Logelivet januar 2013 - Loge nr. 41 Petrus Beyer, 7700 Thisted

petrusbeyer.dk

Logelivet januar 2013 - Loge nr. 41 Petrus Beyer, 7700 Thisted

”Liden Kirsten” & ”Petrus Beyer

14. Årgang Januar 2013 Nr. 48

Vinter


Logelivet

Side 2


JULEKONCERT

JULEKONCERT I THISTED KIRKE

Det blev en dejlig aften i snevejr og

bidende kulde.

Det hjalp dog meget, da vi kom ind i

den smukke nyrenoverede kirke.

Fremmødet var over forventning.

Efter koncerten mødtes korets medlemmer,

søstre og brødre i logebygningen

til gløgg og æbleskiver.

Thisted Folkekor gav os igen en god

oplevelse og til slut sang de i alt 65

fremmødte fællessangen:

Skuld gammel venskab rejn forgo.

En rigtig hyggelig aften, hvor koret

tog afsked med deres dirigent.

Der er udpeget ny dirigent, så vi ser

hen til næste års koncert.

Overskuddet kr. 1.700,- går også i

år til indkøb af julekurve.

Ref. broder Peter Vigsø

Velgørenhedsudvalget.

Et fly rullede hen imod startbanen,

standsede brat og vendte tilbage til

gaten. Først en time senere lettede

det omsider. En bekymret passager

spurgte stewardessen, hvad der var

sket. ”Piloten var urolig over en underlig

lyd i motoren” svarede stewardessen.

”Og det tog næsten en time

at skaffe en ny pilot””

Logelivet

Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE

Billeder fra hyggeaften for enlige 2

Julekoncert i Thisted kirke 3

50 års stiftelsesfest

Kapellanstolen

Broder Hans Ravn

Seniorklubbens julefrokost

Julemarked

Adresseændringer

Tildeling af grader

Tildeling af 25 års hæderstegn

Ældre damers aften

Scleroseforeningen besøg

Nytårsloge

Forskellige billeder 10

Mærkedage og aktiviteter

Anoncer fra vore sponsorer

Logens

Stifter

Thomas

Wildey

Beslagsmed

4

5

6

6

7

7

7

8

8

9

12

13


Logelivet

Side 4

50 ÅRS STIFTELSESFEST

Den 2. og 3. november 2012 blev

for søsterloge nr. 42 Liden Kirsten to

uforglemmelige dage.

Forberedelserne til jubilæet begyndte

allerede først på året med beslutninger

om donationer.

I alt kr. 100.000,- skulle deles ud. Ti

portioner til velgørende formål i nærområdet

blev overrakt ved højtideligheden

den 2. november i logesalen i

overværelse af medlemmer fra søsterloge

nr. 55 Dueholm, fra broderloge

nr. 41 Petrus Beyer, pressen

og egne søstre.

Ved den efterfølgende reception

takkede donationsmodtagerne for

pengene, som i hvert enkelt tilfælde

var ansøgt til et bestemt formål.

Den 3. november ankom gæsterne

til logen og blev mødt med musik af

FDF orkestret og til festligt pyntede

borde. Alle blev trakteret med søstrenes

hjemmebagte småkager og

hertil et glas vin.

Storlogens embedsmænd, gæster,

50 ÅRS STIFTELSESFEST

brødre og søstre overværede herefter

festloge med festtale af søster

overmester Joan Mørk, der blandt

andet mindedes med taknemmelighed

de søstre, som for 50 år siden

fik overrakt fribrevet.

Underholdning af logens kor, overrækkelse

af gaver fra Storlogen ved

broder storsire Erling Stenholdt

Poulsen, fra broderloge nr. 41 Petrus

Beyer ved broder overmester

Bent Glarmbæk, vor moderloge søsterloge

nr. 22 Dronning Dagmar,

Skive og datterloge søsterloge nr.

55 Dueholm, Nykøbing.

Efter festlogen fælles buskørsel til

Hotel Limfjorden, hvor en tre retters

menü blev serveret. Taler for Dronningen,

Ordenen, og for logen. Aftenen

sluttede med dans og inden en

herlig aften var forbi blev der serveret

dejlig natmad.

Inden jubilæumsdagene nedlagde

søstrene buketter på afdøde søstres

gravsteder, ligeledes en buket på

Lidens Kirstens grav i Vestervig.


Broder kapellan Hans Ravn

Ansvarlighed

Vi lever i en verden,

hvor katastrofen

lurer lige

omkring hjørnet.

Det ligger også i

tiden, at vi mennesker

er begyndt

at lade

som om heldet

er en selvfølge – at vore udskejelser

kan ske uden straf. Se f.eks. når TV

her på det seneste har haft et tema

som bl.a. omhandler unge menneskers

voldsomt hasarderet dødskørsel,

som sætter deres eget og andres

liv på spil. En ligegyldighed

over for andre og en tro på egen

udødelighed.

Når vi erkender at det ikke er så enkelt,

kan det resultere i skuffelse og

opgiven – men det er slet ikke nødvendigt.

Det kræver en anden ansvarlighed

og en mere aktiv indstilling overfor

de mennesker som begår disse

ulovligheder og ikke mindst også af

dem selv. Samtidig må vi også erkende

at der er mennesker som er

uden for den såkaldte pædagogiske

rækkevidde.

KAPELLANSTOLEN

Logelivet

Side 5

Vi skal passe på ikke at lade os rive

med af de heldigvis få dårlige eksempler

– de må ikke altid fylde overskrifterne.

Det er dog utrolig vigtigt at disse

historier kommer frem og heldigvis

vil der finde en rettergang sted .

For mig er det største problem dog

ikke det, især de mange unge mennesker

gør i trafikken, derimod er det

deres indstilling og holdning - deres

uansvarlighed og totale mangel på

medfølelse over for andre mennesker,

som jeg synes er det største

problem.

Lad os håbe at de alle vil lære noget

om venskab kærlighed og sandhed.

Den jubilæumspyntede facade


Logelivet

Side 6

SENIORKLUBBEN

Seniorklubbens julefrokost

På den for alle så velkendte dato

12.12.12 afholdt logens seniorklub

sin julefrokost. Vi begyndte dog

først at tage for os af de velsmagende

retter kl. 12.30.

23 medlemmer deltog i dette hyggelige

og veltilrettelagte arrangement.

Efter desserten og udstået

spænding m.h.t. de to mandelgaver

(æsker med fint chokolade) sang vi

nogle julesalmer og julesange og

vore medbragte pakker blev fordelt i

forbindelse med oplæsning af en

morsom julehistorie hvori indgik diverse

tal, som udløste gevinsterne.

Med en god kop kaffe, diverse småkager

og slik sluttede denne meget

hyggelige julefrokost. Der skal lyde

en STOR TAK til de søstre og

brødre, der havde arrangeret denne

dag så dejlig for os.

Seniorklubbens møder begynder

igen den 30. januar 2013.

Inger Handest, ref.

ÅRETS JULEMARKED

Årets julemarked

Den 24. november åbnede søsterlogen

igen dørene for rigtig mange

besøgende.

Der var rig mulighed for at prøve

tombolaen, amerikansk lotteri, og

gøre indkøb i boden med hjemmebagte

brød i alle afskygninger og

glas med syltede rødbeder, asier

og et rigt udvalg af marmelader og

syltetøj.

Juledekorationer til ude og inde.

Desuden en stor salgsbod med

nisser, trøjer, huer og meget andet.

Cafeen bød igen i år på ribbensteg,

gløgg og æbleskiver, kaffe med

kage.

Et rigtig godt marked sluttede kl.

14.00 med udtrækning af gevinster

i skrivebøger og amerikansk lotteri.

I februar 2013 inviteres alle søstre

til en evaluering af dette års julemarked,

som netto indbragte

25.088,50.kr.


Broder Claus Kromann- Andersen

Oskar Andersensvej 84

7700 Thisted - telefon uændret

Søster Agnes Hansen

Dragsbækcentret

Simons Bakke 37

7700 Thisted

Søster Else Søe Krog

Nørre Alle 53, lejlighed 29

7700 Thisted

Søster Jytte Lind

Parkvej 70

ADRESSEÆNDRINGER

9600 Fjerritslev

Søster Bodil Jeppesen

Kappelstensvej 10 2.tv

7700 Thisted

Søster Ida Isaksen

Hovedgaden 43

7752 Snedsted

Søster Tove Krogh Nielsen

Kromarken 60

7730 Hanstholm

Logelivet

Side

7

TILDELING AF GRADER

Venskabsgrad

23. oktober 2012

Broder Jesper Kirk Krog

Kærlighedsgrad

6. oktober 2012

Broder Torkild Møller Jensen

Sandhedsgrad

20. november 2012

Broder Knud Harring

Broder Allan Galsgaard

TILDELING AF 25 ÅRS

26.11.2012

Søster Anna Olesen

Søster Else Marie Madsen

03.12.2012

HÆDERSTEGN

Broder Claus Kromann-Andersen


Logelivet

Side 8

ÆLDRE DAMERS AFTEN SCLEROSEKLUBBENS BESØG

Lidens Kirstens søstre inviterede

den 8. oktober til den traditionelle

sammenkomst.

Mange havde taget imod invitationen.

Søster organist spillede Beethovens

”Für Elise”.

Søster overmester Joan Mørk bød

velkommen, og efter en fællessang

gav søster Overmester ordet til

Svend Sørensen fra Thisted Museum.

Foredraget handlede om vor

bys store digter J. P. Jakobsens liv

og forfatterskab.

J. P. Jakobsen blev født i det gule

hus på J. P. Jakobsens Plads.

Den unge Jens Peter kom til København

for at blive student og uddanne

sig på universitetet. Han blev meget

betaget af Darwins lære og blev

venner med brødrene Brandes.

Desværre fik han tuberkulose i en

ung alder, men fik trods sygdommen

skrevet de to berømte romaner Marie

Grubbe og Niels Lyhne.

Søster Overmester takkede for det

spændende foredrag, hvorefter man

sang: ”Hvor smiler fager den danske

kyst”.

I selskabslokaler blev serveret

smørrebrød og kringle til kaffen.

Scleroseklubbens besøg

3. december 2012

36 gæster fra Scleroseklubben Thy-

Mors ankom til logebygningen, og

på trods af "Kong Vinters" ankomst

over det ganske land, var humøret

som sædvanligt højt. Kun enkelte

gæster måtte sende afbud.

Derudover deltog 41 søstre og syv

brødre.

Som sædvanligt var menüen grønlangkål

med tilbehør og æblekage til

kaffen.

Inden aftenen sluttede blev der serveret

slik og frugt.

Logens kor underholdt med julesalmer

og julesange.

Ind imellem retterne udtrækning af

tre juledekorationer, ligeledes blev

årets humørpris tildelt Inger Iversen,

Karby, Mors.

Efter endnu en fællessang og et

par julehistorier fortalt af søster

Overmester og søster Undermester,

takkede Eigil Kjær på Scleroseklubbens

vegne for en dejlig aften.

Til slut ønskede søster Undermester

alle en rigtig glædelig jul.


NYTÅRSLOGE

På den første dag i 2013, nytårsdag,

havde søsterloge nr. 42 Liden Kirsten

arrangeret nytårsloge. Gæster, brødre

og søstre ankom i god tid for at ønske

hinanden et godt nytår.

Kl. 15.00 gik alle i logesalen for at sige

farvel til det gamle år og goddag til

det nye.

I sin nytårstale omtalte søster overmester

Joan Mørk blandt andet den

nationalfølelse vi oplevede omkring

Dronning Margrethes 40 års Regentjubilæum

og Olympiaden i London,

hvor mange af vore atleter klarede sig

godt.

Søster Overmester takkede de brødre,

som var behjælpelige med de

mange gøremål i forbindelse med søsterlogens

50 års stiftelsesdag i november.

Vi kan med stolthed se tilbage

på to begivenhedsrige dage.

I december deltog vi for første gang

med uddeling af 20 julepakker til værdigt

trængende borgere. For de søstre

der deltog, var det en stærk personlig

oplevelse.

Tænk, at der er mennesker, der har

sådanne levevilkår, at det er en daglig

kamp for at få hverdagen til at hænge

sammen.

Vore ønsker for 2013 kunne være, at

nogle af de unge mennesker vi besøgte,

vil få deres selvværd genopbygget

og få struktur på deres dagligdag.

NYTÅRSLOGE

Logelivet

Side 9

Lad os håbe, at fremgang må følge

disse familier.

Broder undermester Mogens

Mazanti ønskede gæster, søstre og

brødre med familie et godt nytår.

Søster overmester Joan Mørk ønskede

alle et godt og lykkebringende

nytår med tre små vers fra søster

Mary Lind Vestergaards digtsamling.

Gid det nye år må bringe,

- fred og harmoni til hver af os.

Gid vi hører klokken ringe,

- som vil byde splid og ufred trods.

Gid det nye år må bringe

- fremgang på vor fælles ordensfærd.

Gid vi hører klokken ringe,

- som kan inspirere hver især.

Gid det nye år må bringe

- styrke til at give hjælp og trøst.

Gid vi hører klokken ringe,

hver gang nogen savner venskabsrøst.

Som afslutning blev sunget: Kongernes

konge.


Logelivet

Side 10

FORSKELLIGE BILLEDER


FORSKELLIGE BILLEDER

Logelivet

Side 11


Logelivet

Side 12

MÆRKEDAGE

01.01.2013 Søster Margit Jensen 70 år

02.01.2013 Broder Svend Guld-Kristensen 80 år

11.01.2013 Søster ekssekretær Birgitte Glossing 70 år

01.03.2013 Broder Mogens Sørensen 70 år

03.03.2013 Broder Hans Peter Mikkelsen 70 år

21.03. 2013 Broder Bent Lyngklip Kjeldgaard 60 år

24.03.2013 Søster Elsebeth Staal 25 års Ordensjubilæum

27.03.2013 Broder Lars Kristian Larsen 50 år

28.03.2013 Søster eksmester Dorte Nørgaard 70 år

12.04.2013 Broder skatmester Andreas Bjerg 25 års Ordensjubilæum

21.04.2013 Søster Undermester Kirsten Carlsen 60 år

30.04.2013 Broder Erlin Gjerulff 75 år

SANGKORET

Hver onsdag 17.00 - 19.00

Nye deltagere er meget velkomne!

Nodekendskab ingen betingelse.

Kontaktperson er Karen Marie Houe

SENIORKLUBBEN

Sidste onsdag hver måned kl. 14.30

ALLE er velkommen !

- til en hyggelig eftermiddag

Kontakt Søster Annelise Kristensen

på telefon 97952848

AKTIVITER

BOWLINGKLUBBEN

Hver torsdag i ulige uger

12.00 - 13.00

i bowlingcentret.


Energicenter Nord

Professionel rådgivning indenfor

bæredygtig udvikling

STØT VORES ANNONCØRER

Mads Skaarup Willadsen

Vendbjerg 31. Nors

7700 Thisted

Tlf.97981254 Mobil 40961254

DE STØTTER OS

Logelivet

Side 13


Logelivet

Side 14

REDAKTIONEN

Broder Kapellan Hans Ravn

Broder Kristian Richardt Møller

Broder Ekskasserer Emil Ninn

Søster Storrepr. Else Brøndum

Broder Ekskatmester Mads S. Willadsen

Søster Storrepr. Ingrid Møller

Broder Knud Harring

STØT VORES ANNONCØRER

DE STØTTER OS

Havnetorvet 1b, 7700 Thisted


STØT VORES ANNONCØRER

Sparkøbmanden Vorupør

Vesterhavsgade 103

v/Kim Poulsen

Musiker

Jørgen

Skovbo

DE STØTTER OS

Logelivet

Side 15

Telefon 97985526

Mobil 22596160

- musik til fest og hygge

Se mere på www.jorgen-skovbo.dk


Logelivet

16

Side STØT VORES ANNONCØRER

DE STØTTER OS

Layout Broder Knud Harring Trykket hos Kram.dk

More magazines by this user
Similar magazines