Views
5 years ago

Danskernes Særpræg

Danskernes Særpræg

Danskernes

Danskernes Særpræg Hans Reitzels Forlag 2004 / ISBN 87-412-2378-0 Forfattere: Lektor Peter B. Andersen, profosser emeritus Ole Borre, seniorkonsulent Geert Laier Christensen, seniorforsker Patrizia Venturelli Christensen, stud. scient. soc. Jakob Dalsgaard Clausen, seniorforsker Torben Fridberg, professor Peter Gundelach, ph.d.-stipendiat Sara Binzer Hobolt, lektor Søren Juul, cand.mag. Peter Lüchau. Danskernes placering Analyserne i bogen viser danskernes placering på en lang række samfundsmæssige værdier. På nogle områder ligger danskerne meget ekstremt sammenlignet med de øvrige lande, andre steder ligger danskerne i midten af feltet. Både når det gælder oplevelsen af lykke og tilfredshed ligger danskerne i toppen blandt europæerne (kapitel 2). Tilfredshed er noget mere konkret end lykke, og selvom de to fænomener hænger tæt sammen, er de forskellige. Begge variabler afhænger af om man lever i parforhold eller ej. Personer i parforhold er mere lykkelige og tilfredse end andre. Tilfredsheden er desuden størst for personer der oplever at have herredømme over deres tilværelse. Lykke derimod hænger sammen med hvilket land man bor i. Analysen viser at især tætte sociale netværk har betydning for oplevelsen af lykke. I Danmark har mange tætte sociale relationer og det er den væsentligste forklaring på at danskernes har det høje niveau af oplevet lykke. Også hvad angår demokratiske værdier (kapitel 3) ligger Danmark i toppen. Danskerne tilslutter sig i højere grad principperne for demokrati og er i højere grad tilfredse med demokratiet og dets udvikling. Blandt forklaringerne er at Danmark tilhører gruppen af rige lande. Øget velstand øger tilslutningen til demokrati, men når man når et vist niveau har økonomiske forhold ikke længere afgørende betydning. Danmarks politiske kultur spiller en væsentlig rolle. Børn og unge socialiseres i demokrati, og de demokratiske værdier fastholdes gennem et omfattende foreningsvæsen og andre muligheder for deltagelse i samfundet. Også myndighedernes grad af åbenhed må antages at spille en rolle. Man kan ligeledes se at Danmark hører til blandt de lande hvor befolkningen har størst tillid til samfundets institutioner (kapitel 4). Også her tyder alt på at det aktive foreningsliv spiller en central rolle, men det har også betydning om borgerne oplever at de samfundsmæssige institutioner rent faktisk løser de opgaver de er sat til at løse, og at der er et nært samarbejde mellem de stats- lige systemer og foreningerne. En analyse af de politiske værdier mere generelt viser at Danmark ligger midt i gruppen af vesteuropæiske lande (kapitel 14). Det gælder fx når man ser på liberale og socialistiske politiske værdier. Men der er også områder hvor danskerne skiller sig ud. Som det eneste land er der i Danmark en sammenhæng mellem liberalisme og nationalisme, og i det hele taget står nationalismen ret stærkt i Danmark. Ser man på relationerne mellem de politiske værdier ligger Danmark også i midtergruppen, men det er interessant at politiske værdier slår stærkere igennem i partivalget end i andre lande. En af de ting danskerne er tilfredse med og formentlig stolte over, er velfærdsstaten. Velfærdsstaten har bl.a. til formål at omfordele indkomster og at sørge for at alle får dækket deres basale behov. Interessant nok kan vi se at danskerne lægger meget lidt vægt på disse faktorer (kapitel 5). Forklaringen kan være at man mener at velfærdssystemet har løst sine opgaver, at der 1

Dansk velfærdspolitik og EU - Forum Europa
EU's fremtid - Dansk Folkeoplysnings Samråd
Europæiske rammer for dansk økonomisk politik - De Økonomiske ...
Se bogen i pdf-format - Dansk Folkeoplysnings Samråd
Europa for folket? EU og det danske demokrati - Aarhus ...
KAPITEL 1 - Dansk Socialrådgiverforening
Kommunikatøren nr. 3 - Dansk Kommunikationsforening
Nr. 3 september 2011/63. årgang - Dansk Byplanlaboratorium
BEVÆGELSER I DEMOKRATI - Aarhus Universitetsforlag
Alt om Årsmøde 2000 - Dansk Folkeparti
england - Dansk Fri Ferie
Arbejdsmarkedsrapport 2012.indb - Dansk Arbejdsgiverforening
Uden for nummer 18 - Dansk Socialrådgiverforening
mIN DANske DRØM - DPU
Dansk Energi - Energinet.dk
Socialrådgiveren nr. 8-2011 - Dansk Socialrådgiverforening
Tidsskrift for Socialpædagogik, Nummer 23, 2009 - Dansk Forening ...
Tidsskrift for Socialpædagogik, Nummer 23, 2009 - Dansk Forening ...
mit brogede politiske liv - Studieafdelingen og Arkivet - Dansk ...
Download Gratis e-bog (PDF) - Aarhus Universitetsforlag
Kan downloades her som PDF-fil - Dansk Vietnamesisk Forening
Danmark under fattigdomsgrænsen - Dansk Folkehjælp
demokrati for fremtiden - Dansk Ungdoms Fællesråd
J - Dansk Taekwondo Forbund