0-1 Wal Hå S 14/12 -2 2/ 2160

G 11: 7 0-0-0 Wal Hå G 22/12 -9 7/ 2160

d ug

5 18,9

4 18,4

c c 999

c c 690

c c 244

:3

40'

40'

20'

BINNI DREAMCATCHER -v6- Koskela Jarno (Koskela H M)a

14,9aK 251.900 Kos Ja E 6/9 -4 7/ 2140 6 16,3 x c 395

3 10: 16 1-1-5 Kos Ja S 7/12 -7 1/ 2140n 0 21,7ag x c 293

11: 17 1-2-1 Kos Ja S 21/12 -6 7/ 2160 0 17,5g c c 280

:3

25'

40'

40'

REIDAR BURGE -v9- Edlund Daniel (Rundqvist A-K)

12,9aK 484.850 Edl Da Ro 3/10 -3 11/ 1640 0 14,5a

4 10: 12 1-3-3 And MJ Ax 1/11 -7 2/ 2640 0 17,5a

11: 20 1-3-2 Sve MB S 14/12 -11 7/ 2140 0 15,7a

c c 270

x x 307

x x 733

:4

40'

40'

100'

QUICK RAZZ -v5- Croon Jakob (Hellstedt J)

15,8aM 96.000 Cro Ja E 18/11 -1 7/ 2140 7 17,1a

4 10: 1 0-0-1 Cro Ja G 27/11 -5 2/ 2140n 2 16,3a

Mp 11: 10 1-2-1 Cro Ja S 16/12 -6 6/ 2140 1 15,8a

x x

c c

x x

42

66

19

:4

25'

40'

30'

GLOBAL INDEMNITY -s9- Djuse Mattias (Legl H)a

13,4aK 234.950 Aar Da Ax 8/11 -5 1/ 1640 4 15,6

4 10: 21 3-3-1 Söd St Mp 5/12 -4 10/ 1640 0 16,5a

Ö 11: 12 0-0-0 Kar AI E 22/12 -4 10/ 1640 7 15,4a

c c 227

c c 174

c c 396

:4

25'

25'

25'

TURBO AMOR -v11- Karhulahti Ville (Widerdal A)a

13,8aK 432.522 Air Pe Ö 10/12 -13 1/ 2660n 8 19,6

5 10: 21 3-2-2 Vik Jo Ö 18/12 -8 6/ 2100n 0 17,2a

11: 24 1-1-4 Vik Jo Ö 25/12 -7 6/ 2100n 0 16,8a

c x 639

c c 1409

c c 425

:5

25'

25'

40'

ELIT SUND -h4- Adielsson Erik (Johansson S H)

16,0aM 98.000 Adi Er S 9/11 -11 10/ 2140

5 10: 0 0-0-0 Jan To S 20/11 -6 1/ 2140

11: 4 2-0-1 Adi Er S 30/11 -8 5/ 2140

1 17,3

5 16,0a

1 16,3

c c

c c

x x

16

59

24

:5

40'

40'

40'

UNITED ÅS -v7- Westerholm Nicklas (Melander M P)a

13,1aK 273.200 Mel MS S 20/11 -7m 5/ 2160 d ug

5 10: 8 0-0-2 Wah Em S 9/12 -6m 5/ 1640 6 17,4a

11: 14 1-0-2 Mel MM Ö 25/12 -8 10/ 1609 5 16,0a

x c 386

c c 84

c c 94

:5

30'

30'

40'

DICEY SPICEY* (US) -s5- Adielsson Erik (Johansson S H)

14,1aK 484.991 Adi Er S 2/11 -8 1/ 2140 2 15,3

6 10: 6 4-2-0 Adi Er E 29/11 -6 11/ 2640 0 uag

11: 9 5-2-0 Adi Er S 14/12 -9 11/ 1640 1 14,1a

c c

x c

c c

35

24

39

:6

125'

40'

60'

OLMAHURST(IT) -h4- Rondina-Bisi Sergio

14,9aK 79.064 Ron Se Bs 15/11 -9 5/ 2160

6 10: 7 1-1-0 Ron Se B 2/12 -5 9/ 2140

G 11: 9 0-2-1 Ron Se G 22/12 -5 9/ 1640

2 17,5

5 17,1

2 14,9a

c c 211

c c 653

c c 147

:6

15'

30'

25'

PAJERO ZOOT -v9- Ohlsson Ulf (Ekstam C)a

15,5aM 227.866 Lah Ak S 23/11 -11 1/ 2160

6 10: 18 2-0-2 Eks Je S 30/11 -2 2/ 2680

11: 18 0-1-1 Lah Ak S 21/12 -6 6/ 2160

0 16,6g c c 582

0 18,1 c c 733

5 16,9g x c 468

:6

40'

50'

40'

EKETS PATRIK -v7- Lennartsson Per

13,3aK 586.000 Wid Ka Mp 27/11 -9

7 10: 20 7-2-0 Len Pe Ax 3/12 -2

11: 13 1-1-1 Len Pe Ro 19/12 -2

3/ 2180n 5 18,6

1/ 1640 3 15,3a

2/ 2200 1 15,5

x c

x c

c c

24

70

19

:7

5'

25'

3'

SIMB JAGUAR -h5- Lennartsson Per (Hoffman H)

14,3aK 87.500 Kon Jo Mp 31/10 -12 3/ 2140

7 10: 10 0-0-5 Unt Jo E 18/11 -2 4/ 2140

Vi 11: 18 2-2-0 Ohl Ul G 22/12 -5 4/ 1640

2 17,2

0 dista

d uag

x x

x c

x c

194

138

42

:7

20'

25'

25'

MOGAS LEO -v8- Widell Kaj (Hellman E-L)a

13,5aK 244.800 Eri Sö G 27/10 -4 1/ 2140n 1 15,8

7 10: 6 2-0-0 Wid Ka G 21/11 -2 1/ 1640n 0 ita

11: 13 4-1-1 Wid Ka Ö 25/12 -8 5/ 1609 0 uag

c c

x c

x c

89

25

18

:7

25'

25'

40'

PARTY AMOR -v8- Andersson Peter M (Molin S)

13,8aK 367.500 Wes Ni S 23/10 -km 3/ 2200

8 10: 14 1-1-1 Wes Ni S 2/11 -km 3/ 2180

11: 7 0-0-0 And TB E 29/11 -6 2/ 2640

k dug - - ejg

k 21,8 - - gdk

0 21,0ag c c 3655

:8

40'

TYSON SAVAGE(FI) -v6- Kihlström Örjan (Wallberg H)

17,8aM 84.700 Wal Hå Bs 24/11 -4 4/ 2160n 0 19,8

8 10: 14 2-1-1 Mel MM S 14/12 -4 1/ 2140 d 10ag

G 11: 3 0-0-0 Pal Fr S 21/12 -11 1/ 2160 5 17,3

c c 740

c c 169

c c 752

:8

25'

40'

40'

GOLDEN BOY VINT -v7- Jansson Torbjörn (Hanné T)

13,2aK 286.540 Sun HO E 18/11 -8 6/ 2140 2 16,9a c c 339

8 10: 17 2-2-0 Han To Ro 25/11 -7 1/ 2640 0 18,7 c c 242

11: 18 0-2-0 Sam Je S 9/12 -6m 7/ 1640 0 distag c c 423

:8

10'

40'

30'

FRENCHISE -s6- Kihlström Örjan (Walmann R)

12,0aK 502.200 Kih Ör S 12/10 -3 9/ 2160

9 10: 6 0-0-3 Kih Ör S 13/12 -7 7/ 1640

11: 21 1-8-2 Kih Ör S 21/12 -4 6/ 1640

2 15,2

3 13,7a

2 14,8a

x c

c c

x c

132

154

32

:9

40'

40'

60'

STREETWISE -h4- Kontio Jorma (Nurmos T)

15,0aK 88.000 Goo Bj Ax 11/10 -4 2/ 2140

9 10: 0 0-0-0 Ohl Ul S 12/11 -12 11/ 2140

11: 8 3-1-0 Kon Jo S 16/12 -9 3/ 1640

0 17,1a

0 15,6a

1 15,0a

c x

c x

c x

176

196

23

:9

75'

40'

30'

HAVBERGS FIFI -s5- Lennartsson Per

14,6aK 258.300 Len Pe E 22/11 -5

9 10: 14 2-3-1 Adi Er S 4/12 -4

11: 11 1-4-1 Len Pe S 16/12 -3

5/ 2660

2/ 2140

9/ 2140

2 17,1

1 15,2a

2 15,3a

c c

x x

x x

21

52

23

:9

25'

40'

30'

SIMB ROUGE -s10- Olsson Daniel (Hoffman H)

12,4aK 559.300 Esk Cl E 22/11 -8 9/ 2140

10 10: 13 3-1-1 Kih Ör S 11/12 -4 8/ 1640

Vi 11: 13 2-2-1 Sve Sa S 21/12 -4 2/ 1640

0 17,0a

0 14,7a

d uag

x c 249

x c 274

x c 139

:10

25'

40'

60'

GRANT ME GLORY* (US) -s6- Jansson Torbjörn (Svart K A)

15,0aK 93.244 Kon Jo Ö 1/12 -8 10/ 2100 3 17,7a

10 10: 4 0-0-0 Bid Jo S 13/12 -9 1/ 2140 d 10ag

E 11: 15 1-2-2 Jan To Ö 25/12 -12 4/ 1609 2 16,7a

c c

c c

c c

144

104

27

:10

6'

20'

6'

MELLBY ULTIMATUM -v5- Kontio Jorma (Nurmos T)

14,2aK 244.500 Kon Jo S 9/11 -6 9/ 1640 3 14,2a

10 10: 2 0-0-0 Ärl Ti S 14/12 -7 9/ 2140 3 16,1a

11: 26 3-2-7 Goo Bj S 26/12 -3 1/ 1640 1 14,9a

x x

x x

x x

412

72

31

:10

40'

40'

40'

SIMSALA(DE) -v8- Jansson Torbjörn

13,3aK 593.211 Jan To E 22/11 -8

11 10: 18 2-4-3 Jan To S 11/12 -4

11: 21 1-4-3 Jan To Ro 19/12 -3

1/ 2140

10/ 1640

2/ 2140

2 15,6a

0 14,6a

3 16,1a

c c

c c

c c

40

193

24

:11

25'

40'

40'

AYAR BOKO -v5- Ohlsson Ulf (Nurmos T)

17,7aL 105.200 Goo Bj S 9/11 -12

11 10: 8 1-0-2 Goo Bj S 16/11 -12

11: 6 0-1-1 Ohl Ul S 4/12 -12

7/ 2140

5/ 2160

2/ 2640

2 16,1

4 16,4

4 17,7a

x x 224

x x 71

x x 66

:11

60'

40'

40'

ROCK ME -v5- Adielsson Erik (Elfstrand M)

13,1aK 253.700 Eri LM Hd 14/11 -5m 5/ 2140 3 16,0a

11 10: 13 1-2-1 Goo Bj Å 22/11 -4 2/ 1640 1 14,2a

Å 11: 18 4-1-3 Goo Bj Å 8/12 -5 4/ 1640n d uag

c c

c c

c c

55

25

38

:11

40'

25'

40'

Reserveheste: 6-9-11-7-5-3-4-10-8-1-2

RUTGER GIGANT -v4- Wallin Kjell

14,4aK 107.800 Wal To F 7/11 -5

12 10: 0 0-0-0 Wal To S 20/11 -6

E 11: 11 2-1-0 Len Pe S 13/12 -6

12/ 1640

2/ 2140

12/ 2140

5 14,4a

1 15,7a

0 ug

c c 361

x x 146

c c 136

:12

40'

40'

50'

POWERFUL CREDIT(US) -s6- Kihlström Örjan (Laudon M)

14,1aK 250.305 Lau Mi S 23/11 -11 9/ 2160 0 16,3

12 10: 14 5-0-1 Lau Mi S 7/12 -2 1/ 2160n 2 18,0

11: 16 1-4-0 Lau Mi S 16/12 -3 10/ 2140 7 16,1a

c c 416

c c 399

c c 318

:12

40'

60'

30'

Reserveheste: 5-9-4-11-12-6-1-2-7-10-8-3

Reserveheste: 9-10-11-7-12-5-8-4-6-2-3-1

BANEFAKTA - soLVALLA

Banens omkreds: 1000 meter

Opløbslængde: 196 meter

Autostart - Antal heste i første række bag startbilen:

8 heste

Voltestart - Max. antal heste i hver volte: 12 heste

Voltestart - Antal heste der vender forrest: 7 heste

v65-SpilletS uDvikliNg

afdeling v65-1 v65-2 v65-3 v65-4 v65-5 v65-6

vÆRDi

6


Danske Spils officielle spilliste Søndag 1. januar • kl. 12:45 • Bane 24 Solvalla

7

VINDER - PLADS - TVILLING - TRIO - V65-4

10.000 - 195.000 kr.

Tillägg v.v. 65.001. Ljusbrun 8

VINDER - PLADS - TVILLING - V65-5 - DD-1

85.001 - 165.000 kr.

Lila

VINDER - PLADS - TVILLING - V65-6 - DD-2

9 Ston 120.001 - 400.000 kr. 9

Ljusgrön

Førstepræmie: 40.000 Volt 2140

Førstepræmie: 40.000 Auto 2640

Førstepræmie: 75.000 Auto 2140

M.T.FAMOUS ONE -v5- Adielsson Erik (Pettersson S P)

17,2M 62.400 Til Je S 5/8 -5 6/ 2140 5 16,4a

1 10: 4 0-0-0 Til Je Mp 18/8 -1 6/ 2140 3 16,6a

Mp 11: 9 1-1-3 Lin CE Ö 13/9 -1 4/ 2100 5 17,8a

x c

x x

c c

40:1

60 30'

49 25'

72 25'

MONEY BEAN -v8- Olsson Daniel (Flink B)a

15,5aK 144.500 Eri SE Mp 27/11 -2m 5/ 2160n 0 20,6

1 10: 5 0-1-0 Eri SE S 9/12 -6m 2/ 1640 8 18,8a

11: 18 0-1-0 Ols Da S 16/12 -4 4/ 2140 8 17,4a

40:1

c c 557 18'

c c 765 30'

c c 737 30'

PHOTO PRINCESS* -s7- Kihlström Örjan (Lönborg M)

13,7aK 383.439 Sju Jö Ch 30/10 -8 2000 1 13,7a - -

1 10: 8 3-2-0 Sju Jö Hd 28/11 -8 11/ 2640 1 16,3a x c

J 11: 12 4-2-1 Sju Jö S 11/12 -9 12/ 2140 3 14,3a c c

40:1

43 -

22 40'

65 75'

EDMEISTER -h4- Lennartsson Per

15,9K 55.800 Wid Ka Ro 30/8 -2

2 10: 3 0-1-0 Wid Ka S 14/9 -11

11: 6 0-0-1 Wid Ka E 27/9 -10

3/ 2140

11/ 2140

7/ 1640

4 16,7ag c c

4 16,8 x c

0 16,5 c c

185

172

65

:2

25'

40'

20'

KNIFETOWN ACTION -h4- Adielsson Erik (Johansson S H)

14,7aM 127.500 Wid Ka S 20/11 -5 1/ 3160 2 17,4

2 10: 0 0-0-0 Wid Ka S 7/12 -11 8/ 2160n 3 19,2

11: 10 2-1-3 Wid Ka S 26/12 -2 9/ 2140 0 17,1a

c c

c c

c c

74

77

316

:2

40'

40'

40'

RYDENS HEDDA -s5- Olsson Daniel (Åsberg J H)

14,6aK 306.300 Åsb JH S 23/11 -7 11/ 2160

2 10: 7 1-1-2 Wal Fr G 6/12 -6 4/ 2140

G 11: 18 2-3-2 Åsb JH G 22/12 -7 11/ 2140

0 15,8

1 16,5a

6 16,3a

x c 971

c c 114

x c 65

:2

60'

25'

25'

SUMMERTIME -s9- Stjernström Micael

17,4M 47.700 Stj Mi Kr 21/11 -9

3 10: 0 0-0-0 Stj Mi S 4/12 -5

Mp 11: 3 1-0-0 Stj Mi Mp 12/12 -5

8/ 2160

6/ 2140

1/ 2140

0 18,1

7 17,4

1 18,2

c c 462

c c 1006

c c 301

:3

20'

30'

10'

EEYORE BEAR -v5- Kontio Jorma (Röcklinger B)

16,4aM 95.800 Wes Ni Ö 2/6 -1 9/ 2100 5 16,4a

3 10: 9 1-1-2 Wes Ni B 6/10 -2 3/ 2140 2 16,6a

11: 4 1-1-0 Kon Jo G 15/12 -5 5/ 2140n 1 17,2a

c c

c c

c c

87

134

36

:3

20'

25'

20'

NOVA RACE -s5- Frick Katrin K (Witasp L)

13,5aK 366.700 Fri KK Ö 24/11 -10 5/ 2160

3 10: 17 3-4-3 Fri KK S 11/12 -8 10/ 2140

Rä 11: 18 1-3-1 Blo Na Ro 23/12 -km 1/ 2140

1 16,8

5 15,9a

k 20,0

c c 29

c c 379

- - gdk

:3

17'

50'

SUPER FLY RUNG -v5- Riesterer Ulrika

17,1M 55.700 Rie Ul E 18/11 -1 1/ 2140

4 10: 0 0-0-0 Eri Le S 4/12 -11 11/ 2140

11: 10 0-3-1 Rie Ul S 16/12 -6 7/ 2140

5 16,8a

2 17,9a

5 16,8a

c c 673

c c 159

c c 366

:4

25'

30'

30'

SARGASSO CLUB -v5- Ohlsson Ulf (Lehrberg J)a

15,0aM 144.300 Len Pe S 23/10 -8 7/ 2140 2 15,0a

4 10: 5 0-0-0 Eri Sö G 3/11 -3 2/ 2140 8 16,2a

Vi 11: 16 4-2-1 Len Pe S 7/12 -6 8/ 2640n d 3g

c c 155

c c 26

c c 508

:4

40'

25'

100'

DRAW THE LINE -s6- Jansson Torbjörn

14,1aK 391.500 Jan To S 2/11 -8

4 10: 7 2-0-1 Jan To E 13/11 -8

11: 10 2-1-2 Jan To E 22/11 -4

8/ 2140

4/ 2140

7/ 1640

4 15,4

6 15,9

0 15,7

x x 325

x x 20

x x 58

:4

125'

25'

25'

CLASSICO PALEMA -v10- Jansson Torbjörn (Molin S) 60:1

15,5M 147.375 And TB H 22/8 -4 6/ 2640n 0 20,5 c c 552 20'

5 10: 18 0-0-2 And TB Ma 2/9 -5 1640 5 16,8a - - 649 -

11: 8 0-0-0 And TB E 13/11 -11 3/ 2160 8 19,0 x c 268 5'

SMOK'N ACE BRIZARD -v4- Lennartsson Per

16,4aM 97.000 Len Pe E 22/11 -3 3/ 2160

5 10: 0 0-0-0 Len Pe Ax 3/12 -3 5/ 2140

11: 7 3-1-0 Ärl Ti S 14/12 -4 6/ 2140

2 17,1

1 18,1a

1 16,4a

x c

x c

x c

65

42

16

:5

20'

30'

40'

LIZA RADLEY -s5- Svanberg Oskar

15,1aM 314.650 Sva Os Ö 11/11 -2

5 10: 13 0-0-5 Sva Ka Kr 21/11 -2

Mp 11: 19 3-2-1 Sva Os S 13/12 -3

2/ 2100

10/ 2140

6/ 2140

8 16,5a

3 15,5a

2 15,2a

c c 102

c c 122

x x 221

:5

25'

40'

40'

ASTONISHING RIDE -h6- Koskela Jarno (Koskela H M)a

17,1M 147.000 Kos Ja Å 15/10 -8 9/ 2140 0 15,9ag c c

6 10: 6 2-0-1 Kos Ja S 4/12 -4 5/ 2140 6 15,9a c c

11: 7 2-0-0 Kos Ja G 15/12 -3 2/ 1640n d uag c c

75

71

15

:2

100'

40'

40'

LÖNSHULTS STIG -v7- Widell Kaj (Strand M)a

16,0aM 157.000 Hol Ma E 7/6 -3 11/ 2140 0 distg

6 10: 6 2-2-0 Wid Ka Ö 24/11 -7 7/ 2100 1 16,9a

11: 4 2-0-0 Wid Ka G 15/12 -4 9/ 2140n 1 17,3a

x c 54

x c 234

x c 21

:6

20'

25'

40'

DIGITAL SHARPNESS -s6- Adielsson Erik (Melander M P)a

13,8aK 366.200 Mel MM Ö 24/11 -8 9/ 2100 1 15,7a

6 10: 16 0-2-2 Mel MM S 4/12 -7 11/ 2140 0 15,8

11: 24 2-1-2 Mel MM S 14/12 -9 1/ 1640 0 16,0a

c c 123

c c 945

c c 375

:6

25'

100'

60'

SANTANA VOLO(US) -v6- Svensson Erik

15,6M 194.300 Sve Er G 27/11 -11 1/ 2680n 5 18,3

7 10: 18 0-5-4 Sve Er Ö 10/12 -13 4/ 2640n 6 20,0

11: 21 1-0-1 Sve Er S 26/12 -3 12/ 1640 0 15,5a

c c 520

c c 680

c c 1565

:3

30'

25'

40'

AUNT SALLY -s6- Åsberg Jenni H

15,9aM 143.900 Åsb JH Ro 30/10 -4

7 10: 15 4-1-0 Åsb JH G 6/12 -7

G 11: 7 1-1-0 Åsb JH G 22/12 -6

12/ 2140

4/ 2160

1/ 2140

0 15,9a

d ug

2 16,6a

x x 281

x c 247

x c 240

:7

25'

20'

25'

OUT OF QUESTION -s5- Nyström Christer

13,7aK 380.500 Til Je Ro 29/7 -3 1/ 1640

7 10: 8 1-0-0 Til Je G 15/8 -5 7/ 1640

11: 12 2-2-0 Unt Jo S 14/12 -9 5/ 1640

2 15,3a

0 15,9a

d 8ag

x x 40

x c 73

c c 293

:7

40'

40'

60'

CROWN'S RANSOM(US) -v6- Larsson Fredrik B (Larsson H)

15,9M 187.000 Lar FB S 7/9 -3 4/ 2660 5 16,3 c c 506

8 10: 16 3-0-2 Til Je S 2/10 -12 5/ 2160 0 15,9 c c 278

11: 10 0-2-0 Lar FB Mp 31/10 -9 9/ 2140 6 17,1a c c 34

:4

60'

40'

5'

SPEED CORN -v8- Kihlström Örjan (Lindell M M)a

16,2aK 164.650 Lar Id B 16/9 -3m 1/ 2160

8 10: 12 0-1-2 Lin MM H 1/10 -4m 2/ 2160

H 11: 17 1-0-1 Jon Ka Bs 6/11 -11 7/ 2160

8 20,5

0 19,9

0 19,5

c c 666

c c B-lp

c c 1343

:8

20'

2'

5'

MAFFIA -s7- Widell Kaj (Lindberg L)a

13,0aK 343.300 Tak Jo G 27/11 -8

8 10: 7 0-2-0 Kih Ör S 7/12 -2

11: 22 4-1-2 Wid Ka S 21/12 -2

1/ 2140n 0 17,0a

7/ 2160n 1 17,6

2/ 1640 6 14,8a

c c

c c

c c

101

33

37

:8

100'

60'

40'

CORAL KING -v8- Widell Kaj (Bergman I)a

16,2M 144.332 Nog Ma E 8/5 -3m 3/ 2140

9 10: 14 1-1-2 Eri SÅ Ö 10/6 -9 4/ 2100

E 11: 7 0-0-1 Söd St Mp 5/12 -3 6/ 2140

7 21,5g x x 36

0 18,0a x x 327

7 18,3a c c 160

:5

20'

17'

10'

J.A.BELL EX -v6- Svanberg Oskar

20,3aL 140.200 Sva Os Mp 14/11 -7

9 10: 10 2-3-0 Sva Os Mp 27/11 -7

Mp 11: 12 2-1-0 Sva Os Kr 16/12 -6

8/ 2140 d 13g x x 133

10/ 2640n 7 20,3a c c 92

2/ 3140 d 11g x x 273

:9

25'

25'

50'

JOBINA TWISTER -s5- Kontio Jorma (Nurmos T)

13,7aM 268.000 Kon Jo S 16/11 -11 7/ 2160

9 10: 9 2-1-1 Kon Jo S 16/12 -4 14/ 2140

11: 6 3-1-0 Kon Jo S 26/12 -4 5/ 2140

1 15,4

0 17,4a

1 15,3a

c c

c c

x x

17

19

15

:9

40'

30'

40'

GOLIAT CARRE -v10- Svanberg Oskar (Rytthammar A)a

17,1M 181.800 Knu Em Mp 14/3 -2m 1/ 2160 0 20,5

10 10: 13 1-0-3 Sva Os Mp 27/11 -k 2/ 2140n k 21,2

Mp 11: 2 0-0-0 Adi Er S 21/12 -6 3/ 2160 0 17,3

c c 75

- - gdk1

c c 448

:6

18'

40'

HAMTARO -v5- Lång Göran

13,8aK 162.000 Lån Gö G 3/11 -3

10 10: 5 0-1-0 Lån Gö Bs 15/11 -6

Ro 11: 13 3-1-4 Lån Gö Ro 23/12 -3

1/ 2140

1/ 2640

10/ 2140

0 uag

6 17,1a

3 15,3a

x c

x c

x c

64

37

37

:10

25'

15'

25'

PARIS LAVEC* -s5- Ohlsson Ulf (Lönborg M)

14,2aK 379.605 Sju Jö J 8/11 -8 3/ 2140

10 10: 14 3-4-1 Sju Jö J 17/11 -2 5/ 2140

J 11: 10 1-2-0 Sju Jö S 11/12 -8 7/ 2140

4 15,0a

1 14,3a

2 15,6a

c x

c x

c c

100

31

60

:10

40'

30'

50'

BRINGMONEYHONEY -s8- Olsson Daniel (Stenqvist J)a

16,0M 191.400 Ste Jo Ro 22/10 -13 8/ 2160 0 16,8

11 10: 13 0-2-2 Ste Jo Ö 11/11 -1 4/ 1609 0 ita

11: 9 0-0-1 Ste Jo E 18/11 -8 11/ 2140 5 17,1a

x x 348

x x 337

x x 399

:7

25'

20'

10'

MANHATTANNEXTWEEK -v6- Wallberg Håkan

17,0aM 162.100 Wal Hå Ro 18/11 -7 2/ 2160

11 10: 15 2-3-0 Hed Jo S 4/12 -3m 4/ 2180

G 11: 15 0-2-1 Hed Jo F 19/12 -9m 7/ 2160

5 18,8g c c 1374

2 17,6 c c 183

5 17,7 c c 125

:11

25'

30'

20'

ON HER TOES -s5- Lennartsson Per

15,0aM 301.500 Len Pe Ax 15/7 -3

11 10: 2 2-0-0 Len Pe Ax 3/12 -1

11: 14 4-2-2 Len Pe S 13/12 -3

10/ 2640

4/ 2160

7/ 2140

3 16,4a

2 16,6

1 15,1a

x x 299

x x 37

x x 26

:11

50'

25'

40'

GUELPH ÅS -h5- Kihlström Örjan (Walmann R)

16,1K 172.100 Kih Ör E 29/11 -12 2/ 2180

12 10: 4 0-3-0 Unt Jo S 9/12 -9 7/ 2140

11: 14 4-0-1 Unt Jo S 16/12 -4 2/ 2140

1 17,7 c c

3 16,4ag x x

1 16,6a x c

21

77

79

:8

5'

30'

30'

HUGO CELEBER -v5- Wallin Kjell

15,3aM 134.800 Wal To Mp 31/10 -5

12 10: 6 1-1-0 Wal To S 23/11 -3

E 11: 17 1-1-3 Wal To S 7/12 -6

3/ 2640 5 16,9a

8/ 2160 3 15,7

1/ 2640n 0 19,4

c c 111

x c 311

x c 222

:12

40'

40'

100'

ASHADO BOKO -s5- Ärling Tino (Walmann R)

13,2aK 385.900 Kih Ör G 27/11 -8 7/ 2140n 4 16,5a

12 10: 13 3-1-1 Unt Jo Ö 10/12 -6 12/ 2100 4 16,3a

11: 16 1-3-3 Kih Ör S 26/12 -5 10/ 2140 0 14,1a

c x 143

c c 456

c x 521

:12

100'

100'

200'

LINUS NESS -v10- Ohlsson Ulf (Bergman I)a

16,0M 145.600 Lin CE S 17/8 -3 1/ 2160

13 10: 10 0-0-0 Pet To Rä 5/9 -5 13/ 2640

Rä 11: 11 0-1-0 And Tr G 22/12 -4 8/ 2160

0 16,0

0 18,8a

0 18,5

c c 1061

c c 133

c c 789

:9

50'

15'

20'

Reserveheste: 5-6-2-4-9-3-10-12-11-7-1-8

Reserveheste: 1-11-9-10-8-4-3-5-12-7-6-2

WELLBORN BOKO(NL) -s8- Kontio Jorma (Åsberg J H)

15,8M 162.121 Åsb JH Bs 6/11 -1m 2/ 2160 8 18,4 c c 368

14 10: 23 1-1-3 Ekl Bo B 2/12 -8 11/ 2140 0 18,6g x x 698

G 11: 22 0-1-2 Kon Jo S 26/12 -13 6/ 2160 6 17,7g c c 248

Reserveheste: 12-1-4-2-3-7-6-13-11-10-8-14-9-5

:10

25'

20'

40'

10

11

VINDER - PLADS - TVILLING

Ston 5.000 - 120.000 kr. 10 Tillägg v.v. 40.001. Rosa

VINDER - PLADS - TVILLING - TRIO

Högst 35.000 kr. 11

Orange

Førstepræmie: 30.000 Volt 2140

Førstepræmie: 30.000 Volt 2140

BANG FOR THE BUCK -s4- Lennartsson Per

17,5M 35.000 Len Pe S 2/9 -6 4/ 2140 0 17,1a

1 10: 0 0-0-0 Len Pe S 20/11 -12 7/ 2140 0 17,6

11: 8 1-1-0 Len Pe S 7/12 -11 5/ 2140n 7 20,3

40:1

x c 87 30'

x c 138 30'

x c 245 40'

YLVA VIKING -s4- Adielsson Erik (Johansson S H)

17,2M 35.000 Adi Er S 14/9 -7 7/ 2140

1 10: 0 0-0-0 Adi Er S 9/12 -8 5/ 2140

11: 9 1-1-0 Adi Er S 21/12 -11 4/ 2140

40:1

0 17,2 x c 249 40'

2 17,7a x c 41 30'

0 22,2g x c 71 40'

MOONLIGHTS RONJA -s4- Svensson Erik

17,5M 27.500 Sve Er S 23/11 -10 8/ 2140

2 10: 0 0-0-0 Sve Er S 30/11 -11 7/ 2140

11: 10 1-0-0 Sve Er S 11/12 -3 11/ 2140

0 18,8

4 17,5

8 18,7

x c 444

c c 561

c c 294

:2

40'

40'

30'

CHASE DREAMCATCHER -h4- Raumer Jan a

18,8M 29.000 Rau Ja G 27/10 -9 7/ 2140

2 10: 0 0-0-0 Rau Ja E 29/11 -1 2/ 2160

11: 5 0-0-3 Rau Ja S 9/12 -7 9/ 2140

7 19,9

3 18,8

3 18,1a

c x 35

c c 561

c c 128

:2

30'

20'

30'

BUZZIN BIMBETT -s6- Kylin-Blom Oskar (Söderlind J)a

17,7M 36.600 Eri Sö G 3/11 -5 2/ 2160 5 18,4

3 10: 3 0-0-0 Kyl Os S 20/11 -12 4/ 2160 0 17,7

G 11: 7 0-0-1 Kyl Os G 6/12 -3 9/ 2160 0 19,0

x x 310

x x 1424

c c 628

:3

5'

30'

20'

MASTER CLASS -v6- Lennartsson Per (Munkhammar P)a

17,4M 23.500 Gus El Vi 16/9 -6 2/ 1640 1 16,5a

3 10: 5 1-0-0 Tak Jo Kr 21/11 -9 4/ 2160 5 17,4

Vi 11: 3 1-0-0 Adi Er S 9/12 -5 10/ 2140 d 2ag

c c

c c

c c

107

76

152

:3

10'

20'

30'

ESTER TOOMA -s4- Nordin Jan

16,6M 29.000 Jan To S 20/11 -12

4 10: 0 0-0-0 Jan To S 11/12 -11

11: 12 0-0-1 Jan To S 26/12 -12

2/ 2140

2/ 2160

5/ 2160

0 17,4

d ug

0 ug

c c 639

x x 67

x x 379

:4

30'

30'

40'

UMBERTO -h7- Brandel Börje a

18,3M 31.050 Bra Jo Ax 8/11 -6

4 10: 8 0-1-0 Bra Bö H 19/11 -8

G 11: 14 1-1-1 Bra Bö G 22/12 -10

6/ 2140

2/ 2140

4/ 2140

0 19,1g c x 1682

2 19,8 c x B-lp

0 23,1 c c 373

:4

25'

2'

5'

BELIEVE IN'EM -s5- Norman Peter G (Arneng J)a

17,1M 33.100 Ber Ha B 16/9 -10 2/ 2140

5 10: 12 1-0-1 Ber Ha Sä 26/9 -6 5/ 1640

11: 6 0-0-1 Arn Jo G 22/12 -10 3/ 2140

5 18,9

0 19,0

3 19,5

c c

x x

c c

62

98

181

:5

5'

20'

5'

BOSSE LANE -v6- Kihlström Örjan (Wiklund G)a

17,4M 19.800 Eri Sö S 2/11 -11 7/ 2140

5 10: 1 0-0-0 Eri Sö G 10/11 -9 7/ 2140

11: 7 0-0-1 Eri Sö S 26/12 -12 6/ 2140

0 17,4

5 17,8g

d ug

c c 1837

x x 541

c c 243

:5

40'

20'

40'

PINGLA SAVAGE -s6- Kontio Jorma (Westerlund S)a

17,8M 28.000 Bys Jo Ro 11/11 -1 1/ 2160 3 17,9

6 10: 0 0-0-0 Kon Jo Ö 24/11 -6 9/ 2140 d ug

Ro 11: 7 0-0-2 Bys Jo Ro 23/12 -6 8/ 2140 3 17,8

c c

c c

c c

84

102

143

:6

20'

17'

20'

M.R.BLACK PEARL -s5- Widell Kaj (Kastengren L)a

18,2M 22.672 Als Ol Ma 19/8 -2 1640 4 18,0a - - 136

6 10: 5 0-0-1 Run AK G 6/12 -3 11/ 2160 0 18,9 c c 1361

11: 8 0-0-0 Run AK G 15/12 -9 4/ 2160n 8 20,4 c c 1013

:6

-

20'

20'

LOTTI VOX -s5- Kihlström Örjan (Nordgren I)a

15,8M 66.600 Fri Ka G 27/11 -5 9/ 2140n 0 17,7a

7 10: 7 0-0-0 Adi Er S 7/12 -1 5/ 2140 d 9ag

G 11: 20 1-1-2 Fri Ka G 22/12 -5 2/ 1640 3 15,0a

60:1

c c 268 40'

c c 177 40'

c c 128 25'

FIRST VINNI -s4- Svensson Erik

18,3M 30.500 Sve Er Ö 28/10 -1

7 10: 1 0-0-0 Sve Er S 9/11 -11

11: 6 0-0-0 Sve Er S 16/12 -8

3/ 2160n 7 19,8

4/ 2140 6 18,3

2/ 2140 4 18,7a

c c 1020

x x 704

x x 136

:7

20'

40'

30'

RED WOMAN RUNG -s6- Riesterer Ulrika

16,5M 62.700 Rie Ul S 7/9 -7 8/ 2140

8 10: 5 0-1-0 Rie Ul S 5/10 -12 11/ 2160

11: 14 0-1-1 Rie Ul S 16/12 -2 11/ 2140

0 17,4

0 17,9

8 17,1a

c c 897

x x 762

x x 1212

:2

40'

40'

30'

EARL GREY -v5- Ohlsson Ulf (Johansson S)a

17,6M 32.000 Kon Jo Ro 14/10 -9 4/ 2160

8 10: 0 0-0-0 Ohl Ul Bs 6/11 -3 9/ 2160

Ro 11: 9 1-1-0 Kon Jo S 30/11 -11 4/ 2160

d 4g

1 18,5

0 17,6

x x

x x

x x

42

155

211

:8

20'

15'

40'

WONDERFUL KIT -s5- Olsson Daniel (Svensson E)

16,5M 95.500 Bra Kj S 07/10 -7 3/ 2140 0 16,5

9 10: 5 0-0-1 Sve Er S 16/11 -k 5/ 2140 k 20,5

11: 1 0-0-0 Sve Er G 22/12 -5 8/ 1640 7 15,7a

x c 2963

- - gdk

c c 1305

:3

30'

25'

DYNAMIC WIRING -h4- Wallberg Håkan

19,2M 20.500 Wal Hå G 27/10 -10 4/ 2140

9 10: 0 0-0-0 Wal Hå Bs 12/12 -7 1/ 2160

G 11: 6 0-0-1 Wal Hå F 19/12 -2 1/ 2140

0 19,5g c c 210

7 19,2 c c 240

3 19,3 c c 56

:9

30'

15'

20'

GUIDING STAR -s5- Ohlsson Ulf (Åsberg J H)

15,5M 117.600 Åsb JH S 20/11 -11 9/ 1640

10 10: 5 0-0-1 Kyl Os Ax 3/12 -9 11/ 2140

G 11: 20 1-2-4 Åsb JH B 23/12 -2 3/ 2140t

0 15,4a x x 214

d 15g x x 898

0 18,5g x c 310

:4

30'

100'

40'

RITA ON LINE -s4- Åström Stina (Brolin L R)a

18,5M 24.700 Åst St Bs 16/10 -3 2/ 2140

10 10: 0 0-0-0 Jan To Ro 11/11 -2 5/ 2140

Bs 11: 10 0-0-1 Ber Jö S 16/12 -8 10/ 2140

0 distg x c 1773

4 18,5 x x 456

8 19,1ag x x 639

:10

40'

30'

30'

DELUX HÅLERYD -v5- Jansson Torbjörn (Jönsson J I)a

18,1M 23.200 Jön JI Ö 8/9 -1 2/ 2160 0 18,9g x x 430

11 10: 9 0-0-1 Wah Em S 5/10 -km 1/ 2180 k 21,6g - - gdk

11: 3 0-0-0 Jön JI E 27/10 -5 11/ 2140 6 18,5ag c x 146

:11

6'

10'

SECRET DE PESCHARD(FR) -h6- Kontio Jorma (Petersson R H)a

18,5M 25.500 Kon Jo E 17/5 -k 5/ 2140 k 20,2g - -

12 10: 0 0-0-0 Kon Jo Ö 24/11 -9 3/ 2140 1 20,0g c c

Mp 11: 2 1-1-0 Kon Jo Ö 18/12 -10 1/ 2140n 2 18,5 c c

gdk

24

55

:12

17'

17'

ekSpeRttipS Knud LiLLegård

Bedste vinderchancer:

1. løb: 10-7-5

2. løb: 7-12-5

3. løb: 9-3-5

4. løb: 1-6-2

5. løb: 5-9-4

6. løb: 9-10-11

7. løb: 1-6-12

8. løb: 5-4-2

9. løb: 1-9-10

10. løb: 7-6-5

11. løb: 3-1-12

Dagens sikre:

1 MT Famous One i 7. løb – V64-4 er en velafstammet 5-års

vallak (har fire søskende som har tjent over 1 mill. svkr.), som

endnu ikke har levet op til de stillede forventninger, men med

Erik Adielsson i sulkyen fra indersporet i voltestart og kun fire

heste i første volte, så tror jeg på føring hele vejen. Den kommer

efter løbspause, men modstanden skræmmer ikke. Den

har været stabil på 1.16-tider i autostart og mange gange

mødt hård modstand.

Dagens sjove:

1 Robbie Williams i 4. løb – V65-1 kommer til denne start

med en miserabel resultatrække, men det er i grunden en

fin hest, som meget vel kan føre dette løb hele vejen. Den

har nu to løb i kroppen efter lidt pause, så formen er givet på

top. I forrige start fik den et roligt løb tilbage i feltet, men gik

godt til slut på afstand af Up Up And Away. Sidst startede den

hurtigt til vinderhullet bag hele vejen førende Lilljeppe 1.14,5.

Den angreb denne i opløbet, og så ud til at være på vej mod

sejren, da galoppen kom med 50 meter igen.

17


18

Lunch-løb Täby Galop Søndag 1. januar • kl. 12:00 • Bane 23

1 2 3

Danske Spils officielle spilliste

VINDER - PLADS - KOMB - V4-1 VINDER - PLADS - KOMB - V4-2 - LD-1

VINDER - PLADS - KOMB - V4-3 - LD-2

För 3-åriga hästar som ej segrat.

För 4-åriga och äldre hästar.

För 4-åriga och äldre hästar.

Førstepræmie: 40.000 1200 dt

Førstepræmie: 35.000 1600 dt

Førstepræmie: 30.000 2400 dt

ROYAL PURSE (GB) -s3- M Sandh (C Björling) B 57,5 68

37.697 Re Col Tä 16/10 -5 1600 dt 6-5,5 B 57,5 - 140

1 10:0 0-0-0 Re Col Tä 2/11 -5 1350 dt 2-nos B 57,5 66 84

11:10 0-3-1 Va De Tä 27/11 -6 1200 dt 8-17 B 57,5 68 46

ARRGHH (GB) -s3- A Pilroth (C Hederud) 57,5 59

9.023 Ca Lop Öv 11/8 -1 1370 gr 5-13,5 57,5 - 97

2 10:0 0-0-0 Sa Slo Jä 29/9 -3 1600 dt 8-13,5 58 - 498

11:4 0-0-0 An Pil Tä 18/12 -7 1350 dt 9-14,5 56,5 60 203

BLACKBURN (GB) -v3- R Colldin (A Källse) 59 74

5.875 Ad Kir GB 31/8 -4 1100 gr 6-5,5 56,5 -

3 10:0 0-0-0 Ad Kir GB 9/9 -6 1000 gr 10-5,5 58,5 - 120

11:4 0-1-0 Jo Fah GB 14/10 -2 1400 aw 2-1,5 59 - 60

FLOR DE LIS (GB) -s3- N Westerlund (C Figueroa)a B 57,5

3.500 Le Rio Tä 28/9 -kv 800 dt 6-6 57,5 - gdk

4 10:0 0-0-0 Ca Lop Tä 9/10 -4 1200 dt 5-11,5 B 57,5 - 106

11:2 0-0-0 Ca Lop Tä 27/11 -6 1200 dt 10-m B 57,5 - 316

FLOW -v3- D Patil (K Lindberger Gajda) B 57

5.600 Gu Sol Tä 25/6 -kv 800 dt 1-hls 59 - gdk

5 10:0 0-0-0 JE Neu Tä 9/7 -1 1150 gr 7-6 59 - 81

11:2 0-0-0 Di Dan Tä 21/12 -3 1600 dt 4-5,5 B 59 - 87

EASTER STAR -v3- A Hollstenius (C Vång) 59 57

0 R De Tä 28/9 -7 1200 dt 9-15 59 - 483

6 10:0 0-0-0 R De Tä 9/10 -4 1200 dt 6-16,5 59 - 149

11:3 0-0-0 R De Tä 14/12 -5 1200 dt 9-11 59 - 234

MADISON AVENUE -s3- P Gråberg (C Malmborg) 57,5

8.400 Pa Grå Tä 20/7 -kv 800 gr 1-2 57,5 - gdk

7 10:0 0-0-0 Pa Grå Tä 6/8 -6 1150 gr 7-9 54 - *27

11:2 0-0-1 Pa Grå Tä 14/12 -5 1200 dt 3-2,5 57,5 - *28

SIR THOR -h3- L Santos (H Engblom) 59

5.600

8 10:0 0-0-0 El Cha Tä 4/12 -kv 1000 dt 3-3,5 59 - gdk

11:1 0-0-0 El Cha Tä 14/12 -5 1200 dt 4-4,5 59 - 165

JOHANNES -v3- F De Geer (S Dysell) 56

0

9 10:0 0-0-0 Ti Lån Tä 9/10 -kv 800 dt 4-m 59 - gdk

11:1 0-0-0 Ti Lån Tä 30/10 -6 1200 dt 11-m 57 - 379

GO GO -s3- N Mortensen (H Engblom) 55,5

8.400

10 10:0 0-0-0 Na Mor Tä 9/11 -kv 1000 dt 2-2,5 57,5 - gdk

11:1 0-0-1 Na Mor Jä 7/12 -5 1000 dt 3-8 55,5 - 159

FLYING SAUCER -v3- G Solis (Y Brandt) B 59

0

11 10:0 0-0-0 Gu Sol Tä 20/7 -kv 800 gr 4-8,5 59 - gdk

11:0 0-0-0 Tä 14/12 -5 1200 dt s -

Reserveheste: 1-2-7-10-3-8-4-5-9-6-11

4

VINDER - PLADS - KOMB - TRIO - V4-4

För 4-åriga och äldre hästar.

Førstepræmie: 30.000 1200 dt

SWALLOW FOREST (GB) -s7- P Gråberg (C Sjögren)a B 64 62

200.763 El Cha Jä 20/11 -3 1200 dt 11-9,5 B 56 68 321

1 10:8 1-1-1 MW Fri Jä 30/11 -4 1200 dt 11-8,5 B 54 66 123

11:7 0-1-0 Ca Lop Tä 14/12 -4 1200 dt 8-6,5 58 64 253

FILLY BAY -s5- L Santos (L Bäck) 52 40

0 M San Tä 17/8 -kv 1000 dt 1 57,5 - gdk

2 10:1 0-0-0 M San Tä 28/9 -6 1350 dt 13-m 58,5 - 285

11:2 0-0-0 M San Tä 4/12 -1 1600 dt 10-m 57,5 - 299

MERCURY RISING -v5- D Da Silva (K Lindberger Gajda) B 53 51

38.014 Ri Cos Tä 2/11 -2 1350 dt 2-4 B 60 50 376

3 10:6 0-1-0 Ri Cos Jä 20/11 -6 1730 dt 3-1,5 B 65 51 58

11:7 0-1-1 Ri Cos Tä 18/12 -9 1600 dt 7-18,5 B 61 51 56

ASSERTION (GB) -v4- M Friberg (P Jardby)a 62 63

41.640 Sh Kar Öv 28/8 -4 1370 gr 8-16,5 60 67 117

4 10:4 0-0-0 Sh Kar Jä 7/9 -9 1200 dt 9-14,5 59 67 70

11:5 1-1-0 Sh Kar Jä 29/9 -10 1200 dt 10-13 62 65 137

MY ALIBI -v7- T Långström (L Bäck) 62 60

143.700 Ma Hau Tä 9/7 -6 1350 dt 11-10,5 53 63 173

5 10:7 4-1-1 Me Kje Tä 30/7 -9 1600 dt 9-11,5 64 62 50

11:9 1-0-0 Ol Wil Tä 27/11 -4 1350 dt 9-10,5 62 61 236

OH FELIA LO -s5- N Mortensen (H Engblom) 50 50

49.270 Di Dan Tä 9/11 -kv 1000 dt 1-2,5 57,5 - gdk

6 10:9 0-0-0 Di Dan Tä 11/12 -4 1200 dt 3-2 55 50 209

11:5 0-1-1 El Bor Tä 21/12 -1 1200 dt 5-9 58 50 44

ARAGORN -v9- A Pilroth (B Blomqvist) B 62 60

301.522 Kj Kja Öv 30/6 -3 1100 dt 5-10 B 65 62 60

7 10:4 2-1-0 An Pil Öv 28/7 -7 1170 gr 9-7,5 B 62 62 118

11:7 0-1-0 He Ros Öv 4/8 -8 900 gr 14-9 B 72 61 154

CONCORDE -v5- F De Geer (H Mansén)a 62 63

91.500 Fa De Tä 9/11 -4 1600 dt 9-5,5 57 66 335

8 10:6 0-0-1 Fa De Tä 4/12 -4 1350 dt 9-8,5 54 66 334

11:11 2-0-1 Le Rio Tä 14/12 -4 1200 dt 5-3 58 64 129

SONJA -s8- M Sandh (O Stenström)a B 52 40

172.355 AM Bro Öv 22/9 -5 1100 dt 1-1 57 40 78

9 10:3 0-1-0 Re Col Tä 11/12 -4 1200 dt 14-17,5 52 42 161

11:4 1-0-0 Hi Lju Tä 21/12 -1 1200 dt 10-m 60 42 128

HARDY NORSEMAN (IRE) -v9- E Backlund (E Grängsjö)a B 64 65

539.122 Ma Smi Tä 27/7 -6 1150 gr 8-5 55 70 188

10 10:10 3-0-1 Ma Smi Tä 17/8 -9 1350 dt 8-5,5 58 68 114

11:9 0-0-0 Ma Smi Tä 31/8 -4 1600 dt 8-11 62 67 233

CARDIFF BOY (USA) -v5- N Westerlund (C Figueroa)a B 54 51

24.800 Fr Jan Tä 25/6 -1 1200 dt 8-8 B 58 52 207

11 10:2 0-0-0 Ma San Gg 31/7 -2 1400 gr 8-7 B 60 50 197

11:6 1-0-1 Fa Ols Tä 21/12 -1 1200 dt 1-0,5 B 56 48 70

LETS FLY -v6- G Solis (K Lindberger Gajda) B 69 67

81.424 Ca Lop Tä 2/11 -3 1600 dt 2-1,5 B 64 62 37

12 10:6 0-0-3 Ca Lop Tä 27/11 -4 1350 dt 1-4,5 B 67 63 51

11:3 2-1-0 Ca Lop Tä 4/12 -4 1350 dt 1-1,5 B 54 63 *34

WINFREJ -v5- A Hollstenius (A Gustafson)a 52 47

7.200 Fr Gus Tä 9/7 -9 1200 dt 5-7,5 61 50 425

13 10:5 0-0-0 An Hol Tä 11/12 -4 1200 dt 12-11,5 54 49 329

11:4 0-0-0 Fr Gus Tä 18/12 -9 1600 dt 5-16,5 63 49 329

OTAMA TOYBOY -v5- D Patil (M Lustig)a 60 60

35.933 Jo Gus Öv 17/11 -1 1100 dt 1-hls 57 61 39

14 10:0 0-0-0 Jo Gus Tä 27/11 -4 1350 dt 6-8 63 61 253

11:8 1-0-2 Pa Grå Tä 14/12 -4 1200 dt 10-8 55 61 70

EMILIO (GB) -v11- R Colldin (M Lustig)a 62 60

723.104 Jo Gus Öv 17/11 -3 1100 dt 10-13 63 63 109

15 10:12 1-0-0 El Cha Tä 27/11 -4 1350 dt 7-8,5 67 63 198

11:8 0-1-0 Jo Gus Tä 11/12 -4 1200 dt 4-3 63 60 175

Reserveheste: 12-4-14-8-6-3-9-7-1-11-15-13-2-10-5

GO FIGURE -v5- D Da Silva (A McLaren) 63 68

173.500 Sh Kar Tä 9/11 -4 1600 dt 2-1,5 56 62 75

1 10:14 0-2-4 An Hol Tä 27/11 -2 1600 dt 8-15 52 65 114

11:14 3-3-2 Ju McL Tä 18/12 -9 1600 dt 1-9 72 64 *29

BRIDGE THE GAP -v6- A Hollstenius (Jo Lindberg) 52 51

42.169 Ja Joh Kl 21/8 -2 1600 gr 4-4,5 59 51 39

2 10:8 0-1-1 Pa Grå Tä 27/11 -4 1350 dt 5-7 55 51 75

11:8 0-2-1 Pa Grå Tä 11/12 -4 1200 dt 5-3 56 51 60

THE WINDTESTER (GB) -v5- D Williamson (K Lindberger Gajda) B 55 63

142.000 Me Kje Tä 16/10 -9 1600 dt 6-10 B 69 63 *50

3 10:6 0-1-1 Li Bog Tä 30/10 -2 2400 dt 3-5,5 B 66 62 143

11:13 2-2-2 Fa Ols Tä 11/12 -9 1600 dt 2-hls B 63 62 106

GARION -h6- M Sandh (A Meier)a B 56 61

107.500 M San Tä 31/8 -3 1600 dt 2-2 B 57 62 190

4 10:10 1-1-2 M San Gg 18/9 -2 1600 gr 3-3 B 52 62 228

11:4 0-1-1 M San Gg 2/10 -5 1600 gr 11-18,5 B 59 62 187

WEB OF DREAMS (IRE) -v4- G Solis (K Lindberger Gajda) B 57 62

0 R De Tä 16/11 -3 2400 dt 12-m B 55,5 66 214

5 10:2 0-0-0 Ca Lop Tä 4/12 -2 2000 dt 6-11,5 B 59 64 282

11:3 0-0-0 Tä 18/12 -3 2000 dt s 62

GOTCHA -h7- T Långström (T Långström) 56 61

188.700 Ti Lån Tä 9/11 -4 1600 dt 13-6,5 57 63 464

6 10:6 0-2-0 Al Elm Tä 11/12 -9 1600 dt 3-1,5 62 61 138

11:5 0-1-1 Tä 18/12 -4 1600 dt s 61

CHICAGO -v6- P Gråberg (C Malmborg) B 59 64

199.600 Pa Grå Tä 16/11 -4 1600 dt 2-1 B 63 61 54

7 10:7 0-0-1 Pa Grå Tä 11/12 -3 2400 dt 2-4,5 B 65 62 *27

11:15 1-4-2 Pa Grå Tä 18/12 -3 2000 dt 1-0,5 B 62 62 *28

NEVIUSZ (POL) -v5- H Ljungquist (a) (M Smith) B 60 67

35.000 Ma Smi Tä 9/10 -kv 1000 dt 1 B 59 - gdk

8 10:0 0-0-0 Hi Lju Tä 4/12 -1 1600 dt 1-3,5 B 57 - 64

11:1 1-0-0 Tä 18/12 -4 1600 dt s 67

AJAZ -v7- F De Geer (B Neuman) 55 63

386.000 Da Pat Tä 31/8 -3 1600 dt 7-5 59 66 167

9 10:16 5-3-1 Da Pat Tä 9/11 -4 1600 dt 8-4 57 65 213

11:10 0-0-0 Le Rio Tä 18/12 -4 1600 dt 9-13,5 58 64 59

MONTEREY -v5- H Engblom (H Engblom) 64 66

99.000 He Eng Tä 30/10 -9 3200 hä 5-m 70 - 88

10 10:8 2-0-3 He Eng Jä 7/12 -kv 1000 dt 1-1 65 - gdk

11:5 0-0-0 Na Mor Tä 18/12 -3 2000 dt 9-m 66 68 238

GEORGEBLACK -v6- N Westerlund (B Neuman) 64 69

211.300 Em Bac Tä 12/1 -4 1600 dt 1-0,5 60 68 77

11 10:12 1-0-2 Em Bac Tä 23/1 -3 1600 dt 4-4 62 70 *19

11:3 1-0-1 Em Bac Tä 2/2 -3 1600 dt 3-1 61 69 62

ZUPERZEBRANZOZO -v8- R Colldin (M Lustig)a 52 57

151.781 Jo Lan Öv 10/11 -5 1750 dt 1-nos 57 56 104

12 10:0 0-0-0 Jo Gus Tä 27/11 -5 2400 dt 10-m 67 57 133

11:13 1-1-0 Jo Gus Tä 11/12 -9 1600 dt 4-2 62 57 155

AQUALIMONE (IRE) -s4- D Patil (A McLaren) 60 67

66.500 Li Mag Tä 20/4 -3 1350 dt 7-9,5 56,5 70 275

13 10:4 1-0-1 Li Mag Tä 2/11 -1 1200 dt 6-13,5 60,5 69 180

11:2 0-0-0 Tä 18/12 -4 1600 dt s 67

KNOW BY NOW (GB) -v6- M Friberg (P Jardby)a B 62 70

221.483 Sh Kar Tä 2/11 -4 1600 dt 2-nos B 55 71 285

14 10:12 2-4-0 Sh Kar Tä 27/11 -2 1600 dt 12-18 B 58 71 171

11:12 0-5-0 MW Fri Tä 18/12 -4 1600 dt 2-4 B 61 70 62

Reserveheste: 1-7-14-8-11-2-12-3-6-4-13-10-9-5

ekSpeRttipS carsten rabjerg

Bedste vinderchancer:

1. løb: 3-7-1

2. løb: 14-8-1

3. løb: 12-4-14

4. løb: 12-4-8

Dagens sikre:

1. løb – 3 Blackburn

Starter for første gang i Skandinavien efter import fra England

og burde ikke få problemer med dirt track. Burde normalt

være svær at besejre for de øvrige konkurrenter i dette løb.

Dagens sjove:

2. løb – 1 Go Figure

Har vist bedre form end nogensinde og virker som en hest,

der har en passende opgave i dette løb. Hvis ikke sporet driller

kan den igen ende med fremme.

v4-SpilletS uDvikliNg

GENERALE (IRE) -v4- M Sandh (Y Brandt) B 56 53

0 Cm Eri Tä 16/10 -9 1600 dt 7-12,5 B 61,5 57 241

1 10:3 0-0-0 M San Tä 16/11 -4 1600 dt 8-7 B 56 55 628

11:5 0-0-0 Tä 18/12 -9 1600 dt s 53

SOUL OF GOLD (IRE) -s5- A Hollstenius (C Sjögren)a 52 49

22.140 El Cha Öv 16/9 -9 1750 dt 5-12 B 58 49 116

2 10:2 0-0-1 An Pil Öv 22/9 -4 2400 dt 9-12 B 59 47 142

11:10 0-0-2 Ca Lop Tä 18/12 -5 1600 dt 9-m 57,5 45 412

FAST LANE -s7- D Da Silva (U Eriksson)a 53 41

5.000 Em Bac Tä 13/2 -3 1600 dt 4-6 53 40 364

3 10:3 0-0-0 DJ Wil Tä 27/2 -4 2000 dt 8-m 52 43 385

11:4 0-0-0 Fa Ols Tä 18/12 -9 1600 dt 8-19 56 43 183

MUGURU -v5- H Ljungquist (a) (M Smith) 63 62

42.200 Hi Lju Tä 2/11 -2 1350 dt 6-8 74 66 38

4 10:2 1-1-0 Hi Lju Jä 13/11 -8 1730 dt 8-6,5 55 65 476

11:6 0-0-0 Hi Lju Tä 11/12 -3 2400 dt 4-9 64 63 241

TALWANDA (NOR) -s4- M Friberg (S Sivrup-Rosenqvist) 53 42

0 Ma San Öv 13/10 -6 1750 dt 10-m 54 45 273

5 10:0 0-0-0 He Ros Öv 17/11 -5 1600 dt 6-10 48 43 314

11:6 0-0-0 MW Fri Tä 18/12 -5 1600 dt 12-m 54 42 735

BERSERK -v4- G Solis (K Lindberger Gajda) 56 53

2.000 Ca Lop Tä 27/11 -9 1600 dt 11-m 59 - 435

6 10:0 0-0-0 Ri Cos Tä 11/12 -9 1600 dt 7-3,5 60 55 247

11:5 0-0-0 R De Tä 18/12 -3 2000 dt 5-9,5 55 55 241

PRINCE OF DARKNESS -v10- F De Geer (A Sjökvist)a 61 61

578.370 An Pol Jä 26/10 -4 1730 dt 8-13 60 59 330

7 10:18 1-0-5 Ye Val Tä 27/11 -5 2400 dt 4-13 63 57 257

11:14 2-0-2 RB Tor Jä 7/12 -6 2400 dt 1-3 66 57 113

BILLSSON -v9- R Colldin (O Stenström)a 52 49

360.321 Ma Hau Öv 22/9 -4 2400 dt 3-2,5 57 50 *29

8 10:8 1-0-3 Di Dan Öv 3/11 -7 2400 dt 8-19 52 50 272

11:7 1-1-1 M San Tä 11/12 -3 2400 dt 9-13 53 50 170

KIRLIA -s5- L Santos (A Malmberg)a B 52 47

15.036 Ar De Kl 13/8 -7 1800 gr 9-17,5 B 60 50 58

9 10:5 0-0-0 Ar De Kl 21/8 -10 2400 gr 5-4,5 B 58 48 45

11:7 1-0-0 Ar De Kl 24/9 -8 2800 gr 4-9,5 B 55 48 78

GREEN HARMONY -s5- T Långström (T Långström) 54 49

149.500 Sh Kar Tä 16/11 -4 1600 dt 7-6,5 52 50 247

10 10:10 1-2-1 Mo Nel Tä 27/11 -5 2400 dt 2-7 60 49 117

11:14 0-1-1 Ti Lån Tä 11/12 -3 2400 dt 5-11,5 53 50 193

MIRLITON -v4- A Pilroth (S Sivrup-Rosenqvist) 54 46

0 Jo Gus Gg 10/7 -8 1400 gr 6-4 60 50 305

11 10:0 0-0-0 Na Mor Öv 25/8 -5 1100 dt 9-11,5 B 55,5 50 86

11:7 0-0-0 Ch Eri Öv 29/9 -2 1600 dt 11-m 64 48 115

ALL SINGING -v4- P Gråberg (C Malmborg) B 66 67

80.970 Ma Rod Tä 27/11 -9 1600 dt 12-m B 59 64 376

12 10:1 0-0-0 Pa Grå Tä 11/12 -8 2400 dt 3-0,5 B 58 63 73

11:13 1-0-1 Pa Grå Tä 21/12 -5 2400 dt 1-2 B 56 63 49

HURRY HARRY (USA) -v6- D Patil (M Lustig)a 59 58

118.100 El Cha Jä 13/7 -4 1730 dt 2-hls 62 59 *26

13 10:3 0-1-0 Jo Gus Jä 7/12 -4 1730 dt 4-3 55 59 *51

11:14 2-4-2 Jo Gus Tä 18/12 -3 2000 dt 8-14,5 57 59 70

RIO DEL ORO (USA) -v6- N Mortensen (C Östberg)a 61 60

199.450 Na Mor Tä 16/11 -3 2400 dt 4-4 51 61 254

14 10:6 1-0-0 Ce Ost Tä 27/11 -5 2400 dt 3-7,5 66 60 62

11:10 0-1-2 Tä 11/12 -3 2400 dt s 60

ONE MORE TICO (GB) -v5- E Backlund (Jo Lindberg) B 62 62

108.950 Em Bac Tä 16/11 -3 2400 dt 8-13,5 57 66 185

15 10:9 1-0-0 Js Jan Tä 27/11 -5 2400 dt 11-m B 70 64 104

11:11 3-0-0 Em Bac Tä 18/12 -3 2000 dt 4-8,5 B 59 62 142

Reserveheste: 13-9-8-7-10-14-12-4-15-3-6-2-1-11-5

Lunch

DubbeL

afdeling

vÆRDi

v4-1 v4-2 v4-3 v4-4

i

her gælder det om at finde vinderne af to forudbestemte

løb. Du får gevinst hvis du har valgt

rigtig hest i begge løb.

Mindste indskud er 5 kr. pr. kombination.


Racing News nr 98 – 30. december 2011 19

Zoom NoRSk iND v65 på... aalBoRg

aFDeliNg aNalySe

Velkommen til en ny væddeløbssæson. Den

indledes med det bedste en spiller ved,

1 aFD.

nemlig ekstra penge i puljen i form af jackpotoverførsel

på 59.744,- kr. Hvordan får vi så fat

i de penge? - ja det svar skulle vi gerne komme

nærmere ved at studere de nedenstående linjer

lidt nærmere, men under alle omstændigheder god

jagt! Jeg satser i starten af det nye år ved at gå rent

i første afdeling på 1 Philai High. MIchael og Jørn

Nørlem - sønnerne til den kendte nordjydske opdrætter,

Egon Nørlem (Hjordal-hestene) - har deres

heste i godt trim igen efter flere sæsoner i det anonyme,

og Michaels etter i første afdeling viste sidst, at

den er klar til flere sejre. Den forsøgte at holde spids

2 aFD.

En vingefuld heste mødes i V65-2. Det er

et amerikanerløb, hvor laveste indtjening har

inderspor og højeste startspor til den mest

vindende hest. Jeg syntes faktisk at der mindst er

fem heste der løber med chance her. Favoritten

bliver måske 2 Romeo Pelle efter sin sikre spidssejr

i sidste start. Den har absolut også vinderchance

igen, og man kan måske endda tillade sig at forvente

forbedring med løbet i kroppen fra sidst. Perfekt

startspor og god chance må den have. 3 Perry Wee

med den yngste Nørlem-søn Jørn ved roret har styrken

som sit våben. Går den glat og bliver der god

fart på løbet, kan den komme susende til slut og slå

dem på speed. 5 Ronaldo Hydrup gik pænt sidst

efter en måneds pause, og den er så hurtig fra start,

3 aFD.

I tredje afdeling er der et spændende comeback

i vente fra fireåring 2 Runaway Shadow.

Den var ude på derbydagen mod Rolf

Lynghøj og Rasser Vang, og efterfølgende galopperede

den i en kriteriumsprøve, hvorefter den gik

i træning hos Flemming Jensen, som nu starter hesten

for første gang. Hesten har altid haft stor fart og

godt talent, så det er spændende om den kommer

ud og er helt klar første gang. Er den det kan den

vinde direkte. Nummer 8 Punkt 1 er dog en alvorlig

konkurrent som den var gående sidst. Her vandt den

let fra spids og havde tilsyneladende flere kræfter i

behold ved målpassage. Nu har den dog ydersporet,

men den er så starthurtig, at den sikkert ikke træk-

4 aFD.

Der kan egentlig også forventes chancer til

flere heste i V65-4, men jeg vælger dog tre

ud til min bon, og håber det så er nok. 7

Race Cowboyland er nu en spændende fireåring,

som jeg tror der er en del udvikling i. Hesten har

gode og stabile resultater, og havde i princippet

fortjent sejren sidst i Skive som storfavorit. Den pressede

på førende Pharell i en 12-åbning, inden den

havde ryg en kort overgang. Så gik den i dødens

den sidste omgang på Pema, og nedkæmpede

denne, men kunne så ikke svare den smygkørte La

Martina der kom de sidste halvtreds meter og afgjorde

på speed. Den har klasse til at være en god

5 aFD.

Et meget fin spilleløb udgør V65-5. Der er

flere heste der er i fuld form trods årstiden,

og der er chancer til både gode og dårlige

startspor, og det gør løbet ekstra åbent. 3 Priska er

en af dem med godt spor, men den kan til gengæld

ikke rigtigt udnytte det. Den får dog igen et godt

rygløb, og så har den en god afslutning over de sidste

6-700 meter. Den er et oplagt kryds til bonnen.

9 Onyx har vist topfrom længe, og passer løbets

tempo denne gang, bliver den giftig over opløbet,

og mon ikke også banens nykårede champ vil vise

tænderne tidligt på den nye sæson? 8 New King

6 aFD.

I sidste afdeling af dagens stregspil i Aalborg

synes jeg to heste skiller sig ud rent klassemæssigt.

Det er numrene 7 World Of Golf

og 8 New Star D K. De mødtes på samme bane i

slutningen af november måned, og her var 7 World

Of Golf bedst i opløbet efter et løb i bagfeltet undervejs.

Ved den lejlighed havde 8 New Star D K

føringen men først blev den presset af Luffe Ringhøj

til at åbne ballet mod første sving, så fik den pres af

Outsider midt i løbet, og til slut måtte den så slippe

såvel førnævnte World Of Golf og samme stalds

Zambrottanewport forbi. Efterfølgende har World Of

Golf kikset for gæstekusk på Åby som hårdt betroet,

og New Star D K har vundet en fin sejr på sin hjem-

i løbet, men måtte tage til takke med en rygposition,

men da hullet bød sig i sidste sving, og den fik trukket

ørevattet, havde den masser af kræfter i behold.

Fra perfekt spor igen har den stor mulighed for at

kopiere bedriften, og jeg tror stenhårdt på den til

denne start. Jeg tror sagtens den kan forbedre tiden

fra sidst, hvis det bliver nødvendigt, og så skal den

være meget svær at give 20 og 40 meters tillæg.

Hvis man alligevel vælger at gardere løbet, er der

mange der trænger sig på, og en hest som 5 Pearl

Macoy, der ikke har startet siden august, kan være

den helt store luring, men som sagt er det en eller

mange!

at den formentlig får en god position undervejs, og

så ved vi jo at Birger Jørgensen kan blive sejrsfarlig i

opløbet. 6 Rap Ad har Kent Friborg snakket varmt og

længe om, og det er også en ganske fin hest, der har

fået flere uheldige løb i dødens undervejs med indlagte

småspeeder. Kan den gemme krudtet undervejs,

kan der måske være en luring i den til denne

start. 8 Pauver er meget fint gående, og den vandt

let i sidste start. Fra dette yderspor er det svært at

regne ud, hvor den havner, men dødens kan være et

godt bud, og presser kusken herfra kan den førende

være skidt ude. Slipper de den derimod til spids, kan

løbet være forbi, og det kan sagtens blive en amatør

ved navn Peter Søndergård der vinder løbet !

ker sig ned i bagfeltet fra start, og det er spændende

hvor den havner undervejs. Får den en god position

i løbet, er den sejrsfarlig igen. 5 Pleasures Way var

uheldig på Fyn sidst med at tabe en sko, og så var

den dag spoleret for hesten, der ellers var ganske

storfavorit. Den er også starthurtig og normalt stabil,

så beholder den ”galloscherne” på denne gang,

kan den måske tage revanche. Jeg tager disse tre på

bonnen, men det kan godt være at det er farligt at

undvære 6 Razor Shadow, der senest galopperede

i en god position, inden det afgørende angreb var

sat ind. Har man råd til den, er den sikkert en god

outsider til kuponen.

vinderchance i dagens opgør. 8 Pay Attention T M

er ofte omgærdet med ret store forventninger og er

også i bund og grund en ret god hest. Sidst den forsøgte

comeback, var den tidligt væk, og nu prøver

den igen. Er den som allerbedst har den chance i et

opgør som dette. Den sidste gardering i dette løb

tilfalder 5 Otte og den unge jockey Marc Bæk Nielsen.

Hesten var forbedret sidst mod Owens og Indian

Summer D, og det er muligvis lidt blidere selskab

denne gang. Hesten kommer direkte fra sandtræning

og kan have stor gavn af at have løb i kroppen

nu, så se op !

vandt sidst på favoritbanen Aarhus, men den kan

også på hjemmebanen, og der sidder der en kusk

i vognen der oplever sit livs bedste periode, så den

skal givet også tages alvorligt. 6 Power Girl og 7

Marquis Simoni er begge heste der i lyse stunder

kan en del. Fælles for begge heste er, at de kiksede

fælt i sidste start, men i starterne forinden havde de

været velgående, og finder de tilbage til den rytme

kan de være gode outsidere i et på papiret åbent

opgør.

mebane, så mon ikke formen er uforandret fin hos

begge mine heste her. Startsporene skræmmer dog

lidt, og jeg kan godt forstå, hvis man garderer med

øvrige bud, og her kommer numrene 1,2 og 3 sikkert

ind i billedet hos mange spillere. Jeg tror dog

på at 7 og 8 har størst klasse og klarer det trods alt.

SpiDS-HeSt

ekSpeRt-kupoN

SpiDS-HeSt

ekSpeRt-kupoN

SpiDS-HeSt

ekSpeRt-kupoN

SpiDS-HeSt

ekSpeRt-kupoN

SpiDS-HeSt

ekSpeRt-kupoN

SpiDS-HeSt

ekSpeRt-kupoN

SøNDag SøNDag D. 1. D. JaNuaR 15. maJ – – aalBoRg BJeRke

aF vagN HoNum

Træner/Kuskekommentar til V65-1:

”Han er ikke helt sikker, men til

gengæld stærk og reel. Hvis det lykkedes

at køre et nyt fejlfrit løb, bør

sejrschancen være der.”

Michael Nørlem om 1 Philai High.

Foto: Ole Hindby

Jeg tror godt Michael Nørlem kunne tænke sig at føre

fra start til mål med etteren.

1 Philai High

Træner/Kuskekommentar til V65-2:

”Han har altid haft talent, men diverse

skader tidligt i karrieren har

udskudt resultaterne. Jeg føler dog,

han er på ret vej, og hans resultater

på det sidste har været gode. Han er

blandt de tre første igen, ellers bliver

jeg skuffet.”

Peter Søndergård om 8 Pauver.

Foto: Ole Hindby

2 Romeo Pelle er jeg ret sikker på tager spidsen i

dette løb.

2 – 3 – 5 – 6 – 8

Trænerkommentar til V65-3:

”Den var fin sidst i spids og havde

kræfter i behold efter god slutrunde.

Det er vist meningen, at de vil prøve

at køre Kenneth fast ind som kusk

på hesten, og det er jo spændende.

God kapacitet har hun og går den

glat har den chance igen.”

Pauli Andersen om 8 Punkt 1.

Foto: Ole Hindby

5 Pleasures Way er mit bedste bud på en

førerhest ud af første sving her.

2 – 5 – 8

Træner/Kuskekommentar til V65-4:

”Rusty var tyndslidt i hovene på Åby

og deraf galoppen. Han skal i gang

igen, mens Race er i fuld form, og

må være den bedste chance af de

to, og han skal være langt fremme. ”

Pauli Andersen om 6 Rusty og 7

Race Cowboyland.

Foto: US Photo

Hvis Kenneth Andersen vil til spids med 7’eren kan

han komme det, men hvor meget koster det?

5 – 7 – 8

Kuskekommentar til V65-5:

”Hun er ikke særlig starthurtig, så

sporet er ikke så dårligt. Hun skal

håbe på de andre får kørt lidt for

stærkt, for hun har normalt en god

slutspurt der kan fælde de fleste.”

Henrik Lønborg om 9 Onyx.

Foto: Carsten Rabjerg

5 Mayday Mayday er den hurtigste starter i feltet, men

skal den køres i front?

3 – 6 – 7 – 8 – 9

Træner/Kuskekommentar til V65-6:

”Han gik godt i forrige start trods et

par tryk undervejs, og sidst i Aarhus

spurtede den flot i opløbet til yderligere

fremgang. Får den et nogenlunde

løb herfra har den chance

igen. ”

Henrik Lønborg om 8 New Star

D K.

Foto: Flemming Andersen

4 Luffe Ringhøj er starthurtig og mit bedste førerbud

her.

7 – 8

Pris kr. 450,-


20

Aalborg Søndag 1. januar • kl. 13:00 • Bane 07

1 2 3

VINDER - PLADS - TRIO

3-12-årige højst 3.000 kr.

KL.14:30

Gul

Førstepræmie: 7.500 Auto 2100

PIHL STEENSGÅRD -h5- Jensen Kaj 00:1

20,7aM 0 Ca Jen År 11/10 -1 3/ 1800 0 21,3a - - 61 8'

1 10: 2 0-0-0 Ka Jen Ål 8/8 -k 2/ 2140 k 20,8 - - gk

År 11: 1 0-0-0 Ka Jen Ål 22/8 -2 3/ 2100 0 20,7ag - - 95 5'

RIO D'CHANELL -hp4- Jensen Casper (Jensen K) :2

23,1M 750 Ka Jen Ål 16/5 -k 1/ 2140 k 21,4 - - gk

2 10: 0 0-0-0 Ka Jen Sk 7/11 -1 3/ 2100 0 distg - - 90 5'

År 11: 2 0-0-0 Ca Jen Ål 5/12 -1 3/ 2100 5 23,1g - - 104 8'

REMEMBER AM -v4- Pedersen Anders :3

22,2M 1.900 An Ped Ål 31/8 -k 2/ 2140 k dg - - ejg

3 10: 0 0-0-0 An Ped Ål 3/10 -k 2/ 2120 k 20,6g - - gk

11: 1 0-0-1 An Ped Ål 5/12 -1 7/ 2100 3 22,2 - - 94 8'

OS MOSEBY -hp6- Larsen Jesper L. a :4

19,9aM 1.000 Lar JL Ål 13/11 -1 2/ 2100 5 19,9a - - 2014 10'

4 10: 0 0-0-0 Lar JL Ål 28/11 -2 10/ 2100 0 distag - - 423 8'

11: 4 0-0-0 Lar JL Ål 5/12 -1 8/ 2100 0 24,0 - - 892 8'

RUN NKI AALBORG -v4- Friborg Kent :5

0 Ke Fri Ål 15/7 -10 2/ 2100 d g6a - - 34 10'

5 10: 0 0-0-0 Ke Fri Bi 11/8 -2 7/ 1900 d ga - - 20 5'

11: 3 0-0-0 Ke Fri Ål 5/12 -k 1/ 2120 k 20,9 - - gk

OPAL VALENTINA -hp6- Folmersen Lasse a :6

19,7aM 400 De Nie Ny 08/09 -8 7/ 2140 0 23,4ag - - 818 6'

6 10: 0 0-0-0 La Fol Ål 21/11 -k 2/ 2120 k 21,6 - - gk

11: 1 0-0-0 La Fol Sk 19/12 -2 7/ 2100 d ga - - 309 5'

PENNY -hp5- Westergaard Kaj (Klausen T)a :7

19,5aM 2.600 Wes Ka Ål 13/11 -1 1/ 2100 4 19,5a - - 575 10'

7 10: 0 0-0-0 Wes Ka Ål 28/11 -8 4/ 1600 0 22,7g - - 244 8'

11: 6 0-0-0 Wes Ka Ål 12/12 -2 10/ 2100 0 22,0a - - 2285 8'

ROMANTIKA GILBAK -hp4- Andersen Kenneth (Jensen K) :8

20,0aM 0 Ka Jen Ål 21/11 -k 3/ 2140 k 22,6 - - gk

8 10: 0 0-0-0 Pa And Ål 12/12 -2 8/ 2100 0 20,0a - - 623 8'

År 11: 1 0-0-0

PINGO AF EGELY -h5- Lindhardt Christian (Jokumsen K)a :9

23,1M 600 Kn Møn Ål 16/5 -k 3/ 2120 k 22,8g - - gk

9 10: 0 0-0-0 Kn Møn Ål 8/8 -1 4/ 2100 5 23,1g - - 338 6'

11: 2 0-0-0 Kn Møn Ål 22/8 -2 7/ 2100 0 opgag - - 201 5'

VERNACCIA* (S) -hp3- Jørgensen Birger (Gaardahl H)a :10

0 Bi Jør Ål 5/12 -k 3/ 2120 k 24,6g - - gk

10 10: 0 0-0-0

11: 0 0-0-0

READY STEADY GO -hp4- Mønster Knud (Jørgensen T)a :11

23,1aM 0 Ke And År 26/10 -1 3/ 1800 d g12 - - 509 8'

11 10: 0 0-0-0 Ke Fri Ål 28/11 -2 5/ 2100 d ga - - 243 8'

11: 4 0-0-0 Kn Møn Ål 12/12 -k 2/ 2140 k 21,7 - - gk

4

VINDER - PLADS - TRIO

3-14-årige.

KL.14:50

Blå

Førstepræmie: 4.000 Volte 2100

NICHOLAS BIT -v7- Jensen Kathrine Havmand (Møller P)a 00:1

17,4M 28.000 Fi Las Bi 3/11 -5 5/ 1900 0 20,9a - - 330 5'

1 10: 8 0-0-2 Ka Jen År 18/11 -km 1/ 1880 k 24,0 - - gk

År 11: 5 0-0-0 Ka Jen År 27/11 -2m 3/ 1800n 5 24,5g - - 314 5'

GIMINI -v13- Nielsen Stefan a :2

16,6M 198.600 St Nie Ål 28/11 -9 1/ 2100 4 19,7 - - 56 3'

2 10: 14 3-2-0 St Nie Ål 12/12 -9 6/ 2100 0 19,4a - - 121 3'

11: 14 1-0-2 St Nie Ål 26/12 -9 1/ 2160 0 20,1 - - 455 3'

HARRI MARJE(S) -v8- Hansen Maria (Holm P)a :3

15,5M 120.150 Pi Hol Ål 21/3 -8m 2/ 2100 0 21,3 - - 613 8'

3 10: 2 0-0-0 Pi Hol Sk 11/4 -2m 3/ 2100 d g - - 792 5'

11: 3 0-0-0 Ols Jo Ål 21/11 -9 2/ 2160 0 20,4 - - 293 3'

HELENA LØGSTRUP -hp12- Sørensen Christina (Pedersen J B)a :4

17,4K 101.975 Ped JB Od 4/12 -12 2/ 1660n 4 23,4 - - 145 3'

4 10: 18 1-0-1 Ped JB Ål 12/12 -9 10/ 2100 0 20,0a - - 2671 3'

Sk 11: 20 2-0-1 Ped JB Bi 29/12 -9 2020 - - 3'

KALA -hp10- Bloch Michelle Hvalsø a :5

18,1M 32.900 Blo MH Ål 3/9 -km 1/ 2180 k 21,9 - - gk

5 10: 5 0-1-0 Ni Mad Ål 28/11 -3 2/ 2120 0 19,9 - - 599 8'

11: 2 0-0-0 Blo MH Ål 12/12 -1m 5/ 2100 d g - - 184 5'

LØB PÅ ELLEBO -v9- Gammelgård Sabina a 40:1

18,0M 54.550 Sa Gam Ål 3/10 -8m 5/ 2100 3 18,3 - - 55 8'

6 10: 0 0-0-0 Sa Gam Sk 24/10 -8m 4/ 2100 d g - - 58 5'

Sk 11: 16 2-1-3 Bo Lau Ch 7/12 -7 5/ 2500 0 opgag - - 148 25'

4

VINDER - PLADS - TRIO - V65-2

3-12-årige højst 100.000 kr.

KL.15:30

Grøn 5

VINDER - PLADS - TRIO - V65-3

3-12-årige højst 100.000 kr.

KL.15:50

Hvid 6

Førstepræmie: 7.500 Auto 2100

Førstepræmie: 7.500 Auto 2100

RAYMOND ULKÆR -v4- Jensen Casper (Bentsen P)a 00:1

19,7aM 6.800 Ka Jen Sk 20/11 -2 3/ 2100 d g10 - - 172 8'

1 10: 0 0-0-0 Ca Jen Ål 12/12 -2 1/ 2100 3 19,7a - - 326 8'

11: 6 0-0-3 Ca Jen Ål 26/12 -8 3/ 2100 3 20,5 - - 147 8'

ROMEO PELLE -h4- Friborg Kent (Nielsen H)a :2

19,1aM 10.000 Fri Da Ål 3/10 -k 2/ 2140 k 22,4g - - gk

2 10: 0 0-0-0 Fri Da Ål 13/11 -1 11/ 2100 3 19,4a - - 671 10'

11: 2 1-0-1 Ke Fri Ål 12/12 -2 3/ 2100 1 19,1a - - 49 8'

PERRY WEE -v5- Nørlem Jørn a :3

18,7aM 11.200 Nør Ch Ål 17/10 -9 3/ 2100 d g11 - - 480 8'

3 10: 2 0-0-0 Jø Nør År 11/12 -1 3/ 1800 1 19,6a - - 304 8'

11: 7 1-0-0 Jø Nør Ch 21/12 -2 9/ 2000n 0 18,7ag - - 168 8'

PAPAI BEE -hp5- Jensen Kaj :4

18,8aM 14.452 Ka Jen Od 2/9 -3 2/ 1640 0 21,6ag - - 85 8'

4 10: 2 0-0-1 Ca Jen År 21/9 -8 4/ 1800 0 21,2a - - 413 8'

År 11: 7 0-2-1 Th Bor Bj 20/10 -3 2/ 2100 3 18,8a - - 54 -

RONALDO HYDRUP -v4- Jørgensen Birger (Madsen O)a :5

18,0aM 14.750 Kn Møn Ål 2/11 -3 3/ 2100 0 18,0a - - 294 10'

5 10: 0 0-0-0 Ke Fri Sk 20/11 -5 4/ 2100 0 18,0ag - - 1183 25'

11: 9 1-1-0 Ke Fri År 18/12 -3 6/ 1800n 2 20,5a - - 110 10'

RAP AD -h4- Mønster Knud (Christensen A)a :6

17,9aM 18.150 Ke Fri Ål 21/11 -4 3/ 2100 4 18,9ag - - 52 8'

6 10: 0 0-0-0 Ke Fri Ål 5/12 -3 4/ 2100 4 21,0a - - 79 8'

11: 15 1-0-3 Ke Fri Ål 12/12 -8 9/ 2100 3 20,3a - - 44 8'

NOBELIS -hp7- Christensen Jan a :7

16,6aK 18.500 Ch Lin Bi 17/11 -7 1/ 2020 4 17,0 - - 109 5'

7 10: 9 0-0-1 Ch Lin År 27/11 -5 4/ 1800n 4 18,8a - - 164 8'

11: 5 0-0-0 Ja Chr Ål 12/12 -3 2/ 2100 0 19,9a - - 173 8'

PAUVER -v5- Søndergård Peter a :8

18,1aM 19.250 Pe Søn Ål 2/11 -2 2/ 2100 3 18,0 - - 321 10'

8 10: 3 0-0-1 Pe Søn Ål 28/11 -4 3/ 2100 3 18,1a - - 152 8'

11: 8 1-1-2 Pe Søn Ål 5/12 -2 1/ 2100 1 20,8 - - 16 5'

Reserveheste: 8-5-2-3-1-4-6-7

BANEFAKTA - AALBoRG

Banens omkreds: 1000 meter

Opløbslængde: 250 meter

Autostart - Antal heste i første række bag startbilen:

8 heste

Voltestart - Max. antal heste i hver volte: 8 heste

Voltestart - Antal heste der vender forrest: 5 heste

5

JACKPOT

59.744 kr. overført.

v65-SpilletS uDvikliNg

CHARLES T VACATION(S) -v7- Mønster Knud (Nørbak L) 00:1

16,4aK 20.020 Kn Møn Ål 21/11 -4 12/ 2100 d g10a - - 1102 8'

1 10: 10 1-1-0 Kn Møn Ål 5/12 -k 1/ 2100 k 22,5 - - gk

11: 10 0-0-1 Fl Jen Ål 12/12 -3 3/ 2100 4 19,8a - - 86 8'

RUNAWAY SHADOW -v4- Jensen Flemming :2

16,1aM 22.900 Go Dah Ch 20/7 -7 1/ 2000 0 16,1a - - 366 25'

2 10: 4 1-0-0 St Juu Ch 28/8 -13 4/ 2000 0 17,1a - - 64 25'

11: 8 1-0-2 Je Jue Ch 14/9 -7 6/ 2000 0 20,6ag - - 538 20'

NEWPORT LADY -hp7- Lønborg Henrik (Thorhauge T)a :3

18,7aM 22.950 Bi Jør Ål 13/11 -2 2/ 2100 1 19,3 - - 83 10'

3 10: 1 0-0-0 Bi Jør Ål 21/11 -4 4/ 2100 2 18,7a - - 97 8'

11: 13 1-2-1 He Løn Ål 28/11 -3 5/ 2100 2 19,5 - - 55 8'

ROCK ON -h4- Pedersen Anders :4

17,5aK 23.600 An Ped Ål 28/11 -3 1/ 2100 d g9 - - 74 8'

4 10: 0 0-0-0 An Ped Ål 5/12 -3 8/ 2100 5 21,3a - - 263 8'

11: 13 2-1-0 An Ped Ål 12/12 -8 8/ 2100 1 19,9a - - 122 8'

PLEASURES WAY -hp5- Jørgensen Birger (Sørensen M R)a :5

16,7aK 27.050 Bi Jør Bi 3/11 -5 2/ 1900 4 16,7a - - 69 5'

5 10: 4 1-0-1 Bi Jør År 18/11 -5 12/ 1800 3 18,9a - - 59 8'

År 11: 6 1-1-1 Bi Jør Od 14/12 -2 4/ 2140 d ga - - 23 10'

RAZOR SHADOW -h4- Dahl Gordon :6

17,2aM 28.900 Bi Jør Ch 30/11 -3 4/ 2000 4 17,2a - - 50 15'

6 10: 0 0-0-0 Bi Jør År 18/12 -4 9/ 1800n 2 18,9a - - 43 10'

Sk 11: 10 2-1-1 Go Dah Ål 26/12 -6 2/ 2100 0 20,6g - - 64 10'

PHOENIX -hp5- Christiansen Jacob a :7

17,0aM 29.350 Chr Ja Ål 21/11 -8 1/ 2100 4 19,5 - - 108 5'

7 10: 6 0-1-1 Chr Ja Ål 5/12 -4 7/ 2120 d g9 - - 976 8'

11: 18 1-1-2 Chr Ja Ål 12/12 -5 1/ 2100 0 18,2a - - 803 8'

PUNKT 1 -hp5- Andersen Kenneth (Christiansen G)a :8

16,4aM 29.450 Je Jue Ål 17/10 -10 8/ 2100 0 20,9ag - - 54 8'

8 10: 0 0-0-0 Je Jue Ål 2/11 -8 4/ 2600 0 20,5g - - 49 10'

11: 13 3-1-0 Ke And Ål 26/12 -3 1/ 2100 1 18,4 - - 46 10'

Reserveheste: 3-5-8-4-6-2-1-7

Danske Spils officielle spilliste

VINDER - PLADS - TRIO - V65-1 KL.15:10

3-12-årige højst 90.000 kr.

2100 m. Tillæg 10.001, 30.001. Rød

Førstepræmie: 5.000 Volte 2100

PHILAI HIGH -v5- Nørlem Michael a 00:1

19,7M 7.500 Mi Nør Ål 13/11 -k 1/ 2120 k 20,4 - - gk

1 10: 0 0-0-0 Mi Nør Ål 5/12 -1 1/ 2100 0 23,4g - - 22 8'

11: 2 1-0-0 Mi Nør Ål 26/12 -2 1/ 2100 1 19,7 - - 68 8'

RENAULT* -hp4- Sørensen Frank (Forsell A) :2

19,6M 6.262 St Juu Ch 9/11 -1 1/ 2020 0 21,1g - - 99 8'

2 10: 0 0-0-0 St Juu Ch 23/11 -2 12/ 2000 0 19,0a - - 297 8'

11: 7 0-0-2 St Juu Ch 7/12 -1 10/ 2000 3 18,7a - - 64 8'

POMFRITTEN -h5- Christiansen Jacob a :3

19,4M 6.750 Chr Ja Ål 21/11 -1 6/ 2100 3 20,3 - - 77 8'

3 10: 0 0-0-0 Chr Ja Ål 28/11 -2 7/ 2100 2 19,7a - - 147 8'

11: 4 0-1-1 Chr Ja Ål 12/12 -8 1/ 2100 d g6a - - 91 8'

PONYEXPRESSEN -v5- Olsen Charlotte (Olsen A)a 20:1

18,2M 15.500 Ke And År 26/10 -2 4/ 1800 2 20,6a - - 112 8'

4 10: 9 0-0-1 Ke And Ål 13/11 -2 3/ 2120 0 opgg - - 75 10'

11: 6 0-1-1 Ke And År 18/12 -4 5/ 1800n 0 20,9a - - 201 10'

PEARL MACOY -hp5- Olsen Johnni a :2

18,2M 26.350 Mun Vi Ål 16/7 -1 7/ 2100 2 21,9a - - 195 8'

5 10: 8 1-1-1 Ols Jo Ål 25/7 -3 8/ 2100 0 opgag - - 469 8'

11: 7 0-1-0 Ols Jo Ch 14/8 -9 1/ 2000 d g11a - - 3189 20'

LANDINI FARGO -v9- Christensen Iwan a 40:1

16,4K 63.325 Iw Chr Ål 28/11 -1 3/ 2100 2 17,7a - - 133 5'

6 10: 9 0-0-0 Iw Chr Ål 12/12 -6 8/ 2100 3 18,4a - - 63 8'

11: 11 0-2-2 Iw Chr Sk 19/12 -8 2/ 2100 0 19,0a - - 122 5'

NILLE VANG -hp7- Kristensen Kaj V. a :2

17,5M 79.750 Kri KV Ål 21/11 -8 2/ 2120 0 19,2 - - 100 5'

7 10: 14 2-2-1 Kri KV Ål 28/11 -1 12/ 2100 4 18,1a - - 256 5'

11: 17 1-1-2 Kri KV Ål 5/12 -2 3/ 2140 5 21,4 - - 166 5'

MALACO BAUNEHØJ -v8- Jensen Mathias (Jensen J)a :3

17,0M 84.487 Jen Ma Ål 21/11 -9 1/ 2140 1 18,7 - - 69 3'

8 10: 8 0-0-0 Jen Ma Ål 28/11 -9 3/ 2120 0 19,7 - - 223 3'

11: 17 2-3-1 Jen Ma Ål 5/12 -9 2/ 2660 1 20,3 - - 123 3'

NEUMANN -v7- Larsen Kurt (Pedersen H)a :4

17,2K 59.250 Ku Lar Ål 2/5 -9 5/ 2140 0 19,7g - - 53 8'

9 10: 11 2-2-0 Ku Lar Ål 18/6 -1 4/ 2140 4 20,0 - - 126 8'

11: 8 1-2-0 Ku Lar Ål 11/7 -4 6/ 2100 0 18,5a - - 178 8'

Reserveheste: 8-9-6-1-3-4-2-5-7

afdeling

vÆRDi

v65-1 v65-2 v65-3 v65-4 v65-5 v65-6

GEVINSTGARANTI

I V65 200.000 KR.

Hvis der kun er én kupon med

alle seks vinderheste i V65-spillet,

så garanterer Danske Spil

en udbetaling på 200.000 kr.

for de seks rigtige. Hertil kommer

følgegevinster for rækker

med fem rigtige.

6

VINDER - PLADS - TRIO - V65-4 KL.16:08

3-12-årige højst 100.000 kr.

Sort

Førstepræmie: 7.500 Auto 2100

PRIMELLA -hp5- Friborg Kent (Søndergaard J)a 00:1

17,1aK 30.400 Je Jue Ch 14/8 -11 4/ 2000 0 17,1a - - 795 20'

1 10: 12 1-4-2 Kj Nie Ål 21/11 -8 8/ 2100 0 19,9 - - 137 5'

11: 7 0-0-0 Ke Fri Ål 12/12 -5 8/ 2100 0 18,4a - - 338 8'

PAY ME MONEY S T -hp5- Westergaard Kaj :2

15,8aK 30.450 Wes Ka Ål 31/8 -3 7/ 2100 0 opgag - - 92 10'

2 10: 5 1-0-0 Wes Ka Ål 5/12 -4 5/ 2120 0 20,6 - - 854 8'

11: 15 0-3-2 Wes Ka Ål 12/12 -3 9/ 2100 2 18,8a - - 193 8'

NIRVANA -hp7- Jensen Kaj (Bentsen P)a :3

17,5aK 34.100 Bi Jør Ål 5/12 -4 6/ 2120 d g11 - - 759 8'

3 10: 10 0-1-1 Je Jue Od 14/12 -2 2/ 2140 2 19,2a - - 68 10'

11: 12 0-2-1 Ka Jen Ål 26/12 -3 1/ 2120 5 18,2 - - 354 10'

PANIK -v5- Lindhardt Christian :4

15,3aK 34.262 Ch Lin Ål 21/11 -7 5/ 2100 0 22,9ag - - 79 8'

4 10: 0 0-0-0 Ch Lin Ål 12/12 -5 2/ 2100 5 18,1a - - 70 8'

Sk 11: 15 3-2-0 Ch Lin Sk 19/12 -4 10/ 2100 2 18,4a - - 81 5'

OTTE -v6- Bæk Nielsen Marc :5

16,5aK 35.800 Bæk Ma Ål 3/10 -3 1/ 2600 3 18,0a - - 193 8'

5 10: 10 1-0-3 Bæk Ma Ål 21/11 -7 7/ 2100 5 19,0a - - 738 8'

11: 13 0-1-2 Bæk Ma Ål 12/12 -5 4/ 2100 4 18,0a - - 642 8'

RUSTY -v4- Andersen Pauli :6

15,7aK 37.250 Ke And Bi 23/10 -8 8/ 1900 5 15,7a - - 1365 100'

6 10: 0 0-0-0 Ke And Ch 16/11 -5 6/ 2000 2 16,7a - - 175 15'

11: 11 0-2-0 Ke And Åb 1/12 -3 5/ 2140 d g6a - - 268 -

RACE COWBOYLAND -h4- Andersen Kenneth (Andersen P) :7

17,0aK 37.259 Ke And Ch 16/11 -3 2/ 2000 1 17,3 - - 50 8'

7 10: 0 0-0-0 Ke And Åb 1/12 -9 3/ 2140 2 18,1 - - 37 -

11: 8 3-2-1 Ke And Sk 19/12 -5 3/ 2100 2 17,1a - - 23 5'

PAY ATTENTION T M -v5- Jørgensen Birger (Dahl G) :8

15,2aM 50.150 St Juu Hd 9/7 -2 3/ 2140 0 15,2a - - 65 -

8 10: 5 1-0-1 Bi Jør Ch 14/8 -7 7/ 2500 0 19,0ag - - 183 20'

Sk 11: 11 3-1-0 Bi Jør Bi 23/10 -7 3/ 1900 0 opga - - 34 8'

Reserveheste: 7-8-6-4-5-3-2-1

i

SUPER-

TRIO

Her skal man finde frem til de tre heste, der

kommer først over målstregen i ét løb – i rigtig

rækkefølge. Mindste indskud er 10 kr. pr. kombination.

Hvis ingen spillere har fundet frem til den

rigtige trio-kombination, så overføres gevinstpuljen,

som en Jackpot førstkommende søndag

med Supertrio-spil.


Danske Spils officielle spilliste Søndag 1. januar • kl. 13:00 • Bane 07 Aalborg

VINDER - PLADS - SUPERTRIO - V65-6

8 3-12-årige højst 220.000 kr.

KL.16:44

Lilla 9

Førstepræmie: 7.500 Auto 2100

7 8 9

VINDER - PLADS - TRIO - V65-5

3-12-årige højst 100.000 kr.

KL.16:26

Lysbrun

Førstepræmie: 7.500 Auto 2100

NU LUND -v7- Jensen Casper (Jensen K) 00:1

16,0aM 51.879 Bi Jør Ål 28/11 -5 9/ 1600 4 16,0a - - 73 8'

1 10: 9 0-0-0 Bi Jør Ål 5/12 -8 2/ 2100 1 18,6a - - 86 8'

År 11: 6 1-0-0 Ca Jen Ål 12/12 -6 3/ 2100 d g9a - - 124 8'

OSCAR HALBJERG -v6- Andersen Pauli (Muhlig C)a :2

16,4aM 55.650 Fl Jen Ål 2/11 -8 1/ 2620 1 18,6 - - 20 10'

2 10: 18 0-5-2 Fl Jen Ål 5/12 -8 5/ 2100 0 21,0ag - - 21 8'

Sk 11: 14 1-3-3 Cl Muh Ål 12/12 -6 4/ 2100 2 18,0a - - 76 8'

PRISKA -hp5- Lindhardt Christian (Boeck T) :3

15,6aK 66.750 Je Jue Sk 20/11 -3 1/ 2100 1 17,5a - - 31 10'

3 10: 12 2-1-1 Ch Lin Ål 12/12 -7 2/ 2100 3 17,7a - - 86 8'

11: 17 3-0-5 Ch Lin Sk 19/12 -6 2/ 2100 3 17,4a - - 34 5'

OSIRIS SLEIPNER -v6- Juel Jeppe (Friborg D)a :4

16,0aK 66.870 Fri Da År 18/11 -6 6/ 1800 0 opgg - - 250 8'

4 10: 17 2-2-1 Fri Da Ål 28/11 -1 5/ 2100 0 distag - - 73 5'

11: 18 2-1-3 Ke Fri Ål 12/12 -7 3/ 2100 5 17,8a - - 262 8'

MAYDAY MAYDAY -hp8- Friborg Kent (Sørensen A)a :5

16,2aK 70.310 Ke Fri Sk 4/7 -5 11/ 1700 0 16,6ag - - 242 5'

5 10: 2 0-0-0 Ke Fri Od 4/12 -5 4/ 2140n 0 20,8a - - 319 8'

Bi 11: 5 0-0-0 Ke Fri Ål 26/12 -5 3/ 2120 4 18,6 - - 572 10'

POWER GIRL -hp5- Jørgensen Birger (Østergård K)a :6

15,4aK 73.050 Je Jue Ch 16/10 -3 4/ 2020 1 16,8 - - 170 15'

6 10: 14 4-0-1 Bi Jør Ål 21/11 -5 8/ 1600 2 15,4a - - 82 8'

11: 16 1-3-1 Bi Jør Ål 12/12 -7 6/ 2100 d ga - - 30 8'

MARQUIS SIMONI -v8- Jensen Flemming (Nørbak L) :7

16,0aK 76.263 Je Jue Sk 7/11 -3 6/ 2100 3 18,7a - - 88 5'

7 10: 6 0-0-0 Kn Møn År 18/11 -7 2/ 1800 1 16,7a - - 99 8'

11: 6 1-0-1 Kn Møn Ål 5/12 -5 4/ 2100 0 20,0a - - 25 8'

NEW KING -v7- Andersen Kenneth (Jørgensen L)a :8

14,9aM 92.200 Ke And Ål 28/11 -6 4/ 2120 5 18,3 - - 126 10'

8 10: 13 2-2-2 Ke And År 11/12 -5 2/ 1800 3 16,9a - - 60 8'

11: 18 3-1-2 Ke And År 18/12 -8 8/ 1800n 1 18,2a - - 92 10'

ONYX -hp6- Lønborg Henrik (Klitgaard S)a :9

14,1aK 93.550 He Løn Ål 2/11 -4 1/ 1600 5 15,7a - - 24 13'

9 10: 14 7-0-1 Mo Fri Ål 5/12 -7 7/ 1600 4 17,3a - - 114 8'

11: 9 1-1-2 Mo Fri Ål 12/12 -4 4/ 2100 3 17,8a - - 51 8'

Reserveheste: 3-6-2-9-8-7-1-5-4

ekSpeRttipS

gitte wedfaLd

Bedste vinderchancer:

1. løb: 5-8-3

2. løb: 6-3-5

3. løb: 1-2-3

4. løb: 2-5-8

5. løb: 3-8-4

6. løb: 7-6-8

7. løb: 7-9-8

8. løb: 7-5-3

9. løb: 6-5-3

V65-forslag

1. afdeling: 1-2-3

2. afdeling: 2 Romeo Pelle

3. afdeling: 3-8-4

4. afdeling: 7-6-8

5. afdeling: 7-9-8

6. afdeling: 7-5-3

243 kroner.

Dagens sikre:

Her bliver mit valg nr. 2 i 4. løb

Romeo Pelle. Den vandt en

overlegen og sikker sejr sidst.

Tror også på den i dette løb.

Dagens sjove:

Valget falder på nr. 4 i 5. løb.

Rock On, som vandt en overraskende

sejr senest. Så måske

kan den også gøre det her.

Så skydes en ny sæson

i gang på de danske

væddeløbsbaner. NKI

Racing Arena Aalborg

lægger for med et ni

løbs stort program med

første start klokken

14.15. Og der er champagne

til publikum.

Af Brian Juulsgaard

En fast tradition den første løbsdag

i det nye år er hyldningen at de respektive

champions samt hyldningen

af årets hest.

Mest spænding i championatkampen

var der hos de professionelle

trænere, hvor der var kamp

helt til sidste løbsdag. Flere trænere

var med i kampen, men det blev

til sidst Henrik Lønborg fra Aarhus,

der løb med titlen.

Hos jockeyerne har Kenneth

Andersen haft en forrygende sæson,

hvilket udmøntede sig i et

sikkert championat, der blev sat i

relief sidste løbsdag med hele tre

sejre.

Hyldesten af de respektive

champions finder sted efter tredje

løb med et glas champagne til alle

publikummer.

Årets hest

Kampen om titlen som årets hest

var også meget hård. Oat og

Owens kæmpede en hård kamp

til det sidste, og først på sidste

løbsdag stod det klart, at det blev

Owens, der løb med titlen. Oat

sluttede sæsonen af med en flot

andenplads, men det var ikke nok,

COLUMBUS HAMMONIA(DE) -v10- Jørgensen Birger (Lohmann C)a 00:1

13,9aK 116.867 Loh Ch Ål 21/11 -6 9/ 2100 4 18,2a - - 408 8'

1 10: 4 0-1-0 Loh Ch Ål 5/12 -7 8/ 1600 0 17,6a - - 353 8'

Sk 11: 18 2-1-1 Loh Ch Ål 26/12 -4 8/ 2100 5 19,5a - - 150 5'

NO NAME DE HESS -v7- Juel Jeppe (Pedersen N)a :2

14,4aM 149.338 Je Jue Sk 24/10 -6 9/ 2100 5 17,1a - - 104 8'

2 10: 17 2-3-1 Je Jue Ål 2/11 -7 2/ 2100 2 16,5 - - 157 25'

11: 14 0-3-1 Je Jue Åb 13/12 -3 4/ 1640 8 17,3a - - 200 -

ALICANTE ÅS* (S) -hp7- Pedersen Anders :3

13,8aK 153.727 Jo Tak Åb 17/11 -4 3/ 1640 0 13,8a - - 109 -

3 10: 14 2-1-3 Ka And Hd 28/11 -9 11/ 1640 0 16,0a - - 97 -

11: 15 0-2-1 An Ped Bj 15/12 -2 4/ 2100 2 17,3a - - 68 -

LUFFE RINGHØJ -v9- Nørlem Jørn a :4

14,8aK 165.800 Nør Ch Od 4/12 -9 3/ 2180n 2 21,1g - - 115 5'

4 10: 19 1-4-4 Nør Ch År 11/12 -9 5/ 1840 6 18,7 - - 212 5'

11: 23 1-5-2 Nør Ch Ål 26/12 -4 10/ 2100 0 19,7a - - 80 5'

MICHELL HASTRUP -hp8- Jensen Casper (Andersen N H)a :5

14,3aK 168.266 Ka Jen Ål 13/11 -3 2/ 2100 0 17,7a - - 111 15'

5 10: 18 3-1-1 Je Jue Od 4/12 -6 8/ 2140n 2 19,0a - - 288 10'

11: 13 0-4-0 Th Uhr Hd 20/12 -4 10/ 2640n 0 18,9a - - 232 -

LUCKY D'FINDER -h9- Jensen Kaj :6

14,3aK 206.665 Ca Jen Ål 22/8 -5 6/ 2100 2 17,0a - - 60 5'

6 10: 10 1-0-0 Ca Jen Bi 8/9 -4 3/ 1900 3 15,1a - - 52 5'

År 11: 9 0-1-3 Ka Jen Ål 19/9 -5 8/ 2100 0 17,2a - - 126 8'

WORLD OF GOLF* (S) -hp5- Jensen Flemming :7

13,2aK 213.523 Fl Jen Ål 17/10 -5 10/ 1600 0 17,6ag - - 33 8'

7 10: 15 3-1-0 Je Jue Ål 28/11 -7 8/ 2100 1 16,3a - - 73 8'

11: 14 2-1-1 La Ste Åb 15/12 -6 9/ 1640 d ga - - 54 -

NEW STAR D K -v7- Lønborg Henrik :8

14,2aM 215.700 He Løn År 18/11 -6 2/ 1820 4 17,4 - - 58 8'

8 10: 9 3-1-0 He Løn Ål 28/11 -7 2/ 2100 3 17,1a - - 36 8'

År 11: 18 3-3-2 He Løn År 18/12 -7 8/ 1800n 1 18,5a - - 75 10'

NATALIE HALL -hp7- Friborg Kent (Larsen K)a :9

14,8aM 116.971 Ke Fri Ål 21/11 -6 8/ 2100 0 18,7a - - 365 8'

9 10: 16 1-2-1 Ke Fri Ål 12/12 -4 1/ 2100 5 18,6a - - 82 8'

11: 13 0-0-0 Pa And Ål 26/12 -6 1/ 2120 5 19,2 - - 792 10'

Reserveheste: 8-7-2-6-5-3-4-1-9

da Owens på imponerende vis tog

sin syvende sejr i træk og dermed

snuppede titlen for næsen af Oat.

Owens vil også blive hyldet efter

tredje løb.

Gensyn med Danmarkshesten

Løbsdagen indledes med et spændende

gensyn med Danmarkshesten

Run NKI Aalborg.

Efter en pause fra løbene grundet

diverse små problemer er hesten

nu klar til start igen.

Run NKI Aalborg gik et meget

VINDER - PLADS - TRIO KL.17:02

21

7-12-årige lavest 25.000 kr.

Førstepræmie: 2.500

Lysgrøn

Volte 2100

HOVMAND -v12- Jensen Ejgild a 00:1

18,0K 52.700 Jen Ej Ål 3/9 -2 2/ 2100 d g - - 378 3'

1 10: 6 0-0-2 Jen Ej Ål 3/10 -10 1/ 2100 0 20,2 - - 657 3'

11: 4 0-0-0 Jen Ej Ål 7/10 -10 1/ 2100 0 21,1 - - 154 3'

ILANE PLET -hp11- Pedersen Torben V. a :2

16,5K 87.789 Ped TV Ål 21/11 -9 2/ 2100 3 20,9 - - 636 3'

2 10: 11 0-0-0 Ped TV Ål 5/12 -9 2/ 2600 4 22,8 - - 164 3'

11: 14 0-1-1 Ped TV Ål 26/12 -9 1/ 2100 6 22,3 - - 59 3'

HAKUNA N -v12- Munk Vibeke (Boeck T) :3

17,2K 69.800 Mun Vi Ål 7/10 -10 3/ 2100 6 21,1 - - 60 3'

3 10: 20 1-5-2 Mun Vi Ål 21/11 -9 3/ 2100 6 21,3 - - 82 3'

11: 21 1-3-2 Mun Vi Ål 26/12 -9 3/ 2100 4 22,2 - - 103 3'

IRONMAN LANGKJÆR -h11- Kauffmann N.E. a 20:1

18,1L 50.050 N. Kau Ål 12/07 -2 11/ 2140 0 21,6 - - 219 5'

4 10: 0 0-0-0 N. Kau Ål 04/08 -7 10/ 2120 d g - - 358 5'

11: 0 0-0-0 N. Kau Ål 26/12 -k 1/ 2100 k 21,8 - - gk

LAZIO -v9- Andersen Mads L. (Malin S)a :2

17,5L 70.612 And ML Ål 21/11 -9 1/ 2100 2 20,7 - - 32 3'

5 10: 21 0-0-1 And ML Ål 5/12 -9 3/ 2600 2 22,3 - - 33 3'

11: 23 0-6-4 And ML Ål 26/12 -9 3/ 2120 0 22,3 - - 70 3'

HAMPTON -v12- Astorp Per a :3

18,4L 59.650 Pe Ast Ål 3/9 -2 4/ 2120 4 20,5 - - 75 3'

6 10: 8 0-0-0 Pe Ast Ål 7/10 -10 4/ 2100 1 20,9 - - 58 3'

11: 13 2-0-1 Pe Ast Ål 17/10 -11 7/ 2120 0 20,8 - - 402 3'

KAMILLE STAR -hp10- Østergaard Per (Larsen L)a :4

17,4K 55.300 Pe Øst Ål 21/11 -9 3/ 2140 5 19,7 - - 477 3'

7 10: 22 1-2-2 Sø Aae Ål 5/12 -9 1/ 2640 0 opg - - 92 3'

11: 27 1-3-1 Pe Øst Ål 26/12 -9 1/ 2120 0 21,7 - - 84 3'

JOHNSON -v11- Foget Kasper (Lohmann C)a :5

17,3K 128.025 Ei And Sk 7/11 -8 1/ 2120 0 20,3 - - 654 5'

8 10: 25 1-2-2 Ca Ber Ål 12/12 -1m 3/ 2100 d g - - 1478 5'

Sk 11: 20 1-1-3 Loh Ch Ål 26/12 -9 6/ 2120 5 21,4 - - 420 3'

PRINCESS SPINELL(S) -hp12- Christiansen Jacob a 40:1

17,2K 138.193 Chr Ja Ål 21/11 -9 1/ 2160 0 19,8 - - 954 3'

9 10: 26 1-3-3 Chr Ja Ål 28/11 -9 6/ 2100 0 20,3 - - 173 3'

11: 25 3-2-1 Chr Ja Ål 5/12 -9 1/ 2660 0 opgg - - 192 3'

IRON G WENBO -v11- Lauesen Rikke Lykke (Kristensen K)a :2

17,8M 60.100 Ri Lau År 26/10 -8 2/ 2320 0 20,7 - - 265 8'

10 10: 7 0-0-0 Lar JL Ål 13/11 -11 4/ 2100 0 22,6g - - 566 3'

11: 10 1-1-0 Ri Lau Ål 26/12 -9 2/ 2120 2 20,6 - - 71 3'

LAMÆKOMTE -v9- Pedersen Jens Brix a 80:1

16,2M 225.900 Je Ped Sk 7/11 -2 1/ 2120 0 sty - - 43 5'

11 10: 19 1-3-2 Je Ped Ål 28/11 -9 2/ 2120 6 19,1 - - 68 3'

11: 19 3-2-2 Je Ped Ål 26/12 -9 1/ 2200 0 20,4 - - 390 3'

Begivenhedsrig sæsonstart i aalborg

Der bliver mulighed for at hylde både Årets hest Owens og træner Henrik Lønborg,

der her vinder 26. december, ved løbene i Aalborg. Foto: Ole Hindby.

Championer 2011 på NKI Racing Arena Aalborg:

Træner: Henrik Lønborg, Aarhus

Jockey: Kenneth Andersen, Aalborg

Amatør: Kim Pedersen, Aalborg

Monté: Anette Uglebjerg, Skive

flot prøveløb for 14 dage siden og

har efterfølgende været fin i træningen.

Der vil sikkert være spænding

og høj stemning på tilskuerpladserne,

når alle andelshaverne

hepper på deres hest.

Der vil som noget ekstra ordinært

på dagen blive udleveret gratis

adgangskort til hele 2012 til alle

fremmødte andelshavere.

Flemming Jensen er igen til

start på hjemmebanen efter en

succes tur til Solvalla 2. juledag

med sejr til Mathilde Trøjborg og

en fjerdeplads med Local Conch.

Flere af Flemming Jensens heste

har fine vinderchancer.

På spillesiden er der ekstra

spænding, da der er overført en

jackpotpulje på knap 60.000 kroner

til V65-spillet. Pengene kommer

fra sidste V65-omgang i Aarhus.

Flemming Jensen vinder her med Mathilde

Trøjborg 2. juledag på Solvalla i

V75-spillet. Foto: Kanal 75.


22

Lunch-løb Umeå Mandag 2. januar • kl. 12:00 • Bane 23

Danske Spils officielle spilliste

1

VINDER - PLADS - TVILLING - V4-1

Svenska och norska kallblodiga högst 250.000 kr.

Tillägg för h. och v.. v.v. 175.000.

KL.12:15

Gul 2

VINDER - PLADS - TVILLING - LD-1 - V4-2

10.000 - 60.000 kr.

Blå 3

VINDER - PLADS - TVILLING - LD-2 - V4-3

Högst 185.000 kr.

Röd

Førstepræmie: 25.000 Volt 2140

Førstepræmie: 25.000 Auto 2140

Førstepræmie: 25.000 Auto 2140

MOUIVA -s7- Dunder Robert (Jonsson R G)a 40:1

29,2L 150.600 Dun Ro Bo 31/7 -9 2/ 1640 0 31,0g c c 86 70'

1 10: 5 2-0-1 Dun Ro U 12/8 -6 1/ 2140 0 ug x x 22 25'

11: 14 1-6-2 Dun Ro B 28/10 -3 8/ 2140n 0 33,2ag c c 992 20'

WIRE -v4- Lindqvist Ove A (Nilsson K)a

17,7aM 56.500 Nil Kr Bo 7/11 -6

1 10: 0 0-0-0 Nil Kr U 24/11 -5

Bo 11: 12 0-1-0 Lin OA Bo 18/12 -4

40:1

2/ 2160 0 21,5g c c 328 25'

3/ 2160n 8 20,0g x x 244 30'

6/ 2140 4 17,7a x c 330 40'

ETYD -v8- Osterling Susanne H (Johansson M)a

15,2aK 173.800 Nor Ja U 10/11 -2 9/ 2640

1 10: 12 2-1-1 Mel Mi U 8/12 -10 2/ 2180

11: 15 2-1-2 Nor Ja Bo 18/12 -5 5/ 3160

40:1

5 17,3a c c 618 20'

4 18,3g c c 84 5'

0 20,8 c c 500 40'

ZOLOSPILTA -s13- Norberg Jan (Brunlöf O)a

30,3M 162.200 Bir Ma Ro 11/11 -11 2/ 2160

2 10: 17 2-1-0 Bir Ma Bs 2/12 -7 1/ 2160

Bs 11: 18 1-0-1 Bir Ma B 16/12 -2 2/ 1660

0 34,6g c c 1216

4 31,9 c c 365

d 9g c c 338

:2

20'

15'

25'

PIRUETT -s5- Dunder Robert (Johansson S)

17,1aM 51.800 Sko RN U 27/10 -10 1/ 2160n 6 19,6 c c 264

2 10: 5 0-0-1 Ohl Ul Sk 14/11 -5 11/ 2140 6 17,1a c c 99

11: 8 1-0-0 Nor Ja U 8/12 -9 4/ 2160 0 18,5 c c 315

:2

20'

12'

20'

NOTORIOUS BYRDS* (DK) -v7- Lindqvist Ove A (Lundgren L)

15,2aK 161.194 Lun Li Bo 23/10 -2m 5/ 2140 1 17,2a c c 145

2 10: 19 1-5-3 Lun Li Sk 31/10 -7m 2/ 2160 1 18,8 c c 24

11: 8 3-1-0 Lun Li U 24/11 -9m 6/ 2160n 0 20,9 c c 70

:2

20'

12'

20'

ELD MOLLY -s9- Gällerstedt Mats

29,8K 151.100 Gäl Ma Sk 31/10 -3

3 10: 17 1-5-2 Gäl Ma Sk 14/11 -4

11: 11 0-0-2 Gäl Ma U 8/12 -3

9/ 1660

7/ 2160

4/ 2160

4 33,3

0 35,1

3 32,4

c c 228

c c 307

c c 222

:3

25'

25'

25'

LITTLE BIG HONOR -s5- Janze Nichlas (Stenlund A)a

17,9aM 49.300 Jan Ni U 10/11 -10 1/ 2140 d ug c c 412

3 10: 2 0-0-1 Jan Ni U 19/12 -10 2/ 2140v 2 19,5g c c 635

11: 12 0-2-2 Jan Ni U 26/12 -11 2/ 2160v 3 19,5 c c 221

:3

5'

5'

20'

XIAN HORNLINE -s7- Lundberg Petter (Karlsson M)a

14,4aK 167.700 Lin Pe S 12/10 -11 4/ 2140 0 17,7 c c 437

3 10: 13 0-2-1 Ekl Bo B 21/10 -8 11/ 2140 0 16,5a c c 406

11: 19 1-2-3 Lin Pe B 28/11 -3 5/ 1640 5 15,1a c c 179

:3

60'

50'

25'

SÖLJA(NO) -s9- Nygren Patrik

28,7K 217.100 Nyg Pa U 27/10 -4

4 10: 7 0-0-1 Nyg Pa U 24/11 -8

11: 11 0-2-2 Nyg Pa B 16/12 -2

1/ 2140n 2 32,4

10/ 2160n 8 32,5

2/ 1680 5 28,8

60:1

c c 313 20'

c c 496 20'

c c 223 25'

BRIGHTSIDEOFLIFE -v7- Osterling Susanne H

20,8aM 43.500 Ost SH U 10/11 -9 5/ 1640 3 18,1 c c 219

4 10: 8 1-0-0 Ost SH Ös 5/12 -7 9/ 2160 8 18,7g c c 542

Sä 11: 11 0-1-1 Ost SH U 26/12 -11 4/ 2160v 5 19,6 c c 277

:4

20'

20'

20'

RALLY SWING -s6- Eriksson Leif (Eriksson K-O)a

16,6aM 172.400 Eri Le U 10/11 -2 12/ 2640 0 17,8a c c 1809

4 10: 11 0-1-1 Eri Le Bo 9/12 -3 4/ 2140 5 16,6a c c 372

Sk 11: 27 2-0-3 Eri Je U 26/12 -7 13/ 2140v 5 19,9a c c 205

:4

20'

20'

40'

LYCKELDS ELRIGO -v7- Melander Micael (Johansson B-L)a

28,4K 163.500 Mel Mi U 24/11 -8 1/ 2140n 3 32,7

5 10: 22 3-2-1 Gus Pe Bo 9/12 -8 1/ 1640 0 32,1

11: 11 3-0-2 Mel Mi U 26/12 -10 3/ 1660v 1 28,4

c c 71

c c 76

c c 144

:2

20'

20'

20'

PARIMUTUEL -v4- Månsson Christian

18,1aM 55.300 Mån Ch U 17/10 -10

5 10: 0 0-0-0 Mån Ch Bo 7/11 -6

Sk 11: 7 1-0-1 Mån Ch Bo 18/12 -4

1/ 2140

6/ 2160

9/ 2140

1 17,2 x x 98

4 17,5 c c 70

5 18,1a c c 194

:5

30'

25'

40'

OUT -v5- Eriksson Jens

14,8aK 141.812 Eri Je

5 10: 9 1-1-0 Eri Le

Sk 11: 13 1-0-2 Eri Je

U 3/11 -3

Bo 1/12 -10

U 19/12 -1

5/ 2140 0 18,9a c c 358

4/ 2140n 4 21,1 c c 83

3/ 2640v 5 20,8g c c 166

:5

30'

5'

25'

PÅLJAVA -s7- Nilsson Mats a

29,1M 186.000 Nil Ma Bo 17/11 -6

6 10: 21 4-1-2 Nil Ma Bo 9/12 -8

Sk 11: 16 0-0-1 Eri Je U 19/12 -4

3/ 1640 d ug

3/ 1660 5 30,3

2/ 2140v 8 31,7

c c 590

c c 338

c c 383

:3

40'

20'

25'

GOTTHARD -v8- Nilsson Tomas (Andermyr T)a

21,4aM 26.250 Nil To B 18/11 -1 6/ 2160 6 19,1

6 10: 1 0-1-0 Nil To Bs 2/12 -10 1/ 2140 4 19,5

B 11: 7 0-0-0 Nil To B 23/12 -1 5/ 2160t 6 19,2

c c 664

c c 232

c c 507

:6

20'

5'

40'

FOMALHAUT -v7- Ohlsson Ulf (Johansson S)

14,6aK 155.500 Nor Ja B 21/10 -6 12/ 2140

6 10: 14 3-0-3 Nor Ja B 28/11 -8 1/ 2140

11: 15 0-3-1 Lin OA U 8/12 -7 4/ 2640

0 17,7a c c 422

3 16,4a c c 50

0 18,7 c c 301

:6

20'

5'

20'

NORDMIN -v9- Söderholm Krister (Sandström E)a

27,9K 204.300 Söd Kr Sk 14/11 -4 2/ 2180 1 31,5

7 10: 11 1-2-2 Söd Kr U 24/11 -8 3/ 2160n 0 32,5

11: 14 2-1-3 Söd Kr U 19/12 -4 4/ 2140v 3 31,3

80:1

c c 146 25'

c c 161 20'

c c 288 25'

DIRTY DEEDS -v8- Lahtinen Akseli (Hansson E)a

17,0aK 45.500 Lin OA Sk 29/8 -6 3/ 2140 5 18,2a c c 200

7 10: 5 0-0-1 Lah Ak U 3/10 -1 12/ 2140 4 18,0a c c 147

11: 6 0-1-0 Lin OA U 27/10 -10 6/ 2160n 0 u c c 350

:7

12'

10'

20'

ZIDANE HORNLINE -h5- Norberg Jan

15,8aM 163.000 Nor Ja U 3/11 -3

7 10: 10 2-1-0 Nor Ja B 11/11 -3

11: 10 0-1-1 Nor Ja U 8/12 -6

9/ 2140

3/ 2140

3/ 2160

0 16,7a c c 765

4 16,4 c c 763

0 17,7 c c 80

:7

30'

60'

25'

TROLLBOLL -v13- Lindqvist Ove A (Johansson U A)

29,1M 213.900 Joh UA Sä 26/9 -2 2/ 2140 5 29,1

8 10: 11 0-1-0 Nor Ja U 17/10 -7 3/ 2140 0 30,1

Sä 11: 18 0-0-1 Joh UA U 24/11 -8 2/ 2160n 0 32,6

c c 383

c c 169

c c 585

:2

20'

20'

20'

YAM HORNLINE -s6- Söderholm Krister

17,5aM 49.400 Söd Kr Sä 15/9 -5 5/ 2140

8 10: 6 1-1-0 Söd Kr U 3/10 -1 7/ 2140

11: 11 0-0-1 Söd Kr U 17/10 -1 1/ 2160

d ug c c 114

6 18,3a c c 129

0 19,1g c c 48

:8

20'

10'

5'

COFFEE BAR -v10- Söderholm Krister (Nässlin A)a

15,0aK 167.416 Söd Kr U 10/11 -2 1/ 2640 6 17,5a c c 404

8 10: 13 0-1-1 Mel Mi B 2/12 -8 6/ 2140 3 17,5 x x 673

Sä 11: 15 0-2-2 Nyg Pa U 19/12 -1 4/ 2640v 7 20,9g c c 371

:8

20'

20'

25'

REJSAR -v10- Östman Sören (Larsson M)a

29,2K 186.500 Öst Sö U 24/11 -8 4/ 2160n 7 32,3

9 10: 15 0-1-1 Öst Sö Bo 9/12 -8 2/ 1660 0 31,0

Sk 11: 14 1-0-0 Öst Sö U 19/12 -4 3/ 2140v 5 31,6

c c 281

c c 153

c c 580

:3

20'

20'

25'

COOL HALL -v4- Ohlsson Ulf (Marklund L)

20,8aM 47.309 Jep CJ F 24/10 -2 3/ 2140 1 18,4 x x 90

9 10: 0 0-0-0 Nyg Pa Bo 1/12 -6 2/ 2140n 2 20,9 c c 214

Bo 11: 8 1-1-1 Nyg Pa Bo 18/12 -4 2/ 2140 0 20,8a c c 174

:9

20'

25'

40'

OPPOPPOPP -v5- Lahtinen Akseli (Alkerud M)a

15,3aM 162.700 Lah Ak S 7/12 -11 4/ 2160n 6 19,4

9 10: 2 0-1-0 Lah Ak B 16/12 -7 6/ 2660 4 18,1

H 11: 16 3-1-1 Lah Ak B 23/12 -5 3/ 2140 1 16,7

c c

c c

c c

73

32

96

:9

40'

20'

40'

Reserveheste: 7-9-5-1-3-4-6-8-2

VERNER LOSS -v6- Norberg Jan (Berggren L)a

17,1K 36.900 Mel Mi U 17/10 -11 1/ 2140 2 18,4

10 10: 3 0-0-0 Nor Ja U 27/10 -10 2/ 2140n 0 20,7

11: 9 1-1-0 Lah Ak U 10/11 -9 3/ 1640 1 17,1

c c 41

c c 164

x x 68

:10

20'

20'

20'

SMASHING DREAM -v9- Melander Micael

16,4aM 124.800 Mel Mi B 8/11 -3 11/ 2140 6 17,0a c c 256

10 10: 6 0-3-0 Joh He Ös 25/11 -4 9/ 2160n 0 21,1g c c 429

D 11: 12 1-2-0 Mel Mi U 19/12 -1 6/ 2640v 2 20,3 c c 188

:10

25'

25'

25'

KEEP WELL -v5- Melander Micael (Johansson S-Å)a

16,8aM 54.700 Kih Ör B 26/8 -10 10/ 2140 1 16,8a c c

11 10: 0 0-0-0 Mel Mi B 6/10 -2 10/ 2140 5 17,0a c c

11: 5 2-0-0 Nor Ja U 3/11 -11 1/ 2640 5 19,5 c c

32

22

36

:11

30'

25'

20'

LUCIO -v10- Nygren Patrik (Jonsson A)a

15,2aK 160.300 Lin Pe U 27/10 -k

11 10: 8 1-0-0 Söd Kr Sk 14/11 -9