Funktionelle Lidelser - International Association for the Study of Pain

smof.dk

Funktionelle Lidelser - International Association for the Study of Pain

Funktionelle Lidelser

Indledning

Udtrykket "funktionelt somatisk syndrom" henviser til flere overlappende syndromer, der for det meste er

karakteriseret ved symptomer, lidelser og funktionstab og mindre af sygdomsspecifikke abnormiteter i struktur

eller funktion. De omfatter, men er ikke begrænset til, irritabel tyktarm (IBS), fibromyalgi (FM), kronisk

træthedssyndrom (CFS), post-traumatisk stress (PTSD) og restless leg syndrome (RLS). Læger fra mange

forskellige medicinske specialer ses hyppigt af patienter, som har disse ofte invaliderende, fustrerende somatiske

symptomer, og som kræver at få en diagnose for deres sygdom. Mange funktionelle somatiske syndromer har

store sociokulturelle og økonomiske konsekvenser.

Epidemiologi og økonomi

De fleste patienter med funktionelle syndromer er kvinder (75-90%). Hvor IBS og FM forekommer hyppigt i den

almindelige befolkning (10% og 3%, henholdsvis) [3,8], har befolkningsundersøgelser har fundet en lav

forekomst af CFS blandt voksne (0,2% til 0,4%) [5]. Frekvensen for CFS er højere i minoritetsgrupper og hos

personer med lavt uddannelsesniveau og erhvervsmæssige status.

Forekomsten af PTSD er også lav i befolkningen som helhed (~ 0,5%), men den kan stige drastisk (til mere end

10%) efter naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. USA's veteraner fra udenlandske krige har vist en

større procentdel af PTSD (~ 3%), ofte med comorbid CFS (~ 5%). Forekomsten af PTSD stiger monoton med

bekæmpelse af stress, mens forekomsten af CFS stiger kun i den lave ende af stress spektrum. Epidemiologiske

undersøgelser tyder på, at 7-10% af den almindelige befolkning i USA og Nordeuropa har RLS.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anslår, at CFS er en økonomisk byrde for> 9 milliarder dollars

om året i USA på grund af tabt produktivitet. I modsætning hertil er de årlige direkte omkostninger ved IBS mere

end 40 milliarder dollars om året. Således funktionelle lidelser koste samfundet enorme summer hvert år, med

mere end halvdelen relateret til sundhedsydelser [4].

Patofysiologi

Store undersøgelser i befolkningen som helhed viser, at funktionelle lidelser har overlappende genetiske og

miljømæssige faktorer [1]. Multivariat analyser har vist fælles træk herunder smerte, træthed, søvnforstyrrelse,

angst og depression, der er fælles for funktionelle lidelser.

Klinisk præsentation

De funktionelle syndromer har en høj grad af lighed og samtidig forekomst [1]. Den samme person vil opfte

opfylde de diagnostiske kriterier for flere funktionelle somatiske syndromer. Stærkt sammenfald er blevet

rapporteret mellem FM og CFS, samt mellem FM og IBS. Den diagnose , der gives den enkelte patient er ikke

kun kraftigt påvirket af patientens symptomer, men også af lægens medicinske speciale. Næsten alle funktionelle

syndromer er forbundet med (1) smerter/ stivhed, (2) træthed, (3) søvnforstyrrelser, og (4)

følelsesmæssigproblemer. Udbredt hypersensitivitet over for termisk, mekaniske, kemiske og elektriske stimuli er

ofte til stede [6].

Diagnostiske kriterier

Til diagnosticering af CFS, skal en patient opfylde følgende kriterier (Centers for Disease Control and Prevention):


• Træthed, der strækker sig over mindst 6 måneder

• Træthed, der er nyopstået eller har defineret startstidspunkt

• Træthed, der ikke er et resultat af en organisk sygdom eller vedvarende anstrengelse

• Træthed, der ikke lindres ved hvile

• Træthed, der medfører en væsentlig reduktion i tidligere erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige,

sociale og personlige aktiviteter

• Fire eller flere af følgende symptomer, samtidig stede i > 6 måneder: svækket hukommelse eller

koncentration, ondt i halsen, ømme cervical eller aksil lymfeknuder, muskelsmerter, smerter i flere led, ny

hovedpine, søvnforstyrrelser, eller øget smerte og træthed efter anstrengelse

PTSD er karakteriseret ved:

• Erindringer fra en stressende begivenhed, enten i flashback og / eller drømme

• En følelse af igen at opleve den stressende begivenhed

• En bevidst undgåelse af de situationer, der udløser erindringer om den stressende begivenhed

• Tydelige symptomer på angst og øget forvirring

• Delvis amnesi vedrørende nogle aspekter af den stressende begivenhed

• En følelse af følelsesløshed

Til diagnosticering af RLS skal følgende symptomer være til stede:

• Et ønske om at bevæge lemmerne, ofte forbundet med paræstesi eller dysæstesi

• Symptomerne forværres ved hvile og afløses af aktivitet

• Motorisk rastløshed

• Natlige forværring af symptomerne

En diagnose af IBS kræver tilbagevendende mavesmerter eller ubehag i mindst 3 dage om måneden i de sidste 3

måneder, der er forbundet med to eller flere af følgende:

• Forbedring ved afføring

• Debut forbundet med en ændring i afføringsfrekvens

• Debut forbundet med en ændring i afføringens form (udseende)

Diagnostiske kriterier for FM, se faktaark om fibromyalgi.

Diagnose og behandling

Selv om funktionelle lidelser har påvist en betydelig sammenfald af symptomer, afhænger deres diagnose meste

af patienternes fremherskende klage og dysfunktion. For eksempel vil skiftevis diarré og forstoppelse tyde på IBS,

kroniske udbredt smert FM, og invaliderende træthed CFS. Den fælles patogenese for de fleste funktionelle

lidelser resulterer i ens behandlingsmetoder med fokus på smerte, træthed, søvnforstyrrelse, og negative

påvirkninger[9]. Der er god dokumentation for effektiv behandling af funktionelle lidelser, især udvalgt motion og

kognitiv adfærdsterapi, hvilket igen understreger lighederne mellem funktionelle syndromer. Typisk er det

terapeutiske rationale for disse behandlinger at forbedre den overordnede funktion, og at afhjælpe sygdomspecifikke

symptomer. Effekten af medicinsk behandling, som primært tager sigte på perifert eller central

smertefunktions abnormiteter i funktionelle lidelser er variable på tværs af forskellige funktionelle syndromer, med

den bedste effekt vist for IBS og FM [2], og mindre effekt i mange andre funktionelle lidelser [7]. I modsætning

hertil synes behandling med antidepressiva eller antiepileptisk medicin generelt at være effektiv for de fleste

funktionelle syndromer. Desuden kan dopaminagonister spille en vigtig rolle i behandlingen af RLS.

Alt I alt synes den nuværende dokumentation at støtte en balanceret tilgang til behandling af funktionelle lidelser,

med organspecifikke og kognitivadfærdsmæssige behandlinger, der hver har deres berettigelse i behandlingen af

de enkelte syndromer. Den kliniske effekt af kognitiv-adfærdsmæssige tilgange til behandling af overlappende

syndromer er endnu ikke blevet etableret.

© 2009 International Association for the Study of Pain ®


Referencer

1. Barsky AJ, Borus JF. Functional somatic syndromes. Ann Intern Med 1999;130:910–21.

2. Goldenberg DL. Pharmacological treatment of fibromyalgia and other chronic musculoskeletal pain. Best Pract Res Clin

Rheumatol 2007;21:499–511.

3. Hungin AP, Chang L, Locke GR, Dennis EH, Barghout V. Irritable bowel syndrome in the United States: prevalence,

symptom patterns and impact. Aliment Pharmacol Ther 2005;21:1365–75.

4. Kalia M. Assessing the economic impact of stress: the modern day hidden epidemic. Metabolism 2002;51:49–53.

5. Prins JB, van der Meer JWM, Bleijenberg G. Chronic fatigue syndrome. Lancet 2006;367:346–55.

6. Staud R, Rodriguez ME. Mechanisms of disease: pain in fibromyalgia syndrome. Nat Clin Pract Rheumatol 2006;2:90–8.

7. Winkelman JW, Allen RP, Tenzer P, Hening W. Restless legs syndrome: nonpharmacologic and pharmacologic

treatments. Geriatrics 2007;62:13–6.

8. Wolfe F, Ross K, Anderson J, Russell IJ, Hebert L. The prevalence and characteristics of fibromyalgia in the general

population. Arthritis Rheum 1995;38:19–28.

9. Yunus MB. Central sensitivity syndromes: a new paradigm and group nosology for fibromyalgia and overlapping

conditions, and the related issue of disease versus illness. Semin Arthritis Rheum 2008;37:339–52.

© 2009 International Association for the Study of Pain ®

More magazines by this user
Similar magazines