Monteringsvejledning - Glynwed A/S

glynwed.dk

Monteringsvejledning - Glynwed A/S

FRIAPHON Afløbssystem

Projektering og

Monteringvejledning

04/2004

FRIAPHON ®


Alment

Side 3

Anvendelse

Side 4

Værktøj

Side 5

Montering

Side 6 - 10

Overgang til andre materialer

Side 11

Byggemål på monterede dele

Side 12 - 13

Transport og lager

Side 13

Produktsortiment

Side 14 -22

Støjdæmpning

Side 23 - 24

Brandregler

Side 25 - 26

- 2 -

FRIAPHON

Indholdsfortegnelse

Afløbssystem


Alment

Systemet

FRIAPHON ® afløbssystem er fremstillet for at tilgodese de høje krav, som stilles til

moderne afløbsinstallationer. Systemet anvendes til normalt spildevand og opfylder de strengeste

krav for brand og lyd.

Systemet er fremstillet af højteknologiske plastmaterialer, hvilket giver et hårdt materiale som kan

modstå ethvert tænkeligt angreb. Systemet er komplet i dimensionerne fra 52 mm - 160 mm.

Samling af systemet sker med dobbeltmuffer og rørdele med muffer.

De lyddæmpende egenskaber i systemet opnåes gennem dualteknikken (2 rør i 1), samt mineraler

i yderrøret. De kraftige rørdele bidrager også til den gode støjdæmpning.

FRIAPHON ® er godkendt som brændbar, normalt antændelig i henhold til DS 1065-1 og ISO 5657

og således omfattet af undtagelserne for yderligere brandsikring i BR 95. FRIAPHON ® er

selvslukkende og brænder kun under flammepåvirkning.

FRIAPHON ® er takket være de højteknologiske plastmaterialer helt fri for kalk og korrosion.

Tekniske Data

Plastmateriale: FRIAPLAST 70/40

ABS / ASA / PVC-U

Densitet: Rørdele og inderrøret 1,3 g/cm3

Yderrøret 1,5 g/cm 3

Temperaturbestandigt: 95°C kortvarigt

90°C langvarigt

Udvidelseskoefficient: 8 x 10 -5 K -1

Bestandighed: pH 2 til pH 12

Trykbelastning: med muffer 0,5 bar

limet 3,0 bar

Brandegenskaber: DIN 4102, B2, selvslukkende, brændbart

normalt antændeligt iht. ISO 5657

Vi forbeholder os retten til tekniske ændringer.

Installation af systemet skal ske i henhold til gældende regler for afløbsinstallationer.

(432).

- 3 -


Anvendelsesområde

FRIAPHON må ikke anvendes til

- 4 -

Afløbssledninger og

regnvandsledninger

Andre medier på

forespørgsel

Benzin- og benzenafløbsvand

MILJØVENLIGT

PROJEKTERINGSHJÆLP

FRIAPHON Afløbssystem

En- og flerfamilieshus

Lejligheder

Højhuse

Hospitaler

Storkøkkener

Offentlige bygninger

Sportsanlæg

Ældreboliger

Industrielle bygninger

Andre

anvendelsesområder

Afløb med Akrylater

f.eks. tandklinikker

Kemiske

rensningsanlæg

- FRIAPHON ® er 100% genanvendeligt

- Restmaterialer tages retur i Glynwed's miljøcontainer

- Alt materiale sorteres, granuleres, renses og genanvendes i nye produkter

- Monterings- og projekteringsvejledning

- Prisliste

- Foreskrivningstekster i Word-format

- VA-godkendelse; VA 2.14/13297

- Teknisk support gennem salgsled

Koblingsledninger

Faldstammer

Regnvandsledninger

i huse

Stikledninger

Kælderledninger

Udluftningsledninger

Trykledninger ≤ 3 bar for

afløb

Samleledninger


Anvendeligt værktøj

Der kræves ikke specialværktøj

Alt værktøj er standard værktøj

Afkortning

Afgratning

Anvend kun godkendt rensevæske og lim

- 5 -


Støtterørbærer

Støttering

Støtterørbærer

-10 -

Leveres komplet

Vægflange

Montering uden vægflange Gliderørbærer

Eftermontering af grenrør på faldstamme

Rørlængde A = L + 2 x d

skæres

FRIAPHON

Afløbssystem

Rørlængde med l = 2 x d monteres i

grenrøret, 2 stk. skydemuffer

monteres

max. 1,5 cm

Vægflange

Justerbar vægflange

Vægafstand

max. 2 cm

Skyd rørdelen ind mellem rørene

og træk skydemufferne op/ned


Overgang til andre materialer

Oversigt over yderdimensioner (d) for andre materialer i mm.

DN

50

70

100

125

150

FRIAPHON ® -

Rør

FRIAPHON ® -

Rør

FRIAPHON ®

52

78

110

135

160

FRIAPHON ® -System

FRIAPHON ®

Dobbeltmuffe

PP/PVC/PE-

Rør

FRIAPHON ®

Dobbeltmuffe PP/PVC/PE-

Rør

Overgangsrør

FRIAPHON ®

Overgangstætningsring

Støbejern

(SML)

+2

58 -1

+2

78 -1

+2

110 -1

+2

135 -2

+2

160 -2

PE/PP

Lyddæmpende

58

78

110

135

160

PP/PVC/PE-

Rør

FRIK, HT,

PVC

50

75

110

125

160

PP/PVC/PE-

Rør

PP/PVC/PE-

Rør

PE

56

75

110

125

160

Jernrør

64

84

116

141

168

Overgangsrør

Stål

53

73

102

133

159

FRIAPHON ® -

Rør

FRIAPHON ® -

Rør

-11 -


Byggemål på monterede dele

Bøjninger

d

mm

52

78

110

d1

mm

110

110

110

-12 -

15° 30° 45° 67° 87°

A

mm

16

19

22

d2

mm

52

78

110

L

mm

175

200

230

Grenrør med bøjninger

A

mm

29

31

34

L

mm

232

248

264

d

mm

52

78

110

t1

mm

63

48

34

A

mm

36

43

52

L

mm

183

209

249

d1

mm

110

110

110

d

mm

52

78

110

d2

mm

52

78

110

A

mm

58

71

87

L

mm

189

216

261

d

mm

52

78

110

Boredimensioner for rør med brandpakninger/manchetter

A

mm

58

63

70

L

mm

227

243

268

t1

mm

92

80

70

A

mm

90

114

144

15° 30° 45°

67° 87°

d1

mm

110

110

110

d2

mm

52

78

110

A

mm

120

134

153

L

mm

185

209

237

t1

mm

154

151

153

d1

mm

110

110

110

d2

mm

52

78

110

A

mm

138

159

184

Brandpakning GPS Brandmanchet GPS

d

mm

52

78

110

160

Borehul Ø

mm

≥ 80

≥ 110

≥ 150

≥ 210

FRIAPHON

Afløbssystem

L

mm

156

168

200

t1

mm

172

176

184

d1

mm

110

110

110

L

mm

183

225

275

d2

mm

52

78

110

d

mm

52

78

110

A

mm

86

94

106

d

mm

Borehul Ø

mm

OBS !

52 ≥ 70

Mål = muffeløse rør

78 ≥ 95

Ved muffer og grenrør er det andre mål

110 ≥ 125

160 ≥ 180

A

mm

115

152

193

L

mm

216

232

262

L

mm

168

197

246

t1

mm

120

111

106


Anvendelse af 90° rørdele

DN 50 - DN 100

DN 50 - DN 100

A

2 x 45° bøjninger

A

2 x 45° grenrør +

bøjning

Mindre byggemål med 90° rørdele

d/d

mm

52/52

78/52

78/78

110/52

110/78

110/110

FRIAPHON ® grenrør

110/110 15°

Til indbyggelse af liggende

ledninger

d

mm

52

78

110

t2

mm

71

102

102

136

136

136

A B

t1

mm

89

123

160

A B

t3

mm

142

136

190

136

189

252

t1

mm

79

111

145

t2

mm

71

102

102

136

136

136

t3

mm

113

109

159

107

157

214

Montering af FRIAPHON® grenrør (og parallelgrenrør 15°)

FRIAPHON ® Parallelgrenrør

110/110 Parallel

Forkert montering - Alt for tæt!

B

90° bøjning

B

90° grenrør

FRIAPHON ® Bøjning

110 45°

-13 -


-14 -

Produktsortiment med mål

50

70

100

125

150

DN

52

78

110

135

160

d1

mm

s

mm

2,8

4,9

5,3

5,6

6,3

L

mm

2000

3000

3000

3000

3000

kg/m l/m

0,65

1,75

2,65

3,44

4,59

1,6

3,6

7,7

12,0

17,0

VVS

183111.112

183111.113

183111.116

183111.118

50

70

100

125

150

DN

52

78

110

135

160

d1

mm

L

mm

105

121

137

150

170

VVS

183203.112

183203.113

183203.116

183203.118

42,5

64,0

95,0

119,0

142,0

d8

mm

63

97

132

159

187

d9

mm

13

13

14

14

14

z1

mm

46,0

54,0

61,5

68,0

78,0

tu

mm

50

50

70

100

125

150

DN

52

52

78

110

135

160

d1

mm

X

mm

100

200

178

172

167

160

VVS

183178.112

183178.132

183178.113

183178.116

183178.118

63

63

97

132

159

187

d9

mm

48

48

54

60

65

71

tu

mm

150

250

250

250

250

250

te

mm

198

298

304

310

315

321

L

mm

50

70

100

125

150

DN

52

78

110

135

160

d1

mm

d9

mm

63

97

132

159

187

z1

mm

7

11

14

15

19

48

54

60

65

71

57

62

72

80

93

VVS

183146.112

183146.113

183146.116

183146.118

tu

mm

te

mm

50

70

100

125

150

DN

52

78

110

135

160

d1

mm

d9

mm

63

97

132

159

187

z1

mm

11

15

21

23

30

48

54

60

65

71

61

67

80

89

104

VVS

183141.112

183141.113

183141.116

183141.118

tu

mm

te

mm

FRIAPHON ® rør

med rejfede ender

Dobbeltmuffe

Pasrør (rør med muffe)

Bøjning 15°

Bøjning 30°

FRIAPHON

Afløbssystem

183111.117

183178.117

183203.117

183146.117

183141.117


-15 -

Produktsortiment med mål

50

70

100

125

150

DN

52

78

110

135

160

d1

mm

d9

mm

63

97

132

159

187

z1

mm

16

21

29

33

42

48

54

60

65

71

66

73

88

98

116

VVS

183136.112

183136.113

183136.116

183136.118

tu

mm

te

mm

50

70

100

DN

52

78

110

d1

mm

d9

mm

63

97

132

z1

mm

24

36

49

48

54

60

74

88

107

VVS

183134.112

183134.113

183134.116

tu

mm

te

mm

50

70

100

125

150

DN

52

78

110

135

160

d1

mm

d9

mm

63

97

132

159

187

z1

mm

33

43

61

70

89

48

54

60

65

71

83

95

120

135

163

VVS

183131.112

183131.113

183131.116

183131.118

tu

mm

te

mm

Bøjning 45°

Bøjning 67°

Bøjning 87°

50

70

100

DN

52

78

110

d1

mm

d9

mm

63

97

132

z1

mm

49

69

86

47

52

58

99

119

144

VVS

tu

mm

te

mm

Bøjning 90° (lang)

BEMÆRK: Må ikke monteres på lodret faldstamme

-

-

-

183136.117

183131.117


-16 -

50

70

100

125

150

DN

52

78

110

135

160

d1

mm

X

mm

165

132

120

88

60

VVS

106,0

148,0

170,0

204,5

237,0

z1

mm

32

46

56

66

73

z2

mm

294

276

285

292

296

L1

mm

98

119

144

164

189

L2

mm

D

mm

100 - 270

130 - 270

145 - 270

185 - 270

220 - 270

70

100

125

150

DN

78

110

135

160

d1

mm

tu

mm

54

60

65

71

VVS

183181.113

183181.116

183181.118

97

132

159

187

d9

mm

202

213

218

230

z2

mm

73

88

98

116

te

mm

297

320

337

361

L

mm

L2

mm

250

250

250

250

248

266

277

295

z1

mm

275

301

316

346

L1

mm

Dæmpningsstykke kort

Dæmpningsstykke langt

Grenrør 45°

50/50

70/50

70/70

100/50

100/70

100/100

125/70

125/100

125/125

150/100

150/125

150/150

DN

52

78

78

110

110

110

135

135

135

160

160

160

d1

mm

52

52

78

52

78

110

78

110

135

110

135

160

L

mm

178

192

219

206

234

283

251

297

326

311

337

381

VVS

183156.112

183156.173

183156.113

183156.189

183156.192

183156.116

183156.198

183156.118

d2

mm

63

63

97

63

97

132

97

132

159

132

159

187

d8

mm

63

97

97

132

132

132

159

159

159

187

187

187

d9

mm

64

77

91

93

109

134

122

144

162

159

174

194

z1

mm

48

54

54

60

60

60

65

65

65

71

71

71

tu

mm

130

138

165

146

174

223

186

232

261

240

266

310

te

mm

48

48

54

48

54

60

54

60

65

60

65

71

tv

mm

64

79

91

101

116

134

132

149

162

168

181

194

tx

mm

Grenrør 67°

50/50

70/70

100/70

100/100

DN

52

78

110

110

d1

mm

52

78

78

110

L

mm

163

167

215

248

VVS

183154.112

183154.113

183154.192

183154.116

d2

mm

63

97

97

132

d8

mm

63

97

132

132

d9

mm

40

58

65

81

z1

mm

48

54

60

60

tu

mm

115

113

155

188

te

mm

48

54

54

60

tv

mm

40

58

75

81

tx

mm

Produktsortiment med mål

183180.112

183180.113

183180.116

183180.118

FRIAPHON

Afløbssystem

183180.117

183181.117

183156.195

183156.196

183156.117

183156.199


-17 -

Grenrør 87°

50/50

70/50

70/70

100/50

100/70

100/100

125/70

125/100

125/125

150/100

150/125

150/150

DN

52

78

78

110

110

110

135

135

135

160

160

160

d1

mm

52

52

78

52

78

110

78

110

135

110

135

160

L

mm

161

177

193

193

209

243

221

256

280

273

298

323

VVS

183151.112

183151.173

183151.113

183151.189

183151.192

183151.116

183151.118

d2

mm

63

63

97

63

97

132

97

132

159

132

159

187

d8

mm

63

97

97

132

132

132

159

159

159

187

187

187

d9

mm

29

31

43

32

45

62

45

63

75

64

76

89

z1

mm

48

54

54

60

60

60

65

65

65

71

71

71

tu

mm

113

123

139

133

149

183

156

191

215

202

227

252

te

mm

48

48

54

48

54

60

54

60

65

60

65

71

tv

mm

29

40

43

56

60

62

72

74

75

86

87

89

tx

mm

BEMÆRK: Lang gren

Grenrør 90°

50/50

70/50

70/70

100/50

100/70

100/100

DN

52

78

78

110

110

110

d1

mm

52

52

78

52

78

110

L

mm

178

192

219

206

234

283

VVS

-

-

-

-

-

-

d2

mm

63

63

97

63

97

132

d8

mm

63

97

97

132

132

132

d9

mm

64

77

91

93

109

134

z1

mm

48

54

54

60

60

60

tu

mm

130

138

165

146

174

223

te

mm

48

48

54

48

54

60

tv

mm

83

94

116

109

131

155

tx

mm

100/100/100

DN VVS

183166.116

Dobbeltgrenrør 45°

110

d1

mm

L

mm

283

132

d9

mm

130

t

mm

223

te

mm

60

tu

mm

100/100/100

DN VVS

183161.116

Dobbeltgrenrør 87°

110

d1

mm

L

mm

243

132

d9

mm

62

t

mm

183

te

mm

60

tu

mm

Produktsortiment med mål

183151.198

183151.117

183151.196

183151.195

183151.199


Produktsortiment med mål

-18 -

FRIAPHON

Afløbssystem

Hjørnegrenrør 87°

DN

d1

mm

d9

mm

z1

mm

te

mm

tu

mm

tx

mm

L

mm

VVS

100/100/100 110 132 59 185 60 77 245 183182.116

Parallelgrenrør 15°,

Indbygningshøjde med WC-tilslutning x = 230 mm

DN

d1

mm

d9

mm

z1

mm

z2

mm

tu

mm

te

mm

h

mm

L

mm

VVS

100/100 110 132 167 134 60 223 169 302 183263.116

Parallelgrenrør

DN

d1

mm

d2

mm

d8

mm

d9

mm

z1

mm

z2

mm

tu

mm

te

mm

h

mm

L

mm

VVS

70/50 78 52 63 97 95 77 54 138 127 202 183261.173

100/50 110 52 63 132 113 93 60 146 163 212 183261.189

100/100 110 110 132 132 157 134 60 223 185 305 183261.116

Renserør

DN

50

70

100

125

150

d1

mm

52

78

110

135

160

d4

mm

43

71

93

93

93

d9

mm

63

97

132

159

187

Rd

mm

55x 1/8

79x 1/6

110x 1/6

110x 1/6

110x 1/6

z1

mm

29

43

62

75

89

tu

mm

48

54

60

65

71

te

mm

112

138

182

215

252

tx

mm

L

mm

VVS

45,5 160 183221.112

64,0 192 183221.113

80,0 242 183221.116

97,5 280 183221.117

110,0 323 183221.118


- 19 -

Produktsortiment med mål

Reduktion

78

110

110

135

160

160

DN

52

52

78

110

110

135

d2

mm

te

mm

55

63

63

70

80

80

VVS

183193.173

183193.189

183193.192

183193.198

63

63

97

132

132

159

d9

mm

48

48

54

60

60

65

tu

mm

4,5

4,0

4,0

4,5

4,0

4,0

z

mm

107,5

115,0

121,0

134,5

144,0

149,0

L

mm

d1

mm

70/50

100/50

100/70

125/100

150/100

150/125

L

mm

28,0

33,0

43,5

VVS

183233.112

183233.113

Overgangstætningsring - HT→ FRIAPHON ®

50

70

125

DN

50

75

125

d1

mm

52

78

135

d2

mm

61,5

91,0

151,5

d9

mm

50

70

125

DN

52

78

135

d1

mm

L

mm

106

111

138

VVS

183231.112

183231.113

50

75

125

d2

mm

63

97

159

d9

mm

48

54

65

tu

mm

58

57

73

te

mm

Overgangsrør - FRIAPHON ® → HT

50

DN

52

d1

mm

L

mm

88

VVS

183253.142

68

d2

mm

74

d3

mm

50

d4

mm

33

tu

mm

50

50

DN

52

52

d1

mm

d2

mm

46

46

d3

mm

32

40

52

52

80

80

VVS

183236.110

183236.111

tu

mm

L

mm

Urinal tilslutning med gumminippel

Tilslutningsrør til metalrør

183193.196

183193.199

183233.117

183231.117


-20 -

Produktsortiment med mål

VVS

183251.110

183251.111

X2

mm

151

151

50

50

DN

52

52

d1

mm

L1

mm

204

204

46

46

d2

mm

32

40

d3

mm

130

130

X1

mm

200

200

L2

mm

VVS

183253.112

L2

mm

200

50

DN

52

d1

mm

d4

mm

50

68

d2

mm

74

d3

mm

204

L1

mm

130

X1

mm

X2

mm

135

VVS

183251.210

183251.211

X2

mm

96

96

50

50

DN

52

52

d1

mm

L1

mm

204

204

46

46

d2

mm

32

40

d3

mm

120

120

X1

mm

160

160

L2

mm

Tilslutningsvinkel med gumminippel

Urinaltilslutning med gumminippel

Dobbelt tilslutningsvinkel med gumminippel

50

DN

52

d1

mm

d9

mm

63

tu

mm

110 52 160

VVS

183239.112

te

mm

L

mm

Samlerør

VVS

183205.112

183205.113

183205.116

183205.118

50

70

100

125

150

DN

52

78

110

135

160

d1

mm

d9

mm

63

97

132

159

187

t

mm

51,5

54,5

62,5

69,0

79,0

103

109

125

138

158

L

mm

Skydemuffe

FRIAPHON

Afløbssystem

183205.117


Produktsortiment med mål

Stikmuffe til påklæbning

DN

50

70

100

125

150

d1

mm

52

78

110

135

160

d9

mm

63

97

132

159

187

tu

mm

48

54

60

65

71

t

mm

20

25

32

35

42

L

mm

71

82

95

103

117

VVS

183207.112

183207.113

183207.116

183207.117

183207.118

Muffe - kort

med Fikseringsskrue

DN

d1

mm

d9

mm

t

mm

L

mm

VVS

100 110 132 31 62 183201.116

Prop

DN

50

70

100

d1

mm

52

78

110

d9

mm

62

88

120

t

mm

31,5

31,5

32,0

s

mm

3

5

5

Brandpakning GPS

til indbyggelse i væg, opfylder kravene på 120 min.

DN

50

70

100

125

150

Brandmanchet GPS

kan eftermonteres

DN

50

70

110

125

160

Højde

mm

60

60

60

60

60

Længde

mm

187

284

400

479

589

L

mm

34,5

36,5

41,5

Bredde

mm

5

7,5

10

10

15

Indre mål (Ø) Ydre mål (Ø) Højde

mm

mm

mm

50 71,4 35

75

96,4

35

110

131,4

35

125

156,4

60

160

191,4

60

VVS

183195.112

183195.113

193195.116

VVS

498861.052

498861.078

498861.110

498861.135

498861.160

VVS

183297.142

183297.143

183297.146

183297.147

183297.148

-21 -


Produktsortiment med mål

- 22 -

FRIAPHON

Gummireduktion

for spidsende

d VVS

52 / 32

52 / 40

Støtterørbærer

176691.048

176691.049

d VVS

78

110

125

160

Glidemiddel

Indhold

g

VVS

125 172903.015

Afløbssystem

183287.113

183287.116

183287.117

183287.118

Tætningsring (ekstra)

for rørdele

d VVS

52

78

110

125

160

Låg til renserør

d VVS

52

78

110/125/160

186831.112

186831.113

186831.116

186831.117

186831.118

183221.999

Rensemiddel

Klæbestof

Indhold

ml

VVS

Indhold

ml

VVS

500 172906.000 500 172910.050


Lyd og støj

FRIAPHON®-Lydkomponenter

- Rør i dualteknik

tilsat specielle

mineraler for at

hindre lyden i at

trænge igennem

rørvæggen

- Lyden absorberes i

det højteknologiske

rørmateriale.

Samme egenskaber

i både rør og fittings

Rørgennemføringer med ekstra isolering

Gennemføring med

kort dæmpningsstykke

Isolering

s > 4 mm

- Den specielle dobbeltmuffe

forhindrer støjoverførsel

pga. den

svømmende montage

- Den integrerede

ekspansionsoptagelse

gør at ekspansion altid

optages i muffen

Gennemføring med

langt dæmpningsstykke

- Støtterørbæreren

hindrer enhver

lydoverførsel til

væggen

Væg gennemføring

- 23 -


Lydkrav

Lydkrav ifølge BR-95

Lydtest udført af Frauenhofer Institut für Bauphysik

- 24 -

FRIAPHON

Opholdsrum i

Lejligheder

Skoler

Hoteller

Plejehjem

FRIAPHON ® -afløbssystem med 2 x 45 gr. bøjninger i

kælder uden dæmpningsstykke på etage EG

FRIAPHON ® -Afløbssystem med 2 x 45 gr. bøjninger i

i kælderen uden dæmpningsstykke på etage UG

Testen er udført på en lodret faldstamme. En anden

installation af FRIAPHON kan indebære et andet

lydniveau. Der er anvendt rørbærer med gummiindlæg

ved testen.

Afløbssystem

DIN 4109 /

VDI 4100

Etage I + II

VDI 4100

Etage III

uden BSM

med BSM

med BSM „NE

DIN 4109 /

VDI 4100

Etage I + II

VDI 4100

Etage III

uden BSM

med BSM

med BSM „NE

Svep

Støtterørbærer

Brandmanschet

DG

Grenrør

100/100/88°

UG

KG

Bøjning 2 x 45°

Maksimalt lydniveau

30 dB(A)

35 dB(A)

30 dB(A)

30 dB(A)

Alment:

Med det rigtige valg af materialer og en fagmæssig korrekt montering, er det altid muligt at udføre en installation efter

gældende normer/regler.

Med FRIAPHON afløbssystem i dual-teknik, FRIAPHON dobbeltmuffer og i visse tilfælde FRIAPHON støtterørbærer

kan kravene altid opfyldes til BR-95.

Ved at følge monteringsvejledningen, kan der opnåes bedre lyddæmpning end der kræves i BR-95

Rørgennemføring

Betonfyldning

Vandledning

EG EG

Testinstallation af FRIAPHON fra FRIATEC AG,

med FRIAPHON brandmanchet.

Alle mål er i mm.

Installationsvæg

UG

Til afløbstank


Brandbeskyttelse

FRIAPHON ® Brandtekniske regler i.h.t Bygningsreglementet 1995

Sammendrag af gældende brandregler:

Gennemføringer for installationer i brandvægge og sektionssvægge skal lukkes tæt, så adskillelsernes

brandmæssige egenskaber ikke forringes (se BR-95, Kap. 6.4.3).

Afløbsinstallationer skal udføres således, at de ikke giver anledning til brand og røgspredning mellem brandceller.

Når afløbsinstallationer indbygges i eller gennembryder bygningsdele, til hvilke der stilles brandtekniske krav, skal

den samlede konstruktion udføres således, at den krævede brandtekniske adskillelse er opretholdt (DS 432 afsnit 2.3.1)

For yderligere oplysninger kan følgende anbefales;

- Brandteknisk vejledning nr. 31 “Brandtætninger”

- SBI-anvisning 185, “Afløbsinstallationer” kap. 16

GLYNWED står selvfølgelig også altid klar med råd og vejledning også når det gælder brandtekniske regler.

Vi kan træffes på tlf: 46 77 25 75 mellem 8 - 16 (man-tors) og 8 - 15 (fre).

Godkendelser:

FRIAPHON er godkendt som brændbar, normalt antændelig i henhold til DS 1065-1 og ISO 5657 og således

omfattet af undtagelserne for yderligere brandsikring i BR 95. FRIAPHON er selvslukkende og brænder kun

under flammepåvirkning

- 25 -


Brandbeskyttelse

Montering af GPS brandpakning og GPS brandmanchet

- 26 -

FRIAPHON

Indbygning af brandmanchet

Brandpakninger

Etiketter

Montering af brandpakning i væg,

samt påklæbning af medfølgende

etiket.

Eftermontering af brandmanchet,

ved gennemføring

i væg.

Afløbssystem

Eftermontering af brandmanchet

Brandpakning

Etiket

Montering af brandpakning i dæk,

samt påklæbning af medfølgende

etiket.

Brandmanchet

Eftermontering af brandmanchet,

ved gennemføring

i dæk.

Indstøbning

Indstøbning af brandmanchet

i dæk


Øvrige produkter hos Division VVS

AKATHERM

® til tagafvanding

FRIATHERM

Kalk- og korrosionsfrit rørsystem til brugsvand,

sikrer vandets kvalitet

KRYOCLIM

Rørsystem til køleanlæg og air condition,

høj kemisk resistens,

-30° til +40°

GIRAIR

Rørsystem til trykluft.

Garanteret ren luft og lang levetid ved højt tryk

K-62

Fuldt program i dimensionerne 12 - 315 mm.

FRIABLOC

Indbygningsmoduler til nybyg, såvel som renovering

- 27 -


FRIAPHON

Din direkte vej til god service

Vi er altid til tjenste

- I er altid velkomne til at kontakte os

GLYNWED A/S Division VVS Industrivej 19 4000 Roskilde

Tlf.: 46 77 25 75 Fax: 46 75 54 30 E-mail: info@glynwed-dk.com

www.glynwed-dk.com

More magazines by this user
Similar magazines