Når voldene omkring vikingeborgen Fyrkat atter grønnes ... - Ihobro.dk

ihobro.dk

Når voldene omkring vikingeborgen Fyrkat atter grønnes ... - Ihobro.dk

Velkommen på Fyrkat

Når voldene omkring vikingeborgen Fyrkat

atter grønnes, er vi mange, der får sommerfugle

i maven.

Omkring 100 aktive Fyrkat-vikinger får

kriblen i fingrene efter at komme ud i

vikingehuset, indtage skurvognene og sætte

boderne op. Forinden er der syet nye dragter

til årets spil, gamle dragter reparerede

og kulisser lavet i vinterens løb, og så er der

selvfølgelig blevet øvet på replikkerne, inden

vi i maj rykker ud, hvor det hele bliver

sat i relief.

For det gør det, når man kommer ud i

Danmarks vel mest specielle teatersal;

borgen på Kongens Fyrkat.

Her mødes yngre og ældre hvert år, og

sådan har det snart været i 30 år. Der gik

ikke lang tid, efter at huset blev opført i

1985, før tanken om et vikingespil opstod,

og siden er folk draget til fra nær og fjern

for at være med og for at se på.

Lokale borgere fra et større område lærer

hinanden at kende på en ny måde, og tilflyttere

får chancen for at få sig et netværk

igennem Fyrkatspillet.

Også i år er fantasien sat i højt gear, for

sjældent er vi kommet så meget rundt

i verden, som det er tilfældet med Enhjørningen.

Idéen er endnu engang at

fortælle en god historie, men det er hvert år

vigtigt for alle medvirkende at have virkeligheden,

som vi kender den, med inde

over. Vi er tilbage i vikingetiden, og sådan

skal det være.

Så håber vi, at rigtigt mange publikummer

igen i år vil tage med os tilbage i tiden,

more sig sammen med os, gyse med os og

opleve vikingeånden for fuld udblæsning.

Fyrkatspillet er nemlig det eneste spil i

landet, hvor man opfører spillet i et rekonstrueret

vikingehus, og hvor spillet samtidig

spilles på et nutidigt sprog og med en del

moderniseringer inde over. For vel er vi

tilbage i vikingetiden, men spillet skal også

være forståeligt for både børn og voksne.

Endelig er der jo intet spil uden god støtte

fra sponsorer, og skal vi stadig have råd

til professionelle forfattere og instruktører

og dramaskole, har vi brug for deres

opbakning. Så I vil hjælpe os meget, hvis I

via programmet har netop disse sponsorer

i baghovedet, når I køber ind eller har brug

for service.

God fornøjelse

Jytte Frederiksen

Formand

Side 2 Foto: Jette Veggerby


En tradition, men ikke en vane

Jeg vil gerne indlede med et citat:

”Sagt af en af de medvirkende i Fyrkatspillet

umiddelbart efter premieren: Det

gik vist meget godt. Synes vi selv i hvert

fald. Men mere vigtigt er det, hvad I

mener ...”

Hun skal få svaret her. Vi – publikum

– synes også, det gik meget godt. For

nu at sige det på jysk. Rigsantikvar Olaf

Olsen brugte større ord efter premieren:

“Aldeles fremragende. Det har været

betagende dejligt at være tilskuer til den

spilleglæde, som I har vist!”

Som du nok har gættet, kære læser, så

stammer citatet ikke fra i år. Ordene blev

bragt i en lokal avis i en anmeldelse af

den allerførste Fyrkat-forestilling tilbage

i 1987.

Det var store ord, der faldt dengang.

Og jeg selv – skønt af jysk afstam-

ning – er da heller ikke bleg for at bruge

store ord om de forestillinger, jeg selv

har oplevet som repræsentant for spillets

hovedsponsor gennem alle årene,

Sparekassen Hobro.

Premiere-anmeldelsen i Hobro Nyt fra

juni 1987 sluttede af med dette ønske for

fremtiden:

Fotos: Erik Røgild

Fyrkatspillet bestod sin prøve. Det bør

blive en tradition i Hobro.”

Journalistens ønske blev imødekommet.

Hvert forår/sommer lige siden har

langhuset på Fyrkat lagt teatersal til en

ny forestilling. Med tryk på ”ny”.

Udtrykt på en negativ måde, kan ordet

’tradition’ jo omskrives til ’vane’. Men

vanetænkning, det kan man ikke beskylde

Fyrkatspillet for at lide af.

”Smæk for Skillinger” – som den allerførste

forestilling hed – var utvivlsomt

god. Men kvaliteten af Fyrkatspillene er

bare blevet bedre år for år. Humor og

dramatiske effekter har i stigende grad

vundet indpas. Snedig vekslen mellem

hvisken og råb, lyd og stilhed, lys og

mørke, styrer tilskuernes opmærksomhed.

Og i år vover forfatter, instruktør og

skuespillere sågar at tage os, publikum,

med på tur rundt i Verden … mens vi

sidder på vores stole i langhuset. Det er

modigt.

Fyrkatspillet blev en vane, men ingen

dårlig vane. Fyrkatspillet blev en tradition.

En god tradition.

Tak for det!

Adm. direktør

Per Sønderup

Sparekassen Hobro

Side 3


Enhjørningen

I Fyrkatspillets syvogtyvende år kommer vi

på en lang rejse lige fra Grønland i nord over

Aggersborg og Fyrkat i Himmerland til den

store by Hedeby ved Danmarks daværende

sydgrænse og videre helt til Byzans – det

nuværende Istanbul. Grønland blev opdaget

og bebygget omkring den tid, da Fyrkat og

de andre trelleborge blev forladt, og det er en

spændende tanke, at en ung mand fra de nye

grønlandske gårde kom gennem det ødelagte

Aggersborg med sjældne varer fra sit nye

hjemland.

I Fyrkatspillet kommer man således gennem

en stor del vikingernes vide verden, hvor

skandinaver mødte folk fra alverdens lande

og oplevede helt andre skikke og religioner.

I dramaet indgår både krig og grusomheder,

handel med eksotiske varer, kærlighed mellem

unge mennesker, snyd og bedrag, magi

og overtro, mangel på lyst til at betale skat, og

meget andet.

En kostbar narhvaltand fra Grønland –

narhvaltænder blev dengang opfattet som

horn fra de mytiske enhjørninger – har en

gennemgående rolle i stykket.

Side 4

Foto: Lars Fahrendorff

Det bliver også spændende at se det flotte

Fyrkathus som scene for både en grønlandsk

gård, et internationalt marked i

Hedeby, et værtshus i Byzans og adskilligt

andet, og at se vældige arabiske krigere

og eksotiske damer foruden de gode danske

mænd og kvinder. Endnu engang kan

vi glæde os til en usædvanlig oplevelse!

Else Roesdahl

Århus Universitet

En særlig tak til 8 arkæologistuderende

fra Aarhus Universitet,

samt tak til museumsleder

Hanne Thomsen fra Gasmuseet

og indehaver af Hobro Værft

Peter Leth, som medvirkede

sammen med forfatter og

skuespiller Jørgen W. Larsen i et

spændende panel på Gasmuseet:

"Dramatik og Videnskab",

der danner grundlag

for en del af manuskriptet til

"ENHJØRNINGEN".

Foto mågekoloni Onsild Ådal: Jette Veggerby


Fyrkatspillet gi’r den en tand til

Kopi af ægte narhvaltand fra

Aalborg Zoo bliver gennemgående

rekvisit i årets forestilling

2,1 meter lang, lige så tung som massivt

guld og 20.000 kroner værd. Sådan er

originalen af den narhvaltand, som bliver

gennemgående rekvisit i årets udgave af

Fyrkatspillet, der får premiere 24. maj.

Det er den ganske unge viking Ketil, der i

forestillingen slæber narhvaltanden med

sig fra Grønland, via Jylland til Byzans og

tilbage igen. Og til så lang en rejse er den

ægte narhvaltand for lang, for tung og for

ubekvem. Derfor er Fyrkatspillets handymænd

ved at dreje en kopi af den ægte tand,

en kopi i træ, der både er kortere, lettere og

mere håndterlig for den unge Fyrkat-viking.

Men for at gøre rekvisitten med alle dens

snoninger så livagtig som muligt, har Fyrkatspillet

hos Aalborg Zoo lånt en vaskeægte

tand, som kopien drejes efter.

”Det er narhval-hannerne, som udvikler den

lange, snoede tand som voksne”, forklarer

Mette Krebs, der er formidler ved skoletjenesten

i Aalborg Zoo.

”Tanden gror ud gennem overlæben – men

hvad narhvalen bruger den til, er videnskaben

ikke enig om,” fortæller Mette Krebs.

Nogle forskere mener, tanden bruges som

våben til at afgøre stridigheder mellem

artsfæller. Andre, at narhvalen bruger sit

spyd som fangstredskab. Andre igen, at

tanden indeholder millioner af nervetråde,

der fungerer som avanceret ’kommunikationsudstyr’.

Men i årets udgave af Fyrkatspillet er

funktionen klar. Narhvaltanden (af træ)

fungerer som symbol på forestillingens titel,

Enhjørningen. Fabeldyret enhjørningen er

jo et hestagtigt dyr, der også bærer et hvidt,

snoet horn … ikke ud gennem overlæben,

dog, men midt i panden.

Foto: Bjarne Hvirring

Den snoede narhvaltand, der i kopi spiller

en hovedrolle under årets Fyrkatspil, er over

2 meter lang, lige så tung som massivt guld

og 20.000 kroner værd. Her præsenteres

den ægte vare af (fra højre) formand Jytte

Frederiksen fra Fyrkatspillet, formidler Mette

Krebs fra Aalborg Zoo og marketingchef René

Astrup fra Sparekassen Hobro, der igen i år er

hovedsponsor for Fyrkatspillet.

Store Torv . 9500 Hobro

www.sparhobro.dk

Side 5


Spar Nord støtter ”Enhjørningen”

Igen i år ser vi med spænding og forventning

frem til premieren på årets Fyrkatspil

”Enhjørningen”.

Enhjørningen siges at være så stor som et

æsel. Den er vild og voldsom i kamp og

helt umulig at fange i live. Mon det lader

sig gøre i årets Fyrkatspil? Og hvordan

mon forfatter Jørgen W. Larsen har tænkt

sig at skabe dramatik om fabeldyrets horn

i panden og dets mægtige kraft?

Alt det får vi svar på, når tidsrejsen til

vikingetiden begynder 24. maj med energiske

skuespillere og inspirerende rammer

som faste ingredienser. Stemningen plejer

at være intens og spændingsfyldt, når

skuespillerne folder sig ud og levendegør

den svundne vikingetid, og i år bliver

efter alt at dømme ingen undtagelse.

Foto: Jens Broberg

I Spar Nord har vi altid bakket økonomisk

op om Fyrkatspillet, og det gør vi også i

år. Som lokal bank sætter vi en ære i at

støtte op om de lokale ildsjæle, der leverer

et stort bidrag til vores lokalsamfund.

Derfor har vi i år sponseret de dyreskind

fra Aalborg Zoo, der skal gøre forestillingen

og hele oplevelsen af vikingetiden

endnu mere ægte.

Vi ønsker de mange ildsjæle bag Fyrkatspillet

held og lykke med årets forestilling.

Og vi ønsker publikum rigtig god

fornøjelse med den eventyrlige tidsrejse.

Frank Kristensen, direktør i Spar Nord, overrækker skuespillerformand

Niels Junior de kostbare skind.

Side 6

Frank Kristensen

Direktør

Spar Nord Mariagerfjord


Et ”Glokalt” Fyrkatspil

Fyrkatspillet er i 2013 klar til at bringe os

vidt omkring. Noget tyder på, at spillet

bringer os fra det kolde Nord til sydligere

himmelstrøg, hvor vi blandt andet skal

følge en ung viking gennem en række

prøvelser.

Måske er den unge knøs i virkeligheden

kommet med ”Erik den Røde” for at

opdage Grønland – måske følger han blot

den rødhårede hidsigprops fodspor eller

måske er han blot sprunget på det første

det bedste vikingeskib for at opleve verden

og se hvad livet bringer udenfor ringborgens

beskyttende volde. Det bliver med

vikingegaranti spændende at følge.

Vi ved vores forfædre – vikingerne – kom

meget meget langt hjemmefra og de vendte

så oftest sejrsrige hjem igen – hvis de da

forinden ikke havde været så uheldige, at

miste hovedet i kampen. I dag ville man

kalde dem for ”globalt orienterede”, men

heldigvis også så lokalt forankrede, at de

alligevel også vendte næsen hjemad.

Kombinationen af ”global” og ”lokal” har

vi her i Mariagerfjord sammentrukket til

ordet ”glokal”. Som for 1000 år siden er vores

skønne område også i dag ”NOGET for

Global-lokale”. Heri finder man forklaringen

på bogstavet ”G” i vores lokale bogstavleg og

slogan ”Mariagerfjord NOGET for livet”.

Og ”livet” – ja det er jo bestemt ikke værst,

når foråret for alvor har fået fat, når sommeren

er godt på vej og når vi igen skal bevæge

os langs den tidligere ”sejlrute” ved Engsø i

Onsild Aadal ud til Ringborgen Fyrkat for

at opleve en ny og spændende forestilling i

vikingehistoriens vingesus.

God fornøjelse til publikum, held og lykke

til alle medvirkende og endnu engang tak

herfra for den store indsats der ydes af en

lang række medvirkende, hjælpende og støttende

aktører.

Torben Ladefoged,

Erhvervsdirektør,

Mariagerfjord Erhvervsråd

Side 7


Side 8

Sponsorer

for projektets

gennemførelse

Kultur- og Fritidsudvalget

i Mariagerfjord Kommune

Sparekassen Hobro - hovedsponsor

Spar Nord Fonden - Spar Nord Bank A/S

Tuborgfondet

Historiske konsulenter for Fyrkatspillet

Else Roesdahl og Pernille Hermann

Enhjørningen

Forfatter Jørgen W. Larsen

Instruktion/lyd Jørgen W. Larsen

Plakattegner Flemming Bau

Medvirkende

Grani, sømand..... Frants Thaning

Oystein, far - Bardi,

oprører, slangetæmmer... Mogens Karmark

Vigfus, særling -

kalifrådgiver..... Niels Junior

Viking Grønland, Aki,

skibsbygger, Arabisk købmand,

Fahkr-Al-Din, Alf

oprører... Kaj Børge Jung Pedersen

Alf, oprører,

Jumal, byzantiner..... Ole Kvist

Oprører - Botros,

krøbling..... Jonas Bilstrup

Bork, skibsbygger -

kalif ..... Svend Erik Mørk

Hogni, sømand..... Lars Dreyer

Ketil..... Christian Kastberg

Hastein, oprører -

Abdula, byzantiner..... Andreas Phillip

Knud, kriger... Claus Østergaard Drejer

Egil, kriger... Thomas Ørum Rasmussen

Kolbein, særling

den dræbte bror, gl.

kriger, byzantiner. Elias Erik Christensen

Bedstefar, Ulf

oprører, byzantiner Jens Jensen

Viking Grønland -

Boulos, blind

tigger... Manfred Beeck

Farhana,

kameldriver... Vita Kvist

Ragna, ældre kvin-

de - byzantiner... Dagmar Mark Larsen

Vigdis, særling -

byzantiner... Louise Flarup

Thora, mor -

byzantiner,

Rannveig, oprører... Marianne Nielsen

Helga, særling -

Fawzi bordel-

mutter... Helle Thaarup Kristensen

Asa, Ketils søster,

byzantiner,

Asta, oprører... Annsofie Nielsen

Hild, Ketils søster,

byzantiner,

Alfdis, oprører... Caroline Nielsen

Norne... Celia Bach Frøslund-Jensen

Norne... Anja Vibe Priess

Norne... Freja Lunau

Svala, ung kvinde -

Jalila,

byzantiner... Kathrine Buskbjerg Sharpe

Hildigunn, oprører -

Kariba, skøge i

Byzans... Lene Gottlieb Dahl

Thurunn, oprører -

Lakia, skøge i

Byzans... Gitte Andersen

Unn, særling -

Lula, spåkone... Camilla Juellund Sørensen

Kriger/skuespiller... Andreas Lunding

Kriger/skuespiller... Christian Petersen

Kriger/skuespiller... Christian Antonsen

Kriger/skuespiller... David Andersen

Kriger/skuespiller... Denni Knudsen

Kriger/skuespiller... Frederik Als


Kriger/skuespiller... Gustav Hagemann

Kriger/skuespiller... Jonas Glad

Kriger/skuespiller... Lasse Larsen

Kriger/skuespiller... Mathias Ø. Jensen

Kriger/skuespiller... Ronnie Nymann

Kriger/skuespiller... Sebastian Mertz

Kriger/skuespiller... Signe Feldstein

Kriger/skuespiller... Simon Hilbard

Kriger/skuespiller... Ymir Thordarson

Regissør Aase Thorsen

Lene Wanvik

Sufflør Jette Lund Thaning

Helle Christensen

Ophængning af lys Christian Nannerup

Jan Tabbert

Finn Boysen

Ole Bagger

Teknik Christian Nannerup

Karina Linea Elgaard

Povl Frandsen

Finn Boysen

Michael Gunnersen

Lydkulisser Jørgen W. Larsen

Lysdesign Jørgen W. Larsen

Sanginstruktion Winni Steinicke

Kamptræner Jon Kold

Vikingeskibet "Marsk" Vikingeskibslauget Fyrkat

Maritim rådgiver Poul Gersbøll

Elektriker Frants Thaning

THANING Miljø- og

Energirådgivning F.R.I

J.E. Pedersen

Onsild El Teknik ApS

Fyrkatspillets markedsbod

ved Fyrkathuset Ketty Nielsen

Forretningsfører Lisbeth Carlsen

Økonomi Ejvind Carlsen

Kasserer Povl K. Frandsen

Pressesekretær Hanne Øxenholt

Rådgiver DATS Landsforeningen

for dramatisk virksomhed

Generalsekretær Kristian Hald Jensen

Oversættelse af

handlingsreferater, Engelsk Ib Juhl Søndergaard

Fotografer Marianne Andersen

Erik Røgild

Frants Thaning

Bjarne Hvirring,

Sparekassen Hobro

Jens Broberg, Spar Nord

Morten Hougaard Pedersen

Jette Veggerby

Pasning af døre Regnar Højen

Jytte Frederiksen

Kontaktlinser til

skuespillerne Profil Optik

Kostumer/dragter Berit Holst Sørensen

Ruth Carlson

Else Gildsig

Inger Børsting Petersen

Helle Lund Sørensen

Annette Hedegaard Degn

Helle Christensen

Dagmar Mark Larsen

Mogens Halvas-Svendsen

Kathrine Buskbjerg Sharpe

Administrator Jytte Frederiksen

Fyrkatspillets

hjemmeside Webmaster Jette Veggerby

Fyrkatspillets

forsikringer Peder Løgstrup Poulsen

Juridisk rådgiver Advokatfirmaet

Jørgensen, Lindberg og

Nørby

Foto: Erik Røgild

Side 9


Rekvisitter og

pladsindretning Aase Thorsen

Poul Erik Nielsen

Lene Wanvik

Christian Nannerup

Claus Myrup

Karl Jensen A/S

Kaj Børge Jung Pedersen

Jørn Nielsen

Martin Thaagaard

Povl K. Frandsen

Søren Bragh Frederiksen

Johannes Bang Jeppesen

Elsa Østergaard

Sigurd Østergaard

Charles Nielsen

Kjeld Rasmussen

Jørgen Jensen

Harry Nedergaard

Kurt Kristensen

Jette L. Jensen

Dagmar Mark Larsen

Helle Lund Sørensen

Ketty Nielsen

Claus Østergaard Drejer

Hobro Værft Peter Leth

Billetsalg Lisbeth og Ejvind Carlsen

Lis og Jørgen Larsen

Fyrkatspillets PR-gruppe

www.fyrkatspillet.dk

Turistbureauerne i

Mariagerfjord Kommune

Teknik billetsalg Karina Karlsen

PR-markedsføring Hanne Øxenholt

Lisbeth Carlsen

Ejvind Carlsen

Karina Karlsen

Lis Larsen

Jørgen Larsen

Jette Veggerby

Morten Hougaard Pedersen

Søren Bragh Frederiksen

Jytte Frederiksen

Side 10

Taffelgruppen Birte Carlson

Erik Carlson

Mariann Frederiksen

Berit Holst Sørensen

Erik Laursen

Charles Nielsen

Kurt Kristensen

Helle Lund Sørensen

Birgit Sand

Henning Andersen

Kim Martinussen

Ketty Nielsen

Elsa Østergaard

Sigurd Østergaard

Søren Bragh Frederiksen

Jette L. Jensen

Lene Wanvik

Jeanne Christensen

Lis Larsen

Povl K. Frandsen

Kirsten Lykkemark Kudsk

Kim Lykkemark Kudsk

Mads Lunau

Aase Albeck

Pernille Jensen

Hans Henrik Bergø

Ingrid L. Kjær

Aage Kjær

Stor tak til Føtex for engangsservice

Eventbasen for drikkevarer

Slagtermester Henning Højbjerg

for gode ben til pressemøde

Steffens Bageri og Kelsen

Group for kage og brød

Blomster til premieren fra Fyrkat

Blomster v/Jacob Meulengracht

Hobro Værft

Snæbum Vognmandsforretning

Bibliotekerne og Turistbureauerne

i Mariagerfjord Kommune

Vikingecenter Fyrkat

Nordjyllands Historiske Museum

Hobro Borger- og Håndværkerforening

Falck Redningskorps for specielle

opgaver

Hobro Handelsstandsforening

Stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til

Fyrkatspillet. Tak for godt samarbejde og imødekommenhed.


Fyrkatspillet 2013

Fra det kølige Grønland via Aggersborg,

Fyrkat, Hedeby, de store russiske floder,

til det dampende, mystiske, eksotiske

Byzans. I dag kendt som Istanbul. Det

er den rejse vi skal ud på. En, selv i vore

dage, ret så omfattende færd.

En ung viking rejser ud for at erobre den

store verden.

En manddomsprøve af rang. Fra en stor

sørejse, oprøret mod og afbrændingen

af Aggersborg og Fyrkat, flugten mod

syd til Hedeby, kæmpe handelscentrum

og endelig indlemmelse i kejsergarden

i Byzans, det senere Istanbul, hvor en

livsfarlig intrige tager fart. En dannelsesrejse

af rang.

Der var ikke meget interrail over det, når

vore unge forfædre rejste ud i verden, for

at erobre sig selv og deres eget liv.

Velkommen til den helt store verden i den

lille verden i intimteatret i Fyrkathuset!

Jørgen W. Larsen

Instruktør og forfatter

Jørgen W. Larsen er skuespiller

ved Aalborg Teater. Han har

tidligere skrevet Fyrkatspillene:

Broen, Rejsen, Siri, Stenen,

Gøgl og Spin, Kongens Borg,

Skjoldbrødre, Kongen Vender

Tilbage og Vølvens Hævn.

Tuborg støtter

Fyrkatspillet

Side 11


Side 12

historiskmuseum@aalborg.dk

10. april 2013

Fyrkatspillet har årligt gennem mere end en generation stået for en meget vigtig formidling af

Danmarks oldtid – vikingetiden – og det er væsentligt, at de også kan gøre det de kommende år.

Derfor kan jeg varmt anbefale, at man yder den økonomiske støtte til Fyrkatspillet, som måtte være

nødvendig for, at de kan få indkøbt udstyr og andre fornødenheder til deres aktiviteter.

Fyrkatspillet drives af frivillige, som yder en endog meget stor og vedvarende indsats for at holde

aktiviteterne i gang. Niveauet på såvel manuskript som skuespil har altid været meget højt, og det er

vi på museet meget tilfredse med.

Med venlige hilsener

Lars Christian Nørbach

Museumsdirektør

Nordjyllands

Historiske Museum

Aalborg Historiske Museum

Algade 48

Postboks 1805

9100 Aalborg

Telefon 99 31 74 00

Fax 98 16 11 31

historiskmuseum@aalborg.dk

10. april 2013

Amatørteatret FYRKATSPILLET

VIL DU VÆRE MED I JULEFORESTILLINGEN 2013?

Efter Fyrkatspillets bragende succes med totalteaterforestillingen Jul i Røg og Damp , sætter Fyrkatspillet

endnu en juleforestilling op på Hobro Theater i 2013 . At medvirke i Fyrkatspillets opsætninger med vore

professionelle forfattere/instruktører/koreografer/musikere er en god og spændende oplevelse.

Fyrkatspillet er også en dramaskole.

Der bliver skrevet ny dansk dramatik om Danmarks Ældste Bryggeri, H.I. Bies i Hobro, og om borgerne i købstaden.

Hvordan mon det går med byggeriet af Hobro Theater, bryggerfamilien, ølbrygningen, bryggernisserne og

hvem kommer på besøg i år?

mere end en generation stået for en meget vigtig formidling af

Informationsmøde

– og det er væsentligt, at de også kan gøre det de kommende Vil du gerne være med, år. så mød op

mandag 24. juni kl. 19.00 i

at man yder den økonomiske støtte til Fyrkatspillet, store som sal på måtte Hobro Bibliotek være

Optagelsesprøve

øbt udstyr og andre fornødenheder til deres aktiviteter. Lørdag 10. august kl. 12.00-16.00

i store sal på Hobro Bibliotek

Prøvestart

Mandag 1. september

, som yder en endog meget stor og vedvarende indsats for at holde

Fredag 29. november kl. 19.00

å såvel manuskript som skuespil har altid været meget højt, og det er

d.

Yderligere oplysninger: Tlf. 23300308 / 23231066

2012

Spilledage – Hobro Theater

Lørdag 30. november kl. 14.00

Søndag 1. december kl. 14.00

Torsdag 5. december kl. 19.00

Fredag 6. december kl. 19.00

Lørdag 7. december kl. 11.00

Lørdag 7. december kl. 14.00

Søndag 8. december kl. 14.00

Billetpriser: Voksne 145 kr. Børn u. 12 år 50 kr.

unikgrafik.dk

Vi tager forbehold for ændringer.


Fyrkatspillet 2013

Med forårets komme kan vi igen se frem til et

nyt spændende Fyrkatspil med store følelser,

højspændt drama og et spændende blik ind i

vores forhistorie.

En forhistorie, som altid bliver særligt

nærværende alene ved Fyrkatspillets fantastiske

omgivelser. For det er det eneste sted i

landet, hvor der bliver spillet vikingeteater

inde i et rekonstrueret vikingehus.

Disse specielle rammer bliver for alvor bragt

i spil i år, når stykkets unge helt, Ketil skal

ud på oplevelser helt fra Grønland i Nord til

Byzans i Syd.

Selvom historien om Ketil er magisk og fiktiv,

er Fyrkatspillene med til at sætte ekstra fokus

på både Fyrkat og på vores lokale forhistorie.

I år er det 27. gang at Fyrkatspillet gør vikingernes

liv nærværende og lader os mærke

historiens fascinerende vingesus.

Scarlett

Pisa

Push-up BH

A-E, 65-85

F-H, 65-80

269,95

Hipster

38-44

149,95

ADELGADE 29

9500 HOBRO

TLF. 98 52 01 68

Jeg har sagt det før, men det fortjener at

blive sagt igen: Jeg er meget glad for at være

borgmester i en kommune, hvor så mange

frivillige år efter år lægger tid og kræfter i at

få en forestilling om vores fortid op at stå – og

hvor publikum også støtter talstærkt op om

projektet.

Venlig hilsen

H.C. Maarup

Borgmester, Mariagerfjord Kommune

Offset tryk

Digital tryk

Bannere

Klistermærker

Storformat print

Roll-up Systemer

Print på lærred

Se priser på www.hobrolyntryk.dk

brevpapir

flyers

visitkort

løsblade

hæfter

print eller kopi fra dag til dag

Mangler du en pris - så gi` os et ring

Side 13


Side 14

Foto: Marianne Andersen

Foto: Marianne Andersen


Vikingecenter Fyrkat består dels

af ringborgen, oprindeligt opført

i 980, med det rekonstruerede

borghus helt i egetræ og dels af

Vikingegården ca.1 km. derfra

med 9 huse, som er rekonstrueret

ud fra en stormandsgård fundet

ved Vorbasse.

Luftfoto af Fyrkat: Esben Mauritsen

Møllegården ved Fyrkat borgen

Pressefotograf Marianne Andersen www.nordjyske-billeder.dk

Foto: Marianne Andersen

Side 15


Foto: Erik Røgild

Side 16

Foto: Marianne Andersen


HÅB

længsel

MOD

løgne

HAD

lyst

Foto: Erik Røgild

Foto: Erik Røgild

Side 17


Foto: Marianne Andersen

Foto: Erik Røgild

Side 18

Foto: Erik Røgild


Fra Grønland til Byzans!

Der er grund til at være imponeret!

Vikingernes verden

omkransede den halve klode

fra vore hjemlige egne i nord til

Miklagård i syd - fra det kendte

til det eventyrligt fremmede.

Med skibet, havets betvinger, lå

verden åben for den som måske

af dristighed eller nød drog ud på

den farefulde færd til fremmede

egne. Med årets Fyrkatspil kan

vi veloplagte sætte os til rette på

stolerækkerne og være vidne til

en rejse fra nord til syd, hvor

fortællingen på eventyrlig og

forunderlig vis berører emner

som griskhed, kærlighed og

sammenhold.

I forhold til tidligere tider, så

oplevede vikingerne, at verden

åbnede sig og blev større, og et

resultat heraf var øget samhandel

og samkvem med andre folkeslag.

Aktuelt i netop denne periode af

vores historie, var derfor centrale

spørgsmål som tro samt statslige

forhold, påvirkninger og reguleringer,

som vi også for øjeblikket

er meget optaget af.

Vi er din lokale samarbejdspartner

Revision og rådgivning er vores speciale

Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf. 98 52 09 99 www.beierholm.dk

Dette er sikkert også en af

årsagerne til, at denne epoke af

vores historie taler særligt til

vores fantasi og fortællelyst og i

øvrigt har vores store interesse.

Fra de arkæologiske og skriftlige

kilder kan vi konstatere, at Danmarks

rolle ændres i perioden

- fra at være i begivenhedernes

periferi til, at vi langsomt men

sikkert i 900-tallet bliver en del af

den europæiske kultur. I denne

proces spiller ringborgen Fyrkat

og de andre borge fra Vikingetiden

en helt speciel rolle.

Det er derfor med spænding og

forventningens glæde, at man

bænkes i Fyrkathuset til overværelse

af årets spil. Fyrkatspillet

har årligt gennem mere end en

generation stået for en særdeles

levende og meget vigtig formidling

af Danmarks oldtid - Vikingetiden.

De frivillige kræfter, som yder en

imponerende stor og vedvarende

indsats for at holde aktiviteterne

i gang ved Fyrkat, skylder vi en

meget stor og dybfølt tak!

Leif Sondrup

Direktør og stiftamtmand

Formand for Nordjyllands

Historiske Museum

Side 19


Spilleplan 2014

Uge 21

Fredag 23. maj 2014 kl. 19.00

Premiere m. taffel

Lørdag 24. maj 2014 kl. 19.00

Forestilling m. taffel

Uge 22

Tirsdag 27. maj 2014 kl. 19.00

Onsdag 28. maj 2014 kl. 19.00

Torsdag 29. maj 2014 kl. 19.00

Fredag 30. maj 2014 kl. 19.00

Forestilling m. taffel

Lørdag 31. maj 2014 kl. 15.00

Lørdag 31. maj 2014 kl. 19.00

Forestilling m. taffel

Søndag 1. juni 2014 kl. 15.00

Uge 23

Mandag 2. juni 2014 kl. 19.00

Tirsdag 3. juni 2014 kl. 19.00

Onsdag 4. juni 2014 kl. 19.00

Torsdag 5. juni 2014 kl. 19.00

Fredag 6. juni 2014 kl. 19.00

Forestilling m. taffel

Lørdag 7. juni 2014 kl. 19.00

Forestilling m. taffel

Forbehold for ændringer.

Side 20

Praktiske

oplysninger

Forestillingen varer ca. 2

timer inkl. ca. 30 min. pause.

Toiletforhold: Toiletbygningen

forefindes ved flethegnet

udenfor Fyrkathuset.

Mobiltelefoner, ure og andre

elektroniske apparater med

alarm skal være slukket under

forestillingen. Den afbrudte

mobiltelefon skal opbevares

i tasken eller lommen under

forestillingen.

Fotografering og videooptagelse

er ikke tilladt under

forestillingen.

Der tages forbehold for ændringer.

Følg med på

www.fyrkatspillet.dk

hvor du kan tilmelde

dig vores nyhedsmail.

Billetsalg til juleforestillingen

starter 1. september.

Billetsalg til Fyrkatspillet 2014

starter 1. marts.

Are you a tourist?

Tourists are welcome to ask for an English

summary at the door.


Fotos: Jette Veggerby

En kort

En lang

Børsen

KrIsTeLIGT DAGBLAD

23.04>15.06.2013

Billetsalg: 9631 6020

aalborgteater.dk

JYLLAnDs-POsTen

nOrDJYsKe

Side 21


Side 22

fyrkatspillet.dk

Fotos: Jette Veggerby


Hobro · Hadsund · Langå

Tlf. +45 96 40 82 00

www.elteknik.dk

1121051 Klistermærke 60x30.indd 1 16/04/12 08.10

www.himmerlandspejsecenter.dk

v/ Lars Poulsen

Brogade 59

9500 Hobro

Tlf. 24 62 88 58

Salg • Service • Montage

PeJSe • PeJSeinDSatSe

BrÆnDeovne • StÅlSKorSten

iSoKern • neXØ UDeKØKKen

Fotos: Jette Veggerby

Side 23


Side 24

Alt i maling,

tæpper og tapet

J.E.PEDERSEN

J.E.PEDERSEN

Vestermarken 7 . 9500 Hobro . Tlf. 98 51 28 38

www.onsildelteknik.dk

REKLAME BUREAU

Foto: Frants Thanning

REKLAME BUREAU

Vestermarken 7 . 9500 Hobro . Tlf. 98 51 28 38

www.onsildelteknik.dk


KAJ´s TAXI

HOBRO

98 52 53 54

Digi-Studiet

Hobro

Vi skaber lyden

Fotos: Jette Veggerby

Side 25


Hobro Tømmerhandel & Byggecenter

Brogade 1 • 9500 Hobro • 9852 0344

www.stark.dk

Side 26

Foto: Erik Røgild


”Da farmor

var ung”.

Tag også på et nostalgifyldt

roadtrip til gamle

dage i særudstillingen.

Fi – Pa Sound. Det lokale/landsdækkende Lyd & Lys Firma.

Udlejning: Af lyd & Lys til små & store (Fester, Festivaler, Skolefester, Revyer, Teater,

Open By Night, Privat fester, Bands, Kirker, JukeBox med stort pa og lys. )

Salg: Af små og store Lyd & Lys systemer. Komplette løsninger, & løse: Gløde lamper & Ny

teknologi LED lamper. Mixer, Højttaler, Trådløs mikrofoner. & div. Kabler løsninger på mål.

Installationer: Af faste lydanlæg, lysanlæg. I butikker / caféer / diskoteker /restauranter /

idrætshaller på spillesteder & private hjem.

Kvalitet / Service: i højsæde ( Vi ser ikke ting som problemer. Vi tager dem som opgaver.)

www.fi-pa-sound.dk Tlf. 21666539/21666529 Vi er jo kun et ring væk.

Aalborg Zoo · aalborgzoo.dk

Besøg GASmuseet og oplev gassens betydning

for danskernes dagligliv. Bygas der allerede på

H. C. Andersens tid bragte lys og varme til de fine.

Flaskegas der nåede ud til rigets fjerneste afkroge

og Naturgas, der skabte vækst og fremgang i

1980‘erne og 90‘erne.

Gasmuseet . Gasværksvej 2 . 9500 Hobro

gasmuseet.dk

Side 27


Side 28

Friske råvarer af bedste kvalitet

NIDA’S FOOD

Havnegade 1 . 9500 Hobro

Tlf. 98 52 02 23

GODIKSENS AUTO

Havrevænget 8,

Hobro

Bil 40 21 01 90

Det lune BRØD

Banegårdsvej 29

9500 Hobro

Tlf. 98 51 18 40

Fax 98 52 19 99

Privat 98 52 33 77

Tlf. 98 52 14 90

Fotos: Jette Veggerby

Tlf. 4059 1083 · mejlstrup.dk


Fyrkatspillet 2013

Igennem nu 27 år er der opført spil her på

Fyrkat – det eneste sted i kongeriget, hvor

der spilles vikingeteater inde i et rekonstrueret

vikingehus.

Spillet har igennem årene givet et godt

indblik i lokalhistorien – givet et bud på

hvordan livet har kunnet forme sig for 1000

år siden. Det er også tilfældet i årets spil,

om end vi kommer mere vidt omkring end

ellers – helt til Grønland.

Selvom tiden er en anden, så er det jo

grundlæggende menneskelige relationer

og problematikker, der berøres i spillet:

kærlighed, jalousi, magtkampe og frygt for

det ukendte og fremtiden.

Fyrkatspillet er med til at give kulturen her

i kommunen et løft.

Man kan nogle gange opleve teaterstykker,

der ikke bliver pebet ud, udelukkende fordi

ingen kan gabe og pifte på én gang. Ved

Fyrkatspillet har der aldrig været grund til

hverken pift eller gab. Vi er som tilskuere

med fra starten.

Vi er i kommunen glade og stolte af

Fyrkatspillet. Det er dejligt at opleve det

engagement, der lægges for dagen, og det

gælder jo ikke kun skuespillere og instruktør

og forfatter, men hele den store skare

der er bag og omkring scenen. Alle er en

uvurderlig brik i det puslespil, der hedder

Fyrkatspillet.

unikgrafik

skaber SYNLIGHED og positiv OPMÆRKSOMHED

gennem gode IDEER og KREATIVE grafiske

LØSNINGER for en lang række af virksomheder

kontakt

unikgrafik

Brith Lund Jørgensen

Fyrkatspillet er en utrolig god

ambassadør for Mariagerfjord

Kommune i almindelighed og

for Hobro i særdeleshed, og jeg

kan kun opfordre alle, der har

lyst og interesse for teater og

skuespil til at besøge Fyrkatspillet

og derigennem få en

helt uforglemmelig oplevelse.

Held og lykke med sæson 2013.

Jørgen Pontoppidan

Fmd. Kultur – Fritidsudvalget

Klejtrupvej 98

9500 Hobro

t: 98 51 05 65

info@unikgrafik.dk

Side 29


Side 30

Total-løsninger

på badeværelser

DANSKE MALERMESTRE

HOBRO MALERFIRMA HOBRO HOBRO MALERFIRMA MALERFIRMA

v/ malermester Niels V. Rasmussen v/ malermester v/ malermester Niels V. Rasmussen

Niels V. Rasmussen

Bundgaardsvej Bundgaardsvej 2, Nr. Onsild 2, Nr. Onsild

DANSKE MALERMESTRE

DS Stalkonstruktioner_90x55.pdf 1 06-04-2011 11:14:21

Bundgaardsvej 2, Nr. Onsild

Tlf. 98 52 21 22

Biltlf. 22 68 66 22

www.hobromalerfirma.dk

Thurøvej 1 · 9500 Hobro · Tlf. 9852 4122

www.betzer-vvs.dk · info@betzer-vvs.dk

Tlf. 98Tlf. 52 98 2152 2221

22

Biltlf. 22 68Biltlf. 66 22 22 68 66 22

www.hobromalerfirma.dk

www.hobromalerfirma.dk

Tjek…

www.betzer-vvs.dk

Vi udfører Vi udfører Vi udfører

alle typer maleropgaveralle

typer maleropgaver

alle typer maleropgaver

ele Mariagerfjord Kommune i hele Mariagerfjord Kommune

i hele Mariagerfjord Kommune


Fotos: Erik Røgild

I 27 år har Karl Jensen stået bag Fyrkatspillet, og flytter også i år

vikingeskibet “Marsk” til Fyrkat.

Side 31


1954 - 2006

Side 32

Mere end 50 år

på vejen

fra

Ford KA

69.980

Telefon 98 54 83 92

Snæbumvej 22A, Snæbum, 9500 Hobro

www.snaebum-vognmand.dk

.Al Vognmandskørsel

.Industrirenovation

Vestergaard Biler

Hobro Hadsund

Thurøvej 2

Tlf. 9851 0400

.Indsamling af pap

.Udlejning af alle typer containere

Havnegade 6

Tlf. 9857 4411

ford.vestergaardbiler.dk vestergaardbiler.dk


Bagerbrød med rødder

Helt fra Fyrkatspillets start har der været

aftener med taffel med lammekøller, groft

brød og vikingesalat.

Brødet til spillet er blevet leveret først af

Bæchs Bagerier og senere af Steffens Bageri.

Nu har Guldbageren overtaget tjansen med

at lave brød til spillet.

Fyrkatspillet fik i sin tid en opskrift af

Geoffrey Bibby, tidligere museumsinspektør

fra Moesgaard Museum. Han rejste

med tidligere rigsantikvar professor P.V.

Glob til Bahrain og foretog de spændende

udgravninger der.

Det var folk fra taffelgruppen, der inspirerede

bagermester Steffen Bay til at bage

taffelbrødet efter den opskrift.

Det blev så populært, at Fyrkatspillet

også har opfordret de nuværende ejere

af Guldbageren Irene Nielsen og Henrik

Bay til at bage brødet til butikken.

Brødet blev præsenteret på forretningens

16 års fødselsdag.

Guldbageren på Mariagervej ville

markere Fyrkatspillet med at kalde

brødet Fyrkatbrød. Og når noget skal

navngives med Fyrkat og om Kongens

Fyrkat - bygget af Harald Blaatand - så

kan det vel ikke være mere nærliggende

at bede dronning Tove og kong

Harald om at være med til at navngive

brødet. I dagens anledning var Guldbagerens

ekspeditrice Kathrine Hallas,

i en flot vikingedragt.

Hanne Øxenholt

Pressesekretær

Fotos: Erik Røgild

Skuespillerformand Niels Junior, bagerekspeditrice Kathrine Hallas og

skuespiller/dragtsyerske Dagmar Mark Larsen.

Side 33


Forstander Mads Lunau har som en

rigtig viking “nedlagt” en elev.

Side 34

Fyrkatspillets

kampgruppe

I månederne op til stykkes premiere trænes der i

kampgruppen, som består af elever fra Østerskov

Efterskole - den eneste skole i verden, som er en

rollespilsefterskole!

Eleverne modtager teknisk undervisning hver

uge, således de sikkert kan håndtere de skarpe

sværd og økser, da det er spillets mål at være så

tæt på virkeligheden som muligt.

Eleverne får kampundervisning af Jon Kold, der

har stået for undervisning af Fyrkatspillets kampgruppe

i en årrække. Stor tak til eleverne, Jon Kold

og forstander Mads Lunau for at bidrage med

kampgruppen og til Ung i Mariagerfjord.

Spareribs Spareribs

Hver onsdag

BORDBESTILLING

TLF. 98 52 17 00

100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

stegte kartofl er med dip

og hjemmelavet coleslaw.

spis spis spis dig dig dig mæt... mæt... mæt...

Theater Restauranten

SteakHouse

Hobro

www.theaterrestauranten-hobro.dk


Fotos: Jette Veggerby

Rørbæk VVS ApS

Din Hornum energiekspert VVS Teknik

Din lokale Gasmester

Aut. VVS Installatør Henrik Nielsen

9500 Hobro • Tlf. 98 55 72 23

oliefyrr@mail.dk • www.oliegasvvs.dk

• Salg og installation af

jord/sol- og biovarmeanlæg

• VVS- Gas- Oliefyrservice

• Rør- og lækagesporing

• Blik- og bygningsbeslag

Vi vil gøre næsten alt for,

at du føler dig hjemme

Adelgade 10 • Hobro • Tlf. 9657 2900 • www.jyskebank.dk

Vi vil gøre næsten alt f

at du føler dig hjemm

Adelgade 10 10 • Hobro • Tlf. Tlf. 89 9657 89 35 2900 60 • www.jyskebank.dk

Side 35


hver dråbe tæller – også din

Er du sund og rask?

Er du mellem 17 og 60 år?

Så kan du blive bloddonor

Meld dig som donor af

Bloddonorkorpset Mariagerfjord

på www.bloddonor.dk

Vi er hele kommunens

bloddonorkorps

Scan og meld dig

som bloddonor

Side 36

bloddonorkorpset

mariagerfjord

Annoncen er indrykket af Bloddonorerne i Nordjylland.


Årets vin er fra Kvickly

Fyrkatspillets Taffelgruppe

har holdt vinsmagning, hvor

de fremmødte valgte den vin,

der bliver serveret på Fyrkatborgen.

Deltagerne tænkte på

grillstegt lammekød og sommeraften

Fyrkatborgen, da

vinene blev valgt. Ved afstemning

blev valgt to franske

vine. Rødvinen er Les Grands

Cypres, lavet på druerne

Grenache, Syrah og Mouvedre

og hvidvinen, La Grande

Chapelle Bordeaux.

Kvickly har bestilt mange vinetiketter

af plakaten ”Enhjørningen”,

Fyrkatspilles vin kan købes i

Kvickly.

Fotos: Erik Røgild

Birte Carlson fra taffelgruppen

præsenterer vinen sammen med

salgsleder Daniel Nielsen fra Kvickly.

Østergade 3,

9500 Hobro

Spændende Oste

& Pølser fra

Slagter Munch

Adelgade 88

9500 Hobro

Tlf.: 9851 1700

9500@nybolig.dk

Side 37


Derfor Fyrkat

Som stor dreng i 50érne var jeg meget

imponeret af skuespilleren Kirk Douglas,

og måske hans helteroller, f.ek.s i filmene

Odysseus, Spartacus og ikke mindst

Vikingerne, hvor han besejrede alt: kvinder,

fjender, træskhed i klanen, engelske

konger og vestenstormens rasen, når han

drog på togt i de flotte, ja næsten strømlinede

skibe.

Den lethed, der var, når de slanke skibe

med den flot svungne stævn, bugnende

sejl og kraftkarlene ved årerne, skar sig

gennem vandet, var betagende, når man

sad i biografens mørke i stilheden ved

siden af andre, men alene med sig selv.

Det var Hollywood. Og så langt førte

mine skuespillerdrømme ikke. Men jeg

bevægede mig da lidt mod vest: fra Gassum

til Hobro.

I de år, jeg har spillet med i Fyrkatspillet,

har vi altid bestræbt os på en lethed i det

endelige resultat, og på samtlige

Side 38

Hilsen fra skuespillerformand Niels Junior.

skuespilleres vegne kan jeg godt sige, at

vi har været enormt lykkelige over den

modtagelse, vi altid har fået af publikum

til vore forestillinger. En teatermand –

hvem husker jeg ikke – har engang udtalt,

at hvis resultatet ser let ud, kan man

godt regne med, at det er svært at lave.

Jeg håber, at I som publikum må få et

par spændende timer. Selvom det er 27.

gang, der er forestilling på borgen, ja, så

må man aldrig holde op med at fortælle

historier.

Jeg ser frem til en god indsats af mine

mange kolleger og ikke mindst af jer som

publikum.

Vebbestrup Flødeis

Sdr. Truevej 1 . Vebbestrup . 9500 Hobro

Tlf. 98 55 40 06 . www.vebbestrupis.dk


Hilsen fra bloddonorerne

Bloddonorerne i Nordjylland sender

det traditionsrige Fyrkatspil i Hobro en

stor og varm hilsen og håber at det også

i år vil blive en kæmpe succes. Det er

et flot arbejde, som vi meget gerne vil

støtte. Vi er i Nordjylland ca. 23.000 donorer,

men har også brug for dig, så har du

PLANTESKOLEN

»ROSENVANG«

Døstrupvej 57

Hørby Skoleby DH

Tlf. 98 52 17 43 Deres garanti for kvalitet

lyst til at blive donor, så gå ind på

vores hjemmeside www.bloddonor.

dk. Følg med os til Blodbanken - Du

er lige vores type!

De bedste hilsner

Bloddonorerne i Nordjylland

Bente Graversen

Smedevej 21 · 9500 Hobro · Tlf. 9851 0722

hobro@smagogbehag.dk · · smagogbehag.dk

smagogbehag.dk

Storetorv . 9500 Hobro . Tlf. 87 99 53 35

www.andelskassen.dk

Holst Optik

Storetorv . 9500 Hobro . Tlf. 98 52 19 05

Horsøvej 16, 9500 Hobro

Telefon 96586600

www.advokathobro.dk

Side 39


Layout: jetteveggerby.dk Tryk: hobrolyntryk.dk

Fotos: Jette Veggerby

www.fyrkatspillet.dk

Fyrkatspillets e-mail adresse:

fyrkatspillet@mail.dk

Fyrkatspillets postadresse:

Udsigten 26, 9500 Hobro

Tlf. 98 52 00 08 Mobil 23 30 03 08

Foto: Erik Røgild

Similar magazines