25.07.2013 Views

3 - Trav og galop

3 - Trav og galop

3 - Trav og galop

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nr. 3 | 09.05.13 | KL. 12.15 | Bane nr. 10<br />

GALOPPEN<br />

JOCKEYSONLINE.COM<br />

MOWERINA<br />

TRIAL<br />

SEELAND<br />

DANSK<br />

2000 GUINEAS<br />

TRIAL<br />

30 kr.<br />

inkl. moms


GALOPPEN<br />

KOnTaKT & KOLOFOn resTauranTøren anBeFaLer<br />

reDaKTør<br />

reDaKTiOn<br />

LayOuT<br />

FOTO<br />

MåLFOTO<br />

LøBsreFerenT<br />

BanesPeaKer<br />

VæGTFOrsTanDer<br />

PaDDOcKcheF<br />

sTarTer<br />

TOTOFOrsTanDer<br />

hOVeDKasserer<br />

aDMinisTraTiOn<br />

På hVerDaGe<br />

sPOrTsaFDeLinG<br />

reGnsKaB<br />

ViGTiGT nuMMer<br />

På LøBsDaGe<br />

sPiLLeseLsKaB<br />

OFFicieLT PrOGraM<br />

FOrsiDe<br />

Galoppen kan købes på Klampenborg<br />

Galopbane eller i abonnement.<br />

ring på T 39 96 02 15<br />

klAmPEnBorG GAloPBAnE<br />

Administration:<br />

Klampenborgvej 52<br />

2930 Klampenborg<br />

T +45 39 96 02 15<br />

mk@<strong>galop</strong>bane.dk<br />

Tom christensen<br />

Filip Zwicky<br />

Michael Koefoed<br />

concept Makers<br />

conceptmakers.dk<br />

www.seeger.dk<br />

Louise Kane<br />

Peter Jørgensen<br />

Michael Koefoed<br />

Torben Bjørnsager<br />

christian ussinger<br />

allan arndt<br />

Kim K. hansen<br />

Grethe aggergaard<br />

Tom christensen<br />

T 39 96 02 17<br />

Michael Koefoed<br />

T 39 96 02 15<br />

Gitte Laugesen<br />

T 39 96 02 13<br />

T 39 96 29 30<br />

Danske spil – DanToto<br />

racing news<br />

Feststemning på højen<br />

Bane:<br />

Klampenborgvej 52<br />

2930 Klampenborg<br />

T +45 39 96 02 13<br />

F +45 39 63 13 92<br />

www.<strong>galop</strong>bane.dk<br />

www.<strong>galop</strong>sport.dk<br />

SPISESTEDER<br />

den kongelige Tribunes restaurant<br />

dagens ret:<br />

kr. 125,-<br />

stor tag-selv-buffet<br />

kr. 185,-<br />

Bordreservation<br />

T 23 36 67 29<br />

Paddock Cafeteriet<br />

smørrebrød,<br />

sandwich <strong>og</strong> kager<br />

Højen<br />

smørrebrød<br />

<strong>og</strong> de sidste staldtips<br />

INDHOLD<br />

3. LøBsDaG<br />

sPorTsliGT<br />

af Filip Zwicky<br />

TiPs & rAnkinG<br />

af Filip Zwicky<br />

PrØVElØB<br />

sådAn sPillEr du<br />

dAGEns lØB<br />

8 løb i alt<br />

rEsulTATEr<br />

Fra sidste løbsdag<br />

VoldGifTEn<br />

Fra sidste løbsdag<br />

sTATisTik<br />

3<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10<br />

26<br />

28<br />

30<br />

KLASSISK OptAKt Og<br />

gENSYN MED DArCY!<br />

FOråreT er nu enDeLiG VeD aT BiDe siG FasT, OG DeT MærKes især På MænGDen aF<br />

håBeFuLDe KLassisKe asPiranTer. åreTs TreDJe LøBsDaG ByDer På inTeT MinDre enD Fire<br />

3-årsLøB MeD 42 hesTe TiL sTarT, OG DeT er nu FOrMen FOr aLVOr sKaL TesTes FOruD FOr<br />

FOrårsKLassiKerne Den 19. MaJ.<br />

Der er otte deltagere til start i hver af de to Guineas<br />

Trials, som begge rides over 1600 meter. i hoppernes<br />

udgave, JockeysOnline.com Mowerina Trial, er der<br />

sæsondebut til både søren Jensen-trænede annaboda<br />

<strong>og</strong> Brian Wilsons ubesejrede clauses Vibber. De to skal<br />

først <strong>og</strong> fremmest krydse klinger med Bent Olsens<br />

fine import easy Life, der vandt så besnærende på<br />

premieredagen.<br />

Den stærke import-konkurrence i<br />

Mowerina Trial har fået tre hopper<br />

til at søge over i ”herrernes” opgør,<br />

seeland Dansk 2000 Guineas Trial,<br />

heriblandt to af sidste års storløbsvindere<br />

– harmonia <strong>og</strong> Koo Koo<br />

sint. De skal bl.a. slås mod sir<br />

Winston <strong>og</strong> Jack Of clubs, der<br />

begge er kommet godt fra start<br />

i år, <strong>og</strong> Bent Olsens sæsondebuterende<br />

duo exquest <strong>og</strong> Fair Quest.<br />

Gensyn med Derbyvinderen<br />

stald seasides 4-årige Darcy har ikke<br />

startet på Klampenborgs græs siden<br />

han strøg til tops i DFDs seaways<br />

Dansk Derby i fjor, men i dag får vi et<br />

glædeligt gensyn med Danroad-sønnen<br />

i Kristi himmelfarts Pokalen over<br />

2200 meter. Darcy, der var fjerde i<br />

sin sæsondebut på Jägersro, skal<br />

ud imod forrige lørdags Jockey<br />

club cup-2’er, street Band, den anden<br />

tidligere Derbyvinder sir henry<br />

<strong>og</strong> Oaks-vinderen Madame esprit.<br />

Trio-Jackpot afslutter dagen<br />

Der er fuldt hus med 15 heste i startboksen til dagens<br />

sidste opgør, Dansk hesteforsikring handicap<br />

over 2400 meter, <strong>og</strong> med mere end 10.000 kroners<br />

Jackpot i gevinstpuljen, er der lagt op til rigtig store<br />

odds i TriO-spillet.<br />

rigtig hjertelig velkommen! af Filip Zwicky<br />

2 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 3<br />

Darcy


LØB 3, V5-1 LØB 4, V5-2 LØB 5, V5-3 LØB 6, V5-4 LØB 7, V5-5<br />

2 Easy Life<br />

1 Annaboda<br />

8 Clauses Vibber<br />

4 Hilma<br />

6 Palagirl<br />

5 Snow Flake<br />

7 IKC Sweet Candy<br />

3 High Heeled Honey<br />

Easy Life vandt meget<br />

besnærende på<br />

premieredagen, <strong>og</strong> selv<br />

om modstanderne her er<br />

bedre, kan hun drage<br />

fordel af løb i kroppen<br />

samt tre kilo mindre på<br />

ryggen end<br />

sæsondebuterende<br />

Annaboda, der har en<br />

flot 2-årssæson bag sig.<br />

Hilma vandt sin eneste<br />

start som 2-årig <strong>og</strong><br />

sæsondebuterede i<br />

vældig stærkt selskab på<br />

Jägersro. Interessant<br />

første start på græs.<br />

Clauses Vibber vandt<br />

sin eneste start i fjor<br />

foran den senere<br />

Vinterfavorit, Koo Koo<br />

Sint, <strong>og</strong> hun er fortsat en<br />

stor joker i klassisk<br />

sammenhæng.<br />

TIPS OG RANKING // V5<br />

2 San Jemeniano<br />

4 Solo<br />

1 Holma Ivory<br />

11 Plotting<br />

7 Ale Alejandro<br />

9 Royal Reference<br />

8 Mojito<br />

3 His Highness<br />

6 Clauses Andorra<br />

5 Golden Rock<br />

10 Out The Ring<br />

Skal tredje gang blive<br />

lykkens gang for San<br />

Jemeniano? To gange i<br />

træk er han blevet<br />

henvist til andenpladsen<br />

af Shrek, som han<br />

slipper for denne gang,<br />

<strong>og</strong> så kan årets første<br />

sejr måske komme i hus.<br />

Solo var lige efter San<br />

Jemeniano senest, <strong>og</strong><br />

det var tilmed i hans<br />

sæsondebut. De to heste<br />

er meget svære at skille<br />

ad her, <strong>og</strong> virker et<br />

stykke bedre end de<br />

øvrige. Plotting leverer<br />

sine bedste præstationer<br />

på Klampenborg, <strong>og</strong> hun<br />

gik meget stabilt<br />

igennem 2012. Outsider<br />

bliver Holma Ivory, der<br />

startede i benhård<br />

konkurrence i sidste års<br />

seks starter. Hun er<br />

sænket en del i<br />

handicappet <strong>og</strong> drager<br />

desuden fordel af<br />

lettelse.<br />

8 Koo Koo Sint<br />

2 Sir Winston<br />

4 Harmonia<br />

3 Jack Of Clubs<br />

7 Fair Quest<br />

1 Exquest<br />

5 Reel Quest<br />

6 Mamba<br />

Koo Koo Sint har<br />

overvintret som en af<br />

forhåndsfavoritterne til<br />

Dansk Derby, <strong>og</strong> vi får et<br />

spændende gensyn med<br />

hende her i ”herrernes”<br />

Guineas Trial, hvor hun<br />

må give vægt til Jack Of<br />

Clubs <strong>og</strong><br />

staldkammeraten Sir<br />

Winston, der begge<br />

gjorde det fortrinligt<br />

første gang ude <strong>og</strong><br />

drager fordel af løb i<br />

kroppen. Harmonia fik<br />

en god udblæsning på<br />

Jägersro, hvor hun førte<br />

en stor del af vejen <strong>og</strong><br />

absolut faldt med ære<br />

mod n<strong>og</strong>le af<br />

Skandinaviens bedste<br />

3-årige hopper. Bent<br />

Olsens duo Exquest <strong>og</strong><br />

Fair Quest er svær at<br />

skille ad, men Jacob<br />

Johansen har valgt at<br />

ride sidstnævnte.<br />

V5-SYSTEMET<br />

V5 i dag 3. – 7. løb<br />

V5-1 1-2-8<br />

V5-2 1-2-4<br />

V5-3 2-3-4-8<br />

V5-4 8-9-10<br />

V5-5 1-4-6<br />

9 Lake McQuire<br />

8 Carl Ras Dana Lim<br />

10 Baron First<br />

4 Lumineuse<br />

6 Acey Ducey<br />

7 Call Of Duty<br />

2 Local Chief<br />

5 Hidden Hero<br />

11 Clauses Soco<br />

12 Attika<br />

1 Wrams Pandora<br />

3 Autumn Leaves<br />

Lake McQuire, der er<br />

halvbror til Lucky Lad <strong>og</strong><br />

Lake Cooloola, startede i<br />

hårdt selskab i samtlige<br />

sin fire starter som<br />

2-årig, hvilket <strong>og</strong>så siger<br />

lidt om ambitionerne.<br />

Ligesom Carl Ras Dana<br />

Lim er han efter tyske<br />

Sabiango, <strong>og</strong> begge<br />

heste kunne ønske<br />

dagens distance en hel<br />

del længere. Alligevel<br />

tror vi det bliver disse,<br />

der skal gøre op om<br />

sejren her. Lumineuse<br />

viste i glimt sit talent<br />

sidste år, <strong>og</strong> Baron First<br />

var meget positiv som<br />

anden bag Easy Life på<br />

premieredagen, hvor<br />

han bl.a. var foran Acey<br />

Ducey <strong>og</strong> Autumn<br />

Leaves.<br />

324 RÆKKER X 1 KR =<br />

324 KrOner<br />

1 Street Band<br />

4 Darcy<br />

6 Madame Esprit<br />

10 Itsagroom<br />

8 Runner Runner<br />

11 Sir Henry<br />

7 Be My Conscience<br />

2 Condor<br />

9 Anthony<br />

3 Freja<br />

5 Dustin<br />

Street Band snørede de<br />

fleste med sin<br />

andenplads bag Bank Of<br />

Burden i Dansk Jockey<br />

Club Cup (L), <strong>og</strong> han er<br />

uden tvivl endnu bedre i<br />

år. Han steg tre kilo i<br />

handicap på baggrund<br />

af præstationen, men<br />

der kan sagtens være<br />

meget mere at komme<br />

efter – eneste spørgsmål<br />

er, hvordan han klarer<br />

den længere distance.<br />

Darcy starter på<br />

Klampenborg for første<br />

gang siden sidste års<br />

Derbytriumf, <strong>og</strong> det<br />

bliver et spændende<br />

gensyn. Han bærer fem<br />

kilo mindre end Street<br />

Band <strong>og</strong> leverede en<br />

hæderlig sæsondebut på<br />

Jägersro. Itsagroom<br />

choksejrede første gang<br />

ude på Klampenborgs<br />

græs i fjor, <strong>og</strong> Madame<br />

Esprit kommer bedre<br />

forberedt til denne<br />

sæson end i fjor.<br />

Speciale i undersøgelse <strong>og</strong><br />

behandling af præstationsheste<br />

Den mobile hesteklinik medbringer alle apparater, der er nødvendige for<br />

at udføre en komplet diagnostisk udredning <strong>og</strong> behandling af samme<br />

kvalitet som på et hestehospital<br />

• Røntgen<br />

• Ultralydsscanner<br />

• Endoskop/Gastroskop<br />

Dyrlæge Karsten Key Kristiansen<br />

– 10 års erfaring som hestedyrlæge i England <strong>og</strong> Danmark<br />

Book en tid på<br />

telefon 50 849 849<br />

key@ikeyvet.dk · www.ikeyvet.dk<br />

4 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 5


20130509<br />

kl.12.15<br />

PRøVELøb<br />

Kvaltid / 1:13:0<br />

Ca kl Distance 12.15 / 1100 m<br />

Vægt / 59 kg<br />

1100 gr<br />

PRØVELØB<br />

Inga prissummor i denna löpning<br />

Tidskrav: 1.13,0<br />

ITSALADY 57,5 Jacob Johansen<br />

3, fuks hp Itsabrahma-Shearer / Sherzad (Anne-Grethe Koefoed) Livs: Ej startet.<br />

1 SORT; sorte; rød hue Anne-Grethe Koefoed 2013: Ej startet<br />

Susanne Johansen (a) Formtal: - 2012: Ej startet<br />

SAMEDI (SWE) 53,5 Francis Waweru (57,5)<br />

3, mkbr. hp Fraam-Lady Marion / Charnwood Forest (Swe Sverige) Livs: Ej startet.<br />

2 BLÅ/SORT diag-delt, sort/hvid; orange Akinita Group Ab, Sameliste 03 Invest 2013: Ej startet<br />

Bent Olsen Formtal: - 2012: Ej startet<br />

TREADSTONE 59 Martin Rodriguez<br />

3, brun v Special Quest-Coolmore Rocks / Rock Of Gibraltar (Cat Racing) Livs: Ej startet.<br />

3 Brun M.Lysblå Tværstriber, Brun hue Cat Racing 2013: Ej startet<br />

Helle Christensen Formtal: - 2012: Ej startet<br />

Kl 27/ 4-91 av 1100 gr gd , - Slettet (Bortvist) -<br />

TANQUERAY 55,5 Marcos Robaldo (57,5)<br />

3, brun hp Binary File-Dianella / Bin Ajwaad (Milo Racing) Livs: Ej startet.<br />

4 GUL, gule; gul Carpe Diem Racing I/S 2013: Ej startet<br />

Bent Olsen Formtal: - 2012: Ej startet<br />

1100 m<br />

5<br />

GILBERTIAN (GB)<br />

7, mkbr. v Sakhee-Fudge / Polar Falcon (Gb England)<br />

HVID m.blåt V; røde armringe; blå Claus Gregersen<br />

59 Danny Patil<br />

Livs: 26 5-5-2 188.938<br />

2013: Ej startet<br />

Helle Christensen Formtal: 82 2012: Ej startet<br />

Od 09/ 11-7 60.000 h2 2300 gr lt 2.28,4 Alnitak 58 Condor 66 80 4-3,5 14 B 58 M Stott 141<br />

Ål 09/ 11-8 20.000 h2 1800 gr bl 1.56,2 Gilbertian 65 Parbold Hill 57 79 1- 8 B 65 M Stott *30<br />

Kl 10/ 11-8 25.000 h2 1600 gr gd 1.36,8 Maltho 64 Smokey Storm 62 82 5-4,5 7 B 60 M Stott 60<br />

Kl 10/ 11-5 25.000 f 1600 gr bl 1.39,2 Maltho 62 Gilbertian 57,5 82 2-5 6 B 57,5 M Stott 81<br />

Jæ 11/ 11-2 33.252 h2 1730 dt gd 1.50,8 Nightjar 61 Po Po Poker F 61 82 7-6 9 B 61 M Stott 111<br />

6<br />

SPEEDY AWARD 58,5<br />

3, brun hp Academy Award-Alisa / Slip Anchor (Stutteri Laser I/S)<br />

BLÅ/HVID kvartdelt; blå; blå Stald Frydenlund O Familie<br />

Marc Stott (57,5)<br />

Livs: Ej startet.<br />

2013: Ej startet<br />

Tina Mortensen Formtal: - 2012: Ej startet<br />

ER DU KLAR TIL FODRINGSSÆSONEN ?<br />

Få det store overblik, råd <strong>og</strong> vejledning, så sikrer du, Optimal Trivsel<br />

ved Optimal Fodring.<br />

Br<strong>og</strong>aardens Fodringsrådgivning er sammensat af veluddannede rådgivere med baggrunde<br />

som biokemiker, dyrlæger <strong>og</strong> agronomer. Alle uddannet indenfor ernæring<br />

med specialisering i enten heste, hunde, katte eller zoo dyr.<br />

Foruden at tilbyde vores kunder individuel foderplanlægning, er det <strong>og</strong>så Rådgivningens<br />

opgave at sikre, at Br<strong>og</strong>aarden lever op til de til enhver tid gældende krav fra myndighederne<br />

bl.a. omkring hygiejne, sporbarhed <strong>og</strong> kvalitetssikring.<br />

Når du handler med os <strong>og</strong> vores forhandlere er Rådgivningen din sikkerhed for<br />

kvaliteten – <strong>og</strong> din tryghed for professionel håndtering <strong>og</strong> service, hvis uheldet er ude.<br />

Mange tilbyder gode produkter – Br<strong>og</strong>aardens Rådgivning er et tilbud til dig der vil<br />

være sikker på gode resultater af dit foderkøb.<br />

Ring til os på tlf. 39 65 18 80 hvis du har spørgsmål til fodring eller ønsker professionel<br />

hjælp til foderplaner. Du kan <strong>og</strong>så klikke ind på vores hjemmeside <strong>og</strong> se hvilke<br />

produkter, der er optimal for netop din hest.<br />

- Vi er til for dig <strong>og</strong> din hest<br />

OPTIMAL<br />

TRIVSEL<br />

ved optimal fodring<br />

TELEFON +45 39651880 - MAIL br<strong>og</strong>aarden@br<strong>og</strong>aarden.eu<br />

WWW.BROGAARDEN.EU<br />

6 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 7


SåDAN SPILLER<br />

DU I DAG<br />

aLLe Kan Være MeD<br />

her er GuiDen, Der Får<br />

DiG hurTiGT iGanG.<br />

»<br />

VindEr (AllE lØB)<br />

Vinder er det enkleste spil, du kan spille.<br />

her skal du bare regne ud, hvilken hest<br />

der kommer først over stregen <strong>og</strong> gør<br />

den det, så har du vundet. Og du behøver<br />

ikke engang at udfylde en kupon. Du<br />

siger f.eks. blot: “20 kr. Vinder på nummer<br />

7 i 4. løb.” så er du med. Mindste<br />

indskud er 10 kr.<br />

PlAds (AllE lØB)<br />

her skal din hest bare komme ind mellem<br />

de 3 første for at give gevinst. Og<br />

her behøver du heller ikke at udfylde en<br />

kupon. Du siger f.eks. bare: “20 kr. Plads<br />

på nummer 2 i 3. løb.” Mindste indskud<br />

er 10 kr. såfremt der er seks eller færre<br />

heste opført i pr<strong>og</strong>rammet udbetales der<br />

kun for første <strong>og</strong> anden hest.<br />

komB (AllE lØB)<br />

i Komb gælder det om at finde de to<br />

hes te der kommer først i mål i rigtig rækkefølge.<br />

Man kan hente et godt odds for<br />

små penge. Mindste indskud er 5 kr. pr.<br />

kombination. Kan spilles mundligt eller<br />

skriftligt.<br />

ChANCEVuRdERINGER<br />

ud for hver hest i løbene er der angivet en chancevurdering<br />

som kan hjælpe dig på vej mod gevinsten.<br />

s hesten har vinderchance<br />

t hesten har nok ikke store chancer her<br />

l hesten kan overraske<br />

n hesten er vanskelig at vurdere<br />

Trio (AllE lØB undTAGEn 7. lØB)<br />

her skal man gætte de tre heste, der<br />

kommer først over målstregen i ét løb – i<br />

rigtig rækkefølge. spillet skal udfyldes<br />

på en kupon. Man kan gardere med flere<br />

heste. rækkepris er min 2 kr. hvis ingen<br />

spillere har fundet frem til den rigtige triokombination,<br />

så overføres gevinstpuljen,<br />

som en jackpot til dagens sidste trio spil.<br />

suPErTrio (7. lØB)<br />

n<strong>og</strong>le dage kan der <strong>og</strong>så spilles supertrio.<br />

her gælder det akkurat som i Trio at<br />

finde de tre første heste over mål, blot er<br />

rækkeprisen på 10 kr.<br />

hvis ingen spillere har fundet frem til<br />

den rigtige supertrio-kombination, så<br />

overføres gevinstpuljen, som en jackpot<br />

til en senere dag.<br />

V5 (3.–7. lØB)<br />

i V5 gælder det om at finde vinderne af<br />

fem på forhånd udvalgte løb. Du får gevinst<br />

hvis du har 5 rigtige (eller 4 rigtige,<br />

hvis ingen har 5 rigtige). rækkeprisen er<br />

1 kr.<br />

Vores mål er at give den<br />

bedste service<br />

– før <strong>og</strong> efter skaden er sket<br />

Læs om vores produkter <strong>og</strong> konkurrencedygtige priser på<br />

dansk-hesteforsikring.dk eller kontakt os på Tlf. 63 58 11 22<br />

8 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 9


1<br />

bROGAARdEN hANdICAP<br />

26.000 kr. (13.000-6.500-3.200-2.000-1.300)<br />

Ca kl 12.45<br />

1300 gr<br />

1<br />

BROGAARDEN HANDICAP<br />

26.000 kr 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300<br />

For 3-årige <strong>og</strong> ældre heste<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige - 6 kg ældre - 1 kg<br />

PHOEBE<br />

Rek 1300 gr: Inget rekord finns<br />

68 Ulrikke Nielsen (72)<br />

Trio<br />

kl. 12.45<br />

3-årige <strong>og</strong> ældre heste. handicap klasse 4<br />

Vægt: 3-årige: - 6.5 kg. ældre: - 1.0 kg<br />

Ca kl 12.45<br />

1<br />

1300 gr<br />

BROGAARDEN HANDICAP<br />

26.000 kr 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300<br />

For 3-årige <strong>og</strong> ældre heste<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige - 6 kg ældre - 1 kg<br />

Rek 1300 gr: Inget rekord finns<br />

PHOEBE 68 Ulrikke Nielsen (72)<br />

Trio<br />

1300 m<br />

1<br />

4, brun hp Dexterity-Phoenix Fantasy / Richard Of York (Stutteri Thorskovgaard)<br />

RØD,hvide stjerner;rød Stald 5 Stars<br />

Livs: 15 2-4-1<br />

2013: 1 0-0-0<br />

174.900<br />

0<br />

Helle Christensen Formtal: 73 2012: 8 0-3-1 78.250<br />

Jæ 30/ 5-5 41.500 av 1000 dt gd 1.00,2 Kodiac King 56 Kanzee Gold 52,5 74 6-6,5 6 54 M Friberg 65<br />

Kl 9/ 6-7 20.000 av 1600 gr gd 1.37,7 Solo 58 Phoebe 56,5 74 2-kt huv 7 56,5 C Weilby 103<br />

Kl 24/ 6-3 100.000 av 1600 gr bl 1.38,2 Solo 59 Gallant File 59 74 5-7,5 14 57,5 C Weilby 80<br />

Kl 5/ 8-5 25.000 av 1200 gr lt 1.08,7 Art Law 58 Haseen 56 73 6-6,5 6 58,5 M Friberg 50<br />

Kl 20/ 4-3 16.000 h3 1400 gr gd 1.27,0 Broughtons Fa 57 Playboy 60 73 7-8,5 11 64 M Rodriguez<br />

4, brun hp Dexterity-Phoenix Fantasy / Richard Of York (Stutteri Thorskovgaard) Livs: 15 2-4-1 174.900<br />

1 RØD,hvide DAWN stjerner;rød Stald RAID 5 Stars (SWE) 63 Oliver 2013: 1 Wilson 0-0-0 0<br />

Helle Christensen 4, brun hp Academy Award-La Duquesa / Cajun Cadet (Swe Formtal: Sverige) 73 2012: 8 Livs: 0-3-1 15 78.250 1-3-4 110.098<br />

Jæ 30/ 5-5 2 41.500<br />

BLÅ,<br />

av 1000<br />

hvid/blå/lysblå<br />

dt gd 1.00,2<br />

skærf; lysblå<br />

Kodiac<br />

Gaarmann,<br />

King 56<br />

Petersen<br />

Kanzee<br />

O<br />

Gold<br />

Nielsen<br />

52,5 74 6-6,5<br />

2013:<br />

6 54<br />

1 0-0-0<br />

M Friberg<br />

0<br />

65<br />

Kl 9/ 6-7 20.000 av 1600 gr gd 1.37,7 Solo 58 Phoebe 56,5 74 2-kt huv 7 56,5 C Weilby 103<br />

Kl 24/ 6-3 100.000 Heidi av 1600 Nielsen gr bl (a) 1.38,2 Solo 59 Gallant File 59 Formtal: 74 64 5-7,5 14 2012: 57,5 11 1-1-3 C Weilby 63.520 80<br />

Kl 5/ 8-5<br />

Kl<br />

25.000<br />

19/ 8-3<br />

av 1200<br />

10.000<br />

gr lt<br />

av 1400<br />

1.08,7<br />

gr lt 1.24,1<br />

Art Law 58<br />

Dawn Raid<br />

Haseen<br />

57,5<br />

56<br />

Beetle Bomb<br />

73<br />

55,5 70 6-6,5 6 1-8,5 58,5<br />

6<br />

M Friberg<br />

57,5 J Johansen<br />

50<br />

Kl 20/ 4-3<br />

Kl<br />

16.000<br />

2/ 9-1<br />

h3 1400<br />

50.000<br />

gr gd<br />

av 1600<br />

1.27,0<br />

gr gd 1.35,4<br />

Broughtons Fa<br />

Imaginenowar<br />

57 Playboy<br />

58<br />

60<br />

Clauses<br />

73<br />

Andor 58 70 7-8,5 11 5-4 64<br />

9<br />

M Rodriguez<br />

58 R Schistl<br />

60<br />

Ø 23/ 9-2 258.240 av 1370 gr bl 1.22,6 Ragazzo 59 Messi 59 69 10-15 10 57,5 J Johansen<br />

Kl 29/ 9-7 25.000 f 1400 gr bl 1.27,2 Plotting 59 Out The Ring 56 67 10-9 11 56,5 L Santos DAWN Jæ 28/ 4-4 RAID 19.140 h3 (SWE) 1200 dt gd 1.14,7 Ronaldo 63 58 Lady Strombol Oliver 60 Wilson 65 10-5 13 53 F Waweru<br />

4, brun hp Academy Award-La Duquesa / Cajun Cadet (Swe Sverige) Livs: 15 1-3-4 110.098<br />

2 BLÅ, hvid/blå/lysblå SESSAN skærf; lysblå Gaarmann, Petersen O Nielsen 57 Elione 2013: 1 Chaves 0-0-0 0<br />

Heidi Nielsen 7, brun (a) hp Cajun Cadet-Tower Of Menga / Afleet (Stutteri Hjortebo) Formtal: 64 2012: 11 Livs: 1-1-3 35 63.520 2-6-5 93.410<br />

Kl 19/ 8-3 3 10.000<br />

Sort,gul<br />

av 1400<br />

Hue<br />

gr lt<br />

Inge<br />

1.24,1<br />

Mette Dejgaard<br />

Dawn Raid 57,5 Beetle Bomb 55,5 70 1-8,5<br />

2013:<br />

6 57,5<br />

1 0-0-0<br />

J Johansen<br />

0<br />

*18<br />

Kl 2/ 9-1 50.000 av 1600 gr gd 1.35,4 Imaginenowar 58 Clauses Andor 58 70 5-4 9 58 R Schistl 44<br />

Ø 23/ 9-2 258.240 Inge av 1370 Mette gr Dejgaard bl 1.22,6 Ragazzo 59 Messi 59 Formtal: 69 58 10-15 10 2012: 57,5 7 1-1-1 J Johansen 15.000 100<br />

Kl 29/ 9-7<br />

Kl<br />

25.000<br />

26/ 5-4<br />

f 1400<br />

10.000<br />

gr bl<br />

h5 1300<br />

1.27,2<br />

gr lt 1.18,1<br />

Plotting 59<br />

Azzah 62<br />

Out The Ring<br />

Lille<br />

56<br />

Tuc<br />

67<br />

65 61 10-9 11 7-5 56,5<br />

12<br />

L Santos<br />

65 M Robaldo<br />

173<br />

Jæ 28/ 4-4<br />

Kl<br />

19.140<br />

7/ 7-3<br />

h3 1200<br />

15.000<br />

dt gd<br />

av 0650<br />

1.14,7<br />

gr gd 0.35,5<br />

Ronaldo 58<br />

Cavorting 58<br />

Lady Strombol<br />

Shamsiin<br />

60 65<br />

62 60 10-5 13 9-9 53<br />

9<br />

F Waweru<br />

58,5 C Weilby<br />

483<br />

Kl 13/ 10-8 15.000 h3 1200 gr bl 1.15,5 Opening Day 61,5 Enara 58,5 58 6-9 9 52 D Danekilde<br />

Kl 20/ 10-6 10.000 h4 1200 gr bl 1.15,4 Sessan 56 Trombino 67 56 1-dl 8 56 D Danekilde<br />

SESSAN Kl 27/ 4-4 13.000 h5 1200 gr gd 1.15,7 Eaglecott 57 62 Clauses Polly Elione 50 Chaves<br />

58 9-13 10 63 F Waweru<br />

7, brun hp Cajun Cadet-Tower Of Menga / Afleet (Stutteri Hjortebo) Livs: 35 2-6-5 93.410<br />

3 Sort,gul Hue ENARA Inge Mette Dejgaard (GB) 63 Francis 2013: 1 Waweru 0-0-0 (67) 0<br />

Inge Mette 4, Dejgaard fuks hp Sakhee-Mays Alreem / Johannesburg (Gb England) Formtal: 58 2012: 7 Livs: 1-1-1 14 15.000 1-2-2 62.290<br />

Kl 26/ 5-4 4 10.000 GUL-GRØN h5 1300 gr ternet;hvid;gul lt 1.18,1 Irina Azzah Skjødt 62 Lille Tuc 65 61 7-5 12 2013: 65 1 0-0-0 M Robaldo 1.600 102<br />

Kl 7/ 7-3 15.000 av 0650 gr gd 0.35,5 Cavorting 58 Shamsiin 62 60 9-9 9 58,5 C Weilby 245<br />

Kl 13/ 10-8 15.000<br />

Irina<br />

h3 1200<br />

Skjødt<br />

gr<br />

(a)<br />

bl 1.15,5 Opening Day 61,5 Enara 58,5<br />

Formtal:<br />

58<br />

68<br />

6-9<br />

2012:<br />

9 52<br />

11 1-2-2<br />

D Danekilde<br />

54.040<br />

57<br />

Kl 20/ 10-6<br />

Jæ<br />

10.000<br />

19/ 9-3<br />

h4 1200<br />

20.750<br />

gr bl<br />

av 1200<br />

1.15,4<br />

dt gd 1.15,2<br />

Sessan 56<br />

Cave Man<br />

Trombino<br />

59<br />

67<br />

Faahem<br />

56<br />

58 70<br />

1-dl 8<br />

3-1<br />

56<br />

11<br />

D Danekilde<br />

54 M Robaldo<br />

75<br />

Kl 27/ 4-4<br />

Kl<br />

13.000<br />

29/ 9-7<br />

h5 1200<br />

25.000<br />

gr gd<br />

f 1400<br />

1.15,7<br />

gr bl 1.27,2<br />

Eaglecott 62<br />

Plotting 59<br />

Clauses Polly<br />

Out<br />

50<br />

The<br />

58<br />

Ring 56 69<br />

9-13 10<br />

4-3,5<br />

63<br />

11<br />

F Waweru<br />

56,5 A Hollstenius<br />

87<br />

Kl 13/ 10-8 15.000 h3 1200 gr bl 1.15,5 Opening Day 61,5 Enara 58,5 68 2-3 9 58,5 A Hollstenius<br />

Jæ 31/ 10-2 20.750 av 1730 dt gd 1.50,1 The Provocati 56 Absolute So 54,5 69 10-m 11 51 N Lakshminarayan<br />

ENARA Kl 20/ 4-3 (GB) 16.000 h3 1400 gr gd 1.27,0 Broughtons 63 Fa 57 Playboy 60 Francis 68 Waweru (67) 5-5 11 59 D Patil<br />

4, fuks hp Sakhee-Mays Alreem / Johannesburg (Gb England) Livs: 14 1-2-2 62.290<br />

4 GUL-GRØN ternet;hvid;gul HANDCUFF Irina Skjødt (GB) 50 Pia 2013: Gram, 1 0-0-0 a (51/49) 1.600<br />

Irina Skjødt 7, (a) mkbr. v Lend A Hand-Peruvian Jade / Petong (Gb England) Formtal: 68 2012: 11 Livs: 1-2-2 40 54.040 1-1-3 38.704<br />

Jæ 19/ 9-3 5 20.750 RØD,hvid av 1200 dt bombe;blå;blå gd 1.15,2 Pia Gram Cave Man 59 Faahem 58 70 3-1 11 2013: 54 1 0-1-0 M Robaldo 4.600 99<br />

Kl 29/ 9-7 25.000 f 1400 gr bl 1.27,2 Plotting 59 Out The Ring 56 69 4-3,5 11 56,5 A Hollstenius 111<br />

Kl 13/ 10-8 15.000<br />

Pia<br />

h3<br />

Gram<br />

1200 gr<br />

(a)<br />

bl 1.15,5 Opening Day 61,5 Enara 58,5<br />

Formtal:<br />

68<br />

52<br />

2-3<br />

2012:<br />

9 58,5<br />

7 1-0-1<br />

A Hollstenius<br />

13.800<br />

73<br />

Jæ 31/ 10-2<br />

År<br />

20.750<br />

6/ 7-7<br />

av 1730<br />

8.800<br />

dt gd<br />

av 1550<br />

1.50,1<br />

gr gd 1.33,8<br />

The Provocati<br />

Lady<br />

56<br />

Mary<br />

Absolute<br />

62,5<br />

So<br />

Fars<br />

54,5<br />

Ferrari<br />

69<br />

58 52<br />

10-m 11<br />

3-5,5<br />

51<br />

7<br />

N Lakshminarayan<br />

58 P Gram<br />

49<br />

Kl 20/ 4-3<br />

Ål<br />

16.000<br />

20/ 7-9<br />

h3 1400<br />

11.000<br />

gr gd<br />

h5 1500<br />

1.27,0<br />

gr lt 1.33,1<br />

Broughtons Fa<br />

Handcuff<br />

57<br />

54<br />

Playboy 60<br />

Amber Lady<br />

68<br />

66 50<br />

5-5 11<br />

1-<br />

59<br />

11<br />

D Patil<br />

54 P Gram<br />

121<br />

År 3/ 8-6 7.700 h5 1550 gr gd 1.34,3 Air Force Ele 69 Prime Grey 63 53 6-4 10 59 P Gram<br />

År 21/ 9-11 11.000 h4 1550 gr bl 1.38,4 Joe Rich 64 Angie'S Nap 60 53 5-11 7 51 P Gram<br />

HANDCUFF År 26/ 4-2 11.600 h4 (GB) 1550 gr gd 1.34,7 Show Of 50 Faith 55 Handcuff Pia 50 Gram, 52 a (51/49) 2-6 7 50 P Gram<br />

7, mkbr. v Lend A Hand-Peruvian Jade / Petong (Gb England) Livs: 40 1-1-3 38.704<br />

5 RØD,hvid bombe;blå;blå EASY HILL Pia Gram (SWE) 54 Martin 2013: 1 Rodriguez 0-1-0 4.600 (53)<br />

Pia Gram (a) 4, brun h Distant Thunder-Energy Hill / Muthhil (Swe Sverige) Formtal: 52 2012: 7 Livs: 1-0-1 2 13.800 0-0-0 0<br />

År 6/ 7-7 6 8.800 GUL,røde av 1550 gr prikker;gul;gul/rød gd 1.33,8 Lady Katarina Mary 62,5 Jacobson Fars Ferrari 58 52 3-5,5 2013: 7 58 1 0-0-0 P Gram 0 166<br />

Ål 20/ 7-9 11.000 h5 1500 gr lt 1.33,1 Handcuff 54 Amber Lady 66 50 1- 11 54 P Gram 117<br />

Helle Christensen Formtal: 54 2012: 1 0-0-0 0<br />

År 3/ 8-6 7.700 h5 1550 gr gd 1.34,3 Air Force Ele 69 Prime Grey 63 53 6-4 10 59 P Gram 41<br />

År 21/ 9-11 11.000 h4 1550 gr bl 1.38,4 Joe Rich 64 Angie'S Nap 60 53 5-11 7 51 P Gram 59<br />

År 26/ 4-2 11.600 h4 1550 gr gd 1.34,7 Show Of Faith 55 Handcuff 50 52 2-6 7 50 P Gram 151<br />

Tæ 14/ 11-Kv 1000 dt bl Tid: 1.05,0 - 59 M Smith<br />

Jæ 28/ 11-7 20.750 av 1730 dt gd 1.52,8 Mirror Lad 60 Mrs Luca 55,5 - 10-9,5 11 59 M Smith<br />

EASY Kl 27/ 4-5 HILL 13.000 (SWE) av 1800 gr gd 1.55,6 Rockyto 54 55 Certino 57 Martin - Rodriguez (53) 6-m 7 64 M Rodriguez<br />

4, brun h Distant Thunder-Energy Hill / Muthhil (Swe Sverige) Livs: 2 0-0-0 0<br />

6 GUL,røde prikker;gul;gul/rød PETITE GEMME Katarina Jacobson (USA) 64 Luis 2013: Santos 1 0-0-0 0<br />

Helle Christensen 4, mkbr. hp Broken Vow-Lady Of Beauty / Coronados quest Formtal: (U S A) 54 2012: 1 Livs: 0-0-0 18 1-1-0 0 34.052<br />

7 GRØN,brun tværbånd; brun grøn armb; gr Srs Ab 2013: 1 0-0-0 0<br />

60<br />

*18<br />

44<br />

100<br />

173<br />

483<br />

102<br />

245<br />

57<br />

75<br />

87<br />

99<br />

111<br />

73<br />

49<br />

121<br />

166<br />

117<br />

41<br />

59<br />

151<br />

gdk<br />

143<br />

215<br />

Bettina Wilson Formtal: 65 2012: 9 0-1-0 10.610<br />

Tæ 14/ 11-Kv 1000 dt bl Tid: 1.05,0 - 59 M Smith gdk<br />

Kl 13/ 10-6 18.000 h3 1600 gr bl 1.42,1 Pro Hunter 60,5 Plotting 59 75 9-m 9 B 62 L Santos<br />

Jæ 28/ 11-7 20.750 av 1730 dt gd 1.52,8 Mirror Lad 60 Mrs Luca 55,5 - 10-9,5 11 59 M Smith 143<br />

Jæ 24/ 10-1 24.900 av 1730 dt gd 1.49,1 Champagne Ree 62 Tennessee Sou 62 73 6-m 6 B 60,5 M Rodriguez<br />

Kl 27/ 4-5 13.000 av 1800 gr gd 1.55,6 Rockyto 55 Certino 57 - 6-m 7 64 M Rodriguez 215<br />

Jæ 18/ 11-5 20.750 av 1200 dt gd 1.14,2 Molamento 56,5 Japonica 54,5 71 6-7 11 54,5 L Santos<br />

Jæ 5/ 12-3 20.750 h3 1200 dt bl 1.14,9 Salamanca 65 Molamento 62 69 10-13,5 11 60 O Wilson<br />

PETITE Tæ 27/ 1-3 GEMME 21.750 h4 1200 dt (USA) tg 1.19,7 Mel Street 64 59 Rabalder 54 Luis Santos 67 10-12 10 66 L Rios<br />

4, mkbr. hp Broken Vow-Lady Of Beauty / Coronados quest (U S A) Livs: 18 1-1-0 34.052<br />

7 GRØN,brun tværbånd; brun grøn armb; gr Srs Ab 2013: 1 0-0-0 0<br />

140<br />

260<br />

374<br />

186<br />

195<br />

Bettina Wilson<br />

FAVORITTEN Kl 13/ 10-6 18.000 11 h3 1600 EAGLECOTT gr bl 1.42,1 Pro Hunter 60,5<br />

Formtal:<br />

Plotting 59<br />

65<br />

75<br />

2012: 9 0-1-0 10.610<br />

9-m 9 B 62 L Santos 140<br />

Jæ 24/ 10-1 24.900 av 1730 dt gd 1.49,1<br />

Jæ 18/ 11-5 20.750 av 1200 dt gd 1.14,2<br />

RESERVEHESTE<br />

Jæ 5/ 12-3 20.750 h3 1200 dt bl 1.14,9<br />

Tæ 27/ 1-3 21.750 h4 1200 dt tg 1.19,7<br />

Champagne Ree 62<br />

Molamento 56,5<br />

Salamanca 65<br />

Mel Street 59<br />

Tennessee Sou 62 73<br />

Japonica 54,5 71<br />

Molamento 62 69<br />

Rabalder 54 67<br />

6-m 6<br />

6-7 11<br />

10-13,5 11<br />

10-12 10<br />

B 60,5<br />

54,5<br />

60<br />

66<br />

M Rodriguez<br />

L Santos<br />

O Wilson<br />

L Rios<br />

260<br />

374<br />

186<br />

195<br />

TIPS 11 EAGLECOTT – 10 AZZAH – 12 INDI GO – O: 9 BOSS<br />

ALL IN ALL B 52 Shane Karlsson (49)<br />

3, brun hp Special Quest-All Grey / Academy Award (Berner Olsen) Livs: 3 0-0-0 0<br />

8 GRØN; hvide ærmer; grøn Lone Og Jens Westh 2013: 1 0-0-0 0<br />

Flemming Poulsen Formtal: 55 2012: 2 0-0-0 0<br />

Kl 5/ 8-Kv 1100 gr lt Tid: 1.06,5 - 57,5 L Santos<br />

Kl 19/ 8-1 35.000 av 1300 gr lt 1.18,8 Pinocchio 59 Joaninha 57,5 - 6-12 9 57,5 L Santos<br />

Kl 22/ 9-2 35.000 av 1500 gr gd 1.35,4 Clauses Vib 57,5 Paddington 59 - 9-m 9 57,5 S Vasquez<br />

ALL Kl 20/ IN 4-5 ALL 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0 Easy B Life 52 57,5 Baron First Shane 59 52 Karlsson (49) 8-14 13 57,5 L Beuzelin<br />

3, brun hp Special Quest-All Grey / Academy Award (Berner Olsen) Livs: 3 0-0-0 0<br />

8 GRØN; hvide BOSS ærmer; grøn (SWE) Lone Og Jens Westh 58 Romar 2013: 1 Melo 0-0-0 De Barros 0<br />

Flemming 9, Poulsen brun v Nicolotte-Siluette / Dalby Mustang (Swe Sverige) Formtal: 55 2012: 2 Livs: 0-0-0 65 7-6-8 0 253.492<br />

9 LYSGRØN,sort rundel;lgrøn;hvid Redneck Hb Og Martin Persson 2013: 1 0-0-0 2.000<br />

Kl 5/ 8-Kv 1100 gr lt Tid: 1.06,5 - 57,5 L Santos gdk<br />

Kl 19/ 8-1 35.000 Martin av 1300 Persson, gr lt Sverige 1.18,8 (a) Pinocchio 59 Joaninha 57,5 Formtal: - 59 6-12 2012: 9 13 57,5 1-1-2 L Santos 35.815 64<br />

Kl 22/ 9-2 Jæ 35.000 24/ 10-7 av 1500 19.090 gr av gd 1200 1.35,4 dt gd 1.14,8 Clauses Vib 57,5 Arctic Diamon Paddington 63 59 Japonica - 57 59 9-m 9 4-5,5 57,5 6 S Vasquez 65 J Gustafsson 173<br />

Kl 20/ 4-5 Jæ 20.000 11/ 11-3 av 1600 16.600 gr av gd 1200 1.42,0 dt gd 1.15,2 Easy Life 57,5 Farzan 56 Baron First 59 Walkinthesun 52 56 59 8-14 13 3-3,5 57,5 13 L Beuzelin 60 R Barros 486<br />

Jæ 28/ 11-6 16.600 av 1200 dt gd 1.14,4 El Gran Geord 58 Rabalder 56 60 6-5,5 10 63 W Segovia<br />

Jæ 5/ 12-8 16.600 h5 1200 dt bl 1.15,3 Barnum 62 Turn The Page 56 60 5-9 14 62 R De Barros<br />

BOSS Kl 27/ 4-1 (SWE) a 13.000 h4 1400 gr gd 1.29,2 Arctic Diamon 58 67 Navajo 57 Romar 59 Melo De Barros 4-6,5 8 60 J Gustafsson<br />

9, brun v Nicolotte-Siluette / Dalby Mustang (Swe Sverige) Livs: 65 7-6-8 253.492<br />

9 LYSGRØN,sort AZZAH rundel;lgrøn;hvid (IRE) Redneck Hb Og Martin Persson 66 Anders 2013: 1 Bager 0-0-0 (69) 2.000<br />

Martin Persson, 6, fuks Sverige hp Fath-Mildred (a) / Peintre Celebre (Ire Irland) Formtal: 59 2012: 13 Livs: 1-1-2 46 35.815 8-3-7 254.076<br />

Jæ 24/ 10-7 10 19.090<br />

HVID,sort<br />

av 1200 dt<br />

chevron;sort/hvid<br />

gd 1.14,8<br />

Lone<br />

Arctic<br />

Bager<br />

Diamon 63 Japonica 57 59 4-5,5<br />

2013:<br />

6<br />

Ej<br />

65<br />

startet<br />

J Gustafsson 56<br />

Jæ 11/ 11-3 16.600 av 1200 dt gd 1.15,2 Farzan 56 Walkinthesun 56 59 3-3,5 13 60 R Barros 126<br />

Jæ 28/ 11-6 16.600 Lone av 1200 Bager dt gd 1.14,4 El Gran Geord 58 Rabalder 56 Formtal: 60 70 6-5,5 10 2012: 15 63 5-0-3 W Segovia 117.897 75<br />

Jæ 5/ 12-8<br />

Ø<br />

16.600<br />

27/ 9-7<br />

h5 1200<br />

33.600<br />

dt<br />

h4<br />

bl<br />

1100<br />

1.15,3<br />

dt gd 1.07,9<br />

Barnum 62<br />

Liberty Cash<br />

Turn<br />

58<br />

The Page<br />

Swallow<br />

56 60<br />

Fores 62 73 5-9 14 5-3 62<br />

11<br />

R<br />

F<br />

De<br />

70<br />

Barros<br />

A Bager<br />

205<br />

Kl 27/ 4-1<br />

Kl<br />

a 13.000<br />

13/ 10-8<br />

h4 1400<br />

15.000<br />

gr<br />

h3<br />

gd<br />

1200<br />

1.29,2<br />

gr bl 1.15,5<br />

Arctic Diamon<br />

Opening<br />

67<br />

Day<br />

Navajo<br />

61,5<br />

57<br />

Enara 58,5<br />

59<br />

73 4-6,5 8 7-10,5 60<br />

9<br />

J<br />

F<br />

Gustafsson<br />

61 A Bager<br />

46<br />

Ø 2/ 11-7 33.600 h3 1100 dt bl 1.08,3 Female Spring 65 Mississippi 55 72 4-4,5 12 F 59 A Bager<br />

Ø 9/ 11-4 24.960 h3 1600 dt gd 1.43,7 Velldone 56 Berta Isabel 51 71 3-2,5 11 F 61 A Bager<br />

AZZAH Ø 21/ 11-3 (IRE) 24.960 h3 1600 dt gd 1.45,0 Parbold 66 Hill 55 Le Petit Capo Anders 59 71 Bager (69) 10-13,5 11 F 59 A Bager<br />

6, fuks hp Fath-Mildred / Peintre Celebre (Ire Irland) Livs: 46 8-3-7 254.076<br />

10 HVID,sort chevron;sort/hvid EAGLECOTT Lone Bager (SWE) B 57,5 Juan 2013: Pinto Ej startet (56)<br />

Lone Bager 11, fuks v Eagle Day-My Valentine Card / Forli (Swe Sverige) Formtal: 70 2012: 15 Livs: 5-0-3 55 117.897 7-5-4 233.261<br />

Ø 27/ 9-7 11 33.600<br />

SORT,gule<br />

h4 1100 dt<br />

stjnr;gu<br />

gd 1.07,9<br />

stjr;gul stjrn<br />

Liberty<br />

Susanne<br />

Cash 58<br />

Strand<br />

Swallow Fores 62 73 5-3 11<br />

2013:<br />

F 70<br />

4 1-0-0<br />

A Bager<br />

14.740<br />

80<br />

Kl 13/ 10-8 15.000 h3 1200 gr bl 1.15,5 Opening Day 61,5 Enara 58,5 73 7-10,5 9 F 61 A Bager 51<br />

Ø 2/ 11-7 33.600 Susanne h3 1100 Strand, dt bl 1.08,3 Sverige (a) Female Spring 65 Mississippi 55 Formtal: 72 57 4-4,5 12 2012: F 11 59 0-2-1 A Bager 22.200 206<br />

Ø 9/ 11-4<br />

Jæ<br />

24.960<br />

5/ 12-9<br />

h3 1600<br />

16.600<br />

dt<br />

av<br />

gd<br />

2400<br />

1.43,7<br />

dt bl 2.41,3<br />

Velldone 56<br />

Montgomery<br />

Berta<br />

58<br />

Isabel<br />

Mr<br />

51<br />

Melodyclub<br />

71<br />

60 56 3-2,5 11 7-20 F 61<br />

9<br />

A<br />

B<br />

Bager<br />

56 E Chaves<br />

107<br />

Ø 21/ 11-3<br />

Tæ<br />

24.960<br />

6/ 1-3<br />

h3 1600<br />

17.400<br />

dt<br />

h5<br />

gd<br />

1600<br />

1.45,0<br />

dt gd 1.44,3<br />

Parbold Hill 55<br />

Indian Pale<br />

Le<br />

54<br />

Petit Capo<br />

Crown<br />

59<br />

Of<br />

71<br />

Crea 59 56 10-13,5 11<br />

9-15<br />

F 59<br />

10<br />

A<br />

B<br />

Bager<br />

59 J Pinto<br />

139<br />

Tæ 20/ 1-8 17.400 h5 1200 dt tg 1.20,9 Aventurin 58 Flow 65 55 5-5,5 10 B 63 S Strand<br />

Tæ 27/ 1-9 17.400 h5 1600 dt tg 1.49,5 My Alibi 65 Shabassh 66 54 8-m 9 B 60 S Strand<br />

EAGLECOTT Kl 27/ 4-4 13.000 h5 (SWE) 1200 gr gd 1.15,7 Eaglecott B 57,5 62 Clauses Polly Juan 50 Pinto 53 (56) 1-5,5 10 B 62 J Pinto<br />

11, fuks v Eagle Day-My Valentine Card / Forli (Swe Sverige) Livs: 55 7-5-4 233.261<br />

11 SORT,gule INDI stjnr;gu stjr;gul GO stjrn (SWE) Susanne Strand 53 Manuel 2013: 4 Martinez<br />

1-0-0 14.740<br />

Susanne Strand, 7, brun hp Sverige Indian (a) Lodge-Bombellina / Robellino (Swe Sverige) Formtal: 57 2012: 11 Livs: 0-2-1 24 22.200 2-2-3 46.054<br />

Jæ 5/ 12-9 12 16.600 GUL, av 2400 rød hest;gul dt bl 2.41,3 Jahn Kerstin Montgomery O Karl-Gustav 58 Mr Melodyclub 60 56 7-20 2013: 9 B Ej 56 startet E Chaves 46<br />

Tæ 6/ 1-3 17.400 h5 1600 dt gd 1.44,3 Indian Pale 54 Crown Of Crea 59 56 9-15 10 B 59 J Pinto 119<br />

Tæ 20/ 1-8 17.400<br />

Ricardo<br />

h5 1200<br />

Ramallo,<br />

dt tg 1.20,9<br />

Sverige<br />

Aventurin 58 Flow 65<br />

Formtal:<br />

55<br />

54<br />

5-5,5 10<br />

2012:<br />

B 63<br />

8 1-2-0<br />

S Strand<br />

21.500<br />

143<br />

Tæ 27/ 1-9<br />

Kl<br />

17.400<br />

26/ 5-4<br />

h5 1600<br />

10.000<br />

dt<br />

h5<br />

tg<br />

1300<br />

1.49,5<br />

gr lt 1.18,1<br />

My Alibi 65<br />

Azzah 62<br />

Shabassh 66<br />

Lille Tuc 65<br />

54<br />

56<br />

8-m 9<br />

4-3<br />

B 60<br />

12<br />

S Strand<br />

59 P Cardozo<br />

164<br />

Kl 27/ 4-4<br />

Jæ<br />

13.000<br />

27/ 6-4<br />

h5 1200<br />

16.600<br />

gr<br />

h4<br />

gd<br />

1730<br />

1.15,7<br />

dt gd 1.51,5<br />

Eaglecott 62<br />

State Of Free<br />

Clauses<br />

70<br />

Polly<br />

Runsonrun<br />

50 53<br />

61 55<br />

1-5,5 10<br />

10-11<br />

B 62<br />

13<br />

J Pinto<br />

56 M Martinez<br />

104<br />

Gø 8/ 7-2 16.600 h5 1600 gr lt 1.40,6 Gerrardina 53 Zafir Zaid 56 55 13-9,5 15 58 M Martinez<br />

Kl 22/ 9-9 10.000 h4 1600 gr gd 1.40,0 Harley 61 Indi Go 53 54 2-hls 10 53 M Martinez<br />

INDI Kl 27/ GO 10-7 10.000 (SWE) h5 1600 gr bl 1.42,5 Trombino 53 71 Walnut Lodge Manuel 57 54 Martinez 7-5 12 55 L Santos<br />

7, brun hp Indian Lodge-Bombellina / Robellino (Swe Sverige) Livs: 24 2-2-3 46.054<br />

12 GUL, rød hest;gul Jahn Kerstin O Karl-Gustav 2013: Ej startet<br />

Ricardo Ramallo, Sverige Formtal: 54 2012: 8 1-2-0 21.500<br />

Kl 26/ 5-4 10.000 h5 1300 gr lt 1.18,1 Azzah 62 Lille Tuc 65 56 4-3 12 59 P Cardozo 47<br />

Jæ 27/ 6-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.51,5 State Of Free 70 Runsonrun 61 55 10-11 13 56 M Martinez 132<br />

Gø 8/ 7-2 16.600 h5 1600 gr lt 1.40,6 Gerrardina 53 Zafir Zaid 56 55 13-9,5 15 58 M Martinez 136<br />

Kl 22/ 9-9 10.000 h4 1600 gr gd 1.40,0 Harley 61 Indi Go 53 54 2-hls 10 53 M Martinez 114<br />

Kl 27/ 10-7 10.000 h5 1600 gr bl 1.42,5 Trombino 71 Walnut Lodge 57 54 7-5 12 55 L Santos 61<br />

RACING TIPS<br />

Eaglecott vandt helt efter behag i sidste uge, <strong>og</strong> en ny sejr er naturligvis inden for rækkevidde. advarselslampen blinker d<strong>og</strong><br />

en smule, idet han både fik fire kilo for sejren, samt nu rides med halvandet kilos yderligere overvægt. Azzah var tidligt på<br />

færde i fjor, <strong>og</strong> hvis hun er i n<strong>og</strong>enlunde samme form nu, bør hun regnes langt fremme på trods af den høje vægt. indi Go gør<br />

det normalt fornuftigt på Klampenborg, <strong>og</strong> Boss sæsondebuterede ganske tilfredsstillende. enara var heller ikke langt slået i<br />

sæsondebuten <strong>og</strong> drager her fordel af fire kilos lettelse.<br />

rEsulTAT 1. lØB:<br />

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:<br />

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:<br />

10 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 11


2<br />

0130509-2 Trio<br />

09-2 Trio<br />

IKEYVET 3-åRS MAIdENSERIEN (A)<br />

36.000 kr. (20.000-8.000-4.000-2.500-1.500)<br />

kl. 13.10<br />

For 3-årige heste, der ikke har vundet løb<br />

Vægt: 59.0 kg.<br />

Ca kl 13.10<br />

1400 gr<br />

2<br />

IKEYVET 3-ÅRS MAIDENSERIEN<br />

36.000 kr 20.000-8.000-4.000-2.500-1.500<br />

For 3-årige Maidens<br />

Vægt: 59 kg.<br />

Rek 1400 gr: Inget rekord finns<br />

CLASSIQUE DANSE B 59 Marc Stott<br />

3, mkbr. v Academy Award-Danseuse Et Toi / Richard Of York (Berner Olsen) Livs: 7 0-1-1<br />

1 LILLA; hvide ærmer; hvid <strong>og</strong> lilla hue Lk Holding Egå Aps 2013: 1 0-1-0<br />

Birgitte Nielsen Formtal: 66 2012: 6 0-0-1<br />

38.268<br />

4.400<br />

33.868<br />

Trio<br />

Ca kl 13.10<br />

1400 gr<br />

2<br />

IKEYVET 3-ÅRS MAIDENSERIEN<br />

36.000 kr 20.000-8.000-4.000-2.500-1.500<br />

For 3-årige Maidens<br />

Vægt: 59 kg.<br />

Rek 1400 gr: Inget rekord finns<br />

Trio<br />

1400 m<br />

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2 Red Pearl 56,5 Prudence 56,5 - 4-3,5 11 58 A Nielsen 103<br />

Kl 29/ 9-3 30.000 av 1400 gr bl 1.28,7 Speed 59 Rightquest Ca 59 - 7-20 9 59 E Chaves 56<br />

Jæ 31/ 10-7 33.200 av 1000 dt gd 0.59,8 Rock Of Rid 57,5 Lady In The 57,5 68 3-11,5 8 60 M Stott<br />

Jæ 18/ 11-7 33.200 av 1600 dt gd 1.42,1 Be My Award 59 Lake Mcquire 59 68 9-m 12 61 M Stott<br />

CLASSIQUE År 26/ 4-1 11.000 DANSE av 1550 gr gd 1.37,8 Alfie'S B 59 Rose 59 Classique Marc Dan 59 Stott 66 2-0,5 5 B 59 M Stott<br />

3, mkbr. v Academy Award-Danseuse Et Toi / Richard Of York (Berner Olsen) Livs: 7 0-1-1 38.268<br />

1 LILLA; hvide KING ærmer; hvid DIAMOND <strong>og</strong> lilla hue Lk Holding Egå Aps 59 Elione 2013: 1 Chaves 0-1-0 4.400<br />

Birgitte Nielsen 3, brun v Academy Award-Diamond Of York / Richard Of York Formtal: (Klub Lemmon) 66 2012: 6 0-0-1 Livs: 33.868 5 0-1-1 19.000<br />

Od 15/ 9-3 2 62.200 BLÅ av 1250 hvid gr langstribet; gd 1.14,2 blå/hvid Red ærm/hue Pearl 56,5 Klub Lemmon Prudence 56,5 - 4-3,5 11 2013: 58 1 0-0-1 A Nielsen 4.000 103<br />

Kl 29/ 9-3 30.000 av 1400 gr bl 1.28,7 Speed 59 Rightquest Ca 59 - 7-20 9 59 E Chaves 56<br />

Jæ 31/ 10-7 33.200<br />

Søren<br />

av 1000<br />

Jensen<br />

dt gd 0.59,8 Rock Of Rid 57,5 Lady In The 57,5<br />

Formtal:<br />

68<br />

66<br />

3-11,5 8<br />

2012:<br />

60<br />

4 0-1-0<br />

M Stott<br />

15.000<br />

147<br />

Jæ 18/ 11-7<br />

Kl<br />

33.200<br />

24/ 6-1<br />

av 1600<br />

30.000<br />

dt gd<br />

av 1200<br />

1.42,1<br />

gr bl 1.13,7<br />

Be My Award<br />

Harmonia<br />

59 Lake<br />

58<br />

Mcquire<br />

Hell'S<br />

59<br />

Ange<br />

68<br />

59,5 -<br />

9-m 12<br />

5-8,5<br />

61<br />

10<br />

M Stott<br />

57,5 P Gråberg<br />

328<br />

År 26/ 4-1<br />

Kl<br />

11.000<br />

21/ 7-1<br />

av 1550<br />

35.000<br />

gr gd<br />

av 1200<br />

1.37,8<br />

gr gd 1.11,3<br />

Alfie'S Rose 59<br />

High Heeled<br />

Classique<br />

57,5<br />

Dan<br />

King<br />

59<br />

Diamond<br />

66<br />

59 -<br />

2-0,5 5<br />

2-1<br />

B 59<br />

9<br />

M Stott<br />

59 P Gråberg<br />

40<br />

Kl 2/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.23,8 Hells Angel 59 Certino 59 - 11-14,5 12 59 P Gråberg<br />

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2 Red Pearl 56,5 Prudence 56,5 - 9-6 11 58 O Wilson<br />

KING Kl 27/ DIAMOND 4-3 20.000 av 1300 gr gd 1.23,3 Special 59 Danz 59 Grey Goose Elione 57,5 Chaves 66 3-1 10 59 E Chaves<br />

3, brun v Academy Award-Diamond Of York / Richard Of York (Klub Lemmon) Livs: 5 0-1-1 19.000<br />

2 BLÅ hvid langstribet; LIVEGOALS blå/hvid ærm/hue COM Klub Lemmon (IRE) 57,5 Nicolaj 2013: 1 Stott 0-0-1 4.000<br />

Søren Jensen 3, brun hp Kheleyf-Blue Crystal / Lure (Ire Irland) Formtal: 66 2012: 4 0-1-0 Livs: 15.000 3 0-0-0 1.000<br />

Kl 24/ 6-1 3 30.000 KONGEBLÅ av 1200 gr m.hvidt bl 1.13,7 l<strong>og</strong>o; kongeblå Harmonia Stald 58 Ras Hell'S Ange 59,5 - 5-8,5 10 2013: 57,5 1 0-0-0 P Gråberg 0 91<br />

Kl 21/ 7-1 35.000 av 1200 gr gd 1.11,3 High Heeled 57,5 King Diamond 59 - 2-1 9 59 P Gråberg *31<br />

Kl 2/ 9-4 250.000<br />

Søren<br />

av 1400<br />

Jensen<br />

gr gd 1.23,8 Hells Angel 59 Certino 59<br />

Formtal:<br />

-<br />

62<br />

11-14,5 12<br />

2012:<br />

59<br />

2 0-0-0<br />

P Gråberg<br />

1.000<br />

141<br />

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2 Red Pearl 56,5 Prudence 56,5 - 9-6 11 58 O Wilson 75<br />

Kl 27/ 4-3<br />

Kl<br />

20.000<br />

7/ 7-Kv<br />

av 1300 gr gd<br />

1100<br />

1.23,3<br />

gr gd<br />

Special Danz 59 Grey Goose 57,5<br />

Tid: 1.08,9<br />

66 3-1 10<br />

-<br />

59 E Chaves<br />

57,5 O Wilson<br />

43<br />

Gø 19/ 8-5 29.050 av 1400 gr gd 1.28,5 Time Bandit 56,5 Cotton Danc 54,5 - 8-16,5 9 57 A Hollstenius<br />

Kl 8/ 9-5 25.000 av 1500 gr gd 1.31,4 Annaboda 57,5 Ikc Kick Back 59 - 5-13,5 7 55,5 M Friberg<br />

LIVEGOALS Kl 27/ 4-3 20.000 COM av 1300 gr (IRE) gd 1.23,3 Special 57,5 Danz 59 Grey Goose Nicolaj 57,5 62 Stott 7-8,5 10 57,5 N Stott<br />

3, brun hp Kheleyf-Blue Crystal / Lure (Ire Irland) Livs: 3 0-0-0 1.000<br />

3 KONGEBLÅ DE m.hvidt NIRO l<strong>og</strong>o; kongeblå (SWE) Stald Ras B 59 Romar 2013: 1 Melo 0-0-0 De Barros 0<br />

Søren Jensen 3, brun h Desert Style-Irish Corner / Fraam (Swe Sverige) Formtal: 62 2012: 2 0-0-0 Livs: 2 1.000 0-0-0 3.320<br />

4 HVID, grøn/gul sktjrn;grøn Stall Rsmsn 2013: Ej startet<br />

Kl 7/ 7-Kv 1100 gr gd Tid: 1.08,9 - 57,5 O Wilson gdk<br />

Gø 19/ 8-5 29.050<br />

Ellinor<br />

av 1400<br />

Rasmussen<br />

gr gd 1.28,5<br />

(a)<br />

Time Bandit 56,5 Cotton Danc 54,5<br />

Formtal:<br />

-<br />

-<br />

8-16,5 9<br />

2012:<br />

57<br />

2 0-0-0<br />

A Hollstenius<br />

3.320<br />

51<br />

147<br />

328<br />

40<br />

91<br />

*31<br />

141<br />

75<br />

43<br />

gdk<br />

51<br />

65<br />

92<br />

Kl 8/ 9-5 25.000 av 1500 gr gd 1.31,4 Annaboda 57,5 Ikc Kick Back 59 - 5-13,5 7 55,5 M Friberg 65<br />

Kl 27/ 4-3 20.000 av 1300 gr gd 1.23,3 Special Danz 59 Grey Goose 57,5 62 7-8,5 10 57,5 N Stott 92<br />

Jæ 10/ 10-8 33.200 av 1200 dt bl 1.15,2 Interwatch 59 Golden Raiban 59 - 5-9,5 8 59 D Danekilde 140<br />

4<br />

Jæ 21/ 10-5 29.050 av 1200 dt gd 1.14,8 Sanador 59 Margaux 59<br />

3, brun h Desert Style-Irish Corner / Fraam (Swe Sverige)<br />

HVID, grøn/gul SPECIAL sktjrn;grøn Stall BLUE Rsmsn S 57<br />

Ellinor Rasmussen 3, brun v (a) Special Quest-Blue Mary / Richard Of York (Berner Formtal: Olsen) -<br />

5 LIMEGRØN;lilla; limegrøn Stald Ktas<br />

- 6-12 9 59<br />

Livs: 2 0-0-0 3.320<br />

Marcos 2013: Ej startet Robaldo (59)<br />

2012: 2 0-0-0 Livs: 2 3.320 0-0-0<br />

2013: 1 0-0-0<br />

C Lopez<br />

0<br />

0<br />

61<br />

Bent Olsen Formtal: 62 2012: 1 0-0-0 0<br />

Jæ 10/ 10-8 33.200 av 1200 dt bl 1.15,2 Interwatch 59 Golden Raiban 59 - 5-9,5 8 59 D Danekilde 140<br />

Jæ 21/ 10-5 29.050 av 1200 dt gd 1.14,8 Sanador 59 Margaux 59 - 6-12 9 59 C Lopez 61<br />

Kl 20/ 10-Kv 1100 gr bl Tid: 1.12,6 - S 59 M Robaldo<br />

Kl 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Baron First 59 - 7-11,5 9 S 57 M Robaldo<br />

SPECIAL Kl 20/ 4-5 20.000 BLUE av 1600 gr gd 1.42,0 Easy S Life 57 57,5 Baron First Marcos 59 - Robaldo (59) 7-9,5 13 57 M Robaldo<br />

3, brun v Special Quest-Blue Mary / Richard Of York (Berner Olsen) Livs: 2 0-0-0 0<br />

5 LIMEGRØN;lilla; CLOS limegrøn BEYLESSE Stald Ktas 57,5 Martin 2013: 1 Rodriguez<br />

0-0-0 0<br />

Bent Olsen 3, brun hp Academy Award-Miss Et Toi / Richard Of York (Stald Formtal: Jupiter) 62 2012: 1 0-0-0 Livs: 2 0-0-2 0 9.000<br />

6 KOBOLTBLÅ;laksefarvet m.2 blå ring;blå Stald Clos Beylesse 2013: 1 0-0-1 4.000<br />

gdk<br />

126<br />

170<br />

Kl 20/ 10-Kv<br />

Helle<br />

1100<br />

Christensen<br />

gr bl Tid: 1.12,6<br />

Formtal: 67<br />

-<br />

2012:<br />

S 59<br />

1 0-0-1<br />

M Robaldo<br />

5.000<br />

gdk<br />

Kl 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Baron First 59 - 7-11,5 9 S 57 M Robaldo 126<br />

Kl 20/ 4-5 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0 Easy Life 57,5 Baron First 59 - 7-9,5 13 57 M Robaldo 170<br />

Kl 5/ 8-Kv 1100 gr lt Tid: 1.06,9 - 57,5 M Friberg<br />

Kl 29/ 9-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,5 Go On Directi 59 Jack Of Clubs 59 - 3-4,5 7 57,5 M Rodriguez<br />

CLOS Kl 20/ BEYLESSE 4-5 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0 Easy Life 57,5 57,5 Baron First Martin 59 Rodriguez<br />

- 3-2,5 13 57,5 M Rodriguez<br />

3, brun hp Academy Award-Miss Et Toi / Richard Of York (Stald Jupiter) Livs: 2 0-0-2 9.000<br />

6 KOBOLTBLÅ;laksefarvet KATHERINEA m.2 blå ring;blå (SWE) Stald Clos Beylesse 57,5 Juan 2013: 1 Pinto 0-0-1 4.000<br />

Helle Christensen 3, brun hp Eishin Dunkirk-Edna Boyle / Holy Bull (Swe Sverige) Formtal: 67 2012: 1 0-0-1 Livs: 5 5.000 0-0-0 7.516<br />

7 Sort M/grønt Spidsvinkel.Sort hue. Elisabeth Gautier 2013: 2 0-0-0 4.611<br />

gdk<br />

109<br />

136<br />

Kl 5/ 8-Kv<br />

Elisabeth<br />

1100 gr<br />

Gautier,<br />

lt<br />

Sverige<br />

Tid: 1.06,9<br />

Formtal: 67<br />

-<br />

2012:<br />

57,5<br />

3 0-0-0<br />

M Friberg<br />

2.905<br />

gdk<br />

Kl 29/ 9-1<br />

Tæ<br />

25.000<br />

7/ 11-5<br />

av 1300<br />

29.050<br />

gr bl<br />

av 1350<br />

1.23,5<br />

dt bl 1.27,7<br />

Go On Directi<br />

Manboy<br />

59<br />

59<br />

Jack Of Clubs<br />

Saturday<br />

59 -<br />

Gi 57,5 -<br />

3-4,5 7<br />

5-4<br />

57,5<br />

9<br />

M Rodriguez<br />

57,5 M Rodriguez<br />

109<br />

Kl 20/ 4-5<br />

Tæ<br />

20.000<br />

25/ 11-8<br />

av 1600<br />

41.500<br />

gr gd<br />

av 1600<br />

1.42,0<br />

dt gd 1.45,9<br />

Easy Life 57,5<br />

Mixed Va Be<br />

Baron<br />

57,5<br />

First 59<br />

Cubero<br />

-<br />

59 -<br />

3-2,5 13<br />

6-16,5<br />

57,5<br />

7<br />

M Rodriguez<br />

57,5 M Rodriguez<br />

136<br />

Jæ 5/ 12-7 33.200 av 1200 dt bl 1.16,1 Hilma 57,5 Showborn 59 - 6-7 14 55,5 M Robaldo<br />

Jæ 3/ 4-5 28.710 av 1730 dt gd 1.53,8 Momo Barone 59 Easy Life 57,5 63 6-9 9 57,5 M Martinez<br />

KATHERINEA Jæ 28/ 4-8 28.710 av (SWE) 1600 dt gd 1.40,8 Hurricane 57,5 Red 59 Ligety 57,5 Juan Pinto 63 4-13 8 55,5 M Robaldo<br />

3, brun hp Eishin Dunkirk-Edna Boyle / Holy Bull (Swe Sverige) Livs: 5 0-0-0 7.516<br />

7 Sort M/grønt Spidsvinkel.Sort hue. Elisabeth Gautier 2013: 2 0-0-0 4.611<br />

178<br />

65<br />

214<br />

238<br />

421<br />

Elisabeth Gautier, Sverige<br />

Tæ 7/ 11-5 29.050 10 av NORTHERN 1350 dt bl 1.27,7 BEAUTY Manboy 59<br />

Tæ 25/ 11-8 41.500 av 1600 dt gd 1.45,9 Mixed Va Be 57,5<br />

Jæ 5/ 12-7 33.200 av 1200 dt bl 1.16,1 Hilma 57,5<br />

Formtal:<br />

Saturday Gi 57,5<br />

Cubero 59<br />

Showborn 59<br />

67<br />

-<br />

-<br />

-<br />

2012: 3 0-0-0 2.905<br />

5-4 9 57,5 M Rodriguez<br />

6-16,5 7 57,5 M Rodriguez<br />

6-7 14 55,5 M Robaldo<br />

178<br />

65<br />

214<br />

Jæ 3/ 4-5 28.710 av 1730 dt gd 1.53,8<br />

Jæ 28/ 4-8 28.710 av 1600 dt gd 1.40,8<br />

Momo Barone 59<br />

Hurricane Red 59<br />

Easy Life 57,5<br />

Ligety 57,5<br />

63<br />

63<br />

6-9<br />

4-13<br />

9<br />

8<br />

57,5<br />

55,5<br />

M Martinez<br />

M Robaldo<br />

238<br />

421<br />

FAVORITTEN<br />

DE NIRO (SWE) B 59 Romar Melo De Barros<br />

RESERVEHESTE<br />

TIPS 10 NORTHERN BEAUTY – 6 CLOS BEYLESSE – 2 KING DIAMOND – O: 8 GREY GOOSE<br />

rEsulTAT 2. lØB:<br />

GREY GOOSE 57,5 Jacob Johansen<br />

3, brun hp Academy Award-Jolie Fleur / Richard Of York (Berner Olsen) Livs: 1 0-1-0 8.000<br />

8 GUL, gule; gul Carpe Diem Racing I/S 2013: 1 0-1-0 8.000<br />

Bent Olsen Formtal: - 2012: Ej startet<br />

GREY GOOSE 57,5 Jacob Johansen<br />

Kl 20/ 4-Kv 1100 gr gd Tid: 1.09,0 - 57,5 J Johansen<br />

8<br />

Kl 27/ 4-3 20.000 av 1300 gr gd 1.23,3 Special Danz 59 Grey Goose 57,5<br />

3, brun hp Academy Award-Jolie Fleur / Richard Of York (Berner Olsen)<br />

GUL, gule; gul LADY Carpe Diem IN Racing THE I/S SAND (IRE) 57,5<br />

Bent Olsen 3, brun hp Footstepsinthesand-Lady's Mantle / Sri Pekan (Ire Formtal: Irland) -<br />

9 GRØN; hvide ærmer; grøn Lone Og Jens Westh<br />

- 2-hls 10 57,5 J Johansen<br />

Livs: 1 0-1-0 8.000<br />

Valmir 2013: 1 De 0-1-0 Azeredo 8.000<br />

2012: Ej startet Livs: 6 0-2-1 41.872<br />

2013: Ej startet<br />

Ole Larsen, Sverige Formtal: 70 2012: 6 0-2-1 41.872<br />

Kl 20/ 4-Kv<br />

Jæ 22/ 8-5<br />

1100<br />

33.200<br />

gr gd<br />

av 1200 dt gd 1.16,6 Golden Hit<br />

Tid:<br />

59<br />

1.09,0<br />

Tap On Trac 57,5 -<br />

-<br />

10-m<br />

57,5<br />

10<br />

J Johansen<br />

57,5 S Karlsson<br />

gdk<br />

Kl 27/ 4-3<br />

Tæ<br />

20.000<br />

9/ 9-4<br />

av 1300<br />

166.000<br />

gr gd<br />

av 1150<br />

1.23,3<br />

gr gd 1.08,8<br />

Special Danz<br />

Sweet<br />

59<br />

Loreen<br />

Grey<br />

59<br />

Goose 57,5<br />

Mill Marin<br />

-<br />

59 -<br />

2-hls 10<br />

9-11,5<br />

57,5<br />

12<br />

J Johansen<br />

59 L Hammer<br />

42<br />

Kl 20/ 10-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,9 Prudence 55,5 Lady In The 57,5 66 2-1,5 8 57,5 E Chaves<br />

Jæ 31/ 10-7 33.200 av 1000 dt gd 0.59,8 Rock Of Rid 57,5 Lady In The 57,5 68 2-10 8 57,5 D Danekilde<br />

LADY Jæ 18/ IN 11-4 THE 83.000 av SAND 1200 dt gd (IRE) 1.14,5 Golden 57,5 Raiban 59 Casanova Valmir Star 59 De 68 Azeredo5-3,5<br />

10 57,5 D Danekilde<br />

3, brun hp Footstepsinthesand-Lady's Mantle / Sri Pekan (Ire Irland) Livs: 6 0-2-1 41.872<br />

9 GRØN; hvide NORTHERN ærmer; grøn Lone Og BEAUTY Jens Westh (GB) 57,5 Danny 2013: Ej startet Patil<br />

Ole Larsen, 3, Sverige brun hp Mount Nelson-Vowel / Distant Music (Gb England) Formtal: 70 2012: 6 0-2-1 Livs: 5 41.872 0-1-2 49.147<br />

Jæ 22/ 8-5 10 33.200 GUL-GRØN av 1200 dt ternet;hvid;gul gd 1.16,6 Irina Golden Skjødt Hit 59 Tap On Trac 57,5 - 10-m 10 2013: 57,5 Ej startet S Karlsson 76<br />

Tæ 9/ 9-4 166.000 av 1150 gr gd 1.08,8 Sweet Loreen 59 Mill Marin 59 - 9-11,5 12 59 L Hammer 433<br />

Kl 20/ 10-1 25.000<br />

Irina<br />

av 1300<br />

Skjødt<br />

gr<br />

(a)<br />

bl 1.23,9 Prudence 55,5 Lady In The 57,5<br />

Formtal:<br />

66<br />

73<br />

2-1,5 8<br />

2012:<br />

57,5<br />

5 0-1-2<br />

E Chaves<br />

49.147<br />

68<br />

Jæ 31/ 10-7<br />

Kl<br />

33.200<br />

9/ 6-1<br />

av 1000<br />

25.000<br />

dt gd<br />

av 1100<br />

0.59,8<br />

gr gd 1.04,3<br />

Rock Of Rid 57,5<br />

Harmonia<br />

Lady<br />

57,5<br />

In The 57,5<br />

Smartinblack<br />

68<br />

59 -<br />

2-10 8<br />

6-10,5<br />

57,5<br />

8<br />

D Danekilde<br />

57,5 S Karlsson<br />

49<br />

Jæ 18/ 11-4<br />

Ø<br />

83.000<br />

28/ 6-1<br />

av 1200<br />

35.280<br />

dt gd<br />

av 900<br />

1.14,5<br />

gr lt 0.54,1<br />

Golden Raiban<br />

Prince<br />

59<br />

Field<br />

Casanova<br />

56<br />

Star<br />

Northern<br />

59 68<br />

Be 57,5 -<br />

5-3,5 10<br />

2-1<br />

57,5<br />

6<br />

D Danekilde<br />

57,5 J Johansen<br />

230<br />

Ø 19/ 7-2 35.280 av 1170 gr nt 1.13,8 Sarepta 57,5 Diamant 56 - 3-5 7 57,5 J Johansen<br />

Ø 9/ 8-1 96.000 av 1170 gr mj 1.14,0 Mill Marin 59 Sarepta 59 - 3-1,5 9 59 O Wilson<br />

NORTHERN Jæ 22/ 8-5 33.200 BEAUTY av 1200 dt gd 1.16,6 (GB) Golden 57,5 Hit 59 Tap On Trac Danny 57,5 Patil - 6-9 10 57,5 A Hollstenius<br />

3, brun hp Mount Nelson-Vowel / Distant Music (Gb England) Livs: 5 0-1-2 49.147<br />

10 GUL-GRØN CLAUSES ternet;hvid;gul Irina REKA Skjødt B 59 Luis 2013: Santos Ej startet<br />

Irina Skjødt 3, (a) fuks v Special Quest-Clauses Surprise / Rainbows For Life Formtal: (Claus Reinhold 73 Andersen) 2012: 5 0-1-2 Livs: 8 49.147 0-0-0 14.312<br />

Kl 9/ 6-1 11 25.000 BLÅ, av 1100 hvid gr l<strong>og</strong>o;hvid/blå gd 1.04,3 Claus Harmonia Reinhold 57,5 Andersen Smartinblack 59 - 6-10,5 8 2013: 57,5 1 0-0-0 S Karlsson 0 137<br />

Ø 28/ 6-1 35.280 av 900 gr lt 0.54,1 Prince Field 56 Northern Be 57,5 - 2-1 6 57,5 J Johansen 73<br />

Ø 19/ 7-2 35.280<br />

Brian<br />

av 1170<br />

Wilson<br />

gr nt 1.13,8 Sarepta 57,5 Diamant 56<br />

Formtal:<br />

-<br />

61<br />

3-5 7<br />

2012:<br />

57,5<br />

7 0-0-0<br />

J Johansen<br />

14.312<br />

33<br />

Ø 9/ 8-1<br />

Od<br />

96.000<br />

15/ 9-3<br />

av 1170<br />

62.200<br />

gr mj<br />

av 1250<br />

1.14,0<br />

gr gd 1.14,2<br />

Mill Marin 59<br />

Red Pearl<br />

Sarepta<br />

56,5<br />

59<br />

Prudence<br />

-<br />

56,5 -<br />

3-1,5 9<br />

10-7,5<br />

59<br />

11<br />

O Wilson<br />

58 L Santos<br />

255<br />

Jæ 22/ 8-5<br />

Kl<br />

33.200<br />

29/ 9-3<br />

av 1200<br />

30.000<br />

dt gd<br />

av 1400<br />

1.16,6<br />

gr bl 1.28,7<br />

Golden Hit 59<br />

Speed 59<br />

Tap On Trac 57,5<br />

Rightquest<br />

-<br />

Ca 59 -<br />

6-9 10<br />

5-5,5<br />

57,5<br />

9<br />

A Hollstenius<br />

59 M Rodriguez<br />

71<br />

Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58 - 4-10,5 12 59 M Rodriguez<br />

Kl 20/ 10-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,9 Prudence 55,5 Lady In The 57,5 64 5-14,5 8 59 O Wilson<br />

CLAUSES Kl 27/ 4-3 20.000 REKA av 1300 gr gd 1.23,3 Special B 59 Danz 59 Grey Goose Luis 57,5 Santos 63 9-m 10 B 55 S Kjær Kristense<br />

3, fuks v Special Quest-Clauses Surprise / Rainbows For Life (Claus Reinhold Andersen) Livs: 8 0-0-0 14.312<br />

11 BLÅ, hvid l<strong>og</strong>o;hvid/blå RAZELLO Claus Reinhold Andersen 59 Sara 2013: Slot 1 0-0-0 0<br />

Brian Wilson 3, brun v Academy Award-Dominet Hope / Primo Dominie Formtal: (Havreholms 61 Stutteri) 2012: 7 0-0-0 Livs: 2 14.312 0-0-0 0<br />

Od 15/ 9-3 12 62.200 GUL;grøn;grøn av 1250 gr gd Stengaarden 1.14,2 Red I/S, Pearl L Valentin 56,5 O P Thelix Prudence 56,5 - 10-7,5 11 2013: 58 Ej startet L Santos 295<br />

Kl 29/ 9-3 30.000 av 1400 gr bl 1.28,7 Speed 59 Rightquest Ca 59 - 5-5,5 9 59 M Rodriguez 324<br />

Kl 13/ 10-1 35.000<br />

Allan<br />

av 1300<br />

Thelix<br />

gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58<br />

Formtal:<br />

-<br />

57<br />

4-10,5 12<br />

2012:<br />

59<br />

2 0-0-0<br />

M Rodriguez<br />

0<br />

170<br />

Kl 20/ 10-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,9 Prudence 55,5 Lady In The 57,5 64 5-14,5 8 59 O Wilson 62<br />

Kl 27/ 4-3 20.000 av 1300 gr gd 1.23,3 Special Danz 59 Grey Goose 57,5 63 9-m 10 B 55 S Kjær Kristense 268<br />

Kl 22/ 9-Kv 1100 gr gd Tid: 1.11,4 - 59 S Vittarp<br />

Kl 29/ 9-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,5 Go On Directi 59 Jack Of Clubs 59 - 6-13 7 59 J Johansen<br />

RAZELLO Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3 Rightquest 59 Ca 59 Antonius Sara Meri 58 Slot - 6-15 12 59 S Slot<br />

3, brun v Academy Award-Dominet Hope / Primo Dominie (Havreholms Stutteri) Livs: 2 0-0-0 0<br />

12 GUL;grøn;grøn ROSY Stengaarden RED I/S, L Valentin O P Thelix B 57,5 Shane 2013: Ej startet Karlsson<br />

Allan Thelix 3, brun hp Special Quest-Front Pearl / Starry Night (Peter Knudsen) Formtal: 57 2012: 2 0-0-0 Livs: 3 0-0-0 0 0<br />

13 GRØN; rød hue Stald Søholm 2013: 1 0-0-0 0<br />

Kl 22/ 9-Kv<br />

Inge<br />

1100<br />

Mette<br />

gr<br />

Dejgaard<br />

gd Tid: 1.11,4<br />

Formtal: 54<br />

-<br />

2012:<br />

59<br />

2 0-0-0<br />

S Vittarp<br />

0<br />

gdk<br />

Kl 29/ 9-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,5 Go On Directi 59 Jack Of Clubs 59 - 6-13 7 59 J Johansen 39<br />

Kl 13/ 10-1<br />

Kl<br />

35.000<br />

26/ 5-Kv<br />

av 1300 gr bl<br />

1100<br />

1.24,3<br />

gr lt<br />

Rightquest Ca 59 Antonius Meri<br />

Tid:<br />

58<br />

1.08,1<br />

- 6-15 12<br />

-<br />

59 S Slot<br />

57,5 J Johansen<br />

92<br />

Kl 9/ 6-1 25.000 av 1100 gr gd 1.04,3 Harmonia 57,5 Smartinblack 59 - 8-18 8 57,5 C Weilby<br />

Kl 21/ 7-2 35.000 av 1200 gr gd 1.10,5 Sir Winston 57 Speed 57 - 9-17 10 57,5 C Weilby<br />

ROSY Kl 20/ RED 4-7 13.000 h5 1600 gr gd 1.41,8 Vera B Volkova 57,5 60 Val Fleur Shane 58 Karlsson<br />

55 12-m 15 56,5 N Hansen<br />

3, brun hp Special Quest-Front Pearl / Starry Night (Peter Knudsen) Livs: 3 0-0-0 0<br />

13 GRØN; rød CASTLE hue Stald Søholm DOT (SWE) 57,5 Oliver 2013: 1 Wilson 0-0-0 0<br />

Inge Mette 3, Dejgaard brun hp Königstiger-Castle Square / Distinctly North (Swe Formtal: Sverige) 54 2012: 2 0-0-0 Livs: 5 0-0-1 0 12.284<br />

14 BLÅ-GUL-SVART sexdelad;bl-gu-sv;gul Helene Von Heideken 2013: 1 0-0-0 0<br />

Kl 26/ 5-Kv 1100 gr lt Tid: 1.08,1 - 57,5 J Johansen gdk<br />

Kl 9/ 6-1 25.000<br />

Johan<br />

av 1100<br />

Reuterskiöld,<br />

gr gd 1.04,3<br />

Sverige<br />

Harmonia 57,5 Smartinblack 59<br />

Formtal:<br />

-<br />

65<br />

8-18 8<br />

2012:<br />

57,5<br />

4 0-0-1<br />

C Weilby<br />

12.284<br />

247<br />

Kl 21/ 7-2<br />

Jæ<br />

35.000<br />

21/ 10-5<br />

av 1200<br />

29.050<br />

gr gd<br />

av 1200<br />

1.10,5<br />

dt gd 1.14,8<br />

Sir Winston 57<br />

Sanador 59<br />

Speed 57<br />

Margaux<br />

-<br />

59 -<br />

9-17 10<br />

3-1,5<br />

57,5<br />

9<br />

C Weilby<br />

S 57,5 D Danekilde<br />

216<br />

Kl 20/ 4-7<br />

Jæ<br />

13.000<br />

4/ 11-3<br />

h5 1600<br />

83.000<br />

gr gd<br />

av 1200<br />

1.41,8<br />

dt gd 1.14,5<br />

Vera Volkova 60<br />

Mink'S Chan<br />

Val<br />

57,5<br />

Fleur 58<br />

Casanova<br />

55<br />

Star 59 -<br />

12-m 15<br />

10-11,5<br />

56,5<br />

10<br />

N Hansen<br />

S 57,5 D Danekilde<br />

262<br />

Jæ 18/ 11-7 33.200 av 1600 dt gd 1.42,1 Be My Award 59 Lake Mcquire 59 - 6-14 12 57,5 P Gråberg<br />

Jæ 28/ 11-8 33.200 av 1730 dt gd 1.52,6 Virgil 59 Bonsai Purs 57,5 66 4-3,5 11 57,5 O Wilson<br />

CASTLE Jæ 28/ 4-9 DOT 28.710 av (SWE) 2200 dt gd 2.25,6 Zeus 59 57,5 Koellenstein Oliver 59 Wilson 66 9-m 11 57,5 O Wilson<br />

3, brun hp Königstiger-Castle Square / Distinctly North (Swe Sverige) Livs: 5 0-0-1 12.284<br />

14 BLÅ-GUL-SVART sexdelad;bl-gu-sv;gul Helene Von Heideken 2013: 1 0-0-0 0<br />

Johan Reuterskiöld, Sverige Formtal: 65 2012: 4 0-0-1 12.284<br />

Jæ 21/ 10-5 29.050 av 1200 dt gd 1.14,8 Sanador 59 Margaux 59 - 3-1,5 9 S 57,5 D Danekilde 120<br />

Jæ 4/ 11-3 83.000 av 1200 dt gd 1.14,5 Mink'S Chan 57,5 Casanova Star 59 - 10-11,5 10 S 57,5 D Danekilde 97<br />

Jæ 18/ 11-7 33.200 av 1600 dt gd 1.42,1 Be My Award 59 Lake Mcquire 59 - 6-14 12 57,5 P Gråberg 85<br />

Jæ 28/ 11-8 33.200 av 1730 dt gd 1.52,6 Virgil 59 Bonsai Purs 57,5 66 4-3,5 11 57,5 O Wilson 118<br />

Jæ 28/ 4-9 28.710 av 2200 dt gd 2.25,6 Zeus 59 Koellenstein 59 66 9-m 11 57,5 O Wilson 255<br />

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:<br />

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:<br />

12 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 13


3<br />

kl. 13.40<br />

V5-1<br />

JOCKEYSONLINE.COM<br />

MOwERINA TRIAL<br />

Ca kl 13.40<br />

1600 gr<br />

50.000 kr. (25.000-12.500-6.250-3.750-2.500)<br />

3<br />

JOCKEYSONLINE.COM MOWERINA TRIAL<br />

ærespræmie til vindende 50.000 ejer, udsat kr af 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500<br />

Jockeysonline.com<br />

For 3-årige hopper Ærespræmie til vindende ejer.<br />

For 3-årige hopper<br />

Vægt: 57.0 kg. med div. tillæg<br />

Vægt: 57 kg.<br />

Tillæg: Heste, der har vundet sejr el. pladspræmie på:<br />

100.000 kr.: + 3 kg. 50.000 kr.: + 2 kg<br />

Rek 1600 gr: Inget rekord finns<br />

ANNABODA (IRE) 60 Elione Chaves<br />

1 GRØN,hvid stolpe & l<strong>og</strong>o;hvid Stald Seeland 2013: Ej startet<br />

EASY LIFE (GB) 57 Jacob Johansen<br />

V5-1<br />

0130509-3 V5-1 Trio<br />

Trio<br />

Ca kl 13.40<br />

1600 gr<br />

3<br />

JOCKEYSONLINE.COM MOWERINA TRIAL<br />

50.000 kr 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500<br />

Ærespræmie til vindende ejer.<br />

For 3-årige hopper<br />

Vægt: 57 kg.<br />

Tillæg: Heste, der har vundet sejr el. pladspræmie på:<br />

100.000 kr.: + 3 kg. 50.000 kr.: + 2 kg<br />

Rek 1600 gr: Inget rekord finns<br />

ANNABODA (IRE) 60 Elione Chaves<br />

V5-1<br />

09-3 V5-1 Trio<br />

Trio<br />

3, brun hp Duke Of Marmalade-Moonbi Ridge / Definite Article (Ire Irland) Livs: 4 2-1-0 186.850<br />

Søren Jensen<br />

Kl 21/ 7-Kv 1100 gr gd<br />

Kl 8/ 9-5 25.000 av 1500 gr gd 1.31,4<br />

Tæ 26/ 9-5 37.350 av 1500 gr gd 1.36,8<br />

Annaboda 57,5<br />

Annaboda 58<br />

Formtal:<br />

Tid: 1.06,0<br />

Ikc Kick Back 59<br />

Zeus 57<br />

79<br />

-<br />

-<br />

2012: 4 2-1-0 186.850<br />

- 57,5 O Wilson<br />

1-0,5 7 57,5 O Wilson<br />

1-2 8 58 O Wilson<br />

gdk<br />

*24<br />

*28<br />

Tæ 14/ 10-8 249.000 av 1600 gr gd 1.41,4<br />

Kl 27/ 10-4 100.000 av 1600 gr bl 1.42,2<br />

Diamant 59<br />

Koo Koo Sin 57,5<br />

Annaboda 57,5<br />

Falconet 59<br />

75<br />

79<br />

2-5,5<br />

6-9,5<br />

9<br />

7<br />

57,5<br />

57,5<br />

O Wilson<br />

O Wilson<br />

60<br />

31<br />

3, brun hp Sir Percy-Eternelle / Green Desert (Gb England) Livs: 8 1-4-0 57.362<br />

2 BLÅ m.lilla stjer;lilla;lilla m.blå st Jc Horseracing O Bs Racing Sarl 2013: 5 1-3-0 49.263<br />

3, brun hp Duke Bent Of Olsen Marmalade-Moonbi Ridge / Definite Article (Ire Irland) Formtal: 74 Livs: 4 2-1-0 2012: 186.850 3 0-1-0 8.099<br />

1 GRØN,hvid GB 7/ stolpe 1-2 23.033 & l<strong>og</strong>o;hvid av 1600 Stald aw gd Seeland 1.39,9 Compton Rai 60,5 Easy Life 54,5 - 2013: Ej startet 2-3,5 6 54,5 M Dwyer<br />

GB 19/ 1-5 27.305 av 2200 aw gd 2.22,2 Gertrude Ve 52,5 Easy Life 52,5 - 2-7 8 52,5 K O'Neill<br />

Søren Jensen Formtal: 79 2012: 4 2-1-0 186.850<br />

GB 28/ 1-6 17.275 h 2200 aw gd 2.23,8 Rose Ransom 59 Hidden Luck 59,5 - 7-m 7 B 57 C Bennett<br />

Kl 21/ 7-Kv 1100 gr gd Tid: 1.06,0 - 57,5 O Wilson gdk<br />

Jæ 3/ 4-5 28.710 av 1730 dt gd 1.53,8 Momo Barone 59 Easy Life 57,5 74 2-2 9 57,5 J Johansen<br />

Kl 8/ 9-5 25.000 av 1500 gr gd 1.31,4 Annaboda 57,5 Ikc Kick Back 59 - 1-0,5 7 57,5 O Wilson *24<br />

Kl 20/ 4-5 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0 Easy Life 57,5 Baron First 59 74 1-2,5 13 57,5 J Johansen<br />

Tæ 26/ 9-5 37.350 av 1500 gr gd 1.36,8 Annaboda 58 Zeus 57 - 1-2 8 58 O Wilson *28<br />

Tæ 14/ 10-8 249.000 av 1600 gr gd 1.41,4 Diamant 59 Annaboda 57,5 75 2-5,5 9 57,5 O Wilson 60<br />

Kl 27/ 10-4 100.000 HIGH av 1600 gr HEELED bl 1.42,2 HONEY Koo Koo Sin 57,5 Falconet 57 59 79 Nicolaj 6-9,5 Stott 7 57,5 O Wilson 31<br />

3, brun hp Special Quest-Kirobel / Robellino (Jakob <strong>og</strong> Pernille Altenborg) Livs: 4 1-0-0 38.000<br />

EASY 3 RØD,gul LIFE cirkel; (GB) gule; gul Jakob Og Pernille Altenborg 57 Jacob Johansen2013:<br />

1 0-0-0 3.000<br />

3, brun hp Sir Bent Percy-Eternelle Olsen / Green Desert (Gb England) Formtal: 65 Livs: 8 1-4-0 2012: 3 57.362 1-0-0 35.000<br />

2 BLÅ Kl m.lilla 7/ stjer;lilla;lilla 7-Kv m.blå 1100 st gr Jc gd Horseracing O Bs Racing Sarl Tid: 1.08,5 2013: 5 1-3-0 - 49.263 57,5 N Stott<br />

Kl 21/ 7-1 35.000 av 1200 gr gd 1.11,3 High Heeled 57,5 King Diamond 59 - 1-1 9 57,5 N Stott<br />

Bent Olsen Formtal: 74 2012: 3 0-1-0 8.099<br />

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2 Red Pearl 56,5 Prudence 56,5 - 6-4 11 56,5 D Danekilde<br />

GB 7/ 1-2 23.033 av 1600 aw gd 1.39,9 Compton Rai 60,5 Easy Life 54,5 - 2-3,5 6 54,5 M Dwyer 60<br />

Tæ 14/ 10-9 256.599 av 1350 dt gd 1.24,8 Quite A Missi 59 Harmonia 57,5 68 13-m 14 57,5 L Santos<br />

GB 19/ 1-5 27.305 av 2200 aw gd 2.22,2 Gertrude Ve 52,5 Easy Life 52,5 - 2-7 8 52,5 K O'Neill 70<br />

Kl 27/ 4-2 25.000 av 1500 gr gd 1.35,1 Pinocchio 59 Sir Winston 59 66 4-12,5 5 55,5 M Robaldo<br />

GB 28/ 1-6 17.275 h 2200 aw gd 2.23,8 Rose Ransom 59 Hidden Luck 59,5 - 7-m 7 B 57 C Bennett 55<br />

Jæ 3/ 4-5 28.710 av 1730 dt gd 1.53,8 Momo Barone 59 Easy Life 57,5 74 2-2 9 57,5 J Johansen 41<br />

Kl 20/ 4-5 20.000 HILMA av 1600 gr gd 1.42,0 Easy Life 57,5 Baron First 57 59 74 Manuel 1-2,5 13 Martinez 57,5 J Johansen *19<br />

3, brun hp Miesque's Son-Source Jem / Hawk Wing (Stutteri Hjortebo) Livs: 2 1-0-0 33.200<br />

HIGH 4 GRØN,blå HEELED V;grønne; HONEY grøn Pelu Lækerpraktik Ab 57 O E Gautier Nicolaj Stott 2013: 1 0-0-0 0<br />

3, brun hp Special Elisabeth Quest-Kirobel Gautier, Sverige / Robellino (Jakob <strong>og</strong> Pernille Altenborg) Formtal: 72 Livs: 4 1-0-0 2012: 1 38.000 1-0-0 33.200<br />

3 RØD,gul cirkel; gule; gul Jakob Og Pernille Altenborg 2013: 1 0-0-0 3.000<br />

60<br />

70<br />

55<br />

41<br />

*19<br />

gdk<br />

169<br />

65<br />

357<br />

108<br />

Bent Olsen Formtal: 65 2012: 3 1-0-0<br />

Tæ 25/ 11-Kv 800 dt gd Tid: 51,9 -<br />

35.000<br />

57,5 M Rodriguez<br />

Kl 7/ 7-Kv 1100 gr gd Tid: 1.08,5 - 57,5 N Stott gdk<br />

Jæ 5/ 12-7 33.200 av 1200 dt bl 1.16,1 Hilma 57,5 Showborn 59 - 1-1 14 57,5 M Rodriguez<br />

Kl 21/ 7-1 35.000 av 1200 gr gd 1.11,3 High Heeled 57,5 King Diamond 59 - 1-1 9 57,5 N Stott 169<br />

Jæ 28/ 4-2 43.500 av 1600 dt gd 1.40,7 Rock Of Ridd 59 Sweet Loreen 59 73 6-15,5 6 59 M Martinez<br />

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2 Red Pearl 56,5 Prudence 56,5 - 6-4 11 56,5 D Danekilde 65<br />

Tæ 14/ 10-9 256.599 av 1350 dt gd 1.24,8 Quite A Missi 59 Harmonia 57,5 68 13-m 14 57,5 L Santos 357<br />

Kl 27/ 4-2 25.000 SNOW av 1500 gr gd FLAKE 1.35,1 Pinocchio 59 Sir Winston B 57 59 66 Danny 4-12,5 Patil 5 55,5 M Robaldo 108<br />

3, sk. hp Pistachio-Munay / Desert King (Bechmann Racing) Livs: 1 0-0-0 0<br />

HILMA 5 HVID m. gul tværstribe; hvide; hvid The Breezers 57 I/S Manuel Martinez2013:<br />

1 0-0-0 0<br />

3, brun hp Miesque's Hanne Bechmann Son-Source Jem / Hawk Wing (Stutteri Hjortebo) Formtal: - Livs: 2 1-0-0 2012: Ej 33.200 startet<br />

4 GRØN,blå V;grønne; grøn Pelu Lækerpraktik Ab O E Gautier 2013: 1 0-0-0 0<br />

gdk<br />

277<br />

143<br />

Elisabeth Gautier, Sverige Formtal: 72 2012: 1 1-0-0 33.200<br />

Kl 11/ 4-Kv 1250 dt st Tid: 1.29,4 - B 57,5 D Patil<br />

Kl 20/ 4-5 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0 Easy Life 57,5 Baron First 59 - 6-9 13 B 58 N Stott<br />

Tæ 25/ 11-Kv 800 dt gd Tid: 51,9 - 57,5 M Rodriguez gdk<br />

Jæ 5/ 12-7 33.200 av 1200 dt bl 1.16,1 Hilma 57,5 Showborn 59 - 1-1 14 57,5 M Rodriguez 277<br />

Jæ 28/ 4-2 43.500 PALAGIRL av 1600 dt gd 1.40,7 (IRE) Rock Of Ridd 59 Sweet Loreen 55 59 73 Marcos 6-15,5 Robaldo 6 59 (57) M Martinez 143<br />

3, brun hp Holy Roman Emperor-Palacoona / Last Tycoon (Ire Irland) Livs: 7 1-1-1 53.238<br />

SNOW 6 RØD FLAKE m.gult tværbånd; røde; rød Indseth Investment B 57 Ab Danny Patil 2013: Ej startet<br />

3, sk. hp Pistachio-Munay Bent Olsen / Desert King (Bechmann Racing) Formtal: 72 Livs: 1 0-0-0 2012: 7 1-1-1 0 53.238<br />

5 HVID Kl m. gul 5/ 8-1 tværstribe; 25.000 av hvide; 1400 hvid gr lt The 1.23,4 Breezers I/S Palagirl 55,5 Lumineuse 57,5 - 2013: 1 0-0-0 1-0,5 10 0 55,5 M Robaldo<br />

Tæ 9/ 9-4 166.000 av 1150 gr gd 1.08,8 Sweet Loreen 59 Mill Marin 59 - 6-7,5 12 59 G Baker<br />

Hanne<br />

Jæ<br />

Bechmann<br />

27/ 9-3 83.000 av 1600 dt gd 1.40,1 Marmala 58<br />

Formtal:<br />

Sweet Loreen<br />

-<br />

58 -<br />

2012: Ej startet<br />

8-m 8 58 M Martinez<br />

Kl 13/ 10-4 25.000 av 1800 gr bl 1.57,8 Irish Treasur 55 Prince Fiel 57,5 - 3-4 7 54 M Robaldo<br />

gdk<br />

71<br />

*29<br />

142<br />

171<br />

35<br />

Tæ 25/ 11-9 39.350 av 1350 dt gd 1.25,0 Pal O'Mine 59,5 Rock Of Ridd 58 74 5-15 6 56 M Robaldo 176<br />

IKC SWEET CANDY (USA) B 57 Oliver Wilson<br />

1600 m<br />

JockeysOnline.com – find din jockey!<br />

JockeysOnline.com er en helt ny webportal tilegnet <strong>galop</strong>sportens aktive <strong>og</strong> alle med interesse i de<br />

toptrænede ekvilibrister, der hver eneste dag rider væddeløb på de skandinaviske <strong>og</strong> internationale <strong>galop</strong>baner.<br />

På JockeysOnline.com CLAUSES kan du både VIBBER ”browse” igennem rytternes<br />

B 57<br />

fotos, samt<br />

Martin<br />

søge<br />

Rodriguez<br />

ud fra navn <strong>og</strong> en lang<br />

3, fuks hp Special Quest-Moto-Moonlight / Basiluzzo (Claus Reinhold Andersen) Livs: 1 1-0-0 35.000<br />

række øvrige kriterier, 8 BLÅ, såsom hvid l<strong>og</strong>o;hvid/blå ridevægt, Claus base, Reinhold køn Andersen <strong>og</strong> licenstype.<br />

2013: Ej startet<br />

Brian Wilson Formtal: 68 2012: 1 1-0-0 35.000<br />

JockeysOnline.com er designet som et nyttigt værktøj for trænere <strong>og</strong> ejere, der fremover let kan finde frem<br />

til den rytter der passer Kl 2/ 9-Kv præcis på 1100 deres gr gd hest. Portalen udvikles Tid: løbende 1.10,3 med nye jockeynavne - <strong>og</strong> 57,5 bi<strong>og</strong>rafier.<br />

M Rodriguez<br />

Kl 22/ 9-2 35.000 av 1500 gr gd 1.35,4 Clauses Vib 57,5 Paddington 59 - 1-huv 9 57,5 M Rodriguez<br />

Besøg portalen i dag – klik ind på www.JockeysOnline.com<br />

Kl 11/ 4-Kv 1250 dt st Tid: 1.30,7 - B 57,5 N Hansen<br />

8<br />

Reservordning: 1-2-3-7-6-8-4-5<br />

CLAUSES VIBBER B 57<br />

3, fuks hp Special Quest-Moto-Moonlight / Basiluzzo (Claus Reinhold Andersen)<br />

BLÅ, hvid l<strong>og</strong>o;hvid/blå Claus Reinhold Andersen<br />

Martin Rodriguez<br />

Livs: 1 1-0-0<br />

2013: Ej startet<br />

35.000<br />

Brian Wilson Formtal: 68 2012: 1 1-0-0 35.000<br />

Kl 2/ 9-Kv 1100 gr gd Tid: 1.10,3 - 57,5 M Rodriguez gdk<br />

Kl 22/ 9-2 35.000 av 1500 gr gd 1.35,4 Clauses Vib 57,5 Paddington 59 - 1-huv 9 57,5 M Rodriguez 284<br />

Kl 11/ 4-Kv 1250 dt st Tid: 1.30,7 - B 57,5 N Hansen gdk<br />

Reservordning: 1-2-3-7-6-8-4-5<br />

RACING TIPS<br />

Kl 11/ 4-Kv 1250 dt st Tid: 1.29,4 - B 57,5 D Patil gdk<br />

Kl 20/ 4-5 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0 Easy Life 57,5 Baron First 59 - 6-9 13 B 58 N Stott 71<br />

3, brun hp Candy Ride-Northern Vacation / Yankee Victor (U S A) Livs: 6 0-1-1 27.068<br />

PALAGIRL 7 HVID,gul-rød (IRE) IKC;gul/rød skak Ikc Racing 55 Marcos Robaldo 2013: (57) 2 0-0-0 2.500<br />

3, brun hp Holy Johan Roman Reuterskiöld, Emperor-Palacoona Sverige / Last Tycoon (Ire Irland) Formtal: 66 Livs: 7 1-1-1 2012: 4 53.238 0-1-1 24.568<br />

6 RØD Jæ m.gult 11/ 11-7 tværbånd; 33.200 røde; av 1000 rød dt Indseth gd 1.00,8 Investment Flower Ab Spring 59 Possolan 57,5 - 2013: Ej startet 3-4,5 9 57,5 D De Barros<br />

Jæ 28/ 11-5 33.200 av 1200 dt gd 1.14,2 Margaux 59 Ikc Sweet C 57,5 - 2-5,5 11 57,5 D De Barros<br />

Bent<br />

Jæ<br />

Olsen<br />

5/ 12-7 33.200 av 1200 dt bl 1.16,1 Hilma 57,5<br />

Formtal:<br />

Showborn<br />

72<br />

59 -<br />

2012: 7 1-1-1<br />

12-m<br />

53.238<br />

14 57,5 D De Barros<br />

Kl 5/ 8-1<br />

Jæ<br />

25.000<br />

21/ 4-1<br />

av 1400<br />

28.710<br />

gr lt<br />

av 1200<br />

1.23,4<br />

dt gd 1.13,5<br />

Palagirl 55,5<br />

Glory Face<br />

Lumineuse<br />

57,5<br />

57,5<br />

Griot 59<br />

-<br />

68<br />

1-0,5 10<br />

6-10,5<br />

55,5<br />

9<br />

M Robaldo<br />

57,5 O Wilson<br />

*29<br />

Tæ 9/ 9-4<br />

Kl<br />

166.000<br />

27/ 4-3<br />

av 1150<br />

20.000<br />

gr gd<br />

av 1300<br />

1.08,8<br />

gr gd 1.23,3<br />

Sweet Loreen<br />

Special<br />

59<br />

Danz<br />

Mill<br />

59<br />

Marin 59<br />

Grey Goose<br />

-<br />

57,5 67<br />

6-7,5 12<br />

4-4<br />

59<br />

10<br />

G<br />

B<br />

Baker<br />

57,5 O Wilson<br />

142<br />

Jæ 27/ 9-3 83.000 av 1600 dt gd 1.40,1 Marmala 58 Sweet Loreen 58 - 8-m 8 58 M Martinez 171<br />

Kl 13/ 10-4 25.000 av 1800 gr bl 1.57,8 Irish Treasur 55 Prince Fiel 57,5 - 3-4 7 54 M Robaldo 35<br />

Tæ 25/ 11-9 39.350 av 1350 dt gd 1.25,0 Pal O'Mine 59,5 Rock Of Ridd 58 74 5-15 6 56 M Robaldo 176<br />

137<br />

150<br />

59<br />

117<br />

*29<br />

FAVORITTEN<br />

RESERVEHESTE<br />

TIPS<br />

rEsulTAT 3. lØB:<br />

2 EASY LIFE<br />

1-2-3-7-6-8-4-5<br />

2 EASY LIFE – 1 ANNABODA – 4 HILMA – O: 8 CLAUSES VIBBER<br />

7<br />

IKC SWEET CANDY (USA) B 57<br />

3, brun hp Candy Ride-Northern Vacation / Yankee Victor (U S A)<br />

HVID,gul-rød IKC;gul/rød skak Ikc Racing<br />

Oliver Wilson<br />

Livs: 6 0-1-1<br />

2013: 2 0-0-0<br />

27.068<br />

2.500<br />

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:<br />

Jæ<br />

Johan Reuterskiöld, Sverige<br />

11/ 11-7 33.200 av 1000 dt gd 1.00,8 Flower Spring 59<br />

Formtal:<br />

Possolan 57,5<br />

66<br />

-<br />

2012: 4 0-1-1 24.568<br />

3-4,5 9 57,5 D De Barros 137<br />

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:<br />

Jæ 28/ 11-5 33.200 av 1200 dt gd 1.14,2 Margaux 59 Ikc Sweet C 57,5 - 2-5,5 11 57,5 D De Barros 150<br />

Jæ 5/ 12-7 33.200 av 1200 dt bl 1.16,1 Hilma 57,5 Showborn 59 - 12-m 14 57,5 D De Barros 59<br />

Jæ 21/ 4-1 28.710 av 1200 dt gd 1.13,5 Glory Face 57,5 Griot 59 68 6-10,5 9 57,5 O Wilson 117<br />

Kl 27/ 4-3 20.000 av 1300 gr gd 1.23,3<br />

14 / klAmPEnBorG GaLOPBane<br />

Special Danz 59 Grey Goose 57,5 67 4-4 10 B 57,5 O Wilson *29<br />

WWW.GaLOPBane.DK / 15<br />

Easy Life


4<br />

hK ENTREPRISE hANdICAP<br />

0130509-4 V5-2 Trio<br />

32.000 kr. (16.000-8.000-4.000-2.400-1.600)<br />

V5-2<br />

3-årige <strong>og</strong> ældre heste. handicap klasse 3<br />

Vægt: 3-årige: - 18.0 kg. ældre: - 12,0 kg<br />

Ca kl 14.05<br />

1600 gr<br />

4<br />

HK ENTREPRISE HANDICAP<br />

32.000 kr 16.000-8.000-4.000-2.400-1.600<br />

For 3-årige <strong>og</strong> ældre heste<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige - 18 kg ældre - 12 kg<br />

Rek 1600 gr: Inget rekord finns<br />

V5-2<br />

kl. 14.05<br />

Trio<br />

Ca kl 14.05<br />

4<br />

1600 gr<br />

HK ENTREPRISE HANDICAP<br />

32.000 kr 16.000-8.000-4.000-2.400-1.600<br />

For 3-årige <strong>og</strong> ældre heste<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige - 18 kg ældre - 12 kg<br />

Rek 1600 gr: Inget rekord finns<br />

V5-2<br />

Trio<br />

09-4 V5-2 Trio<br />

HOLMA IVORY (SWE) 63 Max W Friberg (65)<br />

1600 m<br />

1<br />

8, brun hp Inchrory-Forsaken / Lake Coniston (Swe Sverige)<br />

GUL, hvide prikker;gul;gul Gina Rooth O Jonas Persson<br />

Livs: 65 11-8-10 508.921<br />

2013: Ej startet<br />

Kl<br />

Gina Rooth, Sverige (a)<br />

04/ 12-4 20.000 av 1600 gr bl 1.39,6 Smokey Storm 56<br />

Formtal:<br />

Gulapa 60<br />

77<br />

82<br />

2012: 6 0-0-0 18.150<br />

7-3 9 56,5 M Rodriguez 196<br />

Kl 04/ 12-7 25.000 h2 1600 gr bl 1.41,3 Theoderich 54 Loveinthesand 61 82 6-8,5 10 64 M Friberg 60<br />

Kl 12/ 5-7 51.000 h1 1600 gr gd 1.36,9 Cantenac 53 Gulapa 59 81 5-6 10 55 M Rodriguez 395<br />

Kl 24/ 6-4 50.000 av 1800 gr bl 1.50,1 Tatoosh 59 Freja 57 80 4-7,5 6 57 M Rodriguez<br />

HOLMA Jæ 15/ 7-1 41.500 IVORY av 1600 (SWE) dt gd 1.39,4 Tatoosh 63 58 White Cheek Max F 56 W 78 Friberg (65) 5-10,5 6 54 M Friberg<br />

8, brun hp Inchrory-Forsaken / Lake Coniston (Swe Sverige) Livs: 65 11-8-10 508.921<br />

1 GUL, hvide SAN prikker;gul;gul JEMENIANO Gina Rooth O Jonas (IRE) Persson B 64 Martin 2013: Ej startet Rodriguez<br />

Gina Rooth, 6, Sverige brun v Bertolini-Kafayef (a) / Secreto (Ire Irland) Formtal: 77 2012: 6 Livs: 0-0-0 44 18.150 5-9-7 254.235<br />

Kl 04/ 12-4 2 20.000 HVID,gr.hængsler;gr.armb;gr-hv.lgd. av 1600 gr bl 1.39,6 Smokey U Storm Persson, 56 Ekblads, Gulapa 60 K. Stenefeldt 82 7-3 2013: 9 56,5 2 0-2-0 M Rodriguez 20.500 196<br />

Kl 04/ 12-7 25.000<br />

Katharina<br />

h2 1600 gr<br />

Stenefeldt,<br />

bl 1.41,3<br />

Sverige<br />

Theoderich 54 Loveinthesand 61<br />

Formtal:<br />

82<br />

76<br />

6-8,5 10<br />

2012: 15<br />

64<br />

3-1-2<br />

M Friberg<br />

97.032<br />

60<br />

Kl 12/ 5-7<br />

Kl<br />

51.000<br />

13/ 10-6<br />

h1 1600<br />

18.000<br />

gr gd<br />

h3 1600<br />

1.36,9<br />

gr bl 1.42,1<br />

Cantenac 53<br />

Pro Hunter<br />

Gulapa<br />

60,5<br />

59<br />

Plotting 59<br />

81<br />

78<br />

5-6 10<br />

5-9<br />

55<br />

9<br />

M<br />

B<br />

Rodriguez<br />

61 N Lakshminarayan<br />

395<br />

Kl 24/ 6-4<br />

Tæ<br />

50.000<br />

25/ 11-2<br />

av 1800<br />

29.050<br />

gr bl<br />

av 1600<br />

1.50,1<br />

dt gd 1.42,5<br />

Tatoosh 59<br />

Street Band<br />

Freja<br />

59<br />

57<br />

Banditos<br />

80<br />

58 77<br />

4-7,5 6<br />

5-8<br />

57<br />

8<br />

M<br />

F<br />

Rodriguez<br />

59 M Rodriguez<br />

111<br />

Jæ 15/ 7-1<br />

Tæ<br />

41.500<br />

16/ 12-3<br />

av 1600<br />

24.900<br />

dt gd<br />

h3 1600<br />

1.39,4<br />

dt nt 1.45,2<br />

Tatoosh 58<br />

Web Of Dreams<br />

White<br />

57<br />

Cheek<br />

Manhattan<br />

F 56 78<br />

56 77<br />

5-10,5 6<br />

5-7,5<br />

54<br />

14<br />

M<br />

B<br />

Friberg<br />

63 M Rodriguez<br />

172<br />

111<br />

172<br />

*52<br />

146<br />

337<br />

Kl 20/ 4-6 25.000 h2 1600 gr gd 1.40,2 Shrek 60 San Jemeniano 58 76 2-1,5 7 B 58 M Rodriguez<br />

SAN Kl 27/ JEMENIANO 4-7 16.000 h3 1800 gr gd (IRE) 1.54,4 Shrek B 68 64 San Jemeniano Martin 63 76 Rodriguez 2-3 10 B 63 M Rodriguez<br />

6, brun v Bertolini-Kafayef / Secreto (Ire Irland) Livs: 44 5-9-7 254.235<br />

2 HVID,gr.hængsler;gr.armb;gr-hv.lgd. HIS HIGHNESS U Persson, (SWE) Ekblads, K. Stenefeldt 65 Anders 2013: 2 Bager 0-2-0 20.500 (68)<br />

Katharina Stenefeldt, 6, fuks v Heart Sverige Of Oak-Blue Eagle / Eagle Eyed (Swe Sverige) Formtal: 76 2012: 15 Livs: 3-1-2 28 97.032 4-6-4 130.000<br />

Kl 13/ 10-6 3 18.000 SORT/HVID h3 1600 gr halved; bl 1.42,1 sort/hvid; Pro sort/hvi Hunter 60,5 Brian Wilson Plotting 59 78 5-9 2013: 9 B 61 1 0-0-0 N Lakshminarayan 2.500 *52<br />

Tæ 25/ 11-2 29.050<br />

Brian<br />

av 1600<br />

Wilson<br />

dt gd 1.42,5 Street Band 59 Banditos 58<br />

Formtal:<br />

77<br />

80<br />

5-8<br />

2012:<br />

8 F 59<br />

5 1-1-2<br />

M Rodriguez<br />

31.250<br />

146<br />

Tæ 16/ 12-3<br />

Kl<br />

24.900<br />

26/ 5-6<br />

h3 1600<br />

15.000<br />

dt nt<br />

h3 1600<br />

1.45,2<br />

gr lt 1.34,7<br />

Web Of Dreams<br />

Shrek<br />

57<br />

57<br />

Manhattan 56<br />

Freja 60<br />

77<br />

79<br />

5-7,5 14<br />

3-3,5<br />

B 63<br />

9<br />

M Rodriguez<br />

67 O Wilson<br />

337<br />

Kl 20/ 4-6<br />

Kl<br />

25.000<br />

9/ 6-2<br />

h2 1600<br />

15.000<br />

gr gd<br />

h3 2200<br />

1.40,2<br />

gr gd 2.21,8<br />

Shrek 60<br />

Freja 60<br />

San Jemeniano<br />

Arabian<br />

58<br />

Word<br />

76<br />

57 79<br />

2-1,5 7<br />

7-13<br />

B 58<br />

8<br />

M Rodriguez<br />

64 O Wilson<br />

77<br />

Kl 27/ 4-7<br />

Kl<br />

16.000<br />

24/ 6-11<br />

h3 1800<br />

20.000<br />

gr gd<br />

h3 1600<br />

1.54,4<br />

gr bl 1.40,9<br />

Shrek 68<br />

Royal Games<br />

San<br />

60<br />

Jemeniano<br />

Golden<br />

63<br />

Rock<br />

76<br />

59 79<br />

2-3 10<br />

3-2<br />

B 63<br />

12<br />

M Rodriguez<br />

64 O Wilson<br />

59<br />

77<br />

59<br />

51<br />

77<br />

112<br />

Kl 5/ 8-6 15.000 h3 1600 gr lt 1.34,5 His Highness 67 Shrek 61 79 1-hls 8 67 O Wilson<br />

HIS Kl 20/ HIGHNESS 4-6 25.000 h2 1600 gr (SWE) gd 1.40,2 Shrek 60 65 San Jemeniano Anders 58 81 Bager (68) 5-12 7 63 O Wilson<br />

6, fuks v Heart Of Oak-Blue Eagle / Eagle Eyed (Swe Sverige) Livs: 28 4-6-4 130.000<br />

3 SORT/HVID SOLO halved; sort/hvid; sort/hvi Brian Wilson 61 Marcos 2013: 1 Robaldo 0-0-0 2.500 (63)<br />

Brian Wilson 4, fuks v Cajun Cadet-Serangela / Green Tune (Jørgen Hovgaard) Formtal: 80 2012: 5 Livs: 1-1-2 14 31.250 4-0-3 265.040<br />

Kl 26/ 5-6 4 15.000 GRØN h3 1600 med gr rødt lt 1.34,7 W på ryggen; Shrek Grøn; 57 Rød Jørgen Hovgaard Freja 60 79 3-3,5 2013: 9 67 1 0-0-1 O Wilson 4.000 51<br />

Kl 9/ 6-2 15.000<br />

Bent<br />

h3 2200<br />

Olsen<br />

gr gd 2.21,8 Freja 60 Arabian Word 57<br />

Formtal:<br />

79<br />

75<br />

7-13<br />

2012:<br />

8<br />

10<br />

64<br />

3-0-2<br />

O Wilson<br />

205.040<br />

77<br />

Kl 24/ 6-11<br />

Kl<br />

20.000<br />

2/ 9-5<br />

h3<br />

a<br />

1600<br />

20.000<br />

gr bl<br />

h3 1800<br />

1.40,9<br />

gr gd 1.49,9<br />

Royal Games<br />

Humble<br />

60<br />

Star<br />

Golden<br />

60<br />

Rock<br />

Be<br />

59<br />

My Conscie<br />

79<br />

69 79<br />

3-2 12<br />

Ut--<br />

64<br />

7<br />

O Wilson<br />

69,5 L Olsen<br />

112<br />

Kl 5/ 8-6<br />

INGEN<br />

15.000<br />

TID<br />

h3 1600 gr lt 1.34,5 His Highness 67 Shrek 61 79 1-hls 8 67 O Wilson 71<br />

Kl 20/ 4-6<br />

Jæ<br />

25.000<br />

19/ 9-4<br />

h2 1600<br />

33.200<br />

gr gd<br />

h2 1730<br />

1.40,2<br />

dt gd 1.50,2<br />

Shrek 60<br />

Lions Prospec<br />

San<br />

53<br />

Jemeniano<br />

Moon<br />

58<br />

Life<br />

81<br />

61 79<br />

5-12 7<br />

10-19<br />

63<br />

12<br />

O Wilson<br />

59 J Johansen<br />

82<br />

71<br />

82<br />

*25<br />

68<br />

Kl 29/ 9-6 100.000 av 2800 gr bl 3.11,6 Anthony 59 Lancier 59 77 5-m 6 59 J Johansen<br />

SOLO År 24/ 10-11 44.000 av 2000 gr dy 2.14,1 Fillip Stark 61 60 Imaginenowa Marcos 57,5 76 Robaldo (63) 3-14,5 4 59 M Robaldo<br />

4, fuks Kl v 27/ Cajun 4-7 Cadet-Serangela 16.000 h3 1800 / gr Green gd Tune 1.54,4 (Jørgen Shrek Hovgaard) 68 San Jemeniano 63 75 Livs: 14 4-0-3 3-3 265.040 10 60 M Robaldo<br />

4 GRØN med rødt W på ryggen; Grøn; Rød Jørgen Hovgaard 2013: 1 0-0-1 4.000<br />

Bent Olsen GOLDEN ROCK F Formtal: 59 75 Marc 2012: 10 Stott 3-0-2 205.040<br />

Kl 2/ 9-5 a 20.000 7, brun h3 1800 v Primatico-Golden gr gd 1.49,9 Line Humble / Gabitat Star (Berner 60 Olsen) Be My Conscie 69 79 Ut-- Livs: 7 30 69,5 2-11-6 L Olsen 152.350 *25<br />

INGEN TID 5 HVID-LILLA kvadreret;hvid Birgitte Nielsen 2013: 1 0-0-1 3.100<br />

Jæ 19/ 9-4 33.200<br />

Birgitte<br />

h2 1730<br />

Nielsen<br />

dt gd 1.50,2 Lions Prospec 53 Moon Life 61<br />

Formtal:<br />

79<br />

71<br />

10-19 12<br />

2012: 12<br />

59<br />

2-3-2<br />

J Johansen<br />

59.500<br />

68<br />

Kl 29/ 9-6<br />

Kl<br />

100.000<br />

11/ 8-6<br />

av 2800<br />

42.000<br />

gr bl<br />

h3 1800<br />

3.11,6<br />

gr lt 1.46,3<br />

Anthony 59<br />

Shrek 61<br />

Lancier 59<br />

Majestic<br />

77<br />

Elev 61 71<br />

5-m 6<br />

3-2,5<br />

59<br />

12<br />

J Johansen<br />

60 E Chaves<br />

47<br />

År 24/ 10-11<br />

År<br />

44.000<br />

31/ 8-6<br />

av 2000<br />

15.400<br />

gr dy<br />

h3 2150<br />

2.14,1<br />

gr gd 2.17,0<br />

Fillip Stark 60<br />

Cut Imperial<br />

Imaginenowa<br />

67 Keep<br />

57,5<br />

On<br />

76<br />

Flyin 62 71<br />

3-14,5 4<br />

6-2,5<br />

59<br />

8<br />

M Robaldo<br />

63 A Harbjerg<br />

*0<br />

Kl 27/ 4-7<br />

Kl<br />

16.000<br />

22/ 9-5<br />

h3 1800<br />

15.000<br />

gr gd<br />

h3 1600<br />

1.54,4<br />

gr gd 1.39,1<br />

Shrek 68<br />

Florence Cray<br />

San<br />

58<br />

Jemeniano<br />

Golden<br />

63<br />

Rock<br />

75<br />

57 70<br />

3-3 10<br />

2-0,5<br />

60<br />

9<br />

M Robaldo<br />

57 M Robaldo<br />

49<br />

47<br />

*0<br />

49<br />

276<br />

152<br />

93<br />

År 5/ 10-7 31.900 h2 2150 gr bl 2.27,2 Be My Conscie 66 Somerville 61 71 11-14,5 12 55 M Robaldo<br />

GOLDEN År 26/ 4-8 15.400 ROCK h3 2000 gr gd 2.13,1 Keep F On 59 Flyin 60 Fabinho 65 Marc Stott 71 3-7 8 63 N Stott<br />

7, brun v Primatico-Golden Line / Gabitat (Berner Olsen) Livs: 30 2-11-6 152.350<br />

5 HVID-LILLA CLAUSES kvadreret;hvid Birgitte ANDORRA Nielsen 54 Sille 2013: Kjær 1 0-0-1 Kristensen 3.100 (58)<br />

Birgitte Nielsen 4, brun hp Enrique-Andalousie / Spinning World (Stutteri Østerbygaard) Formtal: 71 2012: 12 Livs: 2-3-2 21 59.500 2-4-4 267.272<br />

Kl 11/ 8-6 6 42.000 BLÅ, h3 1800 hvid gr l<strong>og</strong>o;hvid/blå lt 1.46,3 Claus Shrek Reinhold 61 Andersen Majestic Elev 61 71 3-2,5 12 2013: 60 2 0-0-0 E Chaves 0 276<br />

År 31/ 8-6 15.400<br />

Brian<br />

h3 2150<br />

Wilson<br />

gr gd 2.17,0 Cut Imperial 67 Keep On Flyin 62<br />

Formtal:<br />

71<br />

70<br />

6-2,5<br />

2012:<br />

8<br />

12<br />

63<br />

2-3-1<br />

A Harbjerg<br />

219.828<br />

152<br />

Kl 22/ 9-5<br />

Kl<br />

15.000<br />

2/ 9-1<br />

h3 1600<br />

50.000<br />

gr gd<br />

av 1600<br />

1.39,1<br />

gr gd 1.35,4<br />

Florence Cray<br />

Imaginenowar<br />

58 Golden<br />

58<br />

Rock<br />

Clauses<br />

57 70<br />

Andor 58 76<br />

2-0,5 9<br />

2-1<br />

57<br />

9<br />

M Robaldo<br />

58 O Wilson<br />

93<br />

År 5/ 10-7<br />

Jæ<br />

31.900<br />

19/ 9-4<br />

h2 2150<br />

33.200<br />

gr bl<br />

h2 1730<br />

2.27,2<br />

dt gd 1.50,2<br />

Be My Conscie<br />

Lions<br />

66<br />

Prospec<br />

Somerville<br />

53<br />

61<br />

Moon Life<br />

71<br />

61 74<br />

11-14,5 12<br />

12-m<br />

55<br />

12<br />

M Robaldo<br />

51 N Lakshminarayan<br />

154<br />

År 26/ 4-8<br />

Jæ<br />

15.400<br />

4/ 11-4<br />

h3 2000<br />

24.900<br />

gr gd<br />

av 1730<br />

2.13,1<br />

dt gd 1.49,2<br />

Keep On Flyin<br />

Wyclef<br />

60<br />

58<br />

Fabinho 65<br />

Gallant File<br />

71<br />

55 73<br />

3-7 8<br />

7-10,5<br />

63<br />

8<br />

N Stott<br />

57,5 O Wilson<br />

168<br />

154<br />

168<br />

39<br />

108<br />

88<br />

Jæ 3/ 4-4 24.360 av 1730 dt gd 1.53,1 Mrs Perry 54,5 Footstepsofsp 58 71 6-13 8 58,5 O Wilson<br />

CLAUSES Jæ 21/ 4-4 24.360 ANDORRA h3 1730 dt gd 1.50,7 Nightjar 54 66 Gibo Simoni Sille 57 Kjær 71 Kristensen 11-8,5 (58) 14 59 O Wilson<br />

4, brun hp Enrique-Andalousie / Spinning World (Stutteri Østerbygaard) Livs: 21 2-4-4 267.272<br />

6 BLÅ, hvid l<strong>og</strong>o;hvid/blå ALE ALEJANDRO Claus Reinhold Andersen (IRE) B 58 Jacob 2013: 2 Johansen<br />

0-0-0 0<br />

Brian Wilson 4, fuks v Captain Rio-Matetsi / Wagon Limit (Ire Irland) Formtal: 70 2012: 12 Livs: 2-3-1 21 219.828 2-3-3 143.202<br />

Kl 2/ 9-1 7 50.000 RØD, av 1600 sølv gr stj; gd sølv, 1.35,4 røde stj; firdelt Imaginenowar Rolenca 58 Ab,Akinita Clauses Group,Sameliste Andor 58 76 03 2-1 2013: 9 58 2 0-0-1 O Wilson 5.829 39<br />

Jæ 19/ 9-4 33.200<br />

Bent<br />

h2 1730<br />

Olsen<br />

dt gd 1.50,2 Lions Prospec 53 Moon Life 61<br />

Formtal:<br />

74<br />

70<br />

12-m 12<br />

2012: 15<br />

51<br />

2-3-2<br />

N Lakshminarayan<br />

123.740<br />

108<br />

Jæ 4/ 11-4<br />

År<br />

24.900<br />

5/ 10-5<br />

av 1730<br />

20.900<br />

dt gd<br />

h2 2000<br />

1.49,2<br />

gr bl 2.17,7<br />

Wyclef 58<br />

Dicky Mint<br />

Gallant<br />

60<br />

File 55<br />

Ale Alejandro<br />

73<br />

60 75<br />

7-10,5 8<br />

2-1,5<br />

57,5<br />

5<br />

O<br />

B<br />

Wilson<br />

60 J Johansen<br />

88<br />

Jæ 3/ 4-4<br />

Kl<br />

24.360<br />

20/ 10-3<br />

av 1730<br />

15.000<br />

dt gd<br />

h3 1800<br />

1.53,1<br />

gr bl 1.54,4<br />

Mrs Perry 54,5<br />

Don'T Lose<br />

Footstepsofsp<br />

61,5 Vivaldi<br />

58<br />

54<br />

71<br />

74<br />

6-13 8<br />

8-16,5<br />

58,5<br />

8<br />

O<br />

B<br />

Wilson<br />

60,5 M Robaldo<br />

78<br />

Jæ 21/ 4-4<br />

Jæ<br />

24.360<br />

4/ 11-4<br />

h3 1730<br />

24.900<br />

dt gd<br />

av 1730<br />

1.50,7<br />

dt gd 1.49,2<br />

Nightjar 66<br />

Wyclef 58<br />

Gibo Simoni<br />

Gallant<br />

57<br />

File<br />

71<br />

55 73<br />

11-8,5 14<br />

6-10<br />

59<br />

8<br />

O<br />

B<br />

Wilson<br />

61 J Johansen<br />

281<br />

78<br />

281<br />

109<br />

36<br />

141<br />

Jæ 3/ 4-4 24.360 av 1730 dt gd 1.53,1 Mrs Perry 54,5 Footstepsofsp 58 71 3-2,5 8 B 60 M Robaldo<br />

ALE Jæ 21/ ALEJANDRO 4-4 24.360 h3 1730 dt (IRE) gd 1.50,7 Nightjar B 58 66 Gibo Simoni Jacob 57 Johansen<br />

71 7-5,5 14 B 59 J Johansen<br />

4, fuks v Captain Rio-Matetsi / Wagon Limit (Ire Irland) Livs: 21 2-3-3 143.202<br />

FAVORITTEN 7 RØD, sølv stj; 2 SAN sølv, JEMENIANO<br />

røde stj; firdelt Rolenca Ab,Akinita Group,Sameliste 03 2013: 2 0-0-1 5.829<br />

Bent Olsen Formtal: 70 2012: 15 2-3-2 123.740<br />

År 5/ 10-5 20.900 h2 2000 gr bl 2.17,7 Dicky Mint 60 Ale Alejandro 60 75 2-1,5 5 B 60 J Johansen 109<br />

RESERVEHESTE Kl 20/ 10-3 15.000 11-3-4-9-2-5-8-10-1-6-7<br />

h3 1800 gr bl 1.54,4 Don'T Lose 61,5 Vivaldi 54 74 8-16,5 8 B 60,5 M Robaldo 36<br />

122<br />

59<br />

TIPS<br />

Jæ 4/ 11-4 24.900 av 1730 dt gd 1.49,2 Wyclef 58 Gallant File 55 73<br />

Jæ 3/ 4-4 24.360 av 1730 dt gd 1.53,1 Mrs Perry 54,5 Footstepsofsp 58 71<br />

Jæ 21/ 4-4 24.360 2 SAN h3 1730 JEMENIANO dt gd 1.50,7 – 4 SOLO Nightjar – 66 11 PLOTTING Gibo – Simoni O: 1 HOLMA 57 71 IVORY<br />

6-10<br />

3-2,5<br />

7-5,5<br />

8<br />

8<br />

14<br />

B 61<br />

B 60<br />

B 59<br />

J Johansen<br />

M Robaldo<br />

J Johansen<br />

141<br />

122<br />

59<br />

hK entreprise er opbygget i kraft af godt håndværk <strong>og</strong> afleverin- <strong>og</strong> ens for dem alle er, at vi ikke skelner mellem en kunde som<br />

ger til tiden, <strong>og</strong> det er med stolthed at 2/3 af vores ordrer sker på kommer med ønsket om en ny radiatorskjuler eller kunder som<br />

baggrund af anbefalinger fra eksisterende kunder. hos hK en- kommer med en entreprise på renoveringen af et fritidshjem.<br />

treprise er det os derfor magtpåliggende at kunden ikke bare får, alle opgaver løses med udgangspunkt i at sikre kunden en god<br />

hvad der aftales, men at kunden <strong>og</strong>så er sikret en god behandling oplevelse.<br />

<strong>og</strong> en løbende orientering om MOJITO arbejdet, mens det pågår. Vi har 60 Luis Santos<br />

tradition for ikke at skelne mellem 5, ssk. de v Pistachio-Titchi forskellige Witchi typer / Magic opgaver Ring (Kjems Læs Racing) mere <strong>og</strong> kontakt os Livs: igennem 14 3-1-1 vores 125.717 website:<br />

8 RØD,blå tværbånd;rød;blå,rød kvast Anna, Leif O Louise Nilsson 2013: 1 0-0-0 3.750<br />

<strong>og</strong> kunder. Vi har lige dele private <strong>og</strong> erhvervsmæssige opgaver, www.hk-entreprise.dk<br />

Bettina Wilson Formtal: 72 2012: 5 1-0-0 19.980<br />

Gø 29/ 7-3 31.125 h2 1400 gr gd 1.25,5 Saint Sebasti 59 Wyclef 53 72 4-4 12 56 M Rodriguez<br />

Kl 5/ 8-6 15.000 h3 1600 gr lt 1.34,5 His Highness 67 Shrek 61 72 8-3,5 8 60 M Rodriguez<br />

Kl 19/ 8-5 15.000 h3 1600 gr lt 1.34,5 Mojito 59 Plotting 57 71 1- 8 59 O Wilson<br />

Kl 8/ 9-6 18.000 h3 1600 gr gd 1.37,0 Out The Ring 55 Wyclef 62 73 9-5 11 64 Be Wilson<br />

MOJITO Kl 20/ 4-6 25.000 h2 1600 gr gd 1.40,2 Shrek 60 San Jemeniano Luis 58 Santos 73 4-11,5 7 55 E Chaves<br />

5, ssk. v Pistachio-Titchi Witchi / Magic Ring (Kjems Racing) Livs: 14 3-1-1 125.717<br />

8 RØD,blå tværbånd;rød;blå,rød ROYAL REFERENCE kvast Anna, Leif O (SWE) Louise Nilsson 60 Oliver 2013: 1 Wilson 0-0-0 3.750<br />

Bettina Wilson 4, brun h Königstiger-Reference Lady / Revoque (Swe Sverige) Formtal: 72 2012: 5 Livs: 1-0-0 9 19.980 1-0-0 54.946<br />

Gø 29/ 7-3 9 31.125 HVID,gul/rød h2 1400 gr gd stribe;hvid-gul-rød 1.25,5 Saint Carl Sebasti Reuter 59 - Easy Wyclef 53 72 4-4 12 2013: 56 1 0-0-0 M Rodriguez 0 279<br />

Kl 5/ 8-6 15.000<br />

Johan<br />

h3 1600<br />

Reuterskiöld,<br />

gr lt 1.34,5<br />

Sverige<br />

His Highness 67 Shrek 61<br />

Formtal:<br />

72<br />

72<br />

8-3,5<br />

2012:<br />

8 60<br />

8 1-0-0<br />

M Rodriguez<br />

54.946<br />

100<br />

Kl 19/ 8-5<br />

Jæ<br />

15.000<br />

13/ 6-5<br />

h3 1600<br />

29.050<br />

gr lt<br />

av 1200<br />

1.34,5<br />

dt gd 1.14,8<br />

Mojito 59<br />

Promising Pra<br />

Plotting<br />

59<br />

57<br />

D J Fontana<br />

71<br />

59 67<br />

1- 8<br />

4-5,5<br />

59<br />

10<br />

O<br />

B<br />

Wilson<br />

59 P Gråberg<br />

45<br />

Kl 8/ 9-6<br />

Tæ<br />

18.000<br />

10/ 7-10<br />

h3 1600<br />

41.500<br />

gr gd<br />

av 1600<br />

1.37,0<br />

gr gd 1.39,7<br />

Out The Ring<br />

Don'T<br />

55<br />

Lose<br />

Wyclef<br />

59<br />

62<br />

Race Ace<br />

73<br />

59 67<br />

9-5 11<br />

4-6<br />

64<br />

9<br />

Be<br />

S<br />

Wilson<br />

59 E Ski<br />

78<br />

Kl 20/ 4-6<br />

Jæ<br />

25.000<br />

15/ 7-8<br />

h2 1600<br />

29.050<br />

gr gd<br />

av 1200<br />

1.40,2<br />

dt gd 1.15,1<br />

Shrek 60<br />

Royal Referen<br />

San<br />

59<br />

Jemeniano<br />

Japonica<br />

58 73<br />

57,5 67<br />

4-11,5 7<br />

1-1<br />

55<br />

12<br />

E Chaves<br />

B 59 D De Barros<br />

71<br />

Jæ 4/ 8-3 20.750 av 1200 dt gd 1.13,2 Fanlight 58,5 Castle Zinn 50,5 70 4-3 8 B 58 P Gråberg<br />

ROYAL Jæ 28/ 4-4 REFERENCE 19.140 h3 1200 dt gd 1.14,7 (SWE) Ronaldo 60 58 Lady Strombol Oliver 60 Wilson 72 6-2 13 64 O Wilson<br />

4, brun h Königstiger-Reference Lady / Revoque (Swe Sverige) Livs: 9 1-0-0 54.946<br />

9 HVID,gul/rød OUT stribe;hvid-gul-rød THE RING Carl Reuter (IRE) - Easy 54 Francis 2013: 1 Waweru 0-0-0 (58) 0<br />

Johan Reuterskiöld, 6, brun v Acclamation-Residual Sverige / Trempolino (Ire Irland) Formtal: 72 2012: 8 Livs: 1-0-0 42 54.946 2-10-3 199.823<br />

Jæ 13/ 6-5 10 29.050 GRØN,rødt av 1200 dt l<strong>og</strong>o;grøn;rød gd 1.14,8 Unnie Promising Jacobsen Pra 59 D J Fontana 59 67 4-5,5 10 2013: B 59 1 0-0-0 P Gråberg 0 135<br />

Tæ 10/ 7-10 41.500<br />

Unnie<br />

av 1600<br />

Jacobsen<br />

gr gd 1.39,7<br />

(a)<br />

Don'T Lose 59 Race Ace 59<br />

Formtal:<br />

67<br />

70<br />

4-6<br />

2012:<br />

9 S 59<br />

9 1-1-1<br />

E Ski<br />

41.000<br />

189<br />

Jæ 15/ 7-8<br />

Kl<br />

29.050<br />

8/ 9-6<br />

av 1200<br />

18.000<br />

dt gd<br />

h3 1600<br />

1.15,1<br />

gr gd 1.37,0<br />

Royal Referen<br />

Out<br />

59<br />

The Ring<br />

Japonica<br />

55<br />

57,5<br />

Wyclef 62<br />

67<br />

68<br />

1-1 12<br />

1-1<br />

B 59<br />

11<br />

D De<br />

55<br />

Barros<br />

F Waweru<br />

199<br />

Jæ 4/ 8-3<br />

Kl<br />

20.750<br />

22/ 9-5<br />

av 1200<br />

15.000<br />

dt gd<br />

h3 1600<br />

1.13,2<br />

gr gd 1.39,1<br />

Fanlight 58,5<br />

Florence Cray<br />

Castle<br />

58<br />

Zinn 50,5<br />

Golden Rock<br />

70<br />

57 71<br />

4-3 8<br />

9-14<br />

B 58<br />

9<br />

P Gråberg<br />

55 F Waweru<br />

58<br />

Jæ 28/ 4-4<br />

Kl<br />

19.140<br />

29/ 9-7<br />

h3 1200<br />

25.000<br />

dt gd<br />

f 1400<br />

1.14,7<br />

gr bl 1.27,2<br />

Ronaldo 58<br />

Plotting 59<br />

Lady Strombol<br />

Out<br />

60<br />

The<br />

72<br />

Ring 56 70<br />

6-2 13<br />

2-0,5<br />

64<br />

11<br />

O Wilson<br />

56 F Waweru<br />

149<br />

Kl 13/ 10-6 18.000 h3 1600 gr bl 1.42,1 Pro Hunter 60,5 Plotting 59 71 7-19 9 54 F Waweru<br />

OUT Kl 20/ THE 4-3 16.000 RING h3 1400 (IRE) gr gd 1.27,0 Broughtons 54 Fa 57 Playboy 60 Francis 71 Waweru (58) 11-15 11 58 F Waweru<br />

6, brun v Acclamation-Residual / Trempolino (Ire Irland) Livs: 42 2-10-3 199.823<br />

10 GRØN,rødt PLOTTING l<strong>og</strong>o;grøn;rød Unnie (GB) Jacobsen 60 Elione 2013: 1 Chaves 0-0-0 0<br />

Unnie Jacobsen 7, brun (a) hp Medicean-Quite Happy / Statoblest (Gb England) Formtal: 70 2012: 9 Livs: 1-1-1 35 41.000 4-5-4 182.428<br />

Kl 8/ 9-6 11 18.000 RØD,gul h3 1600 krydsbandolier;rød gr gd 1.37,0 H. Out Crantz, The Ring T. 55 Nobel Og Wyclef B. Tullberg 62 68 1-1 11 2013: 55 Ej startet F Waweru 143<br />

Kl 22/ 9-5 15.000<br />

Håkan<br />

h3 1600<br />

Crantz,<br />

gr gd<br />

Sverige<br />

1.39,1<br />

(a)<br />

Florence Cray 58 Golden Rock 57<br />

Formtal:<br />

71<br />

72<br />

9-14<br />

2012:<br />

9 55<br />

9 2-3-1<br />

F Waweru<br />

76.500<br />

56<br />

Kl 29/ 9-7<br />

Gø<br />

25.000<br />

1/ 9-2<br />

f 1400<br />

33.200<br />

gr bl<br />

h3 1300<br />

1.27,2<br />

gr lt 1.18,4<br />

Plotting 59<br />

Tromboni 54<br />

Out The Ring<br />

Like<br />

56<br />

A Charm<br />

70<br />

52 70<br />

2-0,5 11<br />

6-2<br />

56<br />

14<br />

F Waweru<br />

58 E Chaves<br />

154<br />

Kl 13/ 10-6<br />

Kl<br />

18.000<br />

22/ 9-5<br />

h3 1600<br />

15.000<br />

gr bl<br />

h3 1600<br />

1.42,1<br />

gr gd 1.39,1<br />

Pro Hunter 60,5<br />

Florence Cray<br />

Plotting<br />

58<br />

59<br />

Golden Rock<br />

71<br />

57 70<br />

7-19 9<br />

3-1,5<br />

54<br />

9<br />

F Waweru<br />

58 E Chaves<br />

56<br />

Kl 20/ 4-3<br />

Kl<br />

16.000<br />

29/ 9-7<br />

h3 1400<br />

25.000<br />

gr gd<br />

f 1400<br />

1.27,0<br />

gr bl 1.27,2<br />

Broughtons Fa<br />

Plotting<br />

57<br />

59<br />

Playboy 60<br />

Out The<br />

71<br />

Ring 56 70<br />

11-15 11<br />

1-<br />

58<br />

11<br />

F Waweru<br />

59 E Chaves<br />

173<br />

Kl 13/ 10-6 18.000 h3 1600 gr bl 1.42,1<br />

PLOTTING Kl 27/ 10-6 15.000 (GB) h3 1600 gr bl 1.41,3<br />

Pro Hunter 60,5<br />

Don'T Lose 60 61,5<br />

Plotting 59 72<br />

Opening Day Elione 61,5 Chaves<br />

72<br />

2-3,5<br />

4-3<br />

9<br />

7<br />

59<br />

60<br />

E Chaves<br />

E Chaves<br />

7, brun hp Medicean-Quite Happy / Statoblest (Gb England) Livs: 35 4-5-4 182.428<br />

11 RØD,gul Reservordning: krydsbandolier;rød 11-3-4-9-2-5-8-10-1-6-7<br />

H. Crantz, T. Nobel Og B. Tullberg 2013: Ej startet<br />

Håkan Crantz, Sverige (a) Formtal: 72 2012: 9 2-3-1 76.500<br />

Gø 1/ 9-2 33.200 h3 1300 gr lt 1.18,4 Tromboni 54 Like A Charm 52 70 6-2 14 58 E Chaves 133<br />

Kl 22/ 9-5 15.000 h3 1600 gr gd 1.39,1 Florence Cray 58 Golden Rock 57 70 3-1,5 9 58 E Chaves 70<br />

Kl 29/ 9-7 25.000 f 1400 gr bl 1.27,2 Plotting 59 Out The Ring 56 70 1- 11 59 E Chaves 82<br />

Kl 13/ 10-6 18.000 h3 1600 gr bl 1.42,1 Pro Hunter 60,5 Plotting 59 72 2-3,5 9 59 E Chaves 65<br />

Kl 27/ 10-6 15.000 h3 1600 gr bl 1.41,3 Don'T Lose 61,5 Opening Day 61,5 72 4-3 7 60 E Chaves 38<br />

Reservordning: 11-3-4-9-2-5-8-10-1-6-7<br />

RACING TIPS<br />

San Jemeniano<br />

rEsulTAT 4. lØB:<br />

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:<br />

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:<br />

16 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 17


5<br />

kl. 14.35<br />

V5-3<br />

SEELANd<br />

Ca kl dANSK 14.35 2000 1600 GuINEAS gr TRIAL TRIAL<br />

5<br />

SEELAND DANSK 2000 GUINEAS TRIAL<br />

50.000 kr. (25.000-12.500-6.250-3.750-2.500)<br />

50.000 kr 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500<br />

ærespræmie til vindende<br />

Ærespræmie<br />

ejer, udsat af<br />

til<br />

seeland<br />

vindende ejer.<br />

For 3-årige skandinaviskopdrættede heste<br />

For 3-årige skandinaviskopdrættede Vægt: 57,0 kgheste<br />

Vægt: 57.0 kg. med div. tillæg<br />

Tillæg: Heste, der har vundet sejrs el. pladspræmie på:<br />

100.000 kr. : + 3 kg<br />

50.000 kr. : + 2 kg<br />

Rek 1600 gr: Inget rekord finns<br />

EXQUEST 55 Marcos Robaldo (57)<br />

1 RØD hvidt skærf; blå ærmer; blå hue Puk O Elo Ervolder O Berner Olsen 2013: Ej startet<br />

SIR WINSTON 57 Nicolaj Stott<br />

V5-3<br />

Trio<br />

Ca kl 14.35<br />

1600 gr<br />

5<br />

SEELAND DANSK 2000 GUINEAS TRIAL<br />

50.000 kr 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500<br />

Ærespræmie til vindende ejer.<br />

For 3-årige skandinaviskopdrættede heste<br />

Vægt: 57,0 kg<br />

Tillæg: Heste, der har vundet sejrs el. pladspræmie på:<br />

100.000 kr. : + 3 kg<br />

50.000 kr. : + 2 kg<br />

Rek 1600 gr: Inget rekord finns<br />

EXQUEST 55 Marcos Robaldo (57)<br />

V5-3<br />

09-5 V5-3 Trio<br />

Trio<br />

H<br />

3, brun v Special Quest-Il-X / Fanaan (Berner Olsen) Livs: 7 1-0-2 90.928<br />

1600 m<br />

Bent Olsen Formtal: 73 2012: 7 1-0-2 90.928<br />

Kl 2/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.23,8 Hells Angel 59 Certino 59 - 10-14 12 S 59 J Johansen 174<br />

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2 Red Pearl 56,5 Prudence 56,5 - 3-3 11 S 58 J Johansen 54<br />

Kl 29/ 9-4 150.000 av 1400 gr bl 1.26,7 Falconet 59 Hells Angel 59 - 3-6 8 S 59 M Robaldo 193<br />

Tæ 14/ 10-9 256.599 av 1350 dt gd 1.24,8 Quite A Missi 59 Harmonia 57,5 75 5-11,5 14 S 59 J Johansen 142<br />

Jæ 4/ 11-8 207.500 av 1730 dt gd 1.50,1 Quite A Missi 59 Koellenstein 59 74 10-m 10 S 59 J Johansen 247<br />

2<br />

3, sk. v Academy Award-Lady Clementine / Richard Of York (Stutteri Hjortebo)<br />

CERISE,blå seler;cerise;blå Mme Fernande<br />

Livs: 6 1-1-1<br />

2013: 1 0-1-0<br />

65.000<br />

10.000<br />

Søren Jensen Formtal: 75 2012: 5 1-0-1 55.000<br />

1<br />

Kl 21/ 7-2 35.000 av 1200 gr gd 1.10,5 Sir Winston 57 Speed 57 - 1-1,5 10<br />

3, brun Kl v Special 5/ 8-3 Quest-Il-X 100.000 av / Fanaan 1200 gr (Berner lt 1.10,9 Olsen) Harmonia 57,5 Hells Angel 59 - Livs: 7 1-0-2 3-2,5 90.928 9<br />

RØD hvidt Ø 26/ skærf; 8-2 110.400 blå ærmer; av 1370 blå gr hue nt Puk 1.24,2 O Elo Ervolder Rock The O Berner Le 57,5 Olsen Daydream Beli 59 - 2013: Ej startet 9-8 14<br />

57<br />

59<br />

59<br />

O Wilson<br />

O Wilson<br />

O Wilson<br />

44<br />

54<br />

81<br />

Kl<br />

Bent Kl Olsen 29/ 9-4 150.000 av 1400 gr bl 1.26,7 Falconet 59 Formtal: Hells Angel 73 59<br />

2/ 9-4 250.000 Kl 27/ av 4-2 1400 25.000 gr gd av 1.23,8 1500 gr gd 1.35,1 Hells Angel 59 Pinocchio Certino 59 59 Sir Winston - 59<br />

- 2012: 7 1-0-2 7-m 90.928 8 59<br />

75 10-14 12 S 2-hls 59 5 J Johansen 59<br />

O Wilson<br />

E Chaves 174<br />

61<br />

*23<br />

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2 Red Pearl 56,5 Prudence 56,5 - 3-3 11 S 58 J Johansen 54<br />

Kl 29/ 9-4 150.000 JACK av 1400 gr OF bl 1.26,7 CLUBS Falconet 59 Hells Angel 57 59 - Oliver 3-6 Wilson 8 S 59 M Robaldo 193<br />

Tæ 14/ 10-9 256.599<br />

3,<br />

av<br />

brun<br />

1350<br />

v<br />

dt<br />

Red<br />

gd<br />

Clubs-Carrozzina<br />

1.24,8 Quite<br />

/ Vettori<br />

A Missi<br />

(Stutteri<br />

59<br />

Østerbygaard)<br />

Harmonia 57,5 75 5-11,5 14<br />

Livs:<br />

S 59<br />

6 1-2-0<br />

J Johansen<br />

57.750<br />

142<br />

Jæ 4/ 11-8 207.500 av 1730 dt gd 1.50,1 Quite A Missi 59 Koellenstein 59 74 10-m 10 S 59 J Johansen 247<br />

3 MBLÅ m.hvidt l<strong>og</strong>o; røde langstr;mblå h Patrick Wilson O Hotel Fortunen 2013: 1 0-1-0 10.000<br />

Brian Wilson Formtal: 75 2012: 5 1-1-0 47.750<br />

SIR Kl WINSTON 21/ 7-1 35.000 av 1200 gr gd 1.11,3 High 57 Heeled 57,5 King Diamond Nicolaj 59 Stott - 4-3,5 9 57 O Wilson<br />

3, sk. Kl v Academy 29/ 9-1 Award-Lady 25.000 av 1300 Clementine gr bl 1.23,5 / Richard Of York Go On (Stutteri Directi Hjortebo) 59 Jack Of Clubs 59 - Livs: 6 1-1-1 2-4 65.000 7 59 O Wilson 2 CERISE,blå Kl 13/ seler;cerise;blå 10-4 25.000 av Mme 1800 gr Fernande bl 1.57,8 Irish Treasur 55 Prince Fiel 57,5 - 2013: 1 0-1-0 4-7,5 10.000 7 57 O Wilson<br />

48<br />

34<br />

*30<br />

Kl<br />

Søren Kl Jensen 27/ 10-1 25.000 av 1400 gr bl 1.29,0 Jack Of Clubs 59 Formtal: Special 75 Moon 59<br />

21/ 7-2 Kl 35.000 20/ av 4-2 1200 25.000 gr gd av 1.10,5 1400 gr gd 1.27,5 Sir Winston 57 Liber 59 Speed 57 Jack Of - Clubs 59<br />

67 2012: 5 1-0-1 1-huv 55.000 8 59<br />

72 1-1,5 10 2-1,5 57 6 O Wilson 59<br />

O Wilson<br />

O Wilson 44<br />

*22<br />

55<br />

Kl 5/ 8-3 100.000 av 1200 gr lt 1.10,9 Harmonia 57,5 Hells Angel 59 - 3-2,5 9 59 O Wilson 54<br />

Ø 26/ 8-2 110.400 HARMONIA av 1370 gr nt 1.24,2 Rock The Le 57,5 Daydream 58,5 Beli 59 - Martin 9-8 14 Rodriguez 59 O Wilson 81<br />

Kl 29/ 9-4 150.000<br />

3,<br />

av<br />

brun<br />

1400<br />

hp<br />

gr<br />

Special<br />

bl 1.26,7<br />

Quest-Afrodite<br />

Falconet<br />

/ Kateb<br />

59<br />

(Stald Jupiter<br />

Hells<br />

<strong>og</strong><br />

Angel<br />

Stutteri<br />

59<br />

Bøgely)<br />

- 7-m 8<br />

Livs:<br />

59<br />

7 3-1-1<br />

O Wilson<br />

337.650<br />

61<br />

Kl 27/ 4-2 25.000 av 1500 gr gd 1.35,1 Pinocchio 59 Sir Winston 59 75 2-hls 5 59 E Chaves *23<br />

4 RØD,hvide stjerner;rød Stald 5 Stars 2013: 1 0-0-0 4.350<br />

Helle Christensen Formtal: 78 2012: 6 3-1-1 333.300<br />

JACK Kl 5/ OF 8-3 100.000 CLUBS av 1200 gr lt 1.10,9 Harmonia 57 57,5 Hells Angel Oliver 59 Wilson - 1-1,5 9 57,5 R Schistl<br />

3, brun Kl v Red 2/ Clubs-Carrozzina 9-4 250.000 av 1400 / Vettori gr gd (Stutteri 1.23,8 Østerbygaard) Hells Angel 59 Certino 59 - Livs: 6 1-2-0 3-5 57.750 12 57,5 R Schistl 3 MBLÅ Kl m.hvidt 29/ 9-4 l<strong>og</strong>o; 150.000 røde av langstr;mblå 1400 gr bl h 1.26,7 Patrick Wilson Falconet O Hotel 59 Fortunen Hells Angel 59 - 2013: 1 0-1-0 4-12 10.000 8 57,5 M Rodriguez<br />

31<br />

*19<br />

37<br />

Kl<br />

Brian Tæ Wilson 14/ 10-9 256.599 av 1350 dt gd 1.24,8 Quite A Missi 59 Formtal: Harmonia 75 57,5<br />

21/ 7-1 Jæ 35.000 28/ av 4-2 1200 43.500 gr gd av 1.11,3 1600 dt gd 1.40,7 High Heeled 57,5 Rock Of Ridd King 59 Diamond Sweet 59 - Loreen 59<br />

78 2012: 5<br />

79 4-3,5<br />

1-1-0 2-4,5 47.750 14 57,5<br />

9 5-8 57 6 O Wilson 59<br />

O Wilson<br />

M Rodriguez 48<br />

70<br />

96<br />

Kl 29/ 9-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,5 Go On Directi 59 Jack Of Clubs 59 - 2-4 7 59 O Wilson 34<br />

Kl 13/ 10-4 25.000 REEL av 1800 gr QUEST bl 1.57,8 Irish Treasur 55 Prince Fiel B 57 57,5 - Shane 4-7,5 Karlsson<br />

7 57 O Wilson *30<br />

Kl 27/ 10-1 25.000<br />

3,<br />

av<br />

brun<br />

1400<br />

v<br />

gr<br />

Special<br />

bl 1.29,0<br />

Quest-Reel Line<br />

Jack Of<br />

/ Scottish<br />

Clubs 59<br />

Reel (Berner<br />

Special<br />

Olsen)<br />

Moon 59 67 1-huv 8<br />

Livs:<br />

59<br />

6 1-0-3<br />

O Wilson<br />

51.000<br />

*22<br />

Kl 20/ 4-2 25.000 av 1400 gr gd 1.27,5 Liber 59 Jack Of Clubs 59 72 2-1,5 6 59 O Wilson 55<br />

5 HVID,rød/grøn/blå stribe;hvid/rød Pirjo Hansen 2013: 1 0-0-0 0<br />

Inge Mette Dejgaard Formtal: 70 2012: 5 1-0-3 51.000<br />

HARMONIA Kl 8/ 9-5 25.000 av 1500 gr gd 1.31,4 Annaboda 58,5 57,5 Ikc Kick Martin Back 59 Rodriguez<br />

- 3-11,5 7 59 D Danekilde<br />

3, brun Kl hp 22/ Special 9-1 Quest-Afrodite 25.000 av 1500 / gr Kateb gd (Stald 1.35,0 Jupiter Fair <strong>og</strong> Stutteri Quest 59 Bøgely) Acey Ducey 59 - Livs: 7 3-1-1 3-3 337.650 7 59 D Danekilde 4 RØD,hvide Kl 13/ stjerner;rød 10-1 35.000 Stald av 1300 5 Stars gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58 - 2013: 1 0-0-0 3-2 4.350 12 59 D Danekilde<br />

150<br />

35<br />

49<br />

Helle Kl Christensen 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Formtal: Baron 78 First 59 67 2012: 6 3-1-1 1-0,5 333.300 9 59 J Johansen<br />

Kl 5/ 8-3 100.000 Kl 20/ av 4-2 1200 25.000 gr lt av 1.10,9 1400 gr gd 1.27,5 Harmonia 57,5 Liber 59 Hells Angel 59 Jack Of - Clubs 59 70 1-1,5 9 6-8 57,5 6 R Schistl 59 S Karlsson 31<br />

Kl 2/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.23,8 Hells Angel 59 Certino 59 - 3-5 12 57,5 R Schistl *19<br />

Kl 29/ 9-4 150.000 MAMBA av 1400 gr bl 1.26,7 Falconet 59 Hells Angel 55,5 59 - Danny 4-12 Patil 8 57,5 M Rodriguez 37<br />

Tæ 14/ 10-9 256.599<br />

3,<br />

av<br />

brun<br />

1350<br />

hp<br />

dt<br />

Pistachio-Miss<br />

gd 1.24,8<br />

Chelsea<br />

Quite<br />

/<br />

A<br />

Richard<br />

Missi 59<br />

Of York<br />

Harmonia<br />

(Bechmann<br />

57,5<br />

Racing)<br />

78 2-4,5 14<br />

Livs:<br />

57,5<br />

1 0-0-0<br />

O Wilson<br />

1.500<br />

70<br />

Jæ 28/ 4-2 43.500 av 1600 dt gd 1.40,7 Rock Of Ridd 59 Sweet Loreen 59 79 5-8 6 59 M Rodriguez 96<br />

6 ROSA/RØD kvadreret;rosa;rød Bechmann Racing 2013: 1 0-0-0 1.500<br />

Hanne Bechmann Formtal: - 2012: Ej startet<br />

REEL QUEST B 57 Shane Karlsson<br />

3, brun v Special Quest-Reel Line / Scottish Reel (Berner Olsen) Livs: 6 1-0-3 51.000<br />

5 HVID,rød/grøn/blå stribe;hvid/rød Pirjo Hansen 2013: 1 0-0-0 0<br />

55<br />

155<br />

Kl<br />

Inge Mette Kl 20/ Dejgaard 4-Kv 1100 gr gd Formtal: Tid: 1.08,9 70<br />

8/ 9-5 Kl 25.000 27/ av 4-3 1500 20.000 gr gd av 1.31,4 1300 gr gd 1.23,3 Annaboda 57,5 Special Danz Ikc Kick 59 Back 59 Grey Goose - 57,5<br />

2012: 5 1-0-3 - 51.000 57,5 D Patil<br />

- 3-11,5 7 5-7 59 10 D Danekilde 57,5 D Patil 150<br />

gdk<br />

116<br />

Kl 22/ 9-1 25.000 av 1500 gr gd 1.35,0 Fair Quest 59 Acey Ducey 59 - 3-3 7 59 D Danekilde 35<br />

Kl 13/ 10-1 35.000 FAIR av 1300 gr QUEST bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 57 58 - Jacob 3-2 Johansen<br />

12 59 D Danekilde 49<br />

Kl 27/ 10-2 35.000<br />

3,<br />

av<br />

brun<br />

1400<br />

h<br />

gr<br />

Special<br />

bl 1.29,3<br />

Quest-All Fair<br />

Reel<br />

/ Always<br />

Quest 59<br />

Fair (Berner<br />

Baron<br />

Olsen)<br />

First 59 67 1-0,5 9<br />

Livs:<br />

59<br />

6 1-0-1<br />

J Johansen<br />

40.500<br />

55<br />

Kl 20/ 4-2 25.000 av 1400 gr gd 1.27,5 Liber 59 Jack Of Clubs 59 70 6-8 6 59 S Karlsson 155<br />

7 BLÅ,.l<strong>og</strong>o;hvide,blå langstr;hvid/blå Jens Haugaard 2013: Ej startet<br />

Bent Olsen Formtal: 72 2012: 6 1-0-1 40.500<br />

MAMBA Kl 5/ 8-3 100.000 av 1200 gr lt 1.10,9 Harmonia 55,5 57,5 Hells Angel Danny 59 Patil - 8-17 9 S 59 J Johansen<br />

3, brun Kl hp Pistachio-Miss 2/ 9-4 250.000 Chelsea av 1400 / gr Richard gd 1.23,8 Of York (Bechmann Hells Angel Racing) 59 Certino 59 - Livs: 1 0-0-0 9-12 1.500 12 S 59 M Robaldo 6 ROSA/RØD Kl 22/ kvadreret;rosa;rød 9-1 25.000 av 1500 Bechmann gr gd 1.35,0 Racing Fair Quest 59 Acey Ducey 59 - 2013: 1 0-0-0 1- 1.500 7 S 59 J Johansen<br />

134<br />

632<br />

32<br />

Hanne Kl Bechmann 29/ 9-3 30.000 av 1400 gr bl 1.28,7<br />

Kl 27/ 10-4 100.000 av 1600 gr bl 1.42,2<br />

Speed 59 Formtal: Rightquest - Ca 59<br />

Koo Koo Sin 57,5 Falconet 59<br />

- 2012: Ej startet 3-5<br />

69 5-5,5<br />

9<br />

7<br />

S 59<br />

S 59<br />

J Johansen<br />

M Robaldo<br />

*27<br />

161<br />

KOO KOO SINT 58,5 Elione Chaves<br />

3, fuks hp Mount Nelson-Skytrial / Sky Classic (Stutteri Hjortebo) Livs: 4 2-0-1 133.000<br />

8 LYSBLÅ-GRÅ tværstriber m. l<strong>og</strong>o;rød Stald Seaside 2013: Ej startet<br />

Søren Jensen Formtal: 78 2012: 4 2-0-1 133.000<br />

Kl 7/ 7-Kv 1100 gr gd Tid: 1.07,2 - 57,5 O Wilson<br />

Kl 11/ 8-1 30.000 av 1300 gr lt 1.18,7 Exquest 59 Red Pearl 58 - 5-2,5 7 57,5 O Wilson<br />

Kl 22/ 9-2 35.000 av 1500 gr gd 1.35,4 Clauses Vib 57,5 Paddington 59 - 3-1 9 57,5 O Wilson<br />

Kl 13/ 10-3 25.000 av 1500 gr bl 1.36,3 Koo Koo Sin 57,5 Acey Ducey 59 - 1-5 8 57,5 O Wilson<br />

Kl 27/ 10-4 100.000 av 1600 gr bl 1.42,2 Koo Koo Sin 57,5 Falconet 59 75 1-0,5 7 57,5 M Rodriguez<br />

Reservordning: 4-8-1-2-5-3-7-6<br />

RACING TIPS<br />

Kl 20/ 4-Kv 1100 gr gd Tid: 1.08,9 - 57,5 D Patil gdk<br />

rEsulTAT 5. lØB:<br />

Kl 27/ 4-3 20.000 av 1300 gr gd 1.23,3 Special Danz 59 Grey Goose 57,5<br />

FAIR QUEST 57<br />

3, brun h Special Quest-All Fair / Always Fair (Berner Olsen)<br />

7 BLÅ,.l<strong>og</strong>o;hvide,blå langstr;hvid/blå Jens Haugaard<br />

Bent Olsen Formtal:<br />

- 5-7 10 57,5 D Patil<br />

Jacob Johansen<br />

Livs: 6 1-0-1 40.500<br />

2013: Ej startet<br />

72 2012: 6 1-0-1 40.500<br />

116<br />

1.<br />

1 pl.<br />

2.<br />

2. pl<br />

3.<br />

3. pl<br />

4.<br />

Komb:<br />

5.<br />

Trio:<br />

Odds: Notater:<br />

Kl 5/ 8-3 100.000 av 1200 gr lt 1.10,9 Harmonia 57,5 Hells Angel 59 - 8-17 9 S 59 J Johansen 134<br />

Kl 2/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.23,8 Hells Angel 59 Certino 59 - 9-12 12 S 59 M Robaldo 632<br />

Kl 22/ 9-1 25.000 av 1500 gr gd 1.35,0<br />

18 / klAmPEnBorG Kl 29/ 9-3 30.000 GaLOPBane av 1400 gr bl 1.28,7<br />

Kl 27/ 10-4 100.000 av 1600 gr bl 1.42,2<br />

Fair Quest 59<br />

Speed 59<br />

Koo Koo Sin 57,5<br />

Acey Ducey 59<br />

Rightquest Ca 59<br />

Falconet 59<br />

-<br />

-<br />

69<br />

1-<br />

3-5<br />

5-5,5<br />

7<br />

9<br />

7<br />

S 59<br />

S 59<br />

S 59<br />

J Johansen<br />

J Johansen<br />

M Robaldo<br />

32<br />

*27<br />

161<br />

WWW.GaLOPBane.DK / 19<br />

FAVORITTEN<br />

KOO KOO SINT 58,5 Elione Chaves<br />

3, fuks hp Mount Nelson-Skytrial / Sky Classic (Stutteri Hjortebo) Livs: 4 2-0-1 133.000<br />

8 LYSBLÅ-GRÅ tværstriber m. l<strong>og</strong>o;rød Stald Seaside 2013: Ej startet<br />

Søren Jensen Formtal: 78 2012: 4 2-0-1 133.000<br />

Kl 7/ 7-Kv 1100 gr gd Tid: 1.07,2 - 57,5 O Wilson gdk<br />

Kl 11/ 8-1 30.000 av 1300 gr lt 1.18,7 Exquest 59 Red Pearl 58 - 5-2,5 7 57,5 O Wilson 60<br />

Kl 22/ 9-2 35.000 av 1500 gr gd 1.35,4 Clauses Vib 57,5 Paddington 59 - 3-1 9 57,5 O Wilson *20<br />

Kl 13/ 10-3 25.000 av 1500 gr bl 1.36,3 Koo Koo Sin 57,5 Acey Ducey 59 - 1-5 8 57,5 O Wilson 37<br />

Kl 27/ 10-4 100.000 av 1600 gr bl 1.42,2 Koo Koo Sin 57,5 Falconet 59 75 1-0,5 7 57,5 M Rodriguez 58<br />

Reservordning: 4-8-1-2-5-3-7-6<br />

8 KOO KOO SINT<br />

RESERVEHESTE 4-8-1-2-5-3-7-6<br />

TIPS 8 KOO KOO SINT – 2 SIR WINSTON – 3 JACK OF CLUBS – O: 4 HARMONIA<br />

Koo Koo Sint


6<br />

IKEYVET 3-åRS MAIdENSERIEN (b)<br />

20130509-6 V5-4 Trio<br />

36.000 kr. (20.000-8.000-4.000-2.500-1.500)<br />

kl. 15.00<br />

V5-4<br />

For 3-årige heste, der ikke har vundet løb<br />

Vægt: 59.0 kg.<br />

Ca kl 15.00<br />

1800 gr<br />

6<br />

IKEYVET 3-ÅRS MAIDENSERIEN<br />

36.000 kr 20.000-8.000-4.000-2.500-1.500<br />

For 3-årige Maidens<br />

Vægt: 59 kg.<br />

Rek 1800 gr: Inget rekord finns<br />

V5-4<br />

Trio<br />

Ca kl 15.00<br />

6<br />

1800 gr<br />

IKEYVET 3-ÅRS MAIDENSERIEN<br />

36.000 kr 20.000-8.000-4.000-2.500-1.500<br />

For 3-årige Maidens<br />

Vægt: 59 kg.<br />

Rek 1800 gr: Inget rekord finns<br />

V5-4<br />

Trio<br />

09-6 V5-4 Trio<br />

WRAMS PANDORA (SWE) 55,5 Max W Friberg (57,5)<br />

1<br />

3, brun hp Shawdon-In Waiting / In The Wings (Swe Sverige)<br />

LYSGRØN-LYSGUL firdelt;lysgu;lysgr Magnus Olsson<br />

Livs: 1 0-0-0<br />

2013: 1 0-0-0<br />

0<br />

0<br />

Maria Olsson, Sverige (a) Formtal: - 2012: Ej startet<br />

WRAMS PANDORA (SWE) 55,5 Max W Friberg (57,5)<br />

1800 m<br />

Kl 13/ 10-Kv 1100 gr bl Tid: 1.17,0 - 57,5 M Rodriguez gdk<br />

1<br />

Kl 20/ 4-5 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0 Easy Life 57,5 Baron First 59<br />

3, brun hp Shawdon-In Waiting / In The Wings (Swe Sverige)<br />

LYSGRØN-LYSGUL LOCAL firdelt;lysgu;lysgr CHIEF Magnus Olsson 59<br />

Maria Olsson, 3, Sverige brun v Desert (a) Style-Living Doll / Turtle Island (Recent A/s/j.P. Formtal: Sønderskov) -<br />

2 BLÅ m.røde epauletter;blå/hvide;hvi/rø Rolin, Leth, Mullertz M.Fl.<br />

- 9-15 13 S 55,5<br />

Livs: 1 0-0-0 0<br />

2013: Danny 1 0-0-0 Patil 0<br />

2012: Ej startet Livs: Ej startet.<br />

2013: Ej startet<br />

M Friberg 480<br />

Søren Jensen Formtal: - 2012: Ej startet<br />

Kl 13/ 10-Kv 1100 gr bl Tid: 1.17,0 - 57,5 M Rodriguez gdk<br />

Kl 20/ 4-5 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0 Easy Life 57,5 Baron First 59 - 9-15 13 S 55,5 M Friberg 480<br />

LOCAL CHIEF 59 Danny Patil<br />

2<br />

Kl 27/ 10-Kv 1100 gr bl Tid: 1.16,5<br />

3, brun v Desert Style-Living Doll / Turtle Island (Recent A/s/j.P. Sønderskov)<br />

BLÅ m.røde epauletter;blå/hvide;hvi/rø AUTUMN LEAVES Rolin, Leth, Mullertz M.Fl. B 57,5<br />

Søren Jensen 3, brun hp Academy Award-Atlantid Winner / Grand Lodge Formtal: (Stutteri Hjortebo) -<br />

3 BOURGOGNE gul isætning; bourg<strong>og</strong>ne/gul Lone Kaj-Nielsen<br />

- B 59 O Wilson<br />

Livs: Ej startet.<br />

2013: Elione Ej startet Chaves<br />

2012: Ej startet Livs: 7 0-1-1 27.000<br />

2013: 1 0-0-0 0<br />

gdk<br />

Inge Mette Dejgaard Formtal: 63 2012: 6 0-1-1 27.000<br />

Kl 5/ 8-1 25.000 av 1400 gr lt 1.23,4 Palagirl 55,5 Lumineuse 57,5 - 9-12 10 57,5 E Ski 211<br />

Kl 27/ 10-Kv Kl 19/ 8-1 1100 35.000 gr bl av 1300 gr lt 1.18,8 Pinocchio Tid: 59 1.16,5 Joaninha 57,5 - - B 3-7 59 O 9 Wilson B 57,5 S Karlsson gdk<br />

Kl 2/ 9-7 30.000 av 1400 gr gd 1.24,2 Falconet 59 Autumn Leav 57,5 - 2-2 8 B 57,5 D Danekilde<br />

Kl 29/ 9-3 30.000 av 1400 gr bl 1.28,7 Speed 59 Rightquest Ca 59 - 8-m 9 B 57,5 D Danekilde AUTUMN Kl 20/ 4-5 20.000 LEAVES av 1600 gr gd 1.42,0 Easy B 57,5 Life 57,5 Baron First Elione 59 Chaves 64 10-20 13 57,5 S Karlsson<br />

3, brun hp Academy Award-Atlantid Winner / Grand Lodge (Stutteri Hjortebo) Livs: 7 0-1-1 27.000<br />

3 BOURGOGNE LUMINEUSE gul isætning; bourg<strong>og</strong>ne/gul Lone Kaj-Nielsen 57,5 2013: Shane 1 0-0-0 Karlsson 0<br />

Inge Mette Dejgaard 3, mkbr. hp Academy Award-Lumen / Verglas (Lone o Finn Formtal: Pedersen) 63 2012: 6 0-1-1 Livs: 27.000 4 0-1-0 38.750<br />

Kl 5/ 8-1 25.000 av 1400 gr lt 1.23,4 Palagirl 55,5 Lumineuse 57,5 - 9-12 10 57,5 E Ski 211<br />

4 ORANGE,vinrød stjerne Stall Lumen / Easy 2013: Ej startet<br />

Kl 19/ 8-1 35.000 av 1300 gr lt 1.18,8 Pinocchio 59 Joaninha 57,5 - 3-7 9 B 57,5 S Karlsson 287<br />

Kl 2/ 9-7 30.000 Ole av 1400 Larsen, gr gd Sverige 1.24,2 Falconet 59 Autumn Leav 57,5 - Formtal: 70 2-2 8 2012: B 57,5 4 0-1-0 D Danekilde 38.750 78<br />

Kl 29/ 9-3 Kl 30.000 21/ av 7-Kv 1400 gr bl 1.28,7 1100 gr gd Speed 59 Rightquest Ca 59 Tid: 1.06,2 - 8-m 9 B 57,5 - D Danekilde 57,5 S Karlsson 71<br />

Kl 20/ 4-5 Kl 20.000 5/ av 8-1 1600 25.000 gr gd av 1.42,0 1400 gr lt Easy 1.23,4 Life 57,5 Palagirl 55,5 Baron First 59 Lumineuse 64 57,5 - 10-20 13 2-0,5 57,5 10 S Karlsson 57,5 E Chaves 283<br />

Kl 2/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.23,8 Hells Angel 59 Certino 59 - 4-9,5 12 57,5 E Chaves<br />

Kl 13/ 10-3 25.000 av 1500 gr bl 1.36,3 Koo Koo Sin 57,5 Acey Ducey 59 - 4-13 8 57,5 D Danekilde LUMINEUSE Jæ 4/ 11-8 207.500 av 1730 dt gd 1.50,1 Quite 57,5 A Missi 59 Koellenstein Shane 59 Karlsson<br />

70 6-11,5 10 57,5 D Danekilde<br />

3, mkbr. hp Academy Award-Lumen / Verglas (Lone o Finn Pedersen) Livs: 4 0-1-0 38.750<br />

4 ORANGE,vinrød HIDDEN stjerne Stall HERO Lumen / Easy (SWE) 59 2013: Martin Ej startet Rodriguez<br />

Ole Larsen, Sverige 3, brun h Academy Award-Zhenyi / Galileo (Swe Sverige) Formtal: 70 2012: 4 0-1-0 Livs: 38.750 6 0-0-2 24.900<br />

Kl 21/ 7-Kv 1100 gr gd Tid: 1.06,2 - 57,5 S Karlsson gdk<br />

5 BLÅ-HVID rombrutig;blå;bl/hvi Stall Hero 2013: Ej startet<br />

Kl 5/ 8-1 25.000 av 1400 gr lt 1.23,4 Palagirl 55,5 Lumineuse 57,5 - 2-0,5 10 57,5 E Chaves 73<br />

Kl 2/ 9-4 250.000 Mikaela av 1400 gr Jahresk<strong>og</strong> gd 1.23,8 (a) Hells Angel 59 Certino 59 - Formtal: 68 4-9,5 12 2012: 57,5 6 0-0-2 E Chaves 24.900 61<br />

Kl 13/ 10-3 Tæ 25.000 29/ av 8-7 1500 37.350 gr bl av 1.36,3 1500 gr bl Koo 1.39,9 Koo Sin 57,5 Giftorm Acey 57 Ducey 59 Cecilia - 55,5 - 4-13 8 4-3,5 57,5 D 8 Danekilde 57 M Rodriguez 35<br />

Jæ 4/ 11-8 207.500 Jæ 27/ av 9-1 1730 33.200 dt gd av 1.50,1 1600 dt gd Quite 1.43,0 A Missi 59 Tap On Trac Koellenstein 57,5 59 Ikc Kick 70 Back 59 - 6-11,5 10 8-19,5 57,5 D 9 Danekilde 59 M Rodriguez 426<br />

Tæ 14/ 10-7 41.500 av 1350 dt gd 1.27,3 Persian Que 57,5 Saturday Gi 57,5 - 3-3 9 S 59 M Rodriguez<br />

Tæ 7/ 11-7 37.350 av 1600 dt bl 1.47,5 Prince Fiel 59,5 Cubero 57 70 3-huv 7 S 57 P Gråberg HIDDEN Tæ 25/ 11-5 HERO 207.500 av 1600 (SWE) dt gd 1.44,3 Quite 59 A Missi 59 Desert Martin Dawn 59 Rodriguez<br />

70 9-19 13 S 59 M Rodriguez<br />

3, brun h Academy Award-Zhenyi / Galileo (Swe Sverige) Livs: 6 0-0-2 24.900<br />

5 BLÅ-HVID rombrutig;blå;bl/hvi ACEY DUCEY Stall Hero B 57 2013: Marcos Ej startet Robaldo (59)<br />

Mikaela Jahresk<strong>og</strong> 3, brun (a) h Academy Award-Elegant Girl / Final Appearance Formtal: (Stutteri Skovmarken) 68 2012: 6 0-0-2 Livs: 24.900 5 0-2-0 28.700<br />

Tæ 29/ 8-7 37.350 av 1500 gr bl 1.39,9 Giftorm 57 Cecilia 55,5 - 4-3,5 8 57 M Rodriguez 161<br />

6 LAKSEFARVET m.sort l<strong>og</strong>o; ditto hue Galoppens Venner 2013: 1 0-0-0 2.500<br />

Jæ 27/ 9-1 33.200 av 1600 dt gd 1.43,0 Tap On Trac 57,5 Ikc Kick Back 59 - 8-19,5 9 59 M Rodriguez 64<br />

Tæ 14/ 10-7 41.500 Tina av 1350 Mortensen dt gd 1.27,3 Persian Que 57,5 Saturday Gi 57,5 - Formtal: 70 3-3 9 2012: S 59 4 0-2-0 M Rodriguez 26.200 130<br />

Tæ 7/ 11-7 År 37.350 31/ av 8-3 1600 29.200 dt bl av 1.47,5 1550 gr gd Prince 1.36,2 Fiel 59,5 Red Pearl Cubero 57,5 57 Just A 70 Line 59 - 3-huv 7 S 4-2,5 57 P 5 Gråberg 59 D Patil 41<br />

Tæ 25/ 11-5 207.500 Od 15/ av 9-3 1600 62.200 dt gd av 1.44,3 1250 gr gd Quite 1.14,2 A Missi 59 Red Pearl Desert 56,5 Dawn 59 Prudence 70 56,5 - 9-19 13 S 8-5 59 11 M Rodriguez 60 M Stott 132<br />

Kl 22/ 9-1 25.000 av 1500 gr gd 1.35,0 Fair Quest 59 Acey Ducey 59 - 2-huv 7 59 O Wilson<br />

Kl 13/ 10-3 25.000 av 1500 gr bl 1.36,3 Koo Koo Sin 57,5 Acey Ducey 59 - 2-5 8 59 V De Azeredo ACEY Kl 20/ DUCEY 4-5 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0 Easy B 57 Life 57,5 Baron First Marcos 59 Robaldo 70 (59) 4-3 13 59 M Stott<br />

3, brun h Academy Award-Elegant Girl / Final Appearance (Stutteri Skovmarken) Livs: 5 0-2-0 28.700<br />

6 LAKSEFARVET CALL m.sort l<strong>og</strong>o; OF ditto DUTY hue Galoppens Venner 59 2013: Jacob 1 Johansen<br />

0-0-0 2.500<br />

Tina Mortensen 3, brun v Academy Award-Fleur En Fleur / Hernando (Stutteri Formtal: Hjortebo) 70 2012: 4 0-2-0 Livs: 26.200 Ej startet.<br />

År 31/ 8-3 29.200 av 1550 gr gd 1.36,2 Red Pearl 57,5 Just A Line 59 - 4-2,5 5 59 D Patil 52<br />

7 RØD m.sort diabol; sort m.rød diab;s/r Scandinavian Racing Team 2013: Ej startet<br />

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2 Red Pearl 56,5 Prudence 56,5 - 8-5 11 60 M Stott 210<br />

Kl 22/ 9-1 25.000 Bent av 1500 Olsen gr gd 1.35,0 Fair Quest 59 Acey Ducey 59 - Formtal: - 2-huv 7 2012: 59 Ej startet O Wilson *30<br />

Kl 13/ 10-3 25.000 av 1500 gr bl 1.36,3 Koo Koo Sin 57,5 Acey Ducey 59 - 2-5 8 59 V De Azeredo *34<br />

287<br />

78<br />

71<br />

283<br />

gdk<br />

73<br />

61<br />

35<br />

426<br />

161<br />

64<br />

130<br />

41<br />

132<br />

52<br />

210<br />

*30<br />

*34<br />

69<br />

Kl 20/ 4-5 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0 Easy Life 57,5 Baron First 59 70 4-3 13 59 M Stott 69<br />

CALL OF DUTY 59 Jacob Johansen<br />

7<br />

Kl 20/ 4-Kv 1100 gr gd<br />

3, brun v Academy Award-Fleur En Fleur / Hernando (Stutteri Hjortebo)<br />

RØD m.sort diabol; sort m.rød diab;s/r Scandinavian Racing Team<br />

Tid: 1.09,9 -<br />

Livs: Ej startet.<br />

2013: Ej startet<br />

57 M Robaldo gdk<br />

Bent Olsen Formtal: - 2012: Ej startet<br />

Kl 20/ 4-Kv 1100 gr gd Tid: 1.09,9 - 57 M Robaldo gdk<br />

dEn moBilE HEsTEklinik<br />

er Danmarks første hesteklinik, der er fuldstændig behandlinger, der normalt foretages ambulant<br />

mobil. Dyrlæge Karsten Key har erfaring med alle<br />

specialer som CARL hestedyrlæge. RAS Med DANA den særdeles LIM<br />

3, fuks v Sabiango-Kutbeya / Diesis (Stald Jupiter)<br />

veludstyrede 8 mobile KONGEBLÅ klinik, m.hvidt kan l<strong>og</strong>o; undersøgelser kongeblå Stald <strong>og</strong> Ras<br />

på hestehospital, nu udføres hos dig!<br />

59 Nicolaj Stott<br />

Livs: 2 0-0-2<br />

læs mere på www.ikeyvet.dk 2013: 1 0-0-1<br />

9.450<br />

3.200<br />

Søren Jensen Formtal: 70 2012: 1 0-0-1 6.250<br />

8<br />

Kl 29/ 9-Kv 1100 gr bl Tid: 1.15,3 - 59 O Wilson<br />

Kl 27/ 10-1 25.000 av 1400 gr bl 1.29,0 Jack Of Clubs 59 Special Moon 59 - 3-2,5 8 59 E Chaves<br />

CARL Kl 27/ RAS 4-5 13.000 DANA av 1800 gr LIM gd 1.55,6 Rockyto 59 55 Certino Nicolaj 57 Stott - 3-3,5 7 57 N Stott<br />

3, fuks v Sabiango-Kutbeya / Diesis (Stald Jupiter) Livs: 2 0-0-2 9.450<br />

KONGEBLÅ m.hvidt LAKE l<strong>og</strong>o; MCQUIRE kongeblå Stald Ras (GER) 59 2013: Oliver 1 Wilson 0-0-1 3.200<br />

Søren Jensen 3, brun v Sabiango-Lake St Clair / Revoque (Swe Sverige) Formtal: 70 2012: 1 0-0-1 Livs: 6.250 4 0-1-0 58.100<br />

9 HVID,gul-rød IKC;gul/rød skak Ikc Racing 2013: Ej startet<br />

Kl 29/ 9-Kv Johan 1100 Reuterskiöld, gr bl Sverige Tid: 1.15,3 Formtal: 76 - 2012: 59 4 0-1-0 O Wilson 58.100 gdk<br />

Kl 27/ 10-1 25.000 av 1400 gr bl 1.29,0 Jack Of Clubs 59 Special Moon 59 - 3-2,5 8 59 E Chaves 38<br />

Kl 27/ 4-5 Jæ 13.000 24/ av 10-5 1800 33.200 gr gd av 1.55,6 1600 dt gd Rockyto 1.41,6 55 Ikc Kick Certino Back 59 57 Be My - Award 59 - 3-3,5 7 6-11 57 N 8 Stott 59 O Wilson 34<br />

Jæ 4/ 11-3 83.000 av 1200 dt gd 1.14,5 Mink'S Chan 57,5 Casanova Star 59 - 5-2 10 59 O Wilson<br />

Jæ 18/ 11-7 33.200 av 1600 dt gd 1.42,1 Be My Award 59 Lake Mcquire 59 74 2-1 12 59 O Wilson<br />

LAKE Tæ 25/ MCQUIRE 11-5 207.500 av 1600 (GER) dt gd 1.44,3 Quite 59 A Missi 59 Desert Oliver Dawn 59 Wilson 78 4-10 13 59 O Wilson<br />

3, brun v Sabiango-Lake St Clair / Revoque (Swe Sverige) Livs: 4 0-1-0 58.100<br />

9 HVID,gul-rød BARON IKC;gul/rød skak FIRST Ikc Racing 59 2013: Manuel Ej startet Martinez<br />

Johan Reuterskiöld, 3, brun v Sverige Special Quest-Lady Fonteyn / Bal Du Seigneur Formtal: (Stald Oxen) 76 2012: 4 0-1-0 Livs: 58.100 6 0-2-1 29.250<br />

10 HVID,blå bombe;blå:blå Stald Oxen 2013: 1 0-1-0 8.000<br />

Jæ 24/ 10-5 33.200 av 1600 dt gd 1.41,6 Ikc Kick Back 59 Be My Award 59 - 6-11 8 59 O Wilson 115<br />

Jæ 4/ 11-3 83.000 Brian av 1200 Wilson dt gd 1.14,5 Mink'S Chan 57,5 Casanova Star 59 - Formtal: 68 5-2 10 2012: 59 5 0-1-1 O Wilson 21.250 291<br />

Jæ 18/ 11-7 Kl 33.200 22/ av 9-2 1600 35.000 dt gd av 1.42,1 1500 gr gd Be 1.35,4 My Award 59 Clauses Lake Vib 57,5 Mcquire 59 Paddington 74 59 - 2-1 12 5-4,5 59 O 9 Wilson 59 E Chaves 90<br />

Tæ 25/ 11-5 207.500 Kl 13/ av 10-3 1600 25.000 dt gd av 1.44,3 1500 gr bl Quite 1.36,3 A Missi 59 Koo Koo Desert Sin 57,5 Dawn 59 Acey Ducey 78 59 - 4-10 13 3-12 59 O 8 Wilson 59 E Ski 148<br />

Kl 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Baron First 59 65 2-0,5 9 59 E Ski<br />

Jæ 18/ 11-7 33.200 av 1600 dt gd 1.42,1 Be My Award 59 Lake Mcquire 59 68 10-m 12 59 E Ski<br />

BARON Kl 20/ 4-5 FIRST 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0 Easy 59 Life 57,5 Baron First Manuel 59 Martinez<br />

66 2-2,5 13 59 O Wilson<br />

3, brun v Special Quest-Lady Fonteyn / Bal Du Seigneur (Stald Oxen) Livs: 6 0-2-1 29.250<br />

10 HVID,blå bombe;blå:blå CLAUSES Stald Oxen SOCO 59 2013: Luis 1 Santos 0-1-0 8.000<br />

Brian Wilson 3, fuks v Special Quest-Clauses Doll / Guys And Dolls (Claus Formtal: Reinhold 68 Andersen) 2012: 5 0-1-1 Livs: 21.250 1 0-0-0 0<br />

Kl 22/ 9-2 35.000 av 1500 gr gd 1.35,4 Clauses Vib 57,5 Paddington 59 - 5-4,5 9 59 E Chaves 481<br />

11 BLÅ, hvid l<strong>og</strong>o;hvid/blå Claus Reinhold Andersen 2013: 1 0-0-0 0<br />

Kl 13/ 10-3 25.000 av 1500 gr bl 1.36,3 Koo Koo Sin 57,5 Acey Ducey 59 - 3-12 8 59 E Ski 128<br />

Kl 27/ 10-2 35.000 Brian av 1400 Wilson gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Baron First 59 65 Formtal: - 2-0,5 9 2012: 59 Ej startet E Ski 165<br />

Jæ 18/ 11-7 33.200 av 1600 dt gd 1.42,1 Be My Award 59 Lake Mcquire 59 68 10-m 12 59 E Ski 152<br />

Kl 20/ 4-5 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0 Easy Life 57,5 Baron First 59 66 2-2,5 13 59 O Wilson 92<br />

Kl 11/ 4-Kv 1250 dt st Tid: 1.29,6 - 59 N Hansen<br />

Kl 27/ 4-3 20.000 av 1300 gr gd 1.23,3 Special Danz 59 Grey Goose 57,5 - 6-7,5 10 59<br />

3, fuks v Special Quest-Clauses Doll / Guys And Dolls (Claus Reinhold Andersen) Livs: 1 0-0-0 0<br />

11 BLÅ, hvid l<strong>og</strong>o;hvid/blå ATTIKA Claus Reinhold Andersen 58 2013: Marc 1 Stott 0-0-0 (57,5) 0<br />

Brian Wilson 3, brun hp Sabiango-Forza / Diaghlyphard (Stald Jupiter) Formtal: - 2012: Ej startet Livs: Ej startet.<br />

12 BLÅ,hvide sømmme,manch,krav;hvid Stald 696 2013: Ej startet<br />

L Santos<br />

Tina Mortensen Formtal: - 2012: Ej startet<br />

Kl 11/ 4-Kv 1250 dt st Tid: 1.29,6 - 59 N Hansen gdk<br />

Kl 27/ 4-3 20.000 av 1300 gr gd 1.23,3 Special Danz 59 Grey Goose 57,5 - 6-7,5 10 59 L Santos 349<br />

Kl 19/ 8-Kv 1100 gr lt<br />

3, brun hp Sabiango-Forza / Diaghlyphard (Stald Jupiter)<br />

12 BLÅ,hvide Reservordning: sømmme,manch,krav;hvid 9-10-4-5-6-3-8-1-11-2-7-12<br />

Stald 696<br />

Tid: 1.10,5 -<br />

Livs: Ej startet.<br />

2013: Ej startet<br />

57,5 N Stott<br />

Tina Mortensen Formtal: - 2012: Ej startet<br />

RACING TIPS<br />

20 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 21<br />

FAVORITTEN<br />

CLAUSES SOCO 59 Luis Santos<br />

ATTIKA 58 Marc Stott (57,5)<br />

Kl 19/ 8-Kv 1100 gr lt Tid: 1.10,5 - 57,5 N Stott gdk<br />

Reservordning: 9-10-4-5-6-3-8-1-11-2-7-12<br />

9 LAKE MCQUIRE<br />

RESERVEHESTE 9-10-4-5-6-3-8-1-11-2-7-12<br />

TIPS 9 LAKE MCQUIRE – 8 CARL RAS DANA LIM – 4 LUMINEUSE – O: 10 BARON FIRST<br />

rEsulTAT 6. lØB:<br />

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:<br />

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:


7<br />

20130509-7 V5-5 KRISTI hIMMELfARTS POKALEN<br />

60.000 kr. (30.000-15.000-6.250-3.750-2.500)<br />

kl. 15.25<br />

V5-5<br />

ærespræmie til vindende ejer,<br />

Ca kl udsat 15.25 af klampenborg Galopselskab<br />

2200 gr<br />

74-årige <strong>og</strong> ældre heste. handicap KRISTI kl. HIMMELFARTS 1<br />

POKALEN<br />

Vægt: - 26,0 kg 60.000 kr 30.000-15.000-7.500-4.500-3.000<br />

Ærespræmie til vindende ejer.<br />

For 4-årige <strong>og</strong> ældre heste. Klasse 1<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp - 26,0 kg<br />

Rek 2200 gr: Inget rekord finns<br />

STREET BAND (IRE) 61 Oliver Wilson<br />

5, brun v Desert Style-Savoy Street / Vettori (Ire Irland) Livs: 27 8-6-2 540.281<br />

1 GRØN GUL RØD SORT ruder; gule; gul Street Band Easy 2013: 1 0-1-0 35.000<br />

Johan Reuterskiöld, Sverige Formtal: 87 2012: 11 3-2-1 157.220<br />

CONDOR<br />

8, brun v Kendor-Liberty / Kris (Elkær Stutteri)<br />

2 MØRKLILLA,lyslilla prikker Elkær Stutteri<br />

Birgitte Nielsen<br />

60 Marc Stott<br />

Livs: 40 7-8-2 570.038<br />

2013: Ej startet<br />

Formtal: 86 2012: 9 1-1-0 143.250<br />

V5-5<br />

Ca kl 15.25<br />

2200 gr<br />

7<br />

KRISTI HIMMELFARTS POKALEN<br />

60.000 kr 30.000-15.000-7.500-4.500-3.000<br />

Ærespræmie til vindende ejer.<br />

For 4-årige <strong>og</strong> ældre heste. Klasse 1<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp - 26,0 kg<br />

Rek 2200 gr: Inget rekord finns<br />

1<br />

STREET BAND (IRE) 61<br />

5, brun v Desert Style-Savoy Street / Vettori (Ire Irland)<br />

GRØN GUL RØD SORT ruder; gule; gul Street Band Easy<br />

Johan Reuterskiöld, Sverige Formtal:<br />

Oliver Wilson<br />

Livs: 27 8-6-2 540.281<br />

2013: 1 0-1-0 35.000<br />

87 2012: 11 3-2-1 157.220<br />

V5-5<br />

09-7 V5-5<br />

SuPER<br />

trio<br />

2200 m<br />

Gø 16/ 9-3 31.125 h2 1400 gr gd 1.25,8 Street Band 62 Tamarind Hill 55 78 1-2,5 14 62 C Lopez *33<br />

Jæ 7/ 10-2 31.125 h2 1730 dt gd 1.47,8 Energia Beta 61 Unshakable Wi 59 81 4-4,5 10 63 O Wilson *30<br />

Tæ 7/ 11-6 35.275 h1 1600 dt bl 1.43,0 Street Band 59 El Classico 60 81 1-1 5 59 E Chaves *22<br />

Tæ 25/ 11-2 29.050 av 1600 dt gd 1.42,5 Street Band 59 Banditos 58 83 1-2 8 59 E Chaves 32<br />

Kl 27/ 4-6 100.000 av 1800 gr gd 1.51,2 Bank Of Burde 61 Street Band 58 84 2-4 10 58 O Wilson 293<br />

Gø 16/ 9-3 31.125 h2 1400 gr gd 1.25,8 Street Band 62 Tamarind Hill 55 78 1-2,5 14 62 C Lopez *33<br />

Jæ 7/ 10-2 Kl 31.125 19/ h2 8-6 1730 100.000 dt gd av 1.47,8 1800 gr lt Energia 1.45,9 Beta 61 Peas And Unshakable Carr 59 Wi Maltho 59 81 58 84 4-4,5 10 5-5 63 O 6 Wilson 58 O Wilson *30<br />

103<br />

Tæ 7/ 11-6 Kl 35.275 8/ h1 9-2 1600 51.000 dt bl h1 1.43,0 2400 gr gd Street 2.31,5 Band 59 Sir Henry El 63 Classico 60 Condor 81 58 84 1-1 5 2-0,5 59 E 4 Chaves 58 O Wilson *22<br />

38<br />

Tæ 25/ 11-2 Tæ 29.050 12/ av 9-2 1600 103.750 dt gd h1 1.42,5 2600 gr gd Street 2.43,2 Band 59 Condor 59 Banditos 58 Mikkelangelo 83 57 84 1-2 8 1-1 59 11 E Chaves 59 O Wilson 32<br />

94<br />

Kl 27/ 4-6 100.000 Kl 22/ av 9-3 1800 30.000 gr gd h1 1.51,2 1800 gr gd Bank 1.52,1 Of Burde Maltho 61 61 Street Band 58 Sir Henry 84 60 86 2-4 10 4-1 58 O 7 Wilson 58 O Wilson 293<br />

53<br />

Kl 20/ 10-4 25.000 f 1800 gr bl 1.52,9 Finn Ind Agai 55 Simbad 54 86 7-m 7 60 O Wilson 42<br />

CONDOR 60 Marc Stott<br />

FREJA (IRE) 50 Francis Waweru (53/49)<br />

8, brun v Kendor-Liberty / Kris (Elkær Stutteri) Livs: 40 7-8-2 570.038<br />

2 MØRKLILLA,lyslilla<br />

6, fuks<br />

prikker<br />

hp Singspiel-La<br />

Elkær Stutteri<br />

Belle Simone / Grand Lodge (Ire Irland)<br />

2013: Ej startet<br />

Livs: 39 4-7-6 519.026<br />

Birgitte 3 Nielsen<br />

RØD-HVID ternet Stald Fortyfour<br />

Formtal: 86 2012: 9 1-1-0<br />

2013:<br />

143.250<br />

Ej startet<br />

Kl 19/ 8-6 100.000 Bent av 1800 Olsen gr lt 1.45,9 Peas And Carr 59 Maltho 58 84 Formtal: 79 5-5 6 2012: 58 12 2-2-1 O Wilson 127.300 103<br />

Kl 8/ 9-2 År 51.000 31/ h1 8-8 2400 35.800 gr gd av 2.31,5 2000 gr gd Sir 2.06,5 Henry 63 Rayna 62,5 Condor 58 Africa 84 In M 60,5 80 2-0,5 4 5-6,5 58 O 6 Wilson 62,5 J Johansen 38<br />

31<br />

Tæ 12/ 9-2 103.750 Tæ 9/ h1 9-8 2600 166.000 gr gd av 2.43,2 1950 gr gd Condor 2.01,0 59 Ede Sensation Mikkelangelo 59 57 Matauri 84 Pearl 56 79 1-1 11 6-2,5 59 13 O Wilson 59 J Johansen 94<br />

234<br />

Kl 22/ 9-3 Kl 30.000 22/ h1 9-8 1800 50.000 gr gd av 1.52,1 2200 gr gd Maltho 2.20,8 61 Rayna 59 Sir Henry 60 Madame 86 Esprit 58 81 4-1 7 3-3 58 O 6 Wilson 60 J Johansen 53<br />

62<br />

Kl 20/ 10-4 Kl 25.000 20/ f 10-4 1800 25.000 gr bl f 1.52,9 1800 gr bl Finn 1.52,9 Ind Agai 55 Finn Ind Simbad Agai 55 54 Simbad 86 54 81 7-m 7 5-9 60 O 7 Wilson 55 J Johansen 42<br />

78<br />

Jæ 4/ 11-9 124.500 av 2400 dt gd 2.35,4 Deloria 60 Balsha 60 81 6-13 10 60 J Johansen 173<br />

FREJA (IRE) 50 Francis Waweru (53/49)<br />

DARCY 56 Valmir De Azeredo<br />

6, fuks hp Singspiel-La Belle Simone / Grand Lodge (Ire Irland) Livs: 39 4-7-6 519.026<br />

3 RØD-HVID ternet<br />

4, brun<br />

Stald<br />

v Danroad-Calypso<br />

Fortyfour<br />

Run / Lycius (Stutteri Laser I/S)<br />

2013: Ej startet<br />

Livs: 12 5-0-1 813.761<br />

Bent Olsen 4 LYSBLÅ-GRÅ tværstriber m. l<strong>og</strong>o;rød Stald Seaside<br />

Formtal: 79 2012: 12 2-2-1<br />

2013:<br />

127.300<br />

1 0-0-0 5.011<br />

År 31/ 8-8 35.800 Francisco av 2000 gr Castro, gd 2.06,5 Sverige Rayna 62,5 Africa In M 60,5 80 Formtal: 82 5-6,5 6 2012: 62,5 7 2-0-1 J Johansen 446.250 31<br />

Tæ 9/ 9-8 166.000 Kl 24/ av 6-8 1950 400.000 gr gd av 2.01,0 2400 gr bl Ede 2.32,3 Sensation 59 Darcy 59 Matauri Pearl 56 Summertime 79 57,5 77 6-2,5 13 1-hls 59 15 J Johansen 59 M Martinez 234<br />

169<br />

Kl 22/ 9-8 Jæ 50.000 12/ av 8-8 2200 619.047 gr gd av 2.20,8 2400 dt gd Rayna 2.32,8 59 Bomar 59 Madame Esprit Funinthesand 58 81 59 84 3-3 6 Ut-- 60 12 J Johansen 59 M Martinez 62<br />

62<br />

Kl 20/ 10-4 Förlorade 25.000 f ryttaren 1800 gr bl 1.52,9 Finn Ind Agai 55 Simbad 54 81 5-9 7 55 J Johansen 78<br />

Jæ 4/ 11-9 124.500 Tæ 12/ av 9-2 2400 103.750 dt gd h1 2.35,4 2600 gr gd Deloria 2.43,2 60 Condor 59 Balsha 60 Mikkelangelo 81 57 84 6-13 10 10-17,5 60 11 J Johansen 59 V De Azeredo 173<br />

66<br />

Jæ 27/ 9-8 249.000 av 2400 dt gd 2.33,6 Bank Of Burde 60 East Meets 56,5 83 8-m 8 56,5 M Robaldo 255<br />

Jæ 21/ 4-3 31.320 av 2400 dt gd 2.33,7 Mulan 56 Windy Gap 56 82 4-7,5 8 B 62 V De Azeredo 108<br />

DARCY 56 Valmir De Azeredo<br />

4, brun v Danroad-Calypso Run / Lycius (Stutteri Laser I/S) Livs: 12 5-0-1 813.761<br />

4 DUSTIN 52 Shane Karlsson (47)<br />

LYSBLÅ-GRÅ tværstriber m. l<strong>og</strong>o;rød Stald Seaside 2013: 1 0-0-0 5.011<br />

6, brun v Diktat-Lyceta / Shirley Heights (Stutteri Elverdam) Livs: 26 3-2-3 259.925<br />

Francisco Castro, Sverige Formtal: 82 2012: 7 2-0-1 446.250<br />

Kl 24/ 6-8 400.000 5 GRØN;<br />

av 2400 gr<br />

hvide<br />

bl<br />

ærmer;<br />

2.32,3<br />

grøn Lone<br />

Darcy<br />

Og<br />

59<br />

Jens Westh<br />

Summertime 57,5 77 1-hls 15<br />

2013:<br />

59<br />

1 0-0-0<br />

M Martinez<br />

0<br />

169<br />

Jæ 12/ 8-8 619.047 Flemming av 2400 dt Poulsen gd 2.32,8 Bomar 59 Funinthesand 59 84 Formtal: 73 Ut-- 12 2012: 59 5 0-0-1 M Martinez 10.458 62<br />

Förlorade ryttaren Kl 20/ 5-2 25.000 h2 2400 gr gd 2.27,3 Sir Henry 59 Master Kid 65 78 7-6 8 55 M Martinez 136<br />

Tæ 12/ 9-2 103.750 Kl 27/ h1 10-6 2600 15.000 gr gd h3 2.43,2 1600 gr bl Condor 1.41,3 59 Don'T Lose Mikkelangelo 61,5 57 Opening 84 Day 61,5 77 10-17,5 11 7-m 59 V 7 De Azeredo 65 S Vasquez 66<br />

111<br />

Jæ 27/ 9-8 249.000 Jæ 11/ av 11-2 2400 33.200 dt gd h2 2.33,6 2650 dt gd Bank 2.55,2 Of Burde Painters 60 East Ease Meets 60 56,5 The Ptovocati 83 55 75 8-m 8 3-3 56,5 M 8 Robaldo 59 P Gråberg 255<br />

94<br />

Jæ 21/ 4-3 Jæ 31.320 5/ av 12-6 2400 24.900 dt gd h3 2.33,7 2650 dt bl Mulan 2.56,7 56 El Magico Windy 55 Gap 56 Champagne 82 Ree 63 75 4-7,5 8 B 5-10 62 V 7 De Azeredo 61 M Rodriguez 108<br />

70<br />

Jæ 28/ 4-5 31.320 av 2200 dt gd 2.24,6 Carolingian 58 Satang 58 74 6-9,5 7 56,5 N Stott 65<br />

DUSTIN 52 Shane Karlsson (47)<br />

MADAME ESPRIT 55 Manuel Martinez<br />

6, brun v Diktat-Lyceta / Shirley Heights (Stutteri Elverdam) Livs: 26 3-2-3 259.925<br />

5 GRØN; hvide<br />

5,<br />

ærmer;<br />

brun hp<br />

grøn<br />

Esprit<br />

Lone<br />

Du<br />

Og<br />

Nord-Kinky<br />

Jens Westh<br />

Spot / Mas Media (Boltegaard o Kjems Racing)<br />

2013: 1 0-0-0<br />

Livs: 22 7-5-4<br />

0<br />

661.978<br />

Flemming 6 Poulsen<br />

HVID m.rød låge; hvid Boltegaard O Kjems Racing<br />

Formtal: 73 2012: 5 0-0-1<br />

2013:<br />

10.458<br />

Ej startet<br />

Kl 20/ 5-2 25.000 Helle h2 2400 Christensen gr gd 2.27,3 Sir Henry 59 Master Kid 65 78 Formtal: 81 7-6 8 2012: 55 8 1-2-2 M Martinez 188.310 136<br />

Kl 27/ 10-6 Kl 15.000 19/ h3 8-8 1600 15.000 gr bl h3 1.41,3 2400 gr lt Don'T 2.25,3 Lose 61,5 Madame Opening Esprit 67 Day 61,5 Somerville 77 62 79 7-m 7 1- 65 S 7 Vasquez 67 R Schistl 111<br />

*24<br />

Jæ 11/ 11-2 Ø 33.200 26/ h2 8-4 2650 192.000 dt gd av 2.55,2 2400 gr nt Painters 2.38,8 Ease 60 Sweet Baby The Ptovocati Ja 57 55 Madame 75 Esprit 57 81 3-3 8 2-hls 59 P 7 Gråberg 57 E Pedroza 94<br />

66<br />

Jæ 5/ 12-6 Tæ 24.900 9/ h3 9-8 2650 166.000 dt bl av 2.56,7 1950 gr gd El 2.01,0 Magico 55 Ede Sensation Champagne 59 Ree Matauri 63 75 Pearl 56 83 5-10 7 5-2 61 13 M Rodriguez 59 M Rodriguez 70<br />

92<br />

Jæ 28/ 4-5 Kl 31.320 22/ av 9-8 2200 50.000 dt gd av 2.24,6 2200 gr gd Carolingian 2.20,8 58 Rayna 59 Satang 58 Madame 74 Esprit 58 83 6-9,5 7 2-1 56,5 N 6 Stott 58 M Rodriguez 65<br />

*17<br />

Jæ 4/ 11-9 124.500 av 2400 dt gd 2.35,4 Deloria 60 Balsha 60 83 8-14,5 10 60 O Wilson 61<br />

MADAME<br />

BE MY<br />

ESPRIT 55 Manuel Martinez<br />

CONSCIENCE 56 Sara Slot<br />

5, brun hp Esprit Du Nord-Kinky Spot / Mas Media (Boltegaard o Kjems Racing) Livs: 22 7-5-4 661.978<br />

6 HVID m.rød låge;<br />

7, mkbr.<br />

hvid<br />

v Kanudos-Lime<br />

Boltegaard O<br />

Line<br />

Kjems<br />

/ Basiluzzo<br />

Racing<br />

(Pia Neltoft)<br />

2013: Ej startet<br />

Livs: 32 9-11-4 257.535<br />

Helle Christensen 7 KOBOLTBLÅ,hvid vinkel;mørkblå Lise Og Jørn Mortensen<br />

Formtal: 81 2012: 8 1-2-2<br />

2013:<br />

188.310<br />

Ej startet<br />

Kl 19/ 8-8 15.000 Tina h3 2400 Mortensen gr lt 2.25,3 Madame Esprit 67 Somerville 62 79 Formtal: 82 1- 7 2012: 67 11 4-3-2 R Schistl 122.450 *24<br />

Ø 26/ 8-4 192.000 Kl 21/ av 7-5 2400 15.000 gr nt h3 2.38,8 2200 gr gd Sweet 2.16,6 Baby Ja Hallöjsa 57 Madame 58 Esprit Be 57 My 81 Conscie 62 78 2-hls 7 2-hls 57 10 E Pedroza 62 A Bager 66<br />

Tæ 9/ 9-8 166.000 År 3/ av 8-4 1950 17.600 gr gd h3 2.01,0 2150 gr gd Ede 2.15,6 Sensation 59 Cavewarrior Matauri 60 Pearl 56 Be My 83 Conscie 65 78 5-2 13 2-2,5 59 M 8 Rodriguez 65 A Bager 92<br />

Kl 22/ 9-8 Kl 50.000 2/ av 9-5 2200 a 20.000 gr gd h3 2.20,8 1800 gr gd Rayna 1.49,9 59 Humble Madame Star 60 Esprit Be 58 My 83 Conscie 69 78 2-1 6 3-3,5 58 M 7 Rodriguez 69 D Andersen *17<br />

Jæ 4/ 11-9 124.500 Placerad av 2:a 2400 dt gd 2.35,4 Deloria 60 Balsha 60 83 8-14,5 10 60 O Wilson 61<br />

År 21/ 9-2 17.600 h2 2150 gr bl 2.26,0 Be My Conscie 62 Polemic 52 78 1-1 6 62 A Harbjerg<br />

År 5/ 10-7 31.900 h2 2150 gr bl 2.27,2 Be My Conscie 66 Somerville 61 80 1- 12 66 O Wilson BE MY CONSCIENCE 56 Sara Slot<br />

7, mkbr. v Kanudos-Lime Line / Basiluzzo (Pia Neltoft) Livs: 32 9-11-4 257.535<br />

FAVORITTEN 7 KOBOLTBLÅ,hvid 1 STREET vinkel;mørkblå BAND Lise Og Jørn Mortensen 2013: Ej startet<br />

54<br />

*27<br />

63<br />

9999<br />

*39<br />

Tina Mortensen<br />

Kl 21/ 7-5 15.000 h3 2200 gr gd 2.16,6 RESERVEHESTE 2-1-6-11-4-7-9-8-10-3-5<br />

År 3/ 8-4 17.600 h3 2150 gr gd 2.15,6<br />

Hallöjsa 58<br />

Cavewarrior 60<br />

Formtal: 82<br />

Be My Conscie 62 78<br />

Be My Conscie 65 78<br />

2012: 11 4-3-2 122.450<br />

2-hls 10 62 A Bager<br />

2-2,5 8 65 A Bager<br />

54<br />

*27<br />

TIPS<br />

Kl 2/ 9-5 a 20.000 h3 1800 gr gd 1.49,9 Humble Star 60 Be My Conscie 69 78<br />

Placerad 2:a 1 STREET BAND – 4 DARCY – 10 ITSAGROOM – 6 MADAME ESPRIT<br />

År 21/ 9-2 17.600 h2 2150 gr bl 2.26,0 Be My Conscie 62 Polemic 52 78<br />

3-3,5<br />

1-1<br />

7<br />

6<br />

69<br />

62<br />

D Andersen<br />

A Harbjerg<br />

63<br />

9999<br />

År 5/ 10-7 31.900 h2 2150 gr bl 2.27,2 Be My Conscie 66 Somerville 61 80 1- 12 66 O Wilson *39<br />

FØLG OS<br />

FACEBOOK.COM/KLAMPENBORGGALOPBANE<br />

RUNNER RUNNER 59 Martin Rodriguez<br />

7, brun v Academy Award-Afrodite / Kateb (Stald Jupiter <strong>og</strong> Stutteri Bøgely) Livs: 42 7-6-8 700.163<br />

8 RØD,hvide stjerner;rød Stald 5 Stars 2013: Ej startet<br />

Helle Christensen Formtal: 85 2012: 9 1-1-4 68.944<br />

Tæ 10/ 7-5 58.100 h1 2400 gr gd 2.33,4 Sir Henry 60 Maybach 62 83 3-3,5 7 56 M Martinez<br />

Kl 21/ 7-3 30.000 f 2400 gr gd 2.26,5 Classical Wor 57 Runner Runner 54 83 2-1,5 4 54 M Friberg<br />

Kl 5/ 8-8 a 20.000 h3 2400 gr lt 2.26,8 Runner Runner 74 Aladar 63 83 1-1,5 7 74 L Olsen<br />

Kl 19/ 8-6 100.000 av 1800 gr lt 1.45,9 Peas And Carr 59 Maltho 58 85 6-7,5 6 58 M Martinez<br />

Ø 26/ 8-7 39.600 h2 1800 gr nt 1.52,0 Marked By Zor 59 Bittersweet 61 85 Slettet (Virus) -<br />

7, brun v Academy Award-Afrodite / Kateb (Stald Jupiter <strong>og</strong> Stutteri Bøgely) Livs: 42 7-6-8 700.163<br />

8 ANTHONY 52 Luis Santos (51)<br />

RØD,hvide stjerner;rød Stald 5 Stars 2013: Ej startet<br />

4, brun v Final Appearance-Antoinette / Mas Media (Stutteri Hjortebo) Livs: 14 2-2-4 258.100<br />

Helle Christensen Formtal: 85 2012: 9 1-1-4 68.944<br />

Tæ 10/ 7-5 9 58.100<br />

BOURGOGNE<br />

h1 2400 gr gd 2.33,4<br />

gul isætning;<br />

Sir<br />

bourg<strong>og</strong>ne/gul<br />

Henry 60<br />

Lone<br />

Maybach<br />

Kaj-Nielsen<br />

62 83 3-3,5 7<br />

2013:<br />

56<br />

Ej startet<br />

M Martinez 108<br />

Kl 21/ 7-3 30.000 Inge f 2400 Mette gr gd Dejgaard 2.26,5 Classical Wor 57 Runner Runner 54 83 Formtal: 77 2-1,5 4 2012: 54 9 2-1-1 M Friberg 153.100 35<br />

Kl 5/ 8-8 a Kl 20.000 21/ h3 7-5 2400 15.000 gr lt h3 2.26,8 2200 gr gd Runner 2.16,6 Runner Hallöjsa 74 Aladar 58 63 Be My 83 Conscie 62 77 1-1,5 7 8-11 74 10 L Olsen 59 C Weilby *24<br />

Kl 19/ 8-6 100.000 Jæ 4/ av 8-2 1800 33.200 gr lt h2 1.45,9 2400 dt gd Peas 2.34,3 And Carr 59 El Gouna Maltho 59 58 Anthony 85 53 76 6-7,5 6 2-1 58 M 8 Martinez 53 E Chaves 55<br />

Ø 26/ 8-7 Tæ 39.600 18/ h2 8-5 1800 41.500 gr nt av 1.52,0 1950 gr gd Marked 2.04,6 By Zor Hovsa 59 59 Bittersweet 61 Jimmy 85 Mack 59 77 Slettet (Virus) 7-9 - 13 B 59 S Karlsson<br />

Tæ 9/ 9-5 41.500 av 1950 gr gd 2.02,2 Sir Thor 59 El Gran Mago 59 77 10-7 14 B 59 L Hammer<br />

Kl 29/ 9-6 100.000 av 2800 gr bl 3.11,6 Anthony 59 Lancier 59 75 1-5,5 6 59 D Danekilde<br />

ITSAGROOM (SWE) 55 Jacob Johansen<br />

4, brun v Final Appearance-Antoinette / Mas Media (Stutteri Hjortebo) Livs: 14 2-2-4 258.100<br />

9 BOURGOGNE<br />

8,<br />

gul<br />

brun<br />

isætning;<br />

h Itsabrahma-Saucy<br />

bourg<strong>og</strong>ne/gul<br />

Girl / Taufan<br />

Lone Kaj-Nielsen<br />

(Swe Sverige)<br />

2013: Ej startet<br />

Livs: 33 5-3-6 512.250<br />

Inge Mette 10 Dejgaard<br />

SORT,grønne tværbånd;grøn;grøn/sort Karola Larsson<br />

Formtal: 77 2012: 9 2-1-1<br />

2013:<br />

153.100<br />

Ej startet<br />

Kl 21/ 7-5 15.000 Karola h3 2200 Larsson, gr gd 2.16,6 Sverige Hallöjsa 58 Be My Conscie 62 77 Formtal: 81 8-11 10 2012: 59 6 1-0-1 C Weilby 45.206 83<br />

Jæ 4/ 8-2 Gø 33.200 22/ h2 7-1 2400 49.800 dt gd h2 2.34,3 2400 gr lt El 2.29,7 Gouna 59 Royal Highnes Anthony 54 53 Dramatic 76 Act 59 83 2-1 8 4-0,5 53 E 9 Chaves 61 J Johansen 133<br />

Tæ 18/ 8-5 Gø 41.500 19/ av 8-2 1950 31.125 gr gd h2 2.04,6 2200 gr gd Hovsa 2.18,7 59 Jumeirah Jimmy 60 Mack 59 Shooting 77 Line 58 83 7-9 13 B 7-5,5 59 S 9 Karlsson 64 V De Azeredo 83<br />

Tæ 9/ 9-5 Ø 41.500 17/ av 10-5 1950 35.280 gr gd h2 2.02,2 2400 gr tg Sir 2.44,6 Thor 59 Fair Flair El 52 Gran Mago 59 Thin Red 77 Line 57 83 10-7 14 B 6-12 59 L 6 Hammer 58 J Johansen 162<br />

Kl 29/ 9-6 100.000 Ø 9/ av 11-1 2800 30.240 gr bl av 3.11,6 2400 dt gd Anthony 2.38,2 59 Manchester Lancier 60 59 Proud 75 Cash Fl 52 82 1-5,5 6 3-9 59 D 7 Danekilde 57 J Johansen 35<br />

Ø 21/ 11-7 av 2400 dt gd 2.39,2 Hot Wing 59 Camomilla 54 81 Slettet (Transportproblem)<br />

ITSAGROOM (SWE) 55 Jacob Johansen<br />

SIR HENRY 62 Elione Chaves<br />

8, brun h Itsabrahma-Saucy Girl / Taufan (Swe Sverige) Livs: 33 5-3-6 512.250<br />

10 SORT,grønne tværbånd;grøn;grøn/sort Karola Larsson 2013: Ej startet<br />

6, brun h Academy Award-Lady Clementine / Richard Of York (Stutteri Hjortebo) Livs: 32 7-2-6 998.509<br />

Karola Larsson, Sverige Formtal: 81 2012: 6 1-0-1 45.206<br />

Gø 22/ 7-1 11 49.800<br />

CERISE,blå<br />

h2 2400 gr lt<br />

seler;cerise;blå<br />

2.29,7 Royal<br />

Mme<br />

Highnes<br />

Fernande<br />

54 Dramatic Act 59 83 4-0,5 9<br />

2013:<br />

61<br />

1 0-0-0<br />

J Johansen<br />

0<br />

82<br />

Gø 19/ 8-2 31.125 Søren h2 2200 Jensen gr gd 2.18,7 Jumeirah 60 Shooting Line 58 83 Formtal: 88 7-5,5 9 2012: 64 11 4-1-1 V De Azeredo 210.646 65<br />

Ø 17/ 10-5 Tæ 35.280 18/ h2 8-7 2400 58.100 gr tg av 2.44,6 2400 gr gd Fair 2.38,8 Flair 52 Weald 59 Thin Red Line 57 Manchester 83 59 88 6-12 6 4-6,5 58 J 7 Johansen 59 O Wilson 39<br />

Ø 9/ 11-1 Kl 30.240 8/ av 9-2 2400 51.000 dt gd h1 2.38,2 2400 gr gd Manchester 2.31,5 60 Sir Henry Proud 63 Cash Fl 52 Condor 82 58 87 3-9 7 1-0,5 57 J 4 Johansen 63 E Chaves 162<br />

Ø 21/ 11-7 Tæ 12/ av 9-2 2400 103.750 dt gd h1 2.39,2 2600 gr gd Hot 2.43,2 Wing 59 Condor 59 Camomilla 54 Mikkelangelo 81 57 89 Slettet (Transportproblem) 3-2 11 62 E Chaves -<br />

Kl 22/ 9-3 30.000 h1 1800 gr gd 1.52,1 Maltho 61 Sir Henry 60 88 2-hls 7 60 J Johansen<br />

Kl 27/ 4-6 100.000 av 1800 gr gd 1.51,2 Bank Of Burde 61 Street Band 58 88 9-m 10 59 E Chaves<br />

Reservordning: 2-1-6-11-4-7-9-8-10-3-5<br />

RACING TIPS<br />

rEsulTAT 7. lØB:<br />

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:<br />

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:<br />

22 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 23<br />

Darcy<br />

RUNNER RUNNER 59 Martin Rodriguez<br />

ANTHONY 52 Luis Santos (51)<br />

SIR HENRY 62 Elione Chaves<br />

6, brun h Academy Award-Lady Clementine / Richard Of York (Stutteri Hjortebo)<br />

11 CERISE,blå seler;cerise;blå Mme Fernande<br />

Livs: 32 7-2-6 998.509<br />

2013: 1 0-0-0 0<br />

Søren Jensen Formtal: 88 2012: 11 4-1-1 210.646<br />

Tæ 18/ 8-7 58.100 av 2400 gr gd 2.38,8<br />

Kl 8/ 9-2 51.000 h1 2400 gr gd 2.31,5<br />

Weald 59<br />

Sir Henry 63<br />

Manchester 59<br />

Condor 58<br />

88<br />

87<br />

4-6,5<br />

1-0,5<br />

7<br />

4<br />

59<br />

63<br />

O Wilson<br />

E Chaves<br />

49<br />

*24<br />

Tæ 12/ 9-2 103.750 h1 2600 gr gd 2.43,2 Condor 59 Mikkelangelo 57 89 3-2 11 62 E Chaves 44<br />

Kl 22/ 9-3 30.000 h1 1800 gr gd 1.52,1 Maltho 61 Sir Henry 60 88 2-hls 7 60 J Johansen *35<br />

Kl 27/ 4-6 100.000 av 1800 gr gd 1.51,2 Bank Of Burde 61 Street Band 58 88 9-m 10 59 E Chaves 122<br />

Reservordning: 2-1-6-11-4-7-9-8-10-3-5


09-8 Trio<br />

8<br />

20130509-8 Trio<br />

dANSK hESTEfORSIKRING hANdICAP<br />

26.000 kr. (13.000-6.500-3.200-2.000-1.300)<br />

3-årige <strong>og</strong> ældre heste. handicap klasse 5<br />

kl. 15.50<br />

Vægt: 3-årige: + 1.0 kg. ældre: + 8.0 kg<br />

Ca kl 15.50<br />

2400 gr<br />

8<br />

DANSK HESTEFORSIKRING HANDICAP<br />

26.000 kr 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300<br />

For 3-årige <strong>og</strong> ældre heste<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige + 0 kg ældre + 8 kg<br />

Rek 2400 gr: Inget rekord finns<br />

WIESENPRINZ (SWE) B 55 Danny Patil<br />

4, brun v Next Desert-Wiesenblüte / Big Shuffle (Swe Sverige) Livs: 7 0-0-0<br />

1 MBLÅ,gule stj;gul,mblå stj;mblå Kørolen Racing 2013: 1 0-0-0<br />

0<br />

0<br />

Catharina Østlund, Sverige Formtal: 47 2012: 6 0-0-0 0<br />

Trio<br />

Ca kl 15.50<br />

2400 gr<br />

8<br />

DANSK HESTEFORSIKRING HANDICAP<br />

26.000 kr 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300<br />

For 3-årige <strong>og</strong> ældre heste<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige + 0 kg ældre + 8 kg<br />

Rek 2400 gr: Inget rekord finns<br />

WIESENPRINZ (SWE) B 55 Danny Patil<br />

4, brun v Next Desert-Wiesenblüte / Big Shuffle (Swe Sverige) Livs: 7 0-0-0 0<br />

1 MBLÅ,gule stj;gul,mblå stj;mblå Kørolen Racing 2013: 1 0-0-0 0<br />

Catharina Østlund, Sverige Formtal: 47 2012: 6 0-0-0 0<br />

Trio<br />

2400 m<br />

Jæ<br />

Kl<br />

2/ 6-1 29.050 av 2400 dt gd 2.38,7<br />

11/ 8-5 10.000 h5 1800 gr lt 1.49,1<br />

Altalus 59<br />

Irish Lad 61<br />

Ikarostech 59<br />

Metroline 60<br />

-<br />

54<br />

6-m 7<br />

10-17,5 10<br />

B 59<br />

56,5<br />

S Karlsson<br />

F Waweru<br />

324<br />

274<br />

Kl 19/ 8-7 28.000 h5 1800 gr lt 1.49,2 Lagoa Do Pau 53 Montgomery 64 52 9-13 10 60 D Patil 248<br />

Kl 27/ 10-8 Jæ 10.000 2/ av 6-1 1800 29.050 gr bl av 1.55,4 2400 dt gd Redford 2.38,7 61 Altalus 59 Le Chiffre 59,5 Ikarostech 50 59 - 6-m 7 B 6-m 59,5 M 7 Friberg B 59 S Karlsson 119<br />

Kl 20/ 4-7 Kl 13.000 11/ h5 8-5 1600 10.000 gr gd h5 1.41,8 1800 gr lt Vera 1.49,1 Volkova 60 Irish Lad Val 61 Fleur 58 Metroline 48 60 54 8-14,5 15 10-17,5 B 56 10 M Rodriguez 56,5 F Waweru 415<br />

Kl 19/ 8-7 28.000 h5 1800 gr lt 1.49,2 Lagoa Do Pau 53 Montgomery 64 52 9-13 10 60 D Patil<br />

Kl 27/ 10-8 10.000 av 1800 gr bl 1.55,4 Redford 61 Le Chiffre 59,5 50 6-m 7 B 59,5 M Friberg METROLINE (SWE) 58 Nicolaj Stott<br />

Kl 20/ 4-7 13.000 h5 1600 gr gd 1.41,8 Vera Volkova 60 Val Fleur 58 48 8-14,5 15 B 56 M Rodriguez<br />

13, fuks v Helenikos-Rib<strong>og</strong>irl / Riboboy (Swe Sverige) Livs: 105 12-7-9 250.910<br />

2 GUL;grøn;grøn Stengaarden I/S 2013: Ej startet<br />

METROLINE (SWE) 58 Nicolaj Stott<br />

Allan Thelix Formtal: 50 2012: 13 0-1-3 21.860<br />

13, fuks v Helenikos-Rib<strong>og</strong>irl / Riboboy (Swe Sverige) Livs: 105 12-7-9 250.910<br />

Kl 2/ 9-10 10.000 h5 2400 gr gd 2.31,0 Hidden Secret 54 Welcometomydr 61 51 5-6,5 10 60 R Schistl *24<br />

Ø 13/ 9-6 2 21.120 GUL;grøn;grøn h5 2400 dt gd 2.44,8 Stengaarden Quinoa I/S 62 Sunceleb 71 51 7-16 11 2013: 67 Ej startet T Hofossæter 107<br />

Kl 22/ 9-4 10.000 Allan h5 1800 Thelix gr gd 1.53,7 Hidden Secret 55 Her Birthday 58 50 Formtal: 50 3-1 12 2012: 58 13 0-1-3 J Johansen 21.860 56<br />

Kl 29/ 9-5 Kl 10.000 2/ h5 9-10 2800 10.000 gr bl h5 3.12,5 2400 gr gd Explosive 2.31,0 Hil 58 Hidden Secret Fuego 61 54 Welcometomydr 50 61 51 4-2 10 5-6,5 55 10 E Chaves 60 R Schistl *30<br />

Kl 13/ 10-7 Ø 10.000 13/ h5 9-6 1400 21.120 gr bl h5 1.30,3 2400 dt gd Nobel 2.44,8 Penang 57 Quinoa 62 Saba Rock 58 Sunceleb 50 71 51 11-m 11 7-16 58 11 E Chaves 67 T Hofossæter 98<br />

Kl 22/ 9-4 10.000 h5 1800 gr gd 1.53,7 Hidden Secret 55 Her Birthday 58 50 3-1 12 58 J Johansen<br />

Kl 29/ 9-5 10.000 h5 2800 gr bl 3.12,5 Explosive Hil 58 Fuego 61 50 4-2 10 55 E Chaves IRISH LAD (SWE) B 58 Fabienne De Geer (60)<br />

Kl 13/ 10-7 10.000 h5 1400 gr bl 1.30,3 Nobel Penang 57 Saba Rock 58 50 11-m 11 58 E Chaves<br />

12, brun v Castlerea Lad-Irish Mist / Premier Violon (Swe Sverige) Livs: 180 15-12-24 616.857<br />

3 SORT blå-sort-hvid tvrstrb;sort;bl-so- Stall Estonia 2013: 1 0-0-0 0<br />

IRISH LAD (SWE) B 58 Fabienne De Geer (60)<br />

Rein Kuningas, Sverige (a) Formtal: 52 2012: 17 3-1-1 53.906<br />

12, brun v Castlerea Lad-Irish Mist / Premier Violon (Swe Sverige) Livs: 180 15-12-24 616.857<br />

Kl 20/ 10-7 10.000 h5 2400 gr bl 2.42,3 Zero Toleranc 67 Eaglecott 63 55 3-2 8 B 61 F De Geer 75<br />

Jæ 31/ 10-9 3 16.600 SORT av 2400 blå-sort-hvid dt gd 2.41,8 tvrstrb;sort;bl-so- Gate To Succe Stall 61 Estonia Caledonia 62 55 7-m 7 2013: B 67 1 0-0-0 Y Nilsson 0 42<br />

Jæ 18/ 11-6 16.600 Rein h3 2400 Kuningas, dt gd 2.40,9 Sverige (a) Le Chiffre 70,5 Seigneur Th 64,5 55 Formtal: 52 9-m 12 2012: B 63 17 3-1-1 Y Nilsson 53.906 130<br />

Jæ 5/ 12-4 Kl 16.600 20/ h4 10-7 1730 10.000 dt bl h5 1.52,2 2400 gr bl Runsonrun 2.42,3 59 Zero Toleranc Moonline 67 56 Eaglecott 54 63 55 11-16,5 11 B 3-2 54 F 8 De B Geer 61 F De Geer 143<br />

Kl 20/ 4-1 Jæ 13.000 31/ h4 10-9 1800 16.600 gr gd av 1.54,3 2400 dt gd Hernanda 2.41,8 Dire 58 Gate To Succe Pick Me 61 54 Caledonia 53 62 55 10-m 12 B 7-m 54 E 7 Chaves B 67 Y Nilsson 126<br />

Jæ 18/ 11-6 16.600 h3 2400 dt gd 2.40,9 Le Chiffre 70,5 Seigneur Th 64,5 55 9-m 12 B 63 Y Nilsson<br />

Jæ 5/ 12-4 16.600 h4 1730 dt bl 1.52,2 Runsonrun 59 Moonline 56 54 11-16,5 11 B 54 F De Geer BERSERK (SWE) 62 Elione Chaves<br />

Kl 20/ 4-1 13.000 h4 1800 gr gd 1.54,3 Hernanda Dire 58 Pick Me 54 53 10-m 12 B 54 E Chaves<br />

5, brun v Streetlight-Fahema / Most Welcome (Swe Sverige) Livs: 17 2-2-1 59.762<br />

4 SORT,rød tværbånd;rød;srt-rød Stall Zäta O Heland Racing 2013: Ej startet<br />

BERSERK (SWE) 62 Elione Chaves<br />

Bo Zetterstrøm (a) Formtal: 54 2012: 12 2-2-1 58.100<br />

5, brun v Streetlight-Fahema / Most Welcome (Swe Sverige) Livs: 17 2-2-1 59.762<br />

Tæ 10/ 6-2 20.750 h4 2400 dt gd 2.38,8 Periqueen 59 Luna Vale 52 - 8-10,5 11 61 P Gråberg *22<br />

Jæ 25/ 8-7 4 20.750 SORT,rød av 2400 dt tværbånd;rød;srt-rød gd 2.36,9 Holler Stall High 48 Zäta O Heland Chasmin Racing 58 - 8-m 8 2013: 56 Ej startet P Carberry 170<br />

Jæ 21/ 10-4 16.600 Bo h4 1730 Zetterstrøm dt gd 1.52,2 (a) Cat Wind 61 Runsonrun 64 - Formtal: 54 13-m 13 2012: 63 12 2-2-1 C Lopez 58.100 133<br />

Jæ 28/ 11-9 Tæ 16.600 10/ av 6-2 1730 20.750 dt gd h4 1.51,7 2400 dt gd Darjeeling 2.38,8 59 Periqueen Walnut 59 Lodge 56 Luna Vale - 52 - 14-18 14 8-10,5 60 11 F De Geer 61 P Gråberg 480<br />

Jæ 5/ 12-9 Jæ 16.600 25/ av 8-7 2400 20.750 dt bl av 2.41,3 2400 dt gd Montgomery 2.36,9 58 Holler High Mr Melodyclub 48 Chasmin 60 - 58 - 5-18 9 8-m 62 J 8 Pinto 56 P Carberry 128<br />

Jæ 21/ 10-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.52,2 Cat Wind 61 Runsonrun 64 - 13-m 13 63 C Lopez<br />

Jæ 28/ 11-9 16.600 av 1730 dt gd 1.51,7 Darjeeling 59 Walnut Lodge 56 - 14-18 14 60 F De Geer LADY DYLAN (IRE) 60 Marcos Robaldo (62)<br />

Jæ 5/ 12-9 16.600 av 2400 dt bl 2.41,3 Montgomery 58 Mr Melodyclub 60 - 5-18 9 62 J Pinto<br />

3, brun hp Dylan Thomas-Gilah / Saddlers' Hall (Ire Irland) Livs: 5 0-0-0 10.645<br />

5 GUL-GRØN ternet;hvid;gul Irina Skjødt 2013: Ej startet<br />

LADY DYLAN (IRE) 60 Marcos Robaldo (62)<br />

Irina Skjødt (a) Formtal: 62 2012: 5 0-0-0 10.645<br />

3, brun hp Dylan Thomas-Gilah / Saddlers' Hall (Ire Irland) Livs: 5 0-0-0 10.645<br />

Kl 9/ 6-1 25.000 av 1100 gr gd 1.04,3 Harmonia 57,5 Smartinblack 59 - 4-8,5 8 57,5 A Hollstenius 159<br />

Kl 5/ 8-1 5 25.000 GUL-GRØN av 1400 gr lt ternet;hvid;gul 1.23,4 Palagirl Irina Skjødt 55,5 Lumineuse 57,5 - 5-8,5 10 2013: 57,5 Ej startet A Hollstenius 78<br />

Ø 27/ 9-1 35.280 Irina av 1370 Skjødt gr tg (a) 1.25,7 Quite A Missi 59 Viviannasdrea 59 - Formtal: 62 4-13 7 2012: 57,5 5 0-0-0 A Hollstenius 10.645 88<br />

Ø 12/ 10-1 Kl 35.280 9/ av 6-1 1600 25.000 dt gd av 1.44,0 1100 gr gd Pal 1.04,3 O'Mine 59 Harmonia Styrbjørn 57,5 56 Smartinblack 64 59 - 6-m 9 4-8,5 57,5 A 8 Hollstenius 57,5 A Hollstenius 96<br />

Kl 27/ 10-4 100.000 Kl 5/ av 8-1 1600 25.000 gr bl av 1.42,2 1400 gr lt Koo 1.23,4 Koo Sin 57,5 Palagirl 55,5 Falconet 59 Lumineuse 62 57,5 - 7-13 7 5-8,5 57,5 10 L Santos 57,5 A Hollstenius 287<br />

Ø 27/ 9-1 35.280 av 1370 gr tg 1.25,7 Quite A Missi 59 Viviannasdrea 59 - 4-13 7 57,5 A Hollstenius<br />

Ø 12/ 10-1 35.280 av 1600 dt gd 1.44,0 Pal O'Mine 59 Styrbjørn 56 64 6-m 9 57,5 A Hollstenius PICK ME (SWE) 64 Paulo Cardozo (67)<br />

Kl 27/ 10-4 100.000 av 1600 gr bl 1.42,2 Koo Koo Sin 57,5 Falconet 59 62 7-13 7 57,5 L Santos<br />

5, brun h Mirio-Piccolezza / Piccolo (Swe Sverige) Livs: 24 1-7-3 152.295<br />

6 LYSGRØN-LYSGUL firdelt;lysgu;lysgr Magnus Olsson 2013: 1 0-1-0 6.500<br />

PICK ME (SWE) 64 Paulo Cardozo (67)<br />

Maria Olsson, Sverige (a) Formtal: 59 2012: 10 0-1-2 19.940<br />

5, brun h Mirio-Piccolezza / Piccolo (Swe Sverige) Livs: 24 1-7-3 152.295<br />

Ø 9/ 8-8 24.960 h3 1750 dt gd 1.54,1 Al Rannan 62 Great Choisir 62 64 7-10,5 12 62 E Olsson 256<br />

Gø 1/ 9-4 6 24.900 LYSGRØN-LYSGUL h4 2400 gr lt 2.28,6 firdelt;lysgu;lysgr Hidden Fairyt Magnus 63 Olsson Red Cat Go 59 63 9-8 12 2013: 60 1 0-1-0 E Olsson 6.500 92<br />

Kl 8/ 9-3 10.000 Maria h4 2400 Olsson, gr gd 2.32,1 Sverige (a) Sikorsky 62 Liberation 62 62 Formtal: 59 7-17 7 2012: 62 10 0-1-2 M Rodriguez 19.940 185<br />

Jæ 27/ 9-11 Ø 16.600 9/ h4 8-8 2400 24.960 dt gd h3 2.40,3 1750 dt gd Downbeat 1.54,1 69 Al Rannan Gate 62 To Succe 59 Great 60 Choisir 62 64 7-15 7 7-10,5 63 12 E Olsson 62 E Olsson 149<br />

Kl 20/ 4-1 Gø 13.000 1/ h4 9-4 1800 24.900 gr gd h4 1.54,3 2400 gr lt Hernanda 2.28,6 Dire 58 Hidden Fairyt Pick Me 63 54 Red Cat 58 Go 59 63 2-1,5 12 9-8 54 12 M Friberg 60 E Olsson 297<br />

Kl 8/ 9-3 10.000 h4 2400 gr gd 2.32,1 Sikorsky 62 Liberation 62 62 7-17 7 62 M Rodriguez<br />

Jæ 27/ 9-11 16.600 h4 2400 dt gd 2.40,3 Downbeat 69 Gate To Succe 59 60 7-15 7 63 E Olsson AMELIE 66 Martin Rodriguez<br />

Kl 20/ 4-1 13.000 h4 1800 gr gd 1.54,3 Hernanda Dire 58 Pick Me 54 58 2-1,5 12 54 M Friberg<br />

4, brun hp Academy Award-Afrodite / Kateb (Stald Jupiter <strong>og</strong> Stutteri Bøgely) Livs: 7 0-0-1 5.000<br />

7 SORT m.hvidt skærf; tre hvi ringe; rød Stald Isak 2013: 2 0-0-0 0<br />

AMELIE 66 Martin Rodriguez<br />

Helle Christensen Formtal: 58 2012: 4 0-0-0 0<br />

4, brun hp Academy Award-Afrodite / Kateb (Stald Jupiter <strong>og</strong> Stutteri Bøgely) Livs: 7 0-0-1 5.000<br />

Kl 7/ 7-6 10.000 av 1600 gr gd 1.36,3 Imaginenowa 54,5 Lady Strombol 58 65 7-19,5 11 57 O Wilson 77<br />

Kl 11/ 8-8 7 10.000 SORT h4 2200 m.hvidt gr lt 2.17,8 skærf; tre hvi No ringe; Redundancy rød Stald 61 Isak Zazoo 64 63 9-14,5 11 2013: 59,5 2 0-0-0 R Schistl 0 105<br />

Kl 19/ 8-8 15.000 Helle h3 2400 Christensen gr lt 2.25,3 Madame Esprit 67 Somerville 62 62 Formtal: 58 7-m 7 2012: 49 4 0-0-0 F Waweru 0 271<br />

Kl 20/ 4-1 Kl 13.000 7/ h4 7-6 1800 10.000 gr gd av 1.54,3 1600 gr gd Hernanda 1.36,3 Dire 58 Imaginenowa Pick Me 54,5 54 Lady Strombol 60 58 65 8-20 12 7-19,5 58 11 M Rodriguez 57 O Wilson 66<br />

Kl 27/ 4-1 a Kl 13.000 11/ h4 8-8 1400 10.000 gr gd h4 1.29,2 2200 gr lt Arctic 2.17,8 Diamon 67 No Redundancy Navajo 57 61 Zazoo 59 64 63 7-10,5 8 9-14,5 57 11 U Nielsen 59,5 R Schistl 75<br />

Kl 19/ 8-8 15.000 h3 2400 gr lt 2.25,3 Madame Esprit 67 Somerville 62 62 7-m 7 49 F Waweru<br />

324<br />

274<br />

248<br />

119<br />

415<br />

*24<br />

107<br />

56<br />

*30<br />

98<br />

75<br />

42<br />

130<br />

143<br />

126<br />

*22<br />

170<br />

133<br />

480<br />

128<br />

159<br />

78<br />

88<br />

96<br />

287<br />

256<br />

92<br />

185<br />

149<br />

297<br />

77<br />

105<br />

271<br />

Kl 20/ 4-1 13.000 h4 1800 gr gd 1.54,3 Hernanda Dire 58 Pick Me 54 60 8-20 12 58 M Rodriguez 66<br />

Kl 27/ 4-1 a 13.000 h4 1400 gr gd 1.29,2 Arctic Diamon 67 Navajo 57 59 7-10,5 8 57 U Nielsen 75<br />

8<br />

HER BIRTHDAY (IRE) B 59<br />

4, brun hp Ivan Denisovich-Foolish Gift / Barathea (Ire Irland)<br />

BLÅ;grå;blå Stald Spitco<br />

Oliver Wilson<br />

Livs: 9 0-1-1<br />

2013: 1 0-0-0<br />

8.984<br />

0<br />

Tine Hansen Formtal: 51 2012: 8 0-1-1 8.984<br />

Kl 22/ 9-4 10.000 h5 1800 gr gd 1.53,7<br />

Jæ 10/ 10-9 16.600 av 1730 dt bl 1.51,4<br />

Hidden Secret 55<br />

Champagne Ree 53<br />

Her Birthday 58<br />

Holma Aramis 58<br />

53<br />

54<br />

2-0,5<br />

6-8,5<br />

12<br />

15<br />

B 58<br />

B 52<br />

D Danekilde<br />

M Martinez<br />

136<br />

253<br />

Jæ 21/ 10-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.52,2<br />

Jæ 11/ 11-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.51,4<br />

Ø 25/ 4-5 22.440 h4 2400 dt gd 2.45,4<br />

Cat Wind 61<br />

Cat Wind 59<br />

Indian Drive 51<br />

Runsonrun 64<br />

State Of Free 69<br />

Wood Top 65<br />

53<br />

53<br />

51<br />

3-5<br />

13-13<br />

6-m<br />

13<br />

14<br />

9<br />

B 55,5<br />

B 52<br />

B 58<br />

L Santos<br />

L Santos<br />

E Ski<br />

233<br />

312<br />

30<br />

VAL FLEUR (SWE) 60 Max W Friberg (62)<br />

8 BLÅ;grå;blå Stald Spitco 2013: 1 0-0-0 0<br />

HER BIRTHDAY (IRE) B 59 Oliver Wilson<br />

Tine Hansen Formtal: 51 2012: 8 0-1-1 8.984<br />

4, brun hp Ivan Denisovich-Foolish Gift / Barathea (Ire Irland) Livs: 9 0-1-1 8.984<br />

Kl 22/ 9-4 10.000 h5 1800 gr gd 1.53,7 Hidden Secret 55 Her Birthday 58 53 2-0,5 12 B 58 D Danekilde 136<br />

Jæ 10/ 10-9 8 16.600 BLÅ;grå;blå av 1730 dt bl Stald 1.51,4 Spitco Champagne Ree 53 Holma Aramis 58 54 6-8,5 15 2013: B 52 1 0-0-0 M Martinez 0 253<br />

Jæ 21/ 10-4 16.600 Tine h4 1730 Hansen dt gd 1.52,2 Cat Wind 61 Runsonrun 64 53 Formtal: 51 3-5 13 2012: B 55,5 8 0-1-1 L Santos 8.984 233<br />

Jæ 11/ 11-4 Kl 16.600 22/ h4 9-4 1730 10.000 dt gd h5 1.51,4 1800 gr gd Cat 1.53,7 Wind 59 Hidden Secret State Of 55 Free 69 Her Birthday 53 58 53 13-13 14 B 2-0,5 52 12 L Santos B 58 D Danekilde 312<br />

Ø 25/ 4-5 Jæ 22.440 10/ h4 10-9 2400 16.600 dt gd av 2.45,4 1730 dt bl Indian 1.51,4 Drive 51 Champagne Wood Ree Top 53 65 Holma 51 Aramis 58 54 6-m 9 B 6-8,5 58 15 E Ski B 52 M Martinez 30<br />

Jæ 21/ 10-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.52,2 Cat Wind 61 Runsonrun 64 53 3-5 13 B 55,5 L Santos<br />

Jæ 11/ 11-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.51,4 Cat Wind 59 State Of Free 69 53 13-13 14 B 52 L Santos<br />

VAL FLEUR (SWE) 60 Max W Friberg (62)<br />

Ø 25/ 4-5 22.440 h4 2400 dt gd 2.45,4 Indian Drive 51 Wood Top 65 51 6-m 9 B 58 E Ski<br />

6, brun hp Swedish Shave-Zarzini / Mind Games (Swe Sverige) Livs: 47 2-5-2 89.407<br />

9 GUL, hvide prikker;gul;gul Gina Rooth O Jonas Persson 2013: 2 0-1-0 6.500<br />

VAL FLEUR (SWE) 60 Max W Friberg (62)<br />

Gina Rooth, Sverige (a) Formtal: 54 2012: 8 1-0-0 11.500<br />

6, brun hp Swedish Shave-Zarzini / Mind Games (Swe Sverige) Livs: 47 2-5-2 89.407<br />

Jæ 11/ 11-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.51,4 Cat Wind 59 State Of Free 69 54 11-7,5 14 54 M Rodriguez 461<br />

Jæ 18/ 11-9 9 16.600 GUL, h4 1730 hvide dt gd prikker;gul;gul 1.52,0 Gina Runsonrun Rooth 63 O Jonas Walnut Persson Lodge 58 53 7-7,5 12 2013: 56 2 0-1-0 C Lopez 6.500 110<br />

Jæ 5/ 12-9 16.600 Gina av 2400 Rooth, dt bl Sverige 2.41,3 (a) Montgomery 58 Mr Melodyclub 60 53 Formtal: 54 6-19 9 2012: 56,5 8 1-0-0 C Lopez 11.500 129<br />

Kl 20/ 4-7 Jæ 13.000 11/ h5 11-4 1600 16.600 gr gd h4 1.41,8 1730 dt gd Vera 1.51,4 Volkova 60 Cat Wind Val 59 Fleur 58 State 52 Of Free 69 54 2-3 15 11-7,5 58 14 M Friberg 54 M Rodriguez 64<br />

Jæ 28/ 4-6 Jæ 19.140 18/ h5 11-9 1730 16.600 dt gd h4 1.50,9 1730 dt gd Jumbo 1.52,0 60 Runsonrun Hurry 63 Harry 60 Walnut 54 Lodge 58 53 6-16,5 8 7-7,5 60 12 E Olsson 56 C Lopez 95<br />

Jæ 5/ 12-9 16.600 av 2400 dt bl 2.41,3 Montgomery 58 Mr Melodyclub 60 53 6-19 9 56,5 C Lopez<br />

Kl 20/ 4-7 13.000 h5 1600 gr gd 1.41,8 Vera Volkova 60 Val Fleur 58 52 2-3 15 58 M Friberg<br />

VERA VOLKOVA 61 Anders Bager (64)<br />

Jæ 28/ 4-6 19.140 h5 1730 dt gd 1.50,9 Jumbo 60 Hurry Harry 60 54 6-16,5 8 60 E Olsson<br />

4, fuks hp Dubai Destination-Violettas Ginger / Giant's Causeway (The Handsome Foursome) Livs: 12 1-0-0 16.160<br />

10 GRØN; hvide ærmer; grøn Lone Og Jens Westh 2013: 1 1-0-0 13.000<br />

VERA VOLKOVA 61 Anders Bager (64)<br />

Flemming Poulsen Formtal: 56 2012: 10 0-0-0 3.160<br />

4, fuks hp Dubai Destination-Violettas Ginger / Giant's Causeway (The Handsome Foursome) Livs: 12 1-0-0 16.160<br />

Kl 13/ 10-7 10.000 h5 1400 gr bl 1.30,3 Nobel Penang 57 Saba Rock 58 55 7-16 11 62 S Vasquez 224<br />

Kl 27/ 10-7 10 10.000 GRØN; h5 1600 gr hvide bl ærmer; 1.42,5 grøn Lone Trombino Og 71 Jens Westh Walnut Lodge 57 53 4-2 12 2013: 52,5 1 1-0-0 D Danekilde 13.000 251<br />

Jæ 11/ 11-4 16.600 Flemming h4 1730 dt Poulsen gd 1.51,4 Cat Wind 59 State Of Free 69 53 Formtal: 56 12-7,5 14 2012: 52 10 0-0-0 D Danekilde 3.160 269<br />

Jæ 5/ 12-4 Kl 16.600 13/ h4 10-7 1730 10.000 dt bl h5 1.52,2 1400 gr bl Runsonrun 1.30,3 59 Nobel Penang Moonline 57 56 Saba Rock 52 58 55 5-3 11 B 7-16 52 11 D Danekilde 62 S Vasquez 307<br />

Kl 20/ 4-7 Kl 13.000 27/ h5 10-7 1600 10.000 gr gd h5 1.41,8 1600 gr bl Vera 1.42,5 Volkova 60 Trombino Val 71 Fleur 58 Walnut 52 Lodge 57 53 1-3 15 4-2 60 12 L Beuzelin 52,5 D Danekilde 47<br />

Jæ 11/ 11-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.51,4 Cat Wind 59 State Of Free 69 53 12-7,5 14 52 D Danekilde<br />

Jæ 5/ 12-4 16.600 h4 1730 dt bl 1.52,2 Runsonrun 59 Moonline 56 52 5-3 11 B 52 D Danekilde<br />

MONTGOMERY (SWE) S 62 Francis Waweru (66)<br />

Kl 20/ 4-7 13.000 h5 1600 gr gd 1.41,8 Vera Volkova 60 Val Fleur 58 52 1-3 15 60 L Beuzelin<br />

8, brun v Mujahid-Mercurial / Highest Honor (Swe Sverige) Livs: 81 6-14-10 344.782<br />

11 Lilla Med Hvidt Z, Lilla/hvid hue Stall Zäta 2013: 1 0-0-0 0<br />

MONTGOMERY (SWE) S 62 Francis Waweru (66)<br />

Bo Zetterstrøm (a) Formtal: 58 2012: 16 2-2-2 66.954<br />

8, brun v Mujahid-Mercurial / Highest Honor (Swe Sverige) Livs: 81 6-14-10 344.782<br />

Jæ 11/ 11-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.51,4 Cat Wind 59 State Of Free 69 56 9-5,5 14 S 55 C Lopez 133<br />

Jæ 18/ 11-9 11 16.600 Lilla h4 1730 Med dt Hvidt gd 1.52,0 Z, Lilla/hvid Runsonrun hue Stall 63 Zäta Walnut Lodge 58 55 6-4,5 12 2013: S 56 1 0-0-0 M Robaldo 0 124<br />

Jæ 28/ 11-9 16.600 Bo av 1730 Zetterstrøm dt gd 1.51,7 (a) Darjeeling 59 Walnut Lodge 56 55 Formtal: 58 7-5 14 2012: S 58 16 2-2-2 M Robaldo 66.954 337<br />

Jæ 5/ 12-9 Jæ 16.600 11/ av 11-4 2400 16.600 dt bl h4 2.41,3 1730 dt gd Montgomery 1.51,4 58 Cat Wind Mr 59 Melodyclub State 60 55 Of Free 69 56 1-5 9 S 9-5,5 58 14 M Robaldo S 55 C Lopez 65<br />

Jæ 21/ 4-8 Jæ 15.660 18/ h4 11-9 1730 16.600 dt gd h4 1.52,4 1730 dt gd Mirror 1.52,0 Lad 62 Runsonrun She'S 63 So Nice 59 Walnut 59 Lodge 58 55 8-15,5 8 S 6-4,5 60 12 M Robaldo S 56 M Robaldo *37<br />

Jæ 28/ 11-9 16.600 av 1730 dt gd 1.51,7 Darjeeling 59 Walnut Lodge 56 55 7-5 14 S 58 M Robaldo<br />

Jæ 5/ 12-9 16.600 av 2400 dt bl 2.41,3 Montgomery 58 Mr Melodyclub 60 55 1-5 9 S 58 M Robaldo<br />

FONGKY 50 Sille Kjær Kristensen (48/44)<br />

Jæ 21/ 4-8 15.660 h4 1730 dt gd 1.52,4 Mirror Lad 62 She'S So Nice 59 59 8-15,5 8 S 60 M Robaldo<br />

4, fuks hp Dr Fong-Aqua Duce / St Jovite (Stutteri Poulsensminde) Livs: 5 0-0-0 0<br />

12 BLÅ,guld stjerner;blå;guld Mr Ibrahim 2013: 1 0-0-0 0<br />

FONGKY 50 Sille Kjær Kristensen (48/44)<br />

Sven Christensen (a) Formtal: 40 2012: 4 0-0-0 0<br />

4, fuks hp Dr Fong-Aqua Duce / St Jovite (Stutteri Poulsensminde) Livs: 5 0-0-0 0<br />

År 3/ 8-3 8.800 av 2000 gr gd 2.05,6 Aladdin'S Lam 63 Loxton Lad 62 - 10-m 10 53 N Hansen 313<br />

Jæ 19/ 9-6 12 16.600 BLÅ,guld av 1200 dt stjerner;blå;guld gd 1.16,9 Mr She'S Ibrahim So Ni 58,5 Saba Rock 56 - 9-17 11 2013: 54 1 0-0-0 S Slot 0 187<br />

Kl 13/ 10-7 10.000 Sven h5 1400 Christensen gr bl 1.30,3 (a) Nobel Penang 57 Saba Rock 58 40 Formtal: 40 10-19 11 2012: B 49 4 0-0-0 F Waweru 0 198<br />

Kl 20/ 10-5 År 10.000 3/ h5 8-3 1200 8.800 gr bl av 1.14,5 2000 gr gd Mrs 2.05,6 Velvet 61,5 Aladdin'S Nobel Lam Penang 63 61 Loxton 40 Lad 62 - 9-m 9 10-m B 49 10 F Waweru 53 N Hansen 210<br />

Kl 27/ 4-4 Jæ 13.000 19/ h5 9-6 1200 16.600 gr gd av 1.15,7 1200 dt gd Eaglecott 1.16,9 62 She'S So Clauses Ni 58,5 Polly 50 Saba Rock 40 56 - 10-m 10 9-17 52 11 S Karlsson 54 S Slot 387<br />

Kl 13/ 10-7 10.000 h5 1400 gr bl 1.30,3 Nobel Penang 57 Saba Rock 58 40 10-19 11 B 49 F Waweru<br />

Kl 20/ 10-5 10.000 h5 1200 gr bl 1.14,5 Mrs Velvet 61,5 Nobel Penang 61 40 9-m 9 B 49 F Waweru<br />

NIELS JUNIOR 58 Jacob Johansen<br />

Kl 27/ 4-4 13.000 h5 1200 gr gd 1.15,7 Eaglecott 62 Clauses Polly 50 40 10-m 10 52 S Karlsson<br />

4, brun h Final Appearance-Hå Te Hå / Melmac (Jane E. Grove) Livs: 5 0-0-1 3.200<br />

13 PINK,sort firkant;pink;sort/pink Trine Johansen 2013: 1 0-0-1 3.200<br />

NIELS JUNIOR 58 Jacob Johansen<br />

Torben Christensen Formtal: 50 2012: 4 0-0-0 0<br />

4, brun h Final Appearance-Hå Te Hå / Melmac (Jane E. Grove) Livs: 5 0-0-1 3.200<br />

Kl 26/ 5-1 20.000 av 1600 gr lt 1.36,9 Gallant File 59 Clauses Andor 57 - 6-20 7 59 D Patil 160<br />

År 6/ 7-7 13 8.800 PINK,sort av 1550 gr firkant;pink;sort/pink gd 1.33,8 Lady Mary Trine 62,5 Johansen Fars Ferrari 58 - 6-14 7 2013: 57 1 0-0-1 N Stott 3.200 104<br />

Ål 20/ 7-11 11.000 Torben h5 2200 Christensen gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67 Prime Grey 59 52 Formtal: 50 7-7 9 2012: 53 4 0-0-0 C Weilby 0 126<br />

Ål 18/ 8-2 Kl 11.000 26/ h5 5-1 2200 20.000 gr gd av 2.16,0 1600 gr lt Laserline 1.36,9 62 Gallant File Ginger 59 Attitu 64 Clauses 50 Andor 57 - 8- 9 6-20 55 D 7 Patil 59 D Patil 88<br />

STYRT År 6/ 7-7 8.800 av 1550 gr gd 1.33,8 Lady Mary 62,5 Fars Ferrari 58 - 6-14 7 57 N Stott<br />

Kl 20/ 4-7 Ål 13.000 20/ h5 7-11 1600 11.000 gr gd h5 1.41,8 2200 gr lt Vera 2.19,7 Volkova 60 Loxton Lad Val Fleur 67 58 Prime 50 Grey 59 52 3-6 15 7-7 58 J 9 Johansen 53 C Weilby 128<br />

Ål 18/ 8-2 11.000 h5 2200 gr gd 2.16,0 Laserline 62 Ginger Attitu 64 50 8- 9 55 D Patil<br />

STYRT MAN AFTER MIDNIGHT (SWE) B 61 Juan Pinto<br />

Kl 20/ 4-7 13.000 h5 1600 gr gd 1.41,8 Vera Volkova 60 Val Fleur 58 50 3-6 15 58 J Johansen<br />

5, brun v Eagle Day-Madeline Bassett / Kahyasi (Susanne Strand) Livs: 25 0-4-2 93.322<br />

14 SORT,gule stjnr;gu stjr;gul stjrn Susanne Strand 2013: 3 0-0-1 6.176<br />

MAN AFTER MIDNIGHT (SWE) B 61 Juan Pinto<br />

Susanne Strand, Sverige (a) Formtal: 53 2012: 8 0-2-1 36.863<br />

5, brun v Eagle Day-Madeline Bassett / Kahyasi (Susanne Strand) Livs: 25 0-4-2 93.322<br />

Ø 16/ 11-4 21.120 h5 1100 dt gd 1.10,1 Pannacotta 64 Blue Touch 69 54 7-6,5 11 B 64 J Pinto 44<br />

Jæ 5/ 12-8 14 16.600 SORT,gule h5 1200 dt bl stjnr;gu 1.15,3 stjr;gul Barnum stjrn Susanne 62 Strand Turn The Page 56 54 3-7 14 2013: B 56 3 0-0-1 C Lopez 6.176 45<br />

Tæ 6/ 1-2 17.400 Susanne h5 1350 dt Strand, gd 1.25,5 Sverige (a) Whizper 66 Concorde 67 54 Formtal: 53 8-11 9 2012: B 59 8 0-2-1 J Pinto 36.863 66<br />

Tæ 20/ 1-8 Ø 17.400 16/ h5 11-4 1200 21.120 dt tg h5 1.20,9 1100 dt gd Aventurin 1.10,1 58 Pannacotta Flow 64 65 Blue Touch 53 69 54 3-3,5 10 B 7-6,5 61 11 A Elmersk<strong>og</strong> B 64 J Pinto 79<br />

Kl 27/ 4-4 Jæ 13.000 5/ h5 12-8 1200 16.600 gr gd h5 1.15,7 1200 dt bl Eaglecott 1.15,3 62 Barnum Clauses 62 Polly 50 Turn The 53 Page 56 54 4-6,5 10 B 3-7 62 14 M Rodriguez B 56 C Lopez 64<br />

Tæ 6/ 1-2 17.400 h5 1350 dt gd 1.25,5 Whizper 66 Concorde 67 54 8-11 9 B 59 J Pinto<br />

Tæ 20/ 1-8 17.400 h5 1200 dt tg 1.20,9 Aventurin 58 Flow 65 53 3-3,5 10 B 61 A Elmersk<strong>og</strong><br />

INDIAN FIRE (IRE) 58 Marc Stott<br />

Kl 27/ 4-4 13.000 h5 1200 gr gd 1.15,7 Eaglecott 62 Clauses Polly 50 53 4-6,5 10 B 62 M Rodriguez<br />

3, brun v Indian Haven-Sirindiya / Night Shift (Ire Irland) Livs: 3 0-0-0 4.900<br />

15 KOBOLTBLÅ m.sort stj; sorte stj; kbl/s Charlotte Sandberg Kaa 2013: 1 0-0-0 1.300<br />

INDIAN FIRE (IRE) 58 Marc Stott<br />

Birgitte Nielsen Formtal: 58 2012: 2 0-0-0 3.600<br />

3, brun v Indian Haven-Sirindiya / Night Shift (Ire Irland) Livs: 3 0-0-0 4.900<br />

År 21/ 9-Kv 15 KOBOLTBLÅ 0950 gr bl m.sort stj; sorte stj; kbl/s Charlotte Tid: Sandberg 1.01,3 Kaa - 2013: 59 1 0-0-0 O Wilson 1.300 gdk<br />

År 5/ 10-3 39.600 Birgitte av 1550 gr Nielsen bl 1.40,8 Smartinblack 59 Maximilla 57,5 - Formtal: 58 5-11 6 2012: 59 2 0-0-0 S Slot 3.600 102<br />

Kl<br />

Kl<br />

20/ 10-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,9 Prudence 55,5 Lady In The 57,5 -<br />

20/ 4-7 År 13.000 21/ h5 9-Kv 1600 gr gd 1.41,8 0950 gr bl Vera Volkova 60 Val Fleur 58 Tid: 1.01,3 58<br />

År 5/ 10-3 39.600 av 1550 gr bl 1.40,8 Smartinblack 59 Maximilla 57,5<br />

6-16<br />

5-8,5<br />

-<br />

8<br />

15<br />

59<br />

59,5 -<br />

5-11<br />

L Santos<br />

M Stott 59<br />

6 59<br />

126<br />

O Wilson 101<br />

S Slot<br />

Kl 20/ 10-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,9 Prudence 55,5 Lady In The 57,5 - 6-16 8 59 L Santos<br />

Kl 20/ 4-7 13.000 h5 1600 gr gd 1.41,8 Vera Volkova 60 Val Fleur 58 58 5-8,5 15 59,5 M Stott<br />

24 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 25<br />

6, brun hp Swedish Shave-Zarzini / Mind Games (Swe Sverige) Livs: 47 2-5-2 89.407<br />

9 GUL, hvide prikker;gul;gul Gina Rooth O Jonas Persson 2013: 2 0-1-0 6.500<br />

FAVORITTEN<br />

HER BIRTHDAY (IRE) B 59 Oliver Wilson<br />

4, brun hp Ivan Denisovich-Foolish Gift / Barathea (Ire Irland) Livs: 9 0-1-1 8.984<br />

10 VERA VOLKOVA<br />

RESERVEHESTE<br />

TIPS 10 VERA VOLKOVA – 9 VAL FLEUR – 6 PICK ME – O: 13 NIELS JUNIOR


esultater<br />

RESuLTATER<br />

2. DaGen 27 april kl 14.10 / Bane Gr god / Vejr solskin, 15<br />

Totalisatoroms 476.744 kr / Oms V, P, K 172.908 kr, 84.826 kr, 46.306 kr.<br />

jockeystat. V5 (løb trænerstat. 3-7) 100.119 sport idag kr, rigtig trio rækkefølge komb 3-11-2-6-6, utd 18/3.448 kr.<br />

Trio (løb 1, 2, 3, 4, 5, 6) 53.173 kr; for rigtige kombinationer <strong>og</strong> odds se resp.løb.<br />

supertrio (løb 7) rigtig kombination 6/10/2, odds 90,58.<br />

Løb 1. 1400, GR.<br />

1 Arctic diamond l Olsen<br />

plads<br />

2 Navajo S Nilsson<br />

b 67<br />

57<br />

29,2 33<br />

29,7 143<br />

3 Sikorsky R bay Torp 63 30,1 92<br />

4 boss J gustafsson 60 30,5 46<br />

5 Zolitall a Nilsson 65 30,6 43<br />

6 gold diamond (81), 7 amelie (75), 8 good Trade (144)<br />

Vindertid: 1.29,2. odds: 3,32. Plats: 2,20-2,74-2,34.<br />

komb: 52,87 (8-1). Trio: 878,36 (8/1/2).<br />

Løb 2. 1500, GR.<br />

1 Pinocchio R Schistl 59 35,1 45<br />

2 Sir winston E Chaves 59 35,1 23<br />

3 Rated J Johansen 59 37,2 23<br />

4 high heeled honey M Robaldo 55,5 37,6 108<br />

5 Clauses Angola O Wilson b 57,5 38,9 115<br />

s Rightquest Carlras<br />

Vindertid: 1.35,1. odds: 4,56. Plats: 1,83-1,49.<br />

komb: 28,09 (5-1). Trio: 40,39 (5/1/6).<br />

Løb 3. 1300, GR. V5-1<br />

1 Special danz J Pinto 59 23,3 327<br />

2 Grey Goose J Johansen 57,5 23,4 42<br />

3 King diamond E Chaves 59 23,5 43<br />

4 IKC Sweet Candy O Wilson b 57,5 24,1 29<br />

5 Mamba d Patil 57,5 24,7 116<br />

6 Clauses Soco (349), 7 livegoals Com (92), 8 Special<br />

Moon (38), 9 Clauses Reka (268), 10 gipsy Terror (146)<br />

Vindertid: 1.23,3. odds: 32,71. Plats: 6,31-2,23-2,06.<br />

komb: 446,80 (3-5). Trio: ,00 (3/5/10).<br />

Løb 4. 1200, GR. V5-2<br />

1 Eaglecott J Pinto b 62 15,7 104<br />

2 Clauses Polly S Kjær Kristensen b 50 16,8 208<br />

3 Mr Timberlake M Friberg S 56 16,9 46<br />

4 Man After Midnight M Rodriguez b 62 17,0<br />

64<br />

5 flawless beauty N Stott 63 17,5 37<br />

6 Hawkleaf Flier (156), 7 bossa Nova (50), 8 Findus Zaid<br />

(159), 9 Sessan (87), 10 Fongky (387)<br />

s Omake<br />

Vindertid: 1.15,7. odds: 10,45. Plats: 3,11-3,69-2,02.<br />

komb: 145,50 (11-1). Trio: 3538,50 (11/1/3).<br />

Løb 5. 1800, GR. V5-3<br />

1 Rockyto M Robaldo S 55 55,6 201<br />

2 Certino E Ski 57 55,6 20<br />

3 Carl Ras dana Lim N Stott 57 56,3 34<br />

4 filippa E Chaves 55,5 56,8 55<br />

5 Joaninha J Johansen 55,5 58,5 101<br />

6 Easy Hill (215), 7 golden Quest (108)<br />

Vindertid: 1.55,6. odds: 20,13. Plats: 2,33-1,24-1,72.<br />

komb: 368,32 (2-5). Trio: 372,83 (2/5/1).<br />

Løb 6. 1800, GR. V5-4<br />

1 bank Of burden P gråberg F 61 51,2 17<br />

2 Street band O Wilson 58 52,0 293<br />

3 Gulapa E Ski 58 52,3 154<br />

4 finn Ind Again S Karlsson 58 53,0 213<br />

5 East Meets west J Johansen 58 53,4 122<br />

6 Weald (106), 7 Maltho (93), 8 Free House (148), 9 Sir<br />

Henry (122), 10 Jubilance (111)<br />

Vindertid: 1.51,2. odds: 1,71. Plats: 1,38-4,11-3,70.<br />

komb: 46,17 (6-10). Trio: 230,53 (6/10/5).<br />

Løb 7. 1800, GR. V5-5<br />

1 Shrek R Schistl 68 54,4 28<br />

2 San Jemeniano M Rodriguez b 63 55,0 59<br />

3 Solo M Robaldo 60 55,0 49<br />

4 binary Star E Ski 57 55,4 155<br />

5 Liberation l Santos 52 55,5 164<br />

6 Footstepsofspring (74), 7 Magic Cloud (237), 8 Majestic<br />

Eleven (132), 9 don’t lose (109), 10 Red Pearl (157)<br />

Vindertid: 1.54,4. odds: 2,88. Plats: 1,54-1,75-1,76.<br />

komb: 20,46 (6-10). Supertrio: 90,58 (6/10/2).<br />

Løb 91. 1100, GR.<br />

s Treadstone<br />

Navnet Härkila emmer af autencitet <strong>og</strong> kvalitet.<br />

Det er i den idylliske men rå natur, at Härkila<br />

udvikler <strong>og</strong> tester det bedste jagttøj på markedet.<br />

Med sit udgangspunkt i hæderkronede lokale<br />

håndværkstraditioner <strong>og</strong> med et kompromisløst<br />

krav til kvalitet, er resultatet et innovativt<br />

produkt, hvor der altid er tænkt på selv de mindste<br />

detaljer. Härkila kan således tilbyde en komplet<br />

udrustning fra top til tå med perfekt balance mellem<br />

tradition <strong>og</strong> moderne teknol<strong>og</strong>i. Med Härkila<br />

køber du ikke bare et sæt tøj. Du bliver en del af<br />

mange års smukke <strong>og</strong> stolte jagttraditioner.<br />

26 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 27


VOLdGIfTEN<br />

2. DaG – 27. april 2013<br />

i VoldGifTEn:<br />

stine Julø – rene clemmensen – erik rasmussen<br />

Der blev ansøgt om at blive læsset sidst i startboks for<br />

følgende heste:<br />

1. lØB sikorsky (rikke Bay Torp)<br />

2. lØB clauses angola (Brian Wilson)<br />

3. lØB special Danz (Jan-erik Pettersson)<br />

4. lØB clauses Polly (Brian Wilson)<br />

Bossa nova (Bettina Wilson)<br />

eaglecott (susanne strand)<br />

5. lØB Filippa (Ole Larsen)<br />

certino (Tine hansen)<br />

7. lØB solo (Bent Olsen)<br />

shrek (susanne Johansen)<br />

PrØVElØB:<br />

Treadstone blev bortvist.<br />

1.lØB<br />

amatørrytterne anna nilsson, rikke Bay Torp <strong>og</strong> ulrikke<br />

nielsen tildeles advarsel for ikke at følge<br />

nedcantringsproceduren.<br />

2. lØB<br />

Træner Bent Olsen <strong>og</strong> søren Jensen idømtes en bøde 200 kr.<br />

for at møde for sent i paddock med rated <strong>og</strong> sir Winston.<br />

clauses angola tabte længder i starten.<br />

4. lØB<br />

Flawless Beauty brød gennem startboksen, <strong>og</strong> kom løs,<br />

dyrlægen godkendte at hesten startede.<br />

PROGRAMMET<br />

hvis du modt<strong>og</strong> pr<strong>og</strong>rammet sidste år, vil dette fortsætte.<br />

Omake blev bortvist fra start ved anden læsning, hesten skal<br />

startboksgodkendes, før den på ny kan startanmeldes på<br />

Klampenborg Galopbane.<br />

hawkleaf Flier tabte længder i starten.<br />

Der kan d<strong>og</strong> være den undtagelse at du selv har meldt fra.<br />

n<strong>og</strong>le modtager <strong>og</strong>så et Girokort, <strong>og</strong> her skal man<br />

indbetale 895,- dkk hvis du bor i Danmark <strong>og</strong> 995,- dkk hvis<br />

pr<strong>og</strong>rammet skal sendes til udlandet. Beløbet kan trækkes<br />

på din hesteejer konto i Klampenborg Galopselskab.<br />

5. lØB<br />

Træner søren Jensen indberettede efter løbet, at carl ras<br />

Dana Lim havde tabt en forsko.<br />

Jockey nicolaj stott idømtes en bøde på 1000 kr. for at veje<br />

tilbage med +1 kg.<br />

i anledning af rockytos store formforbedring i forhold hestens<br />

præstation den 20. april afhørtes hestens træner Bent Olsen,<br />

der forklarede, at jockey shane Karlsson, der havde redet<br />

hesten den 20. april, efter løbet havde oplyst, at hesten hang<br />

meget, <strong>og</strong> at dette havde hæmmet rytterens muligheder for at<br />

drive hesten fremad. hesten var derpå blevet undersøgt, men<br />

der var ikke fundet n<strong>og</strong>en fejl.<br />

6. lØB<br />

Der blev taget rutinemæssig dopingprøve af Bank Of Burden.<br />

7. lØB<br />

Træner Bent Olsen indberettede at solo blev generet i opløbet.<br />

af løbsfilmen <strong>og</strong> voldgiftens observationer fremgår det, at<br />

shrek (rafael schistl) går ud i banen, men ikke generer solo,<br />

Marcos robaldo er ridende hele tiden.<br />

Saturday<br />

25th May<br />

1st race at 14.30<br />

GATES OPEN AT 12.30<br />

Performances<br />

DARK GREEN SCHOOL<br />

OF IRISH DANCING<br />

&<br />

THE GORDON<br />

PIPES & DRUMS<br />

KICK OFF THE SUMMER<br />

IN IRISH STYLE<br />

With live Irish music, dancing, Irish food & drink,<br />

pony rides & face painting for the kids and of<br />

course top class horseracing.<br />

Dress to<br />

Impress<br />

Best Hat Competition<br />

First prize<br />

a trip to Dublin<br />

FREE COACH<br />

FROM CITY CENTRE<br />

Meet for brunch at The Irish Rover in Copenhagen<br />

& grab a free ride to the track. Coach<br />

leaves at 12.30 and returns after the last race.<br />

Further Information at WWW.GALOPBANE.DK<br />

28 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 29


JOCKEYSTATISTIK<br />

nr JoCkEys sT 1 2 3 ToTAlsum VindEr% PlAds% sum/sTArT<br />

1 Jacob Johansen 10 3 1 3 108.750 30,0 70,0 10.875<br />

2 Rafael Schistl 4 3 0 0 66.000 75,0 75,0 16.500<br />

3 Juan Pinto 2 2 0 0 33.000 100,0 100,0 16.500<br />

4 Oliver Wilson 11 1 3 1 82.900 9,1 45,5 7.536<br />

5 Marcos Robaldo, l 9 1 0 2 25.000 11,1 33,3 2.778<br />

6 Shane Karlsson 8 1 0 0 32.300 12,5 12,5 4.038<br />

7 Louis-Philippe Beuzelin 3 1 0 0 15.000 33,3 33,3 5.000<br />

8 Per-Anders Gråberg 2 1 0 0 100.000 50,0 50,0 50.000<br />

9 Elione Chaves 9 0 2 1 39.250 0,0 33,3 4.361<br />

10 Martin Rodriguez 11 0 2 1 31.000 0,0 27,3 2.818<br />

EJERSTATISTIK<br />

nr EJEr sT 1 2 3 ToTAlsum VindEr% PlAds% sum/sTArT<br />

1 Stall Trick or Treat AB 1 1 0 0 100.000 100,0 100,0 100.000<br />

2 Stall Cambre 3 2 0 0 65.000 66,7 66,7 21.667<br />

3 Michelle Gross 2 2 0 0 41.000 100,0 100,0 20.500<br />

4 Street Band Easy 1 0 1 0 35.000 0,0 100,0 35.000<br />

5 Susanne Johansen 1 1 0 0 25.000 100,0 100,0 25.000<br />

6 U Persson, Ekblads, K.<br />

Stenefeldt<br />

2 0 2 0 20.500 0,0 100,0 10.250<br />

7 Bent Olsen 1 1 0 0 20.000 100,0 100,0 20.000<br />

8 Jan-Erik Pettersson 1 1 0 0 20.000 100,0 100,0 20.000<br />

9 Stall Cinderella 1 0 0 1 20.000 0,0 100,0 20.000<br />

10 Stald Ras 3 0 1 1 18.200 0,0 66,7 6.067<br />

TRÆNERSTATISTIK<br />

nr TrænEr sT 1 2 3 ToTAlsum VindEr% PlAds% sum/sTArT<br />

1 Bent Olsen 17 4 1 3 124.250 23,5 47,1 7.309<br />

2 Niels Petersen 1 1 0 0 100.000 100,0 100,0 100.000<br />

3 Johan Reuterskiöld 2 0 1 0 37.500 0,0 50,0 18.750<br />

4 Søren Jensen 7 0 2 2 35.200 0,0 57,1 5.029<br />

5 Brian Wilson 9 0 3 0 31.000 0,0 33,3 3.444<br />

6 Dominik Moser 4 1 0 1 23.500 25,0 50,0 5.875<br />

7 Katharina Stenefeldt 2 0 2 0 20.500 0,0 100,0 10.250<br />

8 Jan-Erik Pettersson 1 1 0 0 20.000 100,0 100,0 20.000<br />

9 Bodil Hallencreutz 1 0 0 1 20.000 0,0 100,0 20.000<br />

10 Hans-Inge Larsen 3 1 0 0 17.300 33,3 33,3 5.767<br />

vI gLæDEr OS<br />

tIL At SE DIg IgEN<br />

dATo uGEdAG kl. HoVEdBEGiVEnHEd<br />

19/05/13 sønDaG 12.30 Dobbelt Guineas Day Mowerinaløb / Dansk 2000 Guineas<br />

25/05/13 LørDaG 14.15 irish Day Med musik <strong>og</strong> underholdning<br />

05/06/13 OnsDaG 12.00 Lunch V4 Grundlovsløb / Breeders Cup<br />

15/06/13 LørDaG 13.00 skandinavisk V65 Derby Trial Stakes<br />

30/06/13 sønDaG 12.30 Derbydag Dansk Derby /Larch /Pokalløb(L)<br />

06/07/13 LørDaG 18.15 saturday night racing Københavns St. Handicap<br />

21/07/13 sønDaG 12.30 storløbs søndag Skandinavisk Grand Prix / KG’s ST. Sprint<br />

04/08/13 sønDaG 12.30 international dag Scandinavian Open Championship(Grp.3)<br />

10/08/13 LørDaG 17.30 saturday night racing Hofjuveler Hertz Ærespræmie<br />

17/08/13 LørDaG 18.15 saturday night racing Fabellaløb<br />

01/09/13 sønDaG 12.30 Damernes Dag Dansk Oaks/Pompøs Cup/Dansk Kriterium<br />

14/09/13 LørDaG 14.15 superTrio Benny Jensen Memorial<br />

28/09/13 LørDaG 14.15 st. Leger Dag Dansk St. Leger / Dansk Galop Auktionsløb<br />

12/10/13 LørDaG 14.15 superTrio Basnæsløb<br />

sæsOnPLan FOr<br />

KLaMPenBOrG<br />

GaLOPBane<br />

19/10/13 LørDaG 14.15 superTrio Sceptre Stakes & Tortue Efterårshandicap<br />

26/10/13 LørDaG 14.15 Finale Vinterfavoritternes Ærespræmie<br />

30 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 31


V/ Hjalte Kjems<br />

HK Entreprise A/S<br />

Teglgårdsvej 35<br />

2920 Charlottenlund<br />

Tlf.: 70 20 99 92<br />

Fax: 39 64 32 21<br />

Email: info@hk-entreprise.dk<br />

www.HK-Entreprise.dk<br />

32 / klAmPEnBorG GaLOPBane<br />

70 20 99 92 • anja@HK-entreprise.dk<br />

• Tømrer - Murer - Maler - Vvs arbejde<br />

• Nybygning<br />

• Tillbygning<br />

• Renovering<br />

• Vedligeholdelse<br />

• Tage<br />

• Køkken & Badeværelser<br />

• Belægnings arbejde<br />

Godt håndværk – gode oplevelser er i fokus.<br />

Udnyt fradragsordningen. Få et uforpligtende tilbud.<br />

Tømrer • Snedker • VVS • Blik • Murer • Maler • Kloak<br />

Nybyggeri • Renovering • Tilbygninger • Vedligeholdelse<br />

V/ Hjalte Kjems

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!