Klik her for at læse hele planen - HOUinfo

houinfo.dk

Klik her for at læse hele planen - HOUinfo

HOU

- HVOR HAV OG KULTUR MØDES

HOU BORGERPLAN

- FORSLAG TIL FREMTIDENS UDVIKLINGSMULIGHEDER I HOU


INDHOLDSFORTEGNELSE

Projektet er udarbejdet af:

Borgerne i Hou i samarbejde med


-­‐ www.grobund.com

2

Indledning og baggrund s. 3Hvad er en borgerplan s. 3Hou i dag s. 4

Eksisterende forhold s. 5Landsbyhjul s. 7

Ressourcevurdering s. 8

Byudvikling og infrastruktur s. 9

Tidsplan og realisering s. 11

Visionskort s. 12

Kunst og kultur i Hou s. 14

Forbindelsen s. 17

Hou havn s. 18

Reberbanen s. 20

Lokalplanområdet s. 22


for byen.
borgere.

Opstartsmøde

Nedsættelse af

fokusgrupper

Udviklingsværksted

Borgermøde

DATAINDSAMLING

- Nøgletal

- Fotoopgave

- Visuel analyse

- Plan- og lovforhold

Opsamlingsmøder

fokusgrupper

INDLEDNING OG BAGGRUND

Byvandring

med fagligt team

Ressourceprofil

Formulering af plan

i sparring med

fokusgrupperne

Høringsperiode

Borgermøde

3


HOU I DAG4


Hou kirke

Dagli’ Brugsen

OK tankstation

HGI og

Borgerhus

Hals Sparekasse

Stark

Naturlegeplads

Skole

EKSISTERENDE FORHOLD

Havnen

Tidl. Vandrerhjem

Byzone

Sommerhusområde

Hugdrupgård

og småbørnslegeplads

Restaurant

Raalingen

Batteriet

Fugletårn

Legeplads

Vaffelhuset

N

5


RESSOURCEPROFIL


Samliv:
Befolkningens ressourcer

Regional beliggenhed: (individniveau):


befolkningen. Borgerne er engagerede
6


Lokal

infrastruktur

Bygninger og

facader m.v.

Oentlig og privat

serviceniveau

Vedligeholdelsesniveau

af bebyggelse, facader

og forpladser, antal

tomme boliger, antal

huse til salg, huspriser.

Lokal

fremkommelighed,

traksikkerhed,

kollektive forbindelser,

forhold for bløde trakanter,

IT-infrastruktur.

Varme, vand og elforsyning,

spildevandsaedning.

Antal og art, f.eks.

skole, hal, børnehave,

dagligvarebutik, frisør,

mekaniker, forsamlingshus,

smed,massør.

Regional

beliggenhed

Nærhed

til motorvej, hovedvej,

jernbane, større by,

arbejdspladser, større

naturområder, skov,

sø osv.

Hou

Antal og art af

aktiviteter, foreninger,

fællesmøder samt

organisationsniveau

Lokal

herlighedsværdi

Mængde og kvalitet af

lokale naturområder,

kvalitet af kulturmiljø og

bymiljø osv.

Befolkningens

ressourcer (individniveau)

Grad af engagement,

optimisme, gå-påmod,

overskud, vidensniveau,

befolkningssammensætning,

alder, familietyper,

uddannelsesniveau.

Samliv (samarbejdsevne,

fællesskabsånd)

Landsbyhjul


Lokal infrastruktur:

Bygninger og facader mv.:

7


RESSOURCEVURDERING

Hvor kan det betale sig at bruge


8

Status

Status

Status

Udviklingspotentiale

Udviklingspotentiale

Status Udviklingspotentiale

Status

Status

Status

Udviklingspotentiale

Udviklingspotentiale

Udviklingspotentiale

Udviklingspotentiale

Regional beliggenhed

Lokal herlighedsværdi

- herunder både naturværdier og bykvalitet

Befolkningens ressourcer

Samliv i Hou

Offentlig og privat service

Lokal infrastruktur

Bygninger og facader


N

BYUDVIKLING OG INFRASTRUKTUR

Cirklerne viser, hvor der er

mulighed for boliger og

erhverv. Derudover er der

mulighed for huludfyldning

på de tomme matrikler i

byen


(huludfyldning) og udbygge byen ud2

allerede er i besiddelse af mange af
fungerer i dag som udlejningsboliger.9


N


om sommeren. Om sommeren er

10

A

B

C


PROJEKTER

Organisering af foreningerne på Havnen

Handicapbadebro for enden af den nordlige

mole

Blandet bolig og erhverv på havnen

Jolle bådplads – ny bro i den sydlige ende af

havnebassinet

Reberbanen

Udarbejdelse af lokalplan for Reberbanen

Skiltning i byen – formidling af historien mm.


Kunst i byen

Hugdrupgaard ny lade


repræsentanter fra Hugdrupgaard og skolen

Hugdrupgaard og skole fælles arbejdslokaler

/ værksteder

Koblingen mellem Borgerhus, legeplads,

skole og Hugdrupgaard

Byudvikling – på tomme matrikler og på


Evt. anlæggelse af rundkørsel ved Kirken i

samarbejde med Aalborg Kommune

TIDSPLAN OG REALISERING

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2025

11


12

VISIONSKORT

Byudvikling

Hugdrupgaard


Koblingen


N
Havnen

13


14

KUNST OG KULTUR I HOU
samarbejde mellem skolen og


yens unge.

15


-­‐ eksempelvis med fælles

værksted.16


FORBINDELSENbetyde, at der opstår et behov for, at området fungerer både fysisk

(græsset er slået, og redskaberne er vedligeholdt) og visuelt ( at det


17


18

HOU HAVNsommerhusejerne.For byens borgere og befolkningen fra

mm. fra jollerne.


Billeder af området som det ser ud i dag.

19


Reberbanen

20

Det nye område Reberbanen.


Billeder af området som det ser ud i dag.


Området som det ser ud i dag

21


22

Lokalplanområdet

d

motiv på havnen


23


24

AKTIVE TURISTER / FORLÆNGELSE AF SÆSONENfor hele familien.

Formidlingen af byen med de nyeforbindelse nord

om byen og en syd


26

PLANBINDINGERhjemmeside og www.arealinfo.dkLokalplanerbrun er byzoner med forskellige


samt fredning


200027


HOU BORGERPLAN

EFTERÅRET 2010

HUGDRUPGAARD, HOU HAVN, BORGERHUSET OG

AKTIVE BORGERE, SIKRE FREMTIDENS UDVIKLING

AF HOU SOM ET GODT STED AT BO

Similar magazines