Undervisningsmateriale til Mike og talenterne - Trine Bundsgaards ...

trine.bundsgaard.net

Undervisningsmateriale til Mike og talenterne - Trine Bundsgaards ...

Før læsning:

Læsegrupper

Litteraturforløb:

Mike og talenterne

Af Trine Bundsgaard

Der laves en ”Mike og talenterne”-væg i klassen som skal bruges under og efter

læsning

Eleverne inddeles i læsegrupper af to – tre elever

Fælles samtale om forventningerne til bogen ud fra titel og forside

Under læsning:

Undrespørgsmål:

Efter endt oplæsning hver gang:

Eleverne noterer de ting, i den læste tekst som de undrer sig over.

Alle i gruppen skriver mindst 3 undrespørgsmål til den tekst de har læst – fremlæg i

gruppen og vælg de to bedste/vigtigste ud.

De udvalgte undrespørgsmål skrives op på en hvid lap, der hænges på tavlen.

Læreren udvælger nogle af undrespørgsmålene og de mulige svar diskuteres i

klassen. Alle sedler hænges efterfølgende på en ”Undrevæg” måske man kan vende

tilbage til dem senere…

Eksempler på undrespørgsmål: Hvad sker der med Kenneth? Hvorfor gemmer Kenneth

hashen hos Mike og far? Hvorfor drikker Mikes far? Hvorfor fortæller Mike det ikke til

Andreas? Hvorfor er Kenneth på ungdomspension?Hvad er en ungdomspension? Hvor

er Mikes mor? Kommer Mike på talentholdet? Hvorfor er Sneglen så strid ved Mike? …

Forskellige læsetempi:

Opgaver til de grupper, der bliver færdige med at læse og lave undrespørgsmål:

• Vælg det bedste/vigtigste/ mest sigende citat ud og skriv det på citatvæggen..

• Tegn en illustration til det I har læst og hæng den op

• Øv jer på at læse et udvalgt stykke op

• Skriv hvad I tror der sker nu


• Lav et lille dramastykke om et uddrag af det, I har læst


Efter læsning

Når hele ”Mike og Talenterne” er læst arbejdes individuelt eller i par med

nedenstående opgaver:

• Lav en illustration til et centralt sted

• Skriv en dag i en dagbog for faderen

• Skriv et brev fra Mike til hans far, hans afdøde mor eller hans bror

• Vælg et vigtigt uddrag som skrives om til læseteater og opføres for klassen

• Lav et resume af et centralt kapitel

Udvælg 3 gode citater, der illustrerer hvad kapitlet handler om

• Citatmosaik – find citater der beskriver de fire centrale personer:

Mike, far, Kenneth, Andreas.

• Lav Biodigte om Mike, Kenneth eller far

• Skriv Mikes historie 10 år efter

• Forestil dig, at Mike skriver om sine problemer med hans fars alkoholforbrug

til en brevkasse for børn. Byt brev med en fra klassen og skriv et svar til Mike.

Similar magazines