eske_brock_medt_egen.. - Siden Saxo

sidensaxo.dk

eske_brock_medt_egen.. - Siden Saxo

Gobelin af Gammel Estrup ca. 1690.

Gammel Estrup, foto: Tonny Hald.

Christence Viffert bragte det skånske Alnap med ind i ægteskabet, og i 1595 arvede

han Vemmetofte efter moderen.

Derefter kastede han sig over andre godser, og tiden var ham i høj grad behjælpelig.

En landbrugskrise i begyndelsen af 1600-tallet betød, at mange adelige måtte

supplere godsindtægterne med lån, ofte til en høj rente. Mange endte stærkt forgældede

og måtte sælge ud af deres godser for at tilfredsstille kreditorerne. Dette

gav gode vilkår for godsspekulanter som Brok, der ligesom andre af samtidens store

godsspekulanter med forkærlighed kastede sig over forarmede adelsslægter eller

adelsenker. Hertil kom, at Brok kunne finansiere sine godsopkøb med lån i den kgl.

kasse på gode vilkår – og måske endda bedre, end hans konkurrenter kunne opnå

på lånemarkedet.

Eske Brok var en traditionel storgodsejer, der i høj grad levede af fæstebøndernes

afgifter, hovedsagelig i form af korn. På hovedgårdene var godsdriften derimod centreret

om studeavl, og i dagbøgerne kan vi følge Broks øksneproduktion. Han havde

naturligvis øje for øksnenes værdi, og mange øksne blev erhvervet som betaling for

S I D E N S A X O N R . 4 , 2 0 0 5 3 7

>

More magazines by this user
Similar magazines