November-december 2012 nr. 4, 24. årgang - Sønderriset

soenderriset.soenderrisskolen.dk

November-december 2012 nr. 4, 24. årgang - Sønderriset

November-december 2012

nr. 4, 24. årgang

Sønderriset


2

SØNDERRISET

Nummer 4, november 2012,

24. årgang

Ansvarshavende Redaktør:

Peter Hundebøll

peter.hundeboell@skolekom.dk

Redaktion:

P. Hundebøll, B. Eskildsen

Abonnement: 50 kr. årligt

Oplag: 1550 stk.

(husstandsomdeles)

Layout: Bente D. Eskildsen

Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg

Sønderriset

Redaktionens adresse:

Bente D. Eskildsen

Ravnsøvej 17

Grimstrup

6818 Årre

Tlf. 75470922

soenderriset@soenderrisskolen.dk

Materiale til bladet sendes til denne

email-adresse

Udgives af ’Udgiverforeningen

SØNDERRISET’:

Sønderris Sports Klub,

Baptistspejderne, Beboerhuset Midtgård,

FDF, Guldager Sogns Menighedsråd,

Daginstitutionen Søstjernen

og Sønderrisskolen

Indhold:

Forsidebilledet er fra løjerne ved ’Galaksen’s karneval og navngivningsfest.

Læs mere inde i bladet om festlighederne for den nye, sammenlagte institution.

Vigtige hjemmesider:

www.soenderrisskolen.dk

www.soenderriset.soenderrisskolen.dk

www.soenderris.dk

www.soestjernen.esbjergkommune.dk

www.midtgaard.esbjergkommune.dk

Hvis I ikke modtager bladet, kan det

hentes på skolen , Midtgård eller i Multicenterets

foyer.

Side 3-11: Skolenyt

Side 12-13: 9. årgang på Bornholm

Side 14: Karneval og navngivning i ’Galaksen’

Side 15: Kunst til sportsklubben

Side 16-18: Sønderrisdagene i bakspejlet

Side 19: SSK-nyt

Side 20-22: Vinterens træningstider

Side 23: Dygtige håndboldpiger!

Side 24.25: Landsstævne

Side 26-27: SSK og julen

Side 28-29: Nyt fra lokalrådet—vinterens arrangementer

Side 30-32: Midtgård-nyt

Side 33: Baptistspejderne

Side 34: Guldager Kirke

Side 35: Kulturarrangementer på skolen

Bagsiden: Midtgård og SSK


Bestyrelsen er blevet suppleret ed yderligere 2 personer;

Camilla Stejlbjerg Schmidt og Mads Dammark.

Vi takker for deres interesse for at være med til at

støtte op om og hjælpe til at vi sammen får en pæn

og ren skole, en skole hvor eleverne trives.

Alt dette kan en Støtteforening naturligvis ikke klare

alene, men alle medlemmer og bestyrelsen kan

være med til at bakke op, og give en hånd med på

de steder, hvor der ikke lige er lønkroner eller andre

midler, der rækker.

Bestyrelsen har konstateret, at den fine store legeplads

kom til skolen i foråret. Men det er mest de

yngste elever, der dagligt nyder godt af denne anskaffelse.

Derfor har bestyrelsen fokus på at støtte

og hjælpe på mellemtrinnet (4. – 6. klasse) i dette

skoleår. Bestyreslen håber eleverne på disse klasser

har gode ønsker til deres frikvartersaktiviteter.

Kontingent, kan det betale sig at melde sig ind

nu?

Bestyrelsen har besluttet at den indbetalte kontingent

dækker skoleåret 2012/13. Det betyder at der

først skal betales kontingent i næste skoleår for alle

nuværende medlemmer.

Alle elever indskrives i fremtiden elektronisk.

Hjælp hertil kan I altid få på skolens kontor. Men

når dette læses har vi allerede haft 2 gange Åbent

hus, hvor kommende elever har været på besøg på

skolen og alle modtaget en helt ny T-shirt, en bog

om at komme i skole med gode ideer til madpakken

og andet nyttigt. Er der mon læsere, som er

nye tilflyttere, som gerne vil vide mere om skolestarten

på Sønderrisskolen, så er de også velkomne

til at kontakte kontoret.

Som tidligere år tilbyder kommunen at skolebørn

til kommende børnehaveklasse starter på deres

kommende skole i førskolegrupper fra 1.april (i

2013 bliver det 2.april på grund af påsken).

Sønderriset

Hvor mange medlemmer er der nu i Støtteforeningen?

Tallet nærmer sig de første 100. Men har du husket

at betale de 50 kr. (eller 75 hvis det er hele familien,

der ønsker at blive medlem og støtte op om skolen).

Konto: Spar Nord, reg.nr. 9244 konto nr.

4577.5009.62. Når pengene er sat ind på kontoen,

sender du/I en mail til kasserer Lone Fredborg med

navn, adresse, tlf. mail: ljfredborg@yahoo.dk

Kommende aktivtiter

Bestyrelsen er indstillet på at der afholdes arbejdsdag

i april, ligesom sidste år. I forbindelse med

Sønderrisdagene bliver der på ny BørneBazar (hvor

børn og unge øve sig som storsælgere) og endelig

bedsteforældre- og børnebanko for de yngste. Der

er billeder på skolens hjemmeside fra de afholdte

arrangementer.

Hertil kommer antagelig flisearbejde til foråret ved

etablering af Sønderris MiniArena (udendørs boldbane)

og måske hjælp til opbygning af en træhytte

til brug ved udeskoleaktiviteter.

p.b.v.

Peter Hundebøll

På Sønderrisskolen samles disse børn i grupper i

det samme hus, og der tilrettelægges særlige aktiviteter

for disse kommende skolebørn.

Skolen forventer på ny, at der starter 3 ny ikke for

store bhv.klasser til august, hviket passer med

bhv.kl.ledere, lokaler mv.

Tirsdag den 15.janaur har alle kommende forældre

mulighed for at komme til informationsaften på

skolen om skolestarten i SFO, skolestarten, skolens

læseindsats og andre særlige tiltag på netop

Sønderrisskolen. Desuden vil der folk fra Såvel

SFO, børnehave klasseledere, skolebestyrelsen og

andre relevante personer til stede på mødet.

Peter Hundebøll

3


4

Sønderriset

Første skoledag er helt særlig, når man skal starte i 0 klasse, alle børn og forældre

og skolens relevante voksne mødtes på Stjernetorvet hvor Søren holdt

en velkomsttale om det om at være elev på Sønderrisskolen og de to regler som

skal overholdes:

Alle skal være gode ved hinanden så alle er glade for at komme i skolen

hver dag

Alle skal behandle hinandens og skolens ting godt.

En god tradition på første skoledag er at sende balloner op for alle de kommenende

0 klasses børn, med en besked i ballonen, om at ønske dem et godt skoleliv.

I år blev det specielt festligt at stå med balloner da Peter Hundebøl i anledningen

af sit 25 års jubilæum skulle gå igennem en espalier af børnene fra hele

skolen.. flot syn der mødte Peter den morgen var det.

Inden vores hyldest til Peter i Stjernehuset sendte vi alle vores balloner af

sted. I år var vinden i en hel anden retnings, så vi var spændte på om alle balloner

bare ville lande i Vestehavet, men alle vores spændende hilsner kommer fra

Guldager og oppe langs vestkysten til lidt nord for Hvide Sande, så især rigtig

mange hilsner er fra tyske turister, som henvender sig på både engelsk og tysk

og billeder af stedet. En super måde for børnehaveklasseleverne at komme

rundt i Danmark på, vi skal jo altid finde det sted på Danmarkskortet hvor henvendelsen

stammer fra.

En rigtig sjov og god tradition som Guldager også bragte med sig…

Tekst og foto: Pia Clausen


Sønderriset

De tre 0.klasser fik en tidlig

morgen besøg af den næsten

100 år gamle Kaptajn Karlsen,

der pga. sin høje alder

havde brug for deres hjælp.

Hans 3 skibe skulle gøres

sejlklar, så de var færdige

når de mange dyr skulle

komme ombord :-)

Børnene har været meget optaget af

hvorfor skibene er så forskellige og

det har givet anledning til en større

snak om hvordan ting er forskellige

fra hinanden..

Det er den måde alle bogstaverne

bliver indlært i 0 klasserne, så en

eller to gange i ugen kommer der et

nyt dyr og vil flytte ind på et af

Kaptajn Karlsens skibe…

Hans besøg vakte stor begejstring

hos alle børnene…

Tekst og foto: Pia Clausen

Tekst og foto: Pia Clausen

Hver morgen fra skolestart til efterårsferien går alle 0.- klasser en tur når de møder ind kl. 8,00 i området

omkring skolen. Vi går på trods af vejr og vind, der handler det kun om at være rigtig klædt på, når vi

kommer tilbage har vi klare hjerne, vækker kroppen så er vi klar til at gå i gang når vi kommer tilbage til

skolen…

I 0.klasserne synger vi, når vi går om morgenen, og børnene har lært rigtig mange sange også nogle lange

og svære nogen…

Nogle dage laver vi lidt stafet, så sendes børnene af sted to og to mod skolen, så da vi skulle til hjerteløb

var vi lidt i træning..

Men en fantastisk måde at startet dagen på for både børn og voksne.

5


6

I Esbjerg den 12.september deltog tusindvis

af skoleelever i et landsdækkende

forsøg på at slå Danmarksrekord i tandbørstning.

I alt deltog 65.000 børn fordelt

på mere end 50 kommuner, og heraf

kommer de 5305 elever fra Esbjerg

Kommune.

Den tidligere Danmarksrekord blev faktisk sat i

Esbjerg i 2007, hvor 14.046 børn børstede tænder

samtidig. Det er foreningen for kommunale tandlæger,

De Offentlige Tandlæger, der i et tæt samarbejde

med engagerede skoleledere og skolelærere

over hele landet markerede den internationale

tandsundhedsdag med den landsdækkende event.

”De Offentlige Tandlæger vil gerne være med til

at markere den Internationale Tandsundhedsdag,

men allermest vil vi gerne sætte fokus på rene

tænder. God tandbørstning er afgørende, fordi sunde

tænder er afgørende for at have en god livskvalitet

hele livet. Tænk bare på, hvor vigtigt det er at

kunne tygge sund og god mad og se socialt acceptabel

ud.”

Sønderriset

Anne Kaae-Nielsen, formand for De Offentlige

Tandlæger, henviser til en helt ny undersøgelse,

der tyder på, at halvdelen af alle voksne i Danmark

ikke børster tænderne godt nok. Det er derfor

utrolig vigtigt, understreger hun, at de børn og

unge, der lige om lidt bliver voksne og selv får

børn, lærer at børste tænderne rene og ikke mindst

får den gode vane med daglig tandbørstning indarbejdet

på rygmarven.

Rekordforsøget blev støttet af Colgate, der sponsorerede

tandbørster, fluortandpasta og brochurer

til samtlige børn, og samtidig satte seje præmier

på højkant - blandt andet en fest for hele klassen.

Billedet er fra 0B hvor vi børstede tænder som aftalt…

vi ved ikke hvorfor tallet over elever der

børstede tænder i 2012 er så markant lavere end

2007..

Mange hilsner Pia


Sønderriset

Igen i igen i år blev et fantastisk hjerteløb afholdt. Super kreative lærere havde udarbejdet

et kanon program, hvor der kunne vælges alt muligt aktivt. For mellemtrinnet og opefter

var der blandt andet dans, cykling Mountains bike, basket.

I indskolingen var der lagt en super rute på stierne omkring skolen, hvor der blev løbet og

løbet fra rigtig mange aktive børn, der var også børn som gik rundt, men det smittede dejligt

med alle de voksne som var ude at løbe med, i indskolingsklasserne var forældrene inviteret

med og det var rigtig godt.

Vi sluttede af i Stjernehuset med forfriskning af æbler og vand, hyldest til elever som havde

gjort sig særlig bemærket, så en lærer fra hver årgang var oppe for at navngive de personer

som skulle fremhæves og hyldes. Der var stort ros til alle dem som har udarbejdet planen og

en god efterårstale til alle fra Søren Rahbæk…

Pia Clausen

Hørt i boden:

En lille 0.-klasses dreng havde stået og fortalt om hvordan

han glædede sig til at komme i. klasse for så måtte han få

penge med til boden. Forældrene i hans klasse havde besluttet

at børnene skulle vente med at lære at handle i boden indtil

da.

Så kommer det innovative forslag:

Den lille dreng spørger:

”har i aldrig solgt noget gratis”

Mimmi svarer:

”nej det har vi aldrig gjort”

Den lille dreng:

”skulle i så ikke prøve det”

Er det ikke innovativt?

mange hilsner Mimmi og lenA

7


8

Sønderriset

En pludselig opstået mulighed for vores indskoling

en dag på Sønderrisskolen: at møde en

spændende mand fra Afrika som var forrygende

dygtig til at spille på trommer. Han var på

flere måder fyldt at rytmer, både med hænderne,

og så kunne han danse.

Han var rigtig god til at inddrage børnene så en

del børn fik lov at komme op og tromme sammen

med ham og Heidi var hans assistent.

Nogle af børnene overraskede vildt med deres

tromme-kunnen og fede rytmer..

Alle børn og voksne kom op at danse inden vi

sluttede af…

Det blev en dejlig oplevelse og tusind tak til Heidi

Newlands for at være så hurtig og udnytte muligheden…

Pia Clausen


Børnehaveklasserne har i uge

40 arbejdet med Skrald - hvor

kommer det fra, hvor gør vi

ved det og hvad sker der når

det havner i naturen? Hvad

gør vi når vi genbruger, hvordan

samler vi det sammen

osv.

I et af de tre værksteder der var,

lavede vi lys og skotøjsæsker

med genbrug, i skraldeværkstedet

lavede vi skulpturer af rengjort

skrald og affald hjemmefra,

som vi havde samlet ind i

ugerne op til emneugen.

Det tredje værksted var at besøge

en genbrugscentral - der

cyklede Dorte og Helle ud dagligt

med en gruppe børn. Der fik

børnene en stor viden omkring

alt i genbrug. De var meget fortællende

på genbrugspladsen.

Vi synes at børnene har arbejdet

med meget stort engagement og

ladet fantasien løbe og se hvad

Sønderriset

de kunne udrette med diverse

skrald, det er blevet til rigtig

mange fine skraldeskulpturer.

Det blev også en god samarbejdsøvelse

og lære-hinanden-at

-kende øvelse, da børnene arbejdede

sammen med en fra de

to andre klasser, så de var tre i

hver gruppe, og det var en succes.

Vi samlede affald på skolens

område en dag, alle 23 elever i

15 min for at se hvor meget affald

det gav, det gav syn for sagen..

så vi håber børnene har

lært hvor affald skal være.

Affald er dit - ikke i naturens.

Vi har set film og snakket om

oplevelser omkring affald, vi

har snakket meget om, hvor affald

hører til, altid i skraldespanden,

hvis affald har noget

med mad af gøre, og alt andet

kan sorteres, vi har prøvet at

lade børnene efterfølgende gå

hjem og lære forældrene om

affald og genbrug.

Åbent-Hus-aften udstillede vi

alle de flotte decoupageglaslyseholdere,

æsker dekoreret

med avis, skraldefigurer og

skulpturer sammen med vores

indsamlede affald fra skoleområdet.

Vi synes de fremmødte forældre

om torsdagen til åbent-husarrangementet

var meget interesserede

i børnenes nye viden.

Vi afsluttede åbent hus med at

spise sammen, forældre, elever

og voksne i klasseværelset med

madpakker eller købt mad. Det

var utrolig hyggeligt og gav god

mulighed for at snakke med forældrene

om hvordan ugen var

gået og om børnenes viden som

vi må bakke op om.

Pia Clausen

9


10

Sønderriset

0 - 9 kl. Syng Dansk dagen d. 25. okt. 2012

Igen igen i år et super godt arrangement af skolens musik - og korleder Heidi, Anne Majbritt og Mette.

Stjernehuset var fyldt af sangglade elever og personale fra hele skolen, med det store formål at synge

dansk som hele Danmarks land gør lige denne dag...

De små 0 klasser som går til kor var for første gang på scenen sammen med skolens øvrige kor, de var

utrolig stolte og super gode til at synge.. så der var en god oplevelse for dem.

Der blev spillet guitar fra en masse elever og voksne, med en ny diragent udefra (Anne Majbrit i forklædning)

smil… ...

En super god tradition som vi er glade for holdes i hævd.

Pia Clausen


Sønderriset

11


12

Sønderriset


Sønderriset

Bornholm, klippeøen. Urtidsagtig, grundfjeld lige under huden, storslået natur møder

menneskeskabt middelalder. Hammershus, sig navnet — en sagatone fra Hedenold, et af

de steder i landet, hvor historiens vingesus rammer så kraftigt at håret kruses i nakken og

man må gyse derved.

Døndalens jungletrolddom — som et fortættet lille dansk Amazonas - og yippeee! Danmarks

allerstørste vaffelis, kulinariske kunstværker så finurlige og runddrejede som selveste Østerlars

og næsten lige så uspiseligt store!

At gå den tur med sin bedste ven, at se det syn sammen med sine gode kammerater, at høre den

historie fra sin mest veltalende lærer — hurra for lejrskolen, som er en koncentreret lektion i

samvær, læring og oplevelse. Vejret - jamen det fik vi jo :-)

Fotos: Mette Veirup

13


Karneval i Galaksen.

- Navne fest for den nye institution i Sønderris.

Efter flere ugers forberedelse kom dagen endelig hvor de 3 ”gamle”

institutioner i Sønderris officielt skulle være én. Vejrguderne var ikke med os

på dagen, men trods silende regn blev arrangementet en stor succes.

250 festudklædte børn og pædagoger

var klar kl. 15.30 iført gummistøvler

parate til at synge sig gennem regnen.

Der var en fantastisk opbakning fra

forældre, søskende og bedsteforældre,

alt i alt kom der omkring 600

mennesker – helt fantastisk.

Slutteligt bød skoleinspektør Peter

Hundebøl velkommen til den ny

Galakse, og alle de små stjerner i

institutionen, samt velkommen til de

3 nye ledere Helle, Claus og Trine.

Efter turen rundt i byen samledes vi på skolens

område, hvor daginstitutionslederen Helle Langaa

Andersen bød alle velkommen. Vi havde også fået

besøg af Dagtilbudschefen Merethe Madsen, som

holdte en fin tale for os. Merethe bandt den røde

sløjfe sammen om de 3 nye husnavne - Regnbuen,

Stjerneskuddet og Solstrålen.

Herefter var boderne åbne og kaffen blev indtaget i solskin med masser af

lækre kager sponsoreret af forældrene.

Tak til alle for at dagen blev en stor succes.


I forbindelse med SSK’s 25 års jubilæum,

blev jeg kontaktet af foreningens sponsorgruppe,

som i den anledning ville forære

en skulptur til placering i Sønderrishallens

foyer.

Jeg hedder LIS ANDERSEN. Uddannet keramiker

fra Kolding kunsthåndværkerskole, og billedhugger

fra kunstakademiet i Carrara i Italien. Siden 1983

bosat i Ribe, hvor jeg også har mit værksted. Jeg

arbejder fortrinsvis med skulpturer i sten, men også

væg objekter, hvor andre materialer indgår. Skulpturen

til Sønderris bliver en skulptur i sten – sort

diabas og rød granit.

Det er altid en dejlig udfordring at lave en skulptur

til et bestemt sted. Skulpturen skal passes ind i omgivelserne

og stedets ånd. Og samtidig være robust

og forsvarligt monteret. Efter et par besøg i foyeren,

gik jeg i gang med skitser og modeller på mit

værksted, og da ideen lå klar, rejste jeg til Sverige,

Skåne, hvor jeg i henholdsvis sorte og røde stenbrud

fandt stenene til skulpturen. Disse sten er nu

fragtet fra bruddene ned til en stenfabrik, hvor jeg,

midt november, rejser over for at arbejde med at

bearbejde og omsætte de rå sten til Sønderris skulpturen.

En fabrik hvor jeg gennem de sidste 30 år

med jævne mellemrum har arbejdet i forbindelse

med udsmykningsopgaver. Her findes dygtige stenarbejdere,

store diamantsave, maskiner og kraner,

som gør håndteringen og arbejdet lettere . Samtidig

med at jeg der har arbejdsro og kan koncentrere

mig 100 % om projektet.

Skulpturen til Sønderrishallen hedder TRANS-

FORMATION.

MATERIALE: Sort diabas og rød granit

Sønderriset

STØRRELSE: Højde 2 meter, bredde 0,70 meter,

dybde 0,60 meter—IDE Transformator flytter

energi fra et punkt til et andet. Diabassøjlen har

menneskestørrelse (ca. 170 cm.), og fremstår med

stenens forskellige overflader og karakterer. Fra

den rustfarvede bark til rå og kløvede flader til

spejlblanke polerede facetter – en kombination som

vi dagligt møder i vore medmennesker. Søjlen er

placeret på et podie, som fremhæver den som det

centrale punkt i figuren. Bag diabassøjlen er placeret

en rød granitvæg, som tilfører skulptur sit eget

rum og giver ro. Som bruger af Sønderrishallen vil

man se skulpturen fra forskellige vinkler, og opdage,

hvordan udtrykket forandrer sig, når man bevæger

sig rundt om den.

Skulpturen skal indvies søndag den 17. marts 2013

ved den årlige gymnastikopvisning. Og jeg håber

der vil blive taget godt imod den!

Weekenden den 24 -25. november fra kl. 11 – 17,

holder min mand Ole Videbæk og jeg åbent hus på

vores fælles værksted på Tangevej 125, Ribe. Her

vil man bl.a. kunne se modellen af skulpturen 1:6,

og nyde et glas varmt. ALLE ER MEGET VEL-

KOMMEN.

Er man interesseret i at se nogle af mine tidligere

skulpturer/udsmykninger er min hjemmeside:

www.lis-skulptur.dk

Lis Andersen

Billedserien viser en vandring rundt om skulpturen.

15


16

Bemanding i

SSK Fitness

pr. 1. november 2012:

Mandag 18-20

Tirsdag 9-11

Tirsdag 18-20

Onsdag 18-20

Torsdag 9-11

Torsdag 18-20

Krebsens Kvt. 72

6710 Esbjerg V

Email: ssk@soenderris.dk

Sønderriset

Som nytiltrådt afdelingsleder for ovenstående funktion vil jeg kort introducere

mig selv til jer læsere.

Mit navn er John og jeg startede i SSK i januar 2012 som instruktør i

indoor cycling. Jeg har et hold hver onsdag for begyndere/letøvede. I

løbet af foråret begyndte jeg også at køre MTB og har efterfølgende

taget første modul inden for instruktøruddannelsen til MTB.

Før alt dette har jeg været aktiv inden for styrketræning på motionsplan,

og da SSK Fitness manglede en ny afdelingsleder, meldte jeg

mig under fanerne til den stilling.

Der vil komme nogle nye tiltag fra SSK Fitness afdelingen, så følg

endelig med her i bladet eller kig forbi vores hjemmeside

www.soenderris.dk/ssk/ for at se, hvad der sker.

Vi optager nye medlemmer, og skulle du have fået lyst til at kigge forbi,

så hold dig ikke tilbage.

Det er altid muligt at få en prøvetime hos os.

Forbedret medlemsservice i SSK

John Klitgaard, afdelingsleder SSK Fitness

Vi har flyttet medlemsservice fra SSK Fitness og motion – dels for at aflaste

instruktørerne i motion – men især for at forbedre medlemsservice.

Medlemsservice holder til i kontoret til venstre for indgangen i foyeren i

Sønderrishallen. Her kan du

Købe billetter til arrangementer

Tilmelde dig hold

Købe medlemskaber

Udmeldelse – spørgsmål – administration af brikker og kort mm

Stort set alt dette kan du også gøre hjemmefra med en PC og et dankort

via www.soenderis.dk/ssk og

Åbningstider er mandag og onsdag kl. 16-17, tirsdag 17-16

samt søndag kl. 19-20.

Se www.soenderris.dk/ssk og tryk:


Til Sønderris Sportsklubs

årlige banko

v/Sønderrisdagene var

Lotte Lykke den heldige

vinder af en cykel, som

var sponseret af

TARP CYKLER.

Lotte får her overrakt

sin præmie af formand

for Sønderris Sportsklubs

sponsorudvalg

Hans Ulriksen.

Sønderriset

Sønderrisdage 2012 er slut – og vi i styregruppen puster ud oven

på det, der kun kan kaldes en bragende succes… det var ganske

enkelt en fantastisk uge – for som Hit m 80’erne skrev på deres facebook-side;

”tak for festen Sønderris – I forstår at holde halbal” –

ja så kan vi sige det samme: Tak Sønderris! Tak for jeres opbakning,

tak fordi I tog så godt imod vores mange arrangementer, tak

til alle medarrangørerne og hjælperne – og dem var der mange af -

og tak til vore mange sponsorer, som var med til at gøre det muligt.

Vi har haft en masse Sønderris borgere forbi til et eller flere af de mange arrangementer. Vi havde de

sædvanlige ting som banko, forældrefodbold, dans, gadefodbold, petanque, zumba, børnediskotek, fælles

morgenbord mm. Sidste år startede vi Sønderris Løbet, som også blev gennemført i år – det er vist

kommet for at blive - og i anledning af SSK’s 25 års fødselsdag havde vi tilføjet en gang ølsmagning, en

fødselsdagsreception, en munter aften med Joachim Boldsen samt et gigantisk halbal med næsten 650

mennesker.

Så det var et varieret udbud, og det virkede til, at mange kunne lide det…

Hvis du har lyst, er der en masse fotos at studere på vores hjemmeside – der ligger et link på forsiden. Se

også næste side!

Det bliver en udfordring at leve op til dette års byfest – men mon ikke nok forsøget bliver gjort. Har du ris

eller ros, nye ideer, lyst til at hjælpe så skriv til os ssk@soenderris.d

Tak for i år…

På vegne af styregruppen, Janni K

17


18

Sønderriset


Sønderriset

19


20

Sønderriset

SSK er godt i gang med efterårets og vinterens mange aktiviteter.

Sædvanen tro startede den sidste disciplin, nemlig indendørs fodbold, op efter efterårsferien og kører indtil

vinterferien – kun afbrudt af juleferien og eventuelle stævnedage o.l..

Tjek hjemmesiden www.sskfodbold.dk for information om tilmelding, trænere, eventuelle ændringer mm.

Vel mødt!


Sønderriset

Indoor Cycling har forbedret de fysiske rammer. Der er blevet malet i lokalet, ligesom der er blevet ommøbleret

lidt. Endelig har vi investeret i yderligere en monitor, så nu kan man følge sin puls, uanset hvor

man sidder i lokalet.

Vore friske instruktører er klar til at give motionisterne masser af dejlige timer hen over efteråret og vinteren.

Timerne er inddelt i forskellige sværhedsgrader, alt efter om man er begynder eller øvet. I starten lægges

vægt på at lære den korrekte cykelteknik – dette foregår på begyndertimerne. Når den enkelte så er klar,

kan man gå videre til næste hold, hvor timerne er hårdere og mere krævende. Se skema her på siden.

Indoor Cycling er rigtig godt for lår og baller, men også lænd og mave bliver trænet. Endvidere belastes

knæ og hofter ikke særligt meget. Selv en dårlig ryg er ingen undskyldning. Ydermere er Indoor Cycling

den mest konditionsgivende motion, man kan dyrke, og et fremragende redskab til at brænde rigtig mange

kalorier af.

Henrik Thomsen

Afdelingsleder

21


22

TRÆNING RESTEN AF 2012:

Sønderriset

Løbeafdelingen er fra og med uge 43 gået over til vintertræningstider, som er kl. 17 hver tirsdag og torsdag. Dette

fortsætter indtil medio januar, hvor sæsonen 2013 sættes i gang – herunder tilbud til helt nye løbere.

PLAN FOR 2013:

Forårsløbeprogram: 12 ugers træningsprogram:

Opstart: Tirsdag, den 15. januar kl. 17. (herefter løber vi tirsdage kl. 17 og torsdage kl. 18).

Mødested: Foyeren i Sønderrishallen

Vi tilbyder: fast 12-ugers løbeprogram for følgende hold:

· Nybegyndere (forventet slut distance 3-5 km)

· Let øvede (forventet slut distance 5-10 km)

· ½ maraton

4 planlagte ruter på hhv. 3 - 5 - 7 og 10 km – uden løbeprogram – men med instruktør.

Forårsløbeprogrammet afsluttes med fælles deltagelse i Skjern Bank Løbet, søndag den 14. april.

Vedligeholdelsesprogram:

Fra den 14. april og frem til den 15. august vil vi vedligeholde vores løb – og vi opfordrer løberne til fortsat at deltage

i løbetræningen – samt gerne deltage i forskellige løb (f.eks. Tøseløbet og Vestkystløbet)

Vi tilbyder her to hold med instruktører – for det første et samlet hold, hvor der er ruter på 3 – 5 – 7 og 10 km, og

man drejer af efterhånden, som man har nået det antal km, man vil løbe den dag – og for det andet et ½ maraton

hold.

Efterårsløbeprogram: 12 ugers træningsprogram:

Fra og med 20. august starter ovenstående 12 ugers program igen/forfra og kører frem til 21. november. Igen her vil

vi afslutte med et løb (kendes ikke endnu)

Vedligeholdelsesprogram:

Fra 21.november og frem til januar 2014 gentages vedligeholdelsesprogrammet.

Tilmelding og betaling:

På SSK’S hjemmeside eller i kontortiden i hallen (se tider på SSK’s hjemmeside).

Prisen er kun 100 kr. for hele året.

SSK Løb, Jannie Ulriksen


Sønderriset

I weekenden 10-12. august deltog Sønderris pigerne i DM stævnet i Græsted i Nordsjælland som repræsentant for

DGI Sydvest.

Vejret var fantastisk, og de udendørs baner i Græsted lagde græs til masser af håndbold kampe hele weekenden. Vi

spillede i alt 8 kampe og vandt dem alle, så det var en flok stolte piger, der kunne hyldes som meget fortjente

Landsmestre 2012

Søren Langelund, SSK håndbold

Nederst fra venstre: Frederikke Johansen, Stine Langelund, Kathrine Monrad Larsen, Camilla Innes, Julie B. Mikkelsen,

Sandra Juhl

Øverst fra Venstre: Træner Kim B. Mikkelsen, Line Pedersen, Emilie Stidsen, Laura Damgaard, Cecilie Nielsen, Emma Olesen

og træner Søren Langelund

På billedet mangler Emma Just Nielsen, der desværre var skadet.

Sønderris Oldboys/Veteraner søger nye legekammerater

Er du 30 år og opefter, og har lyst til at spille fodbold, hvor det sociale er i højsædet, er vi ca. 20 gamle drenge, der

godt kunne bruge nogle flere/nye holdkammerater.

Vi deltager i sæsonen med et 11 mands oldboyshold og et 7 mands veteranhold.

Her, uden for sæsonen, træner vi hver lørdag fra kl. 10:00 til 11:30, så kom og vær med, alle er velkommen.

Vi mødes ved Sønderrishallen, hvor der er mulighed for omklædning.

Evt. spørgsmål kan rettes til Max på tlf. 53 36 51 59.

Vel mødt!

23


Generelt:

Landsstævnet, som mest af alt er en folkefest for breddeidrætten i Danmark, foregår i Esbjerg i uge 27,

2013.

Der er indmarch og åbningsfest torsdag 4. juli og stævnet slutter søndag 7. juli med et brag af en

afslutningsceremoni – begge dele på Blue Water Arena.

Der tyvstartes dog allerede den 1. juli, idet bl.a. efterskolerne og skytterne er i gang 1.-3. juli.

Der regnes med ca. 25.000 deltagere til landsstævnet. Deltagerne indkvarteres på skoler og midlertidige

camps i og omkring Esbjerg.

Der skal dyrkes en hel masse idræt – mest gymnastik, men også fodbold, håndbold, tennis, badminton,

volleyball, skydning og en masse andet.

Stævnecentrum er omkring Blue Water Arena, men også idrætsanlæggene i Veldtofte og Guldager kommer

i brug. Desuden vil gymnastik, fitness og dans være at finde flere steder i midtbyen. Strandaktiviteterne

beachvolley og basket samt strandhåndbold vil være at finde på Molevej tæt ved vandet ved de Fire Hvide

Mænd. Skytterne hører til i Måde.

Stævneledelsen er godt i gang med planlægningen – og blandt andet er der brug for 3–4.000 frivillige til at

løse diverse opgaver på skoler, ved forplejning, i festtelte, på idrætspladser osv. osv.

Landsstævnet i Sønderris:

Her i Sønderris har vi i SSK påtaget os opgaven med at bemande Sønderrisskolen, hvor der skal bo ca. 600

deltagere. De overnattende skal endvidere have morgenmad.

Begrundelserne er flere – de to vigtigste er:

Vi tjener rent faktisk penge på det til SSK – altså børn og unge i Sønderris. Der afregnes til klubben

40 kr. pr. times frivilligt arbejde med vagter og morgenmad.

Når vi selv tager vagterne på vores skole, så kan vi også bedre passe på den!

Stævneansvarlig Villy Grøn udtaler:

”Vi glæder os over, at en stor velfungerende forening som SSK vil give en hånd med til landsstævnet. Det er

altafgørende for at få et godt landsstævne, at der er opbakning fra mange steder”.

Mere information:

Generelt kan I læse meget mere om landsstævnet på hjemmesiden www.l2013.dk

I relation til Sønderris’s andel af landsstævnet – se næste side.


Vil du som frivillig i Sønderris støtte den gode sag lokalt og være med til at opleve det store fællesskab,

som et landsstævne også er? Og samtidigt tjene penge til SSK?

Så kryds uge 27 i din kalender!

Der er startet en arbejdsgruppe i Sønderris med SSK's bestyrelse i spidsen, og Søren Langelund som

ansvarlig.

Vi går nu i gang med arbejdet med at finde frivillige - og alle, der vil give SSK nogle timer, er mere end

velkomne.

Fordelen er, at for hver arbejdstime, vi kan levere i Sønderris, modtager SSK - og dermed børn og unge i

Sønderris - kr. 40. Samtidigt med, at vi passer på vores egen skole.

Udfordringen er primært at få bemandingsplanen besat så hurtigt som muligt, så vi med ro i sindet kan gå i

gang med detailplanlægningen. Vi skal bruge mindst 50 personer – og det er jo for nogles vedkommende i

sommerferien! Og da nogle af vagterne er i arbejdstiden, er det jo meget passende…

Mere konkret beder vi om, at du siger ja til en ca. 4 timers morgenvagt som hjælper ved morgenmaden fra

kl. ca. 6 enten fredag, lørdag eller søndag – eller flere af dagene – eller ja til en vagt som hjælper på skolen,

hvor gæsterne overnatter. En vagt vil typisk indebære, at vise gæster rundt i skoleområdet, låse/låse op

til klasselokalerne, guide dem med de spørgsmål, de måtte have – alt sammen baseret på ophold i

vagtstuen, hvor gæsterne kommer til for at få råd og hjælp. Vi skal bemande skolen døgnet rundt, så vi har

også brug for nogle til at tage nattevagter - disse foregår fra kl. ca. 23:00 til 07:00 næste morgen. Dagvagter

er typisk 4-6 timer. Man må naturligvis gerne tage flere vagter…

Man skal være 18 år for at tage vagter. Man er som udgangspunkt to personer på vagt ad gangen.

I god tid inden stævnet indkaldes alle vagter til introaften, hvor opgaverne gennemgås, og alle spørgsmål

besvares.

Lyder det ikke spændende? Skynd dig at kontakt Søren Langelund, tlf. 25 42 82 40 og hør nærmere.

Eller meld dig bare med det samme – mail: ssk@soenderris.dk – skriv ”Landsstævnehjælper” i emnefeltet.


26

Sønderriset

SSK har i år igen lavet en julekalender, og rigtigt mange af vore børnemedlemmer

pryder forsiden.

Så støt os ved at købe julekalenderen, når du får den tilbudt – enten ved, at der ringes på din dør, eller ungerne

har nogle med hjem til salg.

Hvis du ikke møder en sælger, kan du få fingre i et eksemplar af kalenderen ved at kigge forbi SSK’s

medlemsservice på kontoret til venstre i foyeren i Sønderrishallen i åbningstiden, som er mandag og onsdag

kl. 16-17, tirsdag kl. 17-18 og søndag kl. 19-20.


for alle børn fra 0-12 år

Alle børn med voksne (også gerne bedsteforældre)

i Sønderris inviteres til juletræsfest i Sønderrishallen

lørdag d. 8. december 2012

kl. 14.00 – 16.30

Julemanden kommer på besøg og danser og leger med os. Derudover har vi

inviteret tre musikere, der kommer og spiller og synger sammen med os.

Alle tilmeldte børn får udleveret: 2 æbleskiver, 1 sodavand og en lille slikpose.

De voksne kan købe æbleskiver, kaffe, te, gløgg, kage m.m. i cafeen.

Pris kr. 50 pr. barn – voksne gratis

Tilmelding og betaling foregår

▪ Via vores hjemmeside http://www.soenderris.

dk/ssk/onlineshop.asp

▪ Eller ved personlig fremmøde i SSK’s

medlemsservice på kontoret til venstre i foyeren

i Sønderrishallen, åbningstid mandag og onsdag

kl. 16-17, tirsdag kl. 17-18 og søndag kl. 19-20.

(husk at medbringe dankort eller kontanter)

▪ Eller ved henvendelse til Sønderrisskolens

kontor (husk at medbringe kontanter)

Tilmelding senest d. 29. november 2012

Julehilsner fra Sønderris Sportsklub

www.soenderris.dk/ssk


28

Sønderriset


Sønderriset

29


30

Overnatning på Midtgård i Efterårsferien

35 børn møder glade op med taske og sovepose.

Fem børn kommer med deres egen pony og to har

deres egen hop-kanin med. Nu skal vi i gang med

fredagens program og ind af døren træder Anne

Kirsten Olesen. Hun vil gerne hilse på børnene og

fortælle lidt om hvordan hun er sammen med hendes

hest, Folkert. Senere går vi på ridebanen og ser

på det flotte show som hun og Folkert har øvet. Alle

børn er optaget af alt det hendes hest kan af kunster.

Nu er det børnenes tur til at strigle og gøre deres

ponyer fine og måske vinde striglekonkurrencen.

Anne Kirsten er dommer og hun er meget imponeret

over børnenes arbejde med ponyerne samt deres

fantasi i pyntningen med blade og blomster i man

og hale. Der bliver uddelt tre præmier, som er

sponseret af Hest og Rytter i Guldager. Ponygamesbanen

er sat op på ridebanen og børnene er inddelt

i hold. Nu er det bare om at komme i gang og

komme hurtigst igennem banen.

Fem frivillige forældre er klar med aftensmaden og

alle er efterhånden meget sultne. Efter maden skal

vi hoppe med kaninerne i hallen, hvor kaninhopbanen

er sat op på gulvtæpper. Børnene har øvet og

Sønderriset

øvet og flere af børnene har kaniner, som selv kan

hoppe uden snor på. Alle kaniner kommer i mål i

en flot tid. Alle børn hepper og der er en god stemning

i hallen. Nu kan der hoppes på hoppepuden og

der bliver grinet og hygget, alt imens kaniner og

ponyer bliver puttet i stalden, kram og kys.

I stuen har de frivillige mødre ryddet op og hjulpet

børnene med madrasser og soveposer. ’Min søsters

børn’ bliver vist på storskærm, og popcornene bliver

hældt op. Andre har travlt med at flette hår og

sminke hinanden. Trætheden breder sig og der er

hurtigt ro i huset.

Næste morgen har de søde mødre dækket op med

boller og pålæg. Ponygamesbanen bliver igen sat

op, og de sidste hold sidder spændt på ponyerne og

venter på at komme igang. Igen går det over stok

og sten, alt imens banen bliver gennemført. Igen

med flotte tider. Afslutningen på ridebanen bliver

afsløret da Ringridning bliver sat frem. Alle børn

som har lyst får lov at prøve, og med tungen lige i

munden går det op for mange at det ikke er så nemt

det der med at fange ringen.

Frokosten bliver spist med velbehag og de mange

fade med pizzasnegle og pølsehorn bliver tømt.

Over middag går mange af børnene i hallen for at

hoppe og nogle vil gerne hoppe med kaninerne


igen. Stalden bliver ryddet op, og hestene kommer

på mark. Midtgårds to flaskelam bliver luftet i snor

til stor glæde for både lam og børn. Solen titter

frem og vi nyder kagen på terrassen.

Alle præmierne, som er sponseret af Cassøe og

Hest & Rytter, bliver uddelt. Børnene klapper og vi

siger tak for en skøn overnatning. "Men Fie, hvornår

skal vi sove på Midtgård igen?" Ja, det må vi

se. Vi vender bestemt tilbage med en ny overnatning

Tak for hjælpen til alle jer forældre som har hjulpet

med at bage kager, lave aftensmad, bage pizzasnegle,

boller og pølsehorn, været tilstede hele natten,

oprydning, hjælp med ponyerne o.s.v

-fie-

Hvad er der sket på gården siden sidst:

Ronja, Lillen og lidt om vædderen

Vores to (tidligere) flaskelam Ronja og Lillen har

nu fået en boks i stalden, hvor det er muligt at komme

og gå en tur med dem. Begge lam nyder gæsternes

opmærksomhed.

Vores vædder er blevet påmonteret en farveblok og

er kommet ind til konerne. Vi kan nu holde øje med

hvilke får han har parret sig med og vi forventer

påskelam til næste år. Det bliver spændende. Men

allerede til februar venter vi ”små” på gården. Vores

2 geder skal nemlig læmme. De små kid plejer

at få mange ”barselsbesøg”, så husk at komme forbi

Midtgård i starten af februar. Det kunne være i

var heldige at opleve en gedefødsel.

Sønderriset

Farvel til Hanibal

Hanibal, vores store jyske hest er blevet aflivet, han

fik en alvorlig hovbyld. Dyrlægen, smeden og vi

gjorde hvad vi kunne, men det ville ikke læges som

det skulle. Han skulle opholde sig i en boks på 3m

x 3m og da Hanibal, som var 18 år altid havde været

ude var det meget svært for ham. Han havde

slemme smerter og vi blev enige om at det bedste

var at give ham fred.

Hej til Konik

Konik er gårdens nye pony. Han er meget rolig og

børnene har taget godt imod ham. Mange børn

kommer hver mandag eller torsdag og rider på gårdens

ponyer.

Flere kaniner og lidt om heste

Gården har nu 16 kaniner som børnene køber for

50 kr. Hver dag kommer de og passer deres kanin

og hygger med de andre børn. At være kaninejer på

Midtgård er bestemt blevet et stort hit blandt børnene.

Fie er daglig pædagog i stalden og i huset, hun er

altid klar med smil og en hjælpende hånd til alle

der kommer i stalden. Derudover et det også Fie,

der er sammen med alle børn der rider herovre. På

Midtgård er der ikke rideundervisning, men vi vægter

meget højt at børnene får en god tilgang til hestene,

at de lærer at behandle dyrene med respekt

og at de får forståelse for hvad der er dyrenes behov.

Åbningstider i forbindelse med jul og nytår

Vi holder lukket mellem jul og nytår samt

31.december og 1. januar.

Alle vores dyr fodres på formiddage, så læg

turen forbi Midtgård og gå med en tur.

Vi ønsker alle børn og forældre en god jul og et godt

nytår – vi glæder os til at se jer igen til

næste år.

31


32

Sønderriset

Medarbejderstaben på Midtgård

Jeppe er vores nye mand på gården, han passer dyr, børn og stald.

Gunner er frivillig og hjælper både ude og inde.

Fie tager sig af børn, kaniner og heste

Vera sørger for kage og kaffe og hvad der ellers skal ordnes i et køkken

Karin passer alle fugle

Claus sørger for at opdatere på hjemmesiden, graver grøfter, ordner hegn og pc’er

Jørgen sørger for at træværk, hegn og diverse små bygninger til dyrene bliver vedligeholdt

Hanne er leder og sørger for administration af landbrug og beboerhus, økonomi og bookning.

RISENGRØD PÅ MIDTGÅRD

Fredag den 21. december kl. 12.30 inviterer vi alle børn på gården til risengrød

m/smørklat, kanel og sukker

Vi skal lede efter nisser og ønske gårdens dyr en glædelig jul.

Alt det risengrød du kan spise for den fuldstændig latterlige pris af 10 kr.

Jeg/vi vil gerne spise risengrød på Midtgård og tilmelder:

Navn:______________________________________ Antal _______ risengrødsspisere

Betales og afleveres senest mandag d. 17. december

Du må naturligvis meget gerne invitere dine forældre med, så skriver du bare antallet

på tilmeldingen.


--

-

-

-

-

-

--

-


34

Guldager Kirke

Sognepræst

Brian Bannerholt

Kirkevænget 9

Guldager

75 11 60 30

Sognepræst

Mette Præstegaard Friis

Kastanielunden 67

6705 Esbjerg Ø

50 51 60 20

Kirkekontoret

Guldagervej 89

75116190

Fax 75116152

Åbningstid:

Mandag lukket

Tirsdag, onsdag og fredag åben fra

kl. 9.00 – 12.30

Torsdag åben fra 16.00 -18.00

Guldager.sogn@km.dk

Organist

Karina Bøje Jensen

50 93 33 27

organist@guldagerkirke.dk

Graver

Susanne Jensen

75 11 61 93

guldgraver@guldagerkirke.dk

Sognehuset

Krebsens Kvarter 74

Sønderris

Kirkelige handlinger

Aftale om dåb, bryllup og

begravelse træffes ved henvendelse

til Kirkekontoret

Ældre og gangbesværede kan gratis

benytte kirkebilsordningen til

gudstjenester i Guldager kirke.

Ring til Esbjerg Taxa, 75 14 45 00

og bestil en vogn. Chaufføren vil

selv skaffe den fornødne underskrift

hos kirketjeneren. Hjemkørsel

arrangeres af kirkebetjeningen.

Sønderriset

G U D S T J E N E S T E L I S T E F O R

G U L D A G E R OG H O S T R U P

Dato Guldager Hostrup Præst Bemærkninger

18. nov. 09.00 10.30 MPF 24. s. e. trin

25. nov. 10.30 BB Sidste s. i kirkeåret

27. nov. 19.30 BB Aftengudstjeneste

1. dec. 10.30 BB Dåbsgudstjeneste

2. dec. 10.30 09.00 BB 1. s. i advent

9. dec. 10.30 MPF 2. s. i advent

16. dec. 09.00 10.30 BB 3. s. i advent

23. dec. 10.30 MPF 4. s. i advent

24. dec. 14.30 MPF

16.00 BB

14.30 BB Juleaften

25. dec. 10.30 09.00 BB Juledag

26. dec. 10.30 BB 2. juledag

30. dec. 10.30 MPF Julesøndag

1. jan. 16.00 MPF Nytårsdag

5. jan. 10.30 BB Dåbsgudstjeneste

6. jan. 09.00 10.30 BB Hellig 3 kongers søn-

13. jan. 10.30 BB 1. s. e. H. 3 k.

20. jan. 10.30 09.00 MPF Sidste. s. e. H. 3 k.

22. jan. 19.30 MPF Aftengudstjeneste

27. jan. 10.30 BB Septuagesima

2. feb. 10.30 MPF Dåbsgudstjeneste

3. feb. 09.00 10.30 MPF Seksagesima

10. feb. 10.30 MPF Fastelavn

17. feb. 10.30 09.00 BB 1. s. i fasten

24. feb. 10.30 MPF 2. s. i fasten

26. feb. 19.30 MPF Aftengudstjeneste

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen

BB: Brian Bannerholt MPF: Mette Præstegaard Friis


19/11-12 Klods Hans /Dadunk

2,3 klasse - Spillested: Sønderris

(2c+2d og elever udefra kl.9.15)

(3 klasse kl.10.45)

Sønderriset

20/11-12 Koncert med Visual Harmonica

7,8 klasse

Kl. 9.15-9.58 på Torvet.

29/11-12 Linedanseren / Teater Nordkraft

6,7 klasse - Spillested: Bryndum

6 kl+7a+7b kl. 12.10

OBS: 7C skal til gl. Nordvang den 30/11 kl. 10.00

4/12 -12 Julekoncert med skolens kor

Kl. 17.30 i Sædden kirke

5/12-12 Julekoncert med skolen

0-6 klasse

Kl. 10.35-11.30 på Torvet.

13/12 -12 Luciaoptog

Alle

KL. 8.15 på Torvet ( evt. 2 optog) Nærmere info!!!

8/3 -13 Paulo&Money / SAGA-danseteater

4,5 klasse

Kl 10.00 på Ny Hjerting skole ( Cykler)

Foto: Pia Clausen

35


36

Sønderriset

Midtgårds gedebuk, Frede, viser hvem der er overgedebukkebenskrigskommandérsergent

på stedet — og en

flot fyr er han bestemt!

More magazines by this user
Similar magazines