Årsplan for matematik i 7. klasse 2012 – 2013

moen.friskole.dk

Årsplan for matematik i 7. klasse 2012 – 2013

Årsplan for matematik i 7. klasse 2012 2013

Emne/tema Mål Midler Evaluering

Kursus i Exel-regneark Eleverne skal:

Lære at bruge regneark, når de skal:

Løse ligninger

Regne med formler

Tegne grafer

Lave regnskab

Tegne forskellige diagrammer

Arbejde med statistik

Sortere data

Areal Eleverne skal:

Blive bedre til at finde areal af trekanter

og parallelogrammer

Udvikle metode til at finde areal af

trapezer

Udvikle en metode til at finde areal af

cirkler

Bruge metoder til arealbestemmelse i

praktiske sammenhænge

Tal og enheder Eleverne skal:

Arbejde med tal og enheder, som

bruges i hverdagen

Komme til at kende og bruge mange

forskellige enheder

Blive bedre til at omregne mellem

enheder

Forstå sammenhængen mellem fart,

længde og tid

Kolorit 7. klasse

Exel-regneark

Fremlæggelse og

gennemgang af løste

opgaver

Kolorit 7. klasse Fremlæggelse og

gennemgang af løste

opgaver

Kolorit 7. klasse

Forskelligt emballage

Fremlæggelse og

gennemgang af løste

opgaver


Tegning og

konstruktion

Matematiske

sammenhænge

Eleverne skal:

Få erfaringer med isometrisk tegning

Lære nogle grundlæggende

konstruktioner og bruge dem til at tegne

figurer

Lære at bruge diagonaler til at tegne

kvadrater og kuber i perspektiv

Få erfaringer med at bruge et

geometrisk program til at fremstille

tegninger og til at undersøge og

eksperimentere med dem

Eleverne skal:

Blive bedre til at beskrive

sammenhænge ved hjælp af sproget,

ligninger, tabeller og grafer

Lære at bruge beskrivelserne til at løse

problemer

Få kendskab til begrebet funktion

Lære, hvordannogle ligninger kan

tegnes som grafer i et koordinatsystem

Blive bedre til at bruge

funktionsprogrammer og regneark


Brug af brøker Eleverne skal:

Blive bedre til at bruge brøker til at

beskrive en del af helheden

Kende sammenhængen mellen

blandede tal og uægte brøker

Vide, hvordan brøker hænger sammen

med division, med decimaltal og med

tallinien

Lære, hvordan brøker kan bruges til at

Kolorit 7. klasse

Tegneprogrammet

GeoGebra

(kan hentes gratis på

nettet)

Kolorit 7. klasse

Regneark

Kolorit 7. klasse

Forskellige brøklege

Fremlæggelse og

gennemgang af løste

opgaver

Fremlæggelse og

gennemgang af løste

opgaver

Fremlæggelse og

gennemgang af løste

opgaver


eskrive forholdet mellem forskellige

størrelser

Brøker og decimaltal Eleverne skal:

Lære, hvordan man finder er del af en

helhed og af en brøkdel

Lære, hvordan man finder en helhed,

når man kender en brøkdel af helheden

Udvikle en metode til at gange to brøker

med hinanden

Udvikle en metode til at dividere hele tal

med brøker

Bruge brøker, decimaltal og procent til at

løse forskellige problemstillinger

Matematikkens sprog Eleverne skal:

Blive sikre i at regne i den rigtige

rækkefælge

Lære om de regneregler, der gælder

Få erfaringer i at oversætte fra

hverdagssprog til matematikkens sprog

Blive bedre til at benytte formler

Statistik og

sandsynlighed

Eleverne skal:

Lære at finde sandsynlighed ved hjælp

af statistik

Lære at finde sandsynligheder ved hjælp

af tælletræer

Få erfaringer med at løse problemer, der

handler om sandsynlighed

Få erfaringer med at simulere

eksperimenter på computer

Kolorit 7. klasse

Div. konkrete materialer

Kolorit 7. klasse

Kolorit 7. klasse

div. konkrete materialer

Fremlæggelse og

gennemgang af løste

opgaver

Fremlæggelse og

gennemgang af løste

opgaver

Fremlæggelse og

gennemgang af løste

opgaver


De enkelte emner har en varighed på ca. 3 uger.

Hver uge vil der være færdighedsregningsopgaver på emat.dk, hvor der skal afleveres 25 opgaver elektronisk. Disse opgaver

gives på forskellige sværhedsgrader alt efter den enkeltes faglige niveau.

I løbet af året skal der afleveres 7 opgavesæt, hvor der skal bruges EXEL-regneark eller tilsvarende og tegneprogrammet

GeoGeBra, der er et gratis tegneprogram, der kan hentes på nettet.

More magazines by this user
Similar magazines