Velkommen - Romania Farm Invest A/S – Agro Cocora SRL

romaniafarminvest.dk

Velkommen - Romania Farm Invest A/S – Agro Cocora SRL

Velkommen

til præsentation af

Romania Farm Invest


• Præsentation

• Generel information om Rumænien

• Projektet

• Juridisk gennemgang

• Budget / forudsætninger

• Perspektiver

• Aktieudbud

• Spørgsmål og svar


Tidligere projekter

Dan-Moravia Agrar

• Købt i 1998

• Aktiver overført i nyt selskab

• 1.200 ha. jord

• Green Field projekt til kyllinger

• 1,8 mio. kyllinger/år

Investeret ca. 100 mio. DKK

• Projektet solgt i 2005


Tidligere projekter

Dan-Slovakia Agrar

• Købt af slovakisk bank 2001

• Tidligere statsfarm

• 4.000 ha. jord, 2.400 ha. ejet

• 1.400 malkekøer

• 3.200 søer, med slagtesvin

• 150 ansatte

• Dansk direktør

Investeret ca. 400 mio. DKK


Det nye projekt

Romania Farm Invest

• 6.000 ha planteavlsejendom

i Rumænien

• 2.500 ha. er allerede købt

• Nyopført driftsanlæg

- Maskinhus / lagerfaciliteter

- Kornopbevaring og tørreri

- Administration

- Lejligheder

• Komplet maskinpark


Cocora og omegn

Agro Cocora


Jantzen Development

• Selskabet startet i 2005

• Hovedkontor i Århus

• Internationalt kontor i Bratislava

• Kontor i Bukarest

• Udvikling af landbrugsprojekter i Central- og Østeuropa

• Har til dato solgt 5 projekter i Rumænien, 5.600 ha jord


Jantzen Development

Selskabsstruktur

Romania Farm Invest

100%

Agro Cocora

100%

Erik Jantzen

Adm. direktør og ejer

100%

Jantzen Development

100%

Jantzen Development

Central- og Østeuropa

(Slovakiet)

100%

Jantzen Development

Rumænien

30%

Dan Slovakia Agrar


Jantzen Development

Nøglepersoner

Erik Jantzen

Administrerende direktør

Landbrugsuddannet og merkonom

Branislav Pacak

Direktør for Central- og Østeuropa

Civiløkonom fra universitetet

i Bratislava

Morten Sørensen

Direktør

Agrarøkonom

fra Hammerum Landbrugsskole

Svend-Axel Nilsson

Direktør

Registreret revisor og

MBA fra Henley

Iulia Dumitrescu

Landechef for Rumænien

Civilingeniør

fra universitetet i Bukarest


England

Frankrig

Belgien

Holland

°

Tyskland

Italien

Norge

Danmark

Tjekkiet

Østrig

Kroatien

Sverige

Slovakiet

Ungarn

Bosnien

Polen

Serbien

Grækenland

Finland

Estland

Lithauen

Rumænien

Bulgarien

Letland

Hviderusland

Ukraine

Moldova

Rusland

SORTEHAVET

Tyrkiet


Generel information

Fakta

(2006-tal)

Land Rumænien

Hovedstad Bukarest

Størrelse 238.391 km 2

Indbyggere 21.610.200

Valuta 1 EUR = 3.7 RON

1 Kr. = 0.5 RON

Sprog Rumænsk

EU-status Fuldt medlem fra 2007

Inflation p.a. 6,6%

BNP vækst p.a. 7,7%

BNP 2006 DKK 728,648 mio.

Andel af landbrug,

skovbrug og jagt i forhold til BNP 9%

Antal af befolkningen

beskæftiget ved landbrug 32%

Arbejdsløshed 6,1%

Kilde: Det Nationale Statistiske Institut, Rumænien

Skat og takster

Skat Takster

Selskabsskattesats 16%

Personlig indkomstskat 16%

Moms 19%

Jordskatter Landbrugsjord, 105 DKK pr. hektar

Udbytteskat 0%


Valutakursudvikling

250

240

230

220

210

200

190

180

2006 M02

2006 M03

Kilde: Nationalbanken

RON / DKK

2006 M04

2006 M05

2006 M06

2006 M07

2006 M08

2006 M09

2006 M10

2006 M11

2006 M12

2007 M01

2007 M02

2007 M03

2007 M04

2007 M05

2007 M06

2007 M07

2007 M08

2007 M09

2007 M10

2007 M11

2007 M12

2008 M01

2008 M02

2008 M03

2008 M04

2008 M05


EU-relationer

• Medlem af EU i januar 2007

• Gennemført mange reformer

• EU-investeringstilskud 50%

EU-tilskud - arealtilskud

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EU-tilskud, DKK pr. hektar 375 450 525 600 750 900 1.050 1.200 1.253 1.253

Nationale tilskud, DKK pr. hektar 225 300 300 278 255 225 203 53 0 0

Tilskud i alt, DKK pr. hektar 600 750 825 878 1.005 1.125 1.253 1.253 1.253 1.253

Kilde: EU


Opkøb af landbrugsjord

• Jorden blev nationaliseret i 1948

og givet tilbage i 1993

• 14,5 mio. parceller

• 0,95 ha i gns. størrelse

• 5,2 mio. jordejere

• Mange uafsluttede arvesager

• Jorden er IKKE udmatrikuleret

• Kontant betaling

• 2-3 år at opkøbe/samle ca. 5.000 ha.

• Store marker koster væsentlig mere

end små parceller


Jordpriser

Jordpriser (DKK pr. hektar)

Rumænien 30.000

Slovakiet 45-60.000

Ungarn 45-60.000

Tjekkiet 50-80.000

Polen* 80.000

England* 125-150.000

Danmark* 200.000

* Kilde: Landbrugsavisen 22. februar 2008 og Effektivt Landbrug 29. marts 2008


Ukraine

Ungarn Projektet

Farmens geografiske placering

Serbien


Bukarest

Agro Cocora

Bulgarien

Moldova

SORTE

HAVET

Constanta


Jordkvalitet

Jordanalyser fra Cocora

Type Måleenhed Værdi

Surhedsgrad pH 6,9

Pt mg pr. 100 < 0,5

Kt mg pr. 100 g 29,4

Mgt mg pr. 100 g > 40,0

Groft Sand % 2,6

Fint Sand % 40,0

Silt % 28,0

Ler % 26,0

Humus % 3,4

JB Nr. 8,0

Kilde: Eurofins, Steins laboratorium


Klima

Gennemsnitlig årlig nedbør i Cocora (533 mm)

80 mm

70 mm

60 mm

50 mm

40 mm

30 mm

20 mm

10 mm

0 mm

Jan

Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec


Pogoanele

Cocora

Munteni Buzau

1

Reviga

Padina

Mircea Cel Baltran

Rusetu

Opkøbszoner

Ciocile

Milosesti

Georghe Doja

Grivita

Motalva

Amara

Ciresu

30 km

Slobozia

Rosiori

Dudesti

Tantaru

Baraganul

Scanteia

Bucsa

Dumitrest

Gheorghe Lazar

5 km

2

Valea

Ciorii

3

Tandarel

Suditi

Insuratei

Victoria

Voda

Saveni

Mih

M

K


Oversigt over

driftsanlægget

Farmen ved Cocora


Maskinhal - 3.450 m 2

- Værksted

- Kemikalier

- Traktorer/maskiner

- Administration

- Lejligheder


Lagerhal - 2.250 m 2

- Korn

- Gødning

- Udsæd

- Diverse


Kornsiloer

Kapacitet:

10 siloer à 3.000 tons

4 siloer à 500 tons

Korntørreri 50 tons,

10% pr. time


Servicefaciliteter

2 x 30.000 L brændstoftanke

Vejebro, kapacitet 60 tons

Vandtank til sprøjter, 60 m3 Vaskeplads


Oversigtstegning

Driftsanlægget

D

Parkering

C

Vaskeplads

Hegn

Tørreri

B

A

Diesel

Pumpe Kontor

Vejebro

F

Kornlager m.v.

Lager Værksted

Hegn

Maskinhus Maskinhus

E


Investeringskonceptet

Etableringsfase

• Byggeri

• Opkøb af landbrugsjord

• Opstart af drift

• Bygge- og miljøtilladelser

• Gennemførelse af byggeri

• IT-systemer, administration

• Indkøring, bogføring m.v.

• Betalinger, likviditet, kontrol

Der indgås aftale mellem

Agro Cocora S.R.L. og

Jantzen Development.

Jantzen Development vil

således være ansvarlig for

hele opstartsfasen.

Regnskab

Værkfører

Der vælges blandt investorerne

en bestyrelse på 3 personer, samt en

repræsentant fra Jantzen Development.

Bestyrelserne i de to selskaber er identiske.

Investorer

100 %

Romania Farm Invest A/S

Bestyrelse

100 %

Agro Cocora S.R.L.

Bestyrelse

Jantzen Development

Etablerings-

og managementaftaler

Direktør

Management

• Overordnet ledelse

• Markplanlægning

• Arbejdsplanlægning

• Indkøb, daglig drift

• Salg af afgrøder

• IT-systemer, markproduktion

• Kontakt til markrådgivere

• Budgettering og rapportering

• Offentlige myndigheder

Der indgås en managemenaftale

mellem Agrococora S.R.L.

og Jantzen Development,

hvori Jantzen Development

har direktionsansvaret for det

rumænske landbrugsselskab,

med reference til selskabets

bestyrelse.

Driftsleder mark Driftsleder mark Driftsleder mark

Jantzen Development rekrutterer de

ansatte i landbrugsselskabet. Der vil alene

blive ansat rumænske medarbejdere, evt.

med en dansk driftsleder i opstartsfasen.


Planlagt maskinpark

Maskine Type Antal

Traktor · 360 HP John Deere 8530 4

Traktor · 210 HP John Deere 7930 2

Traktor · 205 HP John Deere 7530 2

Lastbil Man 3

Trailer Flad 2

Trailer Højtip 2

Chassis Fliegl 30 T 1

Biler Off-Roader 4

Mejetærsker · 493 HP John Deere 9880i STS 2

Gummiged Caterpillar, 15 T 1

Gaffeltruck Caterpillar, 3T 1

Vogn HAWE, 18 T 2

Tipvogn MI, 20 T 1

Sprøjte · Kemikalier Dubex, 12500 l 2

Sprøjte · Gødning Bredal, 15 T 2

Tallerkenharve Væderstad 10,25 2

Disc Gregoirre Besson, 4,5 m 1

Grubber Agrisem, 5,0 m 2

Såmaskine Horsch,8 m 1

Såmaskine · Majs Kinze, 16 rækker 2

Plov Gregoirre Besson, 9F 2


Personale - 35 ansatte

Profession

Regnskab

Værkfører

Jantzen Development

Etablerings-

og managementaftaler

Direktør

Driftsleder mark Driftsleder mark Driftsleder mark

Ledelse 2

Administrative medarbejdere 2

Driftsledere for markarbejde 3

Lastbilchauffører 3

Vagter 3

Traktorchauffører 22


Fire års sædskifte

Afgrøde

Raps Korn

Majs Majs

Forventede udbytter

Hvede 5,5 tons pr. hektar

Majs 7,5 tons pr. hektar

Raps 3,2 tons pr. hektar

Så- og høsttidspunkter

Afgrøde Såtidspunkt Høsttidspunkt

Vinterraps 1/9 - 15/9 1/7 - 15/7

Vinterbyg 15/9 - 30/9 1/7 - 15/7

Vinterhvede 1/10 - 1/11 15/7 - 1/8

Vårbyg 1/3 - 15/4 1/7 - 15/7

Majs 15/3 - 15/4 15/9 - 1/11

Soja 1/4 - 1/5 15/9 - 1/10

Solsikke 1/4 - 1/5 15/9 - 1/10


Leverandører og afsætning

• Afsætning:

- Cargill

- Bunge

- Biodiesel/ethanol

- Direkte eksport

• Leverandører:

- Pioneer

- Monsanto

- Dupont

- Etc.

Investeringer:

- Maskiner

- Byggeri


Styresystemer

• Regnskab og bogføring > Navision

• Markstyring > Næsgaard Mark

• Produktions- og økonomirapporter > JD´s eget system

• SharePoint Intranet

• Video-konferencer

• UniCredit PC-bank


Investering, finansiering og

egenkapitalens forrentning

Investerings- og kapitalbehov

5 %

10 %

16 %

21 %

Finansiering

5 %

1 %

47 %

42 % 53 %

Mio kr.

Jord 150

Bygninger 65

Lagre afgrøder 50

Maskiner 30

Jordbeholdning 15

Tilgodehavender 2

Mio kr.

Bank 182

Aktiekapital 130

EU-tilskud 15

Egenkapitalens forrentning

30,00 %

25,00 %

20,00 %

15,00 %

10,00 %

5,00 %

0,00 %

Y

7,45 %

10,28 %

13,66 %

17,47 %

0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 %

X-akse: Udvalgte årlige stigninger i jordpriser

21,63 %

Y-akse: Gnsn. forrentning af egenkapital over 10 år

26,03 %

X


Tidsplan

Kontraktperiode med Jantzen Development 2008 2009 2010 2011 2012

Kvartal

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aktieudbud og projektpræsentation

Projektpræsentationer

Udbud og overdragelse af aktier

Generalforsamling i Romania Farm Invest

Byggeri

Forberedelsesfase

Udarbejdelse af arkitekt- og ingeniørdesign

Kontrakter med entreprenører

og forhandlere af siloer

Udarbejdelse af EU-ansøgning

Miljø- og byggetilladelser

Byggefase

Forberedelse af infrastruktur

og tilslutninger

Opførelse af bygninger, fundamenter

for siloer og stål

Installation af tørreri, udstyr etc.


Tidsplan

Kontraktperiode med Jantzen Development 2008 2009 2010 2011 2012

Kvartal

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Opkøb af landbrugsjord

Opkøb af jord og afvikling af arvesager,

tinglysning, skøde og landopmåling

Overdragelse af jord til Agro Cocora

Jordfordeling

Opstart af drift

Udarbejdelse af detailplaner for

markstyring, økonomistyring m.v.

Indkøring af managementsystemer

Rekruttering, organisering af medarbejdere


Juridiske dokumenter

v. advokat Kristian Tokkesdal

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Koncernoversigt

Romania Farm Invest

100%

Agro Cocora

100%

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma

Erik Jantzen

Adm. direktør og ejer

100%

Jantzen Development

100%

Jantzen Development

Central- og Østeuropa

(Slovakiet)

100%

Jantzen Development

Rumænien

30%

Dan Slovakia Agrar


Bestyrelse

• Nuværende bestyrelse i Romania Farm Invest A/S består af:

- Erik Jantzen (formand)

- Henrik Simonsen

- Kristian Tokkesdal

• Efter aktieudbuddet er gennemført afholdes en generalforsamling,

hvor der vælges yderligere ét bestyrelsesmedlem

• Det anbefales at de 2 nuværende eksterne bestyrelsesmedlemmer

fortsætter i en periode for at sikre kontinuitet i forhold til

igangværende opgaver

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Vedtægter

• Selskabets formål er at eje aktier/ejerandele i andre selskaber

• Aktiekapital på nom. DKK 130 mio.

• Bestyrelsen bemyndiget til at udvide aktiekapitalen

med op til nom. DKK 130 mio.

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Vedtægter (2)

• Kommunikation og dokumentudveksling med

aktionærerne sker elektronisk, f.eks.:

- Dagsorden/indkaldelse til generalforsamlinger

- Årsrapporter

- Referater

• Bestyrelse på 4 medlemmer:

- 3 medlemmer vælges af generalforsamling

- Formanden udpeges af Jantzen Development

• Selskabet tegnes af en direktør i forening med et

bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Aktionæroverenskomst

• Aftale som regulerer aktionærernes stemmeafgivelse og overgang af aktier

• Bestyrelse mv.:

- Skal være identisk i hele koncernen

• Adm. direktør udpeges af Jantzen Development,

så længe administrations- og managementaftalen er i kraft

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Aktionæroverenskomst (2)

• Overgang af aktier:

- Kræver bestyrelsens godkendelse

(sikre at dette sker i overensstemmelse med aktionæroverenskomsten)

- Aktier skal først tilbydes de øvrige aktionærer

(som har meddelt at de ønsker at købe aktier)

- Ønsker de øvrige aktionærer ikke at købe aktierne,

kan selskabet i stedet købe aktierne

- Udnyttes tilbuddet om køb af aktier ikke, kan aktierne

sælges til 3. mand til den tilbudte pris

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Aktionæroverenskomst (3)

• Ret til at medsælge sine aktier, hvis 50%

eller mere af aktiekapitalen sælges

• Pligt til at medsælge sine aktier,

hvis mere end 75% af aktiekapitalen sælges

• Udbytte:

- Udbetales ikke de første 3 år

- Konsolidering går forud for udbytte

• Aktionæroverenskomsten kan ændres

med samme flertal som til vedtægtsændringer

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Administrations- og managementaftale

• Administrations- og managementaftale:

- Daglig ledelse af selskabet og Agro Cocora

• Ydelserne omfatter blandt andet:

- Alm. administration/overordnet ledelse

- Daglig arbejdsplanlægning

- Indkøb

- Salg af selskabernes produkter

- Økonomistyring, bogholderi mv.

- Rapportering

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Administrations- og managementaftale (2)

• Ydelserne i opstartsfasen omfatter blandt andet:

- Etablering af administration

- Indkøb af inventar, driftsmidler

- Ansøgning om tilskud, tilladelser mv.

- Byggestyring.

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Administrations- og managementaftale (3)

• Vederlag:

- DKK 1.910.000 for ydelserne i opstartsfasen

(3% af bygningsinvesteringen), og herudover

- DKK 350 pr. hektar ejet eller lejet landbrugsjord

• Ophør:

- Uopsigelig i 5 år fra Jantzen Developments side

- 6 måneders opsigelsesvarsel fra selskabernes side.

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Overdragelsesaftale - Jord

• Rammeaftale mellem Jantzen Development og selskabet om

JD Agro Cocoro’s køb af 5.000 hektar (+/- 10%) landbrugsjord

• 2.500 hektar landbrugsjord overdrages i juni 2008

• Resterende 2.500 hektar landbrugsjord skal overdrages til

JD Agro Cocora inden 30. juni 2010

• Nås dette ikke, skal Jantzen Development betale en bod på kr. 5 mio.

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Overdragelsesaftale - Jord (2)

• 60 % af jordstykkerne skal samles i sammenhængende marker

• Sammenhængende jordstykker på min. 50 hektar, eller

• Min. 30% af arealet indenfor en blok er erhvervet, uanset beliggenheden

indenfor blokken

• Sammenlægningen skal være gennemført inden den 30. juni 2012

• Nås dette ikke skal Jantzen Development betale en bod på DKK 5 mio.

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Overdragelsesaftale - Jord (3)

• Overdragelsesprisen er EUR 4.000 per hektar.

• Overdragelsesprisen er fast i hele aftaleperioden

• Jantzen Development garanterer, at Jantzen Development har

ejendomsretten til den jord som overdrages til JD Agro Cocora

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Budgetforudsætninger

og budgetter


Udbytte og afgrødepriser

Forventede udbytter

Afgrøde

Hvede 5,5 tons pr. hektar

Majs 7,5 tons pr. hektar

Raps 3,2 tons pr. hektar

Forventede afgrødepriser

Afgrøde

Hvede 145 DKK/100 kg

Majs 145 DKK/100 kg

Raps 300 DKK/100 kg


Salgprisudvikling for afgrøder

inkl. futures 2008-2009 (Kilde: Matif)

3500

3250

3000

2750

2500

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0

april 2008 maj 2008 aug. 2008 nov. 2008 jan. 2009 marts 2009

Hvede (DKK 1.450)

Majs (DKK 1.450)

Raps (DKK 3.000)


Dækningsbidragsbudget

Var. omk. / ha. Udbytte ton / ha.

(DKK) 2011-2017

Budget Budget- Budget Budget-

kalkuler kalkuler

2008 2008

Hvede 2.425 2.847 5,50 9,0

Majs 3.650 4.394 7,50 8,3

Raps 3.000 3.835 3,20 3,6

• Omkostningsniveauet er generelt lavere i Rumænien

• Jordens naturlige indhold af kali meget højt i Rumænien

• Der er ikke afgifter på kemikalier i Rumænien

Forventede dækningsbidrag/ha. ekskl. arealtilskud

DKK pr. hektar Budget

Hvede 5.550

Majs 7.225

Raps 6.600


Kapacitetsomkostninger

• Energiforbrug 80 ltr./ha.

• Vedligehold 350 DKK / ha.

• Management JD 350 DKK/ha.

• Øvrige ansatte 75.000 DKK/år/ansat

• Jordleje 750 DKK/ha.

• Jordskatter 105 DKK/ha.

• Bestyrelse 200.000 DKK/år

• Afskrivninger

- Maskiner 10 år

- Bygninger 30 år

• Renteudgifter 6,5 %

• Skat 16 %


Investering

5 %

10 %

16 %

21 %

• Der forventes indkøbt 3.500 ha jord I 2008 og 1.500 ha I 2009

• Bygninger og driftsmidler forventes opført/leveret med 50%

i 2008 og med 50% i 2009

• Jordbeholdninger budgetteres til 2.000 DKK pr. hektar

af de bearbejdede arealer

• Andre beholdninger budgetteres til 500 DKK pr. hektar, som er købt

• Lagre af afgrøder indregnes til dagsværdi på høsttidspunktet

• Tilgodehavender budgetteres til 20% af omsætningen i 4. kvt.

1 %

47 %

Mio kr.

Jord 150

Bygninger 65

Lagre afgrøder 50

Maskiner 30

Jordbeholdning 15

Tilgodehavender 2


Finansiering

• Aktiekapitalen på 130 mio. DKK indbetales kontant på

en bankkonto i Jyske Bank A/S

5 %

42 % 53 %

Investeringstilskud fra EU på 15 mio. DKK forventes indbetalt med 50% i

2009 og med 50% i 2010.

• Bankkreditter fra UniCredit Group på i alt 182 mio. DKK fordelt med 164 mio.

DKK til et langfristet lån og med 18 mio. DKK til en kassekredit. De samlede

bankkreditter er ydet på sædvanlige kreditbetingelser for projektfinansiering.

• Ingen kaution fra aktionærerne.

UniCredit Group er en af Europa’s største banker og med en meget stærk lokal

repræsentation i Central- og Østeuropa:

• 170.000 medarbejdere

• Er i 23 lande

• 9.714 filialer I alt, heraf 3.383 filialer i CEE

• Den største bank i CEE med en markedsandel

dobbelt så stor som nr. 2 i CEE.

Mio kr.

Bank 182

Aktiekapital 130

EU-tilskud 15


Opstartsperiode frem til fuld drift

40.000

30.000

20.000

10.000

0

-10.000

-20.000

-30.000

-40.000

Opstartsperioden frem til fuld drift

2008 2009 2010 2011 2012

Cashflow

Nettoresultat


Fuld drift

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2013 2014 2015 2016 2017

• Gode driftsresultater

• Stærkt cashflow

Nettoresultat

Cashflow


Rapportering til aktionærer

• Kvartalsvis rapportering

• Information om:

- Opkøb af jord samt leje

- Byggeri

- Anskaffelse af maskiner

- Afsætning og salgspriser

- Drift af jorden

- Væsentlige begivenheder

• Regnskab med drift, balance og cashflow sammendrag

• Eventuelt


Risikofaktorer

• Miljø- og byggetilladelser

• Tidsmæssig udskydelse eller reduktion i antal købte ha.

Investerings- og arealtilskud

• Afregningspriser på afgrøder

• Udbytte pr. ha.


Perspektiver

• Det stærke cashflow giver mulighed

for yderligere tilkøb af jord

• Selve driftsanlægget er projekteret, så

der kan drives yderligere 3.000 ha. jord

• Jordstigninger

• Udbytte til aktionærerne

Egenkapitalens forrentning

30,00 %

25,00 %

20,00 %

15,00 %

10,00 %

5,00 %

0,00 %

Y

7,45 %

10,28 %

13,66 %

17,47 %

0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 %

X-akse: Udvalgte årlige stigninger i jordpriser

21,63 %

Y-akse: Gnsn. forrentning af egenkapital over 10 år

Baseret på 5.000 ha med en købspris på 30.000 DKK/ha.

26,03 %

X


Aktieudbud

v. advokat Kristian Tokkesdal

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Udbudsvilkår

• Udbud af i alt nom. kr. 96.200.000 aktier, svarende til 74% af kapitalen

• 26% er forhåndssolgt til:

- Erik Jantzen med 12%

- Henrik Simonsen med 8%

- Aage Tang-Andersen med 5%

- Svend-Axel Nilsson med 1%

• Aktierne udbydes i perioden 2. juni til 13. juni 2008, men

udbudsperioden kan forlænges indtil den 1. september 2008

• Købsprisen for aktierne er kr. 160 pr. aktie á nom. kr. 100

• Hver investor skal som minimum købe nom. kr. 650.000

aktier svarende til en samlet købesum på kr. 1.040.000

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Udbudsvilkår (2)

• Hvordan bliver jeg aktionær?

- Tilbudsblanket udfyldes og indsendes til Jantzen Development

- Købesummen for aktierne deponeres i Jyske Bank inden 3 dage efter,

at tilbudsblanketten er indsendt

• Tilbuddene kan frit accepteres eller afslås af Jantzen Development

og tilbuddene kan accepteres delvist (dog altid ret til minimumskøbet)

• Aktieoverdragelsen gennemføres i perioden 16. juni 2008

til 1. september 2008

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma


Udbudsvilkår (3)

• De udbudte aktier fordeles efter JD´s frie skøn

• JD vil tilstræbe at få en balanceret sammensætning i aktionærkredsen ud

fra følgende kriterier hvis muligt:

- En blanding af store og mindre aktionærer

- En blanding af aktionærer med landbrugsfaglig baggrund

og anden baggrund

- En geografisk spredning

• Det er i alle aktionærers interesse at have ovennævnte sammensætning

for at have faglig ekspertise omkring projektet samt for at skabe de

bedst mulige rammer for en værdiansættelse af aktier i forbindelse med

en udtræden som aktionær

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma

Similar magazines