kirkeblad - Budolfi Kirke

aalborgdomkirke.dk

kirkeblad - Budolfi Kirke

godt nyt fra budolfi sogn juni · juli · august · 2013 77. årgang

Budolfi Sogneblad

- gudstjenester,

aktiviteter og musik

i din kirke...


præstens klumme:

henriette pedersen

fællesskabet


Tale ved Standerhejsning i

fdf søkredsen.

Et af kristendommens vigtige omdrejningspunkter

er fællesskabet. Det er

aldrig alene i ensomhed, at vi bliver til

dem, vi er. Det sker altid i forholdet til

andre mennesker. Eksisterer DU ikke,

så vil jeg heller ikke kunne sige JEG om

mig selv. For hvem skulle jeg kunne sige

det til? Men når DU er der, så er JEG der

også, og så er vi pludselig et VI.

Sådan er det også her i Søkredsen. Vi er

et stort VI. Alle som én skabt i Guds billede.

Ikke som et stort gråt og ensartet

amfibium. Men skabt med alle tænkelige

forskelligheder. Derfor er det så

afgørende, at der til stadgihed er plads

til os alle her i fællesskabet. Det er kun

i militæret, at march-gang er nødvendig

– her hos os er der plads til alle slags

danse-trin. Det er i bund og grund kun

fantasien, der sætter grænserne.

Fantasien og fællesskabet er med til

at udvikle personlige egenskaber som

mod, selvtillid, kreativitet, ansvar og

nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet.

ALT sammen vigtige kvaliteter for

vore sømænd og søkvinder. Ja, afgørende

for, at Jens Krogh og besætning kan

komme sikkert rundt på havet.

Intet fællesskab uden ansvar. Hvilket

betyder, at nogen gange må vi hver især

indordne os under hinanden. På et skib

har alle forskellige roller, der er hierarkier.

Det kan ikke være anderledes.

Ansvaret er forskelligt fordelt alt efter

evner og alder. Når det så er sagt, så

har vi alle til stadighed et fælles ansvar

overfor fællesskabet.

I dag skydes sæson 2013 i gang med

Standerhejsningen. Flaget stryger

endelig til tops på denne 27. april efter

en lang og streng vinter. Tiden er atter

inde til at trække i søstøvlerne og stævne

ud. Lad mig derfor til slut ønske Jer

alle en rigtig god sæson med masser af

oplevelser og opbyggeligt samvær. Og

med Jer på rejsen skal I have en gammel

irsk velsignelse:

Må havene åbne sig for dig min ven,

og vinden blæse bag dig.

Må solen skinne på dit ansigt

og regnen falde mildt på dine marker.

Indtil vi mødes igen må du hele tiden

være i Guds hånd.

Siden 1976 har det gode skib Jens Krog beriget FDF-medlemmer og unge i Aalborg med masser af oplevelser.

Hver eneste sommer stævnes der ud til nye togter og kapsejladser bl.a. Limfjorden rundt, Nordisk Sejlads og

Tall Ships’ Race. Budolfi sogn sidder med i bestyrelsen.


som det nok er de fleste bekendt,

har kommunen planer om en fornyelse

og en ændret anvendelse af

kommunens areal budolfi Plads.

superbrugsens lejemål er ophørt, og

parkeringspladsen ønskes nedlagt.

Kommunen har inviteret til debat om

området i de sidste par år, og mange

har givet besyv med. En del har ønsket

området udlagt som et stort grønt

område med mulighed for rekreation

i midtbyen og som en smuk have op til

Domkirken, andre har ønsket et torv

med et aktivt og levende markedsliv.

Vi fik allerede i 2009 på foranledning af

vor tidligere kirkeværge Morten Jacobsen

udarbejdet et responsum af arkitekterne

Jacob Blegvad, Per Svensson og

Erik Iversen om udvikling af området.

De anførte, at kirken som andre middelalderlige

bykirker altid har været omgivet

af tæt bebyggelse, og man kunne

ikke anbefale en friholdelse af Budolfi

Plads for byggeri. Man kunne derimod

anbefale et tæt byggeri, der som i gamle

dage adskilte sig fra kirken ved at have

mindre proportioner af bygningsdele

og detaljer, så kirken fortsat kunne stå

som et imposant bygningsværk.

I april i år har byrådet ved 1. forelæggelse

vedtaget et kommuneplantillæg

om området. Der lægges her op til, at

der på den østlige del af området vil

kunne opføres en bebyggelse med én

stor butik på op til 12.000 kvadratmeter,

med 6 etager ud til Vingårdsgade

og 4 etager ud mod kirken. Endvidere

forudses det, at der etableres en stor

underjordisk parkeringskælder. Dette

er sendt ud til en 8 ugers høring, hvor

vi har haft en del anmærkninger, som

foreløbig er videresendt til Stiftet med

henblik på at opnå professionel bistand

fra kgl. Bygningsinspektør, Nationalmuseet

og Kulturstyrelsen.

I vort foreløbige høringssvar har vi

anført en række forbehold:


Ved opførelse af et stort bygningskompleks

med dyb parkeringskælder vil der

være betydelige risikoskader på den

middelalderlige Budolfi Kirke.

Budolfi Kirkes bygningsdele ligger på

vidt forskellige typer fundament fra den

bløde undergrund af det rene sand og

ler, over rester af velfunderet romansk

kirke, til nyere solidt fundament i øst.

Det er derfor at stor vigtighed at byggeriet

i videst muligt omfang tager hensyn

hertil, med undgåelse af rystelser og

ændringer i grundvandsstanden.

Af hensyn til den visuelle oplevelse af

kirken gennem sigtelinjer og rimelige

proportioner, vil vi ønske evt. kommende

bebyggelse på grundens nordøstlige

hjørne trukket 2 meter tilbage i forhold

til nuværende bebyggelse (Budolfihus),

såfremt denne grund indgår i en fremtidig

bebyggelse. Endvidere at højden af

byggeriet op til kirken indskrænkes til 3

etager, gerne med øverste etage tilbagetrukket.

Ved byggeriet bør der i arkitekturen

tages hensyn til de bemærkninger

i ovenstående analyse fra 2009 om

proportioner af enkelte elementer og

bygningsdele, så kirken fortsat opleves

som noget imposant og enestående.

Vi kan støtte planerne med grøn have

på den nuværende offentlige parkeringsplads

øst for kirken og friholdelse

af posthusforpladsen for biler. Vi vil

glæde os over omlægning af Algade

forbi kirken til gågade, så fremtidige

rystelser fra tung trafik undgås med

forhåbentlig mindre tendens til revnedannelser

i kirken til følge.

Vi ønsker den nuværende befæstede

plads omkring Budolfi Kirkes østlige

del bevaret. De smukke granitsætninger

og befæstninger harmonerer godt med

kirken. Det er vigtigt, at der fortsat er

adgang til kirkens bagindgang for rustvogn,

bryllupsbiler og arbejdsvogne,

samt holdeplads for kirkens præster og

handikapkøretøjer. Som det ser ud fra

den offentliggjorte plan, er der

også taget hensyn hertil.

Det bliver spændende at følge processen.

Forhåbentlig kommer der noget

godt ud af ændringerne, for områdets

nuværende udseende kan byen ikke

være bekendt.

Udover planerne for Budolfi Plads,

arbejdes der også med planer for hele

området under betegnelsen Middelalderbyen

og Teaterkvarteret.

En del af dette er området omkring

Domkirke, Posthus, Museum, Obels

Plads og Kloster, også her vil vi i samarbejde

gerne være med i planlægningen,

så det vil komme til at danne en

harmonisk smuk helhed og uden det

nuværende parkeringsområde imellem

bygningerne.

Oluf Gamst


Fredag den 28. juni kl. 15.00

KloKKEsPilsKonCErt

Klokkeklang fra Budolfi kirkes tårn ved

LARS SØMOD, København. De 48 hollandske

klokker (Petit & Fritsen, 1970)

høres bedst fra kirkens nordside.

Onsdag den 10. juli kl. 19.30

1. soMMErKonCErt

Orgelkoncert ved STEPHEN FARR,

England. Musik af Bach, Mendelssohn,

Alain, Guy Bovet, K. Leighton, Judith

Bingham. Fri entré.

STEPHEN FARR VESELIN N. DEMIREV

Budolfi kirke

Fredag den 12. juli kl. 15.00

KloKKEsPilsKonCErt

Sommersange fra Budolfi kirkes tårn ved

domorganist ERLING A. THOMSEN.

De 48 hollandske klokker (Petit &

Fritsen, 1970) høres bedst fra kirkens

nordside.

Lørdag den 13. juli kl. 12.15

2. soMMErKonCErt

Orgelmatiné ved domorganist ERLING A.

THOMSEN. Musik af Buxtehude, Alkan,

Sjögren, Janca. Fri entré.

Onsdag den 17. juli kl. 19.30

3. soMMErKonCErt

Koncertmester i Aalborg Symfoniorkester

VESELIN N. DEMIREV, violin.

MARGRETHE T. ØSTERGAARD, orgel.

Musik af Vivaldi, Corelli, Bach, Alain,

Glass. Fri entré.

sommerens

koncerter

Lørdag den 20. juli kl. 12.15

4. soMMErKonCErt

Orgelmatiné ved DAVID SCHMIDT,

Aarhus. Musik af bl.a. Bach, Reger,

Guilmant, Fleury. Fri entré.

DEN DANSKE GUITARKVARTET

tilmeld dig vores musik-nyhedsbrev på aalborgdomkirke.dk (musik)

Onsdag den 24. juli kl. 19.30

5. soMMErKonCErt

LARS COLDING WOLF, cembalo

& DEN DANSKE GUITARKVARTET:

Karl Petersen, Simon Junker Tang,

Martin Stæhr Haugaard og Tim Mcveigh

Pedersen. Musik af J. Chr. Bach, C.Ph.E.

Bach, Philip Glass, F. Carulli og Josef

Werner. Fri entré.


Fredag den 26. juli kl. 15.00

KloKKEsPilsKonCErt

TIN-SHI TAM, USA, spiller musik af

Sweelinck, Bach, Scott Joplin m.fl.

De 48 hollandske klokker (Petit &

Fritsen, 1970) høres bedst fra kirkens

nordside.

Lørdag den 27. juli kl. 12.15

6. soMMErKonCErt

Orgelmatiné ved NIELS RABØLLE, København.

Musik af Bach, Brahms og Tore

Bjørn Larsen. Fri entré.

Onsdag den 31. juli kl. 19.30

7. soMMErKonCErt

Orgelkoncert ved GRAHAM BARBER,

England. Musik af Bach, Mozart, Franck,

Whitlock m.fl. Fri entré.

Lørdag den 3. august kl. 12.15

8. soMMErKonCErt

Matiné ved KRISTINE VESTERGAARD,

obo, MORTEN PORSBORG, baryton, og

HUGO JENSEN, orgel. Musik af Bo Grønbech,

Niels la Cour, Ib Nørholm og Hugo

Jensen. Fri entré.

Onsdag den 7. august kl. 19.30

9. soMMErKonCErt

ERIK BEKKER, tenor. ERLING A. THOM-

SEN, orgel. Musik af Purcell, Gade, Bizet,

Caplet, Vierne, Boulanger. Fri entré.

Fredag den 9. august kl. 15.00

KloKKEsPilsKonCErt

TORU TAKAO, Tyskland, spiller musik af

Bach, Verdi, Vierne, Granados m.fl.

De 48 hollandske klokker (Petit &

Fritsen, 1970) høres bedst fra kirkens

nordside.

Lørdag den 10. august kl. 12.15

10. soMMErKonCErt

Orgelmatiné ved MARGRETHE T. ØSTER-

GAARD. Musik af Marchand, Françaix,

Franck, Boëllmann. Fri entré

ERIK BEKKER KRISTINE VESTERGAARD

TORU TAKAO TIN-SHI TAM

tilmeld dig vores musik-nyhedsbrev på aalborgdomkirke.dk (musik)


almen kirkegården i aalborgs

midtby er ikke bare smuk og ikke

bare et af meget få grønne områder i

byen. En vandring dér åbner også for

en enestående kulturarv. stenenes

historie er aalborgs historie. Men

dog først og fremmest den historie,

der drejer sig om de mennesker, hvis

navne står på stenen. i dette og de

kommende numre vil vi læse enkelte

af de mærkeligste gravsten og kommentere

den fortælling, der fremgår

af stenen selv.

Vi begynder på kirkegårdens nordøstligste

del og går ind ved at åbne den

smalle låge på hjørnet af Hasserisvej

og Kirkegårdsvej. Når vi kommer ind

holder vi til venstre; efter ca. 100 meter

kommer den så på højre hånd. Skønt

stenen øverst har et kors er den på ingen

måde prangende. Under korset står

pladen med de dødes navne. Stenens

tekst er som følger: Øverst, på den lodrette

korsarm står ”JESU” – efterfulgt

at teksten på den vandrette korsarm 2

linjer: ”ja du kan det mage at jeg døden

ej skal smage / du betalte syndens sold”

På gravpladen står:

soPHiE HEnriEttE KiErKEgaard

f. glaHn

*14 Mai 1809 - 12 juni 1841 - 1. juni 1881

PEtEr CHristian KiErKEgaard

* 6 juli 1805 - 24 fEbruar 1888

gud Er stØrrE End Vort HjErtE

Poul EgEdE KiErKEgaard

* 27 Marts 1842 - 28 fEbruar 1915


stenens fortælling

HANS jAcOB HANSEN

En gravsten er altid nøgtern. Den giver

konkrete, objektive oplysninger fra sig.

Om sorger og glæder; du, kære læser,

må selv vurdere, når du har læst det

følgende.

Sophie Henriette – kaldet Jette – var syg

en stor del af sit liv, i hvert fald fra 1847,

altså næsten hele det 40-årige ægteskab

med Peter Christian. I 1857 rejste

parret fra Pedersborg på Vestsjælland,

fordi manden var blevet udnævn til

biskop i Aalborg. Så vidt vides, opnåede

Jette aldrig at se hele bispegården indefra.

Den lå, hvor nu Nordeas forladte hovedkvarter

i Aalborg ligger, lige overfor

Budolfi. Jette var sengeliggende, efter

alt at dømme med en depression, muligvis

med en form for fysisk lammelse.

Parret får kun det ene barn.

Peter Christian er biskop til 1875. Han

er meget afholdt i stiftet, også en modig

mand. F.eks. modsætter han sig kraftigt

et direktiv fra højere sted om at tvangsdøbe

baptisters børn – at altså forældrene

skal tvinges til at døbe børnene

som spæde, hvor baptisterne jo netop

går ind for voksendåb. Peter Christian

Kierkegaard er også en kort tid kultusminister,

minister for kirke- og skolevæsen.

Det er i 1868. Han har ”opfundet”

begrebet ”Folkekirke”, og han får

gennemført loven om valgmenigheder.

Men den berømte Sørens storebror

slås også med sig selv. Han har lange,

depressive anfald ind imellem. Især

efter hans afgang som biskop i 1875

og Jettes død går det helt galt, og han

ender sit liv med at skrive mærkelige,

undskyldende breve. Undskyldningerne

drejer sig om småting, oftest ligger

de mange år tilbage. I forbindelse med

hans afgang som biskop blev der foranstaltet

en indsamling til ham i Aalborg

Stift. Der indkom ca. 40.000 Rigsdaler.

Halvdelen af pengene blev brugt til

bygning af æresboligen i Grønnegangen,

det, der nu er Villa Rosa og drives som

hotel. Resten af pengene blev givet til

velgørenhed. Jo, Peter Christian Kierkegaard

var afholdt. Men han henlevede

sine sidste år i totalt åndeligt mørke.

Og så er der sønnen. Pascal Michael

Poul Egede Kierkegaard. Et navn, der

nok kan tynge en mand til jorden.

Opkaldt efter den franske filosof Blaise

Pascal, efter sin farfar Michael Pedersen

Kierkegaard, efter apostlen Paulus og

efter Hans Egede, Grønlands apostel.

Det skulle næsten gå galt. Og det gjorde

det. Han bliver teolog, alle er enige om

hans rige evner.

Han knytter sig i København til gruppen

omkring I.P. Jacobsen, han drikker for

meget. Poul bliver indlagt på sindssygehospitalet

i Oringe. Sine sidste 35

år tilbringer han i Aalborg, han bliver

en særling, der går rundt i gaderne og

råber.

En gravsten ja.

Ovenstående er en

meget kort udgave

af stenens fortælling.

Og dog er der

mere. Citatet fra

”Hil dig, Frelser og

Forsoner”, salmebogens

nr. 192.

Og den lille sætning ”Gud er større end

vort hjerte”. Den findes i Det nye Testamente,

1. Johannes-brev. Sådan lyder

det i sammenhæng: ”Kære børn, lad os

ikke elske med ord eller tunge, men i

gerning og sandhed. Deraf kan vi vide,

at vi er af sandheden, og overfor Gud

kan vi bringe vort hjerte til ro, hvad end

vort hjerte fordømmer os for; thi Gud er

større en vort hjerte og kender alt.”

(1. Johs. 3,18-20).


maria holm hansen

Kordegn i

Budolfi Sogn

fra 1. maj 2013

“jeg har kørt traktor, som stor pige

skulle jeg køre kornet fra mejetærskeren

hjem i laden. jeg har også harvet.

traktoren var en fiat. orange, du ved.”

Intervieweren, sognebladets gamle

redacteur, havde ventet, ja næsten håbet,

at det var en grå Ferguson, der blev kørt

med på gården ved Østervrå. Men red.

må erkende, at den traktor, der revolutionerede

dansk landbrug, nu er en

museumsgenstand. Og efterhånden som

samtalen udvikler sig, bliver det klart, at

Maria har prøvet en del.

”Jeg har 3 ældre søskende og er lidt af

en efternøler. I min familie er de lærere

alle sammen. Min mor underviste det

meste af sin tid specialklasser, elever

med læsevanskeligheder. Min far var

smed, og han døde ganske pludseligt,

50 år gammel, da jeg 7 år.”

”Det har ikke været helt let for din mor?”

”Nej. Men to år efter blev min mor gift

igen, med en landmand. Det var en

svineproduktion, og det var selvfølgelig

naturligt at børnene deltog i arbejdet.”

”Hvor gik du i skole?”

”Først i Volstrup, en lille by i nærheden

af Sæby. Skolen er nedlagt nu, men

dengang havde den overbygning, Understed-børnene

kom i 4. klasse. Senere

flyttede vi så til Østervrå, og da jeg gik

ud af skolen, havde jeg fået en læreplads

ved købmanden i Thorshøj.”

”Hvorfor ville du gerne være købmand?”

”Man møder mange mennesker, sådan

en butik betyder meget for lokalsamfundet.

Han havde altid to lærlinge, men

jeg blev i butikken et år efter at jeg var

udlært, og handelsskolen hørte jo med.

Men efter 3 år som købmand flyttede

jeg til Hjørring for at gå på HF. Det var

en dejlig tid.”

”Havde du en plan med HF-eksamen?”

”Jeg ville være lærer.”

”Ligesom de andre i familien?”

”Ja og nej.” Jeg havde egentlig taget en

beslutning om, at jeg aldrig ville være

lærer. Men jeg begyndte på Hjørring

Seminarium og var halvt færdig, da jeg

blev gift. Så det blev en fælles beslutning

at starte en VVS-virksomhed og at

jeg skulle tage mig af kontorarbejde og

regnskab i den sammenhæng. Det har

jeg så gjort i 13 år. I den tid har vi fået

vores to børn, og for ca. 3 år siden blev

det så til, at vi indskrænkede forret-

ningen. Min mand ville gerne selv ud

til kunderne og arbejde. Jeg fik stilling

som kordegn i Hjørring, og – nu sidder

jeg her.”

”Var det nyt for dig at komme ind i et

kirkeligt miljø?”

”Det kan man ikke sige; jeg har en

baggrund i Indre Mission og KFUM &

KFUK, mest af praktiske grunde, fordi

det var dem, der var i nærheden af,

hvor vi boede. Men hvis du mener rent

arbejdsmæssigt, så nej! Jeg tog uddannelsen

som kordegn efter at jeg blev ansat

i Hjørring. Jeg kommer stadigvæk til

Hjørring med jævne mellemrum, fordi

jeg er formand for et gospelkor dér. Det

hedder Concentus. Og så er jeg medlem

af skolebestyrelsen på børnenes skole.”

”Du har altså nok mod på at komme her

– med alt hvad det inebærer, f.eks. også

med hensyn til ansvar for regnskabet i

Budolfi sogn?”

”Jeg glæder mig til at komme i gang og

til at blive en del af dagligdagen her i

Aalborg.”

Med disse ord ønsker vi Maria hjertelig

velkommen i Aalborg domsogn.

Vi glæder os til samarbejdet.


sommerudflugt

frEdag dEn 14. juni 2013

ja, så er det tiden igen til årets absolutte højdepunkt:

den herlige udflugt, hvor vejret altid er godt,

maden fortræffelig og kaffen enestående.

Foruden alt det skal vi så også se et par meget smukke

og historiske steder i danmark. i år tilrettelægges turen af

Hans jacob Hansen, der er guide i bus nr. 1, mens niels

Christian Kobbelgaard sidder i bus nr. 2.

Turens mål afsløres som sædvanlig først

når turen er startet.

Praktiske oplysninger:

tilMElding og bEtaling sKal sKE På KordEgnEKontorEt,

adElgadE 10, tlf.: 98 12 46 70. åbEnt 9-13, torsdag også 16-18.

Pris: 120 Kr. (bustur, frokost og kaffe)

VarigHEd: bussEn afgår fra budolfi KirKE Kl. 10.00 PrÆCis.

HjEMKoMst Ca. Kl. 18.

På HjErtEligt gEnsyn

kirkekontoret: tlf. 98 12 46 70

Adelgade 10

Postboks 1328, 9100 Aalborg

Fax 98 16 46 10.

Åbent mandag-fredag 9-13,

torsdag tillige 16-18.

E-mail:

budolfi.domsogn@km.dk

Budolfi Kirke: 9-15, lørdag 9-12,

tlf. 98 13 49 28

Domprovst

niels Christian kobbelgaard

Dr. christines Vej 20,

9000 Aalborg,

træffes efter aftale,

tlf. 98 12 27 11

Sognepræst

Hans Jacob Hansen

c.W. Obels Plads 18,

9000 Aalborg. 11.30-12.30

undt. fredag, tlf. 98 12 31 76

Sognepræst

Henriette pedersen

hp@km.dk

11 - 12 tirsdag og fredag,

tlf. 98 16 69 29

Studenterpræst

Christen staghøj sinding

css@km.dk, tlf. 40 34 90 96

Gadepræst

loa mortensen

N. Ebbesens Gade 2c,

9000 Aalborg,

tlf. 21 78 10 60

loa@gadepraestaalborg.dk

Domorganist

erling A. thomsen

Algade 35, 2. th., 9000 Aalborg,

tlf. organistkontor 98 12 71 37,

priv. 22 43 97 95

Organist

margrethe t. Østergaard

Struervej 7, 9220 Aalborg Ø,

tlf. organistkontor 98 12 71 37,

priv. 21 28 14 19

Kordegn

maria Holm Hansen

tlf. priv. 20 48 10 38

Kordegn

Anna syberg

tlf. priv. 98 44 35 26

Kirketjener

rikke pedersen

tlf. priv. 98 26 84 31

Kirketjener

Birgith Andersen

tlf. priv. 98 39 38 09

Kirketjener

søren Christian kristensen

tlf. priv. 98 12 39 29

Menighedrådsformand

Jette engelbreth Holm

Skytten 1 B, 9000 Aalborg

tlf.: 26 15 88 55

Kirkeværge

erik Froulund

Schleppegrellsgade 35,1,

9000 Aalborg

tlf.: 98 13 83 78


Gudstjenester

2. juni - 25. august

2. juni, 1. søndag efter trinitatis

Lukas 16,19-31: Den rige mand og

Lazarus

Budolfi kirke kl. 10: NCK

9. juni, 2. søndag efter trinitatis

Lukas 14,16-24: Den store nadver

Budolfi kirke kl. 10: HJH

16. juni, 3. søndag efter trinitatis

Lukas 15,1-10: Det tabte får, den tabte

drakme

Budolfi kirke kl. 10: CSS

23. juni, 4. søndag efter trinitatis

Lukas 6,36-42: Om at dømme

Budolfi kirke kl. 10: HJH

30. juni, 5. søndag efter trinitatis

Lukas 5,1-11: Peters fiskedræt

Budolfi kirke kl. 10: HP

7. juli, 6. søndag efter trinitatis

Matthæus 5,20-26: Anti-teserne.

Budolfi kirke kl. 10: HP

14. juli, 7. søndag efter trinitatis

Lukas 19,1-10: Zakæus

Budolfi kirke kl. 10: HP

21. juli, 8. søndag efter trinitatis

Matthæus 7,15-21: De falske profeter

Budolfi kirke kl. 10: NCK

28. juli, 9. søndag efter trinitatis

Lukas 16,1-9: Den utro godsforvalter

Budolfi kirke kl. 10: NCK

4. august, 10. søndag efter trinitatis

Lukas 19,41-48: Jesus græder over

Jerusalem

Budolfi kirke kl. 10: HJH

11. august, 11. søndag efter trinitatis

Lukas 18,9-14: Farisæren og tolderen i

templet

Budolfi kirke kl. 10: HJH

18. august, 12. søndag efter trinitatis

Markus 7,31-37: Helbredelsen af den

døvstumme

Budolfi kirke kl. 10: HP

25. august, 13. søndag efter trinitatis

Lukas 10,23-27: Den barmhjertige

samaritaner

Budolfi kirke kl. 10: NCK

NCK: Niels Christian Kobbelgaard

HJH: Hans Jacob Hansen

CSS: Christen Staghøj Sinding

HP: Henriette Pedersen

Budolfi Sogneblad udgives af Budolfi Menighedsråd - 77. årgang. Oplag: 4.000 eks.

Redaktør: Sognepræst Hans jacob Hansen. Produktion: burmester.dk

Kirken på

internettet...

BUDOLFI KIRKE

- InDEnFOR

- UDEnFOR

KLOSTERKIRKEn

- InDEnFOR

- UDEnFOR

InFO·FOLDERS (PDF)

Aktiviteter, musik

og gudstjenester...

- se kalenderen her

OM KIRKERnE AKTUELT KALEnDER MUSIK HISTORISK LInKS

nord – Gammel Torv - tilføjet ved en stor renovering af

kgl. bygningsinspektør Hack Kampmann, og i 1942-1943

tilføjede kgl. bygningsinspektør Einar Packness 14 meter

til koret samt kapelbygningen mod syd – Algade.

Spiret er opført i 1779 for de testamentariske gaver,

som søskendeparret Jacob og Elisabeth Himmerig gav i

henholdsvis 1773 og 1774. Spiret har siden da stået som

Aalborg bys vartegn.

De 4 identiske urskiver, der sidder på hvert af tårnets

sider er udført i 1817 af den aalborgensiske blikkenslagermester

Frederich Vilhelm Meyer. På tårnets sydside

findes et solur, som fortæller, at kirken ikke ligger øst/

vest, men 10 grader mod syd.

Kirkens mål: Længde 56 meter, bredde 22 meter ekskl.

sidebygninger, højde i midterskibet 11,5 meter og i

sideskibene 6,5 meter. Tårnet 28 meter, spiret 35,5 meter

Er opkaldt efter den engelske helgen St. Botholphus, i alt 63,5 meter.

hvis helgendag er den 17. juni. Dagen var indtil slutnin- Budolfi Kirke blev domkirke den 29. september 1554 og

gen af middelalderen en stor kirkefestdag.

kan således i 2004 fejre 450 års jubilæum.

I England er der rejst mange kirker til ære for ham. I

Danmark var han beskytter for adskillige kirker og blandt

andet i Lund og Viborg var der kirker indviet i hans

navn. St. Bodels og St. Bodil er afledning af navnet St.

Botholphus.

Budolfi Kirke er opbygget med et midterskib, to sideskibe,

våbenhus og tårnrum i slutningen af 1300-tallet i

gotisk stil i gule munkesten. Den nævnes i Danske Atlas

med årstallet 1399. I 1899-1900 blev sakristiet mod

koncerter

kor

organister

instrumenter

for abonnenter

søndagens salme

nyhedsbrev

kirkeblad

artikler

Budolfi Kirke - Aalborg Stifts domkirke

Abonnent-NYT

på SMS eller

mail her...

om kirkerne aktuelt kalender musik historisk links

Onsdag, 20. december: Julegudstjeneste i Budolfi

budolfi kirke blev den 29. september 1554 det

nydannede aalborg stifts domkirke. som stiftets

hovedkirke danner domkirken ramme om en række

særlige gudstjenester (ordinationer, landemode, mv.),

men kirken er tillige sognekirke for aalborg domsogn,

der tæller ca. 6500 indbyggere. som stiftets

hovedkirke danner domkirken ramme om en række

særlige gudstjenester (ordinationer, landemode, mv.),

men kirken er tillige sognekirke for aalborg domsogn,

der tæller ca. 6500 indbyggere.

Kontakt din kirke Aktuelt i Budolfi Kirke Aktuelt i Klosterkirken

Her finder du også mange nyttige og praktiske

oplysninger omkring bl.a. dåb, konfirmation

og bryllup i din kirke...

OM KIRKERNE aKTuElT KalENDER MuSIK HISTORISK lINKS

Søndag, den 3. juni holder vi møde for

menigheden i Budolfi Kirke. Mødet starter

efter gudstjenesten, kl. ca. 11.30...

budolfi kirke blev den 29. september 1554 det

nydannede aalborg stifts domkirke. som stiftets

hovedkirke danner domkirken ramme om en række

særlige gudstjenester (ordinationer, landemode, mv.),

men kirken er tillige sognekirke for aalborg domsogn,

der tæller ca. 6500 indbyggere.

Medvirkende:

Budolfi Kirke blev den 29. september 1554 det

- mød årets

konfirmander i

Budolfi Kirke...

Koncert i Klosterkirken med Mette Nielsen,

harpe og Margrethe T. Østergaard, orgel,

musik af Bach, Roussel...

nydannede Aalborg Stifts domkirke. Som stiftets

hovedkirke danner domkirken ramme om en række

særlige gudstjenester. Som stiftets

hovedkirke danner domkirken ramme om en række

særlige gudstjenester

du kan finde mange nyttige og

praktiske oplysninger på budolfi

Kirke og Klosterkirkens nye hjemmeside.

samtidig kan du orientere

dig om kommende koncerter - og

andre spændende arrangementer

på sidens kvartals-kalender.

Her i sognebladet finder du

således et ”info-i” ved artikler

og arrangementer, som uddybes

yderligere på hjemmesiden:

www.aalborgdomkirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines